Thứ Hai
21 Sep 2020
7:05 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:

PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
FORUM » QUÁN BÊN ĐƯỜNG » CHUYỆN TÔN GIÁO » Tế Điên Hoà Thượng (240 Hồi) ("Đồ Khùng" dịch)
Tế Điên Hoà Thượng (240 Hồi)
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 22 Apr 2012, 11:39 PM | Message # 101
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 96Vâng lệnh thầy, Mã Gia Hồ đưa thư
Trại chuyên chư được thư phòng trộm cướp
Thấy Mã Tuấn giở thư ra xem, mặt mày biến sắc, Thiết diện thiên vương Trịnh Hùng hỏi:

- Hiền đệ, chuyện gì thế?

- Không xong rồi! Huynh trưởng hãy đọc 8 câu thơ này sẽ rõ.

Trịnh Hùng tiếp lá thư, thấy trên đó có đề 8 câu thơ:

Cứu người nghĩa hiệp động lòng thương

Ân oán thị phi lỡ phải vương

Bọn giặc vầy đoàn đông như hội

Ỷ mình thế mạnh nhập quan đường

Trước tiên phá ngục thả tù phạm

Sau đó phiên ngươi rõ nhược cường

Mã Tuấn nếu không phòng bị trước

Cả nhà lớn nhỏ phải tai ương.

Trịnh Hùng xem thư xong rồi nói:

- Tế Công lão nhân gia là bậc bốc tiên tri đấy! Hiền đệ bây giờ trù tính thế nào?

- Việc này không nên coi thường đa!

Trịnh Hùng hỏi Dương Minh:

- Dương huynh trưởng, bình thường ba vị sống về nghề gì?

- Bọn tôi bên ngoài sống bằng nghề bảo phiêu. Tôi chưa được hân hạnh lãnh giáo quý danh tôn giá?

Mã Tuấn vội nói:

- Chết nỗi, tôi quên mất. Ðây là ông anh kết nghĩa của tôi họ Trịnh tên Hùng, ngoại hiệu là Thiết diện thiên vương.

Dương Minh nói:

- Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ từ lâu!

Mã Tuấn nói:

- Thưa Dương huynh trưởng, ba vị đã làm nghề bảo phiêu, hôm nay tôi xin yêu cầu một việc.

- Việc gì thế?

- Anh đọc thư của Tế Công thì rõ, ngày trước tôi có đắc tội với bọn cướp trong giới lục lâm, hôm nay chúng tôi đang ở tình trạng người ít thế cô, muốn yêu cầu ba vị rút dao tương trợ. Không biết tôn ý như thế nào?

Dương Minh tiếp lá thư xem qua đã rõ ràng sự việc, suy nghĩ một hồi lâu rồi nói:

- Thưa Mã đại quan nhân, về việc này tôi không dám tuân mạng đâu! Tôi không biết bọn giặc này thuộc về lộ nào? Nếu là người của huyện Ngọc Sơn, tôi chỉ cần ra mặt thì có thể dàn xếp được; thảng như bọn giặc ở lộ Tây Xuyên , chẳng những tôi không can thiệp nổi mà bọn chúng biết mặt tôi càng dây thêm thù oán nữa.

- Tôi từ lâu nge tiếng Dương huynh trưởng coi vàng như đất, trọng nghĩa khinh tài, ra ngoài hành hiệp tác nghĩa, trừ ác an dân, cho nên hôm nay mới dám yêu cầu tha thiết như thế. Nếu không, buổi đầu gặp gỡ, đâu dám làm bận tâm huynh trưởng.

- Tại hạ cũng không dám xưng mình hiệp nghĩa, chỉ thường hay gánh vác công việc của người thôi. Chúng ta mới gặp đã thành quen, nếu Mã đại quan nhân không hiềm kỵ, bọn tôi cũng có thể tuân mạng, nhưng có điều là tối nay xin cho người chuẩn bị lọ nghẹ sẵn sàng, bọn tôi phải đổi mặt thật lại, nhỡ có gặp người quen động thủ khỏi phải phiền hà.

- Ðược thế thì tốt lắm. Chúng ta cùng nhau thương lượng, mà dự bị như thế nào?

- Trong nhà đại quan nhân có tất cả bao nhiêu người?

- Trong nhà lớn bé từ người gác cửa, sai vặt đến sửa sang ruộng vườn, tất cả hơn 100.

- Ðược, Mã đại quan nhân cứ kêu họ đến đây, tôi có việc cần nói.

Lúc ấy Mã Tuấn bảo gia nhân kêu mọi người tề tựu. Dương Minh trừ những người ốm nhỏ, bỏ những người già yếu ra, lựa được 60 người đều là sức khỏe mạnh. Dương Minh nói với họ:

- Ðại quan nhân các người có hiềm khích với lục lâm, tối hôm nay họ kéo đến đốt đuốc cầm gậy tấn công, các người có đồng lòng gắng sức hộ vệ chủ nhân các người không?

Mọi người đồng thanh nói:

- Bọn tôi nguyện cùng bọn giặc sống mái, một còn một mất.

Dương Minh nghe nói, biết Mã Tuấn lúc bình thường đối xử với gia nhân rất khoan hậu nên mọi người mới đồng lòng như thế. Dương Minh nói:

- Các người hãy thu dọn đồ ở nhà trong ra, phu nhân, lão thái thái, tiểu thư hãy dọn sang phòng trống khác, và đừng có đốt đèn. Hậu viện có bao nhiêu phòng?

Mã Tuấn nói:

- Hậu viện có 4 phòng.

Dương Minh dặn:

- Thế thì các người đều cầm binh khí núp ở phòng phía Nam, đốt đèn lên, cửa vẫn để. Hễ nghe bên ngoài ta hô lên một tiếng, các người cầm binh khí nhất tề kéo ra. Chẳng cần các người bắt giặc, chỉ nhờ các người trợ oai thôi.

Gia nhân đều gật đầu hưởng ứng. Dương Minh nói:

- Mã đại quan nhân, người cùng Trịnh gia ở tại phòng phía Bắc, chuẩn bị sẵn sàng, khí giới cầm tay chờ đợi. Ba anh em tôi ở phòng chái phía Ðông, còn phòng chái phía Tây đóng chặt lại.

Mã Tuấn nghe Dương Minh điều động có phương pháp, lòng càng bội phục, lập tức kêu gia nhân thiết trí y lời dặn, một mặt kêu dọn tiệc rượu. Ai nấy ăn uống xong thì trời cũng vừa tối. Mã Tuấn dẫn bọn Dương Minh đi vào nội viện. Gia nhân đều ở phòng phía Nam, Mã Tuấn và Trịnh Hùng ở trong phòng phía Bắc sẵn sàng chuẩn bị, khí giới cầm tay. Dương Minh, Lôi Minh, Trần Lượng đều lấy lọ chảo thoa mặt, ngồi ở phòng Ðông, cửa mở để dễ ra ngoài dò xét. Chờ đến sau canh hai, bỗng thấy trên nóc nhà có người đáp xuống, trên đầu mang thấu phong mã vĩ, mình mặc áo dạ hành, khắp người lố nhố những gút dây, trước ngực gắn đôi bươm bướm, quần chẽn đen mang vớ thêu xanh, tay cầm con dao, nhìn quanh quất từ Tây sang Ðông. Người ấy thấy cửa phòng Ðông để ngỏ bèn lớn bước đi đến, sửa soạn bước lên thềm. Dương Minh phất tay một cái, mũi phiêu trúng ngay miệng tên giặc. Lôi Minh rút dao bồi thêm một nhát chết tươi, họ không biết tên giặc là ai. Tên giặc vừa bị giết thì nghe trên nóc nhà phía Bắc có tiếng nói:

- Không xong rồi, phe chữ Hợp chúng ta mất hết cái bầu rồi.

Một tên khác nói:

- Hay cho Mã Tuấn, mi dám đối đầu với bọn lục lâm chúng ta à? Hôm nay chúng ông sẽ chém hết, giết hết cả nhà của mi không chừa một mống.

Tên chữ Hợp vừa nói xong thì trên nóc phòng Bắc, phòng Ðông, phòng Nam đều có người, nhất tề nhẩy xuống. Một tên giặc là Song đao vô địch Lý Thái chạy đến phòng phía Ðông. Dương Minh thấy vậy thét lớn:

- Hay cho bọn giặc! Chúng mày dám đến đây đốt đèn múa gậy chớ!

Nói rồi nhảy ra khỏi phòng. Ra bên ngoài nhìn lại, bốn phía dều có lố nhố giặc. Lôi Minh, Trần Lượng cũng nhảy ra khỏi phòng, thấy Lý Thái đằng kia đi lại, sử dụng song đao nhắm Dương Minh chém tới. Dương Minh né mình tránh khỏi rồi sử dụng thức “Bát thảo tầm xà” (vạch cỏ kiếm rắn), giết chết tên giặc ngay. Kế bên lại có một tên nhảy đến tên Ðồng tý viên Lý Tường. Tên giặc này rất nổi tiếng, thấy Lý Thái chết, liền rút dao nhắm đầu Dương Minh sả xuống. Dương Minh quả là tay gấp mắt nhanh, sử dụng thức “Hải để lạo nguyệt” (Ðáy bể mò trăng), đưa ngược dao lên đón đõ. Tên giặc vừa thu tay lại, Dương Minh xoay cổ tay nhắm ngay cổ địch nhân chém xuống. Tên giặc nghiêng mình né tránh, bày cả người hứng trọn. Dương Minh tiến lên một bước đá vào lưng hắn. Tên giặc đổ xuống ngay. Dương Minh mới sử dụng một đường đao đã kết thúc tánh mạng kẻ địch. Giết liên tiếp bốn tên giặc nữa, bỗng Dương Minh thấy trước mặt mình nhảy ra tên giặc cũng mặc áo dạ hành. Dương Minh xem ra, kẻ địch mặt đen nhem nhẻm, chính là Dạ hành quỷ Quách Thuận. Dương Minh nghĩ: “Ðã là Quách Thuận, ta không nên động thủ làm chi. Ðã có chú ấy ở trong, ta nên dụ chú ấy ra ngoài rồi hỏi tại sao bọn giặc kéo nhau tới đây đánh hội như vậy. Nhơn cớ này mình gảng hòa là xong”.

Nghĩ rồi, Dương Minh chúm miệng huýt sáo một tiếng. Ðó là dấu hiệu của thôn Như Ý ở Phụng Hoàng Lãnh. Quả nhiên tên giặc cũng chúm miệng huýt lên một tiếng. Dương Minh quay đầu bỏ chạy, tên giặc cũng chạy theo. Ra đến ngoài thôn, Dương Minh nói:

- Có phải dạ hành quỷ Quách hiền đệ đó không? Có ngu huynh là Dương Minh đây.

Thực ra Dương Minh đã nhìn lầm. Tên giặc ấy không phải là Dạ hành quỷ Quách Thuận mà là Bạch liên tú sĩ Uẩn Phi. Vì hắn lấy lọ nghẹ thoa mặt nên mặt mới đen như thế. Nghe Dương Minh kêu mình là Quách hiền đệ, Uẩn Phi nghĩ thầm: “ Không xong rồi! Ðây là Dương Minh, nếu mình động thủ, chắc chắn không lại rồi. Nếu mình chạy đi thế nào cũng bị chém chết, chi bằng tiên hạ thủ vi cường là hơn!”. Nghĩ rồi thò tay vào đãy hốt bột mê hồn hương ra, nhắm mặt Dương Minh tung ra. Dương Minh nghe có mùi hương lạ, vội hét: - Uẩn Phi.....

Nói chưa hết câu đã hôn mê té xuống. Tên giặc cười ha hả, nói:

- Dương Minh ơi, mi anh hùng như thế để ta hóa kiếp cho mi!

Bỗng nghe phía sau có tiếng la:

- Chữ Hợp ơi, để tôi giết nó cho.

Uẩn Phi nói:

- Cần gì mi phải ra tay.

Nói rồi rút dao chém xuống, chỉ nghe tiếng hét “chao ôi”. Theo ánh dao, máu tươi phun ra có vòi. Ngay lúc ấy, trong rừng cây có tiếng người nói:

- Chà chà, mau dữ ha! Giết rồi à? A Di Ðà Phật!

Người nói câu đó chính là Tế Ðiên. Tế Ðiên từ đâu đến thế! Lúc Tế Ðiên nhảy xuống nước tắm mấy con rận và hẹn với hai vị Ban đầu gặp nhau ở huyện Thường Sơn. Hai vị Ban đấu Sài, Ðỗ vừa tức vừa giận mà không biết nói sao, suốt đêm đó đi riết đến huyện Thường Sơn. Trời đã đứng bóng, hai vị Ban đầu đến một ngã tư, thấy ở cửa tiệm rượu phía Tây có một người đứng. người này mình cao tám thước, da mặt đen sậm, đầu đội mũ lông két, mặc áo chẽn vải xanh, mang giày nhẹ màu xanh, thắt lưng da, hai bên có hai người dìu đỡ. Sài đầu nói:

- Ðỗ hiền đệ, chú xem bộ dạng của vị Ban đầu này đẹp chứa!

Vị Ban đầu ấy chính là Tiểu huyền đàn Châu Thoại. Mấy hôm trước đuổi theo bắt Hoa Vân Long bị Dương Minh ném đá trúng, ngã xuống đổ máu tươi. La Tiêu lật đật dìu Châu Thoại về nhà. Yến nam phi Châu Hùng thấy con bị thương nặng như vậy, nói:

- Ta từng này tuổi chỉ có một đứa con là nó thôi. La Tiêu, người hãy đến nha môn xin phép cho nó nghỉ.

La Tiêu đến huyện nha xin phép, nào dè quan huyện không tin, nói:

- Ðịa phương ta vừa xảy ra vụ án lớn như vậy mà sao hắn lại xin nghỉ? Ta phải thấy tận mắt mới biết thật hay giả.

La Tiêu đành phải trở về nhà bảo gia nhân dìu Châu Thoại đến nha môn. Châu Thoại gặp quan huyện, cúi đầu thưa:

- Hạ dịch đuổi theo giặc bị tặc đảng ném trúng đá, hiện giờ đang thổ máu tươi từng búng lớn.

Quan huyện khám nghiệm, quả nhiên thấy bị thương. Châu Thoại lại thổ liên tiếp mấy búng máu nữa. Quan huyện thưởng cho 20 lượng bạc và cho 10 ngày phép nghỉ để ở nhà điều trị. Gia nhân dìu đỡ châu Thoại ra khỏi nha môn, ngang qua quán rượu ở ngã tư đường, Châu Thoại muốn nghỉ giây lát. Ðang ngồi nói chuyện với bạn bè, Châu Thoại bỗng thấy một người gương mặt trắng trẻo, đầu đội khăn tráng sĩ 6 múi màu tím nhạt, mặc tiễn tụ bào cùng màu, trong tay cầm một cái bao đồ, tuổi ước trên 30 mươi. Châu Thoại thấy đúng là Hoa Vân Long, vội đứng dậy hô:

- Phổ ky, mau bắt nó, nó chính là Hoa Vân Long đó!

Người đó mỉm cười nói:

- Mi mà bắt được ai? Lo dưỡng bệnh đi là vừa!

Nói rồi đi về phía Bắc. Sài Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh thấy quả đúng là Hoa Vân Long, lật đật rút thước sắt ra chạy theo bắt lại.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 22 Apr 2012, 11:39 PM | Message # 102
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 97


Dương Minh giúp bạn đánh bọn giặc
Uẩn Phi quyết bắt Trấn bát phương
Tiểu huyền đàn Châu Thoại đứng ở cửa quán rượu nghỉ ngơi, các bạn vây quanh hỏi đau bệnh gì. Châu Thoại đáp:

- Tôi theo bắt Càn khôn đạo thử Hoa Vân Long, bị bè đảng hắn dùng đá ném tôi bị thương, tới nay thổ huyết chưa hết.

Các bạn đều khuyên:

- Thôi, hãy thư thả dưỡng thương, đừng lo nghĩ làm chi.

Châu Thoại là người đối xử rất tốt với bạn, nên bạn bè rất đông. Cả huyện Thường Sơn quen biết gần hết. Ðang ngồi nói chuyện, bỗng có một người trong quán đi ra, chính là Hoa Vân Long. Châu Thoại liền hô:

- Phổ ky đâu, bắt nó, đừng để Hoa Vân Long chạy thoát.

Sài Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh thấy quả là Hoa Vân Long, lật đật chạy đến ngăn lại:

- Này các bạn, đừng có rượt theo! Việc này các vị hãy để cho chúng tôi. Tôi đây là Sài Nguyên Lộc, còn anh này là Ðỗ Chấn Anh. Chúng tôi dầm sương dãi nắng từ Lâm An tới đây bắt hắn. Hắn gây không biết bao nhiêu vụ án ở Long An rồi.

Ðỗ Chấn Anh nói:

- Này Hoa Vân Long, mi đừng để chúng ta phí thời gian. Hãy đi theo chúng ta cho rồi.

Tên giặc dòm hai vị Ban đầu cười cười, nói:

- Hai vị là Nguyên sai vâng lệnh bắt Hoa Vân Long phải không?

- Phải đó! Sài Nguyên Lộc nói:

- Tôi có thể là Hoa Vân Long, hai vị muốn bắt tôi, tôi cũng muốn nghe theo quý vị, nhưng tôi có một người bạn, anh ta lại không muốn.

- Bạn mi bây giờ ở đâu?

- Xa thì ngàn dặm, gần thì trước mắt.

Nói rồi rút dao ra chỉ. Sài Nguyên Lộc hét:

- Hay cho tên giặc này, ngươi dám chống cự với bộ khoái hả?

- Ðể xem hai ngươi có bản lĩnh gì cho biết. Nếu thắng được con dao trong tay ta, ta sẽ theo bọn ngươi đến quan nha cũng chưa muộn.

Sài, Ðỗ cùng nói:

- Ðược, hãy coi tài năng của ta đây!

Nói rồi huơi thước sắt nhắm ngay đầu tên giặc đánh xuống. Tên giặc khoa dao đón đỡ. Sài, Ðỗ thấy dao pháp của kẻ địch lên xuống bay lượn, công thủ kín đáo. Hai người không làm gì được. Sài đầu nghĩ: “Tên giặc này quả nhiên có võ nghệ cao cường, hèn gì hồi ở Lâm An gây án giết người, trộm lấy vòng ngọc phụng quan cũng phải. Hôm nay nếu không phải là hai ta thì phải bỏ mạng vì tên giặc này là cái chắc”. Sài Nguyên Lộc thầm giận Hòa thượng nhè lúc chia tay lại gặp Hoa Vân Long phải động thủ thế này! Sài Nguyên Lộc nói:

- Ðỗ đầu, chú coi Hòa thượng thiệt dễ giận ghê chưa? Lúc này gặp chuyện mà đi đâu mất biệt.

Ðỗ Chấn Anh nói:

- Tế Công bây giờ chắc gặp chuyện gì rồi.

Hai người oán trách chưa xong thì nghe trên nửa lừng có tiếng nói:

- Ta tới rồi đây mà xuống không có được! Chắc chết quá!

Sài đầu nhìn lên thấy Tế Ðiên đang đứng trên bảng hiệu của tiệm thuốc bắc ở nửa lưng trời, không biết lên đó bằng cách nào. Ai nấy ngước đầu lên, nói:

- Không được đâu Hòa thượng, té chết đa!

Tế Ðiên từ đâu đến đây? Nguyên khi ở Lăng Vân quán trên núi Cổ Thiên trị bệnh cho Lục Thông và Khổng Quý xong, bảo hai người trở về, rồi mới đi tìm Hoa Vân Long. Ðến bên trái phía Ðông thấy có một đạo sĩ già là Lưu Diệu Thông đang nằm bệnh, Tế Ðiên lấy thuốc trị cho ông ta lành mạnh rồi bảo ở lại giữ miếu, xong việc Tế Ðiên mới đi xuống huyện Thường Sơn. Ðến ngã tư đường thấy hai vị Ban đầu Sài, Ðỗ đng đánh nhau với tên giặc, Tế Ðiên sử dụng nghiệp pháp leo lên đứng trên bảng hiệu ở nửa chừng như thế. Sài đầu kêu:

- Sư phụ ơi, mau xuống đây bắt giặc!

- Ta cũng muốn xuống mà không xuống được, chắc chết quá!

Mấy người đứng dưới đất đều nói:

- Bộ Hòa thượng muốn chết hả?

Nào ngờ Tế Ðiên nhảy xuống, tà tà cách mặt đất hai thước thì dừng lại. Ai nấy thấy vậy cũng trầm trồ:

- Cái ông Hòa thượng này thiệt lạ đa!

Sài đầu thấy vậy nói:

- Sư phụ mau niệm chú bắt giặc đi!

- Gấp quá, ta quên chú ráo trọi rồi!

Tên giặc lúc đó thu võ khí lại sửa soạn chạy trốn, đang nhảy lên nóc nhà. Tế Ðiên nói:

- À, à, ta nhớ ra rồi. “Án sắc lịnh hích”.

Tên giặc vừa mới rớt trên nóc nhà tức thì như có ai nắm lưng níu kéo lại ném xuống đất, rớt ngay trước mặt Tiểu huyền đàn Châu Thoại. Châu Thoại bước tới nắm chặt tên giặc lại. Sài, Ðỗ thấy vậy, giận Tế Ðiên vô cùng: “Sai sự tốt đẹp này, lại để cho thằng bệnh vớ phải!”. Ý muốn bước tới trói lại, lại sợ người ta không đồng ý.

Hai vị Ban đầu bước tới nói:

- Xin lỗi bạn, tôi là Sài Nguyên Lộc, còn anh này là Ðỗ Chấn Anh. Chúng tôi là mã khoái trong nha môn của Thái thú huyện Lâm An, vâng lịnh đường dụ đi bắt Hoa Vân Long. Xin bạn vui lòng để chúng tôi trói tên giặc này lại.

Tiểu huyền đàn Châu Thoại quả là người khoan dung đại lượng cũng không có ý tranh giành, nói:

- Hai vị cứ trói hắn đi.

Sài Nguyên Lộc mới rút dây sắt trói nghiến tên giặc lại. tế Ðiên nói:

- Chúc mừng cho hai vị đấy! Bắt được Hoa Vân Long thế nào cũng được thưởng 1.200 lượng bạc, thích nhỉ!

- Sư phụ không mừng sao?

- Hai vị mừng thì có! Bắt được Hoa Vân Long đem về được thưởng 1.200 lượng ấy mà.

- Sư phụ không mừng à?

- Hai vị mừng lắm phải không?

Tế Ðiên nói đi nói lại 4, 5 lần. Sài đầu gắt:

- Sư phụ thôi đi, đừng nói nữa!

- Hai vị đi đến nha môn trước đi, ta phải đi cầu một chút.

Hai vị Ban đầu áp giải tên giặc đến nha môn huyện Thường Sơn. Có người vào bẩm báo, quan huyện lập tức thăng đường. Sài, Ðỗ đưa tên giặc vào công đường, thỉnh an quan huyện:

- Hạ dịch là Sài Nguyên Lộc xin ra mắt lão gia.

Ðỗ Chấn Anh cũng báo danh thỉnh an xong. Sài Nguyên Lộc bẩm:

- Khải bẩm lão gia, dạ dịch là mã khoái nha môn Thái thú huyện Lâm An, vâng theo lịnh Thái thú, đi ra bắt Càn khôn đạo thử Hoa Vân Long là tên trộm vòng ngọc phụng quan của Thừa tướng. Hiện bắt được hắn tại địa phương này, xin trước đến trình bẩm lão gia rõ.

Tri huyện họ Phùng hỏi:

- Các người có Hải bộ công văn không?

- Thưa, có!

Nói rồi lấy công văn trình lên. Quan huyện nhìn lên thấy quả thật, mới hỏi:

- Tên giặc dưới kia có phải là Hoa Vân Long không?

- Tôi họ Hoa, chính là Hoa Vân Long. Tên giặc đáp.

- Ngoại hiệu của ngươi là gì?

- Ngoại hiệu của tôi là Càn khôn đạo thử.

- Mi gây án gì ở Lâm An thế?

- Những việc ở am ni cô, vì gian dâm không được nên giết thiếu phụ, chém bị thương lão ni; gây tội ở lầu Thái Sơn rồi giết chết mạng người. Sau khi lấy trộm vòng ngọc phụng quan ở phủ Thừa tướng, lấy phấn đề thơ trên tường, đều do tôi làm cả.

- Mi đề thi như thế nào?

- Ðó là loại tàn đầu thi. Chữ đầu mỗi câu ráp lại là Càn không đạo thử Hoa Vân Long trộm.

- Còn ở địa phương này, đốt đèn cầm gậy cướp tiệm cầm đồ ngoài cửa Nam, cướp giật chận đường sát thương hại mạng người ở cửa Ðông; còn tại huyện nha cướp ngục thả tù, cướp Bồng đầu quỷ Uẩn Phương, bắt đi bảy tên sai dịch. Việc này mi có nhúng tay vào không?

- Tôi không có gây án ở địa phương này. Những việc ấy tôi đều không biết.

Quan huyện nghe nói đột nhiên nổi giận:

- A, nói lời dịu ngọt mà nó không chịu nghe. Bây đâu, đè nó xuống, đập một trận cho ta.

Tên giặc nói:

- Bẩm lão gia, một mình tôi gây ra mấy vụ án ở Lâm An vừa cung khai ra đó cũng đáng tội chết rồi. Còn những vụ án tại địa phương này tôi không có gây ra. Lão gia bảo tôi nhận bừa, làm sao tôi nhận được? Bẩm lão gia, có phải Ngài bảo tôi nhận đại để xóa bớt đi vụ án, giữ vững chức vụ của Ngài phải không? Ngài muốn mượn tôi phá án giùm cứ nói ra đi, có sao đâu!

Quan huyện nghe nói, tức giận tràn hông, tóc tai dựng ngược, hét lớn:

- Tên chết tiệt này chắc là đầu đảng bọn giặc đây. Nếu không ăn đòn đâu chịu khai.

Quan huyện định sai người tra khảo tên giặc. Ngay lúc ấy, từ bên ngoài có tiếng bước chân rộn rịp. Tế Ðiên từ bên ngoài bước nhanh vào. Sài Nguyên Lộc nhìn thấy, bước tới trước quan huyện, nói;

- Bẩm lão gia, có Tế Công đến.

Quan huyện nghe báo lật đật đứng dậy đón tiếp. Nhìn thấy phía sau Tế Ðiên có một người đi theo đôi mắt trợn dọc, bước thẳng đến công đường.

Chia tay cùng hai vị Ban đầu ở ngã tư đường, Tế Ðiên lững thững đi sau đến huyện Thường Sơn. Ðến cửa huyện nha, Tế Ðiên ngước đầu xem thấy trước cửa huyện nha có một quán rượu trang trí đẹp đẽ. Tế Ðiên nhìn kỹ thấy có cột oán khí xông thẳng lên từng không, bèn vén rèm bước vào. Một người ngồi sau quầy tuổi trạc hơn 40, mày hưng mắt ác trên chiếc mặt đầy thịt. Tế Ðiên lại gần, nói:

- Chưởng quỹ ơi, cho mượn cây viết một tý.

- Ðể làm gì vậy? Chưởng quỹ hỏi.

- Ta đến uống rượu, mượn viết viết ít chữ.

Chưởng quỹ cầm viết đưa cho Hòa thượng. Tế Ðiên cầm viết viết mấy chữ trong lòng bàn tay rồi đến ngồi ở một bàn gần chưởng quỹ, kêu đem hai bầu rượu và một đĩa thức ăn. Mấy bàn bên có người nói chuyện với nhau:

- Bữa nay Tế Công trưởng lão bắt giặc tại ngã tư đường, anh có thấy không?

- Tôi không thấy, người kia đáp.

- Tôi thấy rõ ràng, Hòa thượng cao một trượng, đầu to như cái đấu gạo, mặt đỏ hồng, mặc cái đạo bào màu vàng, tay cầm xâu chuỗi 108 hột. Thật đúng là bậc La Hán.

Người kia lại nói:

- Anh đừng nói xàm. Tế Ðiên tăng là cái ông say rượu điên điên khùng khùng, mặt mày bùn đất tèm lem, tăng bào te tua, tay sứt bâu rách, đầu tóc dài cả tấc mới phải.

Nói xong, lấy tay chỉ Tế Ðiên, nói:

- Giống như ông Hòa thượng này nè!

- Làm sao anh biết được? Người kia gặng.

- Tôi có quen biết với ông ta mà.

Tế Ðiên nghe nói, hỏi người ấy:

- Chú quen với ông ta, mà quen trong trường hợp nào?

- Mùa xuân năm ngoái, tôi gặp ổng ở Lâm An, có cùng ăn cơm với ổng.

- Mùa xuân năm ngoái, chú đi buôn ở phủ Trấn Giang phải không?

Người kia nghĩ thầm: “Lạ thiệt, làm sao ông ấy biết mình đi buôn ở Trấn Giang?” Bèn hỏi:

- Hòa thượng, làm sao ông biết tôi ở Trấn Giang?

- Ta có gặp chú ở Trấn Giang mà.

Nói tới đó thì phía ngoài có người nói lớn:

- Chó mập lắm đây. Có ai mua không?

Tế Ðiên nghe rao mới hỏi:

- Chú bán à, con chó này chú bán bao nhiêu?

Người kia đằng hắng một tiếng rồi nói:

- Ðại sư phụ muốn mua thì tốt lắm! Trong nhà tôi có ba người, bà mẹ tôi đang bị bịnh nặng, trong nhà có cái gì đi cầm được đều đem đi cầm hết, cái gì bán được cũng bán tất, chỉ còn thừa lại con chó này thôi. Hòa thượng mua thì tốt quá, tôi chỉ xin một điếu tiền thôi.

- Ta không mua, Tế Ðiên nói.

- Thôi, 900 nhé?

- Không mua.

- Tám trăm, Hòa thượng bắt đi!

- Không mua.

Người bán chó nghĩ bụng: “Dễ gì có người để mắt tới”, bèn nói:

- Cũng được, tôi tính hạ còn 700 thôi.

- Ta không mua.

- Thôi, 600 lấy giùm đi.

- Ta không mua.

Có người ở bàn bên thấy vậy mới hỏi:

- Ðại sư phụ, vậy rút lại Ngài muốn trả bao nhiêu tiền?

- Ta muốn trả một giá, nói ra chú đừng buồn.

- Tôi không giận đâu, người kia nói.

- Ðưa chú 5 điếu tiền nhé?

Người ngồi bàn bên nói:

- Ông Hỏa thượng này điên mất rồi!

Người bán chó nói:

- Tôi chịu bán đó!

Tế Ðiên nói:

- Chú chịu bán thì chưởng quỹ sẽ đưa 5 điếu tiền cho chú.

Chưởng quỹ nói:

- Dựa lý do gì mà bảo tôi đưa cho hắn 5 điếu?

Tế Ðiên xòe tay ra, nói:

- Ngươi hãy coi bằng chứng này nè.

Chưởng quỹ dòm thấy sợ quá, lật đật nói:

- Tôi bằng lòng trả cho chủ chó 5 điếu.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 22 Apr 2012, 11:40 PM | Message # 103
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 98Huyện Thường Sơn, Sài Ðỗ bắt giặc phạm
Mã Gia Hồ, Tế Ðiên Cứu Dương Minh
Tế Ðiên xòa tay đưa cho chưởng quỹ, nói:

- Dựa vào cái này đòi 5 điếu tiền được không?

Chưởng quỹ dòm vào tay của Hòa thượng sợ đến xanh cả mặt, lật đật nói:

- Tôi chịu đưa 5 điếu tiền.

Nói rồi mở tủ lấy ra 5 điếu đưa cho Tế Ðiên. Mọi người đều không biết đó là vụ gì? Tế Ðiên nói:

- Chú bán chó này! Chú thả chó ra đi! Ta nghe kêu lên một tiếng sẽ cho chú 5 điếu.

- Tôi thả chó ra, nó sẽ chạy về nhà tôi rồi sao?

- Không hề gì! Nó chạy đi kể như là của ta rồi.

Người bán chó mở chó ra, chó tự động chạy đi. Tế Ðiên cầm tiền giao cho hắn. Ðược tiền hắn cũng đi nốt. Chưởng quỹ nói với tế Ðiên :

- Ðại sư phụ nè, chuyện đó ông đừng nói cho ai nhé, tôi sẽ đãi cơm rượu cho sư phụ.

- Ừ, đãi thì đãi.

Lập tức chưởng quỹ sai mua thức ăn đem đến thật nhiều. Lại thêm rượu cho Hòa thượng. Tế Ðiên nói:

- Vụ việc này, ta với ngươi phải lên quan nha mới được, oan hồn bị chết oan uổng, không thể để như vậy.

Tế Ðiên nói rồi lấy tay chỉ một cái, chưởng quỹ đôi mắt trợn ngược, đứng dậy đi theo Tế Ðiên ra khỏi tửu quán Nhất Ðiều Long, thẳng đến nha môn huyện Thường Sơn. Quan huyện Thường Sơn thấy Tế Ðiên liền đứng dậy tiếp đón, nói:

- Thánh tăng gía lâm, đệ tử nghinh đón chậm trễ, xin người miễn thứ! Xin mời thánh tăng ngồi. Bạch Thánh tăng, người đi theo này là ai vậy? Hắn đã làm gì thế?

Tế Ðiên đáp:

- Lão gia hãy đem người này cho giam lại, một lát sẽ đề cập đến sau.

Quan huyện y lời. Cho đưa ra sau tra xét. Tế Ðiên nói:

- Này laõ Sài, lão Ðỗ, hai vị mừng quá há! Bắt được Hoa Vân Long, phen này về Lâm An thế nào cũng được thưởng 1.200 lượng bạc. Mừng ghê, mừng ghê!

Sài Nguyên Lộc, Ðỗ Chấn Anh hỏi:

- Sư phụ không mừng sao?

Tế Ðiên day qua hỏi tên giặc:

- Này tên giặc, mi họ tên gì?

- Tôi tên Hoa Vân Long.

Tế Ðiên cười lớn nói:

- Mi họ Hoa đâu có dễ dàng vậy.

Nói rồi bước tới lột áo tên giặc ra, Tế Ðiên nói:

- Mấy người lại đây xem, cái này là ngoại hiệu của hắn đây.

Sài, Ðỗ hai người bước tới, thấy trên lưng của tên giặc rành rành 9 nốt đỏ lớn bằng đồng tiền. Bị nhận diện, tên giặc mới nói:

- Thôi được, Hòa thượng đã biết rõ, tôi thật không phải họ Hoa.

Quan huyện hỏi:

- Vậy tên thật của ngươi là gì?

- Tôi họ Tôn, tự bá Hổ, ngoại hiệu là Cửu đóa mai hoa. Tôi vốn là người Tây Xuyên, hiện ở miếu Ngọc Hoàng thường có nhóm lục lâm Tây Xuyên tụ tập. Vụ đốt đèn cầm gậy cướp tiệm cầm đồ Vạn Hưng là do Bồng đầu quỷ Uẩn Phương kéo theo Ðào hoa lãng tử Hàn Tú, Bạch viên Tú sĩ Uẩn Phi, Song thủ phân vân Ngô Ða Thiểu, Ðê đầu khán vật Hạ Ðắc Hoành, Hận địa vô hoàn Lý Mãnh, Ðê đầu khán tháp Trần Thanh, Thát nguyệt phùng Trình Trì Viễn, Tây lộ hổ Hạ Ðông Phương, Khiêu giản hổ Trần Ðạt, Bạch hoa xà Dương Xuân Liên, cộng tất cả 31 người. Còn vụ đón đường cướp ngoài cửa Ðông chính tôi cùng Vô hình thái tuế Mã Kim Xuyên cùng làm thôi. Trước đây Bồng đầuquỷ Uẩn Phương bị quan nhân bắt giữ, em hắn là Bạch liên tú sĩ Uẩn Phi phát thiệp lục lâm, truyền lục lâm tiễn mời các bạn bè bạn lục lâm, tất cả là 73 người đến cướp ngục thả tù cứu Uẩn Phương đem đi, bắt thêm 7 tên sai dịch, chém chết quân giữ cửa thành và kéo nhau ra cửa Ðông. Chân của Uẩn Phương bị khảo kẹp hư gãy, hắn nói: - Lão gia ở huyện Thường Sơn và Bạch kiểm chuyên chư ở Mã Gia Hồ là hai kẻ thù của y. Hôm nay các bạn lục lâm kéo nhau đến Mã Gia Hồ làm cỏ toàn gia Mã Tuấn. Phần tôi là anh em kết nghĩa với uẩn Phương, y phái tôi đến đây giết lão gia và cướp ấn, không ngờ lại bị quan quân bắt được. Còn Hoa Vân Long không có ở chung với các anh em lục lâm trên miếu Ngọc Hoàng, nhưng tôi có quen biết hắn, tính nhân dịp này nhận bừa là Hoa Vân Long để xóa mấy vụ án kia đi, nào ngờ bị Hòa thượng biết được mưu gian. Ðây là tình thiệt tôi xin khai trình.

Quan huyện đã tỏ tường liền ra lệnh đóng trăn tên giặc bỏ vào ngục. Sài đầu, Ðỗ đầu bây giờ quả tức giận cành hông! Tế Ðiên an ủi:

- Hai vị chớ có nóng vội, sớm muộn gì ta cũng bắt được hắn cho hai vị mà.

Lúc này quan huyện mới hỏi:

- Bạch Thánh tăng, người hồi nãy Ngài dẫn theo là có sự cố gì thế.

Tế Ðiên xòa tay ra nói:

- Lão gia cứ xem đây này.

Quan huyện xem qua mới biết sự việc, lập tức kêu đem người ấy vào. Người chưởng quỹ quán rượu này tên là Ðổng Sĩ Nguyên. Trước kia chủ của quán rượu “Nhất DDiều Long” (con rồng) này họ Khổng, thứ tư, thường gọi là Khổng Tứ, cùng Ðổng Sĩ Nguyên kết nghĩa anh em, hoạn nạn có nhau. Ðổng Sĩ Nguyên là người độc thân, còn Khổng Tứ ngoài vợ là Châu thị còn có hai con, một gái một trai. Ðổng Sĩ Nguyên thường ngày giúp đỡ Khổng Tứ coi sóc việc buôn bán ở quán rượu. Về sau Khổng Tứ mắc bệnh nặng, lúc đến hồi nguy kịch bèn mời Ðổng Sĩ Nguyên đến nhà, nói:

- Ðổng hiền đệ, anh em ta, tình đối xử như tay chân, chắc anh sống không lâu. Khi anh chết rồi, chị em nách hai c`háu bé sống qua ngày tháng, không chỗ nương tựa. Quán rượu này, anh giao cho em coi sóc. Sau khi anh chết rồi, em lo sao cho chị em khỏi phải đói lạnh, các cháu em được ăn học nên người, nối tiếp hương lửa nhà họ Khổng thì anh ở suối vàng cũng cam tâm mãn nguyện

Ðổng Sĩ Nguyên nói:

- Huynh trưởng cứ lo dưỡng bệnh đi, đừng lo lắng làm chi! Nếu như huynh trưởng có mệnh hệ nào thì em sẽ thay anh lo lắng cho chị và các cháu.

Sau mấy lời trăn trối, quả nhiên Khổng Tứ nhắm mắt đi xuôi. Ðổng Sĩ Nguyên giúp đỡ lo lắng việc tang ma. Sau khi chôn cất Khổng Tứ, quán rượu Nhất Ðiều Long hoàn toàn về tay Ðổng Sĩ Nguyên quản lý. Hắn ta thường đến nhà cung cấp tiền cho Châu thị. Con gái lớn của Châu thị lúc đó đã 17 tuổi, mười phần xinh đẹp nhưng chưa hứa gả cho ai. Ðổng Sĩ Nguyên vốn là bợm háo tửu sắc, sau khi Khổng Tứ qua đời, hắn rắp tâm rình chờ cơ hội chiếm đoạt cô nương. Ngày kia Châu thị đưa con trai về thăm ngoại, chỉ có một mình cô nương ở nhà. Ðổng Sĩ Nguyên dò biết, liền mua rất nhiều tặng vật đem đến nhà Châu thị. Thấy trong nhà chỉ có một mình cô nương, Ðổng Sĩ Nguyên buông ra những lời cợt nhả, thò tay kéo cô nương vào mình. Cô nương quýnh quá chạy tuốt ra nhà sau nhảy xuống giếng thường ngày múc nước tưới hoa để tự vẫn. Phần Ðổng Sĩ Nguyên vội vã chạy về quán cố tình như không biết. Ðến tối Châu thị về đến nhà không thấy con gái đâu, tìm kiếm khắp nơi mà không tông tích, mãi đến ngày thứ ba, xác cô gái nổi lên trong giếng mới biết. Châu thị nghĩ rằng chắc con gái mình xách nước tưới hoa trật chân té xuống giếng chết chớ đâu ngờ Ðổng Sĩ Nguyễn cưỡng gian không được đã bức tử cô nương! Châu thị lập tức cho vớt tử thi con gái lên rồi cho Ðổng Sĩ Nguyên hay. Ðổng Sĩ Nguyên liền chạy mua giúp quan tài và lo việc chôn cất cô gái. Hắn nghĩ rằng việc làm của hắn, người không biết, quỷ không hay. Dè đâu hôm nay có ông Hòa thượng đòi hắn 5 điếu tiền, trong tay viết rành rành mấy chữ: “Cưỡng gian bức chết Khổng Tiểu Loan”. Thấy mấy chữ ấy, Ðổng Sĩ Nguyên lật đật đưa ngay 5 điếu tiền. Hắn định bụng sẽ cho Hòa thượng một ít tiền để ém nhẹm mọi chuyện xấu xa đi, nào ngờ Hòa thượng dùng nghiệm pháp dẫn hắn đến nha môn.

Quan huyện thấy mấy chữ trong tay của tế Ðiên mới rõ ràng sự việc, bèn vỗ kỉnh đường, nói:

- Cái thằng lớn mật này, tại sao mi dám cưỡng gian bức tử Khổng Tiểu Loan? Hãy tình thiệt khai ngay, nếu không bản huyện sẽ xử nặng đấy!

Ðổng Sĩ nguyên lúc này mới tỉnh lại, nhìn ra là mình đang đối trước công đường. Hắn tự nghĩ: “Việc làm của ta không ai hay biết, mà sao lạ vậy kìa?”. Nghĩ rồi, bèn thưa:

- Bẩm lão gia ở trên soi xét, tiểu nhân tên Ðổng Sĩ Nguyên là người buôn bán thật thà, nào có quen biết ai là Khổng Tiểu Loan đâu?

Tế Ðiên nói:

- Cái thằng chết tiệt này, lớn gan dữ a! Nó không chịu khai, nhưng oan hồn người chết đã tố cáo với ta hết rồi. Lão gia dùng cực hình khảo kẹp nó, nó sẽ phun ra ngay thôi.

Quan huyện lập tức ra lịnh đem kềm kẹp đến, đè Ðổng Sĩ Nguyên xuống tra khảo. Ðau nhức quá, Ðổng Sĩ Nguyên chịu không nổi bèn la lên:

- Xin lão gia đừng kềm kẹp nữa, tiểu nhân xin khai hết.

- Ừ, mi khai đi! Quan huyện nói.

Ðổng Sĩ Nguyên mới đem việc kết bạn với họ Khổng. Khổng Tứ gởi gắm vợ con lại trước khi tắt hơi ra sao. Nhân vì Khổng cô nương xinh đẹp quá, hắn động lòng, tìm cách cưỡng gian, cô nương không thuận bèn nhảy xuống giếng tự vận nhất nhất thuật lại. Quan huyện nói:

- Mi là thằng chẳng ra gì, thật là vô luân vô nghĩa mới làm những việc thương thiên nghịch lý như vậy!

Nói rồi ra lịnh đem Ðổng Sĩ Nguyên đóng trăn giam vào ngục, chờ thân nhân người chết đến đối chất rồi sẽ định tội. Quan huyện truyền bãi hầu rồi thưa:

- Xin mời Thánh tăng vào ngồi trong thư phòng, bản huyện có việc cần thương lượng. Bây đâu, dọn rượu lên!

Thủ hạ vâng dạ chuẩn bị. Quan huyện nói:

- Bạch Thánh tăng, tối nay bọn giặc xông vào Mã Gia Hồ, thảng như chúng giết hại nhân mạng tại địa phương này, bản huyện rất lấy làm lo lắng. Thánh tăng có cao kiến gì xin dạy cho biết?

- Ðó là việc nhỏ, Tế Ðiên đáp, uống rượu mới là việc lớn đây!

Sài đầu, Ðỗ đầu lúc đó tức giận cành hông. Tế Ðiên quay ra nói:

- Chúc mừng hai vị.

Sài đầu nói:

- Không phải Hoa Vân Long mà mừng nỗi gì?

- Hai vị đừng nóng vội! Lát nữa ta dắt người kia đi bắt Hoa Vân Long về giao cho hai vị luận công lãnh thưởng, có được không nào? Hai vị cứ ở tại gia môn đây chờ đi. Ta không nói láo với hai vị đâu!

Ðoạn quay qua quan huyện, nói:

- Thưa lão gia, Ngài phái Tiểu huyền đàn Châu Thoại, Xích diện hổ La Tiêu tuyển lựa 20 tên khoái thủ lát nữa đi với Hòa thượng ta đến Mã Gia Hổ bắt giặc.

Quan huyện gật đầu, truyền dụ ngay. Tiểu huyền đàn Châu Thoại nghe lệnh gọi đi bắt giặc, vội vào thưa:

- Bẩm lão gia, tại dịch được lão gia thương tình cho nghỉ phép tịnh dưỡng nhưng nay miệng còn nửa máu tươi không thể cùng Tế Công đi biện án được. Xin lão gia phái một mình La Tiêu đi thôi.

Tế Ðiên hỏi:

- Này Châu Thoại, ngươi thổ máu tươi mà muốn chết hay muốn hết?

- Muốn hết, chớ ai muốn chết bao giờ.

- Ðể ta cho ngươi một viên thuốc uống thử xem sao.

- Vậy thì xin Hòa thượng.

- Tế Ðiên mò túi lấy ra một viên thuốc đưa cho Châu Thoại. Châu Thoại uống vào, khí huyết lưu thông, bỗng chốc nghe trong người sảng khoái, khen lia lịa:

- Thuốc hay quá! Thuốc hay quá!

- Ngươi khoẻ rồi hả? Tế Ðiên nói, vậy thì cùng với La Tiêu và 20 tên khoái thủ ở ngoài thư phòng đợi ta. Mỗi người phải dắt một chiếc lông ngỗng trắng, chừng ta bảo đi hãy đi.

Gia nhân thưa: - Tiệc rượu đã dọn xong.

Quan huyện mời Tế Ðiên vào thư phòng uống rượu. Tế Ðiên nói:

- Lão gia, thứ rượu này tôi không uống đâu.

Quan huyện hỏi:

- Thánh tăng muốn uống rượu nào xin cho biết để xếp đặt?

- Trước hết hãy dọn mâm rượu này xuống, dọn một mâm rượu khác giống như vậy, bảo thủ hạ hô lớn: Lão gia cùng Thánh tăng đang uống rượu tại thư phòng. Mọi người nghe hô phải dạ rân lên, bưng dọn thức ăn. Hòa thượng ta muốn nghe tiếng ồn ào cho vui một tí.

Quan huyện nói:

- Phải đấy! Bây đâu? Hãy dọn mâm rượu này xuống rồi dọn mâm khác lên.

Mọi người trong nha môn đều được truyền khắp một lượt. Gia nhân bưng mâm rượu ấy xuống, dọn mâm rượu khác lên rồi hô lớn:

- Lão gia và Thánh tăng đang uống rượu tại thư phòng, các ngươi phải lo bưng cơm rượu lên thư phòng nhé.

Mọi người đều dạ rân. Lúc đó Tế Ðiên mới ngồi vào bàn uống rượu. Rượu được vài tuần, Tế Ðiên hỏi:

- Lão gia này, để tôi biến một trò này cho ngài xem chơi. Tôi muốn biến trò “Ngọc nữ lâm phàm”.

Nói rồi lấy tay chỉ một cái. Dưới đất hiện lên mấy cô mỹ nữ đàn ca xướng rất du dương. Tế Ðiên lại nói:

- Tôi muốn biến ra một trò “Ðất bằng bắt quỷ”.

Nói rồi thò tay dưới bàn chộp một cái, kéo ra một tên giặc, làm quan huyện hết hồn, mồm há hốc.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 22 Apr 2012, 11:41 PM | Message # 104
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 99Ðổng Sĩ Nguyên dối trá cầu Thánh tăng
Khổng liệt nữ bị bức trầm giếng lạng
Tế Ðiên thò tay xuống gầm bàn lôi tên giặc ra, nói:

- Lão gia xem nè, tôi chộp trúng con quỷ đây.

- Quan huyện lật đật hô kẻ tả hữu trói tên giặc lại để xét hỏi.

Tên giặc khai:

- Tôi là Vô hình thái tuế Mã Kim Xuyên, tính đến đây giết quan trộm ấn.

Nguyên Bồng đầu quỷ Uẩn Phương phái hai người: Cửu đóa mai hoa Tôn Bá Hổ và Vô hình thái tuế Mã Kim Xuyên, một người giết quan, một người trộm ấn. Mã Kim Xuyên được dị nhân truyền cho 12 đạo bùa ẩn thân, cứ án theo 12 giờ: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, mỗi giờ lấy một đạo bùa dán lên đầu thì không ai thấy được hắn. Hôm nay tên giặc vừa đến, nghe gia nhân hô: - Lão gia cùng Tế Công đang uống rượu tại thư phòng. Hắn lật đật chạy đến đây. Lại nghe Tế Ðiên nói sẽ biến pháp “Ngọc nữ lâm phàm”. Tên giặc muốn đến gần xem để học, bèn bước nhanh vào thư phòng. Ai nấy đều không thấy có người vào nhưng Tế Ðiên thấy rõ hết. Tên giặc vừa chui xuống gầm bàn, Tế Ðiên đưa tay chộp lấy, gỡ hai lá bùa trên tóc hắn ra, mọi người mới thấy được và trói hắn lại. Quan huyện tra hỏi xong bèn ra lệnh đem tên giặc đóng trăn giam lại. Tế Ðiên ăn uống no say xong bèn đứng dậy kêu:

- Châu Thoại, La Tiêu! Các người đi với ta nhé.

Mọi người lần lượt ra khỏi nha môn thẳng đến Mã Gia Hồ. Tế Ðiên kề tai Châu Thoại nói:

- Ngươi cứ làm như vầy, như vầy nhé!

Khi đến đầu thôn Mã Gia Hồ, nghe có tiếng nói: Có ngu huynh là Dương Minh đây. Kế nghe có tiếng ú ớ rồi ngã xuống. Ấy là Bạch liên tú sĩ dùng thuốc mê đánh ngã Dương Minh. Phía sau có người nói: - Chữ Hợp ơi, giao nó cho ta! Uẩn Phi nói: - Cần gì ngươi, ta giết không được sao? Nói rồi bước tới trước. Tức thì ánh dao lóe lên, tiếng đầu rơi đánh độp, máu tuôn có vòi. Bỗng nghe tiếng Tế Ðiên: - Mau dữ vậy, giết rồi à?

Té ra người bị giết là Bạch liên tú sĩ Uẩn Phi chớ không phải Dương Minh. Hắn bị Châu Thoại chém một dao chết tốt. Sau khi Uẩn Phi nghe kêu: “Chữ Hợp ơi, giao nó cho ta”, bèn ngoái đầu nhìn lại thấy người mới tới có dắt lông ngỗng trắng, tưởng là phe mình, không phòng bị nên bị giết chóng như vậy. Bọn giặc tối nay đều dắt lông ngỗng trắng làm hiệu, nào ngờ bị Tế Ðiên biết được, bảo bọn Châu Thoại dắt lông ngỗng trắng vào, cũng như mắt cá lộn châu. Thơ rằng:

Lộn đục chẳng phân lươn với chạch

Nếu trong tách bạch cả hai đàng.

Tiểu huyền đàn Châu Thoại giết Uẩn Phi rồi, Tế Ðiên bước tới thấy Dương Minh nằm bất tỉnh nhân sự mới bảo Châu Thoại mau tìm một chén nước đem lại hòa thuốc cho Dương Minh uống. Giây lát, Dương Minh tỉnh lại, ngồi dậy nói:

- A, sư phụ đã đến rồi! Không xong rồi, sư phụ ơi! Bọn giặc đã đến Mã Gia Hồ, đốt đèn cầm gậy quấy loạn tung tung!

- Ngươi hãy trở vào nhà Mã Tuấn xem thế giặc bao lớn.

Dương Minh nghe bảo lật đật chạy ngược về, dùng thuật phi thiềm tẩu bích nhảy vọt vào trong nhà thấy bọn giặc tụ tập hết ở trên nhà chánh, cả bọn Lôi Minh, Trần Lượng, Trịnh Hùng, Mã Tuấn đều bị trói gô bỏ một chỗ. Nguyên sau khi Dương Minh chạy đi rồi, bọn Mã Tuấn bốn người cùng đánh nhau với bọn giặc. Trong bọn giặc cũng có người giỏi như: Tạo thác đầu Bành Chấn, Vạn hoa tăng Từ Hằng. Hai người này ở trong tối ngầm yểm trợ chứ không ra mặt. Hai người theo dõi xem trong nhà Mã Tuấn có người tài giỏi không. Nếu không có người tài giỏi thì mới nhảy xuống ra mặt áp đảo. Trong tối nhìn ra chỉ thấy bốn người chống cự. Bọn giặc cần dao ở góc phía Nam, còn gia nhân đều không dám ra. Tạo thác đầu Bành Chấn, Vạn hoa tăng Từ Hằng thấy đã rõ ràng bèn nhảy xuống thi triển tà thuật, bắt bốn người trong nhà lại. Bọn giặc bèn lên thượng phòng phía Bắc đốt đèn lên xúm nhau lại.

Ðào hoa lãng tử Hàn Tú nói:

- Hai người lấy lọ chảo thoa mặt đây chắc là người quen, hãy lấy nước rửa sạch xem thử.

Mới nói tới đó thì nghe bên ngoài có tiếng Dương Minh nói lớn:

- Hay cho bọn giặc, cả gan dữ a! Có Oai trấn bát phương ở đây.

Bọn giặc nghe nói rối loạn cả lên. Vì Dương Minh là người có tiếng tăm lớn nên bọn giặc nghe xưng tên mới nhốn nháo như vậy. Tạo thác đầu Bành Chấn nói:

- Các vị đừng sợ, mọi việc đều có ta. Hãy coi ta thi triển chút thuật mọn, bảo đảm với các người hễ tới một tên tóm cổ một tên, tới hai tên tóm nốt hai tên. Các người đừng lo.

Nói câu đó vừa xong, bọn giặc thấy Tế Ðiên đi bước thấp bước cao, ngả xiêu ngả tó, miệng niệm:

- A Di Ðà Phật! Thiện tai, thiện tai!

Tạo thác đầu Bành Chấn, Vạn hoa tăng Từ Hằng không dám nói dóc nữa, lật đật nhảy lên nóc nhà chuồn trước. Bọn giặc biết Tế Ðiên thần thông quảng đại, đấu phép đánh ngã Thiết Phật tại chùa Thiết Phật làm sao dám chống cự. Ai nấy không hẹn mà rùng rùng nhảy lên nóc nhà chạy trốn. Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái, trồng cứng 16 tên giặc lại. Dương Minh cùng Tế Ðiên bước vào mở trói cho Mã Tuấn, Trịnh Hùng. Lôi Minh, Trần Lượng và Mã Tuấn bước tới thi lễ Tế Ðiên.

Tế Ðiên nói:

- Không cần phải thi lễ làm chi! Các người hãy khử bọn giặc ấy đi, nếu để lại sanh hậu hoạn đấy. Chỉ để lại vài ba tên cho mấy Ban đầu đem về nạp trên huyện Thường Sơn để kết thúc vụ án là được.

Bọn Lôi Minh kết thúc tánh mạng 13 tên, còn 3 tên chừa lại. Hỏi tên họ, bọn chúng khai là: Ðào hoa lãng tử Hàn Tú, Phấn hồ diệp Dương Chí, Yến vĩ tử Trương Thất. Hỏi xong bèn lấy dây trói chúng lại. Tế Ðiên nói:

- Này Mã Tuấn, hãy kiếm cho ta một chiếc đòn gánh thật cứng, hai sợi dây cho thật dẻo.

- Chi vậy, sư phụ?

- Ta đi biện án. Ðem ba tên giặc này giao lại cho hai vị Ban đầu là Tiểu huyền đàn Châu Thoại và Xích diện hổ La Tiêu sáng ra giải lên huyện Thường Sơn.

Mã Tuấn lập tức bảo gia nhân tìm một cây đòn gánh bằng cây sơn du cho thật tốt và hai đoạn dây đưa cho Tế Ðiên. Tế Ðiên cầm lấy đi ra khỏi đầu thôn Mã Gia Hồ tiến về hướng Bắc. Cách Mã Gia Hồ chừng tám dặm có một cái chợ tên là Bát Lý Phố. Tế Ðiên vác đòn gánh lên vai tới Bát Lý Phố thì mặt trời vừa mới mọc. Bát Lý Phố có một chỗ tên là Náo Thị Khẩu. Tại sao lại có tên Náo Thị Khẩu? Bởi nhân ở đây sánhg sớm có mấy người khuân gánh tề tựu lại, họ không cho ai từ nơi khác đến khuân gánh cả mà giành tất cả mối về phần họ. Tế Ðiên đến Náo Thị Khẩu thả đòn gánh, ngồi xổm xuống đất chẳng nói chẳng rằng. Những người khuân vác kế bên hỏi:

- Ðại sư phụ, làm nghề gì vậy?

- Ta đi gánh thuê!

- Ông muốn gánh thuê thì đi chỗ khác mà gánh. Ở đây chúng tôi không cho người ngoài làm việc này.

- Các người gánh thuê ở đây vậy chớ có giấy phép của phủ huyện không?

- Không có.

- Mấy người đã không có giấy phép gánh thuê tại sao lại không cho ta gánh thuê với. Ta cứ gánh thuê ở đây thôi.

Mấy người kia nói:

- Mấy anh để ý tới ổng làm chi! Ðar5i khái là ổng khật khùng mà!

Người nọ nói:

- Này Hòa thượng, ông cứ ở đây gánh đi, tụi tôi không làm khó dễ ông đâu.

- Chú kêu ta ở đây, ta lại không khoái ở đây. Ta đi nhé!

Người kia nói:

- Anh thấy không? Ổng nửa điên nửa khùng mà!

Tế Ðiên đi một quãng thấy phía Tây bên đường có một tiệm lớn bán cơm rượu liền xăm xăm đi tới, bước thẳng vào hậu đường. Phổ ky nghĩ thầm: “Cái ông Hòa thượng kiếc này mà cũng bước vào tiệm cơm rượu lớn này ư? Một đĩa thức ăn không 320 cũng 240; một bữa cơm tổng cộng ít nhất cũng mấy điếu tiền. Sao không lấy tiền đó mua sắm bộ y phục mới có phải hơn không?”

Tế Ðiên bước vào ngồi xuống, bỏ đòn gánh ra. Phổ ky nghĩ bụng: “Chiếc đòn gánh này tốt đấy chứ, bằng cây sơn du đây mà, giá trị cũng hai lượng bạc. Ông Hòa thượng này ăn cơm xong không có tiền trả, để lại chiếc đòn gánh này cũng được”. Nghĩ rồi bèn nói:

- Chào đại sư phụ, Ngài cần thứ cơm rượu nào?

- Chú đã thấy biết rồi mà!

- Hòa thượng muốn ăn thứ gì bảo, chớ làm sao tôi biết được.

- Chớ không phải chú muốn ta để đòn gánh này lại sao? Chú tính xem nó đáng giá bao nhiêu tiền, rồi dọn cơm rượu lên cho ta ăn uống chơi.

- Không đâu tôi đâu có muốn đi gánh thuê?

- Chú đừng thấy ta mặc áo rách lòi cả da thịt rồi coi thường! Nếu đối xử ta tử tế, ta không thiếu một xu đâu. Ta là thần tài của chú mà.

- Phải, phải! Ðại sư phụ dùng món chi?

- Chú dọn cho ta 4 thứ chiên xào hầm nướng và hai bầu rượu nhân sâm lộ.

- Nhân sâm lộ mỗi bầu trị giá một điếu 200 tiền đấy.

- Ối, có là bao; ở chỗ ta mỗi bầu họ bán tới 2 diếu 400 tiến. Ở đây rẻ bằng nửa, ta phải uống 2 bầu mới được.

- Phải đấy.

Lập tức phổ ky dọn cơm rượu ra cho Tế Ðiên. Tế Ðiên đang một mình tự rót rượu uống nhâm nhi, bỗng nghe bên ngoài có tiếng chào “A Di Ðà Phật” thanh âm trầm vang. Theo tiếng nói, bức rèm vén lên, hai vị Hòa thượng từ ngoài bước vào, chính là Tạo thác đầu Bành Chấn và Vạn hoa tăng Từ Hằng. Hai tên giặc này từ Mã Gia Hồ chạy trốn lên phía Bắc, nhưng khi chạy vòng qua eo núi lạc đường lại chạy xuống phía Nam. Chạy suốt cả đêm, sáng ra chạy đến Bát Lý Phố. Hai người định bụng vào uống rượu nghỉ ngơi giây lát, nào ngờ bước vào quán bỗng gặp Tế Ðiên, sợ đến hồn phi phách tán, sửa soạn bỏ chạy. Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái định cứng hai tên giặc lại, rồi bước tới bạt tai Bành Chấn, nói:

- Hay cho đồ chết tiệt này, tiền hai ngôi chùa và 20 khoảng ruộng của ta mi lấy béng đi hết. Hôm nay chúng ta phải kéo nhau lên quan mới được.

Tế Ðiên nói xong, đánh mỗi tên giặc 10 bạt tai nữa. Mấy người kia thấy vậy nói:

- Hai ông Hòa thượng kia tại sao bị ông Hòa thượng kiếc đánh dữ quá mà không nói một lời vật kìa? Chắc là hai ông đó vô lễ với ông Hòa thượng kiếc cũng nên!

Tế Ðiên móc túi của Bành Chấn ra mười mấy lượng bạc, móc túi Từ Hằng lấy ra hơn 40 lượng, rồi nói:

- Tiền này là tiền nó trộm của tôi mà xài không hết còn lại đây.

Tế Ðiên nói rồi lấy tiền đó trả tiền rượu và trói nghiến hai tên giặc lại, lấy đòn gánh gánh đi. Mọi người thấy vậy không dám nói gì. Tế Ðiên gánh hai tên giặc ra khỏi tửu quán, hai bên đường phố bàn tán xôn xao:

- Một ông Hòa thượng gánh hai ông Hòa thượng. Có chuyện gì lạ vậy?

Tế Ðiên nói:

- Tại mấy người không biết thôi. Ðây là chuyện nội bộ trong chùa của ta đấy mà.

Tế Ðiên gánh đến Náo Thị Khẩu, mấy người gánh thuê nói:

- Mấy anh em kìa, bữa nay Hòa thượng trúng mối rồi đó.

Nói vừa xong, Tế Ðiên đã gáng đến gần. Mọi người nhìn kỹ thấy Tế Ðiên gánh hai ông Hó thượng, tất cả đều chưng hửng. Tế Ðiên móc túi ra một nắm bạc nói:

- Mấy chú thấy đó! Họ mướn ta gánh đến Mã Gia Hồ, chịu đưa cho ta 50 lượng bạc. Mấy chú có ai chịu đi không? Mỗi người ta trả cho một lượng bạc, đến Mã Gia Hồ?

Nghe nói thế, mọi người tranh nhau đáp:

- Ði chớ, đi chớ? Chúng tôi có tất cả 8 người, cứ 2 người khiêng một, 4 người còn lại để thay đổi.

- Ừ cũng được.

Tế Ðiên bằng lòng. Họ ráp lại khiêng đi, vừa đến đầu thôn Mã Gia Hồ bỗng nghe có tiếng la:

- Hay cho lão đạo sĩ này, ông muốn giết sai dịc`h chúng ta hả? Tế Công ơi, mau đến đây!


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 22 Apr 2012, 11:41 PM | Message # 105
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 100Tế Công hỏa thiêu Mạnh Thanh Nguyên
Tặc đạo nói khích Linh Viên Hóa
Vừa đến đầu thôn nghe tiếng kêu cứu, Tế Ðiên vội bước tới, thấy một lão đạo sĩ đang dùng định pháp trồng cứng bọn Tiểu huyền đàn lại. Ðêm ấy sau khi Tế Ðiên từ Mã Gia Hồ ra đi rồi, bọn Tiểu huyền đàn Châu Thoại, Xích diện hổ La Tiêu đái lãnh 20 tráng binh ra mắt Mã Tuấn. Mã Tuấn nói:

- Hai vị Ban đầu này, Tế Công có dặn lại, hai vị ở đây chờ trời sáng rồi áp giải ba tên giặc về nha môn, nhưng trước hãy mời quan huyện đến khám nghiệm tử thi trước đã. Người dặn hai vị phải đợi lão gia trở về rối hãy cùng đi một lượt.

Châu Thoại và La Tiêu gật đầu đồng ý, đợi đến trời sáng rõ, có hai người ở nha môn huyện Thường Sơn cưỡi ngựa đến nhà Mã Tuấn dò xem tin tức. Nguyên là quan huyện không an lòng, suốt đêm chẳng thấy bọn Châu Thoại trở về, lại không biết hao hớt bao nhiêu nhân mạng? Sự việc này xảy ra ở địa bàn huyện Thường Sơn, nên quan huyện mới phái quản gia đến nhà Mã Tuấn dò xem tin tức. Sau khi nghe Châu Thoại thuật lại tình hình giết giặc đêm hôm, quản gia nói:

- Châu đầu nè, mấy vị nên mau trở về đi! Lão gia rất sốt ruột mới phái tôi đi dò xem đấy. Mấy vị về tới, lão gia mới an tâm.

- Cũng được, Châu Thoại nói, để tôi giải mấy tên giặc này về trước.

Mã Tuấn nói:

- Này Châu đầu, mời lão gia đến sớm để khám nghiệm tử thi nhé!

- Vâng.

Lập tức mướn một cỗ xe, trói ba tên giặc bỏ lên xe, các vị Ban đầu nha dịch áp giải họ ra khỏi nhà Mã Tuấn. Vừa đén đầu thôn Mã Gia Hồ thì thấy có lão đạo sĩ đằng kia đi lại. Vị đạo sĩ này bỏ tóc xõa, mình mặc đạo bào bằng đoạn lam, đi vớ trắng vân hài, trong tay cầm bảo kiếm, bộ râu quai nói quanh hàm lộ rõ bộ mặt đanh ác. Lão đạo miệng niệm: “Vô lượng thọ Phật” rồi níu xe lại hỏi:

- Các người làm gì thế này?

Châu Thoại đáp:

- Chúng tôi là quan nhân ở huyện Thường Sơn đi bắt giặc phạm giải về huyện nha.

- Ðể ta xem thử mấy tên bị bắt là ai.

- Lão đạo này, ông xem làm chi vậy? Mà ông là ai?

- Sơn nhân đây họ Mạnh tên là Thanh Nguyên.

Vị đạo sĩ này chính là sư đệ của Hoa Thanh Phong. Ông ta đang tu ở Tam Thanh quán trên núi Nhị Lang. Nhân vì trước đây có hai đạo đồng ở Lăng Vân quán núi Cổ Thiên chạy trốn sang núi Nhị Lang đem chuyện sư phụ chúng bị Tế Ðiên dùng lửa đốt đuổi chạy, không biết sống chết ra sao. Mạnh Thanh Nguyên nghe kể, tức giận nói;

- Ðược rồi, bao giờ gặp Tế Ðiên Hòa thượng, ta sẽ dùng Châu thiên liệt hỏa kiếm thiêu sống nó để báo cừu cho sư huynh ta mới được.

Hôm nay ông ta đang đốn cây trên núi, có mấy người thợ rừng là cư dân ở Mã Gia Hồ lên núi Nhị Lang đốn củi. Trong lúc rảnh họ kháo chuyện:

- Lão đạo ơi, hồi tối hôm qua, ở Mã Gia Hồ chúng tôi nhiệt náo ghê. Bọn giặc đến nhà bạch kiểm chuyên chư Mã Tuấn, Mã đại quan nhân, chúng cầm khí giới lùng sục rất là nguy hiểm. Nghe nói may nhờ Tế Công Hòa thượng giết một số, họ mới tháo lui.

Họ nói thì vô tâm, nhưng lão đại sĩ nghe lại có ý. Mạnh Thanh Nguyên nghĩ thầm: “Ta phải đi tìm hắn báo thù cho sư huynh của ta mới được”. Nghĩ rồi, lão đạo xõa tóc, cắp kiếm xuống núi. Khi đến đầu thôn Mã Gia Hồ thì gặp bọn Châu Thoại áp giải bọn giặc về. Lão đạo sĩ nói:

- Cho ta xem thử một chút.

Ba tên giặc này đều có quen biết với lão đạo sĩ cả. Ðào hoa lãng tử Hàn Tú kêu:

- Mạnh đạo gia ơi, cứu tôi với!

Dương Chí và Trương Thất cũng kêu:

- Mạnh đạo gia ơi, cứu tôi với!

Mạnh Thanh Nguyên nghe nói, liền đáp:

- Tụi bây chờ ta để được việc gì? Ta có phải tới đây để cứu tụi bây đâu?

Vốn có xích mích với Dương Chí, Mạnh Thanh Nguyên nhìn Dương Chí hỏi:

- Dương Chí mi cũng có ngày hôm nay à?

Dương Chí nghe nói nổi giận đáp:

- Này lão đạo, ông ít phách lối một chút có được không? Ðại lão gia đây đâu có sợ chết! Ta bị vương pháp cao lắm 20 năm là cùng, ta chịu 20 năm cực khổ một chút có sao đâu! Thôi ông đừng nói nữa và cút đi cho rảnh. Nếu không đi, ở đó nghe chửi đừng trách.

Lão đạo sĩ nghe nói, tức giận tràn hông, rút kiếm chém chết Dương chí. Châu Thoại thấy vậy la lên:

- A, ông đạo sĩ này gan thiệt! Hắn là trọng phạm của cả bọn cầm dao náo loạn đấy, ông dám giết hắn à? Tráng đinh đâu, trói ông ấy lại cho ta.

Cả bọn áp tới bao vây vị đạo sĩ, lão đạo sĩ lật đật lấy tay chỉ một cái, nói:

- Ðứa nào muốn chết lại đây!

Dùng phép định thân trồng cứng mọi người lại. Lúc đó Châu Thoại quýnh quá, mong Tế Công đến, nên vọt miệng kêu;

- Tế Công ơi, mau đến đây.

- Có ta đến đây!

Tế Ðiên đáp rồi lấy tay chỉ một cái xả phép định thân đi, kêu Châu Thoại trói Bành Chấn và Từ Hằng lại bỏ lên xe chở về nha môn luôn thể. Ðoạn lấy 8 lượng bạc trả cho mấy người khiêng thuê xong, Tế Ðiên bước tới hỏi:

- Mạnh lão đạo. ông có biết ta không nào?

- Ông là ai? Lão đạo hỏi.

- Ta là Tế Ðiên ở chùa Linh Ẩn đây.

- Ta tưởng Tế Ðiên là người có ba đầu sáu tay ghê gớm lắm, té ra là thằng thầy chùa ăn mày. Bữa nay gặp sơn nhân thì đừng hòng sống nghe con!

- Ông không phục thì chúng ta kéo nhau ra chỗ vắng vẻ nói chuyện, tiện hơn.

- Ðược.

Lập tức cùng Tế Ðiên đi ra phía đầu núi. Tới nơi, Tế Ðiên mắng:

- Tên lão đạo lộn sòng kia, bây giờ mi định làm gì ta chớ?

- Hay cho Tế Ðiên, mi dám đốt chết sư điệt ta là Trương Diệu Hưng! Vì mi mà sư điệt ta Khương Thiên Thoại phải chết; sư huynh ta bị đốt cháy, không biết sống chết ra sao. Mấy lúc nay ta kiếm mi báo thù mà không gặp. Hôm nay gặp ta, nếu mi nhận tội bị thua, quỳ xuống dập đầu kêu ta là “Tổ sư gia” ba tiếng, ta sẽ tha chết cho. Bằng không thì chết không toàn thây đừng trách ta độc ác.

Tế Ðiên cười ha hả nói:

- Lão đạo lộn sòng kia ơi, ông không biết thủ phận giữ phép công, vô cớ đi tìm ta. Giả sử ông quỳ xuống đất dập đầu gọi ta ba lần “Tổ tông gia” ta cũng không tha chết cho nữa là!

Lão đạo nghe nói, tức giân cành hông, rút xoẹt bảo kiếm nhắm ngay đầu Tế Ðiên chém xuống. Tế Ðiên ngoắt nguời ra sau lão đạo véo một cái. Lão đạo quay người lại bị Tế Ðiên xô một cái. Tế Ðiên cứ chạy xà quần quanh lão đạo, lúc xô, lúc kéo, lúc quào, lúc thọt lét. Lão đạo giận quá không làm gì được bèn nhảy qua một bên, miệng niệm lâm râm, tức thì tam muội chân hỏa bừng bừng cháy dậy, chốc lát cỏ cây cả triền núi đều bén cháy. Cả đám lửa lớn ập đến đốt Tế Ðiên. Tế Ðiên không chậm trễ, miệng niệm lục tự chân ngôn: “Án ma ni bát mê hồng, Án sắc lịnh hích!” , lấy tay chỉ một cái, tức thì đám lửa ấy quay ngược lại về phía lão đạo sĩ. Trong chớp mắt bộ râu quai nón cháy cong queo, tóc trên đầu cũng cháy nốt, y phục trên mình cũng bén lửa. Lão đạo sĩ lật đật vận chẩn cước phong chạy trốn. Giây lát, quần áo trên mình đạo sĩ bị lửa cháy hết không còn một mảnh. Thân thể lõa lồ, đạo sĩ thấy trước mặt có một hang động định chạy vào trốn đỡ. Nào ngờ vừa đến cửa động thấy bên trong cũng có một đạo sĩ lõa lồ giống như mình, xem kỹ là Hoa Thanh Phong. Mạnh Thanh Nguyên thấy vậy, hỏi:

- Sư huynh, làm sao mà ra nông nỗi này?

- Ta bị Tế Ðiên Hòa thượng đốt đấy! Còn sư đệ ở đâu lại đây? Tại sao cũng hoàn cảnh như ta vậy?

- Tôi cũng bị Tế Ðiên đốt đây.

Hoa Thanh Phong nghiến răng nói:

- Hay cho Tế Ðiên Hòa thượng, ta thề chẳng đội trời chung với mi.

Mạnh Thanh Nguyên nói:

- Chúng ta không phải là đối thủ của ông ta, trong Tam Thanh giáo chúng ta ai là người giỏi hơn ta nhỉ?

- Vị đứng đầu là Tử hà chân nhân Lý Hàm Lăng ở vân Hà quán núi Vạn Tòng. Vị thứ hai là Ðông Phương Thái Duyệt tiên ông Côn Lôn Tử ở Thượng Thanh cung núi Thiên Thai. Vị thứ ba là Khảm ly chân nhân Lỗ Tu Chơn ở núi Bát Quái. Vị thứ tư là Mai hoa chân nhân Linh Viên Hóa ở Mai Hoa Lãnh trên núi Mai Hoa.

- Chúng ta hãy đi tìm Mai Hoa chân nhân yêu cầu lão nhân gia báo thù cho chúng ta.

- Chúng ta trần trụi như thế này thì làm sao đi được.

Mới nói tới đó thì thấy từ xa có một lão đạo sĩ gánh hai bao đồ đi lại. Vị này đầu đội mũ đạo sĩ vải xanh, mặc áo đạo bào bằng vải lam, vớ trắng vân hài, mặt như trăng thu, ba chòm râu quăn dưới cằm đen nhánh. Hoa Thanh Phong nhìn kỹ, người này không phải ai xa lạ mà là Thượng Thanh Vân tam sư dệ của mình. Lão đạo sĩ này không giống với hai vị sư huynh, lúc nào cũng lo việc tu hành, đi khắp nơi phỏng đạo học tiên. Hoa Thanh Phong lật đật kêu:

- Sư đệ mau lại đây!

Thượng Thanh Phong đến gần, thấy vậy hỏi:

- Hai vị sư huynh, tại sao lại ra nông nỗi này?

Hoa Thanh Phong đáp:

- Hai ta bị Tế Ðiên Hòa thượng đốt đấy. Bao giờ hắn là kẻ thù của hai ta.

- Tế Ðiên Hòa thượng à, ông ta là một người tốt lúc nào cũng cứu độ chúng sanh, chắc là hai anh có điều gì không phải với Hòa thượng phải không.

Hoa Thanh Phong nghe mây lời ấy, nổi giận nói:

- Ông là sư đệ của ta, không nói giúp ta báo thù thì thôi, sao lại còn nói ta là không tốt nữa? Phen này ta quyết đi tìm Tế Ðiên sống mái một trận để báo thù rửa hận mới nghe!

- Thôi, nhị vị sư huynh có tìm Tế Ðiên hay không là việc của hai vị, tôi không cần biết tới. Tôi chỉ để lại hai bộ y phục là được rồi.

Nói rồi mở bao để lại hai bộ y phục, rồi cáo từ lập tức. Thượng Thanh Phong quảy gánh lên vai vừa đi vừa hát:

Bụi hồng sóng bạc lao xao

Nhu hòa nhẫn nhục thuốc nào hay hơn

Nhập giang tùy khúc qua cơn

Suốt đời an phận tủi hờn mặc ai

Chớ nên cậy giỏi khoe tài

Cũng đừng bới móc công khai lỗi người.

Giữ mình đối xử vui tươi

Cố tròn bổn phận người người mến ưa.

Kìa xem cung cứng dây mau đứt

Chưa thấy cương đao đã lãnh thương!

Tốt xấu sanh ra do cửa miệng,

Họa tai phát tự chẳng kiêng hờn

Thị phi bất tất tranh hơn

Kém ưu đã rõ nguồn cơn chớ bàn

Chịu thua đôi chút hại chi,

Mấy phân nhường nhịn bớt đi não phiền

Ngày xuân dương liễu thêm xuê

Gió thu phơ phất cúc huê uá tàn

Vinh hoa nào khác canh ba mộng

Phú quý cũng tày tháng chín sương

Tằm ham ăn rồi sớm tiêu đời

Dưỡng thân hay nhất Bình vị tán

An thần đặc trị Thái hòa thang.

Ðừng mong giành giật chớ tranh hơn

Trăm năm sự việc khác chi hý trường

Ly hợp bi hoan tuần tự diễn

Tốt xấu nịnh trung lớp lớp phô

Ðến khi đèn tắt màn buông

Về đâu phía trước khói sương mịt mờ.

Trong lời ca của Thượng Thanh Vân hàm ý khuyên giải hai vị sư huynh của mình, nhưng nào ngờ hai vị ấy thói ác không chừa, si mê không tỉnh ngộ. Sau khi Thượng Thanh Vân đi rồi, hai người chộp lấy quần áo mặc vào, vận chẩn cước phong chạy ngay đến Mai Hoa Lãnh ở núi Mai Hoa, tìm Mai Hoa chân nhân Linh Viên Hóa, cầu xin báo thù rửa hận giúp.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 24 Apr 2012, 2:48 PM | Message # 106
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 101Thi Phật pháp, trói bắt Bồng đầu quỷ
Cậy thuật yêu, luyện kiếm hại phu nhơn
Hoa Thanh Phong và Mạnh Thanh Nguyên vận chẩn cước phong đến núi Mai Hoa, đứng ngoài cửa động nhìn vào thấy có hai đạo đồng giữ cửa bèn bước tới hỏi:

- Này chú em, Tổ sư gia hiện có trong động không?

- Hiện đang ở trong động.

Hai người rón rén đi thẳng vào, nhìn vào thấy bên trong có một chiếc giường mây, Mai Hoa chân nhân Linh Viên Hóa đang ngồi trên đó, đầu đội khăn đạo sĩ màu vàng, mặt đỏ hồng càng làm nổi bật bộ râu trắng như cước. Hoa Thanh Phong và Mạnh Thanh Nguyên quỳ xuống hành lễ, thưa:

- Kính Tổ sư gia, đệ tử là Hoa Thanh Phong và Mạnh Thanh Nguyên xin kính lạy ra mắt.

Mai Hoa chân nhân mở mắt ra, miệng niệm:

- Vô lượng thọ Phật, hai đệ tử đến có việc chi?

Hoa Thanh Phong thưa:

- Hai con đến đây khẩn cầu Tổ sư gia đại phát lòng từ bi báo thù cho Tam Thanh giáo. Trên đời này mới xuất hiện một tên Tế Ðiên Hòa thượng, hưng Tam Bảo, diệt Tam Thanh. Hắn kết oán với hai con, vô cớ đốt chết đồ đệ của chúng con là Trương Diệu Hưng, lại bức tử đồ đệ chúng con là Khương Thiên Thoại, và còn dùng lửa đốt chúng con cháy xém như thế này. Hắn nói trong Tam Thanh giáo chúng ta không có ai là người, chỉ toàn là thứ mang lông đội sừng, lưng chổng lên trời, bước ngang mặt đất, phải diệt hết Tam Thanh giáo mới được. Thật là gian ác vô cùng, xin Tổ sư gia phát lòng đại từ bi ra ân giúp đỡ, một là báo thù cho chúng con, hai là trừ khử Tế Ðiên để đỡ mất mặt cho Tam Thanh giáo.

- Hai đứa nghiệt chướng này, từ trước đến nay chắc là gây bao nhiêu chuyện rắc rối đây mà! Vô cớ Tế Ðiên làm sao chống đối lại chúng bây?

Hoa Thanh Phong nói:

- Bạch Tổ sư gia, tại lão nhân gia không tin đó thôi. Thật sự Tế Ðiên Hòa thượng khi dễ Tam Thanh giáo chúng ta quá lắm.

- Nếu đã như thế, hai ngươi hãy xuống núi tìm gặp Tế Ðiên, không cần động thủ làm chi, cứ bảo hắn ta lên đây gặp ta, ta sẽ kết thúc tánh mạng hắn, chớ ta không thể xuống núi tìm hắn đâu.

Hoa Thanh Phong nói:

- Vậy thì, này sư đệ, chúng mình hãy đi kiếm Tế Ðiên nhé.

Nói xong cả hai cùng đi ra. Vừa ra tới cửa động, hai người đã nghe thấy tiếng dép lẹp xẹp, lẹp xẹp của Tế Ðiên hướng về phía động mai Hoa. Tế Ðiên nói:

- Ta tới tìm lão đạo của các ông đây! Bảo ông ấy ra ta xem thử!

Hoa Thanh Phong lật đật kêu:

- Bạch Tổ sư, Ngài ra mà xem. Tế Ðiên đã đến kìa!

Linh Viên Hóa lập tức từ trong động bước ra, thấy trước mặt mình một ông Hòa thượng rách rưới quá mức chẳng khác tên ăn mày, không có chút kim quang bạch khí nào hết, bèn hỏi:

- Này Tế Ðiên tăng, nghe ta hỏi đây: Tại sao ngươi lại đốt chết Trương Diệu Hưng, bức tử Khương Thiên Thoại, kết thù với bọn Hoa Thanh Phong?

- Chuyện này ông hỏi đến làm chi! Bởi tụi nó hành hung tác ác quá mức ta mới tiễu trừ đó thôi! Lão đạo hỏi ta như thế là ý muốn làm gì ta nào?

- Ðể xem mi có bao nhiêu tài năng cho biết.

Nói rồi vỗ bụng một cái, há miệng phun ra một luồng hào quang. Tế Ðiên thấy vậy la lên “A ôi” một tiếng, ngã xuống ngất đi ngay. Linh Viên Hóa thấy vậy, đằng hắng một tiếng, quơ”:

- Này Hoa Thanh Phong bọn bây vô cớ du ta vào chuyện thị phi! Hắn là kẻ phàm phu tục tử, mi xui ta gây ra tội nghiệt này! Cớ sự này quan trọng lắm chứ chẳng chơi đâu! Tử hà chân nhân Lý Hàm Lăng ở Vạn Tòng Sơn, Linh Không trưởng lão Trường Mi la hán ở Cửu Tòng Sơn đến tuần tra núi, chắc không để yên cho ta đâu!

Lão đạo sĩ rất đỗi ăn năn! Nguyên lão đạo sĩ này không phải là người mà là con vượn tu luyện lâu năm trong núi hóa bỏ xương đi ngang, nói được tiếng người. Lý Hàm Lăng và Linh Không trưởng lão cứ lệ 10 năm tuấn tra núi một lần. Vượn ta chuẩn bị sẵn đào tươi rượu ngon thiết đãi Lý Hàm Lăng và Linh Không trưởng lão. Hắn một lòng cung kính muốn tôn Lý Hàm Lăng làm thầy. Nhưng Lý Hàm Lăng nói:

- Không được, Ðạo sĩ chúng ta đều là người cả, đâu thể thu nhận ngươi là vượn lộn vào được?

Hắn năn nỉ cầu xin mãi, Lý Hàm Lăng không cách nào từ chối hắn, bèn nói:

- Ðể ta cho ngươi một cái họ, họ Linh nhé!

Linh Không trưởng lão nói:

- Ta cũng cho ngươi một cái tên là Viên Hóa nghe!

Từ đó hắn mới có tên là Linh Viên Hóa. Thường ngày Linh Viên Hóa ít có hạ san, chỉ lên núi hái thuốc về luyện linh đan để cứu giúp bốn phương. Rồi lại lo việc tham tu mong thành chánh quả. Ông ta cũng được Lý Hàm Lăng truyền cho một ít tài năng. Hôm nay phun khí chết Tế Ðiên, ông ta cảm thấy rất hối hận, sợ rằng vế sau Lý Hàm Lăng sẽ không để yên. Hoa Thanh Phong thấy Tế Ðiên bị Tế ngã, khoái quá, nói:

- Tổ sư gia đưa kiếm cho con, để con giết hắn!

Mạnh Thanh Nguyên nói:

- Ðể tôi giết nó cho!

Linh Viên Hóa nói:

- Ta không mượn các ngươi làm việc đó. Như vậy là ta gây nên tội nghiệt rồi đấy. ta phun cho nó té xỉu, nếu ta không cho nó uống thuốc nó sẽ không ngồi dậy được đâu! Một ngày không uống thuốc nó sẽ nằm suốt ngày, hai ngày không uống thuốc thì hai ngày nằm luôn, mãi mãi không có thuốc thì nó sẽ nằm chết luôn không dậy nữa!

Câu nói ấy vừa nói xong thì tế Ðiên đã nghiêng mình lồm cồm ngồi dậy. Linh Viên Hoá cả kinh hỏi:

- Này Hòa thượng, ta chưa cho ông uống, làm sao ông ngồi lên được như vậy?

- Ðể ta nằm xuống, chờ ông cho uống thuốc rồi ngồi dậy nhé! Ta muốn cà rỡn với ông một chút, chờ cho uống thuốc xong mới dậy, ngặt vì nằm lâu dưới đất lạnh quá! Ông không biết Hòa thượng ta là ai hả? Ðể ta cho ông xem nhé!

Nói rồi Tế Ðiên lấy tay sờ lên thiên linh cái, miệng niệm chân ngôn: “Án, sắc lịnh hích”. Linh Viên Hóa bấy giờ mới thấy trước mặt mình một vị Hòa thượng mình cao một trượng sáu, đầu như cái đấu, mặt màu gạch cua, mình mặc áo lá để lộ hai chân trần, chân mang giày cỏ. Ðúng là vị Tri Giác La Hán. Linh Viên Hóa sợ hết hồn vía chạy tót vào động đóng rịt cửa lại, không dám thò ra. Về phần Hoa Thanh Phong và Mạnh Thanh Nguyên trước tình thế đó cũng ôm đầu lủi mất. Tế Ðiên cũng chẳng rượt theo, bỏ đi mật mạch về phía núi Ác Hổ. Lúc này tại miếu Ngọc Hoàng, Bồng đầu quỷ Uẩn Phương đang mong đợi bọn Vô hình thái tuế Mã Kim Xuyên, Cửu đóa mai hoa Tôn Bá Hổ đi giết quan đoạt ấn sao chưa về. Còn bọn kia đến Mã Gia Hồ giết gia quyến Mã Tuấn sao cũng biệt vô âm tín. Trời đã tối mịt, đang lúc trông đứng trông ngồi thì thấy Tế Ðiên bên ngoài bước vào nói:

- Chữ Hợp nè!

Uẩn Phương dòm ra thấy một ông Hòa thượng lạ hoắc. Uẩn Phương hỏi:

- Chữ Hợp nào?

- Ta cũng là người cùng hội mà!

- Sao tôi không biết?

- Sao kỳ vậy, bộ anh không nhớ tôi thật sao? Ta là anh em với Bạch liên tú sĩ Uẩn Phi nên mới phát thiếp lục lâm, truyền thả lục lâm mời tôi đến dự đó. Bữa cướp lao phá ngục, tôi cứu anh từ trong ngục Thường sơn ra, rồi cõng anh đi hơn hai dặm đường mà anh quên rồi à?

- Tôi thiệt ngờ nghệch quá, bữa đó trời tối đen như mực, người lại nhiều nữa nên tôi thiệt nhận không ra. Vậy bạn tên là gì?

- Ta tên là Yếu mạng quỷ (quỷ đòi mạng).

- Bạn là Yếu mạng quỷ, vậy bạn ở lộ nào thế?

- Ta ở lộ Ðông.

- Tôi chưa nghe đến tên này bao giờ! Ðứng đầu bạn là ai?

- Ðứng đầu chúng tôi là Diêm Vương gia.

- Tôi cũng chưa quen biết.

Anh chưa quen, để một lát ta đưa anh đến gặp ổng. Tối hôm qua Vô hình thái tuế Mã Kim Xuyên đã trộm ấn rồi, Cửu đóa mai hoa Tôn Bá Hổ cũng giết quan tri huyện rồi, mấy anh em chúng tôi kéo đến nhà Mã Tuấn ở Mã Gia Hồ giết sạch hết toàn gia lớn nhỏ, lấy được vàng bạc đồ tế nhuyễn nhiều vô kể. Mấy anh em bàn nhau định kéo về Tây Xuyên. Chú em Bạch liên tú sĩ Uẩn Phi mới nói: - Trong miếu còn có đại gia đợi chúng ta ở đó. Có ai đi rước đại gia về không? Ai nấy đều không chịu đi, chú em mới nói với ta: - Yếu mạng quỷ, anh qua miếu Ngọc Hoàng ở núi Ác Hổ rước giùm đại ca về đây rồi chúng mình cùng về Tây Xuyên luôn thể. Cho nên ta mới đến đây rước, mấy anh em đang đợi ta ở nửa đường để cùng về đó. Anh hãy mau theo ta!

Uẩn Phương nghe vậy tin là thiệt, nói:

- Yếu mạng quỷ, anh cõng ta nổi không?

- Nổi chứ sao không. Ta tuy nhỏ người mà sức khỏe chẳng thua ai đâu.

Lập tức Tế Ðiên cõng Uẩn Phương chạy xuống núi Ác Hổ thẳng đến huyện Thường Sơn. Uẩn Phương hỏi:

- Yếu mạng quỷ, anh đi đâu vậy? Ðây là huyện Thường Sơn mà, gặp phải quan binh thì mạng hai ta còn gì!

- Không phải đâu, anh nhìn lộn rồi đó.

Nói rồi đi thẳng đến cửa nha môn huyện Thường Sơn. Uẩn Phương hỏi:

- Yếu mạng quỷ, anh cõng ta đến nha môn huyện Thường Sơn chi vậy?

- Ta không cõng anh đến nha môn thì cõng đi đâu? Anh tiêu mạng rồi nhé!

- Thiệt, anh là Yếu mạng quỷ (quỷ đòi mạng) của ta đó.

- Chớ còn gì nữa.

Nói rồi Tế Ðiên bước thẳng lên công đường. Quan huyện lúc đó đang tra hỏi bọn Ðào hoa lãng tử Hàn Tú, Yến vĩ tử Trương Thất, Tạo thác đầu Bành Chấn, Vạn hoa tăng Từ Hằng, thấy Tế Ðiên bước vào lật đật đứng dậy:

- Xin mời Thánh tăng ngồi.

Tế Ðiên thả Uẩn Phương xuống đất rồi ngồi xuống.

Châu Thoại hỏi:

- Bạch Thánh tăng, vị lão đạo sĩ cùng đi với Ngài hiện giờ ở đâu?

Tế Ðiên mới đem chuyện vừa rồi kể qua một lượt. Quan huyện mới hỏi Uẩn Phương:

- Uẩn Phương, mi cũng có ngày hôm nay à? Bọn mi cướp lao phá ngục tất cả là bao nhiêu người?

- Lão gia hỏi đến, tôi cũng không biết trả lời ra sao, vì việc đó không phải do tôi chủ trương.

Quan huyện mới hỏi bọn Hàn Tú:

- Bọn mi đến Mã Gia Hồ đốt đèn cầm gậy đánh cướp có bao nhiêu người?

Bọn Hàn Tú đều cung khai tất cả. Quan huyện ra lệnh đóng trăn bọn họ giam vào ngục, rồi day qua cảm tạ Tế Ðiên. Bỗng từ bên ngoài, một lão đạo sĩ đôi mắt trợn ngược bước thẳng tới công đường. Châu Thoại la lên:

- Dạ bẩm lão gia, lão đạo sĩ này vừa rồi cướp tù xa giết Dương Chí đó.

Quan huyện ra lệnh trói gô ông ta lại, đoạn vỗ kỉnh đường, hỏi:

- Này lão đạo, ông họ tên chi?

Mạnh Thanh Nguyên bây giờ tỉnh lại mới biết mình đang ở trước công đường. Vừa rồi từ núi Mai Hoa chạy trốn, trong tâm mụ đi, chẳng biết tại sao mình đến nha môn như vậy? Lão đạo sĩ mới mỗi mỗi cung khai xong, quan huyện ra lệnh đưa luôn ông ta vào ngục. Sài đầu bước tới nói với Tế Ðiên:

Bạch Thánh tăng, do Thái thú Lâm An lấy lễ thỉnh Ngài, Tần thừa tướng năn nỉ Ngài, lão nhân gia mới mang chúng tôi đi bắt Hoa Vân Long, hôm nay cũng bắt, ngày mai cũng bắt! Án mạng khó khăn ở Long Du huyện, Ngài mó tay là xong, rồi đến việc tày trời ở huyện Thường Sơn, Ngài cũng giải quyết tuốt; trái lại Hoa Vân Long thì bắt chẳng được.

- Hai ông đừng có nóng, cứ đi với ta, đi bắt tiếp đi! Nếu bắt không được thì hai ông bắt ta đây nè, có được không?

- Bắt Hòa thượng để làm gì?

Tế Ðiên đứng rột dậy cáo từ. Quan huyện nói:

- Bạch Thánh tăng, xin Ngài nán lại ít bữa hẳn đi!

- Không được đâu! Ði sớm ngày nào bớt sốt ruột hai vị này chừng ấy. Ðể tôi dẫn họ đi bắt Hoa Vân Long.

Nói rồi dẫn hai vị ban đầu ra khỏi huyện Thường Sơn. Vừa tới đầu núi, thấy trong đám rừng phía trước Dương Minh, Lôi Minh, Trần Lượng đang nằm trên đất và Hoa Thanh Phong đang cầm kiếm sửa soạn giết họ.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 24 Apr 2012, 2:48 PM | Message # 107
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 102


Dương Lôi Trần trượng nghĩa giết yêu đạo
Thập lý trang, Lôi Minh đấu với Hoa Thanh Phong
Nguyên Hoa Thanh Phong chạy trốn khỏi núi Mai Hoa, trong bụng nghĩ: “Phải giết chết Tế Ðiên mới được! Muốn như vậy phải luyện thành Tử mẫu âm phong kiếm mới có thể chặt đứt kim quang của La Hán được. Muốn luyện Tử mẫu âm hồn kiếm thì cần phải có một người đàn bà mang thai bé trai, mổ bụng ra lấy máu mẹ và con thoa lên bảo kiếm rồi dùng bùa chú thúc vào mới có thể luyện thành được”.

Nghĩ như vậy xong, Hoa Thanh Phong dùng yêu thuật biến ra một ít bạc đem mua một chiếc rương với một ít cao đan hoàn tán, giả làm thầy lang đi lân la vào các thôn xóm. Ông ta nghe hai bà già nói chuyện với nhau:

- Lưu đại nương, bà ăn cơm chưa?

- Ăn rồi, Trần đại cô, bà ăn cơm rồi phải không?

- Vâng.

Hai bà già này một bà họ Lưu, một bà họ Trần. Bà họ Trần nói:

- Ðại cô xem, người vừa mới đi qua đây có phải là vợ của Vương Nhị không?

- Lưu đại nương không biết đấy thôi! Hiện tại vợ Vương Nhị đang có bầu sắp sanh. Phần Vương Nhị cũng mừng, anh ta đang trồng hai đám nếp, vợ hắn đem cơm chohắn đấy, chúng rất hòa thuận với nhau.

Hoa Thanh Phong nghe nói người phụ nữ ấy đang mang thai, lật đật chạy theo đến đầu thôn dòm thử, quả nhiên người ấy có nghén con trai. Làm sao mà biết được người đàn bà mang thai trai hay gái? Tục ngữ có câu: Trên đời không việc gì khó, chỉ sợ chẳng để tâm thôi. Nếu người đàn bà mang thai mà ấn đường (trên giữa hai chân mày) phát sáng, đi bước chân trái trước thì chắc chắn là con trai. Còn nếu ấn đường tối lại đi bước chân mặt trước thì chắc chắn là sanh con gái. Hoa Thanh Phong thấy đúng là con trai rồi, lật đật bước tới cúi chào, miệng niệm:

- Vô lượng Phật! Thưa đại nương tử, tôi thấy khí sắc trên mặt nương tử tối sầm, báo hiệu điều trong nhà vợ chồng không hòa thuận đấy!

Phụ nữ là hạng dễ tin bói toán, nàng ta vừa nghe xong lật đật đứng lại, nói:

- Ðạo gia biết xem tướng à? Ông ấy thiệt như vậy có thể là vợ chồng tôi bất hòa rồi! Ông liệu có cách gì hóa giải được không? Nếu ông hóa giải được, tôi xin cám ơn muôn vàn!

- Nàng cứ nói cho ta biết năm tháng ngày giờ sanh của mình đi, ta sẽ hóa giải cho.

- Tôi sanh vào năm đó, tháng..., ngày..., giờ...

Hoa Thanh Phong nghe xong, liền nhắm ngay đỉnh đầu của người đàn bà ấy vỗ một chưởng, người ấy lập tức ngất đi. Hoa Thanh Phong lập tức đỡ ngang lưng người đàn bà rồi vác lên vai, chạy tuốt. Người trong thôn thấy vậy, lật đật hô lên:

- Không xong, không xong rồi! Lão đạo sĩ không phải là người tốt. Ông ta định vác vợ Vương Nhị đi đâu vậy kìa. Chúng ta phải mau mau chạy theo bắt lại chôn sống ông ta mới được!

Họ mới hô nhau tiếp cứu, thì lão đạo sĩ đã vận chẩn cước phong chạy mất dạng. Hoa Thanh phong chạy vào trong núi, tìm một gốc cây buộc người đàn bà lại, rồi từ trong đãy rút ra các thứ đồ nghề, chuẩn bị mổ bụng người đàn bà để luyện kiếm. Vừa lấy đồ nghề ra thì đằng kia có ba người đi lại, đó là Oai trấn bát phương Dương Minh và Lôi Minh, Trần Lượng. Sau sự việc ở nhà Mã Tuấn, Dương Minh nói:

- Ta phải trở về nhà, đi lâu sợ lão mẫu không yên tâm! Ta ra đi là để tìm trương Vinh mà Trương Vinh đã chết ở Cổ Thiên Sơn rồi, ta phải trở về thôi.

Lôi Minh, Trần Lượng nói:

- Bọn em cùng đi với đại ca luôn thể.

Mã Tuấn cảm tạ ba người và lấy ra mấy lượng bặc tặng ba người làm lộ phí. Ba người từ tạ không nhận bạc rồi cáo từ. Mã Tuấn theo đưa ra đến bên ngoài, nói:

- Chúng ta núi xanh không đổi, nước biếc xuôi dòng, lần này tạm biệt mong ngày tái ngộ!

Hai bên cùng vòng tay từ biệt.

Ba người đang đi, bỗng thấy trước mặt mình lão đạo sĩ đang mưu hại người đàn bà. Lôi Minh là người tánh tình hiệp nghĩa, ăn ngay nói thẳng, thấy vậy hét lớn:

- Hay cho tên đạo sĩ lộn sòng này, mi dám ở đây hại người à? Ta phải bắt mi mới được!

Hoa Thanh Phong cũng nói:

- Hay cho Lôi Minh! Lần trước ta tha chết cho, lần này còn dám chỏ mũi vào công việc của ta hử? Mi quả là “thiên đường có nẻo không tìm tới, địa ngục kín bưng đút cổ vào”. Phen này sơn nhân kết thúc tánh mạng mi cho rảnh!

Lôi Minh vừa rút dao ra bị Hoa Thanh Phong chỉ tay một cái trông cứng lại. Trần Lượng thấy lão đạo sĩ định giết Lôi Minh, lật đật hét:

- Hay cho Hoa Thanh Phong, phen này ta phải liều mạng cùng chết với mi mới được!

Nói rồi rút dao chém tới, Hoa Thanh Phong tràn mình né khỏi, dùng tay chỉ một cái trồng cứng Trần Lượng lại. Dương Minh thấy vậy nghĩ bụng: “Không xong! Hôm nay ba anh em mình chắc chết về tay lão đại sĩ này quá!”. Tức thời rút dao nhảy tới động thủ. Lão đạo sĩ trồng cứng Dương Minh lại nốt. Trồng cứng ba người xong, lão đạo sĩ cười ha hả thích thú, rút dao định xuống tay kết thúc tánh mạng họ thì nghe có tiếng Tế Ðiên hét:

- Hay cho tên đạo sĩ lộn sòng này! Mi dám giết đồ đệ của ta hử?

Nghe tiếng Tế Ðiên, Hoa Thanh Phong sợ hồn bất phụ thể, lật đật vận chẩn cước phong chạy trốn. Tế Ðiên cũng không thèm đuổi theo, chỉ quay lại cứu bọn Dương Minh vả kêu Sài đầu mở thả người đàn bà ra. Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái, người đàn bà hồn trí tỉnh lại. Mọi người vừa kéo nhau ra khỏi cửa núi thì gặp mấy người dân làng đuổi theo Hoa Thanh Phong cũng vừa tới đó. Tế Ðiên nói;

- Lão đạo sĩ đã bị chúng ta đuổi đi rồi! Quý vị hãy đưa người đàn bà này về đi.

Dân làng bèn hộ tống người thiếu phụ trở về. Tế Ðiên bảo:

- Dương Minh, ngươi hãy về nhà đi!

Dương Minh lập tức cáo từ, Tế Ðiên bảo:

- Lôi Minh, Trần Lượng, hai con hãy theo ta!

Lôi Minh, Trần Lượng gật đầu theo Tế Ðiên đi về hướng Thập Lý trang. Thôn trang này có một tiệm nước với giàn hoa để ngồi uống trả ở trước sân. Tế Ðiên nói:

- Bữa nay mình vô đây nghỉ một chút nhé!

Mọi người đồng ý, Tế Ðiên bước vào tiệm nước, không chịu ngồi ở trước sân mà đi thẳng vào trong nhà ngồi xuống. Trần Lượng hỏi:

- Sư phụ ơi, bữa nay trời nóng quá mà sao sư phụ không ngồi ngoài sân cho mát. Trong này nóng ơi là nóng!

- Ðể rồi coi, một lát nữa, mấy người ở ngoài đó vô hết trong này không có chỗ mà ngồi đấy!

- Sao kỳ vậy?

- Ừ, để rồi xem!

Nói xong, Tế Ðiên bước lại phía sau, day mặt về hướng Tây bắc thành kính xá ba xá. Trần Lượng nghĩ thầm: “Từ ngày mình bái sư phụ làm thầy tới nay mình chưa thấy sư phụ bái lạy ai bao giờ. Ngay đến Phật trong chùa mà cũng chưa bao giờ thấy sư phụ đốt hương vái lạy nữa. Tại sao hôm nay sư phụ có cử chỉ khác thường như vậy?”.

Tế Ðiên vái xong bước ra thì phổ ky cũng vừa đem rượu đến. Vừa uống xong hai ba chén rượu thì thấy mây đùn ở phía Tây bắc, trong chớp mắt mưa to đổ sập xuống. Mấy người đang uống rượu ngoài sân lật đật chạy cả vào trong nhà để tránh mưa. Bên ngoài có gió đập mưa tuôn, sấm chớp đì đùng, thỉnh thoảng một tiếng sét lóe lên làm rung rinh nhà cửa. Khách đụt mưa trong quán có người nói:

- Ở đây có ai ăn ở thất đức nên xưng tội đi, đừng để liên lụy đến người khác!

Tế Ðiên cũng nói một mình:

- Bắt đầu từ hôm nay là lúc báo ứng hiện tiền. Sao không đánh xuống hắn còn chờ gì nữa?

Người đứng kế bên nghe nói như vậy, sợ xanh cả mặt, lật đật chạy đến nói với Tế Ðiên:

- Bạch Thánh tăng, xin người tha thứ cho tôi. Nguyên cha tôi mắc bệnh khùng khùng, một bữa nọ tôi uống rượu vào có đánh cha tôi hai bạt tai. Xin Ngài tha thứ cho, từ nay tôi xin chừa bỏ.

- Người đã cải hối thì ta xin tha cho.

Nói rồi Tế Ðiên ngước lên hư không dường như nói:

- Ta đã xin cho ngươi rồi, nếu không chịu sửa đổi bị trời đánh ráng chịu đa.

- Tôi xin sửa đổi mà.

- Ừ, chẳng phải một người bị trời đánh mà còn một người đáng bị trời đánh nữa. Người này mưu đoạt tài sản chung, đuổi anh em ra ngoài, một mình chiếm lấy gia sản của tổ phụ. Tâm địa bất công như vậy đáng bị trời đánh chết.

Kế bên có người nghe nói mấy câu đó lật đật bước tới dập đầu năn nỉ:

- Bạch Thánh tăng, xin Ngài từ bi năn nỉ xin tha cho con, thật ra con không phải cố ý chiếm đoạt gia sản mà vì em con nó khờ khạo quá, con mới đuổi nó ra ngoài. Xin Thánh từ bi xin tha cho con, con sẽ rước em con trở về.

- Ðể ta xin giùm ngươi thử coi, không biết thiên lôi có chịu hay không?

Nói rồi Tế Ðiên ngước lên không lẩm nhẩm giây lâu, rồi nói:

- Ta xin cho ngươi rồi, kỳ hạn cho ngươi nội trong ba ngày mà không rước em ngươi về bị thiên lôi đánh chết ráng chịu nhé.

- Chắc chắn là con sẽ rước nó về mà.

- Tùy ngươi thôi.

Mọi người nghe thấy cảnh ấy đều bàn tán lăng xăng việc quả báo nhãn tiền! trần lượng nói:

- Thưa sư phụ, Hoa Thanh Phong hành hung tác ác như vậy, sao trời không báo ứng ông ta cho rồi?

- Ðể rồi coi, lát nữa sẽ đến phiên ông ấy.

Vừa nói tới đó thì từ xa có một lão đạo sĩ đang chạy về phía quán nước để trú mưa. Ông ta vừa chạy tới cổng quán thì một làn chớp từ trên trời nhắm ngay lão đạo sĩ giáng xuống, tiếp theo tiếng sét điếc tai, ngọn lửa bốc cháy khét lẹt. Lão đạo sĩ quỵ xuống mặt day về hướng Bắc; ông ta đã bị sét đánh chết rồi. Mọi người trong quán hô hoán lên:

- Sét đánh trúng đạo sĩ rồi!

Sau tiếng sét nổ, mưa tạnh trời trong, mặt trời hiện ra nhấp nháy sắp lặn về Tây. Trần Lượng bước ra xem, nhìn rõ Hoa Thanh Phong bị sét đánh chết. Mưa tạnh xong, Tế Ðiên nói:

- Này Lôi Minh, Trần Lượng! Ta giao cho hai con một phong thư, một hoàn thuốc.

- Hai con theo đại lộ của huyện Thường Sơn thẳng qua phủ Khúc Châu. Ngoài cửa phía Ðông thôn Ngũ Lý Bia cách Khúc Châu 5 dặm, có một ngôi miếu. Ngoài cửa miếu đó có một đại hán đang nằm, con đưa hoàn thuốc này cho hắn uống. Uống xong con đưa thư này cho hắn bảo chiếu theo lời dặn trong thư mà làm. Trên đường đi hai con không được xía vào việc của người nhé! Nếu xía vào sẽ mang đại họa vào thân đấy!

Trần Lượng hỏi:

- Chúng con gặp lại sư phụ ở đâu?

- Ðại khái là ở phủ Khúc châu. Hai con tới phủ Khúc Châu gặp bất cứ việc gì cũng lấy mắt ngó rồi ghi nhớ trong lòng chớ đừng mó tay vào. Nếu mó tay vào sẽ khổ đấy nhé!

Lôi Minh, Trần Lượng nghe Tế Ðiên dặn dò như vậy, vâng vâng dạ dạ, nửa tin nửa ngờ, cũng không hiểu là chi. Hai người lãnh thư và thuốc, từ biệt Tế Công theo đường lớn ra đi. Khi đến ngoài cửa phía Bắc huyện Thường Sơn thì trời đã tối, Trần Lượng nói:

- Chúng mình hãy kiếm quán trọ nghỉ đỡ đi.

Lôi Minh nói: - Phải đấy.

Vừa vặn trước mắt có tiệm Ðức Nguyên, hai người đi thẳng lên ba gian Bắc thượng phòng. Kêu cơm rượu ăn uống xong, Trần Lượng ngủ vùi. Khí trời quá nóng bức, Lôi Minh ra viện hóng mát. Trong điếm đều ngủ cả, trong sân viện lại không có chút gío. Lôi Minh thầm nghĩ: “Ở trên cao chắc có gió”.

Lập tức nhảy lên nóc nhà, quả nhiên có gió mát, Lôi Minh định nằm ngửa trên nóc nhà để hứng gió, bỗng nghe có tiếng la:

- Nó giết tôi! Bớ người ta, nó giết tôi!

Lôi Minh nghĩ: “Chắc bọn giựt dọc đây”, bèn cắp dao chuyền nóc nhà chạy về phía có tiếng la. Tìm chỗ trống nhảy xuống, thì ra đây là nhà bốn gian, phía Bắc thượng phòng có ánh đèn. Lôi Minh đi lần tới. Lấy nước miếng thấm ướt cửa sổ, xoi lỗ nhìn vào: giận đến tóc lông dựng đứng, muốn xông vào ra tay nghĩa hiệp. Nào ngờ mang họa vào thân!


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 24 Apr 2012, 2:48 PM | Message # 108
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 103


Lôi Minh đêm tối dò Tôn gia bảo
Trần Lượng hỏi kỹ nơi phụ nhân


Lôi Minh xoi cửa nhìn vào nhà, ngoài chiếc giường ngủ kê sát tường còn có chiếc tủ đựng quần áo, bộ bàn ghế bát tiên và bàn trang điểm, xếp đặt rất ngăn nắp. Một thiếu phụ đang nằm trên giường khoảng ngoài hai mươi tuổi, mặc chiếc áo lam, quần ngắn, chân đi tiểu cung hài, mày ngài mắt hạnh, phấn son tô điểm thật đẹp đẽ. Ðứng dưới đất bên cạnh giường là một thanh niên trên hai mươi tuổi, tóc tết quanh đàu, mặc chiếc áo cánh hở vai, gương mặt đầy thịt, mày hung mắt ác. Người này tay trái chộp vai người thiếu phụ, tay mặt cầm con dao sáng quắc, nói:

- Mi hãy nói thiệt đi. Nếu không nói thiệt, ta cho mi một dao chết liền thì đỡ cho mi quá, nhưng ta sẽ thẻo mi ra từng nhát từng nhát cho mi biết mùi đau khổ!

Bỗng nghe thiếu phụ đáp:

- Hay cho tên Nhị Hổ, ngươi hiếp đáp ta, ta sẽ đốt giấy tiền mời quỷ đến bắt mi. Ta với mi có thù oán chi mà ngươi dám cầm dao dọa ta?

Lôi Minh nghe nói vậy, nhưng rồi lại nghĩ: “Mình đừng có lỗ mãng. Lão tam thường nói với ta: Phải nhìn trước sau cẩn thận. Ta hãy thương lượng với chú ấy xem sao, nếu việc cần can thiệp thì mình can thiệp, còn không cần thì thôi”. Nghĩ xong, liền thoắt lên nóc nhà trở về khách điếm. Bước vào phòng Lôi Minh đánh thức Trấn Lượng dậy, nói:

- Lão tam, lão tam! Tỉnh dậy đi!

- Nhị ca kêu tôi dậy để làm chi?

- Ta vừa gặp một việc mới ràng ràng đây! Bữa nay trời nóng quá, trong sân không có chút gió nào, ta mới nhảy lên nóc nhà hóng gió. Ta vừa lên nóc nhà bỗng nghe có tiếng la: “Bớ người ta, nó giết tôi”. Ta đinh ninh một vụ giựt dọc nào đó, mới phăng theo tiếng la tìm đến một ngôi nhà. Ở đó, ta bắt gặp một gã đàn ông đang cầm con dao la hét người thiếu phụ. Ta không biết đó là chuyện gì? Dự định nhảy vào can thiệp nhưng lại sợ chú chê ta lỗ mãng, nên ta mới chạy về bàn tính với chú xem có nên can thiệp cùng không.

- Nhị ca, anh nói như vậy là không đúng rồi. Vô cớ nhảy lên nóc nhà, nếu để trong quán người ta thấy được, có biết bao chuyện lôi thôi? Còn nói tới việc kia ư? Nếu không biết rõ, mắt không thấy rành thì lòng không phiền muộn; còn khi đã biết rồi, cứ bỏ mặc đi, thì lòng ta sao đang? Chúng ta hãy tới đó xem thử.

Nói rồi hai người cùng mặc y phục chỉnh tề ra đi. Không muốn kinh động khách điếm, họ lại nhảy lên nóc nhà, chạy ngang đến chỗ trang viện ấy. Bỗng trong nhà có tiếng la: “Cứu tôi với”. Hai người lật đật nhảy xuống. Trần Lượng nhón lên nhìn vào

cửa sổ. Bên trong có tiếng người đàn bà nói:

- Hay cho Nhị Hổ, ngươi ăn hiếp ta quá lắm! Ta chỉ có nước đốt giấy tiền gọi quỷ đến bắt mi thôi. Mi không chịu buông ta ra ư? Cứu tôi với!

Gã đàn ông kia nói:

- Ừ, ta giết mi đây!

Nói rồi lấy sống dao chặt lên mặt người đàn bà mấy nhát, mỗi nhát chặt đều rướm máu đỏ rần. Người đàn bà khóc rống lên và kêu la cầu cứu. Trần lượng thấy vậy cầm lòng không được bèn nói với Lôi Minh:

- Này nhị ca, mình xông vào đi.

Hai người từ gian phòng ngoài xô cửa đi nhanh, vén rèm bước vào nói:

- Này anh bạn! tại sao nửa đêm nửa hôm lại cầm dao dọa nạt người thế?

Gã đàn ông nghe nói hết hồn nhìn lại, thấy Trần Lượng dáng vẻ thanh tú, còn Lôi Minh thì mặt xanh râu đỏ tướng mạo hung ác, anh ta lập tức buông dao nói:

- Xin hỏi quý danh nhị vị.

Trần Lượng đáp: Tôi họ Trần.

Lôi Minh cũng đáp: Tôi họ Lôi.

Gã kia nghe hai người trả lời, tiếng nói rổn rảng có lực, biết là người võ nghệ cao cường. trần Lượng nói:

- Bọn tôi chuyên làm nghề bảo tiêu ở phủ Trấn Giang, có việc đi qua xứ này; hôm nay ngụ tại Ðức Nguyên điếm, đang hóng mát trong sân bỗng nghe có tiếng kêu cứu, bọn tôi tưởng là ai đó bị kẻ giựt dọc nên mới chạy ra xem, thì ra tiếng kêu cứu tự trong nhà, bọn tôi từ nhỏ có học qua chút võ nghệ, nên nhảy tường vào đây. Này anh bạn! Tại sao phải hành hung bằng dao búa như vậy?

- Té ra hai vị là đạt quan bảo phiêu đây mà. Tôi họ Tôn, tên là Nhị Hổ, người ở thôn trang này. Thôn trang chúng tôi hơn 80 mươi nhà đều họ Tôn, rất ít người họ khác. Riêng chỗ ở của tôi gọi là Tôn Gia bảo. Người đàn bà này là chị dâu của tôi, anh tôi thuở sanh tiền mở tiệm bán thuốc và mất cách đây 3 năm, chị ấy vẫn thủ tiết. Thấy bụng chị ấy mỗi ngày mỗi lớn, tôi mới hỏi tra cái bụng lớn này là tại sao, bị tra hỏi, chị ấy mới la hoán lên làm kinh động hai vị đạt quan như thế.

Trần Lượng nghe nói bèn nghĩ bụng: “Ðây là chuyện riêng của gia đình người ta, mình xen vô làm chi?”. Bèn nói:

- Tôi có vài lời xin khuyên: Thiên tử là bậc chí đại còn không thể dạy bảo hết dòng họ mình, huống chi là bình dân trăm họ chúng ta! Tôn giá không cần phải làm thế, hãy bỏ qua đi!

Tôn Nhị Hổ nghe nói thế bèn đáp:

- Thôi được, hai vị không xen vào việc này, tôi cũng tạm gác lại và đi đây. Các vị ở lại rồi đi sau nhé!

Lôi Minh nghe nói bèn nghĩ: “Tên tiểu tử này nói giọng khác thường, chắc có điều không ổn đây”. Mới nói:

- Khoan đã! Tại sao anh bạn lại đi mà bảo bọn tôi ở lại? Sao bạn nói kỳ vậy?

Tôn Nhị Hổ thấy thái độ của hai người như thế cũng không dám cãi, lật đật nói:

- Thôi thì chúng ta cùng đi vậy.

Lôi Minh, Trần Lượng định bước ra ngoài, thì người đàn bà ấy nói:

- Xin hai vị ân công chớ đi! Những lời hắn nói vừa rồi không đúng sự thật chút nào.

Trần Lượng nghe nói lấy làm kinh ngạc, hỏi:

- Tại sao lại không đúng?

- Chồng của tiểu phụ đúng là họ Tôn, làm nghề bán thuốc bắc, qua đời cách đây đã ba năm. Gia đình tôi họ Khang, khi tôi về nhà chồng không quen biết gì hắn cả. Về sau mới nghe nói hắn là anh em bà con xa. Khi chồng tôi còn sống, hắn cũng không có tới lui thường. Sau khi chồng tôi qua đời, một hôm đang mua chỉ ở trước nhà, bỗng thấy hắn phong phanh trong chiếc áo mỏng khi tiết lạnh tháng mười, tôi mới nói: “Tôn Nhị Hổ! sao chú phong phanh trong bộ quần áo mỏng thế này? ”. Hắn đáp: “Tẩu tẩu ơi! Tôi có vai mà không gánh gồng được, có tay mà không thể bưng xách được, một đồng một chữ cũng không, làm sao có tiền mà sắm được quần áo!”. Tôi thấy hắn kêu khổ như thế bèn động lòng trắc ẩn, kêu hắn vào nhà soạn đưa cho hắn một ít quần áo cũ của chồng tôi, hai điếu tiền, và bảo hắn kiếm nghề gì thích hợp buôn bán sống đỡ. Ngờ đâu từ đó về sau, hễ không tiền, hắn cứ đến tôi vay mượn mãi và tôi cũng thường có chu cấp cho hắn. Ai dè thương người mắc họa, làm phước mang tai! Cho được lần thứ nhất, lần thứ hai trở thành cái lệ, sau rồi quen mãi. Dần dà hắn khuyên tôi cải giá, tôi mắng chửi và đuổi hắn ra. Hôm nay bà giúp việc của tôi xin nghỉ, hắn vô cớ cầm dao hiếp đáp tôi. Hắn hỏi bụng tôi lớn như thế này là tại làm sao? Tôi xin thưa với hai vị ân công rằng: Cái bụng lớn của tôi đây thực sự là do bệnh. Lời hắn chỉ là vu khống thôi! hắn lại không phải là bà con ruột thịt với chồng tôi, hôm nay thừa cơ nhà tôi không người bèn dở thói côn đồ dọa nạt. Tôi la lên như vậy mà hắn cũng mặc kệ! Hắn la hét như vậy cốt để người ngoài nghe tôi kêu cứu bèn trả lời: - Chị ơi! Làn sao tôi can thiệp vào nhà của chị được!

Trần Lượng nghe nói, nhìn lại tên a đầu ấy đầu tóc vàng khè, mặt nám đầy mụn, đôi chân mày ngắn nằm trên cặp mắt ba góc, chiếc mũi tỏi dòm xuống cai miệng rít ló ra mấy cái răng bồ cào vàng cháy, xấu xí không tả nổi. Trần Lượng nói:

- Này Tôn Nhị huynh! Lời tục có nói: “Mỗi người quét tuyết trước nhà. Ðừng nên dòm ngó sương sa cửa người”. Anh bạn hãy tự xét mình đi, đừng nên dòm dỏ làm chi việc người! Thôi chúng ta cùng đi nhé!

Tôn Nhị Hổ nói: Ðược!

Ba người cùng đi ra cửa. Vừa đến cửa Ðức nguyên điếm, Trần Lượng nói:

- Này Tôn Nhị huynh! Mời anh vào đây một lát.

- Biết hai vị ở quán này là được, thôi tôi đi nhé! Hôm khác xin đến tạ ơn.

- Cần gì phải ơn nghĩa! Anh về nhà nhé!

- Tôi còn phải vào thành có việc.

- Nửa đêm làm sao vào thành được?

- Ở vách thành có lỗ hổng, có thể đi vào từ ngã đó.

Tôn Nhị Hổ nói xong cáo từ đi thẳng.

Lôi Minh và Trần Lượng không kêu cửa mà vượt tường vào bên trong. Trần Lượng nói:

- Hôm nay coi như ta cứu được một người. Ngày mai chúng mình nên đi sớm, ở lâu e có điều không hay!

Lôi Minh nói:

- Có gì đâu. Thôi đi ngủ!

Sáng ra thức dậy, Trần Lượng hỏi:

- Này phổ ky, chúng tôi lên phủ Khúc Châu, có phải đường lớn này đến đó không?

- Vâng!

- Chú mau dọn rượu thịt lên đây cho chúng tôi, ăn xong chúng tôi lên đường sớm.

Lôi Minh, Trần Lượng ăn uống rồi, tính tiền phòng tiền cơm xong, sửa soạn lên đường thì bên ngoài có hai vị quan nhân đem theo tám tên bộ thuộc tùng sự tại huyện Thường Sơn đến nói với chưởng quỹ:

- Này bác! Trong điếm của bác có người nào họ Lôi, họ Trần ở trọ không?

- Dạ có! Họ ở thượng phòng phía Bắc.

- Xin bác gọi họ giùm.

Chưởng quỹ bèn kêu:

- Lôi gia, Trần gia, có người muốn gặp hai vị.

Lôi Minh và Trần Lượng bước ra hỏi: ưởng quỹ bước tới nói với hai vị quan nhân:

- Ai muốn gặp chúng tôi đấy?

Vị quan nhân hỏi:

- Hai vị đây là họ Lôi và họ Trần phải không?

Trần Lượng đáp: - Thưa phải!

- Xin mời hai vị lên quan có việc!

Trần Lượng hỏi:

- Ai tố cáo chúng tôi việc gì thế?

- Hai vị không cần phải hỏi! Hiện có trát của quan huyện mời các vị tới hầu. Có việc gì đến nha môn sẽ biết!

Chưởng quỹ bước tới nói với hai vị quan nhân:

- Thưa các vị quan nhân! Xin cho biết vụ việc này có dính líu đến chúng tôi không? Hai vị khách quan này hiện ở trong điếm chúng tôi, nếu họ có làm việc gì liên quan đến chúng tôi thì khoan dẫn họ đi đã!

- Thế không được đâu! Hiện tại có trát đòi của quan huyện, chúng tôi không dám tự ý. Hai vị này phải lên huyện đường trước. Còn sau đó, việc có dính líu đến ông hay không phải chờ xem vậy! Lôi gia, Trần gia, mời hai vị đi với chúng tôi!

Lôi Minh và Trần Lượng không biết việc gì đã xảy ra đến cho mình, nhưng bản chất là anh hùng nào sợ búa dao hình phạt, tham sống sợ chết. Trần Lượng nói:

- Này chưởng quỹ! Ông khỏi bận tâm! Bọn tôi không phải là hung phạm giết người, cường đạo trộm ngựa. Chuyện xảy ra cho chúng tôi bất ngờ như thế này chắc là tai bay vạ gió đây. Ông đừng lo! Dù chuyện có lớn bằng trời đi nữa cũng không liên lụy đến khách điếm của ông đâu!

Chưởng quỹ nói:

- Chúng tôi không sợ liên lụy đâu! Chuyện xảy đến cho hai vị, chúng tôi làm sao phủi tay đứng nhìn được?

Ðoạn day qua hai vị quan nhân nói: - Xin hai vị vui lòng chiếu cố đến hai vị này giúp cho.

Lôi Minh và Trần Lượng lập tức theo họ đến nha môn. Rủi ro nhằm lúc Tiểu huyền đàn Châu Thoại và Xích diện hổ La Tiêu nghỉ phép, không có tại nha môn. Hai vị quan nhân đưa Lôi Minh và Trần Lượng về đến huyện đường bẩm báo, quan huyện lập tức thăng đường. Lôi Minh, Trần Lượng bước lên huyện đường lạy chào quan huyện. Quan huyện đùng đùng nổi giận làm cho Lôi, Trần phải một phen sợ hãi.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 24 Apr 2012, 2:49 PM | Message # 109
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 104


Tôn Nhị Hổ vu oan cho Lôi Minh, Trần Lượng
Huyện Thường Sơn, nghĩa sĩ náo công đường
Lôi Minh, Trần Lượng lạy chào ra mắt quan huyện xong, quan huyện hỏi:

- Này Lôi Minh, Trần Lượng! Hai ngươi thông gian với Tôn Khang thị, qua lại được bao lâu? Có Tôn Nhị HHoổ tố cáo hai ngươi đây

.

Lôi Minh, Trần Lượng nghe nói mặt mày đổi sắc! Té ra Tôn Nhị Hổ tối hôm chia tay với Lôi Minh, Trần Lượng, liền đi ngay vào thành. Có người xúi giục hắn cầm chén trà đập vào đầu mình có thương tích, sáng ra đến huyện Thường Sơn. Hắn cáo rằng Lôi Minh, Trần Lượng bị hắn bắt gặp đang thông dâm với chị dâu hắn, hai người cầm dao hành hung, lấy chén trà đập lên đầu hắn hiện còn thương tích. Hắn kêu oan ở nha môn nên huyện quan mới ra trát bắt Lôi Minh, Trần Lượng về và hỏi: “Các ngươi thông gian với Tôn Khang thị đã được bao lâu?” như thế. Trần Lượng thưa:

- Bẩm lão gia! Tiểu nhân là người phủ Trấn Giang, còn Lôi Minh là anh em kết nghĩa của tiểu nhân. Chúng tôi mới đến huyện Thường Sơn lần đầu, và mới ngụ tại Ðức Nguyên điếm tối hôm qua. Nhưng vì tối hôm qua trời nóng nực, chúng tôi đang hóng mát trong sân, nghe có tiếng người kêu cứu: “Nó giết người! Cứu tôi với!”. Chúng tôi đang làm nghề bảo tiêu, từ nhỏ có học qua phép phi thiềm tẩu bích, đoán chắc là có vụ giựt dọc đâu đó, bèn theo tiếng la tìm đến: thì ra tiếng la thoát ra từ một ngôi nhà lớn. Chúng tôi nhảy bừa vào trong nhà thì thấy một người đàn ông đang cầm dao muốn chém người phụ nữ. Chúng tôi bước vào khuyên giải, mới biết đó là Tôn Nhị Hổ muốn mưu hại chị của hắn. Chúng tôi trước đây không hề quen biết hắn, chỉ khuyên can Tôn Nhị Hổ đừng làm thế mà thôi, không ngờ hắn lại để tâm hận thù, vu khống là chúng tôi thông gian với Tôn Khang thị. Xin lão gia xét lại. Chúng tôi hôm qua mới đến Ðức Ngyên điếm, nếu lão gia không tin thì xin truyền cho người trong điếm đến hỏi sẽ rõ. Chúng tôi cùng với Tôn Khang thị một là không bà con, hai là không quan hệ, cũng không quen biết. Xin lão gia kêu Tôn Khang thị đến để hỏi lại sẽ rõ. Chúng tôi là người ở nơi khác, cách đây 1.800 dặm mới đến ngày hôm qua, làm sao có thể thông gian với Tôn Khang thị được? Việc đó ít nhất 10 ngày hoặc nửa tháng mới có thể xảy ra được.

Ðương nói những câu đó, quan huyện đã sai người truyền Tôn Khang thị đến hầu.

Phần Tôn Khang thị đang vật vã than khóc, bà giúp việc trở về hỏi duyên cớ rồi khuyên:

- Xin đại nương nương đừng khóc nữa! Cần gì phải biện bạch với Tôn Nhị Hổ, hắn là người không biết đạo lý mà!

Còn đang khuyên giải, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Bà giúp việc chạy ra xem, thấy ngoài cửa đứng sẵn hai vị quan nhân, mới hỏi:

- Hai vị tìm ai?

- Tôn Nhị Hổ tố cáo Tôn Khang thị ở đây lên quan, quan huyện truyền Tôn Khang thị lên quan đường để hầu.

Tôn Khang thị nói:

- Ðược! Tôn Nhị Hổ đã tố cáo ta, ta cũng muốn tố cáo hắn với quan huyện đây.

Nói rồi bèn mướn một cỗ kiệu nhỏ, cùng bà giúp việc đến nha môn. Quan tri huyện nhìn Tôn Khang thị mặt mày vàng ẻo, đó là gương mặt của người trong nhà từ lâu vắng bóng dàn ông hoặc là hóa bụa. Tôn Khang thị bước đến quan đường quỳ xuống. Quan huyện hỏi:

- Ngươi họ gì?

- Tiểu phụ họ Khang, lấy chồng nhà họ Tôn. Chồng tôi qua đời cách đây ba năm, tiểu phụ vẫn giữ phận góa phụ.

- Hiện tại có Tôn Nhị Hổ đầu đơn tố cáo rằng ngươi tư thông với Lôi Minh và Trần Lượng bị hắn bắt gặp. Sự tình như thế nào cứ thật khai ra.

- Thưa lão gia. tiểu phụ không hề quen biết với hai vị Lôi, Trần ấy. Tôn Nhị Hổ là người tôi giúp cho mấy bộ quần áo cũ, cũng là “loại quỷ theo hơi giấy tiền” mà thôi!

Nàng ta bèn đem sự tình từ trước kể ra một lượt. Quan huyện truyền dẫn Tôn Nhị Hổ, Lôi Minh và Trần Lượng ra, rồi nói với Tôn Khang thị:

- Hiện giờ không có người ngoài, ở đây toàn là công sai cả, ngươi hãy nói thiệt, bụng ngươi lớn là tại làm sao? Bổn quan sẽ cứu ngươi làm phước. Vậy chớ bụng lớn của ngươi là do thai hay do bệnh?

- Bẩm lão gia, bụng tiểu phụ là do bệnh.

Quan huyện lập tức cho mời quan y đến khám nghiệm. Giay lát quan y đến, quan huyện ra lệnh:

- Hãy khám mạch Tôn Khang thị xem cái bụng lớn của y là do thai hay bệnh.

Vị quan y vốn là kẻ gà mờ, chẩn mạch một lát rồi thưa:

- Bẩm lão gia! Tôi xem mạch cô ta là mạch hỷ, có triệu chứng đáng mừng.

Tôn Khang thị nghe xong, phun vào mặt ông ta một bãi nước bọt, rồi nói:

- Ông chỉ nói bậy bạ, chồng tôi chết đã ba năm, tôi thủ phận góa bụa làm sao có thai được?

Quan y nghe nói, quả quyết:

- Ðừng cãi bướng, tôi nói cô có thai là chắc chắn cô có thai mà!

Quan huyện hỏi:

- Này Tôn Khang thị! Ta hỏi ngươi: Ngươi ở nhà cãi lộn với Tôn Nhị Hổ ra sao mà Lôi Minh, Trần Lượng lại đến khuyên can?

- Bẩm lão gia! Tiểu phụ không hề quen biết hai vị Lôi và Trần ấy, nhưng vì Tôn Nhị Hổ muốn giết tiểu phụ, tiểu phụ bắt buộc phải kêu cứu. Hai vị Lôi, Trần nghe thấy chạy đến chớ tiểu phụ không hề quen biết trước.

Quan huyện dẫn Lôi Minh và Trần Lượng vào rồi hỏi:

- Này Lôi Minh, Trần Lượng! Tại sao hai người vô cớ nửa đêm nhảy tường vào nhà can thiệp vào việc của người ta như thế?

Lôi Minh đáp:

- Bọn tôi là người tốt, lẽ nào thấy chết mà không cứu được?

Tôn Khang thị nói:

- Tức thật!

Quan huyện hỏi:

- Ngươi tức cái gì?

- Tôi tức là ở đây không có dao sẵn: Nếu có dao, tôi mổ bụng ra để cho lão gia thấy trong bụng này là thai hay bệnh.

Lôi Minh nghe vậy, nói:

- Chị này thiệt lớn mật, dám mổ bụng ư? Sẵn dao tôi đây nè, chị mổ ra đi! nếu là do bệnh, sẽ có người báo cừu cho chị; nếu nó là thai thì chị hãy nói rõ ra là chị thông gian với ai.

Nói rồi rút dao ném xuống đất.

Tôn Khang thị bèn chụp lấy dao, may có vị quan nhân kế bên lanh mắt giựt dao kịp. Quan huyện thấy vậy đùng đùng nổi giận, vỗ kỉnh đường hét lớn:

- Hay cho Lôi Minh, ngươi thật lớn mật làm càn, dám coi thường quan trưởng, lớn lối trước công đường! Trước mặt bổn huyện quan, ngươi dám khoa dao hành hung chớ! Bây đâu, đè hắn xuống đánh cho ta.

Nói rồi quan huyện rút cái thẻ lệnh trong tay áo định ném ra, thì thấy một cái bao giấy kèm trên thẻ. Quan huyện mở bao ra xem, đột nhiên biến sắc, “a” lên một tiếng rồi gục gặc đầu, nói:

- Này Lôi Minh! Lão gia xem ngươi cũng là người ngay thẳng, rất là sảng khoái! Bây đâu, mau dọn một tiệc rượu để bổn huyện thưởng cho hai vị này.

Lôi Minh, Trần Lượng cảm tạ quan huyện rồi đi ra đến phối phòng, ở đó có người trực sẵn và dọn rượu thịt lên. Trần lượng nói:

- Nhị ca ơi! Anh thấy đó, chuyện này chắc không xong rồi! Lão gia thưởng cho ta mâm rượu này nhất định là có duyên cớ gì đây! Chắc là họ muốn bắt chúng ta mà sợ e bắt không được mới làm kế hoãn binh như vầy chăng?

Lôi Minh đáp:

- Ta hoàn toàn không biết. Cứ ăn uống no say rồi hãy tính!

Trần Lượng đã đoán đúng. Quan huyện rút cái thẻ lệnh trong tay áo ra, thấy có kèm một miếng giấy, bèn mở ra xem: “Lôi Minh, Trần Lượng là bọn ác tặc, cấu kết với chúng lục lâm trong thiên hạ. Trước đây cướp ngục phá lao, họ chính là bạn bè của Uẩn Phương đó!”. Quan huyện xem xong nghĩ thầm: “Lạ thiệt! Mấy chữ này sao lại cột ở đây?”. Hiện thời quan huyện muốn bắt Lôi Minh, Trần Lượng mà xem ra các quan binh thủ hạ không ai đủ sức làm chuyện đó, cho nên đổi giận làm vui thưởng cho hai người một mâm rượu để làm kế hoãn binh. Một mặt cho người đi dò xét, một mặt cho người đi kêu Tiểu huyền đàn Châu Thoại và Xích diện hổ La Tiêu về để bắt Lôi Minh và Trần Lượng. Quan huyện nghĩ lại sự lạ lùng của bốn câu thơ trên giấy và nhìn đến con dao của Lôi Minh sao giống với những con dao của bọn giặc đang đêm khuấy rối ở Mã Gia Hồ quá! Càng nghĩ càng sinh nghi, quan huyện định truyền dẫn Bồng đầu quỷ Uẩn Phương ra bảo nhìn mặt xem có quen biết với Lôi Minh, Trần Lượng hay không. Nếu có quen biết thì họ là một phe với nhau. Việc cướp ngục ngày trước chắc chắn có hai người tham dự. Kỳ thật, nếu việc này xảy ra, Uẩn Phương vốn có thù với anh em huyện Ngọc Sơn, khi được dẫn ra, chắc chắn hắn bảo rằng biết để cho hai người thành tặc đạo. Nếu bị vu khống lần này, Lôi Minh, Trần Lượng dù cho lấy hết nước sông Hoàng Hà rửa cũng không sạch tiếng nhơ. Quan huyện đang rút lệnh bài, thì bên ngoài có tiếng la:

- Âm thiên đại lão gia ơi! Tình thiên đại lão gia ơi! Oan uổng cho tôi, sao mà tôi oan uổng quá vậy nè!

Quan huyện định hỏi bên ngoài ai làm gì ồn ào thế thì Tế Ðiên lôi một vị văn sanh từ bên ngoài sồng sộc đi vào công đường.

Tế Ðiên từ đâu đến đây vậy? Sau khi chia tay cùng Lôi Minh, Trần Lượng, Tế Ðiên dẫn hai vị sài, Ðỗ tiềp tục đi về phía trước. Từ đằng xa, một cỗ kiệu nhỏ đi lại rất nhanh, Tế Ðiên nhìn thấy nói:

- Chao ơi! A Di Ðà Phật! việc này mình đâu có thể bỏ qua được.

Nói rồi Tế Ðiên cùng hai vị Ban đầu đi theo cỗ kiệu nhỏ đó tiến vào tòa thôn trang và đi vào cổng lớn ở đường lộ phía Bằc. Tế Ðiên nói:

- Này lão Sài, lão Ðỗ, hai người đứng bên ngoài đợi ta một lát nhé!

Tế Ðiên vào bên trong cửa la lên:

- Khổ dữ a! Khổ dữ a!

Từ bên trong đi ra một vị quản gia nói:

- Ðại sư phụ ơi! Ông muốn hóa duyên thì hãy đến chỗ khác đi! Ông đến trễ quá! Nếu ông đến ba ngày trước thì viên ngoại chúng tôi còn thí xả cho. Còn bây giở, viên ngoại chúng tôi có chuyện buồn lòng, không muốn thí xả cho Tăng, Ðạo nữa!

- Viên ngoại các người buồn phiền chuyện gì thế? Nói ta nghe thử!

- Ông là người tu hành, nói cho ông nghe cũng chẳng hề chi! Ông muốn biết, ta nói cho ông nghe nè: Bà dâu thứ ba của viên ngoại chúng tôi tới kỳ lâm bồn, mà đã ba ngày rồi không sanh được. Viên ngoại cho mời biết bao bà mụ cũng đành bó tay thôi! Có người đề nghị giữ lại đứa bé mà chẳng giữ lại bà mẹ, có người đề nghị giữ bà mẹ chẳng cần giữ đứa bé. Cỗ kiệu vừa rồi là rước bà mụ Lưu đến đấy. Viên ngoại chúng tôi thật là lo lắng không yên.

- Không hề chi, mi trở vô bẩm với viên ngoại là Hòa thượng ta chuyên nghề đỡ đẻ đây!

- Hòa thượng đừng có nói chơi chớ! Có ai mà kêu Hòa thượng đỡ đẻ bao giờ.

- Tại ngươi không biết chứ ta có một thứ thuốc giục đẻ, uống vô là đẻ ngay hè!

- Thế thì được! Tôi sẽ vào bẩm với viên ngoại.

Quản gia lập tức vào thưa với viên ngoại. Viên ngoại lúc này lòng như lửa đốt, mong tìm thuốc thang cho con dâu, nghe quản gia nói, lật đật bảo:

- Mời Hòa thượng đó vô đây!

Quản gia bước ra nói:

- Viên ngoại chúng tôi xin mời Hòa thượng!

Tế Ðiên theo quản gia vào thư phòng, lão viên ngoại nhìn ra là một ông Hòa thượng kiếc, lập tức mời ngồi, nói:

- Bạch Thánh tăng! Có phải Ngài có thuốc giục đẻ?

Tế Ðiên gật gù đầu.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 24 Apr 2012, 2:49 PM | Message # 110
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 105


Luận thị phi, khuyên phá cân rỗng ruột
Nói quả nhân, khéo độ Triệu Ðức Phương
Khi Tế Ðiên vào tới thư phòng, lão viên ngoại hỏi:

- Ðại sư phụ ở ngôi bảo sát nào?

- Ta ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ, tên là thượng Ðạo hạ Tế, mà người ta thường gọi là Tế Ðiên đó! Còn lão viên ngoại họ tên là chi?

- Tôi họ Triệu tên là Ðức Phương. Vừa rồi nghe gia nhân nói Thánh tăng có diệu dược giục đẻ, xin Thánh tăng từ bi ban cho. Tôi xin hết lòng hậu tạ.

- Ta có viên thuốc này, ông cầm lấy đem vào dùng nước âm dương hòa tan cho uống thì sản phụ sẽ đẻ ngay thôi.

Triệu Ðức Phương cầm viên thuốc đưa cho gia nhân và dặn dò đúng như chỉ dẫn. Giây lát, bà vú chạy ra nói:

- Lão viên ngoại có tin mừng rồi! Thuốc uống vào lập tức sanh ngay, mà lại sanh công tử nữa.

Triệu Ðức Phương nghe nói rất vui mừng, khen:

- Thánh tăng thật là bậc thần tiên !

Rồi ra lệnh sửa soạn tiệc rượu. Tế Ðiên nói:

- Có hai vị Ban đầu cùng đi với Hòa thượng ta. Họ đang đứng chờ ngoài cửa.

Lão viên ngoại nghe nói, lật đật sai gia nhân mời hai vị Sài, Ðỗ vào. Tiệc rượu dọn xong, mọi người cùng ngồi vào bàn ăn uống. Triệu Ðức Phương nói:

- Tôi có một việc chưa được rõ, xin Thánh tăng chỉ rõ cho.

- Việc gì thế?

- Không dám dấu Thánh tăng, đương sơ tôi chỉ có một thân một mình, xuất thân nghèo khó, tay trắng gây dựng cơ nghiệp. Do có sự dối gạt mà được gia nghiệp như thế này. Năm ngoái, vào ngày sinh nhật lục tuần, tôi kêu ba đứa con trai và ba đứa con dâu đến nói: - Con ơi! Cha lập nên sự nghiệp này chính là nhờ cái cân rỗng ruột. Khi mua vào có thể mua 20 lượng 1 cân, mà khi bán ra chỉ bán 1 cân có 14 lượng. Do trong cán cân có thủy ngân. Trước đây cha mua mấy ngàn cân bông vải, mỗi cân dôi ra 4 lượng, đến nỗi người bán bông vải bị thâm vốn tức mình sanh bịnh thương hàn mà chết. Vụ này cha thấy trong lòng hổ thẹn. Hiện nay con cháu đầy nhà, từ đây cha không làm chuyện thất đức thế nữa. Cái cân ấy bây giờ đã dẹp bỏ, tôi tính cải ác hướng thiện. Dè đâu trời xanh không có mắt, cân rỗng ruột dẹp chưa được một tháng thì đứa con trai lớn chết đi, cô dâu cả cải giá. Chuyện đó chưa xong, đứa con trai kế cũng chết, vợ nó cũng bắt chước chị cả nó. Chưa đầy hai tháng sau, đứa con thứ ba của tôi cũng chết. Vợ nó mang bầu chưa cải giá! Bạch thánh tăng! Ngài nghĩ xem đó có phải là:

“Sửa cầu đắp lộ, đui hai mắt

Cướp của giết người, cháu con đông”

hay không? Tại sao làm thiện mà lại bị ác báo như thế?

Tế Ðiên cười hà hà nói:

- Ông không cần phải nghĩ quẩn làm chi! Ðể ta nói cho ông biết: Thằng con lớn của ông nguyên là người khách buôn dược liệu, bị ông gian lận phá sản mà chết, hắn đầu thai làm con cả của ông để đòi nợ đó; còn thằng con thứ hai đến phá gia sản của ông; thằng con thứ ba sẽ gây đại họa bằng trời, đến chừng tuổi già, nó sẽ bỏ cho ông chết đói! Chỉ vì ông có tâm cải ác hướng thiện nên trời xanh có mắt bắt hai thằng phá gia chi tử đó về. ông bây giờ kể như người làm lành bậc nhất. Quả phụ thất tiết đâu bằng lão kỷ hoàn lương!

Triệu Ðức Phương nghe nói khác nào chiêm bao mới tỉnh, nói;

- Ða tạ Thánh tăng chỉ giáo. Nay tôi được một đứa cháu trai, có thể nhờ cậy được không?

- Ðứa cháu này sẽ làm rạng rỡ tông môn, sáng rực gia phong của ông đấy nhé!

- Thế thì hay quá! Xin kính mời Thánh tăng ly rượu.

Ăn uống xong trời đã tối, Tế Ðiên cùng hai vị Sài, Ðỗ nghỉ lại đó. Sáng hôm sau, Tế Ðiên thức dậy đòi đi cầu, rồi từ nhà Triệu viên ngoại đi đến ngã tư nội thành huyện Thường Sơn. Bên đường phía Bắc có một tòa lầu trước cửa đứng lố nhố 20 người chen chúc. Tế Ðiên hỏi:

- Các vị làm gì đứng ở đây thế?

Có mấy người đáp:

- Bọn tôi chờ xem bệnh. Hứa tiên sinh ở đây là một danh y, mỗi ngày ông ta chỉ chẩn trị 20 người thôi. Quá số không nhận xem, phải đến sớm mới được nhận. Bọn tôi đến sớm để chờ lấy số trong khi tiên sinh hãy còn chưa thức.

Tế Ðiên nói:

- Phải đó, để ta đi kêu ổng dậy.

Nói rồi xăng xắi đi đến cánh cửa kêu lớn:

- Có bệnh coi mạch đây! Chưởng quỹ chưa dậy à?

Bên trong cổng, một vị quản gia đi ra nói:

- Này Hòa thượng, ông đừng nói bậy bạ. Coi bệnh làm gì có chưởng quỹ?

- Vậy có phổ ky hả?

- Cũng không có phổ ky, ở đây chỉ có tiên sinh thôi.

- Vậy kêu tiên sinh dậy đi. Ta muốn xem bệnh.

Nói tới đó thì từ bên trong vị tiên sinh bước ra. Tế Ðiên nhìn thấy vị tiên sinh này đầu đội khăn văn sinh màu thúy lam, mình mặc áo văn sinh cùng màu, lưng cột dây tơ, chân mang giày đế cao. Vị tiên sinh này vốn là thầy thuốc ở địa phương tên là Hứa Cảnh Thôi. Sáng nay vừa mới thức dậy, nghe bên ngoài có tiếng kêu khám bệnh, hỏi chưởng quỹ ồn ào, bèn bước ra xem. Hứa Cảnh Thôi bước ra thấy có một ông Hòa thượng kiếc đứng sẵn, bèn hỏi:

- Hòa thượng cần việc chi?

- Ta muốn khám bệnh.

Hứa tiên sinh nghe nói nghĩ thầm: “Cứ khám bệnh cho ông ta là xong”. Bèn đưa Tế Ðiên vào phòng, Tế Ðiên nói:

- Cả người ta đau ngứa, cặp đùi cứng ngắc khó chịu hết sức.

Hứa tiên sinh nói:

- Ðưa tôi chẩn mạch thử xem.

Tế Ðiên bèn đưa giò ra. Hứa tiên sinh bảo:

- Ðưa tay ra kia mà!

- Ta tưởng là coi mạch trên giò chớ!

Nói rồi đưa tay ra bắt mạch. Tiên sinh nói:

- Tôi chẩn mạch ở cạnh bàn tay kia.

- Chớ không phải chẩn mạch ở lòng bàn tay sao?

Hứa tiên sinh chẩn mạch hồi lâu, nói:

- Hòa thượng ơi, ông không có bệnh gì hết mà!

- Có bện h chớ!

- Tôi xem mạch của ông sáu bộ bình hòa thì đâu có bệnh gì.

- Ta có bệnh chớ! Chẳng những ta có bệnh mà ông cũng có bệnh nữa! Bịnh của ông đây nếu ta không trị thì không hết được đâu.

- Tôi có bệnh gì đâu?

- Âm thai, quỷ thai lớn tổ bố trong bụng ông đó.

- Hòa thượng đừng nói bậy nói bạ chớ.

- Nói bậy hả? Ta với ông kéo nhau lên quan xem thử.

Nói rồi Tế Ðiên nắm dây lưng của Hứa tiên sinh lôi tuột ra ngoài. Ai nấy cản lại, hỏi:

- Chuyện gì mà kéo lên quan thế?

Tế Ðiên đáp:

- Mấy người đừng có xía vô.

Nói rồi kéo đi, ai cản cũng không được. Tế Ðiên kéo thẳng một mạch đến huyện Thường Sơn. Khi đến cổng huyện, Tế Ðiên hô to:

- Âm thiên đại lão gia! Tình thiên đại lão gia ơi! Oan uổng cho tôi lắm mà.

Các quan nhơn đang muốn cản lại, quan huyện nhìn ra thấy Tế Ðiên bèn dặn bảo đưa Tôn Khang thị ra ngoài rồi đứng dậy, nói:

- Xin mời Thánh tăng ngồi.

Quan huyện cũng có quen biết với Hứa Cảnh Thôi vì ông ta có đến nha môn khám bệnh. Quan huyện hỏi:

- Bạch Thánh tăng! Ngài cùng Hứa tiên sinh đến đây có việc chi?

Tế Ðiên đáp:

- Lão gia có hỏi đến ta xin thưa: Ngày hôm qua đang ở nhà Triệu Ðức Phương, ta bị bệnh. Triệu viên ngoại thấy ta bị bệnh bèn bảo mời danh y Hứa Cảnh Thôi đến khám bệnh cho ta. Nhưng mà ông ấy đòi tiền xe quá đắt, bước ra cửa phải 6 điếu, đi đến đầu làng phải 12 điếu, đi qua 5 dặm đường phải 24 điếu. Ta bảo: Ðắt quá! Thôi, để ta tự đi vậy. Sáng sớm hôm sau, Triệu viên ngoại đưa cho ta 50 lượng bạc, từ Triệu gia trang ta đi hơn 20 dặm đường mới đến nhà Hứa tiên sinh để chẩn mạch. Ông ấy hỏi ta: Có tiền không? Ta đáp: Có tiền đây. Rồi móc 50 lượng ra để trên bàn. Ông ấy gom tiền đút vào túi áo rồi bảo ta: Nộp tiền cho ông ấy là hết bệnh ngay, khỏi phải uống thuốc. Ông ấy bảo ta về đi, ta đòi tiền lại, ông ấy không chịu trả, nhơn đó mà ta níu ông ấy đến quan đây.

Quan huyện nghe nói cho là lạ lùng hết sức, bèn hỏi:

- Hứa Cảnh Thôi! tại sao ông dám gạt tiền Thánh tăng như vậy?

Hứa Cảnh Thôi đáp:

Bẩm lão gia! Y sinh nào dám vô lễ như vậy. Tôi nguyên việc nhà quá bận rộn nên dậy hơi trễ. Vừa mới thức dậy nghe bên ngoài có người kêu lớn, tôi bước ra xem thì gặp vị Hòa thượng này. Ông ấy kêu tôi khám bệnh. Tôi khám thấy ông không có bệnh gì cả, nhưng ông lại nói tôi có bệnh, có một cục âm thai, quỷ thai tổ bố ở trong bụng. Nói rồi ông ta kéo tôi lên quan. Chớ tôi có gạt tiền bạc gì của ông đâu!

Tế Ðiên nói:

- Ngươi đừng có nói trớ! Vậy chớ cái gì giấu trong lòng ngươi đó? Nếu lão gia không tin thì bảo hắn mở dây lưng giũ giũ thử xem!

Quan huyện hỏi;

- Này Hứa Cảnh Thôi! Trong lưng ngươi có tiền không?

- Bẩm lão gia , không có!

- Nếu không có thì ngươi cởi thắt lưng giũ thử xem!

Hứa Cảnh Thôi mở cởi dây tơ ra, giũ mạnh, quả nhiên rơi ra trên đất một cuộn giấy. Hứa Cảnh Thôi định lượm lấy, nào ngờ Tế Ðiên nhanh tay lượm trước đưa cho quan huyện nói:

- Lão gia xem thử.

Quan huyện cầm cuộn giấy mở ra xem, thấy tuồng chữ viết tháo, đề là:

Lôi Minh, Trần Lượng kẻ ác tâm

Cấu kết quản giao chúng lục lâm

Việc trước phá lao cùng cướp ngục.

Cứu thoát Uẩn Phương, chúng dự phần.

Quan huyện xem rồi hỏi:

- Này Hứa Cảnh Thôi! Ðây là tờ giấy gì, ở đâu ngươi có thế?

- Bẩm lão gia, tôi lượm.

- Mới sáng sớm mà ngươi lượm ở đâu vậy?

- Bẩm lão, gia tôi lượm ở trong viện.

- Lượm sao mà khéo thế!

Tế Ðiên nói:

- Xin lão gia cho kêu Tôn Khang thị lên.

Lập tức quan Tri huyện cho người đòi Tôn Khang thị đến công đường, Khang thị hỏi

- Hứa hiền đệ! Chú cũng đến đây à?

Hứa Cảnh Thôi hỏi:

- Tẩu tẩu! Sao chị lại ở đây?

Quan huyện hỏi:

- Này Tôn Khang thị! Ngươi có quen biết với Hứa tiên sinh này ư?

Tôn Khang thị đáp:

- Bẩm lão gia! Khi còn sống, chồng tôi mở tiệm bán thuốc, có kết làm anh em với chú đây. Khi chồng tôi bịnh nặng, chú đây chữa trị cho. Ðến lúc chồng tôi qua đời có chú ấy giúp đỡ lo việc chôn cất. Sau khi mai táng xong, tôi mới nói với chú ấy: - Nhà tôi góa bụa nhiều tiếng thị phi, nếu có việc gì cần tôi sẽ cho người đến mời. Còn nếu không, chú khỏi phải đến nữa. Từ ấy chú ấy không đến nhà tôi nữa. Nhưng trước sau vẫn là chỗ quen biết.

Tế Ðiên lại nói:

- Hãy đưa Tôn Nhị Hổ lên hầu đi.

Khi Tôn Nhị Hổ lên công đường, hỏi Hứa Cảnh Thôi:

- Hứa đại thúc cũng đến đây à?

Quan huyện hỏi:

- Này Tôn Nhị Hổ! Ông ta kết làm anh em với anh của ngươi, tại sao ngươi kêu ông ta là đại thúc?

Tôn Nhị Hổ thưa:

- Bẩm lão gia, đúng đấy! Trước đây tôi cùng Hứa tiên sinh luận là anh em, nhưng vì tôi hay đến mượn tiền ông ấy, mượn 10 điếu cho 10 điếu, mượn 8 ngàn cho 8 ngàn, tôi không dám coi là anh em nữa nên gọi là đại thúc.

Tế Ðiên nói:

- Cho đưa họ ra ngoài hết đi.

Quan huyện lập tức cho đưa mọi người ra khỏi công đường. Tế Ðiên nói:

- Chỉ đưa một mình Tôn Nhị Hổ lên thôi.

Sau khi Tôn Nhị Hổ vào lại công đường, Tế Ðiên nói với Tôn Nhị Hổ:

- Này Tôn Nhị Hổ! Vừa rồi Hứa Cảnh Thôi đã nói hết rồi. Phần ngươi có chịu cung khai chăng? Lão gia sẽ cho người kẹp ngươi để khảo tra đó.

Quan Tri huyện nghĩ thầm: “Thế thì hay quá! Hòa thượng đã phân xử cho mình đây!”. Nghĩ rồi lập tức cho người bày kềm kẹp ra để khảo tra Tôn Nhị Hổ. Tôn Nhị Hổ lật đật thưa:

- Lão gia không cần phải động hình. Hứa Cảnh Thôi đã nói hết, tôi cũng không dấu làm chi.

Quan huyện hỏi:

- Ngươi cứ tình thật khai ngay, ta sẽ châm chước.

Tôn Nhị Hổ từ đầu tới đuôi thuật qua một lượt. Quan huyện nghe nói mới vỡ lẽ.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 24 Apr 2012, 2:50 PM | Message # 111
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 106


Tìm thầy thuốc minh oan ở Trường Sơn huyện
Phá kỳ án, liệt phụ may gặp cứu tinh
Tôn Nhị Hổ nghe Hứa Cảnh Thôi đã cung khai hết, bèn nói:

- Lão gia không cần động hình, tôi xin khai hết. Nguyên tôi thường hay kiếm Hứa tiên sinh mượn tiền. Một hôm ông ấy nói với tôi: - Này Tôn Nhị Hổ! Chú là tài chủ đó! Tôi nói: - Tôi mà là tài chủ gì? Ông ấy nói: - Anh em chú bác với chú đã qua đời rồi. Chú khuyên bà chị dâu cải giá đi, thì gia tài của ông ấy khoảng 3 vạn lượng bạc, bà ta mang đi 1 vạn, chia cho bà con 1 vạn, còn 1 vạn lượng về phần chú. Như vậy chú không phải là tài chủ là gì? Phàm việc gì mưu sự do người mà thành sự ở trời cả! Tôi nghe nói cũng phải, bèn đem việc đó bàn với chị dâu, bị bà ấy mắng cho một trận, và từ đó không cho tôi đề cập đến việc đó nữa. Sau đó Hứa tiên sinh thường hỏi tôi: - Chú có nói chuyện ấy với chị chú chưa? Tôi nghĩ rằng: “Vợ ông ấy mới chết, chắc là ông ấy muốn chị dâu mình đây!”. Tôi bèn giận ông ấy và nói: - Ðể tôi nói giùm cho ông. Ông ấy nói: - Tôi chỉ thích chị dâu của chú, còn gia sản không để ý tới, chỉ sợ chị dâu chú không bằng lòng thôi! Tôi nói: - Ðể tôi nói giúp thử xem. Tôi mượn cớ mai mối, thường đến ông ta mượn tiền luôn. Một hôm ông ấy nói: - Này Nhị Hổ! Chú cứ mượn tiền tôi hoài mà sao chú không chịu nói giúp tôi với chị dâu của chú cho tôi? Tôi đáp: - Thôi, ông dẹp ý nghĩ đó đi! Chị dâu tôi không chịu cải giá. Ông ấy nói: - Tôi thấy chị dâu của chú ngồi bán kim chỉ trước cửa nhà mà bụng càng ngày càng lớn, trong đó chắc có duyên cớ gì đây! Ông ấy lại nói: - Này Nhị Hổ! Tôi đưa cho chú một con dao, chú hãy đi hỏi chị dâu chú cái bụng lớn của bà ấy là tại làm sao? Bà ấy phải nói tư thông với ai, chú nhân đó đuổi bà ấy ra khỏi cửa, thì gia tư ấy há chẳng thuộc về chú ư? Tôi cho là đúng, bèn cầm dao đến nhà bà chị dâu, đúng lúc bà giúp việc đi vắng. Tôi đang hạch tội chị dâu, thì Lôi Minh, Trần Lượng bước vào khuyên can. Tôi đem việc này nói với Hứa tiên sinh. Ông ấy bảo: - Không hề chi, tôi có quen với Ðỗ tiên sinh ở phòng hình sự. Ông ấy dạy tôi đánh vào đầu có thương tích để tố cáo lên quan huyện, rồi ông ấy giúp tôi trị tội Lôi Minh và Trần Lượng. Ðó là những sự việc đã qua, tôi xin thật tình khai đúng.

Quan huyện bảo thơ ký hình sự ghi chép lời cung, rồi lập tức truyền đưa cả bọn Tôn Khang thị, Hứa Cảnh Thôi đồng lên quan đường. Thư ký hình sự đọc lớn lời khai trước mọi người. Hứa Cảnh Thôi sợ đến mặt mũi tái xanh. Quan huyện vỗ kỉnh đường hét:

- Hứa Cảnh Thôi! Ngươi là người có học, sao dám mưu đoạt tiết trinh người sương phụ, phá hoại gia cang của người! Ngươi có biết mình phạm pháp hay không? Giờ ngươi chịu đánh hay chịu phạt?

Hứa Cảnh Thôi lật đật quỳ xuống thưa:

- Bẩm lão gia! Chịu đánh là sao? chịu phạt là sao?

- Chịu đánh là đánh ngươi cho thật nặng. Còn chịu phạt là đánh ngươi 100 giới xích rồi phạt ngươi 3.000 lượng bạc để làm tấm bia trinh tiết cho Tôn Khang thị.

Hứa Cảnh Thôi vội đáp:

- Y sinh tình nguyện chịu phạt.

Quan huyện bèn ra lịnh đánh Hứa Cảnh Thôi 100 giới xích ngay tại quan đường, rồi phái người áp giải Cảnh Thôi về lấy tiền. Quan huyện lại nói:

- Này Tôn Nhị Hổ! Ngươi vô cớ đặt điều, cầm dao hành hung hiếp đáp người quả phụ, mưu đoạt gia sản người, tội đó không thể dung tha. Bây đâu, đè hắn xuống đánh 40 mươi thước lớn cho ta! Chiếu theo luật Tống triều, cùm hắn 100 ngày rồi thả.

Quan huyện day qua hỏi:

- Bạch Thánh tăng, người xem bụng của Tôn Khang thị như thế nào?

- Bụng này là có thai đó!

- Thánh tăng không đùa chớ? Cô ta ở góa 3 năm nay làm sao có thai được?

- Lão gia không tin thì kêu cô ta đến trước huyện đường khám thử. Thai này không giống với thai bình thường đâu!

- Làm sao mà để khám nghiệm ở quan đường được?

- Tế Ðiên móc ra một cục thuốc đưa cho bà mụ bảo đưa Khang thị vào phòng trống sanh. Bà mụ đưa Khang thị vào phòng trống cho uống thuốc, lập tức sanh ra một bào thai huyết. Bọc trắng huyết đỏ, lớn bằng trái dưa hấu. Bà mụ cầm ra trước quan đường đưa cho quan huyện xem. Tế Ðiên che mặt nói:

- Hãy cầm đem chỗ khác đi!

Quan huyện hỏi:

- Ðó là cái gì vậy?

Tế Ðiên đáp:

- Ðó là huyết thai do khí đọng trong huyết mà thành. Người phụ nữ lấy kinh huyết làm chủ: một tháng không có kinh gọi là tật kinh; hai tháng không có gọi là bệnh kinh; ba tháng không có gọi là bế kinh; bảy tháng không có gọi là lao huyết phòng. Cục huyết thai này cũng là bệnh về huyết mỗi tháng một lớn.

Quan huyện chừng đó mới rõ, bảo lính đưa Tôn Khang thị về nhà. Quan huyện lại hỏi:

- Bạch Thánh tăng! Còn Lôi Minh và Trần Lượng bây giờ mình phải xử trí thế nào? Hồi nãy trước công đường, Lôi Minh la hét lớn tiếng, rút dao hành hung, tôi đương muốn ghép tội chung với Uẩn Phương thì vừa gặp Thánh tăng đến.

Tế Ðiên nói:

- Hôm Hòa thượng ta đi, có để lại một tờ giấy nhét dưới ống đồng, lão gia lấy ra xem thì rõ.

Quan huyện bèn trút ống đồng ra quả nhiên có một tờ giấy xếp lại. Quan huyện mở ra xem, thấy có bốn câu thơ:

Quan huyện anh minh khéo xét phân,

Chớ lầm người tốt với tặc nhân.

Tại nhà Mã Tuấn bắt tặc đảng

Góp sức đồ nhi Dương, Lôi, Trần.

Quan huyện xem xong nghĩ thầm: “Té ra Lôi Minh, Trần Lượng là môn đồ của Thánh tăng mà mình không rõ”. Lập tức ra lệnh cách chức Hình phòng là Ðỗ Phương vì giả công làm tư, ham của hối lộ viết lệnh công văn làm hại người hiền. Sau đó mới phái người kêu Lôi Minh, Trần Lượng lên trả con dao lại cho Lôi Minh và thưởng hai người 10 lượng bạc. Lôi Minh, Trần Lượng tới chào sư phụ. Tế Ðiên nói:

- Ta bảo hai con đi làm việc cho ta, dọc đường đừng có xen vào việc của ai hết mà không nghe!

Trần Lượng nói:

- Nếu không có sư phụ đến kịp lúc thì oan uổng này không biết làm sao bày tỏ!

- Thôi hai con hãy đi mau đi.

Lôi Minh, Trần Lượng cám ơn quan huyện, từ biệt Tế Ðiên, rồi đi ra khỏi nha môn. Hai người cứ theo đường lớn mà đi tới, đến mặt trời lặn, thấy phía trước có một tòa thôn trang nằm bên đường. Hai bên đường đều có phố xá buôn bán. Hai người vào một tửu điếm hiệu là Tam Ích. Phổ ky mời hai người lên Bắc thượng phòng, lấy nước rửa mặt và mời uống trà. Hai người kêu cơm rượu ăn uống. Vì đi suốt ngày mệt nhọc, hai người cởi áo mở thắt lưng ngủ vùi. Sáng hôm sau dậy sớm, Lôi Minh dòm lại thấy đồ đạc còn nguyên, mà chiếc quần của mình đâu mất, bèn hỏi:

- Lão nhị, có dấu cái quần của ta chăng?

Trần Lượng đáp:

- Ðâu có!

Rồi nhìn lại, chiếc quần của mình cũng không cánh mà bay. Trần Lượng nói:

- Lạ thiệt! Cái quần của tôi cũng đâu mất tiêu rồi.

Hai người thức dậy choàng áo anh hùng ngồi đó chịu trận, định bụng kêu phổ ky hỏi thăm, nhưng chẳng lẽ lại nói chuyện mất quần! Trần Lượng nói:

- Này nhị ca! Không cần phải tìm kiếm làm chi! Cứ đưa tiền cho phổ ky mua cho ta hai cái quần, mắc rẻ gì cũng được.

Phổ ky nói:

- Ðược! Hai vị muốn mua quần cũng vừa đúng lúc! Hồi sáng sớm, ở bên phòng phía Ðông có một vị khách cầm hai cái quần bảo tôi đi cầm giùm hoặc bán cũng được, với giá 20 lượng. Tôi không biết bán ở đâu nên không nhận. Mà thấy ông ta hình như hơi khùng khùng thì phải.

Trần Lượng nói:

- Chú cầm về đây cho chúng tôi xem thử!

Phổ ky đi ra, một lát cầm về hai cái quần. Trần Lượng xem lại, chính là hai cái quần của bọn mình. Hai người bèn lấy quần mặc vào. Phổ ky dòm thấy, nghĩ thầm: “Té ra hai người này không có quần đây mà!”. Lôi Minh nói:

- Này phổ ky! Người bán quần đó ở đâu? Chú đưa bọn ta đến gặp ông ấy.

Phổ ky gật đầu, đưa Lôi Minh, Trần Lượng đến phòng Ðông. Vừa bước vào cửa, nghe bên trong có tiếng nói giọng khẩu âm phương Nam:

- Chao ơi! Thằng nhãi ranh đó cầm chiếc quần đi bán ở đâu mà bây giờ chưa thấy về.

Phổ ky nói:

- Bán ở trong viện đây thôi mà!

Hai người lớn bước đi thẳng vào trong viện. Dựa vào tường phía Bắc đặt một chiếc bàn, kế đó là một cái bàn bát tiên với hai chiếc ghế dựa. Một người đang ngồi trên ghế dựa, đầu đội khăn võ sinh công tử màu thúy lam có hai tua bỏ thõng, mình mặc áo choàng thúy lam, lưng thắt dây loan đái 5 màu, mang giày đế mỏng, gương mặt trắng trẻo, mày to mắt sáng, nhân phẩm khác người. Lôi Minh dòm thấy người này, nói:

- A, cái thằng này! Mi dám đùa với hai anh em ta hử?

Nguyên người này họ Liễu tên Thụy, tự là Xuân Hoa, trác hiệu Ðạp tuyết vô ngân, cũng là một trong 36 bạn bè ở Ngọc Sơn, kết làm anh em với Lôi Minh và Trần Lượng. Người này tuy tướng mạo nho nhã nhưng tính tình rất khôi hài. Liễu Thụy từ thôn Như Ý ra đi, vâng lời mẹ của Dương Minh đi tìm Dương Minh trở về, đến phía Bắc thôn trang này ở lại mấy ngày vì nghe lời đồn có một tên ác côn tên là Truy hồn thái tuế Ngô Khôn, Liễu Thụy muốn điếu tra xem nếu hắn là tên ác côn thì khử hắn trừ hại cho dân. Ở lại khách điếm mấy ngày, Liễu Thụy không dò hỏi được tin tức chi. Sáng hôm qua thấy Lôi Minh, Trần Lượng vào khách điếm nên Liễu Thụy bèn đùa giỡn một phen. Sáng nay thấy Lôi Minh, Trần Lượng đến, Liễu Thụy bèn hỏi:

- Lôi nhị ca, Trần tam ca, hai anh có mạnh giỏi không?

Hỏi rồi bước tới thi lễ. Trần Lượng hỏi:

- Liễu hiền đệ! Tại sao chú lại ở đây?

- Tôi vâng lệnh Dương bá mẫu đi tìm Dương đại ca.

- Dương đại ca hiện đã về rồi. Chúng tôi chia tay ở huyện Thường Sơn cách nay mấy ngày, hiện giờ chắc Dương đại ca đã về đến nhà rồi.

- Các anh gặp nhau ở đâu vậy?

Trần Lượng ho một tiếng, nói:

- Chuyện dài dòng lắm!

Nói rồi đem việc Hoa Vân Long tác ác ném độc phiêu hại ba bạn lần lượt thuật lại. Nghe xong, Liễu Thụy nghiến răng ken két, nói:

- Hay cho Hoa vân Long, mi thật là kẻ vong ơn phụ nghĩa! Dương đại ca đã phát thiếp lục lâm, tành toàn cho mi, đối đãi với mi trọng đại như thế mà mi nỡ lang tâm xử độc như vậy ư? Chừng nào gặp được mi, ta sẽ kết thúc mạng mi chớ không tha!

Trần Lượng nói:

- Ðừng nhắc tới hắn làm chi! Bây giờ chú định đi đâu đây?

- Tôi nghe nói ở đây có tên ác bá, muốn dò xem thử.

- Ðể chúng tôi cùng đi với chú cho vui.

Ba người cùng ra đến thượng phòng, kêu thức ăn sáng, ăn rồi cùng kéo nhau đi. Ra khỏi cửa thôn không xa, họ thấy trước mặt có một người định treo cổ, miệng than thở:

- Trời ơi, trời hỡi! Thần Phật không để mắt cho, đất trời không nghe thấy giùm, thì sống làm chi?

Ba người nhìn kỹ, thấy người than thở trạc độ tứ tuần, đầu đôi khăn lam bốn góc, mặc áo choàng lam cùng màu. Trần Lượng vội bước tới hỏi:

- Bạn ơi! Vì sao không muốn sống thế? Xem ra bạn không phải là người tầm thường mà gặp phải chuyện chi đến nỗi? Hãy nói cho chúng tôi nghe xem có giúp được việc gì không?

Người ấy ho lên một tiếng, nói:

- Tôi sống đây cũng như chết rồi! Ba vị muốn hỏi, tôi xin thưa!

Rồi đem sự tình kể qua. Ba vị anh hùng nghe xong nộ khí xung thiên, muốn xắn tay can thiệp ngay, nào ngờ dây dưa đến một loại thị phi!


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 24 Apr 2012, 2:51 PM | Message # 112
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 107


Lôi, Trần say ngủ bị mất trộm
Ðạp tuyết vô ngân dõi tặc nhân


Lôi Minh, Trần Lượng và Liễu Thụy hỏi người ấy tại sao lại định hủy mình như thế. Người ấy đáp:

- Tôi họ Diêm tên Văn Hoa, người ở huyện Ðơn Ðồ, từ nhỏ tôi có đi học nhưng bỏ nửa chừng. Tôi có biết vẽ qua vài nét đan thanh. Nhưng vì gặp mất mùa đói kém, tôi đem vợ là Tào thị, con gái là Thụy Thư đến ở ngụ trong bắc Tân Trang điếm này, rồi hằng ngày đi vẽ mướn ở nhà người ta để kiếm sống. Ngày kia, tôi đi đến Ngô gia bảo. Vị trang chủ tên là Truy hồn thái tuế Ngô Khôn kêu tôi đến, hỏi tôi vẽ được những gì? Tôi đáp: - Tôi có thể vẽ được núi sông nhân vật, hoa cỏ, chim thú. Ông ấy hỏi tôi có vẽ được Tỵ hỏa đồ hay không? Tôi đáp: Cũng vẽ được. Ông ấy bảo tôi vẽ cho mấy bức. Ông ấy cầm xem rất vừa ý, mới hỏi tôi vẽ bức tranh bao nhiêu tiền? Tôi đáp: - Mỗi bức là một điếu tiền. Ông ấy bảo: - Ðể ngày mai ta đến Tân Trang điếm tìm chú. Hôm sau ông ta cưỡi ngựa đến tìm. Tôi mướn một gian phòng trong điếm, ông ta đến cũng không có chỗ để vợ con lánh mặt. Khi vào đến phòng tôi, ông ta gặp vợ và con gái của tôi. Con gái tôi hôm nay 17 tuổi, dung mạo cũng tạm dễ coi, nào ngờ vừa thấy nó, ông ta ngầm ý bất lương, bèn bảo tôi nên mở một tiệm vẽ thuê, ông ta sẽ cho mượn 200 lượng bạc. Tôi tưởng là một dịp tốt mới đồng ý đi tìm chỗ mở một tiệm vẽ ở đường phía Bắc tại thôn này. Tiệm vẽ này lấy tên là Cổ Phương Các, gian hàng sau làm chỗ ở của gia đình. Tôi vẽ cho ông ta rất nhiều bức họa đẹp. Từ ngày khai trương đến nay được hai tháng. Ngày hôm qua, ông ta cưỡi ngựa tới tiệm vẽ của tôi, cầm đưa cho một hộp nữ trang gồm có một đôi trâm giắt đầu bằng ngọc và nói: - Ta gởi chú cất giùm, một lát ta trở lại lấy. Tôi nghĩ: “Cất giùm cũng chẳng hề chi!”. Ðến tối hôm qua, không thấy ông ta đến lấy, tôi mới đem của ấy bỏ vào rương khóa lại. Sáng sớm hôm nay ông ta mới đến lấy, tôi mở rương ra xem thì đồ gởi không cánh mà bay, khóa rương vẫn y như cũ không hề có dấu cạy. Ông ta lập tức trở mặt mắng tôi là gian trá và kêu thủ hạ đánh tôi mấy lượt, rồi bắt vợ con tôi đi, bảo rằng ông ta xiết nợ, chừng nào đem đồ gởi đến trả thì mới cho về, không thì bắt luôn. Tôi thực tình không gạt gẫm ông ta, lại cũng không chịu nổi sự chèn ép này, thôi thì chết quách cho xong.

Trần Lượng nói:

- Anh bạn! Anh đừng vội chết làm chi! Hãy đưa chúng tôi về nhà, chuíng tôi sẽ có cách giúp anh.

Diêm Văn Hoa gật đầu đồng ý, rồi đưa ba người về Cổ Phương Các. Trần Lượng bảo:

- Những đồ gì có thể mang theo được, anh hãy tom góp mang theo. Tối nay, tôi sẽ rước vợ con anh về và giúp anh một ít vàng bạc để anh đưa gia đình đi trốn, được không?

Diêm Văn Hoa nói:

- Nếu ba vị đưa gia đình tôi trở về đây sum họp, tôi tình nguyện bỏ nơi này đến sinh sống chỗ khác.

Liễu Thụy nói:

- Anh hãy chờ đến canh ba rồi biết.

Ba người lại ra đi dến Ngô Gia bảo thám thính. Ngô Gia bảo là một trang viện rất lớn, chiếm khoảng 4 dặm đất. Trên tường chung quanh đều có gắn đinh nhọn tua tủa. Bao bọc phía ngoài là một dẫy hào sâu rộng: bờ hào, những cây liễu rủ trồng ngay hàng thẳng lối. Cửa trang viện ở phía Nam mở rộng, bên trong có mấy tên ác nô canh giữ, phía trước có cầu treo, phía sau có cửa gác. Ba người dò xét đường đi kỹ càng xong bèn trở về khách điếm gọi rượu thịt ăn uống. Cơm tối xong, đợi đến canh hai, trong điếm ngủ cả, ba người mới thay đồ dạ hành, đem y phục ban ngày bỏ vào trong bao gói kỹ, cột ở ngang lưng, ra khỏi phòng đóng cửa lại, vẽ ký hiệu trên vách rồi băng mình vượt tường đi đến Ngô Gia bảo ở đường Tam Lý, bắc Tân Trang.

Ðến dưới tường rào, họ rút trong đãy ra một sợi dây cột móc quăng lên móc vào đầu tường rồi theo dây đu mình lên, lên đến đầu tường, họ cuốn dây lại bỏ vào bọc. Ba người đưa mắt nhìn bao quát: ngôi trang viện, điện đài lầu các rất là tề chỉnh. Ba người dùng thuật phi thiềm tẩu bích đi khắp nơi dò xét. Ðến một viện tứ hợp phòng, phòng phía Bắc có ba gian, phòng phía Nam cũng ba gian, hai phòng Ðông Tây đều có những phối phòng. Trong gian phòng chánh ở phía Bắc ánh đèn lấp lánh, bóng người lung linh. Ba người đến phòng phía Bắc, cặp theo rèm châu, dùng thế Dạ xoa thám hải uốn mình dòm vào. Một ngọn đèn sáng đang cháy lung linh đặt trên bàn nhỏ nằm trên bục ở gần thềm. Trên bục để sẵn hai bao quần áo, trên bàn có những món trang sức cài đầu bằng vàng bạc dính kèm với những hạt chân châu màu phỉ thúy. Ngồi trên bục là một người đàn bà tuổi trạc tứ tuần. Kề bên có một cô gái tuổi chừng 17, 18 tuổi, mười phần xinh đẹp. Dưới đất gần đó có bốn hầu gái xúm nhau dụ dỗ:

- Chị không muốn cũng không được đâu! Ở nhà chị ăn cơm hẩm, uống trà lạt, mặc quần áo cũ kỹ rách nát. Chỉ cần bằng lòng ở đây với trang chủ tôi há không phải là hưởng vinh hoa phú quý hay sao? Chúng tôi khuyên chị hãy bảo con chị đừng khóc nữa, dồi phấn thoa son vào. Trang chủ chúng tôi không phải đối xử với mẹ con chị một ngày một bữa đâu! Nếu mẹ con chị không bằng lòng, để chọc giận Thái tuế gia chúng tôi, thì một trận mưa côn giáng xuống, mẹ con chị làm sao sống nổi! Ai sẽ báo thù cho mẹ con chị? Ðừng nói chi đến mẹ con chị, mà ngay đến cả những người ở địa phương này, hễ nhà ai có gái hay nàng dâu xinh đẹp, Thái tuế gia muốn bắt thì bắt ngay. Gia đình họ có tìm tới, nói nghe có tình có lý thì được mấy mươi lượng bạc rồi ra về. Còn nếu không ưng thuận thì sẽ bị một trận đòn chết luôn, rồi kéo xác chôn ngoài hoa viên là xong!

Cô gái nói:

- Tôi chỉ muốn chết thôi! Sống làm người ở chung với mẹ tôi một chỗ, còn chết thì cùng làm quỷ một nơi.

Lôi Minh, Trần Lượng nghe rõ cả mới nói với Liễu Thụy:

- Chúng mình cùng xuống đi!

Ba người cùng nhảy xuống một lượt, rút dao xông vào trong nhà, báo hại bốn người hầu gái sợ run bây bẩy. Liễu Thăng gằn giọng:

- Bọn bay đứa nào la ta giết trước.

Bọn tớ gái run rẩy năn nỉ:

- Xin đại thái gia tha cho! Bọn chúng tôi không dám la đâu!

Liễu Thụy bèn gom những đồ tế nhuyễn vào trong một bao, tồi trói hai người tớ gái nhét giẻ vào miệng, còn hai người tớ gái dáng dấp khỏe mạnh kia bảo cõng hai mẹ con cô gái cùng đi ra, và đe: - Bọn bây la sẽ chết ngay. Hai người tớ gái chỉ gật đầu răm rắp tuân theo. Liễu Thụy nói:

- Hai anh núp ở đây giây lát, tôi đưa hai mẹ con họ về trước rồi sẽ trở lại ngay.

Liễu Thụy kêu hai người tớ gái cõng hai mẹ con cô gái, còn mình ôm bao đồ theo sau, mở cửa sau hoa viên đi thẳng về Cổ Phương các. Tới nơi, Liễu Thụy bước tới kêu cửa. Diêm Viên Hoa đang bồn chồn ngóng đợi, nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, lật đật chạy ra xem. Liễu Thụy bảo hai người tớ gái cõng mẹ con họ vào. Liễu Thụy nói với hai người tớ gái:

- Trước đây ta định giết bọn bây, nhưng bọn bây đã có công cõng họ về đây nên ta tha cho. Nhưng để tránh phiền phức ta phải trói bọn bây, bịt miệng lại, đợi chúng ta về rồi sẽ thả ra.

Nói xong rồi bảo:

- Diêm Văn Hoa, anh hãy đưa vợ con anh trốn mau đi! Ngoài bọc tế nhuyễn vàng bạc này, tôi sẽ cho anh thêm 30 lượng bạc làm lộ phí. Anh hãy đi mau đi, tôi còn phải trở lại giết tên ác bá đó.

Diêm Văn Hoa nói hết lời cảm tạ. Liễu Thụy bảo:

- Anh không cần phải tạ ơn làm gì! Non xanh chẳng đổi, nước biếc còn dài, rồi đây có lúc mình sẽ gặp nhau.

Diêm Văn Hoa lập tức đưa gia quyến trốn đi. Còn Liễu Thụy trở lại Ngô Gia bảo tìm Lôi Minh, Trần Lượng. Ba người lại tiếp tục đi dò xét. Ði đến một trang viện, thấy trong năm gian đại sảnh đèn đuốc sáng choang, một người ngồi trước bàn bát tiên, đầu đội khăn lụa xanh bốn góc, mình mặc tiễn tụ bào bằng lụa đỏ có thêu ba bông mẫu đơn màu lam; mặt như thoa phấn, cặp chân mày kiếm đen nhẽm trên đôi mắt ốc nhồi; hai tay phủ lông đen kèm theo bộ râu quai nón tua tủa càng lộ thêm vẻ hung ác! Người này đang phe phẩy trong tay chiếc quạt xếp, chính là tên ác côn Truy hồn thái tuế Ngô Khôn. Hắn ta trước kia cũng là người trong chốn lục lâm Tây Xuyên, nhơn vì một chuyến làm ăn bị phát giác nên phải lánh đến chốn này. Tuy vậy thói ác vẫn không chừa, bề ngoài giao kết với quan trưởng, khuấy động nha môn, giết người cướp gái, không chừa tội ác nào.

Lôi Minh, Trần Lượng, Liễu Thụy núp trong chỗ tối nhìn ra, biết hắn là tên ác côn, kế nghe hắn hỏi gia nhân:

- Bay đâu! Hiện giờ là canh mấy?

Gia nhân đáp:

- Trống chưa điểm canh ba.

Bỗng bên ngoài có một tên ác nô chạy vào thưa:

- Bẩm Thái tuế! Bên ngoài có một người bạn cũ của Ngài xưng là Càn khôn đạo thử Hoa Vân Long ở Tây Xuyên đến thăm lão nhân gia.

Ngô Khôn nghe bẩm liền nói:

- Ối chà! Hoa nhị đệ đã đến à? Ta đương trông đợi chú đây! Bay đâu, hãy mở rộng cửa trang để ta đi đón chú ấy vào.

Bọn Lôi Minh núp trên nóc nhà nghe rõ tất cả, giây lát thấy Hoa Vân Long bước vào phòng.

Nguyên Hoa Vân Long từ khi trốn chạy khỏi núi Cổ Thiên, không biết tìm đâu để dung thân. Muốn về Tây Xuyên mà ổ Tây Xuyên đã vỡ; muốn về huyện Ngọc Sơn lại sợ Dương Minh không chứa chấp. Hắn nghĩ lại ăn năn những việc mình làm đã qua của mình quá cay độc, đến nỗi gây thù oán khắp nơi! Hoa Vân Long lúc này như ngây như dại, đói không biết, no không hay, trong đầu như có tiếng sấm vang, cử động như kiến bò trên chảo nóng. Ðang bước liều tới trước, bỗng hắn nhớ lại Ngô Khôn đang ở Ngô Gia bảo rất có thế lực. Hắn định đến đó lánh nạn, có thể tạm an thân. Ban ngày hắn không dám đi, sợ có người nhìn thấy, cho nên tối nay mới tìm đến Ngô Gia bảo. Tới nơi, hắn kêu gia nhân vào bẩm báo, Ngô Khôn nghe tin vội ra tiếp rước.

Lôi Minh, Trần Lượng núp trên nóc nhà nhìn thấy Hoa Vân Long sắc diện vàng ủng, ốm teo, không giống như ngày nào. Ngô Khôn đưa Hoa Vân Long vào phòng ngồi xuống rồi hỏi:

- Hoa nhị đệ! Chú từ đâu tới đây?

-Chuyện nói ra dài lắm! Anh em ta từ ngày chia tay ở Tây Xuyên thấm thoát đã mấy năm. Tôi ở huyện Ngọc Sơn được Oai trấn bát phương Dương Minh tiến dẫn nên giao kết được một số bạn bè. Cũng bởi tôi đến Lâm An ngông cuồng gây ra tai họa đến nỗi bây giờ không có đất dung thân!

- Tai họa gì mà ghê gớm thế?

Hoa Vân Long mới đem chuyện lấy trộm ngọc chúc phụng quan ở phủ Thừa tướng, giết người ở Thái Sơn lầu, cưỡng gian ở am Ô Trúc lần lượt thuật lại. Ngô Khôn nói:

- Chú cứ ở lại đây với ta! Giả sử có ai đến bắt chú sẽ có ta che chở cho. Bây giờ chú có người bạn tri kỷ đang phát tài, chú có biết không?

Hoa Vân Long hỏi: Ai vậy?

- Trấn sơn bát Ðiền Quốc Bổn, người ngồi không chia của ở Hoa Sơn dạo nọ bây giờ đang đại phát tài ở phủ Khúc châu. Anh ấy kết giao với quan trưởng, làm sáo trộn nha môn, thủ hạ dưới trướng rất nhiều, tài lộc cũng vô số. Nge nói anh ấy còn kết thân với Tần tướng phủ, ta biết ngày xưa anh ấy thân với chú lắm mà!

Hoa Vân Long nghe thế bèn nói:

- Ðể tôi đi tìm Ðiền đại ca. Huynh trưởng chớ có bận tâm! Tôi đến đây chỉ thêm phiền phức mà thôi. Hiện tại xin anh giúp tôi một ít lộ phí là được.

- Không hề chi! Ðể ta bảo bọn trẻ mở kho lấy bạc cho chú.

Ngay lúc đó, Lôi Minh ở trên nóc nhà nghĩ bụng: “Nhân cơ hội này mình bắt Hoa Vân Long, một là báo thù cho các bạn, hai là giao Tế Công để hoàn thành công vụ”. Nghĩ rồi mới thò tay rút dao định nhảy xuống bắt dâm tặc.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 24 Apr 2012, 2:51 PM | Message # 113
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 108


Ba hào kiệt lén dò Ngô Gia bảo
Ác thái tuế tham sắc mưu gian


Lôi Minh, Trần Lượng thấy Hoa Vân Long bước vào, nộ khí xung thiên, rút dao định nhảy xuống bắt dâm tặc, Liễu Thụy lật đật níu Lôi Minh lại, nói:

- Nhị ca, tam ca! Mấy anh định làm gì vậy?

Lôi Minh đáp:

- Bọn ta định nhảy xuống bắt Hoa Vân Long.

- Hai anh đừng nóng! Ðừng làm nóng vội không nên! Một là bọn ta người ít thế cô, còn bọn chúng vây cánh đông nhiều; hai là chúng ta không phải là người sai dịch, bắt Hoa Vân Long rồi đưa đi đâu? Còn nói chúng ta ngày trước cùng hắn đốt nhang kết bạn, mà hôm nay làm như vậy đối với việc ngày xưa như thế nào? Chúng ta bảo hắn là bất nhơn, còn việc làm của chúng ta cũng là bất nghĩa nốt! Hắn làm điều sai quấy tự có Tế Công, chúng ta cần gì phải dây vào việc oán thù! Huống nữa, chắc gì chúng mình bắt được hắn?

Trần Lượng nghe nói có lý, mới bàn với Lôi Minh:

- Này nhị ca! Mình đừng thèm dể ý đến hắn nữa! Ðể hắn đi đâu mặc ý.

Lôi Minh cũng gật đầu đồng ý.

Ba vị anh hùng ở trong bóng tối ngầm quan sát, kế nghe Hoa Vân Long nói với Ngô Khôn:

- Này Ngô đại ca! Xin anh cho tôi một ít lộ phí, tôi đến Ðiền đại ca nương nấu ít ngày. Chỉ cần có hai vị đại ca giúp đỡ, tôi không còn lo sợ nữa!

- Cũng được! Bay đâu, hãy vào mở kho lấy bạc đem ra cho ta.

Quản gia là Ngô Báo đốt đèn, cầm chìa khóa đi ra khỏi đại sảnh. Ba vị anh hùng ở trong tối nghe nói trong nhà của Ngô Khôn còn có cái kho, bèn bàn nhau cùng theo dõi Ngô Báo. Phần Ngô Báo xách đèn lồng ra khỏi đại sảnh, đi về hướng Ðông, thẳng đến ngôi nhà hai tầng, ngoặt về phía cửa ngách ở hướng Ðông. Qua khỏi cửa ngách có một phòng canh, qua phòng canh đó lại có một phòng được canh gác cẩn thận. Ngô Báo lên tiếng:

- Chào các anh em!

Những người canh gác lên tiếng hỏi:

- Quản gia đến đây có việc gì thế?

- Vâng lịnh trang chủ, tôi đến mở kho lấy tiền để đưa cho bạn của trang chủ mới đến.

Người canh cửa là Vương Nhị, hỏi:

- Người mới đến là ai vậy?

- Càn khôn đạo thử Hoa Vân Long nhị thái gia ở Tây Xuyên đấy!

- Quản gia cứ đi đi.

Ngô Báo đi đến thềm của phòng phía Bắc, đặt lồng đèn trên đất rồi cầm chìa khóa mở cửa. Cửa mở xong, quay đầu nhìn lại thì lồng đèn đâu mất. Ngô Bảo nghĩ bụng: “Chắc là Vương Nhị giỡn chơi với mình đây”. Nghĩ xong, lại bước ra cửa phòng canh, thì thấy lồng đèn nằm trước cửa phòng canh nhưng đã tắt. Ngô Báo hỏi:

- Này Vương Nhị! Ai chơi giấu lồng đèn của tôi vậy?

Mấy người canh đều nói:

- Ðâu có! Chúng tôi đều ở trong phòng này mà! Có ai lấy đèn của anh đâu.

- Các anh không cần phải chối! Không lấy đèn sao nó chạy lại nằm ở trước phòng mấy anh?

Nói xong, đốt đèn lại rồi cầm về phòng phía Bắc. Hắn đâu ngờ trong thời gian đó Lôi Minh, Trần Lượng và Liễu Thụy đã lẻn vào phòng rồi. Ba người vào trong phòng nhìn thấy rương lớn, rương nhỏ chất đầy, đương định mở rương ra lấy bạc thì nghe tiếng chân Ngô Báo bước vào. Ba người lật đật chun xuống ẩn thân dưới đít rương ở phía Ðông phòng. Ngô Báo đi vào mở rương lấy ra hai phong bạc rồi quay quả đi ra đóng cửa khóa lại. Ba vị anh hùng cũng đến mở rương, mỗi người cầm hai phong bạc nhét vào túi dự định đi ra nào, dè cửa đã khóa lại. Họ lấy tay sờ thử, thì song cửa đều bằng sắt và vách tường đều bằng những lá sắt bao bọc. Lôi Minh, Trần Lượng mò mẫm xong rồi nói:

- Cái này bậy thiệt! Làm sao ra đây?

Liễu Thụy trong lúc gấp rút liền nảy ra một kế, nói:

- Không hề chi! Rồi giả tiếng mèo ngao tha thiết.

Những người canh cửa nghe tiếng mèo, bèn nói:

- Quản gia hồi nãy đi ra nhốt lại con mèo ở trỏng rồi.

Ngô Báo nghe bèn quay trở lại lại:

- Con mèo bông chết tiệt này đáng ghét quá! Mày theo tao làm gì?

Nói rồi hắn lấy chìa khóa mở cửa ra, lấy đèn rọi trong phòng kiếm con mèo có hay không. Ngô Báo rọi ở gian phía Tây, ba vị anh hùng bèn từ phía Ðông lẻn ra cửa, trổ lên nóc nhà. Liễu Thụy lại giả tiếng mèo kêu một lần nữa, những người canh cửa nói:

- Mèo đã ra, lên nóc nhà rồi!

Ngô Báo nghe nói mới đi ra khóa cửa lại, rồi trở về đại sảnh giao bạc cho Hoa Vân Long. Tên giặc này lập tức cáo từ. ngô Khôn đưa ra đến ngoài cổng, nói:

- Hoa nhị đệ! Chú đi qua đó ít ngày rồi về, ngu huynh ở đây chờ chú nhé!

Hoa Vân Long cáo từ đi rồi, Ngô Khôn thủng thẳng đi vào nhà. Vừa bước vào cửa lớn thì bị Liễu Thụy núp sau cánh cửa bất thình lình nhảy ra cho một dao kết thúc tính mạng của tên giặc. Gia nhân ồ ào xô đến thì Liễu Thụy đã quăng mình lên nóc nhà đi mất. Ngày kế, gia nhân lên báo với quan đến khám nghiệm và bắt hung thủ. Sau khi Liễu Thụy giết tên ác côn rồi, ba vị anh hùng bèn trở về khách điếm nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau. Liễu Thụy hỏi:

- Hai vị huynh trưởng định đi đâu?

Lôi Minh và Trần Lượng đáp

- Chúng tôi về phủ Khúc Châu để làm một việc cho Tế Công.

Liễu Thụy nói:

- Phần tôi lại muốn đi thăm mấy người bạn, hôm nay chúng ta chia tay ở đây, ngày khác sẽ gặp lại.

ười trả tiền phòng rồi ra khỏi khách điếm. Lôi Minh và Trần lượng thuận theo đường lớn thẳng đến phủ Khúc Châu. Vừa đến phía bên ngoài thôn Ðông tại Ngũ Lý Bia thì thấy có một vị đại hán đứng trước cửa ngôi miếu ở phía Bắc đường. Ðại hán này mình mặc áo màu xanh xám, hình sắc khô gầy, đứng không muốn vững, miệng không ngớt than thở:

- Trời Thần Phật không có mắt, trời đất không có tai! Không ngờ tôi phải rơi vào cảnh huống như thế này!

Lôi Minh dòm thấy liền nói:

- Té ra là anh ta!

Hai vị anh hùng lật đật chạy tới nói:

- Nhị ca! Sao anh tả tơi thề này?

- Hai thằng đầu trâu mặt ngựa này lại đây bắt tao hả?

Lôi Minh hỏi:

- Bộ anh điên hả? Chúng tôi là Lôi Minh, Trần Lượng đây mà!

Vị đại hán ấy lại nói:

- Tụi bây không phải là đầu trâu mặt ngựa thì chắc đồng tử cầm phan vàng đến rước ta về tây phương đấy ư?

Trần Lượng nói:

- Nhị ca! Anh thật không nhận ra chúng tôi ư? Chúng tôi là Lôi Minh, Trần Lượng đây mà!

Lúc này đại hán trong lòng định tĩnh, mới nói:

- Té ra là hai hiền đệ Lôi Minh và Trần Lượng đây mà! Thiệt đau đớn chết ta đi thôi!

Nói xong, đại hán ngã gục xuống hôn mê, không còn động đậy nữa. Trần Lượng lật đật chạy vào gõ cửa ở một nhà đầu thôn. Một lão từ trong nhà đi ra hỏi:

- Tôn gía tìm ai?

Trần Lượng nói:

- Thưa lão trượng, làm ơn cho tôi mượn một cái bát và xin một ít nước uống. Ngoài cửa miếu kia có một anh bạn bị bệnh nặng lắm. Tôi cần nó để hòa nước cho anh ấy uống.

- À ra thế! Vị đại hán ấy là bạn của tôn giá ư? Anh ta ở ngoài cửa thôn chúng tôi bị bệnh mấy ngày rồi. Hai ngày đầu tôi có cho anh ấy một ít cháo; mấy hôm nay thấy bệnh tình nặng quá chúng tôi không dám cho ăn nữa. Xin tôn giá đợi giây lát, tôi sẽ mang nước ra ngay.

Nói xong quày quả đi vào, giây lát cầm ra một chén nước đưa cho Trần Lượng. Trần Lượng đem nước về, lấy viên thuốc của Tế Ðiên đưa cho hòa tan rồi đổ vào miệng đại hán ấy. Giây lát nghe trong bụng anh ta sôi ục ục, khí dẫn huyết chạy, huyết dẫn khí đi, ngay lúc ấy lục phủ ngũ tạng mát mẻ trở lại. Ðại hán cảm nghe bịnh hỏa tiêu đâu mất, lật đật ngồi dậy nói:

- Lôi, Trần hai vị hiền đệ từ đâu đến đây?

Trần Lượng đáp:

- Quách nhị ca mạnh rồi!

Người này chẳng phải ai xa lạ, họ Quách tên Thuận, ngoại hiệu là Tiểu côn lôn, người ta gọi là Dạ hành quỷ. Năm xưa cũng là một trong 36 người bạn cùng kết bái ở huyện Ngọc Sơn. Anh ta tự mình chấm dứt cuộc đời lục lâm rồi đến lễ Ðông phương thái duyệt Lão tiên ông làm thầy. Xuất gia làm đạo sĩ đi vân du bốn phương để chuộc lại oan nghiệt của mình ngày trước, nào ngờ đến Ngũ Lý Bia này phải bệnh. Tự mình đi ra ngoài hóa duyên, trong tay không có tiền để ở khách điếm, đành phải tạm đỡ ở cửa quán. Hai ngày đầu, trong thôn còn có người cho ăn chút đỉnh, mấy ngày sau bệnh nặng thêm, người ta không dám cho ăn nữa vì sợ anh ta chết mà mang họa. Hôm nay được Lôi Minh, Trần Lượng trị cho hết bệnh, Quách Thuận, mới hỏi:

- Hai vị hiền đệ từ đâu đến đây?

Trần Lượng đáp:

- Tế Công ở huyện Thường Sơn đặc phái bọn tôi đến cứu anh. Hiện Tế Công có một phong thơ gởi cho anh đây, người bảo anh chiếu theo đó mà thi hành.

Quách Thuận nhận thơ mở ra xem, rồi day về hướng Bắc dập đầu tạ ơn Tế Công cứu mạng và hỏi:

- Này hai vị hiền đệ! Mấy chú có dư lộ phí không?

Trần Lượng đáp:

- Có đây!

Quách Thuận nói:

- Tôi phải đi Lâm An lo việc cho Tế Công đây.

Trần Lượng, Lôi Minh bèn đưa cho Quách Thuận một phong bạc. Quách Thuận nhân bạc, nói:

- Hai vị nhọc mệt vì tôi quá! Hôm nào chúng ta sẽ gặp lại.

Nói rồi cáo từ đi thẳng.

Phần Lôi Minh, Trần Lượng đi về phủ Khúc Châu. Ðến ngã tư nội thành, qua một khúc quanh phía Bắc, thấy bên đường có một tửu điếm, hai người bén rèm bước vào. Thấy tửu điếm có lầu, hai người bèn đi thẳng lên. Trên lầu rất sạch sẽ, hai người tìm một cái bàn vừa ý ngồi xuống. Phổ ky chạy đến hỏi:

- Có phải hai vị đại gia đến uống rượu không?

Trần Lượng đáp: - Ừ, phải!

Phổ ky nói:

- Hai vị muốn uống rượu, xin mời xuống dưới lầu.

Trần Lượng hỏi:

- Tại sao bữa nay trên lầu không bán rượu chứ?

- Bữa nay trên lầu này tam thái gia ở địa phương chúng tôi đã bao rồi. Xin mời hai vị xuống lầu uống rượu cho.

Lôi Minh nghe nói trợn mắt la lớn:

- Mặc kệ tam thái gia đó! Hôm nay nhị thái gia này muốn ngồi trên lầu uống rượu thôi.

- Xin đại gia đừng nóng! Làm việc gì phải có trước có sau. Tỷ như lão nhân gia đến đây dặn trước, chúng tôi cũng không dám dành cho người khác đâu!

Trần Lượng khuyên can:

- Nhị ca đừng có thô lỗ! Chúng mình xuống lầu uống rượu cũng vậy thôi mà!

Chừng đó Lôi Minh mới cùng Trần Lượng bước xuống lầu. Ðến hậu đường tìm một chiếc bàn ngồi xuống. Phổ ky lật đật chạy đến hỏi:

- Hai vị đại gia cần món chi?

- Ở đây tiệm chú bán những gì?

- Chúng tôi ở đây bán mùa nào thức ấy. Chưng, nấu, chiên, xào, dĩa lớn, dĩa nhỏ, dĩa vừa, món ăn miền Nam miền Bắc, điểm tâm, buổi trưa, sơn hào hải vị thượng đẳng đều có đủ, cần gì có nấy. Hai vị đại gia tùy tiện yêu cầu.

Trần Lượng nói:

- Chú đem cho ta bốn món đủ thứ chiên xào chưng nấu và hai hồ rượu nữ trinh lâu năm. Thức ăn chỉ cần ngon miệng, không ngại đắt rẻ đâu!

- Phổ ky nói: - Phải đấy! Rồi gọi với vào trong.

Giây lát cơm rượu đem lên đầy đủ. Trần Lượng mới hỏi:

- Này phổ ky, xin hỏi chú họ gì?

- Tôi họ Lưu. Xin nhị vị đại gia tận tình thưởng thức cho!

Trần Lượng nói:

- Ta xin hỏi thăm chú một việc: Vị tam thái gia mời khách trên lầu có phải là anh em với quan Tri huyện Tây An của mấy chú em không, mà chú gọi là Tam thái gia như vậy?

- Không phải đâu!

Nếu không phải thì chắc là một vị tuổi cao đức trọng, hay một người có tính tốt nên ai nấy mới gọi là thái gia như thế?

- Cũng không phải nữa!

- Vậy ntại sao gọi ông ta là tam Thái gia?

- Hai vị đại gia không phải là người địa phương này nên không biết đó thôi! Ðể tôi chạy ra xem họ có không đã, rồi sẽ nói cho hai vị đại gia biết.

Nói rồi phổ ky bước ra ngoài ngó dáo dác một hồi, thấy không có ai mới bước vào nói:

- Tôi xin nói cho hai đại gia rõ!

Trần Lượng hối thúc: - Nói đi, nói đi!

Phổ ky nói nhỏ nhỏ với Lôi Minh, Trần Lượng một hồi. Hai vị anh hùng nghe xong, khí uất lên tận cổ, mặt nóng phừng phừng.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 24 Apr 2012, 2:54 PM | Message # 114
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 109


Ngũ Lý Bia bệnh Tiểu côn lôn
Phủ Khúc châu khéo gặp Kim sí điêu


Lôi Minh, Trần Lượng muốn tìm hiểu tam thái gia là ai, thì được phổ ky cho biết:

- Hai vị thái gia muốn hỏi, tôi xin nói cho hai vị biết. Vị tam thái gia này chính là tên ác bá ở địa phương chúng tôi. Hắn ta kết giao với quan trưởng, làm khuấy động nha môn, dân địc phương này ai cũng ghét mà không dám động đến hắn vì trong nhà hắn có nuôi thủ hạ đến 180 tên.

Trần Lượng hỏi:

- Tam thái gia này họ gì?

- Họ Dương tên Khánh, ngoại hiệu là Kim sí điêu.

- Bọn họ chắc có ba anh em ruột. Còn có đại thái gia và nhị thái gia nữa phải không?

- Không phải đâu! Nghe nói anh em họ đều khác họ cả. Ðại thái gia là Trấn sơn báo Ðiền Quốc Bổn, nhị gia là Kê tử nhãn Khưu Thành.

Lôi Minh, Trần Lượng lúc đó mới vỡ lẽ. Hai người đương uống rượu thì thấy từ bên ngoài một vị quản gia chiếc mũ đội lệch, áo choàng hở cúc, tiến vào hỏi:

- Này chưởng quỹ! Thức ăn xong chưa? Một lát nữa Tam thái gia đến đấy!

Chưởng quỹ đáp:

- Xong rồi mời tam thái gia cứ đến.

Lôi Minh, Trần Lượng bước ra xem hình dáng của tên ác bá như thế nào. Giây lát một tên ác nô bước vào nói:

- Tam thái gia đến!

Phổ ky lật đật hô lớn với mọi người:

- Xin các thực khách đứng dậy, Tam thái gia đến.

Nghe tiếng hô, mọi người ngồi ăn đều đứng cả dậy. Phổ ky lật đật chạy đến nói với Lôi Minh, Trần Lượng:

- Xin hai vị anh hùng đứng dậy cho! Tam thái gia đã đến!

Trần Lượng nói:

- Tam thái gia đến, chúng ta đứng làm gì? Tam thái gia có trả tiền cơm rượu cho ta không?

- Không trả!

- Ðã không trả thì chúng ta đứng làm gì?

- Với tôi thì được! Còn với hai vị muốn không đứng dậy chắc không được đâu.

Lôi Minh nói:

- Từ khi ta sanh ra đến giờ, cứ tìm hoài mà không được. Ngày hôm nay ta lại muốn thấy cái không được đó ra làm sao cho biết.

Phổ ky sợ có chuyện xảy ra, mới kêu các thực khách ở phía ngoài đứng dậy để che hai người. Lôi Minh, Trần Lượng lại muốn dòm thấy tên ác bá ra sao, mà không đứng dậy, ngước đầu cũng không thấy, nên đành phải đứng dậy nốt. Từ bên ngoài đi vào ba người. Hai người đi đầu bịt khăn lam bốn góc, mặc áo khoác màu lam, đi quan hài đế mỏng, đều là quan nhân. Hai người này chính là Ðao bút tiên sinh ở huyện nha. Một người họ Tào, một người họ Lư. Ði sau cùng chính là tam thái gia. Vị này mình cao 7 thước, đầu đội khăn viên ngoại tiêu diêu màu lam, mình mặc áo rộng, thêu hoa cùng màu, chân mang giày đế mỏng, phục sức văn chẳng ra văn, võ chẳng ra võ, trạc hơn 30 mươi tuổi, gương mặt nhọn hoắc vàng xỉn, cặp chân mày mỏng nằm trên đôi mắt ba góc lấp lánh, lộ vẻ cường tráng nhưng ngầm ẩn quỷ kế đa đoan, biểu hiện dáng vẻ không lương thiện. Lôi Minh dòm thấy bèn nói với trần Lượng:

- Lão tam này! Té ra là tên tiểu tử ấy! Trước kia nó cũng là tên giặc ở Tây Xuyên, không biết bây giờ làm cách nào mà nó giàu có và thế lực như vậy?

Trần Lượng thấy bọn ác bá lên hết trên lầu bèn kêu phổ ky lại hỏi:

- Vị Tam thái gia ấy đến, tại sao mọi người phải đứng dậy như thế? Chả lẽ mọi người đều sợ ông ta hết sao?

- Xin nói cho đại gia biết, ông ta có bà con với Tần thừa tướng, đừng nói là dân đen, mà ngay cả quan tri huyện ở địa phương cũng không dám động đến ông ta. Nếu có điều gì không vừa ý, ông ta chỉ cần gởi cho Thừa tướng một phong thơ thì quan Tri phủ bị đổi đi tức khắc.

Trần Lượng nghe xong mới hiểu ra, rồi hỏi:

- Vị Tam thái gia này ở đâu vậy?

- Từ tiệm của chúng tôi đây, đi về hướng Bắc, đến ngã tư rồi quẹo về hướng Ðông, đến một ngõ hẻm ở phía Bắc đường, gặp một cái cổng lớn hình chữ Bát, đó là chỗ của ông ta. Trong đó có nhiều nhà cửa cao lớn.

Trần Lượng nghe xong gật gù. Ăn uống xong, trả tiền cơm rượu rồi ra khỏi tửu quán đi về phía Bắc. Ðến ngã tư, quẹo về hướng Ðông, quả nhiên thấy có một cái cổng lớn ở phía Bắc con đường. Hai vị anh hùng dọ xem đường lối xong xuôi bèn tìm một khách điếm day mặt về hướng Ðông ở trên đường lớn trong thành. Khách điếm này tên là Úc Khôi Lão điếm. Hai người mới vào khách điếm, tìm một cái phòng day về hướng tây trên viện phía Bắc. Phổ ky lật đật lấy nước rửa mặt pha trà. Trần Lượng nói với Lôi Minh:

- Này nhị ca! Tôi xem tên ác bá này đại khái là không từ việc ác nào. Ðể tối hôm nay bọn mình đi dò xét thử xem.

Lôi Minh gật đầu đồng ý. Hai người chờ đến canh hai, trong tiệm đều ngủ hết, mới thay đồ dạ hành từ trong phòng đi ra, đóng cửa lại, vẽ dấu hiệu, rồi mới dùng thuật phi thiềm tẩu bích, trong chớp mắt đi đến trang viện của tên ác bá để dọ thám. Ðến một ngôi nhà lớn 5 gian ở phía Bắc, 5 gian ở phía Nam, hai bên đều có 5 gian phối phòng, ở hành lang phòng phía Bắc đều có treo bốn cái lồng đèn lụa, ánh sáng lờ mờ càng làm nổi bật ánh sáng rực rỡ từ trong phòng chiếu ra. Lôi Minh, Trần Lượng ở trên mái nhà phía sau của phòng Ðông nhìn xuống, thấy trong phòng có hai gia nhân đang lau chùi bàn ghế, một tên gia nhân nói:

- Gia chủ chúng ta có một người bạn mới tới.

Tên gia nhân kia hỏi: - Ai vậy?

- Cản khôn đạo thử Hoa Vân Long nhị thái gia đấy! Lát nữa trang chủ cho mời Hoa nhị thái gia ăn cơm ở đây.

Lôi Minh, Trần Lượng rình nghe rõ hết. Lát sau, thấy từ bên cửa góc phòng phía Tây có ánh đèn dọi sáng và hai tên gia nhân đi ra tay cầm lồng đèn, theo sau là bốn người nữa. Người đi đầu chính là Hoa Vân Long. Người thứ hai mình cao chín thước, tam đình nở rộng, đầu đội khăn tráng sĩ sáu múi màu vàng, bên trên gắn 6 cái kiếng nhỏ, xung quanh có thêu hoa nhỏ, mình mặc áo tiễn tụ bào tay nhỏ bằng đoạn xanh, lưng cột dây loan đái 5 màu để lộ áo chẽn màu xanh đậm, chân mang giầy đế mỏng để lộ đôi vớ anh hùng màu xanh nhạt có thêu 3 đóa hoa phú quý, mặt như dồi phấn, dưới đôi lông mày kiếm là một cặp mắt lộ, đôi tai có lông đen càng làm nổi bật hai má có nhiều vết nhăn, một bộ râu quai nón đâm tua tủa từ mang tai đến dưới cằm. Người này chính là Trấn sơn báo Ðiền Quốc Bổn. Người thứ ba mặc áo trắng mà gương mặt đen, chính là Kê tử nhãn Khưu Thành. Người thứ tư mặc áo lam nhạt, chính là Kim sí điêu Dương Khánh.

Bốn người này cùng vào Bắc thượng phòng chia nhau ngồi xuống, kế nghe Ðiền Quốc Bổn nói:

- Hoa nhị đệ, từ ngày chúng ta chia tay thấm thoát 4 năm, ngu huynh lúc nào cũng nhớ đến hoa nhị đệ. Những việc làm nhỏ nhặt ở Lâm An ấy, nếu nhị đệ chịu khó đến đây sớm thì ngu huynh viết cho Tần Thừa tướng một bức thư thâu hồi Hải bộ công văn, kêu Hòa thượng trở về, thì vụ án đã kết thúc từ lâu rồi. Tại nhị đệ không đến, ngu huynh đâu có biết việc ấy như thế nào.

Hoa Vân Long đáp:

- Huynh trưởng ở đây mà em đâu có biết! Gần đây nghe Truy hồn thái tuế Ngô Khôn đại ca nói, em mới biết huynh trưởng ở đây. Em có hai món đồ xin đưa huynh trưởng cất giùm nhé!

- Vật gì thế?

- Em lấy được ở phủ Thừa tướng cái vòng bạch ngọc trong suốt lung linh kỳ ảo và chiếc mão phụng quan có gắn 13 hạt bảo châu. Hai vật này giá trị liên thành, quý vô giá! Nhưng không bán chỗ nào được.

- Này hiền đệ! Chú cứ cất đi, đợi ngày sinh nhật của ngu huynh, lùc đó có nhiều bè bạn lục lâm, trước mặt mọi người chú hãy tặng cho ta. Việc ấy cũng để cho họ thấy được anh em chúng ta quen biết đã nhiếu năm, cũng không uổng công ta thường khen tặng chú! Ta thường đối với bạn bè đề cao chú võ nghệ siêu quần, làm những việc kinh thiên động địa! Chú cứ ở lại đây đi, ta sẽ gởi cho Thừa tướng một phong thơ, bảo đảm với chú rằng việc lôi thôi dó sẽ chấm dứt.

- Huynh trưởng làm sao có liên hệ mật thiết với Tần Thừa tướng thế?

- Hiền đệ không biết chớ, ta với Tần Thừa tướng có quan hệ thân thích. Việc mọn của chú mà sá gì! Nói cho chú biết, vị Tri phủ tiền nhiệm không hợp ý ta, ta viết cho Thừa tướng một phong thơ thì viên tri phủ ấy bị đổi đi tức khắc. Còn bây giờ viên tri phủ họ Trương này, từ khi đáo nhiệm, ta đến thăm hắn một lần, hắn chẳng những không tiếp ta mà lại nói những lời không tình lý, ta đã viết cho Tần Thừa tướng một bức thư rồi. Ta với Thừa tướng là chỗ thân thích, nên được thư hồi âm bảo ta điều tra những lỗi xấu của viên Tri phủ này rồi báo lại với Thừa tướng để xử lý. Ta đã báo có một cái hang ngầm, mà nói thiệt với hiền đệ, ở đây ta không làm thì ai dám làm chứ? Chính ra, cái hang ấy là do ta làm đấy! Mấy người bạn lục lâm tối nay sẽ đến hư trương thanh thế. Ta viết một tờ đơn đem giao cho bọn nha môn của Tri phủ bảo họ làm bộ tìm trên mặt đất. Họ nếu tìm không ra, ta sẽ chỉ cho họ đào lên. Ta còn nghĩ ra một kế này: Tên già giữ hoa viên ở phía sau cũng là người vô dụng, này Khưu nhị đệ! Chú hãy thiến cái bầu của tên ấy đi, đem làm lễ ra mắt quan Tri phủ.

Kê tử nhãn Khưu Thành gật đầu đi ra.

Ngay lúc đó, gia nhân vào bẩm báo:

- Hiện có Tạo nguyệt bồng Trình Chí Viễn và Tây lộ hồ Hạ Ðông Phong về tới.

Ðiền Quốc Bổn bảo gia nhân mời vào. Gia nhân đi ra một lát, đưa hai người vào phòng. Một người mặc áo trắng, một người mặc áo lam nhạt bước vào đại sảnh. Hai bên chào hỏi nhau xong, Ðiền Quốc Bổn nói:

- Trình hiền đệ, Hạ hiền đệ! Hai chú về đó à? Liệt huynh cảm phiền hai hiền đệ đến chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ ở Lâm An giết ráo Phương trượng, Tri khách, Giám tự... các chức sắc trong chùa, có được không?

Trình Chí Viễn, Hạ Ðông Phong nói:

- Chuyện đó dễ ợt! Ðể chúng tôi đi ngay.

Ðiền Quốc Bổn nói:

- Vậy thì được! Ðể ta cấp lộ phí cho hai chú đi nhé!

Hai người vừa bước ra thì Kê tử nhãn Khưu Thành tay xách một cái đầu người máu còn chảy ròng ròng, bước vào đại sảnh nói:

- Thưa huynh trưởng! Anh xem tôi giết xong rồi đây!

Ðiến Quốc Bổn nói:

- Chú gói lại cẩn thận rồi đem biếu quan Tri phủ.

Lôi Minh, Trần Lượng rình nghe rõ hết, nhưng không biết hắn ta biếu quan Tri phủ bằng cách nào. Trần Lượng nói:

- Nhị ca! Chúng mình đi theo hắn đi!

Lôi Minh gật đầu.

Khưu Thành gói đầu lâu lại rồi thi triển thuật phi thiềm tẩu bích chạy về hướng Tam đường ở nha môn Tri phủ, treo cái đầu lâu trên đòn tay rồi bỏ đi. Lôi Minh, Trần Lượng thấy vậy mới đếm từ Ðông sang Tây, bao đầu lâu treo đúng ở đòn tay thứ 17. Lôi Minh nói:

- Này lão tam! Chúng mình đem đầu lâu về treo ở trước cửa nhà Ðiền Quốc Bổn chơi.

Trần Lượng nói

- Không cần đâu! Sư phụ bảo chúng ta phải ghi nhớ nằm lòng là thấy việc gì thì thấy, chớ đừng nên xía vào chuyện tầm ruồng! Thôi chúng mình về đi.

Hai người bèn trở về phòng trọ. Ngày kế, quan Tri phủ thức dậy, thấy trên đòn tay xà nhà treo lủng lẳng một cái bao, bèn kêu người đếm thử từ Ðông sang Tây đúng ở đòn tay thứ 17. Ðem xuống mở ra xem, trong gói là đầu lâu của người đàn ông, quan Tri phủ sợ đến mặt mày thất sắc.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 24 Apr 2012, 2:54 PM | Message # 115
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 110


Kê tử nhãn đưa lễ vật đầu người
Trương Thái thú phái Ban đầu bắt giặc


Quan Tri phủ Trương Hữu Ðức bảo người mở bao treo trên xà nhà ra xem, thấy là một đầu người liền nổ giận, lập tức sai người mời Tri huyện Tây An là Tăng đại lão gia đến. Tri huyện đến chào quan Thái thú rồi hỏi:

- Ðại nhân cho người gọi ty chức đến, có điều chi dạy bảo?

- Tối hôm qua, trong nha môn huyện đường có kẻ giặc treo một cái bao ở đòn tay Tam đường, trong bao là một cái đầu người còn rỉ máu. Tên giặc này thật là lớn mật. Xin quý huyện gấp rút phái người đi bắt hung thủ và điều tra xem người bị giết là ai, thi thể bị chôn giấu ở đâu?

Quan Tri huyện nghe nói, lật đật thưa:

- Phải đấy! Xin đại nhân bớt nóng giận, ty chức sẽ phái người đi tìm bắt hung thủ ngay!

- Quý huyện nên gấp rút lo việc này cho, phần bản phủ cũng phái người đi tập nã.

Quan Tri huyện gật đầu cáo từ trở về nha môn lập tức kêu bọn khoái ban là Lưu Xuân Thái, Lý Trùng Phước đến bảo:

- Tri phủ lão gia ra lệnh: “Các ngươi nên mau đi bắt giặc cho ta! Bắt được ta sẽ thưởng 50 lượng bạc; còn bắt không được ta sẽ trách phạt nặng các ngươi đấy nhé!”.

Lưu Xuân Thái, Lý Tùng Phước gật đầu vâng lệnh, lập tức nhóm họp bọn thủ hạ mắt sáng tai nhanh cùng với ban đầu của phủ nha hội họp ở quán rượu phía Tây ở ngã tư đường để thương lượng việc lên án. Các vị quan nhơn đến tụ họp ở hậu đường của tửu điếm, các thủ hạ mới hỏi:

- Ðây là án gì vậy?

Lưu Xuân Thái đáp:

- Hồi hôm ở Tam đường nha môn Tri phủ có kẻ treo một cái bọc đầu người trên cây đòn tay thứ 17 đếm từ Ðông sang Tây. Tri phủ lão gia nói: - Nếu biện được án thì thưởng cho 50 lượng bạc, còn biện không được thì xử phạt nặng.

Các thủ hạ nghe nói đều chau mày đáp:

- Cái án này không dễ gì đâu!

Mọi người đương luận nghị lăng xăng, thì nghe ở cửa quán rượu có tiếng nói:

- Cái bao đó chính ông treo ở đòn thứ 17 đếm từ Tây sang Ðông mà!

Lại có người nói:

- Chớ không phải ông bảo tôi treo sao?

Các quan nhơn nghe nói ngạc nhiên quay lại, thì thấy từ bên ngoài bước vào một ông Hòa thượng kiếc cùng với hai người đều mặc đồ trắng, bốn chiếc giày bốn kiểu: 1 chiếc tăng hài há miệng, 1 chiếc sơn đông màu đen, 1 chiếc mũi nhọn, 1 chiếc dép đầu cong. Các Ban đầu nhìn thấy 3 người gồm 1 Tăng, 2 tục, tiếng nói khác miền, bèn sinh nghi. Vị tăng nhơn mới đến chẳng phải ai xa lạ mà chính là Tế Ðiên Hòa thượng dẫn theo hai vị Ban đầu Sài, Ðỗ. Tế Ðiên sau khi sai Lôi Minh, Trần Lượng từ huyện Thường Sơn đi rồi bèn trở về nhà Triệu viên ngoại. Hai vị Ban đầu Sài, Ðỗ đương lo ngay ngáy, thì vừa lúc Tế Ðiên trở về. Triệu viên ngoại hỏi:

- Bạch Thyánh tăng! Ngài đi đâu vậy?

- Ta đương ngồi đi tiêu, thấy một người đi đường để tiền từ trong áo rơi ra. Ta đi theo lượm tiền, theo lượm tới 8 dặm mới lâu vậy.

- Chắc Thánh tăng lượm được nhiều lắm!

Ta lượm bao nhiêu bỏ vào túi bấy nhiêu. Lượm xong mò lại túi, thì quên cột dây lưng nên chẳng còn đồng nào!

Viên ngoại nghe nói cũng mắc tức cười, liền bảo gia nhân dọn rượu lên đãi và lưu thầy trò Tế Ðiên ở lại một ngày. Ngày hôm sau, Tế Ðiên định cáo từ, Triệu viên ngơại còn muốn giữ thêm nữa, nói:

- Thánh tăng ở thêm mấy ngày nữa có hề chi!

- Ta thiệt có việc mà!

Viên ngoại lấy ra 50 lượng bạc, nói:

- Xin Thánh tăng đem cái này theo dọc đường uống rượu.

- Không cần, không cần đâu! Ðem tiền theo chỉ cho nặng!

Sài đầu nói:

- Sư phó không chịu đem tiền theo, lát nữa chúng ta ăn cơm ở trọ không tiền rồi làm sao? Theo tôi, nên lấy tiền.

Tế Ðiên nói:

- Cầm tiền thì ông cầm nhé! Lấy cái bao bỏ vào gói cẩn thận.

Sài đầu gói tiền xong, Tế Ðiên hỏi:

- Mấy ông muốn bắt Hoa Vân Long, mà mấy ông có tài gì không nè?

Sài đầu nói:

- Tôi có tài phi thiềm tẩu bích.

Tế Ðiên nói:

- Mấy ông đem gói tiền này treo ở đòn tay 17 đếm từ Tây qua Ðông. Nếu treo được, ta sẽ dẫn mấy ông đi bắt Hoa Vân Long.

Sài đầu nói:

- Cái đó có khó chi!

- Lập tức cầm gói tiền tung mình lên, một tay móc vào sườn nhà, một tay treo gói tiền lên đòn tay, Sài đẩu nói:

- Sư phó! Người xem có phải là đúng ở đòn tay thứ 17 không?

Tế Ðiên nói:

- Ừ, mình đi nhé!

Sài đầu nói:

- Lấy gói tiền xuống chớ!

Tế Ðiên nói:

- Ðừng làm chuyện xấu hổ vậy! Người ta có giao tình với ta rất hậu, lấy tiền người ta coi sao được? Thôi mình đi nè!

Sài đầu nghĩ: “Ông không sợ đói, bộ chúng tôi sợ sao?”. Tức giận không thèm nói nữa. Tế Ðiên cáo từ. Triệu viên ngoại đưa ra tới cổng. Tế Ðiên bèn dẫn hai vị Ban đầu ra khỏi Triệu gia trang, thẳng đến phủ Khúc Châu. Ði đến trước hai quán rượu, Tế Ðiên nói:

- Chúng mình vào đây uống chút rượu nhé!

Sài đầu hỏi:

- Vô quán uống rượu có tiền không?

Tế Ðiên nói:

- Chính ông đã treo gói tiền đó ở trên đòn tay thứ 17 kể từ Tây sang Ðông rồi mà còn hỏi ta làm gỉ?

Sài đầu nói:

- Chớ không phải ông biểu tôi treo sao!

Tế Ðiên nói:

- Ta bảo ông treo à? Ðó là oan hồn không tan, thần sai quỷ khiến mới bảo ông treo như vậy.

Sài đầu nói:

- Cái gì mà thần sai quỷ khiến?

Tế Ðiên nói;

- Thôi vô đi!

Nói rồi bước vào quán rượu ngồi xuống kêu thức ăn.

Lúc ấy, những quan nhơn ở phủ Tây An và ở phủ nha đều nhìn về Tế Ðiên. Ăn được tám phần no nê, Tế Ðiên lại nói:

- Ông đem cái gói treo ở đòn tay thứ 17, lát nữa chắc không đi được đâu!

Sài đầu nói:

- Chớ không phải ông biểu tôi treo à?

Lưu Xuân Thái càng nghe càng đúng, mới bước lại hỏi:

- Này anh bạn! Cái gói treo trên đòn tay thứ 17 đếm từ Tây sang Ðông có phải của anh treo không?

Sài đầu đáp:

- Chính tôi treo đấy!

Lưu Xuân Thái nói:

- Phải rồi, án mạng này do anh gây ra đây!

Sài đầu vừa định phân trần, Tế Ðiên nói hớt:

- Không cần phải nói! Án mạng hả? Mình khỏi trả tiền cơm.

Lưu Xuân Thái nói:

- Tiền cơm để tôi trả cho.

Sài đầu cũng không thèm nói, vì biết rằng Tế Ðiên lập mẹo ăn không của người ta một bữa cơm. Ăn uống xong xuôi, tính tiền, thì ra Hòa thượng ăn hết 10 lượng lẻ 3 tiền. Lưu Xuân Thái nói:

- Ðể đó tôi trả, mời ba vị đi theo tôi nhé!

Tế Ðiên đáp:

- Ðược!

Mọi người cùng ra khỏi quán rượu, đến nha môn Tri phủ. Lưu Xuân Thái hỏi:

- Này anh bạn! Anh hãy nói đi, cái đầu người treo ở đòn tay thứ 17 nơi Tam đường là của ai bị giết vậy? Thi thể người đó bây giờ ở đâu?

Sài đầu nghe nói, hỏi:

- Cái gì là đầu người, không phải là đầu người? Tôi có biết gì đâu?

Lưu Xuân thái nói:

- Hồi nãy ở quán rượu không phải anh nói sao? Cái gói treo ở đòn tay thứ 17 đếm từ Tây sang Ðông là của anh treo đó mà!

- Ðúng vậy! Tôi nói cho anh biết, tôi họ Sài, tên là Sài Nguyên Lộc, còn anh kia là Ðỗ Chấn Anh. Chúng tôi là mã khoái ở phủ Lâm An, còn vị Hòa thượng này là Tế Công. Chúng tôi vâng lịnh dụ của Tần Thừa tướng và Triệu Thái thú đi biện án, bắt Càn khôn đạo thử Hoa Vân Long. Hôm qua chúng tôi ở Triệu gia trang, sáng nay Tế Công hỏi chúng có tài năng gì mà định đi bắt Hoa Vân Long. Tôi nói: Biết phi thiềm tẩu bích. Tế Công mới kêu tôi gói 50 lượng bạc rồi đem treo lên cây đòn tay thứ 17 đếm từ Tây sang Ðông có được không? Gói ấy là của tôi treo, nhưng là gói tiền. nếu anh không tin thì xem Hải bộ công văn tôi đem theo đây nè!

Lưu Xuân Thái nghe nói nghĩ thầm: “Chà chà! Bữa cơm đó coi như tiêu rồi!”. Lật đật chạy vào bẩm báo. Quan Tri phủ hồi ở trong kinh có gặp Tế Ðiên, biết là một bậc Cao tăng, bèn dặn bảo gia nhân mời Tế Ðiên vào thư phòng. Tế Ðiên vào gặp quan Tri phủ, hai bên chào hỏi xong, quan Tri phủ hỏi:

- Bạch Thánh tăng! Ngài từ đâu đến đây?

- Ta nhận lời ủy thác của Tần Thừa tướng đem hai vị Ban đầu đi bắt Càn khôn đạo thử Hoa Vân Long. Tên giặc này lấy trộm vòng ngọc và mão phụng quan của Thừa tướng, giết người ở Thái Sơn lầu, tại am Ô Trúc vì gian dâm không thành mà giết thiếu phụ. Hiện nay hắn đang trốn tại địa phương của lão gia.

- Ở đâu vậy?

- Ở nhà của Trấn sơn báo Ðiền Quốc Bổn.

- À ra thế! Từ khi tôi đến trấn nhiệm, các quan thuộc hạ nói với tôi: Ðịa phương này có một côn đồ thế lực rất mạnh là Ðiền Quốc Bổn. Hắn là thân thích của Thừa tướng, quan Tri phủ tiến nhiệm bị hắn ton tót mà phải bị đổi đi. Khi tôi mới đáo nhiệm, hắn có đến xin ra mắt một lần, tôi hỏi hắn là ai, được trả lời là dân ở địa phương. Tôi nói hắn là lê dân bách tính, không có quan chức chi, không lý nào vô cớ lại đến ra mắt. Vì vậy mà tôi không tiếp hắn. Sau đó trong nhà hắn báo lên có đường hầm chứa chấp khí giới, tôi cũng không biết là thiệt hay giả. Mới tối hôm qua đây, vô cớ mà trên đòn tay ở phòng Tam đường treo lủng lẳng một cái bao đầu người. Tôi nghĩ trong đó chắc có duyên cớ gì đây?

Tế Ðiên nói;

- Không hề chi! Chỉ cần lão gia bắt được Ðiền Quốc bổn thì vụ án sẽ xong ngay. Nhưng có một điều là lão gia phái quan nhơn đi bắt sẽ bắt không được hắn đâu! Nhà của Ðiến Quốc Bổn san sát rất nhiều, bên ngoài hễ có báo hiệu thì như vẹt cỏ động rắn, bọn giặc sẽ chạy trốn hết. Lão gia hãy ngôi kiệu đi thăm hắn, Hòa thượng ta sẽ làm giả Ban đầu của lão gia, làm phép giữ bọn hắn lại mới có thể bắt được.

- Thánh tăng giả làm Ban đầu được à?

- Ðược chớ! Lão gia bảo đem y phục Ban đầu ra đây để ta mặc vào là được.

Quan huyện lập tức bảo đem nước ra cho Tế Ðiên rửa mặt. Rửa mặt xong, Tế Ðiên trở thành một người ngũ quan thanh tú, những vết đốm trên mặt không còn nữa. Ðoạn gói Tăng bào lại, đội khăn đoạn đen, mặc áo chẽn đen vào, cởi giày cỏ ra mang giày đế mỏng. Giả trang xong rồi, quan huyện nhìn thấy không khác vị Ban đầu chút nào. Lão gia cũng thay đổi quan phục, lên kiệu ra đi. Bọn Sài Nguyên Lộc, Ðỗ Chấn Anh, Lưu Xuân Thái, Lý Tòng Phước và rất nhiều quan nhơn đi theo.

Quan huyện ngồi kiệu có đội dẹp đường và cờ xí võng lọng thanh la mở đường đi thẳng tới cổng nhà Ðiến Quốc Bổn. Bọn gia nhân vào báo tin. Lúc đó Ðiền Quốc Bổn đang ở đại sảnh nói chuyện với Khưu Thành, Dương Khánh và Hoa Vân Long, nghe gia nhân bẩm báo:

- Hiện có quan Tri phủ đến thăm.

Ðiền Quốc Bổn nghe báo, ngạc nhiên nói:

- Này các hiền đệ! Trước đây ta đến thăm quan Tri phủ mà ông ta không chịu tiếp, hôm nay vô cớ ông ấy đến thăm ta, e trong đó có điều gì man trá đây!

Khưu Thành nói:

- Huynh trưởng không cần phải đa nghi! Ðại khái là trước đây quan Tri phủ không biết huynh trưởng có thân thích với Thừa tướng nên không chịu tiếp. Hôm nay, ông ấy đến đây là để tạ lỗi đó!

Ðiền Quốc Bổn nghe nói cũng có lý, bèn nói:

- Hai vị hiền đệ hãy tạm lánh qua bên Ðông Tây phối phòng nhé! Nếu có động tĩnh gì, hai chú hãy ra tay trợ giúp. Còn Hoa nhị đệ hãy ra hoa viên kêu dọn rượu thịt để chú nhâm nhi, chờ ta gặp Tri phủ xem sao!

Mọi người gật đầu tản đi. Ðiền Quốc Bổn bấy giờ mới ra cửa tiếp quan tri phủ.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 26 Apr 2012, 3:01 PM | Message # 116
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 111Tri phủ định kế thăm tặc nhân
Tế Công khéo bắt Hoa Vân Long
Trấn sơn báo Ðiền Quốc Bổn nghe có quan Tri phủ đến thăm, lập tức đi ra nghênh tiếp. Ra đến ngoài cổng thấy quan Tri phủ ngồi trên một chiếc kiệu lớn có đông quan nhơn tùy tùng. Ðiến Quốc Bổn bước tới trước kiệu, nói:

- Công tổ đại nhơn giá lâm, thảo dân Ðiền Quốc Bổn nghinh tiếp chậm trễ, mong đại nhân thứ tội cho!

Quan Tri phủ Trương Hữu Ðức lập tức bảo hạ kiệu và khoát rèm bước xuống, nói:

- Ðã lâu ngưỡng mộ đại danh của Ðiền viên ngoại, hôm nay mới được hân hạnh gặp gỡ. Viên ngoại cần gì phải khiêm nhường thái quá!

- Xin rước đại nhân vào.

Quan Tri phủ đi vào bên trong, Tế Ðiên cũng chen đi theo sau, còn các vị Ban đầu đều đứng ở ngoài cổng. Tế Ðiên cùng quan Tri phủ vào đến đại sảnh, Ðiền Quốc Bổn nói:

- Xin rước đại nhân ngồi.

Quan Tri phủ ngồi xuống xong, Ðiến Quốc Bổn không tị hiềm, cũng ngồi xuống và sai bảo thủ hạ dâng trà tiếp đãi. Ðiền Quốc bổn nói:

- Hôm nay đại nhân giá lâm có điều chi sai bảo chăng?

Quan Tri phủ đáp:

- Bản phủ đã lâu nghe danh viên ngoại, hôm nay đặc biệt đến viếng thăm để chuyện trò một bữa!

Ðang nói tới đó, thấy Tế Ðiên đứng ở phía sau quan Tri phủ dực mình vào giá quạt, hai mắt lim dim dường như muốn ngủ, Ðiền Quốc Bổn nói:

- Vị quản gia của đại nhân chắc hồi hôm thức khuya nên thân thể mỏi mệt, vậy có thể ra bên ngoài nghỉ ngơi một lát!

Tế Ðiên mượn câu nói ấy, mở mắt đi ra ngoài, quan Tri phủ cũng không ngăn lại. Tế Ðiên đi ra khỏi đại sảnh, thẳng đến hoa viên, tới chỗ cửa nghách ghé mắt nhìn, bên trong hoa viên rất ngăn nắp, nhà mát giải lao, gác nhà thủy tạ đầy đủ, lại có ba gian hoa sảnh ở phía Bắc. Càn khôn đạo thử Hoa Vân Long đang đứng trước hoa sảnh nhìn về phía cửa nghách. Thật ra tên giặc này đang ngồi trước bàn tiệc trong hoa sảnh, vì lo lắng nên uống rượu không vô, sau cùng, trong lòng hồi hộp, hắn không biết quan Tri phủ vô cớ đến thăm là có ý gì! Hắn nghĩ: “Phải chăng là ông ấy đến bắt ta?” Càng nghĩ càng lo sợ, hắn đứng dậy bước ra hoa sảnh nhìn về cửa ngách. Thấy Tế Ðiên trong y phục Ban đầu, mặt mũi đã rửa sạch sẽ, Hoa Vân Long nhìn không ra, bèn gật đầu kêu Tế Ðiên lại, định hỏi xem quan Tri phủ đến với bao nhiêu người và đến với mục đích chi. Hoa Vân Long kêu:

- Nhị gia ơi! Lại đây.

Tế Ðiên cũng không thèm nói. Hoa Vân Long lại nghĩ: “Thằng cha này không điếc chắc là câm”, tức giận không thèm kêu nữa, bỏ vào trong hoa sảnh. Tế Ðiên bước theo, đến trước cửa hoa sảnh, lấy hai tay chặn cửa, nói:

- Này Hoa Vân Long! Mi chạy đằng nào cho biết!

Hoa Vân Long nghe nói đúng là tiếng của Tế Ðiên, hắn sợ đến nỗi hồn bất phụ thể, nói:

- Sư phó ơi! Lão nhân gia sao cứ theo bắt tôi hoài vậy?

- Ta không định bắt mi! Nếu muốn bắt mi, thì ta tóm mi ở trong vách đôi của Mã Tịnh tại Tiểu Nguyệt Ðồn kia đấy! Còn ở Bồng Lai quán, khi Lục Thông túm chặt chân mi lại, ta cũng bắt được nữa cơ mà!

Hoa Vân Long nghĩ bụng: “Phải đấy! Bây giờ sao lại bắt mình?”. Tế Ðiên nói:

- Ðiền Quốc Bổn đưa thơ đến nha môn Tri phủ kêu ta đến bắt mi.

Hoa Vân Long nghe nói nổi giận:

- Ðược! thằng chó đẻ Ðiến Quốc Bổn thiệt là lòng người dạ thú mà!

Tế Ðiên nói:

- Mi tới số rồi!

Liền lấy tay chỉ một cái, dùng định thân pháp giữ cứng Hoa Vân Long lại, đoạn trở ra ngoài, đến cổng hai, kêu Sài Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh vào hoa viên. Rồi nói:

- Hoa Vân Long đây nè, vô bắt đi. Mấy ông trói cho kỹ nhé!

Sài, Ðỗ hai người mừng như bắt được vàng, chạy vào hoa sảnh thấy đúng là Hoa Vân Long, bèn rút dây sắt trói nghiến hắn lại. Tế Ðiên thò tay vào bọc Hoa Vân Long móc ra, đúng là vòng bạch ngọc trong suốt lung linh kỳ ảo và mão phụng quan gắn 13 hột châu, đem giao cho Sài Nguyên Lộc. Tế Ðiên nói:

- Hãy đưa nó ra bắt Ðiền Quốc Bổn luôn!

Ðiền Quốc Bổn vốn là tên đại bợm, ngồi không chia của ở Tây Xuyên. Hắn thấy mình vàng bạc đã đầy đủ, mà bọn lục lâm thủ hạ ra bên ngoài gây án cũng nhiều, hắn sợ e một người phạm án gây liên lụy đến anh em, trong đó có hắn, bèn dắt díu quyến thuộc trốn đến phủ Khúc Châu ở ẩn. Trong tay hắn có sẵn của tiền, bèn mua đất sắm nhà, cùng với Khưu Thành và Dương Khánh ẩn tích tại đây. Trước kia hắn cũng đóng vai thường dân tuân giữ luật pháp, về sau, nhân anh em của Tần Thừa tướng là Hoa thái tuế Vương Thắng Tiên đến phủ này. Ðiến Quốc Bổn đến ra mắt Vương Thắng Tiên, trước khi đi, dọ hỏi những người giữ cửa xem Vương Thắng Tiên ưa thích những đồ vật chi. Thấy Thắng Tiên đối với các loại cổ ngoạn, tự họa, vàng ngọc đều không ưa thích, chỉ khoái có gái đẹp, Ðiền Quôc Bổn bèn nghĩ ra một kế “Mỹ nữ yên phấn”. Hắn bỏ ra ba ngàn lượng bạc mua một nàng ca kỹ mười phần xinh đẹp tên là Ngọc Lan. Ðiền Quốc Bổn kêu Ngọc Lan đến bảo:

- Này Ngọc Lan! Ta định đưa nàng đến chỗ này là gả nàng cho em Tần Thừa tướng, không biết ý nàng như thế nào?

- Viên ngoại có điều chi xin cứ dạy bảo cho!

- Ngày mai ta mời Vương Thắng Tiên đến nhà dùng cơm, nàng trang điểm với những dồ trang phục người nhà, cố ý đến đại sảnh tìm ta để Vương Thắng Tiên nhìn thấy nàng. Ông ấy nếu có hỏi, ta sẽ nói nàng là em gái ta đang thời kỳ góa bụa. Nếu ông muốn, ta sẽ gả nàng cho ông ấy, nàng nhờ đó cũng được hưởng vinh hoa, giàu sang gấp nhiều lần hơn ở đây. Phần ta cũng được tiếng quan hệ bà con.

Ngọc Lan gật đầu đồng ý. Hôm sau, Ðiến Quốc Bổn mời Vương Thắng Tiên đến dùng cơm, lúc đang uống rượu chuyện trò nơi đại sảnh, thì Ngọc Lan trang điểm thật khéo, bước đến cửa đại sảnh hỏi:

- Viên ngoại có trong này không?

Nói rồi vén rèm ra, cố ý nói:

- Ối chào! Mấy con a đầu này thiệt dễ ghét! Trong nhà có khách mà không báo cho ta biết.

Nói rồi mắt hạnh liếc ngang, liếc Vương Thắng Tiên một cái rồi bỏ rèm xuống trở về nhà sau. Vương Thắng Tiên lúc đó hai mắt ngó chăm chăm, mới hỏi:

- Này Ðiến viên ngoại! Người mới ra đó là ai vậy?

Ðiền Quốc Bổn cố ý đằng hắng một tiếng, nói:

- Cô ấy là em tôi, mới đến chưa đầy một tháng. Tội nghiệp, chồng đã quá cố. Hiện giờ đang ở chơi trong nhà tôi.

- Viên ngoại sao không tìm mối gả cô ấy đi?

- Chưa gặp người hợp ý nên tôi cũng không dám đề nghị.

Vương Thắng Tiên cũng không tiện hỏi tiếp, ăn uống xong cáo từ ra về. Về đến công quán, Vương Thắng Tiên nói với mọi người:

- Từ khi sanh ra đến nay, ta chưa gặp người nào đẹp! Hôm nay đến nhà Ðiến Quốc Bổn, thấy em gái ông ta, thật là Tây Thi tái thế!

Gia nhân là Vương Hoài trung nói:

- Thưa Thái tuế! Ðể tôi đi nói với Ðiền viên ngoại làm mai cho cô ấy tục huyền với lão gia, đại khái là được thôi!

Vương Thắng Tiên nói:

- Ðược! Ngươi nếu dàn xếp việc này ổn thỏa, ta thưởng cho ngươi 200 lượng.

- Lão gia nhớ lời là được rồi!

Nói xong, Vương Hoài Trung lập tức đến nhà Ðiến Quốc Bổn đưa ra việc cầu thân của Vương Thắng Tiên. Ðiền Quốc Bổn cũng mừng vì đúng với điều mong muốn, bèn đem Ngọc lan gả cho Vương Thắng Tiên. Sau việc đó, Ðiền Quốc Bổn ỷ thế kết thân với em Tần Thừa tướng mà kết giao với quan trưởng, làm đảo lộn nha môn, lật lọng công lý, tung hoành đủ kiểu. Quan Tri phủ tiền nhiệm là người thanh liêm, không hợp với hắn, nên hắn gởi một phong thơ cho Vương Thắng Tiên, Vương Thắng Tiên vào gặp Tần Thừa tướng tâu rồi thế nào mà quan Tri phủ bị điều đi nơi khác. Quan Tri phủ Trương Hữu Ðức này lại cũng không hợp với hắn. Hắn lại gởi cho Vương Thắng Tiên một phong thơ. Vương Thắng Tiên lại đến ra mắt Thừa tướng, Thừa tướng hỏi:

- Thân thích của chú là thế nào vậy? Mệnh quan của Hoàng thượng đều không hợp với hắn ta? Ðâu có thể cho hắn điều khiển được!

Vương Thắng Tiên bị tắc nghẹn không trả lời được, bèn viết thư hồi âm cho Ðiền Quốc Bổn, bảo hãy tra xét những cái không hay của quan Tri phủ gởi về rồi sẽ giúp hắn sau. Ðiền Quốc Bổn lần trước báo cáo là có hầm ngầm, lần này lại phái Khưu Thành đem treo đầu người, định cho quan Tri phủ mất tiếng thanh liêm. Nào ngờ: “Lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt!” đối với tên giặc tội ác tầy trời. Hôm nay, đương ngồi trong đại sảnh tiếp chuyện quan Tri phủ, thấy hai vị Ban đầu Sài, Ðỗ trói Hoa vân Long đi với Tế Ðiên tới đại sảnh, Ðiến Quốc Bổn nổi giận mắng lớn:

- Kẻ nào cả gan dám ở trong nhà ta biện án hử?

Tên giặc đứng rột dậy, định rút dao động thủ. Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái, trồng cứng Ðiến Quốc Bổn lại. Lưu Xuân Thái bước tới rút dây sắt trói nghiến tên giặc. Kê tử nhãn Khưu Thành, Kim sí điêu Dương Khánh nghe tiếng chộn rộn, nhảy ra rút dao chống cự, bị Tế Ðiên dùng phép định thân trồng cứng và sai trói lại tất cả.

Quan Tri phủ ra lệnh trở về nha môn. Lập tức bọn giặc bị áp giải về đến phủ đường. Quan tri phủ thăng đường, truyền đem những đơn tố cáo ra trình. Giây lát có hơn 20 người đưa đơn tố cáo Ðiến Quốc Bổn, có người tố cáo hắn cướp giựt vợ con, có người tố cáo hắn cho vay siết ruộng đất, và nhiếu tội ác khác. Ngay lúc đó, quan huyện Tây An sai người mời Tế Ðiên về nha môn uống rượu. Sau khi Tế Ðiên đi rồi, quan tri phủ lần lượt hỏi cung các tên giặc và tạm giam lại đó chờ Tế Ðiên về sẽ giải đi. Lúc đó, trên đường phố phủ Khúc Châu, mọi người đều xôn xao bàn tán tin đồn Tế Công ở chùa Linh Ẩn bắt được Hoa Vân Long, Ðiền Quốc Bổn, nhị thái gia và tam thái gia rồi. Tin đồn này lan ra làm kinh động đến hai tên giang dương đại đạo, một người tên là Truy vân yến tử Diêu Ðiện Quang, một người tên là Quá độ lưu tinh Lôi Thiên Hóa. Hai tên giặc này ở trong nhóm 36 người bạn kết nghĩa tại huyện Ngọc sơn, lúc này đang ở phủ Khúc Châu, nghe tin Hoa Vân Long bị Tế Ðiên Hòa thượng bắt đưa về nha môn Tri phủ, Diêu Ðiện Quang nói:

- Này Lôi hiền đệ! Chúng ta là bạn kết nghĩa với Hoa Vân Long, chẳng biết tin này thì thôi, còn đã biết, chẳng lẽ chúng ta làm ngơ? Chúng ta hoặc là phá lao cướp ngực, hoặc là giết Tế Ðiên Hòa thượng để báo cừu cho Hoa nhị đệ rồi tìm cách cứu Hoa Vân Long ra.

Lôi Thiên Hóa nói:

- Huynh trưởng nói có lý đấy! Chúng mình hãy đi dò xét thử!

Hai người từ trong khách điềm đi ra, tản bộ trên đường phố. Lúc bấy giờ chiều tối, đã lên đèn, họ thấy phía trước đi lại có hai người hầu đi theo một ông Hòa thượng kiếc. người hầu nói:

- Bạch sư phó! Ngài có muốn uống rượu không?

- Ta không uống đâu! Ta chính là Tế Ðiên Hòa thượng bắt Hoa Vân Long đây. Nếu có ai không phục cứ ra đối đầu với ta!

Diêu Ðiên Quang nghe nói là Tế Ðiên Hòa thượng, bèn thò tay vào túi định rút dao ra báo cừu cho Hoa Vân Long.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 26 Apr 2012, 3:01 PM | Message # 117
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 112Dân bá tánh đầu đơn thưa Quốc Bổn
Hai lục lâm hành thích Tế Ðiên Thiền sư
Nghe Hòa thượng tự xưng mình là Tế Ðiên bắt Hoa Vân Long, Diêu Ðịnh Quang định rút dao ra động thủ, nhưng lại nghĩ: “Ðừng vội lỗ mãng! Hoa Vân Long đã bị Hòa thượng này bắt, chắc ông ta có tài ghê gớm lắm! Hai đứa mình cự địch chưa chắc thắng được ông ta, chi bằng mình ngầm dò xét xem ông ấy ở chỗ nào rồi tối nay hành thích ổng chắc ý hơn. người ta nói: “Thương ngay dễ tránh, tên lén khó phòng”.

Tế Ðiên buột miệng nói:

- Phải đấy! Cứ theo dò Hòa thượng ta đi! Bữa nay ta ở trong phòng phía Tây của nha môn quan phủ, nếu không phục thì cứ đến đó mà tìm.

Hai tên giặc nghĩ thầm: “Lạ thiệt! Bọn ta tính trong lòng sao Hòa thượng này nói ra vanh vách vậy kìa? Hòa thượng này chắc là ghê gớm lắm!”.

Thấy Tế Ðiên bước vào trong phủ nha, Diêu Ðiện Quang, Lôi Thiên Hóa dò xét đường đi nước bước xong bèn trở về khách điếm kiếm cơm rượu ăn uống rồi đi ngủ dưỡng sức. Chờ đền canh hai, hai người thay y phục dạ hành từ trong cửa sổ dùng thuật phi thiềm tẩu bích chạy đến nha môn Tri phủ. Ðến nhà phía Tây, hai người nhìn vào, qua ánh đèn quả nhiên thấy Tế Ðiên đang nằm trong giường. Diêu Ðiện Quang nói:

- Chú canh cửa để ta vào giết ông ấy.

Lôi Thiên Hóa gật đầu ở lại canh cửa. Diêu Ðiện Quang vừa mới vén rèm bước vào, Tế Ðiên xoay mình ngồi dậy nói:

- Cái thằng phải gió này, mi chạy đi đâu hử?

Tên giặc sợ quá, quay đầu bỏ chạy. Tế Ðiên chạy theo bén gót. Hai tên giặc chạy ra khỏi phủ nha, Tế Ðiên cũng chạy đuổi theo sau. Chúng chạy đến nửa đêm, Tế Ðiên cũng rượt theo không bỏ. Trời vừa sáng, chúng chạy ra khỏi thành, nghe phía sau không có tiếng dép đuổi theo mới tạm yên tâm. Thấy trước mặt có một cụm rừng bên chân núi, chúng định vào đó nghỉ ngơi giây lát, nào ngờ vừa bước vào mé rừng, nghe Tế Ðiên hỏi:

- Mới tới hả?

Chúng sợ quá định chạy đi nữa thì Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái hai người hét cục cựa. Tế Ðiên nói:

- Ta không thèm đánh, ta cũng không thèm mắng tụi bay làm chi. Ta cho bồ cạp đốt chết tụi bay cho biết!

Nói tới đó thì bên sườn núi có tiếng niệm “Vô lượng Phật” vang lên. Tế Ðiên nhìn lại, người đến là một vị lão đạo sĩ đầu đội mũ đạo sĩ như ný, mình mặc đạo bào bằng đoạn lam, lưng thắt dây tơ đeo lủng lẳng thanh bảo kiếm bên hông, vớ trắng vân hài rất gọn ghẽ, đặc biệt gương mặt giống như trẻ nít. Vị đại sĩ này họ Chữ tên là Ðạo Duyên, ngoại hiệu là Thần đồng tử ở Tỵ Tu quán trên Thiết Ngưu Lãnh. Sư phụ ông ta là Quảng pháp chân nhân Thẩm Diệu Lượng chính là đồ đệ của Tử hà chân nhân Lý Hàm Linh ở Vân Hà quán trên núi Vạn Tòng. Chữ Ðạo Duyên là đồ tôn của Lý Hàm Linh. Ông ta tu ở Tỵ Tu quán, mỗi ngày lúc sáng sớm đi tản bộ bên ngoài mượn chánh khí của trời đất để bồi dưỡng tinh thần. Hôm nay đi dạo tới đây, Diêu Ðiện Quang và lôi Thiên Hóa nhìn thấy, lật đật hô hoán lên:

- Xin đạo nhơn cứu tôi với!

Chữ Ðạo Duyên định thần nhìn kỹ, hỏi:

- Ta tại sao phải cứu các người? Các người là ai vậy?

Diêu Ðiện Quang nói:

- Bọn tôi là người của huyện Ngọc Sơn, nhơn vì anh em kết nghĩa với chúng tôi bị ông Hòa thượng này bắt. Chúng tôi muốn báo thù cho bạn nào dè lại bị ông Hòa thượng này trồng cứng định cho bồ cạp đốt chúng tôi. Xin đạo gia cứu mạng cho!

Chữ Ðạo Duyên hỏi:

- Ðã là người của huyện Ngọc Sơn, vậy hai người có biết Dạ hành quỷ Tiểu côn lôn Quách Thuận chăng?

- Quách Thuận với chúng tôi là anh em kết nghĩa, chứ đâu phải người nào xa lạ!

- Thế thì được! Vậy chớ Hòa thượng này là ai vậy?

- Là Tế Ðiên.

Chữ Ðạo Duyên “a” lên một tiếng, nói:

- Té ra là Tế Ðiên tăng. Sơn nhân ta đang tìm hắn để bắt đây. Sao mà đúng lúc quá vậy! Ta nghe đồn Tế Ðiên Hòa thượng bắt Mạnh Thanh Nguyên ở huyện thường Sơn, dùng lửa đốt Trương Diệu Hưng, giết chết Khương Thiên Thoại, mấy lần gây thù với Tam Thanh giáo. Hôm nay, Tế Ðiên nhà ngươi đến nộp mạng thật đúng lúc!

Tế Ðiên nói:

- Tên đạo sĩ lộn sòng này, mi định làm gì thế hử?

- Hay cho Tế Ðiên! Mi không biết Tổ sư gia đây lợi hại tới bực nào ư? Hãy quỳ xuống và kêu ta ba tiếng “Tổ sư gia”, ta sẽ tha mạng chết cho mi.

- Hay cho lão đạo! Mi dù có quỳ xuống dập đầu kêu ta ba tiếng Tổ tông gia, ta cũng không tha chết cho mi đâu.

Lão dạo sĩ nghe nói khí uất lên tận cổ, rút kiếm ra nhắm ngay đầu Hòa thượng chém xuống. Tế Ðiên tràn mình tránh khỏi, luồn phía sau lão đạo xô mạnh một cái. Lão đạo ngoái đầu huơ kiếm đâm Hòa thượng một nhát, Tế Ðiên chạy quanh tránh khỏi, vừa đẩy vừa kéo, vừa nhéo, vừa xô mà lão đạo không làm gì được. Lão đạo giận quá, nói:

- Hay cho Tế Ðiên, mi thật lớn gan! Ðể sơn nhân dùng pháp bửu lấy tính mạng ngươi đây.

Nói xong thò tay vào túi lấy ra một vật tên là Khấu tiên chung. Món pháp bửu này chính là của sư phụ ông ấy ban cho, bất luận là yêu tinh gì hễ chạm vào đó đều hiện nguyên hình. Lão đạo sĩ ném lên trên không, trong miệng đọc lâm râm thần chú, chuông có thể lớn hay nhỏ mà rơi xuống chụp ngay Hòa thượng nhốt lại. Chữ Ðạo Duyên thấy vậy, cười nói:

- Ta tưởng đâu Tế Ðiên có nhiều tài cao phép lạ, nào ngờ chỉ là một tên tục tử phàm phu!

Nói rồi định bước tới giải cứu cho Diêu Ðiện Quang và Lôi Thiên Hóa thì nghe phía sau có người nói:

- Hay cho lão đạo! Mi dám can thiệp vào chuyện của ta ư?

Lão đạo ngoái lại thì đúng là Tế Ðiên, bèn nghĩ thầm: “Tên điên tăng này mình đã nhốt trong chuông, làm sao nó chui ra được?”. Lão đạo liền móc trong túi ra một sợi Khổn tiên thằng, nói:

- Này Hòa thượng! Cho Mi biết lợi hại của ta!

Tế Ðiên dòm thấy lật đật nói:

- Ấy chết, không xong rồi! Chữ đạo gia, xin tha cho.

- Này Hòa thượng! Ông vô cớ khi dễ Tam Thanh giáo, ta đâu có thể tha mạng cho ông được?

Nói rồi cầm Khổn tiên thằng quăng lên, Tế Ðiên không né tránh liền bị Khổn tiên thằng trói lại chặt cứng. Khổn tiên thằng này cũng là một báu vật mà bất cứ yêu tinh gì bị trói lại đều hiện nguyên hình tất. Chữ Ðạo Duyên thấy Tế Ðiên bị trói liền cười ha hả, nói:

- Này Hòa thượng! Ông kêu ta ba tiếng “Tổ sư gia” đi ta sẽ mở thả cho ông. Bằng không ta ném ông xuống khe núi chết quách cho rảnh.

- Ta kêu ông ba tiếng “Tử tôn” thì có.

Lão đạo nghe tức giận càng hông, liền nhấc bổng Hòa thượng ném xuống khe núi. Tế Ðiên ngay lúc đó nắm chặt cổ áo lão đạo. rẹt một tiếng, chiếc đạo bào bị lôi tét phân nửa, cùng Tế Ðiên rơi xuống vực sâu trăm trượng. Lão đạo thấy Hòa thượng bị rơi xuống vực, tự mình ho lên một tiếng, than thở: : “Sư phụ mình bảo đừng nên vô cớ hại người mà hôm nay mình lại gây oan nghiệt đây!”

Ðứng ngơ ngẩn một hồi lâu, đinh ninh Hòa thượng rớt xuống vực đã chết, lão đạo mới quay lại cứu Diêu Ðiện Quang và Lôi Thiên Hóa, rồi nói:

- Ta đã ném Hòa thượng xuống khe núi chết rồi, thôi hai người đi đi!

Bọn Diêu Ðiện Quang cảm tạ lão đạo rồi bỏ đi. Lão đạo nghĩ bụng: “Hôm nay không cần phải về miếu ăn cơm làm chi, ta ra ngoài thị trấn tìm một tiệm cơm mua một trái lựu, nửa cân bánh, một chén canh mộc nhĩ để ăn cũng được rồi”. Tính rồi bèn ra khỏi thôn, thấy có quán rượu bên kia đường, tên phổ ky đứng trước cửa quán rượu lấy tay ngoắc lão đạo nói:

- Lại đây!

Lão đạo ngoái đầu nhìn ra sau không thấy ai, cũng không biết phổ ky gọi người nào, nhưng cũng đến quán rượu tìm một cái bàn ngồi xuống. Phổ ky nói:

- Ðạo gia mới đến à?

Lão đạo cũng đáp: - Ừ, mới đến!

Phổ ky cũng không hỏi lão đạo cần món chi, chỉ lau quét rồi bưng ra một bầu rượu, một đĩa hột lựu, một tô canh mộc nhĩ, nửa cân bánh. Lão đạo nghĩ thầm: “Lạ chưa? Thiệt là” nghĩ áo có áo, nghĩ ăn có ăn!”. Rồi hỏi:

- Này Phổ ky! Làm sao chú biết ta cần muốn ăn mấy món này?

- Thế mà biết chứ!

- Ừ phải, mấy chú bán kiểu này chắc là phát tài đa!

Giây lát lão đạo ăn uống xong, phổ ky tính tiền nói:

- Tất cả là 3 điếu hai trăm tám.

Lão đạo hỏi:

- Dĩa lựu bao nhiêu tiền?

- Hai trăm tư.

- Tại sao tính tới ba điếu hai trăm tám dữ vậy?

- Ông ăn bốn trăm tám. Sư phụ ông ăn hai điếu tám bảo tính chung với ông một thể.

- Ai là sư phụ ta? Ông ở đâu rồi?

- Là ông Hòa thượng kiếc. Ðã đi rồi! Ăn hai điếu tám. Nếu không phải chúng tôi cũng không cho ông ấy đi đâu. Ông ấy để lại nửa mảnh đạo bào bằng đoạn lam, lại còn một sợi dây tơ và dặn: Bảo ông trả tiền rồi đưa sợi dây tơ này cho ông.

Lão đạo tức đến nỗi mắt nổ đom đóm, nói:

- Nói bậy nói bạ! Ông ấy là Hòa thượng ta là lão đạo, làm sao ông ấy là thầy ta được?

- Hồi nãy Hòa thượng nói: Ông làm đạo sĩ có chuyện buồn, muốn làm Hòa thượng mới nhận ổng làm sư phụ. Ông ấy bảo ông phải đi theo gấp, nếu để trễ ông ấy không nhận đâu. nếu ông không trả hai điếu tám tiền ăn, chúng tôi sẽ giữ chỗ dây tơ và đoạn áo rách này cũng bán được bằng ấy tiền.

Lão đạo có ý không bằng lòng, nhưng lại sợ ráp mảnh khác vào cái áo sẽ không trùng màu lại còn tốn nhiều tiền hơn. Lão đạo không còn cách nào khác đành phải trả ba điếu hai trăm tám tiền cơm. Trả xong bước ra, muốn đuổi theo Hòa thượng quyết sống mái một phen. Lão đạo định rượt theo ngay, thì phía trước có một người đi tới hỏi:

- Phải đạo gia họ Chữ không?

- Phải đấy!

- Hồi nãy tôi gặp một ông Hòa thượng, ông ta tự xưng là sư phụ của ông, bảo tôi nhắn dùm ông bảo ông đi theo gấp, nếu trễ ông ấy không bằng lòng đâu!

- Nói tầm bậy tầm bạ! Có sư phụ của ông á!

- Này lão đạo! Ông thiệt không biết điều tí nào. Hòa thượng nhờ tôi nhắn lại ông, tôi có lòng tốt nói cho ông biết, sao ông lại mắng tôi?

Lão đạo không thèm đáp lại, giận đến hai mắt đỏ ngầu, tức tốc rượt theo Hòa thượng. Rượt một thôi đường, thấy trước mắt có một cái giếng, mấy người đang đứng trên bờ giếng múc nước, lão đạo đương khát, muốn uống tí nước, bèn lân la đến gần và nói:

- Ố chào! Xin cho miếng nước uống với.

Mấy người múc nước hỏi:

- Có phải đạo gia là Chữ Ðạo Duyên không?

- Chính tôi!

- Hồi nãy có sư phụ ông tới nói để dành cho ông ít nước, sợ ông khát lộn ruột mà chết.

- Ai là sư phụ tôi đâu?

- Ông Hòa thượng kiếc ấy mà!

- Sư phụ của mấy ông thì có!

- Này lão đạo! Ông mở miệng ra là nói điều bất tường không à! Thôi, ông đừng uống nước làm chi!

- Không uống thì không uống chớ!

Lão đạo tức giận muốn phát điên, băng mình tiếp tục rượt theo. Chạy đến đầu làng, lão đạo định chạy vào, thì thấy từ trong cổng làng đi ra hơn 20 người, người nào cũng chau mày trợn mắt có vẻ giận dữ. Lão đạo cũng không để ý, tiếp tục chạy tới, nào dè vừa gặp mấy người ấy, họ bèn vây chặt, không nói không rằng nắm lão đạo lại đánh túi bụi.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 26 Apr 2012, 3:02 PM | Message # 118
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 113Tế Ðiên đấu phép với Chữ Ðạo Duyên
Thần đồng chế phục Thẩm Diệu Lượng
Thần đồng tử Chữ Ðạo Duyên đang rượt theo Tế Ðiên, thì từ trong thôn đi ra hơn 20 người níu giữ đạo sĩ lại áp đánh. Ông ta không biết bởi lý do gì?

Thực ra Tế Ðiên đã đến thôn ấy rồi vào một quán trà, trước số người đông đảo đang uống trà, Tế Ðiên la lớn:

- Các vị ơi, cứu tôi với!

- Cái gì vậy? Mọi người nhao nhao hỏi.

- Ngoài thôn này có một lão đạo sĩ đang cầm kiếm hóa phép làm sa mù. Ông ta bảo: “Ðể cho người trong thôn mắc bệnh phải nhờ ông ta trị cho mới hết”. Ý ông ta muốn quyên 3.000 lượng bạc đấy. Tôi khuyên ông ta, ông ta cho rằng tôi phá hư việc của ông ấy nên rút kiếm định giết tôi.

Mọi người nghe nói đồng thanh bảo:

- Ðâu có thể có chuyện này được! Chúng ta bắt lão đạo chôn sống cho rồi.

Nói xong, mọi người ùa ra khỏi thôn, quả nhiên thấy có một lão đạo sĩ tay cầm bảo kiếm, hai mắt trợn ngược, bèn xúm nhau níu lại định đánh. Chữ Ðạo duyên la lên:

- Các vị sao lại đánh tôi?

- Ông đến làm phép hóa mù để hại người trong thôn chúng tôi, không đánh sao được?

- Ai nói với các vị như thế?

- Chính Hòa thượng nói đấy!

- Phải rồi! Tôi với ông Hòa thượng ấy có cừu thù, các vị đừng nghe lời ông nói. Tôi là người ở Tỵ Tu quán trên Thiết Ngưu Lãnh, tên là Thần đồng tử Chữ Ðạo Duyên đây. Tôi đang muốn tìm Hòa thượng mà không biết ông ta ở đâu, để cùng nhau đối chất.

Mọi người cùng kéo nhau về quán trà thì không thấy Tế Ðiên ở đó nữa. Có người hỏi:

- Hòa thượng đi đâu nhỉ?

Trong bọn có người nói:

- Hòa thượng đến nhà Ðiền nhị gia ở cách vách đây để thăm bệnh điên rồi.

Lão đạo sĩ nghe nói giận không bắt được Hòa thượng bằm 1.000 nhát dao cho nát cho hả cơn tức, bèn lật đật chạy đền cửa nhà họ Ðiền kêu lớn:

- Tế Ðiên tăng mau ra đây! Sơn nhân cùng mi sống mái một trận.

Nguyên sau khi mọi người chạy đi kiếm lão đạo sĩ, Tế Ðiên ngồi lại ở quán trà, nói:

- Hòa thượng ta có nghề trị bệnh, bất cứ bệnh phong cùi gì ta điều trị được tất.

Có người ngồi gần chạy lại nói:

- Ðại sư phó, Ðiền nhị gia của chúng tôi mắc bệnh điên đã lâu, hễ gặp ai đánh nấy, hiện bị xiềng ở nhà sau, sư phó có trị được không?

- Có gì mà không được.

- Thế thì xin mời Hòa thượng!

Người ấy nói xong bèn đưa Tế Ðiên vào bên trong. Tế Ðiên hỏi

- Người điên đó ở đâu?

- Bị trói ở sau nhà này.

Tế Ðiên bảo đem chìa khóa lại, rồi đến phía sau mở khóa ra. Người điên từ bên trong chạy thẳng ra trước cổng, nhằm lúc lão đạo sĩ đang réo tên Tế Ðiên thách đấu. Người điên chạy tới túm lấy ông ta đánh túi bụi, vật lão đạo sĩ xuống vừa đánh vừa đá liên hồi, đánh xong còn vạch miệng lão đạo sĩ đái vào. Bấy giờ mọi người mới kéo người điên ra được. Tế Ðiên nói:

- Ta có một viên thuốc, lát nữa cho ông ấy uống thì khỏi ngay thôi!

Nói rồi Tế Ðiên cầm cái gì đó đi ra. Bên ngoài, mọi người đang khuyên lão đạo sĩ:

- Thôi, Ngài về đi! Ông ấy điên mà chấp nhất làm chi!

Lão đạo sĩ ngước đầu nhìn lên, thấy Tế Ðiên đang đứng một bên cười cười, bèn nộ khí xung thiên, nói:

- Hay cho Hòa thượng! Ông chạy đi dâu?

Tế Ðiên quay mình bỏ chạy, lão đạo sĩ lật đật đuổi theo, ra tới đầu thôn thì không còn thấy đâu nữa. Lão đạo sĩ nghe có tiếng buớc chân phía sau ba gian miếu Thổ địa trước mặt, bèn đi vòng ra phía sau để xem thử. Chữ Ðạo Duyên thấy trước mặt mình một vị đạo sĩ đầu đội mão đạo sĩ màu vàng nhạt, mình mặc đạo bào cùng màu, chân đi vớ trắng vân hài, mặt như cổng nguyệt ba thu với chòm râu quai nón trắng như tuyết, sau lưng đeo Phân quang kiếm. Lão đạo sĩ này chính là Quảng pháp chơn nhơn Thẩm Diệu Lượng, sư phó của Chữ Ðạo Duyên. Chữ Ðạo Duyên lật đật chạy đến quỳ xuống dập đầu lia lịa, nói:

- Kính bạch sư phó! Ðệ tử xin ra mắt sư phó.

Ông ta không nói một lời. Chữ Ðạo Duyên lại dập đầu, nói:

- Kính bạch sư phó, đệ tử xin ra mắt.

Ông ta càng dập đầu, lão đạo sĩ kia vẫn làm thinh. Chữ Ðạo Duyên cũng không biết tại sao sư phó mình cứ nhắm mắt mà chẳng thèm để ý đến ông ta như vậy.

Vừa dập đầu lia lịa, Chữ Ðạo Duyên lòng càng thêm buồn bực, bỗng Tế Ðiên từ đâu bước tới nói:

- Chữ Ðạo Duyên! Ông đạo hạnh dường ấy mà lại nhè ổ trứng gà lạy cả trăm lạy như thế hử? Ngày mai gặp ổ trứng vịt chắc ông lạy hai trăm cái chứ gì!

Chữ Ðạo Duyên nghe nói nhìn lại, vạch lớp rơm ra đúng là ổ trứng gà, bèn giận đến mặt mày tái sanh, đưa tay rút kiếm thì Tế Ðiên không còn ở đấy nữa. Chữ Ðạo Duyên sục sạo cả buổi vẫn không gặp. Trời đã tối, ông ta lật đật trở về Tam Thanh miếu của sư thúc mình là Lý Diệu Thanh. Về đến Tam Thanh miếu, Lý Diệu Thanh hỏi:

- Ðạo Duyên từ đâu đến đây thế?

Ðạo Duyên đem chuyện vừa qua thuật lại. Lý Diệu Thanh nghe xong, nói:

- Không hề chi! Ngày mai ta cùng ông đi kiếm Tế Ðiên.

Chữ Ðạo Duyên đang cơn tức giận cũng không nói thêm lời nào. Lý Diệu Thanh bảo ông ta ăn cơm, ông ta cũng không chịu ăn, tự mình ôm cục giận đi ngủ luôn. Hôm sau Lý Diệu Thanh còn chưa thức dậy, Chữ Ðạo Thanh đã đi ra khỏi miếu quyết tìm Tế Ðiên sống mái một trận. Ra khỏi miếu không xa, Chữ Ðạo Duyên thấy trước mặt mình một vị lão đạo sĩ, đầu đội khăn đạo sĩ màu vàng nhạt, mình mặc đạo bào cùng màu, lưng đeo Phân quang kiếm. Chữ Ðạo Duyên xem thấy, trong bụng chắc mẩm là Tế Ðiên dùng ổ trứng vịt để đùa mình, nào ngờ đó là Thẩm Diệu Lượng thiệt. Nguyên Thẩm Diệu Lượng đang đi hóa duyên, định khuyến hóa được 1.000 lượng bạc để sửa miếu, và lập thệ rằng: - Nếu sử dụng số bạc hóa duyên này vào chuyện sai trái sẽ bị thiên lôi đánh chết. Hiện tại ông ta đã xài hết hơn 200 lượng, sợ bị mắc vào lời thề, nên tìm đến Lý Diệu Thanh mượn đỡ số bạc để bù vào chỗ thiếu hụt kia. Hôm nay đang vận chẩn cước phong, bỗng thấy Chữ Ðạo Duyên đằng kia đi lại, Thẩm Diệu Lượng hỏi:

- Ðồ đệ đi đâu đó?

Chữ Ðạo Duyên trợn mắt nói:

- Ðồ ổ trứng vịt! Bay định gạt ta hả!

Thẩm Diệu Lượng thấy vậy mới hỏi:

- Chữ Ðạo Duyên! Mi có điên không?

Chữ Ðạo Duyên rút kiếm ra định chém. Thẩm Diệu Lượng lấy tay chỉ một cái, dùng định thân pháp trồng cứng Chữ Ðạo Duyên lại và hét:

- Ðồ nghiệt chướng! Mi định giết ta hả?

Nói rồi rút Phân quang kiếm định giết Chữ Ðạo Duyên. Chừng đó Chữ Ðạo Duyên mới biết rõ đây thực là sư phó của mình chứ không phải ổ trứng vịt, vội nói:

- Sư phó đừng giết con , con có việc xin thưa.

Thẩm Diệu Lượng nói:

- Ðồ nghiệt chướng! Tại sao mi lại gọi ta là ổ trứng vịt hử? Nói mau!

Chữ Ðạo Duyên lúc đó mới đem nguồn cơn kể rõ. Thẩm Diệu Lượng nghe xong mới nói:

- À ra thế! Bây giờ ta với con cùng đến miếu sư thúc của con đã, có việc gì sau sẽ liệu!

Chữ Ðạo Duyên bèn theo Thẩm Diệu Lượng trở về Tam Thanh quán. Gặp Lý Diệu Thanh, Thẩm diệu Lượng nói:

- Này hiền đệ! Sư điệt của chú kết thù oán với Tế Ðiên Hòa thượng, bị ông ta làm nhục, chú đã biết mà làm sao không chịu khuyên giải Ðạo Duyên một lời nào hết vậy?

Lý Diệu Thanh nói:

- Hôm qua cháu nó có đến đây, sáng nay tôi chưa dậy mà nó đã đi mất, đâu chờ tôi khuyên bảo! Việc này anh đừng vội trách tôi.

Ðương nói tới đó thì bên ngoài có tiếng kêu lớn:

- Ới Thẩm Diệu Lượng, Lý Diệu Thanh! Mau ra đây.

Thẩm Diệu Lượng nghe kêu, định chắc là Tế Ðiên Hòa thượng đã đến, bèn lật đật cùng nhau chạy ra xem, thì thấy trước cửa đứng sẵn một người đầu tóc rối bù, vận quần áo lam. Thẩm Diệu Lượng định hỏi: - Chú là ai? Người ấy trợn mắt lất tay điểm mặt:

- Hay cho Thẩm Diệu Lượng! Lớn mật dữ a! Mi hóa duyên để sửa miếu, dám thề giữa trời đất là không hề xài vào số tiền đó, mà nay dám tiêu pha hơn 200 lượng. Ngô thần sẽ kêu Thiên lôi đánh chết mi cho rảnh.

Thẩm Diệu Lượng nghe nói, nghĩ bụng: “Việc của ta làm sao người khác biết được kìa?”. Nghe lời nói đó xong, Thẩm Diệu Lượng sợ quá, lật đật quỳ xuống đất van xin lia lịa:

- Xin Tổ sư gia từ bi tha thứ cho! Ðệ tử sẽ cố gắng sớm lo trả lại đủ số.

Lý Diệu Thanh cũng cho là thần linh hiển thánh, lật đật quỳ xuống nói:

- Lão nhân gia là vị Tổ sư gia nào, xin cho biết?

Ngưởi kia cười ha hả, nói:

- Lý đạo gia! Ông không nhận ra tôi sao? Tôi là lão Ngô bán đậu hũ ở thôn này đây mà!

Lý Diệu Thanh bấy giờ mới vỡ lẽ, nói:

- Này lão Ngô! Tại sao ông giả dạng thần tiên kỳ vậy?

- Không phải tự tôi muốn đến đây đâu! Ấy là có một ông Hòa thượng kiếc hóa duyên được 500 tiền thuê tôi đấy! Ông ta dặn tôi phải nói như vậy.

Nói tới đó bỗng ngước đầu lên thấy có một vị Hòa thượng từ xa đi lại, lão Ngô nói:

- Hình như ông Hòa thượng ấy đến kìa!

Thẩm Diệu Lượng nhìn ra là một ông thầy đi ăn xin, quần aó rách rưới không sót một chỗ, bèn hỏi:

- Ðó có phải là Tế Ðiên Hòa thượng không kìa?

Chữ Ðạo Duyên nói: - Không phải đâu.

- Ðể ta hỏi hắn xem.

Khi Hòa thượng tới gần, Thẩm Diệu Lượng hỏi:

- Này Ðiên tăng! Sao ngươi dám khi dể đồ đệ ta quá vậy? Thiệt là đáng giận! Ngươi phải nói cho ra lẽ, sơn nhân ta sẽ tha tội chết cho, bằng không hôm nay ta nhất định sẽ kết thúc tánh mạng ngươi cho rồi.

Hòa thượng cười hà hà, nói:

- Thẩm Diệu Lượng! Ông chớ nói phách, bộ không biết Hòa thượng ta lợi hại tới bậc nào à?

- Này Ðiên tăng! Thể theo đức hiếu sinh, ta bắt mi lại trước đã.

Nói xong rút Phân quang kiếm ra nhắm ngay Hòa thượng chém xuống. Hòa thượng né mình tránh khỏi, thân thể linh hoạt xoay quanh lão đạo sĩ, thỉnh thoảng vỗ, níu, xô, đẩy, chọt lia lịa. Lão đạo sĩ tức quá, miệng lâm râm đọc chú, bỗng nhiên nổi lên một trận gió biến ra hai Thẩm Diệu Lượng giống hệt nhau ráp lại, một ông chém Hòa thượng một ông ôm. Hòa thượng nói:

- Cái thằng cha này không gõ vô sọ không chịu thôi mà!

Lão đạo sĩ thấy chém không được Hòa thượng bèn lại niệm chú, hai hóa thành bốn Thẩm Diệu Lượng ráp lại vây quanh Tế Ðiên. Tế Ðiên chạy lung tung vây không được. Lão đạo sĩ lại biến thành 8, 8 thành 16, 16 thành 32 Thẩm Diệu Lượng đều tay cầm bảo kiếm. Tế Ðiên thấy vậy nói:

- Chuyến này ngặt dữ đa!

Nói rồi nhảy ra ngoài chạy thẳng.

Thẩm Diệu Lượng thâu phép lật đật đuổi theo, thì Hòa thượng chớp mắt đã chạy đi xa rồi. Tế Ðiên chạy tới một tòa thôn trấn, ở phía Tây đường có một vị lão đạo sĩ đang ngồi uống rượu. Vị lão đạo sĩ này đội mũ đạo sĩ chín khía, mình mặc áo đạo bào bằng đoạn lam nổi bật cổ áo màu xanh, vớ trắng vân hài, mặt như ngọc tía, mày rô mắt to, râu quai nón bạc phếu phất phơ trước ngực. Trên bàn có để một cái bao ngay ngắn chứng tỏ rằng cũng vừa mới đến. Vị đạo sĩ này là người ở Châu Giang tại Ðại Gia bảo, họ Trịnh tên là Huyền Tu, hôm nay đi qua đây ghé lại dùng cơm.

Tế Ðiên bước lên lầu nhìn thấy lão đạo sĩ bèn hỏi:

- Ðạo gia mới đến hả?

- Vâng! Ðại sư phó mới đến à?

- Ðạo gia này, bên chỗ đây ngồi ăn được chứ?

- Ðược, được xin mời!

Tế Ðiên tìm một cái bàn ngồi xuống. Phổ ky chạy đến lau dọn bàn ghế. Tế Ðiên đảo mắt nhìn, dự định đùa cợt Trịnh Huyền Tu một trận.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 26 Apr 2012, 3:02 PM | Message # 119
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 114Trịnh Huyền Tu quán rượu gặp Hòa thượng
Thẩm Diệu Lượng nghe ca biết Thánh tăng
Tế Ðiên bước vào tửu lầu tìm một chiếc bàn ngồi xuống. Phổ ky dọn chén đũa ra, lão đạo sĩ hỏi:

- Này phổ ky! Ở đây có bán đồ chay không? Tôi ăn chay.

- Thưa có!

Tế Ðiên nói: - Ta ăn mặn hè!

- Mặn chay có hết mà! Phổ ky nói:

- Chú đem cho đạo gia một miếng tầu hũ rán trước đi! Tế Ðiên nói – Ta kính lão đạo đó!

Lão đạo nghĩ bụng: “Hòa thượng này không quen với mình, lại kính đồ chay cho ta, ta phải kính lại mới được:. Bèn lật đật gọi phổ ky:

- Chú đem cho sư phó một món chiên nhé! Ta kính Ngài đó.

Phổ ky dạ ran, giây lát thức đem lên đủ. Tế Ðiên muốn uống rượu, bèn kêu phổ ky:

- Ðem cho lão đạo sĩ một đĩa giá chua, ta kính Ngài.

Lão đại sĩ lại kêu cho Tế Ðiên một chén vò viên; Tế Ðiên kêu cho lão đạo sĩ một đĩa đậu hũ xào, lão đạo kêu lại một đĩa thịt dê; Tế Ðiên kêu một tô canh cải trắng, lão đạo kêu lại một đĩa thịt ram. Hai người kêu qua kêu lại tặng nhau. Tế Ðiên kêu phổ ky lại nói:

- Lát nữa đạo gia ăn hết bao nhiêu tiền, để ta trả cho nhé!

- Vâng ạ!

Lão đạo sĩ nghe nói thế, khi ăn xong kêu phổ ky tính tiền và bảo:

- Hòa thượng ăn hết bao nhiêu tiền để ta trả cho nhé!

Tế Ðiên lật đật nói:

- Ðạo gia đừng làm thế! Ðể tôi trả cho.

Lão đại sĩ nói rồi bèn mở túi ra, trong túi có 200 lượng bạc. Tế Ðiên nói:

- Ðể tôi trả cho!

Nói xong lấy tay cướp lấy chiếc túi của lão đạo sĩ cầm đi xuống lầu. Lão đạo sĩ cho rằng Hòa thượng có tính mau mắn, đi xuống lầu để trả tiền nên không giật túi lại. Lão đạo sĩ đợi một hồi lâu không thấy Tế Ðiên trở lên, mới kêu phổ ky xuống xem thử. Phổ ky trở lên trả lời:

- Hòa thượng đã đi từ nãy rồi!

Lão đạo sĩ nghĩ thầm: “Hòa thượng này là tên lường gạt, lấy mất 200 lượng của ta mà cũng không trả tiền cơm nữa”. Nay mắn lão đại sĩ còn một ít bạc vụn trong túi, bèn lất ra trả tiền cơm, rồi xuống lầu đuổi theo Hòa thượng. Ði tới đầu thôn, lão đạo thấy Hòa thượng đang ngồi tại cổng thôn mở bao bạc ra và tự nói lẩm nhẩm: - Cái này là Cao bạch, cái này là Thành sắc, cái này là Thái hồ, không biết có tốt hay không?

Lão đạo sĩ Trịnh Huyền Tu thấy vậy mới nói:

- Hay cho ông Hòa thượng! Ông cướp bạc của tôi còn nói thành sắc này thành sắc nọ hử?

Nói rồi chạy tới đánh lia lịa. Tế Ðiên bèn đếm: 1 đấm, 2 đấm... Lão đạo sĩ đánh đến 5 đấm, Tế Ðiên bèn nói:

- Ðể ta đấm lại ông chớ!

Nói xong giằng lão đạo sĩ xuống đánh 5 đấm. Tế Ðiên đứng dậy nói:

- Ông đánh lại ta!

Lão đạo sĩ lại đánh. Tế Ðiên lại giằng lão đạo sĩ xuống đánh 5 đấm. Người ta thấy vậy bu lại xem, nhưng chẳng ai can ra. Có người nói:

- Hai vị này đánh nhau coi cũng được quá! Mỗi người đánh 5 đấm.

Người khác nói:

- Hòa thượng công bằng hơn! Ðánh lão đạo 5 đấm rồi tự mình nằm xuống bảo lão đạo đánh; còn lão đạo không công bằng chút nào, phải đợi Hòa thượng đè xuống mới chịu nằm.

Lão đạo sĩ nghe nói giận quá, trả lời:

- Ta mà không công bằng à? Ông ấy ăn của ta một bữa cơm, lại giựt của ta 200 lượng bạc chạy đi, mà ta lại không công bằng à?

Mọi người muốn khuyên giải thì đằng kia Thẩm Diệu Lượng, Lý Diệu Thanh, Chữ Ðạo Duyên chạy tới. Thẩm Diệu Lượng nói:

- Này Hòa thượng! Tôi đang tìm ông thì gặp ông ở đây! Tôi hỏi ông nè, tại sao ông khinh dể đồ đệ tôi quá vậy?

- Cái đó là tự đồ đệ của ông vô cớ xía vô chuyện của người. Ta bảo cho ông biết: này Thẩm Diệu Lượng! Cả đến ông, ta cũng không coi ra gì nữa mà!

- Này Hòa thượng! Ông có bao nhiêu lai lịch mà dám nói lớn lối như vậy?

- Có bao nhiêu lai lịch hử? Hãy nghe mấy câu ta nói đây:

Xưa kia anh kiệt bốn phương đồn,

Giết vợ tìm vào học đạo tôn,

Làm Linh ban tặng Phân quang kiếm,

Mới nhập Tam Thanh cổ đạo môn.

Thẩm Diệu Lượng nghe Tế Ðiên đọc mấy câu, rất đỗi kinh ngạc! Thật ra Thẩm Diệu Lượng trước kia là người Giang Tây, sống về nghề bảo tiêu tên là Thẩm Quốc Ðống, oai danh vang dội khắp nơi, thường đi bảo tiêu xa. Vợ ở nhà là Tào thị và con, hai người sống qua ngày. Ngày kia, Thẩm Quốc Ðống rảnh việc ở nhà bèn đi ra tiệm uống trà, nghe ở bàn bên có hai người nói chuyện phiếm. Họ nói:

- Việc trên thế gian này khó mà nói cho hết! Bậc đại trượng phu khó khỏi vợ không hiền, con không hiếu. Như Thẩm Quốc Ðống là bậc anh hùng đi bảo tiêu xa, vợ ở nhà lại làm chuyện lén lút xấu hổ; đáng tiếc Thẩm Quốc Ðống anh hùng như vậy mà vợ làm mất hết danh tiếng!

Người kia nói:

- Sao mà anh biết?

Người nọ đáp:

- Tôi có người bà con ở gần nhà của Thẩm Quốc Ðống. Tôi thường đến đó chơi. Nghe nói vợ của Thẩm Quốc Ðống thật là vô liêm sỉ! Việc này nếu để Thẩm Quốc Ðống biết được thì mất mạng như không.

Người kia nói:

- Cũng không chắc gì ông ấy biết. Có ai dám nói ra đâu!

Thẩm Quốc Ðống ngồi một bên nghe thấy hết, nhưng cố làm như không biết gì, vả lại cũng không biết hai người đó là ai. Còn hai người này chỉ nghe tên Thẩm Quốc Ðống mà chưa thấy mặt bao giờ. Thẩm Quốc Ðống nghe việc ấy xong, trở về nhà, cũng không đề cập chuyện ấy. Ngày kia, Thẩm Quốc Ðống nói định đi ra ngoài, Tào thị hỏi:

- Anh đi bao lâu mới trở về nhà?

- Có việc gấp phải mất hơn hai tháng mới về.

Thẩm Quốc Ðống đi ra khỏi nhà, bèn đến một trấn nhỏ cách nhà khoảng ba dặm, tìm một quán trọ ngụ đỡ. Tối lại, khi sang canh, tự mình cắp dao ngầm trở về nhà dò xét, không thấy động tĩnh chi, bèn về quán ngủ lại. Tối hôm sau vào khoảng canh hai, Thẩm Quốc Ðống lại trở về nhà dò xét, thì nghe trong nhà có tiếng gái trai cười giỡn. Thẩm Quốc Ðống đến bên cửa sổ xoi lỗ giấy nhìn vào: vợ hắn ăn mặc chải chuốt, trang sức đẹp đẽ. Trên giường đặt một chiếc bàn thấp, trên bàn rượu thịt đầy đủ, ngồi một bên là một vị văn sinh công tử đẹp đẽ ưa nhìn. Thẩm Quốc Ðống nhận ra là Tôn công tử ở sát nhà mình tên là Tổ Nghĩa, hiệu Tú Phong. Vị này vốn dòng dõi nhà quan, cha ông đã từng làm chức Giáo học, nhưng vì tổ tiên không đức hạnh mới sanh ra hạng con cháu lưu đãng, thông gian với Tào thị như thế! Kế nghe Tào thị nói:

- Hai ngày nay hắn ta ở trong nhà, tôi sợ công tử đến, hai đàng chạm mặt e có nhiều điều bất tiện! May mà hắn lại đi, dễ chừng đến hơn hai tháng.

Vị công tử kia nói:

- Nàng ơi! Hai hôm nay ta thiệt là sách vở biếng xem, cơm nước nuốt không trôi, chỉ hận mình không được cùng nàng vui chung một chỗ. Ðược như vậy mới toại lòng ta!

- Công tử có muốn cùng nhau làm vợ chồng lâu dài chăng?

- Làm chồng vợ lâu dài là thế nào?

- Công tử mua cho em một gói thuốc độc, đợi hắn về, em dọn tiệc tẩy trần, bỏ thuốc độc vào trong rượu thuốc chết hắn đi. Như vậy chúng ta há chẳng phải là làm chồng vợ lâu dài sao?

Thẩm Quốc Ðống nghe tới đó trong lòng khó chịu, tự nghĩ rằng: “Chí thân không ai bằng cha con, gần gũi không ai hơn vợ chồng, mà bây giờ thiệt là: Chồng vợ đồng giường, lòng xa trăm dặm!”. Rồi xông vào nhà giết chết hai kẻ gian dâm ấy. Thẩm Quốc Ðống định đầu cáo với quan huyện để chịu án cho xong, nhưng lại nghĩ: “Người ta sống trên đời giống như một giấc mộng dài! Công danh giàu có, vợ đẹp con khôn chỉ toàn là giả, rốt cuộc đều không. Chi bằng xuất gia là khỏe nhất!”.

Nghĩ như vậy rồi, Thẩm Quốc Ðống bèn đến lạy Tử hà chơn nhơn Lý Hàm Linh làm thầy, được ban tên là Diệu Lượng và một thanh Phân quang kiếm để hộ thân. Hiện tại Thẩm Diệu Lượng đã hơn 90 tuổi, chuyện ngày xưa của ông ta không ai biết, mà hôm nay bốn câu thơ của Hòa thượng lại trúng vanh vách sự việc cũ. Hòa thượng độ chừng hơn 20 tuổi, làm sao biết được chuyện mấy mươi năm trước?

Thẩm Diệu Lượng ngạc nhiên một hồi lâu mới nói:

- Này Hòa thượng! Làm sao ông biết được chuyện quá khứ của ta?

Tế Ðiên đem 200 lượng bạc ra trả cho Trịnh Huyền Tu rối nói:

- Ðể Hòa thượng ta cho ông thấy lai lịch của ta nhé!

Nói rồi lấy tay sờ lên thiên linh một cái, lộ ra Phật quang, linh quang, kim quang. Thẩm Diệu lượng nhìn thấy đúng là vị Tri Giác La Hán. Lão đạo sĩ lật đật cúi đầu, miệng niệm “Vô lượng Phật”. Tế Ðiên cười hà hà, quay đầu cất bước, vừa đi vừa hát:

Sống tuổi 70 được bao người?

Bỏ đi bé bỏng lúc nhiều mươi,

Khoảng giữa thời gian đà mấy chốc.

Lộn xem sầu não với vui tươi!

Trăng quá Trung thu, trăng chẳng sáng.

Hoa quá Thanh minh, hoa kém tươi.

Bên hoa dưới nguyệt vui ca giọng,

Chén vàng cạn chuốc mãi đầy vơi.

Trên đời tiền của dùng nào hết,

Triều nội quan to được mấy người?

Quan to, của lắm, tâm thêm bận,

Chỉ tội đầu xanh sớm bạc thôi!

Xuân Hạ Thu Ðông tày mháy mắt,

Gà báo canh khuya, chuông hoàng hôn.

Hãy xem trước mắt nhân gian,

Mỗi năm một bận cỏ hoang viếng mồ.

Mộ hoang cao thấp lô xô,

Mỗi năm già nửa cỏ khô mọc tràn.

Tế Ðiên hát sơn ca xong, đi đến phủ Khúc Châu. Quan Tri phủ là Trương Hữu Ðức nhìn thấy, nói:

- Bạch Thánh tăng! Ngài đi đâu đó? Tôi đương phái người đi khắp nơi tìm Thánh tăng đây!

- Ta được bạn bè mời rượu mà đến đây. Lão gia tìm Hòa thượng ta có việc gì?

- Tôi đã lấy cung hai tên Hoa Vân Long và Ðiền Quốc Bổn xong rồi, bọn chúng đều thú nhận cả; chờ Thánh tăng đến để tôi sai một người cùng đưa bọn giặc về Lâm An.

- Ðược đấy!

Quan Tri phủ phái hai vị Ðầu mục mang theo 10 tên quân, đem bọn giặc đóng trăn lại, dùng thuyền đưa đi. Tế Ðiên và hai Ban đầu Sài, Ðỗ nói lời cáo từ. Quan tri phủ đưa đến bờ sông rồi mới trở về. Lập tức thuyền nhổ neo, Tế Ðiên nói:

- Này hai vị Ban đầu! Chắc là hai vị mừng rồi đó! Giải mấy tên giặc Lâm An, hai vị lên nha môn lãnh 1.200 lượng bạc thưởng, mỗi vị được 600 lượng.

Sài đầu , Ðỗ đầu cũng vui vẻ nói:

- Bọn tôi được như vậy là nhờ ơn sư phó thành toàn cho!

Thuyền vẫn phăng phăng đi tới, mọi người nói cười vui vẻ. Một ngày kia đi đến Tiểu Long khẩu, nào ngờ từ dưới nước xông lên bốn tên giang dương đại đạo muốn cướp tù xa.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 26 Apr 2012, 3:02 PM | Message # 120
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 115Kim Mao hải mã náo sa thuyền
Tế Ðiên khéo cứu Phùng Ngươn Khánh
Tế Ðiên cùng hai vị Ban đầu Sài, Ðỗ áp giải bốn tên giặc bằng thuyền hướng về kinh đô. Một ngày kia, đến Tiểu Long Khẩu, Tế Ðiên bỗng linh cơ máy động, liền toán biết dưới nước sẽ có bọn giặc đến. Tế Ðiên nói:

- Ngồi trên thuyền buồn quá! Ta có chủ ý như vầy: Mình câu cá công đạo nhé!

Mọi người xúm lại hỏi:

- Cá công đạo là như thế nào?

- Ta bắt cá không cần lưới, cũng không cần lưỡi câu. Các ông kiếm cho ta một sợi dây thật lớn, ta buộc vào đó một cái túi rồi thả xuống nước. Ta ở trên này niệm chú, cá dưới nước tự động chui vào túi hè! Ta muốn bắt một con cá hơn 100 cân để chúng ta nhậu chơi, các người có chịu không?

- Chịu quá đi chớ!

Mọi người kiếm một sợi dây lớn. Tế Ðiên bèn cột vào đó một cái túi và dằn bằng một cục đá rồi thả xuống nước. Tế Ðiên bảo:

- Cứ chèo tới, chèo tới.

Ai nấy đều không tin. Tế Ðiên hô:

- Bắt được rồi! Mấy người kéo lên đi.

Mọi người xúm lại kéo lên, quả nhiên cảm thấy rất nặng. Kéo ra khỏi nước, dòm lại không phải là cá, mà là một con người. Người này đầu đội mũ da cá rẽ nước, mặc áo lội nước, cả chiếc quần cũng thoa dầu da cá, mặt vằng ệch, hơn 30 mươi tuổi, Tế Ðiên kêu người trói hắn lại và nói:

- Còn nữa! Lại thả túi xuống.

Quả nhiên không lâu lại kéo lên một người mặt trắng, cũng là tay chuyên lội nước. Hai người này từ đâu đến? Trước đây, Diêu Ðiên Quang và Lôi Thiên Hóa chạy đi, hai người này đến núi Lăng Dương ước hẹn, hẹn được bốn người: một người tên là Kim mao hải mã Tôn Ðắc Lượng, một người tên là Hỏa nhãn giang trư Tôn Ðắc Minh, một người tên là Thủy dạ xoa Hàn Long, một người tên là Lãng lý toàn Hàn Khánh. Họ biết rằng các quan nhơn áp giải Hoa Vân Long sẽ đi bằng đường thủy, nên kêu bọn giặc đón chờ ở Tiểu Long Khẩu để cướp tù. Họ dò biết thuyền đã tới, Tôn Ðắc Lượng và Tôn Ðắc Minh đến trước lội theo đáy thuyền, nhưng không tự chủ được, lại chui vào túi, bị Tế Ðiên kêu kéo lên trói lại. Tế Ðiên nói

- Tụi bay là cái thá gì? Lớn mật dữ a? Họ tên là gì? Tới đây định làm chi?

Tôn Ðắc Lượng, Tôn Ðắc Minh mỗi người đều xưng tên họ, và nói:

- Hai đứa tôi nhất thời mờ tối, bị bạn bè xui sử mà đến, xin sư phó từ bi tha cho! Hai đứa tôi xin nhận lão nhân gia làm thầy.

- Ta muốn thả hai đứa bây, mà bây có trở lại không?

Tôn Ðắc Lượng nói:

- Không dám trở lại nữa!

- Ta có việc cần hai đứa bây, mà bây có chịu làm không?

- Sư phó cần dùng đến hai chúng tôi, dù cho muôn chết cũng không từ!

- Bây đã nói như vậy, ta sẽ thả hai đứa ra. Bây kêu hai đứa kia cũng đừng tới nữa nhé! Ta không bắt tụi nó đâu.

Hai người được thả, dập đầu lễ tạ Tế Ðiên. Tế Ðiên kề tai nói nhỏ: Như vầy... như vầy... Hai người gật đầu, rồi nhẩy xuống nước đi mất.

Sài Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh thấy vậy mới nói:

- Nếu không phải là sư phó, hai đứa tôi làm sao biết được trong nước có người!

- Hai ông yên tâm đi, sẽ không có việc gì nữa đâu!

Ngày kia, thuyền còn cách Lâm An không bao xa, Tế Ðiên nói:

- Ta muốn đi trước đây!

Sài Nguyên Lộc nói:

- Sư phó đừng có đi! Thảng như sư phó đi rồi, lại có chuyện bất trắc xảy ra thì chúng tôi phải làm sao đây?

- Không hề chi! Không có việc gì bất trắc đâu. Ta nói không có thì hai ông hãy yên tâm đi; giả sử nếu có đi nữa thì kể như Hòa thượng ta nói sai đi.

Nói rồi Tế Ðiên lên bờ, thi triển nghiệm pháp đến cửa Tiền Ðường. Vừa vào đến cửa, Tế Ðiên thấy Tri huyện Tiền Ðường đang ngồi kiệu, phía trước có thanh la mở đường, phía sau có rất nhiều quan nhơn dẫn theo một người tội tay chân bị trói chặt. Tế Ðiên ngước mắt xem, miệng niệm:

- A Di Ðà Phật! Việc này Hòa thượng ta đâu thể bỏ qua! Nếu không can thiệp, người tốt bị đánh sẽ nhận bừa và bị chết ở chợ Chấn Dương như không! Hòa thượng ta đâu thể không ngó đến.

Nói rồi, Tế Ðiên bèn bước tới hỏi:

- Các vị Ðô đầu! Có án mạng gì thế?

Có một quan nhơn dòm thấy, biết Tế Ðiên, bèn đáp:

- Tế sư phó ơi! Xin nói cho người biết: Hắn là tên cướp đường tham tài hại mạng người đấy!

Tế Ðiên nói:

- Trong này có oan uổng đây, xin thả người ta ra đi!

Mọi người hỏi:

- Chủ chốt là ai?

- Chủ chốt là ta đây.

- Chủ chốt là Hòa thượng hả? Ðâu có được.

Nói tới đó thì thấy cha mẹ vợ con của người tội bu lại kêu khóc rất thảm thiết. Người tội ấy là ai? Tại sao bị bắt như thế? Anh ta họ Phùng, có tên đôi là Ngươn Khánh, nhà ở hẻm thứ hai phía Ðông thành Lâm An. Nhà có cha mẹ, vợ và con nhỏ, sống bằng nghề thợ bạc, rất khéo léo và thành thật. Anh ta có người sư đệ họ Lưu, tên Văn Ngọc, đang mở tiệm thợ bạc ở phủ Trấn Giang, nhân vì buôn bán bề bộn, dùng người không xứng, mới viết thơ mời Phùng Ngươn Khánh đến coi sóc việc mua bán giúp. Phùng Ngươn Khánh thật tâm làm việc không từ khó nhọc, giúp đỡ đàn em của mình trong việc mua bán. Qua 4, 5 năm, đem số tiền lời trả hết những chỗ vay mượn. Lưu Văn Ngọc đối xử với Phùng Ngươn Khánh như tình anh em, rất là cảm khích. Thấy Phùng Ngươn Khánh tận tụy trong công việc mới đem tiền lời chia cho Phùng Ngươn Khánh một nửa khi mỗi năm Phùng Ngươn Khánh về thăm nhà một lần. Không dè Phùng Ngươn Khánh lao lực lâu ngày sanh ra bệnh nặng, không thể duy trì nổi, mới nói với Lưu Văn Ngọc:

- Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh, mạnh rồi sẽ trở lại.

Lưu Văn Ngọc thấy sư huynh bệnh thể rất nặng cũng không ngăn cản, bèn cho 50 lượng bạc về nhà dưỡng bệnh, chính Phùng Ngươn Khánh cũng có riêng 20 lượng cùng đem về. Thuê một chiếc thuyền trở về Lâm An. Ðến Lâm An thì trời đã tối. Người quản thuyền không cho Phùng Ngươn Khánh lên bờ, nói:

- Trời tối rồi, mai hãy lên bờ.

Phùng Ngươn Khánh hận mình chẳng thể về nhà ngay nên tự tay xách hành lý đồ đạc bước lên bờ đi về phía cửa Ðông ngoại thành. Vì anh ta lâu nay mắc bệnh nên đi không nổi, cách nhà còn hai dặm, bèn tính dừng lại nghỉ đỡ. Nào ngờ vừa ngồi xuống nghỉ liền chợp mắt ngủ quên đi. Trời đã sang canh hai, canh phu đi qua dòm thấy mới đánh thức Phùng Ngươn Khánh dậy và hỏi:

- Tại sao anh ngủ ở đây? Chỗ này thường hay bị cướp lắm đấy!

- Nhà này ở hẻm thứ hai thành này. Tôi từ phủ Trấn Giang mắc bệnh trở về vừa xuống thuyền bèn đi về đây, mệt quá muốn nghỉ đỡ, không dè lại ngủ quên.

- Anh mau về nhà đi!

Phùng Ngươn Khánh vừa định đi, canh phu lại rọi đèn ra phía trước, thì thấy một thây chết người đàn ông trên cổ có một nhát dao mới tàng ràng. Canh phu lật đật níu Phùng Ngươn Khánh lại nói:

- Anh cả gan giết người rồi giả bộ ngủ hả? Ðừng có đi!

- Tôi đâu biết gì!

- Thế là không xong rồi! Anh không được đi đấy!

Anh canh phu níu Phùng Ngươn Khánh lôi đến quan địa phương. Phùng Nguyên Khánh lập tức bị đưa đến nha môn. Quan huyện mới đáo nhiệm huyện Tiền Ðường họ Ðoàn tên là Bất Thanh, nghe quan địa phương bẩm báo lập tức thăng đường, bảo đưa Phùng Ngươn Khánh ra xét xử. Phùng Ngươn Khánh thưa:

- Khải bẩm lão gia! Tiểu nhơn họ Phùng, tên là Ngươn Khánh, nhà ở hẻm thứ hai bên góc thành Ðông, làm nghề thợ bạc, đi buôn bán ở phủ Trấn Giang, vì bệnh nên ngồi thuyền về nhà. Tối nay lên thuyền về nhà, đi đến rừng cây, mệt quá đi không nổi, ngồi nghỉ giây lát bỗng chợp mắt ngủ quên. Canh phu đánh thức tôi dậy. Mở mắt ra thấy có một tử thi ở gần, tôi đâu có biết là ai giết họ.

Quan huyện truyền:

- Nó nói hoàn toàn không đúng, kéo nó ra đánh một trận, đánh xong rồi hỏi tiếp!

Phùng Ngươn Khánh vẫn khai là không biết, lập tức bị lôi ra đánh đòn. Ngày kế, quan Tri huyện đi khám nghiệm tử thi có người nhận biết tử thi, bảo rằng:

- Người bị giết có họ hàng với chưởng quỹ tiệm Thiên Hòa nơi đường lớn của huyện Tiền Ðường. Hôm qua, anh ta đến tiệm gạo ngoài cửa Tế Thông lấy 70 lượng bạc, suốt đêm không thấy trở về, không biết bị ai giết chết mà số bạc cũng không còn.

Quan Tri huyện đi khám nghiệm tử thi trở về, lục trong túi của Phùng Ngươn Khánh ra, quả nhiên có 70 lượng bạc. Quan huyện nghĩ thầm: “Không có ai khác vào đây! Chắc là tên này tham tài hại mạng người đây mà”, bèn dùng cực hình tra khảo. Phùng Ngươn Khánh chịu đòn không nổi mới nghĩ rằng: “Việc này tình ngay mà lý gian, chắc là oan gia đời trước đối đầu với mình”, mới nói:

- Lão gia không cần phải khảo tra nữa! Chính tôi giết đấy!

Quan huyện hỏi: - Con dao ở đâu?

- Con dao mang theo mình.

Quan huyện bảo cung khai đầy đủ, thế là thành án. Trình văn thơ lên phủ, quan Tri phủ là Triệu Phụng Sơn - một vị quan sáng suốt - thấy khẩu cung có vẻ hoảng hốt, lời lẽ chi li, cho rằng án này biện không đúng, bèn bác bỏ văn thơ của Tri huyện. Triệu Phụng Sơn phê rằng:

- Phải đưa lên phủ để thẩm vấn lại.

Hôm nay quan Tri huyện ngồi kiệu đưa vụ án và áp giải tội nhơn lên phủ. Cha mẹ vợ con của Phùng Ngươn Khánh đều đi theo. Nẹ anh ta nói:

- Con ơi! Sao con làm chi việc thế này?

Phùng Ngươn Khánh tằng hắng một tiếng, nói:

- Ba má ơi! Cha mẹ cả đời nuôi dưỡng con mà con không thể dưỡng nuôi cha mẹ cho đến cùng! Con đâu bao giờ làm chuyện bại hoại như thế! Ðây là việc tình ngay lý gian, có miệng mà khó tỏ bày, phải chịu trọng hình như thế này. Lúc đưa con đến chợ Vân Dương, gia đình xin mua cho con một cỗ quan tài, rồi nhặt đầu con đem về là được rồi!

Cha mẹ vợ con anh ta nghe mấy lời đó lòng như dao cắt, nước mắt chảy như mưa. Trong cảnh náo nhiệt đó, mọi người ai nấy cũng thương tâm! Ngay lúc đó, Tế Ðiên ở đâu bước tới nói:

- Anh ta oan ức quá! Mấy người thả ảnh ra đi!

Quan nhơn nói:

- Ai dám thả anh ta ra? Ông đi gặp Tri phủ bảo thả. Chúng tôi không có lớn mật như vậy đâu.

Có người nhận biết Tế Ðiên bèn nói:

- Ngài định cứu anh ta thì lên gặp quan Tri phủ đi!

- Ừ, ta sẽ lên gặp Tri phủ đây!

Nói rồi Tế Ðiên đi thẳng tới nha môn Tri phủ, nói lớn:

- Khổ quá!

Quan nhơn hỏi:

- Ông tìm ai?

Tế Ðiên nói:

- Chú vô bẩm với lão gia của mấy chú là có Tế Ðiên ở chùa Linh Ẩn đến nhé!

Quan nhơn nghe nói đâu dám chậm trễ, lật đật vào bẩm báo. Quan Tri phủ Triệu Phụng Sơn trước đây theo lệnh của Tần tướng phủ, mời Tế Ðiên đem hai Ban đầu đi bắt Hoa Vân Long, tới nay đã hai tháng mà chẳng thấy có tin tức gì, trong lòng còn đang lo lắng. Hôm nay bỗng nghe tin Tế Ðiên trở về, lật đật ra lệnh mời vào. Quan nhơn ra mời, Tế Ðiên bèn đi thẳng vào phủ đường. Quan phủ xuống thềm tiếp đón, hai tay ôm quyền nói:

- Thánh tăng đi đường dãi nắng dầm sương, chắc là vất vả lắm!

- Khéo nói, khéo nói thiệt!

Nói rồi cùng quan phủ bước vào thư phòng. kẻ hầu vừa dâng trà thì có một quan nhơn vào bẩm:

- Hiện có đại lão gia ở huyện Tiền Ðường đưa hung phạm là Phùng Ngươn Khánh tới.

- Bảo họ chờ giây lát, ta mắc tiếp khách.

Tế Ðiên nói:

- Lão gia thăng đường đi! Hòa thượng ta đặc biệt vì chuyện này mà tới đây đó!

- Hai vị Ban Ðầu của tôi đâu rồi? Sư phó có bắt được Hoa vân Long không?

- Họ theo sau, sắp về tới. Chuyện đó sẽ nói sau. Bây giờ lão gia hãy thăng đường xét vụ án đi. Hòa thượng ta muốn dự nghe hỏi cung thử!

Quan Tri phủ lập tức truyền chuẩn bị thăng đường. Quan Tri huyện bước tới hành lễ nói:

- Ty chức đưa phạm nhân Phùng Ngươn Khánh đến để đại nhân hỏi cung lại.

Quan Tri phủ cho dọn một chiếc bàn để Tri huyện ngồi một bên. Quan Tri huyện dòm sang thấy một ông Hòa thượng kiếc cũng ngồi một bên quan Tri phủ, bèn nghĩ thầm: “Ta là mệnh quan của triều đình, là cha mẹ của dân ngồi đây là phải. Còn Hòa thượng kiếc kia để ngồi trên đại diện như vầy coi không được tí nào”. Ông ta nghĩ vậy nên có ý không vui, chớ đâu biết Tế Ðiên chính là thế tăng của Tần Thừa tướng!

Lúc đó, quan phủ sai đưa Phùng Ngươn Khánh ra trước công đường và hỏi:

- Này Phùng Ngươn Khánh! Ở Ðông Thọ Lâm tham tài hại mạng người có phải do ngươi không?

Phùng Ngươn Khánh đáp:

- Lão gia không cần phải hỏi nữa, tôi đã nhận tội là được rồi mà!

- Ngươi hãy khai thiệt đi! Tại sao lại giết người như thế?

- Tiểu nhân thiệt là oan uổng! Quan huyện lão gia dùng cực hình tra tấn, tiểu nhân chịu không nổi nên đành nhận bừa đó thôi!

Nói câu ấy xong, Phùng Ngươn Khánh bèn đem những việc oan ức bị khảo tra thuật lại. Quan Tri phủ nghĩ thầm: “Hiện giờ có Tế Công là vị Phật sống ở đây, tại sao mình không thỉnh cầu Ngài phân giải hộ?”. Nghĩ rồi bèn nói:

- Bạch Thánh tăng! Lão nhân gia thấy việc này phải xử như thế nào?

Tế Ðiên nghe nói chỉ cười ha hả.

Thật là:

Gấp cứu lương dân trừ khuất khúc,

Tóm ngay hung thủ hỏi căn do.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 28 Apr 2012, 2:23 PM | Message # 121
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 116Triệu Thái thú đoán thông kỳ án
Tế Ðiên sư mở hòm khám hai thây
Quan Triệu Thái thú thẩm vấn Phùng Ngươn Khánh, rồi hỏi Tế Ðiên phải làm sao? Tế Ðiên đáp:

- Nếu lão gia hỏi, thì ta nói Phùng Ngươn Khánh bị oan khuất mà!

- Thánh tăng đã nói Phùng Ngươn Khánh bị oan khuất, vậy hung thủ là ai?

- Hung thủ dễ tìm thôi. Hoà thượng ta ra một lát là tóm ngay.

- Xin Thánh tăng từ bi, từ bi cho.

- Lão gia phái hai người đi với ta nhé!

Quan Tri phủ liền phái Lôi Tư Viễn, Mã An Kiệt cùng đi biện án với Tế Ðiên. Hai người theo Tế Ðiên ra khỏi nha môn. Tế Ðiên nói:

- Ta bảo mấy ông trói ai thì cứ trói lại, kêu mấy ông bắt ai thì cứ bắt ngay nhé!

- Cái đó tự nhiên rồi!

Lôi đầu, Mã đầu đáp rồi cùng đi trước. Ðầu kia có một người đi lại, mình mặc áo tang, tay xách giỏ rau. Tế Ðiên bước tới hỏi:

- Chú đi đâu đó?

- Tôi đi mua rau.

- Chú để tang ai vậy?

- Tôi để tang mẹ tôi.

Tế Ðiên nói:

- Lôi đầu lại đây trói ông ta lại.

Lôi đầu lật đật bước tới trói nghiến người mặc áo tang lại. Người ấy hỏi:

- Tại sao lại trói tôi?

Tế Ðiên đáp:

- Mẹ chú chết, tại sao chú không rước thầy tụng kinh thí cô hồn?

- Tôi không có tiền.

- Không được! Chúng ta phải lên quan mới được. Lôi đầu hãy dẫn người này lên nha môn đi!

Lôi đầu nghe Tế Ðiên nói chắc như thật, không biết ý Hòa thượng là sao, cũng không dám trái lịnh. Ðương lúc dẫn người ấy đi, Mã An Kiệt mới hỏi:

- Bạn ơi! Bạn họ gì?

- Tôi họ Từ, gọi là Từ Trung, nhà ở hẻm thứ tư tại góc thành phía Ðông và chuyên nghề nấu bếp.

- Mẹ anh làm sao chết vậy?

- Mắc bệnh lâu, bị đàm chặn nghẹt mà chết.

Tế Ðiên nói:

Chú không nói thiệt, hãy lột áo giày tang chú ấy ra rồi đưa về nha môn cho lão gia tra xét.

Về đến nha môn, người ấy bị lột áo giày tang và đưa vào trong trình bẩm với quan huyện. Quan huyện lập tức thăng đường, dạy đem Từ trung ra xét hỏi; có tế Ðiên ngồi một bên chứng kiến. Quan huyện hỏi:

- Ngươi tên họ là chi?

- Tiểu dân họ Từ tên Trung.

- Mẹ ngươi làm sao chết vậy?

- Bị đàm chặc nghẹt mà chết.

Quan phủ nói:

- Tình tiết vụ này như thế nào?

- Nó hại chết mẹ nó đó! Tế Ðiên nói:

Quan Tri huyện nghe ngạc nhiên, truyền lệnh:

- Từ Trung! Ngươi phải khai thiệt vụ này.

- Bẩm lão gia! Mẹ tôi chết vì bệnh thiệt mà.

Tế Ðiên vọt miệng nói:

- Lão gia đi khám nghiệm tử thi thì sẽ biết ngay.

Quan Tri phủ lập tức truyền cho Hình phòng, Ngỗ tác cùng với bọn nha dịch đi khám nghiệm tử thi. Quan Tri phủ ngồi kiệu, áp giải Từ trung theo. Tế Ðiên cũng đi theo đền nhà Từ Trung. Các quan nhơn địa phương ở gần đó đếu nói:

- Lão gia chỉ làm rối thêm thôi! Rõ ràng là mẹ Từ Trung bị bệnh chết, mọi người giúp đỡ anh ta tẩm liệm đây mà!

Quan Tri phủ sai mở nắp quan tài ra. Từ Trung nói:

- Lãi gia muốn mở nắp quan tài để khám nghiệm, nếu tìm không ra thương tích thì sẽ làm sao đây?

- Cái thằng lộn sòng này! Tế Công là Phật sống, đã bảo mẹ ngươi chết có duyên cớ thì chắc chắn là có duyên cớ rồi! Bây đâu! Mở nắp quan tài cho ta khám nghiệm.

Lập tức, quan nhơn mở nắp quan tài. Hình phòng, Ngỗ tác bước lại khám nghiệm, thấy thây của lão thái thái không có dấu vết chi, quả là người chết vì bệnh. Cả Hình phòng và Ngỗ tác đều ngây người ngạc nhiên, nghĩ bụng: “Lão gia chúng ta vô cớ đòi mở nắp quan tài, chuyện này chỉ có nước lấy khăn che mặt vẫn không hết xấu hổ!”. Quan Tri phủ hỏi Ngỗ tác:

- Tử thi có bị thương không?

Ngỗ tác ngây người ra, lắc đầu. Quan Tri phủ cũng cả kinh! Tế Ðiên hơi cười cười, nói:

- Từ Trung! Chú không chịu nói thiệt sao?

- Mẹ tôi chết vì bệnh thiệt mà! Lão gia vô cớ muốn mở nắp quan tài để khám nghiệm, tôi bây giờ phải làm sao đây?

Tế Ðiên liền bước tới cho một đá vào đầu quan tài, đầu quan tài bị tét ra, từ trong đó lăn ra một chiếc đầu người đàn ông. Quan Tri phủ xem thấy bỗng nhiên nổi giận, hỏi:

- Ðầu người này ở đâu ra thế?

Tế Ðiên đáp:

- Xin lão gia cứ hỏi anh ta thì rõ.

Từ Trung sợ đến mặt mũi tái xanh, đáp:

- Lão gia muốn hỏi tôi xin trả lời: Chiếc đầu người này không phải là của người ngoài, mà của chính em trai tôi tên là Từ Nhị Hỗn. Em tôi làm tạp dịch ở tiệm vàng nơi ngõ Tiền Ðường, một ngày kia hắn trở về muộn, cầm theo 70 lượng bạc. Hai chúng tôi cùng nhau uống rượu, và hắn uống quá nhiều. Tôi hỏi hắn:

- Bạc này ở đâu chú có vật?

- Không phải là anh em thân thiết, tôi không nói đâu! Hắn đáp. Chưởng quỹ tiệm vàng của hắn tối hôm kia đến tiệm gạo ở cửa Thông tế lấy tiền, hắn biết được bèn cắp theo một con dao chờ sẵn ở Ðông Thọ Lâm. Giết chết Hàm chưởng quỹ xong, hắn đem số bạc ấy về nhà. Tôi nghe hắn nói, sợ việc làm tầy trời đó sẽ liên lụy đến mình, bèn phục rượu cho hắn say rồi giết chết hắn. Mẹ chúng tôi nhơn bị bệnh chết bất ngờ, tôi mới đem chiếc đầu của em tôi giấu dưới đáy quan tài của mẹ, còn thi thể hắn tôi đem giấu trong hang động. Tôi cho là việc làm này người không biết, quỷ không hay, nào ngờ hôm nay bị lão gia tra xét! Ðó là tình thiệt, tôi đã khai trình.

Quan Tri phủ nói:

- Bạch Thánh tăng! Việc này phải làm sao đây?

- Cho mời chủ tiệm vàng Thiên Hòa đến để kết thúc vụ án, bảo cho biết: cha hắn bị Từ Nhị Hỗn làm tạp dịch ở tiệm vàng giết chết.

Quan Tri phủ truyền cho chủ tiệm vàng đến, và nói rõ Từ Nhị Hỗn đã chết, bảo hắn kết thúc vụ án ngay tại phủ đường. Quan Tri phủ sai người áp tải Từ trung về lấy tang vật, lại cho chôn thi thể mẹ hắn, rồi sung Từ Trung vào quân số đi ra biên cảnh. Lão gia cùng Tế Ðiên trở về nha môn, kêu Phùng Ngươi Khánh lên cho biết anh ta vốn bị oan khuất và được thả ra ngay. Sự việc này làm ầm ĩ cả thành Lâm An. Nếu không phải Tế Công trưởng lão thì ai có thể biện được vụ án kỳ xảo này?

Quan Tri phủ sau khi thả Phùng Ngươn Khánh, bèn dâng văn thư lên tướng phủ. Xét vì, Ðoàn Quốc Thanh – Tri huyện Tiền Ðường – coi thường nhơn mạng, xét vì hồ đồ, không xứng chức vụ, phụng chỉ cách chức quan tri huyện, rồi mời Tế Công lại uống rượu và hỏi:

- Bạch Thánh tăng! Ngài bắt Hoa Vân Long như thế nào?

Tế Ðiên bèn đem những sự việc đã qua thuật lại. Giây lát có người vào bẩm:

- Sài Nguyên Lộc, Ðỗ Chấn Anh đã giải phạm nhân về đến.

Quan Tri phủ lập tức thăng đường, gởi một phong thư phúc đáp cho quan phủ Khúc Châu, thưởng cho các quan nhơn ở Khúc Châu áp tải 20 lượng bạc, và dạy họ trở về. Sài Nguyên Lộc, Ðỗ Chấn Anh bước đến giao trình:

- Bắt giữ Hoa vân Long và bọn chứa chấp: Ðiền Quốc Bổn, Ðặng Thành, Dương Khánh. Thâu hồi tang vật gồm: đôi bạch ngọc lung linh trong suốt, mũ phụng quan đính 13 hạt minh châu.

Quan Tri phủ xem kỹ tang vật thấy tất cả còn nguyên vẹn, bèn truyền lịnh đem giải tội phạm ra trước công đường và hỏi:

- Ai là Hoa Vân Long?

Bốn tên giặc đều tự xưng tên. Tri phủ lại hỏi:

- Này Hoa Vân Long! Ở am Ô Trúc, vì gian dâm không thành giết chết thiếu phụ; tại Thái Sơn lầu, giữa ban ngày giết chết Tần Lộc; ở phủ Tần tướng lấy trộm ngọc chúc Phụng quan rồi đề thi lên vách, tất cả đều do tay ngươi phải không?

- Vâng, chính tôi làm.

Quan tri phủ hỏi:

- Ðiền Quốc Bổn, Khưu Thành, Dương Khánh! Các ngươi chứa chấp Hoa Vân Long phải không?

Ðiền Quốc Bổn nghĩ thầm: “Mình cung khai đầy đủ cũng không hề chi! Chỉ cần thân thích của mình biết, không giết mình là được”. Nghĩ rồi bèn cung khai tất cả. Quan Tri phủ ra lệnh:

- Tạm giam bọn giặc đóng trăn nhốt vào khám hết!

Tế Ðiên nói với quan Tri phủ:

- Ta xin cáo từ về thăm chùa. Ngày mai khi Tần tướng đích thân thẩm tra bọn giặc, ta sẽ đến.

- Như vậy cũng được. Xin mời Thánh tăng!

Tế Ðiên cáo từ ra khỏi nha môn đi về phía Lãnh Tuyền Ðình thì gặp ngay Dạ hành quỷ Tiểu côn lôn Quách Thuận. Quách Thuận lật đật chạy đến dập đầu thi lễ. Tế Ðiên nói:

- Này Quách Thuận! Ðừng làm thế! Trước đây ta có sai Lôi Minh và Trần Lượng đem cho ngươi một phong thư, ngươi có xem chưa?

- Trước đây nhờ ơn sư phó cứu mạng. Ðọc thơ xong tôi đến Lâm An ngay. Ban ngày ở khách điếm, tối lại lên chùa Linh Ẩn, náu mình trên nóc Ðại Hùng bửu điện. Một hôm có hai tên giặc là Tạo nguyệt bồng Trình Trí Viễn, Tây lộ hổ Hạ Ðông Phong đến chùa định hành thích, và chúng bị tôi đuổi chạy đi rồi!

- Ðược! Bây giờ ngươi định đi đâu?

- Ði về thăm sư phó của tôi.

- Gặp sư phó, ngươi nói ta gởi lời thăm nhé!

- Vâng!

Rồi cáo từ đi thẳng. Tế Ðiên về đến trước chùa Linh Ẩn. Thầy giữ cửa thấy Tế Ðiên bèn nói:

- Tế sư phụ đã trở về rồi à?

- Kính chào chư vị! Tế Ðiên nói, để tôi ra phía sau thăm Lão hòa thượng.

Nói rồi vào sau chùa ra mắt lão Hòa thượng, xong trở về phòng mình ngơi nghỉ.

Ngày kế, Tần tướng phủ cho người đến thỉnh, Tế Ðiên lập tức đến Tần tướng phủ. Vừa thấy mặt, Tần tướng nói:

- Thánh tăng đi chuyến này sương gió cực khổ dữ đa! Tôi có ý làm một tiệc rượu mời Thánh tăng đến tẩy trần.

- Tướng gia lâu nay vẫn khoẻ hỉ?

- Vâng vâng, xin cám ơn Thánh tăng!

Nói xong mời vào thư phòng cùng ngôi xuống tiệc rượu dọn sẵn. Uống được vài chén, thì bên ngoài có gia nhân vào bẩm:

- Bẩm tướng gia! Quan Tri Phủ áp giải bọn trộm ngọc chúc phụng quan đến phía ngoài tướng phủ để chờ tướng gia thẩm sát.

Tần tướng lập tức cho mời quan Thái thú vào. Quan Tri phủ vào đến thư phòng thi lễ tướng gia xong, đem ngọc chúc phụng quan trình lên. Tần tướng trông thấy rất lấy làm vui vẻ:

- Bảo bối mất rồi nay được lại, không phải là việc quá may mắn sao?

Ngay lúc đó bọn giặc bị đưa vào. Tần tướng hỏi Hoa Vân Long trước. Hắn đều khai nhận hết. Tần tướng mới hỏi:

- Bài thơ trên vách tường có phải chính ngươi viết hay không?

- Vâng chính tôi.

Tần tướng còn sợ bắt lầm, bèn sai đem giấy bút cho Hoa Vân Long viết lại bài thơ trước mặt mình. Tần tướng nhìn bút tích rất phù hợp bèn dạy quan Tri phủ mang bọn giặc về nha môn nhốt vào ngục. Tần tướng ra lệnh:

- Bọn giặc không kể thủ hay tòng phạm đều đem chém đầu hết.

Ngay cả Dã kê lựu tử Lưu Xương, Thiết thối viên hầu Lưu Thông cũng đem ra chém ở những cây cột dựng cao ngoài cửa Tiền Ðường. Tin này loan ra làm xôn xao cả thành Lâm An. Người ta rủ nhau đi xem chen chân không lọt. Nào ngờ tin Hoa Vân Long sắp bị chém lọt vào tai hai tên giang dương đại đạo vừa mới đến Lâm An. Hai người này cũng là trong nhóm 36 anh em kết bái ở huyện Ngọc Sơn. Một người tên là Kim diện quỷ Tiêu Lượng, một người tên là Luật lệnh quỷ Hà Thanh. Từ các tỉnh phía Bắc trở về, ngang qua Lâm An, nghe Hoa Vân Long sắp bị chém, Tiêu Lượng và Hà Thanh cũng không biết Hoa Vân Long phạm tội gì? Dù có biết đi nữa họ cũng bất kể, vì họ nghĩ rằng: “Chúng ta với Hoa Vân Long có tình kết bái, bây giờ anh ta bị bắt ở Lâm An, chẳng lẽ chúng ta khoanh tay làm ngơ?”. Tiêu Lượng bàn tính cùng Hà Thanh xong, hai người cắp theo cương đao, nhắm hướng phía ngoài cửa Tiền Ðường đi riết tới, định cướp pháp trường.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 28 Apr 2012, 2:23 PM | Message # 122
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 117Phụng đường dụ, chém cả bọn Vân Long
Nghe hung tin, hai quỷ náo pháp trường
Khi tới pháp trường, Kim diện quỷ Tiêu Lượng và Luật lịnh quỷ Hà Thanh nghe người ta bảo:

- Trời sáng ra, sai sự mới tiến hành.

Dòm thấy trước mặt có một quán rượu, hai người vén rèm bước vào, trong quán thực khách khá đông. Phổ ky dòm thấy cả hai có dáng vẻ khác thường. Kim diện quỷ Tiêu Lượng đội mũ đỏ, tiễn tụ bào màu tía, lưng thắt dây tơ, chân mang giày đế mỏng, ngoài khoác hờ chiếc áo anh hùng rộng bằng đoạn màu lam, có thêu mấy đóa mẫu đơn tuyệt đẹp, mày to mắt lớn. Luật lịnh quỷ với gương mặt màu vàng nhạt, mặc áo chẽn màu thúy lam, đều có vẻ khác người. Phổ ky lật đật chạy đến lau dọn bàn mời hai người ngồi và dọn cơm rượu lên. Khi ăn, hai người nghe thực khách kế bên bàn tán lăng xăng:

- Tên Hoa Vân Long này ở Lâm An gây chuyện trời long đất lở, nào là giết người ở am Ô Trúc, giết người ở Thái Sơn lầu, trộm phụng quan ngọc chúc ở Tần tướng phủ. Nếu không phải Tế Công Hòa thượng mang người đi bắt thì mã khoái đừng hòng rớ tới lông chân tên giang dương đại đạo này.

Nghe Hoa Vân Long bị Hòa thượng bắt, Tiêu Lượng và Hà Thanh rủ rỉ bàn nhau:

- Hôm nay trước hết cướp pháp trường cứu Hoa nhị ca ra, rồi chúng mình sẽ tìm ông Hòa thượng đó giết quách báo thù cho Hoa nhị ca luôn thể.

Mới bàn tới đó, hai người thấy từ bên ngoài một Hòa thượng kiếc đi vào. Trong thực khách có người la:

- Ai như Tế sư phó tới kìa?

Người khác hỏi:

- Thánh tăng tới rồi sao?

Tế Ðiên nói;

- Xin các vị chớ làm ồn! Ta chính là Hòa thượng bắt Hoa Vân Long đây. Bắt Hoa vân Long chính là ta. Nếu ai không phục thì cứ đến tìm ta!

Tiêu Lượng, Hà Thanh thấy Tế Ðiên, trong bụng nghĩ thầm: “Té ra ông Hòa thượng kiếc này bắt Hoa nhị ca của ta đây mà! Hôm nay chúng ta cướp pháp trường trước rồi đi theo ông ta xem ở chùa nào, tối lại mình tính ông là xong”.

Tế Ðiên đảo mắt một vòng, rồi bước tới chiếc bàn kế hai người ngồi xuống kêu rượu thịt ăn nhậu. Không bao lâu, những người bên ngoài la ó ồn cả lên:

- Sai sự đến rồi!

Từ phương Bắc, một đoàn xe chở tù đi lại, cứ hai quan nhân đẩy một chiếc xe. Xe đầu là Trấn sơn báo Ðiền Quốc Bổn, hai tay bị trói chặt, lưng giắt một chiếc thẻ. Ðiền Quốc Bổn nói rất rành mạch:

- Tại hạ là Ðiền Quốc Bổn. Diêm vương ra lịnh canh ba chết, ai dám chần chờ đến canh năm? Sống có nơi, chết có chỗ, ta là anh hùng đường đường chánh chánh, hào kiệt liệt liệt oanh oanh, chết có sợ gì? Tuy nhiên thân bị phép nước, đành phải chịu thôi!

Thiết thối viên hầuVương Thông ngồi ở xe thứ hai, mở miệng mắng lớn:

- Ta họ Vương tên Thông. Ta không phải là hung phạm giết người hay cường đạo trộm ngựa. Ta chỉ vì muốn báo cừu cho thế huynh, định giết Tri phủ Dương Tái Ðiền, chẳng mat nhỡ việc không thành nên thân bị phép vua như thế này! Ta dù chết cũng trọn tình bằng hữu. Sau khi chết rồi thành âm hồn ta theo bắt sống Dương Tái Ðiền mới thôi!

Trên xe thứ ba là Dã kê lựu tử Lưu Xương, tên này gục đầu yểu xìu, tự nghĩ: “Mình vô duyên vô cớ bị Hoa Vân Long lôi kéo, bất kể thủ phạm tòng phạm, bị chung một xuồng! Chính mình bây giờ không còn lòng dạ nào hết”.

Ðặng Thành ở xe thứ tư, Dương Khánh ở xe thứ năm cũng yếu xìu như bong bóng xì hơi như Lưu Xương.

Hoa Vân Long ở xe thứ sáu, dòm quanh một lượt, cười nhạt tự nói:

- Các vị hãy nghe cho kỹ: Tại hạ chính là Càn khôn đạo thử Hoa Vân Long đây! Ta từ khi sanh ra đến nay giết người có đến hàng trăm. Cái gì ngon đều ăn qua, cái gì đẹp đều đã mặc, bậc đại trượng phu sống có gì vui? Thì chết có sợ gì? Ta hôm nay thân chịu quốc pháp, sống hơn 20 năm như thế này là quá trưởng thành rồi. Ở nơi kia, các bạn ta đều là chí thân, được sống làm người một chỗ, chết đi cùng làm quỷ một nơi có sao đâu! Các vị khôn hơn ta hãy kêu bọn họ cùng đi với ta cho vui!

Mọi người ồn ào như ong vỡ chợ, lúc đó trong quán rượu mấy người ưa nhiệt náo cũng lật đật chạy ra xem. Kim diện quỷ Tiêu Lượng, Luật lịnh quỷ Hà Thanh nghe sai sự đã đến bèn rút dao ra, báo hại phổ ky sợ quá lật đật chui xuống gầm bàn hô hoán:

- Chưởng quỹ ơi, cứu mạng!

Tiêu Lượng vừa rút dao ra đưa lên, còn Hà Thanh chưa kịp rút dao ra thì Tế Ðiên dùng tay chỉ một cái, miệng niệm “Án sắc lịnh hích” trồng cứng hai người lại. Tế Ðiên bên bàn kia đứng dậy, bên này hai người vẫn không nhúc nhích. Kế nghe bên ngoài hô lớn:

- Dao ngọt thiệt!

Ðầu Hoa Vân Long rớt xuống. Ðám đông giải tán. Tế Ðiên bước ra ngoài nói:

- Chưởng quỹ ơi! Ghi sổ cho ta nhé!

- Ðược, được, để tôi ghi sổ cho sư phụ. Ðồ đệ của sư phụ có dặn: Bất luận tiền nhiều ít, sư phụ không cần trả, đến quý ba Dương đại gia sẽ trả một lần.

- Chưởng quỹ nè! Ta xin ông một món, ông cho không?

- Hòa thượng cần thứ nào?

- Ta xin các ông một trái dưa đèo nhé!

- Hòa thượng cứ cầm về đi!

Tế Ðiên ôm một trái dưa đèo bước ra khỏi quán, vừa đi vừa hát khúc sơn ca:

Tiếc thay người đời chẳng biết “Không”,

Mê hoa đắm rượu tỏ anh hùng,

Nhọc nhằn rốt cuộc về chầu Tổ,

Số hết đến kỳ giũ tay không.

Khéo léo nào hơn mèo bắt chuột,

Thời gian thấm thoát tợ tên bay,

Thảng như lực kiệt tinh thần hết,

Thây chết đành vùi chốn huyệt sâu.

Suy đi nghĩ lại tỏ tường,

Nam kha giấc mộng cũng ngần ấy thôi!

Gấp vội vội, Tây lại Ðông,

Loạn cào cào, vinh với nhục,

Tơ lơ mơ, vùn vụt đã năm canh.

Trăm năm cuộc thế xoay vần,

Lên voi xuống chó nhọc nhằn, mộng thôi!

Tỉnh ra nào có ai đâu,

Vui buồn cảnh mộng chỉ toàn rỗng không.

Nói chi đến hoàng hậu sang giàu,

Nói chi đến quan to cực phẩm,

Nói chi đến vương hầu nghiệp cả,

Nói chi đến ngũ bá công cao,

Nói chi đến Tô Tần khéo thuyết,

Nói chi đến Hạng Võ anh hùng!

Ta ở đây đứng chẳng cần yên,

Ngồi nằm tự ý,

Mở mắt say nhận rõ lẽ cùng thông.

Nhìn thấy bản lai diện mục,

Thấu suốt tự tại dung thông

Hồng trần cuồn cuộn, đất trời thỉ chung.

Chỉ cần ngũ uẩn giai không,

Khứ lai tự tại, thong dong tháng ngày.

Tiêu Lượng, Hà Thanh bấy giờ mới nhúc nhích được, hãy còn chưa tỉnh ngộ, muốn giết Tế Ðiên. Hai người lật đật trả tiền rượu, rồi theo dõi phía sau. Tế Ðiên đi một mạch về thẳng chùa Linh Ẩn. Thầy giữ cửa hỏi:

- Lão Tế mới về đó hả?

- Xin chào các vị.

Tế Ðiên đứng lại trước cửa mà chẳng chịu vào trong, lại nói:

- Ta ở phòng phía Tây nơi trái phía Tây của Ðại Hùng bửu điện, từ phía Bắc đếm lại cách một căn, ta ở tại đó. Ai muốn thanh toán hay muốn giết Hòa thượng ta thì cứ việc đến đó.

Thầy giữ cửa nói:

- Cái ông này bữa nay nói nửa điên nửa khùng gì vậy? Ai mà cừu thù với ông đâu nào?

Tế Ðiên không đáp nói:

- Nói cho hai đứa bay nghe rõ ràng rồi đấy!

Tiêu Lượng, Hà Thanh nghe nói thế, nghĩ bụng: “Thế thì hay quá! Tối nay mình khỏi đi kiếm cho mất công!”.

Hai người thấy Tế Ðiên bước vào chùa bèn tìm một quán rượu ăn uống no say lại tìm một quán trọ nghỉ ngơi, chờ đến trống đổ canh hai mới lấy đồ dạ hành ra. Mình mặc áo tam xoa thông khẩu dạ hành, khắp mình quấn quanh dây gút, trước ngực mang túi bát bửu, bên trong gồm thiên lý hỏa, đèn tự sáng, chìa khóa, quần bằng đoạn màu đen, vớ màu lam, đùi vẽ hoa rằn ri, chân mang giày đế mỏng, dao cắm trong bao da màu. Hai người ra khỏi nhà trọ thi triển thuật phi thiềm tẩu bích thẳng đến chùa Linh Ẩn. Vào trong chùa tìm đến chái nhà Tây nhìn xuống. Các nơi đều ngủ cả, chỉ có phòng phía Tây cách đầu phía Bắc một gian là còn đèn sáng. Hai người đền bên cửa sổ xoi lỗ nhìn vào. Chỉ thấy trong phòng có một chiếc giường và một cái bàn, ngoài ra không có gì cả. Trên tường có treo một hũ sành màu vàng đựng nửa hũ dầu, đang cháy ngọn leo lét. Trong chùa có quy củ: Mỗi đêm một người được quản dầu cấp cho hai muỗng canh dầu. Hôm nay Tế Ðiên xin thêm, quản dầu không chịu cấp. Tế Ðiên nói:

- Ta không ở chùa hơn hai tháng, ông tính sồ ngày cấp gộp lại cho ta đi!

Quản dầu không biết nói sao, bèn đong thêm cho Tế Ðiên hai muỗng dầu nữa. Hai người dòm thấy Tế Ðiên tay cầm bầu rượu, miệng nói lẩm bẩm:

- Sống có chỗ, chết có nơi, tối hôm qua ta mộng thấy chẳng lành, mộng thấy gáo dừa bị chúc xuống. Hôm nay không chừng có tên giặc nào đó đến giết ta cũng nên!

Tiêu Lượng, Hà Thanh vẫn không hiểu ý. Giây lát thấy Tế Ðiên kê đầu lên quả dưa đèo nằm ngủ, Tiêu Lượng nói:

- Chú canh nghe, để ta giết ổng!

Hà Thanh gật đầu. Tiêu Lượng vừa định mở cửa, nghe Tế Ðiên la:

- Ðồ chết dầm! Mày lớn mật dữ a!

Tiêu Lượng sợ hết hồn! Kế nghe Tế Ðiên la:

- Mày muốn cắn ta hả? Cái con chuột cống này!

Tiêu Lượng nghe nói biết Tế Ðiên nói với con chuột. Ðợi một lát lâu, nghe Tế Ðiên ngủ rồi, Tiêu Lượng lại định mở cửa, nghe Tế Ðiên la:

- Ðồ quỷ này, mày muốn chết hả? Mày định hại ta à?

Tiêu Lượng tim đập thình thình. Kế nghe Tế Ðiên nói:

- Hay cho con bò cạp này, suýt chút nữa ta hết ngủ. Muốn ngủ mà ngủ cũng không được vì tụi mày!

Tiêu Lượng nghĩ thầm: “Nói sao mà đúng lúc quá!”. Không biết làm sao, Tiêu Lượng lại phải chờ đến trống điểm canh ba, nghe Tế Ðiên ngáy lên như sấm bèn bước vào phòng, trước hết thổi tắt ngọn đèn đang cháy leo lét đi, đoạn trải miếng giấy dầu ra trên đất rồi đưa tay mò mẫm. Tiêu Lượng mò trúng chiếc đầu tóc ngắn bèn phụp một cái, chặt đứt lìa rồi bỏ vào tấm giấy dầu gói lại. Ðoạn tót ra ngoài cùng với Hà Thanh lên nóc trở về nhà trọ. Tiêu Lượng nói:

- Chúng ta đi tìm anh Dương Minh để nói cho ảnh biết phải trái mới được! Hoa Vân Long cùng 36 anh em kết bái là do anh Dương Minh gởi lục lâm thiếp, truyền lục lâm tiễn để mọi người quen biết nhau. Bây giờ Hoa Vân Long phạm tội ở Lâm An, tại sao anh ấy không đếm xỉa gì hết?

- Phải đấy! Hà Thanh nói:

Hai người bắt đầu lên đường, đói ăn khát uống, ngày đi đêm nghỉ. Ngày kia hai người đến thôn Như Ý, Phụng Hoàng Lãnh, huyện Ngọc Sơn, tỉnh Giang Tây. Tới trước cổng nhà Oai trấn bát phương Dương Minh, hai người ngước nhìn, đồng “a” lên một tiếng, nhớ lại...


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 28 Apr 2012, 2:23 PM | Message # 123
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 118Xách thủ cấp tìm kiếm Dương Minh
Thấy ma quái hai người bị hại
Tiêu Lượng, Hà Thanh đến trước cổng nhà dương Minh thấy treo đèn kết hoa rực rỡ, Tiêu Lượng bỗng nhớ lại, nói:

- Hà hiền đệ này! Chúng mình đến đúng lúc quá! Hôm nay chính là ngày lễ sinh nhật của Dương bá mẫu đây, mà ta quên mất! Ðáng lẽ hôm nay phải đến chúc thọ người mới phải.

- Phải đấy!

Hà Thanh đáp, rồi hai người bước vào cổng. Gia nhơn nhìn thấy, nói:

- Té ra là Tiêu đại gia và Hà đại gia! Hai vị nên vào mau đi. Trong sảnh đến đông đủ rồi, chỉ còn chờ hai vị đấy!

Tiêu Lượng, Hà Thanh đi vào bên trong nhìn thấy đủ mặt cả các bạn: Truy vân yến tử Diêu Ðiện Quang, Quá độ lưu tinh Lôi Thiên Hóa, Thiên lý thối Dương Thuận, Thiên lý độc hành Dương Ðắc Thụy, Phi thiên quỷ Thạch Thành Thụy, Phi thiên hỏa tổ Tần Nguyên Lượng, Lập địa ôn thần Mã Giao Hùng, Kim mao hải mã Tôn Ðắc Lượng, Hỏa nhãn giang trư Tôn Ðắc Minh, Quỷ dạ xoa Hàn Long, Lãng lý toản Hàn Khánh, Thiết diện dạ xoa Mã Tịnh, Trích tinh bộ đầu Ðái Thụy, Thuận thủy lôi châu Ðào Nhơn, Ðăng bình độ thủy Ðào Phương, Ðạp tuyết vô ngân Liễu Thụy, cả ngàn người đều có mặt ở khách sảnh. Thấy Kim diện quỷ Tiêu Lượng, Luật lịnh quỷ Hà Thanh bước vào, mọi người đều bước tới chào mừng. Dương Minh nói:

- Hai vị hiền đệ đến rồi! Ta sợ rằng hai chú đến không kịp, nào ngờ vẫn không quên.

Tiêu Lượng nói:

- Ðể hai đứa tôi vào chúc mừng lão thái thái.

Dương Minh nói:

- Hai hiền đệ có mặt là tốt rồi! Cứ ngồi đây uống rượu đi, lát nữa ta sẽ nói giùm hai hiền đệ là được.

Tiêu Lượng, Hà Thanh đều ngồi xuống dự tiệc. Dương Minh nói:

- Hôm nay 36 anh em chúng ta không thể về đông đủ hết; có người chết, có người đi ra ngoài, có người chẳng biết đi đâu, tính lại thiếu hết mấy vị.

Mọi người cùng nói:

- Ðó là lẽ tự nhiên rồi!

Phi thiên quỷ Thạch thành Thụy mới hỏi Tiêu Lượng từ đâu đến đây? Tiêu Lượng đáp:

- Từ kinh đô.

- Ở kinh đô có tin tức gì hay không?

- Có tin là Hoa Vân Long bị giết.

Dương Minh nghe nói chắp tay:

- Cám ơn trời, cám ơn đất!

Tiêu Lượng hỏi:

- Này Dương đại ca! Hoa Vân Long là do anh giới thiệu kết bái với 36 bạn hữu. Nếu anh ta không tốt, anh còn che chở làm chi? Hiện tại anh ta chết ở Lâm An vì chịu quốc pháp, sao anh lại nói cám ơn trời đất?

- Này Tiêu Hiền đệ! Em có biết hành vi của Hoa Vân Long là như thế nào không?

- Tôi không biết.

Dương Minh mới đem việc Hoa Vân long đại náo ở Lâm An: Tại am Ô Trúc nhơn gian dâm không thành mà giết chết liệt phụ trinh tiết, giết người ở Thái Sơn lầu, trộm ngọc chúc Phụng quan của Tần tướng phủ, hái hoa ở Triệu Gia lầu ra sao, nơi rừng liễu ném phiêu tiêu hại ba bạn ra sao, đêm tối vào Bồng Lai quán ra sao, những lời nói sau khi ném phiêu hại ba bạn..., tất cả đều thuật lại đầy đủ. Tần Nguyên Lượng, Mã Diêu Hùng nghe đến việc của Hoa Vân Long, hận mình không thể ăn tươi nuốt sống Hoa Vân Long cho hả.

Tiêu Lượng, Hà Thanh nghe rồi mới nói:

- Không xong rồi! Hai đứa tôi làm chuyện bậy bạ quá!

Dương Minh hỏi:

- Hai em làm việc gì mà bậy bạ?

- Ðại ca có biết Tế Ðiên tăng không?

- Biết chớ!

- Hai đứa tôi chẳng biết rõ ràng, đã giết Hòa thượng báo thù cho Hoa Vân Long rồi!

- Tế Công là vị Phật sống làm sao em có thể giết được?

- Anh không tin, đầu người tôi còn để trong bao giấy dầu nè, để tôi đưa ra xem.

- Em mở ra cho ta xem thử!

Tiêu Lượng lập tức mở gói giấy ra và rất đỗi kinh ngạc. Té ra không phải đầu người, mà là nửa trái dưa đèo, bên trên có bốn câu thơ:

Nực cười Hà Thanh với Tiêu Lượng

Lầm lẫn dưa đèo với Hòa thượng

Cả hai ra sức làm việc quấy

Khó khỏi rồi đây gặp tai ương!

Mọi người nhìn thấy rộ nhau cười lớn. Mã Tịnh nói:

- Tế Công là vị Phật sống, ở nhà tôi bắt yêu tại chùa Tỳ Lô, mấy anh làm sao mà giết ổng được? Còn lời của Tế công rất là ứng nghiệm. Nói hai anh có tai nạn thì hai anh mau đi trốn đi!

Tiêu Lượng nói:

- Hai đứa tôi trở về nhà lánh nạn ít ngày, rồi sau đó lên chùa Linh Ẩn để tạ tội.

Ai nấy đồng nói:

- Nói như vậy phải đa!

Mọi người ở chơi nhà Dương Minh hai ngày, hôm sau ai về nhà nấy. Tiêu Lượng, Hà Thanh theo Mã Tịnh về Tiểu Nguyệt Ðồn vào lúc xế chiều, nhìn thấy nhà nhà đều đóng cửa kín mít, phố xá vắng hoe, khác hơn thường lệ. Mã Tịnh nói:

- Sao lạ vậy? Chắc có duyên cớ gì đây?

Ba người đến trước nhà Mã Tịnh kêu cửa. Bên trong, Hà thị bước ra hỏi:

- Ai đó?

Mã Tịnh đáp:

- Ta đây!

Hà thị nghe tiếng, mở cửa nói:

- Anh về thiệt đúng lúc quá! Tiểu Nguyệt Ðồn bây giờ ở không được rồi! Chắc không xong quá!

- Tại sao vậy?

- Khi anh đi rồi, hàng đêm sau khi trống đổ canh một, từ hướng Tây một trận gió cuốn đến, không biết là ma, là quái hay quỹ? Tiếng kêu “ồ ồ, ào ào” suông vào cửa nhà ai, cười lên một tiếng thì chắc chắn hôm sau nhà ấy có người chết. Hôm nay là ngày thứ bảy, việc đó xảy ra sáu ngày, có sáu người chết. Mã đại gia ở phía Tây nhà mình đã chết rồi, ngày thứ hai Lý đại gia ở cách vách cũng chết. Cho nên nhà nhà đều sợ quá, gần trưa cũng chưa dám mở cửa, cả đến phố xá cũng đóng im ỉm không dám bán buôn chi.

Hà Thanh nghe rồi bèn nói:

- Tôi không tin việc này đâu! Ra ngoài hành hiệp tác nghĩa tôi có thấy ma quỷ gì đâu. Tối nay tôi sẽ chờ nó.

Tiêu Lượng nói:

- Phải đó, tối nay bất kể là thứ gì, chúng ta hãy cầm dao chém nó.

Mã Tịnh nói:

- Hai anh đừng nên làm thêm lắm chuyện.

- Không sao đâu mà! Hà Thanh nói:

Ba người nói xong cùng ngồi lại ăn cơm chiều. Sau khi trống báo canh một thì từ hướng chánh Tây một trận gió ào đến, ồ ồ ạc ạc dựng cả tóc gáy. Hà Thanh, Tiêu Lượng hai người cắp dao nhảy ra ngoài thì thấy từ hướng Tây một vầng khói trắng dài hơn một trượng, cũng nhìn không ra là giống gì! Tiêu Lượng, Hà Thanh cùng hét lên một lượt:

- Yêu quái cả gan lớn mật! Hai ta kết thúc tánh mạng mi đây!

Nói rồi rút dao chém tới.

Khói trắng nhắm hai người phang vào. Hai người sợ quá chạy tuốt vào nhà nằm lăn ra đất, hôn mê bất tỉnh luôn. Khói trắng đó đến trước cửa nhà Mã Tịnh cười lên một tiếng rồi đi. Mã Tịnh thấy hai người nằm lăn ra đất tợ xác chết, kêu không đáp, gọi không thưa. Trời sáng rõ, nghe bên kia đường có tiếng khóc, thì ra Lưu thị gia nhà ở đối diện chết rồi. Mã Tịnh lòng đương lo lắng thì nghe tiếng gõ cửa, lật đật chạy ra xem, thì ra đó là Lôi Minh và Trần Lượng. Mã Tịnh hỏi:

- Nhị vị hiền đệ ở đâu đến đây?

- Hai tôi từ phủ Khúc Châu đi lên nhà Dương đại ca. Khi Tế Công bắt được Hoa Vân Long, hai đứa tôi đang ở phủ Khúc Châu. Chừng đến nhà Dương đại ca, hai đứa tôi nghe nói Tiêu Lượng, Hà Thanh đắc tội với Tế Công. Dương đại ca bảo chúng tôi đi Lâm An giúp Tiêu Lượng, Hà Thanh năn nỉ Ngài xá tội cho!

Mã Tịnh nói:

- Hai vị hiền đệ đến đây vừa đúng lúc! Tiêu Lượng, Hà Thanh bị yêu quái suông phải. Hai vị hiền đệ chịu cực một phen đi thỉnh Tế Công về đây. Một là cứu trừ tai họa cho dân địa phương, hai nữa xin Ngài mở lòng từ bi cứu chữa cho Tiêu Lượng, Hà Thanh khỏi chết.

Lôi Minh hỏi:

- Sự việc như thế nào?

Mã Tịnh dắt hai người vào trong rồi đem trận gió ồ ồ ào ào thuật qua một lượt. Lôi Minh, Trần Lượng nghe xong, nhìn thấy Tiêu Lượng, Hà Thanh quả nhiên nằm ngay đơ như xác chết, bèn cáo từ Mã Tịnh, thuật đường đi đến Lâm An thành.

Về phần Tế Ðiên, sau khi bọn giặc Hoa Vân Long bị chém rồi, Tế Ðiên vẫn ở lại trong chùa. Rảnh rỗi, ra tìm mấy người đồ đệ ở gần đó uống rượu chơi. Một hôm, có một lão đạo sĩ đến chùa tìm Tế Ðiên. Lão đạo này mình cao tám thước, đầu đội đạo quan cửu lương bằng đoạn màu xanh, lưng thắt dây tơ màu vàng chanh, vớ trắng vân hài, sau lưng ló lên chuôi bảo kiếm đựng trong bao da cá màu xanh, tay cầm phất trần, mặt màu vàng nhạt, mi dài mắt sáng, mũi cao, miệng hình chữ Tứ với ba chòm râu đen phất phơ trước ngực, đúng là Thái bạch Lý Kim Tinh xuất thế, nghi biểu khác phàm. Vị đạo sĩ này tu ở Huyền Diệu quán trên núi Tứ minh, họ Tôn, tên là Ðạo Toàn, chính là đại sư huynh của Chữ Ðạo Duyên. Nhơn vì Chữ Ðạo Duyên mấy hôm trước trở về miếu mắc bệnh, vì tức giận lại bị thương hàn. Tôn Ðạo Toàn đến thăm, mới hỏi:

- Sư đệ bệnh gì thế?

- Tôi mắc bệnh vì giận Tế Ðiên Hòa thượng đây!

Nói xong bèn đem những việc vừa qua thuật lại. Tôn Ðạo Toàn nói:

- Không hề chi! Ðể ta đi kiếm tế Ðiên giết quách báo thù cho sư đệ là xong.

- Nếu sư huynh dám làm như vậy thì bệnh tôi sẽ hết ngay thôi!

- Ta đi đây!

Nói rồi từ giã đi ngay.

Ngày kia, Tôn Ðạo Toàn tới Lâm An, ngụ ở một khách điếm nơi cửa Tiền Ðường. Hôm sau đến chùa Linh Ẩn, hỏi thầy giữ cửa:

- Tế Ðiên có ở trong chùa không?

- Ông kiếm Tế Ðiên hả? Không biết ông ấy có đi ra ngoài chơi hay không? Nếu đi ra ngoài chơi thì không chừng đỗi gì, hoặc 5 ngày, 3 ngày, một tháng, nửa tháng mới về. Nếu ở chùa thì thế nào lát nữa cũng có ra, đợi có người nào ra ông hỏi thử xem!

Lão đạo sĩ đợi một lát thì thấy từ trong đi ra một ông Hòa thượng kiếc, tăng y rách nát, tay ngắn thiếu bâu, chiếc mũ đội về bên trái. Lão đạo sĩ hỏi:

- Ông có phải là Tế Ðiên không?

- Không phải đâu! Anh em chúng ta có bốn người: Hồ Ðiên, Loạn Ðiên, Hỗn Ðiên và Tế Ðiên. Ta đây là Hồ Ðiên.

- Ông kêu giùm Tế Ðiên cho ta một chút.

- Ta đương thèm rượu, ông đưa tiền đây ta sẽ kêu giùm cho.

Lão đạo sĩ bèn móc túi đưa cho Hòa thượng hai tiền, Hòa thượng đi vào. Ðợi một lát lâu thì thấy bên trong đi ra có một ông Hòa thượng kiếc nữa. Lão đại sĩ hỏi:

- Ông có kêu Tế Ðiên giùm tôi chưa mà sao không thấy ông ấy ra?

- Ta đâu có biết, chắc ông nhìn lầm người rồi đa! Ta tên là Hỗn Ðiên, bộ ông không thấy chiếc mũ của ta lệch ở phía nào sao?

Lão đạo sĩ dòm lại thấy chiếc mũ lệch ở phía trước đầu, bèn nói:

- Ông không phải là Hồ Ðiên à?

- Ta không phải mà! Hồ Ðiên là đại sư huynh của ta. Ông ấy uống rượu xong thì đi ngủ rồi.

- Hỗn Ðiên! ông đi kêu Tế Ðiên giùm ta đi.

- Ta đâu có đi làm công không! Ông muốn kêu thì chịu tiền rượu cho ta đi chớ!

Lão đạo sĩ lại móc đưa ra hai tiền. Hòa thượng cầm tiền đi vào. Lão đạo sĩ chờ mãi cho đến mặt trời xế qua, bên trong mới lững thững đi ra một ông Hòa thượng kiếc. Lão đạo sĩ nhìn không ra ông nào mới hỏi:

- Ông là Hồ Ðiên hay Hỗn Ðiên?

- Ta là Loạn Ðiên đây. Ông tìm ai vậy?

- Tôi tìm Tế Ðiên.

- Ðể ta đi kêu giùm cho, mà ông phải chịu tiền rượu cho ta mới được!

- Như vậy ông không phải là Hỗn Ðiên sao?

- Bộ ông không thấy chiếc mũ của ta đây sao?

Lão đạo sĩ nhìn kỹ lại thì thấy chiếc mũ đội lệch ra phía sau, đành móc đưa ra hai tiền nữa. Chờ mãi cho đến tối đen cũng không thấy ai đi ra. Lão đạo sĩ tức giận trở về khách điếm. Hôm nay lại đến nữa, đứng ở trước cổng chùa kêu Tế Ðiên mà mắng.

Ðương mắng chửi, thì Lôi Minh và Trần lượng đi trờ tới. Lôi Minh nói:

- A cái thằng chó này, sao mi dám chửi sư phụ ta?

Lão đạo sĩ nghe nói, liền hỏi:

- Mi là đồ đệ Tế Ðiên hử?

- Ðích thị!

- Ðược! Ta kiếm Tế Ðiên không ra thì gặp mi đây!

Nói rồi chỉ tay một cái, dùng định thân pháp trồng cứng Lôi Minh, Trần Lượng lại. Lão đạo sĩ đưa tay rút kiếm định kết thúc tính mạng hai vị anh hùng.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 28 Apr 2012, 2:24 PM | Message # 124
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 119Báo thù em, lên Linh Ẩn tìm Tế Công
Dùng ban vận pháp dời tiền giúp hiếu phụ
Tôn Ðạo Toàn rút kiếm định giết Lôi Minh, Trần Lượng, thì nghe trong chùa có tiếng nói:

- Ha ha! Thằng cha lộn giống này, ông định ăn hiếp đồ đệ ta hử? Ðể ta ra phân tài cao thấp với ông mới được!

Lão đạo sĩ nhìn lại, từ trong chùa đi ra một ông Hòa thượng kiếc, tăng y rách nát, tay ngắn thiếu bâu, lưng cột dây thung, khật khà khật khưỡng, tóc trên đầu dài hơn hai tấc, mặt dính bùn tèm lem, quần rách lòi cả hai chân, mang đôi dép cỏ. Thật là: Ba phần không giống người, bảy phần hình như quỷ. Lão đạo sĩ hỏi:

- Ông là tế Ðiên hử?

- Chính ta đây! Oan có đầu, trái có chủ, ông đừng có ăn hiếp đồ đệ ta không được đâu!

Tế Ðiên bèn làm phép giải cho Lôi Minh, Trần Lượng. Hai người nói:

- Bạch sư phụ! Hai con từ Tiểu Nguyệt Ðồn đến tìm sư phụ đây!

- Hai con không cần phải nói, ta biết cả rồi! Hai con trở về đó trước đi, ta nói chuyện với lão đạo này ít câu rồi sẽ đến sau.

Tế Ðiên nói:

- Này lão đạo! Chúng ta tìm một chỗ vắng nói chuyện đi!

- Thế thì tốt!

Tế Ðiên quay đầu bước đi. Lão đạo sĩ lật đật theo sau. Trong chớp mắt không thấy Hòa thượng đâu. Lão đạo sĩ tìm khắp nơi cũng không thấy, không biết làm sao đành phải trở về khách điếm. Lão đạo sĩ lại nghĩ rằng: “Tiền mang theo đã hết rồi! Phải nghĩ cách kiếm ra tiền để chi trả tiền ăn uống, tiền ở trọ, rồi sẽ đi kiếm Hòa thượng sau!”.

Lão đạo sĩ bèn ra phố mua hai cân bánh in, trở về quán trọ lượm hết táo và đậu ra rồi vò thành viên, dùng màu vàng áo bên ngoài, lấy thuốc xông lên cho có vẻ thuốc rồi cất vào túi. Lão đạo sĩ đến cửa Tiền Ðường tìm thuê một chiếc bàn giá mỗi ngày 100 tiền để đổi thuốc. lão đạo đặt một cái hộp gỗ lên bàn rồi rao lớn rằng:

- Bần đạo là Mai hoa đạo nhơn, tu ở Mai Hoa lãnh trên núi Mai Hoa, đang ngồi tu trong động bỗng tâm cơ máy động, bấm tay toán biết rằng địa phương này lâm nạn, bèn vội vàng lướt mây cỡi gió đến đây thí thuốc cứu người. Các vị cần thuốc, chẳng kể là có tiền nhiều hay ít, cứ bỏ vào hộp của bần đạo đây thì sẽ được thuốc.

Lão đạo sĩ rao một lát thì có rất nhiều người bu quanh đông nghẹt, trong đó có người hiếu sự, cầm 200 tiền bỏ vào hộp; lão đạo sĩ đậy hộp lại, nhấc tay ra, miệng niệm :Vô lượng thọ Phật!”. Chừng dở hộp ra: tiền không thấy nữa mà có một viên thuốc nằm sẵn. Lão đạo sĩ nói:

- Thưa các vị! Viên thuốc này là của Thái Thượng Lão Quân ban cho đó! Nó có thể trị chứng hư lao bách tổn, ngũ lao thất thương, thai tiền sản hậu của đàn bà, ngũ tích lục tụ của đàn ông, nam phụ lão ấu, lớn nhỏ, mắc bệnh gì uống vào là hết ngay. Quý vị cứ đem thuốc này về nấu trong nồi đất với nước âm dương, thêm vào đó chút đường, uống vào là hiệu nghiệm như thần.

Mọi người nhìn thấy tiền bỏ vào hộp biến mất, có thuốc hiện ra, thiệt là việc thần tiên kỳ diệu! Người ta ở trên đời, gặp những việc ít thấy bèn cho là kỳ quái. Việc lão đạo sĩ hoán đổi, đó là ông ta dùng phép ban vận: đem tiền bỏ vào túi, rối đem thuốc đổi vào hộp, chớ có chi lạ! Mọi người thấy việc mới mẻ ấy bèn bàn tán xôn xao. Lão đạo sĩ nói:

- Quý vị đừng thấy cái hộp này nhỏ tí ti mà coi thường! Nó có thể chứa được tam sơn, ngũ nhạc. Quý vị nếu không tin thử bỏ tiền vào xem, bỏ 1 điếu không thấy, bỏ 800 cũng vậy.

Lão đạo sĩ đang cao hứng khoe khoang việc thí thuốc đổi tiền, thì đằng kia Tế Ðiên đi lại. Tế Ðiên từ đằng xa nhìn thấy, nghĩ thầm: “Lão đạo lộn sòng này! Lại ở đây gạt người ta lấy tiền chớ! Lấy bánh in vò viên đổi tiền của thiên hạ!”.

Tế Ðiên lại thấy từ đằng xa có người trải một tờ giấy trên đất, trên viết lời cáo bạch:

- Kính thưa các vị quân tử bốn phương được rõ: Tiểu phụ họ Ngô, làm dâu nhà họ Trương, chồng đi buôn bán ở xa, bà gia trong nhà bị bệnh mất, cần áo quần quan quách tẩn liệm, mà trong tay tiểu phụ không có một văn. Mọi việc chi dùng không biết tính sao, chỉ có nước mong cầu các bậc quân tử ở tứ phương đem lòng trắc ẩn tùy sức giúp đõ. Nhiều người vừa giúp, tích tiểu thành đa, để cho việc mai táng bà gia tiểu phụ hoàn thành, khỏi phải thi hài bộc lộ, gia đình tiểu phụ cám đức không cùng!

Tế Ðiên đến gần nhìn kỹ, thấy có rất nhiều người vây quanh, nhưng không ai cho tiền cả. Tế Ðiên nói:

- Mấy người cho cô ấy vài trăm đi, đó cũng là việc tốt mà!

Có người đứng bên móc ra 500 điếu, nói:

- Này Hòa thượng! Ông đừng nói còn dễ nghe hơn! Ông cứ cho cô ấy mất trăm, ta sẽ cho mấy trăm như vậy.

- Ta cho cô ấy, ông có dám thi đua với ta không?

- Nếu so với rách nát của ông thì ta không dám đâu! Ta cho cô ấy 1 điếu đây.

- Ta cũng cho một điếu. Tế Ðiên nói:

Nói rồi thò tay vào bọc, miệng niệm : Án sắc lịnh hích”, rút ra 500 tiền, ước chừng 1 điếu, đưa cả cho thiếu phụ. Người kia nói:

- Ta lại cho 500 nữa!

Tế Ðiên lại thò tay vào túi, miệng niệm “Án sắc lịnh hích”, rút ra 300 điếu, lại thò tay vào rút ra 200 điếu nữa. Ðây là sâu tiền bằng đồng, xỏ bằng dây đỏ. Tế Ðiên vừa mới móc ra thì kế bên có người thấy được “a” lên một tiếng. Chuyện là thế này: Có người họ Trương tên Ðại, mắc bệnh tê, có 200 đồng tiền đồng, hôm nay cùng với em kết nghĩa là Lý Nhị ra phố chơi. Trương Ðại chột bụng muốn đi cầu, bèn đưa 200 tiền cho Lý Nhị giữ giùm. Lý Nhị thấy lão đạo sĩ thí thuốc lạ kỳ, anh ta muốn đổi thuốc, lại không có tiền, bèn lấy 200 tiền bỏ vào trong hộp đạo sĩ, đổi được viên thuốc. Trương Ðại đi cầu xong, bèn hỏi số tiền khi nãy. Lý Nhị nói:

- Tôi đưa lão đạo sĩ, đổi được 1 viên thuốc, về nhà tôi sẽ trả lại anh.

Trương Ðại nói: Xài hết thì thôi!

Hai người kéo nhau đến chỗ ồn ào này, xem Hòa thượng cho tiền. Thấy Hòa thượng móc ra một xâu tiền, Trương Ðại bỗng nhớ ra đó là xâu tiền của mình, bèn hỏi Lý nhị:

- Lý Nhị! Sao xâu tiền kia lại chạy vào trong túi Hòa thượng vậy?

- Thiệt kỳ quá!

Hai người bèn chạy đến chỗ lão đạo sĩ, thấy có một người cầm 500 tiền ra đổi thuốc. Ðem tiền bỏ vào hộp, lão đạo sĩ bèn niệm: “Vô lượng thọ Phật”. Giở hộp ra tiền không có nữa. Hai người đó lại chạy về chỗ này để xem hai ông tiên làm phép, thấy tế Ðiên thò tay vào túi, miệng lẩm bẩm: “Án sắc lịnh hích”, rút ra 500 tiền, đúng y số tiền mà lão đạo sĩ vừa mới đổi thuốc. Hai người này cũng không biết sự việc là thế nào, lại chạy đến chỗ lão đạo sĩ, thấy có một người đổi thuốc, lấy ra 800 tiền bỏ vào hộp, khi lão đạo sĩ giở hộp ra, số tiền biến mất. Hai người này lật đật chạy về chỗ Tế Ðiên xem thử, thấy Hòa thượng thò tay vào “Án sắc lịnh hích”, quả nhiên lôi ra 800 tiền. Mọi người đứng xung quanh cũng không biết hai người ấy chạy tới chạy lui để làm gì?

Chiều lại, lão đạo sĩ nghĩ rằng: “Chắc tiền vô cũng kha khá! Thôi trở về cho xong”. Bèn nói:

- Thưa quý vị! Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại. Hôm nay sơn nhân không thí thuốc nữa!

Mọi người đều giải tán. Lão đạo sĩ thò tay mò vào bọc, tiền thâu được không còn một đồng nào cả! Lão đạo sĩ ngạc nhiên nói:

- Lạ dữ a!

Trương Ðại, Lý Nhị cười, nói:

- Không có hả?

- Hay a! Chắc là hai chú này lấy của ta chứ gì?

- Chúng tôi không có lại gần ông làm sao lấy được?

- Tại sao mấy chú biết ta không có tiền?

- Hai đứa tôi theo dõi từ sáng đến giờ, thấy tiền của ông đều chạy vào tay thí xả quan tài của Hòa thượng kiếc hết. Ở đây ông bỏ vô 500 tiền, thì đằng kia Hòa thượng móc ra cũng 500 tiền y bon!

- Hòa thượng đó ở đâu?

- Ở đằng kia kìa!

Lão đạo sĩ nghĩ bụng: “Ðây chắc là Tế Ðiên rồi! Ta phải kiếm ông ta thí mạng mới được”. Lão đạo sĩ vừa định chạy đi, thì có hai người chạy lại nói:

- Ðạo gia khoan đi, hãy trả tiền thuê bàn đã!

- Ta một tiền cũng không có.

- Vậy thì đâu có được! Hãy thế chân cái phất trần quý của ông lại đây. Ta cho ông thế chân, rồi ngày mai cầm 100 tiền lại lấy phất trần.

Lão đạo sĩ không có cách gì hơn, đành phải thế phất trần, giận đến râu tóc dựng ngược, muốn kiếm Tế Ðiên sống mái một trận. Lật đật chạy đi tìm, nhưng tung tích Hòa thượng không thấy nữa! Tế Ðiên dùng ban vận pháp lấy bao nhiêu tiền của lão đạo sĩ đều đem cho thiếu phụ hết, cộng với tiền mọi người cho được tất cả hơn 200 điếu. Tế Ðiên nói:

- Ðại nương ơi! Hãy đem tiền này về mua quan tài chôn cất bà cụ cho tử tế đi! Chồng nàng chắc nửa tháng nữa sẽ về đó.

Trương Ngô thị dập đầu tạ ơn Hòa thượng rồi trở vế nhà. Tế Ðiên tiếp tục đi đến trước, ngước xem thấy oán khí ngất trời, bèn buột miệng nói;

- A Di Ðà Phật! Việc này đâu lẽ bỏ qua! Hòa thượng ta việc này chưa xong, lại gặp phải một việc khác.

Bên đường phía Tây trước mặt Tế Ðiên là một tiệm rượu mới mở, bảng đề là Song Nghĩa lầu. Ngoài cổng treo đầy hoa đỏ, trên vách treo đầy bảng đỏ chữ vàng; nào là:

Tài lộc xum xuê,

Lợi khắp tam giang

Lên như mặt trời,

Sáng mãi như trăng...

Tất cả đều là lời chúc mừng của bè bạn đưa đến. Tế Ðiên vén rèm bước vào, thấy thực khách ngồi đầy, chen nhau không lọt, không còn chỗ trống.

Tại sao quán rượu này người ta lại ăn đông như thế? Chỉ vì người nghèo ham của rẻ, hôm nay quán mới khai trương, giảm một nửa giá. Món ăn 120 bán chỉ 60, món 240 chỉ bán 120, cho nên người ta mới đến ăn đông như vậy.

Tế Ðiên nhìn thấy có một anh chàng béo phệ mới đến, anh ta ngồi rồi lại lấy chân gác lên cái ghế khác thành ra một mình ngồi hai ghế. Tế Ðiên đi tới chẳng nói chẳng rằng, ngồi lên cái chân của anh ta. Anh chàng béo phệ nói:

- Cái ông Hòa thượng này, đau không chịu nổi mà!

Tế Ðiên nói:

- Ta cảm thấy quá êm ái, có gì đau đâu nà!

Phổ ky lật đật chạy tới nói:

- Hai vị này ngồi đúng chỗ đi!

Anh chàng béo phệ không biết làm sao, đành rút chân lại. Tế Ðiên liền ngồingay ghế trống. Phổ ky nói:

- Ðại sư phó kêu thức ăn thì chờ một lát. Vị khách phì lũ này cũng vừa mới đến kêu một đĩa vò viên nướng mà phải đợi nãy giờ đấy!

- Không gấp gì! Ta cũng kêu một đĩa vò viên nướng nữa. Chú đem cho ta một hồ rượu để uống trước, chừng có thức ăn ta sẽ ăn sau.

- Thế thì được.

Nói rồi kêu một hồ rượu để Tế Ðiên ngồi nhâm nhi. Giây lát vò viên đem lên, đó là đĩa kêu trước của anh béo phệ. Chừng ngang qua bàn, Tế Ðiên bốc một viên bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Phổ ky nói:

- Dĩa này là của ông béo phệ kia kêu chớ không phải của Hòa thượng đâu.

Tế Ðiên nói:

- Của ông ta kêu hả, thôi trả lại cho ông ta.

Nói rồi nhổ toẹt ra, nhổ luôn cả đờm rãi, nước miếng tùm lum lên đĩa. Anh chàng béo phệ kia thấy vậy, nói:

- Tôi không kêu dĩa đó đâu.

Phổ ky nói:

- Ông béo không gấp, tôi sẽ gọi cho ông dĩa khác.

Giây lát dĩa vò viên kia bưng lên. Phổ ky nói:

- Dĩa vò viên này là của Hòa thượng kêu đây này.

Tế Ðiên nói:

- Của ta kêu thì ta ăn.

Nói rồi chộp lấy ăn luôn.

Anh chàng béo phệ tức giận không làm gì được, bèn tránh xa Hòa thượng, kiếm một bàn khác ngồi. Tế Ðiên ăn xong hai dĩa vò viên bèn kêu phổ ky tính tiền. La Hán gia thi triển Phật pháp, đại hiển thần thông muốn đùa chưởng quỹ chơi, nào ngờ lại lòi ra một trường nhân mạng thị phi!


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 28 Apr 2012, 2:24 PM | Message # 125
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 120Nơi Song Nghĩa lầu, bọn giặc gạt người
Mượn phép hoàn hồn cợt đùa lão đạo
Tại Song Nghĩa lầu, Tế Ðiên ăn uống xong bèn kêu phổ ky tính tiền. Phổ ky tính xong, nói:

- Cộng tất cả là 720 văn.

Tế Ðiên nói:

- Có là bao, thêm vô 80 cho đủ 800 văn nhé!

- Cám ơn đại sư phó.

- Ngươi ghi sổ cho ta nhé!

- Thế thì đâu có được! Hôm nay tiệm mới khai trương, không thể bán thiếu. Ðã giảm phân nửa giá rồi, tất cả đều phải trả bằng tiền mặt mới được.

- Chú không dám ghi sổ hả? Chúng ta phải lên quan mới được.

Phổ ky nghe nói lên quan bèn nghĩ: “Mình cần chi phải phí lời với ổng? Cứ bảo cho chưởng quỹ biết để ông ta quyết định có cho thiếu hay không”. Nghĩ rồi phổ ky đến nói với chưởng quỹ:

- Chưởng quỹ ơi! Vị đại sư phó kia ăn hết 800 tiền, ông đòi ghi sổ. Ông nói: Không cho ghi sổ thiếu ông kiện lên quan.

Chưởng quỹ ngước mắt nhìn thấy ông Hòa thượng nghèo khổ hết chỗ nói, bèn bảo:

- Này phổ ky, chú không cần tranh cãi với ông Hòa thượng đó làm gì. Ông ta nghèo quá mà! Ta đã từng sống trong nghèo khổ nên biết cái khó của người nghèo. Chú bảo với ông talà muốn ghi sổ cứ ghi.

Phổ ky đi ra, nói:

- Ðại sư phó! Chưởng quỹ chúng tôi bằng lòng cho ông ghi sổ rồi đó.

- Có ghi sổ thì hãy ghi 2 điếu nhé! Thối lại ta 1 điếu 2 để ta cầm theo tiêu vặt. Bữa nay ta quên mang theo tiền lẻ.

Phổ ky nói:

- Chưởng quỹ nè! Ông có nghe Hòa thượng nói không?

Chưởng quỹ tằng hắng một tiếng, nói:

- Hôm qua mình còn chưa có cơm, hôm nay mình mở tiệm này buôn bán tốn kém đến mấy muôn lượng; kể ra trời có để mắt, hôm nay mình mới có ngày vui vẻ như thế này. Cũng được, Hòa thượng là người xuất gia, ta cho ông 1 điếu 2. Chú nói với đại sư phó rằng: Cái đó coi như ta cúng chùa nhé!

Phổ ky liền lấy 1 điếu 2 đưa cho Tế Ðiên. Tế Ðiên nói:

- Ta kêu thêm một bầu rượu với một đĩa nhắm nữa!

Phổ ky nói:

- Chẳng phải hồi nãy ông vừa ăn xong, lại kêu nữa à?

Phổ ky lại lấy rượu và đồ nhắm đem ra, Tế Ðiên ngồi ăn uống hết. Trong đám thực khách có những người vô lại, thấy Hòa thượng ăn rồi còn đòi tiền, không đưa đòi kéo lên quan. Chưởng quỹ chịu đưa ông ta tiền, chắc là sợ lên quan lắm! Có hai người ăn uống xong kêu phổ ky tính tiền, ăn hết 2 điếu, kêu thối lại 3 điếu, tức là ghi sổ 5 điếu. Chưởng quỹ cũng thối lại cho họ. Tục ngữ có câu: “Cửa lành khó mở, cửa lành cũng khó đóng”. Ba người ngồi kế bên ăn hết 3 điếu rưỡi, coi như 4 điếu, bảo ghi sổ 10 điếu, rồi đòi thối 6 điếu.

Chưởng quỹ nghe nói nổ giận, bèn nói lớn:

- Thưa các vị! Tôi mở ra quán cơm này, hôm qua không ăn cơm, hôm nay buôn bán được mấy vạn lượng, số tiền đó đâu phải tôi là kẻ cướp đường giựt dọc, khoét vách ăn hàng, cũng không phải là trộm làm bạc giả. Vừa rồi Hòa thượng đòi thối tiền, tôi biết cái khó của người nghèo, hơn nữa ông là người xuất gia, tôi phải nên thí xả cho ông. Các vị lại bắt chước theo Hòa thượng, ăn 2 điếu đòi thối 3 điếu, tôi nghĩ chúng ta đều là bà con lối xóm, không nên làm như vậy. Ðến cái quán nhỏ của chúng tôi mà nói ăn 4 điếu đòi thối 6 điếu! Tới chỗ khác các vị có dám làm như vậy không? Tôi không phải sợ lên quan đâu! Tôi vốn xuất thân từ người nghèo, đến chỗ này cũng hơn một năm rồi. Các vị đừng hiếp đáp tôi chớ! Tôi cũng không để ai hiếp đáp mình đâu! Vị nào muốn thối hử? Bước ra nói nghe coi!

Mọi người nghe nói đều trố mắt ngạc nhiên! Ðương lúc ấy, tấm rèm lay động, một người bước vào nói:

- Chưởng quỹ nè! Hứa cho 200 lượng bạc sao không chịu đưa tôi?

Chưởng quỹ dòm lại: Người này đội mũ lệch, mang chiếc áo choàng lớn, hơn 50 tuổi, mặt vàng ệch, đôi chân mày ngắn trên cặp mắt tròn nhỏ, chiếc mũi quặp thòng dưới chiếc trán nhăn nhíu, mấy cọng râu vàng lơ thơ chỗ nơi một cọng. Người này họ Dao tên Biến, tự là Hoang Sơn. Bình thường đi ra ngoài kiếm chuyện gạt người, gây sự lung tung. Hôm nay nghe nói chưởng quỹ Song Nghĩa lầu sợ đến cửa quan, ăn cơm lại thối tiền, tên Dao Hoang Sơn này muốn đến đây để gạt chưởng quỹ. Hắn bước vào cửa liền nói:

- Chưởng quỹ nè! Hứa cho tôi 200 lượng bạc sao không chịu đưa?

Chưởng quỹ nghe nói, khí uất đến tận cổ, liền bước tời chỗ Dao Hoang Sơn cho hắn một bạt tai, nào ngờ bị bạt tai đó Dao Hoang Sơn té nhào tắt thở luôn. Những người uống rượu trong quán nhốn nháo cả lên. Vị chưởng quỹ này họ Lý tên Hưng. Xưa kia làm phổ ky cho tiệm cơm, tánh tình siêng năng cần kiệm, lại thêm tuổi trẻ sức mạnh, rất chu toàn nhiệm vụ. Làm công mấy năm, trong tay để dành được mấy trăm điếu tiền. Có người thấy anh ta có tiền bèn nói:

- Này Lý Hưng! Sao chú không nghĩ đến chuyện lập gia đình để có con cái nuôi dưỡng chớ!

- Tôi cũng có ý muốn đây, ngặt không người nói giúp.

Lập tức có người đứng ra làm mai mối cho cô nương con bà góa phụ già. Hai bên thỏa thuận xong bèn chọn ngày rước dâu. Cưới vợ xong, bà mẹ vợ không người săn sóc đành theo con nương náu với rể. Hai năm sau, gia đình anh thêm hai đứa con nít. Chi tiêu trong gia đình đều trông cậy vào đôi tay của anh ta. Phải nuôi bốn miệng ăn, thu chẳng bù chi! Vừa hay có vị thực khách họ Triệu là một vị tài chủ, thấy Lý Hưng tánh tình hòa nhã mà lâm cảnh túng thiếu như vậy, mới hỏi:

- Này Lý Hưng, chú làm công như vậy mà có đủ nuôi gia đình không?

- Làm sao mà đủ được! ông có cách gì không?

- Ðể tôi giúp chú! Tôi đưa cho chú 500 lượng bạc, chú tìm miếng đất tốt để mở một quán cơm nhỏ, có được không?

Lý Hưng rất bằng lòng, vì có buôn bán tay nghề càng tinh hơn. Anh lấy 500 lượng bạc làm vốn mở một quán cơm rượu nhỏ ngoài cửa Tiền Ðường. Nào hay thời vận bất tề, bán càng ngày càng thua lỗ. Triệu lão đầu thấy Lý Hưng buôn bán không được, một hôm nói:

- Lý Hưng, chú không cần phải lo lắng quá! Chú buôn bán thua lỗ, tôi cũng không đòi tiền lại đâu. Tôi đưa tiền là giúp chú làm ăn đó thôi. Chú bán khá lên tôi cũng không đòi. Chú sập tiệm tôi cũng không để ý.

Lý Hưng không còn cách nào hơn, phải cho phổ ky nghỉ hết, chỉ để lại một chú nhỏ rồi tự mình làm chưởng quỹ, phía sau lấy làm nhà ở, ngày ngày cố gắng duy trì. Một hôm có mấy người cỡi ngựa, đến trước cửa xuống ngựa hỏi:

- Ở đây có chỗ nào sạch sẽ không?

- Vâng, có! Lá Hưng đáp.

Nghe đáp, mấy người ấy xuống ngựa vào quán, giây lát, mấy cỗ kiệu cũng tới nữa. Mấy người ngồi kiệu đều mũ cao áo rộng rất đẹp đẽ. Mọi người kêu dọn cơm rượu lên rồi mang vàng ra cân. Vàng đem cân đều là hiệu móng ngựa, mỗi thỏi nặng 10 lượng. Cân rồi chia mỗi phần 300 lượng, có phần 200 lượng. Chia xong họ không ăn uống gì, lại bảo:

- Cảm phiền chưởng quỹ dẹp đi! Chưởng quỹ bận rộn với chúng tôi quá! Biếu chưởng quỹ 5 lượng bạc đây.

Lý Hưng nói: - Xin cám ơn quý vị đại gia.

Họ đi rồi Lý Hưng nghĩ bụng: “Ðương lúc không tiền mà được 5 lượng bạc này, có thể mua thêm một số hàng hóa, cầm chừng được mấy bữa”. Nghĩ bụng xong, đứng dậy đi lau bàn ghế, thấy trên bàn còn có một túi bạc, Lý Hưng mở ra xem thấy bên trong có một đính 10 lượng bạc, 20 đính vàng hiệu móng ngựa. Lý Hưng cầm đem vào nhà nghĩ bụng: “Cái này là của mấy người hồi nãy bỏ quên”.

Vợ Lý Hưng là Vương thị, hỏi:

- Cái gì vậy?

- Mấy thực khách hồi nãy bỏ quên 20 đính vàng.

Vương thị nhìn thấy, nói:

- Ðó chắc là tài thần đấy! Chúng ta hôm nay phát tài rồi. Anh mau đi mua nhang đèn cúng tạ tài thần đi!

- Làm cái gì kỳ vậy? Cái này có phải của mình đâu? Nếu mình giữ lại sẽ báo mình khổ sở đến chết đấy! Ai đến kiếm, sẽ trả lại cho người ta.

- Nghèo mà còn giở giọng đạo đức! Của tới tay mà không chịu lấy, còn đòi trả lại cho người ta. Thế thì đâu có được!

- Tính như vậy không được đâu! Thôi đem cất, ai có tìm trả lại người ta.

Vợ chồng vì việc này mà sinh ra cãi lộn mãi. Ngày hôm đó không có ai đến tìm. Mãi đến trưa ngày hôm sau có một người cưỡi ngựa từ ngoài bước vào, dáng dấp là người phương xa đến, hỏi:

- Này chưởng quỹ! Quản gia đại nhân chúng tôi hôm qua ăn cơm ở đây có bỏ quên túi bạc lại đây hay không? Ðại nhân chúng tôi bảo đến đây hỏi ông thử!

- Ai bỏ quên cái gì nào? Chú nói tôi nghe thử!

- Hôm qua ăn cơm ở đây là bốn vị quản gia của tần tướng phủ. Nhơn vì đi làm phần mộ cho Tướng gia, còn thừa lại 1.200 lượng vàng. Ðại đô quản là Tần Nhị, Nhị đô quản là Tần Thuận, Tam đô quản là Tần Chí, Tứ đô quản là Tần Minh, mỗi vị chia 200 lượng, chia phần các a hoàn và vú em 200 lượng, phần các tam gia 200 lượng. Hôm qua trở về thiếu đi một phần, đó là túi bạc gấm màu lam, gồm có 20 đính vàng mỗi đính 10 lượng. Quản gia đại nhân kêu tôi đi hỏi xem có bỏ quên lại đây không?

Lý Hưng lật đật vào nhà trong lấy túi bạc đem ra, nói:

- Chú xem có đúng cái này không?

- Ðúng đấy! Chú thiệt là người không mê của! Xin nói cho chú biết: Quản gia đại nhân chúng tôi không biết đích xác là đánh rơi ở tiệm của chú, mà có đánh rơi cũng chẳng ăn thua gì! Bây giờ tôi với chú mỗi người chia nhau 10 đính có được không Chú cũng phát tài mà tôi cũng có lợi.

- Cái đó không được đâu! Nếu tôi muốn lấy tôi nói không có, thế là một mình tôi giữ trọn rồi!

- Cái này là tôi nói đùa với chú đó thôi!

- Ðể tôi đi với chú gặp quản gia, đưa cái này cho người.

Nói rồi cùng người ấy đến nhà Tần An gặp bốn vị đại gia. Lý Hưng nhìn kỹ, đúng là mấy vị đến ăn cơm ngày hôm qua, bèn lấy túi bạc trao trả lại họ. Tần An nói:

- Ngươi thiệt là người thấy tiền không mờ mắt! Ðây, ta cho ngươi 1 đính vàng để uống rượu.

Lý Hưng nói:

- Thưa quản gia đại nhân! Nếu không có việc trả lại tiền, là tôi thích nó. Còn có việc trả này là tôi không thích mà!

- Thế thì tốt! Nếu người không chịu lấy thì cứ về nhà đi.

Lý Hưng tay không trở về nhà. Về đến nhà thấy Vương thị đang khóc, bèn hỏi hỏi:

- Tại sao nàng khóc?

Tôi cùng anh sống cực khổ bảy, tám năm nay, có được vàng, anh không chịu lấy lại đưa trả người ta.

- Ta nói thiệt cho nàng biết: “Cỏ hoang khó béo được ngực gầy, Hoạnh tài không giàu nổi thằng kiếc”. Nếu ta giữ số vàng đó chắc là tiêu mạng sớm thôi!

Vì việc này mà hai người gây gổ suốt mấy ngày. Hơn một tháng sau, thấy tiệm bán vải bên kia đường đóng cửa, nơi đó che che đục đục, dựng lên 25 căn nhà và một số lầu ba từng, nói là sẽ mở tiệm cơm, nhà cửa tô vẽ sơn phết rất đẹp đẽ, tất cả đều làm bằng cây gỗ tốt. Lý Hưng nghĩ thầm: “Bậy giữ a! Tiệm cơm lớn này mở ra thì tiệm cơm nhỏ của mình càng ế ẩm mất!”. Tiệm cơm lớn đã xây cất xong, để bảng hiệu là Song Nghĩa lầu. Bảng cao hoành trướng đều đầy đủ để chờ hôm sau khai trương. Tối hôm đó, bỗng có một chiếc kiệu đưa đến, có một vị nhị gia cầm phong thơ ến tiệm của Lý Hưng, hỏi:

- Vị nào họ Lý?

- Họ Lý là tôi đây! Lý Hưng trả lời.

- Chú thay đổi quần áo rồi lên ngồi kiệu. Bốn vị quản gia đại nhân chúng tôi mời chú đến gặp.

- Tôi không đi!

- Không muốn đi cũng phải đi.

- Muốn tôi đi thì tôi đi vậy.

- Chú ngồi kiệu nhé!

- Tôi chưa ngồi kiệu bao giờ.

Bảo thay quần áo, Lý Hưng cũng không thay, cùng với vị nhị gia ấy đến Song Nghĩa lầu. Bước vào đại sảnh, Lý Hưng thấy bốn vị quản gia: Tần An, Tần Thuận, Tần Chí, Tần Minh đều có mặt đông đủ. Lý Hưng hỏi:

- Bốn vị quản gia tìm tôi có việc chi?

Tần An nói:

- Hiện nay có một người muốn làm quan, nhờ chúng tôi xin với Tướng gia và cho chúng tôi 50.000 lượng vàng này, mới nghĩ đến chú là người bạn tốt, bèn mở Song Nghĩa lầu này cho chú. Tiền mặt bằng là 8.000 lượng, sửa sang xây cất là 12.000 lượng luôn cả phòng nhà cho phổ ky, kho chứa; chén đĩa đều là đồ sứ Giang Tây, cộng chung là 10.000 lượng; còn thừa 20.000 lượng để làm quỹ buôn bán. Bốn anh em chúng tôi đều đưa hết cho chú. Phòng nhà, buôn bán đều kể là của chú, vì anh em chúng tôi ưa thích lòng tốt của chú! Hôm nay chúng tôi thành thật bàn giao, nếu như về sau chúng tôi có nghèo khổ, không lẽ chú bỏ qua sao?

Lý Hưng không trả lời là không chịu. Lập tức bốn vị quản gia sai dự bị tam sanh làm lễ kết bái. Theo thứ tự tuổi tác, Lý Hưng là người nhỏ nhất, và cũng dẫn Vương thị ra mắt. Hôm nay mới khai trương, những lễ vật đưa đến đều là những người quen biết của bốn vị quản gia, cả đến những nhà buôn, những quan chức lớn nhỏ tại địa phương đều đưa lễ đến mừng. Họ đến mừng với dụng ý làm quen với bốn vị quản gia, khi có việc nhờ đến Thừa tướng phải được các vị quản gia này giúp đõ trước. Trên lầu đầy các thân hữu tiếp rước những người đến chúc mừng. Dưới lầu dành cho các thực khách. Vì vậy hôm nay Hòa thượng đòi tiền thối, Lý Hưng mới nói:

- Hôm qua tôi không cơm ăn, hôm nay có vốn tự lập mở ra tiệm buôn bán lớn này.

Nào ngờ đường oan gia vốn hẹp, Dao Hoang Sơn tới đây nói gạt, bị Lý Hưng một bạt tai ngã ra chết tốt. Các thực khách đều nhốn nháo cả lên. Lý Hưng nghĩa thầm: “Ðây là tại mình mạng nhỏ phước kém mới không được hưởng của này đó mà”. Nghĩ rồi chuẩn bị lên quan chịu tội. Lúc ấy, bốn vị quản gia trên lầu đã được thông tin mới kêu Lý Hưng lên lầu hỏi thăm. Lý Hưng nói:

- Chỉ tại hắn ta đến gạt tôi đòi 200 lượng bạc, tôi đánh hắn ta một bạt tai, hắn ngã ra chết tốt.

Tần An nói:

- Không hề gì đâu! Hiền đệ cứ an tâm. Ta sẽ dàn xếp cho chú không phải thường bồi gì hết.

Nói xong bảo người gọi Lôi đầu đến. Lý Hưng nhìn thấy vị Lôi đầu này khoảng trên 50 tuổi, mặt vuông, dáng vẻ khác thường. Vị này đứng đầu tám ban của huyện Tiền Ðường, hôm nay cũng đến chức mừng. Tần An giới thiệu với Lý Hưng để hai người quen biết. Tần An nói:

- Lôi nhị ca! Về việc này anh có cách gì không? Bất luận tốn kém bao nhiêu, bốn anh em tôi đều cáng đáng hết.

- Phải đó!

Nói rồi bươm bả xuống lầu tìm quan nhân địa phương. Tìm gặp vị này, Lôi đầu nói:

- A, có phải là chú Lưu không kìa!

Lưu Tam nói:

- Lôi đầu! Lâu lắm mới thấy mặt anh đó nghe!

Lôi đầu đưa Lưu Tam đến chỗ vắng vẻ, nói:

- Lưu Tam! Chú lo việc này cho người ta đi! Chú đến đó nói như vầy: - Mi đừng gạt người ta nữa! Trước đây mi gạt tiệm tiền, ta tha cho mi rồi. Bây giờ mi đừng có giả bộ nữa! Chú đem tử thi bỏ ngoài đại lộ, một mặt báo là có thây người đàn ông vô danh, để thừa lại không cứu, quan trên không xét là được! Ta sẽ nói chưởng quỹ tặng cho chú 200 hoặc 300 điếu xài chơi. Chú giúp ta việc đó nhé!

Lưu Tam nói:

- Này Lôi đầu! Anh nói việc đó mà nghe được à! Ba trăm điếu tiền mà bảo tôi đem tử thi đi, việc đó tôi làm không được đâu! Nếu nói vì tình bằng hữu thì có gì phải nói! Còn có 200, 300 điếu tiền, tôi không bán dễ dàng như vậy đâu!

- Như vậy là được rồi! Chỉ cần chú nghĩ đến tình bạn bè. Từ đây về sau nếu chú có việc gì cần đến tôi, tôi sẽ hết lòng với chú. Ráng giúp giùm tôi việc này nhé!

Lưu Tam bước lại trước tử thi, nói:

- Mi đừng làm bộ giả chết! Lần trước mi gạt tiệm tiền, ta tha cho mi rồi. Hôm nay nhà người ta mới khai trương, mi đừng quấy rầy nữa. Thôi đi với ta!

Nói rồi bước lại xốc lên lôi đi. Các thực khách đều biết hắn ta đã chết. Ðang xốc đi thì nghe bên ngoài có tiếng khóc:

- Cậu ơi cậu! Cậu chết chi mà tức tửi thế này? Cháu phải báo thù cho cậu mới được!

Mọi người nhìn ra thấy có một người mới đến, bộ dáng như thế nào có bài tán miêu tả:

Ðội đầu khăn bốn góc,

lạ kỳ chẳng giống ai.

Mình mặc áo vải xanh,

chẳng khác chui từ hầm mỏ.

Ðôi chân mày vảnh,

rõ ràng biểu lộ nét gian tà.

Hai con mắt ngựa,

ẩn chứa bao nhiêu mầm họa.

Tai nhỏ lại thêm môi mỏng,

lòng dạ của kẻ phi nhân.

Mũi vẹo kèm theo cổ ngắn,

đúng là tướng của phường gian.

Gặp tiền lật đật làm giấy mượn,

Làm như thiên hạ dốt xài tiền.

Gặp bữa không mời nhào vô đại.

Giống kẻ chết đói bảy mươi đời.

Xui người kiện tụng làm sinh kế,

Gạt gẫm tán gia, nghề kinh doanh.

Người này họ Sử tên Ðơn, tự Bất Ðắc, ngoại hiệu là Thiết công kê. Thường ngày chỉ lo gạt thiên hạ để kiếm sống. Hôm nay đến Song Nghĩa lầu nghe có việc đánh chết người bèn lật đật chạy đến. Hắn thấy Dao Hoang Sơn là người đồng bọn, bèn nghĩ cách gạt người bằng cách nhận Hoang Sơn làm cậu. Trước sự việc này, Lưu Tam đâu dám đem đi. Lôi đầu bước tới ngăn Sử Ðơn lại, nói:

- Chú đi với ta lại đây, ta có việc này cần bàn với chú.

Hai người bước vào Nhã đường. Bên ngoài người ta bu lại xem xác chết thì có một đạo nhân đi tới. Người đó chính là Hoàng diện đạo nhân Tôn Ðạo Toàn định kiếm Tế Ðiên để đấu phép.


Đại Bi Chú
 
daohoanam Date: Thứ Sáu, 04 May 2012, 10:52 PM | Message # 126
Major
Group: Disciples
Messages: 88
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 05 May 2012, 7:45 PM | Message # 127
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5045
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 05 May 2012, 11:20 PM | Message # 128
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 121Người thiện tâm chung cuộc được thiện báo
Bọn gian hiểm khi người bị người khi
Sử Ðơn đương khóc thì từ đầu kia một vị Ban đầu già họ Lôi tên Ngọc đi lại. Vị này là Tổng Ban đầu của 8 ban thuộc huyện Tiền Ðường, nhận ra kẻ khóc chính là Sử Bất Ðắc, kẻ chuyên xúi người đâm đơn kiện cáo, gạt gẫm người để sinh nhai. Lôi Ban đầu kéo Sử Bất Ðắc vào trong nói:

- Sử gia này, đừng khóc nữa! Người chết đó là gì của chú?

- Người chết là cậu của tôi. Lôi đầu đừng can thiệp vào vụ này, tôi phải báo thù cho cậu tôi mới được!

- Sử gia đừng có nóng vội! Chuyện gì cũng có lẽ thiệt của nó. Chưởng quỹ của tiệm cơm này đâu có đánh ông ta, chính ông ta đại khái là uất hơi, bị ngăn ngang, thở không được mà chết. Tại sao lại bảo chưỡng quỹ phải mua cho ông ta một cỗ quan tài? Thôi thì đưa cho chú vài ba trăm lượng để chú coi ngày giờ tẩm liệm chôn cất, đốt giấy vàng bạc cho ông ta cẩn thận là được rồi!

Nào ngờ tên tiểu tử Sử Bất Ðắc hầu quan như ăn cơm bữa ấy lại tính như vầy: "Mình đừng trả lời ngay. Nếu mình ưng thuận bây giờ, đem Dao Hoang Sơn về tẩn liệm, chôn cất xong họ không đưa tiền, ta làm cách nào đây? Ta cũng không thể lại tố cáo họ được mà ngay cả tánh mạng của mình không chắc yên với họ! Bây giờ ta phải cắn răng chịu ép đưa họ lên quan. Qua một lần quan xử, thế nào họ cũng phải lòi tiền. Có tiền trong tay, mình nói chuyện bằng hữu mới được."

Nghĩ như vậy rồi, Sử Bất Ðắc mới nói:

- Lôi đầu này! Anh đừng xen vô việc này nói chuyện tiền nhiều tiền ít với tôi làm chi. Tôi đâu phải đem bán mạng cậu lấy tiền! Tôi chỉ đòi bồi thường nhân mạng của cậu tôi mà thôi.

Lôi đầu khuyên giải cách nào hắn cũng không bằng lòng. Nào ngờ lúc đó có một đạo sĩ đằng kia đi lại. Ðạo sĩ ấy chính là Hoàng diện đạo Tôn Ðạo Toàn. Lão đạo sĩ này bị Tế Ðiên làm phép Ban vận lấy hết tiền bán thuốc bánh in cho người khác, giận quá chạy đi kiếm Hòa Thượng đánh cho một trận. Vừa đến đây nghe mọi người xì xầm bàn tán: "Một bạt tai của chưởng quỹ có thể làm chết người đấy! Ghê thật!"

Tôn Ðạo Toàn nghe nói bèn bước vào, hỏi:

- Ai là chưởng quỹ?

- Chính tôi! Ông hỏi tôi có việc chi?

- Tôi có thể làm cho người chết sống lại, đứng lên đi chỗ khác rồi mới chết tiếp. Như vậy bớt cho ông việc phải lên quan, ông có chịu thì dọn đãi ta một bữa cơm mà tôi còn hậu tạ ngài nữa.

- Này nhé!

Nói rồi rút kiếm ra, miệng lâm râm niệm thần chú, lập tức bắt hồn lại, tia sáng trên kiếm chiếu thẳng. Lão đạo sắp cho hồn nhập xác, bỗng tia sáng lệch đi, xác chết bất động như cũ. Lão đạo nghĩ thầm: "Lạ thiệt! Nếu không có mao nữ thì chắc là có hiện tượng kỳ lạ đó?"

Lão đạo niệm chú một lần nữa, bắt hồn sắp sửa nhập xác thì tia sáng lại lệch đi. Ba lần đều y như vậy làm đạo sĩ để ý, ngoái đầu lại xem, thì ra đứng đàng sau là một ông Hòa thượng kiếc đang phá phép của mình. Lão đạo sĩ nhìn đúng là Tế Ðiên, chẳng nói chẳng rằng nhắm ngay mặt Tế Ðiên thổ "phì" một cái. Tế Ðiên la:

- Ôi chao, nó giết chết ta rồi!

La xong, Tế Ðiên ngã xuống, chân giật giật, miệng sùi bọt mép, hết thở luôn. Mọi người nhốn nháo cả lên, nói:

- Không xong, lão đạo sĩ lại giết chết một người nữa rồi!

Quan nhơn địa phương lấy dây sắt trói lão đạo sĩ lại. Lão đạo sĩ chỉ niệm:

- Vô lượng Phật, Vô lượng Phật! Thiệt lạ quá, thiệt lạ quá!

Nói rồi áp giải lão đạo sĩ đi. Ngay lúc đó, thây chết của Dao Hoang Sơn bắt đầu cử động. Mọi người nói:

- A, người chết hồi nãy sống lại rồi kìa!

Sử Bất Ðắc đang ở bên trong, nghe la kinh hãi nghĩ thầm: "Dao Hoang Sơn đâu phải là cậu ta! Nếu anh ta sống dậy nói không phải là cháu, làm sao vả miệng anh ta cho kịp?".

- Nghĩ rồi lật đật cùng Lôi đầu chạy theo xác chết đang bước đi. Lôi đầu nói:

- Sử Bất Ðắc, chú mau kêu cậu chú ngừng lại đi, ông ta sắp đi mau kìa!

Sử Bất Ðắc nghĩ thầm: "Mi đừng có sống, nếu mi sống, ta hết phát tài còn chi! Lần này phải đánh cho mạnh thêm mới được".

Sử Bất Ðắc chạy đến nhắm ngay lưng chỗ trái tim của Dao Hoang Sơn lấy sức tống cho một quả. Lôi đầu nhìn thấy, nói:

- Sử Bất Ðắc, chú làm gì kỳ vậy? Ông ta vừa tỉnh dậy, sao chú nhè ngay tim của ông ta mà nện? Nếu ông ta chết là do chú mưu hại đó nghe. Mau đỡ ông ta dậy đi!

Sử Bắt Ðắc không biết làm sao, đành phải chạy lại đỡ Dao Hoang Sơn dậy, miệng kêu "cậu, cậu" mấy tiếng. Dao Hoang Sơn mở miệng nói:

- Cái thằng chết dầm này, mày là cháu tao mà cứ theo phá việc của cậu mày hoài. Trước đây tao gạt tiệm cầm đồ bị mày phá, lần này cũng lại mày nữa!

Ai nấy nghe Dao Hoang Sơn nói tiếng không giống như khi xưa mà lại giống tiếng nói của ông Hòa thượng kiếc. Lôi đầu lúc đó mới nói:

- Sử Bất Ðắc, thì ra các người rủ nhau đến gạt người mà! Chú còn chưa chịu cõng cậu chú đi hay sao? Không cõng đi tôi còng chú lại đó nhé!

Sử Bất Ðắc nghĩ thầm: "May mắn, Dao Hoang Sơn không nói mình không phải cháu hắn, là được rồi!"

Không còn cách nào hơn, Sử Bất Ðắc đành phải cõng Dao Hoang Sơn đi ra. Lôi đầu sai hai quan nhơn cùng đi theo xem hắn có đem bỏ ở nhà ai không. Sử Bất Ðắc cõng thây đi, nhưng hắn không có nhà. Em dâu hắn mở một quán cô đầu ở bờ sông. Hắn cõng Dao Hoang Sơn vào thẳng trong viện. Em dâu hắn nói:

- Trong nhà đang có khách, anh cõng tử thi đi đâu vậy?

- Ðừng la, đừng la!

- Sử Bất Ðắc nói:

- không phải người ngoài đâu, đó là cậu mình đó!

Nói rồi đi thẳng vào trong thả Dao Hoang Sơn trên giường, lại kêu cậu ơi, cậu hỡi! Không thấy Dao Hoang Sơn ư hử gì cả. Té ra đã chết rồi! Em dâu hắn nói:

- Cái ông dịch vật này, chọc tôi giận bắt chết đi! Mỗi ngày cho anh 500 tiền ăn nhậu rồi còn rước thêm thây ma về báo tôi nữa. Tôi bảo anh đem liệng nó đi cho rồi!

Sử Bất Ðắc lật đật mời Nhị đại gia là Cẩu Âm Dương ở sát vách nhà sang, nói:

- Nhị đại gia ơi, cứu tôi với! Giúp ý kiến việc này giùm tôi.

Sử Bất Ðắc mới đem chuyện gạt người nói lại. Cẩu Âm Dương nói:

- Thằng nhỏ này cứ gạt người ta mãi, ta nói cũng không chịu nghe! Giờ đây mày phải đi mua một chiếc quan tài, mặc áo sô và nói là để tang cậu. Nếu không như vậy thì mạng mày lên cửa quan như chơi.

- Tôi làm sao có tiền để mua quan tài?

- Ta có ý kiến như vầy: Mày đem bán con em dâu là đủ tiền ma chay hà!

Sử Bất Ðắc không cách nào hơn, đành bán cô em dâu để lo việc tang ma cho ông chú giả. Âu cũng là lẽ báo ứng tuần hoàn.

Sau khi Sử Bất Ðắc cõng Dao Hoang Sơn đi rồi, các thực khách ở Song Nghĩa lầu mới bàn tán:

- Lý chưởng quỹ vận khí còn đỏ nên mới không gặp việc gì đấy. Còn ông Hòa thượng đó cũng lạ thiệt! Bị ông đạo sĩ thổi một cái nằm thẳng cẳng luôn!

Một người nói:

- Tôi có thấy thổi hồi nào đâu?

Người ấy bước tới nhìn, thấy Hòa thượng nhếnh mép cười một cái, báo hại anh ta sợ hết cả vía, nói:

- Ôi, sợ bắt chết đi!

- Cái gì vậy? Người kế bên hỏi.

- Hòa thượng nhếnh mép cười với tôi.

- Ðừng nói xàm! Hòa thượng chết rồi làm sao cười được?

- Thiệt mà!

Ðương nói tới đó, mọi người thấy Hòa thượng lồm cồm ngồi dậy chạy đi. Quan nhơn đương dắt lão đạo sĩ bị trói về nha môn, Tế Ðiên chạy tới nói:

- Các vị đừng trói lão đạo sĩ, Hòa thượng ta có chết đâu nào?

Quan nhơn trông thấy nói:

- Thế là Hòa thượng còn sống mà!

Nói rồi liền mở dây trói thả lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ thấy mặt Tế Ðiên liền nói:

- Hay cho Hòa thượng! Sơn nhân ta đâu thể để yên cho ngươi?

- Tại sao ông cứ theo gây thù oán với Hòa thượng ta hoài vậy?

- Sư đệ ta là Chữ Ðạo Duyên bị ông chọc tức mà sanh bịnh, ta phải báo thù cho sư đệ ta mới được.

- Chữ Ðạo Duyên là tự ông ấy chuốc lấy thôi, chớ Hòa thượng ta với ông ấy có thù oán chi đâu? Tại ông ấy vô cớ lại giúp đỡ hai tên giặc không quen không biết, muốn khoe tài giỏi đối địch lại với ta thì làm sao ta dung tha ông ấy cho được? Ðại khái ông chưa biết lai lịch Hòa thượng ta là ai, để Hòa thượng ta cho ông biết nhé!

Tế Ðiên nói rồi lấy tay sờ lên thiên linh cái, nơi đó hiển lộ ba đạo Phật quang, linh quang, kim quang chói lòa. Lão đạo sĩ sợ quá, lật đật quỳ xuống lạy như tế sao:

- Té ra Ngài là Thánh tăng đắc đạo, đệ tử ngu muội không biết. Xin Thánh tăng từ bi tha cho, đệ tử xin nhận lão nhân làm thầy.

- Ngươi muốn nhận ta làm thầy, phải biết quy củ này nhé: Ta muốn uống rượu ăn thịt, ngươi phải đi cho ta.

- Con xin hứa.

- Thế thì theo ta.

Hai người cùng đi về chùa Linh Ẩn. Thầy giữ cổng nhìn thấy, lấy làm lạ:

- Lão đạo sĩ này tìm Ðạo Tế mấy ngày để gây sự, hôm nay sao lại làm lành với ông ta như vậy?

Tế Ðiên nói:

- Này Tôn Ðạo Toàn, con hãy làm lễ ra mắt đi, đây là sư thúc của con đó.

Tôn Ðạo Toàn lập tức thi lễ vị thầy giữ cổng và gọi là sư thúc. Tế Ðiên lại nói:

- Sư đệ hãy đáp ứng đi.

Thầy giữ cổng lật đật đáp ứng. Tế Ðiên nói:

- Quý vị mỗi người cho một điếu tiền về lễ ra mắt nhé!

Thầy giữ cổng nói:

- Tôi không có tiền.

- Không có tiền thì bước tránh ra đi. Ðồ đệ cùng ta đi vào chùa nhé!

Vừa vào trong chùa gặp ngay Giám tự Quảng Lượng, Tế Ðiên bảo:

- Ðồ đệ, con hãy ra mắt đi. Ðây là đại sư gia của con đó!

Quảng Lượng nói:

- Tôi không có tiền đâu. Thôi, đi ra mắt chỗ khác đi!

Tế Ðiên dẫn lão đạo sĩ đi thẳng vào chánh điện, đánh trống chuông, tập hợp đại chúng trong chùa lại, nói:

- Thưa các vị sư huynh, sư đệ! Tôi vừa mới thâu một đứa đồ đệ tên là Ngộ Chơn đây.

Chúng tăng đồng nói:

- Xin chúc mừng!

Tế Ðiên hỏi:

- Ðại chúng các vị không có ai đưa lễ vật sao?

Mọi người nói:

- Thầy đã có sự vui mừng, chúng tôi sẽ đưa lễ vật chứ!

Tế Ðiên nói:

- Ðồ nhi nè, thầy dạy con. Nếu con không có tiền, mà ở trong chùa này gặp phòng nào không có người, có món gì con cứ chộp lấy đi. Nếu các vị sư thúc, đại sư gia bắt gặp, cũng còn có ta, không ai nói gì đâu. Thưa các vị, tôi dạy học trò như vậy có đúng không nào?

Ðại chúng đều nói:

- Tốt! Nhưng trong bụng lại nghĩ:"Một mình ông ăn trộm cũng đủ quá rồi, nay lại đèo thêm thằng ăn cướp nữa!"

Tế Ðiên nói xong kêu đồ đệ đi mua rượu thịt. Lão đạo sĩ tự mình hết lòng theo sư phó để học pháp thuật. Ngày đầu đem cầm chiếc mũ để đong rượu mua thịt; ngày thứ hai đem cầm áo bào, tiêu hết, lại cầm đạo bào; cuối cùng lão đạo sĩ cầm luôn chiếc quần dài, coi như toàn bộ tài sản hết sạch. Tế Ðiên nói:

- Không tiền thì con đi chỗ khác đi! Ta thâu đồ đệ đều có tiền hết, không cần con nữa!

Lão đạo sĩ nói:

- Con không đi, con đợi ở đây hà!

- Con đợi cái gì nào?

- Con đợi gió Tây bắc thổi đến lạnh chết cóng cho rồi!

- Ðể ta dạy con niệm chú. Niệm như thế này: "Án ma ni bát mê hồng! Án sắc lịnh hích!". Con quỳ xuống mà học.

- Cái đó thì con có thể niệm được.

Ðương lúc lão đạo sĩ quỳ xuống, miệng niệm "Án ma ni bát mê hồng! Án sắc lịnh hích!", thì từ dưới đất bay lên một cục gạch nhỏ trúng ngay đầu lão đạo sĩ một cái cốc.

- Thưa sư phó, đó là cái gì vậy?

- Ðây là tại thần chú thúc giục đó! Ðể ta dạy con, con thấy cục gạch phải dập đầu nói:

Cục gạch ở trên, lão đạo xin chào,

Tôi không niệm chú, ông đừng phang tôi.

- Con chắc điên mất! Con không luyện chú nữa!

- Con nếu muốn phát tài phải canh chừng, gặp người nào ở ngoài đi vào chùa kêu lớn một tiếng, đó là người đem tài lộc cho con đó!

Lão đạo sĩ bèn ở trong chánh điện nhìn chăm chăm ra ngoài chờ đợi. Quả nhiên một lát sau, từ bên ngoài có tiếng hô lớn và hai người đi vào.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 05 May 2012, 11:20 PM | Message # 129
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 122Châu viên ngoại phái người thỉnh Thánh Tăng
Hồ Tú Chương bày tỏ khổ gia hương
Tôn Ðạo Toàn đang ở trong chánh điện dòm ra canh chừng, thấy từ bên ngoài đi vào hai người ăn mặc áo xanh, hỏi lớn:

- Tế Công trưởng lão có ở nhà không?

Tế Ðiên từ bên trong đi ra, hỏi: - Ai vậy?

Hai người đó thấy Tế Ðiên, lật đật bước tới thi lễ và hỏi:

- Bạch Thánh Tăng, lão gia nhân lâu nay có mạnh giỏi không?

- Hai vị danh tánh là chi?

Hai người ấy đáp:

- Bạch Thánh Tăng! Lão gia nhân nhiều việc, hay quên quá! Viên ngoại chúng tôi ở đường Thái Bình, họ Châu tên Cảnh, tự là Vọng Liêm, người ta gọi là Châu Bán Thành. Lão gia không phải vác tượng Vi Ðà đến nhà chúng tôi để bắt yêu quái sao? Chúng tôi là Châu Phước, Châu Lộc đây mà!

- À ra thế! Bây giờ hai người tìm Hòa thượng ta có việc chi?

Châu Phước nói:

- Viên ngoại chúng tôi có một người bạn họ Hồ, gọi là Hồ Tú Chương, người ở Bạch Thủy Hồ nơi phủ Thiệu Hưng, đến kinh đô thuê của viên ngoại chúng tôi một cái nhà để mở tiệm hàng lụa, nhưng buôn bán bị thua lỗ, định đóng cửa. Viên ngoại chúng tôi qua lại với ông ta rất thân mật, mới cho ta mượn 3.000 lượng bạc để chỉnh đốn lại cửa hàng và tìm mướn người làm công khác. Năm sau buôn bán khá hơn, trả hết số bạc mượn từ trước, lại còn có tiền dư. Hiện tại Hồ Tú Chương nhận được tin nhà, những người ở xung quanh Bạch Thủy Hồ đều bị yêu tinh náo loạn. Mỗi ngày yêu tinh đòi ăn thịt một đồng nam và một đồng nữ, nhà Hồ Tú Chương có con nhỏ bị yêu tinh ăn mất rồi. Hôm qua ông ta đến tìm viên ngoại chúng tôi nói ra việc muốn trở về nhà và ủy thác viên ngoại chúng tôi coi sóc giùm tiệm hàng lụa. Nói rồi bậc khóc lên! Viên ngoại chúng tôi nhớ đến lão gia nhân là bậc Thánh Tăng Phật Pháp vô biên, mới sai chúng tôi đi thỉnh lão gia nhân đến nhà viên ngoại chúng tôi, xin Thánh Tăng hãy đại phát từ bi đến BạchThủy Hồ hàng phục yêu quái để cứu độ chúng sanh.

Tế Ðiên nghe nói, bảo:

- Hàng yêu bắt quái, ta có thể làm được, mà không có thể đi đến đó!

Châu Phước, Châu Lộc vội hỏi:

- Thánh Tăng tại sao không đi được?

- Ta bây giờ có thâu một tên đồ đệ, nó rắn mắt lắm! Ta đi khỏi, nếu nó không khoét cửa người ta thì cũng trét dầu lên đầu người khác; còn không như thế, nó lại bĩnh ra cùng nhà người ta.

Châu Phước hỏi:

- Người học trò này bao nhiêu tuổi?

- Mới 9 tuổi.

- Còn nhỏ thôi, hiện ở đâu? Cho tôi xem thử!

- Ở trong đại tiện kia kìa.

Châu Phước, Châu Lộc bước vào đại tiện xem, thì thấy có một lão đạo sĩ mình trần như nhộng, ba chòm râu đen phất phơ trước ngực. Châu Phước hỏi:

- Này đạo gia! Ông có phải là đồ đệ của Tế Công không?

- Vâng đúng thế!

- Ông bao nhiêu tuổi?

- Tôi 59 tuổi. Hai ông đừng nghe lời sư phó tôi nói nhé! Lão nhân gia toàn nói chuyện bắt quàng không à! Tôi đâu có giở cửa ai, có bĩnh bậy bạ đâu nào! Các ông cứ bảo sư phó đi đi.

Châu Phước và Châu Lộc đi ra nói:

- Sư phó, lão nhân gia toàn nói chuyện tầm ruồng không! Thôi mình đi cho rồi.

- Không được! Ta không yên lòng chút nào. Các ngươi phải kêu đồ đệ ta cùng đi, ta mới đi!

- Sợ e đạo gia không chịu đi chớ!

- Nó không đi thì hai người trói lại dẫn đi.

Châu Phước gật đầu ưng thuận. Hai vị quản gia bước vào đại điện, nói:

- Ðạo gia, mình cùng đi nhé!

Ðạo sĩ nói:

- Tôi trần như nhộng thế này làm sao đi được?

Châu Phước, Châu Lộc áp lại kéo. Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái, miệng niệm “Án sắc lịnh hích”, lão đạo sĩ không tự chủ được, theo tay Châu Phước, Châu Lộc lôi ra cổng chùa. Tế Ðiên theo sau cùng đi với họ. Người trên đường phố thấy vậy đều cho là kỳ lạ, hai người kéo tay một lão đạo sĩ mình trần trùng trục, đằng sau lại có một ông Hòa thượng kiếc đi theo. Châu Phước, Châu Lộc kéo lão đạo sĩ đi thẳng về nhà họ Châu ở đường Thái Bình. Lúc này Châu viên ngoại và Hồ Chí Chương đang ngồi ở thư phòng. Thấy Châu Phước, Châu Lộc kéo tay một lão đạo sĩ trần như nhộng, mới hỏi:

- Châu Phước, ngươi kéo ai vậy?

- Ðây là đồ đệ của Tế Công trưởng lão.

Vừa nói tới đó thì Tế Ðiên từ ngoài bước vào, Châu viên ngoại lật đật chắp tay thi lễ, nói:

- Lâu quá mới gặp Thánh Tăng!

- Không sao, không sao!

Châu Bán Thành kêu Hồ Tú Chương đến, nói:

- Ðể ta giới thiệu với chú: Ðây là Phật sống Tế Công, và đây là Hồ Tú Chương, bạn thân thiết của con.

Tế Ðiên nhìn qua một lượt, thấy Hồ Tú Chương trang phục theo lối văn sinh, mặc áo thúy lam, trạc ngoài 30 tuổi, rất nho nhã. Hồ Tú Chương bước tới vái chào Hòa thượng và nói:

- Ðã lâu ngưỡng mộ đại danh Thánh Tăng, nay may mắn được gặp, thật là phước đức ba đời nhà con. Con nghe Châu đại ca nói: Lão nhân gia thật là Phật Pháp vô biên! Hiện tại ở Bạch Thủy Hồ bị yêu tinh nhiễu loạn, mỗi ngày yêu tinh đòi ăn một bé trai và một bé gái nhỏ. Hiện tại nhà gởi thơ bảo con phải về gấp. Cầu xin Thánh Tăng đại phát từ bi đến phủ Thiệu Hưng một phen để trừ yêu quái, cứu nạn cho lên dân.

- Hàng ma bắt quái gì cũng đi được ráo. Nhưng, Hòa thượng ta muốn đi mà, một là không có tiền lộ phí, hai nữa là đứa đồ đệ rắn mắt của ta để lại không yên lòng tí nào.

- Thánh tăng khỏi phải lo! Lộ phí con có sẳn đây, bảo lệnh đồ đệ đi theo là được rồi.

- Ừ thì đi. Ngộ Chơn đi với thầy!

Lão đạo sĩ nói:

- Làm sao đi cùng được? Con trần như nhộng thế này làm sao đi được?

Hồ Tú Chương nói:

- Cái đó có khó gì! Ðể tôi bảo người đi mua quần áo cho thầy ngay nhé?

- Khỏi cần phải mua! Quần áo của tôi đều đem cầm ở cửa Tiền Ðường để mua rượu thịt cho sư phụ hết rồi. Cứ đem tiền đến đó chuộc lại là xong.

- Thầy có giữ phiếu không?

Lão đạo sĩ móc phiếu đưa ra và nói:

- Xin viên ngoại chịu tốn thêm 100 tiền nữa. Tôi có cầm một cái phất trần ở chỗ cho mướn bàn ngoài cửa Tiền Ðường. Ðem 100 tiền đến đó chuộc về là đủ.

Châu viên ngoại lập tức sai người đi đến tiệm cầm đồ chuộc về. Chẳng bao lâu, quần áo và phất trần của lão đạo sĩ đều đem về đủ. Lão đạo sĩ vận y phục vào, rõ ràng là bậc tiên phong đạo cốt!

“Coi người ở áo, coi ngựa ở yên!”. Lời tục nói không sai!

Tế Ðiên nói:

- Chúng ta đi Bạch Thủy Hồ nhé! Nhưng phải ghé qua Tiểu Nguyệt Ðồn trước vì có đứa đồ đệ mới mời ta bắt yêu ở đó; xong rồi ta sẽ tới Bạch Thủy Hồ sau.

- Vậy cũng được! Hồ Tú Chương nói.

Tế Ðiên liền dẫn Tôn Ðạo Toàn cùng Hồ Tú Chương từ biệt khởi hành. Châu viên ngoại đưa ra tận cửa. Ba người theo đường lớn mà đi. Ngày kia đến trước nhà Mã Tịnh ở Tiểu Nguyệt Ðồn, Tế Ðiên gõ cửa.

Bên trong, Mã Tịnh, Lôi Minh và Trần Lượng đang nhắc chuyện Tế Ðiên sẽ đến sau, thì nghe có tiếng gõ cửa. Mã Tịnh ra mở cửa, thấy Tế Ðiên lật đật thi lễ và nói:

- Sư phó tới rồi à? Hiện giờ Tiêu Lượng và Hà Thanh hôn mê bất tỉnh đã hơn 20 ngày rồi, cơm nước chưa hề đụng đến, nằm bất động giống như người chết, chỉ cón chút hơi nóng trên ngực mà thôi. Xin lão nhân gia từ bi cứu mạng cho họ.

Tế Ðiên nói:

- Có chuyện gì vào trong hãy nói.

Mọi người cùng đi vào bên trong. Tế Ðiên kêu:

- Lôi Minh, Trần Lượng lại đây coi! Ðây là đồ đệ ta mới thâu, tên là Ngộ Chơn. Hai con mau lại chào sư huynh đi!

Lại giới thiệu Hồ Tú Chương để hai bên quen biết. Tế Ðiên hỏi:

- Mã Tịnh! Yêu tinh quấy rối như thế nào?

- Không xong rồi sư phó ơi! Hôm đi thỉnh sư phó thì ở Tiểu Nguyệt Ðồn mới chết có 6,7 người. Bây giờ mỗi ngày chết một người, bắt đầu từ phía Tây tính lại, cứ mỗi nhà hao một người mà chết đã hơn 20 người rồi. Hôm qua nhà họ Trương ở phía Tây sát vách vừa có người chết, hôm nay tới phiên người của nhà này đây! Mỗi ngày cứ sau canh một, từ hướng Tây có một trận gió thổi tới, cái đó mùa trắng cao chừng một trượng, nhìn không rõ là vật gì? Quái vật đó tới đâu nghe phát ra tiếng ồ ồ ào ào tới đó, đụng cửa nhà ai cười nhạt một tiếng thì chắc chắn thế nào cũng có người chết.

Tế Ðiên nói:

- Té ra là như vậy. không hề chi! Hôm nay Hòa thượng ta muốn xem cái ồ ồ ào ào đó là cái giống gì cho biết!

Mã Tịnh nói:

- Bạch sư phó! Xin từ bi cứu tỉnh Tiêu Lượng và Hà Thanh trước cho.

- Cái đó dễ mà!

Tế Ðiên nói rồi thò tay vào túi móc ra hai viên thuốc cho Mã Tịnh bảo đem hòa nước âm dương rồi cạy miệng hai người đổ vào. Giây lát trong bụng Tiêu Lượng, Hà Thanh có tiếng sôi chạy ồ ồ lụp bụp, tâm trí phục hồi, liền nghiêng mình ngồi dậy khỏe mạnh như xưa, phưởng phất dường như chiêm bao mới tỉnh. Mã Tịnh nói:

- Hai vị hiền đệ bị yêu tinh phun độc, té nằm mê man trên đất, nhân sự bất biết đã hơn 20 ngày; hôm nay mai có Tế Công là vị Phật sống đến cho mỗi người một viên tiên đơn diệu dược, uống vào mới khỏi! Hai em sau không mau dập đầu lại tạ Hòa thượng đi!

Tiêu Lượng Hà Thanh chừng đó mới vỡ lẽ, vội chạy đến dập đầu thi lễ Hòa thượng và nói:

- Hai đứa tôi trước đây mắc tội với Thánh Tăng, Ngài chẳng những không bắt tội mà còn cứu chúng tôi nữa. Ơn cứu mạng này hai chúng tôi thật khắc cốt ghi lòng, chỉ biết dập đầu lạy tạ lão nhân gia mà thôi!

Tế Ðiên nói:

- Không cần phải dập đầu! Thôi đứng dậy đi. Ðây mới là chuyện nhỏ thôi mà!

Hai người đứng dậy xong, Tế Ðiên nói:

- Tất cả đều không cần thiết. Chỉ có uống rượu là đại sự thôi! Trời đã tối rồi, hãy uống rượu đi. Ăn uống no say rồi có việc gì hãy tính sau.

Mã Tịnh lập tức đáp ứng, cho lau bàn dọn dẹp ghế bưng cơm rượu lên. Tế Ðiên liền ngồi ở giữa, mọi người chia ra ngồi hai bên. Tế Ðiên vừa ngồi uống vừa ăn cho đến canh một. Sau canh một, từ hướng chánh Tây có tiếng gió thổi mạnh. Mã Tịnh la:

- Sư phó ơi! Yêu tinh đến rồi đó!

Nói chưa dứt lời thì bên ngoài có gió rú, cuốn theo tiếng ồ ồ ào ào nghe rợn tóc gáy. Tế Ðiên lúc đó mới đứng dậy bước ra ngoài, dáng đi loạng choạng, bước không muốn vững. Tế Ðiên nói:

- Ðể ta coi mày là thứ gì cho biết!

Nói rồi bước ra cửa. Vừa ra tới cổng thì thấy từ hướng chánh Tây có một cột khí trắng cao hơn một trượng xông thẳng đến trước cổng nhà Mã Tịnh. Nếu hôm nay Tế Ðiên không đến kịp thì nhà Mã Tịnh phải có người chết. Phàm việc tai kiếp cũng có số của nó. Tới số rồi thì khó mà tránh khỏi. Tế Ðiên thấy nó đến bèn nói:

- Ðồ chết bầm này, mi dám hưng yêu tác quái hử?

Nói rồi lột mũ ra nhắm vật ấy đập xuống một cái. Vật ấy té nhào xuống đất. Tế Ðiên hô:

- Bắt được rồi!

Mã Tịnh, Tiêu Lượng, Hà Thanh, cả đến Tôn Ðạo Toàn cùng đổ ra xem.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 05 May 2012, 11:21 PM | Message # 130
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 123

Bạch Thủy Hồ thỉnh Tế Công bắt yêu
Tiểu Nguyệt Ðồn, La Hán thi diệu pháp
Mọi người chạy ra xem thì thấy vật ấy hình dáng người nhưng toàn là xương sọ người ráp lại, khoảng chừng 180 cái, tay trái cầm Câu hồn thâu mạng bài, tay mặt cầm Khủng lung cốt. Quái vật tên là Bách cốt nhân ma, do một tên yêu đạo luyện thành, có thể sai đi bắt hồn người ta. Nguyên ủy là Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong. Ông ta muốn bắt 500 âm hồn để luyện một tòa Âm hồn trận, bèn sai năm lão đạo sĩ đi ra bắt 500 hồn người. Năm lão đạo sĩ ấy là:

1. Tiền điện chân nhân Trường Lạc Thiên.

2. Hậu điện chân nhân Lý Lạc Sơn.

3. Tả điện chân nhân Trịnh Hoa Xuyên.

4. Hữu điện chân nhân Lý Hoa Sơn.

5. Thất tinh chân nhân Lưu Nguyên Tố.

Mỗi vị đi ra bắt 100 âm hồn. Lưu Nguyên Tố chiếm cứ ngôi Tam Hoàng miếu ở phía chánh Tây của Tiểu Nguyệt Ðồn. Ông ta tìm trong đám mả hoang 100 đầu lâu bị chết, tập trung một chỗ rồi dùng bùa chú thôi thúc luyện thành Bách cốt nhân ma, cứ mỗi đêm sau canh một, ông ta đặt một chiếc bàn hương án trong viện, trên ghế để sẵn một hồ lô, và cài vào tay Bách cốt nhân ma một cây cờ Chiêu hồn thủ mạng bài, sai đi ra Tiểu Nguyệt Ðồn bắt lấy một âm hồn mang về. Lão đạo sĩ nhốt hồn bị bắt đó trong hồ lô, dự định 100 ngày bắt đủ số Tiểu Nguyệt Ðồn bị chết 100 người, nào ngờ hôm nay bị Tế Ðiên bắt Cốt ma lại.

Tế Ðiên theo dấu chạy đến Tam Hoàng miếu tính bắt lão đạo sĩ, ai dè lão đạo sĩ cũng có chút tài nghề. Hôm nay ông ta đang làm phép ở trong điện, thấy ngọn đèn biến thành xanh liền biết có người phá pháp thuật của mình. Lại nhìn về hướng chánh Ðông thấy kim quang sáng rỡ, thụy khí ngút trời, ông ta lật đật chụp lấy hồ lô vận chẩn cước phong chạy về Tường Vân quán. Từ đó kết thù với Tế Ðiên. Khi Tế Ðiên đến miếu Tam Hoàng thì lão đạo sĩ đã trốn mất, bèn trở lại Tiểu Nguyệt Ðồn kêu bọn Mã Tịnh chất củi thiêu Bách cốt nhân ma đi, rồi nói:

- Thế là xong! Từ nay Tiểu Nguyệt Ðồn an nhiên vô sự.

Mã Tịnh cảm tạ Tế Ðiên, ngày kế Tiến Ðiên cáo từ. Lôi Minh, Trần Lượng nói:

- Bạch sư phó! Lão nhân gia đi Bạch Thủy Hồ bắt yêu, cho chúng con đi với.

- Ừ, thì đi.

Nói rồi dẫn bọn Tôn Ðạo Toàn, Hồ Tú Chương... ra khỏi Tiểu Nguyệt Ðồn, theo đường lớn đi về phía Bạch Thủy Hồ. Ngày kia đi đến địa phận Tiêu Sơn thấy trong rừng cây bên đường có hai người đang nghỉ chân trong đó. Một người trang phục theo lối văn sinh công tử, đầu đội khăn văn sinh màu thúy lam bỏ thòng hai dải, mình mặc áo choàng văn sinh cùng màu, lưng thắt dây tơ, vớ trắng cổ cao trên đôi dép đế dày, tuổi trạc 30, mặt mày trắng trẻo, nghi biểu hơn người. Ông già đi theo phục sức theo lối gia nhân, đội mũ xanh, áo choàng màu xanh thẳm, tuổi độ hơn 50, râu tóc đã bạc. Tế Ðiên nhìn ra chính là người nhà của mình, bèn bảo Tôn Ðạo Toàn, Hồ Tú Chương cứ đi trước sẽ gặp nhau ở Bạch Thủy Hồ. Tôn Ðạo Toàn hỏi:

- Sư phó đi đâu vậy?

- Ta có chút việc, sẽ đến đó sau.

Hai người bèn tiếp tục đi tới trước, phần Tế Ðiên dừng lại thủng thỉnh bước về phía rừng, gặp vị văn sinh công tử liền đánh tiếng chào hỏi:

- Xin chào thí chủ!

Vị văn sinh công tử này không phải ai xa lạ, mà chính là anh họ của Tế Ðiên. Anh ta vâng lịnh cha đi tìm em họ mình là Lý Tu Duyên. Người này họ Vương tên Toàn, người thôn Vĩnh Ninh, huyện Thiên Thai, phủ Thai Châu, chính là con của Vương An Sĩ, cậu của Tế Ðiên. Nguyên, Lý Tu Duyên từ lúc nhỏ cha mẹ đã định hôn sự với Lưu Tố Tố con gái của Lưu Bá Vạn ở Lưu gia trang. Vị cô nương này từ khi lọt lòng mẹ chỉ toàn ăn chay mà không có một chút thịt cá nào để vào miệng. Sau khi Lý Tu Duyên bỏ nhà ra đi ít lâu, cha mẹ cô cũng qua đời, chỉ còn trơ trọi một mình, bèn nương náu với cậu là Ðổng viên ngoại. Con gái của Ðổng viên ngoại lại là dâu của Vương An Sĩ, vì thế thân càng thêm thân. Lưu Tố Tố càng lớn, Ðổng viên ngoại càng hối thúc Vương An Sĩ tìm Lý Tu Duyên về để hoàn thành hôn sự. Vương An Sĩ cũng chẳng biết Lý Tu Duyên đang trôi giạt phương nào! Người ta đồn đại mỗi người một cách, có người nói Lý Tu Duyên tự mình ra đi, cũng có người nói Vương Sĩ An đuổi cháu mình đi. Một hôm Vương An Sĩ kêu con mình là Vương Toàn và gia nhân là Lý Phúc đi tìm Lý Tu Duyên, đem theo nhiều vàng bạc, ngầm giấu châu báu để dự bị một chuyến đi xa. Hễ một ngày tìm được thì một ngày trở về, hai ngày tìm được thì hai ngày trở về, một năm tìm được thì một năm trở về, còn tìm không được thì đừng trở về nữa. Vương viên ngoại làm như vậy để người ta khỏi nói là chính mình đuổi cháu đi. Vương Toàn chỉ còn cách tuân theo lịnh cha, dắt theo lão quản gia là Lý Phúc rời khỏi nhà đi khắp nơi tìm kiếm. Ði qua các quận huyện có dán lời bố cáo thuê người tìm kiếm từ trước để hỏi thăm, có người nói Lý Tu Duyên đã xuất gia rồi, cũng không biết hiện giờ ở đâu.

Hôm nay Vương Toàn và Lý Phúc đi đến địa phận huyện Tiêu Sơn này, cảm thấy mệt mỏi quá, Vương Toàn nói:

- Ái chà, này lão quản gia! Thầy trò chúng ta ra ngoài chuyến này mang sương đội nguyệt để tìm chú em ta, không biết bao giờ mới trở về nhà nhỉ? Tôi cảm thấy mệt mỏi quá rồi?

Lý Phúc nói:

- Công tử không cần phải nóng nảy, phàm việc gì tự nó có số của nó, chúng ta hãy nghỉ ngơi giây lát rồi đi nữa.

Nói rồi bèn vào trong rừng liễu, kiếm chỗ đất trống, Lý Phúc trải nệm ra đất, hai thầy trò ngồi nghỉ. Hai người đang ngồi nghỉ thì Tế Ðiên bước lại gần chào hỏi:

- Xin chào thí chủ! Quý tánh của thí chủ là chi?

- Tôi họ Vương.

Tế Ðiên đã nhận ra Vương Toàn là anh họ của mình, còn Vương Toàn thì hoàn toàn mù tịt. Chẳng những Vương Toàn không dám nhìn mà ngay cả lão quản gia Lý Phúc cũng không nhớ ra. Ông ta trước kia là lão bộc của Lý Tu Duyên mà không nhận ra chủ của mình. Bởi Tế Ðiên ngày xưa, lúc còn ở nhà mang hình thức bạch diện thư sinh, trang phục theo lối văn sinh công tử; còn bây giờ đi ra ngoài bị gió táp mưa sa, mặt mày bùn đất tèm lem, đầu tóc để dài cả tấc, lại là người xuất gia nữa, bản lai diện mục cũ hoàn toàn bị che lấp, thế nên lúc đó Vương Toàn, Lý Phúc đều nhìn không ra. Tế Ðiên lại hỏi:

- Thí chủ là người ở huyện thôn nào? Tế Ðiên đã biết rõ nhưng cố hỏi.

- Tôi là người dân ở thôn Vĩnh Ninh, huyện Thiên Thai, phủ Thai Châu.

- Tôi cũng là người ở huyện Thiên Thai, phủ Thai Châu đây. Vậy chúng ta là người đồng hương mà! Thí chủ có tiền thí xả cho Hòa thượng ta vài tiền để uống rượu chơi!

Vương Toàn nghe nói, nghĩ bụng: “Ông ta là người xuất gia mà sao chẳng kiêng cữ gì hết?.” Nghĩ xong thò tay vào túi móc hai tiền đưa cho Tế Ðiên. Tế Ðiên nhận tiền rồi nói:

- Thí chủ cho hai tiền này tôi thiệt khó xài quá. Uống rượu không hết mà ăn cơm thì không đủ! Thí chủ nếu muốn cho thì xin cho tiền một bữa cơm nữa.

- Vậy cũng được!

Nói rồi Vương Toàn móc ra hai tiền nữa cho Tế Ðiên. Tế Ðiên nhận tiền rồi nói:

- Thí chủ cho tôi số tiền này tôi lại càng khó xài.

- Tại sao cho tiền ông mà làm cho ông khó xài?

- Không phải sao? Uống rượu ăn cơm không hết, còn chuộc quần áo thì không đủ. Thí chủ làm phước thì làm phước cho trọn, xin cho thêm một ít tiền nữa để tôi chuộc quần áo về.

Vương Toàn nghĩ bụng: “Một, hai điếu tiền có là bao! Mình cho ổng kể như cúng chùa vậy”. Nghĩ rồi lại lấy cho Tế Ðiên hai tiền nữa. Tế Ðiên nhận tiền, nói:

- Thí chủ cho tôi số tiền này tôi lại càng khó xài nữa! Ăn cơm, chuộc áo quần đã đủ rồi, mà lộ phí về nhà lại không có.

Vương Toàn còn chưa trả lời, gia nhân Lý Phúc bực quá nói:

- Này Hòa Thượng, ông thiệt là không biết tự ái chút nào! Người ta cho tiền ông mà ông bảo là khó xài, ông còn kể đủ kể thiếu. Ông thiệt là người được đằng chân lân đằng đầu mà!

Tế Ðiên mỉm cười nói:

- Hòa thượng ta không phải cốt xin tiền, mà chủ ý muốn xem tướng mạo. Ðể ta xem tướng ông nhé! Ta thấy ấn đường của thí chủ phát tối, vậy đất này không nên ở lâu. Nghe lời khuyên của Hòa thượng ta, nên sớm đi đi. Ðó là phép xu cát tị hung đấy! Nghe cùng không nghe mặc ý của thí chủ. Hòa thượng ta đi đây!

Nói xong câu đó, Tế Ðiên khật khà khật khưỡng, chân đi lạng quạng, bước thấp bước cao đi ra khỏi rừng. Sau khi Tế Ðiên đi rồi, lão quãn gia Lý Phúc nói:

- Công tử đừng nên tin mấy lời đó làm chi! Ở đây gần bên đường lớn, có việc gì đâu mà sợ. Công tử nói đến việc đọc sách thì ông ta bàn luận với công tử về Ðức Khổng Tử nói:" Học mà luôn luôn tập theo chẳng là vui lắm sao!". Công tử nói đến việc luyện võ thì ông ta có thể bàn chuyện kiếm cung tên ngựa; công tử nói về sơn nam, ông ta cũng nói đến sơn nam; công tử nói đến hải bắc, thì ông ta cũng nói hải bắc. Tóm lại, ông ta nói chuyện đồng hương chỉ là gạt gẫm kiếm tiền mà thôi. Công tử chưa đi ra ngoài thường, nên những việc ở ngoài công tử làm sao thấy biết hết được!

Vương Toàn nói:

- Ông ta là người xuất gia, cho ông ta một, hai điếu tiền có là bao! Chúng ta đừng nên để ý đến chuyện gì khác có phải đỡ phiền hà không?

Thầy trò nói chuyện một hồi lâu, Lý Phúc cảm thấy đau bụng, nói:

- Công tử hãy ngồi đây coi chừng đồ đạc, tôi đi ra ngoài một chút.

- Ông đi đi!

Lý Phúc dòm thấy phía Nam có một đám lau, bèn đi về hướng đó. Vương Toàn đợi một hồi lâu, thấy Lý Phúc đi cầu xong trở về cầm theo một cái bọc. Vương Toàn hỏi:

- Cái bọc gì vậy?

- Công tử xem đây, tôi đi cầu mới lượm được.

- Ông mau đem trả lại chỗ cũ cho người ta! Nếu là người có tiền, chính người ấy đánh rơi thì không hề gì! Nếu làm giùm cho người khác, hoặc là kẻ gia nhân đánh rơi mà chúng ta cầm đem đi, có phải là hại tánh mạng người ta không?

- Ðể tôi mở ra xem cái gì trong đó, rồi đem trả cho người ta.

Lý Phúc nói rồi mở bao ra, thấy một cái đầu thiếu phụ máu tươi còn ri rỉ. Lý Phúc cả kinh! Vương Toàn nói:

- Ông mau đem lại chỗ cũ đi.

Nói câu đó chưa xong thì phía Bắc có mười mấy công sai ập tới, nói:

- Hết chối nhé! Bọn ngươi là kẻ giết người rồi ở đây xem đầu người ta! Chúng ta tìm mãi không thấy, hôm nay mới gặp.

Nói rồi lấy dây sắt trói nghiến hai thầy trò Vương Toàn và Lý Phúc lại. Lý Phúc nói:

- Cái đầu người này là tôi lượm được mà!

Quan nhơn nói:

- Tới nha môn rồi sẽ nói chuyện.

Nói rồi kéo thầy trò Vương Toàn và Lý Phúc về huyện Tiêu Sơn.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 05 May 2012, 11:21 PM | Message # 131
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 124Vâng lệnh cha, chủ tớ rời cố hương
Anh em họ đối mặt nhìn không biết
Nguyên tại huyện Tiêu Sơn vừa xảy ra vụ án thây ma không đầu ở Lương Quan Ðồn ngoài cửa Tây. Có một người bán thịt tên là Lưu Hỷ, trong nhà chỉ có hai vợ chồng sống qua ngày. Lưu Hỷ bán thịt ở một xóm tại cửa Ðông. Hôm đó nhằm ngày rằm tháng bảy, khoảng xế chiều, Lưu Hỷ ra xóm ngoài cửa Ðông thâu tiền, đi qua cổng nha môn huyện Tiêu Sơn, gặp quan nhơn của huyện là Lưu Tam. Anh này là người hay nói đùa nên có ngoại hiệu là Tiếu thoại Lưu Tam. Lưu Tam mới hỏi Lưu Hỷ đi đâu, Lưu Hỷ đáp:

- Tôi ra các thôn xóm ngoài cửa Ðông thu tiền.

Lưu Tam hỏi:

- Trời tối rồi đó, bộ tối nay anh không về nhà sao?

- Tôi ở lại thôn xóm ngoài cửa Ðông, ngày mai tôi mới về.

Lưu Tam là người ưa nói đùa, bèn nói:

- Lưu Hỷ nè, tối nay anh không về, tôi tới nhà ngủ với vợ anh đó nghe!

- Anh dám đi không? Lại đó vợ tôi nó chửi mắng cho anh mang xấu!

- Nó dám chửi tôi à? Tôi làm thịt nó.

Nói xong Lưu Hỷ đi tiếp. Hôm sau Lưu Hỷ trở về nhà, vợ hắn bị giết mà cái đầu bị mất tiêu. Lưu Hỷ bèn lên huyện Tiêu Sơn kêu oan, tố cáo Lưu Tam nhân gian díu với vợ Lưu Hỷ không được bèn giết đi. Quan huyện họ Trương tên Giáp Tam rất thanh liêm, là người xuất thân từ lưỡng bảng, lập tức thăng đường, đem Lưu Tam ra và hỏi Lưu Hỷ. Lưu Hỷ bèn đem lời của Lưu Tam đã nói hôm qua thuật lại, hôm nay trở về quả nhiên vợ mình bị giết. Quan huyện hỏi:

- Này Lưu Tam, tại sao lại giết vợ Lưu Hỷ thế?

Lưu Tam sợ mất vía, liền thưa:

- Bẩm lão gia! Lời hôm qua là lời chơi với Lưu Hỷ. Vợ của Lưu Hỷ bị ai giết, hạ dịch thật không biết. Hôm qua hạ dịch trực tại nha môn giữ gìn sai sự, suốt đêm không hề ra khỏi nha môn.

Quan huyện không tin, hỏi lại các quan nhơn, mọi người đều xác nhận là Lưu Tam suốt đêm qua ở lại nha môn không đi đâu hết. Quan huyện mới sai hai vị Ban đầu là Vương Hùng và Lý Báo, kỳ hạn ba ngày phải tìm cho ra hung thủ. Tìm được sẽ được trọng thưởng, còn tìm không được sẽ trách phạt không tha. Vương Hùng, Lý Báo lãnh mệnh mang thủ hạ đi tìm, nhưng tung tích hung thủ vẫn không tìm ra. Hết hạn, họ đến trình diện, quan huyện truyền đánh mỗi người 40 bảng. Lại cho hạn ba ngày nữa. Quá hạn không tìm được, quan huyện lại cho đánh, hôm nay là ngày thứ 12, nếu tìm không ra lại bị đánh nữa! Vương Hùng, Lý Báo dẫn thủ hạ ra đi vừa đến rừng đại liễu thì gặp Lý Phúc đang mở bọc ra, mọi người nhìn thấy trong bọc là đầu thiếu phụ, máu tươi còn ri rỉ, bèn nói:

- May quá rồi, hôm nay không bị đánh nữa!

Nói xong áp lại trói nghiến Vương Toàn và Lý Phúc dẫn về nha môn. Về đến nha môn, Vương Hùng, Lý Báo trình ngay. Quan huyện lập tức thăng đường, dạy đem Vương Toàn, Lý Phúc ra xét xử. Quan huyện thoạt nhìn, đoán biết trong đó có duyên cớ chi đây! Phàm làm quan phải nghe tiếng xét rõ lý, thấy mặt nhận ra sắc. Quan huyện thấy Vương Toàn là thư sinh nhu nhược, còn Lý Phúc chỉ là một lão bộc, bèn hỏi:

- Hai người ở phía dưới kia tên họ là chi?

Vương Toàn thưa:

- Bẩm lão phụ đài ở trên, sinh viên là Vương Toàn xin kính lễ.

Lý Phúc cũng nói:

- Bẩm lão đại gia ở trên, tiểu nhơn là Lý Phúc xin dập đầu ra mắt.

Quan huyện hỏi:

- Này Vương Toàn, ngươi là người ở đâu?

- Sinh viên là người thôn Vĩnh Ninh, huyện Thiên Thai, phủ Thai Châu, vâng lịnh cha mang gia nhân là Lý Phúc đi tìm người em họ.

- Này Vương Toàn, ngươi là người huyện Thiên Thai, tại sao đến địa phương của ta giết vợ của tên bán thịt Lưu Hỷ ở Lương Quan Ðồn thế?

- Bẩm lão phụ đài! Sinh viên chưa giết người bao giờ! Việc này hoàn toàn không biết.

- Người không giết người tại sao đầu người lại ở trong tay ngươi?

- Thật ra, đó là gia nhân Lý Phúc đi cầu trong đám lau lượm được. Xin lão phụ đài anh minh soi xét cho!

Quan huyện vỗ kỉnh đường một cái chát, nói:

- Ăn nói bậy bạ không! Hỏi miệng trơn mi không chịu khai hả? Bây đâu! Bày côn kẹp ra đây!

Quan huyện làm bộ ra oai như thế, các quan nhân thủ hạ dạ rân. Côn kẹp vừa mới sắp ra, bỗng nhiên trước đại đường có một trận gió xoáy, cát bay mù mịt mở mắt không ra. Trận gió qua đi, quan huyện nhìn lại thấy trên án thư có một tờ giấy, bên trên có bài thơ:

Ðường thần hiển thánh pháp vô biên

Huyện quan may mắn gặp thiện duyên

Hai kẻ dưới kia nào phạm tội

Mau bắt hung thủ rõ căn nguyên.

Quan huyện xem rồi “a” lên một tiếng, ngồi trầm ngâm giây lát mới bảo thủ hạ đem Vương Toàn và Lý Phúc tạm giam lại, cho ăn uống tử tế. Quan huyện truyền lịnh bãi hầu lui vào nhà trong, về đến thư phòng, thủ hạ chuẩn bị dọn cơm chiều. Ăn cơm xong, quan huyện trở về thư phòng uống trà, dưới ngọn đèn, lòng suy tới nghĩ lui về vụ án: Vương Toàn là người đọc sách, Lý Phúc có vẻ là một lão bộc thành thật, quyết không phải là kẻ gây tội ác! Bỗng nhiên ở đại đường nổi lên một trận gió lạ, rồi không biết tờ thư ở đâu lại xuất hiện trên án. Càng nghĩ càng lấy làm lạ! Tự mình trù trừ không thôi, bất giác chống tay lên ghế mà ngủ. Vừa mới chợp mắt thì thấy từ ngoài bước vào một vị Hòa thượng kiếc, tóc dài hơn hai tấc, mặt dính đất tèm lem, tăng y rách nát, tay sắn sứt bâu, lưng thắt dây nhung, khật khà khật khưỡng, hai chân trần mang đôi dép cỏ. Quan huyện hỏi: - Ai đó?

Hòa thượng đáp: - Ta!

- Ông là ai?

Hòa thượng đáp:

Ta là Linh Ẩn Tế Ðiên say

Ði Bạch Thủy Hồ ngang chốn này

Lão gia muốn xử không đầu án

Phải tạ bần Tăng tiệc rượu đầy.

Quan huyện nói:

- Rượu thì có sẵn, mà ông có biết hung thủ là ai không?

Hòa thượng quay mình đi ra. Quan huyện kêu:

- Trở lại đã!

Ðang nằm mộng, hét lớn tiếng vọt ra khỏi miệng, lúc đó hai gia nhân Trương Phúc, Trương Lộc đứng hầu ở bên, thấy quan huyện đương ngủ, Trương Phúc thì thầm với Trương Lộc:

- Hôm qua tôi đổ hột với tụi nó, thua hết mấy điếu. Lão gia ngủ, anh ở đây hầu nhé, tôi ra ngoài kiếm tụi nó gỡ lại.

Trương Lộc nói: - Anh có đi thì đi mau rồi về!

Trương Phúc vừa dợm bước ra, thì nghe quan huyện mớ: “Trở lại!”. Quan huyện mớ là kêu Hòa thượng trở lại, nhưng Trương Phúc lại tưởng lầm là quan huyện nghe biết mình định đi đổ hột nên gọi trở lại, bèn lật đật nói:

- Dạ tiểu nhân không có đi!

Quan huyện tỉnh giấc, những việc trong mộng nhớ như in, bèn kêu Trương Lộc đem giấy viết, nghiên mực lại. Trương Lộc vâng lời đem mực giấy viết đến, quan huyện chép lại bốn câu thơ Hòa thượng nói trong mộng, rồi đọc tới đọc lui, trong lòng rất phiền muộn! Xem tới xem lui một hồi, quan huyện mệt mỏi, dựa vào án thư thiếp đi. Vừa chợp mắt, quan huyện lại thấy Hòa thượng từ ngoài đủng đa đủng đỉnh bước vào. Quan huyện lại hỏi:

- Này Hòa thượng, hồi nãy ông nói gì tôi không hiểu. Tôi xin hỏi ông: Ông có biết hung thủ sát nhân là ai không? Ông cứ bảo cho tôi biết, chắc chắn ông không mất một chầu rượu đâu!

- Lão gia muốn hỏi, thì đây ta là:

Tây Hồ Linh Ẩn,

Tế Ðiên nói Ngang,

Nhân đi Bạch Thủy,

Quá bước Tiêu San,

Vương Toàn, Lý Phúc,

Mắc phải hàm oan,

Hung thủ giết người,

Hiện ở Tây quan,

Cùng với nguyên cáo,

Ðồng loạt, chẳng đồng hàng,

Truy cứu Lưu Hỷ,

Phá án dễ dàng.

Hòa thượng nói xong quay đầu bỏ đi. Quan huyện nói:

- Ông nói ra tôi càng không hiểu! Ông trở lại đi!

Hòa thượng bỏ đi không thèm ngoảnh lại, quan huyện tức thì sực tỉnh. Cầm viết chép lại 12 câu thơ vừa rồi thì bên ngoài trống đổ canh hai. Quan huyện thì thầm: “Ðiềm mộng này thiệt lạ quá! Nghĩ mà phát sợ!”

Ngồi thơ thẩn một lúc lâu lại chợp mắt mơ mơ hồ hồ ngủ lại. Tại thấy ông Hòa thượng kiếc lúc nãy bước vào. Quan huyện hỏi:

- Này Hòa thượng, vậy chớ hung thủ giết người là ai? Ông nói cho tôi nghe đi!

Hòa thượng hơi mỉm cười, nói:

- Lão gia thiệt muốn biết hung thủ hử? Thì đây:

Dây nhung đứt lìa,

Ðá lớn khó xô

Chưa mưa tới trước

Cầm dao thấy máu.

Hòa thượng nói rồi bỏ đi một nước. Quan huyện mở mắt ra, té ra một giấc mộng, kế nghe trên thành trống điểm canh ba. Quan huyện viết bốn câu thơ đó lên giấy đọc lại. Quan huyện Trương Giáp Tam vốn xuất thân từ khoa bảng, đầy bụng kinh luân, hàng hàng châu ngọc, bèn nghĩ bốn câu thơ này là kệ, nên suy đoán: “Dây nhung đứt lìa là Ðoạn; đá lớn khó xô tức là Sơn (núi); chưa mưa tới trước, gió bao giờ cũng tới trước mưa, chắc chắn là Phong (gió); cầm dao thấy máu là giết. Ráp bốn chữ lại là Ðoạn Sơn Phong giết”. Quan huyện lại nghĩ: “Ðây là âm giống mà chữ không đồng, hung thủ chắc chắn là Ðoàn Sơn Phong”.

Quan huyện nghĩ tới nghĩ lui một hồi lâu, đến chừng canh khuya mới đi nghỉ. Sáng hôm sau, rửa mặt uống trà xong, quan huyện truyền tráng tạo ra lịnh thăng đường và hỏi mọi người:

- Ở địa phương này có ai là Ðoàn Sơn Phong không?

Có một thơ lại đứng kế bên thưa:

- Bẩm lão gia, huyện ta có một tên đồ tể mở cửa hàng thịt tên là Ðoàn Sơn Phong.

Quan tri huyện nghe nói, lập tức sai Vương Hùng, Lý Báo:

- Mau đi trói Ðoàn Sơn Phong dẫn về cho ta.

Vương Hùng, Lý Báo nghe lịnh, mặt xanh như tàu lá, lật đật dập đầu trình thưa:

- Bẩm lão gia thương tình! Hạ dịch không tài nào bắt nổi Ðoàn Sơn Phong!

- Tại sao thế?

- Bẩm lão gia, Ðoàn Sơn Phong có tài nát ghế, vỡ đá. Khối đá lớn bị hắn một chưởng nát ra như cám. Còn ghế ngồi chắc quý bậc nào, hắn ngồi lên vận kình, chiếc ghế ấy vỡ vụn ngay. Ðoàn Sơn Phong thiệt là tài năng xuất chúng, võ nghệ cao cường! Hạ dịch không tài nào bắt nổi. Xin lão gia thương tình cho!

Quan tri huyện nghe nói, tức giận vỗ kỉnh đường một cái chát, nói:

-Người làm quan phải xét tình hội lý, người biện án phải lập thế bắt giặc. Ta phái các ngươi đi biện án thì các ngươi phải làm cách nào xong cho ta!

Vương Hùng, Lý Báo nghe nói như thế chỉ biết cúi đầu nín thinh. Chừng ngước lên thì quan huyện đã bãi hầu lui về hậu đường, đi quá bình phong rồi. Hai người bèn kéo nhau xuống Ban phòng bàn tính. Vương Hùng nói:

- Làm sao bây giờ? Ðừng nói hai đứa chúng ta, mà cho dẫu 20 người cũng bắt không được Ðoàn Sơn Phong nữa là!

Lý Báo bỗng nhớ ra một người, muốn bắt Ðoàn Sơn Phong dễ như bỡn.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 05 May 2012, 11:21 PM | Message # 132
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 125Lượm đầu người, chủ tớ đến cửa quan
Cứu anh họ cho quan huyện nằm mộng
Vương Hùng, Lý Bảo biết Ðoàn Sơn Phong võ nghệ xuất chúng, mình đi bắt chẳng những không được mà còn nguy hiểm đến tính mạng nữa! Lý Báo nói:

- Tôi không phải là đối thủ của Ðoàn Sơn Phong, Vương đầu anh cũng không hơn gì. Nhưng có một người là đối thủ của hắn.

- Ai vậy? Vương Hùng hỏi.

Tôi quên mất! Năm đó không phải là Ðơn tiên trại Uất trì Lưu Văn Thông tỉ thí ở võ trường thắng Ðoàn Sơn Phong một chưởng đó sao? Chúng ta là bạn bè tri kỷ với Lưu đại ca, sao không tìm anh ấy để nhờ giúp đỡ? Chắc anh ấy không từ chối đâu!

- Có lý, có lý đấy!

Hai người lật đật đi ra khỏi nha môn, quẹo qua phía Ðông đến một cửa lầu ở đường phía Bắc, đó là cửa nhà của Lưu Văn Thông. Hai người bước tới gõ cửa, Lưu Văn Thông vừa mới ngủ dậy, đang súc miệng, nghe gõ cửa liền bước ra. Thấy Vương Hùng, Lý Báo, Lưu Văn Thông hỏi:

- Hai vị hiền đệ ở đâu lại đây?

- Chúng tôi từ nha môn tới.

Lưu Văn Thông chỉ tay mời vào nhà. Vô tới sảnh đường, ngồi xuống xong, Vương Hùng hỏi:

- Huynh trưởng không đi đâu chơi sao?

- Tôi vừa mới ở ngoài trở về mấy hôm nay. Hai vị hiền đệ tại sao bữa nay rảnh rỗi mà đi chơi vậy?

- Hai đứa tôi đến tìm anh đây! Nhân vì vợ của Lưu Hỷ bán thịt ở Lương Quan Ðồn bị giết, quan huyện mới phái tôi đi bắt Ðoàn Sơn Phong. Hai đứa tôi thật tình bắt không nổi hắn mới cầu huynh trưởng giúp cho một tay để bắt Ðoàn Sơn Phong đây!

- Ðoàn Sơn Phong quả là võ nghệ siêu phàm, tôi cũng không bắt được anh ta đâu!

Huynh trưởng bất tất phải thối thác. Năm xưa huynh trưởng đã thắng Ðoàn Sơn Phong một chưởng ở võ trường kia mà! Trừ ngoài huynh trưởng ra, ở huyện Tiêu Sơn này không có ai là đối thủ của hắn cả!

Hai vị hiền đệ đừng nhắc tới việc một chưởng năm kia nữa, nhắc tới việc đó càng làm tôi cảm thấy hổ thẹn thêm! Năm xưa có một người mãi võ ở ngoài cửa Tây, tôi thấy người này không phải là mãi võ lịch duyệt trong giang hồ, mà là được danh nhân chỉ giáo, đại khái là vì nghèo mà tạm xoay sở đó thôi! Tôi muốn giúp đỡ ông ta có thêm chút ít tiền, không ngờ Ðoàn Sơn Phong cũng tới đó tỉ thí với tôi. Hai bên chạm quyền, tôi biết ngay võ nghệ của Ðoàn Sơn Phong hơn tôi một bậc. Tôi nghĩ rằng: “Nếu thua anh ta keo này thì hãng bảo tiêu của mình sẽ ế mất!”. Tôi mới nói:- Anh bạn họ Ðoàn ơi! Tôi với anh lâu nay không thù oán, tôi làm việc này để bảo tiêu kiếm ăn thôi! Tôi nói mấy lời đó, Ðoàn Sơn Phong kể như là bằng hữu, bèn né qua, cố ý nhường cho tôi một chưởng và nói:-Anh thật xứng đáng là Ðơn tiên trại Uất trì.

Anh ta đi rồi, tôi tự biết rằng mình được anh ta nhường, nên ngày kế đi tìm anh ta để cảm tạ việc vừa qua, và hai người nhân đó kết làm bằng hữu, thường qua lại thân mật. Tôi với anh ấy là bè bạn, hai anh em cũng là bè bạn với tôi. Nếu là người khác đi bắt Ðoàn Sơn Phong, tôi biết được sẽ đưa tin cho anh ấy mới phải. Nhưng đây là hai anh em muốn bắt anh ấy, tôi không thể đưa tin, mà cũng không thể giúp hai anh em bắt anh ấy được.

Vương Hùng, Lý Báo năn nỉ đôi ba lần mà Lưu Văn Thông vẫn không đồng ý. Vương Hùng Lý Báo không còn cách nào khác hơn, bèn vào bên trong gặp mẹ Lưu Văn Thông. Hai người bước vào vái chào Lưu thái thái. Lưu thái thái hỏi:

- Hai con ở đâu mà đến đây sớm vậy?

Vương Hùng nói:

- Tại bá mẫu không biết đó, hiện nay ở nha môn đang có một nghịch án.

Nghịch án gì thế?

- Quan huyện sai hai con đi bắt Ðoàn Sơn Phong mà hắn tài năng xuất chúng, hai con bắt hắn không được!

- Nội huyện Tiêu Sơn này không ai có tài hơn được Ðoàn Sơn Phong sao? Hai con không đến mời họ giúp đỡ?

- Người khác thì không được, chỉ có đại ca chúng con mới đủ sức thôi.

- Con không nói chuyện này với anh con sao?

- Con nói rồi, nhưng anh con nói Ðoàn Sơn Phong là bạn thân, anh không chịu giúp chúng con.

- Con kêu anh con vào đây ta bảo.

Vương Hùng lập tức ra ngoài kêu Lưu Văn Thông vào. Lưu Văn Thông hỏi mẹ:

- Thưa, mẹ kêu con vào dạy bảo điều chi?

Lão thái thái nói:

- Hai em con đến đây nhờ con giúp đỡ bắt Ðoàn Sơn Phong tại sao con không giúp?

- Tại mẹ không biết, Ðoàn Sơn Phong cũng là bạn thân với con. Vả lại anh ấy tài năng xuất chúng, con cũng e rằng bị anh ấy hại thôi! Thảng như con bị thương rồi, con không có anh em chi cả, ai hầu hạ mẹ?

- Con nói không đúng chút nào! Đáng lẽ con không nên giao thiệp với bọn phỉ loại đó! Ðịa phương ta có bọn phỉ ác đó, con phải diệt trừ sớm đi mới phải! Mẹ bảo con đi giúp họ bắt Ðoàn Sơn Phong, con có đi không nào?

Lưu Văn Thông vốn là người con hiếu, lật đật nói:

- Mẹ bảo con đi, con đâu dám cải lịnh.

- Con đã đồng ý rồi thì hãy cùng Vương Hùng, Lý Báo thương lượng kế hoạch hành động.

Ba người mới đưa nhau ra nhà ngoài. Lưu Văn Thông nói:

- Hai hiền đệ đi bắt bằng cách nào? Giả sử bắt không được thì một là đánh cỏ động rắn, hai là chúng ta còn bị hắn đả thương nữa.

Vương Hùng hỏi:

- Theo ý huynh trưởng thì phải làm sao?

- Theo ý tôi, hai em nên trở về nha môn ra mắt lão gia, xin lão gia điều cho 200 quan binh giữ dinh, 100 khoái thủ của nha môn. Còn riêng hai em nên đến Khánh Phong lầu đưa tin, bảo chưởng quỹ ngày mai không tiếp khách trên lầu. Còn tôi sẽ gạt Ðoàn Sơn Phong lên Khánh Phong lầu uống rượu, phục cho hắn say khướt, chúng ta kêu 300 người mai phục ở bốn bên tiệm rượu đó, chừng nghe tôi đánh vỡ chén làm hiệu, mọi người ập vào bắt hắn. Nếu tôi không khua chén, các ngươi đừng có vọng động nhé! Nếu bắt không được để hắn chạy đi thì đừng mong gì bắt lại, nên phải hết sức ra lệnh cho quan binh nghiêm mật, đừng để việc này tiết lộ ra ngoài!

Vương Hùng nói:-Thế thì được!

Hai người cáo từ trở về nha môn ra mắt quan huyện. Quan huyện hỏi:

- Hai ngươi có bắt được Ðoàn Sơn Phong không?

Vương Hùng nói:

- Không có! Xin lão gia đưa cho quan thủ thành một phong thư ra lịnh điều 200 quan binh thủ dinh và truyền một 100 khoái thủ ở nha môn, không nói là bắt ai cả, ngày mai phải mai phục bốn phía Khánh Phong lầu. Hạ dịch sẽ mời một người bạn làm bảo phiêu giúp sức bắt Ðoàn Sơn Phong.

- Chỉ có một tên Ðoàn Sơn Phong mà sao bày lắm chuyện thế?

- Thật ra Ðoàn Sơn Phong võ nghệ rất cao cường, nếu không định kế, e bắt hắn không được.

- Cũng được! Quan huyện nói.

Vương Hùng và Lý Báo cùng đi đến Khánh Phong lầu. Gặp chưởng quỹ, Vương Hùng hỏi:

- Này chưởng quỹ, tiệm cơm này một ngày bán được bao nhiêu tiền?

- Mỗi ngày bán hơn 100 điếu tiền.

- Ngày mai, trên lầu các ngươi không bán cơm rượu cho ai nhé! Một ngày mất bao nhiêu tiền chúng ta chiếu theo số sẽ trả đủ. Ngày mai mượn lầu này để biện án. Những người cùng Ðơn tiên trại Uất trì đến đều là sai sự cả. Ông phải dặncác phổ ky ngàn muôn lần chớ tiết lộ tin này ra ngoài nhé! Nếu tiết lộ tin này, vụ án sẽ trở thành trọng đại thì ông không khỏi lên quan đâu.

Chưởng quỹ nói:

- Hai vị đầu mục cứ yên tâm. Không ai tiết lộ tin này đâu.

Vương Hùng, Lý Báo cắt đặt công việc đã xong xuôi, mới đến nhà Lưu Văn Thông báo lại là mọi việc bố trí đã xong. Lưu Văn Thông nói:

- Thôi, hai chú hãy về đi!

Sáng hôm sau, Lưu Văn Thông thức dậy, thay đổi y phục, ngầm dắt theo đơn tiên, từ nhà đi thẳng đến Tây quan, vừa đúng lúc Ðoàn Sơn Phong vừa mở cửa tiệm, mọi người đang bu quanh. Có một Hòa thượng kiếc đang quậy phá ở đó. Ông Hòa thượng không phải ai lạ mà chính là Tế Ðiên. Ông ta thấy các quan nhơn ở trong rừng đài liễu trói Vương Toàn, Lý Phúc dẫn đi rồi, cũng theo vào cửa Nam. Vừa vào thành, thấy có tiệm bán chỉ ở đường phía Ðông. Chưởng quỹ họ Lý tên Ðắc Thủy đang đứng trước cửa tiệm. Một người trên đùi có một mụt ghẻ mắt người đang phơi nắng trước cửa. Tế Ðiên nhìn thấy, miệng niệm “Nam mô A Di Ðà Phật”.

Nguyên người có ghẻ mặt người này họ Lý, kêu là Lý Tam Ðức, chuyên sống bằng nghề phổ ky, tánh tình rất hòa nhã. Trong nhà còn đủ cha mẹ, lại có vợ và con dại, mà chỉ trông cậy vào nghề làm công của Tam Ðức để sống qua ngày. Ở ngoài cửa phía Nam có một tòa Ðoàn Gia Trà lầu bán kèm cơm rượu nhưng vắng khách lỗ lã, Ðoàn chưởng quỹ muốn đóng cửa dẹp tiệm. Có người nói:

- Anh đừng đóng cửa! Anh kêu Lý Tam Ðức vào làm phổ ky đi. Người này tánh tình hòa nhã lại giỏi dắn, quen biết cũng nhiều. Tiệm này nhờ có anh ta sẽ buôn bán khá hơn cho mà coi!

Chưởng quỹ nghe lời bèn kêu Lý Tam Ðức vào làm phổ ky. Việc buôn bán càng ngày càng khá nhờ có Tam Ðức tánh tình vui vẻ hòa nhã. Ðược hơn hai năm, tiệm cơm bắt đầu có lãi, chưởng quỹ càng có biệt nhãn đối với Tam Ðức hơn, những ngày lễ tết trong năm đều có quà tặng, ngày thường cũng được ưu đãi hơn, nhờ thế gia đình Lý Tam Ðức cũng để sống qua ngày. Bỗng nhiên trên đùi Lý Tam Ðức mọc lên mục ghẻ mặt người nhưng chẳng dám xin nghỉ vì các miệng ăn ở nhà đều trông cậy vào anh ta. Chưởng quỹ thấy Lý Tam Ðức đi cà nhắc khập khiễng thật khó giữ lại. Một hôm, chưởng quỹ nói:

- Lý Tam Ðức, anh nên nghỉ làm đi! Lý Ðức nghe nói, thất kinh đáp:

- Chưởng quỹ ơi, nếu ông đuổi việc tôi, tôi bị nghỉ việc thì bốn, năm miệng ăn của gia đình tôi không biết sống ra sao!

- Không phải là tôi đuổi việc anh, mà tôi thấy anh bây giờ không còn làm việc được nữa. Công việc buôn bán của chúng tôi đây khá lên là cũng nhờ anh. Bây giờ anh chỉ cần ngỉ dưỡng bệnh. Có ai lãnh trị hết bệnh cho anh, tốn bao nhiêu điếu tôi cũng cho hết.

Lý Tam Ðức nghỉ thầm: “Chưởng quỹ đối với mình tốt quá”. Bèn trở về nhà dưỡng bệnh. Nhưng bệnh mỗi lúc càng nặng thêm, không có tiền, sai con đến tiệm lấy. Một hôm đứa bé lãnh tiền như thường lệ, nghe trong đám phổ ky có người bàn tán:

- Chúng ta làm từ sang tới tối chỉ được một phần tiền công. Còn người ta chơi không ở nhà lãnh tiền.

Thằng bé trở về nói lại. Lý Tam Ðức tức giận, chống gậy đi lên tiệm để gặp các phổ ky, nói:

- Trước đây tôi không đắc tội với các anh, hiện nay tôi bị mụt ghẻ oan nghiệt này, chưởng quỹ thương tình mới đối xử như thế. Tại sao con tôi đến lấy tiền, các anh lại bàn ra tán vào?

Mấy người phổ ky nói:

- Không có ai bàn tán gì đâu, anh đừng có nghe lời thằng nhỏ, nên trở về dưỡng bệnh đi!

Nghe mọi người khuyên giải, Lý Tam Ðức trở về nhà, đi đến cửa tiệm chỉ thêu, chưởng quỹ cửa tiệm này là Từ Ðắc Thủy vốn quen biết, hỏi:

- Lý lão tam! Bệnh chú chưa hết sao?

- Thôi đừng nhắc tới nữa, bệnh tôi thiệt khó lành, nó thuộc loại âm sang, không biết tôi làm chuyện tổn đức gì mà như thế này! Tôi chết đi rồi, cả nhà không biết sống làm sao?

- Chú tìm người trị bệnh đi. Không có tiền tốn mấy điếu tôi cũng cho, chỉ cần chú hết bệnh là được!

Ông ta biết rõ là bệnh không dễ gì trị, muốn nói để cho qua chuyện thôi. Nào ngờ Phật sống Tế Ðiên lại đến. La Hán gia thi triển pháp Phật muốn cứu giúp Lý Tam Ðức và đùa cợt Từ Ðắc Thủy chơi.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 05 May 2012, 11:26 PM | Message # 133
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 126Phụng lệnh quan, vây bắt Ðoàn Sơn Phong
Mời bạn thân kế phục Khánh Phong lầu
Từ Ðắc Thủy nói cho qua chuyện xong, thì bên ngoài có một Hòa thượng bước vào hỏi Lý Tam Ðức:

- Này bạn, mụt ghẻ trên đùi bạn là ghẻ gì thế?

- Ðó là ghẻ mặt người.

- Bạn có muốn nó lành hay không nè?

- Muốn chớ sao lại không! Chỉ sợ không hết thôi.

Từ Ðắc Thủy nói:

- Này Hòa thượng, ông không nói đùa chớ? Nếu ông có thể trị hết mụt ghẻ đó, tiền thuốc dầu ba bốn điếu tôi cũng chịu bỏ ra hết.

- Ông có chắc chịu tiền thuốc không?

- Chỉ cần mụt ghẻ đó lành là tôi sẽ bỏ ra ngay!

- Ta cũng chẳng cần ba bốn điếu đâu, ông chỉ đưa ta hai điếu là ta có thể trị lành bệnh được rồi. Phiền ông lấy một tờ giấy viết hiệu tiệm và ký tên lên đó. Khi ông viết, ta đi kiếm một ít thuốc, chừng đó, ông đóng dấu vào, ta ra tiệm bổ thuốc.

Từ Ðắc Thủy nghĩ thầm:”Mụt ghẻ độc này làm sao mà trị hết được!”. Nghĩ rồi đi lấy một tờ giấy đóng dấu lên đó rồi đưa cho Tế Ðiên. Tế Ðiên bảo đưa viết, viết một hồi lâu, không ai biết là viết những gì trên đó. Viết xong, Tế Ðiên hỏi Từ Ðắc Thủy:

- Ta trị hết bệnh cho anh này, ông có chịu đưa hai điếu tiền không?

- Tôi đưa mà!

Tế Ðiên lần lưng móc một cục thuốc ra nhai nhai rồi thoa lên mụt ghẻ của Lý Tam Ðức, thì thấy thịt tươm mủ, nước vàng tươm chảy ra ngoài. Khi nước vàng chảy hết, Tế Ðiên lấy tay sờ lên mụt ghẻ, miệng niệm: “Án ma ni bát di hồng! Án sắc lịnh hích! Hết đi nhé!”. Lập tức mụt ghẻ liền mặt, da trở lại như xưa. Lý Tam Ðức đứng dậy đi như thường. Mọi người đều nhất tề khen ngợi:

- Thật là linh đơn diệu dược, thần tiên có khác.

Tế Ðiên nói:

- Này Từ chưởng quỹ, ông đưa hai điếu tiền đi!

Từ Ðắc Thủy cũng ngạc nhiên! Ông ta cốt ý nói chơi, không ngờ chơi lại thành thiệt phải mất tiền. Thấy Tế Ðiên đòi tiền, ông ta nói:

- Ừ được, đại sư phó, ông thiệt muốn đòi tiền tôi hả?

- Ông nói đẩy đưa, không chịu đưa tiền cho ta, đâu có được! Ta có tờ giấy này có chữ ký của ông.

Tế Ðiên nói rồi cầm tờ giấy đưa lên, bên trên viết là:

Người trị bệnh ghẻ Tam Ðức Lý

Nài Hòa thượng ta thần dược thí

Tiền thuốc định giá hai điếu chẵn

Bảo trả tiền Từ Ðắc Thủy.

Tế Ðiên nói:

- Ông không chịu đưa tiền thì mình kéo nhau lên quan vậy.

Từ Ðắc Thủy không còn cách nào hơn là móc đưa ra hai điếu. Lý Tam Ðức nói:

- Thưa đại sư phó, lão nhân gia cứu mạng tôi cũng là cứu cả gia đình tôi nữa! Mời lão nhân gia đi cùng tôi về tiệm cơm rượu Ðoàn gia để tôi tạ ơn người!

- Ðược, ta đang muốn uống rượu đây.

Nói rồi đi cùng Lý Tam Ðức đến tiệm cơm rượu Ðoàn gia. Lý Tam Ðức kêu:

- Chưởng quỹ ơi, tôi hết bệnh rồi nè!

- Chú làm sao hết bệnh vậy?

- Vị đại sư phó đây trị hết bệnh cho tôi đó! Này chưởng quỹ, cho dọn cơm rượu đãi đại sư phó, hết bao nhiêu tiền để tôi trả. Bây giờ tôi về nhà trước cho cha mẹ tôi thấy mà yên tâm. Ðừng cho đại sư phó đi đâu nhé!

Mọi người nói:- được mà!

Lý Tam Ðức đi về nhà mình, còn Tế Ðiên ở lại ăn uống tì tì, rồi đòi đi cầu, thẳng đến đại đường huyện Tiêu Sơn thi triển diệu pháp để lại mấy chữ rồi trở lại tiệm cơm tiếp tục ăn nhậu. Tối lại Tế Ðiên thi triển phép Phật cho quan huyện nằm mộng. Hôm sau Lý Tam Ðức không cho Hòa thượng đi, cầm lại một bữa nữa. Ngày thứ ba cũng không cho Hòa thượng đi, ăn cơm cũng không cho trả tiền. Tế Ðiên thức dậy sớm, để lại tiệm cơm một điếu rưỡi, còn 500 tiền cầm theo. Các phổ ky nói:

- Ðại sư phó đừng đi! Lý Tam Ðức có dặn đừng để sư phó đi đấy!

- Không đi đâu, ta ra ngoài đi cầu một lát thôi mà!

Nói rồi Tế Ðiên bước ra khởi tiệm cơm rượu, thẳng đến tiệm bán thịt của Ðoàn Sơn Phong ở Tây quan, bước vào nói:

- Khổ quá, khổ quá!

Người chưởng đao (người cầm dao chặt thịt) dòm thấy một Hòa thượng áo quần rách nát quá cỡ, bụng nghĩ thầm: “Ông Hòa thượng này chắc mua chừng 10 tiền thịt về tẩm bổ đây mà”. Bèn nói:

- Hòa thượng muốn mua thứ chi?

- Mua 500 tiền thịt.

- Ông muốn mua thịt mỡ hay thịt nạc?

- Ðại chưởng quỹ cứ tính giùm cho. Ta lại không thường ăn thịt, thứ nào ngon là được.

Chưởng đao nghĩ thầm: “Mới sáng ra mở hàng được như vầy, khoái quá!”. Bán nới một tí, chặt một dao ba cân bốn lượng, nhiều hơn tiền mua hai lượng.

Tế Ðiên cầm xâu thịt đi ra, vừa ra khỏi cửa năm bước quay trở vào nói:

- Này chưởng quỹ, ông coi đó, chỗ thịt này toàn gân không hà, ta quên nói, không thường ăn thịt phải ăn thứ có béo béo mới tốt. Ông đổi giùm ta nhé, càng béo càng tốt!

- Coi kìa, hồi nãy hỏi rồi, sao ông không nói!

- Ông đổi giùm ta đi mà!

Chưởng quỹ nghĩ thầm: “Ừ, đổi cũng được!”. Nghĩ rồi bèn cắt một miếng thịt cũng đủ ba cân bốn lượng như vậy đưa ra. Tế Ðiên cầm xâu thịt đi ra cửa bốn bước bèn quay lại, nói:

- Chưởng quỹ ơi, chỗ thịt này bỏ vào nồi nấu tan thành mỡ hết. Ăn vào một miếng ớn đến tận cổ. Lời tục thường nói: “Ăn thịt láng cả miệng!”. Ông đổi lại thứ thịt nạc giùm ta đi!

Chưởng quỹ thấy vậy tức giận nói:

- Mới sáng sớm làm như vầy, ông thiệt là cố phá chúng tôi!

- Ông làm ơn đổi giùm ta đi mà!

Chưởng đao không còn cách nào hơn, đành cắt đổi một cục thịt nạc khác ba cân một lượng, ít hơn tiền mua một lượng. Tế Ðiên cầm xâu thịt đi mau ra cửa, mới ba bước trở lại nói:

- Chưởng quỹ ơi, ông coi nè, chỗ thịt này nạc quá, bỏ vô nồi nấu không có chút mỡ nào, ăn vừa tanh lại vừa dính răng. Ông đổi giùm ta thứ thịt ba rọi trong mỡ có nạc giùm đi. Nếu không ta không chịu đi đâu!

Chưởng đao tức giận nhưng cố dằn xuống, ráng nhịn nhục, nghĩ rằng: “Hơi đâu mà đôi co với ổng”.

Lui cui đi đổi một miếng thịt ba rọi. Tế Ðiên cầm miếng thịt đi ra cửa, được một bước quay lại, nói:

- Chưởng quỹ nè, ông thấy đấy. Tôi quên mất, chùa chúng tôi ăn toàn chay, đâu có đầu bếp nấu thức ăn mặn mà tôi quên mất! Vậy ông làm ơn đổi cho thứ thịt luộc chín đi.

- Ông thiệt đến đây quậy phá chúng tôi mà! Tôi không đổi gì hết.

- Ông dám không đổi à?

Nói rồi cầm miếng thịt ném thẳng vào mặt chưởng đao. Chưởng đao nói:

- Hay cho ông Hòa thượng này, ta không mời, không ghẹo ông, mà ông dám đến đây chọc ta. Phổ ky đâu, áp ra đánh ổng cho ta!

Một câu hô lên, từ bên trong bảy tên phổ ky chạy ra vây Tế Ðiên vào giữa. Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái, bảy tên phổ ky hoa cả mắt áp lại tay đấm, chân đá chưởng đao lia lịa. Chưởng đao la lên:

- Ta đây mà!

Bọn phổ ky la:

- Ðánh cho ông ta tởn. Ông dám tới đây chọc phá chúng ta hử?

Chưởng đao la lớn:

- Ta là Vương Nhị đây mà!

Mấy phổ ky dòm kỹ lại là mình đánh chưởng đao Vương Nhị, còn ông Hòa thượng đứng kế bên cười hề hề. Các phổ ky nói:

- Ðừng để cho Hòa thượng chạy!

Nói rồi áp lại vây Tế Ðiên. Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái, Miệng niệm: “Án sắc lịch hích!”. Tức thì bảy tên phổ ky đứa này nhìn đứa khác nổi giận, bèn xáp lại nhau. Một tên nói:

- Ta muốn đánh mày từ lâu rồi.

Sáu tên ráp lại thành ba cặp, còn thừa một tên chạy lại níu chưởng đao Vương Nhị đánh nhầu.

Mọi người ở hai bên phố không biết lý do tại sao mà các phổ ky trong tiệm đánh nhau dữ dội thế. Tế Ðiên đứng một bên xem, hô: “Cắn lỗ tai nó”, đằng kia cắn thiệt.

Tế Ðiên hô: “Véo mạnh nó”, đằng kia nhéo thiệt! Mọi người chạy lại khuyên can, Lưu Văn Thông cũng vừa đến, nói:

- Thôi đừng đánh nhau nữa! Tại sao vậy?

Tế Ðiên cũng nói:

- Phải, thôi đừng đánh nhau nữa!

Họ mới dừng tay, ngỡ ngàng nhìn nhau. Tên này hỏi:

- Tại sao anh lại đánh tôi?

Hai bên nhìn nhau giận thầm. Lưu Văn Thông hỏi:

- Tại sao các vị làm thế?

Chưởng đao mới đem chuyện của Hòa thượng mua thịt kể lại. Lưu Văn Thông nói:

- Các vị hãy xem, ông là một Hòa thượng kiếc, cần gì phải đôi co với ông làm chi. Thôi đem 500 tiền trả cho ông ấy đi!

Tế Ðiên nói:

- Ta không muốn gặp chú, rốt cuộc cũng phải gặp hà!

- Ðại sư phó cũng muốn gặp tôi à?

- Gặp bây giờ, một lát còn gặp nữa.

- Còn gặp nữa à?

- Gặp trên lầu được không?

Lưu Văn Thông thầm nghĩ: “Cái ông Hòa thượng này thiệt là lạ!”. Thấy Hòa thượng đã đi xa, Lưu Văn Thông mới hỏi:

- Chưởng quỹ của mấy người ở đâu?

Phổ ky đều đáp:

- Còn ngủ chưa dậy.

Mới nói tới đó, Ðoàn Sơn Phong từ trong đã đi ra. Ðúng là còn ngủ, nhưng nghe có ông Hòa thượng đang quậy phá, Ðoàn Sơn Phong lật đật thức dậy chạy ra bảo:

- Ðừng để cho ông Hòa thượng đi!

Lưu Văn Thông thấy vậy mới nói:

- Ðại ca, mình không cần đôi co với người xuất gia làm gì, để ông ta đi đi!

Thấy Lưu Văn Thông, Ðoàn Sơn Phong hỏi:

- Hôm nay sao hiền đệ đến sớm vậy?

- Thưa huynh trưởng, hôm nay em đến mời huynh trưởng đây.

- Mời anh việc gì thế?

- Hôm nay là sinh nhật của em.

- À, té ra là ngày chào đời của hiền đệ mà anh quên mất!

- Hôm nay em đặc biệt mời huynh trưởng để tâm sự, giải tỏa những điều chất chứa trong lòng. Từ khi sanh ra đến giờ, kết giao được với mấy bạn bè đều là việc bình thường, chỉ có huynh mới là tình tri kỷ.

Anh em ruột thịt hàng ngàn có

Việc gấp tìm nhau một mống không.

- Trừ ra anh em chúng ta mới đúng là tri kỷ thôi. Lời tục nói không sai:

Muôn lượng vàng ròng dễ kiếm,

Một người tri kỷ khó tìm.

- Ðược, Hai anh em chúng ta đi uống rượu đi! Hiền đệ nói huyện Tiêu Sơn chúng ta, quán rượu nào đẹp nhất?

Lưu Văn Thông là người tinh ý, sợ nói ra Khánh Phong lầu, Ðoàn Sơn Phong sẽ nghi mất, bèn nói:

- Tùy ý huynh trưởng, đi tới chỗ nào cũng được!

- Khánh Phong lầu là một đại tửu lầu đẹp nhất ở huyện Tiêu Sơn, mình tới đó được không?

Ðược lắm chớ!

Ðịa điểm này rất thích hợp với Lưu Văn Thông. Ðoàn Sơn Phong vào trong thay đổi y phục, rửa mặt, mang tiền cùng Lưu Văn Thông đi đến Khánh Phong lầu.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 05 May 2012, 11:26 PM | Message # 134
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 127Thi diệu pháp cợt đùa giúp nghĩa sĩ
Nói tâm sự rúng động lòng tặc nhân
Ðoàn Sơn Phong cùng Lưu Văn Thông từ quán thịt đi ra thẳng đến Khánh Phong lầu. Vừa tiến vào thành thì thấy trên đường phố từng tốp ba người, hai người quan binh đếu mang quân trang khí giới hẳn hoi. Các quan binh này đếu quen biết với Ðoàn Sơn Phong và Lưu Văn Thông cả, nên hỏi:

- Lưu gia, Ðoàn gia, hai vị đi đâu đây?

Ðoàn Sơn Phong đáp:

- Chúng tôi đi loanh quanh chơi. Các vị có sai sự gì thế?

Các quan binh đều nói:

- Chúng tôi vâng lệnh là cứ chờ sẳn ở đây, cũng không biết là lệnh gì. Nghe nói có việc trọng yếu liên quan đến mật án.

Quan binh cũng không biết là đến để bắt Ðoàn Sơn Phong. Quan huyện chỉ gởi thư cho quan thủ dinh là phải phái 200 lính đóng ở hai bên Khánh Phong lầu, nghe theo sự điều khiển của Vương Hùng và Lý Báo, cho nên họ không biết là phải. Lưu Văn Thông đã biết rõ ràng, nhưng vẫn cùng Ðoàn Sơn Phong bước vào quán, lên lầu ngồi. Trên lầu thực khách vắng hoe. Chưởng quỹ đã dặn phổ ky hôm nay không tiếp khách trên lầu vì nha môn mượn lầu biện án, cho nên phổ ky đâu dám bày bàn. Lưu Văn Thông và Ðoàn Sơn Phong ngồi xuống xong, phổ ky mới biết bèn lau dọn bàn ghế, đem trái cây tươi ngon lên trước, kế đó mới tới cơm rượu. Hai người vừa uống kêu thức ăn thì nghe nơi cầu thang có tiếng la lớn:

- Ta ăn cơm trả tiền, cái thằng lông đỏ này sao không cho ta lên.

Phổ ky nhìn kỹ thì ra đó là một Hòa thượng kiếc. Nguyên Tế Ðiên quậy phá ở cửa hàng thịt xong, thấy Lưu Văn Thông và Ðoàn Sơn Phong bước vào Khánh Phong lầu, cũng lót tót đi theo vào. Vừa bước vào quán, Tế Ðiên nghe phổ ky nói:

- Ðại sư phó này, hôm nay không bán trên lầu, ở đó có người bao rồi.

Tế Ðiên nói:

- Ta muốn ăn một bữa cơm, nhờ hôm nay có thêm được ít tiền, định bụng là sẽ không phải ăn cơm ở dưới lầu; nếu không như vầy ta nào dám tới quán rượu! Trên lầu là các ông tai to mặt lớn, món ăn một trăm sáu, trên lầu bán tới hai trăm tư, Hòa thượng cũng ăn không nổi.

Phổ ky nghĩ bụng: “Ăn ở dưới lầu có sao đâu!”. Bèn để Hòa thượng bước vào. Phổ ky vừa quay mặt đi, Tế Ðiên te te bước lên lầu, nói:

- Cái thằng lông đỏ này không cho ta lên lầu chớ!

Lên trên lầu, Tế Ðiên kiếm một chiếc bàn vừa ý ngồi xuống. Phổ ky lên trên lầu kề tai Tế Ðiên nói nhỏ:

- Ðại sư phó này!

Tế Ðiên hỏi lớn:-Cái gì vậy?

Bị mắc có Lưu Văn Thông và Ðoàn Sơn Phong, phổ ky không dám nói rõ. Chưởng quỹ cũng sợ Ðoàn Sơn Phong thấy biết được nên lật đật kêu phổ ky lại, dặn:

- Ðại sư phó cần ăn uống thứ chi cứ dọn cho ông ấy.

Phổ ky lúc đó mới hỏi:

- Ðại sư phó cần ăn cơm rượu nào?

- Ở đây có thứ rượu nào?

- Có rượu trắng, Trần Thiệu, Mai khôi lộ, Ngũ gia bì, Trạng nguyên hồng, Nhơn trần liên hoa, Bạch hà diệp thanh, Nhân sâm lộ.

- Ðem cho ta hai bầu Mai hoa lộc nhé!

Không có Mai hoa lộc, chỉ có Mai khôi lộ thôi.

- Ðúng nói đó! Ở đây có món gì ngon nào?

- Chiên, xào, chưng, nấu, ram, tiềm, buổi sáng ăn sơ sơ, trưa lại các món hải vị thượng đẳng đều có đủ.

- Vậy thì lấy miếng thịt xắt cứa cứa rồi bỏ vô chảo xào cho ta một dĩa.

- Thịt miếng xào hỉ?

- Ừ!

Giây lát phổ ky đưa lên, Tế Ðiên dòm thấy, nói:

- Không phải cái này, sao mà cắt hết vậy thì đâu gọi là khứa.

- Vậy thì xắt nhuyễn xào rồi. Thôi, Hòa thượng ăn giùm đi.

- Món này bao nhiêu tiền?

- Một trăm sáu mươi.

- Chú đưa lại ta 80 tiền nhé!

- Tiệm cơm đâu có chuyện bớt tiền lại.

- Chú phải đem cho đúng chớ, chú đem cái gì bảo ta ăn cái đó sao?

Lưu Văn Thông ngồi ở bàn kia nghe nói như thế, bảo:

- Thôi, đem món thịt miếng xào đó cho chúng ta, chú đem thứ Hòa thượng kêu cho người.

Phổ ky đem dĩa thịt xào cho Lưu Văn Thông, rồi kêu cho Hòa thượng dĩa thịt xắt nhuyễn xào. Tế Ðiên thấy dĩa thức ăn, nói:

- Không được, bảo khứa như thế này lại xắt như thế kia! Vậy là món thịt đinh xào tương gừng rồi. Ta không muốn cái này.

Phổ ky chỉ có nước đem thịt xắt nhuyễn xào bán cho người khác, rồi kêu cho Hòa thượng món thịt đinh xào tương gừng. Tế Ðiên thấy đem lại bèn nói:

- Chú thiệt là phá ta không! Ta không ưa thịt tương gừng đó đâu.

- Vậy rốt lại Hòa thượng muốn kêu thứ chi?

- Chú không đợi ta nói xong mà. Ðem thịt thái ra hết rồi quết lại cho nhừ.

- Ðó là thứ bò viên rồi. Hòa thượng muốn thứ nào? Viên nướng, nhúng dấm, xuyên hoàn, tứ hỉ hay hải sâm? Nói cho rõ đi!

Viên nướng thì bao nhiêu tiền? Viên nhúng dấm bao nhiêu tiền?

Viên nướng 200, viên nhúng dấm 240.

- Tại sao nhúng dấm lại mắc hơn thứ nướng?

- Nhúng dấm có tẩm thêm muối.

- Chú kêu cho ta một dĩa viên nướng, thêm vào một ít muối được không?

- Không được đâu! Vậy là Hòa thượng kêu thịt viên nướng hỉ?

Giây lát thịt vò viên nướng đem lên. Tế Ðiên nói:

- Ta chỉ kêu một viên mà sao chú lại đem chi 11 viên thế này?

- Cái này là một dĩa đây mà. Ðại sư phó chịu khó lựa ra, tôi khỏi tốn công một chút.

- Ta muốn ăn một viên lớn để thưởng thức hương vị của nó mà chú làm không đúng chút nào; còn cái này nữa, ta muốn uống cho say rồi khua ly rượu loong coong chơi!

Nghe câu nói đó, Lưu Văn Thông sợ hết hồn, nghĩ thầm: “Mình tính khua chén rượu làm hiệu lịnh. Nếu Ðoàn Sơn Phong chưa say rượu mà ông ta khua chén, quan binh áp tới, chắc chắn bắt không được Ðoàn Sơn Phong rồi!”

Ðằng kia, phổ ky nói với Hòa thượng:

- Xin đại sư phó đừng có khua chén.

- Ta định khua chén chơi, nếu có ai không muốn, năn nỉ Hòa thượng ta, đừng chọc Hòa thượng ta thì ta không khua.

- Có ai chọc giận Hòa thượng đâu nào?

Lưu Văn Thông nghĩ thầm: “Cái ông Hòa thượng này thật là lạ!”. Liền nói:

- Ðại sư phó đừng quậy đừng phá phổ ky nữa, một lát ăn cơm xong bao nhiêu tiền tôi xin trả.

Ðoàn Sơn Phong nói:

- Hơi đâu mà hiền đệ lại để ý ông ta!

Lưu Văn Thông nói:

- Tôi thấy Hòa thượng này hay chọc ghẹo người ta lắm đa!

Hai người nói tới đó càng uống càng thích thú. Rượu rót ly nào sạch ly đó, chén nào cạn chén đó mà Ðoàn Sơn Phong vẫn không say. Lưu Văn Thông nghĩ thầm: “Thường ngày Ðoàn Sơn phong đâu có mạnh rượu như vậy? Sao hôm nay uống mãi mà không say kìa? Phải say mới bắt được hắn chớ!”.

Ðằng kia Hòa thượng tự nói lẩm nhẩm:

- Người ta muốn uống rượu không say là có chủ ý; phải nhắc lại một việc bận tâm cho nó trong lòng sanh bối rối, chừng đó rượu mới say.

Lưu Văn Thông nghe vậy, nghĩ bụng: “Ừ phải! Câu nói đó nghe có lý đa”. Bèn nói:

- Ðoàn đại ca, em coi anh như là người anh của em vậy, em có việc gì không hề dối gạt anh; còn anh, anh không coi em như là em, nên có việc lại dấu em, thiệt không phải chút nào!

Ðoàn Sơn Phong nói:

- Hiền đệ nói sai rồi! Anh có điều gì dấu hiền đệ đâu?

- Việc làm của đại ca, tưởng đâu em không biết, nhưng sự thực làm sao lấy giấy gói lửa được?

- Anh có làm gì đâu nào?

- Việc làm ở Lương Quan Ðồn đấy mà!

Ðoàn Sơn Phong nghe nói câu đó, mặt lập tức đỏ hồng, rượu đã xông lên. Vụ án ở Lương Quan Ðồn chính là do hắn gây ra. Ðoàn Sơn Phong nguyên quán người phủ Hàng Châu, tỉnh Hồ Nam, trước kia là một tay giang dương đại đạo trong chốn lục lâm, giỏi thuật phi thiềm tẩu bích, trốn đến huyện Tiêu Sơn mở một cửa hàng thịt. Trong tay hắn có vốn sẵn, không có gian quyến, một thân một mình lại siêng năng làm việc, nên không ai biết là hắn xuất thân từ lục lâm. Một hôm Ðoàn Sơn Phong đi thâu tiền ở một làng tại Tây quan, đi đến Lương Quan Ðồn, thấy có một người đàn bà mua chỉ thêu ở trước cửa nhà. Ðoàn Sơn Phong thấy người đàn bà này mười phần xinh đẹp, từ đầu đến chân không chê vào đâu được. Ðối diện nhà người đàn bà là tiệm tạp hóa, Ðoàn Sơn Phong đến tiệm tạp hóa ấy. Gặp người quen làm chưởng quỹ hỏi:

- Ðoàn chưởng quỹ, ông đi đâu đây?

- Tôi đi thâu tiền, tôi xin hỏi thăm một việc: người đàn bà mua chỉ kia là vợ của ai vậy?

- Ông không biết sao? Ðó là người nhà của Lưu Hỷ bán thịt đồng nghề với ông đấy!

Ðoàn Sơn Phong nghe nói ngạc nhiên:

- Ái chà chà, Lưu Hỷ thiệt là phước ba đời! mặt mày như ma lem mà có được vợ đẹp quá chừng chừng!

- Cái đó làm sao nói được. Ai cũng có số mạng hết!

Ðoàn Sơn Phong hỏi kỹ xong, trở về tiệm mình, kêu phổ ky hỏi:

- Lưu Hỷ mua thịt có thiếu nợ chúng ta không?

- Lưu Hỷ không mua thiếu, mua hàng trả tiền mặt, cũng không gối đầu.

- Lưu Hỷ đến mua thịt, cầm ông lại để ta nói chuyện một chút.

Phổ ky vâng lời. Sáng hôm sau Lưu Hỷ đến, phổ ky báo lại với Ðoàn Sơn Phong. Hắn ta bước ra hỏi:

- Này Lưu Hỷ, mỗi ngày anh bán được bao nhiêu tiền?

- Bán hơn 20 cân thịt thôi.

- Trong nhà anh có mấy người? Bán như vậy có đủ ăn không?

- Nhà tôi người không nhiều, chỉ có hai miệng ăn thôi. Mỗi ngày bán với vốn hai điếu tiền tạm đủ. Tôi cũng không dám mua chịu.

- Nếu có đủ hàng, một ngày anh bán được bao nhiêu?

- Nếu có đủ hàng, tôi có thể bán được 5, 60 cân, như thế cũng có lời ra, mà tôi không có vốn.

- Không hề chi! Tôi bán thịt cho anh 1000 cân thịt, anh cứ lo bán, rồi vài tháng trả tôi một lần. Tôi thấy anh là người rất thành thật, không đến nỗi quỵt nợ. Anh thấy thế nào?

- Thế thì càng tốt.

Ðoàn Sơn Phong bỏ ra vốn như thế cốt để kết bạn với Lưu Hỷ. Nào ngờ Lưu Hỷ là người quá thành thật, cũng không nói việc đó cho trong nhà biết. Một hôm đến rằm tháng bảy, Ðoàn Sơn Phong hỏi:

- Này Lưu Hỷ, anh phân phối thịt lâu nay có đòi nợ được không?

- Khó đòi lắm! Tối nay tôi lên xóm Ðông thâu tiền, chắc không về nhà kịp.

Ðoàn Sơn Phong nghe Lưu Hỷ nói tối nay không về nhà kịp, nên tối lại hắn dắt theo cương đao và 50 lượng bạc mò tới nhà Lưu Hỷ. Hắn nhảy tường vào, thấy Vương thị đang thêu dưới đèn, trong nhà lặng lẽ không người, ba gian Bắc phòng cửa đều đóng chặt. Ðoàn Sơn Phong xô cửa bước vào, Vương thị hỏi:

- Ai đó?

Ðoàn Sơn Phong nói:

- Ta họ Ðoàn, gọi là Ðoàn Sơn Phong, đã lâu ngưỡng mộ dung nhan xinh đẹp của tiểu nương, hôm nay đặc biệt đến đây, xin tiểu nương ban cho tình hoan lạc! Ta có mang theo đây 50 lượng bạc để tặng tiểu nương, gọi là bày tỏ chút tình.

- Vương thị là người hiền thục, nói:

- Này, ông đừng ăn nói bậy bạ nhé! May mắn hôm nay chồng tôi đi khỏi, ông nên mau ra khỏi đây đi, tôi sẽ không nói gì hết. Nếu ông không nghe lời, tôi la lên thì ông khó sống đó!

- Mi dám la hả? Hãy coi đây!

Nói xong hắn rút đao xoẹt một cái. Vương thịt sợ quá, la thất thanh:-Bớ người ta, cứu!

Ðoàn Sơn Phong sợ bên hàng phố nghe được, ở đây đều là chỗ quen biết, nên vội đưa đao lên kết thúc tánh mạng thiếu phụ, rồi đem đầu người gối lại ném vào trong một hẻm nhỏ. Ở đó lại có ông già đang đi cầu, thấy bọc giấy ném tới, bèn nói:

- Chắc là thần tài cho mình đây!

Nói rồi kêu bà già đốt đèn lên xem, sợ hãi đến rụng rời! Ông ta vội gói lại, ném trong đám lau bên đầm, báo hại Lý Phúc lượm ra xem mà mang họa. Ðoàn Sơn Phong cho rằng việc này không ai biết! Hôm nay nghe Lưu Văn Thông nhắc đến việc ở Lương Quan Ðồn nên sợ đến tái mặt.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 05 May 2012, 11:26 PM | Message # 135
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 128Các quan binh ra sức bắt giặc
Lý Văn Long vô cớ bị lầm
Nghe Lưu Văn Thông nhắc lại việc ở Lương Quan Ðồn, Ðoàn Sơn Phong lập tức mặt đỏ phừng vì rượu, tự nghĩ: “Việc này không ai hay biết, nghe nói Lưu Hỷ đem lời nói chơi của Lưu Tam báo cáo mà Lưu Tam cũng không hề hấn chi. Tội gì mình phải thừa nhận chớ?”. Nghĩ rồi bèn nói:

- Này Lưu hiền đệ, Việc ở Lương Quan Ðồn của ta là việc gì?

- Muốn người đừng biết trừ phi mình đừng làm. Anh ở Lương Quan Ðồn giết vợ của Lưu Hỷ, bộ tưởng không ai biết sao?

- Chú ăn nói bậy bạ không! Nếu biết thì chú làm sao?

- Hiện giờ có người muốn bắt anh, tôi đưa tin cho anh biết cho trọn tình bằng hữu.

- Trừ phi chú dẫn người ta tới bắt ta, ta mới ngán!

Ở bàn bên kia, Tế Ðiên la:

- Ðúng phải đánh nhau thôi!

Nói rồi cầm chén rượu khua loong coong. Lập tức dưới lầu Vương Hùng, Lý Báo và các quan binh đều hô:

- Bắt nó, bắt nó!

Vương Hùng, Lý Báo vừa lên đến cầu thang lầu, Tế Ðiên dùng định thân pháp giữ cứng họ lại. Ðoàn Sơn Phong thấy tình thế không xong bèn đá chiếc bàn lật ngang, nắm lấy chân bàn nhắm ngay Lưu Văn Thông đánh tới. Lưu VănThông vội rút đơn tiên tử trong áo choàng ra đón đỡ. Phổ ky thấy vậy chạy trốn, quên mất là cầu thang nên ngã lăn long lóc xuống lầu. Tế Ðiên kêu lớn:

- Không xong rồi đa!

Rồi đội bàn bát tiên chạy nhầu. Ðoàn Sơn Phong cầm chân bàn bát tiên đánh với Lưu Văn Thông, Tế Ðiên đội bàn nhào tới, bèn đánh trúng ngay bàn bát tiên, Lưu Văn Thông thừa dịp cầm roi đánh ngay Ðoàn Sơn Phong, Tế Ðiên cứ bám theo riết bất kể. Ðoàn Sơn Phong thấy bốn phía la hét:

- Bắt Ðoàn Sơn Phong! Ðừng để chạy thoát.

Ðoàn Sơn Phong nghĩ bụng: “Trong 36 chước, chạy là hơn hết!”. Nghĩ rồi bèn né người chạy lại chui qua cửa sổ nhảy xuống lầu. Lưu Văn Thông không biết thuật phi thiềm tẩu bích, la:

- Muốn chạy hả?

Tế Ðiên la:

- Chạy không được đâu!

Ðoàn Sơn Phong nhảy qua cửa sổ xuống lầu, Tế Ðiên cũng lật đật nhảy xuống theo, trúng ngay trên người Ðoàn Sơn Phong, đè hắn té ngửa, quan binh vây lại bắt hắn trói chặt. Tế Ðiên nói:

- Ngươi ôm lưng ta, đụng phải đùi ta đau điếng đây nè!

Nói rồi đứng dậy bỏ đi mất. Lúc đó Vương Hùng, Lý Báo mới cục cựa được, cùng với Lưu Văn Thông chạy xuống lầu đưa Ðoàn Sơn Phong về nha môn. Về đến huyện Tiêu Sơn, quan huyện lập tức thăng đường. Vương Hùng, Lý Báo một lát sau dẫn Ðoàn Sơn Phong vào. Quan huyện hỏi:

- Làm sao mà bắt được thế?

Vương Hùng cũng không dấu diếm, nói rồi đi mời Lưu Văn Thông giúp đỡ như thế nào, gặp ông Hòa thượng kiếc giúp đỡ như thế nào, tình thật trình lại. Quan huyện hỏi:

- Ông Hòa thượng đó hình dáng ra sao?

Nghe Vương Hùng tả lại, quan huyện càng hiểu rõ. Lập tức truyền đưa Ðoàn Sơn Phong vào. Quan huyện hỏi:

- Ðoàn Sơn Phong, tại sao mi giết vợ Lưu hỷ ở Lương Quan Ðồn thế?

Ðoàn Sơn thưa:

- Bẩm lão gia, tiểu nhơn đâu có biết gì!

Quan huyện nổi giận phừng phừng, nói:

- Ðại khái là hỏi miệng trơn ngươi không chịu cung khai, phải chờ nếm mùi kềm kẹp đây mà!

Quan huyện lập tức sai đem kềm kẹp bày ra. Ba cây gậy là tổ của năm hình phạt được đem ra trước đại đường. Ðoàn Sơn Phong thấy hình cụ, lật đật nói:

- Xin lão gia chớ có động hình, tôi xin cung khai tất cả: Vợ Lưu Hỷ nhơn vì không thuận ý gian dâm nên bị tôi giết chết. Xin lão gia ra ơn xét giảm cho.

Quan huyện nghe xong, gật gật đầu, truyền đem Ðoàn Sơn Phong đóng trăn giam vào ngục. Lại kêu Lưu Văn Thông lên để cho biết mặt và dặn Lý Báo, Vương Hùng đem 100 lượng bạc thưởng cho Lưu Văn Thông. Lưu Văn Thông không nhận. Vương Hùng, Lý Báo nói:

- Huynh trưởng đừng từ chối, lão gia thưởng cho anh đó!

Lưu Văn Thông nói:

- Số đó nên làm vầy nhé! Ðem 20 lượng chia cho các vị quan binh, công họ cực khổ trong việc này, 20 lượng chia cho các khoái thủ của nha môn, phần hai chú mỗi người 20 lượng, còn lại 20 lượng đưa cho các cai ngục giam giữ Ðoàn Sơn Phong, dặn họ đừng hành hạ anh ấy để ta trọn đạo hữu với nhau.

- Thế thì được! Vương Hùng nói.

Ðang nói tới đó, bỗng nghe quan huyện đòi Vương Hùng, Lý Báo vào truyền lịnh:

- Hai người hãy mau đi tìm gấp ông Hòa thượng kiếc giúp đỡ vụ án này cho ta. Tìm được, ta thưởng mỗi người 10 lượng bạc, còn tìm không ra ta sẽ phạt mỗi người 40 bảng đấy.

Vương Hùng, Lý Báo lãnh lịnh lui ra, nghĩ bụng: “Tìm ở đâu bây giờ?”. Tuy vậy cũng tức tốc sai thủ hạ đi tìm ông Hòa thượng kiếc. Giây lát sau, thủ hạ trói về ba, bốn ông Hòa thượng nghèo đều là những người đi hóa duyên, có người cầm mõ, có người cầm trống, đủ thứ! Vương Hùng thấy vậy nói:

- Không phải mấy ông này đâu! Thả người ta ra!

Hét xong, Vương Hùng, Lý Báo cùng nhau đi tìm ông Hòa thượng kiếc. Tế Ðiên đi đâu? Nguyên sau khi giúp Lưu Văn Thông bắt Ðoàn Sơn Phong xong bèn bỏ đi. Ðang đi tới trước, bỗng thấy trước mặt có một cỗ kiệu hoa đi về phía Tây, bèn án linh quan vỗ tay ba cái, miệng niệm “A Di Ðà Phật”, và nói:

- Gặp việc này Hòa thượng ta đâu thể bỏ qua!

(Trong sách gọi tiết mục này là “Xảo đoán thùy kim phiến”, nghĩa là: Khéo đoán quạt vàng rơi).

Tế Ðiên đang đi, thấy trước mặt có một vị văn sinh công tử nét mặt buồn hiu đang ôm một đứa bé. Trên đầu quấn một chiếc khăn văn sinh cháy lỗ chỗ, dải thêu còn thừa một nửa, áo choàng văn sinh trên mình vá chằm vá đụp năm bảy chỗ. Xem bộ tướng người này mỗi bước vung tay tơ hồ như bụng chứa hai bồ, học suốt năm xe. Nguyên người này họ Lý tên Văn Long, nguyên là thần đồng của huyện Tiêu Sơn, 14 tuổi đã vào nhà Giám học, nhà rất hào phú. Cha mẹ mất sớm, cưới vợ họ Trịnh cũng là con gái dòng quan. Cũng vì cha mẹ đều mất cả nên nhà cậu mợ cho gả sớm. Nàng này từ nhỏ đã từng học hỏi, biết chút ít chữ nghĩa, tâm tánh rất hiền. Sau khi về nhà chồng, gặp Lý Văn Long là người chỉ biết đọc sách mà chẳng biết kinh doanh, ngồi không ăn mãi núi cũng phải tiêu. Gia đình suy sụp, mỗi ngày một thêm! Ðến chừng trên không miếng ngói che thân, dưới không miếng đất cằm dùi, ăn bữa no lo bữa đói mà Trịnh thị không chút oán than! Không cách gì để sống, Lý Văn Long đi ra bán chữ, có được mấy đồng tiền vợ chồng mua được ít gạo, hàng ngày ăn cháo với dưa muối qua bữa, khổ không thể tả.

Hai vợ chồng sanh được một đứa con, năm nay đã ba tuổi mà mới a a học nói, cũng chưa ăn cơm được. Một hôm Lý Văn Long đi ra đã nữa ngày mà không bán được một tiền nào cả, trong nhà gạo không còn một hột, củi không có một bó, chờ tiền về ăn cơm. Lý Văn Long nghĩ bụng: “Tiệm bán gạo trên đường lớn mới khai trương, mình đưa mình một liễn đối, được vài điếu tiền có thể cơm gạo bữa nay”. Nghĩ rồi Lý Văn Long đến trước tiệm gạo nói:

- Kính chào ông chưởng quỹ! Hôm nay mừng ngày khai trương, tôi xin đưa đến một đôi liễn đối.

Chưởng quỹ lật đật nói:

- Tiên sinh đừng viết! Ðể tôi đưa tiên sinh một văn tiền uống trà.

- Chưởng quỹ nè! Một văn tiền tôi làm sao lấy được?

- Nè, tiên sinh đừng coi thường một văn đấy nhé! Mua một cân lương thực, chưa chắc kiếm được một văn đâu nghe!

Lý Văn Long nghe nói thẹn đỏ mặt, không cầm tiền, đi về một nước. Về đến nhà, Lý Văn Long nói với vợ:

Hôm nay bán không có tiền, nàng hãy sang nhà bà Vương ở cách vách mượn 2, 3 trăm tiền về ăn no một bữa, ngày mai ta bán được tiền sẽ hoàn lại cho bà ta.

Trịnh thị đến nhà bà Vương nói:

- Thưa cô, cô có tiền cho cháu mượn 2, 3 trăm văn, bữa nay chồng cháu bán không có tiền, ngày mai có tiền cháu xin trả lại cô.

Con ơi, từ trước tới nay con chưa hề mượn tiền cô, hôm nay đúng lúc trong nhà một tiền cũng không có, lát nữa con của cô về đưa tiền, cô sẽ con mượn.

Trịnh thị trở về nhà, nói:

- Quan nhơn ơi, cô Vương không có tiền.

Lý Văn Long nghe nói, sặc lên một tiếng, than:

- Anh hùng chí lớn đội đá vá trời, không thể tránh được cái nợ đói lạnh! Người ta sống trên đời, đều là bị hại và ba bịnh này. Anh hùng đến nước đó, cũng phải là anh hùng!

Ðương than thở như vậy, Lý Văn Long bỗng nghe có tiếng gõ cửa, bèn bước ra xem, thấy trước mặt mình một người phục sức kiểu người buôn bán. Người ấy nói:

- Tôi là người ở tiệm bán lụa Ðức Mậu tại đường lớn, ông chủ chúng tôi muốn viết thư cho bạn. Thơ cho người làm quan phải có văn chương mới được, mà trong tiệm chúng tôi không ai viết được. Biết tiên sinh là bậc cao tài, đặc biệt xin tiên sinh huơi bút một phen. Ðại khái là ông chủ chúng tôi muốn đưa tiên sinh vài ba lượng bút phí, không biết tiên sinh có rảnh để giúp cho không?

Lý Văn Long đáp lia lịa:

- Có rảnh, có rảnh chớ! Xin tôn giá chờ một lát để tôi vào lấy túi đựng bút.

Vào trong, Lý Văn Long nói với vợ:

- Nàng ơi, nàng hãy ở nhà đợi ta đến tiệm lụa viết thư cho họ, ta đi một lát đem tiền về chúng ta ăn cơm.

Trịnh thị đóng cửa. Lý Văn Long theo người ấy đến tiệm lụa Ðức Mậu. Vừa đến tiệm, mọi người cùng nói:

- Tiên sinh à, xin mời ngồi! Ông chủ chúng tôi một lát sẽ ra.

Lý Văn Long ngồi xuống, người nhà đem trà mời. Lý Văn Long thấy trà quá đậm mà mình không có chi trong bụng nên không dám uống, sợ uống vào hư hỏa bốc lên, cơn đói càng cồn cào khó chịu. Ðợi tới đợi lui mãi, mặt trời đã ngã về Tây mà ông chủ vẫn chưa đến sốt cả ruột, mới hỏi người làm:

- Sao quý chủ nhân bây giờ chưa thấy đến?

- Một lát sẽ đến mà!

Lại chờ đợi nữa! Ðợi đến trời tối. Mọi người trong tiệm ăn cơm tối, mời Lý Văn Long cùng ăn. Lý Văn Long nói:

- Mời quý vị cứ dùng!

Rồi nhìn mọi người ăn uống. Ðợi mãi cho đến khi ông chủ đến chuyện vãn thù tiếp bạn bè; chừng bạn bè về rồi, ông chủ mới ra nói:

- Nhọc lòng tiên sinh quá! Trước đây tôi định viết thơ, nhưng vừa rồi anh bạn đưa tin đến, nên không cần phải viết nữa. Ðể đốt đèn đưa tiên sinh về, ngày khác xin lại cám ơn.

Lý Văn Long nhịn đói cả ngày mà thơ cũng không được viết, chẳng lẽ làm khó dễ người ta? Không còn cách nào hơn là cầm đèn lủi thủi trở về nhà. Nghe gõ cửa, Trịnh thị chạy ra mở cửa, nói:

- Quan nhơn đã về đó à? Tôi chờ quan nhơn về ăn cơm đây.

Lý Văn Long nghe nói, ngạc nhiên:

- Hồi nãy không có một hột gạo mà sao bây giờ lại có cơm?

- Hồi nãy quan nhơn đi rồi, cô Vương đem cho mượn 300 tiền, tôi nấu ngay một nồi cháo.

- Thế thì tốt, tốt quá!

Nói rồi đi vào trong nhà dùng bữa. Trịnh thị hỏi:

- Quan nhơn đi viết thư như thế nào?

- Vận khí của mình đến hồi xui xẻo! Ta đợi đến đỏ đèn mà người ta mới báo là không viết thơ.

Nói xong cúi xuống ăn uống. Ăn xong ra phía sau định đi cầu, vừa ngồi nghe ở sau có người vỗ cửa và nói:

- Nàng ơi, có ta đến đây! Không phải là nàng nói chồng mình đi viết thơ cho người ta sao? Ta đến đây thăm thử. Nàng hãy mau mở cửa đi!

Lý Văn Long nghe nói giận quá đứng rột dậy, mở cửa hét:

- Hay cho thằng ăn trộm này!

Người kia quay đầu bỏ chạy mất, trong tay áo rơi ra một vật. Lý Văn Long lượm đem về nhà, mở ra xem, giận đến xám mặt lại.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 05 May 2012, 11:27 PM | Message # 136
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 129Thấy thơ rơi lập chí bỏ vợ hiền
Tế Thiền sư khéo cứu người liệt phụ
Lý Văn Long lượm vật đó lên đem vào nhà xem kỹ là một gói giấy nhỏ, mở ra xem bên trong có một đôi hoa tai bằng vàng đỏ và ba tờ giấy danh thiếp. Lý Văn Long mở tờ thiếp thứ nhất thấy đề một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt:

Khó cắt khó lìa nỗi vấn vương

Dịp may đưa đến vẹn trăm đường

Học sinh sớm tối hằng mong mỏi

Gặp mặt hoa tai cốt tặng nường.

Lý Văn Long đọc đến mặt giận tái xanh, tiếp đọc đến bài thứ hai cũng là một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt:

Ngày trước học sinh hẹn dịp may

Tấm lòng đáp ứng quả không sai

Khấn nguyện lòng thành cùng nguyệt lão

Nên duyên chồng vợ tháng năm dài.

Lý Văn Long càng đọc càng giận, đọc đến tờ thứ ba, làm theo lối Tây giang nguyệt:

Trước tặng vòng xuyên quạt nhỏ

Tỏ bày tấc dạ tâm thành

Chỉ mong người thương giữ kín

Ðừng để chồng thấy sinh phiền

Ước hẹn dịp mai đưa đến

Cửa sau vẽ phấn vòng tròn

Yêu nhau xóm giềng gần gũi

Chắc chắn vợ chồng nên duyên.

Lý Văn Long xem rồi giận đến nỗi ba thi hồn nhảy dựng, năm hào khí lên mây, tự nghĩ thầm: “Hay cho con tiện tỳ này, nó dám làm chuyện động trời như thế ư? Té ra nó tư thông với trai đây mà!”.

Rồi Lý Văn Long tự nghĩ: “Trong tờ thiếp có nói trước đây có tặng cây quạt nhỏ, sao mình không tìm nó thử xem!”. Trong nhà chỉ có một cái rương rách, cũng không có vật gì cất giấu được. Lý Văn Long bèn đến mở rương ra, Trịnh thị hỏi:

- Quan nhơn mở rương tìm vật chi trong đó?

- Ta tìm đồ vật.

Nói rồi giở rương ra. Quả nhiên trong đó có một chiếc vòng vàng đỏ, một cây quạt nhỏ xuyên bằng vàng. Lý Văn Long cầm vòng và quạt ném lên bàn, hỏi Trịnh thị:

- Những thứ này ở đâu ra vậy?

Trịnh thị thấy mấy thứ này cũng chưng hửng, đáp:

- Tôi đâu có biết!

- Ðược, trong nhà ta gạo ăn bữa nào lo bữa đó, những thứ này ở đâu ra? Nàng không biết, vậy những thứ đó sao lại chui vào rương được? Ha ha ha! Họ Lý nhà ta từ hồi nào tới giờ là dòng dõi trong sạch, môn đệ thư hương, đâu có thể sống chung với kẻ mặt dày mày dạn không biết xấu hổ như cô được!

Nói rồi bỏ đi thẳng ra cửa Tây. Cửa thành đóng chặt, quân giữ thành nhận ra Lý Văn Long hỏi:

- Lý tiên sinh, trời tối đen như vầy mà đi đâu vậy? Tôi định tìm tiên sinh để nhờ viết cho hai bên cây quạt.

- Viết trên quạt là chuyện dễ, cảm phiền anh mở cửa thành giùm, tôi ra ngoài tìm người có chút việc.

Người giữ thành lập tức mở cửa, Lý Văn Long đi đến đường số hai, gõ cửa một nhà, té ra đó là nhà của Mã thị, mợ của Trịnh thị. Trước kia Trịnh thị ở nhà này do cậu mợ gả. Hiện cậu đã qua đời, Mã thị ở góa với đứa con nhỏ là Lại Tử. Nghe tiếng gõ cửa, Lại Tử chạy ra mở cửa kêu lên:

- Anh rể về rồi!

Lý Văn Long tức giận “hừm” lên một tiếng rồi đi thẳng vào nhà trong. Mã thị hỏi:

Này dượng hai, đến đây khuya lắc như vầy là có chuyện gì thế?

- Xin mời bà đến nhà tôi. Có một chuyện rất quan trọng!

- Khỏi phải nói, vợ chồng con cái lại cãi vã nhau rồi! Theo mợ thấy, các con đừng cải vã nhau tốt hơn. Sống trong cảnh quá cực khổ này đừng để cho người ta đàm tiếu rằng mình cắng đắng nhau vì nghèo.

- Không phải như vậy đâu. Mợ đến nhà con sẽ rõ.

Mã thị không cách nào hơn phải theo về nhà Lý Văn Long. Ðến nhà thấy Trịnh thị đang khóc ngất chết đi sống lại. Lý Văn Long nói:

- Bây giờ bà đem cháu bà về đi. Nhà tôi không cần cô ấy nữa!

Mã thị nói:

- Tại sao thế? Cãi vã sơ sơ có gì lắm đâu? Cần gì phải tức giận như thế ấy?

- Cô ấy phạm tội thất xuất thì tôi đâu có từ làm chi! Bà hãy xem chiếc vòng này. Cô ấy tư thông với người ta mà có đấy. Bà hãy mang cô ấy về đi.

Mã thị nói với Trịnh thị:

- Cháu ơi, hãy đến nhà mợ ở vài hôm. Chừng chồng cháu hết giận, mợ sẽ đưa cháu về lại.

Mã thị khuyên giải mãi, Trịnh thị mới chịu nghe lời bồng con theo về. Lý Văn Long giật đứa bé lại, nói:

- Này Trịnh thị, cô ấy lần này muốn lấy ai thì lấy: Trương, Vương, Lý, Triệu gì cũng được. Còn đứa bé này là con của Lý Văn Long ta, ta phải giữ lại.

Trịnh thị thấy con mình bị giữ lại, lòng đau như dao cắt. Lý Văn Long hối thúc đi mau. Mã thị đành dắt Trịnh thị về nhà. Ðứa bé hãy còn bú sữa, vắng mẹ kêu khóc như ri. Mã thị đưa Trịnh thị về nhà xong, hôm sau Trịnh thị khóc lóc nhờ Mã thị đến khuyên giải Lý Văn Long giùm. Thực ra Trịnh thị quả tình không biết những đồ vật ấy từ đâu mà có. Mã thị đến nhà Lý Văn Long gọi cửa. Lý Văn Long không mở cửa mà hỏi:

- Ai đó?

Mã thị nói:

- Dượng nó còn giận sao? Ta đến để khuyên giải dượng nó đây. Ðứa bé hãy còn bú sữa, thiếu mẹ tội nghiệp nó. Ðể ta đưa mẹ nó trở về nhà nhé!

- Bà hãy ra khỏi đây ngay. Ai là rể của nhà bà? Tôi không biết bà là ai cả!

Mã thị tức giận nói:

- Hay cho Lý Văn Long, ngươi thiệt là người không biết tự ái lại hay giận lây đến người khác. Bộ tưởng ta đến năn nỉ ngươi đây nhỉ?

Mã thị nói xong trở về nhà nói với Trịnh thị:

- Lý Văn Long không chịu mở cửa, mà còn nói những lời thất kính, ta không thể lại đến nhà hắn năn nỉ được! Con ơi, con cứ ở đây đi! Ta ở đây mai vá kiếm ăn, có con ăn cháo rau qua bữa cũng được. Ý con định thế nào ta cũng không cần biết! Lần gả trước là do cậu con định. Sau này tự ý tái giá là tự ý con. Còn con không muốn ở với ta, nương nhờ người khác thì mặc con chọn lựa.

Trịnh thị nghe nói buông tiếng khóc lớn, lại nhớ đến con. Ðứa bé cũng nhớ mẹ nó. Lý Văn Long thấy con khát sữa nhớ mẹ, mà trong tay không có một văn nào cả, nghe bên ngoài có tiếng rao bán bánh nướng, bèn đi ra nói:

- Anh bán bánh nướng ơi! Con tôi đang khóc quá, anh có thể bán chịu cho tôi một cái bánh nướng, hôm sau tôi sẽ trả tiền anh.

Người bán bánh nướng tằng hắng một tiếng rồi nói:

- Tiên sinh chẳng biết đấy thôi. Tôi không có vốn nên không thể bán chịu. Tiên sinh từ trước đến giờ chưa mua thiếu tôi lần nào, cũng được, tôi cho đứa bé một cái để ăn, trả tiền hay không trả cũng không hề gì!

Lý Văn Long cầm cái bánh nướng nhai nhỏ rồi mớm cho đứa bé. Liên tiếp ba ngày, Lý Văn Long vừa giận vừa buồn, cơm cháo không hề qua miệng, đứa bé cũng đói lả! Ở chái Ðông, có một nhà hàng xóm họ Vương, cũng có hai vợ chồng, người chồng là Vương Thụy về nhà, mới hỏi vợ là Trần thị:

- Lý tiên sinh ở cách vách nhà mình tại sao lại thôi vợ thế?

- Anh mà biết cái gì!

- Chẳng những ta biết chuyện đó, mà còn nghe nói vợ của Lý tiên sinh đang ở nhà bà mợ đã thỏa thuận với người làm mai mối chịu tục huyền với Biện Hổ viên ngoại, con của Binh bộ Thượng thơ Biện đại nhân, tối nay sẽ rước dâu. Nàng qua hỏi Lý tiên sinh có phải vì việc này mà thôi vợ hay không?

Trần thị liền đến nhà Lý Văn Long gõ cửa. Lý Văn Long mở cửa, hỏi:

- Tẩu tẩu đến đây có việc chi?

- Ðại ca của tiên sinh bảo tôi đến hỏi thăm tiên sinh tại sao lại từ vợ thế?

Lý Văn Long tằng hắng một tiếng, nói:

- Một hai câu khó nói hết! Ðại khái là cô ấy phạm một tội trong thất xuất.

Trần thị nhìn đứa bé thấy èo uột chẳng ra hình người, mới nói:

- Thế này là không được rồi! Ðứa bé này phải chăm sóc cơm cháo cho nó chớ! Tôi đưa cho tiên sinh 200 tiền đây, hãy mua thuốc cho cháu uống và mua bánh in khô cho cháu ăn. Ðể tôi coi nhà cho, tiên sinh đi mua đi!

Lý Văn Long không còn cách nào hơn, bèn bồng đứa bé đi ra mua bánh in. Vừa ra tới cửa gặp Tế Ðiên tới gần, nói:

- Cái chú rể này thiệt là lớn mật dữ a! Chú dám hiếp đáp cháu gái chúng ta là người thiệt thà, rồi vô cớ thôi vợ mình hè! Cái gì bảo là phạm thất xuất chớ? Chính mắt chú thấy hử? Ta không cùng chú lên quan không được mà! Chú ở đây đợi ta, để ta đi cáo quan cho chú biết!

Lý Văn Long nghĩ bụng: “Khi khổng khi không lại gặp cái ông này! Hồi nào tới giờ mình đâu có biết ổng?”.

Thấy Hòa thượng điên điên khùng khùng, Lý Văn Long trong lòng bực tức không yên. Hòa thượng nói:

- Cái thằng chết tiệt này, ta vừa mới đi du phương bên ngoài trở về lại xảy ra chuyện này. Chú xem đứa cháu ngoan của ta đây cũng không ra hình dáng nào hết! Ta phải cho nó uống một tí thuốc mới được.

Hòa thượng nói rồi móc ra một ít thuốc nhét vào trong miệng đứa bé và nói:

- Lý Văn Long, chú hãy ở nhà đợi lên quan đấy nhé!

Nói xong câu đó, Hòa thượng bỏ đi. Lý Văn Long đứng được một lát, cũng không hỏi Hòa thượng là ai. Tế Ðiên đi đến trước, thì gặp ngay Vương Hùng và Lý Báo, hai người vâng lịnh đi ra kiếm Hòa thượng kiếc. Vương Hùng, Lý Báo gặp Hòa thượng mới bàn cùng nhau:

- Chúng ta đi đến nếu nói có lịnh quan huyện đòi, chắc Hòa thượng không dám đi đâu. Chi bằng ta gạt ổng, bắt trói lại, về đến nha môn thả ra là xong việc.

Lý Báo đáp:-Phải đấy!

Vương Hùng thấy Hòa thượng từ kia đi lại gần, bèn hò nhau, lấy dây sắt trói Hòa thượng lại. Hòa thượng hỏi:

- Ủa, sao lại trói ta?

Vương Hùng đáp:

- Hay cho Hòa thượng, ông quậy dữ lắm mà! Về nha môn rồi sẽ nói!

Ðưa Tế Ðiên về nha môn, Vương Hùng, Lý Báo chẳng dám để Hòa thượng bị trói gặp quan huyện, mới nói:

- Này Hòa thượng! Ông năn nỉ bọn tôi đi, bọn tôi sẽ mở trói cho ông.

- Ngươi dám mở à? Các ngươi ỷ làm quan rồi gạt gẫm ta! Lão gia một là không có hiệu, hai là không có lịnh bắt. Hòa thượng ta đâu có làm gì phạm pháp, sao lại dám trói ta? Các ngươi năn nỉ ta, ta cũng không cho mở, để đến gặp lão gia rồi biết!

- Bạch Thánh tăng, xin lão nhân gia đừng làm khó dễ chúng tôi nữa! Chúng tôi bậy bạ hết sức.

- Thôi, các ngươi muốn làm sao thì làm!

Vương Hùng, Lý Báo mở trói cho Hòa thượng xong, mới đưa vào trong bẩm lại. Quan huyện đang ở đại đường, truyền mở thả Vương Toàn và Lý Phúc. Quan huyện nói:

- Hai người mai mắn gặp ta, nếu không thì nỗi oan khó giải tỏa! Bây giờ hai người hãy trở về đi. Ðừng đi lang thang bên ngoài nữa!

Nói xong kêu người đem đồ đạc trả lại cho thầy trò Vương Toàn. Vừa nói tới đó thì Vương Hùng vào bẩm:

- Chúng tôi đã đưa Hòa thượng về tới.

Quan huyện truyền lịnh:

- Hãy mời vào!

La Hán gia lần này đến đại đường khéo léo đoán việc quạt vàng để giải cứu cho nghĩa phu tiết phụ.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 05 May 2012, 11:27 PM | Message # 137
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 130Tại công đường, quan huyện hỏi khẩu cung
Với thần trí, Tế Công đoán kim phiến
Sau khi được Vương Hùng bẩm cáo là có Hòa thượng đến, quan huyện mời vào ngay. Tế Ðiên bước vào điện đường, quan huyện nhìn thấy Hòa thượng này giống hệt ông Hòa thượng kiếc mình thấy trong mộng không sai chút nào hết. Quan huyện lật đật đứng dậy ôm quyền nói:

- Thánh tăng có phải là Tế Ðiên ở chùa Linh Ẩn không?

- Lão gia quên rồi à? Chúng ta đã gặp nhau rồi, trong vụ Vương Toàn, Lý Phúc không giải tỏa được nỗi oan ấy!

- Phải, phải!

Tức tốc gọi gia nhân lấy ghế mời Hòa thượng ngồi, quan huyện hỏi:

- Thánh tăng từ đâu đến đây?

- Ta đi Bạch Thủy Hồ bắt yêu, tiện đường ghé qua đây.

- À ra thế! Thánh tăng đi Bạch Thủy Hồ, quan phủ Thiệu Hưng Cố Quốc Chương là chỗ quen biết với tôi, chúng tôi tuy là thuộc viên và thượng ty nhưng rất thân nhau không chia trên dưới. Thánh tăng nếu đi đến đó, tôi xin viết cho quan Tri phủ một phong thơ.

- Ðược! Xin hỏi lão nhân gia một câu nhé!

- Thánh tăng có việc gì xin cứ hỏi.

Lão gia làm quan ở địa phương này, tiếng tăm như thế nào?

- Bản huyện tự mình cũng không rõ. Thánh tăng có nghe lời đồn đại chi không?

- Tiếng tăm của lão gia rất tốt. Hai tay áo thanh liêm, yêu dân như con! Có một việc này, chẳng lẽ lão gia lại không xét xử?

- Việc gì thế? Xin Thánh tăng nói rõ giùm!

- Trong huyện ta có một sinh viên tên Lý Văn Long vô cớ thôi vợ, quan huyện chẳng lẽ chẳng xét!

Quan huyện Trương Giáp Thân ngạc nhiên nói:

- Không thấy có vụ án đó.

- Có mà!

Quan huyện lập tức đòi nhị gia trực thiếp lên hỏi:

- Có ai nộp cáo trạng tố cáo Lý Văn Long không?

Quan trực thiếp đáp:-Không có.

Quan huyện lại kêu quan coi về văn thư lên hỏi:

- Có ai nhờ viết cáo trạng tố cáo Lý Văn Long không?

- Bẩm, Không có.

Quan huyện lại truyền ban trị nhật lên hỏi:

- Có ai hàm oan tố cáo Lý Văn Long không?

- Bẩm, không có.

Quan huyện nói:

- Thánh tăng đã nghe thấy hết chưa? Sự việc này tôi khó mà phân xử được! Thư ký không đưa ra, thì quan không xét được; không người dâng cáo trạng thì làm sao tôi biện án đây?

Tế Ðiên nói:

- Có người tố cáo anh ta.

Quan huyện hỏi:

- Ai tố cáo anh ta?

Lão gia cứ truyền dẫn Lý Văn Long lên đây, anh ta nếu không phải vô cớ từ vợ thì lão gia cứ trị tội Hòa thượng ta. Lý Văn Long không phải là người ngoài, mà chính là bà con với Hòa thượng ta đó.

- Phải, phải đó!

Quan huyện lập tức sai Vương Hùng, Lý Báo đi bắt Lý Văn Long. Còn phần Lý Văn Long trở về nhà trong lòng buồn bực, nghĩ thầm: “Ở đâu có ông Hòa thượng khùng khùng như vậy kìa?”. Còn đang suy nghĩ, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lý Văn Long bước ra mở cửa. Vương Hùng, Lý Báo nói:

- Lý tiên sinh, có người tố cáo ông đây.

- Ai tố cáo tôi vậy?

- Ông Hòa thượng kiếc.

Lý Văn Long nghe nói lập tức vào bên trong lấy chiếc quạt xuyên vòng, hoa tai, tờ thiếp hoa tiên đem theo mình, bồng đứa nhỏ cùng Vương Hùng, Lý Báo đi đến nha môn. Lý Văn Long lên đến huyện đường thấy Hòa thượng kiếc ngồi ngang hàng với quan tri huyện, trong bụng nghĩ thầm: “Ta lên cửa quan phen này chắc là thua rồi!”. Nghĩ rồi bèn bước tới, hô:

- Lão phụ đài ở trên, sinh viên Lý Văn Long xin ra mắt!

Quan tri huyện hỏi:

- Lý Văn Long, ngươi vô cớ thôi vợ, đã là người đóc sách biết pháp mà phạm pháp, đáng lãnh tội gì?

- Bẩm lão phụ đài, tôi thôi vợ có nguyên nhân, sao bảo là vô cớ? Nàng ta phạm tội thất xuất mới ra như thế!

- Có bằng chứng gì không?

- Bẩm lão gia, ngày hôm kia tôi đi cầu ở nhà sau. Kế nghe ở cửa sau có người kêu:-Nàng ơi hãy mở cửa. Tôi mở cửa ra nhưng tóm không được hắn, người ấy lanh chân chạy mất, từ trong áo rơi ra một gói nhỏ, tôi lượm đem về nhà xem thì là một đôi hoa tai, ba bài thơ tình. Tôi lục tìm ra quạt nhỏ xuyên vòng, nhân đó tôi mới đem vợ tôi là Trịnh thị trả về. Xin lão phụ đài xem thử đồ vật và mấy bài thơ này.

Nói xong lấy hoa tai, quạt nhỏ và mấy bài thơ đưa lên. Quan huyện xem xong đùng đùng nổi giận, nói:

- A, cái thằng này phải đánh mới được!Trước hết phải đánh hắn 200 giới xích cho ta!

Lý Văn Long lật đật hỏi:

- Xin lão phụ nói rõ cho. Sinh viên này phạm vào điều luật nào mà lão phụ đài đòi đánh như vậy?

- Ðánh xong ta sẽ nói cho ngươi rõ.

Tế Ðiên nói:

- Xin lão phụ đài nể mặt tôi mà tha cho hắn một lần, tạm gác 200 giới xích mà nói cho hắn rõ.

Quan huyện hỏi:

- Lý Văn Long, bình thường hai vợ chồng ngươi có hòa thuận không?

- Bẩm, rất hòa thuận.

Bình thường vợ ngươi là người rất hiền thục phải không?

- Vâng, rất hiền thục.

Từ trước tới giờ vợ ngươi là người rất an phận, vợ chồng hòa thuận mà ngươi không biết sao? Việc này xảy ra là có người âm hiểm bày trò để ly gián vợ chồng ngươi đó. Phàm làm việc gì phải suy xét đôi ba phen! Vợ ngươi tư với người ta, ngưới có thấy tận mắt không?

Tế Ðiên nói:

- Xin lão gia sai người đến bắt Trịnh thị, Mã thị và Lại Tử đem cả về đây đi.

Quan huyện lập tức sai Vương Hùng, Lý Báo đi bắt họ dẫn về. Phần Trịnh thị từ hôm theo mợ về nhà rồi, hôm sau năn nỉ mợ đến nhà Lý Văn Long, Lý Văn Long chẳng những không mở cửa đón tiếp mà còn mắng đuổi về. Mã thị về nhà nói lại, Trịnh thị khóc chết đi sống lại. Mã thị nói:

- Ta cũng không tới đó nữa.

Ăn sáng xong, có một bà già chừng 60 tuổi đến nhà Mã thị, thấy Trịnh thị, bà ấy hỏi Mã thị:

- Cô nương đó là ai vậy?

- Ðó là cháu gái tôi, đã gã cho Lý Văn Long rồi.

- Ái chà, cô nương này từ đầu đến chân chỗ nào cũng xinh đẹp hết mà lấy gã cùng đinh Lý Văn Long làm gì? Ðáng tiếc thật!

- Hiện giờ Lý Văn Long không cần nó nữa, trả về nhà đây.

- Vậy cũng tốt, sớm chia tay với gã đó ngày nào bớt được khổ sở với gã ngày đó. Ðể tôi làm mai cho một mối nhé! Biện Hổ viên ngoại là công tử của binh bộ Thượng thơ vừa mới chết vợ, muốn tục huyền. Chỗ này nên duyên phận thì quần áo mặc cả rương, đồ trang sức đựng đầy hòm lớn, mặc sức mà sung sướng!

Trịnh thị nghe nói như vậy mới hỏi:

- Bà này năm nay được bao nhiêu tuổi?

- Tôi 68 tuổi.

- Tốt, bà nên sống 68 năm nữa cho được 138 tuổi. Bà sống từng tuổi này đáng lẽ nên nói những lời đức hạnh không chia rẽ vợ chồng người ta mới phải chớ. Bà hãy mau đi đi!

Bà già ấy nghe Trịnh thị nói ngáy như thế vội rút lui ngay. Một lát sau lại có một người đàn bà hơn 40 tuổi đến gặp Trịnh thị cũng gợi ra chuyện:

- Không nên sống với Lý Văn Long để chịu cực khổ. Tại cô không chịu xa hắn thôi, nếu chịu bước đi bước nữa thì cơm ăn áo mặc dư xài. Ðể tôi làm mai Biện Hổ viên ngoại cho cô, được không? Một khi đã thành vợ ông ấy thì nhất hô bá ứng, đi ra toàn ngồi kiệu không thôi!

Trịnh thị lại đuổi họ đi. Liên tiếp bốn người đến đều bàn về việc làm mai cho Biện Hổ. Trịnh thị là người thông minh, mới nghĩ thầm: “Tới đây, bốn bà mai đều chỉ làm mối cho một mình Biện Hổ, nếu làm mối cho hai nhà còn có thể chấp nhận được! Còn ở đây chỉ làm mối cho một người, chắc trong đó có duyên cớ gì đây?”

Trịnh thị lại nghĩ: “Việc này chắc là Biện Hổ sai họ đến ly gián vợ chồng mình đây. Chi bằng ta hứa thuận, đòi hắn phải chi ra 500 lượng bạc để đưa cho chồng ta Lý Văn Long phấn chí học tập và nuôi dạy đứa bé. Ðến khi rước dâu, ta dấu theo một con dao, dụ cho Biện Hổ thật thà khai hết, ta mới dùng dao giết chết Biện Hổ rồi tự mổ bụng để làm sáng danh trinh tiết và cũng để Lý Văn Long tỏ rõ tấm lòng chung thủy của ta”.

Nghĩ như vậy, Trịnh thị nói với bà mai:

- Tôi ưng thuận, bà về đi! Nhưng có một điều kiện này là phải đưa trước cho tôi 500 lượng bạc, không có bạc đưa trước thì tôi không lên kiệu đâu nhé! Và phải tìm chồng trước của tôi là Lý Văn Long đến đây cho tôi gặp mặt một lần. Không làm đúng những điều này kể như việc không thành đâu nhé!

Bà mai nghe xong rồi nói:

- Mấy điều đó có khó gì. Ðể tôi sai người đi tìm Lý Văn Long chồng cô đến để cô gặp mặt. Tiền cô cần cũng có sẵn, chỉ cần cô bằng lòng, tôi sẽ đi nói lại. Cứ thế mà làm nhé!

Bà mai đi rồi, ngày hôm sau trở lại nói:

- Xong hết rồi, tối nay sẽ rước dâu. Trước đó có người mang tiền tới, rồi có kiệu rước sau.

Vừa nói tới đó thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mã thị bảo Lại tử ra của mở xem đúng là hai vị công sai. Mã thị hỏi:

- Hai vị tìm ai?

Vương Hùng, Lý Báo nói:

- Có người tố giác các ngươi đó!

- Ai tố giác chúng tôi vậy?

- Lý Văn Long đấy!

- Hay dữ a! Lý Văn Long đã thôi vợ rồi mà còn ngược lại đi tố cáo chúng tôi nữa!

Vương Hùng nói:

- Lão gia có lịnh: Truyền Trịnh thị, Mã thị và Lại tử đều phải lên huyện hầu cả!

Mã thị nói:

- Ối chào, Lại tử của nhà tôi là một đứa khờ, có chọc ghẹo ai đâu nào?

- Lão gia có dạy rồi! Vương Hùng nói.

Mã thị không còn cách nào hơn đành phải nhờ người coi nhà, cùng với Trịnh thị dắt theo Lại tử đi đến công đường. Vương Hùng vào trước bẩm báo; quan huyện dặn:

- Hãy đưa Trịnh thị lên trước!

Trịnh thị bước vào quan đường, con của Lý Văn Long mới ba tuổi, vừa thấy mẹ ré lên khóc. Quan huyện hỏi:

- Nàng là Trịnh thị phải không?

- Vâng, tiểu phụ nhơn đến hầu.

Quan huyện nhìn thấy Trịnh thị ăn vận rất bình thường, bèn hỏi:

- Tại sao chồng nàng là Lý Văn Long lại từ nàng thế?

- Tiểu phụ nhơn không biết.

- Nàng có bằng lòng với Lý Văn Long không?

- Tiểu phụ nhơn dù không dám nói là mình biết đọc sách, hiểu lễ nghĩa, nhưng cũng biết: Trung thần không thờ hai chúa, liệt nữ không lấy hai chồng. Xin lão gia ban ân cho, tôi mong muốn ở với chồng tôi.

- Hai ngày nay ngươi ở nhà mợ, mợ ngươi có nói gì với ngươi không?

- Tôi nhờ mợ tôi đi khuyên giải giùm chồng tôi, mợ tôi bị chồng tôi mắng đuổi về mà mợ tôi cũng không để ý đến. Hôm qua liên tiếp có bốn người đàn bà đến làm mai mối, đều làm mối cho viên ngoại Biện Hổ. Tôi mới sanh lòng nghi! Ðây chắc là Biện Hổ có chủ ý muốn ly gián vợ chồng tôi.

- Ngươi có đồng ý với người ta không?

- Tôi đã hứa với họ.

- Ngươi đã muốn ở với chồng ngươi, tại sao lại còn hứa với người ta?

- Tôi tính đòi họ 500 lượng bạc đem đưa cho Lý Văn Long, để chồng tôi ra sức học tập và nuôi dưỡng đứa bé này. Tôi tuy hứa như vậy nhưng chừng cưới về, tôi dấu theo con dao, dụ cho Biện Hổ thật tình khai hết, tôi sẽ giết hắn rồi mổ bụng mình. Lúc đó quan chức khám nghiệm mới rửa sạch tiếng xấu của tiểu phụ này.

Quan huyện nghe xong gật gật đầu rồi cho đem Trịnh thị xuống, đưa Mã thị lên. Quan huyện nhìn thấy Mã thị là một phụ nữ hơn 30 tuổi, cũng khá xinh đẹp lộ vẻ phong lưu, mới hỏi:

Này Mã thị, cháu ngươi bị đuổi về, sao ngươi không khuyên giải họ?

- Bẩm lão gia, tiểu phụ nhơn có đến nhà Lý Văn Long định khuyên giải, nhưng Lý Văn Long không mở cửa, lại mắng chửi đuổi tôi về. Tôi về nói với cháu: Lần trước cháu lấy chồng do cậu mợ gả, lần này là do cháu định đoạt lấy, ta cũng không để ý chi nữa! Bà mai đến làm mối và tự nó hứa với người ta, tiểu phụ nhơn cũng không kêu nó lấy chồng khác.

Quan huyện nghe nói, biết vụ án này không tìm ra mang mối, khó xử đây! Mới hỏi Tế Ðiên:

- Bạch Thánh tăng, phải làm sao đây?

- Ðưa Mã thị xuống rồi đem Lại tử lên đây xem!

Quan huyện hỏi thằng bé:

- Này Lại tử! Hãy nói thiệt đi, ta sẽ cho quần áo mới, cho tiền mua thịt ăn!

Lại tử là một thằng khờ, trả lời:

- Tôi không biết.

Hỏi điều gì nói cũng trả lời: “Tôi không biết” cả.

Quan huyện thấy khó xử quá mới hỏi Tế Ðiên. Tế Ðiên day qua tai Vương Hùng nói nhỏ mấy câu. Vương Hùng gật gật đầu.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 12 May 2012, 7:52 PM | Message # 138
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Tập Ba

Hồi Thứ 131

Tỏ tình thật, Trịnh thị tố Biện Hổ
Ðịnh diệu kế, La Hán bắt tặc nhân
Tế Ðiên kề tai Vương Hùng, Lý Báo nói nhỏ mấy câu, Vương Hùng quay mình đi thẳng ra ngoài. Lý Báo cầm một khối thịt ở trước đại đường dùng bảng đánh vào, giống như đánh người vậy. Các quan nhơn cũng hò hét ra oai:

- Ðánh, đánh đi!

Bên ngoài, Mã thị nghe tiếng đánh mới hỏi:

- Ðánh ai vậy?

Vương Hùng đáp:

- Ðánh Lại tử con cô chứ ai!

Mã thị nghe nói lòng đau như dao cắt, chịu không nổi! Giây lát, Tế Ðiên bảo đem Lại tử giấu đi, rồi đưa Mã thị vào. Mã thị thấy con mình không có ở đó nữa, cũng không biết là bị nhốt ở đâu, bèn đến trước công đường quỳ xuống. Quan huyện vỗ kỉnh đường một cái chát, nói:

- Mã thị, ngươi thật là to gan lớn mật mới làm những chuyện ghê gớm như thế! Vừa rồi Lại tử đã khai hết những việc ngươi làm. Ngươi còn chưa chịu khai thiệt ư?

Mã thị còn đương ngạc nhiên, thì quan huyên lại nói:

- Không dùng hình phạt, ngươi không chịu nói mà! Con ngươi đã khai hết rồi mà ngươi còn dám giấu sao? Bây đâu, vả miệng nó cho ta!

Mã thị nghe vậy sắc mặt biến nhanh, lật đật nói:

- Lão gia không cần phải động hình, Lại tử đã nói rồi, tôi cũng xin nói.

- Ngươi hãy mau nói thiệt đi bản huyện sẽ không đánh ngươi.

- Bẩm lão gia, tiểu phụ nhơn ở giá thủ tiết mà không có tiền sinh sống, nhơn có viên ngoại Biện Hổ ở cùng phường, tôi thường giúp việc cho Biện viên ngoại, Biện viên ngoại thường cho nhà chúng tôi tiền, cho tiền tôi mua đồ trang sức, sắm quần áo, qua lại gần gũi, cùng tiểu phụ nhơn thông gian đã lâu. Một hôm, Biện viên ngoại đến nhà tôi nói rằng: Ở hẻm số 2 nội thành, gặp nơi góc tường phía Bắc ở nhà phía Tây đường một người phụ nữ khoảng hơn 20 tuổi, vóc dáng ưa nhìn, đem đổ nước dơ, ông ta cưỡi ngựa đi qua nhìn thấy, ông ta khen đẹp hết lời. Tôi nói: Ông đừng nói bậy bạ! Nó là cháu gái tôi đấy. Ông ta bảo tôi rước về nhà đi, để ông ta lập thêm phòng nữa. Tôi nói: Không được đâu! Cháu gái tôi là người trinh tiết liệt phụ. Sau đó, ông ta đưa tôi một đôi khoen vàng, một chiếc quạt xuyên vòng, bảo tôi đem dấu ở nhà cháu gái. Ông ta nói, nếu có thể chia cách vợ chồng nó, thì sẽ cho tôi 50 lượng bạc. Tôi cầm chiếc vòng đi, để lại một chiếc. Một hôm, tôi thấy cháu gái tôi đi ra ngoài, tôi bèn đem chiếc quạt xuyên vòng để trong rương nó. Việc này là do tôi làm. Những việc sao đó thì tôi không biết. Những việc khác đều do Biện Hổ làm cả. Một hôm, Lý Văn Long đến tìm tôi bảo tôi đem cháu tôi về nhà, tôi cũng không biết sự việc ấy tại làm sao. Ðó là những việc trước tôi tình thật khai báo.

Quan huyện nghe nói bèn sai Vương Hùng, Lý Báo:

- Dẫn Biện Hổ về cho ta!

Tế Ðiên nói:

- Lão gia bắt không được đâu!

- Làm sao mà bắt không được?

- Lão gia thử nghĩ xem: Biện Hổ là con quan Binh bộ Thượng thơ, trong nhà thủ hạ rất đông, lại là nhà sân vườn lớn, quan nhơn một khi đến đó, hắn được tin sẽ luồn cửa sau chạy mất.

- Vậy theo ý Thánh tăng phải làm thế nào?

- Ðể ta mang Vương Hùng, Lý Báo và Lại tử đi bắt hắn. Ta có cách của ta.

- Ðược, xin phiền Thánh tăng một phen!

Tế Ðiên bèn dẫn Vương Hùng, Lý Báo, Lại tử ra khỏi nha môn. Tế Ðiên nói:

- Hai vị đầu mục và Lại tử cứ đến nhà họ đợi ta.

Vương, Lý hai người gật đầu ưng thuận, cùng Lại tử đến nhà Mã thị. Tế Ðiên đi thẳng đến cửa nhà Biện Hổ, nhìn thấy ở đó treo đèn kết hoa rất là náo nhiệt, bèn bước tới cửa, nói:

- Xin chào, xin chào!

Người quản gia giữ cửa nói:

- Ðại sư phó hãy đi mau đi! Ngày đại hỷ của viên ngoại chúng tôi mà sư phó đến làm gì?

- Ta đến để đọc bài chúc mừng đấy mà!

- Không có người xuất gia nào đọc bài mừng đám cưới cả! Ông mau đi đi cho!

- Chúng ta là người láng giềng, ông cho ta mấy điếu được không?

Quản gia nghe giọng nói của Hòa thượng, mới hỏi:

- Ðại sư phó là người ở phủ Thai Châu phải không?

- Phải đấy!

- Tôi nghĩ đại sư phó là người đồng hương, thôi thì sư phó đọc đi! Ðọc xong tôi vào lấy tiền đưa cho sư phó hai điếu.

- Làm phiền quản gia quá! Tôi đọc đây!

Treo đèn kết tuội khắp sân hồng

Gấm thêu trên cửa gấm thêm bông

Hòa thượng đến đây không việc khác

Ðọc cho gia chủ Tạng kinh xong.

Quản gia nói:

- Hòa thượng đừng có đọc Tạng kinh nha! Nếu viên ngoại chúng tôi nghe thấy, lập tức đưa ông lên nha môn đó. Hòa thượng đọc lời chúc cát tường đi!

- Ta đọc đây:

Treo đèn kết tụi vẻ râm ran

Ngàn muôn chớ để nữ ngang hàng

Phúc thần, Hỷ thần đều có cả

Diêm chúa đưa thơ mời tân lang.

Quản gia nghe đọc mới nói:

- Hòa thượng muốn bị đòn hả? Ông chúc lời tốt lành đi chớ!

- Ta không biết chúc, thôi, quản gia đưa tiền cho ta đi!

- Tôi nghĩ Hòa thượng là người đồng hương, nếu không tôi bẩm với viên ngoại là Hòa thượng mệt đấy nhé!

- Thôi, quản gia vào lấy tiền đi.

Quản gia vào bên trong đem ra hai điếu tiền, Tế Ðiên cầm lấy tiền đi đến nhà Mã thị ở ngõ hẻm thứ hai phía Tây thành. Vương Hùng nói:

Bạch Thánh Tăng! Chúng ta làm sao bắt được Biện Hổ đây?

Tế Ðiên kêu: - Lại tử!

- Lại tử đáp lời. Tế Ðiên nói:

- Lại tử! Ngươi đến nhà Biện viên ngoại nói như thế này: Mẹ tôi bảo Biện viên ngoại không cần phải đợi đến tối mới rước dâu, ngủ nhiều, đêm dài ra mất; bây giờ đưa kiệu đến rước đi, nhớ mang theo 500 lượng bạc. Ngươi nói thêm: Mẹ tôi nói, khi tân nhơn xuống kiệu rồi, Biện viên ngoại hãy đích thân đưa tân nhơn một trái bình quả, đó là nghĩa bình bình an an đấy. Ngươi đừng nói ra việc quân lính đi theo, cứ nói như lời ta dặn.

Lại tử vốn là một đứa khờ, nói:- Ừ mà! Rồi đi ngay đến nhà Biện viên ngoại. Vừa đến cổng nhà Biện Hổ, gia nhân quen biết với nó, mới hỏi:

- Lại tử! Mày đến đây làm gì?

- Mẹ tôi nói: Biện viên ngoại chẳng cần phải đợi đến tối mới rước dâu, ngủ nhiều thành đêm dài mất! Bây giờ đưa kiệu đến rước đi.

- Phải đó!

Gia nhân nói rồi đưa Lại tử vào gặp viên ngoại. Biện Hổ hỏi:

- Lại tử! Mày đến đây làm chi?

- Mẹ tôi nói: Biện viên ngoại rước dâu ngay đi, nhớ đem tiền theo nhé! Khi tân nhơn xuống kiệu, viên ngoại phải đích thân đưa cho tân nhơn một trái bình quả, có nghĩa là bình bình an an đó!

- Phải đấy! Thôi mày về đi!

Lại tử lập tức trở về. Biện Hổ kêu người phù dâu nổi trống tấu nhạc rùm trời, ngồi kiệu hoa đi rước dâu. Ðằng này Vương Hùng và Lý Báo mới hỏi Tế Ðiên:

- Hòa thượng ơi! Mình làm sao đây? Kiệu tới rồi, rước ai bây giờ?

- Thì ta lên kiệu, hai ông đi phò kiệu. Hai ông lấy trước 500 lượng bạc, mỗi người cầm 250 lượng, rồi Hòa thượng ta lên kiệu. Ðến chừng xuống kiệu ta sẽ bắt nó. Nếu không như vậy làm sao bắt được?

Mới vừa nói tới đó thì kiệu đã đến trước cổng. Tế Ðiên đã cho đóng cổng trước rồi; bảo Vương Hùng và Lý Báo nói:

- Khi tân nhơn lên kiệu, kỵ 12 thuộc tướng, chẳng cần phải người phù dâu, vậy mấy người phù dâu hãy trở về đi.

Vương Hùng, Lý Báo bên trong cửa nói ra, bảo các bà phù dâu bên ngoài hãy trở về đi. Bên ngoài, mấy người đánh trống kêu mở cửa để khỏi sai giờ tốt. Tế Ðiên nói:

- Hãy thổi bài Ðại Khai môn đi!

Bên ngoài thổi tiêu đánh trống. Tế Ðiên nói:

-Thổi bài Tiểu khai môn, thổi nửa bài thôi nhé!

- Tôi không biết.

- Thổi bài Hoa đắc thắng.

Bên ngoài lại thổi lại đánh trống. Tế Ðiên lại kêu:

- Thổi bài Tôn đại thánh.

- Tôi không biết.

Tế Ðiên nói:-Hãy đưa bao vào.

Bên ngoài cánh cửa đưa vào bao đỏ, bên trong có tiền. Tế Ðiên nói:

- Nhét một bao Nhất môn ngũ phúc, nhét hai bao Nhị tự bình an, nhét ba bao Tam dương khai thái. Lại còn bao Tán mãn thiên tinh nữa!

Tế Ðiên hô xong mới cho vào nhà. Vương Hùng mở cửa, kiệu hoa tiến vào, có quản gia đi theo, quen biết với Vương Hùng và Lý Báo, bèn nói:

- Hai vị đầu mục cũng bận rộn về việc này quá nhỉ!

- Phải thế chứ! Có mang theo 500 lượng bạc không? Không mang thì cô dâu không lên kiệu đâu nhé!

- Có mang theo đây!

- Vậy thì đưa chúng tôi đi!

Quản gia lấy bạc đưa cho hai vị Ban đầu. Kiệu hoa đỗ ngay trước cửa, Tế Ðiên lên kiệu ngồi; Vương Hùng, Lý Báo đi phò hai bên kiệu, thổi kèn đánh trống trở về nhà. Biện Hổ cầm một trái bình quả đưa vào trong kiệu, Tế Ðiên tiếp lấy đưa lên miệng ăn, còn đưa tay nắm chặt lấy tay Biện Hổ. Biện Hổ trong bụng nghĩ thầm: “Sao mà tay mỹ nhân lại to đến thế? Chắc là bị giặt quần áo mới ra nông nổi!”

Mọi người trong nhà, từ vú em, phù dâu, a hoàn đều muốn thấy mặt người đẹp, chắc là “trên đời ít có, dưới thế không hai”, lật đật bước tới vén kiệu lên, thì thấy ngồi lù lù một ông Hòa thượng kiếc. Ai nấy ôm bụng cười lăn. Tế Ðiên hét:

- Hay cho Biện Hổ, mi chạy đi đâu?

Vương Hùng bước tới rút dây sắt trói nghiến Biện Hổ lại. Các gia nhân muốn đến ngăn cản, bị Tế Ðiên dùng định thân pháp thân giữ cứng lại, rồi kéo Biện Hổ về công đường. Về đến công đường, quan huyện hỏi:

- Bên dưới có phải là Biện viên ngoại không?

Biện Hổ nói:

- Lão phụ đài!

- Này Biện Hổ!

- Này Trương Giáp Tam, quan Tri huyện!

- Hay cho tên ác bá!

- Hay cho lão tặc quan!

Quan huyện đùng đùng nổi giận, mắng:

- Này Biện Hổ! Mi thật là gan, lại dám mục hạ vô quan trường, hò hét giữa công đường! Tại sao mi dám lập kế dối trá mưu hại phụ nữ nhà lành, thông gian với Mã thị? Hãy thành thật khai báo đi!

- Ta không biết!

- Ðại khái, hỏi miệng trơn mi không chịu khai, vậy thì bây đâu, kéo xuống đánh hắn 40 bảng cho ta!

- Tạo ban lập tức đè Biện Hổ xuống đánh 40 đại bảng, đánh đến nổi da rách thịt lòi, máu tươi chảy ròng ròng. Ðánh xong lão gia lại hỏi tiếp.

Biện Hổ vốn xuất thân là một công tử, từ trước đến nay chưa hề bị đau đớn như vậy, nên đâu thể ương ngạnh mãi, mới nói:

- Lão gia khỏi cần phải gia hình nữa! Tôi xin nói thật đây: Trước nay tôi thông gian với Mã thị, một hôm gặp Trịnh thị xinh đẹp quá, tôi hỏi Mã thị, mới biết đó là cháu của cô ta, và cô ta bảo người ấy là phụ nữ rất trinh tiết. Nhà tôi có một vị tiên sinh đang dạy học, họ Ðồng, tên đôi là Giới Mi. Ông ta mớm ý cho tôi, bảo tôi mua một đôi vòng, một chiếc quạt nhỏ, rồi kêu Mã thị đem dấu ở nhà Trịnh thị trước. Nhà tôi có mở một quán bán lụa, hôm ấy cố ý nói là mời Lý Văn Long đến viết thơ. Ðồng tiên sinh làm cho tôi hai bài thơ, một bài từ, kèm theo một đôi hoa tai, tôi cho người cầm đi đến nhà Lý Văn Long, cố ý cho Lý Văn Long biết để hắn thôi vợ, rồi tôi đưa người làm mai đến nói là xong việc. Những việc này là do Ðồng tiên sinh mớm ý cả.

Quan Tri huyện lập tức ký ghi chép lời cung khai, rồi hỏi Biện Hổ:

- Này Biện Hổ, ngươi chịu đánh hay chịu phạt?

- Chịu đánh là sao? Chịu phạt là sao?

- Chịu đánh ư? Ta cách bỏ chức viên ngoại của ngươi, chiếu theo lệ mà đánh đủ số. Còn chịu phạt ư? Phạt ngươi 5.000 lượng bạc.

Biện Hổ tình nguyện chịu phạt. Quan huyện kêu đem Mã thị lên, dạy vả miệng 40 cái, và nói:

- Ta nghĩ ngươi là đàn bà không biết gì, mới dễ dãi cho ngươi. Lần sau sẽ phạt nặng, từ nay phải an phận nhé!

Quan huyện lại kêu Lý Văn Long lên, bảo thơ ký đọc lời cung khai cho nghe, và nói:

- Lý Văn Long, ngươi nghe rõ chưa? Vợ ngươi vốn là người liệt phụ trinh tiết, vô cớ mà bị hàm oan, ngươi hãy rước về nhà đi, bản huyện thưởng cho ngươi 5.000 lượng bạc đây, về nhà phấn chí học hành, lần sau như vậy sẽ phạt nặng.

Lý Văn Long dập đầu như tế sao, cảm ơn quan huyện. Biện Hổ giao bạc, Lý Văn Long lãnh bạc, rồi trở về nhà. Vụ án coi như kết thúc, chừng đó quan huyện mới nói:

- Mời Thánh Tăng ở lại đây vài hôm nhé!

- Còn có 500 lượng bạc kia, hãy thưởng cho Vương Hùng, Lý Báo hai người. Ngày mai Hòa thượng ta sẽ đi đến Bạch Thủy Hồ bắt yêu.

Quan huyện kêu dọn tiệc rượu khoản đãi Hòa thượng. Ăn uống tới tối mới nghỉ. Hôm sau, quan huyện nói:

- Tôi có một phong thơ gởi cho quan tri phủ Thiệu Hưng Cố Quốc Chương và phái Vương Hùng, Lý Báo đưa Thánh Tăng đi có được không?

- Ðược chớ! Tế Ðiên gật đầu đáp:

Quan tri huyện lập tức viết thơ, sai Vương Hùng, Lý Báo cầm thơ đi theo Tế Ðiên.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 12 May 2012, 7:53 PM | Message # 139
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 132

Ðưa Thánh Tăng bắt yêu Bạch Thủy Hồ
Giả Tế Công lọt vào Thiệu Hưng Phủ
Tế Ðiên cáo từ quan huyện Tiêu Sơn, cùng Vương Hùng, Lý Báo theo đường lớn đến thẳng Bạch Thủy Hồ, cứ đói ăn khát uống, đêm nghỉ ngày đi. Một hôm, vừa đến cửa Ðông phủ Thiệu Hưng, thì thấy trên đường người ta đổ xô tấp nập, chen chân không lọt. Vương Hùng, Lý Báo mới hỏi những người đi đường:

- Việc gì mà tụ tập đông thế?

- Tế Công trưởng lão bắt yêu ở Bạch Thủy Hồ.

- Cái gì? Chúng tôi chưa tới mà làm sao biết Tế Công đi bắt yêu?

Mọi người đều bàn tán xôn xao, có người nói:

- Tôi vì coi việc bắt yêu mà buôn bán dẹp hết.

Ðang nói tới đó thì đầu kia mọi người la lên:

- Ðại nhân cùng Tế Công trưởng lão đã tới! Sẽ đến nghỉ tại miếu Mã Vương dùng làm công quán tạm, uống trà ăn cơm xong, giây lát sẽ lên đài bắt yêu.

Vương Hùng nhìn theo hướng mọi người nói, thấy đi đầu là roi bài côn kích, thanh la lộng quạt, theo sau là hai cỗ ngựa, bên trái là ngựa hồng, bên phải là ngựa bạch. Vị đại Hòa thượng cỡi trên lưng ngựa hồng đang nhảy xuống đất. Vị này mình cao hơn trượng, đầu lớn, tam đình mở rộng, cổ ngắn lại to, mặt đỏ hồng, khoác hoàng bào, trên cổ đeo xâu chuỗi 108 hột, sau lưng giắt giới đao, vớ trắng tăng hài vàng, đúng là dáng vẻ của bậc La Hán. Cưỡi trên ngựa bạch là quan tri phủ Cố Quốc Chương đầu đội mũ đen có giắt lông chim, mình mặc đại hồng mãn bào, lưng thắt ngọc đái. Có người đến cạnh, nói:

- Xem vị Tế Công trưởng lão kìa, thiệt là bậc La Hán có khác!

Có người nói:

- Vị này chắc không phảo Tế Ðiên Tăng đâu! Tế Ðiên Tăng là ông thầy điên, tóc trên đầu dài chừng hai tấc, mặt dính đất tèm lem, tăng y rách nát, tay vắn sứt bâu, lưng buộc dây nhung, khật khà khật khưỡng, hai chân trần mang đôi dép cỏ, rách rưới hết cỡ, say rượu bét nhè, mới phải là Tế Ðiên Tăng.

Nói rồi lấy tay chỉ Tế Ðiên, nói:

- Giống như vị đại sư phó này, mà có thể ông ta còn hơn nữa!

Tế Ðiên hỏi:

- Tệ hơn ta! Vậy chú có biết Tế Ðiên không?

Người kia buột miệng nói càn:

- Có chớ! Tôi quen biết Tế Ðiên đã lâu. Hồi mùa hè năm ngoái, tôi có ở mấy tháng tại Lâm An.

- Chớ không phải mùa hè năm ngoái chú đương buôn bán ở Dương Châu à? Làm sao chú lại có mặt ở Lâm An được?

Người kia nghe nói, ngạc nhiên hỏi:

- Tôi buôn bán ở Dương Châu làm sao ông biết được?

- Vậy mà ta biết chớ!

Ðúng lúc đó, Vương Hùng, Lý Báo tới nói:

- Bạch Thánh Tăng! Ngài xem ở đây lại có một Tế Ðiên nữa kìa! Nếu Ngài muốn tỏ ra là Tế Ðiên thiệt, thì bọn tôi trình bức thư này lên; nếu Ngài muốn làm Tế Ðiên giả thì nên đừng dự vào làm chi!

- Ta cũng không biết mình là thiệt hay giả, còn hai ông thấy sao cũng được.

Ðương nói tới đó thì ngựa đã đi ngang trước mặt. Tế Ðiên hét lên một tiếng:

- Hay cho con chó của Vương Bác Hầu này! Mi sẽ biết tay ta.

Vừa hét vừa nhảy xổ lại nắm hàm thiếc ngựa của Tế Ðiên giả cỡi níu lại. Vị Tế Ðiên giả này xuất hiện, cũng có một lý do (Ngoài cửa Ðông có một đường sông tên là Một Lạo Hà, nhưng trong “Tế Công Toàn Truyện” lại viết là Bạch, và kêu là Bạch Thủy Hồ. Tác giả của sách này cũng không dám tự ý đưa ra ý kiến riêng để cải chánh, nên vẫn để là Bạch Thủy Hồ). Quan Tri phủ Thiệu Hưng Cố Quốc Chương đáo nhậm tại địa phương này không bao lâu thì nước trong hồ này bổng nhiên bốc mùi thơm, các trẻ con ở quanh hồ đi đến đó nghe mùi thơm của nước hồ bốc lên bèn nhảy xuống hồ cả. Về sau, các thôn trang quanh hồ mới lập hương án, làm một buổi tế lễ ở bên hồ, chỉ thấy từ trong hồ xông lên hai luồng khí âm dương, nghe thấy tiếng nói mà không thấy tiếng người, rằng: “Mỗi ngày phải ăn thịt một đứa bé trai và một đứa bé gái. Nếu không đem nộp thì tất cả trẻ nít của phủ Thiệu Hưng đều bị ăn sạch”.

Hơn 600 thôn trang đều cùng họp bàn, nhà ai có trẻ nít đều phải viết tên họ trên giấy rồi vo lại bỏ vào trong đấu. Mỗi ngày bốc thăm, bốc trúng tên con nhà ai thì trẻ con nhà đó phải nộp cho yêu tinh ăn thịt. Việc này bẩm lên quan, quan huyện cho viết bố cáo khắp nơi: Ai có thể bắt được yêu tinh, xin thưởng 100 lượng bạc.

Một hôm, bỗng nhiên trước cửa nha môn của tri phủ có tiếng niệm “A Di Ðà Phật”. Ðó là một vị đại hòa thượng, mặt đỏ, mình cao khoảng một trượng, mặc áo vàng, tự xưng: “Bần đạo là Tế Ðiên Hòa thượng ở chùa Linh Ẩn, đương ngồi thiền trong chùa, bỗng nhiên tâm cơ máy động, bèn toán biết Bạch Thủy Hồ có yêu tinh hại người nên bần đạo cố ý cỡi mây đến đây để hàng yêu bắt quái cứu giúp dân chúng. Các người hãy vào bẩm với quan Thái thú rằng có bần đạo đến nhé!”. Các quan nhơn trở vào bẩm báo. Quan tri phủ lập tức bước ra nghinh tiếp, nói:

- Thánh Tăng giá lâm, mà đệ tử không hay để tiếp rước!

Nói rồi quỳ xuống hành lễ. Vị hòa thượng đó lật đật khoát tay, nói:

- Không cần phải hành lễ. Xin đi trước dẫn đường.

Vào đến thư phòng ngồi xuống, quan Tri phủ hỏi:

- Thánh Tăng từ chùa Linh Ẩn tới đây khởi hành từ lúc nào? Ði bao lâu mới tới?

Tế Ðiên giả nói:

- Bần tăng sáng sớm hôm nay cỡi mây mà đến, đặc biệt hàng trừ yêu quái.

- Thánh Tăng bắt yêu, vậy dùng những vật chi?

- Ðại khái là không cần chi, nên dựng một pháp đài cao ở trên bờ hồ.

Quan Tri phủ một mặt sai người dựng pháp đài, một mặt hỏi hòa thượng ăn chay hay ăn mặn?

- Chay mặn gì cũng được!

Quan Tri phủ sai làm một công quán tạm ở miếu Mã Vương ngoài cửa Ðông, rồi mời hòa thượng đến công quán dùng cơm. Dùng cơm xong thì pháp đài cũng dựng xong, lúc ấy quan Tri phủ cùng hòa thượng mới đến Bạch Thủy Hồ. Hòa thượng mới lên pháp đài thắp hương đảo cáo thầm các vị tiên linh quá vãng:

- Ðệ tử vốn là người luyện khí ở Phi Long Sơn, nhơn vì ở Bạch Thủy Hồ có yêu tinh hại người, con không phải đến đây để hưng yêu tác quái, mà là bắt trừ yêu tinh để cứu giúp lê dân địa phương. Mong các vị thần linh bảo hộ cho.

Ðảo cáo xong, họa ba đạo bùa dán lên giới đao, đốt đạo bùa linh ánh sáng lớn bằng cái bát. Hòa thượng trong miệng đọc:

- Ðốt đạo bùa này ném xuống hồ, bắt yêu tinh phải hiện ra.

Hô xong ném đạo bùa xuống hồ, tức thì dưới hồ nước réo sôi ùng ục nghe như có tiếng bò rống, rồi nước rẽ làm hai, từ dưới hồ vọt lên hai luồng khí âm dương xông thẳng đến chỗ hòa thượng chụp xuống. Vị hòa thượng này không chậm trễ há miệng phun ra một luồng khí đen chọi lại với hai luồng khí âm dương nọ. Luồng khí đen này to bằng hột đào, còn luồng khí âm dương kia to chừng bằng chén uống trà. Luồng khí âm dương từ dưới hồ xông lên lần lần đè luồng khí đen thấp xuống.

Nguyên, con yêu tinh dưới Bạch Thủy Hồ có 8 – 9.000 năm tu luyện; còn Tế Ðiên giả ấy chỉ có công phu khoảng 5.000 năm nên địch không lại. Mọi người đừng xem cũng không biết, chỉ thấy vị Hòa thượng mồ hôi tươm ra có hột rớt từng giọt trên pháp đài. Mặt trời đã ngã về Tây, bỗng nhiên mây tụ ở hướng Tây bắc, sấm chớp đì đùng, luồng khí âm dương đó liền thâu lại. Vị Hòa thượng trên pháp đài mệt nhọc đến nỗi thân ướt đẫm mồ hôi, nói với quan Tri phủ:

- Thưa lão gia, hôm nay bần tăng không mang theo pháp bửu, để trở về lấy, ngày mai sẽ bắt yêu.

Quan Tri phủ hỏi:

- Thánh tăng trở về chùa Linh Ẩn xa 1.800 dặm mà đi về có kịp không?

- Bần tăng biết cỡi mây mà!

Nói xong câu đó, như một làn khói đen, Hòa thượng biến mất. Mọi người đều khen:

- Ðó mới thật là thần tiên.

Quan Tri phủ trở về nha môn. Hôm sau quả nhiên Hòa thượng đó lại tới. Ông ta nguyên không phải là đối thủ của yêu tinh ở Bạch Thủy Hồ, bèn trở về núi, muốn thỉnh một lão đạo có đạo hạnh, nào ngờ vị ấy không chịu đi giúp, ông ta nổi giận, hôm nay đến thí mạng với con yêu tinh Bạch Thủy Hồ. Khi gặp, quan Tri phủ cho rằng ông ta đã lấy bửu bối về, bèn xếp đạt chuẩn bị ăn cơm ở công quán tạm ngoài miếu Mã Vương. Hôm nay chưa đến giờ bắt yêu mà người xem đông nghẹt, chen chân không lọt. Quan Tri phủ cùng Tế Ðiên giả cỡi ngựa đến miếu Mã Vương. Ðang đi, bỗng Tế Ðiên thiệt, hét lên một tiếng, chạy đến nắm hàm ngựa của Tế Ðiên giả lại.

Tế Ðiên thiệt nói:

- Hay cho tên này, mi dám đến đây bắt yêu hử?

Tế Ðiên giả nhìn lại, thì ra là một ông Hòa thượng kiếc điên điên khùng khùng. Ông ta đâu biết rằng La Hán gia đã bịt kín tam quang: Phật quang, Kim quang, và Linh quang rồi. Tế Ðiên giả nhìn thấy trước mặt mình là một kẻ phàm phu tục tử, lật đật hỏi:

- Vị pháp huynh đệ ở đâu? Xin mời!

Tế Ðiên thiệt nói:

- Ông dám xưng huynh đệ với ta ư?

- Ta kính ông làm đàn anh, ông có chịu không?

- Ta chỉ sợ ông không chịu thôi! Ông đi đâu đó?

- Ta đi bắt yêu.

- Thôi ông đi đi.

Nói rồi, Tế Ðiên thiệt thả hàm ngựa ra, Tế Ðiên giả cùng quan Tri phủ cỡi ngựa đến miếu Mã Vương. Vương Hùng, Lý Báo nhìn thấy Hòa thượng làm việc đầu voi đuôi chuột, những việc đã qua hình như là thiệt, cũng có lúc không đầu không đuôi. Vương Hùng, Lý Báo mới hỏi:

- Bạch Thánh Tăng! Lá thơ chúng tôi cầm đây có nên đưa hay không?

- Hai ông thấy làm sao được thì làm!

Vương Hùng, Lý Báo nghĩ thầm: “Nếu mình không đưa thơ, lại sợ lão gia nói: Bất cứ là Tế Ðiên thiệt hay Tế Ðiên giả, ta bảo đưa thơ sao ngươi không đưa? Nếu mình đưa thơ, lại sợ lão gia nói: Ðã thấy có một Tế Ðiên rồi, sao hai người còn đưa thơ làm chi? Thật rắc rối quá!”. Nghĩ tới nghĩ lui, bèn quyết định đưa thơ. Hai người mới cùng Tế Ðiên đi đến miếu Mã Vương. Vương Hùng, Lý Báo vào bên trong văn phòng, qua một hồi chen lấn rất cực nhọc. Vị coi bản án của phủ Thiệu Hưng họ Trương, gọi là Trương Văn Nguyên, trước đây từng giữ việc coi bản án ở huyện Tiêu Sơn nên có quen biết với Vương Hùng và Lý Báo. Gặp mặt hai người, Trương Văn Nguyên hỏi:

- Hai vị Ban đầu từ đâu đến đây? Có mạnh khỏe không?

Vương Hùng nói:

- Chúng tôi vâng lệnh quan huyện đến đưa cho quan Thái thú một phong thơ tiến cử một vị Tế Công trưởng lão bắt yêu ở Bạch Thủy Hồ.

Trương Văn Nguyên ngạc nhiên nói:

- Chúng tôi có một vị Tế Công trưởng lão rồi, làm sao lại có một vị Tế Công nữa? Vị ấy ở đâu?

- Ở ngoài cửa kia kìa!

Trương Văn Nguyên cùng ra cửa xem, thấy Hòa thượng một bệt dưới đất, dựa vách ngủ khò. Vương Hùng lấy tay chỉ Hòa thượng nói:

- Ðây, Hòa thượng này đây!

Trương Văn Nguyên nhìn lại, tằng hắng một tiếng, nói:

- Theo tôi thấy thì hai vị không cần phải đưa thơ nữa! Vị Tế Công của chúng tôi ở đây mới thiệt là dáng vẻ La Hán; còn ông Hòa thượng này không khác ăn xin chút nào!

- Chúng tôi vâng lệnh lão gia đưa thơ, chẳng lẽ không đưa? Anh làm ơn bẩm lại giùm.

Trương Văn Nguyên không cách nào hơn, bèn vào trong bẩm lại. Quan tri phủ Cố Quốc Chương đang nói chuyện với Tế Ðiên giả, Trương Văn Nguyên đưa thơ vào. Quan Tri phủ xem thơ xong mỉm cười, nói:

- Bạch Thánh Tăng! Ngài xem trên thế gian này thiệt có bọn vô tri hết chỗ nói, dám mạo xưng tên họ của lão nhân gia chớ!

Tế Ðiên giả nghe nói, hỏi:

- Việc đó như thế nào?

- Hiện có bạn tôi là Tri huyện Tiêu Sơn lại tiến cử một vị Tế Ðiên Hòa thượng nữa. Thiệt đáng tức cười quá!

Tế Ðiên giả nghe nói, trong bụng nghĩ thầm: “Có thể là Tế Ðiên thiệt đã đến rồi!”. Quan Tri phủ nói:

- Hãy mời vào xem thử!

Lập tức Trương Văn Nguyên bước ra tìm, thì không thấy Hòa thượng ở đấy nữa. Ðang đi kiếm các nơi, bỗng nghe tiếng người nấu bếp ở nhà trù la:

Cái ông Hòa thượng kiếc này, tới đây ăn trộm đồ ăn hả? Cái này để dành cho Tế Công trưởng lão đó!

Trương Văn Nguyên nghe nói, chạy vào nhà bếp xem, thấy ông Hòa thượng kiếc đang uống trộm rượu, tay bốc thức ăn nhai nhồm nhoài. Trương Văn Nguyên nói:

Này Hòa thượng! Thái thú chúng tôi mời ông đó!

Tế Ðiên nghe nói, đáp lại một tiếng rồi bước lên nhà trên.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 12 May 2012, 7:54 PM | Message # 140
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 133Miếu Mã Vương, thiệt giả cùng gặp mặt
Báo tiên cừu, mời bạn thử gươm thiêng
Nghe quan phủ có lệnh mời, Tế Ðiên cùng Trương Văn Nguyên bước vào bên trong. Tế Ðiên giả hỏi:

- Pháp huynh mới tới à? Tên là gì?

- Ta là Tế Ðiên Tăng ở chùa Linh Ẩn đây. Ông tên là gì?

- Ta cũng là Tế Ðiên. Ông cũng là Tế Ðiên sao ở chùa ta không thấy ông?

- Cần gì thấy với không thấy! Lát nữa lên đài ai có tài bắt yêu được thì biết.

- Cũng được! Bây giờ chúng ta ăn uống trước đã. Làm quan xa ngàn dặm cũng chỉ vì cơm áo thôi. Nào, dọn rượu lên đi!

Quan Tri phủ bảo dọn rượu thịt lên. Tế Ðiên bốc một miếng lớn mời quan Tri phủ:

- Mời lão gia miếng này.

Quan Tri phủ dòm thấy bàn tay Tế Ðiên đất cát bám đầy giống như năm cục than, lật đật từ chối:

- Xin mời Hòa thượng!

Tế Ðiên cứ ăn nhồm nhoàm, uống rượu tì tì. Ăn uống xong quan phủ cùng hai Tế Ðiên thiệt, giả đi đến pháp đài. Người xem đông nghẹt. Tế Ðiên gia nói:

- Pháp huynh lên đài đi!

- Làm sao lên đây?

- Cứ thi triển pháp mà lên!

- Ta không biết, phải bắt thang mới lên được!

Tế Ðiên giả nhún chân một cái đã ở trên pháp đài, còn Tế Ðiên thiệt cố ý bò từ nấc thang mới lên tới. Tế Ðiên giả nói:

- Pháp huynh đảo cáo điều gì không?

- Ðảo cáo thế nào?

- Tâm pháp huynh muốn gì thì đảo cáo điều đó.

Tế Ðiên lẩm nhẩm:

Ta nghèo,

Nghèo không ai lo,

Ta đói.

- Pháp huynh cứ niệm chú bắt yêu, thi triển pháp thuật, đừng có giả bộ nữa!

- Ta không biết.

Nói xong cắm nhang vào lư hương rồi quay mình tuột xuống pháp đài. Vừa xuống tới đất gặp ngay Hồ Tú Chương và Tôn Ðạo Toàn. Hai người hỏi:

- Sư phụ sao không ở lại bắt yêu?

- Hai ông đến sớm dữ a! Chúng ta không xen vào. Lát nữa đây sẽ có người tài giỏi gấp mười bọn ta đến bắt yêu, vui đáo để.

Tế Ðiên lại hỏi Tôn Ðạo Toàn:

- Hòa thượng ta dạy ông đọc chú, ông còn nhớ hay không?

- Bạch sư phó, chú gì nào?

- Án ma ni bát mê hồng. Án sắc lịnh hích!

- Cái đó thì con nhớ.

- Nhớ được thì tốt! Ông cầm bảo kiếm đứng bên mép hồ niệm câu chú này thì hồ nước sẽ không dâng cao được. Nếu không đọc, nước hồ sẽ dâng cao nhận chìm dân chúng ở đây hết.

Tôn Ðạo Toàn gật đầu nghe lời, đến bên mép hồ niệm chú.

Ngay lúc đó, Tế Ðiên giả ở trên pháp đài thấy Tế Ðiên thiệt tuột xuống làm trò cười cho dân chúng xem cũng không thèm để ý đến nữa. Ông ta vẽ ba đạo bùa, đốt ném xuống hồ. Tức thì mặt hồ nước réo sôi ùng ục, tiếng vang như bò rống, sóng bủa ngất trời. Mặt nước bỗng rẽ hai, xông ra hai luồng khí âm dương bay thẳng đến pháp đài. Tế Ðiên giả lật đật há miệng phun ra luồng khói đen chặn luồng khí âm dương kia lại. Nhưng ông ta không phải là đối thủ của con yêu tinh dưới hồ nên luồng khí âm dương lần lần lấn tới, bắt buộc luồng khói đen phải lùi dần lùi dần.

Trong lúc Tế Ðiên giả đang gặp nguy cấp ấy, bỗng nghe có tiếng niệm:

- Vô lượng Phật!

Theo tiếng niệm Phật, hai vị đạo sĩ bước lên pháp đài. Vị đạo sĩ đi đầu tóc rẽ thành hai búi, mặc đạo bào bằng vải xanh, khăn đoạn quấn cổ cũng màu xanh, lưng buột nhung vàng, vớ trắng hài xanh, mặt như dao sắc, mày to mắt lớn, tai đầy lông đen, bộ râu quai nón dưới cằm giống như kim đồng, nhỏ tợ giây sắt, bên sườn đeo bảo kiếm, lưng thắt cây Càn khôn điên đảo mê lộ kỳ. Lão đạo sĩ đi phía sau đầu đội mũ cửu lương đạo sĩ màu xanh, mình mặc đạo bào bằng đoạn lam, khăn quấn cổ cũng màu xanh, lưng thắt dây tơ, vớ trắng vân hài, mặt trắng trẻo, tuấn phẩm hơn người, sau lưng đeo một thanh Chu Thiên Liệt Hỏa kiếm. Vị lão đạo sĩ mặt mày trắng trẻo đó chính là Thần đồng tử Chữ Ðạo Duyên. Trước đây có kết thù với Tế Ðiên, sau khi chạy trở về đến Tỵ Tu quán trên Thiết Ngưu Lãnh mắc bệnh khí thương hàn. Sư huynh ông ta là Tôn Ðạo Toàn không trả thù giùm, nhưng đi mãi mà không thấy về. Khi Chữ Ðạo Duyên hết bệnh, nghe tin chẳng những Tôn Ðạo Toàn không trả thù giùm mà còn nhận Tế Ðiên Hòa thượng làm thầy nữa. Chữ Ðạo Duyên nghe tin đó càng tức giận hơn, ông ta tự cắp kiếm Chu Thiên Liệt Hỏa đi về Tam Thanh quán ở Song Tòng Lãnh. Trong miếu này có một lão đạo sĩ tên là Uyên ương đạo Trương Ðạo Lăng rất thân với ông ta. Chữ Ðạo Duyên biết trong miếu của Trương Ðạo Lăng có một bảo vật trấn quán tên là Càn khôn điên đảo mê lộ kỳ. Bất luận là linh tinh cỡ nào, hễ gặp cờ này phất tới bắt buộc phải hiện nguyên hình, dù cho Ðái lộ Tiên ông đi nữa mà gặp phải cờ này quét tới cũng phải ngã ngang bất tỉnh, nếu là phàm phu tục tử gặp phải cờ này thì ba hồn bảy vía cũng tan mất. Hôm đó, Chữ Ðạo Duyên đến Tam Thanh quán gặp Trương Ðạo Lăng, mới đem việc Tế Ðiên làm nhục thuật lại một hồi, hiện tại Tôn Ðạo Toàn nhận Tế Ðiên là thầy làm điếm nhục Tam Thanh giáo ra sao. Rồi nói:

- Tôi đến đây để thỉnh cầu huynh trưởng có cây Càn khôn điên đảo mê lộ kỳ, anh có thể mang theo cùng tôi đến Lâm An kiếm Tế Ðiên báo thù được không?

- Việc này tôi không dám hứa. Càn khôn điên đảo mê lộ kỳ là vật báu trấn quán của tiền bối để lại. Lần trước Xà tinh đến lấy trộm mà cũng không trộm được, lần sau lại có Bích hổ tinh đến lén lấy nhưng cũng không thành. Hồi còn sanh tiền sư phụ tôi có dặn, nếu vô cớ không nên dùng cẩu thả. Sư đệ nên thỉnh vị cao minh khác đi!

- Chúng ta là bạn tri kỷ, bất luận như thế nào huynh trưởng cũng phải báo thù cho tôi, không được phải được mà!

Trương Ðạo Lăng thấy Chữ Ðạo Duyên năn nỉ quá, không cách gì từ chối được, bèn nói:

- Thôi được, để ta đi với hiền đệ.

Nói rồi thỉnh Càn khôn điên đảo mê lộ kỳ cùng Chữ Ðạo Duyên xuống núi. Ngày kia đến Lâm An, lên chùa Linh Ẩn tìm Tế Ðiên và được thầy giữ cửa cho biết:

- Tế Ðiên có người mời đi Bạch Thủy Hồ bắt yêu rồi.

Hai người lật đật quay về Bạch Thủy Hồ kiếm Tế Ðiên, cả Tôn Ðạo Toàn nữa, gặp mặt cũng giết không tha. Hôm đó hai lão đạo sĩ vừa đến cổng Ðông phủ Thiệu Hưng thì thấy người kéo đi coi đông nghẹt, chen chân không lọt và truyền miệng nhau:

- Tế Công trưởng lão bắt yêu ở Bạch Thủy Hồ.

Hai người đến gần pháp đài xem kỹ thì không phải là Tế Ðiên thiệt. Trương Ðạo Lăng mới nói:

- Hiền đệ coi đó, ta tưởng đâu Tế Ðiên thiệt bắt yêu tinh, trên pháp đài cũng là yêu tinh nốt. Yêu tinh bắt yêu tinh, cái đó mới kỳ lạ đời!

- Này huynh trưởng, hôm nay chúng ta lên pháp đài giúp con yêu tinh này bắt con yêu tinh dưới hồ đi. Dịp này chúng ta phô trương tài năng chút đỉnh. Huynh trưởng hãy để bửu bối Mê hồ kỳ lại để dành bắt Tế Ðiên. Còn Chu Thiên Liệt Hỏa kiếm của tôi có thể thỉnh thiên hỏa, địa hỏa, nhơn hỏa, tam muội chơn hỏa. Ðó là bửu bối của sư phụ tôi có thể bắt yêu được.

Hai người thương lượng xong, đến gần pháp đài hô:

- Tăng nhân trên đài đừng sợ, để sơn nhân giúp cho bắt yêu.

Nói rồi nhảy vọt lên pháp đài. Tế Ðiên giả ở trong trình trạng yếu thế, hận không có ai đến giúp để duy trì cục diện, vội nói:

- Xin nhị vị chân nhân đại phát lòng từ bi, bắt lấy yêu quái trừ hại cho dân lành.

Chữ Ðạo Duyên nói:

- Huynh trưởng hãy coi đây!

Nói xong lập tức họa ba đạo bùa dán vào Chu Thiên Liệt Hỏa kiếm, hét to:

- Ðạo bùa của ta ném xuống hồ, bắt yêu quái phải hiện nguyên hình trồi lên.

Ông ta tự cho mình pháp thuật cao cường, thật ra không phải như vậy! Ðốt bùa lên, ông ta lâm râm niệm chú, hô “sắc lịnh hích”, ném đạo bùa ra. Nào ngờ bảo kiếm trong tay hình như có người giật lấy, tuột khỏi tay rơi ngay xuống hồ. Chữ Ðạo Duyên nhảy dựng lên nói:

- Không xong, bảo kiếm mất tiêu rồi!

Trương Ðạo Lăng nói:

- Ai bảo hiền đệ xía vào chuyện bá láp làm chi cho mất tiêu bảo kiếm. Thôi chúng mình đi kiếm Tế Ðiên đi!

Chữ Ðạo Duyên không cách nào hơn bèn nhảy xuống pháp đài. Hai người khi tới hùng hổ bao nhiêu bây giờ trở về tiu nghỉu bấy nhiêu! Ðang đi, bỗng thấy đối diện có hai người đi lại đều có dáng vẻ tráng sĩ. Một người đội mũ tía, tiễn tụ bào cùng màu, mình khoác áo choàng, gương mặt màu xanh lam, râu tóc như chu sa.Vị kia mình mặt áo thúy lam, tuấn phẩm hơn người. Ðó chính là Lôi Minh và Trần Lượng. Họ từ Tiểu Nguyệt Ðồn đi tìm Tế Ðiên, vừa đến đây gặp ngay hai lão đạo sĩ. Lôi Minh hỏi thăm:

- Hai vị Ðạo gia cho hỏi thăm. Có phải hai vị từ Bạch Thủy Hồ đến không?

- Ðúng thế!

- Hai vị có thấy Tế Ðiên bắt yêu ở Bạch Thủy Hồ hay không?

Chữ Ðạo Duyên nghe nói, ngạc nhiên hỏi:

- Hai người hỏi thăm Tế Ðiên, bộ có quen biết với Tế Ðiên hả?

- Có quen chớ. Tế Ðiên là sư phụ của chúng tôi mà!

Chữ Ðạo Duyên nghe nói, “a” lên một tiếng:

- Hai đứa bây là đồ đệ của Tế Ðiên, thiệt là hay quá! Ta đang kiếm Tế Ðiên mà không gặp, lại gặp hai đứa bây. Này Trương đạo huynh, anh đưa bảo kiếm cho tôi để tôi giết hai đứa này.

- Cần gì phải động thủ! Hiền đệ hãy xem Càn khôn điên đảo mê lộ kỳ của ta lợi hại đến mức nào!

Nói rồi lấy cờ cầm tay xổ ra, miệng lâm râm đọc chú. Lôi Minh, Trần Lượng hai người thấy trời đất quay cuồng, bèn buột miệng mắng lớn:

- Hay cho lão đạo lộn sòng kia, hai đại thái gia đây cùng các ông trước kia không oán, gần đây không cừu; oan có đầu, trái có chủ, mà hai ông vô cớ ám hại chúng ta. Ta phải giết hai tên lộn sòng này mới được!

Lôi Minh, Trần Lượng định rút dao động thủ, nào ngờ thân không tự chủ, đầu nhức mắt mờ, té ngã xuống đất không còn cục cựa được nữa. Trương Ðạo Lăng cuốn cờ lại, cười hà hà, nói:

- Hiền đệ đã nhìn thấy chưa?

- Thấy rồi. Thiệt là bửu bối! Tìm không được Tế Ðiên, giết hai đứa đồ đệ của ông ta coi như báo thù được một nửa.

Nói rồi cầm bảo kiếm đưa cho Chữ Ðạo Duyên. Chữ Ðạo Duyên cầm kiếm dự định giết Lôi Minh và Trần Lượng, thì đâu có tiếng hét:

- Hay cho tên lộn sòng kia, vô cớ muốn giết đồ đệ của ta. Oan có đầu, trái có chủ, để Hòa thượng ta phân tài cao thấp với mi mới được.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 12 May 2012, 7:54 PM | Message # 141
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 134Bạch Thủy Hồ mất tiêu Liệt Hỏa kiếm
Giữa rừng tòng đấu thử Mê lộ kỳ
Chữ Ðạo Duyên định giết Lôi Minh và Trần Lượng thì Tế Ðiên đến kịp. Chữ Ðạo Duyên nói:

- Ðạo huynh, Tế Ðiên đã đến kìa!

- Ðược để nó cho ta.

Nói rồi thò tay rút Càn khôn điên đảo mê hồn lộ kỳ ra, nói:

- Tế Ðiên, ngươi có biết sơn nhân là ai không?

Tế Ðiên nói:

- Này Chữ Ðạo Duyên! Ngươi hãy đợi ta một lát. Oan có đầu, trái có chủ, ta có thù với ngươi, còn đồ đệ ta đâu có dính vào chuyện này! Ðể đồ đệ ta đi khỏi nơi đây rồi có chuyện gì ta hãy nói sau.

- Cũng được!

Tế Ðiên bước tới cứu Lôi Minh và Trần Lượng, cho mỗi người uống mộ viên thuốc tỉnh lại như thường. Lôi Minh, Trần Lượng hỏi:

- Bạch sư phụ! Lão nhân gia định đi đâu?

- Hai con đừng lo. Cứ đến Bạch Thủy Hồ chờ ta, lát nữa ta đến đó.

Hai người đi rồi, Tế Ðiên mới nói:

- Hai lão đạo sĩ này, các ngươi định làm gì ta?

- Này Hòa thượng, ngươi vô cớ hiếp đáp người Tam Thanh giáo, hôm nay sơn nhân đặc biệt đến tìm ngươi đây. Ngươi có biết bảo bối này của sơn nhân không?

- Ta biết thì sao nào?

- Ngươi nếu biết ta lợi hại, thì hãy quỳ xuống trước mặt ta kêu “Tổ sư gia” ba tiếng, ta sẽ tha chết cho. Còn nếu không, ta sẽ cầm Càn khôn điên đảo mê lộ kỳ phất lên một cái kết thúc tính mạng ngươi cho rồi!

Tế Ðiên cười hà hà, nói:

- Ta kêu ngươi ba tiếng “tôn tử” thì có!

Trương Ðạo Lăng nghe nói tức giận cành hông, rút Mê lộ kỳ ra, miệng niệm chú lâm râm, mắt thấy Tế Ðiên lăn qua ngã lại. Lão đạo sĩ hô “Sắc lịnh”, Tế Ðiên té nhào trên mặt đất. Trương Ðạo Lăng nhìn thấy, nói:

- Hiền đệ thấy chưa? Ta trị được Tế Ðiên rồi đó! Bây giờ ta giết hay hiền đệ giết nè?

- Ðể tôi giết hắn cho.

Nói rồi chạy lại, nghiến răng, nhắm ngay cổ Tế Ðiên chém một nhát kiếm, chỉ nghe bật một tiếng “cảng”, cổ Hòa thượng lửa văng tung tóe. Chữ Ðạo Duyên nói:

- Cổ Hòa thượng này cứng dữ ha!

Trương Ðạo Lăng nói:

- Coi chừng không phải Hòa thượng đa!

Coi kỹ lại là nữa thớt trên của cối đá, còn Hòa thượng đâu không thấy. Trương Ðạo Lăng nói:

- Không xong rồi! Ðây là phép Ngũ hành nã di đại ban vận. Tài năng của Hòa thượng này không phải tầm thường. Bảo bối của ta còn không bắt được, thì đạo hạnh của ổng đâu vừa! Chúng mình không phải là đối thủ của ông ta đâu. Phải thỉnh người khác đến bắt ông ta mới được!

Chữ Ðạo Duyên hỏi:

- Thỉnh ai bây giờ?

- Thỉnh thầy của hiền đệ là Tử chân nhân Lý Hàm Linh ấy!

- Không được đâu. Sư phụ tôi không dính vào chuyện này đâu.

- Nếu sư phụ hiền đệ giúp đỡ càng tốt. Nếu không, phải đi núi Bát Quái thỉnh Khảm ly chân nhân Lỗ Tu Chơn. Ông ta có một vật báu trấn quán tên là Càn khôn tý ngọ hỗn ngươn đại. Bất luận là yêu tinh gì, bị thâu vào túi ấy trong một giờ ba khắc sẽ hóa thành máu mủ hết; kim tiên ở đảo động nào lọt vào núi ấy cũng đều tiêu tan đạo hạnh, cả đến La Hán ở Tây phương lọt vào cũng tiêu mất kim quang nữa là!

Chữ Ðạo Duyên nhớ ra mới nói “Cũng được”, rồi hai người cùng đi lên núi Bát Quái. Phần Tế Ðiên mượn độn pháp rời khỏi đấu trường đi về Bạch Thủy Hồ. Vừa đến bờ hồ, Lôi Minh, Trần Lượng chạy đến thi lễ, nói:

- Mang ơn sư phụ cứu mạng! Nếu không có sư phụ, chắc hai con phải chết về hai tay đạo sĩ đó rồi.

- Không cần phải hành lễ làm chi!

Lôi Minh, Trần Lượng hỏi:

- Bạch sư phụ! Hòa thượng bắt yêu trên đài là ai vậy?

- Ðó là Tế Ðiên giả.

Lôi Minh nói:

- Sao Tế Ðiên mà còn giả nữa?

- Cái đó tự nhiên thôi. Con xem kìa, không xong rồi! Tế Ðiên này chắc là chịu không nổi quá!

Lôi Minh và Trần Lượng nhìn mà chẳng biết, chỉ thấy luồng khí âm dương từ dưới hồ ép luồng khói đen chỉ còn mấy thước. Không bao lâu nữa luồng khói đen sẽ bị đè bẹp hẳn, luồng khí âm dương ập đến, cuốn ông ta lôi tuột xuống hồ, năm ngàn năm đạo hạnh cũng tiêu tan hết. Bây giờ trên pháp đài Tế Ðiên giả mồ hôi tuôn ra thành giọt rơi xuống pháp đài lộp độp. Tế Ðiên thấy vậy trong lòng bất nhẫn, buột miệng niệm “A Di Ðà Phật”, lấy trong lưng ra chiếc tăng mão đội lên rồi kêu:

- Lượng con, lại cài cái này cho ta!

Trần Lượng nghĩ: “Cái này kỳ thiệt, sao bỏ mất chữ Trần đi mà chỉ gọi Lượng con thôi?”. Trần Lượng tuy nghĩ vậy nhưng cũng lật đật chạy tới cài nút tăng bào cho sư phụ. Tế Ðiên thắt dây nhung thật chặt và kêu:

- Lôi Minh, Trần Lượng! Hai con hãy qua cửa tiệm phía Tây đụt mưa đi! Hòa thượng ta có việc.

Lôi Minh, Trần Lượng lật đật sang đứng dưới mái hiên một cửa tiệm, còn Tế Ðiên mặt day về hướng Tây bắc cung kính cúi đầu ba lần rồi cũng đứng dưới mái hiên. Giây lát mây đùn từ hướng Tây bắc, kéo sang Ðông nam, râm ran có tiếng sấm, mưa lớn rơi hạt bằng đồng tiền. Bỗng sét nổ một tiếng, luồng âm dương từ dưới hồ co lại tắt mất. Tế Ðiên giả trên đài cũng sợ sấm, vì cũng là yêu tinh, ông ta nghĩ: “Phải tìm một người nào có phước đức mới có thể lánh được sấm sét”.

Ông ta lại nghĩ: “Quan tri phủ Cố Quốc Chương là quan tứ phẩm của Hoàng thượng chắc là người có phước đức lớn”.

Tế Ðiên giả đang định tìm quan Tri phủ, bỗng nhìn sang hướng Tây thấy ông Hòa thượng kiếc đang rờ đầu mình một cái thấu ra ba đạo hào quang. Ông ta thấy đó là thân tướng mình cao một trượng sáu, đầu như đấu gạo, mình mặc áo giáp vàng ánh, hai chân để trần đỏ rực, đúng là một vị Tri Giác La Hán. Tế Ðiên giả lật đật chạy đến trước Tế Ðiên thiệt, nói:

- Bạch Thánh tăng, cầu lão nhân gia cứu mạng cho!

Tế Ðiên giở tăng bào ra nói:

- Chun ngồi trong này, chắc chắn không sợ gì hết!

Ngay lúc đó, gió to mưa lớn đổ ập xuống, người đi xem rùng rùng kéo nhau đi trú mưa. Quan Tri phủ đi xuống pháp đài đụt mưa, thấy vị tăng trên pháp đài chạy xuống chun vào tăng bào của ông Hòa thượng kiếc, trong bụng cũng lấy làm kỳ. Ngay lúc đó một làn chớp nháng lên, tiếp theo một tiếng sét. Lần này thiên lôi đánh không trúng. Tế Ðiên án linh quang, nói:

- Hay cho đồ ngu này, thiệt là tác quái mà! Tế Ðiên giả, ngươi hãy ra đây, ta cần đến ngươi!

Tế Ðiên giả run rẩy nói:

- Bạch Thánh Tăng! Con không dám ra. Con sợ sét đánh lắm!

- Không sao đâu! Cứ lấy cái mũ của ta đội lên đầu là khỏi sợ chi. Bây giờ con yêu tinh trong hồ bị sét đánh làm mê đi, nhưng trên đầu nó nhờ đội một cục nùi giẻ có nhúng đồ dơ của đàn bà nên Lôi thần không thể đánh trúng nó được. Ngươi hãy nhảy xuống hồ gỡ bỏ cục nùi giẻ đó đi thì Lôi thần sẽ đánh trúng nó.

Tế Ðiên giả mới lấy mũ của Tế Ðiên đội lên đầu rồi đi về phía bờ hồ nhảy ùm xuống nước. Quan Tri phủ xem thấy rõ ràng tất cả. Giây lát sét nổ một tiếng lớn rồi mưa nhỏ hột dần. Trong hồ nước sôi dữ dội, yêu tinh đã phơi bụng nổi trên mặt nước.

Mọi người bu lại xem: Con yêu này đầu giống như rồng mà không có hai mắt, có hai chân và dài hơn 30 trượng lại không có vảy. Con vật này tên là Ngạc ngư, đó là giống rồng. Con Ngạc ngư này trên trời dưới thế chỉ có một mình nó. Con này hãy còn nhỏ, nó có thể dài đến 500 dặm và là con vật này thật lợi hại vô kể! Tánh của loài rồng rất đa dâm, rập với loài bò sinh ra con gọi là Ðộc long (Ðặc long), rập với ngựa sinh ra ngựa con gọi là Long câu; rập với lừa sinh con gọi là Kiền long; rập với dê sinh con gọi là Xương long; rập với heo sinh con gọi là Phấn long; rập với gà rừng sinh ra trứng; chui vào trong đất một năm đi được một thước, bốn mươi năm biến thành con thuồng luồng, một khi nó chui ra có thể làm cho núi lở đá nghiêng, đất bằng sụt lở thành hồ sâu 40 trượng, là loại phản bạn của Long Vương. Con Ngạc ngư này là đại hoạn của thiên hạ! Hôm nay nó bị Lôi thần đánh chết, thì mưa cũng ngưng lại.

Quan Tri phủ biết rằng đó là do thuật Hòa thượng kiếc thỉnh Lôi thần đến trợ giúp. Mưa tạnh, quan Tri phủ bước tới trước Tế Ðiên hành lễ và nói:

- Thánh Tăng thật là Phật pháp vô biên! Ðệ tử rất là cảm niệm ân đức. Xin mời Thánh Tăng về nha môn tự sự.

- Này Thái thú đại nhân! Ngài hãy cho người khiêng con Ngạc ngư này về đi. Hai con mắt nó là hai hạt Tị thủy châu, mổ từ bao nội thận lấy ra. Ðó là món báu vô giá đấy! Ở đầu các đốt xương của nó đều là hạt châu cả. Bộ vuốt của nó thật là ngọc thao khuyết. Ðại nhân được con Ngạc ngư này lấy được những hạt châu đó thật là phú gia địch quốc!

Quan Tri phủ nghe nói vậy, vui mừng phi thường, bèn bảo sai dịch đem con ngựa của Tế Ðiên giả cỡi chuẩn bị đưa Thánh Tăng về nha môn. Lúc đó Hồ Tú Chương cũng vừa đi tới, nói:

- Bạch Thánh tăng, Ngài lên nha môn, con xin về và chờ Thánh tăng ở nhà.

Tế Ðiên gật đầu. Lôi Minh, Trần Lượng, Tôn Ðạo Toàn cũng vừa đến cùng theo Tế Ðiên. Tế Ðiên lên ngựa cùng quan Tri phủ trở về nha môn. Vừa đến cửa Ðông phủ Thiệu Hưng, bỗng ngựa của Tế Ðiên cỡi ré lên một tiếng cất vó chạy về hướng Tây bắc. Quan Tri phủ lật đật kêu mọi người chạy theo bắt ngựa lại. Các quan nhân hò hét đuổi theo nhưng không tài nào đuổi theo kịp. Ngựa Tế Ðiên cưỡi chạy như bay về hướng Bắc. Lôi Minh, Trần Lượng, Tôn Ðạo Toàn lục tục đuổi theo sau. Ngựa chạy một mạch hơn 20 dặm. Tế Ðiên nói:

- A, cái tên này, mi giỡn với ta à!

Trước mắt là một khu rừng, bỗng từ trong đó có tiếng:

- A Di Ðà Phật! Sư phụ đừng đi nữa. Ðệ tử xin trả chiếc mũ lại cho sư phụ đây!

Tế Ðiên nhìn lại, chính là Tế Ðiên giả.

Tế Ðiên giả từ đâu xuất hiện? Thật ra cũng từ phủ Thiệu Hưng thôi. Phía Nam phủ Thiệu Hưng có một hòn núi tên là Cối Kê, dưới núi có một tiều phu tên là Lý Vân đang ở. Người này có chí học hành nhưng thời vận không may, gia cảnh lại nghèo túng nên không thể học đến nơi đến chốn được. Lý Vân còn mẹ già và thờ mẹ rất hiếu thảo, chỉ đốn củi sống qua ngày. Mỗi ngày anh ta gánh hai gánh củi, một gánh để đổi gạo, một gánh để nấu nướng. Một ngày kia quảy gánh vác búa đi lên núi đốn củi, vừa đến cửa núi thì thấy ở đó nằm lù lù một con đại mãng xà dài đến mấy chục trượng, hai mắt nó như hai cái chén sáng rực, há miệng đỏ lòm giống như chậu máu, Lý Vân sợ đến hồn vía lên mây, vội quăng cả gánh và búa, chạy thục mạng về nhà, tay chân còn run rẩy bẩy. Mẹ anh ta thấy vậy mới hỏi:

- Con ơi, sao thần sắc con lại như thế?

- Mẹ ơi, sợ mất cả hồn vía đi! Con đang quảy gánh vác búa lên núi đốn củi, vừa đến cửa núi thì gặp con đại mãng xà to bằng cái lu, dài mười mấy trượng, hai mắt nó như hai ngọn đèn to bằng cái chén, há miệng đỏ như máu muốn ăn thịt con. Con sợ mất hồn vía, vội quăng cả gánh và búa, chạy thục mạng về đây.

Mẹ anh ta nghe nói vội an ủi:

- Mất gánh và búa là việc nhỏ, chỉ con được an toàn để sống với mẹ là được rồi!

Hôm nay Lý Vân lại đi đốn củi vì trong nhà không còn một hột gạo. Anh ta phải mượn người hàng xóm một cái gánh và một cây búa để lên núi Cối Kê. Vừa đến cửa núi lại thấy mãng xà vẫn nằm đó, anh ta sợ hãi quăng cả gánh và búa chạy lộn trở về.

Lão thái thái nhìn thấy Lý Vân sợ hãi xanh cả mặt, mới hỏi:

- Lý Vân? Tại sao con kinh hoảng dữ vậy?

- Con đại mãng xà vẫn còn ở đó.

- Thôi đừng đi nữa!

Lại cách một ngày, hôm nay trong nhà không có gạo ăn, không đi đành phải nhịn đói, Lý Vân lại nghĩ: “Mình quăng cả gánh và búa mượn của người ta ở chỗ ấy, làm sao mà trả người ta đây?”. Rồi lại nghĩ: “Phải liều mạng đi lên núi để lượm lại gánh và búa mà đốn củi”.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 12 May 2012, 7:54 PM | Message # 142
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 135Tế Ðiên thỉnh Lôi thần trừ yêu quái
Phi Long thành tâm lễ Thánh tăng
Lý Vân vì trong nhà hết gạo, không còn gì để nuôi mẹ, nên bắt buộc phải vào núi lượm lại hai đòn gánh và hai cái búa đã quẳng hôm nọ để đi đốn củi mà đại mang xà cũng không ăn thịt. Lý Vân cứ đi theo đường một bên mãng xà lên núi đốn củi và trở về, nhưng mãng xà vẫn nằm yên không động đậy. Về sau, một đồn mười, mười đồn trăm, việc này đến tai quan Tri huyện Cối Kê. Quan huyện lập đàn tế lễ, thắp hương cầu đảo:

- Ðại mãng xà, nếu thật là bậc đạo đức chơn tu thì nên tìm một sơn động ở khuất xa mà tham tu để khỏi náo động đến dân chúng và dễ thành chánh quả hơn.

Mãng xà nghe nói, quả nhiên hóa một trận gió bay lên không, nhìn khắp bốn phía, thấy có một tòa sơn động, trong động có một yêu khí bốc lên. Mãng xà lắc mình biến ra một lão đạo sĩ đầu đội khăn cửu lương, mình mặc áo bào lam, vớ trắng vân hài, bước vào cửa động. Ở trong động này, một vị Hòa thượng đang ngồi ngay thẳng nhắm mắt tham tu. Lão đạo dĩ nói:

- Xin chào đạo huynh!

Vị Hòa thượng mới hỏi:

- Ðạo huynh từ đâu đến thế?

- Tôi trước đây tham tu ở Thiền gia viện tại núi Hổ Khâu. Ở đó hiện có người có thế lực đang ở, bây giờ tôi không có đất dung thân. Sư huynh pháp hiệu là chi? Hiện ở đây làm gì?

- Tôi tu luyện hơn 8.000 năm, cũng chưa lấy tên họ là gì. Ðạo huynh được bao nhiêu năm công đức?

- Ðạo hạnh tôi mới có 5.000 năm thôi! Dù mới có 5.000 năm, nhưng tôi cũng có làm được một ít việc công đức, thường ra bên ngoài cho nước phép trị bệnh, vì vậy thường hay xuống núi, ít ở trong động.

- Ðạo huynh đã không chỗ ở, nếu thấy không có trở ngại thì hãy ở trong động này cùng tham tu với tôi cho có bạn.

- Như vậy cũng được!

Thế rồi đạo nhơn cùng Phi Long tăng, hai người ở chung một động tham tu luận đạo. Một hôm, Hòa thượng nói:

- Ðạo huynh cứ ở trong động tịnh dưỡng đi nhé, tôi phải xuống núi làm việc công đức đây!

- Ðược, đạo huynh cứ đi đi! Tôi thì không biết làm công đức, tôi chỉ biết tham tinh bái đẩu, không cầu có công, chỉ cầu không lỗi mà thôi!

Hòa thượng xuống núi trị bệnh cho nhân dân, nghe đồn yêu tinh ở Bạch Thủy Hồ rất lợi hại, bèn nghĩ rằng: “Quan Tri phủ niêm yết bố cáo, mời người bắt yêu. Ta nếu bắt được yêu tinh trừ họa cho dân chúng, cũng là một việc công đức”. Ông ta lại nghĩ: “Nếu gặp quan Tri phủ, ta xưng là Phi Long tăng, chắc ông ấy sẽ không cung kính ta. Nghe nói đời này có Tế Ðiên tăng, danh vọng rất to lớn, chi bằng mình biến thành Tế Ðiên tăng chắc chắn sẽ được quan Tri phủ cung kính”.

Ông ta chưa gặp Tế Ðiên bao giờ, lại nghĩ bụng: “Chắc Tế Ðiên có hình tướng La Hán to lớn đẹp đẽ”. Ông ta mới biến ra một vị đại Hòa thượng mặt hồng hào, mặc áo rộng vàng, đi đến gặp quan Tri phủ, dĩ nhiên rất được cung kính. Nào ngờ đến chừng bắt yêu, ông ta không phải là đối thủ của con yêu tinh dưới hồ, ông ta nói với quan Tri huyện là trở về chùa lấy pháp bửu, mà thật ra trở về núi. Khi về đến núi gặp lão đạo mãng xà, thuật việc yêu tinh ở Bạch Thủy Hồ lợi hại và nói:

- Ðạo huynh, hãy giúp tôi bắt con yêu tinh đó đi. Ðó cũng là chuyện công đức mà!

- Tôi không đi đâu. Tôi không biết pháp thuận. Hai chúng ta đều là yêu tinh, chưa thành chánh quả, có lý nào yêu tinh lại đi bắt yêu tinh? Ðao huynh đi một mình đi. Tôi không muốn có công, chỉ cầu không lỗi là được!

Phi Long tăng nghĩ thầm: “Ðạo huynh mãng xà này thiệt không biết nể tình gì hết! Cũng được, ta cũng không cần! Ngày mai ta đi một mình, bằng vào 5.000 năm đạo hạnh của ta không làm gì nó được, nhưng ta cũng quyết chí thí mạng với con yêu ở Bạch Thủy Hồ, ta không bắt được nó thì không trở về núi nữa. Thảng như trời cao có mắt, thương xót giúp ta, biết đâu ta chẳng thành công!”.

Ngày hôm sau, ông ta mới đến quyết đấu với con yêu tinh dưới hồ, vừa may gặp Tế Ðiên. Ông ta nghĩ thầm: “Tế Công lão nhân gia thiệt là bậc La Hán, sao ta không nhân cơ hội này nhận Thánh tăng làm thầy, nhờ đó mà học thêm chút ít pháp thuật?”. Sau khi Tế Ðiên bảo ông ta đội Tăng mạo nhảy xuống hồ gỡ bỏ nùi giẻ dơ ở đầu Ngạc ngư để cho Lôi thần đánh trúng nó, Phi Long tăng ở trong tối ngầm theo dõi, thấy quan Tri phủ chuẩn bị ngựa và thỉnh Tế Ðiên về nha môn. Ông ta ngầm đánh con ngựa của Tế Ðiên cưỡi để chạy về hướng Bắc, rồi từ trong rừng bước ra nói:

- Thánh tăng chớ đi, đệ tử trả chiếc mũ của lão nhân gia đây. Cầu xin Thánh tăng đại phát lòng từ bi thâu đệ tử làm đồ đệ.

Tế Ðiên nhìn lại, té ra là Tế Ðiên giả, bèn cười hà hà, nói:

- Ngươi muốn lạy Hòa thượng ta làm thầy mà để ta thấy tướng giả của ngươi sao?

Sư phụ muốn thấy hình dáng thiệt của con thì xin hiện nguyên hình.

Nói rồi đưa trả chiếc mũ cho Tế Ðiên, rồi lắc mình một cái hiện lại nguyên hình. Tế Ðiên nhìn kỹ con vật trước mắt dài hơn 20 trượng, có 12 cái chân, cũng là đầu rồng. Nó cũng thuộc giống rồng, do rồng rập với loài rít mà sanh ra gọi là Phi Long, vì thế xưng là Phi Long tăng, Tế Ðiên xem rồi nói:

- Ngươi muốn nhận Hòa thượng ta làm thầy, nhưng ta không thể thâu ngươi được. Hòa thượng chúng ta đều là người cả, không có loài súc sinh lộn lạo được.

Phi Long tăng ngần ngừ một lát rồi ré lên, người có tiếng người, thú có tiếng thú, nài nỉ:

- Bạch Tháng tăng, xin từ bi, từ bi cho.

- Ngươi nếu muốn ta nhận cũng được! Ta dùng lửa đốt chết ngươi để ngươi đầu thai làm kiếp người, chừng lớn lên ta sẽ thâu làm đồ đệ.

- Lửa đốt nóng quá chịu không nổi.

- Nếu không chịu được ta lấy đá đập chết ngươi.

- Con tiếc 5.000 năm đạo hạnh nên không bỏ được.

- Nếu như vậy thì ta không thâu ngươi.

Phi Long tăng nghe nói, lắc mình một cái như làn khói biến mất. Bỗng nhiên con ngựa đang cưỡi lại kinh hãi ré lên. Tế Ðiên nói:

- Ôi, cái thằng này, ngươi muốn giỡn với ta à!

Nói xong gióng ngựa đi tới trước. Bỗng thấy trước ngựa xẹt một cái, hiện ra một Hòa thượng cũng đầu ngắn tóc dài hơn hai tấc, mặt dính đất tèm lem, tăng bào rách nát, tay vắn thiếu bâu, lưng buộc dây nhung, khật khà khật khưỡng, hai chân trần xỏ trên đôi dép cỏ, giống hệt như Tế Ðiên, bước tới gần, nói:

- Bạch sư phụ, con như vậy, sư phụ chịu thâu con chưa?

Tế Ðiên dòm thấy cũng vui, nói:

- Cũng được, Hòa thượng ta chịu thâu ngươi đấy! Ngươi hãy lại đây.

Ngươi đắc đạo ở phía Nam Thiệu Hưng, Xuất gia tại núi Cối Kê, thần thông rất quảng đại, cho thuốc giúp người nghèo. Tu hành ở Phi Long động, đạo đức 5.000 năm; lại cầu trước mặt bần đạo, được ban hiệu Ngộ Thiền.

Tiểu Hòa thượng lập tức dập đầu lễ Tế Công. Tế Ðiên nói:

- Ðồ đệ hãy đi theo ta.

Hai thầy trò vừa mới quay trở lại, thì Lôi Minh, Trần Lượng, Tôn Ðạo Toàn ba người vừa đuổi kịp tới. Nhìn từ xa, Lôi Minh nói với Trần Lượng:

- Lão tam coi kìa, sư phụ chúng ta phân thân ra đó.

Tôn Ðạo Toàn nói:

- Không phải đâu! Ông Hòa thượng kiếc đứng bên Ðông là Tế Ðiên giả mới biến ra đó, còn vị đứng phía Tây mới chính là sư phụ chúng ta.

Lôi Minh hỏi:

- Làm sao đạo huynh thấy biết được?

Ta lấy nước bùa rửa mắt mới thấy trên đầu ông ấy có luồng khí yêu tinh đen thui. Yêu tinh gì vậy?

- Nhìn không ra! Chỉ biết là yêu tinh thôi.

Nói tới đó thì mọi người đi tới gần. Tế Ðiên nói:

- Lôi Minh, Trần Lượng, Ngộ Chơn lại đây tham kiến sư huynh tụi con. Ta mới thâu nó làm đồ đệ, đặc tên là Ngộ Thiền đây.

Lôi Minh, Trần Lượng nói:

- Sư phụ thâu đồ đệ có người trước người sau, chúng con nhập môn trước, ông ấy nhập môn sau, tại sao bắt chúng con kêu bằng sư huynh được?

- Không luận là thâu trước hay thâu sau, nhưng đạo hạnh của nó lớn hơn tụi con. Hãy tới ra mắt đi.

Lôi Minh nói:

- So về thân thể, ông ấy lùn nhỏ hơn tụi con nhiều.

Lôi Minh, Trần Lượng bước tới muốn đo dáng cao thấp với Ngộ Thiền. Ngộ Thiền lật đật chạy tránh qua một bên. Tế Ðiên hỏi:

- Ngươi chạy đi đâu vậy?

Ngộ Thiền nói:

- Tại sư phụ không để ý chớ, thân thể con có nhiều món linh tinh lắm, sợ hai người này chộp lấy con, con làm sao né cho kịp?

Lôi Minh nói:

- Cha, sư huynh miệng lưỡi dữ há?

Tế Ðiên nói:

- Thôi đừng đùa nghịch nữa! Chúng ta đi nè.

Năm thầy trò cùng trở về nha môn quan Tri phủ. Tế Ðiên xuống ngựa, mọi người đi thẳng vào thư phòng. Quan Tri phủ Cố Quốc Chương nhìn thấy, ngạc nhiên hỏi:

- Vị kia có phải là Tế Công không?

Tế Ðiên nói:

- Ðó là Ngộ Thiền, đồ đệ của ta, tại sửa đầu đổi mặt các vị không biết đó thôi!

Quan Tri phủ nói:

- Té ra là thiếu sư phụ. Vậy xin mời ngồi!

Lập tức mọi người đều ngồi xuống, gia nhân đem trà lên. Quan Tri phủ sai dọn hai bàn tiệc. Ngộ Thiền, Ngộ Chơn, Lôi Minh, Trần Lượng bốn người ngồi một bàn, còn Tri phủ tiếp đãi Tế Ðiên uống rượu nói chuyện. Lúc đương uống rượu thì có một gia nhân vào, cầm theo một phong thơ, thưa với quan Tri phủ:

- Thơ gia đình đại nhân gởi đến, báo có việc khẩn cấp, xin đại nhân mở ra đọc.

Quan Tri phủ cầm lá thơ xem qua, tằng hắng một tiếng, nói:

- Bạch Thánh tăng! Xin Ngài xem đây, mạng số của tôi là không khá rồi!

- Làm sao thế?

Hiện nay tôi còn một bà mẹ già tuổi đã hơn 70, bệnh rất trầm trọng! Thảng như mẹ tôi có mệnh hệ nào, tôi chắc chắn là phải cư tang thủ chế rồi!

Tế Ðiên án linh quang xong rồi nói:

- Không hề chi! Ðể Hòa thượng ta cho một vị thuốc, lão thái thái uống vào sống thêm ít năm nữa.

- Dù có uống cũng không uống được. Nhà tôi cách đây đến 1.800 dặm, xa xôi như vậy, đi về phải hơn một tháng, có thuốc cũng không kịp uống.

- Không sao đâu! Ðể Hòa thượng ta kêu đồ đệ đưa thuốc về nhà cho. Ngộ Thiền, con hãy lại đây.

- Bạch sư phụ dạy con! Ngộ Thiền nói.

- Ta sai ngươi đưa thuốc về nhà quan Thái thú, con đi mấy ngày trở về?

- Nhà của đại nhân có phải ở Sơn Ðông không?

- Phải!

- Nếu không lạc đường thì khoảng hai tiếng đồng hồ con sẽ về kịp.

Quan Tri phủ nghe nói trong lòng không tin, bèn nói:

- Thiếu sư phụ nếu có thể đi về khoảng hai tiếng đồng hồ, thì để tôi viết một phong thơ nhờ thiếu sư phụ cầm thuốc về nhà, và sẳn dịp cầm một xâu chuỗi ngọc đem về cho tôi.

- Cũng được!

Tế Ðiên móc một cục thuốc đưa cho Ngộ Thiền. Ngộ Thiền nói:

- Thưa sư phụ, con đi đây!

- Ừ, thôi ngươi đi đi!

Ngộ Thiền vừa bước ra khỏi cửa, quay mình trở lại nói:

- Bạch sư phụ, con không đi đâu!

- Sao vậy?

- Sư phụ thấy đó, quan Tri phủ làm cao quá! Con đưa thuốc xa xôi như vậy mà ngay đến việc đưa ra cửa cũng không thèm đưa, hình như coi đó là bổn phận con phải làm. Thôi, con không đi đâu!

Quan Tri phủ nghe rồi, lật đật nói:

- Thiếu sư phụ, thôi đừng làm khó mà! Tại tôi sơ ý, xin mời thiếu sư phụ để tôi đưa ra cửa.

Ngộ Thiền mới chịu đi ra ngoài. Quan Tri phủ vừa ra khỏi cửa, nói:

- Xin nhọc sức thiếu sư phụ một chút.

Ngộ Thiền lắc đầu một cái, như luồng khói biến mất. Bỗng nghe ở cửa thứ hai có tiếng la: “Ôi chao”, tiếp theo là tiếng rổn rảng của đồ vật bể. Tại sao lại như thế?

Nguyên do là gia nhân của quan Thái thú vừa mới xuống bếp bưng cái chảo dầu tính làm thức ăn để đưa lên, vừa đến cửa thứ hai thì thấy có một vị tiểu Hòa thượng lắc đầu biến mất như luồng khói. Anh ta sợ quá liền ném chảo dầu đi, ôm đầu chạy trốn. Quan Tri phủ giả bộ như không thấy, trở vào tiếp Tế Ðiên ăn uống như thường. Bỗng nhiên Tế Ðiên đứng rột dậy, kêu Lôi Minh và Trần Lượng đến chỗ vắng nói mấy câu. Lôi Minh, Trần Lượng nghe xong sợ quá, lật đật chạy đi.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 12 May 2012, 7:55 PM | Message # 143
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 136Tại phủ nha, Ngộ Thiền thi diệu pháp
Tào Nga giang, Lôi Trần dõi giặc thuyền
Tế Ðiên đương uống rượu, cảm thấy người hơi giật giật, bèn án linh quang biết rõ vội đứng dậy kêu Lôi Minh, Trần Lượng đến chỗ vắng, bảo:

- Này Lôi Minh, Trần Lượng! Hai con có phải đồ đệ của ta không?

- Sư phó nói điều chi lạ vậy?

- Ta đối xử với hai con có tốt không?

- Quá tốt đi chớ!

- Ta cứu hai con mấy lần rồi?

- Ðã cứu chúng con mấy lần, ơn sư phụ đối với chúng con thật là ơn tái tạo. Có điều chi, sư phụ cứ sai bảo chúng con.

- Bây giờ Hòa thượng ta có việc, hai con có chịu làm hết lòng không?

- Sư phụ dù có việc gì khó khăn đi nữa, hai con có muôn thác cũng không từ.

- Ðược, lần này ta tới Bạch Thủy Hồ có hai việc:

Thứ nhất là bắt yêu quái, thứ hai là muốn đến huyện Thiên Thai để thăm cậu mợ ta. Hiện tại cậu mợ ta đã sai anh ta là Vương Toàn cùng với lão quản gia đi tìm ta. Hôm nay anh ta cùng lão quản gia có thể bước lên thuyền giặc rồi. Ðúng ngọ bữa nay tánh mạng của hai người đó sẽ gặp nguy hiểm, có thể chết như không. Hai con nếu là đồ đệ của ta nên tức tốc rời phủ Thiệu Hưng, thuận theo bờ sông đi về hướng Tây đến Tào Nga giang, thấy có một chiếc thuyền giặc đấy! Các con nhìn thấy dưới thuyền có một vị văn sinh công tử tuổi trẻ, đó là Vương Toàn, anh của ta; còn người già kia chính là lão quản gia Lý Phúc. Trên thuyền không có người khách nào khác, số còn lại đều là giặc cả. Hai con nên đi sớm đi! Ðúng ngọ hôm nay tánh mạng hai người ấy dám tiêu tan lắm! Hai con nếu cứu không được bác Vương Toàn thì từ nay đừng thấy mặt ta, cũng đừng là đồ đệ của ta nữa!

Lôi Minh, Trần Lượng nghe mấy câu đó, không kịp cáo từ quan Tri phủ, co giò chạy bất kể. Chạy ra cửa nha môn, qua cửa Nam, hai người thuận theo bờ sông thi triển phép lục địa phi đằng chạy một mạch về hướng Tây. Hai người chạy suốt hơn 20 dặm, thấy sắp tới đứng bóng mới hơi chầm chậm một tí, rồi lại chạy tiếp hơn 20 dặm nữa mới đến Tào Nga giang.

Ðến nơi, xa xa thấy có một chiếc thuyền nhỏ, từ phía sau buồng lái bước ra một người tay cầm cương đao chạy vọt tới trước thuyền. Hai người vừa đến gần, thì thấy một người từ trước khoang thuyền bước ra, tay xách một cái đầu người thiếu niên. Lôi Minh thấy vậy hét lên một tiếng: - Ðồ hung ác! Bèn rún mình nhảy về phía thuyền. Nào ngờ thuyền cách bờ đến hơn 30 trượng, bước nhảy đó không tới thuyền, nên rơi tõm xuống sông. Trần Lượng nhìn thấy thế hai mắt đỏ hoe, tự nghĩ rằng: “Nhị ca chết rồi, mình làm sao sống nổi?”. Mới chạy đến bên bờ thi triển pháp Giao tử xuyên vân tung ba lần, thân rớt trên thuyền. Chân vừa mới đạp xuống mạn thuyền, thì bị người trên thuyền cầm dao nhắm ngay đầu chém xuống.

Chiếc thuyền đó chính là thuyền giặc. Người thuê thuyền chẳng ai xa lạ mà chính là Vương Toàn và Lý Phúc. Sự việc là như vầy:

Vương Toàn, Lý Phúc sau khi trắng án ở huyện Tiêu Sơn, Vương Toàn còn muốn tiếp tục đi tìm biểu đệ Lý Tu Duyên nữa. Nhưng Lý Phúc nói:

Theo tôi nghĩ, công tử nên trở về nhà đi! Trước kia, lão viên ngoại dù nói một ngày tìm được thì một ngày về, một năm tìm được thì một năm mới về, còn tìm không được Lý công tử thì đừng trở về nhà. Dù thế, lão viên ngoại cũng không an tâm khi công tử đi xa! Công tử là người đọc sách chắc cũng rõ thánh nhân có câu: “Khi cha mẹ còn không nên đi xa, đi ắt phải có chỗ nơi nhất định”. Còn Lý công tử chưa chắc là tìm được. Mấy năm nay không biết sống chết ra sao! Mấy năm nay khí trời mỗi ngày một lạnh. Ðến mùa Ðông khí trời càng lạnh gắt, chúng ta đi ra ngoài dãi dầu sương nắng, sớm dậy tối ngủ, lão nô đây chẳng hề chi, còn công tử thân thể yếu đuối, đâu có thể chịu nổi cực khổ như vầy mãi! Còn nói chi vô cớ đến cửa quan, tánh mạng coi như treo trên đường tơ kẽ tóc! Nếu không phải là trời xanh có mắt, thần Phật gia hộ, thì chủ tớ ta có oan khó tỏ, há chẳng phải là sa vào chỗ chết hay sao? Chi bằng chúng ta trở về nhà, như vậy bớt được lão viên ngoại để tâm lo lắng. Chờ đến mùa Xuân, khí trời ấm áp, hoa nở đầy đường, chủ tớ chúng ta lại lên đường tìm Lý công tử, công tử thấy thế nào?

Vương Toàn nghe nói nhớ lại khi ở quan đường không khỏi rùng mình gai ốc, bèn nói:

- Ðã như thế thì chúng ta nên trở về nhà đi.

Hai chủ tớ theo đường lớn trở về, cứ đói ăn khát uống, ngày đi đêm nghĩ đỡ. Ngày mai xuống bến thuê một chiếc thuyền trở về, bớt được nỗi khổ đường sá mệt nhọc thức khuya dậy sớm, và khỏi phải lo bị nạn cướp đường.

Vương Toàn gật đầu đồng ý. Hai thầy trò mới đến tòa Vạn Thịnh khách điếm thuê một phòng. Phổ ky dẫn lên Bắc thượng phòng, đó là một phòng ba gian, tranh tối trang sáng. Lý Phúc trải giường nệm, hai thầy trò rửa mặt uống trà xong, nghỉ ngơi giây lát rồi kêu cơm rượu ăn uống. Lúc đương ăn uống, nghe bên ngoài có người hỏi:

- Này chưởng quỹ, khách đã ngồi ăn đủ chưa?

- Có mấy người mươi vị khách rồi.

Người kia bước vào trong viện, nói lớn:

- Các vị ở đây có ai thuê thuyền không? Thuyền chúng tôi ở huyện Thiên Thai, có ai đáp thuyền đi cùng không? Thuyền chúng tôi là thuyền nhận chở hàng, ngày mai sẽ nhổ neo.

Vương Toàn và Lý Phúc nghe nói, muốn bước ra thương lượng việc thuê thuyền thì thấy cửa mở ra, một người bước vô phòng hỏi:

- Các vị khách ở phòng này định đi về đâu? Có thuê thuyền không?

Vương Toàn nhìn thấy người này khoảng hơn 20 tuổi, mặt mày trắng trẻo, trên đầu vấn tóc hình tim trâu, mình mặc áo chẽn bằng vải xanh, mang vớ màu lam, chân mang giày bố màu xanh cũ. Vương Toàn thấy người này rất quen thuộc, người ấy nhìn thấy Vương Toàn cũng rất ngạc nhiên, vội bước tới hỏi:

Xin hỏi, vị khách quan này họ là chi?

- Tôi họ Vương.

Người ấy “à” lên một tiếng, nói:

- Lão nhân gia có phải là người thôn Vĩnh Ninh, huyện Thiên Thai, phủ Thai Châu không?

- Ðúng đấy!

Người kia vội bước tới thi lễ, nói:

- Té ra là công tử gia. Công tử không nhớ tiểu nhân sao?

Lý Phúc hỏi:

- Chú là ai?

- Lý bá phụ, ông thiệt là quý nhơn hay quên việc! Tiểu điệt ngày xưa là tiểu đồng của công tử tên là Tiến Phúc đây mà!

Vương Toàn cũng nhớ ra, bèn hỏi:

- Tiến Phúc, làm sao ngươi lại ở đây, và đang làm nghề gì?

Tiến Phúc tằng hắng một tiếng rồi nói:

- Công tử gia đừng nhắc đến làm chi! Chuyện này dài lắm, một vài câu khó nói hết!

Hồi nhỏ Tiến Phúc cũng là người sống cùng làng với Vương viên ngoại, nhưng vì bị hạn hán mất mùa, gia đình quá túng thiếu, cha mẹ hắn mới đem bán con cho nhà Vương An Sĩ để suốt đời làm đầy tớ. Vương An Sĩ mới cho Tiến Phúc vô hầu hạ Vương Toàn trong việc sách đèn, vừa để bầu bạn cho vui. Về sau Tiến Phúc được 18, 19 tuổi, trong tay cũng có chút đỉnh tiền bèn ra ngoài làm đủ thứ rượu chè bài bạc. Nhà Vương An Sĩ xưa nay rất hào phóng đối với gia nhân, nên tôi tớ đều có tiền cả. Tiến Phúc chẳng những rượu chè bài bạc, mà về sau trong nhà có một vú em coi về việc may vá độ chừng hơn 20 tuổi thông gian với Tiến Phúc có con. Tiến Phúc đưa cô này ra ngoài mướn phòng ở tạm. Như vậy kể như họ là người ngoài nhà, nhưng Tiến Phúc vẫn ở lại nhà viên ngoại để giúp việc. Phàm giấy không thể gói được lửa; muốn người ta không biết chỉ trừ phi mình đừng làm. Tiến Phúc lôi vú em ra khỏi nhà, bị viên ngoại biết được kêu thủ hạ trói lại đánh cho một trận, nói: - Nhà ta là nhà thư hương môn đệ, sống theo lễ nhạc, mi là kẻ nô tài lại dám làm việc thương thiên bại lý như vậy ư?

Nói rồi đánh Tiến Phúc một trận thừa sống thiếu chết. Mọi người xung quanh xúm lại năn nỉ, Vương viên ngoại vốn là người nhân từ, mới ra lệnh lập tức đuổi Tiến Phúc ra, và bắt đầu từ nay không cho bước vào cửa nữa! Lúc đó mọi người mới dám mở trói cho Tiến Phúc, lão viên ngoại bảo đi ngay, đồ đạc gì của hắn cho mang theo cả. Tiến Phúc khóc lóc ra mắt thiếu gia Vương Toàn, nói rằng lão viên ngoại đuổi mình đi. Vương Toàn nói:

- Ta cho ngươi 30 lượng bạc, ngươi cầm lấy xài đỡ đi, đợi mấy tháng sau lão viên ngoại bớt giận, mi hãy trở lại cầu xin, ta cũng năn nỉ giúp ngươi để ngươi trở lại.

Nhân vì việc ấy, Tiến Phúc từ nhà viên ngoại ra đi, thấm thoát đã mấy năm mà không thấy trở lại. Hôm nay, tại khách điếm nơi Tiểu Giang Khẩu này mới gặp lại. Vương Toàn hỏi:

- Tiến Phúc, bây giờ ngươi buôn bán ra sao?

- Công tử gia không biết đó chớ! Từ ngày viên ngoại đánh đập đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi phải nhận tội ấy. Bây giờ tôi ở trên bến đò, vào nhóm tên là Tập Ban, chuyên rước mối khách đi thuyền, cứ một điếu thì tôi được 100 tiền. Mỗi ngày có 100 tiền ăn hết 100 tiền, có 200 tiền ăn hết 200.

- Ai bảo ngươi tự mình chẳng an phận làm chi! Nếu ở trong nhà ta, đến bây giờ cũng không đến nỗi nào. Nếu như vẫn làm thư đồng hầu hạ ta, rồi viên ngoại sẽ cưới vợ cho ngươi, ở trong nhà của lão viên ngoại, khỏi lo về việc ăn mặc. Hôm nay ngươi đã gặp ta, ta sẽ đưa ngươi trở về. Ngày mai ta sẽ soạn cho ngươi ít bộ quần áo để về đến nhà ngươi có thể thay đổi được.

- Công tử gia đưa tôi về nhà, chỉ sợ lão viên ngoại không bằng lòng thôi.

- Không hề chi! Ðể ta xin giùm ngươi, đại khái lão viên ngoại cũng không đến nỗi làm khó dễ ngươi lắm!

- Xin đội ơn công tử! Hiện giờ công tử đi đâu vậy? Bình thường công tử không hề ra cửa bao giờ mà!

Vương Toàn tằng hắng một tiếng rồi nói:

- Ta vâng lệnh viên ngoại mà đi đây! Viên ngoại bảo ta đi tìm biểu đệ Lý Tu Duyên, mang theo nhiều vàng ít bạc, giấu giếm thêm một ít bảo châu, tìm được ngày nào thì trở về ngày ấy, một năm tìm được thì một năm mới trở về, còn tìm không được thì không về nữa. Ở huyện Tiêu Sơn, ta bị vu vào vụ án không đầu, tánh mạng treo trên sợi tóc! Bây giờ trời đã trở mùa lạnh, ta định trở về nhà đây.

Tiến Phúc nghe nói trong bụng mừng thầm! Nhìn thấy đồ đạc của Vương Toàn đem theo không phải ít, bèn nghĩ: “Ðại khái là vàng bạc châu báu và vật dụng rất nhiều, ta cần gì phải đi theo công tử về nhà làm một người đầy tớ giúp đỡ hầu hạ công tử mãi mãi? Sao ta không cấu kết với thuyền giặc mưu hại chủ tớ họ đi? Ðại khái họ ít nhất cũng có hai muôn lượng, ta cùng người trên thuyền chia hai, nếu hai muôn thì cũng được một muôn, nếu một muôn thì cũng có năm ngàn! Ta kiếm một chỗ nào đó cưới một con vợ, há chẳng phải là tiêu diêu tự tại lắm sao? Ðại gia sẽ không câu nệ vào một tiểu tiết nào!”. Nghĩ rồi bèn nói:

- Thưa công tử, để tôi đi tìm thuyền cho. Thuyền do tôi mướn chắc chắn là phải rẻ hơn người ta rồi!

- Ðược, ngươi đi đi!

Bước ra khỏi khách điếm, Tiến Phúc nghĩ bụng: “Nghe nói thuyền của bọn nhà họ Khương là hắc thuyền, một năm làm vài vụ, rất là sung túc. Ta hãy đi tìm họ để thương lượng”.

Nghĩ rồi bèn đi xuống bến đò tìm kiếm, vừa hay gặp thuyền của khương đang đậu tại đó. Tiến Phúc bước lên thuyền hỏi thăm, nhằm lúc quản thuyền là Khương Thành đang ở trên thuyền. Tiến Phúc hỏi:

- Quản thuyền này, tôi muốn thương lượng với ông một chuyện, mong ông đừng nghĩ điều gì khác nhé! Tôi nghe nói các ông làm nghề không vốn phải không?

Khương Thành nói:

- Ông đừng nói bậy bạ chớ!

Ông nghe tôi nói đây này: Hiện tại tôi có một người chủ cũ, họ chủ tớ hai người, mang theo rất nhiều vàng bạc và đồ tế nhuyễn, ít nhất cũng có hơn một muôn lượng, có thể còn hơn thế nữa; chúng ta đi đến giữa đường giết chết họ đi, rồi mình chia số đó làm hai, mỗi bên một nữa; ông cũng được lợi, ta cũng phát tài, được vố này ta nghỉ luôn, ông thấy thế nào?


Đại Bi Chú

Message edited by LongTracAn - Thứ Bảy, 12 May 2012, 7:55 PM
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 12 May 2012, 7:56 PM | Message # 144
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 137Tiểu Giang Khẩu chủ tớ gặp người quen
Tên ác nô kêu giặc hại chủ nhân
Quản thuyền Khương Thành nghe Tiến Phúc nói những điều kiện như trên, mới hỏi:

- Chủ nhân của chú hiện ở đâu?

- Hiện ngụ ở Vạn Thịnh điếm. Nếu ông muốn, tôi sẽ đưa ông đến gặp mặt.

- Khương Thành có ngoại hiệu là Hỗn hải long, quen tánh hại người. Ông ta có ba người con tên là Khương Long, Khương Hổ, Khương Báo, và có một đứa cháu họ tên là Khương Bưu. Trên thuyền chỉ có năm người trong gia đình ông ta, gọi Khương gia ngũ hổ, chớ không có ai khác xen vào. Thường ngày ông ta không có buôn bán chi, chỉ chuyên môn rước khách lẻ loi hoặc hai ba người mà có nhiều hành lý hoặc bao túi to phồng, đưa họ đi nửa đường rồi giết quách thả xuống sông, tóm lất hành lý của họ. Hôm nay nghe Tiến Phúc nói, lẽ nào ông ta không thích?

Khương Thành nói:

- Tính như vậy là được rồi! Ðể ta cùng chú đi đến khách điếm gặp họ.

Tiến Phúc cùng Khương Thành đi đến Vạn Thịnh điếm gặp Vương Toàn và Lý Phúc. Tiến Phúc nói:

- Thưa công tử! Tôi đã thuê thuyền xong rồi. May gặp chiếc thuyền này người ta đi phủ Thai Châu, thuận tiện là chở hành hóa, không có chở ai, ngày mai nhổ neo. Tôi đưa vị quản thuyền đến gặp công tử đây!

Vương Toàn nhìn xem đó là một ông già, bèn hỏi:

- Ðáp thuyền đi phủ Thai Châu, chúng tôi phải trả bao nhiêu?

- Ðại gia chẳng cần nói giá tiền. Thuyền của chúng tôi là thuyền chở hàng, không có chở khách, ngày mai sẽ rời bến, có đi thêm một vài người cũng chẳng là bao. Khi đến nơi, đại gia muốn cho bao nhiêu cũng được. Ðại gia thấy thế nào?

Vương Toàn nghĩ bụng: “Thế thì tốt quá” Bèn nói:

- Ông đã nói như thế, thì ngày mai chúng tôi sẽ quá giang thuyền của ông.

Rồi kêu Tiến Phúc:

- Ngươi không cần phải đi đâu nữa nhé!

Khương Thành nói:

- Xin đại gia hôm nay lên thuyền cho. Sáng sớm ngày mai chúng tôi sẽ rời bến.

Vương Toàn lòng muốn gấp về nhà, hận chẳng được về tức khắc, nên nghe nói như thế lật đật bảo tính tiền phòng, và kêu Tiến Phúc đi mua một ít thức ăn đem theo đi đường. Uống rượu xong, kêu Lý Phúc thu dọn đồ đạc đi theo Khương Thành cùng xuống bến đò. Giây lát Tiến Phúc cũng mang thức ăn và rượu về tới. Hôm sau, trời vừa rựng sáng, thuyền mở neo nhổ sào trương buồm ra đi. Vương Toàn, Lý Phúc thức dậy, uống trà xong đi ra phía trước thuyền nhìn ngắm, thấy thế nước cuồn cuộn, sóng dồn nhấp nhô, Vương Toàn bảo Lý Phúc dọn thức ăn, uống rượu để giải buồn. Thuyền đang băng băng về phía trước, vừa đến địa phận Tào Nga giang trời sắp đứng bóng.

Ở địa phận này, đồng cỏ hoang vu không người qua lại, dưới sông cũng không có thuyền bè tới lui. Tiến Phúc từ sau lái cầm một con dao bước ra phía trước thuyền thộp ngực áo Vương Toàn, nói:

Này Vương Toàn, mi tưởng đại thái gia thật lòng muốn theo mi về nhà để làm đầy tớ chắc! Ðừng có nằm mộng nghe con! Ðại thái gia sẽ giết mi, đem chia hai vàng bạc châu báu với quản thuyền là xong chuyện. Mi cũng đáng tội chết! Cái gì ngon cũng đã ăn rồi, cái gì đẹp cũng đã mặc rồi, còn oan ức gì nữa!

Lý Phúc lúc đó hét lên một tiếng, té nằm chết giấc luôn. Vương Toàn sợ đến run bây bẩy, lập tức nói:

- Ngươi… ngươi… cái thằng nô tài này! Mi thiệt muốn phản ta hả?

Tiến Phúc cười ha hả, nói:

- Ta muốn phản đó!

Lập tức giơ cương đao lên, chỉ nghe soẹt một tiếng, ánh sáng lóe chớp, máu tươi phun có vòi, đầu người lăn long lóc trên ván thuyền. Vương Toàn không bị chết, mà đầu Tiến Phúc lại văng đi! Làm sao Tiến Phúc cầm dao giết người mà đầu hắn lại rơi lăn lóc như thế? Trong việc này có một đoạn duyên cớ: Phàm là người tốt ắt có báo ứng tốt. Lời thường có nói: Hại người trước hết là hại mình. Lời nói đó thiệt không sai chút nào! Tên tiểu tử Tiến Phúc cũng đáng chết thật. Vương Toàn dùng ơn lễ nghĩa đối xử với nó, lại còn muốn đem nó về nhà nuôi dưỡng trở lại; nó chẳng những không biết lấy ơn báo đáp, trái lại sanh tâm mưu hại. Ðó cũng là việc báo ứng tuần hoàn, rõ ràng lắm rồi.

Nguyên lúc nó đưa dao lên chưa kịp chém xuống, thì bị Khương Long lia ngang một dao kết thúc tánh mạng. Việc đó cũng bởi như thế này: Hỗn hải long Khương Thành tự nghĩ: “Tại sao chuyện làm ăn này lại phải chia cho hắn một nửa chứ? Chi bằng mình giết quách hắn đi cho xong! Một là bao nhiêu vàng bạc mình tóm gọn, hai nữa cũng bớt được một người phanh phui”. Nghĩ xong mới kêu Khương Long giết Tiến Phúc đi. Tiến Phúc chỉ lo nói chuyện với Vương Toàn mà không để ý đến phía sau, khi Khương Long giết Tiến Phúc, Vương Toàn sợ quá bất tỉnh luôn. Khương Long xách đầu người đi ra phía trước thì đúng lúc Lôi Minh, Trần Lượng cũng vừa đến đó. Lôi Minh thấy từ xa có một người cầm dao từ phía sau lái đi ra trước, đó là Tiến Phúc, còn thấy đầu người bị xách đi ra, cũng chính là đầu của Tiến Phúc. Lôi Minh nhảy vọt về phía thuyền, nhưng không tới, bị lọt xuống sông. Trần Lượng vừa nhảy xuống, đặt chân lên thuyền chưa vững, thì bị Khương Long nhắm ngay đầu Trần Lượng chém một dao. Nếu Trần Lượng né qua thì sẽ lọt ngay xuống sông. Trần Lượng cúi đầu xuống, chân trước đạp lên thuyền, mượn sức nhún mình nhảy tót lên đầu thuyền. Khương Long lại chém thêm một dao, Trần Lương thân thể rất là linh hoạt, vội vàng né tránh, chừng đó mới rút dao ra trả đòn. Khương Long hô to lên một tiếng:

- Chữ hợp ơi! Gió to rồi! Mau bắt thằng này!

Hỗn hải long Khương Thành, Khương Hổ, Khương Bưu nhất tề xách dao xông ra vây chặt Trần Lượng. Trần Lượng nghĩ thầm: “Không xong rồi! Một người khó địch với bốn tên, hảo hán khó đánh với song quyền”. Trên thuyền đã chật hẹp mà Trần Lượng lại không biết bơi lội, sợ té phải xuống nước.

Trong lúc nguy cấp đó, thấy ở trên mặt nước phía chánh Ðông đi tới một vị Hòa thượng kiếc, tăng y rách nát, tay vắn thiếu bâu, lưng buộc dây nhung khật khà khật khưỡng, chân trần mang đôi dép cỏ, thất thơ thất thưởng đi trên nước như đi trên đất bằng. Khương Long, Khương Hổ thấy vậy ngạc nhiên quá sức! Trần Lượng nhìn thấy, lại định bụng là Tế Ðiên.

Thật ra người đến không phải là Tế Ðiên mà là Ngộ Thiền. Ngột Thiền từ đâu đến? Khi tả một lạc bút, khó đưa hai sự kiện một lần. Tế Ðiên sau khi sai Lôi Minh, Trần Lượng đi rồi, vẫn ở lại thư phòng ăn uống như thường. Quan Tri phủ hỏi:

- Bạch Thánh tăng, hai vị đồ đệ đi đâu vậy?

- Ta sai họ đi có chút việc.

Nói rồi cùng quan phủ uống rượu bàn luận sự đời. Một lát sau, cánh cửa gió mở ra, Ngộ Thiền từ bên ngoài bước vào nói:

- Sư phụ thấy con đi có nhanh không?

- Ừ, mau đó! Con đã đưa thuốc đến rồi à?

- Vâng, con đã đưa đến rồi! Con có đem về xâu chuỗi ngọc đây! Ðại nhân xem thử coi có phải không?

Quan Tri phủ Cố Quốc Chương tiếp lấy nhìn xem, quả đúng là vật ở nhà, mới nói:

- Thiệt là thần tiên có khác! Thiếu sư phụ cực khổ quá!

Tế Ðiên nói:

- Ðồ đệ, con khoan nghĩ đã, làm tiếp cho thầy việc này! Ta sai sư đệ con là Lôi Minh, Trần Lượng đi đến Tào Nga giang để cứu sư bá con là Vương Toàn và nghĩa bộc Lý Phúc. Con hãy đến tiếp cứu để đưa họ về đến nhà an toàn.

- Xin vâng!

Ngộ Thiền nói rồi quay mình chạy đi. Vừa đến trang viện gặp vị quản gia chạy tới níu lại nói:

- Này thiếu sư phụ, hồi nảy ông lắc đầu biến mất như làn khói, làm tôi sợ hết hồn ném bể cái chảo đi. Tôi chưa thấy được rõ ràng, vậy ông biến lại cho tôi xem có được không?

- Vậy thì ông đi cùng với tôi ra khỏi nha môn đi.

Quản gia cùng đi theo ra khỏi nha môn, Ngộ Thiền nói:

- Ở đây có nhiều người quá, ông theo tôi đến chỗ nào không có người ta, tôi sẽ cho ông xem!

Quản gia đi theo ra đến cửa phía Tây, nói:

- Thiếu sư phụ, ông biến đi!

- Ông xem kìa phía sau có nguời chạy theo ông kìa!

Quản gia ngoái đầu nhìn lại, không thấy ai, ngoái lại nhìn Hòa thượng cũng đâu mất. Quản gia nghĩ thầm: “Cái ông Hòa thượng này thiệt quậy, xí gạt mình! Bảo mình đi theo ra tận cửa Tây mà không cho mình thấy!” Không còn cách nào hơn đành lủi thủi trở về. Ngột Thiền đi đến Tào Nga giang, đạp trên sóng nước mà đi. Ông ta vốn là rồng nên đi trên nước cũng giống như đi trên đất bằng. Khi đến nơi, nhìn kỹ, thấy Trần Lượng sắp sửa thua, Ngộ Thiền bèn há miệng phun ra, năm tên giặc đều bị té ngã hôn mê, tức thì lặn xuống nước xách Lôi Minh đem lên bờ sông xốc nước cho tỉnh lại. Kế mới lên thuyền, ôm Vương Toàn, Lý Phúc và cả đồ đạc đem lên bờ để chung với hai người. Lúc đó, Vương Toàn, Lý Phúc hãy còn chưa tỉnh. Trần Lượng định chắc là Tế Ðiên đến cứu mình, nên lật đật đến trước hành lễ, nói:

- Ða tạ sư phụ đến kịp thời cứu mạng! Nếu không tánh mạng bọn con đi đứt rồi.

Ngộ Thiền nói:

- Ta không phải là sư phụ. Ta là tiểu sư huynh Ngộ Thiền, sư phụ bảo phải gấp rút đến cứu các người. Mệnh lệnh của sư phụ, ta đâu dám chậm trễ! Sư phụ dặn hai sư đệ phải theo bảo hộ ngầm sư bá Vương Toàn về nhà cho được an toàn. Ta phải đốt thuyền giặc. Hôm nay ta mở hội Vu Lan đặc biệt, đốt thuyền thiệt và người thiệt đây.

Nói rồi Ngộ Thiền chất củi dẫn hỏa lên thuyền giặc rồi đốt thuyền. Lửa cháy ngất trời đốt năm tên giặc cháy đầu phỏng trán. Những tên giặc này tội ác đầy mình, không có một chút việc tốt nào đáng được nghi, nên trước hết cho gặp Hỏa Ðức Tinh Quân. Thuyền đã cháy đến đáy, vỡ tan chìm xuống lòng nước, họ lại gặp Long Vương ở đáy nước, rồi lại gặp Diêm La ở âm phủ sau. Ngộ Thiền đốt thuyền giặc rồi trở về. Phần Trần Lượng thấy Lôi Minh từ từ ói nước ra tỉnh lại, mới hỏi:

- Nhị ca, anh khỏe chưa?

- Lão tam ơi, ta nhớ mình rớt xuống sông mà! Chú làm sao cứu được ta vậy? Còn chiếc thuyền đã ở đâu rồi?

- Không phải là tôi cứu đâu, mà là sư phụ phái tiểu huynh Ngộ Thiền đến cứu đó!

Bèn đem những việc vừa rồi kể lại cho Lôi Minh nghe. Lôi Minh chừng đó mới hiểu, lồm cồm đứng dậy, cởi đồ ra vắt cho ráo, phơi lên nhánh cây kế đó. Trần Lượng nói:

- Này nhị ca! Sư phụ bảo chúng ta phải theo ngầm bảo vệ sư bá Vương Toàn đấy.

Lôi Minh gật đầu đồng ý, bèn náu mình ở gốc cây phía xa để quan sát, thấy Vương Toàn và Lý Phúc bắt đầu tỉnh lại. Vương Toàn mở mắt ra nhìn thấy trời tối, sao mọc đầy trời. Nhìn lại thấy Lý Phúc cũng đang ở một bên, Vương Toàn nói:

- Chao ơi, này Lý Phúc! Chủ tớ chúng ta còn sống hay đã chết rồi?

Lý Phúc mở mắt ra nhìn thấy đồ đạc vẫn còn đầy đủ bên mình, mới nói:

- Thưa công tử, đây chắc thần linh hiện đến cứu tính mạng của chủ tớ chúng ta đó!

- Ta sợ bắt chết đi được! Tại sao chiếc thuyền đâu mất, thiệt là kỳ quái!

- Thưa công tử, ta nhân cơ hội này nên đi đi! Trong đêm tối, ở giữa cảnh hoang dã này, đường vắng người thưa, thảng như gặp việc không may như vừa rồi, cũng là điều đáng lo đấy!

Nói rồi hai người lật đật thu dọn đồ đạc, chủ tớ khởi hành. Lôi Minh lúc đó cũng mặc lại y phục xong, cùng Trần Lượng đi theo ở phía xa xa để ngầm bảo hộ, nhưng Vương Toàn, Lý Phúc vẫn không biết phía sau có người đi theo mình. Lôi Minh, Trần Lượng đi theo hai người vào trong núi gặp phải ngã ba đường. Chủ tớ Vương Toàn đi theo hướng nào mà mất tiêu không thấy dấu vết. Lôi Minh, Trần Lượng bèn tiến vào con đường giữa, nơi đó có núi cao chớn chở, càng đi đường càng lồi lõm, mặt trăng bị che khuất, cũng không thể nhìn rõ sự vật chi. Ngọn lớn che khuất ngọn nhỏ, càng đi càng thêm lạc lối. Trần Lượng nói:

- Này nhị ca, thôi đừng đi nữa! Chúng ta hãy đứng lại nhìn rõ phương hướng đã!

Hai người đứng lại ở đỉnh lớn, cũng không nghe thấy một tiếng gà gáy chó sủa, bỗng nhiên nghe có tiếng chuông vang lại. Hai người theo tiếng chuông mà đi tìm đến gần, té ra là một ngôi miếu cổ. Nào ngờ hai vị anh hùng hôm nay đi nhằm vào núi Bát Quái, lại gặp cái họa chết người.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 12 May 2012, 7:56 PM | Message # 145
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 138Cứu mọi người, Ngộ Thiền đốt bọn giặc
Hai nghĩa sĩ lạc vào núi Bát Quái
Lôi Minh và Trần Lượng đang bị lạc đường, bỗng nghe có tiếng chuông âm vang lại, hai người lần theo tiếng chuông đi đến gần để xem, thì ra đó là một tòa cổ miếu lấp loáng khi ẩn khi hiện dưới ánh trăng, với biển đề: “Tòng Âm quán”. Hai người đến bên cánh cửa ngách gọi cổng, thì nghe bên trong có tiếng đáp “Vô lượng Phật”, và từ trong đi ra hai đạo đồng. Một đạo đồng nói với vị kia:

- Sư đệ đoán thử coi ai tới nè?

- Có lẽ là Tử hà chân nhân Lý Hàm Linh ở Vân Hà quán, còn không thì Ðông phương thái duyệt Lão tiên ông, cũng có thể là Bạch vân tiên trưởng thì chắc là Dã hạc chân nhân. Trừ phi những vị ấy ra, thì đâu có người nào lên miếu chúng ta nữa!

Nói xong mở cửa ra, hai đạo đồng ngạc nhiên nói:

- Hai tên phàm phu tục tử này đi đâu đây?

Lôi Minh, Trần Lượng lật đật nói:

- Xin cảm phiền hai vị tiên đồng! Hai chúng tôi vốn là người lạc đường, đi nhằm lên Bảo Sơn, cầu xin quán chủ mở rộng lòng cho chúng tôi tá túc một đêm.

Vị tiên đồng nhỏ háy mắt một cái, hỏi:

- Hai người tên họ là gì a?

Trần Lượng nói:

- Tôi họ Trần tên Lượng, còn anh bạn tôi họ Lôi tên Minh. Chúng tôi là bảo tiêu ở phủ Trấn Giang, từ phủ Triệu Hưng tới đây bị lạc đường.

- Hai vị chờ ở đây một lát, để tôi vào trong thưa lại, không chắc là Tổ sư gia có chịu cho hay không?

- Ðược, xin nhọc lòng hai vị thưa giùm.

Ðạo đồng nhỏ đi vào, một lát sau trở ra nói:

- Tổ sư gia chúng tôi bảo hai vị vào.

Lôi Minh, Trần Lượng mới bước vào trong. Ðạo đồng nhỏ đóng cửa lại. Hai người đi sâu vào trong viện thấy tòng, trúc xen hàng theo gió lắt lay. Ngay chính giữa đại điện có một nguyệt đài, trên nguyệt đài có một lão đạo sĩ đang ngồi quán trăng. Hai bên chánh điện đều có đối điện, trong viện có một cái động thông thiên. Trần Lượng xem rồi nghĩ thầm: “Người sống ở trên đời khác nào giấc mộng lớn! Tranh danh đoạt lợi, hiếu thắng khoe tài, đều bị giàm danh khóa lợi buộc ràng! Hèn chi người ta nói:

Tướng quân đêm vắng vượt thành quan

Triều thần ngay ngáy suốt canh tàn

Trời trưa chùa núi Tăng còn ngủ

Danh lợi phồn hoa chẳng đổi nhàn.

“Không chi bằng vượt ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, bỏ nhà vào núi tham tu, chẳng là thanh nhả lắm ru!”

Trần Lượng xem xong, tiểu đạo lấy tay chỉ lão đạo sĩ, nói:

- Ðây là Tổ sư gia của chúng tôi.

Trần Lượng và Lôi Minh đến gần xem, thấy vị lão đạo sĩ tóc như tuyết ba đông, bộ râu như sương thu tháng 9, mình mặc áo đạo bào màu đồng cổ, vớ trắng vân hài, đúng bực tiên phong đạo trưởng, đạo cao đức trọng, liền lật đật bước tới hành lễ, nói:

- Kính thưa tiên trưởng ở trên, đệ tử là Lôi Minh, Trần Lượng xin ra mắt tiên sư gia!

Vị đạo sĩ miệng niệm “Vô lượng Phật” rồi nói:

- Hai vị từ xa mới đến, xin ra hạc hiên ngơi nghĩ!

Nói rồi đứng dậy đưa Lôi Minh, Trần Lượng thẳng ra Ðông phối phòng. Ðạo đồng vén rèm, cầm đèn bước vào phòng. Lôi Minh, Trần Lượng nhìn thấy đồ đạc trong phòng không khỏi giật mình kinh ngạc. Trần Lượng nghĩ thầm: “Vị đạo trưởng này không yêu cũng là quái, không phải quỉ cũng là hồ ly, chứ chắc không phải là người!”. Xem ra các thứ cần thiết trong phòng toàn là những đồ vật trên đời ít có. Các loại chén dĩa cổ ngoạn đều là loại san hô mã não, bích tê phỉ thúy giá trị liên thành mà hai người hồi trước tới giờ chưa thấy lần nào. Trần Lượng hỏi:

- Thưa đạo trưởng, đây là thiên đường hay là nhân gian vậy?

Lão đạo sĩ cười hà hà, nói:

- Ðây là nhân gian chớ nào phải thiên đường đâu!

Vị lão đạo sĩ này nguyên là họ Lỗ. Ban đầu ông ta là dòng dõi Quốc công triều Tống, tự mình chán bỏ hồng trần, xuất gia làm đạo sĩ, lấy đạo hiệu là Tu Chơn, người ta tặng ngoại hiệu là Khảm ly chơn nhơn. Ông ta thích địa lý của ngọn núi nầy, và được quan phủ cấp phát tiền bạc để sửa lợp tòa miếu. Ngọn núi này tên là núi Bát Quái. Ðó là công trình nửa thiên nhiên nửa nhân tạo. Người trần tục đừng hòng đặt chân tới, vì một khi bước vào là mê đường mất lối. Hôm nay Lôi Minh, Trần Lượng đi lạc vào núi Bát Quái, do thành tâm mới đến được, còn kẻ phàm phu tục tử không thể bước chân vào. Lỗ Tu Chơn ở trong núi nhiều năm, đem những đồ trần thiết ưa thích trong phủ của mình đưa cả lên miếu. Chính mình cũng là người ưa học đạo, có tiến bộ trên đường đạo đức, bình thường cũng không qua lại với người thế tục; những người thường đến với ông ta đều là bực thanh cao cả.

Hôm nay Lôi Minh, Trần Lượng thấy những đồ quý giá trong chốn hoang vắng này, cho nên mới có sự kinh dị như thế. Lão đạo sĩ mời hai người ngồi rồi hỏi:

- Xin hỏi tôn tánh của hai vị là chi?

Lôi Minh Trần Lượng mỗi người xứng tên họ xong và nói:

- Chúng tôi là người sống về nghề bảo tiêu, còn chưa được lĩnh giáo quý tính danh của tiên trưởng, và không biết xưng hô như thế nào cho phải lẽ?

- Sơn nhân họ Lỗ, có tên kép là Tu Chơn. Hai vị hôm nay cùng sơn nhân có duyên gặp gỡ. Ðại khái chắc hai vị chưa dùng cơm, trong miếu đây sẵn có đồ chay, hai vị không cần phải từ chối.

Trần Lượng thấy lão đạo sĩ đối với mình rất ân cần nên cũng không tiện từ chối, nói:

- Tổ sư gia đã có lòng từ bi hỏi đến, hai chúng tôi thật chưa dùng cơm.

- Thế thì tốt quá!

Lão đạo sĩ nói rồi sai đạo đồng đi chuẩn bị cơm rượu. Ðạo đồng vâng dạ, lau dọn bàn ghế, chén dĩa, dọn lên. Lôi Minh, Trần Lượng nhìn thấy trong miếu thật là sang trọng. Chén dĩa toàn là đồ sứ Cửu Giang, trên mặt đều có ba chữ Tòng Âm quán. Trái cây tươi ngon, đồ chay thượng hảo. Hai người ngồi kế bên chủ tọa bồi tiếp, ăn uống vui vẻ. Lôi Minh Trần Lượng rất lấy làm cảm kích, nghĩ rằng: “Mình cùng với lão đạo sĩ chưa hề gặp mặt, chưa quen biết bao giờ, không phải là cốt nhục cũng chẳng phải bạn bè, mà được ưu đãi như vậy thật quá phần mong đợi”.

Lôi minh, Trần Lượng vốn là người nhiệt tâm suy tính: “Cũng không nên ăn không của lão đạo sĩ. Trước khi đi chúng ta nên cúng lại một phần hương khói”.

Ðang ngồi ăn uống nói chuyện, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lão đạo sĩ kêu đạo đồng ra xem thử. Ðạo đồng lập tức chạy ra mở cửa xem: Người tới không ai xa lạ, mà chính là Thần đồng tử Chữ Ðạo Duyên cùng Uyên ương đạo Trương Ðạo Lăng. Hai người này mấy ngày trước so tài với Tế Ðiên ở Bạch Thủy Hồ. Tế Ðiên thi triển pháp Ngủ hành nã di đại ban vận, thế cối xay vào rồi đi mất. Uyên ương đạo Trương Ðạo Lăng mới thương lượng với Chữ Ðạo Duyên phải tìm Khảm ly chân nhân, mời người xuống bắt Tế Ðiên Hòa thượng báo thù rửa hận mới hả lòng. Hôm nay hai người mới đến Tòng Âm quán. Tiểu đạo đồng gặp mặt mới hỏi:

Hai vị đến đây có việc chi?

Chữ Ðạo Duyên nói:

- Xin chào hai tiểu sư huynh! Chúng tôi đến gặp Tổ sư gia để đưa tin, có việc rất khẩn cấp; xin nhị vị tiểu đạo huynh trở vào bên trong bẩm lại một tiếng là có chúng tôi muốn xin ra mắt Tổ sư gia.

- Tổ sư gia đang có khách.

- Ai ở trong đó vậy?

- Một người họ Lôi, một người họ Trần. Bọn họ nói là người bảo tiêu ở phủ Trấn Giang.

Chữ Ðạo Duyên nghe xong, nói:

- Không xong rồi đấy! Tôi xin nói cho tiểu đạo huynh biết: Hai người đó đến không phải là vô cớ đâu, chỉ nhân vì trên trần thế xuất hiện một Tế Ðiên tăng, hắn ta hưng Tam Bảo, diệt Tam Thánh giáo! Hai tên họ Lôi và họ Trần đó chính là đồ đệ của Tế Ðiên Hòa thượng. Hai người này là bọn giang dương đại đạo, họ đến đây chắc không có ý tốt đâu, mà chắc là do Tế Ðiên sai đến đó! Họ biết trong miếu của Tổ sư gia có tiền bạc đồ vật quý giá rất nhiều, chắc là muốn đến cuỗm đi đó. Tiểu sư huynh nên vào bên trong bẩm lại một tiếng.

Ðạo đồng xoay mình trở vào. Lỗ Tu Chơn hỏi:

- Ai kêu cửa vậy?

- Dạ thưa, Trương Ðạo Lăng và Chữ Ðạo Duyên.

Lôi Minh và Trần Lương nghe nói cả kinh! Vì biết rằng hai lão đạo sĩ này không phải là người tốt. Lỗ Tu Chơn nói:

- Hai vị cứ thư thả ăn uống. Hai người mới đến này, luận về vai vế là hàng tiểu bối của tôi. Tôi với Tử hà chân nhân Lý Hàm Linh qua lại rất thân. Họ là đồ đệ của Lý Hàm Linh đấy!

Lôi Minh, Trần Lượng nói:

- Hai đứa tôi gặp mặt hai người ấy có nhiều điều bất tiện, chi bằng tránh trước tốt hơn!

- Cũng được! Hai vị nếu không muốn gặp thì nên vào phòng trong mà ngồi.

Lôi Minh, Trần Lượng vội bước vào phòng phía Nam. Lỗ Tu Chơn bảo đạo đồng:

- Bảo hai người ấy vào đi!

Ðạo đồng đi ra, giây lát cùng Chữ Ðạo Duyên và Trương Ðạo Lăng vào. Ðến bên trong, hai vị lão đạo sĩ quỳ xuống hành lễ, nói:

- Tổ sư gia ở trên, bọn đệ tử là Chữ Ðạo Duyên và Trương Ðạo Lăng xin ra mắt.

Lỗ Tu Chơn hỏi:

- Hai người tới đây có việc chi?

Chữ Ðạo Duyên thưa:

- Hai con tới đây đem cho Tổ sư gia một tin tốt: Trần thế hiện nay xuất hiện một tên Tế Ðiên tăng, hắn hưng Tam Bảo, diệt Tam Thánh, và nói Tam Thánh giáo chúng ta không có người, đều là hạng mang lông đội sừng cả, xương sống day ngang đưa lên trời, chẳng phải là tứ tạo sanh ra, vô cớ mà đối địch lại với Tam Thánh giáo. Cầu xin Tổ sư gia hạ sơn bắt Tế Ðiên tăng để Tam Thánh giáo chúng ta được mở mày mở mặt.

Lỗ Tu Chơn nghe xong, nói:

- Ta nghe nói Tế Ðiên tăng là vị cao tăng đắc đạo, đâu thể nói ra những lời như thế được. Chắc là hai tên nghiệt chướng này bày ra chuyện thị phi, rồi đặc điều nói bậy bạ đây.

Chữ Ðạo Duyên nói:

- Ðệ tử không dám trước mặt Tổ sư gia đặc điều nói dóc. Thật có việc đó mà. Cầu xin Tổ gia đại phát lòng từ bi cho.

- Ðã như thế thì hai người đi tìm Tế Ðiên kêu đến cho ta hỏi thăm.

- Hai con tìm không ra! Hai con nếu gặp Tế Ðiên cũng không phải là đối thủ của ông ta. Vừa rồi hai con có nghe tiểu sư huynh nói: Ở trong miếu Tổ sư gia có một tên họ Lôi và một tên họ Trần là người phủ Trấn Giang, có phải vậy không?

- Ðúng thế.

- Thưa Tổ sư gia, lão nhân gia ngàn muôn lần đừng cho họ là người có ý tốt! Hai người này nguyên là đồ đệ của Tế Ðiên đó. Họ tới đây chắc là do Tế Ðiên sai bảo đến. Họ biết trong miếu của Tổ sư gia có những đồ cổ ngoạn quý giá, trước hết họ sẽ cuỗm đi vì họ trước đây là giang dương đại đạo trong lục lâm. Thưa Tổ sư gia! Người đừng thả cho họ đi.

Khảm ly chân nhân nghe xong nói:

- Hai đứa mày nói bậy nói bạ không hà! Ta xem ra hai người này chẳng phải là hạng gian manh xảo hoạt. Họ chưa đi, hãy còn ở trong này.

- Tổ sư gia nói chúng con nói dóc. Nếu như không tin, hiện có bằng cớ đây, hai người này trên thân chắc chắn có dao và có y phục dạ hành. Nếu không có bao y phục dạ hành và dao thì kể như chúng con nói dóc, Tổ sư gia cứ bắt chúng con trị tội.

Lỗ Tu Chơn nghe nói cũng có lý, thiệt giả khó phân, mới nói:

Hai người đã nói như thế, ta phải kiểm tra họ xem. Nếu thiệt có phục dạ hành thì họ đừng mong ra khỏi Tòng Âm quán này. Nếu không có y phục dạ hành mà chỉ dao thôi thì không kể, vì họ là người bảo tiêu thì phải có binh khí hộ thân, chừng đó ta xử trị hai ngươi mới được.

- Phải đó!

Lỗ Tu Chơn mới đứng dậy cùng hai đạo sĩ bước vào phòng phía Nam định bắt Lôi Minh và Trần Lượng.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 12 May 2012, 7:57 PM | Message # 146
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 139Núi Bát Quái, Lôi Trần gặp yêu đạo
Quán Tam Quan, Trương Ðổng bày mưu gian
Lỗ Tu Chơn bước vào phòng định kiếm Lôi Minh và Trần Lượng nhưng không thấy tung tích của họ đâu cả. Vén màn giường lên, thấy góc tường bên Ðông ở dưới giường bị khoét một lỗ lớn. Cầm đèn rọi xem, trên đất bên lỗ hổng có để lại một nén vàng ròng nặng chừng năm lượng. Vào triều Tống, vàng ròng và ngọc bích rất quý, mỗi lượng có thể đổi thành 50 lượng bạc. Sau khi Lôi Minh, Trần Lượng bước qua phòng phía Nam, biết rằng hai lão đạo sĩ là người hay sanh chuyện thị phi, mà động thủ thì không phải là đối thủ của họ, trước kia ở Bạch Thủy Hồ, suýt nữa họ bị hai đạo sĩ này giết chết. Hôm nay nếu gặp lại, chắc chắn họ không để yên.

Trần Lượng nghĩ bụng: “Ba mươi sáu chước, chạy quách là hơn!”. Trần Lượng nói:

- Này nhị ca! Chúng ta đi như thế này, vị lão đạo sĩ ở trong miếu đối đãi với chúng ta quá hậu, mà chúng ta lại ăn không như vậy coi sao được! Chúng ta để lại một nén vàng để chứng tỏ tấm lòng của chúng ta mới được.

Vì thế cho nên mới có một nén vàng để lại trên đất. Lỗ Tu Chơn một khi thấy không có người mà chỉ có một nén vàng để lại bèn biết rõ mọi việc, lập tức nổi giận, nói:

Hai tên nghiệt chướng này! Rõ ràng là tụi bay bày chuyện thị phi mà! Ta không phải thấy của mà tối mắt, nghĩ chắc người ta là người tốt, khi đi chẳng những đồ đạc không thiếu món chi, mà còn để lại một nén vàng để tỏ rằng không muốn ăn không bữa cơm của ta. Hai tên nghiệt chướng này thiệt là đáng giận. Nếu không nể mặt đạo huynh Lý Hàm Linh thì hai đứa bây vô cớ đến quấy rầy ta, ta đâu thể tha thứ được! Bây phải cút đi cho khuất mắt ta. Ðạo đồng, hãy tống cổ bọn này ra khỏi miếu cho ta!

Hai đạo sĩ đâu dám không đi, đành phải quay mình bước ra. Ðạo đồng đi theo đóng cửa. Ra đến bên ngoài, Chữ Ðạo Duyên nói:

Hai tôi hôm nay nhờ tiểu sư huynh giúp đỡ cho. Bây giờ cũng khuya rồi, xin cho hai chúng tôi nán lại phòng của tiểu huynh đệ, đừng cho Tổ sư gia hay. Vừa sáng chúng tôi sẽ đi ngay, có được không?

- Cũng được! Cho hai vị ngồi nán lại phòng chúng tôi nửa đêm, nhưng đừng nói chuyện. Tổ sư gia mà biết được, hai vị trốn không được đâu.

Trương Ðạo Lăng và Chữ Ðạo Duyên gật đầu ưng thuận, bèn ngồi lại trong phòng của đạo đồng nửa đêm. Trời vừa sáng, hai người lật đật cáo từ ra khỏi Tòng Âm quán. Ðang đi đến trước, bỗng hai người ngước đầu lên, thấy Lôi Minh, Trần Lượng đang ngồi ở sườn núi phía Nam.

Tại sao hai người lại chưa chịu đi? Không phải là không đi. Từ đầu hôm bước ra khỏi quán, tính đi khỏi chỗ này, đi tới đi lui cứ quanh qua lộn lại chỗ cũ. Ði quá nửa đêm mà cũng không ra khỏi Tòng Âm quán. Chính ra núi Bát Quái này đường núi quanh co khúc khuỷu rất khó đi, khi hai người bước vào cũng bị lạc lối rồi. Thấy trời đã sáng Trần Lượng nói:

- Nhị ca, Chúng mình nghỉ giây lát đã! Sao mà đi hoài không ra chỗ này vậy kìa!

Hai người đang ngồi nghỉ thì thấy cửa ngách của Tòng Âm quán mở. Chữ Ðạo Duyên và Trương Ðạo Lăng bước ra. Lôi Minh nói:

- Chà, Không xong rồi! Hai thằng cha lộn sòng ấy tới rồi kìa!

Chữ Ðạo Duyên nhìn thấy hai người, cười ha hả, nói:

- Ðạo huynh, anh xem kìa, hai thằng tiểu bối kia chưa chịu đi, chắc là chúng hết muốn sống mà!

- Ðể bọn đó cho ta!

Trương Ðạo Lăng nói rồi rút cây Càn khôn điên đảo mê lộ kỳ ra, bước tới nói:

- Hai tên tiểu bối này, bây chạy đi đâu?

Lôi Minh nổi giận, bước lên nói:

- Lão tam, bọn ta tiến lên băm vằm hai thằng lộn giống này cho rồi.

Trần Lượng nói:

- Hay cho lão đạo! Chúng ta cùng ông trước đây không oán, gần đây không thù, sao hai ông cứ theo làm khổ bọn này thế? Bọn ta hôm nay thí mạng với hai ông cho xong.

Lão đạo sĩ cười hà hà, lấy cây cờ xổ ra, miệng đọc chú lâm râm. Lôi Minh, Trần Lượng định rút dao nhảy tới động thủ, nào ngờ thân không tự chủ, mắt thấy trời đất quay cuồng, đầu óc hôn mê té ngã trên đất. Trương Ðạo Lăng đưa kiếm cho Chữ Ðạo Duyên. Chữ Ðạo Duyên vừa định bước tới thì thấy ở phía sau hòn đá phía Tây có người đứng sẵn, không ai xa lạ chính là Tế Ðiên. Tế Ðiên cười ha hà, nói:

- Hay cho tên lộn sòng kia! Vô duyên vô cớ lại muốn giết đồ đệ của ta hử? Chúng ta phải so tài cao thấp với các ông mới được.

Lão đạo sĩ dòm thấy không phải đến một mình mà cả Ngộ Thiền, Ngộ Chơn cũng đến nữa.

Tế Ðiên đang ngồi uống rượu với quan Tri phủ ở nha môn Thiệu Hưng. Ngộ Thiền sau khi cứu Lôi Minh, Trần Lượng, Vương Toàn, Lý Phúc và đốt thuyền giặc xong mới trở về nha môn quan Tri phủ, vào thư phòng gặp Tế Ðiên. Tế Ðiên nói:

- Ðồ đệ về rồi à?

- Vâng, con đã về.

Ngộ Thiền đem việc cứu người thuật lại. Tế Ðiên nói:

- Ðược, hãy uống rượu đi!

Ngộ Thiền bèn ngồi cùng bàn tiệc với Tôn Ðạo Toàn. Ăn uống xong xuôi, quan Tri phủ Cố Quốc Chương nói:

- Bạch Thánh Tăng, người không cần phải đi nữa. Lão nhân gia hãy ở lại đây mấy ngày đã!

- Không đi cũng không được.

Gia nhân thu dọn bàn tiệc rồi dọn trà lên. Quan Tri phủ tiếp chuyện Hòa thượng bàn luận chuyện cổ kim. Tối lại dọn thêm hai bàn tiệc. Ăn tối xong, trời đã sang canh hai. Quan Tri phủ cáo từ lui về phía sau. Tế Ðiên kêu:

- Ngộ Thiền, Ngộ Chơn, ngày mai trời rựng sáng, chúng ta sẽ đi thẳng lên núi Bát Quái. Sư đệ Lôi Minh, Trần Lượng của các ngươi bị nạn, ta phải đi cứu mới được.

Ngộ Thiền, Ngộ Chơn nói: - Phải đó!

Ðang lúc yên giấc, trời vừa rựng sáng. Tế Ðiên kêu:

- Chúng ta đi nè! Ai có tài gì cứ giở ra thi thố xem người nào đến núi Bát Quái trước cho biết.

Tôn Ðạo Toàn nói:

- Tôi đi chậm, chim yếu phải bay trước. Tôi đi đây.

Tế Ðiên viết lại cho quan Tri phủ bốn chữ: “Tạm thời cáo biệt”, rồi nói:

- Ngộ Thiền, coi ai đi mau hơn nè? Thầy trò ta hãy so tài xem!

Ngộ Thiền nghĩ thầm: “Mình chắc chắn phải mau hơn sư phụ rồi”. Tức thời lắc đầu một cái như làn khói biến mất, đi gấp đến núi Bát Quái, dòm thấy Tế Ðiên ngồi sẵn ở đó tự bao giờ. Ngộ Thiền nói:

- Sư phụ làm sao đến trước vậy?

- Ðạo hạnh của con còn thấp lắm!

Tôn Ðạo Toàn hãy còn chưa tới, mặc dù đã đi trước. Tôn Ðạo Toàn huơ ống tay áo, vận chẩn cước phong chạy miết, chạy mãi mồ hôi ướt đẫm mới đến được núi Bát Quán sau cùng. Ba thầy trò trước sau vừa mới đến thì thấy Trương Ðạo Lăng đã phất cờ cho Lôi Minh, Trần Lượng té ngã rồi. Chữ Ðạo Duyên định giết hai người, nghe tiếng Tế Ðiên cười nên dừng lại. Trương Ðạo Lăng nhìn thấy Tế Ðiên, nói:

- Hay cho Ðiên tăng, trước đây mi thi triển Ngũ hành nã di đại bạn vận trốn đi. Hôm nay dám đến trước ta đòi chết hử?

Ngộ Thiền lắc đầu biến mất làm cho hai lão đạo sĩ sợ hết hồn. Tế Ðiên nói:

- Tên lộn sòng kia, hôm nay chúng ta tới đây thử xem ai “mạnh sống yếu chết, thiệt còn giả mất” cho biết.

Câu đó nói chưa xong thì Ngộ Thiền đã trở về, trong tay cầm một lá cờ, nói:

- Sư phụ xem nè Con đã lấy trộm cây cờ của tên đạo sĩ lộn sòng về đây.

Trương Ðạo Lăng nghe nói vói tay ra sau mò thử, thì ra sau lưng mình là một cây côn gỗ, tức giận quá hét “a…a…” mấy tiếng. Tế Ðiên nói:

- Họ đem cờ này bắt ta, để ta lấy cờ này bắt họ.

Lão đạo sĩ nghĩ thầm: “Cờ đó của mình, ông ta cũng không thể sử dụng được, không biết đọc chú cũng vô dụng thôi”. Nào ngờ, Tế Ðiên cầm cờ phất qua, miệng niệm “Án ma ni bát mê hồng! Án sắc lịnh hịch!, tức thì hai đạo sĩ thấy trời đất quay cuồng, thân không tự chủ, ngã lăn ra đất không cử động được. Tế Ðiên bước lại cứu tỉnh Lôi Minh và Trần Lượng dậy. Hai người này ngồi dậy hành lễ cảm tạ sư phụ cứu mạng. Tế Ðiên nói:

- Lôi Minh, Trần Lượng, hai lão đạo sĩ này vô cớ hà hiếp hai con, bây giờ báo ứng họ đi! Hai con đừng làm cho họ chết, cứ thích ra sao thì làm như vậy!

Trần Lượng nói:

- Này nhị ca, mình lột quần áo của hai lão đạo sĩ này cho họ mang xấu chơi, có được không?

Lôi Minh gật đầu đồng ý, lập tức lột hết quần áo của hai lão đạo đạo sĩ, cả đến quần lót cũng cởi nốt. Trần Lượng nói:

Cái đầu của Chữ Ðạo Duyên này thiệt đáng ghét! Nói rồi kéo Trương Ðạo Lăng nằm trên mình Chữ Ðạo Duyên. Hai lão đạo sĩ bấy giờ trần truồng như nhộng. Chữ Ðạo Duyên nằm ở dưới, còn Trương Ðạo Lăng nằm đè ở trên. Lôi Minh, Trần Lượng lấy áo quần của hai đạo sĩ bỏ vào trong bao gói lại cẩn thận. Xong mới hỏi Tế Ðiên:

- Bạch sư phụ, bây giờ chúng ta đi đâu?

Tế Ðiên nói:

- Này Ngộ Chơn, các con có biết lai lịch sanh quán của sư phụ chưa?

- Thưa, không biết.

- Ta gốc là người thôn Vĩnh Ninh, huyện Thiên Thai, phủ Thai Châu. Ta đi lần này, một là vì bắt yêu tinh ở Bạch Thủy Hồ, hai là muốn về thăm lại cậu mợ ta. Lần này biểu huynh ta là Vương Toàn đi tìm ta chắc đã trở về nhà rồi. Hiện tại gia đình họ bị âm nhơn ám hại, tánh mạnh đang hiểm nguy. Ta phải đưa tiểu sư huynh con là Ngộ Chơn đi tìm Khảm ly chân nhân, có chút việc cần, phải đi gặp ông ta mới được. Về sau chính ta gặp đại nạn, phải nhờ ông ta giúp đỡ mới xong. Ngộ Chơn, con hãy lại đây!

Nói xong kề tai Ngộ Chơn dặn như vầy… như vầy, và bảo:

- Con hãy dẫn Lôi Minh và Trần Lượng đi gấp đi! Con làm xong việc đó, cũng không uổng tình thầy trò của ta bấy lâu!

Tôn Ðạo Toàn nói:

- Con nhớ kỹ và tuân theo lời thầy dạy.

Nói xong dẫn Lôi Minh và Trần Lượng lập tức khởi hành thẳng đến thôn Vĩnh Ninh.

Vương An Sĩ bị ai hại thế? Nhân vì Vương An Sĩ sai con là Vương Toàn đi kiếm Lý Tu Duyên, trong nhà tuy của tiền trăm vạn nhưng không có người thân tín ngoài hai vợ chồng già. Vợ Vương An Sĩ có một đứa cháu ruột tên là Trương Sĩ Phương cũng là hành tài chủ trong vùng. Nhân khi cha mẹ chết rồi, hắn mặc sức chơi bài bạc, xài phá lung tung, nên sản nghiệp lần lần tiêu sạch, cả đến cửa nhà cũng bán nốt. Tòa Tam Thánh miếu ở ngoài thôn Vĩnh Ninh có một đạo sĩ họ Ðổng, tên là Thái Thanh. Trước kia có qua lại quen biết với gia đình Trương Sĩ Phương, ông ta cũng không có chỗ ở, bèn tạm ngụ trong miếu. Còn Trương Sĩ Phương cũng không có việc gì làm, sống vất vơ rày đây mai đó, thường đến nhà Vương viên ngoại xin tiền. Lúc đầu hắn được cho mỗi lần cũng vài ba trăm lượng. Nhưng đến xin mãi, số tiền cho tuột xuống còn 10 lượng, 8 lượng. Bà viên ngoại rất thương cháu ruột nên thường lén cho hắn tiền. Một ngày kia, Trương Sĩ Phương nói với Ðổng lão đạo:

- Tôi nghe người ta nói đạo sĩ các ông có thể hại người được. Ðể tôi bàn với ông nè, ông có muốn phát tài không?

- Hại người đâu có khó, mà hại ai vậy?

- Hại dượng tôi là Vương An Sĩ. Trong nhà ông ta có cả trăm muôn, hiện tại em họ tôi là Vương Toàn đi tìm em họ nó là Lý Tu Duyên không biết mấy năm mới trở về. Nhưng nhà của Lý Tu Duyên, gia tư cũng có mấy trăm vạn đều thuộc về Vương An Sĩ cả. Nếu ông hại dượng tôi được, lúc này trong nhà không có ai, cô tôi chắc chắn sẽ kêu tôi về lo việc tang lễ. Thế nào cũng còn mấy vạn lượng, tôi chắc chắn sẽ phát tài.

- Chú phát tài, còn ta hại người không công à? Ta không xin chú nhiều, chỉ cần 500 lượng bạc thôi, ta có thể bắt ông ấy chết trong vòng bảy ngày.

- Chỉ cần dượng tôi chết, tôi chắc chắn sẽ đưa ông 500 lượng ngay.

- Khẩu thuyết vô bằng. Chú phải viết cho tôi một tờ giấy mượn nợ tôi mới chịu.

- Viết thì viết!

Lập tức Trương Sĩ Phương viết giấy nợ: Người đứng mượn là Trương Sĩ Phương, nhân thiếu tiền, có đến mượn của đạo sĩ Tam Thanh quán là Ðổng Thái Thanh số bạc là 500 lượng, mỗi tháng trả lời ba phân. Sợ sau này không bằng chứng, Trương Sĩ Phương phải tự viết và lăn tay làm bằng. Viết giấy xong, Trương Sĩ Phương mới hỏi Ðổng đạo nhân sẽ hại bằng cách nào. Lão đạo sĩ mới thi triển yêu thuật độc kế, hãm hại Vương viên ngoại.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 12 May 2012, 7:57 PM | Message # 147
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 140Trương Sĩ Phương gian tâm ếm ngày sanh
Ðổng Thái Thanh yêu pháp bình bắt hồn
Trương Sĩ Phương viết giấy nợ xong hỏi lão đạo sĩ sẽ hại bằng cách nào? Lão đạo sĩ đáp:

- Chú chỉ cần cho ta biết tám chữ chỉ rõ ngày giờ tháng năm sanh của dượng chú, ta sẽ làm phép bắt hồn, trong bảy ngày ông ta sẽ chết.

- Dễ quá ha!

Nói rồi anh ta lập tức thẳng đến nhà Vương viên ngoại, ai nấy gặp mặt anh ta cũng có ý ghét. Vương Phước nói:

- Vương Hiếu, chú thấy tên tiểu tử kia lại đến nữa kìa! Thiệt không xấu hổ chút nào! Không đến mượn tiền cũng chộp cái gì đó.

Trước mặt hắn, mọi người không dám xài xể vì hắn dù gì cũng là cháu ruột của bà viên ngoại. Thấy hắn đến gần, các gia nhân đều chào:

- Công tử mới đến hả?

- Ừ, ta mới đến.

Hắn đáp lại và đi thẳng vào trong. Hắn vừa vào trong, mọi người mới nói lén:

- Tên tiểu tử này không hề làm gì tốt cả, sớm tối chỉ rượu chè thịt chó thôi.

Vương An Sĩ đang ăn cơm. Gặp mặt hắn, Vương An Sĩ chau mày. Trương Sĩ Phương nói:

- Dượng vừa mới ăn cơm à!

Vương An Sĩ nói:

- Thằng bé này, mi còn đến đây làm chi? Ta thấy mi vừa giận lại vừa đau. Thấy cha mẹ mi chết, ta buồn hết sức, nhưng lại giận là mi không chịu lo làm ăn gì cả, chỉ rong chơi lêu lổng suốt năm! Nếu mi chịu khó làm ăn thì mấy cửa tiệm của ta giao mi quản lý hết, cho mi làm nên sự nghiệp. Không ngờ mi là con chó lác, cất đầu không nổi!

Trương Sĩ Phương đâu thích nghe những lời như thế, bỏ đi tuốt vào trong kiếm Vương thái thái. Vương thái thái gặp hắn nói:

- Thằng bé này lại tới nữa à? Chắc là không có tiền xài, đến xin tiền phải không? Ta chỉ có hai lượng bạc vụn cho cháu đây, cháu để dành mà ăn cơm. Ta cũng không dám cho nhiều. Cho nhiều rồi cháu xài bậy bạ hết.

Trương Sĩ Phương nhận bạc rồi nói:

- Thưa cô, cháu đến đây không phải cốt để xin tiền, cháu chỉ muốn hỏi thăm về ngày sanh của dượng mà thôi!

Vương thái thái nghe hắn nói vậy mới nói:

- Chà, cháu cũng muốn nhớ ngày sinh nhật của dượng cháu nữa à? Làm như thế chắc là không bị đối xử lạnh nhạt nữa đâu. Ðến ngày sinh nhật của dượng, cháu nên đến chúc mừng nhé! Ngày sinh nhật của dượng cũng sắp tới rồi, đó là ngày 27 tháng 8.

- Sanh vào giờ nào?

- Giờ Ngọ.

Lão thái thái đâu ngờ mình trúng phải độc kế, tưởng đâu hắn là người nhà nên nói thiệt cả. Trương Sĩ Phương nghe xong, chíp trong bụng trở về Tam Thanh quán gặp Ðổng Thái Thanh. Lão đạo sĩ hỏi:

- Thế nào? Chú có hỏi thăm được chưa?

- Tôi hỏi kỹ rồi. Dượng tôi sinh vào giờ Ngọ, ngày 27 tháng 8.

- Ðược, ta kê cho chú một cái toa để chú đi mua nhé! Chú có tiền không?

- Có, tôi có hai lượng bạc.

- Chú đi mua đồ về, thuận tiện chú tìm cho ta một nhánh đào nhé!

Trương Sĩ Phương chiếu theo toa mua sắm và tìm một nhánh đào đem về đưa cho lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ ghép thành hình người, cũng có mắt mũi miệng tay chân đầy đủ, rồi viết tám chữ ghi rõ ngày giờ tháng năm sanh của Vương Sĩ An vào hình nộm. Ðợi đến canh ba, sao mai mọc đầy trời, lão đạo sĩ mới bày một hương án trong viện, bỏ mũ đạo sĩ xuống, mở dải cột tóc cho tóc xõa ra, tay cầm bảo kiếm, để sẵn một bình bắt hồn kế bên. Lão đạo sĩ đốt đèn nến xong, vẽ ba đạo bùa lên tờ giấy vàng rồi dán lên mũi kiếm, kế lấy rau thơm nhúng nước vô căn rải lên lương thực ngũ cốc, miệng lâm râm đọc:

- Thái Thượng Lão Quân, cấp cấp như luật lệnh.

Tức thời Vương An Sĩ ba hồn bị bắt đi một hồn, bảy quách bị níu lấy hai phách nhốt vào trong bình bắt hồn, rồi dùng vải đỏ bịt kín, lấy chỉ ngũ sắc cột chặt, vẽ một đạo bùa dán ở trên miệng bình. Lão đạo sĩ ôm bình vào lòng rồi nói với Trương Sĩ Phương:

- Trương Sĩ Phương, sáng sớm mai chú hãy đến nhà Vương viên ngoại, phải trước khi ông ta thức dậy. Chú đem hình nộm bằng gỗ đào này vào, nếu ông ta ngủ trên lò sưởi thì chú giấu nó ở dưới đáy nệm; nếu ông ta ngủ say trên giường thì chú lấy sáp gắn nó ở dưới đít giường. Chắc chắn trong bảy ngày, ông ta phải chết.

- Thế thì được!

Nói xong, Trương Sĩ Phương cầm lấy hình nộm đi ngay. Sáng sớm hôm sau, hắn đến nhà Vương viên ngoại, xồng xộc đi thẳng vào trong nhà, đến ngay nhà ngủ của Vương An Sĩ, vén rèm bước vào. Hắn ta là con cháu nên không ai dám ngăn cản. Vương thái thái đã thức dậy, Vương viên ngoại hãy còn nằm ngủ. Trương Sĩ Phương bước vào trong hỏi:

- Dượng chưa thức à?

Vương thái thái nói:

- Cháu đừng nói lớn làm kinh động. Dượng con hồi hôm ngủ rất trễ. Việc nhà bề bộn phải lo toan nên khó ngủ. Thằng bé này đến sớm có việc chi thế?

- Không có việc chi, cháu chỉ đến thăm thôi mà!

Nói rồi nhìn lại thấy Vương An Sĩ ngủ trên giường rất tiện cho việc gắn hình nộm dưới đít giường. Gắn xong hắn trở về Tam Thanh quán, ba ngày không bước ra cửa. Ðến sáng ngày thứ tư, hắn đến nhà Vương An Sĩ thăm thử, thấy Vương thái thái đang khóc bù lu lu loa. Trương Sĩ Phương đã biết nhưng làm bộ hỏi:

- Cô ơi, tại sao lại khóc thảm thiết thế?

- Con ơi, con đến đúng lúc, thăm dượng con một chút. Từ bữa con ghé thăm đến nay, dượng con nằm liệt, nhân sự bất biết, hôn mê bất tỉnh, cơm không ăn, nước không uống gì hết. Ðã mời rất nhiều thầy thuốc mà không ai chịu kê toa. Họ đều lắc đầu nói tìm không ra bệnh gì! Em con là Vương Toàn hiện đi vắng, cô không biết phải làm sao đây!

Trương Sĩ Phương nghe nói, tinh thần càng phấn chấn nói:

- Thưa lão thái thái, bây giờ cô còn chưa giăng màn để lo hậu sự cho dượng à? Chúng ta chừng ấy người, chờ đến khi tắt thở mới quy định việc ma chay ư? Em con không có ở nhà, con đây cũng như em con vậy. Con phải giăng màn chuẩn bị hậu sự cho dượng con chớ! Cô đừng nghĩ quanh nghĩ quẩn gì. Dượng con cũng đã lớn tuổi, số đã hết rồi, phải mau mau giăng màn lo hậu sự mới được. Em con dầu có ở nhà cũng làm như vậy. Em con nay không có ở nhà, con là người thân nhất phải lo thôi. Dượng đã có quan tài chưa?

- Quan tài đã sắm sẳn rồi. Năm xưa ông ấy đã sắm sẳn hai cỗ thọ bằng cây ván tốt giá đến ba ngàn lượng, hiện gởi ở đằng miếu.

Ðã có quan tài rồi cũng phải mời nhà đồ đến đây đưa chớ, đừng đợi nước tới trôn mới nhảy, thứ nhất là vội vàng quá không thể chu đáo được, thứ hai là người ta sẽ cười cho nhà đại tài chủ như vậy mà không ai biết xếp đặt. Lão thái thái cứ yên tâm, con là cháu ruột của cô, lo việc phải hơn kẻ ăn người làm chớ! Bọn họ làm việc chỉ nghĩ đến bòn tiền thôi. Còn việc con làm, sau này em con có về cũng không hổ thẹn với nó. Cô lấy tiền đưa cho con, con đi thương lượng với nhà đám, nhà đồ trước đã.

Vương phu nhân vốn không chủ ý, cũng không cãi lại mấy câu ngon ngọt, lập tức vào mở tủ, lấy bạc. Ngay lúc đó, gia nhân là Vương Ðắc Lộc bước vào nói:

- Thưa thái thái, bệnh của viên ngoại đây nên rước thầy đến xem thử! Bên thôn Ðông có một vị Trương tiên sinh, nghe nói là một danh y, nên mời ông ấy đến xem thử!

Vương thái thái còn chưa trả lời, thì Trương Sĩ Phương đã nói hớt:

- Các người là đồ lộn sòng! Lão viên ngoại đã là người sắp chết rồi, các ngươi còn muốn đem thứ nước đắng đó đổ vào người dượng ta, các người mới an tâm hử? Mời thầy lại bốc thuốc cho mất thêm tiền à? Thật không hiểu nổi mấy người! Có mau bước ra không?

Vương Ðắc Lộc nghe nói thế mắng thầm: “Tên tiểu tử này thiệt là đáng giận! Hắn muốn cho viên ngoại chết để bao lo đám tang đây mà”.

Trong bụng chỉ dám mắng thầm chớ ngoài mặt không dám cải, dù sao thì hắn cũng là cháu ruột của Vương thái thái. Nào ngờ Vương Ðắc Lộc vừa đi ra thì quản gia Vương Hiếu từ ngoài đi vào nói:

- Thưa thái thái, lão viên ngoại hình như bị tà nhập. Mình đi mời người bắt yêu thử xem!

Trương Sĩ Phương nghe mấy câu ấy, nói:

- Chú chỉ ăn nói bậy bạ không thôi! Chúng ta tối kỵ điều nói xàm mê hoặc. Chú có mau cút đi không!

Lão thái thái cầm 400 lượng bạc giao cho hắn. Trương Sĩ Phương lấy bạc quảy quả đi ra. Vương Hiếu nghĩ thầm: “Tên tiểu tử này không có lòng tốt đâu. Ta phải vạch mặt hắn để hắn thối lại một số tiền”. Nghĩ rồi Vương Hiếu đi theo phía sau, ở xa xa dòm chừng thấy Trương Sĩ Phương tiến vào nhà đám Thiên Hòa ở đường phía sau. Lý chưởng quỹ của nhà đám thấy Trương Sĩ Phương cứ than thở, bèn hỏi:

- Trương công tử, chuyện gì thế?

Dượng tôi là Vương An Sĩ chắc phải chết! Tôi đến để đặt nhà đám trước. Cất cái rạp phủ cả trước sau, phải có phòng khách riêng, hai mặt dừng bằng chiếu nhuyễn mới, kết đầy hoa tươi, bốn phía đều có cửa sổ pha lê năm màu, nơi cửa thiên tĩnh có cất cái lầu cũng gắn hoa tươi, gắn vải màu, và có những tay trống. Ở bên trong tòa lầu có một cái thiên hoa đài kết bằng lụa ngũ sắc, làm một cửa vòng nguyệt có lan can. Trước bàn linh phải có cửa cuốn bằng pha lê toàn là những vật liệu mới cả. Rạp kéo dài suốt 49 ngày, cả luôn phổ ky phục vụ châm trà đốt giấy, tất cả tính là bao nhiêu?

Chưởng quỹ lấy bàn toán ra khảy lắc cắc một hồi rồi nói:

- Người khác đến đặt phải 600 lượng mới được. Còn công tử đặt, tôi chỉ tính 500 lượng thôi. Ðó là hết giá rồi đó.

Trương Sĩ Phương cò kè mãi còn 400 lượng. Hai bên ngã giá mới kêu chưởng quỹ viết hóa đơn tăng lên thành 800 lượng. Chưởng quỹ viết hóa đơn xong, Trương Sĩ Phương nói:

- Ngày mai tôi sẽ đem cọc đến.

Nói rồi cầm hóa đơn về. Vương Hiếu thấy hắn bước ra mới đến tiệm nhà đám hỏi:

- Này chưởng quỹ, hồi nãy Trương Sĩ Phương đến mướn rạp gì thế?

Chưởng quỹ thuật lại những món đã đặt. Vương Hiếu hỏi:

- Hết bao nhiêu tiền?

- 800 lượng.

- Ðừng nói ẩu nghe! Thái thái của tôi sai đi đặt rạp đây. Của nhà ai thì dùng theo ý thích của họ. Chú nói thiệt đi! Nếu không, chuyện thương lượng vừa rồi coi như không thành đa!

- Thực ra chỉ có 400 lượng bạc thôi. Hắn bảo tôi kê lên thành 800 lượng bạc đấy!

- Chú cứ viết hóa đơn đồ đạc y như vậy mà kết toán chỉ 400 lượng thôi, tôi bảo đảm là sẽ đặt ở tiệm chú.

Chưởng quỹ viết một cái hóa đơn đưa cho Vương Hiếu cầm đi. Cầm hóa đơn, Vương Hiếu bước ra thấy Trương Sĩ Phương đang đi vào nhà đồ Ðức Nghĩa. Hắn cũng gặp chưởng quỹ nói đến việc Vương An Sĩ sắp chết, cần phải có những mẫu thêu mới, thêu ngũ phước bổng thọ, người khiêng phải mặc áo giáp giày vớ hẳn hòi, dùng 8 đôi bài trắng, 60 đôi bài đỏ. Dọc theo quan lộ đều cắm phan lọng, phải là phan lọng toàn mới thêu, đủ cả hình roi, bài, tiêu, côn, khoái tử ôm dao. Nhất là ở các đình tạm nghỉ, toàn thêu hình loan giá, long kỳ long côn, linh kỳ mệnh tiễn. Ðình phải là hương đình, thải đình, đủ hình Hạc lộc hồi xuân. Dùng 24 đôi lọng nhỏ, người cầm đều mặc áo sô, ba dàn nhạc, 10 cái trống tang đều cột dây bản nhỏ, đủ cả cờ la lọng quạt, che cả hồn kiệu, hồn ỷ và hồn xa bằng bảy chiếc dù lụa đỏ. Ðầu quan tài phải gắn hình đồng tử Phúc Lộc Thọ, trước hộ sau vệ. Suốt 49 ngày cộng thêm giấy tiền vàng bạc nữa là bao nhiêu tiền?

Chưởng quỹ tính một hồi, nói:

- Phải 1.000 lượng.

Tính tới bớt lui, cuối cùng rút lại còn 800 lượng. Ngã giá xong xuôi, Trương Sĩ Phương bảo viết một cái hóa đơn 1.600 lượng. Hắn đi rồi, Vương Hiếu lại đến nhà đồ hỏi lại rõ ràng, và cũng như trước, cầm một cá hóa đơn 800 lượng đi ra. Trương Sĩ Phương về tới nhà, Vương Hiếu cũng lót tót về theo, cùng đến gặp Vương thái thái.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 12 May 2012, 7:58 PM | Message # 148
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 141Các gia nhân lòng trung bảo hộ chủ
Tôn Ðạo Toàn vâng lệnh thầy cứu người
Trương Sĩ Phương đi thương lượng với nhà đám nhà đồ xong, cầm về hai hóa đơn nhưng không đặt tiền cọc. Bốn trăm lượng bạc hắn vẫn giữ trong người, trở về gặp Vương thái thái. Thái thái hỏi:

- Con ơi, con đi thương lượng giá với nhà đám nhà đồ xong chưa?

- Thưa cô, cô khỏi bận tâm, con làm việc gì chắc chắn là phải rực rỡ mới được. Nhà chúng ta cất rạp không thể để cho thiên hạ cười chê! Con tính là phải cất rạp cao ráo, đều lợp ngói. Trước sau có phòng khách, hai cái đều dừng chiếu nhuyễn, chẳng cho lổ đầu gỗ bằng cách trang trí những hoa tươi với cửa sổ bằng pha lê ở bốn phía. Thiên tĩnh ngũ sắc, trên cửa vào làm một cỗ lầu, gắn hoa tươi và trang trí lụa màu rực rỡ. Tòa thí thực bên trong làm một hoa tòa lớn gắn lụa ngũ sắc chung quanh. Cửa vòng cung có lan can. Cửa vòng trước bàn linh hình mặt trăng bằng pha lê gắn kèm những dải lụa. Xung quanh nguyệt đài có lan can bằng pha lê. Cái rạp này nếu để người khác đi đặt chắc phải đến 1.000 lượng, mà con đặt chỉ 800 lượng thôi, bớt được 200 lượng. Con sắp đặt công việc không để cho em con trở về mà ý oán trách.

Lão thái thái là phận đàn bà, làm sao biết được sự thật bên trong, nên chỉ nói:

- Có là bao, có là bao!

Vương Hiếu đúng kế bên đợi hắn nói xong mới hỏi:

- Trương công tử đặt ở nhà đám nào thế?

- Ta đặt ở nhà đám Thiên Hòa.

- Tôi cũng hỏi ở nhà đám Thiên Hòa các đồ vật y như công tử đặt không thiếu món nào hết mà giá chỉ có 400 lượng thôi. Xin hỏi công tử đặt nhà đồ bao nhiêu tiền?

- Ta đặt 1.600 lượng.

- Tôi cũng hỏi người ta có 800 lượng thôi. Ðồ đạc mọi thứ giống y như công tử đã đặt.

Trương Sĩ Nguyên nghe nói ngạc nhiên, nghĩ thầm: “Tên tiểu tử này lanh lẹ thiệt”. Nhưng cũng nói át:

- Cô đừng nghe bọn nó nói. Bọn nó tính hạ uy tín con đó. Tại tụi nó ưa đồ giả chớ không có chỗ nào rẻ như vậy đâu!

Lão thái thái nghe hắn nói như vậy, đằng hắng một tiếng rồi bảo:

Này Vương Hiếu, các người cần gì phải làm như vậy! Nó là cháu ruột của ta chẳng lẽ lại lận tiền như vậy sao? Thôi, các người hãy đi đi!

Vương Hiếu nghe thái thái bảo hắn chẳng thể gian lận tiền được, bèn nghĩ thầm: “Mình vì lòng tốt bỏ công ra mà thành công cốc thôi!”, tức giận quày quả trở về. Các gia nhân ngồi bên góc cửa lớn, có người giận nói:

- Thằng tiểu tử Trương Sĩ Phương thiệt là lòng lang phổi chó mà!

Người thứ hai nói:

- Ta trông cho công tử chúng ta trở về để tên tiểu tử này xéo đi cho bọn ta đỡ phải cái nạn ông chủ thứ hai.

Ai nấy mỗi người nói một câu, bàn tán lăng xăng thì bên ngoài có tiếng:

- Vô lượng Phật, bần đạo học tiên. Bần đạo chính là Mai hoa chân nhân ở Mai Hoa Lãnh, núi Mai Hoa đây.

Mọi người nhìn ra thấy có một vị huyền môn đạo giáo, đầu đội khăn đạo sĩ cửu lương bằng đoạn màu xanh, mình mặc đạo bào bằng đoạn màu lam, lưng thắt dây tơ vàng chanh, vớ trắng vân hài, lưng đeo một bảo kiếm bọc bằng da cá, trên cán có tua nhung vàng, tay cầm cây phất trần bóng loáng, mặt màu vàng nhạt, mày nhỏ mắt sáng, mũi thẳng miệng vuông, ba chòm râu đen phất phơ trước ngực. Thật là tiên phong đạo cốt, nghi biểu khác phàm! Các gia nhân mới hỏi:

- Ðạo gia đi đâu đây?

Bần đạo là Mai hoa chân nhân ở Mai Hoa Lãnh trên núi Mai Hoa, đang ngồi tĩnh tu trong động, bỗng nghe tâm huyết máy động, lần tay toán biết Vương thiện nhơn ở đây gặp nạn, nên bần đạo vội cưỡi mây cứu hộ. Các người hãy vào trong bẩm báo, là bần đạo làm việc này để chu toàn công đức phần mình, chớ không đòi hỏi một văn nào của gia chủ cả!

Gia nhân nghe nói bàn hỏi:

- Ðạo gia đến đây để cứu viên ngoại chúng tôi à?

- Ðúng như vậy!

Vương Hiếu nghe nói rất mừng, vội chạy vào phi báo:

- Bà ơi có tin mừng!

Lão thái thái nghe nói, rầy:

- Cái thằng này! Viên ngoại sắp chết đến nơi mà mày lại nói có tin mừng! Tin mừng cái gí, ở đâu?

- Hiện bên ngoài có một vị đạo sĩ xưng là thần tiên ở núi Mai Hoa, bảo rằng ông ta có thể cứu được viên ngoại. Ðó không phải là tin mừng sao?

Trương Sĩ Phương nghe nói, lật đật cản lại:

- Mấy người nghe đạo sĩ phỉnh gì thế? Chỉ toàn là lời nói gạt gẫm yêu ma để xin vài điếu tiền. Có tiền cũng không thèm cho họ. Mau bảo ông ta đi đi!

- Thưa bà! Lão đạo sĩ nói ông ta chỉ cốt làm phước chứ không đòi tiền.

Trương Sĩ Phương nói:

- Chú cứ nói bậy bạ hoài! Ông ta không đòi tiền chứ không phải chú tự mình bỏ vô bị ông ta sao?

- Chính ông ấy nói không đòi tiền mà!

Vợ của Vương Toàn là Ðổng thị đứng kế bên, nói:

- Này Vương Hiếu, chú ra mời lão đạo sĩ vào xem cho viên ngoại cũng tốt có sao đâu! Thảng như cứu được viên ngoại dù cho phải tốn 1.000 lượng hay 2.000 lượng mình cũng chịu chi hết. Còn như không cứu được mình cũng không mất cho ông đồng nào.

- Phải đó!

Vương Hiếu tán thành ngay và quày quả đi ra trước, nói:

- Thưa đạo gia, bà chủ chúng tôi xin mời ngài!

Lão đạo sĩ gật đầu, cùng Vương Hiếu đi vào nhà trong. Vị đạo sĩ này chính là Hoàng diện chân nhân Tôn Ðạo Toàn vâng lệnh Tế Ðiên đưa Lôi Minh va Trần Lượng đến trước cứu Vương An Sĩ. Ðến Hải Sanh kiều, ông ta bảo Lôi Minh, Trần Lượng ngồi ở quán rượu chờ đợi, rồi một mình đến cổng để được gia nhân đưa vào bên trong. Trương Sĩ Phương dòm thấy đạo sĩ bèn nói:

- Lão đạo sĩ mũi trâu này đến đây làm chi? Không khéo trở thành oan gia đấy!

Tôn Ðạo Toàn miệng niệm “Vô lượng Phật”, nói:

- Bần đạo hiểu biết không giống như công tử, bần đạo muốn đến cứu Vương thiện nhơn.

- Ông không phải dùng lời yêu ma gạt gẫm mọi người. Ông có biết lão viên ngoại bị bệnh gì không?

- Tự nhiên sơn nhân phải biết chớ! Sơn nhân nói ra e có người khó đứng ở chỗ này, vì mắc cỡ chịu không nổi.

- Vậy chớ lão viên ngoại mắc bệnh gì?

- Vương Viên ngoại bị âm nhơn hãm hại.

- Ông đừng nói bậy bạ nhé! Lão viên ngoại làm một vị thiện nhơn, bình thường đối đãi với người rất trọng lậu, làm sao gia nhân lại có thể hại ông ấy được?

- Trái lại không phải do gia nhân hãm hại. Ta là người xuất gia lấy từ bi làm gốc, thiện niệm làm đầu, nói ra phải để đức nên không dám nói rõ. Lời thường có nói: “Nói ra phải để lại nửa câu; làm việc theo lễ phải nhường ba phần”.

- Lão đạo này, ông thiệt là nói vu vơ. Vậy ai hãm haị lão viên ngoại chớ?

Lão đạo sĩ hơi mỉm cười, nói:

- Công tử thiệt muốn hỏi người hãm hại lão viên ngoại ư? Người ấy thân là đàn ông mà mang tâm tính độc ác của đàn bà, người rất thân trong nhà nhưng lại lấy họ ngoài.

Trương Sĩ Phương nghe mấy câu đó mặt mày biến sắc. Các gia nhân nghe nói, đều đoán là hắn ta. Người thân thích trong nhà mà lấy họ ngoài, không phải hắn thì là ai? Mọi người đều rõ cả, nhưng không dám nói ra, chỉ lấy mắt nhìn chăm chăm. Trương Sĩ Phương xấu hổ quá hóa giận, nói:

- Lão đạo sĩ này, ông không nên buột miệng nói càn như thế! Ông nói có âm nhơn lãm hại, vậy có bằng chứng gì không?

- Dĩ nhiên là có chứ! Công tử cứ gọi một gia ngân lại đây đi!

- Kêu gia nhân lại làm gì?

Vương Ðắc Lộc chạy lại. Lão dạo sĩ nói:

- Quản gia, chú đến dưới giường của lão viên ngoại, mò trên ván giường xem có hình người bằng gỗ đào hãy lấy ra.

Quả nhiên Vương Ðắc Lộc đến bên giường đưa tay mò thử, nói:

- Ðúng rồi, có cái gì đây!

Lập tức lôi ra xem. Ðó là một hình người bằng gỗ đào có mặt mũi với tám chữ ghi rõ ngày giờ năm sinh của lão viên ngoại. Bấy giờ tiểu tử Trương Sĩ Phương thẹn quá, chuồn ra ngoài chạy tuốt về Tam Thanh quán gặp đạo sĩ Ðổng Thái Thanh, hắn nói:

- Ðổng đạo gia ơi! Cách làm của ông linh thiệt. Từ ngày đó dượng tôi nằm liệt luôn, hôn mê bất tỉnh không dậy nữa. Dượng tôi chưa chết mà tôi tính che rạp sửa soạn trước đây.

- Phải đúng bảy ngày nới chết thiệt, chưa đúng bảy ngày không được đâu.

- Linh thì có thiệt nhưng bây giờ hư hết rồi!

- Sao vậy?

- Hôm nay có một lão đạo sĩ tự xưng là Mai hoa chân nhân ở núi Mai Hoa. Ông ta bảo có thể trị bịnh cho Vương An Sĩ được và kêu gia nhân gỡ hình nộm gỗ đào ra. Ông ta còn nói người hại Vương viên ngoại là người đàn ông mà tánh hiểm độc của đàn bà, là người thân trong nà nhưng mang họ ngoài. Như vậy không phải tôi thì là ai? Ông ta đoán không ra tên họ của tôi nên tôi mới chạy về đây.

- Ta Nói cho chú biết, bất luận ông ta là ai cũng không thể cứu được đâu! Tối hôm nọ ta đã làm phép bắt Vương An Sĩ ba hồn thu một hồn, bảy phách giữ hai phách bỏ vào trong bình nhiếp hồn đây. Ông ấy đâu có thể mạnh được?

Trương Sĩ Phương nghe bảo như vậy mới nói:

- Tuy ông bắt hồn của Vương An Sĩ nhốt trong bình nhiếp hồn này, Tôi chắc thế nào Mai hoa chân nhân cũng đến kiếm ông để đòi bình nhiếp hồn cho coi.

- Ông ta không đến thì tốt, còn ông ấy dẫn xác tới đây ta sẽ thúc tánh mạng cho ông ấy là xong chuyện.

- Sợ ông nói mà làm không được đó chớ! Tôi thấy lão đạo sĩ thật là tiên phong đạo cốt, mặt đạo bào màu la,m mặt mũi vàng tươi, ba chòm râu đen nhánh đẹp hơn ông nhiều, đại khái là tài năng cao hơn ông một bậc. Khi đến tìm ông đòi bình, ông không chịu đưa thì phải thế mạng thôi.

- Chú thiệt là chọc ta tức chết đi thôi!

Hai người đang nói tới đó thì bên ngài có tiếng “Vô Lượng Phật”. Trương Sĩ Phương Nói:

- Phải chăng ông ấy đã đến?

Ðổng Thái Thanh nghe nói, tức giận tràn hông, tự nghĩ: “Hay cho tên đạo sĩ này, dám đến phá hư việc của ta, lại còn dẫn xác đến cửa ta nữa! Ta phải cho mi biết thế nào là: “Ra tay trước vẫn hơn ra tay sau bị hại cho biết chừng!”. Nghĩ rồi từ trên vách rút xuống cây bảo kiếm, cầm lăm lăm trong tay, hầm hầm bước ra trước. Mở cửa ra, định đưa kiếm đâm một nhát, nào ngờ nhìn lại người đến không phải là Mai hoa chân nhân, mà là một lão đạo sĩ mình cao tám thước, tam đình nở rộng, trên đầu quấn tóc hình tim trâu, mình mặc đạo bào xanh, lưng cột dây tơ, vớ trắng vân hài, bên sườn một cây bảo kiếm ló cán tua vàng trong bao da cá, vai quảy một chíc đòn gánh với hai bao ở hai đầu. Vị ấy mặt sắc như dao, chơn mày đôi trên cặp mắt to tròn, mũi thẳng miệng vuông, hai tai phủ đầy lông đen. Hàm râu quai nón ngắn cứng như đám kim thép đâm tua tủa. Ðổng Thái Thanh định đâm một nhát, nhưng nhìn kỹ vội rụt kiếm lại, sợ hết cả hồn vía, lật đật bước tới hành lễ.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 12 May 2012, 7:58 PM | Message # 149
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 142Hai yêu đạo tham tài thi tà thuật
Hai hào kiệt lập kế trộm bình hồn
Ðổng Thái Thanh cầm kiếm định đâm người mới tới, nhưng nhìn kỹ lại chẳng phải người nào khác mà chính là Trương Thái Tố, sư huynh của mình đi ra ngoài mới trở về. Ðổng Thái Thanh bước tới hành lễ, Trương Thái Tố tức giận mắng:

- Hay cho sư đệ! Ta dạy ngươi học đạo được bao nhiêu tài nghệ, bây giờ ngươi lại cầm kiếm giết ta hử? Thiệt là quá sức rồi!

- Xin sư huynh chớ nóng giận, trong việc này có một đoạn ẩn tình.

- Ẩn tình gì thế?

- Sư huynh vào trong rồi đệ sẽ nói.

Trương Thái Tố bước vào bên trong, hỏi:

- Một đoạn sự tình gì thế?

- Này sư huynh, phương pháp hại người anh dạy tôi thiệt là linh ghê. Hiện tôi đã hại được một người.

- Ai vậy?

- HạI Vương An Sĩ ở thôn Vĩnh Minh.

Trương Thái Tố nghe rồi đùng đùng nổi giận, nói:

- Ngươi hại người khác ta không giận, lại nhè hại Vương Sĩ An chớ! Ta hỏi ngươi nè: Hai khoảng ruộng hương hỏa của miếu chúng ta ai cúng vậy?

- Vương An Sĩ.

- Sửa sang lại điện là tiền của ai?

- Vương An Sĩ.

- Sổ hóa duyên ai viết cho ta? Một năm bốn mùa ai cúng đèn dầu? Lương thực chi dùng trong miếu ai cúng?

- Cũng Vương An Sĩ.

- Ngươi đã biết tất cả đều là của Vương An Sĩ cúng. Ông ta là thí chủ đứng hàng đầu của miếu chúng ta mà ngươi đi hại ông ấy thì còn lương tâm nữa không?

- Không phải tôi muốn hại ông ấy đâu! Ðó là Trương Sĩ Phương bảo tôi hại ông ấy hắn trả tôi 500 lượng bạc đấy.

Trương Thái Tố nghe xong “a” lên một tiếng, nói:

- Ðã có 500 lượng bạc, kể cũng được đi! Giết người lấy máu đào đổi bạc trắng đấy! Ta chỉ tưởng giết không thôi, chớ làm như vậy cũng được.

Trương Sĩ Phương nghe nói lúc đầu tưởng là không xong, chừng nói đến 500 lượng bạc, Trương Thái Tố khỏi ý tham, đổi giận làm vui, mới yên tâm. Trương Thái Tố nói:

- Ông hại được người ta, tại sao lại cầm kiếm muốn chém tôi vậy?

Ðổng Thái Thanh nói:

- Hiện giờ có một người xưng là Mai hoa chân nhân gỡ hình nộm gỗ đào đi. Tôi tưởng là ông ta đến kiếm tôi để đòi bình nhiếp hồn, cho nên mới xách kiếm chạy ra chớ! Cái ông lão đạo sĩ ấy thiệt là quá hư công chuyện của mình hết trọi!

- Không hề chi! Ta dạy ông hại người bảy ngày mới chết. Ta sẽ làm phép bắt ông ta chết ngay bữa nay thôi. Này Trương Sĩ Phương, chú đi mua cho ta một ít vật dụng để tối nay ta làm cho Vương An Sĩ hết thở luôn. Trương Sĩ Phương, ngày mai chú lo việc tang ma là vừa!

Trương Sĩ Phương mừng quá, lập tức đi mua những đồ cần dùng ngay. Tối lại, đợi đến canh hai trăng tỏ đầy trời, Trương Thái Tố mới đặt một bàn hương án trong viện, lột mũ ra, để tóc xõa, tay cầm kiếm đốt hương đảo cáo:

- Tam thanh giáo chủ ở trên, xin bảo hộ đệ tử Trương Thái Tố hại được Vương An Sĩ để có 500 lượng bạc của Trương Sĩ Phương đền ơn. Con sẽ may áo choàng Tam Thanh giáo chủ để hoàn nguyện.

Ông ta cầu đảo như thế, chớ thực ra Tam Thanh giáo chủ đâu có vì cúng áo choàng mà giúp đỡ hại người, cũng đâu phải là thần tiên để ý đến việc này! Trương Thái Tố đảo cáo xong rồi đốt ba đạo bùa, dùng mũi kiếm huơi lên, miệng đọc lâm râm. Ba đạo bùa đốt xong, lão đạo sĩ dùng mũi kiếm chỉ lên hô: “Thái Thượng Lão Quân, cấp cấp như lệnh!”, rồi giở nắp bình nhiếp hồn ra, tức thì có một trận gió lạnh buốt, kèm theo tiếng ò ò như bò rống, từ bên ngoài đưa vào bình như làn gió xoáy. Ðó là hồn phách của Vương An Sĩ bị lão đạo sĩ thâu vào trong bình nhiếp hồn, rồi dùng lụa đỏ bịt lại, cột bằng chỉ ngũ sắc. Hai lão đạo sĩ cùng Trương Sĩ Phương bước sang Tây phối phòng. Trong nhà này sát vách có một cái bàn bát tiên, hai bên có ghế dựa. Hai lão đạo sĩ ngồi ở ghế dựa, để bình nhiếp hồn lên giữa bàn. Trương Thái Tố nói với Trương Sĩ Phương:

- Trương Sĩ Phương, chú không tin thì đi về xem thử, dượng chú bây giờ hết thở rồi! Ngày mai chú bắt đầu làm đám, có thể đưa bọn ta 500 lượng bạc được rồi; còn không đưa, ta thâu hồn chú vô đây luôn.

- Tôi lẽ nào lại không đưa.

Ðang nói tới đó thì nghe phía sau Ðông phối phòng có tiếng người la:

- Tôi muốn treo cổ đây!

Trương Thái Tố nghe la, nói:

- Này hiền đệ, ta nghe bên Ðông có người la sắp sửa treo cổ, chúng ta đi xem thử, đâu có lý bỏ mặc người ta?

Ðổng Thái Thanh nói:

- Ði xem thử! Tôi nghe tiếng đó hình như ở sau viện phía Ðông.

Nói rồi hai lão đạo sĩ cùng Trương Sĩ Phương chạy ra, khép cửa lại, chạy vòng ra Ðông phối phòng xem thử. Trong viện này nguyên có một gốc cây, trên cây lừng lững một cái áo choàng, thấy người ấy đầu đội khăn tráng sĩ sáu múi màu thúy lam, tiễn tụ bào cùng màu, chân mang giày đế mỏng, mặt mũi trắng trẻo, tuấn phẩm hơn người. Người ấy đang mở thắt lưng cột trên cây, miệng nói lẩm nhẩm:

- Hết rồi! Người ta sống có nơi, chết có chỗ. Diêm Vương ấn định canh ba chết, đâu để người rốn lại canh năm? Ta chết đây, ta chết đây, ta chết đây, mọi việc kể như xong!

Lão đạo sĩ thấy vậy, nói:

- Này bạn, bạn làm sao lại tới viện chúng tôi định treo cổ thế? Chúng tôi cùng bạn không oán thù, trước đây không quen biết, sao bạn lại làm như thế?

Người đó ngẩng đầu lên nhìn rồi nói:

- Ðạo gia không nên lấy làm lạ, tôi thật không biết trong miếu có người, tôi tưởng miếu trống không thôi! Nếu tôi biết miếu có chủ, thì tôi dù gan lớn bằng trời cũng không dám đến quấy rầy quý vị.

Lão đạo sĩ nghe những lời rất thông tình lý của người ấy mới nói:

- Bạn ơi! Tại sao bạn lại muốn chết như vậy? Tôi thấy tôn giá đường đường nghi biểu khác người, đại khái không dám nói là tầm thường, nhưng vì sao bạn lại có ý nghĩ không hay ấy?

Người ấy đằng hắng một tiếng rồi nói:

- Ðạo gia đã hỏi, tôi một lời khó nói hết! Tôi vốn là người Trấn Giang sống về nghề bảo tiêu. Lần này tôi đưa 20 vạn lượng bạc đi qua vùng trũng của mạn Ðông này, chẳng ngờ gặp phải một ổ cường đạo, ước chừng 40 – 50 tên. Chúng chặn tôi lại muốn cướp xe hàng, tôi nói tên tiêu cục của chúng tôi, nhưng bọn giặc này bất kể đến. Chúng bảo: - Dù cho hoàng thượng đi qua đây cũng phải nộp tiền mãi lộ. Tôi bắt buộc phải động thủ. Chúng nhiều người thế đông, một mình tôi đâu thể địch lại! Hai mươi vạn lượng bạc bị chúng cướp sạch tôi càng nghĩ càng thấy khó xử! Muốn trở về ư? Không tránh khỏi tù tội! Khách họ đâu có chịu để yên, bắt tôi phải bồi thường, mà tôi tiền đâu để bồi thường cho họ? Tôi tính chỉ còn có nước chết mà thôi!

Ðổng Thái Thanh hỏi:

- Trong nhà bạn có bao nhiêu người?

- Trong nhà tôi có mẹ già tóc bạc, cô vợ còn son trẻ, đứa con vị thành niên, ba người: mẹ già, vợ trẻ, con thơ.

- Trong bạn đã có mẹ già, vợ mọn như vậy, nếu bạn chết đi, thì người trong nhà biết trông cậy vào ai? Tôi khuyên bạn đừng nên nghĩ quẩn! Bạn hãy đến nha môn địa phương báo cáo để lưu ẩn tích này lại rồi trở về, để chứng tỏ việc bạn mất cướp là có thật. Nếy khách không tin thì bảo họ đến nha môn địa phương đây mà điều tra kỹ vụ án này, khách họ cũng không thể bắt đền bạn được. Bạn nghĩ thế có đúng không? Bạn hãy đi mau đi! Tôi cũng không mời bạn vào miếu làm chi, vì hôm nay miếu chúng tôi có Phật sự.

Người ấy gật đầu, nói:

- May được đạo gia chỉ lối cho tôi, tôi hết lòng cảm tạ đạo gia.

Người ấy nói xong cúi đầu lễ thật sâu, rồi gỡ cái áo choàng trên cây xuống, lập tức nhảy qua tường mà đi. Lão đạo sĩ quay trở vào, vừa đến trong viện thì thấy ở Tây phối phòng có một người râu đỏ mặt chàm đương trộm bình nhiếp hồn. Lão đạo sĩ nhìn thấy, tức giận hét lên:

- Ðồ nghiệt chướng to gan!

Tức thời đóng ngay cửa lại. Những người mới tới Tam Thanh quán không ai khác, mà chính là Lôi Minh và Trần Lượng. Hai người này đi đâu thế? Nguyên khi Tôn Ðạo Toàn ở trong nhà Vương An Sĩ gỡ hình nộm bằng gỗ đào ra mà Vương viên ngoại vẫn chưa ngồi dậy được. Mọi người mới hỏi:

- Thưa tiên trưởng! Lão nhân gia thấy bịnh của chủ chúng tôi như thế nào?

- Viên ngoại của các ngươi không cần biết đến làm chi! Tối nay ta tìm được hồn về, viên ngoại sẽ tỉnh lại ngay.

- Bịnh của lão viên ngoại chúng tôi nếu được lão nhân gia cứu trị lành mạnh, chắc chắn người sẽ cảm tạ lắm!

- Tôi không cần cám ơn, làm việc này là để tạo công đức thôi! Tôi phải đi tìm hồn đây. Tối sẽ gặp lại.

Nói rồi Tôn Ðạo Toàn đi ra khỏi nhà Vương viên ngoại, thẳng đến quán rượu ở Hải Sanh kiều, nơi đó Lôi Minh và Trần Lượng đang chờ sẵn. Gặp Tôn Ðạo Toàn, Lôi Minh và Trần Lượng nói:

- Sư huynh uống rượu nhé!

Ba người uống rượu xong, Tôn Ðạo Toàn kêu Lôi Minh và Trần Lượng ra khỏi quán, đến chỗ vắng, nói:

- Hai sư đệ, sư phụ có dặn tối nay hai sư đệ phải đến Tam Thanh quán ở phía Tây này. Sư phụ nói trên bàn trong phối phòng phía Tây của miếu này có một cái bình tên là Nhiếp hồn bình. Hồn sư tổ Vương An Sĩ của chúng ta bị mấy ông đạo sĩ của miếu này bắt nhốt vào trong bình đó. Hai sư đệ hãy đi trộm chiếc bình ấy về cứu viên ngoại. Phải hết sức cẩn thận mới được! Hai lão đạo sĩ không dễ gì tha thứ, họ đều biết yêu thuật tà pháp cả. Hai sư đệ phải để tâm lắm mới được!

Lôi Minh, Trần Lượng gật đầu, lập tức đi ngay. Lôi Minh nói:

- Này tam đệ, hai đứa mình đi lấy trộm nè! Nhị ca sử dụng thuật phi thiềm tẩu bích, tài trộm lấy thần tình thì anh hơn tôi. Còn sử dụng tài ăn nói, gặp ai nên nói lời gì, cơ xảo linh hoạt, mắt nhạy bén thì anh phải nhường tôi. Nhị ca nè, anh trộm bình đi! Tôi sử dụng kế điệu hổ ly sơn dụ mấy đạo sĩ ra ngoài cho.

- Chú làm sao sử dụng kế điệu hổ ly sơn được?

- Tôi cũng không nhất định, thấy cần việc nào thì làm việc đó. Có thể là phóng hỏa, có thể là giả thần giả quỷ cũng nên.

Hai người nói tới đó thì đã tới trước cổng miếu. Trần Lượng nói:

- Nhị ca, anh ở phía Tây xem tôi ở phía Ðông sử dụng kế điệu hổ ly sơn đây!

Trần Lượng nhảy lên tường xem thấy hai lão đạo sĩ đang ở trong phối phòng phía Tây, bên Ðông của một gian hậu viên có một gốc cây. Trần Lượng la lên:

- Ta treo mình đây!

Lôi Minh thấy hai lão đạo sĩ đi ra, bèn từ nóc nhà nhảy xuống, vừa định tiến vào phối phòng phía Tây, nhưng lại sợ trong đó có người, vì hồi nãy quên hỏi Tôn Ðạo Toàn miếu này có mấy đạo sĩ. Lôi Minh trong lòng còn do dự, nhưng lại sợ hai lão đạo sĩ trở lại bắt gặp, bèn đến bên Ðông xem thử, thấy hai lão đạo sĩ đang nói chuyện với Trần Lượng. Lôi Minh trở lại vừa muốn xô cửa, lại sợ trong phòng có người, nghe ngóng một hồi mới dám xô cửa tiến vào. Hai lão đạo sĩ trở lại thấy Lôi Minh đang đưa tay ôm cái bình nhiếp hồn. Ðổng Thái Thanh hét lên:

- Ðồ nghiệt chướng to gan!

Lôi Minh ngoái đầu nhìn lại, thấy hai đạo sĩ đã về đến cửa rồi, bèn bỏ bình nhiếp hồn, rút dao định xông ra ngoài. Nào ngờ Trương Thái Tố lấy tay chỉ một cái, dùng định thân pháp trồng cứng Lôi Minh lại.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 12 May 2012, 7:59 PM | Message # 150
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 143Lôi Minh lanh trí giết Trương Thái Tố
Ngộ Thiền thổi khí cợt Ðổng Thái Thanh
Trương Thái Tố dùng định thân pháp trồng cứng Lôi Minh lại mới nghiệm sự việc, bèn nói với Ðổng Thái Thanh:

- Hiền đệ, thằng mặt trắng định treo cổ hồi nãy cùng phe với thằng này đấy; một đứa dùng kế điệu hổ ly sơn, còn một đứa ở lại trộm bình, có đúng không nào?

- Có lý đấy!

Ðổng Thái Thanh nói rồi, lập tức kêu Trương Sĩ Phương lấy dây trói Lôi Minh lạu. Hai lão đạo sĩ ngồi xuống nói với Lôi Minh:

- Cái tên lớn mật này, mi dám tới đây lấy trộm bình nhiếp hồn của ta chớ! Mi họ gì? Ai sai mi đến đây? Cái thằng mặt trắng dùng kế điệu hổ ly sơn là ai? Hãy mau nói thiệt đi!

- Tôi tới một mình thôi! Cái thằng mặt trắng nào tôi đâu có biết?

- Ai kêu mi tới trộm bình nhiếp hồn của ta?

- Tôi tự đến lấy trộm thôi.

- Tại sao mi không lấy trộm cái khác mà lấy cái bình đó?

- Làm ăn trộm thấy cái gì thì lấy cái nấy. Tôi thích cái bình đó nên trộm lấy nó.

Trương Thái Tố nói:

- Cái thằng này đại khái là không chịu nói thiệt. Trương Sĩ Phương! Vào lấy dây và gậy ra cho ta. Ta không đánh nó, nó không chịu nói mà.

Trương Sĩ Phương lập tức vào bên trong lấy dây ra. Trương Thái Tố lột quần áo Lôi Minh ra, lấy dây nhúng nước cột rút lên. Lôi Minh buột miệng mắng lớn. Rẹt rẹt rẹt, mấy chục roi liên tiếp bổ vào người làm Lôi Minh khắp mình đều mang thương tích. Trần Lượng đứng bên ngoài chờ một hồi lâu không thấy Lôi Minh trở về mới lén vào trong dọ thử, thấy lão đạo sĩ đang đánh Lôi Minh lia lịa. Trần Lượng thấy nhị ca mình bị treo đánh như vậy lòng đau xót vô cùng! Muốn nhảy xuống cứu mà biết các đạo sĩ có yêu thuật tà pháp, mình không phải là đối thủ của họ; còn không nhảy xuống cứu, mắt thấy nhị ca bị hành hạ như vậy, lòng càng thêm bất nhẫn. Lòng đang rối bời, trực nhìn ra thấy phía sau đại điện có rất nhiều củi khô, Trần Lượng tức thì móc Tự lai hỏa châm vào đống củi khô ấy, giây lát cả đại điện đều bén lửa. Trương Sĩ Phương bỗng nhiên nhìn thấy bên ngoài sáng rực, lật đật chạy ra xem thì thấy đại điện bị cháy rồi. Trương Sĩ Phương vội la lên;

- Không xong, không xong! Ðại điện bị bén lửa rồi!

Ðổng Thái Thanh nghe la, trước hết cầm bình nhiếp hồn cùng Trương Thái Tố và Trương Sĩ Phương chạy ra phía sau hậu điện tìm cách cứu lửa. Trần Lượng bấy giờ mới bước vào cõng Lôi Minh ra, thẳng về Hải Sanh kiều. Ngoái lại xem thấy Tam Thanh quán bị lửa hoành hoành, bốc cao có ngọn. Trần Lượng về Hải Sanh kiều tìm gặp Tôn Ðạo Toàn. Tôn Ðạo Toàn hỏi:

- Hai sư đệ có trộm được bình nhiếp hồn không?

- Sư huynh ơi! Chẳng những bình nhiếp hồn trộm không được mà nhị ca còn bị lão đạo sĩ đánh đến nỗi thương tích đầy mình đây nè! Tôi phải dùng kế điệu hổ ly sơn mới cứu được nhị ca đó. Chúng ta phải tìm một nới nào để nhị ca nghỉ ngơi rồi mình thoa thuốc chỉ thống mới được!

- Bây giờ mình đến nhà Vương viên ngoại nhé!

Nói rồi Tôn Ðạo Toàn dẫn Trần Lượng cõng Lôi Minh đến nhà họ Vương, bảo Trần Lượng đứng một bên chờ đợi, Tôn Ðạo Toàn bước tới gọi cửa; quản gia Vương Hiếu nhìn thấy, nói:

- Tiên trưởng đến rồi à? Hay quá!

- Ta có hai đứa em đi phụ bắt hồn bị mệt, muốn mượn thư phòng của mấy chú nghĩ ngơi, mấy chú lén cho nghĩ nhờ được không?

- Ðược mà, để chúng tôi mở cửa, tiên trưởng và họ vào nghỉ.

Tôn Ðạo Toàn cùng Trần Lượng cõng Lôi Minh vào trong cho Lôi Minh nằm nghỉ định thần lại rồi mới thả rèm, rịt thuốc Kim sang chỉ thống. Tôn Ðạo Toàn ngồi ở phòng ngoài, giây lát gia nhân dâng trà và hỏi:

- Thưa Tổ sư gia, ngài tìm được hồn của viên ngoại chúng tôi chưa? Viên ngoại đã ngừng thở rồi.

- Chú vào bên trong thưa với thái thái là không hề chi đâu. Thái thái đừng có khóc, ta bảo đảm là viên ngoại không chết đâu!

Ðang nói tới đó thì bên ngoài có tiếng ồn ào:

- Tam Thanh quán bị cháy rụi rồi.

Tôn Ðạo Toàn thấy gia nhân chạy ra, mới nói:

- Hai sư đệ đừng nên chộn rộn, Tam Thanh quán bị cháy rụi rồi! Thế nào hai lão đạo sĩ ấy cũng đến đây tìm ta để thí mạng coi.

Trần Lượng nói:

- Vậy thì hết cách rồi! Tôi đâu có thể thấy nhị ca bị đánh nhừ tử như vậy! Họ nếu không đến thì tốt, còn nếu họ đến tìm thì ba chúng ta cùng liều mạng với họ.

- Việc đã đến như này, hai vị sư đệ cũng không cần phải lo cho ta. Hai lão đạo sĩ ấy đều biết tà thuật, hai vị sư đệ động thủ với họ chỉ có chết uổng mà thôi, chi bằng trốn đi là hay nhất. Còn phần ta đã có cách! Họ đến tìm ta, ta đi với họ là xong!

Bàn tính tới đó thì trời đã sáng tỏ. Bên ngoài có tiếng gọi cổng, gia nhân chạy ra xem thì là Ðổng Thái Thanh và Trương Thái Tố. Hai lão đạo sĩ ấy thấy miếu mình bị lửa thiêu rụi không còn một miếng ngói, mới dậm chân nói:

- Trương Sĩ Phương, cũng tại vì chú mà miếu ta bị cháy rụi như vậy. Ta phải kiếm Mai hoa chân nhân để thí mạng với ông ấy mới được. Hai thằng này chắc là do Mai hoa chân nhân phái đến đây!

Trương Thái Tố nói:

- Ta biết Mai hoa chân nhân này rồi, ông ấy là vượn linh hóa thân. Chúng ta đi tìm ông ấy đi!

Nói rồi hai đạo sĩ cùng đến nhà Vương An Sĩ gọi cửa. Gia nhân mở cửa nhìn thấy quen, mới hỏi:

- Ðổng đạo gia, Trương đạo gia, hai vị đi đâu, có việc gì mà đến đây sớm vậy?

Trương Thái Tố hỏi:

- Trong nhà này có Mai hoa chân nhân đến ở không?

- Có đấy!

- Chú kêu ông ta ra đây, nói là có chúng tôi đến tìm ông ấy có việc.

Gia nhân lập tức vào bên trong nói:

- Thưa tiên trưởng, hiện giờ bên ngoài có Ðổng đạo gia và Trương đạo gia ở Tam Thanh quán đến tìm Ngài.

Tôn Ðạo Toàn nói với Lôi Minh và Trần Lượng:

- Hai vị sư đệ hãy trốn đi nhé!

- Sư huynh, hai đứa tôi gây họa lại bỏ đi để liên lụy cho sư huynh coi sao được?

- Thôi, hai sự đệ đi đi. Sư huynh ra gặp họ.

Tôn Ðạo Toàn bước ra cửa, Ðổng Thái Thanh nhận ra là người quen mới nói:

- Té ra là đạo huynh!

Tôn Ðạo Toàn nói:

- Hai vị đạo hữu muốn nói điều chi, chúng ta hãy tìm chỗ vắng vẻ sẽ nói. Sự việc của hai người nói qua nói lại, để cho người khác nghe họ sẽ cười cho. Chúng ta là người Tam Thanh giáo, việc của chúng ta nên tìm chỗ riêng nói tốt hơn.

Trương Thái Tố nói:

- Vậy thì hãy theo ta.

Ba vị đạo sĩ cùng nhau đi về hướng Hải Sanh kiều, nào ngờ bọn Lôi Minh, Trần Lượng đã nhảy tường ra ngoài ngầm theo dõi xa xa ba người. Ðến Hải Sanh kiều, trời đã sáng rõ. Trương Thái Tố nói:

- Tôn Ðạo Toàn, ông hãy nói đi!

- Chúng ta đi quá phía Bắc chút nữa, đến dưới núi Thiên Thai, chỗ ấy vắng vẻ sẽ nói chuyện.

- Ừ, thì đi!

Ba người lại tiếp tục đi đến chân núi Thiên Thai. Tôn Ðạo Toàn hỏi:

- Hai vị đại hữu tìm tôi có việc chi?

Ðổng Thái Thanh nói:

- Ông vô cớ phá hư việc của tôi, lại còn sai thằng mặt trắng, thằng mặt xanh đến đốt miếu của tôi nữa. Tôi đâu có thể tha ông được!

- Hai vị đạo hữu chớ nóng giận! Chúng ta đều là người Tam Thanh quán cả. Ðạo hữu đưa bình nhiếp hồn cho tôi, tôi sẽ nói với Vương viên ngoại cất lại Tam Thanh miếu y như cũ đền cho đạo hữu. Còn hai thằng mặt xanh mặt trắng nào đó không cần nhắc đến nữa. Ðạo hữu thấy có được không?

- Ông định xí xóa hả? Ðâu có được! Bữa nay ta phải băm vằm ông ra mới hả được cơn giận của ta! Còn bình nhiếp hồn ư? Chính ta cũng nói với viên ngoại sửa miếu được, cần gì ông phải nói chớ?

- Hai đạo hữu đừng nổi nóng, có gì thư thả hãy nói.

Ðổng Thái Thanh đâu có chịu nghe, đưa tay rút soạt bảo kiếm nhằm Tôn Ðạo Toàn đâm một nhát. Tôn Ðạo Toàn không trả đòn, chỉ tránh qua một bên, miệng cứ nhún nhường năn nỉ:

- Hai vị đạo hữu tha thứ cho tôi! Tôi xin dập đầu tạ lỗi với hai vị mà hai vị chưa bằng lòng sao?

Ðổng Thái Thanh cứ theo đâm chém mãi. Trương Thái Tố đứng day mặt về hướng Nam theo dõi và mắng lớn:

- Không giết được ông, không hả được cơn giận của hai ta!

Ngay lúc đó, Lôi Minh và Trần Lượng từ hướng Ðông đi vòng lên hướng Bắc ngồi núp sau tảng đá. Lôi Minh nhìn, nói:

- Này tam đệ, sư huynh chúng ta không chịu trả đòn, cứ tránh mãi. Hai thằng cha đạo sĩ này thiệt đáng giận! Ta lừa đi họ bất phòng, mình làm thịt bớt đi để trả mối thù của ta.

Nói rồi, Lôi Minh rút dao đi lần tới trước. Trương Thái Tố đứng day mặt về hướng Nam, Lôi Minh ở phía sau ông ta đi lại, bụng nghĩ thầm: “Nếu ông không ngoái đầu lại là ta làm thịt ông liền”. Nào ngờ lão đạo sĩ tội ác đầy trời đã tới hồi lãnh quả báo nên không ngoái đầu lại, chỉ cố nhìn chăm chăm về phía Ðổng Thái Thanh động thủ. Lôi Minh bước đến gần, bất thình lình lia dao tới trước, máu phun có vòi, đầu đạo sĩ lăn lóc dưới đất, Ðổng Thái Thanh thấy sư huynh mình bị thằng mặt xanh giết chết mới hét lên:

- Hay cho Tôn Ðạo Toàn, bọn bây một phe với nhau mà! Hè nhau giết sư huynh của ta. Hôm nay ta phải lấy tánh mạng của bọn bây mới được!

Lôi Minh, Trần Lượng nói:

- Ba người chúng ta lấy tính mạng ông thì có!

Ðang nói tới đó thì thấy đầu của Trương Thái Tố bỗng nhiên từ dưới đất bay vọt lên cao hơn hai trượng nhắm ngay đầu của Ðổng Thái Thanh đập xuống. Ðổng Thái Thanh nói:

- Sư huynh, anh chết oan ức đừng có lộng quỷ phá nữa. Tôi tìm được kẻ thù của anh rồi, tôi sẽ báo thù nó cho anh.

Nói mấy lời đó xong, đầu người lại bay lên cao rồi lại nhắm ông ta đập xuống, liên tiếp mấy lần như vậy. Mọi người để ý nhìn kỹ thấy sau gộp đá phía Tây có một vị tiểu Hòa thượng, chính là Ngộ Thiền. Ngộ Thiền từ đâu đến đây? Nguyên Tế Ðiên dẫn Ngộ Thiền lên Tòng Lâm quán thăm Lỗ Tu Chơn. Lỗ Tu Chơn vốn là người chơn tu, khi nói chuyện biết Tế Ðiên là bậc cao tăng đắc đạo nên hai người nói chuyện rất tương đắc. Tế Ðiên lấy Càn khôn điên đảo mê lộ kỳ ra đưa cho Lỗ Tu Chơn, nói:

- Sau này tôi lên Từ Vân quán ở Thường Sơn viện gặp phải một đại nạn, nếu không nhờ đạo hữu cứu tôi thì không xong.

- Thánh tăng nếu cần dùng đến tôi cứ đưa tin, tôi sẽ đến ngay.

Hai bên càng nói càng thân thiết. Lỗ Tu Chơn bèn cầm thầy trò Tế Ðiên ở lại. Hôm sau trời vừa sáng, Tế Ðiên kêu:

- Ngộ Thiền, con đến chân núi Thiên Thai cứu ba sư đệ con.

Ngộ Thiền gật đầu, thẳng đến chân núi Thiên Thai, ẩn mình theo dõi, thấy Tôn Ðạo Toàn cứ năn nỉ mãi. Sau thấy Lôi Minh giết Trương Thái Tố, Ngộ Thiền mới thổi cho đầu người bay bỗng đánh Ðổng Thái Thanh. Tôn Ðạo Toàn dòm thấy mới nói:

- Tiểu sư huynh, mau lai đây!

Ðổng Thái Thanh cũng dòm, nói:

- Hay cho yêu tinh này, mi dám vô lễ thế hử?

Ngộ Thiền phình bụng hớp một hơi thổi Ðổng Thái Thanh bay bổng lên cao cách mặt đất hơn một trượng, rồi rút hơi lại cho lão đạo sĩ rớt bịch xuống. Ðương lúc dồi Ðổng Thái Thanh như vậy thì nghe bên sười núi có tiếng “Vô lượng Phật” và tiếng ca:

Nước sạch trong, nước sạch trong

Trước mắt mây bay hơn phú quý

Khe sâu nước chảy chẳng bụi hồng

Thị thị phi phi thây trối kệ

Hay hay dở dở kể như không

Ấy ai tâm sự nhiều vương vấn

Ðầu non một khúc Cổ Thanh Phong.

Vị lão đạo sĩ ngâm khúc ca xong, mọi người nhìn kỹ sợ hết cả hồn vía!


Đại Bi Chú
 
FORUM » QUÁN BÊN ĐƯỜNG » CHUYỆN TÔN GIÁO » Tế Điên Hoà Thượng (240 Hồi) ("Đồ Khùng" dịch)
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO