Thứ Hai
21 Sep 2020
6:32 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:

PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
FORUM » QUÁN BÊN ĐƯỜNG » CHUYỆN TÔN GIÁO » Tế Điên Hoà Thượng (240 Hồi) ("Đồ Khùng" dịch)
Tế Điên Hoà Thượng (240 Hồi)
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 12 May 2012, 7:59 PM | Message # 151
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 144Lão tiên ông nổi giận bắt Ngộ Thiền
Hai tráng sĩ đêm dò núi Thiên Thai
Ngộ Thiền đang thổi dồi Ðổng Thái Thanh, bỗng nghe bên sười núi có tiếng “Vô lượng Phật”, tiếp theo một bài ca vang lên và một lão đạo sĩ xuất hiện. Vị này đầu đội khăn đạo sĩ bằng vãi cũ, mình mặc áo nạp rách, đôi vớ trắng cao cổ cột lên tới gối, mang dép đế dày, mặt như cổ nguyệt, tóc bạc mặt non với bộ râu quay nón bạc, thật đúng là bậc tiên phong đạo trưởng, trong tay xách một giỏ hoa, sau lưng đeo một Càn khôn ảo diệu đại hồ lô. Lão đạo sĩ mới đến chẳng phải ai khác mà chính là Ðông phương thái duyệt Lão tiên ông Côn Lôn Tử ở Thượng Thanh cung trên núi Thiên Thai. Ðổng Thái Thanh vừa nhìn thấy lật đật bước tớI quỳ tham lễ:

- Tổ sư gia ở trên, đệ tử xin cúi đầu kính lễ.

Tôn Ðạo Toàn cũng quỳ xuống. Ngộ Thiền cũng sợ không dám thổi nữa. Lô Minh, Trần Lượng mù tịt không biết lão đạo sĩ đó là ai. Vị lão đạo sĩ này ở trên núi Thiên Thai, đạo đức rất sâu xa. Tòa núi Thiên Thai này, sài lang hổ báo, rắn độc quái thú rất nhiều, hàng phàm phu tục tử khó mà lên được. Tôn Ðạo Toàn, Ðổng Thái Thanh nhận ra ông ta nên lật đật quỳ xuống hành lễ như vậy. Lão tiên ông nhìn thấy, hỏi:

- Tại sao hai ngươi lại đánh nhau như vậy? Hãy nói thiệt ra! Còn con yêu tinh này là ai vậy?

Tôn Ðạo Tồn thưa:

- Bẩm Tổ sư gia, vị tiểu hòa thượng này là tiểu sư huynh con. Con lễ Tế Ðiên làm thầy để học thêm chút ít pháp thuật.

- Ðược, sơn nhân ta đang muốn tìm Tế Ðiên đây!

- Tại sao lão tiên ông lại muốn kiếm Tế Ðiên để đối nghịch?

Ðó là như vậy: Mấy hôm trước, hai lão đạo sĩ Chữ Ðạo Duyên và Trương Ðạo Lăng bị Lôi Minh, Trần Lượng lột hết y phục. Hại lão đạo sĩ đến chừng tỉnh dậy dòm lại thấy trần truồng như nhộng. Chữ Ðạo Duyên nói:

- Làm sao bây giờ? Nếu đi trên đường sẽ bị người ta thấy mất!

Trương Ðạo Lăng nói:

- Chúng ta hãy đi tìm Tổ sư gia ở Thượng Thanh cung trên núi Thiên Thai đi!

Hai người ban ngày không dám đi, đợi đến lúc trời tối đen mới dám đi lên núi, nhưng không dám đi gần làng xóm. Ðến Thượng Thanh cung, hai người gõ cửa. Ðạo đồng từ bên trong đi ra mởi cửa thấy họ lõa lồ mới hỏi:

- Hai vị làm sao mà cả đến quần áo cũng không có nữa? Chắc là thua bạc người ta rồi phải không?

Chữ Ðạo Duyên nói:

- Không phải đâu! Hai đứa tôi bị Tế Ðiên Hòa thượng hiếp đáp làm khổ đấy. Hai đứa tôi muốn lên gặp Tổ sư gia, cầu xin người trả thù giùm chúng tôi.

Nói tới đó đã vào tới bên trong, gặp Lão tiên ông. Lão tiên ông giận quá, hỏi:

- Hai cái thằng này, tại sao không biết xấu hổ? Cả đến quần cũng không có nữa?

Trương Ðạo Lăng thưa:

- Tại Tổ sư gia không biết đấy thôi. Trên trần thế mới có một Tế Ðiên tăng, hưng Tam Bảo, diệt Tam Thanh. Hắn ta nói Tam Thanh giáo không có người, đều là súc sinh hết, toàn là thứ mang lông đội sừng, không phải là do tứ tạo sinh ra, xương sống chổng lên trời, xương ngang bọc tim. Y phục của hai con đều do hắn lột lấy hết. Cầu xin Tổ sư gia báo thù cho chúng con, cũng là làm nở mặt mày Tam Thanh giáo.

Lão tiên ông nghe xong, nói:

- Ta nghe nói Tế Ðiên Hòa thượng là bậc La Hán, làm sao lại nói những lời như thế được? Ðạo đồng đi lấy hai bộ quần áo cho hai tên này mặc. Chừng nào gặp Tế Ðiên, ta sẽ hỏi lại ông ấy.

Chữ Ðạo Duyên và Trương Ðạo Lăng mặc y phục xong, ở lại trong miếu một ngày rồi mới đi. Hôm nay sáng sớm Lão tiên ông đang hái thuốc trên núi, nhìn thấy dưới núi có một cột yêu khí bốc lên thẳng đến khoảng đẩu ngưu, cho nên mới xuống núi để xem thử. Khi hỏi Tôn Ðạo Toàn, nghe ông ta nói mình bái Tế Ðiên làm thầy nên tiên ông mới nói: - Ta đang kiếm Tế Ðiên đây! Rồi lại hỏi:

- Hai đứa bây tại sao lại đánh nhau thế?

Tôn Ðạo Toàn thưa:

- Con vâng lệnh Tế Công đến cứu Vương An sĩ. Rồi đem việc Ðổng Thái Thanh, Trương Thái Tố hai người bắt hồn nhốt vào bình ra sao thuật lại tỉ mỉ.

Ðổng Thái Thanh nói:

- Thưa Tổ sư gia, Ngài xem Tôn Ðạo Toàn vô cớ sai người đến đốt miếu chúng con, vừa rồi cái thằng mặt xanh kia lại giết sư huynh của con nữa!

Lão tiên ông nói:

- Ðổng Thái Thanh, tên nghiệt chướng này, mi vô cớ không giữ bổn phận, tham của hại người! Trương Thái Tố chết là đáng kiếp! Mi hãy đem bình nhiếp hồn giao ra, không được động thủ nữa thì hôm nay sơn nhân để yên cho mi.

Ðổng Thái Thanh đâu dám không đưa, lập tức lấy bình nhiếp hồn ra giao. Lão tiên ông nói:

- Này Tôn Ðại Toàn, ngươi cầm bình nhiếp hồn này về cứu Vương An Sĩ, còn tên tiểu yêu tinh này là sư huynh của ngươi à? Ðể ta bắt nó đem về treo lên, ngươi hãy đưa tin cho sư phụ Tế Ðiên của ngươi, bảo ông ấy lên núi gặp ta. Ông ấy lên núi chậm ngày nào là ta còn treo tiểu yêu tinh này ngày đó. Chừng nào ông ấy đến, ta sẽ mở thả thằng tiểu yêu tinh này ra.

Tôn Ðạo Toàn cũng không dám nhiều lời. Ngộ Thiền dù sợ cũng không dám chạy đi. Làm sao dám chạy đi cho được? Vì biết rằng Lão tiên ông đang đeo sau lưng một chiếc Càn khôn ảo diệu đại hồ lô, bất luận là yêu tinh tiên đạo gì, hễ thâu vào đó một giờ ba khắc sẽ hóa làm máu mủ hết! Lão tiên ông lập tức bắt Ngộ Thiền bỏ vào trong giỏ hoa xách lên núi.

Lôi Minh, Trần Lượng chứng kiến cảnh đó lòng lo như lửa đốt. Lôi Minh nói:

- Sư huynh, cái lão lộn sòng kia bắt sư huynh của chúng ta đi rồi, anh để mặc vậy sao?

- Hai vị sư đệ không biết đấy! Lão tiên ông ấy thần thông quảng đại, pháp thuật vô biên, rớ vô không được đâu! Cả đến tiểu sư huynh chúng ta đạo hạnh dường ấy mà còn không dám chạy đi, ta càng không dám đụng tới ông ấy.

Lôi Minh, Trần Lượng nghe nói uất lên tận cổ, nói:

- Sư huynh ngán ông ấy chớ chúng tôi đâu có ngán. Tiểu sư huynh chúng ta bị ông ấy bắt đi làm sao hai chúng tôi khoanh tay làm ngơ cho được?

- Hai vị sư đệ định làm gì nào?

- Chớ chẳng phải lão ở trong miếu trên núi này sao?

- Ðúng thế!

- Hai đứa tôi phải chặt mổ lão này để trả thù cho tiểu sư huynh mới được.

- Hai vị sư đệ ngàn muôn lần đừng nên làm thí càn như vậy! Lão đạo sĩ ấy khống giống như các vị khác đâu. Hai vị sư đệ đâm đầu vào chỉ chết uổng mạng thôi. Theo ta thấy không nên đâm vào đó vẫn hơn.

- Anh nói không tính, chớ hai chúng tôi tính liều mạng với ông ấy đây!

Nói rồi hai người chạy nhầu lên núi. Tôn Ðạo Toàn hai ba lần ngăn cả không được.

Hai người chạy theo dấu lão đạo sĩ, căng mắt ra nhìn mà không thấy lão đạo sĩ đâu cả. Hai người làm sao theo kịp được vì lão đạo sĩ vận chẩn cước phong! Hai người cố chạy theo, đường núi rất là quanh co gập gềnh, không bằng phẳng chút nào! Ðang đi tới trước, bỗng gặp một đường khe rộng ước chừng năm trượng, sâu hun hút, ở giữa chỉ có một cây cầu độc mộc gác ngang, hai bên chẳng có con đường nào khác, nếu không bước lên cầu độc mộc này thì không thể qua được. Trần Lượng nhìn thấy cây cầu này quá củ kỹ, đều đã mục hết; lấy tay lắc thử thấy đầu kia chúc xuống dưới. Trần Lượng nói:

- Nhị ca, anh xem nếu không nhờ cây cầy này thì đâu có thể qua bên kia được? Nếu bước ra giữa cầu, nhỡ gãy một cái thì xương thịt nát như tương là cái chắc!

- Chúng ta phen này liều chết, chẳng phải là giết lão đạo để cứu tiểu sư huynh ra sao?

- Phải đấy!

Hai người lập tức thi triển phép Lục địa phi đằng bước qua cầu. May mắn không việc gì, mới thở phào đi tiếp tới phía trước. Ði được vài dặm bỗng thấy phía trước có một con mãnh hỗ, hai mắt giống như hai lồng đèn, miệng há to như chậu máu, đuôi quất qua quất lại quét mấy cục đá nhỏ trên đất bay rào rào. Lôi Minh, Trần Lượng nhìn thấy sợ mất cả hồn vía. Lôi Minh nói:

- Lão tam ơi, chú xem con quỷ đòi mạng ở trước kìa! Nếu muốn trở lại đi qua chiếc cầu độc mộc đó không khéo rớt xuống cũng toi mạng, còn con mãnh hổ này rượt theo chắc gì chạy kịp nó?

Hai người tính:

- Thôi, liều chết may ra được sống!

Nói rồi cùng rút dao đi xăm xăm tới. Ði tới trước mãnh hổ, cọp đưa mũi ngửi ngửi, ngoắc đuôi rồi bỏ đi. Lôi Minh, Trần Lượng sợ mướt cả mồ hôi. Trần Lượng nói:

- Nhị ca, hai đứa mình không có mùi người ta nên cọp ngửi rồi ngoắc đuôi bỏ đi như thế!

- Thôi, chúng ta đi đi, bọn mình chắc không phải là thức ăn của nó đấy!

Nói rồi hai người tiếp tục đi tới, mắt thấy mặt trời đã lặn về Tây. Ðang đi tới trước, trực nhìn lên đỉnh núi, trước mặt một con mãng xà dài hơn 30 trượng, to cỡ bằng cái lu, hai con mắt giống như hai dĩa đèn. Lôi Minh, Trần Lượng mới gặp con cọp sợ đến toát mồ hôi, sởn cả gai ốc, vừa ráo mồ hôi lấy lại tinh thần đôi chút, bây giờ lại gặp đại mãng xà này hai người sợ đến nỗi hồn bay ngàn dặm! Không đi trước cũng không được vì trên núi không có con đường nào khác. Trần Lượng nói:

- Nhị ca ơi, sống có chỗ, chết có nơi! Hồi nãy cọp không ăn thịt mình, con đại mãng xà này chắc cũng không hại người đâu! Mình cứ lặng lẽ xông tới đi.

Mới nói tới đó thì con đại mãng xà nổi một trận quái phong đi mất. Lôi Minh, Trần Lượng nói:

- Hú vía, hú vía! Hai đứa mình coi như được đẻ một lần nữa!

Hai người lại chầm chậm đi lên đến Thượng Thanh cung. Lúc đó vào khoảng canh hai, sao sáng đầy trời, ánh trăng nhàn nhạt, bóng núi lặng lẽ nghiêng nghiêng. Nhìn thấy nơi đây trước miếu sau ba tầng đại điên, địa thế không phải nhỏ. Cổng day về hướng Bắc, bên trên đắp chữ vàng “Hộ quốc Sắc tứ Thượng Thanh cung”, hai bên có hai cửa phụ đều đóng kín. Ngoài cổng có hai cây phan, trong sân miếu có hai cột cờ. Lôi Minh, Trần Lượng xem rồi nhún mình nhảy lên tường vào trong quan sát. Chính giữa là năm gian đại điện có nguyệt đài, hai bên đều có phối điện. Viện giữa trồng tùng trúc đang lắc lư trước gió. Phía Ðông đại điện có dựng bức bình phong bốn cánh, đó là viện ở tầng hai. Hai người nhảy tường vượt nóc giở thuật phi thiềm tẩu bích như đi trên đất bằng, chạy thẳng ra phía sau. Ðứng trên nóc nhà nhìn xuống thấy bên chái Ðông có ánh đèn. Ở viện này cũng có phòng tứ hợp, thượng phòng Bắc có năm gian, tòa phía Nam cũng có năm gian, Ðông Tây phối phòng cũng đều có năm gian. Ở thượng phòng Bắc phát ra ánh đèn. Lôi Minh, Trần Lượng đến mái trước Bắc thượng phòng, sử dụng thức Trân châu đảo quyển liêm và Dạ xoa thám hải, móc chân ngoái đầu nhìn xem, thấy trong nhà trên bàn sát vách tường phía Bắc có một ít sách vở, trước bàn bát tiên có đặt một đĩa dầu, lão đạo sĩ ngồi trên ghế dựa bên trên bàn bát tiên coi sách dưới ánh đèn. Phòng này tranh tối tranh sáng, nhìn lên sàn nhà thấy Ngộ Thiền bị treo ngược tòn ten trên đó. Lôi Minh, Trần Lượng nhìn thấy khí uất tận cổ, lập tức đưa tay rút dao từ trên nóc nhà nhảy xuống, xông vào nhà vén rèm định giết lão đạo sĩ. Nào ngờ lão đại sĩ ngước đầu lên, nói:

- Hay cho bọn nghiệt chướng, cuồng đồ lớn mật!

Nói rồi lấy tay chỉ một cái, dùng định thân pháp trồng cứng Lôi Minh, Trần Lượng tức quá buột miệng mắng lớn. Lão đạo sĩ lập tức gọi:

- Bây đâu, trói hai tên tiểu bối này đem ra sau kết thúc tánh mạng nó cho rồi!


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 12 May 2012, 8:00 PM | Message # 152
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 145Thôn Vĩnh Ninh làm phép cứu Vương An Sĩ
Hàn gia viện đuổi bắt Chương Hương Nương
Khi lão tiên ông kêu trói Lôi Minh và Trần Lượng đem ra sau kết thúc tánh mạng, thì có người ở một bên chạy đến xin:

- Thưa sư phụ, xin lão nhân gia đại phát lòng từ bi cho! Hai người này là anh em kết nghĩa và cũng là ân nhân cứu mạng của con. Xin Tổ sư gia nể mặt đệ tử mà tha cho họ! Hai vị hiền đệ cùng ta ra sau đi!

Lôi Minh, Trần Lượng nhìn người vừa nói câu đó chính là Dạ hành quỷ Tiểu côn lôn Quách Thuận. Lôi Minh, Trần Lượng đang mắng chửi. Quách Thuận nói:

- Hai vị hiền đệ đừng mắng chửi chớ!

Nói rồi lập tức đưa Lôi Minh, Trần Lượng ra sau. Lão tiên ông còn đang tức giận chưa nguôi. Trời bắt đầu sáng rõ, bỗng nghe bên ngoài có tiếng “Vô lượng Phật”. Tiểu đồng chạy ra xem, người đến là Tôn Ðạo Toàn. Tôn Ðạo Toàn dưới chân núi Thiên Thai thấy Lôi Minh, Trần Lượng đuổi theo lão tiêng ông mà cản không được, không biết làm sao, bèn cầm nhiếp hồn trở về thôn Vĩnh Ninh. Tới nhà Vương An Sĩ gọi cửa, gia nhân ra mở cửa, hỏi:

- Ðạo nhân đã tới à? Có tìm được hồn của viên ngoại chúng tôi không?

- Tìm được rồi!

Gia nhân lập tức đưa Tôn Ðạo Toàn vào nhà trong, thấy Vương viên ngoại nằm giống như người chết. Tôn Ðạo Toàn lấy bình nhiếp hồn ra, mở nắp niệm chú. Hồn Vương An Sĩ trở về nhập khiếu. Vương An Sĩ ho lên một tiếng, mở mắt ra nói:

- Ta mệt quá!

Mọi người nghe viên ngoại nói ra tiếng đều vui mừng. Vương thái thái hỏi:

- Này viên ngoại, trong mình ông có khỏe không?

- Ta đâu có bịnh, hình như vừa qua một giấc chiêm bao vậy.

Các gia nhân nói:

- Viên ngoại ơi, người nằm hôn mê bất tỉnh cả mấy ngày trời, nếu không nhờ tiên trưởng đây cứu giúp chắc là mê luôn quá!

- À ra thế!

Nói rồi viên ngoại lập tức ngồi dậy giống như người mạnh khỏe, muốn dập đầu cám ơn lão đạo sĩ. Tôn Ðạo Toàn nói:

- Lão viên ngoại ngàn muôn lần chớ có dập đầu cảm tạ tôi làm chi khiến cho tôi tổn thọ.

Gia nhân trước hết đưa trà Quế Viên lên. Vương ngoại uống trà vào cảm thấy đói bụng. Trong sẵn có cháo yến sào, đem lên cho viên ngoại một bát. Lão viên ngoại mời chân nhân ra thư phòng ngồi. Viên ngoại cũng không dám hành lễ, thay áo xong ra tiếp ở thư phòng, kêu gia nhân dọn rượu thượng hạng lên. Mọi người đều cảm nhận lòng tốt của lão đạo sĩ nên dọn cơm lên ngay. Lão viên ngoại bồi tiếp Tôn Ðạo Toàn uống rượu chuyện trò. Lão đạo sĩ đang uống rượu, bỗng nhìn sang phía Ðông thấy có một cột yêu khí bốc lên không, mới hỏi:

- Thưa viên ngoại, bên viện phía Ðông là ai ở vậy?

- Trong viện đó là một người em kết nghĩa của tôi ở. Chú ấy họ Hàn tên Thành, là bạn thế giao của tôi.

- Trong nhà có bao nhiêu người?

- Trong nhà, ngoài hai vợ chồng chú ấy còn có đứa con tên Hàn Văn Mỹ và một con dâu. Ðạo gia hỏi như vậy là có gì?

- Tôi thấy trong viện có một cột yêu khí bốc lên trời, ở đó chắc có yêu tinh.

- Không nghe trong nhà họ có yêu tinh quấy phá gì. Ðâu, chân nhân xem thử giùm có yêu tinh hay không?

- Thế thì đúng là có thật rồi.

Vương An Sĩ nghe nói, nghĩ thầm: “Ta cùng Hàn viên ngoại rất thân, đã biết đâu lẽ làm ngơ”, mới nói:

- Thưa đạo gia, ngài đã thấy biết rồi xin ngài mở lòng từ bi cùng tôi sang bên đó bắt trừ yêu tinh đi! Hàn viên ngoại ở viện kia là bạn chí thân của tôi chớ không phải người ngoài.

- Cũng được, để sơn nhân ta đi xem thử!

Lão viên ngoại lập tức cùng lão đạo sĩ đến nhà cách vách gọi cửa. Quản gia của Hàn viên ngoại ra mở cửa, hỏi:

- Vương viên ngoại, ngài có khỏe không?

- Tôi vẫn khỏe, Hàn viên ngoại có ở nhà không?

- Hiện có ở nhà.

- Chú vào trong nhà thưa lại giùm, ta muốn gặp viên ngoại có chút việc.

Gia nhân lập tức vào trong bẩm báo, Hàn Thành vội bước ra nghinh tiếp. Tôn Ðạo Toàn nhìn thấy trước mặt mình: Hàn viên ngoại mình cao tám thước, tam đình nở rộng, đầu đội khăn viên ngoại màu lam có khảm viên ngọc đẹp ở phía trước. Ông vốn là võ cử nhân xuất thân nên ngoài mặc áo choàng bằng đoạn màu lam, lưng thắt dây tơ, vớ trắng dép thêu, mặt như ngọc tía, mày rậm rạp to với ba chòm râu phơ phất. Khi gặp Vương An Sĩ, Hàn viên ngoại vội thi lễ, nói:

- Huynh trưởng mấy hôm không khỏe, hôm nay đã khỏe chưa? Tiểu đệ có mấy lời thăm viếng.

- Chúng ta là tri kỷ, nói những lời khách sáo ấy làm chi.

- Vị đạo gia này là ai vậy?

- Vị này là Mai hoa chân nhân, bệnh của tôi nhờ vị này cứu khỏi đó.

Hàn Thành đưa tay mời khách vào thư phòng. Gia nhân dâng trà. Vương viên ngoại nói:

- Hôm nay tôi cùng đạo gia đến đây không có cớ gì khác. Vừa rồi tôi đang uống rượu ở thư phòng, chơn nhơn đây nhìn thấy yêu khí bốc lên trong nhà hiền đệ. Chúng ta là bạn tri kỷ. Tôi biết chẳng lẽ làm ngơ mới thỉnh chân nhân sang hàng trừ yêu quái cho nhà hiền đệ.

Hàn Thành nói với Tôn Ðạo Toàn:

- Trong nhà tôi không có thấy yêu tinh nào quậy phá hết. Ðạo gia làm sao thấy yêu tinh được?

- Tôi thấy cột yêu khí này là âm khí, chắc là nữ yêu. Ðâu, viên ngoại gọi nữ quyến ra đây, kể cả a hoàn, vú em đều gọi ra nốt. Hễ không phải là người, tôi nhìn thấy biết liền.

- Phải đấy!

Hàn viên ngoại nói xong lập tức bảo gia nhân đưa tin vào nhà trong gọi thái thái, nàng dâu, a hoàn, vú em đều ra hết. Giây lát, nữ quyến ở nội trạch đều ra đủ. Lão đạo sĩ bước vào trong viện xem thấy có một người thiếu phụ độ hơn hai mươi tuổi, tư dung thùy mị, đẹp đẽ vô song, hai bên có hai a hoàn dìu đỡ. Tôn Ðạo Toàn nhìn thấy thiếu phụ này chính là yêu tinh, mới rút kiếm ra, quát:

- Hay cho con yêu tinh, đã gặp sơn nhân mà còn giả mù sa mưa hử?

Người thiếu phụ ấy không nói không rằng gì. Tôn Ðạo Toàn hét:

- Mi còn chưa chịu hiện nguyên hình sao?

Người thiếu phụ ấy cũng không nói tiếng nào. Tôn Ðạo Toàn giơ kiếm lên bước tới định chém. Người thiếu phụ này chẳng ai xa lạ chính là con dâu của Hàn Thành. Tại sao nàng ấy lại là yêu tinh? Nguyên cớ là như vầy: Hàn Văn Mỹ con của Hàn Thành vốn là một thư sinh, xưa kia cùng Vương Toàn và Lý Tu Duyên là bạn học đồng song. Trong ba người, kể về tuổi tác thì Hàn Văn Mỹ lớn tuổi nhất, Vương Toàn kế đó, còn Lý Tu Duyên nhỏ tuổi nhất. Từ khi Lý Tu Duyên bỏ đi, Vương Toàn buồn lòng bỏ học, chỉ một mình Hàn Văn Mỹ cố công đèn sách. Bỗng nhiên vợ qua đời, Hàn Văn Mỹ không còn lòng dạ nào ở nhà đọc sách nữa, mà thường dắt thư đồng đi ngao sơn dạo thủy để giải sầu. Hàn Thành định cưới vợ khác cho con mà mấy chỗ không vừa ý, cao thì với không tới, còn thấp lại chê, cho nên cứ lần khân mãi. Một hôm Hàn Văn Mỹ dắt tiểu đồng đi du ngoạn đến phía Tây thôn Vĩnh Ninh cảm thấy miệng khô lưỡi ráo, bèn bảo:

- Tiểu đồng, thầy trò ta đi tới chỗ nào nghỉ một ít. Mi kiếm cho ta tách trà giải khác mới được.

Tiểu đồng thưa:

- Phía trước đây không phải là am Thanh Tịnh sao? Vị lão ni cô trong miếu không phải là sư phó của công tử sao? Chúng ta sao lại không vào trong miếu uống trà?

Hàn Văn Mỹ nghĩ lại cũng phải, lập tức cùng thư đồng đến miếu gọi cửa. Không bao lâu, từ bên trong đi ra một tiểu ni cô mở cửa, nói:

- Công tử đến à?

- Lão sư phó có nhà không? Hàn Văn Mỹ hỏi:

- Ðang ở trong miếu, mời công tử vào bên trong ngồi.

Hàn Văn Mỹ dắt thư đồng vào thẳng bên trong, đi đến chái nhà ở phía Tây. Nhà phía Tây này có ba căn. Tiểu ni cô đến thiền đường ở phía Bắc vén rèm lên, nói:

- Thưa sư phó, có Hàn công tử đến.

Lão ni ở trong phòng ấy pháp danh là Diệu Huệ, nghe nói có Hàn công tử đến, lật đật bước ra, nói:

- Công tử đã đến đấy à? Sao mà rảnh rang dữ a?

Hàn Văn Mỹ vội bước tới hành lễ, nói:

- Mấy lúc này sư phụ có mạnh khỏe không? Ðệ tử xin kính lễ.

- Ðược, mời công tử ngồi.

Hàn Văn Mỹ ngồi xuống, lão ni cô kêu người giúp việc bưng trà ra. Chỉ nghe bên trong nhà có tiếng đáp lại âm thanh như là mật rót. Màn vém lên, từ đi trong đi ra một thiếu phụ còn để tóc tu hành. Hàn Văn Mỹ nhìn thấy chẳng khác nào tiên nga giáng thế. Nàng này bước tới châm trà, Hàn Văn Mỹ nghe người nàng tiết ra một mùi hương xạ thơm lừng. Thiếu phụ rót trà, chớp chớp thu ba, mắt hạnh nhìn nghiêng liếc nhìn Hàn Văn Mỹ một cái rồi quay vào trong. Hàn Văn Mỹ vừa gặp thiếu phụ ấy, tâm thần phiêu lãng, mới hỏi lãi ni cô:

- Người thiếu phụ ấy là ai vậy?

- Ðó là đồ đệ tôi mới thâu, họ Chương tên Hương Nương. Cô ta là người ở phía Bắc thôn này. Chông cô qua đời, nhà có bà gia ép cô cải giá. Cô không chịu cải giá, tình nguyện xuất giá, lạy tôi làm thầy và ở lại miếu này hầu hạ Phật Tổ.

Hàn Văn Mỹ nghe nói gật gật đầu, ngồi rốn lại giây lát rồi cáo từ. Ra khỏi miếu mà hồn còn vương vấn không thôi. Về đến nhà biếng ăn chán uống, nằm vật trên lò sưởi, nhắm mắt lại thấy như có nàng Chương Hương Nương ở trước mặt, tự mình mắc bịnh tương tư. Hai vợ chồng viên ngoại chỉ có một đức con, nay thấy con mắc bịnh như vậy vội mời các danh y đến chữa trị. Các thầy thuốc bắt mạch tìm không ra bịnh mà bịnh mỗi ngày một lậm thêm! Hàn Thành nhớ lại: “Bệnh này rất lạ lùng!”. Bèn kêu thư đồng lại vặn hỏi:

- Công tử mi đã đi những đâu? Nếu mi không nói thiệt, ta đánh chết không tha!

Thư đồng không dám chối quanh, bèn đem việc lên Thanh Tịnh am gặp Chương Hương Nương nói lại. Vợ chồng Hàn viên ngoại thương con quá, vội sai người đến Thanh Tịnh am rước lão ni cô xuống. Hàn thái thái nói:

- Sư phó nhìn thấy đệ tử sư phó bịnh trầm trọng không? Sư phó hãy cứu đồ đệ đi. Vợ chồng tôi chỉ có một mình nó thôi!

- Tôi làm sao cứu nó được?

- Trong miếu của sư phó nói có một người tên là Chương Hương Nương. Sư phó chỉ cần nói cô ta ưng thuận việc thành thân là bịnh nó hết ngay.

- Ối chào, người ta xin tôi xuất gia, tôi lại khuyên người ta đi cải giá. Ðâu có thể làm chuyện như vậy được!

- Xin sư phó cố hết sức giúp giùm. Chỉ cần cô ta ưng thuận, tôi sẽ hậu tạ sư phó thật xứng đáng.

- Ðể tôi nói thử xem.

Nói rồi lão ni cô trở về miếu, đem việc đó nói lại với Chương Hương Nương. Lúc đầu nàng ta không đồng ý, sau cùng bằng lòng. Lão ni cô lập tức đưa tin cho Hàn gia hay. Hàn Thành bèn định ngày đưa kiệu đến, giống như rước dâu vậy. Hàn Văn Mỹ nghe nói hai bên đã ưng thuận, bịnh lần lần mạnh lại. Khi cưới về rồi, vợ chồng gắn bó như keo sơn. Hai ông bà cũng thích cô dâu, vú em, a hoàn cũng vừa ý cô chủ mới. Nửa năm trôi qua mà nào ai biết đó là yêu tinh trá hình. Hôm nay vô cớ bị Tôn Ðạo Toàn nhìn ra và rút kiếm bước tới định chém. Nào ngờ Hàn Thành giận quá, bất thình lình ở phía sau bước tới xáng Tô Ðạo Toàn một bạt tai xiểng niểng, rồi nắm chặt xô tuốt ra ngoài cửa, nói:

- Lão đạo sĩ ở đâu vào nhà ta giở thói càn rỡ, nói đâu là yêu tinh! Ông có cút mau đi không?

Nói rồi đóng chặt cửa lại.

Tôn Ðạo Toàn nghĩ lại thật là:

Thị phi chỉ tại lắm lời,

Phiền não bởi khoe tài giỏi.

Tự mình cảm thấy mất mặt, chi bằng đi tìm sư phó, nhờ người bắt yêu tinh để gỡ lại sĩ diện. Nghĩ như vậy xong bèn đi về phía trước, nào ngờ khi ra khi ra khỏi cổng làng thì nghe phía sau có một trận quái phong thổi tới. Tôn Ðạo Toàn đoán chắc là yêu tinh đuổi theo sau.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 12 May 2012, 8:00 PM | Message # 153
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 146

Tôn Ðạo Toàn bắt yêu bị hại
Tế Thiền sư kéo thuyền đền ơn


Tôn Ðạo Toàn đang đi tới trước, bỗng nghe sau lưng có một trận quái phong ập tới trước, cuốn theo cát bay đá chạy tứ tung. Tôn Ðạo Toàn nghe trong trận gió ấy có mùi hương lạ sực mũi bèn nghĩ bụng: “Không xong rồi! Con yêu tinh này đuổi theo mình, chắc nó muốn đối địch với mình đây”. Ðương nghĩ như vậy thì nghe phía sau có tiếng người nói:

- Hay cho Tôn Ðạo Toàn, mi chạy đi đâu? Tiên cô nương trước kia cùng mi không oán, gần đây không thù, mi lại phá hư việc của ta, làm nát kim ngọc lương duyên của ta! Mấy năm nay tiên cô chưa ăn thịt người, hôm nay đại khai sát giới, ăn thịt ngươi một bửa mới được.

Tôn Ðạo Toàn ngoái đầu nhìn lại, quả nhiên là thiếu phụ ấy đuổi theo thật, bèn rút kiếm ra chỉ, nói:

- Hay cho con yêu quái lớn mật, dám đối nghịch với sơn nhân chớ! Ta hôm nay kết thúc tánh mạng của mi đây.

- Chớ không phải tiên cô ta tìm mi, vì mi vô cớ phá hoại quỷ thai, làm hư việc của ta, ta đâu có tha mi được!

Tôn Ðạo Toàn huơi kiếm chém tới, yêu tinh tràn mình tránh khỏi rồi vẫy tay vung lên một viên Hỗn nguyên như ý thạch, viên đá này có thể tùy ý lớn nhỏ, đang ở trên không giống như một tòa Thái Sơn nhắm ngay đầu Tôn Ðạo Toàn đánh xuống. Tôn Ðạo Toàn cũng có chút tài năng, được Quảng Pháp chơn nhơn Thẩm Diệu Lượng truyền cho, thấy viên đá đánh xuống đầu, lật đật niệm chú hộ thân, huơi kiếm chỉ một cái, hô “Sắc lịnh”, lập tức viên đá tia ra một đạo hào quang rơi ngay xuống đất. Yêu tinh thấy vậy, nói:

- Hay cho Tôn Ðạo Toàn, mi dám phá pháp bửu của tiên cô hử?

Lập tức vẫy tay một cái. Tôn Ðạo Toàn nhìn thấy vô số loài trùng dài rắn dữ định áp lại cắn mình, biết đó là phép mà mắt, lập tức cắn chót lưỡi phun ra một cái, những loài trùng dài rắn dữ ấy hiện lại nguyên hình toàn là giấy. Yêu tinh bừng bừng nổi giận, mắng:

- Tôn Ðạo Toàn, mi dám phá pháp thuật của tiên cô hử?

Nói xong phùng bụng há miệng phun ra một luồng hào quang, đó là nội đơn ba ngàn năm tu luyện của nó. Tôn Ðạo Toàn lập tức cảm thấy thân thể tê rần, té ngã xuống đất. Yêu tinh cưòi hà hà, nói:

- Ta tưởng đâu mi có nhiều tài năng, té ra chỉ có bấy nhiêu đó! Hôm nay ta chén mi một bữa!

Nói rồi xách Tôn Ðạo Toàn chạy về miếu Sơn Thần đem bỏ tuốt vào bên trong. Yêu tinh đóng cửa lại, tính hiện nguyên hình ăn thịt Tôn Ðạo Toàn. Ðương lúc đó ngoài cửa có tiếng cười hà hà, nói:

- Hay cho loài nghiệt chướng, to gan thiệt! Dám tính ăn đồ đệ của ta hả? Ra đây, Ta cho mi biết tài năng cao thấp!

Yêu tinh nghe nói bước ra ngoài xem, thấy người đến là một ông Hòa thượng kiếc.

Tế Ðiên ở núi Bát Quái, sau khi sai Ngộ Thiền đi rồi mới cáo từ Khảm ly chân nhân Lỗ Tu Chơn. Lỗ Tu Chơn nói:

- Thánh tăng đừng ngại cứ ở miếu này thêm mấy ngày nữa để chúng ta cùng luận đạo.

- Ta có việc gấp cần phải làm, chúng ta còn có ngày gặp lại mà!

Tế Ðiên rời núi Bát Quái đi tới trước, đến một bến đò nhỏ gặp Vương Toàn và Lý Phúc đang bước vào quán rượu, Tế Ðiên cũng vén rèm bước vào theo. Vương Toàn, Lý Phúc ngồi xuống định gọi một bàn rượu, Tế Ðiên bước lại nói với Vương Toàn:

- Bà con mới đến à?

Vương Toàn nhìn lại, thì ra là vị Hòa thượng kiếc mình đã gặp trong rừng ở huyện Tiêu Sơn ngày nọ. Vương Toàn nói:

- Ðại sư phó, người cũng mới tới hả?

- Hai vị đi bao nhiêu ngày mà mới tới đây à?

- Thôi đừng nhắc tới làm chi! Chúng tôi bị vụ án lầm ở Kim Sơn kẹt lại mấy hôm.

- Bà con ơi, hãy đi về nhà đi! Ðừng kiếm em họ nữa. Kiếm cũng không gặp đâu. Cứ về tới nhà, người em họ sẽ về tới ngay. Về ngày nào thì người em họ sẽ về tới ngày đó.

- Phải, Phải! Ðại sư phó ăn cơm chưa?

- Hình như chưa.

- Sư phó ngồi lại cùng ăn cho vui nhé!

- Cảm tạ lòng tốt của công tử.

Vương Toàn lập tức gọi phổ ky lấy thêm chén đũa ly muỗng dọn lên. Tế Ðiên ngồi vào bàn. Phổ ky dọn các thứ trái tươi và thức ăn ngon lành lên. Tế Ðiên lấy tay bốc một miếng thức ăn. Lý Phúc thấy vậy không bằng lòng. Tế Ðiên bốc lên lại mời:

- Hai vị ăn món này nè!

Vương Toàn nhìn thấy Hòa thượng này thiệt là dơ, mặt đầy bùn đất. Vương Toàn thấy dơ ghét, nói:

- Thôi, Hòa thượng ăn đi, dĩa này dành hết cho Hòa thượng đó! Ta cảm thấy thật là “đắc kỳ sở tai!”.

Vương Toàn ăn không vô. Lý Phúc cũng cảm thấy no ngang. Tế Ðiên cứ ăn nhồm nhoàm, lua húp bốc lủm lia lịa làm người dọn bàn cũng lấy mắt dòm lom lom. Người dọn bàn nghĩ thầm: “Dễ gì có một đại gia rộng rãi như vậy! Kêu một bàn tiệc mà ăn cũng không hết, đồ ăn còn thừa để cho Hòa thượng này bốc lủm hết”. Vương Toàn thấy Hòa thượng ăn rồi kêu phổ ky tính tiền. Ngay lúc ấy từ bên ngoài có một người đi vào rao:

- Có ai muốn đáp thuyền không? Thuyền chúng tôi đi Hải Sanh kiều đây.

Lý Phúc nói:

- Thưa công tử, chúng ta đáp thuyền về nhé!

- Ông còn nhắc tới việc ngồi thuyền nữa à! Nói ra ta còn cảm thấy lạnh xương sống nữa là! Ông còn nhớ lúc ngồi thuyền ở Tào Nga giang không?

- Tào Nga giang là mình bao thuyền, còn đây là đáp thuyền thôi. Trên thuyền còn có nhiều khách khác nữa mà!

Nói xong, Lý Phúc hỏi quản thuyền:

- Thuyền của ông đã lên được bao nhiêu người rồi?

- Khoảng hơn hai mươi vị.

- Chúng tôi đi Hải Sanh kiều.

- Trên thuyền có chỗ nào nằm được không?

- Khoang trước sau đều đầy cả rồi, chỉ còn trên mui trống. Hai vị đi Hải Sanh kiều, ngồi trên mui tôi chỉ lấy 500 tiền thôi.

Tiền thì được rồi nhưng hôm nay nhổ neo chưa?

- Hôm nay rời bến đấy!

Lý Phúc mới tính tiền cơm rượu xong, nói:

- Thưa công tử, mình lên thuyền đi!

Vương Toàn không biết ý Hòa thượng nói sẽ gặp ở đâu, chủ tớ cùng quản thuyền ra khỏi quán rượu đến bến đò ở bờ song lên thuyền. Mọi người đi thuyền đều nói:

- Sau chưa nhổ neo?

Quản thuyền nói:

- Nhổ neo chớ! Thuyền chúng tôi còn nhờ hai người. Còn phải nhờ người kéo dây ngắn mới đi được.

Ðương nói tới đó thì ông Hòa thượng kiếc thất tha thất thểu từ phía Ðông đi lại. Quản thuyền kêu:

- Có ai đến kéo dây không?

Hòa thượng nói:

- Có tôi đây.

- Ðại sư phụ, ông là người xuất gia mà kéo dây sao được?

- Ðược chớ, người xuất gia cũng ăn cơm, giống như người thế tục kiếm tiền để ăn cơm vậy.

- Thế thì được, đại sư phó kéo đi.

Nói rồi đưa dây kéo cho Hòa thượng, quản thuyền rút ván rời bến, Tế Ðiên tiếp nhận dây kéo như chạy. Thật ra Tế Ðiên kéo thuyền cốt để báo ơn ông anh họ Vương Toàn đã ra đi tìm mình phải dãi nắng dầm sương, sớm dậy tối ngủ chịu biết bao nhiêu điều cực khổ. Người ta kéo thuyền hò theo lệnh thuyền, còn Tế Ðiên vừa kéo thuyền vừa buột miệng hát:

Anh nói:

Chiếc thuyền này hai đầu cao

Chủ nhân ngồi thuyền lòng nao nao

Ði nát giày sắt tìm kiếm mãi

Anh em gặp mặt chẳng nhìn nhau

Ðến Thiên Thai mới biết rõ

Cốt nhục chí thân nhận được nào!

Tế Ðiên hát xong đi tới nữa, hát tiếp:

Nhớ năm xưa ta cạo tóc

Bỏ thân thể, đầu trọc lóc

Qui y Tam bảo làm con Phật

Kết am tranh nơi chốn tòng lâm

Vọng tưởng trừ, tư lự hết

Chân bị lụy, giả hồ đồ

Mặt chẳng lau, tay không rửa

Vô sự cười hề hề

Ði khắp nơi dạo giang hồ

Ưa ăn thịt khoái nhậu rượu

Sớm tối bất kể chả hương đèn.

Lộn lạo trong thế tục

Gió sương lạnh buốt mặc áo đơn

Khí trời nóng bức ninh áo trừ khử

Tế khốn phải phò nguy.

Tế Ðiên vừa hát vừa đi tới trước, rồi lại hát:

Anh nói:

Chiếc thuyền này, hai đầu nhọn

Người gái quản thuyền khoái lưng thon

Bị vố năm rồi ôm con mọn

Cho đến bây giờ hết thấy ngon.

Quản thuyền la:

- Hòa thượng đừng nói giỡn chớ! Ông mở miệng nói cái gì đâu không hà!

- Ta chẳng thèm đâu!

Nói rồi Tế Ðiên bỏ dây kéo, chạy nhanh về phía trước. Quản thuyền nói:

- Mấy vị coi ông Hòa thượng kìa, thiệt là nửa khùng nửa điên, kéo thuyền nửa ngày trời, gần tới nơi rồi bỏ đi, cả đến tiền cũng không đòi lấy nữa!

Mọi người lăng xăng bàn tán mãi. Về phần Tế Ðiên bỏ đi thẳng đến miếu Sơn Thần, trước che kín Phật quang, linh quang, kim quang lại rồi đến cửa miếu xô vào nói:

- Hay cho loài nghiệt chướng, thiệt là lớn mật, dám ăn thịt đồ đệ của ta. Ðể ta kết thúc tánh mạng mi cho rảnh!

Yêu tinh đang định ăn thịt Tôn Ðạo Toàn, bỗng nghe có tiếng người ngoài cửa bèn ngoái đầu lại xem, thì ra đó là ông Hòa thượng: đầu tóc dài hơn hai tấc, mặt mày tèm lem, tăng y rách nát, tay vắn thiếu bâu, lưng thắt dây nhung, khật khà khật khưỡng, chân trần xỏ trên đôi dép cỏ, bộ dạng ba phần chẳng giống người, bảy phần chẳng giống quỷ. Tế Ðiên đóng tam quan lại nên yêu tinh thấy là một kẻ phàm phu tục tử, tức thì nổi giận mắng:

- Hay cho tên Hòa thượng kiếc này, dám tới đây xía vào chuyện của tiên cô chớ! Chắc là muốn đâm đầu vào chỗ chết hả?

- Con chết tiệt này, mi vô cớ không giữ bổn phận, vấn vít với Hàn Văn Mỹ, lại còn ăn hiếp đồ đệ ta. Hôm nay ta phải đòi mạng mi mới được.

Yêu tinh há miệng phun ra một cột khí vàng định đánh ngã Tế Ðiên. Nào ngờ Tế Ðiên cười hà hà, nói:

- Hay cho đồ nghiệt chướng! Mi muốn phun độc khí hả? Chắc chưa biết lão nhân gia đây là ai chứ gì? Ðể ta cho mi xem!

Tế Ðiên nói rồi sỡ lên đầu một cái để lộ Phật quang, linh quang, kim quang. Yêu tinh nhìn thấy trước mặt mình là một vị thân cao một trượng sáu, đầu như đấu gạo, mình mặc áo sát nách, hai chân trần để lộ hai bàn chân đỏ rực, chính là vị Tri Giác La Hán. Yêu tinh sợ quá lật đật quỳ xuống, kêu u u không ngớt. Người có tiếng người, thú có tiếng thú, nói:

- Bạch Thánh tăng, xin lão nhân gia tha mạng cho. Ðó chẳng phải là tôi muốn hưng yêu tác quái hại người. Nhân vì Hàn Văn Mỹ nhìn thấy tôi, rồi cậy người mai mối, tôi mới chịu thành thân với anh ta. Xin Thánh tăng đại phát long từ bi tha cho tôi một phen.

- Mi hãy hiện nguyền hình cho ta xem!

Yêu tinh lập tức rùng mình hiện nguyên hình. Tế Ðiên nhìn thấy rõ ràng.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 12 May 2012, 8:01 PM | Message # 154
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 147

Tế Ðiên thi pháp trị yêu phụ
La Hán về nhà thăm cậu mợ
Sau khi yêu tinh hiện nguyên hình, Tế Ðiên xem lại là một con hương chương (cheo thương). Con hương chương này là đồ đệ thứ ba của Ngọc diện Lão yêu hồ ở Thiên Mẫu cung sau núi Thiên Thai, nó có 3.500 năm đạo hạnh. Lão yêu hồ này là con gái của Ngũ Vân lão tổ ở Ngũ Vân động trên núi Ngũ Vân, tự xưng là Ngọc diện trường thọ tiên cô. Con hương chương này thường đến am Thanh Tịnh nghe kinh. Về sau mới nghĩ: “Chi bằng mình lạy lão ni cô này làm thầy để học kinh với bà”. Nghĩ rồi bèn lắc mình biến ra một nàng thiếu phụ xinh đẹp đến lạy lão ni cô. Nó thưa rằng mình ở phía Bắc thôn Vĩnh Ninh, chồng đã qua đời, mẹ chồng ép cải giá không chịu, nên muốn lạy lão ni cô làm thầy, tình nguyện sớm hôm tụng niệm, khuya tối hương đèn hầu hạ Tam bảo. Nó tự xưng là họ Chương tên Hương Nương. Lão ni cô Diệu Huệ tin là thiệt, chớ đâu biết nó là yêu tinh, mới thâu nhận nó làm đồ đệ. Nào ngờ Hàn Văn Mỹ gặp nó để ý tương tư, cậy lão ni cô làm mai giùm. Lão ni cô sợ Hàn Văn Mỹ chết, vợ chồng Hàn Thành sẽ tuyệt tự, do hảo ý mới làm mối cho Hàn Văn Mỹ. Nay con hương chương gặp Tế Ðiên cầu xin tha mạng. Tế Ðiên nói:

- Mi muốn tha mạng cũng được đi. Mi làm cho ta việc này mới được.

- Chỉ cần Thánh tăng tha mạng, có việc gì xin Thánh tăng cứ sai bảo.

- Mi hãy kề tai nghe ta dặn như vầy… như vầy… rồi làm đúng y như vậy ta sẽ tha mạng cho.

- Thánh tăng dặn như thế nào, con sẽ làm như thế ấy.

- Mi đã hứa như thế thì hãy đi đi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó.

Hương chương lập tức lắc mình biến đi mất. Tế Ðiên lúc đó mới cứu tỉnh Tôn Ðạo Toàn lại. Tôn Ðạo Toàn tỉnh lại, mở mắt ra thấy Tế Ðiên đứng một bên mình, liền lật đật trỗi dậy hành lễ sư phụ. Tế Ðiên nói:

- Ngươi thiệt là vô cớ xía vô chuyện tầm ruồng. Thiệt là: “Thị phi chỉ tại nhiều bép xép. Phiền não đều do lỗi khoe mình” mà. Không có bao nhiêu tài năng mà lại dám đi bắt yêu! Bắt yêu không được, suýt chút nữa bị yêu ăn thịt.

Tôn Ðạo Toàn nói:

- May nhờ có sư phụ đến kịp cứu cho, nếu không, chắc mạng con đi đứt rồi!

- Ngươi bắt yêu để nhà người ta đánh đuổi ra thì còn mặt mũi nào thấy người ta nữa? Ðể ta nâng đỡ cho. Ngươi phải giả dạng làm thần tiên mới được!

- Thưa sư phu, con phải giả dạng làm thần tiên như thế nào?

- Ngươi hãy ghé tai vào đây làm theo lời ta dặn như vầy… như vầy… là có thể giả dạng thần tiên được.

Tôn Ðạo Toàn gật đầu đồng ý. Tế Ðiên nói:

- Ngươi đi đi, ta còn có việc của ta.

Tế Ðiên ra khỏi miếu Sơn Thần thẳng đến Hải Sanh kiều, ở phía Tây đường có một quán rượu hiệu là Phụng Minh Cư. Lúc đầu quán rượu này do ba người Hàn Văn Mỹ, Vương Toàn và Lý Tu Duyên mỗi người bỏ ra 300 lượng để mở ra. Họ không lấy lời, chỉ cốt làm cho tiêu khiển thôi. Về sau Lý Tu Duyên bỏ đi, Vương Toàn cũng không đến quán coi ngó nữa. Hàn Văn Mỹ bị bệnh mới đem tiệm này giao cho gia nhân là Vương Lộc coi sóc. Xưa nay tính Vương Lộc không thích làm ăn, chỉ ham đánh bạc thôi. Hiện nay Vương Toàn đi tìm Lý Tu Duyên. Vương Lộc không có người kềm chế, tự ý muốn làm gì thì làm, có bao nhiêu tiềm thu được đều đánh bạc hết. Phía sau tiệm có một sòng bạc, phía trước là phòng chưởng quỹ. Phổ ky đều bỏ đi hết, chỉ còn một phổ ky nhỏ. Hôm đó Vương Lộc đang ngồi ở bàn chưởng quỹ, thấy từ ngoài đi vào một ông Hòa thượng kiếc. Hòa thượng nói:

- Ối chào, mệt quá! mệt quá!

Vương Lộc cũng không nhận ra là Lý Tu Duyên vì Tế Ðiên một là bỏ nhà đi đã mấy năm rồi, hai là dưới hình thức Hòa thượng, mặt mày lem luốc nên không nhìn ra là ai. Vương Lộc hỏi:

- Ðại sư phó đến uống rượu hả?

- Uống rượu! cho hai bầu đi!

Vương Lộc đem hai bầu ra. Tế Ðiên uống xong lại kêu hai bầu nữa. Uống xong lại kêu bốn bầu nữa. Tế Ðiên đứng dậy định đi. Vương Lộc nói:

- Ðại sư phó, làm sao mà đi vậy?

- Uống rượu đủ rồi, không đi làm sao được? Nếu chưa uống chắc chắn phải uống chớ!

- Sư phó đi hãy đưa tiền rượu đã!

- Ðưa tiền cho chú nhậu hả?

- Ðưa tiền rượu vừa uống đó! Sao sư phó không đưa tiền?

- Ta không có tiền. Ta không có tính uống rượu, tại chú viết là Hòa thượng kiếc uống rượu không mất tiền nên ta mới uống đó chớ!

- Có viết cái gì đâu nào?

Tế Ðiên lấy tay chỉ, nói:

- Chú xem kìa!

Vương Lộc nhìn ra thấy trên tường dán một tờ giấy đỏ, trên viết: “Ở tiệm này, Hòa thượng kiếc uống rượu không mất tiền”, bèn nói:

- Cái này là ai chơi phá tôi đây!

- Chưởng quỹ nè, tiệm chú bán có khá không?

Vương Lộc tằng hắng một tiếng, nói:

- Ðại sư phó đừng nhắc tới làm chi! Trước kia khi mới khai trương buôn bán khá lắm! Tại tôi đánh bạc nên bây giờ buôn bán ế ẩm như vầy.

- Hai chúng ta thiệt là đồng bịnh tương lân! Hòa thượng ta có 20 khoảng ruộng, hai ngôi chùa đều bị thua sạch hết. Ta cũng bị thua me đây. Hiện giờ ta học được cách coi hộp hay lắm. Người ta nói: “Ðoán hộp giỏi không quần xỏ”. Câu nói đó đúng thiệt! Sòng me nào gặp ta đều không cho ta đặt; họ cho ta 300 tiền để ta uống trà chơi! Ta chỉ ăn tiền xâu thôi!

Vương Lộc nghe nói, hỏi:

- Ðại sư phó biết đánh me à?

- Biết chớ, bất luận hộp loại nào cũng không qua mắt được ta; hột đồng, hột gỗ, hột nhảy, hột bay, hột chuyền, hột chạy đều không qua mắt được ta; một khi ta đặt thì ăn ngay, giống như điếm tiền vậy. Vì vậy mà các sòng bạc không cho ta đặt, ta cũng không có cách nào hơn.

- Ðàng sau nhà này có sòng me, Hòa thượng đặt cho tôi mấy cái trúng phóc để tôi đỏ một bửa nay đi, chẳng những tôi mời Hòa thượng uống rượu mà còn chịu tiền cho Hòa thượng thay đổi y phục nữa!

- Chú có tiền không?

- Có chớ! Tôi nói cho Hòa thượng biết, tôi vừa mới đi vay 24 điếu đây, phần gốc tám phân, còn lại 96 tiền, 10 điếu còn 8 điếu, 20 điếu còn được 16 điếu, mười ngày trả 2 điếu 4 tiền, 100 ngày trả đủ 24 điếu, nếu tính lại tiền gốc là lời đến 10 tiền. Không cách nào hơn, tôi đành phải mượn thôi! Ðại sư phó, ông với tôi ra đằng sau đi. Ông chỉ cho tôi đặt trúng mấy điếu, tôi không để ông khổ đâu!

- Ừ, thì đi!

Tế Ðiên nói rồi cùng Vương Lộc ra sau xem. Phía sau có mấy mươi người đang vây quanh bàn để hột. Hộp vừa lắc xong, Tế Ðiên nói:

- Chưởng quỹ, chú đánh đi, hột đang ở cửa ba đó! Chú đặt vào cửa ba chắc chắn là đỏ rồi!

Vương Lộc nghĩ bụng: “Ðâu có lẽ khéo trúng dữ vậy! Thảng như mình đặt, 16 điếu thua hết thì còn gì đánh nữa?”. Nghĩ rồi không dám đặt. Tế Ðiên nói:

- Chú không đặt à? Con hột có thể ở số ba đó!

- Ðể xem thử, lần sau sẽ đặt mà!

Nói tới đó, hồ lì giở hộp ra quả nhiên là ba. Vương Lộc dậm chân, tiếc hùi hụi:

- Tiếc là không đặt! Phải hồi nãy mình nghe lời Hòa thượng đem 16 điếu tiền đặt hết vào ăn được 64 điếu 200 tiền.

Giây lát thấy hồ lì vừa để hộp xuống, Vương Lộc hỏi:

- Ðại sư phó, ông đoán hột bây giờ thế nào?

- Hồi nãy ta kêu chú đặt cửa ba, chú không đặt, lần này cũng cửa ba nữa.

Vương Lộc trong bụng do dự, nói:

- Hồi nãy xổ ra ba, bây giờ chả lẽ lại ra ba nữa?

- Chú chịu nghe hay không chịu nghe nè?

Vương Lộc nghĩ thầm: “Ðể coi thử rồi hãy nói”. Nào ngờ khi giỡ hộp cũng số ba nữa. Vương Lộc dậm chân dậm cẳng, nói:

- Cái này không biết nói sao? Hai lần giở hộp nếu đặt trúng tiền phải có hơn 100 điếu.

- Tại chú không chịu nghe lời ta.

- Tôi đâu có biết!

Nói xong hồ lì vừa để hộp xuống, Vương Lộc lại hỏi:

- Ðại sư phó, lần này hột ở cửa nào?

- Hột ở cửa hai. Ðó là kêu Hắc hổ hạ sơn!

Vương Lộc nghĩ thầm: “Hòa thượng đoán hai lần đều đỏ cả, lần này có thể là không trúng, chi bằng mình xem lại cho chắc”.

Tế Ðiên hỏi:

- Chú lại không đặt à?

- Ðợi một chút, vội gì!

Mắt thấy hộp giở ra, đúng là số hai. Vương Lộc nghĩ thầm: “Mình là cái thái gì? Hòa thượng quả nhiên đoán hộp giỏi mà ta không nghe!”. Tế Ðiên nói:

- Chú cứ không chịu đặt, thôi ta đi đây!

- Thôi, đừng đi.

Vương Lộc cầm lại rồi nghĩ bụng: “Lần này đem 16 điếu tiền đặt hết, Hòa thượng kêu đặt cửa nào mình đặt cửa ấy”. Nghĩ rồi để mắt xem hồ lì vừa để hộp xuống, Vương Lộc hỏi:

- Ðại sư phó, lần này tôi đặt cửa nào?

- Ta đoán là cửa ba. Chú có thích đặt hay không?

“Sướng rồi!”. Vương Lộc nghĩ thầm, lấy ngay 16 điếu đặt hết vào cửa số ba, trong bụng chắc mẻm. Chừng hồ lì giở hộp ra thì không phải là cửa số ba. Vương Lộc trợn mắt, nói:

- Này Hòa thượng, ông thấy con hột sai cửa rồi, tôi thua sạch túi.

- Ai biểu chú không chịu đặt mấy lần trước làm chi? Ta liên tiếp đoán ba lần trúng phóc hết mà chú không chịu đặt. Ta đâu có thể đoán trúng hoài!

Vương Lộc nghĩ bụng: “Ðâu thiệt là không còn cách nào hơn, ta đành nuốt lời với Hòa thượng thôi. Hòa thượng ngay cả chiếc quần lành cũng không có nữa là”. Nghĩ rồi im hơi nén giận mà đi ra ngoài. Tế Ðiên cũng theo ra. Vừa đến bên ngoài thì gặp Vương Toàn, Lý Phúc vén rèm bước vào. Tế Ðiên hỏi:

- Bà con mới đến à?

Vương Toàn nhìn thấy, nói:

- Hòa thượng cũng đến nữa à?

- Tốt hơn hết là bà con mau đi về nhà đi! Không nên nấn ná ở ngoài nữa. Nấn ná bên ngoài, bà con cũng không tìm được người em họ đâu. Bà con về đến nhà một ngày thì người em họ cũng về nhà một ngày; bà con hai ngày về nhà thì người em họ cũng hai ngày về tới. Bà con về nhà ngày nào thì người em họ cũng về tới ngày đó.

- Phải! Hòa thượng, ông làm gì ở đây?

- Ta uống bốn bầu rượu, không có tiền họ không cho đi. Bà con trả tiền cho ta nhé!

- Ðược, để tôi trả cho!

- Lý Phúc có vẻ không bằng lòng. Vương Lộc thấy chủ đã về bèn bước ra chào hỏi. Vương Toàn hỏi:

- Này Vương Lộc, ta hỏi ngươi nè, hai hôm nay lão viên ngoại có vui không? Nếu vui thì ta mới nên về.

Vương Toàn vốn là người con có hiếu, muốn hỏi thăm xem nếu Vương viên ngoại không vui thì tạm thời hãy khoan về nhà sợ cha nói, cho nên hỏi thăm trước. Vương Lộc đáp:

- Công tử hãy nên về nhà đi! Lão viên ngoại cơ hồ chết rồi đó! Nghe nói hôm nay mới khá. Nếu công tử về hôm qua còn lo lắng hơn nữa! Lão viên ngoại nằm liệt trên giường không còn thở chút nào, may nhờ một vị đạo sĩ cứu tỉnh lại!

Vương Toàn nghe nói, ngạc nhiên hỏi:

- Lão viên ngoại bệnh gì thế?

- Không phải bệnh, nghe nói là bị âm nhơn hãm hại, hình như việc này là Trương Sĩ Phương câu kết với Ðổng đạo gia, Trương đạo gia ở Tam Thanh miếu, nhưng không biết hãm hại bằng cách nào? Công tử nên trở về mau đi!

- Người khác còn có thể nói, còn Trương Sĩ Phương thiệt là hết nói được! Bình thường ta vẫn cho tiền nó mà nó lại sanh lòng hãm hại như vậy, thiệt là đáng giận! Tế Ðiên nói:

- Thôi, bà con hãy nói chuyện, ta đi đây!

Nói rồi Tế Ðiên bước ra khỏi quán rượu đi thẳng về thôn Vĩnh Ninh để cậu cháu gặp mặt.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 12 May 2012, 8:01 PM | Message # 155
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 148Thăm cậu mợ, Tế Ðiên về làng cũ
Ðiếm Kỳ Mộng, Thánh tăng độ thiện nhơn
Tế Ðiên rời khỏi quán rượu đi thẳng về thôn Vĩnh Ninh trở lại làng xưa chốn cũ. Tế Ðiên nhìn lại, tằng hắng một tiếng, đi xa mấy năm mà quang cảnh quê nhà đã đổi khác. Chính nơi thỏ chạy đám cỏ hoang, chồn ngủ bên lá mục, đều là chỗ ngày xưa ca hát. Sương lạnh hoa vàng, khói mờ cỏ rậm, cũng là trường chinh chiến ngày xưa. Trẻ nít ngày nào bây giờ khôn lớn, bạn bè thuở trước tan tác một nơi. La Hán gia tiến về cửa thôn Tây, một tòa cửa lớn phía Bắc khóa kín chính là nhà cũ hồi nào. Ba tòa đại sảnh ở giữa là nhà của Vương An Sĩ, cách vách bên Ðông là nhà Hàn viên ngoại, cách vách phía Tây là nhà Lý Tu Duyên. Từ khi Lý Tu Duyên đi rồi, viên ngoại cho người dọn trống hết rồi khóa kỹ. Tế Công bây giờ nhìn lại, vật cũ gợi tình xưa. Nhớ lại ngày nào cha mẹ, trong nhà nhất hô bá ứng, bây giờ còn trơ lại nhà không, tự mình một thân một bóng không khỏi chạnh lòng! Tế Ðiên ngước đầu nhìn lên thấy cậu mình là Vương An Sĩ đang đứng trong cửa nhìn ngẩn ngơ như có tâm sự gì. Tại sao Vương viên ngoại lại đứng trong cửa vào lúc đó? Nhân vì Hàn viên ngoại đánh lão đạo sĩ một bạt tai nắm lôi ra cửa, Vương viên ngoại cảm thấy quá hổ thẹn. Khi HànThành trở vào, Vương An Sĩ nói với Hàn Thành:

- Hàn hiền đệ, việc vừa rồi thật là lỗ mãng đấy! Lão đạo sĩ cùng tôi tới đây là do hảo ý mà hiền đệ lại đối xử thô lỗ quá!

- Tại huynh trưởng không biết thôi! Nó là con dâu của tôi mà ông đạo sĩ đó ở đâu vô duyên vô cớ lại cầm kiếm hăm dọa nói, thảng như nó sợ hết hồn rồi làm sao? Cháu anh là Hàn Văn Mỹ lại đang mắc bịnh nữa!

Vương viên ngoại cảm thấy khó nói, rất lấy làm tiếc về việc lo chuyện tào lao nên lập tức cáo từ. Về nhà hỏi bọn gia nhân lão đạo sĩ có trở lại không. Viên ngoại nghĩ rằng: “Lão đạo sĩ là người có ơn cứu mạng mình, vì việc này chắc là xấu hổ không trở lại nữa”. Vương viên ngoại định tạ ơn lão đạo sĩ mấy ngàn lượng bạc mà không biết lão đạo sĩ đi đâu. Chính ông cũng cảm thấy phiền muộn, lại muốn xin lỗi lão đạo sĩ, cho nên đứng trông cửa ngóng trông. Vương An Sĩ đang lúc ngẩn ngơ thì Tế Ðiên bước vào quỳ dưới đất, nói:

- Thưa cậu ở trên, cháu là Lý Tu Duyên xin hành lễ ra mắt.

Vương An sĩ nhìn thấy trước mặt mình là ông Hòa thượng kiếc, aó quần rách nát, Lão viên ngoại ngạc nhiên, cũng chưa nhận ra, mới lật đật kêu:

- Bây đâu, lấy ra hai điếu tiền cho vị đại sư phó này để ổng đi đi!

Vương viên ngoại mỗi ngày sớm tối ngóng trông Lý Tu Duyên, hận Lý Tu Duyên sao không về ngay tức khắc, tại sao gặp Lý Tu Duyên lại cho hai điếu tiền rồi bảo đi? Ðó là do viên ngoại nhìn không ra. Ngày xưa khi còn ở nhà, Lý Tu Duyên mặt mày trắng trẻo, ăn mặc theo lối công tử phú hào. Hiện giờ trước mặt mình là một Hòa thượng mặt dính bùn đất tèm lem, quần áo rách rưới thì làm sao viên ngoại nhìn ra cho được! Vương viên ngoại cho rằng Hòa thượng này biết tâm sự của ta nên ông cố ý bảo cho hai điếu tiền để Hòa thượng đi cho rồi. Tế Ðiên vần quỳ khống đứng dậy, nói:

- Cậu không cần phải cho tiền. Cháu thật là Lý Tu Duyên trở về nhà đây!

Vương viên ngoại nghe nói “a” lên một tiếng. Ðương lúc còn đang ngạc nhiên thì Vương Toàn và Lý Phúc cũng vừa về tới. Vương Toàn thấy Hòa thượng này đang quỳ trước cha mình thì cũng không biết tại làm sao, bèn lật đật bước tới hành lễ, nói:

- Thưa cha ở trên, con xin kính chào.

Hồi ở Phụng Minh cư, Vương Toàn nghe Vương Lộc nói Vương viên ngoại suýt chết nên không an tâm, lật đật trở về nhà. thấy Vương viên ngoại đang ở trước của nên bước tới dập đần hành lễ. Vương viên ngoại hỏi:

- À con, con mới về đó à! Con có tìm được em Lý Tu Duyên của con chưa?

- Con chưa tìm được em Lý Tu Duyên, ở huyện Tiên Sơn con bị án mạng oan khó giải bày, suýt mất tánh mạng. Vì vậy con mới trở về đây.

Vương an Sĩ gật gật đầu. Vương Toàn mới hỏi:

- Vị Hòa thượng này, chúng ta gặp một lần khi đi ra, sao bây giờ lại quỳ ở đây?

Tế Ðiên nói:

- Anh ơi, anh không nhận ra em sao? Em là Lý Tu Duyên trở về đây mà!

Lý Phúc nhìn lại rồi nói:

- Cái ông Hòa thượng này thiệt là nói bắt quàng, đã ăn của chúng ta một bữa cơm, bây giờ còn tới giả nhận là tiểu chủ của ta nữa. Công tử nhà ta thì ta phải nhận ra chứ!

Tế Ðiên nói:

- Anh Lý Phúc ơi, anh không nhận ra tôi à? Ðể tôi rửa mặt anh sẽ nhận ra ngay.

Vương An Sĩ nghe thế mới nói:

- Ðược, ngươi hãy vào nhà rửa mặt để ta xem.

Lập tức Tế Ðiên và mọi người cùng vào thư phòng. Lão viên ngoại kêu gia nhân đem nước rửa mặt lại. Gia nhân đem nước rửa mặt ra. Tế Ðiên rửa sạch hết bùn ghét trên mặt. Vương An Sĩ nhìn xem quả đúng là Lý Tu Duyên. Vương Toàn thấy vậy mới khóc, nói:

- Em ơi, hồi ở huyện Tiêu Sơn gặp nhau sao em không nói? Nếu em nói, ta đã đưa quần áo cho em thay đổi rồi, chớ cần gì phải nhọc nhằn khổ sở trên đường đi như vậy!

Lý Phúc thấy đúng là chủ mình mới nói:

- Lão nhân gia ngàn muôn lần đừng nên nổi nóng! Lão nô đây thiệt quá lỗ mãng, ăn nói quá xúc phạm, mong công tử rộng lòng tha thứ cho!

- Anh không cần phải hành lễ, không biết thì tôi không giận đâu!

Vương An Sĩ thấy cháu mình ở hoàn cảnh đó không khỏi thương tâm, cảm thấy xốn xang, bất giác lệ rơi lã chã, nói:

- Tu Duyên con ơi, tại sao con làm Hòa thượng như vậy? Không tiện nói thiệt, Tế Ðiên nói:

- Hôm đó ở nhà đi ra, con gặp một ông Hòa thượng kiếc hóa một ít tiền (duyên), ông ta khuyên con xuất gia. Ông ta nói làm Hòa thượng ăn cơm khắp thiên hạ, đi đến đâu cũng không cần lệ phí. Con nghe nói cũng hay nên theo ông xuất gia. Sau đó ông lấy hết y phục của con, gạt con bỏ đi mất. Con bực quá phát khùng luôn. Nhơn đó con cũng không nghĩ đến việc về nhà nữa. Hiện tại con ở bên ngoài hóa tiểu duyên, ngao du bốn phương, không câu không thúc, ở đâu cũng là nhà. Người ta thường nói: Một ngày chỉ có ba nắm gạo, chẳng làm thầy cúng ở nhân gian. Con nghĩ người xuất gia hay hơn người tại gia, vượt khỏi hồng trần, lặng ngắm nước mây, tiếu ngạo giang hồ, tuý luý càn khôn. Ngày tháng trong hồ rượu, vinh nhục chẳng để lòng, phước họa nào kể đến. Tuy ở chỗ vắng vẽ mà trong lòng vẫn an vui. Dù chỉ ăn tạm bợ mà tự tại chẳng ai bằng, như con đây:

Chỗ nào có duyên chỗ ấy vui,

Tuỳ thời tuỳ phận tuỳ thời an.

Vương viên ngoại nghe xong, nói:

- Cái thằng nhỏ này thiệt là nói tầm phào không! Trong nhà gia tài vạn ức, vinh hoa hưởng không hết, sang giàu xài bất tận, nếu con không bỏ đi thì đâu có rơi vào hòan cảnh khốn khổ như vầy! Từ khi ra đời tới giờ, có bao giờ con mặc rách rưới như thế này? Hồi cha mẹ con còn sống, lúc còn nhỏ đã định duyên phận cho con xong. Hiện tại Lưu Tố Tố cô nương cha mẹ đã mât, đang ở với cậu là Ðổng viên ngoại. Bên ấy cứ thúc ta đi tìm con về để làm lễ nghinh tân cho con. Việc ra đi của con là do tự ý con muốn, nhưng con đâu có biết là người ta nói ta vì tham mưu đoạt gia tài của con mà đuổi con đi khỏi nhà đấy. Con hãy mau cởi bỏ quách bộ đồ giẻ rách này! Này Vương Hiếu, mi hãy vào trong lấy y phục của công tử mi ra cho công tử đây thay này!

Lập tứ gia nhân vâng dạ vào trong lấy ra một bao quần áo. Tế Ðiên thay đổi y phục văn sinh công tử rồi đem chiếc mũ cũ và tăng bào của mình cuộn lại, nói:

- Thưa cậu, ngàn muôn lần chớ có quăng bỏ bộ y phục rách của con nhé! Quăng đi sẽ mắc tội lớn lắm! Chừng con hoàn tục rồi mới mặc luôn đồ thường phục được.

Vương viên ngoại nghe nói thế, bảo:

- Ðã như thế thì hãy đem bộ y phục này vào trong cho thái thái cất giữ. Ðợi ta chọn ngày lành tháng tốt sẽ lên chùa Quốc Thanh làm lễ hoàn tục cho nó.

Tế Ðiên gật đầu đồng ý. Lão viên ngoại sai bày tiệc rượu. Gia nhân vâng lời sửa soạn lau dọn bàn ghế thì vú em từ bên trong đi ra nói:

- Thưa lão viên ngoại, lão thái thái bảo kêu Lý công tử và công tử ở nhà vào cho thái thái gặp mặt.

Vương An Sĩ nói:

- Ðược, con ơi, con và Lý Tu Duyên hãy vào trong gặp mẹ con đi!

Vương Toàn cùng Lý Tu Duyên đi vào nhà trong. Lão thái thái bấy lâu không gặp mặt con, lâu ngày không gặp mặt cháu nên có ý mong đợi. Vương Toàn bước tới làm lễ mẹ trước, Lý Tu Duyên mới làm lễ mợ sau. Vương thái thái nói:

- Lý Tu Duyên, con hãy ngồi bên cạnh mợ đây. Ta hỏi con, mấy năm nay con ra bên ngoài làm gì?

Lý Tu Duyên không tiện nói thiệt, cũng nói như là đã nói với viên ngoại cho lão thái thái nghe. Ðang nói được mấy câu thì gia nhân vào báo:

- Ngoài thư phòng tiệc đã dọn xong, lão viên ngoại chờ hai vị công tử ra uống rượu.

Lúc đó Vương Toàn và Lý Tu Duyên mới xin phép đứng dậy đi ra bên ngoài. Về đến thư phòng đã thấy lão viên ngoại ngồi chờ sẵn. Trong nhà đã dọn sẵn trái cây tươi ngon, thịt nguội xào nóng đều có đủ. Hôm nay Vương An Sĩ trong lòng rất sung sướng, con đã về nhà cháu cũng đã về, có thể cùng ngồi một bàn uống rượu, mặc sức chuyện trò. Lão viên ngoại ngồi ở đầu bàn, kêu Lý Tu Duyên ngồi bên phải, còn Vương Toàn ngồi bên trái, ba người ăn uống cùng bàn, cậu cháu cha con vừa ăn uống, vừa chuyện trò vui vẻ. Lão viên ngoại muốn hỏi cháu cặn kẽ mấy năm nay sinh sống ra sao, nào ngờ Lý Tu Duyên không muốn nói thiệt, không chịu nói ra lai lịch đạo đức của mình, trong lời nói đều có ngầm ý khuyên giải viên nggoại. Tế Ðiên tính độ thoát cậu mợ xuất gia tu hành, nào ngờ Vương An Sĩ tham luyến hồng trần, chấp mê không ngộ. Ba người ăn uống xong cơm tối, tiệc tan dọn trà lên. Vương viên ngoại kêu gia nhân đem mùng mền ra, hôm nay cùng ngủ lại thư phòng. Gia nhân giăng màn trải nệm xong, lão viên ngoại ngủ riêng một giường, Vương Toàn và Lý Tu Duyên ngủ chung một giường cho dễ bề tâm sự. Vương An Sĩ sợ con và cháu đi xa mệt nhọc, nói nhiều tổn thần nên giục đi ngủ sớm. Lão viên ngoại nói:

- Không cần phải nói nhiều, hôm nay ngủ sớm đi, ngày mai hãy nói tiếp.

Lão viên ngoại nói rồi hai mắt nhắm híp. Ðang lúc mê mê ly ly hôn hôn trầm trầm, lão viên ngoại ngước đầu lên sợ mất hết hồn cả hồn vía!

Tế Ðiên muốn thi triển Phất pháp, đại hiển thần thông ngầm độ cậu mình.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 12 May 2012, 8:02 PM | Message # 156
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 149

Yêu phụ hiến mình thức tỉnh Văn Mỹ
Chơn nhơn tặng thuốc cứu tỉnh Tu Duyên
Vương An Sĩ vừa mới nằm ngủ bỗng thấy bốn bề lửa cháy, sợ đến hồn bất phụ thể! Lại sợ con và cháu bị kẹt trong lửa mới lật đật kêu:

- Vương Toàn, Lý Tu Duyên mau chạy theo ta!

Vương Toàn và Lý Tu Duyên cùng chạy theo Vương An Sĩ. Ðương chạy tới trước bỗng thấy sau lưng một con mãnh hỗ lắc đầu đập đuôi, hả miệng lớn như chậu máu đuổi gấp theo sau. Ba người chạy riết, bỗng thấy trước mặt có con sông nhỏ cắt đường mà không có thuyền bè chi hết. Vương An Sĩ nghĩ thầm: “Ðiệu này chắc không xong! Mãnh hổ rượt tới chỉ có chết mà thôi!”. Ðang lúc quá gấp rút, bỗng thấy dưới sông vang lên một tiếng, từ dưới nước nhô lên một đài sen, ngồi trên đài sen là một vị lão tăng, mình mặc tăng y màu đồng xưa, trên cổ đeo xâu chuỗi 108 hạt, đang ngồi xếp bằng, hai tay để trên lòng. Vương An Sĩ nhìn thấy vội kêu:

- Xin Thánh tăng cứu mạng cho!

Vị Hòa thượng miệng niệm:

- Nam mô A Di Ðà Phật! Thiện tai, thiện tai. Biển khổ không bờ, ngoài đầu là bến!

Nói xong, vị lão tăng ngắt một đóa sen thả trên mặt nước, lập tức đóa sen biến thành một chiếc thuyền. Vị Hòa thượng nói:

- Vương thiện nhân, các người hãy lên thuyền đi!

Vương An Sĩ muốn bước lên thuyền lại sợ mãnh hổ chạy đến ăn thịt con và cháu đi, mới vội kêu lên:

- Tu Duyên mau lên thuyền! Con ơi mau lên thuyền!

Vương Toàn và Lý Tu Duyên gật đầu, vừa bước lên thuyền thì mãnh hổ cũng vừa chạy tới nhăn nanh múa vuốt há miệng chực táp. Vương viên ngoại còn chưa kịp lên thuyền, sợ quá “a” lên một tiếng, giật mình tỉnh dậy. Mở mắt ra mình mẩy ướt đẫm mồ hôi vì sợ, té ra là một giấc giấc Nam Kha! Vương An Sĩ nghe trống ngực còn đập thình thịch, kế nghe Lý Tu Duyên la ú ớ:

- Cậu ơi, cậu, không xong rồi!

Vương An Sĩ hỏi:

- Tu Duyên, con la cái gì thế?

- Con nằm mộng ghê quá! Con thấy nhà chúng ta bị cháy, cậu lôi hai con chạy đi, lại bị con hổ rượt phía sau. Chúng ta đang chạy gặp phải con song chán ngang không qua được. Bỗng nhiên có một vị lão tăng ngồi trên đài sen, ngắn một đóa sen thả xuống mặt nước biển ra một chiếc thuyền. Vị lão tăng nói: “Biển khổ không bờ, ngoái đầu là bến!”. Con với anh con vừa lên thuyền, thấy con cọp chạy đến táp cậu làm con sợ quá la lên tỉnh giấc.

Vương viên ngoại nói:

- Thiệt là kỳ lạ! Ta cũng vừa nằm mộng thấy y như vậy.

Lý Tu Duyên nói:

- Thưa cậu, theo con nghĩ, nên xuất gia là hơn! Con thấy xuất gia rảnh rang hơn tại gia nhiều. Người ta sống đến một trăm một tuổi rồi cũng phải chết đi, chi bằng tu phước gieo đức vẫn hơn, không tu kiếp này kiếp sau tu, để ra khỏi một thân oan nghiệt. Giống như cậu, mấy năm nay chịu nhiều cay đắng càng nên xuất gia mới phải!

- Cái thằng nhỏ này! Ðiên điên khùng khùng mới nói đến chuyện xuất gia đó. Ta ở trong nhà này nhất hô bá ứng, xuất gia có gì đẹp đâu nào? Con không nhớ sao, mấy năm nay con ra đi xuất gia chịu không biết bao nhiêu cảnh khổ sở nhọc nhằn, gió táp mưa sa ư! Còn về dòng dõi họ Lý chỉ có một mình con độc nhất, không có anh em chi cả, làm sao rạng rỡ tổ tông hiển đạt môn đình, phong thê ấm tử để tiếp nối lửa hương cho được! Mạnh tử nói: “Bất hiếu có ba, không con nối dõi là lớn nhất”. Con đã đọc sách Khổng Mạnh, chắc rành lễ Châu Công. Nói như thế phải chăng là con đã quến hết rồi ư?

- Cậu nói lời đó sai rồi! Cậu há không biết “Một con đắc đạo, cửu huyền thăng thiên” hay sao?

Viên ngoại tằng hắng một tiếng, tức giận không nói nữa. Lại cảm thấy buồn ngủ, mộng thấy như trước. Ba lần như vậy. Ðó là Tế Ðiên muốn độ thoát cho Vương An Sĩ ra khỏi biển khổ nhưng ba lần được nằm mộng cảnh giác mà ông không chịu tỉnh ngộ! Nghe bên ngoài trống đã sang canh ba, Vương viên ngoại nghĩ tới nghĩ lui một hồi rồi tiếp tục ngủ lại. Trời sáng ra, lão viên ngoại, Vương Toàn, Lý Tu Duyên đều thức dậy, gia nhân chuẩn bị nước rửa mặt, uống trà điểm tâm. Tế Ðiên hỏi:

- Thưa cậu, đại ca Hàn Văn Mỹ của con sao không thấy đến?

- Hàn đại ca của con hiện đang bị bịnh.

- Chúng ta nên đi thăm anh ấy đi! Mấy năm nay con không gặp mặt.

Vương viên ngoại nói:

- Ðược, chúng ta cùng đi đến đó.

Vương Toàn cũng đi theo. Ba người đến cổng nhà Hàn viên ngoại kêu cửa. Gia nhân bên trong đi ra thấy nói:

- Lão viên ngoại mới đến à?

- Ngươi vào bên trong thưa lại, có cháu ta là Lý Tu Duyên mới về nhà, đặc biệt đến thăm Hàn công tử.

Gia nhân đi vào trong, giây lát trở lại nói:

- Thưa viên ngoại, công tử chúng tôi xin mời.

Vương An Sĩ mới dẫn Lý Tu Duyên đi thẳng vào trong, đến phòng ngủ của Hàn Văn Mỹ đã thấy Hàn Thành có mặt ở đó rồi. Hai bên cùng chào hỏi nhau xong, Tế Ðiên thấy Hàn Văn Mỹ đối với Lý Tu Duyên không phải là người ngoài, hôm nay gặp nhau sau mấy năm xa cách, nên lật đật nói:

- Lý hiền đệ, Mấy năm nay đi đâu?

- Tôi ra bên ngoài hóa chút duyên.

- Hiền đệ hóa chút duyên mà có khá không?

- Hóa chút duyên cũng không lấy gì làm khá mà cũng chẳng không. Gặp đâu ăn đó thôi. Hàn đại ca! Anh sao không uống thuốc?

- Uống thuốc đã nhiều rồi mà cũng không thấy khá.

- Sẵn đây có một viên thuốc, tôi cho anh uống nhé!

- Thuốc gì vậy?

- Thân thối trừng nhãn hoàn.

- Này chú, chú đừng giỡn chơi chớ! Cho tôi uống thuốc gì mà duỗi chân (thân thối) trợn mắt (trừng nhãn) chớ?

- Tại anh không biết thôi, thuốc này uống vào duỗi chân trợn mắt là bệnh hết ngay. Thuốc này có thể trị bá chứng được! Viên thuốc không phải của tôi đâu, mà là tôi lấy trộm của Tế Ðiên Hòa thượng đấy.

Vương viên ngoại trợn mắt ngó Tế Ðiên một cái nhưng Tế Ðiên vẫn nói:

- Thuốc này thiệt là của tôi lấy trộm đấy, bất luận nam phụ lão ấu, bị tạp chứng gì hễ uống vào là khỏi ngay.

Hàn Văn Mỹ uống ngay viên thuốc, quả nhiên cảm thấy thần thanh khí sảnhg tức thì. Tế Ðiên hỏi:

- Bệnh của anh là bệnh gì, anh có biết không?

- Tôi không biết.

- Tôi biết bệnh của anh là hư lao.

- Này chú, chú đừng nên nói hồ đồ nghe.

- Chẳng những anh mắc bênh hư lao mà trong người anh còn có mang yêu khí nữa. Anh hay bị hoa mắt phải không?

- Chú nói điên khùng gì vậy?

- Tôi không điên chút nào! Hàn đại tẩu ở đâu cho tôi gặp một chút.

Ở phòng chái phía Tây ấy.

- Ðể tôi đi gặp chị ấy.

Tế Ðiên nói rồi bước đi, mọi người cùng đi theo. Tế Ðiên đến bên phòng chái phía Tây nhìn xem rồi nói:

- Phải chăng là nó? Ðúng là yêu tinh.

Hàn Văn Mỹ nói:

- Chú này điên thiệt rồi. Chị dâu của chú sao bảo là yêu tinh? Ðây là chỗ anh em, nếu là người khác nói bậy nói bạ như thế, tôi lập tức tống ra khỏi cửa ngay.

Tế Ðiên không trả lời, cứ đi xăm xăm về phía vợ của Hàn Văn Mỹ, đánh thêm một bạt tai. Hàn Văn Mỹ thấy vậy sửa soạn làm dữ, thì thấy vợ hắn há miệng phun ngay Tế Ðiên một luồng khí đen. Tế Ðiên lập tức ngã té trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, giống như người chết. Yêu tinh hiện ra nguyên hình là một con hương chương giống như con la nhỏ, cỡi gió chạy mất. Hàn Văn Mỹ rất ngạc nhiên, giờ mới rõ ràng: “Lâu nay mình ấp yêu con hương chương này, ngày ngày cùng nó chung chăn gối, cho đến bây giờ mình mới biết rõ!

Xưa nay ân ái, bây giờ thành không,

Ngày xưa phong lưu, hiện nay đâu còn?”.

Chẳng lạ gì người ta nói: “Phù dung mặc ngọc chỉ là xương khô mang ngọc, Hồng nhan đẹp đẽ đều là dao bén giết người.” Bấy giờ Hàn Văn Mỹ mới chịu tỉnh ngộ. Lúc đó, Vương viên ngoại thấy cháu mình bị yêu tinh phun té, gấp quá kêu lia lịa:

- Tu Duyên ơi, tỉnh lại con!

Kêu liên tiếp mấy tiếng không thấy ừ hử, Vương viên ngoại dậm chân, nói:

- Bây giờ phải làm sao đây?

Ông ta dòm tới dòm lui, giống như trông cháu trở về vậy. Tuy thấy nó chết mà kể như còn sống. Vương Toàn cũng lo lắng không kém! Vương viên ngoại nghĩ: “Nếu Lý Tu Duyên lần này chết thiệt, ta đem một phần gia nghiệp của nó để lo việc tang ma”. Còn đương ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất trí thì từ bên ngoài một gia nhân đi vào báo:

- Thưa viên ngoại, hiện giờ bên ngoài cửa mới đến một lão đạo sĩ, đó là Mai hoa chân nhân. Ông ta nói biết Lý công tử bị yêu phun độc khí nên có ý đến cứu trị. Ông ta có tiên đơn diệu dược có thể khởi tử hồi sinh được.

Vương viên ngoại nghe nói vội cho người ra mời vào. Vương viên ngoại thấy lão đạo sĩ từ bên ngoài đi vào bèn nói:

- Thưa tiên trưởng, xin lão nhân gia từ bi chữa trị cho.

Lão đạo sĩ móc ra một viên thuốc, bảo người lấy nước âm dương hòa tan để cho Lý Tu Duyên uống. Qua nhiên giây lát nghe trong bụng Lý công tử sôi ột ột mấy tiếng. Công tử mở mắt ra và lồm cồm ngồi dậy như thường. Tế Ðiên giả bộ như không quen biết Tôn Ðạo Toàn. Vương viên ngoạn thấy Tôn Ðạo Toàn cứu tỉnh Lý Tu Duyên mới nói:

- Thưa tiên trưởng, lão nhân gia đừng có đi. Trước đây người đã cứu mạng tôi, bây giờ lại cứu tánh mạng của cháu tôi nữa, tôi thật cảm ơn vô vàn! Trước hết xin mời tiên trưởng về nhà tôi, tôi có chút lễ mọn kính tặng tiên trưởng.

Hàn Thành lúc đó cũng biết dâu mình quả là yêu tinh, trước đây đánh lão đạo sĩ đuổi ra khỏi nhà thật là xấu hổ, vội bước lên xin lỗi:

- Trước đây tôi thiệt lỗ mãng, xúc phạm đến chân nhân, hôm nay xin chân nhân hỷ xả cho.

Lão đạo sĩ cười hà hà, nói:

- Thưa hai vị viên ngoại, chúng ta sau này có lúc sẽ gặp lại. Tôi còn có công vụ phải làm, tạm thời xin cáo từ.

Nói rồi Tôn Ðạo Toàn vận chẩn cước phong bỏ đi.

Lão đạo sĩ vâng lệnh Tế Ðiên đi thẳng lên Thượng Thanh cung đưa tin cho Thái Duyệt lạo tiên ông. Vương viên ngoại thấy lão đạo sĩ đi rồi bèn dẫn Vương Toàn, Lý Tu Duyên trở về nhà mình, vừa bảo dọn rượu thì thấy Trương Sĩ Phương từ ngoài đi vào. Tên tiểu tử này từ khi Tam Thanh quán bị cháy, hắn đem 400 lượng bạc mà Vương thái thái giao cho đặt nhà đám nhà đồ đi đánh bạc thua sạch. Hắn tự nghĩ: “như vầy hãy còn thua ít”. Lại nghe nói Vương Toàn và Lý Tu Duyên đã về, hắn thầm nghĩ: “Hai tên này mà về nhà thì cô ta đâu có để ta muốn làm gì thì làm được. Hai đứa này thiệt là phổng tay trên mình mà! Mình há không muốn tài sản đó thuộc về mình sao. Tại sao mình lại không phổng tay trên tụi nó?”. Tên tiểu tử Trương Sĩ Phương thật là lòng lang dạ chó rất độc ác. Hắn ta nghĩ rằng hai người này một khi trở về thì cô hắn không còn cho tiền hắn nữa, chi bằng tìm cách hại họ đi, tương lai Vương An Sĩ chết rồi thì gia tài trăm vạn này sẽ về tay hắn. Nghĩ rồi hắn đến tiệm mua một trăm tiền thạch tín, một trăm tiền hồng phàn (phèn đỏ). Tiệm thuốc hỏi:

- Chú mua thứ thuốc độc này để làm gì?

Hắn đáp:

- Ðể làm thuốc diệt chuột.

Thuốc trộn xong, hắn cầm đi thẳng đến nhà Vương An Sĩ, muốn lén bỏ thuốc độc ngầm hại Vương Toàn và Lý Tu Duyên.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 12 May 2012, 8:02 PM | Message # 157
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 150

Mua thuốc độc ngầm hại người em họ
Ðiềm ác mộng khó độ kẻ hôn mê


Trương Sĩ Phương lén mang thạch tín, hồng phàn đến nhà Vương An Sĩ, khi gặp Vương viên ngoại, hắn nói:

- Thưa dượng, dượng có khỏe không? Con nghe hai em đã trở về nên đặc biệt tới thăm đây.

Vương An Sĩ không biết Trương Sĩ Phương cấu kết với hai lão đạo sĩ hại mình, lại cho hắn là người tốt. Tại sao như thế? Nhân vì Vương thái thái rất thương cháu ruột, khi Vương An Sĩ mạnh rồi, Vương thái thái kể nhiều điều tốt cho hắn, nói rằng khi ông bệnh, Trương Sĩ Phương thiệt là quá tốt, thấy em nó không có ở nhà mà ông bị bệnh, nó lo việc giăng màn tính hậu sự trước; lại đi đặt nhà đám nhà đồ, chạy tới chạy lui lăng xăng mấy bữa. Thấy ông mạnh lại mới đi về đó. Vương An Sĩ nghe vợ nói tin là thiệt, nói:

- Thằng bé này tại nó không lo làm ăn thôi chớ kỳ thật không đến nỗi không tốt.

Hôm nay Trương Sĩ Phương đến thăm, Vương An Sĩ rất vui, nói:

- Trương Sĩ Phương, con thấy hai em con đã về rồi đó. Từ nay nếu con cải tà quy chánh, ta lo nhân duyên của Lý Tu Duyên xong sẽ cưới vợ cho con.

Trương Sĩ Phương gặp Lý Tu Duyên hỏi:

- Này chú em, mấy năm nay chú đi đâu? Ta thiệt nhớ chú quá!

Tên tiểu tử này ngoài miệng nói ngọt xớt mà trong lòng lại toan tính: “Lát nữa thừa dịp họ bất phòng, mình bỏ thuốc vô bình trà, còn không nữa, mình bỏ vô rượu hay trong chén cơm để hai thằng ấy chết đi mình mới phát tài được”. Trong lòng toan tính hại người mà bên ngoài hắn nói những lời nhân từ đạo đức!

Lý Tu Duyên nói:

- Trương đại ca, anh lại đây, một lát chúng ta cùng ăn cơm chung bàn nhé!

Vương An Sĩ nói:

- Ðược, ba anh em con ăn chung bàn đi, ta thấy vui đó.

Nói rồi kêu gia nhân dọn cơm rượu lên, Trương sĩ Phương ngồi giữa, Vương Toàn và Lý Tu Duyên ngồi hai bên. Vừa định uống rượu thì Lý Tu Duyên nói:

- Trương đại ca, anh coi tôi bây giờ cần có người ăn chung lắm, tôi rất sợ nên phải đề phòng. Bây giờ người tốt thì ít mà người xấu thì nhiều. Tôi rất sợ người ngoài miệng nói tốt mà trong lòng toan tính hại tôi. Mua 100 tiền thạch tiền thạch tín, 100 tiền hồng phàn, rình khi bất phòng bỏ vào chén cơm, còn không được thì bỏ vào ly rượu.

Trương Sĩ Phương nói:

- Chú em, chú nói khùng à? Ai dám hại chú đâu.

- Năm kia có người đồng bạn của chúng tôi cũng là hòa thượng kiếc, ông ta cùng ăn cơm chung với tôi lại bỏ thuốc độc, suýt chút nữa là tôi bị hại rồi. Từ dạo đó ăn cơm chung với ai, tôi hay để ý lắm; thật ra chúng ta là anh em với nhau, lẽ nào lại hại tôi sao? Trương đại ca, anh đừng giận! Trên mình anh có mang theo thạch tín không?

- Không có đâu!

- Có mang theo hồng phàn không?

- Cũng đâu có!

- Tôi cũng biết anh không thể làm như vậy, mà để ý vẫn tốt hơn!

Câu nói đó làm cho Trương Sĩ Phương tâm thần rúng động. Hắn sẵn có tịch thành ra càng nhột nhạt. Làm sao trên đời này lại có một trường hợp giống như vậy được. Hắn sợ quá, cũng không dán lòi ra. Một ngày hai bữa cơm hắn không dám bỏ thuốc. Trời đã tối, viên ngoại nói:

- Trương Sĩ Phương, nếu con không về thì ở đây ba anh em con ngủ ở thư phòng, ta ra phía sau nghỉ.

- Vậy cũng được, Trương Sĩ Phương nói.

Lão viên ngoại đi vào trong. Ba người ngủ lại thư phòng. Vương Toàn và Lý Tu Duyên ngủ một giường, Trương Sĩ Phương ngủ riêng một giường. Vương Toàn nằm xuống là ngủ ngay, Lý Tu Duyên cũng ngáy pho pho, chỉ có Trương Sĩ Phương nằm lăn qua lăn lại không ngủ được. Trong bụng hắn trù tính: “Ta phải tìm cách hại hai thằng này mới phát tài được.” Nghĩ tới nghĩ lui đã chìm sâu vào giấc ngủ. Vừa mới thiếp ngủ thì thấy từ ngoài đi vào một ngườI chừng hơn 50 tuổi, mặt trắng râu đen, đầu đội mũ bằng vải xanh, mặc áo kép cùng màu lưng thắt dây to bản, mang giày đỏ két, đế mỏng, tay cầm truy hồn thủ mạng bài, đi theo sau là một con quỷ nhỏ, mặt như bùn xanh, hai chân mày đỏ, đầu tóc đỏ nốt, mình trần quấn quanh chiếc quần màu da cọp, tay cầm lang nha bổng, răng chơm chởm. Trương Sĩ Phương nhìn thấy sợ run lập cập! Vị công sai ấy nói:

- Trương Sĩ Phương, việc của ngươi làm ngươi có viết không? Hiện tại có người tố cáo ngươi, ngươi phải đi với ta.

Nói xong khua dây sắt rổn rảng, trói chặt Trương Sĩ Phương và lôi đi. Trương Sĩ Phương thấy mình đi trên đường cát vàng im ỉm không giống như đường đã đi. Ðương đi thấy trước mặt có môt toà lầu, trên đề chữ “Âm Dương Giới”. Trương Sĩ Phương lo lắng: “Không xong rồi! Chắc tới Âm tào Ðịa phủ đây!”.

Qua khỏi tòa lầu không xa, thấy trước mặt có một toà thành trì rất là hiểm ác! Chỉ thấy âm phong thăm thẳm, mây đen mịt mù. Trong âm phong phưởng phất có tiếng khóc than, trong mây đen lảng vảng bóng hình li mị. Mang gông xiềng xích, chưa biết ngày nào thoát khỏi âm sơn! Cưa xẻ giã nhồi, không hay bao giờ xa rời địa ngục! Mục Liên mẫu tựa lan can dõi mắt trông con, vợ Giả Sung ngồi bên Nại Hà chờ chồng, Mã diện Ngưu đầu kéo lôi Tào Man vừa qua, Tang môn điếu khách trói dắt Vương Mãn lại đến.

Thật là:

Nhân gian chẳng thấy bọn gian dâm,

Ðịa phủ chất đầy người thọ tội.

Trương Sĩ Phương đang kinh hãi quá sức thì thấy một con quỷ lớn mình cao một trượng, tam đình nở rộng, mặt như gạch nám, lông mày đỏ tươi, con mắt đỏ lòm, tóc để xõa, mình đầy lông lá, tay cầm thiên xoa ba ngấn, bộ tướng rất hung ác, lớn tiếng hỏi:

- Mày là du hồn ở phương nào đến địa phương Phong Ðô của tao, Hãy nói mau để khỏi bị bắt giữ.

Viên công sai ấy đáp:

- Xin chào quỷ vương huynh! Tôi vâng lịnh Diêm La Thiên tử bắt hồn quỷ Trương Sĩ Phương đến đây.

- Ðã như thế thì thả cho mày đi qua.

Viên công sai lại kéo hắn đi tiếp, thấy trước mặt một tòa cửa lớn, hai bên vô số ác quỷ dữ tợn, trước cửa có một đôi liễn đối:

Bên này:

Dương thế gian hùng, thương thiên bại lý bởi do ngươi.

Bên kia:

Âm tào địa phủ, xưa qua nay lại có chừa ai?

Bảng ngang đề: Ngươi đến rồi ư?

Trương Sĩ Phương nhìn thấy mật rớt tim run! Tiến vào cửa lớn, bên trong phưởng phất giống như một tòa Kim An điện. Trên cột điện có một đôi liễn:

Chớ làm càng, ảo mộng sanh hoa, sờ sờ trước mắt thật cùng không, luống nhọc tâm cơ!

Ðừng lớn mật, sắt nóng đồng sôi, mờ mịt tâm thần sợ hay không, nghĩ suy cặn kẽ!

Trên biển ngang đề: Thiện ác phân minh.

Trương Sĩ Phương ngước đần nhìn lên thấy Diên La Thiên tử ngồi chễm chệ ngay chính giữa, đầu đội mũ ngũ long tranh châu, đầu rồng day ra trước, mình mặc cổn lông bào màu vàng, ngọc đái thắt ngang lưng, chân dận quan hài. Diêm Vương mặt như dao sắt, ba chòm râu đen lòa xòa trước ngực. Thiệt là thiết diện vô tư, phán quan: Một vị cầm sổ thiện ác, một vị cầm sổ sinh tử. Hai vị phán quan đều đội mũ đen giắt lông trĩ, mình mặc đại hồng bào, cổ tròn tay rộng, lưng cột bảo đái bằng tê giác, chân mang giày đen đầu vuông. Hai bên đều có Ngưu đầu Mã diện, rất nhiều ác quỷ dữ tợn đứng dàn hầu. Vị công sai ấy hô:

- Diêm La Thiên tử ở trên, quỷ tốt vâng sắc chỉ bắt hồn quỷ Trương Sĩ Phương về đây.

Trương Sĩ Phương lúc đó không tự chủ được, tự động quỳ xuống. Diêm La Thiên tử ở trên nhìn xuống, nói:

Trương Sĩ Phương, ngươi đời trước có tích tụ phước đức nên đời này thác sanh làm con nhà giàu sang, hưởng phước an nhàn tự tại, không ngờ ngươi lại tự tung tự tác làm chuyện thương thiên nghịch lý, ra ngoài tìm hoa hỏi liễu, phá hoại phụ nữ nhà lành, làm tổn hao âm đức; ngươi lại mưu hại dượng ngươi là Vương An Sĩ, bây giờ định mưu hại em họ là Vương Toàn và Lý Tu Duyên nữa. Thật là tội ác đầy trời! quỷ tốt đâu! Hãy dẫn Trương Sĩ Phương đến các vua Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Ðế Vương, Ngũ Quan Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Ðô Thị Vương, Bình Ðẳng Vương, Chuyển Luân Vương, qua Tả ba tào, Hữu bốn tào, 74 ty, rồi sau đó dẫn nó đi thăm các cửa ngục cho biết mà chừa.

Quỷ tốt dạ rân, lập tức lôi Trương Sĩ Phương qua 10 điện Diêm La, rồi mới đến một sở, nơi đó hai con ác quỷ dữ tợn đang trói một người và cầm dao cắt lưỡi người ấy. Trương Sĩ Phương nhìn thấy, hỏi:

- Quỷ vương ơi, đây là tội gì thế?

- Người này hồi còn ở dương thế hay nói mách lẻo, khêu gợi chuyện thị phi, nói bạ. Sau khi chết phải vào địa ngục cắt lưỡi này.

Trương Sĩ Phương thấy ghê quá. Lại đi tới chỗ quỷ sứ đang mổ ngực móc tim tội nhân ra. Trương Sĩ Phương hỏi và quỷ tốt đáp:

- Người này hồi còn ở dương thế lòng quá ích kỷ, gian dâm, trộm cắp. Sau khi chết phải vào địa ngục moi tim.

Lại đi tới nữa, thấy một tòa núi dao, có mấy con quỷ lớn nâng bổng người tội ném trên núi dao ấy. Họ đều bị mũi dao đâm suốt cả người, máu tuôn xối xả. Trương Sĩ Phương hỏi:

- Mấy người này tại sao bị như thế?

- Ðó là những đứa con bất hiếu, chửi mắng cha mẹ, oán trời trách đất, rủa gió hờn mưa. Sau khi chết phải vào địa ngục núi dao này.

Lại đi nữa, thấy một cây cột sắt cháy đỏ hừng hực, bắt một tội nhân đến ôm bị một con quỷ to đánh đập khổ sở. Trương Sĩ Phương hỏi và ngục tốt đáp:

- Người này hồi còn sống ở dương thế gian dâm vợ người làm mất danh tiết của họ. Sau khi chết xuống phải ôm cây cột lửa này.

Lại đi nữa, đến một tòa Hồ băng, người tội thân thể lõa lồ, nằm trên hồ băng giá buốt ấy. Trương Sĩ Phương hỏi và ngục tốt cho biết:

- Người này hồi còn sống ở dương thế cổ xướng những dâm thư, chuyên hát những dâm từ, dẫn dụ phụ nữ nhà lành hư thân mất tiết. Sau khi chết phải vào trong địa ngục băng lạnh này.

Lại đi nữa đến một ao huyết, rất nhiều người đàn bà đang uống máu dơ trong đó. Trương Sĩ Phương hỏi và được cho biết:

- Những người đàn bà sống ở dương thế không biết kính trọng cha mẹ, không tiếc ngũ cốc, không tin thần Phật, không kính trọng chồng. Sau khi chết phải vào đây uống máu dơ. Ðây là ao máu dơ.

Lại đi tới nữa không xa, thấy có một cái cân lớn đang móc ngang lưng một người. Hỏi ra mới biết người này khi sanh tiền chuyên dùng cân già cân non, hại người lợi mình, nên phải chịu quả báo này. Lại đi nữa gặp chỗ xay nghiền, chảo nấu dầu, chỗ ngàn dao muôn kiếm, chỗ lột da rút gân đủ thứ đủ loại. Ðó là những chỗ dành cho người tội lúc sinh tiền giết người phóng hỏa, trộm cắp, tà dâm… Trương Sĩ Phương đi một hồi lâu đến chỗ cầu vàng và cầu bạc. Một ông già mặt mũi hiền từ, có Kim Ðồng, Ngân Ðồng cầm quạt đứng hầu. Mội người trong tay đều có cầm bàn toán, trong bàn toán có chỗ cắm quạt. Trương Sĩ Phương hỏi:

- Người này sao được thanh nhàn như thế?

- Người ấy trên dương thế hay bình sách, giảng cổ luận kim nói đạo đức, dạy nhân ái. Khắp độ kẻ mê muội, khuyên người làm lành. Sau khi chết được Kim Ðồng, Ngân Ðồng đưa qua cầu vàng cầu bạc siêu sanh về nhà quyền quý. Phàm ở dương thế đắp đường sửa cầu, phóng sanh, trai tăng thí gạo, mùa đông thí nước gừng, mùa hè thí trà mát, tế khổn phò nguy, kính trời đất, lễ thần minh, thờ tổ tiên, hiếu cha mẹ. Những người này sau khi chết được qua cầu vàng cầu bạc.

Trương Sĩ Phương gật đầu nghĩ: “Hèn chi người ta nói: Thiện ác rốt rồi đều phải trả, chỉ có đến mau với chậm thôi”. Trương Sĩ Phương đi khắp các địa ngục, lại dẫn đến gặp một vị Diêm Vương. Diêm Vương truyền:

- Ðem Trương Sĩ Phương quăng vào vạc dầu chiên nó.

Quỷ tốt dạ rân, trước mắt thấy một chảo dầu lớn đang sôi sùng sục, khói bốc mịt mù, Trương Sĩ Phương bị nhấc bổng lên sắp quăng vào chảo, sợ quá thét lên một tiếng giật mình tỉnh lại.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 12 May 2012, 8:02 PM | Message # 158
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 151


Ðến địa phủ thấy tội nhân lòng ác không chừa
Gặp yêu quái khởi tà tâm tan thân mạng
Bị quỷ tốt ném vào vạc dầu sôi, Trương Sĩ Phương sợ quá hét lên một tiếng giựt mình tỉnh lại, mở mắt ra mới hay là mình vừa chiêm bao, đang nằm trên giường mà mồ hôi ra ướt cả mền nệm. Vừa mới định thần thì nghe bên kia Lý Tu Duyên la lên:

- Không xong rồi, đau lòng em quá Trương đại ca ơi!

Trương Sĩ Phương hỏi:

- Lý hiền đệ, em la cái gì vậy?

Em mới vừa nằm mộng, thấy có hai quan nhân đến trói dẫn anh xuống gặp Diêm Vương. Diêm Vương bảo quỷ tốt dẫn anh đi xem các địa ngục. Em cũng đi theo phía sau anh. Anh xem các địa ngục xong, Diêm Vương nói anh làm hại Vương viên ngoại, lại còn muốn hại bao nhiêu người nữa. Em thấy anh bị quăng vô vạc dầu sôi sùng sục, sợ quá em la lên một tiếng giật mình tỉnh lại.

Trương Sĩ Phương nghe xong nghĩ thầm: “Lạ thiệt, làm sao mình nằm mộng mà nó biết kìa?”. Rồi lại nghĩ: “Nằm mộng là ở trong lòng thôi, làm gì có việc đó! Phải nghĩ cách giết hai thằng này mình mới phát tài được. Nếu không như vậy thì không xong!”. Nghĩ tới nghĩ lui rồi ngũ nữa. Lại cũng nằm mộng như trước, nhưng lần này thấy mộng không bị quăng vào vạc dầu mà bị ném lên núi dao. Sợ quá giật mình tỉnh giấc, lại ướt đẫm cả mồ hôi! Ba lần như vậy, Trưong Sĩ Phương sợ quá trống ngực đập thình thịch! Nghe bên ngoài trống điểm canh ba, Trương Sĩ Phương nghĩ bụng: “Thôi mình đừng ngũ ở đây nữa, căn nhà này xui quá! Ngủ nữa, mình phải sợ bắt chết đi!”. Hắn nghĩ rồi, ngồi dậy nói:

- Hai vị hiền đệ ngủ đi nhé! Tôi có việc phải đi đây.

Vương Toàn cũng tỉnh dậy, nói:

- Trương đại ca, nửa đêm mà anh đi đâu vậy?

- Chú để mặc tôi. Tôi không ở đây nữa.

- Anh muốn thế thì gọi gia nhân mở cửa cho.

Trương Sĩ Phương mặc y phục xong, bước ra kêu gia nhân mở cửa. Mọi người vừa mới ngủ bị dựng dậy mở cửa, ai cũng rủa thầm hắn vì từ hồi nào đến giờ hắn không được lòng ai cả. Ra khỏi thôn Vĩnh Ninh, Trương Sĩ Phương thẳng đến Hài Sanh kiều, ngước mắt nhìn lên, mặt trăng đang lơ lửng trên không. Ðương lúc tàn thu, mặt nước lặng lờ long lánh như gương. Gió Tây thổi lại, nhuộm màu vàng cả rừng cây. Nhìn xuống dưới cầu, dòng nước thu trong cuồn cuộn chảy về Ðông. Ðêm sâu yên tĩnh, gà chó lặng im. Ðứng trên cầu, Trương Sĩ Phương tự hỏi: “Ðêm khuya canh ba mình đi đâu nhỉ? Chi bằng đến viện Câu Lan nghỉ đỡ đêm nay”. Mới tính như vậy, bỗng nghe trong rừng cây phía Bắc có tiếng đàn bà khóc nỉ non. Trương Sĩ Phương theo tiếng tìm đến gần xem thử. Quả nhiên đó là một thiếu phụ, tuổi cũng không quá hai mươi. Tiếng thở than như mật rót đầy vẻ bi ai. Trương Sĩ Phương tiếc cho ánh trăng không đủ tỏ để nhìn thấy vẻ nguyệt thẹn hoa nhường. Chiếc miệng nhỏ xíu hợp với đôi mày ngài mắt hạnh trên gương mặt ngọc phù dung, từ đầu đến chân không chỗ nào chê được. Trương Sĩ Phương nhìn thấy tức thì dâm tâm phát động. Hắn ta vốn là quỷ đói trong đám sắc, ma vương của loài hoa, vội vàng nói:

- Vị tiểu nương này, tại sao đêm khuya tăm tối mà lại khóc than ở đây?

Người thiếu ấy ngước mắt lên nhìn, nói:

- Thưa đại gia công tử, tiểu phụ học Chương, chỉ vì chồng không ra gì, cả gia tài đều đem nướng vào sòng bạc hết, đến nổi nhà phải chạy ăn từng bữa. Như vậy chưa đủ, hôm nay chồng tiểu phụ cần tiền, mới bán tiểu phụ để ăn thua trong sòng bạc. Cho nên tối nay tiểu phụ lén trốn ra đây, định ngồi khóc lóc một hồi rồi treo mình kết liễu cuộc đời cho xong. Ðại gia công tử nghĩ xem, rơi vào hoàn cảnh này còn sống mà làm gì?

Trương Sĩ Phương nghe nói có ý mừng thầm, cho đây là dịp thuận tiện, vội nói:

- Tiểu nương tử ơi, nàng đừng nghĩ quẫn như thế! Người ta chết rồi không thể sống lại được. Nàng đang còn tuổi trẻ thanh xuân, chết thật là quá uổng! Chi bằng nàng hãy theo ta có tốt hơn không?

- Ôi, tôi theo công tử đi đâu?

- Ta nói cho nàng biết, nàng thử hỏi thăm trên phố này xem. Ta họ Trương tên là Sĩ Phương, là ai tài chủ ở tại địa phương này, trong nhà cũng có nhà cửa điền sản đầy đủ, cửa hiệu buôn bán tơ lụa. Gần đây vợ ta vừa mới mất, không ai vừa ý nên chưa tục huyền. Không đi bước nữa không phải tại ta không muốn, mà vì muốn chính mắt mình thấy người ưng ý mới bằng lòng. Nếu nàng chịu đi cùng ta, chúng ta hai người quả là trai tài gái sắc đẹp đôi. Một khi nàng thành vợ của ta, y phục cả rương, đồ trang sức không biết bao nhiêu hộp, nhất hô bá ứng, nàng thấy thế nào?

- Công tử hiện ở đâu?

- Nàng đi với ta nhé!

Nói rồi đưa tay muốn kéo đi. Thiếu phụ ấy nói:

- Công tử xem có ai đến không?

Trương Sĩ Phương ngoái đầu nhìn lại không thấy có người nào, day lại cũng không thấy thiếu phụ đâu. Trương Sĩ Phương còn đương ngạc nhiên, thì một con hương chương nhảy xổ lại ngoạm ngay cổ kéo vật xuống ăn thịt. Nó ăn Trương Sĩ Phương còn chừa lại một đầu và một cái đùi. Té ra người thiếu phụ ấy chính là con hương chương biến ra. Nó vâng lệnh Tế Công chờ sẵn ở đây để ăn thịt Trương Sĩ Phương. Chính tên tiểu tử này tâm ý quá độc ác xấu xa, mới bị yêu tinh thanh toán như vậy.

Sáng hôm sau, Vương An Sĩ nghe nói Trương Sĩ Phương nửa đêm bỏ đi mới cho người đi tìm kiếm. Gia nhân về báo là chỉ gặp chiếc đầu và một cái đùi của Trương Sĩ Phương sót lại. Vương An Sĩ bảo gia nhân đi mua một cổ quan tài về bỏ chiếc đầu và chân còn lại của hắn vào trong đem chôn trên gò mả lạng. Vương An Sĩ muốn cho Lý Tu Duyên hoàn tục rồi mới lo chuyện hôn nhân tiếp theo, bèn chọn ngày lành tháng tốt, sai gia nhân đưa tin đến Hòa thượng phương trượng chùa Quốc Thanh vì Lý Tu Duyên là đệ tử ký danh của chùa. Hôm đó lãi viên ngoại cùng Vương Toàn đưa Lý Tu Duyên lên chùa Quốc Thanh làm lễ nhảy tường hoàn tục. Viên ngoại kêu gia nhân chuẩn bị ba cổ ngựa chở Lý Tu Duyên và đặt tăng mạo, tăng y rách nát lên đó, Các gai nhân đều cưỡi ngựa đi theo, Vừa mới ra khỏi đầu thôn Vĩnh Ninh, Tế Ðiên thi triển nghiệm pháp, con ngựa đang cỡi tách đoàn chạy nhanh tới trước vào thẳng trong rừng. Tế Ðiên nhảy xuống ngựa trút bỏ toàn bộ y phục văn sinh công tử, lấy tăng y cũ mặc vào rồi dùng tay chỉ một cái, đem ngựa treo lên cây, dùng phép ẩn thân giấu biến con ngựa đi, Tế Ðiên cất bước lần về phía trước, thấy từ hướng đối diện đi lại năm, sáu ông Hòa thượng kiếc. Họ bảo nhau:

Chúng mình phải đi nhanh may ra tối nay mới kịp. Hôm nay cháu gái của Ðổng viên ngoại là Lưu Tố Tố con của Lưu Bá Vạn cúng Tăng thí gạo, mỗi người được 200 tiền và một cái bánh bao. Cô nương nguyên đã hứa gả cho Lý Tu Duyên, con của Lý Tiết đạt sứ. Nào ngờ Lý Tu Duyên từ năm 18 tuổi đã bỏ đi mất. Cô nương này hiện ở nhà cậu, Ðổng viên ngoại muốn tìm mối khác cho cô, nhưng cố ấy nói: “Trung thần không thờ hai chúa, liệt nữ chẳng lấy hai chồng, đến chết không đổi ý”. Vị cô nương này là người tài giỏi, các thân hào nhân sĩ của huyện Thiên Thai chúng ta ai cũng khen ngợi cô. Ðổng viên ngoại thúc ép cô dữ quá, bảo cô nương không cần phải chờ Lý Tu Duyên nữa, nên ưng mối khác đi. Cô nương không biết làm sao mới ra một câu đối, nói rằng nếu ai đối được thì ưng người đó. Cô nương ra câu đố khó quá nên mấy giám sinh ở phủ Thái Châu chúng ta không ai đối được, đúng là đụng đầu vào gai! Cô nương tánh hay làm phước, chúng ta đi lãnh bánh bao và tiền đi!

Tế Ðiên nghe họ nói chuyện, biết là họ nói về cô vợ chưa cưới của Lý Tu Duyên, nên bước tới nói:

- May quá, may quá! Chúng ta cùng đi nhé!

Các ông Hòa thượng kia dòm lại, hỏi:

- Ông cũng đi lãnh bánh bao ở Ðổng gia trang à?

- Chớ sao!

Nói rồi nhìn kỹ trước mắt không xa là một vườn cây, đó là Ðổng gia trang. Tiến vào cửa thôn, thấy cổng lớn ở phía Bắc đường cất một cái rạp rất lớn. Các tăng nhân vào cửa, thấy quản gia đang phát bánh và tiền. Tế Ðiên nói:

- Chúng tôi có bảy Hòa thượng tất cả. Chú đưa bảy cái bánh bao và một điếu tiền 400 tiền cho tôi, tôi sẽ chia lại cho các Hòa thượng kia.

Quản gia nghe nói bèn lấy bảy cái bánh bao và một điếu 400 tiền tổng cộng nặng khoản một cân mốt đưa cho Tế Ðiên. Tế Ðiên nói với Hòa thượng kia:

- Bánh bao thì mấy vị hãy cầm phần mình, còn tiền thì thư thả lát nữa lại đằng kia sẽ chia nhé!

Nói rồi nhìn sang thấy cửa sổ mở hoác, bên trong có một chiếc bàn để sẵn bút mực nghiên đầy đủ. Kế bên dán một câu đối 11 chữ, đều có bộ Mịch trùm đầu, câu đối là: “Ký ngụ khách gia, lao thủ hàn song không tịch mịch”. (Nương náu nơi này, nóng nảy não nề niềm nợ nặng). Tế Ðiên hỏi:

- Câu đối này để làm gì vậy?

Câu đối này của cô nương chúng tôi ra đó. Viên ngoại chúng tôi nói: Nếu có ông nào đối được vế sau thì coi như người nhà; nếu người tăng hay đạo đối được thì viên ngoại tôi sẽ cất một ngôi chùa hay ngôi miếu; hoặc là văn sinh công tử đối được, chỉ cần tuổi tác tương đương, viên ngoại sẽ tình nguyện gả cô nương cho người ấy. Nhưng câu đối ấy quá khó đến nỗi những người đọc sách ở xứ này đều thúc thủ.

Tế Ðiên nói:

- Ðể ta đối vế sau câu ấy có được không?

- Nếu ông có tài học có thể đối được về sau, viên ngoại tôi chắc chắn sẽ cất chùa cho ông đó.

Tế Ðiên cầm viết ngoáy lia liạ. Quản gia cầm đưa cho vú em bảo đem cho cô nương xem. Cô nương xem vế đối cứ tặc lưỡi khen hay, cho thiệt là kỳ văn, diệu văn, tuyệt văn! Thật ra vế trên không phải là dễ đối. Mười một chữ trên đều có bộ Mịch trùm đầu, còn về ý nghĩa thì cô nương nói về thân thế mình, cha mẹ mất sớm phải ở tạm nhà của cậu, khác nào việc “Ký ngụ gia” (tạm ngụ nhà người), còn “Lao thủ hàn song không tịch mịch” là nói con người lẻ loi của chính mình, ngồi một mình ở khuê phòng, trong lòng buồn bả, biết đến ngày nào mới được mở mặt mày!

Về phần vế dưới muốn coi như đắc cách, ngoài việc đối được ý tứ còn phải 11 chữ mang cùng bộ loại: hoặc toàn là bộ Mịch, hoặc ba chấm Thủy, hoặc đeo bộ Khẩu, hoặc Nhơn đơn nay Nhơn kép (xích); hoặc có Ngôn ở bên toàn dùng lời nói; còn vế sau của Tế Ðiên dùng toàn bộ Sước có nghĩa là “đi”. Câu đối là: “Viễn ti mê đồ, thối hoàn liên kỉnh phản tiêu diêu” (Ðường đời đày đọa, đến đâu đạo đức được đồng đi). Ý nghĩa 11 chữ này ám chỉ Lưu Tố Tố cô nương từ khi lọt lòng đến nay, chay tịnh từ bụng mẹ không ăn thịt cá bao giờ. Cô ta vốn là Liên Hoa La Hán chuyển thế lạc vào nữ thai. Hôm nay Tế Ðiên đến làm câu đối lại cốt ngầm độ người vợ chưa cưới. “Viễn tị mê đồ” có ý nói người ta sống ở đời như một giấc mộng to, không khác nào lạc trong đường mê. Xa lánh đường mê tức là phải lánh khỏi đường mê đó. “Thối hoàn liên kỉnh phản tiêu diêu” là nói chi bằng đi xuất gia là được tiêu diêu tự tại. Cô nương xem câu đối tắc khen hay, vội bảo:

- Mau kêu người ấy vào đây cho ta gặp mặt.

Gia nhân nói:

- Người đó là một ông Hòa thượng kiếc.

- Bất luận là tăng hay đạo ta cũng muốn gặp.

Gia nhân chạy ra ngoài tìm Hòa thượng thì không còn thấy tung tích đâu nữa. Tế Ðiên cầm một điếu 400 tiền thi triển nghiệm pháp chạy đi. Sáu ông Hòa thượng trong chớp mắt không để ý, thấy ông Hòa thượng đâu mất bèn lật đật rượt theo. Vừa chạy ra khỏi cửa làng thì thấy Tế Ðiên đang ngồi trên đất nghịch tiền, nói nhảm một mình:

- Tiền này ít quá, hai trăm tiền không đủ đếm!

Sáu ông Hòa thượng thấy vậy nổi giận áp lại vây chặt định đánh Tế Ðiên.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 12 May 2012, 8:03 PM | Message # 159
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 152Tu Duyên công tử chầu Bửu Duyệt
Tri Giác La Hán gặp Côn Lôn
Tế Ðiên đang điếm tiền, sáu ông Hòa thượng hóa tiểu duyên áp tới hỏi:

- Hay cho ông Hòa thượng, ông cầm tiền của chúng tôi quăng đi đâu mà còn lại chỉ mấy đồng này?

Ông Hòa thượng ấy chạy lại đánh một thoi. Tế Ðiên nói:

- Chúng ta một chọi một, đánh nhau nhé!

Sáu ông Hòa thượng vây lấy Tế Ðiên lại đánh. Ai muốn đánh Tế Ðiên một thoi, tất bị trả ngay một thoi. Sáu người đều không ai chiếm được phần hơn. Ðang đánh nhau tưng bừng thì từ phía Bắc đi lại hai cỗ ngựa mà người cỡi chính là Vương Hiếu và Vương Phúc. Vương viên ngoại thấy ngựa của Lý Tu Duyên lồng lên chạy khan, lật đật sai gia nhân đuổi theo. Hai vị quản gia đang đi tìm kiếm, thấy Lý công tử lại mặc tăng y rách nát đang đánh nhau với sáu ông Hòa thượng. Vương Hiếu lật đật xuống ngựa, nói:

Ðừng đánh, đừng đánh nữa!

Các vị Hòa thượng kiếc nói với Vương Hiếu:

- Chú đừng xía vô, ông ấy gạt lấy hết tiền của chúng tôi đó!

- Các ông đừng nói bậy, còn chưa chịu cút đi hả? Ðây là công tử của chúng ta mà.

Mấy ông Hòa thượng nghe nói không dám đánh nữa. Vương Hiếu nói:

- Mấy vị muốn tạo phản mà! Chưa chịu cầm tiền đi sao?

Các vị Hòa thượng nghe nói thế, mỗi người cầm lấy 200 tiền lục tục rút lui êm. Vương Hiếu nói với Tế Ðiên:

- Thưa công tử, nãy giờ đi đâu?

- Ta cùng mấy ông Hòa thượng lên Ðổng gia trang hóa duyên, lãnh một cái bánh bao và 200 tiền.

- Ôi công tử ơi, công tử không sợ người ta cười cho à? Nào có phải là ai xa lạ đâu! Ðổng viên ngoại là chỗ thân thích với chúng ta mà! Còn ngựa của công tử đâu rồi?

- Ta treo ở trên cây bên kia kìa.

- Hồi nãy chúng tôi đi qua đó sao không thấy?

Tế Ðiên lấy ta chỉ, nói:

- Chớ không phải kia à?

Vương Hiếu, Vương Phúc ngoái lại nhìn, quả nhiên thấy ngựa bị cột trên cây, mới hè nhau lên cây mở ngực xuống. Tế Ðiên thót lên ngựa cùng gia đinh trở về. Vương viên ngoại hỏi:

- Con đi đâu vậy?

- Con đâu có đi đâu. Con đi hóa duyên thôi.

- Cái thằng bé này thiệt là bậy bạ quá! Ðã muốn hoàn tục rồi mà còn không quên hóa duyên à? Từ nay không cho đi hóa duyên nữa!

Tế Ðiên gật đầu ưng thuận, mọi người giục ngựa lên sười núi để đến chùa Quốc Thanh. Từ cổng chùa Quốc Thanh, từng cặp tăng nhân đứng xếp hàng dàn chào có đến mấy mươi đôi. Vương An Sĩ nhìn thấy, tưởng Phương trượng trong chùa biết Vương ngoại có tiền mới sắp đặt cung kính quá mức như vậy. Kỳ thật chẳng phải thế. Lão phương trượng năm xưa chùa Quốc Thanh hiệu là Tánh Không trưởng lão đã viên tịch. Vị đương gia Phương trượng Bảo Duyệt Hòa thượng là đệ tử của Tánh không trưởng lão năm xưa. Tánh Không trưởng lão là vị cao tăng đắc đạo, trước khi viên tịch, kêu đồ đệ là Bảo Duyệt đến trước mà dặn rằng:

- Năm đó tháng đó ngày đó có vị Tri Giác La Hán đến dâng hương, cần phải sắp xếp hàng lối, trang phục như thế… như thế… để tiếp đón.

Vì vậy, Hòa thượng Bảo Duyệt mới ghi nhớ trong lòng. Hôm nay, từ đại điện đi tới bên ngoài đều hai hàng 54 đôi là 108 vị Hòa thượng đều đắp y, tay cầm thủ lư hoặc khánh, miệng niệm hiệu để tiếp rước Tri Giác La Hán.

Vương An Sĩ đâu biết được ẩn tình này. Mọi người tới trước chùa xuống ngựa đi vào, Tế Ðiên nói:

- Á, mấy cái gáo dừa này trọc lóc!

Mấy vị Hòa thượng nghĩ thầm: “Cái ông Hòa thượng này thật dễ ghét! Ông ta nói bọn mình là gáo dừa trọc lóc mà ông ta cũng là Hòa thượng!”.

Chúng tăng đều là phàm phu tục tử làm sao biết được lai lịch Tế Ðiên! Ðoàn của Vương viên ngoại tới chùa, Bảo Duyệt Hòa thượng bước ra đón tiếp, gặp Tế Ðiên bèn vái chào, Tế Ðiên cũng đáp lễ đúng phép. Lão viên ngoại đều không hiểu cách thức đó. Bảo Duyệt Hòa thượng hỏi:

- Lão viên ngoại mới đến à?

Vương An Sĩ hỏi:

- Phương trượng pháp hiệu là chi?

- Tôi là Bảo Duyệt.

Vương An Sĩ hôm nay đến chùa Quốc Thanh, trước hết cúng cho chúng tăng mỗi người một cái tràng, một đôi tăng hài và hai điếu tiền. Phương trượng mời lão viên ngoại vào thiền đường đãi trà. Vương An Sĩ nói:

- Hôm nay tôi đặc biệt đến cho cháu tôi là Lý Tu Duyên làm lễ “Nhảy tường hoàn tục”, xin lão Phương trượng từ bi cho!

Bảo Duyệt Hòa thượng gập đầu chấp thuận và dặn bảo các chức sự hãy tổ chức chu đáo. Mọi người đều lên đại điện dâng hương. Trước đại điện đặt một cái giá bảng tượng trưng cho tường. Bảo Duyệt Hòa thượng nói:

- Này lão viên ngoại, cháu của ngài nhảy tường, ta phải đánh nó một trăm thiền trượng rồi đuổi ra khỏi chùa.

Vương An Sĩ nghe như vậy, lật đật nói:

- Cháu tôi thân thể yếu ớt lắm, bị đánh một trăm thiền trượng làm sao chịu nổi?

- Không phải đánh bằng thiền trượng thiệt đâu! Chỉ lấy mười chiếc đũa thay cho thiền trượng, đánh một cái kể làm mười đó.

- Vậy thì được!

Bảo Duyệt Hòa thượng kêu:

- Tu Duyên, ta đánh chú, chú nhảy qua giá bảng ra khỏi cổng chùa kể như là xong đấy nhé!

Tế Ðiên gật đầu. Bảo Duyệt cầm bó đũa giơ lên đánh xuống, nói:

- Ngươi ngày mồng một không dâng hương, ngày rằm không lễ bái, điện trước không chịu quét, điện sau đất tùm lum, suốt ngày say túy lúy, thịt chó mang cả xâu, xuất gia không tròn phận, đưa trả ngươi về nhà. Hãy cởi bỏ y hậu, bước ra khỏi chùa ngay!

Nói xong bảo Lý Tu Duyên nhảy tường. Tế Ðiên nhảy qua bảng giá, cất bước chạy thẳng ra cổng chùa. Vương An Sĩ kêu:

- Ðừng chạy, đừng chạy!

Câu nói ấy chưa xong thì nghe Lý Tu Duyên la:

Sao tôi đứng lại không được vậy nè!

Vương An Sĩ và mọi người lật đật đuổi theo ra bên ngoài, mắt thấy Lý Tu Duyên đang lơ lửng giữa vực thẳm hẻm núi ngàn trượng. Lão viên ngoại dậm chân than thở:

- Tu Duyên con ơi, không dè con lại chết ở đây!

Rồi cất tiếng khóc thảm thiết. Bảo Duyệt Hòa thượng nói:

- Lão viên ngoại không nên thương cảm thái quá! Lý Tu Duyên là người có lai lịch rất lớn đó.

- Hết rồi! Nó đã chết rồi, tôi về nhà đem một phần gia tài để lập đàn tụng kinh thí thực siêu độ cho nó mới được.

Vương Toàn nói:

- Cha không nên làm như thế! Con thấy em con là người có đạo đức, cũng có thể lần này về điểm hóa cho cha đó, chắc không chết đâu.

Bảo Duyệt Hòa thượng nói:

- Lời công tử nói có lý đấy. Xin viên ngoại cứ yên tâm về nhà đi.

Viên ngoại cứ một mực không nghe, trở về nhà muốn lập đàn siêu độ cho Lý Tu Duyên.

Thật ra Tế Ðiên giả bộ rớt xuống hẻm núi rồi dùng độn pháp lên thẳng Thượng Thanh cung kêu cửa. Bên trong một đạo đồng bước ra, thấy trước mặt mình là ông Hòa thượng kiếc: Tăng y rách nát, tay vắn sứt bâu, lưng thắt dây nhung, khật khà khật khưỡng, hai chân trần xỏ trên đôi dép cỏ, rách rưới hết chỗ nói. Tế Ðiên đã bịt kín tam quang lại, đạo đồng nói:

- Này, Hòa thượng, ông tìm ai?

Cảm phiền tiên đồng vào trong thưa lại giùm một tiếng là có Tế Ðiên tăng ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ đến bái phỏng quán chủ.

Ðạo đồng nghe nói “a” lên một tiếng, đáp:

- Ông là Tế Ðiên tăng đây sao? Ðợi ở đây một lát.

- Ðược mà!

Ðạo đồng vào trong bẩm báo. Lúc đó, lão tiên ông đang có khách. Khách nào thế? Ðó là Ngọc diện trường thọ tiên cô ở Thiên Mẫu cung sau Thượng Thanh cung. Bà ta là con gái của Ngũ vân lão tổ ở Ngũ Vân động. Ðang ngồi tỉnh tọa trong động bỗng thấy Thượng Thanh cung có một cột yêu khí xông lên trời, Ngọc diện yêu hồ nghĩ thầm: “Lẽ nào Thượng Thanh cung lại có thể có yêu tin được? Sao mình không đến đó xem thử là chuyện gì?”. Khi đến Thượng Thanh cung, Lão tiên ông gọi bà ta là tiên cô, bà ta bèn dùng tiếng Lão tiên ông để gọi lại. Hai vị này thuộc loại đối binh bất kháng. Lão tiên ông biết cha bà ta là Ngũ vân lão tổ, cai quản cả quần yêu thuộc loại mang lông đội sừng, xương ngang xuyên tâm, chẳng phải do tứ tạo sanh ra, xương sống chổng lên trời đều thuộc quyền cai quản của ông ta. Ông ta có một lá phan tụ yêu, một khi treo lên thì yêu tinh trong thiên hạ đều về chầu cả. Vì thế tiên ông cũng không động chạm tới ông ta. Ngọc diện lão hồ cũng biết tiên ông đạo đức rất cao xa, báu vật trấn quán trong miếu có Càn khôn ảo diệu đại hồ lô, bất luận là yêu tinh gì, hễ lọt vào trong đó một giờ ba khắc sẽ hóa làm máu mủ hết. Vì thế bà ta cũng không dám động đến Lão tiên ông. Hôm nay lão tiên ông nghe nói có Ngọc diện tiên cô đến, lật đật xuống thềm đón tiếp, nói:

- Tiên cô đến thăm, có việc gì mà rảnh rang dữ thế?

- Tiên ông, tôi thấy trong miếu của ông có một yêu khí bốc lên trời, không biết là tại làm sao?

Theo tay Lão tiên ông chỉ, lão yêu hồ nhìn lên trần nhà thấy đang treo lủng lẳng một tiểu Hòa thượng, trên đầu có khí đen. Lão yêu hồ hỏi:

- Hòa thượng đó là ai vậy?

Trên trần thế có Tế Ðiên Hòa thượng, hưng Tam Bảo, diệt Tam Thánh, hiếp đáp môn hạ Tam Thanh giáo chúng tôi, như: đốt cháy Tường Vân quán, đốt chết Trương Triệu Hưng, đốt Yên Vân tháp, kêu thiên lôi đánh Hoa Thanh Phong, bắt nhốt Trương Diệu Nguyên, đùa cợt Chữ Ðạo Duyên, Trương Ðạo Linh. Con yêu tinh này là đồ đệ của Tế Ðiên đó. Tôi bắt hắn treo lên chờ Tế Ðiên đến. Tế Ðiên đến trễ một ngày là hắn bị treo một ngày, chừng nào Tế Ðiên tới tôi mới thả hắn ra. Ðể xem Tế Ðiên là nhân vật như thế nào cho biết.

Ngọc diện lão hồ nói:

- Này lão tiên ông, bao giờ Tế Ðiên tới, xin ngài đưa tin cho tôi biết. Ðại đồ đệ của tôi cùng Châu công tử ở thành Lâm An có một đoạn kim ngọc lương duyên, vô cớ bị ông ta đuổi về. Ðồ đệ thứ ba của tôi là Chương Hương Nương ở nhà Hàn viên ngoại tại thôn Vĩnh Ninh cũng bị ông ta đuổi đi. Tôi còn có đứa đồ đệ nhỏ bị ông ta giết chết ở Tiểu Nguyệt Ðồn. Tôi hỏi bọn đồ đệ tại sao tụi bây không đấu pháp với ông ta. Chúng trả lời là địch không lại ông ta. Chừng nào Tế Ðiên tới, tiên ông cho tôi hay tin, tôi sẽ thi một thuật nhỏ bắt ông ta để trả thù cho bọn đồ đệ của tôi.

- Ðược! Ðã có tiên cô chịu để tâm đến, bao giờ Tế Ðiên tăng tới, tôi sẽ đưa thơ báo tin.

Ðương nói tới đó thì đồng tử vào báo:

- Thư sư phó, Tế Ðiên tìm sư phó!

- Kỳ thực Tế Ðiên không nói như vậy mà chỉ nói đến bái phỏng quán chủ, nhưng đạo đồng lại đưa tin như vậy. Lão tiên ông cũng là bậc cao nhân, vội nói:

- Hãy mời vào.

Ðạo đồng đi ra, không nói “Sư phụ có lời mời”, mà lại nói:

- Sư phó tôi kêu ông vào đi!

Tế Ðiên cũng không tỏ vẻ sắc giận, nói:

- Cũng được, vào thì vào!

Nói rồi cất bước đi vào loạng choạng, chân thấp chân cao, ngã xiêu ngã tó thẳng vào bên trong.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 12 May 2012, 8:03 PM | Message # 160
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 153Ngọc diện hồ lên Thanh cung hỏi đạo
Tế Thiền sư nói Thiên Thai hội tiên
Lão tiên ông dặn bảo đạo đồng mời thỉnh Tế Ðiên vào, vì trong bụng nghĩ: “Ðể ta gặp Tế Ðiên xem là hạng người nào? Nếu là Ðại lộ Kim tiên thì trên đầu có khí trắng, nếu là Tây phương La Hán thì trên đầu ắt có Phật quang, kim quang, linh quang; nếu lày yêu tinh chắc chắn có khí đen; nếu là phàm phu tục tử ta cũng xem thấy biết”. Ðang lúc suy nghĩ như thế thì thấy Tế Ðiên từ ngoài đi thẳng vào. Lão tiên ông xem thấy là một kẻ phàm phu tục tử, trong bụng nghĩ thầm: “Nghe tên không bằng mắt thấy, thấy mặt hơn là nghe tên. Chữ Ðạo Duyên, Trương Ðạo Linh quả là kẻ bất tài mới bị nhục về tay ông ta như thế, thực đáng tức cười quá!”. Lão yêu hồ thấy Tế Ðiên cũng nghĩ giống như vậy: “Xem ra ông ta chỉ là một kẻ phàm phu tục tử mà sao bọn đồ đệ mình khống dám chống lại ông ta kìa?”. Tế Ðiên bước tới hạc hiên, ngước mắt lên quan sát. Tòa viện này là phòng chái phía Ðông, phòng Bắc có năm gian đều mờ mờ tranh tối tranh sáng. Nơi hạc hiên ở Bắc thượng phòng, tấm rèm được cuốn cao lên, dựa tường phía Bắc là một cái bàn bên trên có rất nhiều kinh sách, trong đó có Ðạo Ðức kinh 5.000 lời của Lão Tử. Ở giữa treo Càn khôn ảo diệu đại hồ lô. Phía đàng kia là một bàn bát tiên với hai ghế dựa. Ngồi trên chiếc ghế ở đầu này là một vị đạo cô chừng 40 tuổi, da mặt sáng sạch toát ra vẻ trẻ trung và đẹp đẽ. Bà ta đầu đội mũ đạo sĩ bằng vãi xanh, mình mặc đạo bào màu lam để lộ cổ áo màu xanh, vớ trắng vân hài. Ngồi nơi đầu kia bàn là lão tiên ông. Tế Ðiên nhìn thấy, nói:

- Quí hai ông bà mạnh khỏe hỉ?

Ngọc diện lão hồ nghe nói câu đó mặt đỏ rần. Lão tiên ông nghe nói, “a” lên một tiếng, hỏi:

- Có phải Tế Công ở chùa Linh Ẩn đến không?

- Ðâu dám! Thưa tiên ông, tôi là Tế Ðiên.

Tiên ông kêu:

- Ðạo Tế!

- Ôi hay quá, Thái duyệt!

- Ðiên tăng!

- Mao đạo!

- Ðiên tăng thật lớn mật!

- Mật nhỏ làm sao dám đến đây?

Lão yêu hồ nói:

- Ta tưởng Tế Ðiên Hòa thượng là thế nào ấy! Dè đâu là một ông thầy chùa ăn mày. Ngươi hãy xem lại mình kìa! Tăng y rách nát thiệt hết chỗ nói!

Tế Ðiên cười nói:

Ðừng cười rách nát chiếc Tăng y,

Ðâu biết Tăng y quá diệu kỳ,

Ba vạn sáu ngàn khung lỗ nhỏ,

Kèm theo sáu bốn miếng khảm ly,

Mở ra che kín trời cùng đất,

Thu vào tay áo của Tăng y,

Ðông ấm, Hè lương, Xuân dễ chịu,

Mùa Thu trùng rệp lánh xa nghì,

Có người muốn hỏi bao nhiêu giá?

Vạn lượng vàng ròng khó rớ chi!

Lão tiên ông nghe khoe như vậy, cười hà hà, nói:

- Ông khoe Tăng y của ông có nhiều cái hay, vậy chớ ông biết cái áo bá nạp ta đang mặc đây chăng? Ta thường nói:

Bá nạp này chớ coi thường

Chẳng phải lụa dệt chẳng phải the

Ngày Ðông mặc vào ấm như bông

Ngày Hạ xỏ vào mát như quạt

Chẳng phải giặt, khỏi đổi thay

Cùng không nhuộm, cũng không hung

Cần chi màu đỏ màu xanh thẳm

Sợi dọc tám muôn bốn ngàn hàng

Vá chằm sáu trăm bảy mươi miếng

Càn tam liên, khôn lục đoạn

Ly trung hư, khảm trung mãn

Khoảng giữa giăng giăng tinh đẩu sáng

Ngoài biên thế giới rộng vô cùng.

Mặc vào từng tự cung Hàn Quảng

Mặc vào cũng dự yến Bàn Ðào

Chớ chê bá nạp chẳng ra chi

Bay chẳng một lèo Linh Hư điện.

Tế Ðiên nghe nói khoe rồi nói:

- Chà, hay, hay quá! Ông bắt đồ đệ của ta, nhắn ta lên đây làm gì?

- Này Hòa thượng, ông nên biết rằng: “Thế sự như cuộc cờ, không dính mắc mới là cao thủ, thân này khác nào bình sành, thoát ra mới thấy được chơn không”. Ông cũng nên biết: Một cây gậy trúc gánh cả gió trăng, gánh rồi cũng phải thay vai nghỉ, hai bàn tay không nắm cả cổ kim, nắm xong cũng phải thả ra mà!

- Ðược, đã như thế thì hai ta hôm nay sẽ phân tài “mạnh còn yếu chết, thiệt còn giả mất” mới được. Trước hết, ông hãy thả đồ đệ của ta ra đi, có chuyện gì chúng ta sẽ nói sau.

- Ừ, được.

Nói rồi lật tức thả Ngộ Thiền ra. Ngộ Thiền vỗ vỗ đầu nói:

- Sư phó, người thấy đó, đồ đệ của người không đến nỗi tồi tệ lắm! Con bị treo mấy ngày mà không than vãn tí nào!

- Ðược, có như vậy mới là đồ đệ của ta chớ!

Lão tiên ông nói:

- Này Ðiên tăng, hãy vào trong viện so tài cao thấp với ta.

- Cái lão lộn sòng kia, hãy a đây!

Lão tiên ông vừa muốn động thủ thì Ngọc diện trường thọ tiên cô nói:

- Tiên ông tạm thời hãy bớt giận đã. Tên vô danh tiểu tốt này, tiên ông cần gì phải ra tay! Giết gà đâu cần dao mổ trâu, để tôi bắt nó cho.

Nói xong lão yêu hồ rút kiếm ra, nhắm ngay đầu Tế Ðiên chém xuống. Tế Ðiên né mình tránh khỏi, thuận tay chộp một cái. Lão yêu hồ mặt đỏ đến mang tai, nói:

- Hay cho Ðiên tăng, thật là lớn mật dữ a! Tiên cô hôm nay phải bắt mi mới được.

- Mật lớn mới dám chéo cánh gà trên cột cờ chớ!

Lão yêu hồ đâm chém lia lịa. Tế Ðiên cũng thiệt lẹ, luồn qua lách lại, bước tới thối lui, véo bên trái, xô bên phải. Lão yêu hồ tức quá hét lên:

- Ðiên tăng, thiệt mi muốn chết mà. Ðể tiên cô dùng bửu pháp lấy tánh mạng mi cho mi biết tiên cô lợi hại tới bực nào!

Vừa nói vừa rút ra một sợ dây Khổn tiên thằng dài 9 tấc 9, ánh 3 tấc 3 phân làm tam tài. Sợi dây này còn gọi là Tử mẫu âm dương thằng. Khi luyện dây này, trước phải hại một phụ nữ mang thai bé trai. Mổ bụng người phụ nữ lấy thai ra rồi dùng sợ dây luyện nhúng máu huyết của cả hai mẹ con, thúc bùa chú vào rồi mượn chánh khí trời đất, tinh hoa nhật nguyệt, luyện đủ 49 ngày. Sợi dây này thảy lên có thể dài có thể ngắn, bất luận yêu tinh gì bị sợi dây trói lại sẽ hiện nguyên hình. Ngay cả Ðại lộ Kim tiên bị trói lại cũng mất đi 500 năm đạo hạnh. Hôm nay lão yêu hồ rút sợi dây này ra khỏi bao, miệng niệm chú lâm râm và hô “Sắc lịnh”, mắt thấy kim quang sang ngời nhắm ngay Hòa thượng xông tới. Tế Ðiên la:

- Không xong, không xong rồi! Mau cứu tôi với, bớ người ta!

Tiếng la chưa dứt, Tế Ðiên bị sợ dây trói chặt té huỵch xuống đất. Tiên cô mỉm cười, nói:

- Ta tưởng đâu Tế Ðiên có tài năng pháp thuật ghê gớm, té ra là một kẻ bất tài! Ta cũng không thèm giết nó làm chi, bọn bây vác nó quăng ra ngoài khe núi ở phía sau đi. Này tiên ông, ngài xem tôi chỉ đưa ra một chút pháp thuật là bắt được hắn ngay hà!

- Lão tiên ông thấy vậy cười hà hà, nói:

- Chút pháp thuật đó mà nó còn chịu không nổi. Tụi bây vác ra sau núi ném đi!

Lúc đó Lôi Minh, Trần Lượng, Tôn Ðạo Toàn đều ở phía sau, Ngộ Thiền đứng một bên dòm thấy sư phụ mình bị trói chặt, cảm thấy rất tức giận, nhưng nghĩ mình chẳng phải là đối thủ của hai vị ấy. Tuy chẳng dám mạo hiểm nhưng miệng không nhịn được bèn mắng ngay. Ngọc diện trường thọ tiên cô nghe mắng, tức giận tran hông, nói:

- Ta không muốn giết Tế Ðiên làm gì, nhưng ngặt nỗi tụi bây mắng chửi, ta giết hắn cho rồi.

Nói xong giơ bảo kiếm lên định giết. Lão tiên ông lật đật cản lại, nói:

- Tiên cô đừng làm thế, miếu tôi là nơi thanh tịnh, nếu giết ông ấy ở đây, há chẳng làm hư cuộc đất này sao?

Ðương nói tới đó thì thấy Tế Ðiên từ ngoài khệnh khạng đi vào. Lão tiên ông, lão yêu hồ nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên! Nhìn lại kẻ bị trói không phải là Tế Ðiên mà là tiểu đồng đồ đệ thứ hai của lão tiên ông. Lão tiên ông lật đật mở dây ra thì tiểu đồng đã hết thở rồi. Lão tiên ông râu mày đều vểnh ngược, lấy viên thuốc đổ vào cứu tỉnh đồ đệ. Lão yêu hồ nói:

- Hay cho Tế Ðiên, mi thiệc chọc ta tức chết đi thôi!

- Ta chọc tức ngươi thì ngươi cứ chết đi!

Lão yêu hồ lập tức thò tay rút ngay một thứ bửu bối, miệng đọc lâm râm: từ nữa lưng trời có vô số độc xà quái thú, chồn cáo hồ ly ập tới mổ cắn Tế Ðiên. Tế Ðiên cười hà hà, lấy tay chỉ một cái, miệng niệm: “Án ma ni bát mê hồng! Án sắc lịnh hích!”. Tức thì một đạo hào quang phóng ra, bao nhiêu con thú ấy đều hóa thành giấy cả. Ðó chỉ là phép mà mắt người thôi! Lão yêu hồ thấy vậy, giận nói:

- Hay cho Ðiên tăng, cả gan phá mất pháp bửu của ta! Thiệt là: Người không có lòng hại cọp mà cọp lại có ý hại người. Hôm nay đừng trách sơn cô độc ác, đó là tại mi muốn tìm lấy họa mà thôi!

Nói rồi trong miệng niệm lâm râm, vung tay lên, nghe rẹt một tiếng, một khối lửa bùng lên, đó là một cục đá, theo thế Thái Sơn áp đỉnh nhắm ngay đầu Hòa thượng rớt xuống. Cục đá ấy tên là Lôi hỏa thạch, lợi hại vô song! Bất luận tinh linh gì bị nó đánh trúng đều phải chết. Kim tiên ở đảo động nào bị cục đá này đánh phải cũng tiêu mất bạch quang. Tế Ðiên nhìn thấy, nói:

- Ôi, cái gì vậy?

Nói rồi lấy tay chỉ một cái, miệng niệm lục tự chơn ngôn: “Án ma ni bát mê hồng! Án sắc lịnh hích!”. Cục đá xẹt ra một đạo hoàng quang, hiện lại nguyên hình, bị Tế Ðiên đưa tay bắt lấy. Lão yêu hồ thấy Tế Ðiên liên tiếp phá ba món pháp bửu, không dắn được tức giận, mặt đỏ hồng. Lão tiên ông nói:

Tiên cô không cần đối địch với ông ta làm chi, để ta bắt ông ấy cho.

Nói rồi rút bửu kiếm ra nhắm ngay Tế Ðiên chém tới. Tế Ðiên tràn mình tránh khỏi. Lão tiên ông đem Bát tiên kiếm pháp ra thi triển. Thất là:

Lý thiết tiên sinh kiếm pháp cao

Ðộng Tân ra thế xứng anh hào

Chung Ly mang kiếm thanh phong khách

Quá Lão cưỡi lừa nhẹ phụng mao

Quốc cựu tới lui thần quỷ khiếp

Thái hòa bốn mặt chớp như sao

Tiên cô bày bố Bát tiên trận

Tương tử truy hồn dễ trốn nào.

Lão tiên ông thi triển Bát tiên kiếm pháp, Tế Ðiên cứ chạy quanh xà quần. Lão tiên ông chém mãi không trúng, trong bụng tức quá! Lúc này Trần Lượng, Lôi Minh, Tôn Ðạo Toàn, Dạ hành quỷ Tiểu côn lôn Quách Thuận được tin đều ra phía trước xem. Quách Thuận nói:

- Làm sao bây giờ? Tăng, Ðạo đều là sư phụ của tôi cả, phải can ra chớ!

Theo như Tôn Ðạo Toàn tính toán thì mọi người hãy đến trước Lão tiên ông quỳ xuống, năn nỉ giảng hòa. Thấy Lão tiên ông còn đang giận dữ, tay còn run run. Lão tiên ông nói:

- Này Ðiên tăng, mi cậy tài chi của phàm phu tục tử mà dám đến đây ngông cuồng thế? Mi kêu ta ba tiếng “Tổ sư gia”, ta sẽ tha cho khỏi chết!

- Này tên đạo sĩ lộn sòng kia, ngươi kêu Hòa thượng ta ba tiếng “Tổ tông đại Hòa thượng lão gia”, ta cũng chưa tha cho ngươi sống nữa là!

Lão tiên ông nghe nói, tức giận cành hông, lập tức niệm chú lâm râm. Bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Thật là:

Gió lớn lên, gió lớn lên

Tiếng như bò rống đến tai long

Phá núi rừng cây như chặt đốn

Che mặt trời, sát khí thẳng xông

Trời mờ mịt, đất rung rinh

Cuồn cuộn, cát bay đá bật tung

Thượng cổ từng nghe phong cổ quái

Hôm nay gấp mấy cổ quái phong.

Một trận cuồng phong nổi lên, Tế Ðiên và mọi người nhìn thấy quả thật là kinh người.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 12 May 2012, 8:03 PM | Message # 161
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 154Lão tiên ông đấu phép cùng Tế Ðiên
Thỉnh hồ lô kinh hoảng cả yêu hồ
Lão tiên ông niệm chú, cuồng phong nổi lên dữ dội. Tế Ðiên nhìn thấy lão đạo sĩ biết phép phân thân, lại biến ra một lão đạo tiên ông giống y hệt, tay cầm bửu kiếm, một ông cầm kiếm chém, một ông cầm kiếm đâm.

Tế Ðiên nói:

- Hay a! Lão đạo sĩ biết chia ổ, kêu xuống thêm một ông nữa đây.

Nói tới đó thì thấy hai ông đạo sĩ mỗi người bắt quyết niệm chú, hai ông biến thành bốn ông vây chặt Tế Ðiên vào giữa. Tế Ðiên lách mình chạy ra thật lẹ, mấy ông đạo sĩ chém không trúng. Bốn ông lại niệm chú thành tám ông, tám ông biến thành mười sáu, 16 thành 32, 32 thành 64. Phút chốc cả viện đầy chật lão đạo. Tế Ðiên luồn lách chạy lung tung, nói:

- Thiệt đáng lo quá đi!

Nói rồi bốc ngay một nắm đất vung lên, miệng niệm: “Án ma ni bát mê hồng! Án sắc lịnh hích!”. Một trận cuồng phong nổi lên biến ra vô số lão tiên cô. Mấy lão tiên cô ôm cứng các lão đạo sĩ chẳng chịu buông. Mấy lão đạo sĩ bị mấy lão tiên cô ôm chặt, miệng la ôi ối không thôi. Lão đạo sĩ thấy sự tình bất ổn, lật đật cắn chót lưỡi tươm máu phun ra thu hồi các lão đạo sĩ lại. Các lão tiên cô cũng biến mất. Ngọc diện lão yêu hồ giận đỏ cả mặt mày, muốn thí mạng với Hòa thượng. Lão tiên ông nói:

- Tiên cô đừng nói vội, hôm nay ta sẽ lấy tánh mạng của Ðiên tăng đây!

Nói rồi vào trong nhà lấy ra Càn khôn ảo diệu đại hồ lô. Lão yêu hồ biết hồ lô này rất lợi hại, bất luận yêu tinh cỡ nào bị thâu tóm vào trong đó một giờ ba khắc sẽ hóa làm máu mủ hết. Lão yêu hồ dù có 8.000 năm đạo hạnh cũng không chống nổi hồ lô ấy, lật đật thối lui vận yêu phong chạy trốn. Lão tiên ông cầm hồ lô trong tay, nâng lên nói:

- Ðiên tăng, ngươi có biết hồ lô này của ta không?

- Có gì không biết chớ! Ðó là mẫu quảng cáo trong tiệm rượu của người ta, ông lấy trộm chứ gì! Ta thường uống rượu trong tiệm nghe nói ông muốn mua rượu chịu, tiệm rượu không chịu bán thiếu, ông nổi giận lấy trộm mẫu quảng cáo của người ta đó mà!

- Ngươi nói bậy nói bạ không hà! Ngươi có biết lai lịch hồ lô của ta không?

- Ta chẳng nói nó là hàng quảng cáo trong tiệm rượu sao?

- Ta nói cho người biết, chiếc hồ lô của ta đây: trồng dây năm Giáp, nở hoa tháng Giáp, ngày Giáp kết hồ lô, hái nhằm giờ Giáp, bên trong án ngũ hành, bên ngoài án theo tam tài, hút được vật tinh linh, giây lát tan thành tro bụi. Hồ lô của ta đã được bốn giáp tý, bất luận tinh linh nào lọt vào trong đó, trong một giờ ba khắc sẽ hóa thành máu mủ hết. Ngươi đừng khinh thường hồ lô ta nhỏ, nó có thể chứa cả tam sơn ngũ nhạc, vạn quốc cửu châu đấy.

- Còn có đều gì áo diện nữa không?

- Ta bắt ngươi bỏ vào trong đó thì trong sáu tiếng đồng hồ ngươi thành một đống máu mủ thôi.

- Hai ta không thù oán gì nhau, ông cần gì phải lấy tánh mạng ta như vậy? Ông nếu thâu ta vào trong đó, ta thấy khó chịu, ta kêu: “Ðạo gia ơi, thả ta ra đi!”. Ta la lên một tiếng thì ông thả ta ra có được không?

- Ðược chớ, chỉ cần ngươi biết ta lợi hại, chịu phục ta, ta sẽ thả ngươi ra.

- Vậy thì ông cứ việc.

Lão tiên ông lập tức giở nắp hồ lô, miệng lâm râm niệm chú, thì thấy từ trong đó tuôn ra một đạo hào quang, kim quang lẫn lộn, thụy khí nghìn điều. Luồng hào quang tỏa ra trùm lấy Tế Ðiên, Tế Ðiên bị hào quang che mất không còn thấy nữa. Lão tiên ông thâu đạo hào quang lại và đậy nắp hồ lô. Lão tiên ông kêu:

- Ðiên tăng! Thì nghe trong hồ lô Tế Ðiên đáp “ơi”.

Lão tiên ông hỏi:

- Ðiên tăng, ngươi cảm thấy thế nào?

Nghe trong hồ lô có tiếng đáp:

- Vậy mà khỏe ghê! Ta có chỗ ở rồi, khoái quá!

- Ðiên tăng, ngươi không chịu năn nỉ ta, giây lát sẽ hóa thành máu đấy nhé!

Ngay lúc đó, Dạ hành quỷ Tiểu côn lôn Quách Thuận, Tôn Ðoạn Toàn, Lôi Minh, Trần Lượng, ngay cả Ngộ Thiền cũng đều quỳ trước Lão tiên ông van xin:

- Xin Tổ sư gia tha mạng cho. Sư phó chúng con có khùng khùng điên điên, xin người nới tay cho.

Quách Thuận nói:

- Tế Công cũng là sư phó của con. Trước đây sư phó con đã cứu tánh mạng con khỏi chết tại Ngũ Lý Bia ở Khúc Châu, xin sư phó nể mặt đệ tử mà thả Tế Công ra.

- Sơn nhân ta cùng ông ấy trước kia không thù gần đây không oán, tại vì ông ta hưng Tam Bảo, diệt Tam Thanh, hiếp đáp môn hạ Tam Thanh giáo thái quá! Ta làm như vậy để nở mặt nở mày Tam Thanh giáo đôi chút thôi. Ông ấy đã cứu đồ đệ ta thì được rồi, các ngươi hãy dậy đi. Sơn nhân ta không lấy tính mạng ông ấy là được.

Mọi người lóp ngóp đứng dậy. Lão tiên ông dự định thả Tế Ðiên ra thì thấy Tế Ðiên từ ngoài khệnh khạng đi vào. Mọi người nhìn thấy rất đổi ngạc nhiên. Lão tiên ông “a” lên một tiếng, nói:

- Ta nhốt ngươi trong hồ lô, làm sao ngươi ra được thế?

- Ta ở trong đó buồn quá nên mới bò ra đây?

Lão tiên ông nhìn lại: Nắp hồ lô còn đậy kín làm sao có thể ra được kìa? Hồ lô còn nặng chình chịch đây mà! Lão tiên ông bèn dở nắp lúc lắc hồ lô ra, thì ra trong đó là chiếc mũ rách của Hòa thượng. Tế Ðiên nói:

- Ông chớ coi thường chiếc mũ rách của ta nghe! Ông không chịu nổi một nhát của chiếc mũ này đánh xuống đâu!

Lão tiên ông nghĩ thầm: “Ta ngước lên biết thiên văn, cúi xuống thông địa lý mà sợ chiếc mũ rách của ông ta à?”. Nghĩ rồi bèn nói:

- Này Hòa thượng! Chiếc mũ của ông có bao nhiêu lai lịch nào?

- Chẳng có lai lịch gì, chỉ có chút lợi hại thôi!

- Ta không tin, ông thử giở lợi hại của chiếc mũ cho ta xem nào?

- Ðược chớ!

Nói xong thảy chiếc mũ lên không, miệng niệm lục tự chơn ngôn: “Án ma ni bát mê hồng!”. Lão đạo sĩ thấy chiếc mũ đang ở nửa chừng không tia ra hào quang muôn đạo, thụy khí ngàn trùng, kim quang vần vũ giống như tòa Thái Sơn nhắm ngay đầu Lão tiên ông ập xuống. Lão tiên ông thấy vậy, nói thầm: “Không xong rồi đa”. Trong lòng rúng động: “Ông Hòa thượng này chắc có lai lịch ghê gớm! Cũng có thể là ông ta cố ý đùa cợt mình đây!”. Lão đạo sĩ thấy chiếc mũ rớt xuống đầu, biết rằng nó rất lợi hại, lật đật miệng niệm chơn ngôn, tức thì huyệt thiên môn mở ra, từ Thiên linh cái ló ra một ông đạo nhỏ chừng hơn một thước, đưa hai tay ra muốn đón lấy chiếc mũ. Ðó là điểm chơn đạo hạnh của ông ta, về sau nếu được thành công sẽ lên tiên cảnh, thoát ra khỏi túi thịt da này cũng bằng ngả Thiên linh đó. Nếu không như vậy, sanh ra lại làm đứa trẻ, chỗ Thiên linh cái nhúc nhích, đó là thiên môn, tới chừng hiểu biết việc đời, biết nói chuyện thì thiên môn mới đóng lại. Ðiểm chơn đạo hạnh của Lão tiên ông hôm nay mới hiển lộ, nếu bị chiếc mũ Tế Ðiên đánh trúng sẽ tiêu mất 500 năm đạo hạnh. Tế Ðiên nghĩ mình với Lão tiên ông không thù không oán, vả lại Lão tiên ông cũng là người tốt nên không nỡ làm hại ông ta, bèn lất tay ngoắc một cái thu chiếc mũ về, nói:

- Này tiên ông, ông đừng nghe theo lời của Chữ Ðạo Duyên và Trương Ðạo Linh làm chi! Chuyện đốt cháy Tường Vân quán chỉ vì Trương Diệu Hưng vô cớ thi triển Ngũ quỹ đình đầu pháp, Thất tiễn tỏa dương hầu để ác hóa Lương Vạn Thương; thiên lôi đánh chết Hoa Thanh Phong là tại ông ta luyện Ngũ quỷ âm phong kiếm và Tử mẫu âm hồn kiếm hại người, Mạnh Thanh Nguyên phải chịu tù tội vì giết người ở Mã Gia Hồ. Những chuyện ấy là tại họ ác tâm quá đỗi không thể giải trừ được! Hòa thượng ta lấy đức hiếu sinh làm trọng, đâu vô cớ giết hại sinh linh bao giờ! Chữ Ðạo Duyên vì tuổi trẻ khờ khạo muốn đối địch với Hòa thượng ta nên báo ứng cho nó biết như vậy. Ðại khái tiên ông chưa biết Hòa thượng ta là ai mà!

Nói rồi Tế Ðiên sờ lên Thiên linh cái lộ ra Phật quang, kim quang, linh quang. Bấy giờ Lão tiên ông nhìn thấy trước mắt mình một vị cao một trượng sáu, đầu như đấu gạo, gương mặt đỏ hồng, mình mặc áo cánh, hai chân trần để lộ cả đùi, rành rành là một Tri Giác La Hán.

Lão tiên ông nhìn thấy vội cúi đầu, miệng niệm “Vô lượng Phật”, nói:

- Té ra là Thánh tăng, đệ tử không biết nên mới xúc phạm như vậy! Mong Thánh tăng vào ngồi trong nhà.

- Tiên ông không cần phải tạ tội. Chúng ta còn có nhiều dịp gần gũi nhau mà!

Lão tiên ông lập tức mời Tế Ðiên vào nhà trong, kêu đạo đồng dọn rượu mời. Tế Ðiên nói:

- Hãy khoan uống rượu đã. Ta cảm phiền tiên ông giúp ta một việc.

- Thánh tăng có cần điều chi, xin cứ dạy bảo.

- Hiện giờ nhà cậu ta là Vương An Sĩ định lập đàn trai đàn tụng kinh siêu độ cho ta. Ta có một phong thơ viết sẵn, nhờ tiên ông vận cước phong đi thẳng đến thôn Vĩnh Ninh giao cho cậu ta rồi trở về đây, chúng ta cùng uống rượu cũng chưa muộn.

- Vâng!

Tiên ông đáp rồI tiếp lấy phong thơ đi thẳng.

Phần Vương An Sĩ tư khi ở chùa Quốc Thanh trở về, muốn cất rạp làm lễ mời chư tăng chùa Quốc Thanh đến tụng kinh, rước 99 vị sư tổ chức ba đàn chẩn thí, 108 vị Hòa thượng tụng Lương Hoàng Sám. Ai khuyên cũng không nghe. Lão viên ngoại định phái gia nhân cất rạp che màn, mời các bạn bè, tổ chức rình rang lễ siêu độ cho Lý Tu Duyên, vớI ý định đem một phần gia nghiệp của Lý Tu Duyên dùng vào việc này. Ðương lúc mọi người lăng xăng bận rộn thì bên ngoài có tiếng “Vô lượng Phật”. Gia nhân nhìn ra thấy đứng trước cửa là một vị lão đạo sĩ mặt như cổ nguyệt ba thu, tóc như tuyết ba đông, tóc mai như sương tháng chín, một bộ râu bạc phau, mình mặc áo nạp rách, sau lưng đeo hồ lô lớn.

Gian nhân nhận biết hỏi:

- Ðây có phải là vị thần tiên trên núi Thiên Thai không?

Tại địa phương này đều biết trên núi Thiên Thai có thần tiên, ở dưới núi nhìn lên thấy trên núi ẩn ẩn có cây có miếu mà không người nào lên được vì trước núi không có đường, vả lại trên núi có nhiều độc xà quái thú nên không ai dám bén mảng đến. Lão tiên ông thường xuống núi hái thuốc, ai ai cũng biết ông là thần tiên. Kỳ thật sau núi có đường lên núi dễ dàng, nhưng vì bóng che khuất nên không người biết. Lão tiên ông cũng không nói cho ai biết vì không muốn giao thiệp với hàng sĩ hoạn, để cho trên núi được yên tịnh. Hôm nay Lão tiên ông đến trước cửa, nói:

- Tôi là Côn Lôn Tử ở Thượng Thai cung trên núi Thiên Thai đây. Bần đạo hôm nay đặc biệt đưa đến Vương thiện nhơn một bức thư.

Gia nhân cầm phong thư đưa vào bên trong, nói:

- Bẩm viên ngoại, hiện có vị thần tiên ở núi Thiên Thai đến đưa thư.

Vương viên ngoại tiếp lấy thư mở ra xem, “a” lên một tiếng, mắt mở trừng trừng, miệng há hốc hồi lâu.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 12 May 2012, 8:04 PM | Message # 162
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 155


Gởi bức thư, dùng lời hay khuyên cậu
Về Linh Ẩn, Quảng Lượng thỉnh Thánh tăng
Vương An Sĩ mở thư ra xem thấy đúng là nét chữ của Lý Tu Duyên, trên giấy viết bốn câu thơ:

Bất tất cầu kinh với lập đàn,

Tu Duyên chưa chết vẫn an khang,

ThờI gian thấm thoát đôi năm nữa,

Tu Duyên có dịp trở thăm làng.

Vương An Sĩ xem thư, “a” lên một tiếng lấy làm kinh dị! Lập tức bảo gia nhân mời ông lão đạo sĩ vào. Gia nhân chạy ra tìm không thấy bóng dáng đâu nữa. Lão tiên ông đã vận cước phong trở về miếu, nói:

- Việc của Thánh tăng dặn, đệ tử đã đưa thư xong rồi.

- Chà, chà, tiên ông không nên quá khiêm nhường như thế, sau này Hòa thượng ta còn có dịp phải nhờ đến sự giúp đỡ của tiên ông mới xong.

- Chỉ cần Thánh tăng đưa tin đến là đệ tử sẽ tới ngay.

Nói rồi bảo đạo đồng dọn rượu. Tiên ông bồi tiếp Tế Ðiên uống rượu, chuyện trò rất tương đắc. Tiên ông hỏi:

- Thánh tăng tính sẽ đi đâu nữa?

- Ta phải trở về chùa. Hiện giờ trong chùa ta có việc khẩn cấp, có người tìm ta, không trở về không được. Có một điều này, ta muốn mang các đồ đệ ta về hết, chỉ trừ tên tên đồ đệ này, nói là yêu tinh. Nếu về đến Lâm An gặp bọn quan lại có nhiều bất tiện.

- Vậy thì thế này, để đệ tử viết một phong thư sai nó đem đến chùa Tòng Tuyền ở núi Cửu Tòng coi chùa cho Trường Mi La Hán. Trường Mi La Hán Linh Không trưởng lão vốn là Vi Ðà chuyển thế, tay cầm Hàng ma bảo sử, làm chưởng giáo trong sơn môn, bao nhiêu yêu tinh trong thiên hạ đều thuộc quyền Linh Không cai quản. Còn trong đạo môn thì thuộc về Tử hà chân nhân Lý Hàm Linh ở Vạn Tòng sơn cai quản. Hai vị này mười năm đi kiểm tra các núi một lần, chắc vài hôm nữa sẽ đến đây. Thánh tăng cứ ở lại đây vài hôm, đợi hai vị ấy tới, đệ tử sẽ giới thiệu cho hai bên biết mặt.

- Ta thật có việc bận. Chúng ta sau này còn có dịp gặp lại. Xin phiền tiên ông viết một lá thư cho đồ đệ ta là Ngộ Thiền cầm đi.

Lão tiên ông viết ngay một lá thư, Tế Ðiên cầm đưa cho Ngộ Thiền. Ngộ Thiền lãnh thư lập tức cáo từ. Tế Ðiên bảo:

- Lôi Minh, Trần Lượng hai con cầm cái thiếp này.

Ðoạn kề tai dặn: “Phải làm như vậy… như vậy…, đừng làm lỡ việc của ta nhé!”.

Lôi Minh, Trần Lượng gật đầu vâng dạ. Tế Ðiên lại kêu:

- Ngộ Chơn, con hãy trở về miếu của con đi. Cứ ở yên chờ đợi ít lâu rồi đến chùa Linh Ẩn tìm ta.

Tôn Ðạo Toàn gật đầu rồi cùng Lôi Minh, Trần Lượng từ biệt xuống núi. Tế Ðiên uống rượu với Lão tiên ông xong cũng từ biệt. Lão tiên ông đưa ra tận bên ngoài, Tế Ðiên nói lời từ biệt rồi dùng pháp, chớp mắt đã về tới chùa Linh Ẩn. Về đến cổng chùa, Tế Ðiên nói:

- Mệt quá, mệt quá, xin chào!

Vị tăng giữ cửa nhìn thấy, nói:

- Tế sư phó, ông về đấy à? Giám tử Quảng Lượng tìm ông mấy hôm, sai người đến các quán rượu và các nhà thí chủ quen biết hỏi thăm tùm lum hết. Ông mau mau vào trong gặp Giám tử đi!

- Cũng được!

Tế Ðiên nói rồi khật khà khật khưỡng đi vào chùa. Vừa vào đến bên trong, Quảng Lượng trông thấy, nói:

- Sư đệ mới về hả? Vào phòng ta đi!

- Sư huynh có khỏe không?

- Khỏe! Vào đây, vào đây!

Nói rồi lập tức kéo Tế Ðiên vào phòng. Quảng Lượng nói:

- Sư đệ, hèn lâu sư đệ không về thăm chùa, hôm nay ta đãi sư đệ đây. Ta biết sư đệ ăn mặn nên ta bảo dọn cho sư đệ một bàn toàn hải vị thượng đẳng. Sư đệ cứ ăn một mình, chúng ta ăn chay không ai bồi tiếp sư đệ đâu. Nào, còn mấy cân rượu Thiệu Hưng lâu năm nữa!

Nói rồi kêu dọn cho Tế Ðiên một bàn tiệc.Giây lát tiệc rượu đã dọn xong. Tế Ðiên cũng không giữ kẽ, ngồi ăn tự nhiên. Sau khi uống ba chén rượu. Tế Ðiên nói:

- Uống rượu của ai thì phải làm việc cho người đó; xài tiền của người, thì phải cứu tai nạn cho họ! Sư huynh hôm nay mời rượu tôi chắc là có chuyện gì đó hả? Thường ngày tôi ở trong chùa uống tí rượu, sư huynh bảo là phạm thanh quy phải phạt 40 hèo, đuổi ra khỏi sơn môn, việc đó cũng là sư huynh nói hết; còn bây giờ sư huynh làm chủ đãi tôi. Sư huynh biết phép mà phạm pháp thì tội nặng gấp đôi đấy nhé!

- Sư đệ đừng nói như vậy, hôm nay chẳng phải ta đãi sư đệ sao? Ngày thường hai ta có lời xung khắc nhau, bây giờ đừng tính nữa nhé! Chúng ta đâu phải người ngoài, sư đệ để bụng làm chi?

- Thôi, sư huynh đừng nói vòng vo nữa, mấy cái lẻ tẻ đó nhắc làm chi, có gì thì cứ nói thẳng ra đi!

- Sư đệ đã nói như thế thì đây!

Day ra ngoài kêu:

- Hai đứa bây vào đây, dập đầu lạy sư thúc nè.

Câu nói đó vừa xong thì từ bên ngoài đi vào hai vị tiểu hòa thượng dập đầu lễ Tế Ðiên rồi quỳ đó không đứng dậy. Tế Ðiên thấy hai ông hòa thượng này đều mặt vàng gầy đét. La Hán gia án linh quang biết rõ mọi việc. Hai ông hòa thượng nhỏ này tại sao lại đến đây? Nhân vì ngoài cửa Nam huyện Thạch Kháng có Vạn Duyên kiều. Cầu này đã lâu không được sửa chữa nên bị lở lói không thể đi qua được. Vạn Duyên kiều là một đường lớn, người qua lại rất đông, cầu sập rồi, cách một con sông, người không qua lại được. Về sau có người ở khúc sông này đưa đò. Người đi không, tốn 10 tiền, có gánh phải tốn 50 tiền; một cỗ xe phải 100 tiền; một chiếc kiệu phải 200 tiền. Một ngày đưa đò thâu mấy mươi điếu. Người đi đường chỉ tính được qua bên kia thôi, không nghĩ việc trở lại. Ngày tháng qua, họ dựa vào việc đưa đò gạt gẫm người ta. Có người đưa ra giá rẻ hơn. Người vì của mà chết, chim vì ăn mà tiêu đời; người khác ở bờ bên kia đưa đò giá rẻ bằng phân nửa bên này. Tự nhiên bên này ế ẩm, bèn không cho bên kia đưa nữa. Bên kia nói:

- Anh không đóng thuế anh được đưa, tôi cũng phải được đưa đò chớ!

Việc tranh cải đưa đến đánh nhau, hai bên đều kêu phe mình, đánh nhau cả đám và hai bên đều có người bị thương cả. Nội vụ đưa lên quan huyện Thạch Kháng. Quan Tri huyện thăng đường truyền đưa nguyên bị cáo lên xét hỏi. Hai người, một người họ Triệu là anh cả, một người họ Dương thứ ba. Quan Tri huyện hỏi:

- Tại sao các người đánh nhau thế?

Triệu đại nói:

- Bẩm lão gia, nhân vì Vạn Duyên kiều bị hư lở, người ta không thể đi qua được. Tôi ở bên này đưa đò, anh ta bên kia cũng đưa đò giựt mối của tôi.

Dương Tam thưa:

- Bẩm lão gia, anh ấy đưa đò một người đi không phải trả 10 tiền, có gánh phải trả 50 tiền, một cổ xe phải 100 tiền, một chiếc kiêu phải 200 tiền, tôi đưa với giá rẻ hơn phân nửa nên người ta đi đò của tôi. Anh ta không cho tôi đưa đò nữa nên mới đánh như thế. Anh ta kêu người đánh người làm của tôi bị thương hết.

Quan Tri huyện nghe xong bèn nói:

- Hai cái tên này đều lộn sòng cả! Vạn Duyên kiều là đường cái quan, ai cho các người gạt người rồi sanh sự hả? Ta phạt bọn ngươi mỗi người 500 điếu tiền. Phải giao ngay để sung vào công quỹ sửa chữa cầu, rồi mới kết thúc vụ án. Không như thế, ta sẽ trọng phạt các ngươi.

Hai người này không còn cách nào hơn, mỗi người đành phải nộp 500 điếu tiền để kết thúc vụ án. Quan Tri huyện truyền quan địa phương đến, hỏi:

- Vạn Duyên kiều có thể tu sửa được không?

Quan địa phương đáp:

- Bẩm lão gia, Vạn Duyên kiều này có từ đầu nhà Tống đến giờ. Công trình cầu này rất lớn, sức một người làm không nổi.

Quan Tri huyện nghe nói, lập tức ngồi kiệu đưa người đến Vạn Duyên kiều xem thử, thấy hai bên thành cầu gạch đá đều không có, lại dấu mới cạy gỡ. Quan Tri huyện hỏi địa phương:

- Gạch đá trên cầu đều mất đi đâu?

- Hạ dịch không biết bị ai trộm lấy.

Quan huyện trở về nha môn, lập tức sai người đi khắp nơi tra xét:

- Hễ thấy gạch đá của cầu Vạn Duyên ở nhà ai hãy về bẩm báo cho ta biết, ta sẽ phạt nặng họ.

Quan nhơn lãnh lịnh đi tra hỏi, thấy vách sau chùa Hải Triều có xây gạch đá của Vạn Duyên kiều. Quan nhơn thấy rõ ràng, lập tức về bẩm báo với quan huyện. Tri huyện liền ra trát bắt trói Hòa thượng chùa Hải Triều. Phương trượng chùa Hải Triều tên là Quảng Huệ có hai đồ đệ là Trí Thanh, Trí Tĩnh. Quan nhơn vào chùa Hải Triều trói cổ ba thầy trò dẫn về nha môn. Quan Tri huyện thăng đường dạy đưa các tăng nhơn vào. Quảng Huệ cùng Trí Thanh, Trí Tĩnh thượng đường, mỗi người xưng tên họ xong. Quan huyện hỏi Quảng Huệ:

- Ông đã là người xuất gia, đáng lẽ phải thờ vua giữ phép mới phải, lại vô cớ lấy trộm gạch đá cầu Vạn Duyên bán lấy tiền sửa vách. Ông chịu đánh hay chịu phạt? Nếu chịu đánh, ta sung chùa ông vào công quỹ rồi phạt nặng ông. Còn chịu phạt thì ông phải đi hóa duyên cho ta, hóa đủ một muôn lượng bạc để sửa cầu Vạn Duyên.

Quảng Huệ nói:

- Tăng nhơn xin chịu phạt hóa duyên.

- Các ông tình nguyện chịu phạt hóa duyên thì tốt.

Nói rồi lập tức phái bốn quan nhơn áp giải Quảng Huệ, Trí Thanh, Trí Tĩnh mỗi người mang năm cục gạch đi ngoài phố, bảo phải tay đánh đồng la, miệng nói:

Nói cho liệt vị được nghe liền,

Kẻ đánh đồng la xin hóa duyên.

Thí chủ muốn hỏi: Tại sao thế?

Thưa rằng: Trộm gạch chùa Vạn Duyên.

Bốn vị quan nhơn theo giám sát, không nói thì đánh. Mỗi ngày đi ra mang theo năm cục gạch, ai thấy cũng không chịu thí xả, đều nói:

- Có tiền cũng không thèm cho mấy thằng thầy chùa giặc ấy đâu!

Ba thầy trò gánh của nợ ấy thật chịu hết nổi. Quảng Huệ nói:

- Trí Thanh, Trí Tĩnh, hai con đến chùa Linh Ẩn tìm sư thúc của con hiện đương làm Giám tự nơi đó. Trong chùa này có một vị Phật sống Tế Ðiên, nói sư thúc con cầu xin Phật sống Tế Ðiên từ bi hóa duyên giúp chúng ta. Lão nhân gia danh vọng cao lớn, hai muôn lượng cũng hóa được dễ dàng.

Ba thầy trò dúi vào tay quan nhơn hai tiền để trình với quan huyện là ba thầy trò đều bịnh cả. Quan huyện cho phép được nghỉ vì bệnh. Trí Thanh, Trí Tĩnh bèn chạy thẳng đến chùa Linh Ẩn gặp Quảng Lượng, nói:

- Sư thúc ơi, không xong rồi. Thiệt là họa trời sập!

Quảng Lượng hỏi, Trí Thanh mới đem việc trộm gạch, hiện giờ bị tội phải hóa duyên ra sao thuật lại và nói:

- Sư phó con bảo con đến đây tìm sư thúc, nhờ sư thúc năn nỉ với Phật sống Tế Ðiên giúp chúng con hóa duyên. Lão nhân gia danh vọng to lớn chắc hóa duyên dễ dàng.

- Ông ta có thể có tài năng kỳ lạ cổ quái. Cả thành Lâm An này các thân hào phú hộ, trên từ Tể tướng dưới đến kẻ thứ dân, ai ai cũng kính phục ông ta. Ông ta cũng trị bịnh rất nhiều người. Ngặt nỗi đã lâu ông ta không về chùa. Ông ta có thể là ở một quán rượu nào đó, còn không, có thể là mấy nhà phú hộ trong thành Lâm An.

Nói rồi cho người đi tìm ngay. Các quán rượu, các nơi Tế Ðiên thường lui tới đều có đến tìm mà không gặp. Tìm đến ngày thứ năm, bỗng nhiên Tế Ðiên trở về. Quảng Lượng đặt tiệc khoản đãi, yêu cầu Tế Công hóa duyên.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 12 May 2012, 8:04 PM | Message # 163
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 156Xét nghiệm cầu, bắt giữ tặc hòa thượng
Gặp huyện chủ, trùng tu Vạn Duyên kiều
Thấy Tế Ðiên trở về chùa, Quảng Lượng mừng quá, trước hết dọn cho Tế Ðiên một bàn rượu, rồi mới kêu Trí Thanh, Trí Tĩnh vào dập đầu lạy Tế Ðiên. Tế Ðiên nói:

- Này sư huynh, anh thấy không, hôm qua tôi nằm mộng.

- Mộng gì thế? Quảng Lượng hỏi.

- Tôi mộng thấy một ông tặc Hòa thượng, lại kéo theo hai đứa tặc đồ đệ, mỗi người mang trên lưng năm cục gạch, tay cầm đồng la, miệng la lớn:

Nói cho liệt vị được nghe liền,

Kẻ đánh đồng la xin hóa duyên.

Thí chủ muốn hỏi: Tại sao thế?

Thưa rằng: Trộm gạch chùa Vạn Duyên.

Có bốn quan nhơn đi kèm, không la thì đánh. Sư huynh thấy điềm mộng này có mới lạ không?

Quảng Lượng nghĩ thầm: “Lạ thiệt, làm sao ông ta biết được kìa?”. Tuy nghĩ vậy, vẫn nói:

- Này sư đệ, chuyện nằm mộng ấy có thật đấy! Hai tiểu hòa thượng này là sư điệt của tôi, sư phó của chúng nó tên là Quảng Huệ đang làm trụ trì chùa Hải Huệ ở Vạn Duyên kiều. Chỉ vì họ lấy đá gạch ở Vạn Duyên kiều mà bây giờ quan Tri huyện Thách Kháng bắt ba thầy trò trói lại và bảo họ mang gạch đi hóa một muôn lượng bạc để sửa cầu. Sư đệ nghĩ xem ai mà thí cho họ chớ? Bọn họ chịu hết nổi hình phạt này. Biết sư đệ là người có nhiều tài năng cho nên đến đây cầu sư đệ phát lòng từ bi cho! Sư đệ hãy giúp ta làm công đức, công đức này nhé!

Trí Thanh, Trí Tĩnh đồng nói:

- Thưa sư thúc, lão nhân gia nếu không hứa, chúng con sẽ quỳ mãi nơi đây.

Tế Ðiên nói:

- Thôi, các ngươi đứng dậy đi. Ta biết bữa tiệc này không thể ăn không rồi. Bữa tiệc này hôm nay đáng giá muôn lượng bạc đây.

Quảng Lượng nói:

- Sư đệ ráng từ bi giúp cho nhé!

- Ừ, được rồi, lát nữa chúng ta cùng đi.

Trí Thanh, Trí Tĩnh mới chịu đứng dậy, nói:

- Sư thúc đi những đâu?

- Hôm nay đi, lát nữa hóa duyên, ngày mai động công sửa cầu.

Trí Thanh, Trí Tĩnh nghĩ thầm: “Có phải nói đùa không đấy?”. Nhưng miệng vẫn nói:

- Thế thì tốt quá!

Tế Ðiên uống rượu xong nói:

- Chúng ta đi nè!

Quảng Lượng nói:

- Sư đệ, chừng sư đệ về ta sẽ đến cám ơn sư đệ.

- Ơn nghĩa gì nào! Chuyện nhỏ đâu nhằm nhò.

Nói rồi cùng Trí Thanh, Trí Tĩnh bước ra khỏi chùa đi về phía trước. Tế Ðiên vừa đi vừa hát sơn ca:

Khuyên người đời, nên tu phước

Nhà tranh không dột trước tâm an

Áo vải lành lặn hơn là lụa

Nhà tranh không dột chả thua nhà giàu

Không cầu vinh, không chịu nhục

Bình sinh an phận tùy thế tục

Tránh khỏi nhân gian thị với phi

Gặp chỗ diễn trò ta ca hát

Cũng không sang trọng chẳng quê mùa

Một lòng ngay thẳng không riêng rẽ

Suốt ngày an giấc đến gần trưa

Thức dậy điểm tâm tô canh nhạt

Cháo cũng được, rau cũng xong

Tự ca tự múa, không câu nệ

Khách tới đãi nhau một chén trà

Khách đi khỏi, tha hồ ta nhảy nhót

Hoặc nói thi, hoặc bình họa

Nực cười nhân thế quá lăng xăng

Nam Bắc ruổi dong chỉ lợi danh

Vì ai cay đắng với nhục nhằn?

Thất tình sâu, chăn dắt kỹ

Hoa nở trong mưa, đuốc gió lay

Lắm kẻ đầu xanh đưa nhược lão

Nhiều người già lão khóc măng non

Vàng đầy kho, ngọc đầy nhà

Nào đâu tránh khỏi vô thường đến

Lâm nguy còn lại nắm tay không

Trơ trọi một mình không bạn hữu

Nấm mồ cao, quan tài đẹp

Thân này rồi sẽ phải đi thôi!

Trần thế chết đi không sống lại

Tội gì cực khổ với bon chen?

Ruộng ông Trương, nhà họ Lý

Ngày nay giàu có ngày mai không

Ruộng dâu hóa bể, bể nên đồng

Xưa nay thay đổi đều như vậy

Thời chưa đến chớ chau mày

Tám chữ cùng thông có chậm mau

Cam La mười hai thọ ơn Tần

Thái Công tám mươi ăn lộc Châu

Cười A Phòng, luận kim cổ

Xưa nay hưng phế khác chi cuộc cờ

Dám khuyên người đời nên quay lại

Ta nay đã phá nẻo hồn mê.

Tế Ðiên vừa ca vừa đi tới trước. Trí Thanh, Trí Tĩnh cùng đi theo sau. Tế Ðiên nói:

- Hai ông đi mau một chút có được không?

- Dạ được chớ.

- Cặp đùi đó có phải của hai ông không?

- Sư thúc nói gì lạ vậy? Cặp đùi nó dính vào thân chúng con, làm sao không phải là của chúng con được?

- Ta cho các ông chạy rầm rầm nhé!

- Chạy rầm rầm là thế nào?

- Ta niệm chú cho các ông chạy như bay đó mà.

- Thì sư thúc niệm đi!

Tế Ðiên liền niệm chú lục tự chơn ngôn: “Án ma ni bát mê hồng! Án sắc lịnh hích!”. Hai người không tự chủ được, cảm thấy như có ai ở sau xô tới, đi như bay, dừng lại không được. Trí Thanh la lên:

- Sư thúc ơi, thâu phép lại đi! Rừng cây ở trước mắt kia, va vào đó chắc là bể gáo dừa quá!

Tế Ðiên ở sau la lên:

- Không sao đâu! Án sắc lịnh hích! Quẹo qua là khỏi!

Quả nhiên tới rừng cây, Trí Thanh, Trí Tĩnh quẹo qua một chút là đi tuốt. Lại chạy tới nữa, Trí Thanh la:

- Không xong rồi! Con sông chắn ngang kìa, rớt xuống đó chắc chìm chết ngay.

- Không sao đâu! Bấm chân xuống đất vọt qua là khỏi thôi.

Nói xong đã đến trước con sông rộng ba bốn trượng, phưởng phất như có ai nâng chân bay qua vậy. Giây lát đã đến huyện Thạch Kháng. Hai người chân giở không được té nằm trên đất không dậy nổi. Tế Ðiên đến cho mỗi người một viên thuốc vào khỏe lại và nói:

- Hai ông về chùa trước cho sư phụ hay chớ đừng đi đâu nhé! Ta phải lên huyện nha kiếm quan Tri huyện nói chuyện, hỏi ông tại sao trói Hòa thượng chúng ta? Trí Thanh, Trí Tĩnh, hai người lát nữa đến nha môn tìm ta nhé! Bữa nay, giây lát ta sẽ đi hóa duyên để ngày mai động công sửa Vạn Duyên kiều.

Trí Thanh, Trí Tĩnh gật đầu trở về chùa. Tế Ðiên đi thẳng đến huyện Thạch Kháng, xăm xăm đi thẳng vào nha môn. Vị Ban đầu trực nhật nhìn thấy người mới tới là ông Hòa thượng kiếc, lật đật cản lại, hỏi:

- Hòa thượng đi đâu?

- Ta vào trong này uống trà.

- Ông nhướng mắt mà coi, chỗ này là tiệm trà à?

- Không bán trà thì ta vào trong đó ăn cơm, mua một bầu rượu.

- Cái ông Hòa thượng này, thiệt ăn nói bậy bạ không! Ở đây cũng đâu có bán cơm rượu.

- Vậy thì bán cái gì?

- Cái gì cũng không bán, đây là nha môn mà.

- Nha môn là làm cái gì?

- Nha môn là để xử kiện thưa.

- Thì ta kiện thưa đây.

- Ông kiện thưa, mà ông tố cáo ai nào?

- Ta tố cáo chú chớ ai.

- Cái ông Hòa thượng này điên rồi. Ông lấy cớ gì để tố cáo tôi nè? Tôi có mắc mớ gì đến ông đâu?

- Ta không tố cáo chú thì không ai tố cáo được. Hai chúng ta phải đưa lên quan mới được.

- Ðây là việc không có rồi đa.

- Làm sao mà không có được?

- Chuyện đó có thiệt mà!

Ðương lúc cự cải thì bên trong có tiếng tằng hắng, nói:

- Ai ở bên ngoài ồn ào thế?

Mọi người nhìn lại, nói:

- Lão quản gia ra tới kìa!

Từ bên trong đi ra một ông già, tuổi quá 60, đầu đội khăn bốn góc, mình khoác áo choàng đoạn đen, vớ trắng vân hài rất lịch sự. Vị nhơn quan nói:

- Lão quản gia, ông xem đó. Cái ông Hòa thượng kiếc này vô cớ tới đây quậy phá đó!

Vị quản gia ngước đầu nhìn lên, nói:

- Té ra là Thánh tăng!

Nói rồi lật đật quỳ xuống dập đầu thi lễ Hòa thượng. Vị quan nhơn nhìn thấy kinh ngạc, nghĩ thầm: “Cái ông Hòa thượng này chắc có lai lịch chi đây. Chúng ta giữ cửa phải dập đầu chào ông mới được, mà cũng không biết Hòa thượng là ai?”. Vị quản gia này họ Từ Trung, vị quan Tri huyện Thạch Kháng này họ Từ tên là Trí Bình. Trước đây, Thám nan thủ vật Triệu Bân đang đêm dọ thám Các Thiên lâu để trộm Bát quái thiên sư phù, may gặp Y Sĩ Hùng cứu tánh mạng chủ tớ Từ Trí Bình đưa đến gặp mặt Tế Ðiên. Sau, Từ Trí Bình liên tiếp trúng liền mấy khoa, được bổ làm Tri huyện và trấn nhậm tại huyện Thạch Kháng này. Vì thế hôm nay lão quản gia mới nhìn ra Tế Ðiên, vội bước tới thi lễ, nói:

- Bạch Thánh tăng, lão nhân gia từ đâu đến đây? Lão gia chúng tôi luôn luôn nhắc nhở đến Thánh tăng. Tại sao Thánh tăng không bảo chúng nó bẩm báo?

- Ta có kêu thông báo chứ, mà vị Ban đầu này đòi ta tiền vào cửa, ta còn thừa ba lượng bạc đưa hết cho anh ta. Anh ta không chịu, lại đòi mười lượng. Ðã vậy còn không chịu trả lại, bảo ta đi đi. Do đó ta mới cự cãi với anh ta, kế ông ra tới.

Từ Trung nghe kể như vậy mới nói:

- Tụi bây thiệt là lớn mật, dám đòi tiền Thánh tăng chứ! Có lấy bạc trả lại không? Thường ngày tụi bây còn làm bao nhiêu việc tệ hại nữa?

Vị quan nhơn nói:

- Lão quản gia ơi, ông đừng nghe lời đại sư phó, tôi thiệt không có đòi tiền cửa mà.

Tế Ðiên nói:

- Rõ ràng là chú để trước bụng đó mà. Của tôi 3 lượng 4 miếng; chú nói không có, vậy chú mở thắt lưng ra giũ thử xem!

Từ Trung nói:

- Phải đấy! Trong mình ngươi có tiền không?

Vị quan nhơn này vừa mới làm giúp một việc lợi, được chia cho ba lượng bạc cất trước bụng. Gặp chuyện cự cãi này há miệng mắc quai, nói:

- Lão quản gia, trong lưng tôi hiện có tiền thật, nhưng đó là của tôi.

- Chú nói bậy bạ hoài! Có trả lại cho Thánh tăng không? Nếu không trả, tôi bẩm với lão gia cách chức chú đấy!

Vị quan nhơn sợ quá đành phải riu ríu móc tiền đưa ra, nói:

- Ðại sư phó, tôi đưa cho ông đây.

Tế Ðiên cười hà hà, nói:

- Ta không cần đâu, ta cho chú nếm mùi chút chút thôi. Ai bảo chú hay xía việc người làm chi? Chú muốn cản trở ta, ta cho chú biết mùi ngay. Ta là Tế Ðiên tăng ở chùa Linh Ẩn đây. Ta còn đến nữa, chú đừng cản ta nhé!

- Vâng ạ! Vị quan nhơn trả lời.

Mọi người nghe nói Phật sống Tế Ðiên đến đều xúm lại bàn tán xôn xao. Tế Ðiên cùng Từ Trung đi vào bên trong. Từ Trí Bình nhìn thấy, lật đật bước tới hành lễ nói:

- Lâu quá mới gặp Thánh tăng! Hôm nay người từ đâu đến?

- Ta hôm nay đến gặp quan Tri huyện vì một việc.

- Bạch Thánh tăng, việc gì thế?

- Hòa thượng ở chùa Hải Triều là chỗ anh em với ta, xin lão nhân gia hãy thả ông ta đi. Ta sẽ đi hóa duyên sửa cầu Vạn Duyên cho.

- Vâng, đệ tử thiệt không biết Hòa thượng chùa Hải Triều là chỗ anh em với Thánh tăng. Nếu đệ tử có biết thì mật dù có lớn bằng trời cũng không dám trói các Hòa thượng ấy. Thánh tăng đã muốn hóa duyên sửa cầu Vạn Duyên, đệ tử có chủ ý.

- Quan huyện có chủ ý gì?

Từ Trí Bình nói như vầy… như vầy. Tế Ðiên nghe xong gật đầu cười ha hả.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 12 May 2012, 8:05 PM | Message # 164
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 157Thi Phật pháp, khéo độ Vương Thái Hòa
Nhơn nhà nghèo, lìa cố thổ kinh doanh
Tế Ðiên đến huyện Thạch Kháng đề ra việc hóa duyên sửa cầu Vạn Duyên, Từ Trí Bình nói:

- Thánh tăng đã nói đến hóa duyên, cần gì Thánh tăng phải đích thân đi hóa duyên? Ở địa phương này có mười nhà tài chủ thân sĩ, mình quyên mỗi nhà 1.000 lượng bạc sửa cầu là được rồi.

Tế Ðiên cười hà hà, nói:

- Lão gia không cần phải bận tâm, ta tử có phương cách.

Vừa nói tới đó thì có hai tiểu hòa thượng đến bên ngoài chờ Tế Ðiên. Quan Tri huyện lập tức truyền cho Quảng Huệ đến phóng thích ngay tại quan đường. Từ Trí Bình nói:

- Hiện có Tế Công xin cho các vị, bản huyện nể mặt Tế Công thả các người ra. Từ đây mỗi người hãy thủ phận giữ thanh quy. Vạn Duyên kiều đã có Tế Công thay các vị hóa duyên, không cần đến các vị hóa duyên nữa. Thôi, các vị hãy về đi.

Tế Ðiên nói:

- Trí Thanh, Trí Tĩnh đừng về, ta còn có việc.

Hai vị hòa thượng nhỏ vâng dạ ở lại. Quảng Huệ cảm tạ quan huyện rồi về chùa một mình. Tin đó bên ngoài đồn ầm lên, mọi người đều biết hiện có Phật sống Tế Công đến hóa duyên để sửa cầu Vạn Duyên. Quan huyện đang khoản đãi Tế Ðiên thì từ bên ngoài vị đương sai bước vào bẩm báo:

- Hiện có mười nhà thân sĩ đệ lên một tờ đơn, xin lão gia ghé mắt.

Thật ra bên ngoài nghe nói Tế Công đã đến. Người có tên, cây có bóng; mọi người truyền tin cho nhau, truyền đến tai mười nhà thân sĩ. Họ họp nhau cùng bàn định:

- Chúng ta ai cũng thấy biết vị Phật sống Tế Công này, lão nhân gia đã đến hóa duyên sửa cầu Vạn Duyên, chúng ta nên đóng góp mỗi người 1.000 lượng để sửa cầu ấy.

Mọi người thương nghị xong bèn thảo một lá đơn đến gặp quan Tri huyện. Vị đương sai nhận đơn đưa cho Từ Trí Bình xem. Từ Trí Bình nói:

- Bạch Thánh tăng, Ngài thấy đó, mười nhà thân sĩ nghe Ngài tới, họ tự động tình nguyện mỗi nhà xuất ra 1.000 lượng cúng cho Thánh tăng sửa cầu Vạn Duyên.

- Hòa thượng ta hóa duyên là hóa một muôn lượng mà chỉ hóa một nhà thôi chớ không hóa mười nhà. Quan hỏi xem có ai trong bọn họ một người bỏ ra một muôn không, Hòa thượng ta mới lấy!

- Bạch Thánh Tăng, Ngài đừng làm tội họ, Ở địa phương này chỉ có bọn họ là có tiền, ngoài họ ra, người khác không cúng nổi. Nếu Thánh tăng làm tội họ chắc không ai thí xả hết.

- Không hề chi! Lát nữa ta lên Hưng Long trang hóa duyên Vương Bá Vạn.

- Thánh tăng ngàn muôn lần đừng đi. Vương Bá Vạn đó đáng được khen là Vương thiện nhơn, mỗi khi gặp mùa Ðông thí cháo, mùa Hè thí trà mát. Ông ta góp tiền lên Hoàng thượng được phong là Ngũ phẩm viên ngoại. Có một điều là ông ta rất ghét hòa thượng và đạo sị, không trai tăng, không thí đạo. Trước đây tôi đã xử mấy vụ đều là vì tăng đạo hóa duyên chẳng những ông ta không thí xả mà còn đánh họ nữa, làm nội vụ phải đưa đến nha môn. Tôi nghĩ ông ta là người tốt cũng không nên làm tội ông ta. Thánh tăng vạn lần đi không được đâu!

Tế Ðiên cười hà hà, nói:

- Lão gia khỏi phải lo, Hòa thượng ta hôm nay không đi không được! Ông ta đã không thí xả, Hòa thượng ta mới đến hóa duyên chớ. Ta hóa duyên một muôn lượng, ông ta không thể thí 999 lượng được. Hôm nay nếu ta không có thủ đoạn đó cũng không đến đây làm chi. Ðể lão gia xem xem. Trí Thanh, Trí Tĩnh, hãy đi với ta. Lão gia, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện.

Từ Trí Bình cản không được, Tế Ðiên dẫn hai vị hòa thượng nhỏ ra khỏi huyện Thạch Kháng thẳng đến Hưng Long trang. Vừa đến phía Ðông đầu thôn, Tế Ðiên hỏi:

- Trí Thanh, Trí Tĩnh, hai ông có mang theo pháp khí không?

- Con có mang theo khánh. Trí Thanh nói.

- Con có mang theo mõ. Trí Tĩnh nói.

- Ðược, hãy đánh lên vừa đi vừa niệm!

- Niệm cái gì bây giờ?

- Chúng ta đọc bài thí thực cho các vong linh con em dọc đường.

- Vậy thì được, Trí Thanh đáp, rồi vừa đi vừa đọc.

Người hai bên đường thấy vậy cho là khật khùng. Ði tới không xa, thấy phía Bắc đường có một tòa cổng lớn, trên cổng có ngựa đá, dưới cổng cũng có ngựa đá với tám gốc hòe long trảo, bên trên treo một bức vải vẽ 180 con la. Ðối diện là 8 chữ hình đắp nổi. Toà nhà này phòng ốc rất là cao lớn, tất cả đều đắp tô chỉ nổi, điêu khắc hoa như thật. Tế Ðiên bước tới trước cửa xem: ngay cửa là hình bàn cờ, đắp nổi bằng vôi vữa, đá trắng nổi vân rất đẹp mắt. Tế Ðiên vừa kêu “mệt quá” thì từ trong đi ra một vị quản gia chừng hơn 20 tuổi, nói:

- Hòa thượng, ông đi mau đi! Ông không thấy trên cửa chúng tôi có dán giấy là tăng đạo không có duyên sao? Viên ngoại chúng tôi có thể là người tốt, nhưng không trai tăng thí đạo. Trước đây có lão đạo sĩ không cho hóa duyên, ông lại đòi hóa duyên, viên ngoại chúng tôi đi ra cầm roi ngựa đánh cho ông ta một trận, lại phải đưa đến nha môn. Hôm nay may mắn viên ngoại chúng tôi không có ở ngoài này, ông muốn hóa một cổ hương tiền, tôi cho ông đây. Ông đi mau đi! Tôi nói đây là có lợi cho ông đó.

- Chú cho ta mà chú có biết ta muốn hóa bao nhiêu tiền không?

- Hòa thượng muốn hóa bao nhiêu?

- Ta hóa một muôn lượng để sửa cần Vạn Duyên. Hôm nay thí xả cho ta còn được, ngày mai thì không được nhé!

- Tôi không bảo Hòa thượng hóa, có thể là tốt đấy.

Trong lòng anh ta lại nghĩ: “Ông Hòa thượng này chắc là khùng rồi”.

Nếu không cho ta hóa duyên thì chú cho ta mượn cây bút đi, ta viết lên vách đắp này ít chữ, hô lớn ba tiếng rồi ta đi ngay.

Thì đây!

Nói rồi quản gia lấy viết đưa ra, Tế Ðiên cầm lấy bút viết lên vách đắp mấy câu. Quản gia nói:

- Ðáng tiếc cho bút pháp của Hòa thượng! Thiệt là đẹp quá.

- Cái đó tự nhiên rồi.

Tế Ðiên hô lớn:

- Hóa duyên đến đây ơ!

Thuận tay nén bút vào bên trong. Quản gia nói:

- Ông cứ la đi, viên ngoại chúng tôi nếu ra là được.

Tế Ðiên la xong ba tiếng rồi nói:

- Lát nữa viên ngoại các ông có ra, xin làm ơn nói giùm là có Tế Ðiên tăng ở chùa Linh Ẩn muốn hóa duyên một muôn lượng bạc để sửa cầu Vạn Duyên. Phải ngày hôm nay chứ ngày mai không được rồi. Nếu ông ta không chịu thí xả thì hãy nhắc lại lời ta là không bao lâu ông ta sẽ bị tai họa bất ngờ ghê gớm lắm. Hòa thượng ta đi đây!

Nói rồi Tế Ðiên bỏ đi. Quản gia cũng không hiểu ý đó. Nào ngờ Hòa thượng đi rồi thì Vương viên ngoại dắt bốn gia nhân từ trong đi ra. Nguyên viên ngoại đang ngồi trong thư phòng phía sau xem sách, nghe bên ngoài có tiếng la lớn:

- Hóa duyên đến đây ơ!

Liên tiếp nghe ba lần như vậy, Vương viên ngoại cảm thấy trong lòng bực bội, nghĩ thầm: “Kỳ vậy cà? Viện này là nhà năm lớp, bình thường ai rao bán bên ngoài đều không nghe được. Bây giờ bên ngoài có tiếng la “Hóa duyên đến đây”, làm sao nghe rõ ràng thế?”. Nghĩ rồi lập tức dắt bốn gia nhân đi ra. Vương viên ngoại hỏi:

- Ai làm ồn ở ngoài này thế?

Quản gia đương muốn kêu thợ hồ lấy vữa xóa mấy chữ trên vách đi cho viên ngoại khỏi thấy nhưng lại không có vữa. Viên ngoại đi ra nói:

- Ngươi không bảo cho ông ta sao? Ta đây không có duyên với tăng đạo mà!

- Tôi có bảo với ông ta, ông ta mượn tôi cây bút viết mấy chữ lên vách. Ông ta vặn viên ngoại đi ra, tôi nói lại giùm: Ông ta là Tế Ðiên tăng ở chùa Linh Ẩn muốn hóa duyên một muôn lượng bạc để sửa cầu Vạn Duyên. Ông ta nói viên ngoại có thí xả thì thí xả bữa nay chứ ngày mai ông ta không nhận; viên ngoại không chịu thí xả thì sẽ gặp một tai họa bất ngờ ghê gớm lắm.

Vương viên ngoại nghe nói, ngước đầu lên xem mấy chữ của Hòa thượng viết trên vách, nét bút còn ràng ràng. Vương viên ngoại “a” lên một tiếng, nói:

- Mau kêu ông Hòa thượng trở lại! Ta chịu cúng một muôn lượng bạc!

Quản gia cũng không biết tại sao, vội chạy đi kiếm Hòa thượng. Tại sao Vương viên ngoại nhìn thấy mấy chữ trên vách lại chịu thí xả một muôn lượng bạc? Trong đó có một đoạn duyên cớ như vầy: Vương viên ngoại này tên là Thái Hòa, vốn sanh trưởng tại Hưng Long trang này. Lúc nhỏ, gia đình rất giàu, cha mẹ đã đính ước cho con gái Hàn viên ngoại ở trang bên cùng tuổi với Vương Thái Hòa làm vợ. Không ngờ Vương Thái Hòa mạng vận khắc nghiệt: bảy tuổi cha mất, chín tuổi mẹ quy tiên, một phần gia tài bị người gạt lấy, gia cảnh mỗi năm mỗi sa sút. Ðến năm 16 tuổi, trong nhà nghèo đến nỗi củi không có để chụm, gạo không được nửa lon. Nhà của anh ta bị người ta siết nợ bán lần lần chỉ còn lại hai gian nhà nát. Vương Thái Hòa đã được 16 tuổi, mới tự nghĩ: “Chẳng lẽ bó tay chờ chết hay sao? Phải kiếm nghề gì để có cơm ăn áo mặc mới được.” Nghĩ tới nghĩ lui mãi mà không tìm ra cách chi. Sau cùng gom góp những sách vỡ củ rách trong nhà bán đi mua bút mực giấy viết, gánh rương sách đi du học, đến các học quán để bán giấy viết bút mực. Gánh tới gánh lui, gánh tới địa phủ Tòng Giang, nơi đây học quán rất nhiều, nhân tâm hòa nhã, Vương Thái Hòa buôn bán ở đó được mối, lần lần khấm khá, từ khi Vương Thái Hòa đến bán, học sinh các học quán không mua giấy bút ở các chủ khác, chỉ đợi anh ta đến để mua bút mực giấy viết thôi, nhờ thế anh ta mỗi lúc một khá hơn lên. Vương Thái Hòa ở nhờ chùa Chuẩn Ðề ngoài cửa Tây thành trong vòng hai, ba năm, tự mình gom góp được số vốn 5, 60 lượng bạc. Anh ta dù nhỏ tuổi, nhưng trong chuyện lập nghiệp không chuộng phù hoa, chỉ lo bổn phận. Một hôm Vương Thái Hòa thấy trên đường lớn của phủ Tòng Giang có rất nhiều người vây một vòng chật ních, chen chân không lọt, Vương Thái Hòa thấy trước mặt mình là một tấm vải che rạp màu lam, trên viết chữ trắng, đó là một đôi liễn:

“Một bút tợ dao, tách bạch Côn Sơn ra ngọc đá.

Hai mắt như chớp, rạch ròi biển cả cá riêng rồng”.

Vương Thái Hòa chen vào bên trong xem thì thấy một lão đạo sĩ: mặt như cổ nguyệt, một bộ râu bạc phất phơ trước ngực, đầu đội mũ đạo sĩ màu lam, mình mặc đạo bào màu lam để lộ cổ áo màu xanh, vớ trắng vân hài, nhìn thấy vị lão đạo sĩ này hiển lộ tinh thần rất sung mãn, tóc như tuyết ba đông, tóc mai như sương tháng chín, thật là tiên phong đạo cốt! Ông ta xếp các quẻ, phía trên bày 6 hào, án theo quẻ đơn và quẻ kép, có 12 nguyên thần, tiếp 8 lần 8 là 64 quái, 384 hào, mỗi quẻ xấp theo hình dáng có phụ mẫu, huynh đệ, thê tử, quan quỷ… Kế nghe lão đạo sĩ nói:

- Sơn nhân cũng có thể đoán quẻ, cũng có thể xem tướng, hễ có lòng thành thì sẽ linh hiển, nhưng có một điều là phải thành thật hỏi tôi, hỏi cho chính mình hay cho người khác tiền quẻ cũng không lấy gì nhiều.

Mọi người có kẻ coi quẻ, có kẻ xem tướng, và ai cũng khen lão đạo đoán đúng cả. Vương Thái Hòa nghĩ bụng: “Mình cũng nhờ ông ấy xem tướng để biết đại vận suốt đời thế nào”. Nghĩ rồi mới nói:

- Nhờ đạo gia xem tướng giùm tôi.

Lão đạo sĩ nhướng mắt rồi ngạc nhiên nói:

- Bần đạo nói thiệt, xin tôn giá đừng giận nhé.

- Quân tử hỏi họa không hỏi phước, xin đạo gia cứ nói đi!

Lão đạo sĩ mới nói từ đầu đến cuối mọi việc, Vương Thái Hòa không nghe còn khá, khi nghe rồi sợ đến nổi gương mặt tái xanh.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 12 May 2012, 8:05 PM | Message # 165
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 158Lý Hàm Linh xem tướng độ quần mê
Vương Thái Hòa tài sắc chẳng mê lòng.
Lão đạo sĩ sau khi nghe Vương Thái Hòa bảo nói đi, bèn nói:

- Xem tướng mạo các hạ không giống với người ta: trán không có chủ cốt, cặp mắt láo liêng, chân mày thưa mỏng, chủ về anh em không nhờ cậy được; sơn căn thấp lõm, chủ về không giữ được tổ nghiệp; chuẩn đầu là thổ tinh, chủ về kho của, bên trái là giếng, bên phải là bếp, giếng và bếp quá trống trải, có của mà không có kho chứa, các hạ suốt đời không thể giữ của được; lằn đằng xà vào miệng, tương lai chủ về bị chết đói. Các hạ 7 tuổi mất cha, 9 tuổi mất mẹ, 16 tuổi phạm phải sao Dịch Mã, mấy năm nay bôn ba cực nhọc bên ngoài, may nhờ còn biết cần kiệm nên không đến đỗi nào. Từ nay về sau, mỗi ngày một khác đi. Tướng mạo của tôn giá, bần đạo không phải nói thêm nữa.

Vương Thái Hòa nghe lão đạo sĩ nói những việc đã qua không sai một điểm, đại khái những việc vị lai chắc cũng có trúng, bèn trả tiền quẻ, trở về chùa Chuẩn Ðề, nghĩ thầm: “Mình rốt cuộc bị chết đói thì còn chạy đôn chạy đáo nhọc nhằn làm chi? Chi bằng mình trở về nhà xin bãi hôn sự và nói nhạc phụ gả cô nương cho mối khác, mạng số mình đã không may như vậy, đừng để liên lụy đến người khác tốt hơn!”. Càng nghĩ càng thấy buồn, chẳng khác nào bị muôn nhác dao khứa vào tim, không lòng dạ nào buôn bán được nữa, Vương Thái Hòa mới giao phòng lại cho chùa Chuẩn Ðề rồi gánh rương sáp từ Tòng Giang trở về nhà. Hôm đó đi đến nửa đường, vốn là người không thích màu mè, đi đường xa cũng cảm thấy mệt nhọc, bèn đến một rừng cây bên đường nghỉ tạm.

Vừa vào rừng cây, nhìn thấy có một bao bằng đoạn màu vàng. Vương Thái Hòa thả gánh xuống, lượm bao ấy mở ra xem, thấy trong bao có một hộp gỗ cứng khóa kỹ lưỡng và một túi nhỏ bằng đoạn màu vàng, bên trong để chìa khóa. Vương Thái Hòa lấy chìa khóa mở ra xem. Bên trong hộp gỗ là 2 đôi vòng, mỗi đôi khoảng 8 lượng, kim giắt đầu mỗi chiếc 5, 6 lượng. Chiếc hộp có trá trị tổng cộng hơn 1.000 lượng bạc. Vương Thái Hòa nghĩ thầm: “Ta rốt cuộc rồi bị chết đói thì đừng làm hại đến người khác làm chi. Nếu những thứ này là của chủ nhân làm rớt cũng không quan trọng lắm, thảng như đó là gia nhân giúp việc cho chủ, hoặc cầm giùm cho người mà đánh rơi thì sẽ có nguy hiểm đến tánh mạng. Chi bằng mình đợi ở đây, có ai đến tìm mình sẽ trả lại cho người ta”. Nghĩ rồi gói lại cẩn thận, cất vào trong rương sách.

Vương Thái Hòa ngồi dưới đất chờ không bao lâu thì thấy từ phía Bắc, một người cỡi ngựa phi tới, ngựa này là ngựa ô nên chạy rất mau! Khi đã đến gần, ngựa dừng lại, người ấy lật đật nhảy xuống ngựa. Ngựa này trang phục theo lối tùy tùng, khoảng hơn 20 tuổi. Mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt tái xanh vì nỗi kinh hoàng. Xuống ngựa xong, người này đến trước Vương Thái Hòa, ôm quyền thi lễ, nói:

- Tại hạ họ Tô gọi là Tô Hưng, là tùng nhân của Tô Bắc Sơn viên ngoại. Hôm nay vâng lệnh viên ngoại của chúng tôi đến nhà bà cô ở phủ Tòng Giang lấy một bao đồ, bên trong có 2 đôi vòng vàng, 2 cây giắt đầu. Khi đến đây, ngựa của tôi thấy ngã ba, sợ nhảy dựng lên làm rơi bao đồ xuống. Tôi cũng không xuống ngựa được, tới chừng kìm ngựa dừng lại, tôi mới trở lui tìm bao đồ nhưng không gặp người qua đường nào cả. Thưa tiên sinh, nếu tiên sinh có thấy bao đồ ấy thì xin cứu tôi với! Tôi nếu bị mất bao đồ này chắc phải chết thôi. Lão nhân gia nếu có lượm bao đồ, xin cho lại tôi là cứu tánh mạng tôi đó! Tương lai tôi không dám quên người!

Vương Thái Hòa gật gật đầu, mở rương sách lấy bao đồ ra, nói:

- Chú xem lại coi, mấy thứ này có đúng không?

Tô Hưng xem rồi nói:

- Tiên sinh thiệt là cha mẹ đẻ tôi lần thứ hai, đã cứu mạng sống của tôi! Nếu không có lại những thứ này chắc tôi phải chết. Ðó cũng là do lão nhân gia là người tốt, ngàn vàng không tối mắt! Tôi chưa được lãnh giáo tên họ của tiên sinh.

- Tôi là Vương Thái Hòa, người ở Hưng Long trang, huyện Thạch Kháng.

- Lão nhân gia chừng nào đến thành Lâm An, ngàn muôn lần xin đến nhà Tô Bắc Sơn viên ngoại ở đường số 4, ngõ hẻm Thanh Trúc tìm tôi. Tôi tên là Tô Hưng.

- Vâng, tôi nhớ.

Tô Hưng trong lòng cảm thấy quá áy náy, bèn lấy ra 5 lượng bạc, nói:

- Thưa tiên sinh, cái này thật là không dám nói là đền ơn tiên sinh, chỉ gọi là chút lòng thành để tiên sinh mua cân trà ngon để điểm tâm.

Vương Thái Hòa mỉm cười, nói:

- Chú đừng bày vẽ! Ta nếu muốn lấy bạc của chú thì lượm được gói đồ ta trả chú làm gì? Thôi, chú hãy cất bạc đi.

Tô Hưng thấy Vương Thái Hòa quyết ý không chịu nhận, chính mình cũng không biết phải làm sao, bèn nói:

- Thưa tiên sinh, tiên sinh đã không muốn, tôi cũng không dám nài ép, bao giờ đến Lâm An ngàn muôn lần nên nể mặt đến tìm tôi.

Nói rồi bò xuống đất dập đầu lạy tạ Vương Thái Hòa rồi mới cáo từ trở về. Vương Thái Hòa còn lại một mình, trong lòng càng thêm sầu muộn: “Lão đạo sĩ nói mình 7 tuổi mất cha, 9 tuổi mất mẹ, 16 tuổi phạm phải sao Dịch Mã, nói như thần tiên, chưa đến mà biết cả mọi việc!”. Thật ra, lão đạo sĩ có vẻ đại lộ hoạt thần tiên ấy chính là Tử hà chân nhân Lý Hàm Linh ở Vân Hà quán trên núi Vạn Tòng. Ông ta xuống núi không phải coi bói xem tướng kiếm tiên mà để phổ độ quần mê, giáo hóa chúng sanh, coi đoán việc như thấy trước mắt. Vương Thái Hòa làm sao biết lai lịch của lão đạo sĩ! Hôm nay, sau khi Tô Hưng đi rồi, Vương Thái Hòa buồn bã gánh rương sách trở về. Hôm đó đang đi đến khúc vắng, xa không thấy xóm làng, gần không gặp quán trọ. Trời đang nắng ráo, bỗng nhiên mây đùn từ Tây bắc, mịt mù hướng Ðông nam, gió to mưa lớn ập xuống, Vương Thái Hòa đành phải kiếm chỗ trú đỡ, thấy trước mặt có một tòa miếu hoang, tường vách lở lói hết, trong đó ba gian đại điện còn có thể đụt mưa được. Vương Thái Hòa đến gần, vừa muốn bước vào chánh điện thì thấy một cô gái chừng 17, 18 tuổi rất là xinh đẹp đang đụt mưa ở đó. Vương Thái Hòa nhìn thấy rất lấy làm ngạc nhiên, nhưng lại nghĩ: “Nam nữ thọ thọ bất thân, tuy là ở nơi vắng vẻ không người, ta đâu thể tránh sự hiềm nghi làm hư danh tiết của người ta! Chi bằng đứng ở ngoài hiên đại điện đụt mưa cho xong”. Nghĩ rồi Vương Thái Hòa ngồi xổm ngoài hiên đại điện, cũng không nói với cô gái ấy tiếng nào. Ngờ đâu mưa càng lúc càng lớn, mãi cho tới canh năm mới ngưng, đất bằng ngập sâu mấy thước, may mắn là ở sơn đạo nước rút khá nhanh. Trời sáng đã không còn thấy nước nữa. Vương Thái Hòa cất gánh lên vai định đi thì nghe cô gái hỏi:

Xin hỏi tôn tánh của quân tử là gì?

- Tôi họ Vương.

- Tôn giá là người tốt. Nô gia họ Mã tên là Mã Ngọc Dung, nhà ở Mã gia trang gần đây, mong nhờ tôn giá đưa giùm cho mấy bước.

- Cũng được, có hề chi!

Nói rồi đưa cô gái về Mã gia trang. Nhà cô này có cha mẹ anh em đủ cả. Cô gái này đang ở nhà cậu mợ, nhân cãi với mợ mấy câu, giận bỏ về nhà, về đến nửa đường gặp mưa phải trú lại. Vương Thái Hòa đưa cô gái về đến cửa định đi, cô gái vào nhà nói với cha mẹ việc trú mưa trong miếu gặp được Vương Thái Hòa là người tốt, không bước chân vào đại điện cũng không nói chuyện, hôm nay đưa cô về nhà. Nghe cô gái kể, cha mẹ cô lật đật chạy theo mời Vương Thái Hòa trở lại đặt tiệc khoản đãi. Cả nhà lớn nhỏ đều cảm kích. Cha cô gái hỏi:

- Quý tánh của tôn giá là gì? Là người ở đâu? Hôm qua tiểu nữ ở nhà đằng cậu mợ nó, nhân vì cãi vả một vài câu, con gái tính quá nóng nảy, mợ nó không kêu trở lại, nên giữa đường gặp mưa phải đụt lại trong miếu. May gặp được tôn giá là người quân tử chánh trực, nếu gặp phải người xấu không biết sẽ làm sao!

- Tôi họ Vương, kêu là Vương Thái Hòa, nguyên là người ở Hưng Long trang. Về sau đừng để cô nương đi một mình, phải có ai đi theo cô tốt hơn.

Mã lão trượng nói:

- Vâng, phải phải! Vương tiên sinh ở lại thêm vài ngày nữa nhé!

- Tôi còn có việc bận.

Nói rồi cáo từ. Cha mẹ cô gái đưa tiễn cảm tạ không thôi. Vương Thái Hòa thuận theo đường lớn trở về. Hôm ấy về đến nhà thì đã có người nghèo khổ ở trong thôn đến ở. Khi Vương Thái Hòa về, tự nhiên người ấy phải nhường nhà lại. Ðể gánh sách xuống, Vương Thái Hòa cảm thấy quá buồn bã, ăn uống qua loa rồi đánh một giấc dài. Sáng hôm sau, anh ta đích thân đến nhà Hàn viên ngoại thối hôn. Hàn viên ngoại từ khi hắn còn nhỏ đã hứa gả con gái cho, bây giờ Hàn viên ngoại vẫn còn có tiền. Từ khi cha mẹ Vương Thái Hòa qua đời, gia cảnh hắn mỗi năm sa sút thêm, về sau nghe hắn nói ra ngoài buôn bán. Nhà Hàn viên ngoại có mấy khoảng ruộng, cũng có thể coi là tài chủ trong làng, không thể gả con gái cho ai khác được, đành phải đợi hắn. Cô gái đồng tuổi với Vương Thái Hòa lại là người hay nghĩ ngợi, cho rằng chính mình có mạng số không may, về sau về làm dâu nhà người lại càng thêm khổ sở! Ngày qua tháng lại, lòng lo lắng sinh ra bịnh mắt, đến nỗi mù luôn không thấy gì nữa. Vương Thái Hòa đâu biết việc ấy. Hôm nay gặp Hàn viên ngoại, sau vài câu nắng mưa mở đầu, Vương Thái Hòa mới nói:

- Tôi tính xin lão nhân gia đem cô nương gả chỗ khác! Mạng tôi cũng khổ rồi, đừng bắt tội cô nương cùng khổ vì tôi! Những sính lễ ngày xưa tôi không cần lấy lại.

Hàn viên ngoại nói:

- Ðâu có được, hiện giờ con gái ta đã mù rồi. Con hãy chọn ngày giờ tốt đi, nếu không nó tàn tật ta cũng không gả cho ai được. Con nên mau mau rước nó về rồi chậm chậm sẽ tính. Nếu con buôn bán nhỏ cần hai ba trăm lượng bạc, ta có thể cho con được. Con chịu khó cần kiệm mà không có gạo ăn sao?

Vương Thái Hòa nghe cô nương đã mù mắt, bèn nghĩ thầm: “Không phải người một nhà làm sao bước qua cửa được? Tới chừng đi xin cơm, ta đi trước dẫn theo một người mù, chẳng là hay lắm sao?”. Nghĩ rồi bèn nói:

- Thưa nhạc phụ, cô nương đã mù rồi, con không thể nói là không cần được. Xin nhạc phụ hoàn thành cho. Con cũng không có nhiều tiền để tổ chức rình rang. Tốt hơn là con thuê kiệu rước cô ấy về.

Vương Thái Hòa không còn cách nào hơn, chỉ có mấy lượng bạc về nhà giăng màn làm lễ, định ngày tốt rước vợ về. Lúc này hắn ta không có bà con thân thích nào để vãng lai trình báo. Hàn viên ngoại tính sau khi gả con vài tháng sẽ cho Vương Thái Hòa tiền để buôn bán. Dè đâu Vương Thái Hòa cưới vợ về chưa được nửa tháng, bỗng ngủ không được vì nhớ lại những việc đã qua! Nằm lăn qua trở lại căng cả mắt, thấy dưới đất có cục lửa lăn đến góc tường Nam rồi biến mất. Liên tiếp ba hôm như vậy, Vương Thái Hòa mới nói với vợ:

- Dưới đất có cục lửa lăn tới lăn lui mãi, không biết đó là ý nghĩa gì!

- Có thể là của chìm đấy! Vợ hắn nó:

- Cũng có thể lắm.

- Anh xem đúng chỗ nào rồi lấy cây trâm vàng cắm xuống đó làm dấu. Hôm sau đào lên coi thử.

Vương Thái Hòa quả nhiên lấy trâm vàng cắm xuống đó làm dấu, hôm sau lấy xẻng đào lên. Ðào sâu chừng hai thước thì “cộp” một tiếng, Vương Thái Hòa nhìn kỹ lại, mắt mở trừng trừng!


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 12 May 2012, 8:05 PM | Message # 166
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 159Ðược vàng báu, tướng cũng theo phước đổi
Tìm mẹ cha lặn lội khắp chân trời
Khi Vương Thái Hòa lấy xẻng đào xuống hai thước nghe “cộp” một tiếng, nhìn lại là một phiến đá. Nạy phiến đá lên xem là một hố vàng bạc nguyên bảo. Vàng nguyên bảo đều là vàng móng ngựa 100 lượng vô một cọc, bạc nguyên bảo đều là bạc đại nguyên bảo 200 lượng một cọc.

Vương Thái Hòa lấy ra trước một cọc rồi lấp lại y như củ, cũng không dám tri hô lên. Hôm sau đến nhà nhạc phụ nói mình muốn sửa nhà. Hàn viên ngoại hỏi:

- Con có tiền không?

- Không có bao nhiêu, làm tạm ở đỡ.

Nói rồi mua hai tủ đựng bạc, tìm thợ mộc đến xem. Nền đất không phải nhỏ nên phải cất nhà ba tầng trước, hễ động công đến đâu dời vàng bạc đi đến đó. Sau khi lợp nhà xong, đếm vàng nguyên bảo được 600 cọc, mỗi cọc có thể đổi được 50. 000 lượng bạc, bạc nguyên bảo là 400 cọc, cộng chung là 1.000 cọc. Từ đó phát lên giàu sang, tính ra gia sản có hơn 300 muôn lượng bạc. Tại địa phương, Vương Thái Hòa mở nhà đổi bạc, tiệm bán tơ lụa, mua sắm ruộng đất nhà cửa. Ai nấy đều biết Vương Thái Hòa phát tài trở về nhưng không biết phát tài bằng cách nào. Vương Thái Hòa tự nghĩ: “Hồi đó tại phủ Tòng Giang, lão đạo sĩ xem bói cho ta bảo rằng ta phải chết đói. Hiện giờ ta có gia tư to lớn như vầy làm sao chết đói được? Lão đạo sĩ chắc lầm lẫn chung thân đại sự của ta rồi”. Từ đó Vương Thái Hòa không tin phục hòa thượng và đạo sĩ nữa, cho rằng tăng đạo đều nói lời yêu ma mê hoặc mọi người. Vương Thái Hòa mỗi năm đến mùa Ðông thí cháo, mùa Hè thí trà, cho áo quần bông mấy người nghèo khổ, những người già cả tàn tật đều được giúp đỡ, nhưng không chịu trai tăng thí đạo. Hôm nay tại sao kiếm Hòa thượng mời về cúng một muôn lượng bạc sửa cầu? Ðó là vì ông ta nhìn thấy mấy chữ trên vách đắp, Tế Ðiên viết lên đó hai bài thơ tuyệt cú.

Bài đầu là:

Thuở trước Tòng Giang hỏi cát hung

Hàm Linh xem tướng bảo bần cùng

Trái lại hôm nay quá sang trọng

Ðều bởi Tô Hưng, Mã Ngọc Dung.

Bài thơ thứ hai:

Ba hôm tỉnh giấc giữa canh tàn

Một vầng lửa đỏ chạy sang Nam

Nạy lên phiến đá nhìn cho kỹ

Bốn sáu bạc vàng lượng đủ ngàn.

Vương Thái Hòa xem rồi ngẫm nghĩ: “Lạ thiệt, chuyện của mình không ai biết, ông Hòa thượng này là thần tiên chắc!”. Vì thế mới kêu gia nhân lật đật đuổi theo. Quản gia chạy theo đến đầu thôn thì thấy Hòa thượng đang đi phía trước, bèn nói:

- Mời đại sư phó trở lại. Viên ngoại chúng tôi chịu thí xả một muôn lượng bạc.

Tế Ðiên mới quay gót trở lại. Vương Thái Hòa gặp mắt, nói:

- Xin mời Thánh tăng vào bên trong ngồi.

Tế Ðiên vào đến thư phòng, gia nhân dâng trà lên Vương Thái Hòa hỏi:

- Bạch Thánh tăng, việc của tôi làm sao Thánh tăng biết được?

- Ngươi làm sao giấu được ta? Ngươi đừng nên hủy báng tăng đạo nhé! Ngươi nên biết có hai câu như thế này: “Tâm không tốt mạng cùng khổ nốt, đến chừng tâm tốt mạng cũng tốt, giàu sang cho đến rốt. Mạng tốt tâm không tốt, giữa đường bị yểu chiết”. Nếu người ta làm việc âm chất có thể gặp hung hóa cát, gặp nạn thành an. Lúc kia lão đạo sĩ xem tướng cho ngươi, ngươi có đàng xà vào miệng chủ về chết đói. Nhờ người làm hai việc âm chất nên nét đằng xà biến thành nét thọ đái đấy!

Vương Thái Hòa bây giờ như nằm mơ mới tỉnh. Tế Ðiên nói:

- Nếu ngươi không tin, ta có cái này để cho người thấy. Ngươi đem một muôn lượng bạc làm việc công đức sửa cầu Vạn Duyên cho chùa Hải Triều, ngày mai tốt ngày khởi công đi. Ngươi bảo người mang bốn khối đá lại đây, ta viết lên đó bốn câu thơ, mỗi khối viết một câu đem gác lên thành cầu, phái hai gia nhân canh chừng. Khối thứ nhất để mọi người xem tự do, nhưng ai muốn xem khối thứ hai phải bỏ ra 200 lượng bạc, muốn xem khối thứ ba phải bỏ 300 lượng bạc, muốn xem khối đá thứ tư phải bỏ 500 lượng bạc. Một ngàn lượng bạc này giúp ngươi tiền rượu xây cầu, nhưng đừng nói ta viết mà nói thần tiên viết nhé!

Vương Thái Hòa nghĩ thầm: “Ai mà chịu bỏ ra 200 lượng bạc để xem một cục đá chớ? Ta dầu có tiền cũng không xài hoang như vậy”. Tế Ðiên nói:

- Ngươi không tin à? Ðể rồi coi có người đòi xem không cho biết!

Vương Thái Hòa lập tức cho người đến chùa Hải Triều, sửa soạn chuẩn bị làm công quán, lại kêu gia nhân đem bốn khối đá đến cho Tế Ðiên viết rồi đem bốn khối đá ấy để trên thành cầu, kêu gia nhân canh chừng. Vương Thái Hòa cũng ở chung với Tế Ðiên tại chùa Hải Triều, không việc gì thì đánh cờ. Cầu Vạn Duyên tiến hành việc tu sửa. Hai gia nhân canh chừng bốn khối đá, nói:

- Thưa các vị đến xem đá, khối đá thứ nhất được xem tự do, muốn xem khối đá thứ hai phải bỏ ra 200 lượng bạc.

Trên đường phố náo động hẳn lên. Mọi người xúm lại xem. Trên khối đá viết câu thơ bảy chữ: “Không phải họ Cao vốn họ Lương”. Ai nấy đều cho hai người này ra thai đố. Ai lại chịu bỏ 200 lượng để xem một cục đá? Mọi người bàn tán lăng xăng. Qua mười mấy ngày không ai hỏi tới. Người ta thấy khối đá thứ nhất cười rồi bỏ đi. Một hôm, Vương Thái Hòa nói:

- Bạch Thánh tăng, lão nhân gia nói có người muốn xem cục đá sao không thấy?

- Người đừng nóng, không quá năm ngày nữa sẽ có người đòi xem mà!

Quả nhiên đến ngày thứ tư, có một vị văn sinh công tử đội khăn văn sinh màu thúy lam, mình mặc áo choàng văn sinh cùng màu, lưng thắt dây tơ, vớ trắng vân hài, gương mặt trắng trẻo, tuấn vũ hơn người, mang theo hai đứa thư đồng gánh theo rương sách và cầm kiếm. Vị văn sinh công tử ấy đến gần xem và hỏi:

- Cục đá này ai viết vậy?

Gia nhân đáp:

- Là thần tiên viết đấy.

- Vị thần tiên ấy ở đâu?

- Công tử không cần biết vị thần tiên ấy ở đâu. Muốn xem khối đá thứ hai thì bỏ ra 200 lượng bạc. Khối thứ nhất cho coi không.

- Tôi chịu bỏ ra 200 lượng bạc, chú giở khối thứ hai cho tôi xem.

Gia nhân lật đật chạy vào chùa Hải Triều báo với Viên ngoại rằng có người muốn xem khối đá. Vương Thái Hòa nghĩ thầm: “Thiệt là có những hạng người này sao? Chịu bỏ ra 200 lượng bạc để coi một cục đá?”. Chính mình không tin, bèn bước ra xem thì thấy một vị phục sức theo lối văn sinh công tử. Vương Thái Hòa hỏi:

- Tôn giá muốn xem đá phải không?

- Ðúng thế!

- Xem khối đá thứ hai phải bỏ ra 200 lượng bạc.

- Tôi chịu bỏ 200 lượng bạc.

Nói rồi mở rương sách lấy ra 4 lượng vàng tính ra là 200 lượng bạc, giao cho Vương Thái Hòa, Vương Thái Hòa sai gia nhân giở khối đá thứ hai ra. Các gia nhân đều không muốn giở. Vương Thái Hòa nói:

- Tụi bây đứa nào đến rinh, ta thưởng cho 2 lượng bạc.

Các gia nhân nghe nói như vậy, người này muốn rinh, người kia muốn rinh, ai nấy đều muốn đến rinh. Không đầy một khắc, khối đá được rinh ra. Vị văn sinh công tử ấy thấy khối đá thứ hai lại càng ngạc nhiên hơn.

Tại sao vị công tử này chịu bỏ ra 200 lượng bạc để xem khối đá thứ hai? Trong đó có một đoại sự tình. Trên khối đá thứ nhất viết: “Không phải họ Cao vốn họ Lương”. Ðúng ngay thân thế của công tử này. Cậu ta chính không phải họ Cao mà vốn họ Lương, là người của Lương Vương trang ở huyện Thạch Kháng. Khi cậu ta 5 tuổi nhắm lúc hai quân Kim, Tống đánh nhau, đại đội Hàn Ly Bất trở lại Giang Nam, mẹ con dắt nhau đi lánh nạn, gặp phải đội giặc, mẹ con lạc nhau, con không tìm được mẹ, đứng khóc ở bên đường. Từ đằng kia có một người đi lại, đầu đội mũ lệch, khoác hờ chiếc áo choàng, nói:

- Em nhỏ ơi, tại sao em khóc thế?

Ðứa bé dù mới năm tuổi nhưng rất lanh lợi, nói rất rõ ràng.

- Tôi là người Lương Vương trang, tên là Hưng Lang. Mẹ tôi đưa tôi đi trốn không may gặp giặc nên mẹ con thất lạc, tôi tìm không gặp.

- Hãy đi với ta tìm mẹ. Ta là cậu của con đây.

Lương Hưng Lang tuy nhỏ nhưng không chịu lép, nói:

- Ông không phải là cậu tôi, chỉ là anh tôi thôi, anh mang tôi đi tìm mẹ đi!

- Thôi đi với ta.

Nói rồi kéo Hưng Lang đến huyện Cam Tuyền, ở lại tiệm Cao Gia Toàn. Nơi đây bình yên không giặc giã, gặp vị Cao chưởng quỹ, nhà hào phú đến trăm vạn mà không con, vợ chồng mở quán cơm cốt giúp đỡ các bạn nghèo. Chưởng quỹ hỏi:

- Ðứa nhỏ mang theo là gì của chú?

Anh chàng bắt cóc con nít ấy nói:

- Tôi họ Lang, kêu là Lang Tán, nó là cháu tôi. Cha mẹ nó giặc bắt đi. Ðứa nhỏ này rơi vào tay tôi, tôi định đem bán nó đi đó.

- Ðể ta xem nào.

Nói rồi kêu Hưng Lang vào phòng chưởng quỹ, cho ăn uống rồi hỏi:

- Người ấy có phải là cậu của cháu không?

- Không phải, tôi không quen biết người đó. Mẹ tôi dẫn tôi đi trốn, kế gặp giặc mẹ tôi mất tiêu. Ông ấy nói là cậu tôi, tôi nói ông chỉ là anh tôi thôi. Ông ấy nói để dắt tôi đi tìm mẹ.

- Cao chưởng quỹ hỏi rõ ràng xong mới hỏi người bắt cóc:

- Chú muốn bán bao nhiêu?

- Bán 50 lượng bạc.

- 50 lượng bạc tôi đồng ý. Chú viết cho tôi tờ giấy đi!

- Tôi không biết chữ.

- Chú không biết chữ, để bảo thư ký viết thay. Trong tiệm của chúng tôi có qui củ, viết như vậy 50 lượng phải bớt phân nửa, còn 25 lượng. Buôn bán trong tiệm phải nộp một phần ba tiền 50 là 15 lượng, bảo thư ký viết giấy tiền công là 10 lượng, cắt đứt hết hai bên không tìm nhau. Bây giờ chú đi đi, không có tiền đưa cho chú. Nếu không chịu, ta sẽ đưa chú lên nha môn, chiếu theo việc bắt cóc con người ta mà tính với chú.

Lương Tán nghe nói ngạc nhiên. Mọi người bàn đi tán lại, định cho hắn ít điếu làm lộ phí cho hắn đi. Cao chưởng quỹ tên là Cao Bá Vạn, người nhà xưng là viên ngoại, giữ Lương Hưng Lang ở lại, mướn vú già nuôi nấng, xin một cho mười, đổi tên là Cao Ðắc Kế. Lớn lên rước thầy dạy học. Ðến 16 tuổi cưới vợ cho, vợ chồng Dương viên ngoại chỉ có một đứa con gái. Qua 5, 6 năm, hai vợ chồng Dương viên ngoại nối nhau qua đời, hai phần gia tài đều về một mình Lương Hưng Lang hưởng trọn. Ngày kia, Lương Hưng Lang nói với vợ:

- Ta vốn là người ở Lương Vương trang, hiện giờ cha mẹ đã qua đời, ta muốn đi tìm hỏi cha mẹ ruột thất lạc nơi nào. Nếu như đã chết, ta đưa hài cốt trở về, nếu như còn sống ta rước về phụng dưỡng. Ta đi lần này đem theo vàng nhiều bạc ít, ngầm giắt châu báu giả dạng làm thư sinh du học, không định là mấy năm trở về, mọi việc trong nhà toàn giao phó cho nương tử.

Dương thị nói:

- Ðó là một phần hiếu đạo của quan nhân, tôi cũng không dám ngăn cản. Xin quan nhân cứ đi đi!

Lương Hưng Lang bèn mang theo hai đứa thư đồng, gặp núi viếng núi, gặp chùa lễ chùa, cầu thần Phật bảo hộ cho mẹ con được gặp. Hôm nay đến Vạn Duyên kiều, nhìn thấy chữ viết trên khối đá, được La Hán gia chỉ dẫn đường mê cho hiếu tử.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 12 May 2012, 8:06 PM | Message # 167
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 160Lương Hưng Lang ngàn lượng xem ẩn thi
Tế Thiền sư Phật pháp chỉ hiếu tử
Lương Hưng Lang khi đến Vạn Duyên kiều nhìn trên khối đá thấy viết: “Không phải họ Cao vốn họ Lương”, bèn nghĩ thầm: “Mình ra đi bao lâu nay mà không phăng được manh mối nào, cũng không biết Lương Vương trang ở đâu! Chắc là thần tiên mách bảo cho đây. Chỉ cần tìm được mẹ ta, tốn mấy ngàn lượng cũng chẳng hề gì”. Vì thế mới lấy ra 4 lượng vàng tính thành 200 lượng bạc để được xem khối đá thứ hai. Vương viên ngoại bảo gia nhân trên đá viết là: “Khéo léo giả trang kiếm huyên đường”. Lương Hương Lang xem rồi rõ ràng là nói về mình, bèn hỏi:

- Khối đá thứ ba có chữ không?

- Muốn xem khối thứ ba phải bỏ ra 300 lượng bạc.

- Tôi muốn xem khối thứ ba.

Nói rồi liền lấy ra 6 lượng vàng tính thành 300 lượng bạc giao cho Vương viên ngoại. Vương Thái Hòa nghĩ thầm: “Thiệt lạ! Vậy mà cũng có người bỏ tiền ra xem”. Rồi bảo gia nhân khiêng ra khối đá thứ ba. Lương Hưng Lang nhìn thấy trên khối đá thứ ba viết là: “Hưng Lang muốn gặp bà mẹ đẻ”. Lương Hưng Lang nhìn thấy như vậy lại càng đúng với mình hơn nữa, bèn nói:

- Ngươi đem nốt khối đá kia cho ta xem.

Gia nhân nói:

- Muốn đem khối đá thứ tư phải bỏ ra 500 lượng bạc.

- Ngươi có gạt người ta không đó?

- Không gạt đâu! Công tử thích xem thì xem, còn không thích thì thôi.

Lương Hưng Lang nghĩ thầm: “Mình bỏ ra 500 lượng rồi, lại phải bỏ ra 500 lượng nữa, chỉ cần biết được mẹ ta thất lạc ở đâu là được. Ðừng nói chi 1.000 lượng, dù 2.000 lượng mình đâu có tiếc”. Nghĩ rồi lại lấy 10 nén vàng ra. Vương Thái Hòa bảo gia nhân khiêng khối đá thứ tư ra xem. Trên khối đá viết: “Ði đến Lâm An hỏi Pháp Vương”. Lương Hưng Lang xem thấy câu này, “a” lên một tiếng, cơ hồ đứng không vững. Tự mình suy nghĩ: “Không xong rồi, đây chắc có người biết tâm trạng ta từ nhà ra đi mới bố trí gạt ta lấy 1.000 lượng bạc đây”. Nhưng rồi lại nghĩ: “Nhũ danh của ta không ai biết, đây thật là khiến người khó lường!”. Nghĩ rồi bèn hỏi:

- Các vị ở đây có ai biết Lâm An Pháp Vương là thế nào không? Có phải là địa danh hay tên người?

Ai nấy đều lắc đầu nói:

- Không biết.

Nghe nói như thế, Lương Hưng Lang càng cảm thấy lòng như dao cắt. Lúc ấy từ đâu đi tới một vị lão trượng, mọi người đồng nói:

- Công tử muốn hỏi ông già này đi. Ông ta được gọi là Phúc thần thánh nhân đấy, việc gì ông ta cũng biết cả.

Lương Hưng Lang lật đật bước tới thi lễ, nói:

- Thưa cụ, xin cho hỏi thăm, cụ có biết Lâm An Pháp Vương là ở đâu không?

- Công tử muốn hỏi Lâm An thì từ đây về phía Ðông nam 20 dặm có một tòa Hưng Long trấn. Hãy đến đó hỏi thăm, ở đây không ai biết đâu.

Lương Hưng Lang nghe nói liền kêu thư đồng gánh cầm kiếm, rương sách đi ngay về hướng Ðông nam. Ði ước 20 dặm, thấy trước mắt có tòa thị trấn, dưới gốc cây ngoài cửa thôn có hai cụ già đang đánh cờ. Một ông mặt trắng râu dài, một ông tướng mạo rất thanh kỳ cổ quái. Lương Hưng Lang bước tới hỏi:

- Xin hai vị lão nhân gia cho tôi hỏi thăm, có tên là Lâm An Pháp Vương hai vị có biết không?

Một ông già nghe nói, đáp:

- Lâm An thì ta biết. Trước khi nhà Kim và Tống chưa đánh nhau, Hưng Long trấn này tên là Lâm An trấn; về sau nhà Tống thiên hạ thái bình mới đổi là Hưng Long trấn. Còn tên Pháp Vương thì ta không biết.

Ông già kia mới nói:

- Này hiền đệ, chú không biết là phải. Ta lớn hơn chú mấy tuổi nên có biết. Hồi ta 12, 13 tuổi thì chú còn bé xíu làm sao nhớ được? Chùa ni cô Như Ý am ở đầu thôn này ta nhớ ngày trước gọi là Pháp Vương am, sau này đổi tên là Như Ý am. Muốn hỏi tên Pháp Vương, tôn giá cứ đến đó mà hỏi.

Cám ơn hai cụ già, Lương Hưng Lang lật đật dắt thư đồng đi về hướng cửa thôn. Phía Bắc đường có một cái miếu với bảng đề là Như Ý am. Nghe tiếng gõ cửa, từ bên trong một ni cô nhỏ ra mở cửa, hỏi:

- Thí chủ muốn tìm ai?

- Chúng tôi muốn đến dâng hương.

- Nơi chúng tôi là chùa ni.

- Dù chùa miếu nào tôi cũng chỉ xin dâng hương thôi!

Vị ni cô nhỏ bèn dẫn vào đại điện. Lương Hưng Lang đốt hương dâng lên xong mới nói:

- Thưa tiểu sư phó, xin dẫn tôi đi dạo quanh trong miếu có được không?

- Ðược chớ!

Vị ni cô nhỏ đồng ý và dẫn Lương Hưng Lang đi thăm các phòng trong viện. Miếu này ba tầng điện, hai bên có nhà chái rất là rộng rãi. Ði tới đi lui qua đến nhà chái phía Ðông. Viện này có ba gian phòng Bắc, hai bên có phối phòng, ngoài cửa phòng Bắc treo một tấm bảng với ba chữ: Băng Tâm đường. Lương Hưng Lang nhìn thấy tấm bảng, biết ở viện này có người sương phụ thủ tiết. Còn đương đứng ngơ ngẩn thì thấy từ trên Bắc Phòng đi ra một bà cụ hơn 60 tuổi, tóc bạc như sương, mặc y phục bình thường. Lương Hưng Lang nhìn bà cụ này, không tự chủ được, trong lòng, buồn bã không cầm được nước mắt. Bà cụ già kia nhìn thấy người trước mặt đôi mắt mộng đỏ, lệ chảy chứa chan, do sự giao cảm của tình mẹ cũng thấy xốn xang nhưng không dám nhìn, mới hỏi:

- Tôn tánh của tiên sinh là gì?

- Tôi họ Lương, nhũ danh là Hưng Lang.

Bà cụ nghe rồi lòng như dao cắt, nói:

- Con ơi, mẹ tưởng rằng đời này mẹ con ta không được gặp nhau nữa, nào ngờ bây giờ mẹ được gặp lại con.

Lương Hưng Lang kêu lên một tiếng “Mẹ ơi!”, càng thảm thiết hơn.

Bà cụ, mẹ của Lương Hưng Lang, tại sao lại lạc vào miếu này? Phàm làm việc gì cũng có định số! Từ khi hai mẹ con thất lạc nhau, bà cụ không tìm được con, mới nghĩ thầm: “Ta còn sống làm chi nữa?” Nghĩ rồi định tự vận. May gặp một người hảo tâm huyên giải:

- Bà đừng chết, thảng như con bà còn sống, tương lai cũng có thể mẹ con gặp lại. Bà cũng nên tìm một cái ni am nào đó ở đỡ, rồi lần lần tìm hỏi tin tức của con bà.

Bà cụ nghe nói cũng phải, bèn xin vào ở am Pháp Vương. Miếu này cách Lương Vương trang ba dặm. Vị lão ni ở miếu này là người trung hậu, thấy hoàn cảnh của bà cụ Lương như thế mới nói:

- Bà nên ở đây với tôi, bao giờ có tin tức của con bà rồi hãy đi. Còn nếu không tin tức thì cứ ở lại miếu này tu hành cùng tôi.

Thế rồi bà cụ Lương ở lại miếu ấy sống cuộc đời khắc khổ, sớm hôm tụng niệm qua ngày. Về sau, những thôn trang phụ cận đều biết ở trong miếu có bà cụ Lương thủ tiết, mọi người mới đưa đến một tấm bảng ba chữ “Băng Tâm đường” để kính tặng. Bà cụ Lương suốt ngày ăn chay niệm Phật cầu nguyện thần linh hiển ứng cho mẹ con gặp mặt. Hôm nay quả nhiên Lương Hưng Lang đã đến. Hai mẹ con gặp mặt ôm nhau khóc ròng. Hưng Lang nói:

- Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa! Con bây giờ đã cưới vợ ở huyện Cam Tuyền, cha mẹ nuôi đã nuôi con khôn lớn, bây giờ hai cụ đã qua đời, con mới tìm mẹ đây. Mong ơn thần nhơn chỉ bảo mới được gặo lại mẹ. Mẹ sanh con ra cực khổ mà con chưa có thể sớm thăm tối viếng lần nào, để mẹ phải cực khổ như thế này! Hôm nay con xin rước mẹ về để mẹ hưởng phước thanh nhàn tự tại với con.

Bà cụ nghe xong mới nói:

- Con ơi! Mẹ con ta hôm nay gặp nhau cũng là nhờ thần linh giúp đỡ, vì mẹ suốt ngày đốt hương cầu nguyện, chỉ mong cho mẹ con ta được gặp mặt. Bây giờ mẹ đã gặp con là mãn nguyện lắm rồi, con cũng không cần phải rước mẹ đi. Mẹ đã xuất gia thờ phụng Phật Tổ, không còn muốn trở lại thế tục nữa.

Lương Hưng Lang nghe nói, cố sức năn nỉ để rước bà cụ về. Nhưng bà cụ giữ ý không đổi. Lương Hưng Lang không còn cách nào hơn, bèn đem cả gia quyến về Hưng Long trấn, và cất cho bà cụ một ngôi chùa để tu hành tịnh dưỡng, phần Lương Hưng Lang cũng được luôn luôn đến trong chùa thăm hỏi. Ngày kia, Lương Hưng Lang nghĩ: “Ðể mình đến thử Vạn Duyên kiều xem thử mấy khối đá do ai viết. Ta phải hỏi ra lẽ mới được”. Nghĩ rồi bèn dắt theo hai đứa thư đồng đến Vạn Duyên kiều. Vạn Duyên kiều sắp làm xong. Lương Hưng Lang hỏi thăm mới biết mấy chữ đó là do Tế Công Thiền Sư viết, Lương Hưng Lang muốn gặp mặt Phật sống Tế Ðiên. Ngay lúc ấy, Vương Thái Hòa cùng Tế Ðiên đến Vạn Duyên kiều để giám sát, có người chỉ dẫn:

- Vị Hòa thượng kiếc kia chính là Tế Ðiên trưởng lão trong chùa Linh Ẩn đấy!

Lương Hưng Lang vội bước tới hành lễ và nói:

- Thánh tăng ở trên, đệ tử xin ra mắt! Trước đây mong nhờ Thánh tăng chỉ bảo cho mới tìm được mẹ, đệ tử thật cảm ơn vô cùng!

- Ngươi đứng dậy đi, không cần phải hành lễ! Mẹ con ngươi đã gặp mặt rồi, ngươi phải hết lòng báo hiếu nhé! Thôi, ngươi hãy trở về đi.

Lương Hưng Lang còn muốn dâng tạ lễ vật cho Thánh tăng trưởng lão, nhưng Tế Ðiên nói:

- Không cần đâu! Hòa thượng ta thường nói: Một là không chứa của, hai là không chứa oán, ngủ cũng an giấc, đi cũng tự do.

Lương Hưng Lang không cách gì hơn đành cáo từ trở về. Vương Thái Hòa đương cùng Tế Ðiên giám sát công trình, bỗng thấy từ đằng kia, một trận gió trốt thổi lại. Tế Ðiên nói:

- Tới rồi, tới rồi!

Vương Thái Hòa nhìn xem, thấy theo trận gió trốt là một vị lão đạo sĩ tóc bỏ xõa, mình cao tám thước, mặt mũi vàng ệch, ba chòm râu đen nhánh phất phơ, mặc đạo bào bằng đoạn màu lam. Vương Thái Hòa nhìn rồi ngạc nhiên thấy lão đạo sĩ chạy nhanh tới trước cúi chào Tế Ðiên. Lão đạo sĩ mới đến không phải người nào khác, chính là Hoàng diện chân nhân Tôn Ðạo Toàn. Tế Ðiên hỏi:

- Ngộ Chơn, con đến đây có việc gì thế?

- Từ khi chia tay ở núi Thiên Thai, con trở về miếu, sắp xếp mọi việc xong, đến chùa Linh Ẩn tìm lão nhân gia, nghe nói lão nhân gia đã đến sửa Vạn Duyên kiều, con bèn ở lại trong chùa chờ đợi; nào ngờ tại thành Lâm An lại xảy ra một tai họa tày trời. Quan Tri huyện Tiền Ðường phái con đến thỉnh lão nhân gia trở về.

Tế Ðiên án linh quang đã biết trước rõ ràng, vẫn hỏi:

- Ở Lâm An xảy ra việc gì thế?

- Nhân vì quan tân nhiệm của huyên Tiền Ðường là Triệu Văn Huy; ông ta vốn xuất thân từ lưỡng bảng, từ khi đáo nhiệm đến nay, hành sự rất thanh liêm, yêu dân như con đẻ. Nào ngờ trên mặt đất lại xuất hiện một nghịch án, em của Tần Thừa tướng là Hoa hoa thái tuế Vương Thắng Tiên vốn là một tên ác bá, không chừa một việc xấu nào. Hắn ta ỷ anh mình là quan Tể tướng đương triều không ai dám động đến hắn, nên Vương Thắng Tiên trong nhà có đến 30 người hầu thiếp như phu nhân. Có một người hầu thiếp được sủng ái là em gái Ðiền Quốc Bổn. Cô này nguyên là ca kỹ xuất thân, giỏi về đàn hát. Hôm ấy, Vương Thắng Tiên muốn đến hồ Tâm Ðình ở Tây Hồ để thưởng nhạc uống rượu, mới kêu Ðiền thị dẫn a hoàn, vú em đi trước. Ba cỗ kiệu đang đi trên Tô Ðê ở Tây Hồ, bỗng nhiên gặp một luồng gió trốt vây lấy kiệu xoắn đi mấy vòng, đến nỗi người kiêng kiệu mở mắt không ra, đến khi gió trốt qua đi, nhìn lại thì không thấy tung tích Ðiền thị đâu nữa! Những a hoàn, vú em trong kiệu nhỏ mỗi người bị một dao chết tốt. Mọi người sợ đến nỗi mắt mở trừng trừng, miệng há hốc.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 17 May 2012, 10:47 PM | Message # 168
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 161


Dạo Tây Hồ, ác bá gặp yêu tinh
Xem kệ ngữ, lén thăm chùa Bạch Ngư
Việc ái thiếp của Vương Thắng Tiên bị gió trốt cuốn đi mất, a hoàn vú em bị giết chết mà không tìm được hung thủ và cũng không có đối chứng, có người báo với Vương Thắng Tiên. Nghe được việc này, Vương Thắng Tiên nổi giận ra hạn cho quan huyện Tuyền Ðường ba ngày phải tìm ra vụ án. Quan huyện Tiền Ðường nghe tin này vội mang Hình phòng, Ngỗ tác đi khám tử thi, a hoàn vú em đều bị ngay yết hầu một dao chết tốt, ngoài ra không vết thương nào khác.

Quan huyện nghĩ: “Việc này rất lạ lùng”. Trở về nha môn phái Triệu đầu, Trương đầu, Vương đầu, Lý đầu mau mau đi bắt hung thủ. Triệu đầu, Vương đầu vội quỳ xuống thưa:

- Kính bẩm lão gia, vụ án này xin lão gia ban ân cho, bọn hạ dịch biện không được. Xin lão gia nghĩ tình, nếu là người thì có thể trói được, còn đây là gió trốt thì làm sao mà bắt được?

- Trong gió trốt đó chắc phải có duyên cớ chớ? Các người phải có biện pháp gì bắt mới được. Hiện tại Vương đại nhân hạn cho ta ba ngày, nếu không tìm ra hung thủ, cả đến chức của bản huyện cũng khó giữ vững nữa là.

- Biện án lạ lùng chỉ có một người có thể làm được thôi!

- Ai vậy? Nói mau đi.

- Hiện Tế Công trưởng lão ở chùa Linh Ẩn là vị Phật sống đương thời, thần thông quảng đại, pháp thuật vô biên, biết rõ được việc quá khứ, vị lai. Lão gia nên đi đến chùa Linh Ẩn bái phỏng Tế Công nhờ người toán giùm mới có thể biện được vụ án này.

- Ðược!

Quan tri huyện nói rồi, lập tức truyền đem kiệu dẫn theo Triệu đầu, Vương đầu, Trương đầu, Lý đầu, Tôn đầu, Lưu đầu, Mã đầu cùng đi đến chùa Linh Ẩn. Ðương sai đến hỏi thăm, vị canh giữ cửa nói:

- Tế Công không có ở trong chùa.

Chính là lúc Tôn Ðạo Toàn đang ở trong chùa, ông ta từ núi Thiên Thai trở về miếu mình, thu xếp công việc xong, bèn trở về chùa Linh Ẩn tìm Tế Ðiên. Tế Ðiên còn chưa trở về nên Tôn Ðạo Toàn ở lại chờ đợi. Hôm nay nghe nói có quan Tri huyện Tiền Ðường đến bái phỏng Tế Ðiên nên Tôn Ðạo Toàn bước ra xem, nói:

- Sư phó tôi lên cầu Vạn Duyên rồi, lão gia có việc gì thế?

- Tôn giá đây là thiếu sư phó phải không?

- Vâng.

- Thưa thiếu sư phó, xin người chịu khó mời Thánh tăng trở về có được không?

- Ðược chớ, lão gia có việc gì cần kíp thế?

Quan huyện mới đem câu chuyện phu nhân của Vương Thắng Tiên bị gió trốt cuốn đi, a hoàn vú em bị giết cả thuật lại. Tôn Ðạo Toàn nói:

- Xin lão gia trở về nha môn đợi tin, tôi đi kiếm sư phó đây!

- Thiếu sư phó nên đi ngay đi, phải sáng mai trở về mới tốt, đi về phải mất 5, 6 trăm dặm đấy!

- Ðược mà! 1.000 dặm tôi có thể đi về kịp trong ngày.

Quan huyện bán tín bán nghi, trở về. Tôn Ðạo Toàn vận chuẩn cước phong hai tiếng đồng hồ sau tới Vạn Duyên kiều, gặp Tế Ðiên, hành lễ rồi nói:

- Con vâng lệnh của Tri huyện Tiền Ðường đến mời sư phó.

- Tri huyện Tiền Ðường thỉnh ta có việc gì thế?

Tôn Ðạo Toàn mới đem chuyện gió trốt giết người thuật lại từ đầu đến cuối. Tế Ðiên nói:

- Hiện giờ ta không thể về được, phải đợi Vạn Duyên kiều hoàn thành mới có thể trở về. Ta đưa con một phong thư, con đem về đưa cho quan Tri huyện Tiền Ðường nói ông ấy theo lời ta dặn trong thư mà hành sự thì có thể bắt được hung thủ.

Tôn Ðạo Toàn gật đầu ưng thuận. Tế Ðiên viết một bức thư giao cho Tôn Ðạo Toàn, trên phong bì vẽ bầu rượu và bảy cái ly, đó là ký hiệu của Tế Ðiên. Tôn Ðạo Toàn nhận lãnh phong thư từ biệt Tế Ðiên xong, vận cước phong trở về nha môn. Trực nhật vào trong bẩm báo, quan huyện cho mời vào. Tôn Ðạo Toàn vào đến thư phòng, quan huyện nói:

- Thiếu sư phó đi mau thiệt! Ði về có mấy tiếng đồng hồ thôi.

- Tôi bị lạc đường một lúc, nếu không thì về còn sớm hơn.

- Thiếu sư phụ có gặp Thánh tăng không?

- Sư phó tôi tạm thời không về được, bảo tôi mang bức thư này về cho lão gia.

Nói rồi móc ra một phong thư đưa cho quan Tri huyện. Quan huyện thấy trên bì thư có một bầu rượu và bảy cái ly, bèn mở thư ra xem, thấy đề là:

- Vài lời gởi lão gia quan huyện Tiền Ðường rõ: Bần tăng là người thế ngoại không thể tham dự biện lý việc quốc gia được. Lão gia nếu muốn bắt hung thủ hãy chiếu theo 8 câu thơ của bần đạo dưới đây mà hành sự thì có thể bắt được giặc. Những việc khác gặp mặt sẽ nói sau. Thư chẳng hết lời.

Bên dưới viết là:

Gặp phải việc này chớ nóng lòng
Hoa hoa thái tuế há nhiêu dong

Nếu hỏi sát nhơn danh cùng tánh

Ngày rằm tháng tám trăng nửa không.

Bên dưới lại có bốn câu:

Gặp phải việc này lòng chớ vội

Hoa hoa thái tuế chẳng hòng thôi
Muốn hỏi sát nhơn nơi trú xứ

Bạch Ngư giả dạng hỏi mới rồi.

Quan huyện xem xong, suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói:

- Trong thư Thánh tăng dạy ta phải lén đi thăm hỏi, nhưng không biết Bạch Ngư là tên người hay tên đất? Hôm nay trời đã tối, ngày mai phiền thiếu sư phó giúp bản huyện tra hỏi việc này.

- Cũng được! Tôn Ðạo Toàn đáp.

Quan huyện lưu Ðạo Toàn lại, khoản đãi cơm rượu rồi lui về phòng an nghỉ. Hôm sau, điểm tâm xong, quan huyện thay đổi thường phục, dẫn gia nhân là Triệu Thăng lén đi tham phỏng. Một mặt sai tám vị Ban đầu là Triệu đại, Vương nhị, Trương tam, Lý tứ, Tôn ngũ, Lưu lục, Cảnh thất, Mã bát cùng Tôn Ðạo Toàn ra ngoài tra xét. Quan huyện Triệu Văn Huy dẫn lão quản gia ra cửa cấm, chậm chậm đi về phía trước, trong dạ trù trừ: “Không biết Bạch Ngư là cái gì đây?”.

Ði được ba bốn dặm, quan huyện cảm thấy mõi mệt, định tìm một chỗ nào nghĩ đỡ, uống một chén trà giải lao. Ngước đầu nhìn quanh, thấy ở sười núi phía Bắc có rừng tòng rậm rạp, thấp thoáng màu vách đỏ, chắc ở đó là một ngôi chùa miếu lớn. Quan huyện nghĩ thầm: “Am quán chùa viện, đều là trà viên của khách qua đường, mình có thể đến đó nghỉ đỡ được”. Nghĩ rồi, bèn nói:

- Này Triệu Thăng, chúng ta lên miếu trên núi kiếm một chén trà nóng đi.

Triệu Thăng gật đầu, chủ tớ lần theo con đường nhỏ lên sười núi. Ðến gần xem kỹ, trước miếu có một tòa Thạch Bi lầu, trên viết bốn chữ: Ðồng tham tạo hóa. Sau Thạch Bi lầu là sơn môn, hai bên có hai cửa phụ đều đóng kín. Trên sơn môn đề: Sắc kiến cổ tích Bạch Ngư tự. Triệu Văn Huy nhìn thấy mấy chữ này trong lòng rúng động: “Tế Công Thiền sư viết bốn câu thơ:

Gặp phải việc này lòng chớ vội

Hoa hoa thái tuế chẳng hòng thôi

Muốn hỏi sát nhơn nơi trú xứ

Bạch Ngư giả dạng hỏi mới rồi.

Phải chăng chính là chùa Bạch Ngư này?”.

Lại nhìn kỹ, bên ngoài của phụ phía Ðông có con đường nhỏ cỏ không cao, chắc là lối thường ra vào, bèn bước tới cửa phía Ðông gõ hiệu. Một lát sau nghe bên trong có tiếng:

- A Di Ðà Phật.

Người ra mở cửa là một chú sa si độ 18, 19 tuổi, mặc áo ngắn, vớ trắng vân hài, gương mặt trắng trẻo, mày thanh mắt sáng. Chú sa di ngước đầu nhìn khách rồi hỏi:

- Hai vị thí chủ đến đây có việc chi?

- Chúng tôi đến dâng hương.

- Xin mời thí chủ.

Triệu Văn Huy cùng gia nhân đi vào trong. Vị Hòa thượng nhỏ đóng cửa lại và đi trước dẫn đường vào đại điện. Triệu Văn Huy đốt hương vái lạy xong, chú sa di nói:

- Xin mời thí chủ vào ngồi nơi khách đường. Trong chùa này trước sau là năm từng điện.

Quan huyện từ đại điện đi qua phía Tây gặp bức bình phong bốn cánh, hai cánh mở hai cánh đóng. Tiến vào nhà ngang ở phía Tây là năm gian Bắc thượng phòng. Hai bên đều có ba gian phối phòng. Trong viện rất là u nhã. Chú sa di vén rèm ở Tây phối phòng lên, chủ tớ quan huyện bước vào nhìn thấy: một chiếc bàn bát tiên, trên đó rất nhiều kinh sách, với hai chiếc ghế dựa hai bên. Quan huyện tới ngồi ở ghế dựa. Chú sa di hỏi:

- Thí chủ họ chi?

- Tôi họ Triệu. Thưa tiểu sư phó, trong chùa ta có mấy vị đương gia?

- Có sư phụ tôi, sư thúc tôi và bốn huynh đệ tôi thôi, ngoài ra là những người thuê công. Thí chủ từ đâu đến đây?

- Chúng tôi là người phương xa, nhân qua đây ghé vào dâng hương vàn cảnh.

- Vâng vâng, thí chủ ngồi đây chốc lát, tôi đi đun trà.

Vị tiểu hòa thượng nói chuyện để lộ cái răng nanh, nói xong bỏ ra ngoài. Triệu Thăng thấy vị hòa thượng đi rồi bước vào trong viện xem thử. Giữa nam gian Bắc phòng có một hành lang rộng thông ra hậu viện. Nhà hai bên đều có rèm thả xuống. Triệu Thăng đi đến Bắc phòng vén rèm lên xem, nghe mùi hương lan xạ son phấn nức mũi, nhìn vào bên trong thấy: kê sát tường Bắc là một cái giường, màn che rũ xuống. Trong nhà có một cái bàn trang điểm, đủ cả gương soi và rất nhiều phấn sáp gương lược dành cho phụ nữ. Triệu Thăng nghĩ thầm: “Lạ thiệt, trong chùa hòa thượng sao lại có những đồ dùng như thế này?”. Còn đương ngơ ngẩn hoang mang thì chú sa di từ đằng sau bưng trà đi lên, thấy Triệu Thăng ở đó nhìn trộm bèn nói:

- Ông làm gì ở đây?

- Tôi xem vậy mà!

- Ông đừng có đi lung tung như vậy, trong chùa chúng tôi thường có thái thái của quan phủ đến dâng hương, nếu ông gặp phải thì bất tiện lắm đó!

Chùa của hòa thượng các ông sao lại có những đồ phấn sáp gương lược? Sắm ra để làm gì thế?

- Sư phó chúng tôi thích nghe mùi phấn sáp gương lược nên mua để ngửi đó!

- Câu nói này không ổn rồi đa!

Hai người đương cải nhau, thì đằng sau một vị hòa thượng đi ra. Vị này mình cao chín thước, đầu to cổ ngắn, tóc xỏa tết thành một vòng kim cô, gương mặt mùa tía lồi lõm đầy mụt thịt, mày to mắt lớn, mình mặc tăng y bằng lụa màu lam, áo lót bằng lụa màu nguyệt bạch, vớ trắng vân hài, trong tay cầm cây phất trần lóng lánh, nói:

- Ai ở đây làm ồn lên thế?

Chú sa di nói:

- Thưa sư phó, những người này đến dâng hương, đi lung tung khắp nơi, con cản không được.

- Họ tới đây mấy người?

- Ở Tây phối phòng còn có một vị nữa.

Vị hòa thượng cười ha hả, nói:

- Ta tưởng là ai, té ra là quan huyện. Ta định chắc là ông đến là việc của Vương Thắng Tiên đây. Ta nói cho ông biết: Những việc đó là do ta làm đấy!

Quan Tri huyện nghe nói câu đó thất kinh, chắc mẻm trong bụng: “Hôm nay tới chùa này dữ nhiều lành ít”. Nhưng không biết hung tăng này là ai?


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 17 May 2012, 10:47 PM | Message # 169
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 162

Tôn Ðạo Toàn hét đuổi yêu hòa thượng
Châu Ðắc Sơn cùng khốn gặp người khi
Vị hòa thượng ở chùa Bạch Ngư gặp quan Tri huyện coi như chẳng ra gì, chẳng những không sợ mà còn cười ha hả nói:

- Quan huyện thái gia, ông đến đây chắc là vì vụ án của Vương Thắng Tiên, chớ gì? Vụ án đó do chính sái gia làm đó. Ông đến đây muốn làm gì ta?

Quan huyện thấy sự tình không ổn ấy, sợ đến xanh cả mặt, vội nói:

- Hòa thượng, ông nhìn lầm rồi, tôi đâu phải là quan huyện, tôi là khách thương đi đường mà!

Hung tăng cười ha hả, nói:

- Ông không cần chối, huyện Tiền Ðường ta thường đi qua luôn.

- Hòa thượng, ông không nên nhận lầm người như thế. Tôi xin cáo từ về đây.

Nói rồi đứng dậy định đi ra ngoài. Hòa thượng nói:

- Ðâu có thể đi được? Hôm nay ông tự dẫn xác đến chùa ta thì đừng hòng chạy trốn. Việc này kêu là: “Thiên đường có nẻo ông không đến, Ðịa ngục kín bưng muốn nhảy vào”. Ðồ đệ đâu? Trói tên tặc quan này lại cho ta!

Lập tức chú tiểu từ bên trong chạy ra trói huỵch cánh chõ huyện quan lại!

Vị hòa thượng ở chùa Bạch Ngư tên là Nguyệt Minh, ông ta có ba người sư đệ tên là Nguyệt Lãng, Nguyệt Không và Nguyệt Tịnh. Nguyệt Không và Nguyệt Tịnh không ở trong chùa, chỉ còn lại Nguyệt Lãng thôi. Hai vị hòa thượng này chính là bọn mê tửu sắc. Trong chùa có làm một hầm vách đôi để giấu mấy người phụ nữ đều là mua về ở xóm yên hoa. Hai vị này đều có yêu thuật tà pháp. Ngày kia họ đến Tây Hồ dạo chơi, gặp ái thiếp của Vương Thắng Tiên là Ðiền thị đang ngồi kiệu, mười phần xinh đẹp, hai vị hòa thượng này thấy được phát động dâm tâm, Nguyệt Minh nói:

- Này sư đệ, chú xem giai nhân này thật là tuyệt sắc, chúng mình hãy thi triển pháp thuật cướp quách nàng ta đi.

Tức thì đất bằng nổi trận quái phong lôi Ðiền thị từ trong kiệu ra vác chạy đi. A hoàn vú em thấy vậy sửa soạn la, bị hòa thượng rút giới đao ra giết chết. Ðem Ðiền thị về chùa, hòa thượng nói:

- Nếu nàng không thuận nghe ta, ta sẽ giết chết.

Ðiền thị vốn xuất thânn từ ca kỹ, có gì mất mà chẳng thuận theo, hiến dâng đủ kiểu cho hai vị hòa thượng. Hai vị hòa thượng cứ tưởng việc này không ai biết, nào ngờ bị Tế Ðiên chỉ ngay ra. Hôm nay Nguyệt Minh thấy Tri huyện đến, vì ông ta thường thấy quan huyện thăng đường xử án để tự do ai muốn xem thì xem, nên biết mặt quan huyện. Nguyệt Minh nghĩ thầm: “Ông ta đã đến đây rồi, không thể nào thả ông ta về được. Chi bằng trảm thảo trừ căn để khỏi còn mầm sẽ mọc lại; thả cọp về rừng, mài giũa nanh vuốt, quyết định sẽ hại người”.

Nghĩ rồi liền sai chú sa di bắt quan huyện trói lại. Triệu Thăng thấy vậy, nói:

- Hay cho ông hòa thượng, thiệt lớn mật dữ a! Bây đúng là tặc hòa thượng.

Nói xong lật đật bỏ chạy ra ngoài. Hòa thượng nói:

- Ðừng để nó chạy, hãy bắt nó lại!

Câu ấy vừa nói xong thì cửa ngách bên ngoài đánh rầm một cái mở toang ra. Từ bên ngoài, Triệu đại, Vương nhị… tám vị Ban đầu nhảy xô vào. Tám vị Ban đầu này cũng lén đi tre xét, vừa mới tới cửa chùa thì nghe bên trong tiếng Triện Thăng la hét. Tám vị này phá cửa chạy vào, tay cầm thước sắt định động thủ. Hòa thượng lấy tay chỉ một cái, dùng định thân pháp trồng cứng họ lại và rút giới đao định kết thúc tánh mạng họ. Ngay lúc đó bên ngoài có tiếng hét vang:

- Hay cho đồ nghiệt chướng lớn mật! Ngay ban ngày mặt giữa trời quang mà dám giết người ở đây chớ! Hãy đợi sơn nhân ta đến rồi biết!

Hòa thượng nhìn thấy người đến chính là Tôn Ðạo Toàn, bèn nghĩ thầm: “Sự tình này không xong rồi, chuyện bé xé thành to, trong 36 chước chạy trước là hơn!”. Nghĩ rồi lật đật chạy vào trong, nói cho sư đệ là Nguyệt Lãng biết rồi dắt đồ đệ mở cửa sau chuồn mất. Tôn Ðạo Toàn mắc lo cứu tám vị Ban đầu không thèm rượt theo. Lại mở trói cho quan huyện rồi đi tra xét các chỗ, tìm thấy từ trong vách đôi năm người phụ nữ, đồng đưa về cả nha môn. Khi tra hỏi năm người này thì một người trong đó là Ðiền thị, ái thiếp của Vương Thắng Tiên, còn bốn người kia đều là kỹ nữ. Tại đại đường truyền thả họ ngay, đem chùa Bạch Ngư sung vào cửa công, mời một vị tăng khác về trụ trì. Phần Ðiền thị, khi gặp Vương Thắng Tiên bảo rằng mình không thất tiết; kỳ thật ả ta đã hú hí với hòa thường hai đềm rồi. Âu đó cũng là báo ứng của Vương Thắng Tiên, hắn ta thường hay bá chiếm phụ nữ nhà lành, giờ đây ái thiếp của hắn bị người ta cướp đi! Ðiền thị là người hắn yêu quí nhất, bây giờ tìm lại được, hắn ta rất vui mừng, bảo quan huyện sau vụ án kiếm bắt các hòa thượng ấy. Về phần quan huyện, manh mối đã tìm ra, không bị quấy rầy nữa. Vụ án coi như đã kết thúc, Tôn Ðạo Toàn cáo từ trở về chùa. Mấy ngày sau, Tế Ðiên cũng trở về chùa vì công trình sửa Vạn Duyên kiều đã kết thúc. Quan huyện nghe nói Tế Công đã về đang ở tại chùa mới sai người mời Tế Ðiên đến nha môn, đặt tiệc khoản đãi ăn uống vui vẻ. Tri huyện nói:

- Thánh tăng không có việc gì nên ở lại huyện nha chơi ít hôm.

- Ta phải đi đây, còn có việc gấp cần làm. Chúng ta lúc rảnh sẽ nói chuyện sau.

Tế Ðiên nói xong cáo từ ra khỏi nha môn. Vừa đến cửa Tiền Ðường thấy gần cửa có một tiệm đậu hũ, trước cửa đông nghẹt người ta. Trong tiệm cối xay bể nát, thùng nước cũng ngã lăn, đậu tương vung vãi trên đất, đậu hũ cũng văng tung tóe. Trong sân có một người mặc áo vải xanh, lưng cột bao lụa, áo trong màu lam, vớ cũng màu lam, chân vấn xà cạp, đi đôi giày ba kíp đầu nhỏ đuôi lớn. Người này đầu thỏ mắt rắn, lưng rùa vai rắn, đang huơ tay huơ chân miệng nói loạn xạ. Tế Ðiên án linh quang, nói:

- Chao ôi, A Di Ðà Phật, ngươi nói việc này Hòa thượng ta đâu có thể không xen vào? Thật là: Việc này chưa xong lại tiếp theo việc khác!

Nguyên, chưởng quỹ của tiệm đậu hũ ấy học Châu, tên là Châu Ðắc Sơn. Hai vợ chồng có đứa con tên là Châu Mậu. Ông ta vốn là người châu Tuần Ðiển. Nhân vì gặp năm mất mùa, kiếm sống rất khó khăn nên đến cửa Tiền Ðường thành Lâm An mở một quán đậu hũ, nuôi một con lừa để kéo cối. Ðậu hũ của ông ta cung cấp cho các quán cơm, các tiệm chao và bán lẻ đậu hũ. Việc buôn bán rất phát đạt. Ðược mấy năm, dành dụm được hơn mười lượng bạc. Ngờ đâu thời vận bất tề, cả nhà ba người đều bệnh cả. Người ta sống nhờ vào sự làm việc của bản thân, một khi không làm việc được nữa thì phải nhờ sự giúp thêm bên ngoài. Bệnh đã nữa năm, thuốc thang dưỡng bệnh chẳng những xài hết số tiền để dành mà còn thâm vốn hiện tại. May nhờ Châu Mậu còn đi đứng được, Châu Ðắc Sơn bảo con đi thâu tiền thiếu về để chi dụng. Châu Mậu đi chưa nổi, phải cưỡi lừa ra đi. Nợ những chỗ khác còn có thể đòi được, chỉ có quán rượu trên Vạn Trân lầu thiếu hơn 20 điếu tiền, đến đòi mà lão không trả. Chủ quán rượu này họ Tôn, là người chẳng ra gì ở địa phương, ngoại hiệu là Ma diện hổ Tôn Thái Lai. Quản sự của Vạn Trân lầu là họ Liêu có tên đôi là Ðình Quí có ngoại hiệu là Mậu Hóa cũng không phải là người tốt. Hôm đó Châu Mậu cưỡi lừa đi đòi nợ, Liêu Ðình Quí thấy Châu Mậu cười lừa đi khá mau, rất thích ý bèn nói:

- Này Châu Mậu, để ta cưỡi thử con lừa của chú có được không?

- Ðược chớ!

Liêu Ðình Quí cưỡi chạy thử, quả nhiên con lừa này chạy rất mau. Liêu Ðình Quí nói:

- Châu Mậu, nhà chú hiện giờ không còn xay đậu hũ nữa, hãy bán con lừa này cho ta đi!

- Tôi không bán.

- Ta trả thêm tiền cho chú.

- Bao nhiêu tôi cũng không bán. Tôi nói cho anh biết: Con lừa khác kéo cối xay hai đấu đậu, con lừa tôi có thể xay được bốn đấu đấy. Mai mốt cha tôi mạnh sẽ làm đậu hũ lại mà!

- Nhà chú làm đậu hũ mà có vốn không?

- Không có, đợi lúc khai trương rồi tính.

- Không hề chi, đến chừng khai trương, nhà chú không có vốn, ta cho mượn.

- Vậng.

Nói xong đến Vạn Trân lầu đòi cũng được tiền, đều chi vào việc ăn uống cả. Tới chừng Châu Ðắc Sơn lành bệnh, muốn làm đậu hũ bán lại nhưng không có tiền, đến chỗ nào mượn cũng không được. Châu Mậu bỗng nhớ đến Liêu Ðình Quí đã nói, muốn buôn bán hắn cho mượn vốn. Châu Mậu nói việc đó với cha. Châu Ðắc Sơn bảo:

- Con đi mượn đi!

Châu Mậu đi đến Vạn Trân lầu, nói:

- Liêu chưởng quỹ, bây giờ cha tôi khá rồi, muốn bán lại mà không có vốn; trước đây chưởng quỹ có nói nếu chúng tôi không có vốn thì cho mượn; hôm nay cha tôi bảo nhắc lại với chưởng quỹ và mượn 20 điếu tiền.

- Bây giờ không có tiền sẵn, để tôi mượn cho chú, ngày mai chú đến lấy nhé!

Châu Mậu nghe nói, vui vẻ trở về. Hôm sau trở lại, Liêu Ðình Quí nói:

- Chú muốn mượn 20 điếu không được rồi, tôi chỉ cho mượn 10 điếu thôi, mỗi tháng một điếu tiền lời.

Châu Mâu nghe bảo, nhăn mặt nói:

- Tiền lời như vậy cao quá!

- Chú thấy tiền lời cao thì cứ mượn chỗ khác đi!

Châu Mậu không có cách gì hơn, bèn nói:

- Thôi đành vậy!

- Vậy thì 10 điếu lấy trước 9 điếu.

Châu Mậu cũng đống ý. Nhưng sau khi nhận giấy xem lại thì không phải là giấy lấy tiền mà là giấy hẹn, đến tháng sau mới lấy chín điếu. Châu Mậu hỏi:

- Tại sao tháng sau mới lấy tiền?

- Chú muốn vay nợ người ta, có giấy hẹn so với ngưòi không có vẫn mạnh hơn chớ.

- Chúng tôi không cần giấy hẹn, chỉ cần tiền mặt để mua đậu làm đậu hũ bán thôi.

- Nếu chú muốn lấy tiền mặt thì một điếu chỉ lấy 800 tiền thôi.

Châu Mậu đang cầm tiền, không cách nào hơn đành cầm 7 điếu 200 tiền về nhà. Châu Mậu cầm về nhà đếm lại, mỗi điếu thiếu 200 tiền, số tiền còn lại 5 điếu 800 tiền, lại còn tiền nhỏ nữa. Châu Ðắc Sơn thấy món tiền ấy thở dài thậm thượt, đã nghèo còn mắc cái eo. Số tiền này chỉ mua được mấy đấu đậu bán sống qua ngày, chỉ lời được hơn một trăm tiền, mỗi tháng phải nộp một điếu tiền lời, đến ngày có người tới lấy, chậm một bữa cũng không được. Nếu không có nộp thì tiền lời đó sẽ nhập vào tiền gốc. Buôn bán nhỏ, mất phải 10 điếu vay thiếu hụt này, biết bao giờ trả hết? Hôm đó, Liêu Ðình Quí lại lấy tiền, nhằm lúc Châu Ðắc Sơn không có. Liêu Ðình Quí không nghe cho. Châu Mậu nói:

- Liêu Ðình Quí, anh chờ một hai bữa có sao đâu, thêm được một tiền này đã lời quá vốn mấy phần rồi.

Liêu Ðình Quí nghe thế, tức giận nói:

- Hồi chú tới mượn tiền sao không chịu nói? Tôi đâu có kiếm chú tới để cho mượn đâu mà chú nói như vậy?

Châu Mậu lại tranh cãi với hắn. Ðình Quí mở miệng chửi bới lung tung, ban đầu đấu mm, kế tiếp đấu võ. Châu Ðắc Sơn chạy tới kéo ra, Liêu Ðình Quí níu lấy Châu Ðắc Sơn đánh túi bụi. Châu Mậu thấy đánh cha mình, tức quá bèn chạy vào lấy búa nhắm lưng Liêu Ðình Quí để một nhát, trúng vai bị thương nhẹ. Liêu Ðình Quí nói:

- Hay cho Châu Mậu, mày dám lấy búa chém tao! Tao về đây, lát nữa sẽ biết!

Nói rồi bỏ về, một lát sau hắn dẫn tới hơn 20 người đều cầm dao thương gậy gộc kéo tới tiệm đậu hũ đè cha con Châu Ðắc Sơn xuống đánh.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 17 May 2012, 10:47 PM | Message # 170
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 163Liêu Ðình Quí ỷ thế hiếp người nghèo
Trần Thanh Viễn trợ quyền bị tức ngực
Liêu Ðình Quí dẫn tới mấy mươi tên phỉ đồ vác đao thương gậy gộc đến tiệm đậu hũ kéo cha con Châu Ðắc Sơn đè xuống đánh. May nhờ những người hàng phố kéo tới khuyên can. Liêu Ðình Quí bảo bọn ấy đập phá hết đồ đạc, từ cối xay, thùng gỗ tất cả dụng cụ không chừa thứ chi, rồi mới bỏ đi.

Châu Ðắc Sơn khắp người bị thương tích, thấy đồ đặc trong nhà bị phá sạch không còn hành nghề được nữa bèn nói:

- Con ơi, chúng ta sống hết được rồi! Ðánh thì đánh không lại người ta, thưa lên quan thì chúng ta thân yếu thế cô. Ta lớn tuổi chừng này, chưa bị ai hà hiếp như thế bao giờ! Chúng ta sống không làm gì được hắn, để ta viết một tờ âm trạng chết đi xuống âm phủ đầu cáo hắn. Châu Mậu ơi! Chừng đó con hãy đến huyện Tiền Ðường kêu oan để báo cừu cho ta. Bảo mẹ con đến phủ Ninh An tố cáo hắn. Mạng già của ta đây không thiết sống nữa!

Châu Mậu cũng muốn báo thù nên không cản trở cha. Hai cha con đang nói chuyện thì bên ngoài có một người đi vào. Châu Mậu nhìn ra là một người quen, cũng là người không ra gì ở địa phương này. Hắn ta vốn không việc gì mà chẳng làm: kính bọn dao búa, sợ người có tiền, lấn hiếp người già cả. Người này họ Mao, ngoại hiệu là Mao nhượng nhượng (Mao ầm ĩ). Hắn ta ở tại huyện Tiền Ðường. Khi họ Liêu mang người tới, hắn không chịu tới, đến khi bọn họ đi rồi, hắn mới đến tiệm đậu hũ, nói:

- Hay a, ai dám tới đây phá tiệm đậu hũ vậy? Chuyện này xảy ra thiệt như tát vào mặt ta đấy. Bộ không biết họ Mao ta ở đây sao? Hồi nãy không có ta ở nhà, nếu có ở nhà, đố khỏi bị ta chém vài đứa.

Hắn đang khoa chân múa tay la lối ầm ĩ thì từ bên ngoài Tế Ðiên bước vào tát hắn một bạt tai. Mao nhượng nhượng la ầm ĩ:

- Hay cho ông Hòa thượng, ông dám đánh ta hả?

- Ta đánh là phải đấy, ai bảo người ở đây nói dóc làm chi?

- Hay cho ông Hòa thượng, chúng ta phải đưa việc này lên quan mới được.

- Ngươi ra đây.

Mao nhượng nhượng bước ra bị Tế Ðiên níu lại đánh cho ba thoi, hắn nói:

- Ðể tôi đánh ông chớ.

Nói rồi huơi quyền đánh lại. Tế Ðiên đếm: một nè, hai nè, ba nè, rồi nói:

- Bây giờ ta đánh người nè!

Nói rồi bước tránh ra, vật Mao nhượng nhượng xuống đánh ba thoi. Ðánh xong ba thoi lại bảo:

- Bây giờ ngươi đánh ta đi!

Nói rồi chính mình nằm xuống cho hắn đánh. Mao nhượng nhượng muốn đánh hơn số đó nhưng bị Tế Ðiên vật xuống. Mọi người nhìn thấy như vậy cũng không ai khuyên can và đều nói Hòa thượng chơi thật công bằng, đánh Mao nhượng ba thoi xong, Hòa thượng kêu hắn đánh lại ba thoi; hắn đánh ba thoi xong liền bị Hòa thượng đè hắn xuống đánh. Mọi người đang chăm chú xem hai bên trao đổi ba thoi thì nghe có người ở một bên nói:

- Thôi đừng đánh, có tôi tới đây!

Ai nấy nhìn lại thấy người mới đến tướng tá rất đẹp, mình cao hơn chín thước, tam đình nở rộng, đầu đội khăn tráng sĩ sáu múi bằng đoạn màu đen bên trên có gắn sáu miếng kiếng, mình mặc tiễn tụ bào cùng màu, lưng buột dây loan đái, mang giày đến mỏng, bên ngoài khoác một áo choàng lớn anh hùng bằng đoạn đen trên thuê ba đóa hoa phú quý màu lam, mặt giống như giấy ô kim, mày ta mắt lớn, dưới cằm một bộ râu cước tua tủa trước ngực. Người này thiết diện thiên vương Trịnh Hùng. Trịnh Hùng sau khi chia tay với Tế Công ở Mã Gia Hồ huyện Thường Sơn, trở về nhà mình, không việc gì cũng lên huyện Tiền Ðường chơi. Bởi Trịnh Hùng có một người bạn họ Trần Thanh Viễn là Tiêu đầu của Ðông lộ bảo tiêu cục, tánh tình rất trung hậu, nhà cũng ở thành Lâm An này. Hôm ấy Trần Thanh Viễn rảnh việc dẫn gia nhân đi dạo chơi, đi đến ngoài cổng huyện Tiền Ðường thấy một người mại võ múa quyền ở đó. Người xem đông chật rất là nhiệt náo. Trần Thanh Viễn nhìn thấy người mãi võ này đã được danh nhân truyền dạy nên quyền cước rất tinh thông. Ðại khái là người này không quen đi lại trong giang hồ, cũng không biết nói tiếng lòng giang hồ, có thế nào nói thế ấy. Trước khi múa quyền, cất lời rao:

- Thưa quý vị, tại gia là người phương xa, không quen nghề mãi võ, chỉ nhân vì đi thăm bạn hữu tại quý địa phương không gặp mà tiền lộ phí đã tiêu dùng hết rồi. Hồi còn ở nhà, tại hạ có luyện qua một vài đường quê dốt, tại hạ cũng không biết hàng đệ tử của bậc danh sư ở đâu mà gởi thiếp đến hầu để bái phỏng. Các vị ở đây có tiền giúp cho tiền, ai không tiền thì đứng trợ oai, giúp đỡ kẻ không may.

Lẽ ra phải có một vài lời lẽ giang hồ rao nói rõ ràng mới phải.

Trần Thanh Viễn dòm thấy người mãi võ ấy không biết dùng tiếng giang hồ nào nên luyện mấy bài quyền mà không một ai bỏ tiền ra cả, bèn nghĩ: “Người quân tử đến chỗ nào cũng làm cho người được tốt đẹp. Ta hãy bước vào giúp anh ta múa một bài quyền, cho mấy điếu tiền, để giúp đỡ anh ta khá khá một chút”. Nghĩ rồi mới kêu gia nhân là Trần Thuận, bảo:

Ngươi hãy vào tiệm tiền Hằng Nguyên bên trong cửa Tiền Ðường lấy cho ta năm điếu tiền. Lát nữa sau khi ta giúp anh ta múa quyền xong, ngươi bứt xâu tiền ra thảy vào nhé, mãi võ có quy luật là không được ném cả xâu tiền vào.

Trần Thuận gật đầu, đi đến tiệm tiền lấy năm điếu về. Trần Thanh Viễn bước vào diễn trường nói:

- Này bạn, để tôi giúp bạn múa một bài quyền nhé!

Người mãi võ vội chấp tay nói:

- Xin hỏi: tử đệ thái gia họ gì?

- Tôi họ Trần. Nhận thấy bạn không phải là người chuyên mãi võ chốn giang hồ mà.

- Biết làm sao hơn! Tôi không còn cách nào khác. Bạn tìm không gặp, phải lâm vào cảnh túng quẫn! Tử đệ gia, ngài giúp tôi, là tôi phải tiếp quyền với ngài hay chỉ đứng một bên báo danh ngài với mọi người thôi?

- Bạn chẳng cần tiếp quyền. Ngay lúc đó từ bên ngoài một người bước vào, nói:

- Bạn hãy chờ tôi với, tôi cũng muốn tiếp một tay đây. Hai chúng ta cùng đấu quyền nhé!

- Cũng được.

Nói rồi nhìn lại, người này cao tám thước, đầu đội khăn trùm phấn lăng bằng đoạn, mình mặc tiễn tụ bào cùng màu, lưng thắt day loan đái, đi giày đế mỏng, ngoài khoác áo choàng anh hùng cùng màu phấn lăng trên thuê hoa mẩu đơn màu lam, mặt giống như thoa dầu, đầu đầy những nốt trái lộ vẽ gian trá. Trần Thanh Viễn vừa cùng người ấy chạm quyền bỗng cảm thấy trước ngực bị tức, lật đật bước ra khỏi vòng, nói:

- Này bạn, hãy dừng tay lại, tôi cảm thấy tức ngực quá!

- Nào ngờ tên tiểu tử ấy chẳng biết qui củ, cười ha hả, nói:

- Theo ta thấy, tài năng như ông chỉ có thể quét dọn giúp thôi.

Trần Thanh Viễn nghe thế, tức giận nói:

- Mi là cái thá gì mà dám đến làm nhục ta! Tại ta bị tức nghẹn mi không biết sao?

- Té ra mi là kẻ bất tài lại muốn đến chàng ràng hả?

Mọi người nhìn thấy hai bên sắp đánh nhau vội chạy tới khuyên can, có người lôi người kia đi. Trần Thanh Viễn kêu gia nhân đem năm điếu tiền cho người mãi võ và hỏi:

- Thưa quý vị, quý vị có biết người mới vừa rồi là ai, họ gì không? Tôi phải tìm hắn mới được! Tên này không biết lịch sự là gì hết.

Mọi người cũng khuyên giải:

- Xin đại gia nên trở về đi, không cần phải tìm hắn làm chi, cũng không biết hắn ở đâu nữa.

Mọi người đều không dám nói ra về hắn, Trần Thanh Viễn cũng không biết làm sao, ngực càng tức hơn, đành phải trở về nhà. Tìm gia nhân Trần Thuận, nhưng không thấy đâu đành thuê một cỗ xe về nhà, ngực càng khó chịu hơn. Giây lát Trần Thuận về tới, Trần Thanh Viễn hỏi:

- Trần Thuận, ngươi đi đâu vậy? Ta cùng người ta đánh nhau, ngươi sợ người ta đánh tới ngươi nên ngươi chạy trước phải không?

- Lão gia đừng hiểu lầm! Tiểu nhân thấy tên côn đồ mặt trắng bỏ đi mà lão gia lại không biết tên họ hắn nên ngầm theo dõi đó chớ.

- Ðược, ngươi có hỏi thăm rõ ràng chưa?

- Tiểu nhân hỏi thăm rõ rồi. Tên đó là chủ của Vạn Trân lầu, tên là Tôn Thái Lai, ngoại hiệu là Ma diện hổ, hắn là phỉ côn đồ ở địa phương này, kết giao với quan trưởng khuấy động nha môn, hà hiếp người lương thiện, không từ điều xấu nào, rất nổi tiếng ở địa phương, không ai dám động đến hắn.

Ðược, để ta hết bệnh rồi sẽ đi kiếm hắn! bệnh làm thở không được, Trần Thanh Viễn nhờ người xem mạch uống thuốc cũng chưa bớt. Hôm ấy Thiết diện thiên vương Trịnh Hùng tới thăm, hai người là anh em kết nghĩa. Trần Thanh Viễn nói:

- Huynh trưởng tới đây hay quá! Anh nắn nắn giùm tôi, sao tôi khó thở quá!

- Tại sao lại khó thở?

- Anh đừng nhắc lại làm chi!

Trần Thanh Viễn mới đem việc trợ quyền ở diễn trường nói lại. Trịnh Hùng nói:

- Hiền đệ cứ lo dưỡng thương đi, ngu huynh sẽ báo thù cho chú. Tôn Thái Lai căn cứ vào vai vế của hắn mà dám coi thường chú em của ta à!

- Huynh trưởng không nên ra mặt đối đầu với hắn làm chi. Huynh trưởng ở địa vị cao quí mà để cho hắn xúc phạm đến coi sao được. Ðể tôi mạnh lại sẽ tìm hắn sau.

- Tiểu đệ đừng lo, bởi không biết chú bị tức ngực, nếu biết ta mời Tế Công Phật sống ở chùa Linh Ẩn đến cho chú tí thuốc linh đơn uống vào sẽ khỏi ngay thôi. Mẹ của ta mù mắt bao nhiêu năm không thấy được mà Tế Công trị còn được, huống chi thứ bịnh lặt vặt này.

Gia nhân Trần Thuần hỏi:

- Thưa Trịnh đại quan nhân, người mà quan nhân vừa nhắc tới đó có phải là ông Hòa thượng kiếc ở chùa Linh Ẩn không?

- Phải đó.

- Hồi nãy tôi ra cổng Tiền Ðường mua đồ, thấy ông Hòa thượng đang đánh nhau với Mao nhượng nhượng ở trước tiệm đậu hũ của lão Châu, mỗi bên đánh nhau ba thoi.

- Ðể ta đi xem thử. Hiền đệ ở nhà đợi ta nhé! Ta phải đi đến Vạn Trân lầu tìm cái thằng đó mới được.

Trịnh Hùng nói rồi đứng dậy đi ra. Trần Thanh Viễn kêu gia nhân kéo lại mà không được. Trịnh Hùng đi thẳng đến cổng Tiền Ðường gặp Tế Ðiên đang đánh nhau với Mao nhượng nhượng. Trịnh Hùng nói:

- Ðừng đánh nữa! Thưa sư phó, tại sao lão nhân gia lại đánh với hắn?

Mao nhượng nhượng nghe Trịnh Hùng gọi ông Hòa thượng kiếc bằng sư phó, hắn sợ quá lật đật đứng dậy lủi chạy mất. Nguyên, Trịnh Hùng tiếng tăm vang dội thành Lâm An, nay thấy Trịnh Hùng bước tới hành lễ Tế Ðiên và nói:

- Sư phó sao lại đánh nhau với tên vô danh tiểu tốt như vậy?

- Ta tính đập bể cái nồi sắt rồi lượm một ít đem bán lấy tiền uống rượu.

- Sư phó muốn uống rượu, đệ tử có tiền đây!

- Một mình ta không đi uống rượu đâu.

- Sư phó đi đâu? đệ tử xin đi cùng.

- Ta lên Vạn Trân lầu.

- Ðệ tử tính lên Vạn Trân lầu đây.

- Ðược.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 17 May 2012, 10:48 PM | Message # 171
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 164Vì bạn hữu giận tìm Ma diện hổ
Mời sư phó đại náo Vạn Trân lầu
Trịnh Hùng gặp Tế Ðiên, Tế Ðiên đòi lên Vạn Trân lầu uống rượu. Trịnh Hùng nói:

- Ðệ tử cũng muốn lên Vạn Trân lầu đây.

- Ðược.

- Ðệ tử lên Vạn Trân lầu không phải để uống rượu mà là kiếm Tôn Thái Lai báo cừu cho bạn. Sư phó muốn uống rượu thì đi tiệm khác đi.

- Ta cũng muốn kiếm Tôn Thái Lai đây.

- Nếu sư phó muốn đi tìm thì đệ tử không cản. Thôi, chúng ta cùng đi.

- Ngươi hãy đợi ta một chút.

Nói rồi Tế Ðiên bước thẳng tới tiệm đậu hũ, nói:

- Châu Ðắc Sơn, ông đừng chết vội, cũng đừng viết âm trạng. Châu Mậu cũng không nên lên huyện Tiền Ðường cáo báo làm chi. Ðể Hòa thượng ta thay ngươi đến Vạn Trân lầu kiếm Liêu Ðình Quí giùm cho. Lát nữa đây họ sẽ kêu ông đến, ta bảo Liêu Ðình Quí xin lỗi ông; hắn đập phá đồ đạc gì của ông, ta bắt hắn đền cho đủ số. Ông chờ tin tức của Hòa thượng ta vài ba giờ, nếu không có thì chừng đó ông chết cũng chưa muộn.

Châu Ðắc Sơn nghe nói thế cũng ngạc nhiên, hỏi:

- Ðại sư phó xưng hô thế nào?

- Ta là Tế Ðiên tăng ở chùa Linh Ẩn đây.

Châu Ðắc Sơn tai nghe mắt thấy rõ ràng, té ra người đứng trước mặt mình là Tế Công danh tiếng vang dậy khắp thành Lâm An không ai làm không biết. Châu Ðắc Sơn nói:

- Thánh tăng đã có lòng từ bi cứu giúp, tôi xin chờ tin tức của Ngài.

- Phải vậy chớ.

Nói rồi cùng Trịnh Hùng đi thẳng ra cổng Tiền Ðường. Ði một đoạn không xa, nhìn về phía Bắc chính là quán cơm rượu Vạn Trân lầu. Trịnh Hùng đi đến vén rèm bước vào, nhìn thấy phía Ðông là phòng chưởng quỹ, phía Tây là bếp lò, bèn bước tới vỗ bàn chưởng quỹ, nói:

- A, Trịnh đại thái gia hôm nay muốn chiếu cố đến tiểu tử mi ở đây.

Ma diện hổ Tôn Thái Lai đang ở trong phòng chưởng quỹ, rầy la Liêu Ðình Quí:

- Không nên ỷ thế của quán ta mà đập phá tiệm đậu hũ. Thảng như vì việc này xảy ra án mạng rồi phải làm sao? Hơn nữa, thành Lâm An này hang rồng ổ cọp, biết bao người qua lại, đi đường gặp chuyện bất bình can thiệp, cả đến ta lúc đó cũng phải xuống nước nhỏ, đâu dám vô cớ vây họa.

- Anh đừng trách tôi, đây là do Châu Mậu chém tôi trước, anh thấy sau vai tôi bị trọng thương đây này.

Ðương nói tới đó thì nghe bên ngoài có người vỗ bàn, nói:

- Tôn Thái Lai, hôm nay Trịnh đại thái gia chiếu cố đến tiểu tử mi đây.

Tôn Thái Lai cách rèm nhìn ra, người nói đó chính là Thiết diện thiên vương Trịnh Hùng. Tôn Thái Lai biết Trịnh Hùng là nhân vật đặc biệt tiếng tăm vang dội khắp thành Lâm An. Trịnh Hùng giao thiệp rất rộng, trên từ công khanh, dưới đến thứ dân không ai mà không biết. Bản tính của Trịnh Hùng rất thích kết bạn, xem tiền như đất, sống rất khẳng khái, trượng nghĩa sơ tài, tế khổn phò nguy. Bất luận là ai đến gặp mặt xin giúp 10 điếu, 8 điếu, 30, 50, … đều không thất vọng. Cho nên ở thành Lâm An này xa gần đều biết. Tiếng tăm của Trịnh Hùng so với Tôn Thái Lai cách xa một trời một vực. Trịnh Hùng là người chánh trực, còn Tôn Thái Lai là tên ác bá, ngay mặt không ai dám động tới hắn nhưng sau lưng ai cũng chửi. Tư cách của Trịnh Hùng ai ai cũng ngưỡng mộ. Hôm nay Tôn Thái Lai thấy Trịnh Hùng đến, không khỏi ngạc nhiên, nói:

- Liêu Ðình Quí, chú coi họa đến rồi kìa, Trịnh Hùng là nhân vật nổi tiếng ở địa phương, bữa nay quỷ tha ma bắt, hắn ta vỗ cửa mắng ta, ta nếu không ra thì mất mặt quá! Mười năm trước, hắn ta đến đây mắng chửa mà ta không ra mặt cũng không hề gì, thành Lâm An cũng không ai nhắc tới Tôn Thái Lai ta. Còn bây giờ nếu ta chém vè thì còn dùng tên tuổi gì được nữa? Nếu còn danh tự hiệu thì người ta sẽ nói: “Tôn Thái Lai, ông đừng lấp hiếm chúng tôi, Trịnh Hùng mà ông còn không dám đụng đến đó mà”. Câu nói đó làm ta xấu hổ chết đi được. Chuyện này dàn xếp không được, ta phải đấu với Trịnh Hùng thôi. Liêu Ðình Quí, chú đi ra đi, dùng lời nói khéo giữ hắn ta lại, đừng cho hắn đi, ta đi kiếm người giúp sức chớ một mình ta đánh không lợi hắn, ta hẹn người tới đánh gục hắn kéo nhau lên quan luôn.

Liêu Ðình Q uí gật đầu bước ra, thấy Trịnh Hùng đang giận mặt hầm hầm, bèn nói:

- Trịnh đại gia, ngài đã đến rồi à? Tại sao lại giận dữ vậy? Ai mắc tội với lão nhân gia thế?

- Ta đến kiếm Ma diện hổ Tôn Thái Lai, bảo hắn ra đây gặp ta.

- Trịnh đại quan nhân bớt giận đã, chưởng quỹ chúng tôi không có ở nhà, ngài hãy lên lầu uống chén rượu đã, rồi có chuyện gì sẽ nói sau. Phổ ky đâu, đưa Trịnh đại gia lên lầu rồi kêu cho ngài hai bầu rượu và mấy đĩa đồ nhắm nhé! Xin mời Trịnh đại gia!

Phổ ky bước tới, nói:

- Xin mời Trịnh đại gia lên lầu ngồi.

Trịnh Hùng nghĩ thầm: “Oan có đầu, trái có chủ, ta kiếm Tôn Thái Lai mà hắn không có ở nhà, ta không nên làm khó dễ người khác, để ta lên lầu đợi hắn”.

Nghĩ rồi bèn nói:

- Tôn Thái Lai đã không có ở nhà, ta lên lầu chờ hắn. Hắn về bảo hắn đến gặp ta nhé!

- Vâng ạ!

Trịnh Hùng bèn đi lên lầu. Tế Ðiên từ bên ngoài đi vào cũng vỗ bàn chưởng quỹ, nói:

- Tôn Thái Lai, hôm nay Hòa thượng lão gia chiếu cố đến tiểu tử mi đây.

Liêu Ðình Quí nghĩ bụng: “Thiệt là giậu đỗ bìm leo mà!”. Dòm ra thấy Hòa thượng, hắn ta nhớ lại, ông ta chính là Hòa thượng ăn quỵt uống chực ngày nào đây mà! Nguyên, trước đâu Tế Ðiên biết Vạn Trân lầu là của bọn ác bá mở ra nên đến ăn không hai bữa cơm. Hôm đó Tế Ðiên đến Vạn Trân lầu ăn hết hơn 10 điếu tiền, bèn nói:

- Hãy đi với ta đến tiệm tiền lấy tiền nhé!

Liêu Ðình Quí bảo phổ ky đi theo. Ra khỏi cửa lầu quay lại thì Hòa thượng đâu mất. Phổ ky trở về nói, ngươi đi theo đâu mất rồi. Chưởng quỹ đánh phổ ky một bạt tai, mắng cho một trận. Hôm sau, Tế Ðiên lại đến, bước vào cửa, nói:

- Chưởng quỹ nè, hôm qua gặp bạn nên không lấy tiền đưa ông được. Hôm nay ta đến trả nợ ông đây.

Ai nấy đều nghĩ: “Hòa thượng không phải là người ăn quỵt uống chực. Nếu ăn uống quỵt thì hôm nay không tới nữa!”. Tế Ðiên lại ngồi xuống kêu rượu thịt, món nào ngon đều kêu hết, để đầy cả bàn. Ăn xong bảo phổ ky tính tiền, hai sổ gom làm một, cộng là 12 lượng 8 tiền. Tế Ðiên nói:

- Có bao nhiêu!

Nói rồi đến quầy chưởng quỹ, nói:

- Chưởng quỹ ơi, ta ăn hết 12 lượng 8 tiền, đi với ta đến tiệm tiền lấy nhé!

Liêu Ðình Quí nghĩ bụng: “Hôm qua bảo phổ ky đi lấy không được, hôm nay đừng cho phổ ky đi theo lấy nữa”. Nghĩ thế bèn nói:

- Này Hòa thượng, hôm qua ông bảo đi theo ông đến tiệm tiền lấy tiền, rồi ông đi mất. Hôm nay lại đến tiệm tiền lấy tiền à?

- Hôm qua ta đâu có đi mất đâu, gặp bạn mắt nói chuyện, phổ ky đi trớt chớ!

- Ðể tôi đi với ông.

Liêu Ðình Quý nói rồi cùng Tế Ðiên bước ra khỏi tửu lầu, Tế Ðiên nói:

- Ông có thấy người ta bay chưa?

- Chưa thấy.

- Ông xem nè, đây là người bay đó.

Vừa nói vừa xô hắn cất chân chạy đi, Tế Ðiên vừa chạy vừa ngâm:

Rượu giống Thanh Tương thịt lại ngon,

Nhậu cho say khướt tếch bon bon,

Tội cho chưởng quỹ theo đòi nợ,

Chẳng cản chân thần, dạ héo hon.

Liêu Ðình Quí lật đật đuổi theo, nhưng chợp mắt không thấy Hòa thượng đâu nữa, bèn trở về tiệm, nói:

- Ông Hòa thượng lại chạy đi rồi, chừng nào gặp ông ấy níu lại đánh một trận mới được.

- Hôm nay Tế Ðiên một mình nhơn nhơn đi tới, vỗ bàn nói:

- Tôn Thái Lai, hôm nay Hòa thượng lão gia chiếu cố mi đây.

Liêu Ðình Quí nhìn thấy Tế Ðiên, tức giận nói:

- Hay cho ông Hòa thượng, ông ăn quỵt của ta hai bữa cơm rồi còn đến quậy phá nữa à? Thế thì được lắm!

Trịnh Hùng ngoái đầu nhìn lại, nói:

- Sư phó, lên lầu đi.

Liêu Ðình Quí nhìn thấy thế sợ quá, không dám nói gì thêm, bèn nói:

- Ðại sư phó cùng đến với Trịnh đại gia à?

Trịnh Hùng nói:

- Ðây là sư phó của ta.

Liêu Ðình Quý nói:

- Vâng, vâng! Rồi đi xuống chẳng dám nói nữa.

Tế Ðiên cùng Trịnh Hùng lên lầu kiếm ghế ngồi. Tế Ðiên nói:

- Này Trịnh Hùng, không phải ngươi kiếm Tôn Thái Lai để đánh cho hả giận sao?

- Phải đó.

- Muốn quậy thì quậy cho tới cỡ đi.

Trịnh Hùng cho lời nói đó là đúng, lập tức trợn mắt lên nói:

- Ðuối mấy người ăn uống trên lầu này xuống hết đi!

- Vâng, vâng!

Phổ ky sợ run người, lập cập nói. Lúc đó trên lầu có mấy chục người đương ăn uống, người nhát gan lật đật bỏ xuống, còn những người không sợ, nghe Trịnh Hùng hét đuổi xuống hết đều bất bình, nói:

- Tại sao phải đuổi xuống hết? Ta trả tiền uống rượu phải để ta ăn uống xong đã chớ! Bất kỳ là ai, nếu lôi ta xuống, ta sẽ níu đầu họ lại cho biết tay, nếu không như thế ta không xuống đâu.

Người ngồi đồng bàn với anh ta nói:

- Nhị ca, anh đừng nói như vậy! Anh không biết Thiết diện thiên vương Trịnh Hùng ở Phụng Tiên đó sao? Ông ta thường ngày là người trọng nghĩa sơ tài, có ai cần chi đều đáp ứng, không hề đắc tội với người tốt. Ðây chắc là tiệm cơm đắc tội với Trịnh gia đấy. Tôn Thái Lai vốn là một tên ác bá, Trịnh gia đến quán này la hét có can hệ gì đến chúng ta đâu? Chúng ta xưa nay cùng Trịnh gia không thù không oán, nếu anh nói như vậy, xảy ra đánh nhau có phải là chuốc lấy sự bất hòa không?

Nghe người kia nói thế, người nọ không dám cự nự nữa, bèn kêu tính tiền kéo nhau xuống lầu. Phút chốc, thực khách trên lầu đã đi sạch.

Trịnh Hùng kêu phổ ky dọn đồ nhắm, phổ ky lật đật bưng đĩa đồ nhắm lên. Trịnh Hùng cầm cái đĩa ném đi. Tế Ðiên nói:

- Ngươi ném sao ta không nghe tiếng? Ngươi ném lại coi nào?

Trịnh Hùng lại ném một cái nữa. Tế Ðiên nói:

- Này phổ ky, tiệm các ngươi bán thứ gì nào?

- Ðồ nhắm cái nào cũng có.

- Chú đem cho mấy món vừa chiên xào chưng nấu lẫn lộn, đem mấy bầu rượu và bình đựng nước tiểu cho ta.

- Không được đâu! Ông kêu rượu thì được, còn bình đựng nước tiểu thì không dám đem đâu.

Trịnh Hùng nói:

- Ði lấy đi, nếu không lấy thì đem cái đầu mi lại đây.

Phổ ky tức giận xuống lầu, tới phòng chưởng quỹ, nói:

- Chưởng quỹ ơi, ông kiếm người khác làm đi, tôi không làm phổ ky nữa. Ông Hòa thượng kiếc đi với Trịnh Hùng kêu tôi đem bình nước tiểu, tôi không thể làm được, tôi sợ họ phá hư luật lệ đi.

Liêu Ðình Quí nghe nói, nổi giận la:

- Thiệt là quá lắm! Tên họ Trịnh này có gì ghê gớm đâu, chưởng quỹ đi kiếm người chưa về, không cần phải đợi chưởng quỹ, ta có chủ ý: Ngươi đến thí trường của chúng ta kêu các bạn lại đây kéo họ Trịnh xuống lầu dần cho hắn một trận rồi sẽ tính sau. Bất luận hắn là nhân vật tiếng tăm cở nào, thân phận ra sao, cũng đâu dám đưa chuyện này lên hoàng đế.

Phổ ky nghe lời, lập tức chạy thẳng đến thí trường, ở đó có hơn 20 người luyện quyền cước. Bình thường những người này đều cùng ăn uống với Tôn Thái Lai, hôm nay phổ ky đến nói:

- Các vị ơi, tiệm của chúng ta hiện có một người đến quậy phá, chưởng quỹ kêu tôi đến mời các vị giúp sức kéo hắn xuống đánh một trận, phần ra cửa quan có chưởng quỹ chúng tôi lo, các vị không sợ gì!

Mấy người ấy nghe kêu như thế, bèn nói:

- Phải đó! Chúng ta phải ra oai giùm cho Tôn đại gia mới được.

Lập tức mỗi người cầm lấy đao thương côn trượng khí giới của mình chạy thẳng đến Vạn Trân lầu.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 17 May 2012, 10:48 PM | Message # 172
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 165Tôn Thái Lai nén giận mời tri kỷ
Mãnh anh hùng đánh nhầm Pháp Nguyên tăng
Thấy mọi người tay cầm đao thương côn trượng kéo nhau chạy tới Vạn Trân lầu, Liêu Ðình Quí nói:

- Các vị đã tới rồi à? Họ Trịnh đang ở trên lầu đó.

- Vâng!

Mọi người đáp xong kéo nhau lên lầu, nhìn thấy Trịnh Hùng đều ngạc nhiên. Những người này đều thọ ơn Trịnh Hùng cả. Mỗi năm theo thời tiết rủi có kẹt đều chi đều kiếm Trịnh đại gia hết, vì họ biết Trịnh Hùng là người khẳng khái, ai đến mượn tiền, ít nhiều không câu nệ. Trịnh Hùng không để cho về không, thường giúp đỡ bọn họ. Hôm nay gặp Trịnh Hùng, họ đều tiu nghỉu, cả đến trợn mắt cũng không dám. Trịnh Hùng hỏi:

- Các vị đến đây làm gì thế?

- Trịnh gia, có phải ngài đến mắng chửi Tôn Thái Lai đó không?

- Vâng phải đấy.

- Nếu biết lão nhân gia thì chúng tôi cũng chẳng đến làm chi. Trịnh đại gia tại sao tìm Tôn Thái Lai làm chi vậy? Chúng tôi xin khuyên can ngài.

- Không cần làm thế! Chuyện này các vị không xen vào được đâu.

- Chúng tôi muốn xen vào cũng không được. Giúp lão nhân gia thì thiệt cho hắn quá, trái lại cũng không thể giúp hắn chống lại với đại gia.

- Ta cũng không cần giúp đỡ. Các vị hãy đi đi!

Mọi người kéo nhau xuống lầu, nói:

Vụ này chúng tôi giúp không được, nói với chưỡng quỹ các người kiếm mời một cao minh khác.

Nói xong, họ tự giải tán. Liêu Ðình Quý thấy vậy mới nói:

- Cả bấy nhiêu người toàn là đầu voi đuôi chuột cả.

Hắn đâu biết rằng Trịnh Hùng giao thiệp rộng hơn Tôn Thái Lai nhiều.

Liêu Ðình Quý còn đương tức giận thì thấy Ma diện hổ Tôn Thái Lai trở về dắt theo một vị Hòa thượng trán trợt. Vị Hòa thượng này nguyên là người ở đảo Liên Hoa trên núi Lục An, kêu là Thần quyền la hán Pháp Nguyên. Ông ta đến Lâm An chơi, thường ăn cơm ở Vạn Trân lầu. Tôn Thái Lai lân la bắt chuyện, biết Hòa thượng có một bản lĩnh kinh người nên kết làm bằng hữu. Hai người rất thân với nhau, Tôn Thái Lai mời Hòa thượng về nhà mình ở. Hôm nay gặp chuyện này, Tôn Thái Lai nghĩ: “Nếu mời người khác, họ không đánh được Trịnh Hùng vì người hắn quen biết quá nhiều. Phải kiếm ai lạ mặt mới đánh hắn được”.

Tôn Thái Lai biết Thần quyền la hán Pháp Nguyên bản lảnh cao cường mà võ nghệ lại xuất chúng, bèn trở về nhà gặp Pháp Nguyên, kiếm chuyện đặt điều nói dóc:

- Này Pháp sư huynh, cửa tiệm tôi chắc bán không được rồi đây.

- Tại sao vậy? Không có vốn có hề chi. Ta có bạc đây, chú cứ lấy mà dùng.

- Không phải vậy, vốn thì có rồi. Hiện tại ở thành Lâm An này có một tên Thiết diện thiên vương Trịnh Hùng. Hắn ta là ác bá ở địa phương, kết giao với quan trưởng, quấy động nha môn, áp bức người lương thiện. Hắn thường đến tiệm tôi ăn cơm, không trả tiền không nói chi, hắn còn nhăn mũi trợn mắt, ăn rồi đập dĩa chơi nữa. Hôm nay hắn lại đến, bước vào cửa, nói: - Tôn Thái Lai, Trịnh đại gia hôm nay chiếu cố đến tiểu tử mi đây! Phổ ky khuyên giải, hắn lại mở miệng mắng chửi lung tung. Tôi ở trong phòng chưởng quỹ không trả lời, nếu trả lời tức thì sẽ đánh nhau thôi. Có người khuyên hắn nên lên lầu uống rượu tôi mới về đây. Huynh nghĩ xem, tôi như vầy làm sao đánh nhau với hắn cho được?

Pháp sư nghe đặt điều như vậy bèn nói:

- Không hề chi, để tôi đi báo thù cho chú! Chú không tiện trở mặt với hắn thì cứ gọi hắn ra chỉ cho tôi, tôi sẽ phân tài cao thấp với hắn cho. Nếu tôi có đánh chết hắn, chú không cần phải lo lên quan. Chú cứ nói họ giành ăn uống sanh ra ấu đả, chú nói không biết gì hết thì thần tiên cũng lần không ra. Còn phần tôi trở về đảo Liên Hoa ở núi Lục Yên, họ đâu có cách nào bắt hung thủ được.

- Ðược! Tôn Thái Lai nói.

Pháp Nguyên cùng Thái Lai đi thẳng về Vạn Trân lầu. Tới nơi, Pháp Nguyên đứng ngoài cửa, nói:

- Chú kêu hắn ra đây.

Thấy Tôn Thái Lai lên lầu, Trịnh Hùng trợn hai mắt đỏ ngầu, nói:

- Tôn Thái Lai, ta đến kiếm mi đây.

- Ðược, mi đến kiếm ta, ngoài cửa cũng có người đang kiếm mi nè, ra đó đi!

- Ðược, ngươi chuẩn bị núi dao chảo dầu, họ Trịnh ta muốn đến tìm ngươi, nào có sợ gì.

Nói rồi Trịnh Hùng xuống lầu bước ra ngoài xem, thấy đứng trước mặt mình là một ông Hòa thượng trán trợt, mình cao chín thước, tam đình nở rộng, tóc để xõa, nịt một chiếc kim cô, mình mặc tăng y bằng đoạn màu lam làm nổi bậc bâu áo màu xanh, vớ trắng tăng hài xanh, mặt như màu chàm, đôi mi màu đỏ quạch trên đôi mắt vàng thau, hai chùm lông đen áp đầy hai tai, trông vẻ dữ tợn như ôn thần, mạnh như thái tuế, tay cầm một phất trần sáng lóe. Tôn Thái Lai lấy tay chỉ, nói:

- Vị Hòa thượng này tìm mi đó.

Trịnh Hùng biết đó là nanh vuốt của Tôn Thái Lai, mới nói:

- Ông là người xuất gia, ta với ông không quen biết nhau, trước đây không oán gần đây không thù, ông tìm ta để làm gì?

- Mi có phải là Thiết diện thiên vương không?

- Vâng, chính tôi. Ông là ai?

- Sái gia là Thần quyền la hán Pháp Nguyên. Ta tìm mi tại vì mi đến phá bĩnh việc buôn bán tại địa phương này, không việc ác nào không làm. Sái gia hôm nay đặc biệt đến để kết thúc tánh mạng của mi đây.

- Hay cho tăng nhơn, ông có tài cán bao nhiêu mà dám ngông cuồng huênh hoang như thế?

Nói xong cử quyền nhắm Pháp Nguyên đánh tới. Pháp Nguyên lật đật cử quyền đón đỡ, hai người thi thố hết tài năng đánh nhau một trận. Thật là kỳ phùng địch thủ, tướng ngộ tương tài! Trịnh Hùng vốn có tài năng xuất chúng, gặp được danh nhân dạy dỗ; còn Pháp Nguyên cũng là người tinh thông quyền cước, bản lãnh cao cường. Hai người trao đổi quyền cước bất phân thắng bại. Người xem vây quanh mỗi lúc một nhiều, nhưng không ai dám nhảy vào khuyên can, vì họ đều biết rằng Trịnh Hùng là nhân vật nổi tiếng của địa phương, còn Ma diện hổ cũng là ác bá của nơi này, hai bên đều không dễ gì vây vào nhau. Trịnh Hùng đang đánh nhau với Pháp Nguyên chưa phân thắng bại, lúc đó Tế Ðiên ở trên lầu mở cửa sổ nhìn xuống, nói:

- Chà, không xong rồi! Ðánh nhau rồi hả, mau can ra chớ!

Mấy phổ ky trong quán rượu đều nói:

- Các vị xem ông Hòa thượng ăn quỵt uống chực kìa, thiệt là đáng ghét!

Câu nói đó cũng không quan trọng, nhưng nhè gặp phải một đại hán khờ đứng trong đám đông coi đánh nhau, lại nghe được, bèn lầm cho Pháp Nguyên là ông Hòa thượng ăn quỵt uống chực. Ðại hán khờ này đã hai ngày chưa ăn cơm, anh ta nghĩ bụng: “Cái ông mặt đen này chắc là chưởng quỹ của tiệm cơm, nhưng vì ông hòa thượng kia ăn quỵt uống chực mới đánh ông ta như thế. Ta phải giúp ông chưởng quỹ mặt đen đó đánh cho ông hòa thượng kia chạy đi, chưởng quỹ quán rượu thế nào cũng đãi mình một bữa cơm”.

Nghĩ rồi bèn huơ cây thục đồng côn trong tay nhắm ngay Pháp Nguyên hòa thượng đánh xuống, làm Trịnh Hùng cũng phải ngạc nhiên. Nguyên vị mãnh hán này là người Châu Tuần Ðiển, họ Ngưu tên Cái, ngoại hiệu là Xích phát ôn thần, con của Kim mao thái tuế Ngưu Hồng, nói theo sử sách thì hắn chính là cháu nhiều đời của Ngưu Cao trong truyện Trịnh Tinh Trung. Tánh tình rất hiền lành ngay thẳng, từ nhỏ được gia truyền một bản lãnh kinh người, sức mạnh vô cùng, nhưng lại rất khờ khạo. Gia tư hắn rất giàu có, nhưng vì khi cha chết, hắn là kẻ nhân sự bất biết nên gia tài sự nghiệp bị người ta phân chia lần hồi đến nỗi cơm không có mà ăn. Hắn cũng chẳng biết làm gì để kiếm sống, mỗi khi đói bụng, thấy người cùng phố dọn cơm hắn nhào lại ăn đại. Người ta thấy hắn có dáng vẻ người lớn bèn cho hắn ăn, nhưng lâu ngày chầy tháng, ai cung phụng cho hắn nổi? Mỗi khi ăn cơm, người ta đều đóng kín cửa lại, sợ Ngưu Cái tới. Nhưng đóng cửa cũng không xong, Ngưu Cái xô cửa vào giựt lấy để ăn. Vì hắn khỏe quá, ai cũng đành chịu, không dám động đến. Ở cùng phố có một người gọi là Ân Nhị Thái Gia, nói:

- Ngưu Cái nè, ngươi cứ ở nhà hoài hôm nay nhà này, ngày mai ăn nhà kia, coi sao tiện? Có sức lực như ngươi nên đến doanh trại đầu quân đi, một khi điểm binh diễn võ, chắc chắn sẽ được làm quan chức, há không sướng hơn sao? Ngưu Cái vốn là một thằng khờ, hỏi:

- Làm quan chức là chức gì?

- Ðề đốc.

- Phải rồi, ta đi làm đề đốc.

- Ta cho ngươi một điếu tiền làm lộ phí, ngươi đi đi!

Ngưu Cái cầm một điếu tiền từ nhà ra đi, cứ đi đại tới trước chớ chẳng biết đi đâu. Hắn nghĩ: “Mình phải hỏi doanh trại ở đâu mới được”. Nghĩ rồi, gặp một người đi đường, Ngưu Cái từ phía sau hét lớn:

- Ê, tiểu tử, đứng lại coi!

Người kia ngoái đầu nhìn lại, thấy Ngưu Cái mình cao hơn một trượng, mặt như bùn xanh, tóc đỏ như châu sa, tay cầm cây côn đồng cỡ bằng chén trà. Người đó sợ quá co giò chạy mất. Ngưu Cái thấy vậy nói:

- Hay cho tên tiểu tử này, không nói cho ta biết lại chạy đi chớ!

Hắn thấy một người khác lại kêu:

- Ê, tiểu tử, đứng lại coi!

Người này thấy hắn cũng chạy nốt. Gặp liên tiếp ba bốn người, hễ hỏi tới là chạy. Ngưu Cái bèn nghĩ ra một cách. Gặp một người đi đường, hắn ta bước tới thộp cổ người đó, nói:

- Ê, tiểu tử, đừng có chạy!

Người ấy sợ quá, nói:

- Làm cái gì vậy? Tôi có mắc mớ gì anh đâu?

- Ta hỏi ngươi nè, doanh trại ở đâu? Người hàng phố của ta nói, theo sức lực của ta như vậy đi đầu quân, mỗi khi điểm binh diễm võ, thế nào cũng làm đề đốc.

- Anh thả tôi ra, tôi sẽ nói.

- Ngươi đừng có chạy nhé!

- Ừ, không chạy.

Ngưu Cái mới thả người ấy ra. Người ấy biết hắn là một thằng khờ, mới nói:

- Anh muốn đi đầu quân thì lên kinh đô, nơi đó là chỗ của thiên tử ở, muốn kiếm danh thì ở triều, kiếm lợi thì ở chợ, anh muốn làm quan thì lên trên đó.

Kinh đô ở đâu?

- Ở Lâm An, anh đi về hướng Bắc này này!

Ngưu Cái lại chẳng hiểu biết chi, đi đường thấy quán vào ở, kêu cơm ăn. Hôm sau ăn rồi định đi, quán đòi tiền, Ngưu Cái nói:

- Lão gia không tiền, đợi làm quan sẽ trả.

Nói rồi cất chân chạy đi, người ta rượt theo không kịp. Hắn cứ mơ mơ hồ hồ như vậy, không biết Ðông Tây Nam Bắc là gì, thời may cũng tới được Lâm An. Ngưu Cái hỏi thăm người ta đi đầu quân ở đâu, có người bảo:

- Anh lên nha môn mà đầu quân.

Ngưu Cái bèn đến nha môn huyện Tiền Ðường, thấy ngoài cửa có rất nhiều đương sai đương ngồi, Ngưu Cái nói:

- Tôi đến đầu quân đây!

Trong các đương sai, có một người già hỏi hắn:

- Anh kiếm ai?

- Người hàng phố tối nói sức lực như tôi đi đầu quân, khi điễm quân diễn võ, chắc chắn tôi được làm quan.

Ông già nghe nói, biết hắn là một thằng khờ, bèn nói:

- Anh đến đầu quân mà hiện giờ không có quân vụ, anh phải kiếm người bảo lãnh, tôi sẽ giao cho anh phần sai sự trong quân doanh ăn một phần lương là để giúp anh đấy.

- Ðể tôi đi kiếm người bảo lãnh.

- Phải đấy!

- Ngưu Cái bỏ đi ra ngoài, gặp một người đi đường, chưa hề quen biết, hắn kêu:

- Ê, chú đừng đi, vô bảo lãnh cho tôi coi!

- Cái gì? Tôi bảo lãnh cho chú à?

- Trong doanh trại giao cho tôi một việc ăn một phần lương để giúp đỡ tôi. Chú bảo lãnh cho tôi đi.

- Tôi không quen với chú mà!

- Kể như mình quen với nhau đi.

- Không được đâu.

- Không được thì ta đi tìm người khác vậy.

Hắn tìm mãi đến cửa Tiền Ðường, thấy Trịnh Hùng vớI Pháp Nguyên đang đánh nhau. Nghe Phổ ky hô hòa thượng ăn uống quỵt, Ngưu Cái tưởng lầm Pháp Nguyên là hòa thượng ăn quỵt uống chực, còn Trịnh Hùng là chưởng quỹ của tiệm, Ngưu Cái nhảy vào xách thục đồng côn nhắm ngay Hòa thượng đập xuống.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 17 May 2012, 10:48 PM | Message # 173
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 166


Ngưu Cái cùng đường đi mãi võ
Bệnh phù thần vô cớ bị kéo áo
Xích phát ôn thần Ngưu Cái xách côn đồng nhắm Pháp Nguyên đánh nhầu. Trịnh Hùng nhìn lại thấy Ngưu Cái mình cao hơn trượng, đầu đội khắn tráng sĩ sáu múi màu xanh, mình mặc tiễn tụ bào cùng màu, lưng buộc dây tơ, đi giày đế mỏng, mặt như bùn xanh, đôi lông mày chu sa đỏ chót, có vẻ vô cùng hung ác, trong tay sử dụng cây côn đồng lớn cỡ chén trà, nhắm ngay Pháp Nguyên đánh xuống. Pháp Nguyên hết hồn, lật đật nhảy ra ngoài vòng đấu, nghĩ thầm: “Trúng phải một côn này, gáo dừa nát ngứu chứ chẳng chơi”. Nghĩ rồi lật đật rút chạy. Ngưu Cái chạy theo hét lên:

- Thằng cha gáo dừa chạy đi đâu?

Trước sự việc đó, Trịnh Hùng đến ngẩn ngơ không biết người đó là ai. Ma diện hổ Tôn Thái Lai tưởng đâu kiếm được người giúp sức đánh Trịnh Hùng, nào ngờ không thành. Còn đương ngơ ngác, kế thấy Tế Ðiên từ trên lầu chạy xuống càng làm hắn sợ hải hơn nữa. Tế Ðiên vừa xuống tới đất thì từ phía Bắc có bốn người bước vào, đó là bốn vị Ban đầu: Sài Nguyên Lộc, Ðỗ Chấn Anh, Lôi Trí Viễn, Mã An Kiệt. Bốn người này từ huyện Tiền Ðường đi biện án ở chỗ khác, tiện đường ghé vào, thì ra hai bên đều quen biết cả. Sài đầu hỏi:

- Trịnh đại quan nhân, ngài cãi lộn với ai vậy? Tế Công lão nhân gia, làm gì ở đây?

Tế Ðiên nói:

- Trịnh gia mở một tiệm đậu hũ ngoài cổng Tiền Ðường này, bị Thái Lai đập đổ đạc bể hết, vậy mà chúng tôi tới kiếm ông ta, ông ta lại muốn gây sự đánh nhau đấy.

Ðỗ Chấn Anh vội kéo Tôn Thái Lai ra ngoài, nói:

- Tôn Thái Lai, ông không biết vị Hòa thượng đó là thế tăng của Thừa tướng đường triều đó sao? Bộ ông chọc đến ông ấy à? Theo tôi thấy tốt hơn là ông xuống nước nhận tội chịu thua đi.

- Tôi cũng không biết ông Hòa thượng ấy. Còn tiệm đậu hũ không phải tôi đập mà là Liêu Ðình Quí đập đấy. Tôi không biết đó là chỗ buốn bán của Trịnh gia.

Liêu Ðình Quí đập phá thì cũng như ông phá vậy. Thôi, ông chịu bồi thường đi.

- Các vị yên tâm, tôi xin nhận bồi thường.

Ðỗ Chấn Anh nói:

- Bạch Thánh tăng, tôi xin đứng ra giảng hòa, đồ đạc ở tiệm đậu hũ bị đập phá bao nhiêu, bảo Tôn Thái Lai đền hết.

- Ta nói giảng hòa, chắc chắn là được lòng người rồi, cửa tiệm đậu hũ bị đập bể hết cũng không bắt đền, thùng nước thủng hết cũng không bắt đền, thùng đậu hũ tét hết cũng không bắt đền, nồi bị bể hết cũng không bắt đền, tất cả đồ đạc chén bát bể hết cũng không bắt đền, bao đậu hũ rách hết cũng không bắt đền.

Trịnh Hùng nói:

- Tại sao lại không bắt đền?

Tế Ðiên nói:

- Tôn Thái Lai, người phải bồi thường cái cối xay nhé? Cái cối xay đó bỏ ra 250 lượng bạc mua không được. Ta không đòi nhiều, ngươi chỉ đưa ra 250 lượng bạc là được rồi. Hòa thượng ta xen vào chuyện này, ai cũng trách ta hết. Trịnh Hùng cũng không bằng lòng ta, Tôn Thái Lai cũng không bằng lòng ta.

- Phải rồi, Sài đầu nói, các vị hai bên đừng có ai chê trách việc này.

Tôn Thái Lai nghĩ thầm: “Chuyện này không đến nỗi tệ, Hòa thượng còn lưu lại một chút nhơn tình, tính như vậy cũng được rồi. Ai nấy không chê trách gì, chỉ cần mình ráng bóp bụng chịu thôi”. Nghĩ rồi bèn lấy ra 250 lượng bạc giao cho Hòa thượng.

Tế Ðiên nói:

- Trịnh gia nè, chúng ta đi thôi. Làm phiền quý vị Ban đầu quá!

Sài đầu, Ðỗ đầu nói:

- Xin Thánh tăng cứ đi, chúng tôi cũng phải lo công việc của mình đây.

Tế Ðiên cùng Trịnh Hùng đi trở lại tiệm đậu hũ. Tế Ðiên nói với Châu Ðắc Sơn:

- Châu Ðắc Sơn, ông cũng đừng chết nhé! Ta làm thần làm thế với Ma diện hỗ Tôn Thái Lai lấy 250 lượng bạc giao hết cho ông. Cha con ông lo sắm lại đồ đạc hành nghề sống qua ngày.

Châu Ðắc Sơn thấy vậy, dập đầu muôn vàn cảm tạ Hòa thượng lia lịa, cùng không đòi chết nữa, sắm sửa đồ đạc để hành nghề buôn bán lại. Như vậy Tế Ðiên coi như cứu được tánh mạng cả gia đình. Trịnh Hùng nói:

- Thánh tăng về nhà đệ tử nhé!

Tế Ðiên mới cùng Trịnh Hùng đi về đường Phụng Sơn. Khi về đến nhà Trịnh Hùng thì đã lên đèn. Trịnh Hùng hối gia nhân dọn tiệc để đãi Hòa thượng cùng ăn uống vui vẻ. Trịnh Hùng mới hỏi:

- Bạch Thánh tăng, hôm nay đại hán mặt xanh sử dụng cây côn đồng, Thánh tăng có quen biết anh ta không?

- Ta không quen.

- Tôi xem thấy anh ta có vẻ là anh hùng, đánh tiếc không biết họ tên anh ta là gì, cũng không biết anh ta ở đâu?

- Ngươi muốn tìm để ngày mai ta dẫn đi sẽ gặp anh ta ngay.

- Ðược, Thánh tăng dẫn tôi đi kiếm mãnh hán ấy để tôi hỏi anh ta xem.

Nói rồi Tế Ðiên nhắm mắt lại ngủ ngang. Trịnh Hùng hỏi:

- Thánh tăng tại sao buồn ngủ dữ vậy? Chắc suốt đêm qua không ngủ phải không?

- Ta thích vừa ăn vừa ngủ, vừa ngủ vừa uống vậy mới khoái.

Trịnh Hùng cũng phải ngồi bồi tiếp uống đến trống điểm canh ba, bỗng thấy một người từ trên nóc nhà nhảy xuống, Trịnh Hùng nhìn lại, chính là Thần quyền la hán Pháp Nguyên, trong tay đang cầm ngọi giới đao. Nguyên, Pháp Nguyên bị Ngưu Cái đuổi chạy trối chết may mà thoát được nên rất căm giận về chuyện đó, tối nay muốn đến đâm chết Trịnh Hùng. Trịnh Hùng nhìn thấy sợ hãi, định lấy binh khí chống lại. Pháp Nguyên vừa mới đến cửa phòng, Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái, miệng niệm: “Án ma ni bát mê hồng! Án sắc lịnh hích!”, dùng định thân pháp trồn cứng Pháp Nguyên lại. Tế Ðiên nói:

- Hay cho Pháp Nguyên, ông thiệt là to gan lớn mật, dám đi hành thích người ta chớ! Ông là người xuất gia, vô cớ xía vào chuyện người ta làm chi? Ma diện hổ Tôn Thái Lai chính là tên ác bá tại địa phương, hắn đàn áp người buôn bán lương thiện, ỷ mạnh hiếp yếu, ông còn trợ Trụ vi ngược, giúp hắn làm bậy sao? Hôm nay ta bắt được ông, nếu trình lên quan rằng ông đêm tối cầm dao nhảy tường vào nhà, hành hung gây ác thì ông nghĩ tội của ông đó có đánh đòn hay không hử? Hòa thượng là người tâm Phật, người xuất gia lấy từ bi làm gốc, ta nghĩ ông cũng là người xuất gia, nên Hòa thượng ta không nỡ làm hại ông. Hôm nay ta thả ông ra, có sửa đổi cũng do ông, không sửa đổi cũng do ông, tự ông muốn làm gì thì làm.

Pháp Nguyên nói:

- Ðược rồi, Hòa thượng ở chùa nào vậy?

- Ta là Tế Ðiên tăng ở chùa Linh Ẩn đây.

- Ðược, ông thả tôi ra đi, sau này còn có lúc gặp lại.

Tế Ðiên giải định thân pháp, Pháp Nguyên trở về nhà Tôn Thái Lai, hôm sau bỏ về đảo Liên Hoa ở núi Lục Yên.

Còn Ngưu Cái đi đâu? Sau khi xách côn rượt theo Hòa thượng không kịp, bèn tính trở lại Vạn Trân lầu nhưng lại không nhớ đường cũ. Kiếm mãi không ra, đói bụng quá, nhìn thấy trước mặt có một tòa tửu điếm, hắn xách côn bước vào. Phổ ky nhìn thấy hỏi:

- Ðại gia mới đến à?

- Ừ, mới đến.

Phổ ky bèn mời hắn sang gian phòng trống phía Ðông, hắn cũng không biết gọi người hầu. Phổ ky hỏi:

- Ðại gia có ăn cơm không?

- Không.

- Ðại gia ăn thứ gì nào?

- Ðem cho ta năm cân rượu.

Phổ ky nghe nói, cho ông này là bợm rượu đây, nói:

- Ðại gia có cần gì nữa không?

- Cần năm cân rượu thịt với năm cân bột mì.

- Năm cân bột mì ăn làm sao?

- Cầm cắn ăn.

- Cầm cắn ăn phải làm bánh nhé!

- Phải đó, làm bánh đi! Phải có năm cân dấm, năm cân tỏi nữa!

- Sao lại có dấm tỏi nhiều như vậy?

- Ít hơn một chút cũng được. Ngươi đem cho gia gia ăn.

- Ðừng nói đùa chớ!

- Ta không đùa đâu.

Phổ ky biết hắn là một anh khờ cũng không để ý tới hắn, đem rượu thịt ra. Ngưu Cái ăn no một bữa, ăn rồi đi ngủ. Hôm sau, sáng ra lại ăn no một bữa nữa rồi mới đi. Phổ ky nói:

- Ông trả tiền chớ!

- Ðợi lão gia làm quan rồi sẽ trả cho.

- Làm quan gì?

Làm đề đốc. Theo sức lực của ta đây đi đến doanh trại đầu quân, đánh nhau sẽ làm quan, mấy người cùng phố của ta nói thế.

- Ai nói ông làm quan gì thây kệ họ, ông hãy trả tiền trọ tiền cơm mới được.

- Ta không có tiền.

- Không tiền thì ông ăn làm chi?

- Tại đói.

Phổ ky thầm nghĩ: “Anh chàng này quá khờ, thấy điệu bộ bặm trợn, lại cầm gậy côn đồng, chắc là biết võ, đánh nhau chắc là đánh không lại rồi”. Nghĩ rồi bèn nói:

- Ông biết múa quyền không?

- Biết chớ!

- Ông múa được, để tôi dẫn ra đường lớn múa quyền, được tiền ông trả tiền cơm cho chúng tôi, được không?

- Ừ được! Ta đi múa ở đâu?

- Ðể tôi dẫn ông đi.

Nói rồi phổ ky đi mua ngay một cục đất trắng, dẫn Ngưu Cái đến một ngã tư vẽ một vòng tròn trắng rồi nói:

- Ông múa trong vòng này đi.

Ngưu Cái cũng không biết nói tiếng lóng giang hồ, chỉ biết múa côn thôi. Múa côn xong lại đi quyền. Có người bu quanh vòng tròn, phổ ky nói thay cho Ngưu Cái:

- Người cùng ra phố mãi võ, hổ gầy hổ đón đường hại người. Vị đây cũng không phải là người quen thạo nghề mãi võ, ngụ lại trong quán chúng tôi không tiền trả. Chư vị xem luyện võ xong, có tiền giúp cho tiền, không tiền giúp cho người, đứng vỗ tay trợ oai.

Nói xong Ngưu Cái lại múa một chặp. Phổ ky nói:

- Xin quí vị cho tiền cho.

Ðợt đó được năm, sáu trăm tiền. Xin tiền lại múa nữa, múa hai ba đợt được một điếu năm, sáu trăm tiền. Phổ ky thấy đã đủ tiền cơm mới nói:

- Ông luyện thêm được tiền thêm cứ cất lấy, tôi không cần nữa. Bao nhiêu đây đủ cho tiền cơm rồi. Tôi về đây.

Nói rồi cầm tiền ra về. Ngưu Cái thấy vậy, nói:

- Hay cho cái bị thịt này, cầm tiền đi đâu vậy? Như vậy là quá rồi đó!

Ðứng ngơ ngẩn giây lát, Ngưu Cái nói:

- Ðể tôi luyện thêm để có tiền một bữa cơm. Ðủ tiền ăn cơm rồi tôi không luyện nữa.

Ai nấy thấy vậy cũng vui. Ngưu Cái lại luyện thêm hai lượt nữa, được năm, sáu trăm tiền. Vừa ngay lúc đó Bệnh phù thần Trần Hiếu và Mỹ nhiệm công Dương Mãnh có việc đi ngang qua. Hai người này đi thêm bạn ở ngõ số 4 hẻm Thanh Trúc. Anh rể của Bắc lộ tiêu đầu Thiết đẩu thái tuế Châu Khôn tên là Ðậu Vĩnh Hàng, ngoại hiệu là Ðả hổ anh hùng đến kinh đô nhắn tin với Châu Khôn nhờ Dương Mãnh, Trần Hiếu tìm việc cho, Trần Hiếu mướn một nhà ba gian ở hẻm Thanh Trúc cho vợ chồng Ðậu Vĩnh Hàng ở trước rồi từ từ kiếm việc sau. Hôm đó Dương Mãnh, Trần Hiếu đi thăm Ðậu Vĩnh Hàng, ngang qua chỗ này thấy Ngưu Cái đang múa quyền rất có nét, Dương Mãnh nói:

- Huynh trưởng, anh xem anh bạn này bị không tiền mới làm vậy chớ không phải người chuyên nghề mãi võ đâu. Chúng ta đều là con nhà võ nên bước vào giúp anh ta một tay gọi là tế khổn phò nguy đó nhé!

- Ðược, Trần Hiếu nói, chú đi đi!

Dương Mãnh gạt mọi người ra bước vào vòng, ôm quyền nói:

- Này bạn, bạn diễn ở đây hay lắm!

Ngưu Cái nghe nói, nghĩ thầm: “Hồi nãy bị phổ ky lấy tiền mang đi, bây giờ hắn chắc cũng đến cướp tiền của mình nữa chớ gì!”. Nghĩ rồi bước tới nắm cổ áo, còn tay kia chộp lấy chân của Dương Mãnh giở lên, hét lớn:

- Thằng bị thịt này, cút đi cho rảnh!

Nói rồi ném Dương Mãnh ra ngoài vòng. Dương Mãnh sử dụng thức Diều hâu bói nước, chân đứng vững xuống đất không hề gì. Mọi người đứng xem loạn cả lên, Dương Mãnh giận đỏ mặt, hét lớn:

- Hay cho tên tiểu bối này, mi dám ném tử đệ thái gia hử?

Hét rồi rút dao ra định sống chết với Ngưu Cái.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 17 May 2012, 10:49 PM | Message # 174
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 167Thiết thiên vương cảm nghĩa tình Ngưu Cái
Hắc diện báo hàm oan bị gia hình
Dương Mãnh bị Ngưu Cái ném ra khỏi vòng, mất mặt quá, rút dao định liều chết với Ngưu Cái. Trần Hiếu lật đật nắm kéo lại, nói:

- Hiền đệ không nên làm như vậy! Thứ nhất là anh ta có vẻ khờ khạo, thứ hai là bọn ta không tiện thử sức với anh ta. Người lớn không thấy lỗi của người nhỏ, trong lòng Tể tướng phải bao dung, cần gì phải làm như thế. Thôi, chúng ta đi đi.

Trần Hiếu nói rồi kéo Dương Mãnh bỏ đi. Ngưu Cái tức giận không thèm luyện võ nữa, cầm hơn 500 tiền đi về phía trước. Ðang đói bụng, thấy một hàng bánh nướng, Ngưu Cái nói:

- Lấy cho ta mấy chiếc.

Người bán lấy một cọc 5 cái 10 thành ra 50 cái, Ngưu Cái bỏ vào tay áo tiễn tụ bào, thảy cho người bán bánh hơn 200 tiền rồi bỏ đi. Người bán bánh nói:

- Ðại gia, tiền này chưa đủ.

- Ta có bao nhiêu đó, ngươi chịu không chịu thì thôi.

Nói xong chạy đi. Người bán bánh muốn đuổi theo nhưng không ai coi hàng. Ngưu Cái chạy một mạch về phía trước, gặp một tiệm bán thịt dê mới ra lò, Ngưu Cái nói:

- Cục này để tôi, cục kia để tôi.

Chưỡng quỹ tiệm thịt dê gắp đưa cho anh ta. Ngưu Cái cầm 5 cục thịt thảy ra 300 tiền rồi đi. Người bán thịt dê nói chưa đủ, Ngưu Cái co giò chạy tuốt, người bán thịt dê đuổi theo không kịp. Ngưu Cái cầm bánh và thịt dê đến một ngõ kẻm, thấy trước nhà kia có một con ngựa đá, bèn đem bánh để trên đầu con ngựa đá, định ngồi xuống ăn, nào ngờ bánh rớt xuống đất, có một con chó nhìn thấy ngoạm lấy cái bánh nướng chạy đi. Ngưu Cái nói:

- Hay cho con chó này, tao chưa ăn mày dám giựt ăn hả? Tao đập chết mày mới được.

Nói rồi xách côn rượt theo, không kể đến số bánh nướng và mấy miếng thịt gác trên ngựa đá còn hay mất. Con chó bị rượt chạy lui chui tọt vào lỗ chó của nhà kia mất dạng. Ngưu Cái thấy vậy la lên:

- Hay cho con chó này, ta phải đi kiếm chủ mày bắt họ bồi thường cho tao mới được.

Nói rồi đứng ở trước cửa kêu lớn:

- Chủ chó đâu ra đây!

Kêu hai tiếng liên tiếp mà không có ai trả lời. Ngưu Cái bèn lấy côn đập cửa đùng đùng. Nhà ở trong cửa đó là nơi ở của Ðả hổ anh hùng Ðậu Vĩnh Hành. Dương Mãnh, Trần Hiếu vừa mới đến đang nói chuyện với Ðậu Vĩnh Hàng về việc giúp đỡ ở diễn trường, gặp một người mãi võ không thông tình lý gì hết, thiệt là đáng giận. Ðang nói tới đó thì nghe bên ngoài dộng cửa đùng đùng và tiếng la:

- Chủ chó đâu mau ra đây!

Dương Mãnh nói:

- Ai đập cửa vậy? Chúng ta ra xem thử!

Nói rồi ba người cùng đi ra mở cửa xem, thì ra chính là người mãi võ khi nãy. Trần Hiếu nghĩ thầm: “Cái này thì quá lắm, theo đến tận cửa đây mà!”. Trần Hiếu lấy mắt ra hiệu, Ðậu Vĩnh Hàng vòng lại phía sau lưng nắm tóc Ngưu Cái ghị xuống, Dương Mãnh nắm chặt hai tay Ngưu Cái, Trần Hiếu nắm cặp đùi, quật Ngưu Cái xuống. Ba người nắm một người, đè chặt Ngưu Cái ở dưới. Ngưu Cái chỉ la:

- Hay cho chủ chó, chẳng biết lễ nghĩa gì ráo, đằng kia ta còn bánh nướng và thịt dê nữa đấy!

Ðậu Vĩnh Hàng nói:

- Chủ chó cái gì? Nói bậy bạ không. Trước hết trói hắn lại bỏ trong viện, tạm thời chúng ta ăn uống cái đã rồi sẽ hỏi hắn sau.

Ba người đóng cửa lại, đem cây côn dựng vào vách tường, rồi kéo vào nhà dọn tiệc ăn uống. Vừa uống được hai chén rượu nghe bên ngoài có người gọi:

- Mở cửa!

Dương Mãnh nghe tiếng Tế Ðiên mới nói:

- Sư phó tới kìa.

- Ðậu Vĩnh Hàng hỏi:

- Ai vậy?

Trần Hiếu nói:

- Ðây không phải người ngoài, là sư phó của chúng tôi đấy. Chúng ta ra xem thử!

Ba người cùng ra bên ngoài mở cửa xem, quả nhiên Tế Ðiên đến với Thiết diện thiên vương Trịnh Hùng.

Sáng này Tế Ðiên cùng Trịnh Hùng thức dậy sớm, ăn sáng xong, Tế Ðiên nói:

- Trịnh Hùng, để ta đưa ông đi kiếm đại hán mặt xanh tiếp ông hôm qua nhé.

- Phải đấy.

Trịnh Hùng nói rồi cùng Tế Ðiên đi đến ngõ hẽm này. Tế Ðiên gọi cửa, Dương Mãnh, Trần Hiếu cùng Ðậu Vĩnh Hằng đi ra. Dương Mãnh, Trần Hiếu trước hết hành lễ với Tế Ðiên rồi mới day qua chào hỏi Trịnh Hùng. Trần Hiếu nói:

- Ðậu hiền đệ, lại đây ta giới thiệu cho. Ðây là Tế Công trưởng lão ở chùa Linh Ẩn, sư phó của ta.

Ðậu Vĩnh Hằng thấy Hòa thượng lam lũ quá mức, trong lòng không vui, ngặt vì có mặt Dương Mãnh, Trần Hiếu chẳng lẽ không hành lễ, nên chỉ xá sơ sơ thôi. Ngưu Cái bên trong dòm thấy Trịnh Hùng bèn kêu:

- Chưởng quỹ mặt đen ơi, mau cứu tôi với! Chủ chó chẳng biết lý sự gì hết, bắt trói tôi ở đây.

- Ai là chưởng quỹ mặt đen?

Trịnh Hùng hỏi và tiếp theo:

- Tại sao các anh lại trói anh ta như vậy?

Dương Mãnh nói:

- Tại anh ta vô cớ dộng cửa.

- Các vị nễ mặt tôi thả anh ta ra có được không?

Trần Hiếu nói:

- Chúng tôi không quen biết với anh ta, cũng không thù oán gì, có Trịnh gia xin thì chúng tôi thả.

Nói rồi mở thả cho Ngưu Cái. Tế Ðiên bảo:

- Trịnh Hùng ngươi hãy dẫn hắn đi.

- Sư phó không trở về nhà con sao? Trịnh Hùng hỏi:

- Ta không đi.

Trịnh Hùng bèn cáo từ, dẫn Ngưu Cái về nhà mình. Dương Mãnh hỏi:

- Sư phó định đi đâu?

- Trở về chùa.

Trần Hiếu nói:

- Mời sư phó vào trong nhà uống chén rượu rồi hãy đi.

- Không phải là nhà của ngươi ta không tiện vào.

- Nhà này cũng như nhà con vậy. Sư phó vào nghĩ ngơi chốc lát có ngại chi.

- Ừ, vào thì vào.

Nói rồi đi vào trong nhà. Ðậu Vĩnh Hàng trong lòng không được vui, nghĩ thầm: “Dương đại ca, Trần đại ca mời Hòa thượng vào nhà làm chi? Mình còn có gia quyến mà!”. Ngoài mặt không nói ra, vẫn cùng Hòa thượng đi vào nhà. Trần Hiếu nói:

- Sư phó uống rượu nhé, tiệc rượu có sẵn đây.

Tế Ðiên không khiêm nhường gì, ngồi xuống uống luôn. Ba người kia cũng ngồi vào tiệc. Tế Ðiên uống ba chén rượu, ho một tiếng. Trần Hiếu nói:

- Sư phó sao vậy?

- Hòa thượng ta cùng bạn tốt ngồi uống rượu, không có gì phải nói; cùng ngồi với kẻ Dương bát cao uống rượu không khoái chút nào.

- Sao kêu là Dương bát cao? Trần Hiếu hỏi:

- Kêu Dương bát không thì nghe không được nên kêu là Dương bát cao đó chớ.

- Con có phải là Dương bát cao không? Trần Hiếu hỏi:

- Không phải.

- Con có phải là Dương bát cao không vậy? Dương Mãnh hỏi:

- Cũng không phải.

Trong ba người, hai người đã không phải rồi. Ðậu Vĩnh Hàng nghe như vậy, tức giận nói:

- Nè Hòa thượng, ông thiệt là ăn nói bậy bạ không! Nếu không nể mặt hai anh Dương, Trần, tôi tống ông ra khỏi cửa rồi đấy nhé!

Dương Mãnh, Trần Hiếu lật đật khuyên can:

- Ðậu hiền đệ, chú không biết, Tế Công khôi hài mà!

Tế Ðiên nói:

- Ta xem sắc diện của ông không tốt, ấn đường nổi gân xanh là điềm tai bay họa gởi khó biện minh. Ðại khái là khó tránh khỏi định số. Vợ bị người ta cướp đi, gia tài phút chốt thành không. Vĩnh Hàng phải sớm trốn đi, chớ việc đến tức thì đấy.

Nói ra, Ðậu Vĩnh Hàng càng run giận, mặt mày biến đổi. Tế Ðiên nói:

- Tới chừng gặp tai nạn nguy hiểm, ông chỉ cần kêu “Tế Ðiên Hòa thượng” ba tiếng liên tiếp sẽ có ứng cứu. Thôi, Hòa thượng ta đi đây!

Nói rồi Tế Ðiên đứng dậy đi thẳng. Dương Mãnh, Trần Hiếu thấy Tế Ðiên đi khỏi rồi mà Ðậu Vĩnh Hàng cứ giận không nguôi, hai người cảm thấy tẻ nhạt quá, cũng cáo từ ra về. Dương Mãnh, Trần Hiếu đi rồi, Ðậu Vĩnh Hàng trong lòng càng thêm buồn bực, chuồi lên giường ngủ vùi, liên tiếp ba ngày không ra khỏi cửa. Vợ là Châu thị quả là người hiền thục, sợ chồng buồn bực quá sanh bịnh, nói:

- Quan nhân đừng nên buồn bực. Buồn bực quá rồi sẽ ra sao? Còn nói đến việc làm cũng không gấp được. Thảng như buồn bực quá sanh bịnh càng khó xử nữa! Quan nhân hãy cầm mấy lượng bạc này đi giải buồn đi có được không?

Ðậu Vĩnh Hàng thấy vợ khuyên như vậy, nghĩ là buồn bã không được việc gì, bèn thay đổi y phục, cầm theo ít bạc vụn tính đi kiếm Dương Mãnh, Trần Hiếu vào quán rượu nào đó nhậu một bữa. Vừa ra khỏi nhà không xa thì thấy đằng kia đi lại hai vị Ban đầu dẫn theo mười mấy người tùy tùng đều đội mũ vải xanh, mặc áo chẽn xanh, lưng thắt dây da, chân mang khoái hài đế mỏng, mỗi người cầm đơn đao và thước sắt giống như đi tra án vậy. Gặp Ðậu Vĩnh Hàng, vị quan nhân hỏi:

- Xin lỗi ông, đây là ngõ số 4 hẻm Thanh Trúc phải không?

- Vâng, chính là đây.

- Có vị anh hùng đả hổ Hắc diện báo Ðậu Vĩnh Hàng, nhà ở đâu?

- Các ông tìm Ðậu Vĩnh Hàng có việc chi?

- Chúng tôi muốn hỏi thăm về người đó.

- Tại hạ chính là Ðậu Vĩnh Hàng đây.

- A, tôn giá là Ðậu Vĩnh Hàng, có phải tôn giá ở nhà Châu lão đầu phải không?

- Vâng, các ông tìm tôi có việc gì?

- Ông có một người bạn đánh người ở phủ Kinh lược sứ, bảo chúng tôi nhắn tin cho ông hay. Ông với tôi đến nha môn xem thử nhé!

- Ai mà đánh quan chức vậy kìa?

- Ông đến rồi sẽ biết.

Ðậu Vĩnh Hàng nghĩ thầm: “Bạn bè mình thì nhiều, phải đến đó xem thử thì mới biết được”. Nghĩ rồi cùng đi với họ. Xưa nay Ðậu Vĩnh Hàng không làm điều gì sai pháp, trong lòng cũng không nghi ngại gì. Lời tục có câu: “Nói đúng phép, lòng không có điều gì lo nghĩ, chẳng sợ quỷ canh ba gọi cửa. Bụng không tịch, chẳng sợ lời nói cạnh”. Vừa bước vào Kinh doanh điện soái phủ, vị quan nhân lấy mắt ra hiệu, mọi người áp lại vây chặt Ðậu Vĩnh Hàng vào giữa và lấy dây sắt trói lại. Ðậu Vĩnh Hàng ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao các vị lại trói tôi?

- Chuyện của ngươi làm mà ngươi không biết à? Vị quan nhân trả lời.

Ðậu Vĩnh Hàng nghĩ thầm: “Mình chưa làm điều gì phạm pháp mà? Ðây thiệt là đóng cửa ở trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống”. Chính mình cũng không chống cự được, đành phải chờ quan thăng đường xét xử.

Vị quan nhân đi vào trong bẩm báo. Giây lát nghe bên trong vang lên một hồi trống lịnh. Ba hồi trống lịnh xong, quan Kinh doanh điện soái nhị phẩm Hình đình đại nhân thăng đường. Bốn mươi tên khoái thủ cầm dao vác búa đứng chờ sẵn ở đại đường. Tráng, Tạo, Khoái ba ban thét gọi đường uy xong, truyền đem sai sự vào. Có người kéo Ðậu Vĩnh Hàng tới trước, quan nhân thét hỏi:

- Chuyện ở Bạch Sa Cương đón đường cướp bạc, giết chết quan giải quân lương, tên đầu đảng cướp giật tiền lương của triều đình là Hắc diện báo Ðậu Vĩnh Hàng có phải là ngươi không?

Ðậu Vĩnh Hàng nghe đến vụ này, sợ hãi hồn bay ngàn dặm, không biết tai bay họa gởi này từ đâu mà tới.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 17 May 2012, 10:49 PM | Message # 175
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 168Thấy người đẹp, ác nhân định diệu kế
Lục Bính Văn hiến sắc đẹp hại dân lành
Ðậu Vĩnh Hàng bị đưa ra trước đại đường, sợ đến nỗi tay chân run rẩy, nhìn lên thấy ngồi bên trên là một vị đại nhân, đầu đội mũ sa đen nhị phẩm, mình mặc đại hồng mãng bào, ngọc đái quan hài rõ ràng, mặt trắng nhơn nhơn càng nổi bật ba chòm râu đen nhánh. Vị Hình đình Ðại nhân này họ Lục, kêu là Lục Bính Văn. Thời nhà Tống, chức quan Kinh doanh điện soái hình đình tương đương với chức Cửu môn đề đốc thờ nhà Thanh, thống nhiếp cả văn võ, quản hạt cả hai doanh lục và bộ, đi tra xét bắt trộm cướp, đánh bạc, kẻ sống lang thang. Hình đại nhân truyền đem Ðậu Vĩnh Hàng lên. Ðậu Vĩnh Hàng quỳ dưới đất, miệng hô:

- Ðại nhân ở trên, tiểu nhân là Ðậu Vĩnh Hàng xin dập đầu bái kiến.

Lục đại nhân ngồi trên vỗ kỉnh đường một cái chát, nói:

- Này Ðậu Vĩnh Hàng, mi ở Bạch Sa Cương chặn đường cướp bạc, giết chết quan giải lương, cướp đi lương tiền như thế nào hãy thành thật khai báo đi! Khỏi phải viện ba lần sáu lượt tra hỏi, thịt da mi khỏi bị rách nát vì đòn bọng.

Ðậu Vĩnh Hàng một mực dập đầu, kêu:

- Tiểu nhân là Ðậu Vĩnh Hàng, nguyên quán người Ðậu Gia Cương ở ngoài cửa Bắc phủ Thường Châu, trước đây sống về nghề sắn bắn, về sau muốn kiếm việc làm ở hãnh bảo tiêu sinh sống, vợ chồng tiểu nhân mới dắt nhau đến Lâm An, ở ngụ tại ngõ số 4 hẻm Thanh Trúc. Tiểu nhân từ hồi nào tới giờ chưa làm gì phạm pháp, hôm nay đi ra thăm bạn, không biết tại sao bị quan nhân bắt về đây. Cầu xin đại nhân gương sáng treo cao, gia ân soi xét, để tiểu nhân khỏi bị oan khuất này. Việc ở Bạch Sa Cương cướp của giết người như thế nào, tiểu nhân hoàn toàn không biết.

- Cái thằng cứng đầu này, đại khái nói ngọt mi không chịu nghe, nhẹ tay tra hỏi mi chẳng chịu cung khai mà. Bây đâu, đem bày côn kẹp ra đây.

- Xin đại nhân soi xét, nếu đại nhân dùng nghiêm hình khảo tra tiểu nhân, cho rằng tiểu nhân đốt đuốc cầm gậy cướp giựt thì có bằng chứng gì? Tiểu nhân thật oan uổng, xin đại nhân soi xét cho. Cầu nguyện đại nhân công hầu vại đại, lộc vị thêm cao.

- Mi nói bản bộ viện xử mi oan uổng phải không? Bản viện từ khi làm quan tới giờ, trên không dối vua, dưới không hại dân, há lại lấn hiếp mi sao! Nếu không có bằng chứng, ta bắt mi làm chi? Tại sao ta không bắt người khác? Ðể ta đưa chứng cứ ra xem mi có chịu nhận không cho biết?

Ðại nhân lập tức ném giám bài ra, dặn bảo đem chứng cứ đến. Ðậu Vĩnh Hàng nghe nói có chứng cứ, thất kinh lo sợ, nghĩ thầm: “Không xong! Thiệt có bằng chứng rồi à?”. Lời tục có nói không sai: “Giặc cắn một miếng, thấu xương ba phân”, lại nghĩ: “Mình không kết giao với phỉ đồ, cũng không có ai thù oán, tại sao có người làm chứng nhăng như vậy kìa?”. Suy nghĩ như vậy không lâu, nghe có tiếng xích sắt rổn rảng, Ðậu Vĩnh Hàng nhìn xem, hai người mới đến đều mặc áo quần tội nhân, cổ mang gông, tay chây bị xiềng trói, người đi trước mình cao chín thước, đầu to cổ ngắn, bụng to mặt như chàm xanh, tóc đỏ như chu sa, mày hung mắt ác, mái tóc nối liền với bộ râu quai nón; còn người đi sau, thân thể cũng cao lớn, trán đen thui, hai đạo chân mày kiếm trên đôi mắt ốc nhồi, mặt đầy những mụt thịt. Ðậu Vĩnh Hàng nhìn thấy hai phạm nhân đều không quen biết. Hai người ấy vào trong đại đường quỳ xuống. Quan Hình đình hỏi:

- Hai người có quen biết với hắn không?

Người mặt xanh nói:

- Ðậu đại ca, chuyện đánh cướp lương này anh làm mà! Nhớ lại hôm đó mình cùng gây án một chỗ, ăn một nơi, nghỉ một nhà để đi chia bạc, hiện giờ hai tôi bị bắt giam, cả đến lấy mắt nhìn anh cũng không thèm. Chúng tôi chịu đòn hết nổi rồi, đành phải khai thôi, cũng không có cách nào để anh ở ngoài vòng cho được! Hồi nào chúng ta đối xử với nhau tốt biết bao! Chúng ta là người sống cùng một nơi, chết làm quỷ một chỗ, cùng ăn cùng hưởng kể ra cũng đâu có oan uổng gì?

Hình đình đại nhân nói với Ðậu Vĩnh Hàng:

- Mi còn chưa chịu cung khai sao?

- Bẩm đại nhân, tiểu nhân không quen biết hai người này!

- Vương Long, Vương Hổ, đại nhân nói, hai đứa bây hãy nói thiệt đi, tụi bây có quen biết với Ðậu Vĩnh Hàng không?

- Bẩm đại nhân, Vương Long nói, chúng tôi cùng Ðậu Vĩnh Hàng là anh em kết nghĩa. Việc ở Bạch Sa Cương chận đường cướp bạc giết chết quan giải lương là do Ðậu Vĩnh Hàng chủ mưu, chúng tôi chỉ là tùng đảng thôi.

Lục đại nhân nói:

- Ðậu Vĩnh Hàng, mi có nghe thấy chưa?

Tiểu nhân thiệt không quen biết họ, Ðậu Vĩnh Hàng nói, những lời họ nói đều là bịa đặt cả, thiệt không có những việc như thế, xin đại nhân ra ơn cứu xét cho.

Lục đại nhân nói:

Bản viện từ khi làm quan tới giờ, trên không dối vua dưới không hại dân, há có việc lấn hiếp mi sao? Ta tự có cách riêng của ta. Hai người này là đã là anh em kết nghĩa với mi, đại khái mi bao nhiêu tuổi, sanh vào ngày nào, quên quán ở đâu, nhà có mấy người, họ chắc biết rõ. Ðậu Vĩnh Hàng, mi lấy bút viết rõ năm sanh, quên quán, chỗ ở ra đi. Bản viện sẽ hỏi họ. Nếu họ nói không đúng, chắc chắn là đặt điều, ta sẽ phạt nặng họ, bản bộ viện sẽ thả mi ngay tại đây; nếu họ nói đúng với điều ngươi đã viết, chừng ấy bản viện sẽ chiếu theo luật mà xử phạt mi.

Ðậu Vĩnh Hàng nghĩ thầm: “Làm cách này hay đấy! Ðại khái hai người này đặt điều vu oan cho ta, chắc không biết được năm tháng ngày sinh của ta; ta viết ra, họ nói không đúng thì đại nhân sẽ thả ra ngay tức khắc”. Nghĩ rồi bèn nói:

- Ðại nhân đã gia ân, tiểu nhân xin viết ra, cầu xin đại nhân ban cho giấy bút.

- Ðược, mi muốn viết hãy viết đi! Này Vương Long, Vương Hổ, mi có biết ngày sinh năm sinh của Ðậu Vĩnh Hàng không?

- Bẩm đại nhân, có biết.

- Ðể Ðậu Vĩnh Hàng viết ra, tụi bay hãy nói.

Ðương sai đưa giấy bút nghiên tới. Hình đình đại nhân nói:

- Ðậu Vĩnh Hàng, mi hãy day lưng lại bọn chúng mà viết, đừng để cho họ thấy.

- Vâng.

Ðậu Vĩnh Hàng đáp rồi quay lưng lại cầm bút viết:

- Ðậu Vĩnh Hàng 28 tuổi, sanh vào giờ tý ngày rằm tháng ba, nguyên quán ở Ðậu Gia Cương ngoài cửa Bắc phủ Thường Châu, trước đây làm nghề săn bắn, cưới vợ là Châu thị, năm nay 24 tuổi, hiện đến kinh đô tìm việc, ngụ ở nhà Châu lão đầu ngõ số 4 hẻm Thanh Trúc, đồng viện là ngã ba phòng phía Bắc hai gian phòng phía Ðông.

Viết xong, đưa cho đương sai trình lên Hình đình đại nhân. Ðại nhân xem rồi mới hỏi Vương Long, Vương Hổ. Vương Hổ nói:

Ðại nhân muốn hỏi về việc Ðậu Vĩnh Hàng, tiểu nhân xin nói: Anh ta nguyên quán là người Ðậu Gia Cương ngoài cửa Bắc phủ Thường Châu, trước đây làm nghề săn bắn, hiện giờ không sắn bắn nữa, đến thành Lâm An ở tại đường phía Bắc ngõ thứ tư của hẻm Thanh Trúc. Anh ta nay đã 28 tuổi, sanh vào giờ tý ngày rằm tháng ba, chị dâu của chúng tôi, tức vợ anh ta, họ Châu, năm nay 24 tuổi, sanh vào giờ mão ngày mùng 9 tháng 2, ở nhà vợ của Châu lão đầu, nơi hai gian phòng Ðông phía Bắc. Ba gian Bắc phòng này một gian sáng, hai gian tối. Gian phía Ðông là phòng ngủ, gian phía Tây là phòng khách, gian giữa có một bàn bát tiên với hai cái ghế dựa, phía trong nhà có cái là sưởi với hai cái rương, dưới đất có đặt một cái bàn xếp và một tủ tiền, bên Ðông là nhà bếp.

Ðậu Vĩnh Hàng nghe nói tất cả đều đúng, ngày giờ sanh của vợ mình cũng đúng, đồ đạc bài trí trong nhà cũng không sai chút nào, bèn nghĩ thầm: “Thiệt lạ! Hai người này chưa tới nhà mình lần nào, tại sao họ biết nhà mình rõ ràng như vậy?”. Rồi lại nghĩ: “Vụ này chắc không xong rồi đây!”.

Hình đình đại nhân nghe Vương Long, Vương Hổ nói như vậy mới hỏi Ðậu Vĩnh Hàng:

- Vương Long, Vương Hổ nói như vậy có đúng không?

- Ðúng thì cũng đúng, nhưng tiểu nhân thiệt tình oan uổng, cầu xin đại nhân xử đoán công bằng cho.

Hình đình đại nhân vỗ kỉnh đường một cái chát, nói:

- Ðậu Vĩnh Hàng, mi còn dám nói quanh co hử? Ðại khái nhẹ tay không hỏi việc mi không chịu cung khai, tên cứng đầu này mi quen thói làm giặc mà! Bây đâu, hãy dùng côn kẹp ra đây, kẹp nó cho ta, rồi sẽ hỏi.

Quan nhân nghe truyền dạ ran, ba cây bổng là một tổ ngũ hình, đem bỏ nó ra trước đại đường, thiệt là:

Lòng người như sắt chẳng phải sắt,

Quan pháp như lò đúng là lò.

Ðậu Vĩnh Hàng sợ đến nỗi run rẩy lập cập, nói:

- Ðại nhân, ngài phải xem trời xanh trên đầu chớ!

Lục Bính Văn đùng đùng nổi giận, nói:

- Ðậu Vĩnh Hàng, mi còn dám bảo ta xem trời xanh trên đầu ư? Bản bộ viện xử ngươi oan uổng à? Hãy kẹp nó cho ta!

Quan nhân lập tức đưa Ðậu Vĩnh Hàng vào bàn kẹp, lúc ấy Ðậu Vĩnh Hàng đột nhiên nhớ lại mấy câu nói của Tế Ðiên: “Ấn đường nổi xanh, sắc diện bất chánh, sẽ bị tai bay họa gởi, dè đâu ta bị họa lớn như thế này. Quả nhiên Tế Công trưởng lão là vị Phật sống có tài thấy biết trước! Sự việc đến như thế này, Ðậu Vĩnh Hàng ta mới biết. Nếu ta nghe lời Tế Công sớm trốn khỏi thành Lâm An thì đâu có mắc phải hung họa này!”.

Chưởng hình đem kẹp tới tròng vào hai tay chân của Ðậu Vĩnh Hàng. Lục đại nhân đưa tay ra hiệu, quan nhân nhìn thấy hình phạt tám thành, hai người một người giữ dây, một người kéo, Ðậu Vĩnh Hàng cảm thấy kẹp đau buốt cả xương tủy, lúc đó mới nhớ lại lời Tế Công: - Khi có đại nạn kêu kêu ba tiếng liên tiếp “Tế Công Hòa thượng”, ắt có cứu ứng. Ðậu Vĩnh Hàng lúc đó đau như dao cắt ruột gan, tên xuyên tim phổi, trong miệng bèn cầu khẩn: “Ðệ tử Ðậu Vĩnh Hàng, trước đây không biết Tế Công là Phật sống, hiện nay đệ tử mắc phải đại nạn, Tế Công trưởng lão lão nhân gia thiệt có linh có thánh, xin đến giải cứu đệ tử, đệ tử bây giờ chịu hết nổi rồi!”. Ðậu Vĩnh Hàng trong miệng nói lẩm nhẩm cầu khẩn ba lần liên tiếp, các quan nhân cũng không biết anh ta nói những gì. Lời cầu khẩn chưa xong thì từ trên đại đường nổi lên một trận gió xoáy. Thật là:

Cuồng phong nổi dậy

Xô cây dẹp rừng,

Mặt sông sôi trào,

Biển sông như tung.

Nước réo sục sôi vang ầm ĩ,

Cây khô răng rắc vặn thân mình,

Vực sâu giận dữ tuôn mù khói,

Ðá chạy cát bay đả thương người.

Một trận cuồng phong đó ghê gớm kinh người, trên đại điện xòe tay không thấy ngón, đối diện không thấy người, chỉ nghe tiếng ào ào vang động. Trận gió qua đi, Lục Bính Văn mở mắt ra xem thấy dưới đại đường gãy vỡ lung tung.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 17 May 2012, 10:50 PM | Message # 176
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 169Vương Thắng Tiên thấy sắc động lòng tà
Lục Ngưu Hầu vu trộm thi gian kế
Ðậu Vĩnh Hàng phải đến cửa quan chịu bao điều oan khuất chính là gì vợ hắn quá đẹp mới xảy ra như vậy. Tại thành Lâm An có bốn tên ác bá. Tên thứ nhất là Hoa hoa thái tuế Vương Thắng Tiên, anh em với Tần Thừa tướng; tên thứ hai chính là Phong nguyệt công tử Mã Minh; tên thứ ba chính là Truy mạng quỷ Tần Hằng, con thứ hai của Tần Thừa tướng; tên thứ tư chính là La công tử, có ngại hiệu là Tịnh nhai gia. Hôm đó, Châu thị đang đứng trước cửa mua chỉ thêu, vừa hay gặp Hoa hoa thái tuế Vương Thắng Tiên dẫn theo rất nhiều ác nô cỡi ngựa đi ngang qua ngõ số 4 hẻm Thanh Trúc. Xưa nay Châu thị dung nhan rất đẹp đẽ, thuộc hàng thiên tư quốc sắc. Dù không dồi phấn thoa son, mặc áo vải thô tầm thường nhưng vẫn lộ ra vẻ đẹp ưa nhìn, đáng gọi là đôi mày liễu vút cong, môi nút trái đào, mắt hạnh trữ tình, má đào phơn phớt, gương mặt hoa lê trắng muốt, má nhụy hạnh nõn nà, khác nào Dao Trì tây tử, nguyệt điện Hằng Nga. Vương Thắng Tiên nhìn thấy Châu thị rồi, tâm thần ngơ ngẩn, bèn hỏi thủ hạ:

- Người đàn bà đó là người nhà nào vậy?

Gia nhân là Vương Hoài Trung nói:

- Ðại gia nên về trước đi, để tôi hỏi thăm cho.

Vương Thắng Tiên về đến nhà một lát, Vương Hoài Trung cũng về tới. Vương Thắng Tiên hỏi:

- Mi hỏi thăm tin tức đó chưa?

- Tiểu nhân đã hỏi thăm rồi, mà đại gia hãy dẹp ý nghĩ ấy đi!

- Sao vậy?

- Tiểu nhân hỏi ra người đàn bà đó là vợ của anh hùng đả hổ Hắc diện báo Ðậu Vĩnh Hàng đấy. Tên Ðậu Vĩnh Hàng ấy hai tay có sức mạnh ngàn cân, làm sao có thể cướp vợ hắn được?

- Ối chào! Ta thấy người đàn bà đó thiệt xinh đẹp quá chừng chừng! Ðám thê thiếp hầu hạ ta đây so với nàng ấy thật là lục lục bình thường, cách xa một trời một vực. Ta gặp nàng ấy một lần mà hồn vía như đi đâu mất. Tụi bây ai nghĩ được cách gì đem người đẹp về được đây, ta thưởng cho 500 lượng bạc.

Bọn gia nhân thảy đều lắc đầu, nói:

- Chúng tôi thiệt vô phương.

Vương Thắng Tiên lơ lơ lửng lửng uống nhớ ăn mong, giống như người mất hồn vậy. Hai ba ngày lửng lơ như thế, bỗng gia nhân bẩm báo có quan Kinh doanh điện soái Lục Bính Văn đến thăm. Vương Thắng Tiên nghe nói có đệ tử của mình đến, lật đật bảo người mời vào. Vương Thắng Tiên đang giữ chức Ðại lý tự chánh khanh, tại sao Lục Bính Văn lại bái hắn làm sư phụ? Chỉ vì hắn là anh em với Tần Thừa tướng, Lục Bính Văn có việc gì cần đến Thừa tướng phải nhờ đến hắn giúp đỡ, do đó mới bái hắn làm sư phụ. Hôm nay Vương Thắng Tiên đưa Lục Bính Văn vào thư phòng, Lục Bính Văn chào hỏi sư phụ xong, Vương Thắng Tiên hỏi:

- Hiền khế hôm nay sao rảnh rang thế?

- Hôm nay tôi đặc biệt đến vấn an sư phụ.

- Hai hôm nay ta trúng phải bệnh.

- Sư phụ không được khỏe à? Bệnh gì thế?

- Bệnh này khó nói với hiền khế lắm.

- Sư phụ có chuyện gì khó nói cứ nói, có ngại chi?

- Chẳng giấu gì hiền khế, ngày hôm kia ta cưỡi ngựa đi thăm bạn qua ngõ số 4 hẻm Thanh Trúc, gặp người đàn bà đẹp mê hồn, nàng là vợ của anh hùng đả hổ Hắc diện báo Ðậu Vĩnh Hàng. Từ hôm đó trở về nhà, ta không ngờ mình mắc phải bệnh tương tư đêm nhớ ngày mong mãi. Hiền khế có cách nào rước người đẹp về đây, ta bảo đảm sẽ làm cho hiền khế sớm vượt mấy quan cấp đấy!

- Lão sư đài đã yêu thích, môn sinh phải cố gắng tìm cách làm vừa lòng. Xin sư phụ chờ tin.

Lục Bính Văn nói xong trở về nhà, bàn mưu tính kế giúp Vương Thắng Tiên mãi mà không ra, gia nhân là Lục Trung nói:

- Lão gia muốn làm việc này, tiểu nhân có một chủ ý.

- Lục Trung, nếu việc này mi làm được trót lọt, ta thưởng cho mi 200 lượng bạc.

- Nếu chịu thưởng 200 lượng bạc, tôi sẽ làm cho. Ðậu Vĩnh Hằng này tôi có biết nhưng tôi chưa gặp mặt, còn vợ hắn tôi đã gặp một lần. Thật là người đẹp đẽ vô song! Hắn ta ở nhà của vợ Châu lão đầu. Châu lão đầu là nghĩa phụ của tôi. Một hôm tôi đến nhà vợ chồng nghĩa phụ, vợ chồng Ðậu Vĩnh Hàng đang tính số mạng của hắn, vợ hắn cũng bói cho mình một quẻ. Tôi nhớ ngày sinh của họ là: Ðậu Vĩnh Hàng 28 tuổi, sinh vào giờ tý ngày rằm tháng ba, vợ hắn 24 tuổi, sinh vào giờ mẹo ngày chín tháng hai. Nghĩa mẫu tôi cũng coi một quẻ, tôi cũng coi một quẻ cho nên tôi biết cội nguồi của Ðậu Vĩnh Hàng. Nếu lão gia cho tôi làm sai sự tra ngục, mua chuộc kẻ tặc đạo vu khống Ðậu Vĩnh Hàng, chừng đó lão gia bắt hắn cho vào ngục là hay nhất.

- Ðược, ta sẽ phái ngươi làm quản ngục để lo việc này.

Lục Trung được giao cho chức quản ngục, sớm tối kiểm tra các tội phạm, thấy có hai tên đại đạo, Lục Trung gọi lại hỏi:

- Hai đứa bây tên họ là gì?

- Chúng tôi là hai anh em ruột, tên là Vương Long, Vương Hổ.

- Hai đứa bây bị án gì thế?

- Ở Bạch Sa Cương cướp bạc lương, giết quan áp tải.

- Hai đứa bây bị vụ án này chắc là khó sống quá.

- Chắc là như vậy.

- Trong nhà tụi bây còn có những ai?

- Còn một mẹ già, chúng tôi đều có vợ cả.

- Hai đứa bay tuổi còn nhỏ mà sao dám làm những việc tày đình như thế? Nếu tụi bay chết rồi, trong nhà mẹ già vợ dại phải làm sao? Ai lo cơm áo cho họ?

- Ðến nước này phải chịu thôi, tại tôi đã làm việc nhầm lẫn này!

- Ta thấy các ngươi thật đáng thương, có lòng muốn cứu các ngươi mà không được, vì phương pháp của hoàng thượng không thể sửa được. Hai đứa bay có muốn sống hay không?

- Ai không muốn sống mà lại muốn chết bao giờ? Nếu các ông có cách nào cứu chúng tôi, hai tôi không bao giờ dám quên ơn.

- Ta muốn cứu tụi bay dễ thôi, hai đứa bay phải kéo người khác vào khai làm đầu lĩnh việc này thì tánh mạng tụi bay mới đảm bảo còn sống.

- Vậy thì chúng tôi chụi khai, mà khai ai bây giờ?

- Ta có kẻ thù đang ở ngõ số 4 hẻm Thanh Trúc tên là Hắc diện báo Ðậu Vĩnh Hàng, hai đứa bay ra trước công đường cứ khai ra hắn là kẻ cầm đầu, ta đảm bảo tánh mạng tụi bay sẽ khỏi chết.

- Vậy thì được.

Thương lượng xong, chiều lại lên trước công đường, Vương Long khai:

- Bẩm đại nhân, ở Bạch Sa Cương cướp bạc, giết quan giải lương là do Hắc diện báo Ðậu Vĩnh Hàng cầm đầu, anh ta xếp đặt cả.

Lục Bính Văn đã rõ cả, nhưng vẫn hỏi:

- Mi có nói thiệt không?

- Tiểu nhân không dám nói dối. Hắn hiện ở ngõ số 4 hẻm Thanh Trúc, xin đại nhân cho đòi hắn đến đối chứng.

Lục Bính Văn mới sai Mã Hùng đi bắt ngay Ðậu Vĩnh Hàng điệu về. Hôm nay thượng đường tra hỏi, những điều Vương Long, Vương Hổ nói ra đều do Lục Trung cung cấp trước. Vì vậy Vương Long, Vương Hổ mới kể vanh vách cội nguồi của Ðậu Vĩnh Hàng như vậy. Lục Bính Văn dùng kềm kẹp tra khảo Ðậu Vĩnh Hàng, bỗng nhiên trên đại đường nổi lên một trận quái phong. Trận gió qua đi, xem lại thì thấy côn kẹp bị gãy làm ba khúc hết. Lục Bính Văn kêu đại kêu càn Vương Long, Vương Hổ khai bừa cho Ðậu Vĩnh Hàng, rồi truyền đem Ðậu Vĩnh Hàng đóng trăn trong ngục tối. Vương Long, Vương Hổ vào trong ngục dặn ngục tốt:

- Phải làm cho Ðậu Vĩnh Hàng chết đi thì vụ án của hai ta mới nhẹ được. Chỉ cần hai ta được sống, ắt sẽ có lúc tạ ân trọng hậu.

Lao ngục nói:

- Vâng, anh đừng có lo.

Khi quan nhân đưa Ðậu Vĩnh Hàng xuống ngục, lao đầu mới đưa Ðậu Vĩnh Hàng vào bên trong. Ðậu Vĩnh Hàng nhìn thấy trong nhà có một bàn bát tiên, trên bàn dọn sẵn bốn đĩa thức ăn, có bầu và chén rượu. Lao ngục nói:

- Ðậu hiền đệ, chú uống rượu nhé! Chú không nhận ra tôi sao?

- Tôi thật đang tối mắt, xin hỏi quý danh tôn giá là gì?

- Tôi cũng là người phủ Thường Châu, chúng ta ở cùng phố với nhau, tôi họ Lưu gọi là Lưu Ðắc Lâm. Tôi nhân vì giành mối, dùng tay chém chết người, lại đánh quan trị nhật, hiện nay tôi đang làm chức lao đầu trong ngục. Tôi biết chú bị hàm oan nhưng tôi không thể cứu chú được. Chú hãy yên tâm, tôi không thể để chú bị tội đâu.

Ðậu Vĩnh Hàng chừng đó mới nhớ ra, nói:

- Té ra là Lưu huynh trưởng.

Hai người cùng ngồi uống rượu đàm tâm. Ðậu Vĩnh Hàng may mắn gặp được người bạn cũ nên không bị thọ tội đày ải trong ngục. Lục Bính Văn sau khi đưa Ðậu Vĩnh Hàng vào ngục rồi mới hỏi:

- Lục Trung, mi có cách gì gạt vợ hắn đem đi đưa đến cho Vương đại nhân không?

- Tôi đã có chủ ý.

Nói rồi lập tức kêu tên gia nhân lại, bảo:

- Mi hãy ra ngoài mướn một cỗ kiệu.

Ðoạn kề tai dặn như vầy… như vầy… Tên gia nhân tên là Bạch Tận Trung, gập đầu đi ra mướn một chiếc kiệu nhỏ đi thẳng đến nhà Ðậu Vĩnh Hàng ở ngõ số 4 hẻm Thanh Trúc, gõ cửa. Lúc đó, Châu lão đầu không có ở nhà, Châu lão thái ra mở cửa hỏi tìm ai. Bạch Tận Trung nói:

- Tôi là người của hai đại gia Dương Mãnh, Trần Hiếu sai đến. Hiện tại Ðậu đại gia bị mắc phải việc quan. Dương gia, Trần gia đã đi hỏi tin tức để chạy chọt việc quan cho Ðậu đại gia, lại sợ Ðậu đại nhưng nhưng ở nhà không ai sắn sóc. Nếu đến chiếu cố việc nhà bên này thì lại không có thì giờ đến nha môn chạy chọt cho Ðậu đại gia. Vì thế Dương gia bảo tôi đem kiệu rước Ðậu đại nhưng nhưng đến nhà Trần gia, Dương gia thương lượng.

Châu lão bà nghe nói sợ quá, lật đật chạy vào trong nói:

- Ðậu đại nhưng nhưng ơi, không xong rồi! Ðậu đại gia cũng không biết vì sao lại mắc phải việc quan, đằng Dương gia, Trần gia cho người mang kiệu sang rước, nhưng nhưng có chịu đi hay không?

Châu thị nghe nói chồng mình mắc phải việc quan, hận không hỏi thăm ngay cho ra lẽ như thế nào! Lời tục nói không sai: “Chí thân không gì bằng cha con, gần gũi không ai bằng chồng vợ!”. Nghe nói chồng mắc phải việc quan, lẽ nào lại không động lòng? Châu thị nghe nói Dương Mãnh, Trần Hiếu sai người đến rước, đâu có thể không đi! Lật đật thay áo vải lam quần vải xanh, khóa cửa lại nói với Châu lão bà:

Châu đại nương, xin coi chừng giùm nhé!

- Ðậu đại nhưng nhưng đi đi, hỏi thăm được cũng tốt, chừng Châu lão đầu trở về tôi bảo ông ấy đi hỏi thăm cho rõ ràng rồi đến nhà Dương gia cho nhưng nhưng hay.

Châu thị ra đến bên ngoài còn nói khiêm tốn với Bạch Tận Trung:

- Nhọc lòng chú quá!

Bạch Tận Trung nói:

- Mời đại nhưng nhưng lên kiệu cho.

Châu thị bèn bước lên kiệu, nào ngờ Bạch Tận Trung đi trước dẫn đường, kiệu khiêng lên đi thẳng đến nhà Hoa hoa thái tuế Vương Thắng Tiên ở phường Tần Hòa. Trước lúc đó, Lục Bính Văn đã ngồi kiệu gặp Vương Thắng Tiên nói chuyện ở thư phòng. Lục Bính Văn nói:

- Xin chúc mừng sư phụ! Chuyện môn sinh đã làm trồng làm tréo bắt Ðậu Vĩnh Hàng giam vào ngục về tội ăn cướp, lát nữa đây sẽ đưa người đẹp đến cho sư phụ.

Vương Thắng Tiên nói:

- Việc này hiền khế bỏ biết bao tâm lực! Ta thế nào cũng phải đền bù cho xứng đáng.

Vừa nói tới đó thì có gia nhân bẩm báo người đẹp đã về đưa tới. Vương Thắng Tiên lật đật đi vào trong viện, thấy kiệu vừa để xuống, bèn đi đến bên, đưa tay vèn rèm kiệu xem thử, báo hại Châu thị nhìn thấy vía lên mây.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 17 May 2012, 10:50 PM | Message # 177
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 170Trúng gian kế, lầm vào Hợp Hoan lầu
Nghe tin dữ, tìm thầy chùa Linh Ẩn
Thấy Vương Thắng Tiên vèn rèm kiệu lên xem, Châu thị rất đỗi ngạc nhiên, lật đật hỏi:

- Ơ, đây là đâu vậy?

- Hai người vú em ở một bên chạy lại, nói:

Ðại nhưng nhưng muốn hỏi tôi xin bảo cho biết: Chồng của nàng đã dây vào việc quan, bị nhốt trong ngục rồi. Thái tuế gia chúng tôi đây họ Vương, là anh em với Tần Thừa tướng đương triều, hiện giữ chức Ðại lý tự chánh đường, từ lâu ngưỡng mộ dung nhan xinh đẹp của nhưng nhưng mới đặc biệt rước nhưng nhưng về đây cùng thái gia chúng tôi hảo hợp bách niên giai lão. Hạng người như nhưng nhưng vào đây mặc sức mà hưởng vinh hoa phú quý. So sánh cuộc sống với Ðậu Vĩnh Hàng thật là sang trọng gấp trăm ngàn lần!

Châu thị nghe nói câu đó, khác nào té từ lầu cao muôn trượng, ngồi thuyền trôi trên thác dốc, dù không phải là hàng môn đệ thư hương, Châu thị cũng vốn là con nhà căn bản, giữ đúng lễ nghi, lập tức nổi giận, toàn thân run rẩy, nói:

- Hay cho tên ác bá, mi đã làm quan chức của triều đình, đáng lẽ phải tu phước hành thiện, lại vô cớ mưu đoạt vợ con nhà lành, làm những chuyện thương thiên bại lý như vậy sao? Chồng của ta đã bị ngươi hãm hại rồi, tánh mạng ta đây không còn thiết sống nữa!

Nói rồi đưa tay cào lên mặt mình muốn đập đầu chết. Vương Thắng Tiên nhìn thấy Châu thị là người dung nhan xinh đẹp, tuyệt thế vô song, nay lại tự hủy hoại như thế, nên lật đật kêu vú em áp lại ngăn cản, rồi kéo vào lầu Hợp Hoan khuyên giải. Vú em nắm chặt tay Châu thị lại trói ghịt ra sau lưng. Châu thị thân thể vốn yếu đuối, đâu thể vùng vẫy được, các vú em khiêng Châu thị vào trong Hợp Hoan lầu ở hoa viên, rồi cho bốn năm người lanh lợi theo khuyên giải. Châu thị buột miệng mắng thậm tệ. Các vú em luân phiên nhau mỗi người nói một câu làm Châu thị tức giận mặt mày đổi sắc nói:

- Nhà ai mà không có vợ trẻ, con gái lớn? Vú em các ngươi tuổi cũng không còn nhỏ nữa, đáng lẽ phải nói những lời đức hạnh, các ngươi muốn làm đẹp lòng tên ác bá nên thấy ở đâu có vợ trẻ gái lớn thì đưa đến cho tên ác bá thành thân để hưởng phước phải không?

Các vú em nghe nói, đáp:

- Ðại nương tử, nàng đừng mắng nhiếc chúng tôi như vậy. Thái gia bảo chúng tôi đến khuyên nàng, chúng tôi cũng thấy là phải! Nếu nàng không chịu nghe, chọc giận đến thái gia, nàng bị ăn một trận đòn roi ngựa chừng đó nàng cũng chịu thôi; còn nếu nàng có bị đánh chết thì đem thây vùi ở trong hoa viên, nàng cũng bị chết uổng thôi, ai sẽ báo cừu cho nàng?

- Ta tình nguyện chết, các ngươi đừng nói gì nữa!

Lại nói về Châu lão bà, thấy vợ Ðậu Vĩnh Hàng đi rồi, bèn đóng cửa lại, giây lát Châu lão đầu uống trà trở về, Châu lão bà nói:

- Ông về đúng lúc, Ðậu đại gia ở cùng phố chúng ta mắc phải việc quan rồi. Hồi nãy bên Trần gia và Dương gia sai người đem kiệu rước Ðậu nhưng nhưng đi, cũng không biết Ðậu đại gia tại sao lại mắc việc quan như thế.

Châu lão đầu nghe nói, ngạc nhiên hỏi:

- Trần gia Dương gia đích thân đến rước phải không?

- Không phải! Chỉ sai một gia nhân đến rước.

- Ðã không phải là Trần gia, Dương gia đích thân đến đón, bà đáng lẽ không cho đi mới phải! Ở thành Lâm An có bốn tên ác bá thường thường bày mưu gạt gẫm phụ nữ nhà lành. Thảng như Ðậu đại nhưng nhưng bị vào tròng của chúng, lại tuổi nhỏ, chúng ta sẽ thưa kiện ai đây? Bà già từng tuổi này mà không biết thận trọng gì cả!

- Tôi nghĩ rằng trước sự việc này, ông đến nhà Trần gia, Dương gia hỏi thăm thử xem!

Châu lão đầu lật đật đến nhà Dương Mãnh, Trần Hiếu gõ cửa. Hai người này nhà ở cùng một cửa, Dương Mãnh ở phía trước, Trần Hiếu ở phía sau. Dương Mãnh, Trần Hiếu đang ngồi nói chuyện bỗng nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, hai người mở cửa, ra xem thì là Châu lão đầu. Trần Hiếu hỏi:

- Châu lão trượng, đến đây có việc gì thế?

- Tôi đến đây hỏi xem hiện tại Ðậu Vĩnh Hàng tại sao lại đến cửa quan?

- Chúng tôi không biết.

- Hai vị không biết à? Chao ôi, thế thì không xong rồi!

Châu lão đầu rên lên một tiếng rồi ngã ngang xuống đất, báo hại Dương Mãnh, Trần Hiếu sợ hết hồn, ráp lại đỡ Châu lão đầu lên. Dương Mãnh, Trần Hiếu nói:

- Lão trượng! Có việc gì thủng thẳng hãy nói, tại sao mà gấp rút quá vậy?

Một hồi lâu, Châu lão đầu tỉnh lạI, từ từ bớt mệt. Trần Hiếu nói:

- Lão trượng không cần phải gấp, từ từ rồi nói.

Châu lão đầu mới nói:

- Hỗi nãy tôi trở về nhà, nghe vợ tôi nói: Lúc ông đi uống trà không có ở nhà, có người mang kiệu tới, bảo rằng do hai vị sai đến, cho biết Ðậu đại gia bị phải lên quan, muốn rước Ðậu đại nhưng nhưng đi, và họ rước đi rồi! Khi tôi trở về nói với vợ tôi rằng: - Không phải hai vị đích thân đi rước, tại sao không cản Ðậu đại nhưng nhưng lại đừng cho đi? Tôi e sợ có điều gì không hay trong đó. Quả nhiên hai vị đây không biết, việc đó sẽ ra sao? Cũng không biết người ta khiêng Ðậu đại nhưng nhưng đi đâu.

Dương Mãnh, Trần Hiếu nghe vậy cũng ngạc nhiên, nói:

- Châu lão trượng đừng nên quá gấp! Xin hãy trở về trước đi, để chúng tôi hỏi thử xem.

Châu lão đầu không còn cách gì hơn bèn cáo từ trở về. Trần Hiếu nói:

- Dương hiền đệ, chúng ta hãy đi hỏi thăm thử Ðậu Vĩnh Hàng vì sao lại mắc kẹt ở nha môn như vậy? Trước việc này chúng ta đâu có thể làm ngơ! Ðậu Vĩnh Hàng đã nhờ anh em ta giúp đỡ, nếu anh ta có bề gì thì chúng ta có lỗi với Thiết đầu thái tuế Châu Khôn đấy! Tốt hơn hết, anh em chúng ta nên đi tìm Tế Công cầu xin lão nhân gia tính toán giùm.

- Phải đấy!

Dương Mãnh tán đồng rồi cùng thay đổi y phục bước ra khỏi nhà định đi đến chùa Linh Ẩn tìm Tế Ðiên. Ðang đi tới trước, thấy đàng kia đi lại một người đầu đội mũ lông có dải, mặc áo chẽn xanh, lưng thắt dây da to bản, mang khoái hài xanh, da mặt hơi vàng, mày to mắt lớn, râu hùm hàm én. Dương Mãnh, Trần Hiếu nhìn ra chính là đại Ban đầu ở phủ Kinh doanh điện soái. Người này họ Bạch tên Bình. Dương Mãnh, Trần Hiếu hỏi:

- Bạch Ban đầu đi đâu vậy?

- A, té ra là Dương gia, Trần gia, tôi đang muốn kiếm hai vị đây! Hôm nay trong lòng có chút bực bội, ba chúng ta cùng kéo nhau đi uống rượu nhé!

Dương Mãnh, Trần Hiếu nghĩ: “Càng hay! Ðang muốn hỏi thăm tin tức kẹt ở nha môn của Ðậu Vĩnh Hàng có thể hỏi ở Bạch đầu này”. Ba người cùng lên một tửu lầu. Phổ ky dòm lại đều là người quen, mới hỏi:

- Dương gia, Trần gia, Bạch gia, hôm nay sao quý vị gặp nhau một chỗ được như vậy? Ba vị uống rượu nào né?

Bạch Bình nói:

- Chú cứ đem cho ta 100 hồ rượu, thức nhắm thì để chúng ta tuỳ tiện gọi sau.

Trần Hiếu hỏi:

- Bạch đầu này, có chuyện gì mà kêu nhiều dữ vậy? Uống tới đâu kêu tới đó không được sao?

- Tôi xin nói cho hai vị biết, tôi chẳng muốn nói quanh co, hôm nay chúng ta say khướt một bữa rồi đem nỗi bực dọc trong lòng bày tỏ cho các anh này hay.

- Chuyện gì mà bực dọc dữ thế?

- Ôi! Ðừng nhắc nữa! Chúng tôi làm đương sai trong sáu cánh cửa, đại khái có danh phận đôi chút, hai anh cũng đã nghe rồi, chẳng luận là vụ án khó cách mấy chúng tôi bắt tay vào là ra ngay.

- Những việc tài chính đó, chúng tôi đã biết rồi.

Hiện tại vụ án như vầy ở trước mắt tôi mà tôi không thể biện được. Trái lại kêu Mã Hùng, thằng thủ hạ của tôi đi biện án. Ngày xưa Mã Hùng là tiểu phổ ky của thủ hạ tôi, bây giờ nó lại ở trên tôi.

Dương Mãnh, Trần Hiếu hỏi:

- Kêu hắn đi biện án gì?

- Ðó là vụ án ở Bạch Sa Cương, chặn đường cướp bạc, giết chết quan giải lương, thủ phạm là Ðậu Vĩnh Hàng ở ngõ số 4 tại hẻm Thanh Trúc. Tôi không hiểu sao mà kêu Mã Hùng đi biện vụ án này… Khi sự thật phơi bày, Hình đình đại nhân thưởng cho hắn 200 lượng bạc. Vụ án này so ra tôi lép vế hơn hắn rồi đấy.

Dương Mãnh, Trần Hiếu nghe nói Ðậu Vĩnh Hàng mắc phải việc quan như vậy, trong lòng lo lắng, hỏi:

- Sao biết Ðậu Vĩnh Hàng làm việc đó?

- Có Vương Long, Vương Hổ khai ra anh ta.

- Thế thì phải rồi, Bạch đại ca đối với việc này cũng không nên phiền muộn làm chi. Trường giang sóng sau xô sóng trước, bọn mới thay người cũ, huynh trưởng bao năm đã nổi danh rồi, cũng để cho ngườI khác mở mặt mở mày với chớ!

- Bây giờ một hơi cạn sạch bầu rượu nè!

Giây lát, Bạch đầu say mèm nằm gục tại bàn. Dương Mãnh, Trần Hiếu dặn phổ ky:

- Hãy đưa Bạch đầu sang nằm ở một nhã phòng, săn sóc cẩn thận! Chúng ta sẽ trở lại một lát sau.

- Vâng, phổ ky đáp.

Dương Mãnh, Trần Hiếu mới xuống lầu rủ nhau đi tìm Tế Công. Trần Hiếu nói:

- Dương hiều đệ, chú nghe thấy Ðậu Vĩnh Hàng mắc phải việc quan rồi chớ? Theo tôi thấy thì Ðậu hiều đệ quyết không làm việc thương luân bại lý này được. Ðây chắc là mua chuộc bọn cướp khai quáng cho anh ta; còn không biết Ðậu đại nhưng nhưng ai gạt rước đi đâu mất.

- Không gấp chi, tôi có chủ ý.

- Chú có chủ ý gì vậy?

- Chúng ta trở về nhà cắp dao theo đến phủ Kinh doanh điện soái, gặp một người giết một người, gặp hai người giết cả hai, phá ngục cướp lao cứu Ðậu hiền đệ, lại tìm vợ của Ðậu hiền đệ cứu luôn. Chúng ta chiếm một hòn núi lập sơn trại, xưng làm đại vương chẳng ổn lắm sao?

- Chú ăn nói bậy bạ không à! Tại thành Lâm An này, nội quân hộ thành cũng đã mấy mươi người rồi. Một khi chúng ta tạo phản thì ba bước một quan sảnh, năm bước một đồn trại, họ truyền tin nhau, phút chốc quân hộ thành ập đến, hai ta đành chịu trói thôi. Hơn nữa, mỗi chúng ta đều có gia quyến, đâu thể bỏ chạy một mình được.

- Ðem cả gia quyến đi luôn.

- Thôi, chú đừng nói nữa, rủi có quan nhân nào nghe thấy, chưa chi chú bị bắt trước rồi.

Hai người nói đến đó, may mắn trên đường không có ai nghe thấy! Ði tới trước không xa lắm, họ thấy đầu kia đi lại một người, chân bước cao bước thấp, miệng nói lảm nhảm, dáng của người say rượu. Dương Mãnh, Trần Hiếu thấy là người quen. Người ấy nói:

- Dương gia, Trần gia, hai vị hiền đệ đừng đi. Chúng ta vào đây uống rượu nhé!

Hai người gập đầu ưng thuận.

Muốn đi tìm vợ của Ðậu Vĩnh Hàng phải hỏi người này.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 17 May 2012, 10:50 PM | Message # 178
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 171Gặp bạn cũ dò được tin xác thực
Thấy nghĩa đệ nghe thuật chuyện bị hạiDương Mãnh ra khỏi quán rượu không xa, gặp một người say rượu. Người này họ Hoàng tên Trung, là trưởng tùy lộ của quan, mấy năm trước đã theo hai quan Tri phủ đi trấn nhậm ở ngoài, trong tay có mấy đồng tiền đều tiên sạch cả. Người này tính tình thẳng thắn, lại hay kết giao, có bao nhiêu tiền bạc đều giao hết cho bạn. Hiện tại do giới thiệu của chủ cũ, anh ta được tiến cử giữ chức quản gia cho Hoa hoa thái tuế Vương Thắng Tiên. Anh ta ở thành Lâm An giao thiệp rất nhiều bạn bè, trên từ các phú hộ thân hào, buôn bán lớn nhỏ, dưới đến kẻ ăn xin nơi đường phố anh ta đều quen biết; với Dương Mãnh, Trần Hiếu, anh ta cũng có quan lại.

Hôm nay gặp Dương Mãnh, Trần Hiếu, Hoàng Trung nói:

- Hai vị đi uống rượu với tôi nhé! Hồi nãy tôi ngồi uống rượu một mình cả buổi chẳng thấy thú vị gì hết, trong lòng tôi đang có rất nhiều điều phiền muộn không tiện nói ra. Anh em chúng ta thường hay uống đua, hôm nay lại uống nữa nhé!

Dương Mãnh, Trần Hiếu tuy trong lòng đang có việc lo nhưng không tiện khước từ, nên cùng Hoàng Trung trở lại tửu lầu cũ. Phổ ky nhìn thấy, nói:

- Mới đưa Bạch Bình sang nằm ngủ ở nhã phòng đây, bây giờ hai vị này lại đưa một con ma men tới nữa!

Ba người ngồi xuống, phổ ky lau dọn bàn ghế, Hoàng Trung kêu:

Ðem cho ta 300 bầu rượu. Phổ ky nghe nói nghĩ thầm: “Cái này thiệt là quá lắm! Vừa rồi Bạch đầu kêu 100 bầu rượu, vị này lại kêu 300 bầu”. Tuy nghĩ như thế nhưng phổ ky cũng lật đật nói:

- Có, có chứ! Ông cứ uống từ từ đi, rượu hiện có sẵn nhưng không đủ bình, ông uống tớI đâu sẽ rót tới đó.

- Hoàng đại ca mắc mớ gì kêu tới 300 bầu lận? Hai tôi vừa mới uống cả buổi đây này.

- Hôm nay chúng mình cùng uống với nhau một bữa, ngày mai chắc sẽ không gặp tôi đâu.

- Huynh trưởng nói câu đó là có ý gì?

- Trên dương thế nhân gian này sẽ không có tôi rồi, tôi không muốn sống nữa.

- Huynh trưởng bị ai hiếp đáp? Hay có việc gì quá bực tức? Chỉ cần nói cho tôi biết. Hai anh em tôi lo cho, thay mặt huynh trưởng tính với họ. Bình thường chúng ta là tri kỷ mà.

Hai vị không cần phải lo, mà lo cũng không được đâu. Tôi bực bội quá rồi! Ngày xưa tôi theo quan đi phó nhậm bên ngoài, kiếm nhiều kiếm ít, cũng không có gì phải lo. Bây giờ ông chủ cũ của tôi tiến cử tôi vô làm việc trong nhà Ðại lý tự chánh khanh Hoa hoa thái tuế Vương Thắng Tiên, tôi tức muốn bể bụng. Tôi là người dễ giận mà gặp tên tiểu tử Vương Thắng Tiên lại càng đáng ghét. Hắn thân làm quan lớn, lại là em của Thừa tướng mà không biết tự lượng, toàn làm những việc thương thiên bại lý không thôi. Hôm nay vô cớ vu oan giá họa cho Ðậu Vĩnh Hàng người dân lương thiện là giặp cướp rồi giam vào ngục, lại gạt bắt vợ của Ðậu Vĩnh Hàng đưa về nhà hắn. Người đàn bà ấy thật là trung trinh tiết phụ, khi xuống kiệu thấy mình bị gạt, cất tiếng chửi toáng lên. Vương Thắng Tiên kêu các vú em trói nàng ta lại, khiêng bỏ trong lầu Hợp Hoan, cho các vú em theo dỗ dành để chịu thành thân với hắn. Tôi thấy việc đó chịu không được! Tôi nghĩ ra rằng, mình đây sống một thân một mình, không con không cái, trăm năm rồi cũng xuống lỗ thôi. Tối nay tôi đi mua một con dao, đến lầu Hợp Hoan giết tiểu tử Vương Thắng Tiên đi để trừ hại cho mọi người rồi tôi cắt cổ tự vẫn luôn. Tôi đây trên không còn cha mẹ, dưới không có vợ con bận bịu, tôi chết đi mà danh tiếng vẫn còn, có lẽ vẫn hơn không.

Dương Mãnh, Trần Hiếu mừng thầm vì biết Châu thị hạ lạc nơi nào. Hoàng Trung lúc này uống đã say mèm, nói chuyện đã líu lưỡi, ngã ngang xuống đất bất tỉnh nhân sự, Dương Mãnh, Trần Hiếu kêu phổ ky:

- Ðem vị này cho nghỉ tạm ở nhã phòng giây lát cho tỉnh rượu. Chúng ta đi lo chút việc, một lát sẽ trở lại.

Phổ ky nói:

- Dương gia, Trần gia, đừng đưa thêm một ma men nào đến nữa nhé! Tiệm chúng tôi có bốn nhã phòng, hai vị vừa rồi chiếm hết hai phòng, có thêm hai vị nữa chúng tôi hết buôn bán được!

- Xin cảm phiền giùm, giây lát chúng tôi sẽ trở lại tính tiền rượu khá khá cho mà.

Nói rồi hai người xuống lầu. Trần Hiếu nói:

- Dương hiền đệ, chắc chắn vợ của Ðậu hiền đệ bị Hoa hoa thái tuế Vương Thắng Tiên gạt bắt đi. Thảng như vợ của Ðậu hiền đệ bị ác cưỡng gian, chúng ta có lỗi với Thiết đầu thái tuế Châu Khôn lắm đó nghe!

- Theo tôi, chúng ta về nhà cắp dao cướp ngục, cứu Ðậu Vĩnh Hàng ra. Ba chúng ta nhất tề kéo đến nhà Hoa hoa thái tuế Vương Thắng Tiên giết thằng chó đẻ đó cứu Châu thị ra. Cả ba chúng ta cùng chạy đi là tốt nhất.

- Chú đừng nói bậy ngoài đường mà mang họa vào thân đấy! Thôi, chú đừng nói nữa!

Nói rồi kéo nhau ra cửa Tiền Ðường. Vừa ra cửa Tiền Ðường thấy một người đằng kia đi lại. Người này mình cao chín thước, tam đình nở rộng, đầu đội mũ vải xanh, mình mặc tiễn tụ bào bằng đoạn màu trắng, lưng buộc dây loan đái, mang giày đế mỏng để lộ đôi vớ anh hùng màu đen, mặt như lọ chảo, mày ta mắt lộ, đúng là bậc thiếu niên anh hùng. Người này tay trái xách một bao đại bát kiện, tay mặt cầm một bao đệm đựng thổ sản. Dương Mãnh nhìn kỹ chẳng phải người nào xa lạ chính là Bắc lộ tiêu đầu Châu Khôn. Châu Khôn bảo tiêu từ Bắc lộ đi qua đường này, khi cách thành Lâm Anh chừng hơn 20 dặm, Châu Khôn bảo thủ hạ áp tải đi trước, còn phần mình cầm một bao đồ thổ sản, lại mua thêm một bao đệm đồ điểm tâm, định đến thành Lâm An thăm chị và anh rể, sẵn dịp thăm Dương Mãnh, Trần Hiếu luôn. Nào ngờ mới đến cửa Tiền Ðường, hai bên gặp nhau, Châu Khôn vội bước tới thi lễ, nói:

- Trần đại ca, Dương đại ca, mạnh giỏi luôn nhỉ? Lúc trước anh chị tôi đến kinh đô, cầm phong thơ của tôi gởi cho hai anh nhờ giúp đỡ chiếu cố giùm. Hiện giờ anh chị tôi ở đâu? Xin hai anh chỉ giúp để tôi đến thăm họ. Lát nữa đây chắc chắn tôi sẽ đến thỉnh an hai anh.

Trần Hiếu còn đương trù trừ chưa biết trả lời thế nào cho phải, Dương Mãnh vốn tính thật thà, nói:

- Châu hiền đệ, chú đến đây thì hay quá! Hay đứa tôi định cướp ngục phá lao mà còn thiếu người. Chú tới rồi thì giúp chúng tôi một tay.

Trần Hiếu lật đật bước tới xô Dương Mãnh qua một bên, nói:

- Chú điên rồi à?

Châu Khôn nghe nói, ngạc nhiên hỏi dồn:

- Thưa hai vị huynn trưởng, lại có việc gì xảy ra thế?

Dương Mãnh nói:

- Hai đứa tôi đang khó nghĩ vì việc anh rễ và chị của chú bị nạn đây! Ðậu Vĩnh Hàng bị người ta gán ghép cho tội trộm cướp bắt bỏ vào ngục rồi; còn chị của cậu bị em của Tần Thừa tướng là quan Ðại lý tự chánh khanh Hoa hoa thái tuế Vương Thắng Tiên gạt cướp đem đi bỏ trong lầu Hợp Hoan ép thành thân với hắn. Không biết phải làm sao đây?

Châu Khôn nghe nói hét lên một tiếng, ném bổng hai bao đệm đi mất. Bao đệm điểm tâm bay tuốt vào nhà của hai vợ chồng già kiếm sống qua ngày. Bà già nói: - Thèm ăn đại bát kiện quá! Ông già nói: - Bà thấy đó, nhà ta cả đến củi còn không có, bà ăn đại bát kiện nấu nhừ, làm gì có tiền mà mua cho! Mới nói câu đó vừa xong thì nghe xoạt một tiếng, từ nửa lừng trời rớt xuống một bao đệm, lượm mở ra xem thì lại là bát kiện, bà già nói: - Ðây là trời còn thương mình, ban cho món điểm tâm, mình thiệt là có phước quá! Ðại khái là còn có mấy năm hưởng phước. Ông già nói: - Cái này mới thiệt là kỳ! Hai vợ chồng già vui mừng vô kể.

Còn bao thổ sản kia rơi sang một nhà khác. Nhà này hai vợ chồng nhỏ sống qua ngày, người chồng không có ở nhà, người vợ lại không chịu an phận, thường bên cửa trau tria, hấp dẫn bọn trai nhỏ tuổi. Hôm nay thấy bao đồ bay đến, cô ta nghĩ rằng: “Ðây chắc là hai anh em nhà cách vách thảy cho ta. Hôm qua hắn cùng ta đá lông nheo, chắc chắn là của ta rồi!”. Chuyện cô nàng nghĩ bậy bạ không cần nhắc tới.

Thiết đầu thái tuế Châu Khôn nghe nói anh rể mình bị phải việc quan, còn chị mình bị người ta gạt đưa đi, đâu có lý nào không động tâm? Lúc đó lửa giận ngút ngàn, giống như trặc chân từ lầu cao muôn trượng, ngồi thuyền đổ thác sông Dương Tử, ném hai bao đồ xong cất bước chạy đi. Ðến cửa Tiền Ðường, muốn kiếm nhà của Hoa hoa thái tuế Vương Thắng Tiên, gặp một giết một, gặp hai giết cả hai, dao bằm kiếm đâm chết hết, cứu chị mình mới nguôi cơn giận này. Ðang chạy tới trước, hai mắt long sòng sọc, bỗng Châu Khôn nhớ lại tự kêu rồi trách thầm: “Châu Khôn ơi là Châu Khôn! Sao mi làm việc hồ đồ quá vậy? Trời không mây làm sao có mưa, trong tay không dao làm sao giết người? Mình không mang theo binh khí, phải đi mua một con dao rồi hãy đi”.

Nghĩ rồi bèn đi tới trước, thấy trước mắt có một tiệm bán dao, Châu Khôn bước nhanh tới hỏi:

- Chưởng quỹ này, có dao tốt không?

Chưởng quỹ thấy Châu Khôn mắt long sòng sọc, mới hỏi:

- Ông mua dao làm chi?

- Vậy ông bán dao làm chi?

- Tôi bán dao để làm binh khí!

- Tôi cũng mua dao để làm binh khí, ông lấy cho tôi thứ rèn bằng thép. Dao càng bén càng tốt, một dao một đứa, giết người không phí sức nhé!

- Không có.

Châu Khôn đảo mắt nhìn quanh, nói:

- Ông dám nói không có à? Ðể tôi tự tìm ra, lấy ông làm vật khai đao nhé!

Chưởng quỹ sợ quá, lật đật nói:

- Có có có, đại gia đừng nóng, để tôi tìm cho.

- Mau lấy ra cho tôi, chỉ cần dao tốt, chẳng sợ chi tiền.

Chưởng quỹ lật đật vào bên trong xách ra một cây dao thuần thép. Châu Khôn nhìn thấy, hỏi:

- Còn có loại nào tốt hơn không?

- Cái này là thượng hạng rồi. Dao này có thể chém đinh chặt sắt như không. Không có con dao nào tốt hơn nó nữa đâu.

Châu Khôn nhìn thấy quả nhiên rất tốt, mới hỏi chưởng quỹ:

- Giá bao nhiêu tiền?

- Phải bốn lượng mới bán.

Châu Khôn không trả giá thò tay vào túi rút ra một nắm bạc vụn đưa cho chưởng quỹ đi cân lấy. Chưởng quỹ đi thâu bạc rồi, Châu Khôn xách dao đi ra, nhưng rồi lại nghĩ thầm: “Ta cũng không biết nhà của Hoa hoa thái tuế Vương Thắng Tiên ác bá ở chỗ nào, mặt có sắc giận mà hỏi thăm, người ta sẽ tố cáo ta mất. Còn cầm dao đi cùng đường như vậy không phải là việc bình thường. Chi bằng trước hết giấu dao đi ngầm mang theo, định thần lại rồi sẽ hỏi người ta”. Nghĩ rồi kiếm chỗ nghỉ ngơi tinh thần định tĩnh lại. Trời cũng đã sụp tối, Châu Khôn gặp người đi đường bèn hỏi:

- Xin anh cho hỏi, nhà của quan Ðại lý tự chánh khanh Hoa hoa thái tuế Vương Thắng Tiên ở chỗ nào?

- Từ đây đi thẵng về phía Bắc đường có một tòa miếu đường đã Lang Hổ miếu, từ trước miếu này đi thẳng về phía Tây, đó là phường Tần Hòa. Cổng lớn đầu tiên là phủ Thừa tướng, cách đó mười mấy cổng về phía Tây có một tòa nhà lớn, đó là nhà của Hoa hoa thái tuế Vương Thắng Tiên.

Châu Khôn hỏi thăm đã rõ, tức thì đi thẳng đến phường Tần Hòa, muốn tìm nhà Vương Thắng Tiên giết cả gia quyến.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 17 May 2012, 10:51 PM | Message # 179
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 172Lầu Hợp Hoan, chị em đều bị khổn
Ðường Phụng Sơn, thấy trò định kỳ mưu
Thiết đầu thái tuế Châu Khôn đã hỏi đường xong bèn theo đường lớn đi về phía Bắc, quả nhiên thấy một tòa Lang Hổ miếu, đi qua phía Tây mười mấy cổng nữa quả nhiên có cổng lớn ở phía Bắc đường. Ngoài cổng để sẵn một kiệu lớn với vài người tùng nhân và ngựa. Phía trong cửa treo đèn lớn, rất nhiều sai quan kiệu phu đang đứng chầu chực. Nguyên hôm nay quan Kinh doanh điện soái Lục Bính Văn không đi chầu, đến chúc mừng Vương Thắng Tiên. Thầy trò đang uống rượu mừng ở khách sảnh. Vương Thắng Tiên định hôm nay say khướt một bữa, tối lại động phòng hoa chúc với người đẹp. Châu Khôn từ ngoài đi vào cổng, gia nhân hỏi:

- Tìm ai vậy?

- Có phải đây là nhà của Hoa hoa thái tuế Vương Thắng Tiên không?

- Bộ muốn phản hả? Ðây là nhà của Vương đại nhân đấy.

Châu Khôn nghe nói là nhà của Vương Thắng Tiên liền rút dao ra nhắm ngay tên gia nhân lia một nhát, đầu rơi long lóc xuống đất ngay. Gia nhân nhốn nháo cả lên. Châu Khôn xách dao chém loạn đả, đi thẳng vào nhà gặp ai chém nấy, giết một loạt mười mấy người. Châu Khôn mới nghĩ thầm: “Viện này quá lớn, không biết chị mình ở đâu, phải cứu chị mình ra gấp mới được!”. Nghĩ rồi bèn níu một tên gia nhân, kề dao hỏi:

- Ta hỏi mi nè, người đàn bà là Châu thị bị Vương Thắng Tiên gạt đem về đây hiện đang ở đâu? Mi nói thật cho ta biết, ta không giết mi.

Tên gia nhân sợ quá, run lập cập nói:

- Xin đại thái gia tha mạng, tôi xin nói: Ra cửa ngách phía Tây, xuyên qua một tầng viện, qua phía Bắc là hoa viên, người ấy ở trên lầu của năm gian Hợp Hoan lầu ấy.

Châu Khôn nghe xong giết luôn tên gia nhân rồi đi thẳng qua cửa ngách phía Tây, xuyên qua một tòa viện, quả nhiên có một hoa viên, thấy phía Bắc có một tòa lâu đài năm gian, ánh đèn sáng trưng, bóng người thấp thoáng. Châu Khôn bước lên thang lầu xem thấy chị mình là Châu thị bị trói ghịt cánh khuỷu, bốn người vú em đang theo khuyên giải. Châu Khôn rút dao ra giết hết bốn người vú em đó rồi kêu:

- Chị ơi, chạy đi với em!

Châu Khôn chạy tới cắt dây trói cho chị. Bấy giờ nghe dưới lầu có tiếng ồn ào và hô lớn:

- Bắt nó, đừng để chạy thoát!

Châu thị thấy tình hình ấy, bèn nói:

- Em ơi, hãy đưa dao đây cho chị cắt cổ mình cho rồi, còn em hãy trốn nhanh lên.

- Chị ơi, chị không nên chết như vậy, để em cõng chị hay nhé!

- Em ơi, hãy dòm bên ngoài xem, người ta vây chặt cả rồi. Em hãy tìm cách đi. Chị nhất định không để lọt vào tay tên ác bá. Em nếu không trốn, cả đến em hắn cũng không tha.

- Chị ơi, đừng chết!

Lại nhìn xuống lầu thấy người ta đông nghẹt dưới lầu, thấy đèn đuốc sáng rực như ban ngày, mỗi người đều cầm dao gậy kiếm kích. Nguyên khi Châu Khôn tiến vào cửa giết người thì có người báo cho Vương Thắng Tiên hay. Vương Thắng Tiên truyền lệnh kêu bọn gia đinh coi nhà hộ viện, tất cả độ hơn 100 người cùng áp tới vây chặt Hợp Hoan lầu. Châu Khôn thấy trên lầu có một cây gài cửa bèn rút ra, đứng ở cửa lầu, nói:

- Ai không sợ chết thì lên đây.

Mọi người chỉ hò hét chứ không ai dám lên lầu. Vương Thắng Tiên cùng Lục Bính Văn cũng đến hoa viên xem, có rất nhiều người cùng vây quanh bảo vệ Vương Thắng Tiên ra lệnh:

- Ai bắt được hung thủ, ta thưởng cho 200 lượng bạc.

Người ta vì tham tiền mà chết, chim bởi tham ăn mà tiêu đời. Nghe mấy câu nói đó, những người có gan lớn thì xông lên trước. Vừa lên ba bốn bậc thang thì bị Châu Khôn điểm cho một côn tét đầu rớt xuống. Trong đám hộ viện có hai anh em cùng thương lượng:

- Anh em ta một người lên thang lầu, một người bò ở lan can, để cho anh ta hai đầu phó không được.

Châu Khôn có chủ ý, thấy một người bò lên lan can chạy đến bên cửa sổ, một người chạy lên thang lầu. Châu Khôn đánh người lên thang lầu trước, rồi chạy lại giáng lên thiên linh cái của người bò lan can một côn rớt xuống lầu.

Ai nấy chỉ hò hét mà không dám tiến lên lầu. Châu Khôn hét lớn:

- Ai dám đến cản trở đại thái tuế hử?

Các gia đinh nghe nói nhao nhao lên:

- Ðại thái tuế này lợi hại thật!

Trước tình hình đó, bên ngoài có tiếng ồn ào vang lên, vô số quan binh kéo đến. Nguyên Lục Bính Văn đã truyền lệnh cho 2 viên quan và 500 lính của nha môn, các quan chức bộ thành, thủ doanh, hai doanh lục bộ đều kéo đến bắt giặc. Mọi người kéo đến tính ra đến cả ngàn quân binh nha dịch, mỗi người cầm lồng đèn, thương dài dao lớn, kiếm ngắn búa to vây chặt bốn phía lầu Hợp Hoan, nước chảy không lọt. Ai nấy cũng chỉ hò hét lấy oai chứ không dám xông lên. Có người nói:

- Nhị ca, anh tiến lên phía này đi!

- Tôi đương làm quân sai, người kia nói, mỗi tháng trừ tiền đậu hủ còn lại ít tiền liều mạng không xong. Anh có tham công thì anh lên lầu đi. Anh thấy vị thái tuế kia không, tay cầm con dao sang quắc, lại còn cây gài cửa nữa, ai không sợ chết cứ nhào lên.

Mọi người tuy vây chặt, nhưng không ai dám tiến lên. Châu Khôn cũng gấp như lửa đốt, xuống không được làm sao cứu chị đi? Ðương lúc nguy cấp ấy, nghe bên ngoài có tiếng hét lớn:

- Các ngươi tránh đường, Thiên vương tới đây!

Một người mình cao chín thước, mặt xanh râu đỏ, trong tay cầm một cây côn sắt, từ phía sau quan binh đánh nhào tới. Những quan binh này ai cự là chết, chống lại là tiêu đời. Người đó đi tới đâu, máu rơi xương đứt thịt nát tới đó. Quan binh nhốn nháo cả lên, la:

- Thiên vương lợi hại thật!

Mọi người nhất tề dạt ra hai bên. Vị Thiên vương ấy mở một đường máu thẳng tới cầu thang Hợp Hoan lầu. Châu Khôn nhìn thấy trên mặt người này thoa chàm xanh, mang râu đỏ, lật đật hỏi:

- Anh là ai?

- Châu hiền đệ, người ấy đáp, ta đây mà!

Châu Khôn nghe tiếng quen, nhưng không nhận ra, lại hỏi:

- Ai vậy kìa?

Vào bên trong sẽ nói.

Vị Thiên vương mới đến là ai vậy? Nguyên sau khi Châu Khôn chia tay với Dương Mãnh, Trần Hiếu, hai người này không có cách nào cản Châu Khôn được, bèn đi đến chùa Linh Ẩn. Ðến cổng chùa, Trần Hiếu nói lời chào hỏi xong, ông thầy giữ cửa hỏi:

- Quí vị tìm ai?

Dương Mãnh, Trần Hiếu hỏi:

- Tế Công có ở nhà không?

- Hai vị tìm Tế Công à?

- Vâng.

- Thôi, đừng nhắc tới thì hơn. Ông Tế Ðiên này thiệt đáng giận! Sáng thức dậy đi mấy cả ngày, tới chừng chùa đóng cửa bỏ ông ta ở ngoài mà không được. Nhìn xuống núi xa 2 dặm không thấy ông ta đâu, tôi tính đóng cửa chùa lại ông ta không thể nào lên kịp, nào ngờ mới vừa đóng cửa ông ta thò một chân vào nói đừng đóng, còn tôi đây mà! Ngày nào cũng như ngày ấy, cũng không biết phải làm sao? Chừng nào đóng cửa, chừng đó ông ta về. Hôm nay hai vị đến là mai đó, từ sáng tới giờ ông ta không ra cửa, chỉ ở trong Ðại Hùng bảo điện ôm sư tử thôi. Hai ông đến đó thử xem!

Dương Mãnh, Trần Hiếu lên Ðại Hùng bảo điện, quả nhiên thấy Tế Ðiên đang ôm sư tử ở đó. Hai người lật đật bước tới hành lễ. Tế Ðiên hỏi:

- Hai người tới đây chi vậy?

- Sư phó lão nhân gia nói đúng quá!

- Ta nói đúng cái gì nào?

- Hiện tại Ðậu Vĩnh Hàng bị nhốt ở cửa quan, vợ hắn bị Hoa hoa thái tuế Vương Thắng Tiên gạt đem đi. Cầu xin sư phó từ bi tìm cách cứu mạng hắn.

Tế Ðiên gật đầu nói:

- Ta cứu hắn! Hai người kề tai nghe ta dặn như vầy… như vầy. Hai người cứ đi trước đi. Chúng ta không thấy chắc không tan, chắc chắn phải hợp rồi.

Dương Mãnh, Trần Hiếu gật đầu đáp ứng, cùng nhau trở về. Tế Ðiên mặc tăng bào bước ra khỏi chùa Linh Ần. Ði ra khỏi cửa Tiền Ðường không xa, thấy phía trước có một người đi lại. Người này mình cao chín thước, mặt như giấy ô kim, mày tròn mắt lộ, chính là Thám nan thủ vật Triệu Bân. Gặp Tế Ðiên, Triệu Bân bước đến hành lễ, nói:

- Sư phó mạnh giỏi luôn hả?

- Triệu Bân nè, hôm nay con không cần phải đi bán trái cây nữa, ta nhờ con một chút việc.

- Sư phó có việc gì cứ nói ra. Hôm nay con có chuyện bực mình cũng không muốn bán nữa.

- Ta có một phong thư, con cầm đến đường Phụng Sơn giao cho tận tay Thiết diện thiên vương Trịnh Hùng, chỗ mà ngày xưa con đem bán trái cây lần đầu đó, người chắc hẳn sẽ tiếp con, con hãy ở đó đợi ta.

Triệu Bân gật đầu ưng thuận. Tế Ðiên viết một phong thơ giao cho Triệu Bân. Triệu Bân xách giỏ trái cây đi đến đường Phụng Sơn, đến trước cổng nhà Trịnh Hùng gọi cửa. Gia nhân nhìn thấy, hỏi:

- Ðây có phải là vị bán trái cây hồi đó không? Ông đến tìm ai vậy?

- Tôi vâng lệnh Tế Công ở chùa Linh Ẩn đem thơ đến cho Trịnh gia.

- Ông có quen với Tế Công hả?

- Tế Công là sư phó của tôi.

- A, ông họ gì?

- Tôi họ Triệu.

- Ông là đồ đệ của Tế Công, đại gia chúng tôi cũng là đồ đệ của Tế Công, vậy ông với đại gia chúng tôi là sư huynh sư đệ đấy. Ông vào phòng ở cửa này chờ một chút, để tôi vào bẩm báo.

Triệu Bân vào phòng ngồi đợi, gia nhân cầm thơ đi vào. Trịnh Hùng lúc đó đang nói chuyện với Ngưu Cái ở thư phòng. Hôm trước dẫn Ngưu Cái về nhà, Trịnh Hùng hỏi Ngưu Cái là người ở đâu, hắn đáp là người phủ Tuần Ðiển. Hỏi hắn họ gì, hắn đáp họ Ngưu; tên gì, đáp: tên Cái. Trịnh Hùng hỏi hắn những việc khác, hắn đáp không rõ ràng. Trịnh Hùng rất thích hắn mới giữ lại trong nhà, sớm tối rảnh việc dạy cho Ngưu Cái về nhân tình thế thái, nói năng lệ nghĩa. Ngưu Cái là người quá khờ nên có điều biết có điều chẳng biết. Hôm đó hai người đang ngồi ở thư phòng, gia nhân cầm thơ vào nói:

- Bên ngoài có một người họ Triệu nói là Tế Công ở chùa Linh Ẩn bảo đem thơ đến.

Nói rồi trình thơ lên. Trịnh Hùng mở thơ ra xem, trong lòng đã rõ, bèn kêu gia nhân mời Triệu Bân vào sảnh đường dọn cho anh ta mấy dĩa đồ nhắm và một bầu rượu. Nói là Tế Công bảo anh ta ở đây chờ, chậm làm canh hai Tế Công sẽ đến. Lại kêu gia nhân đi mua 100 tiền phèn xanh và một bộ râu quai nón màu đỏ dùng để diễn trò giao cho Triệu Bân, chờ Tế Ðiên đến sẽ dặn bảo sau. Lại dặn lấy côn sắc đưa cho anh ta. Gia nhân gật đầu đáp ứng, đi ra hỏi:

- Triệu gia, đại gia chúng tôi bảo mời ông vào sảnh đường uống rượu. Tế Công có dặn, bảo ông ở đây chờ, chậm lắm đến canh hai Tế Công sẽ tới.

Triệu Bân gật đầu theo vào thư phòng. Gia nhân lau quét bàn ghế, đem rượu thịt dọn lên. Triệu Bân ngồi vào rót uống một cách tự nhiên. Gia nhân đã mua phèn xanh, bộ râu hát bội về, và đem cây côn sắt giao cả cho Triệu Bân hỏi:

- Ðể làm gì vậy?

- Chờ Tế Công đến, rồi lão nhân gia sẽ dặn bảo sau.

Triệu Bân ngồi ở nhà Trịnh Hùng uống rượu chờ đợi. Giây lát trời đã lên đèn. Uống rượu xong thì trống canh đầu đã điểm. Bên ngoài Tế Ðiên mới tới, vác theo trên vai một bao đồ tổ bố. Triệu Bân hỏi:

- Sư phó vác cái gì trên vai thế?

Tế Ðiên mở bao ra, mọi người nhìn thấy thảy đều há hốc, mắt trợn trừng.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 17 May 2012, 10:51 PM | Message # 180
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 173


Cải hình dung ngầm cứu người trinh tiết
Thi Phật pháp đốt rụi Hợp Hoan lầu
Tế Ðiên vào nhà Trịnh Hùng, bỏ bao xuống mở ra xem, thì ra đó là năm bộ quần áo, mũ vải xanh có dải cột, áo chẽn vải xanh, dây nịch da, khoái hài cổ vịt đế mỏng, cả đến quần luôn vớ đều có, đủ cả năm bộ. Triệu Bân nhìn thấy, hỏi:

- Sư phó, những bộ quần áo, giày mũ này ở đâu vậy?

- Ta đi lấy trộm đó.

Thật đúng là lấy trộm. Nguyên ở huyện Nhơn Hòa có một vị họ Tiêu ở ngoài cửa Tiền Ðường, trong nhà chỉ có một người vợ là Tôn thị ở, một nhà một cửa với ba gian Bắc phòng và một gian lầu lợp tranh. Tôn thị là người không đoan chính, thường tư thông với người. Khi Tiêu đầu đi biện án, các nha dịch ở nha môn Nhơn Hòa khi tan hầu hay kéo đến nhà Tiêu đầu cùng Tôn thị làm chuyện mờ ám. Hôm nay Tiêu đầu đi biện án không có ở nhà, bọn họ năm người kéo nhau đến nhà Tiêu đầu. Tôn thị nhìn thấy, hỏi:

- Các anh em đến đó hỉ?

- Vâng, chúng tôi đến đây.

Người mang theo rượu, người mua thức ăn cùng bày ra ăn nhậu, đùa cợt cười ầm cả lên. Uống rượu xong, họ nói:

- Tiêu đại nương này, chúng tôi đều không về, hôm nay Tiêu đại ca không có ở nhà, chúng tôi ở lại suốt đêm.

- Không về thì không về, mấy anh cứ ở lại cả có sao!

Năm người nghe nói như mở cờ trong bụng, lại có hơi say, bèn trút bỏ y phục ra, để mình trần nằm lăn ra trên phản. Năm người vừa mới nằm xuống thì nghe bên ngoài có tiếng gọi cửa:

- Mở cửa ra!

Tôn thị nghe kêu, nói:

- Chà không xong rồi! Chồng tôi về đó!

Năm người mất cả hồn vía, hỏi:

- Làm sao bây giờ?

- Mấy anh mau chạy qua nhà tranh trốn đi!

Năm người đó bỏ cả quần áo, lật đật chạy sang nhà tranh ẩn mình. Tôn thị vội quơ quần áo, giầy vớ, dây nịt của họ nhét vào trong bao rồi mới ra mở cửa. Cửa mở ra, nhìn tới nhìn lui chẳng thấy ai, Tôn thị trong lòng bực bội. Tìm một hồi lâu vẫn không thấy mới trở về trong nhà dòm lại bao quần áo của năm người đâu mất, bèn lật đật vào trong nhà tranh kêu họ ra, nói:

- Chồng tôi không có về nhà, quần aó của các anh sao đâu mất cả.

Năm người này nghe nói, ngạc nhiên hỏi:

- Làm sao bây giờ?

- Các anh mau đi đi. Ðợi tới trời sáng bạch làm sao đi được?

Năm người không còn cách nào khác, đành phải rút lui, men theo vách tường mà đi, sợ có người quen thấy được. Vừa hay lại có người đi đường, giơ đèn rọi xem, thấy năm người đang cố men theo vách tường, họ càng soi rõ thêm. Một người quen với họ hỏi:

- Mấy anh Ban đầu làm sao mình trần như nhộng vậy? Chắc là thua bạc hả?

Không phải đâu! Chúng tôi đi tắm, vừa mới cởi quần áo ra thì nhà tắm phát hỏa, chúng tôi sợ quá mới chạy ra đây.

Nhà tắm nào phát hỏa? Sao tôi không nghe tiếng thanh la báo động?

Có lẽ lửa dập tắt nhanh đấy.

Họ nói lấp lửng cho qua chuyện rồi ai nấy về nhà mình. Năm người này khoái đi chơi hoang mới bị báo ứng, quần áo họ bị Tế Ðiên lấy trộm hết. Tế Ðiên cầm năm bộ quần áo đến nhà Trịnh Hùng gặp Triệu Bân, bảo Triệu Bân cầm ba bộ quần áo, kề tai bảo phải làm như vầy… như vầy. Triệu Bân ghi nhớ mọi điều, đoạn lấp phèn xanh thoa lên mặt, đeo bộ râu đỏ vào, cầm lấy côn sắt thẳng đến phường Tần Hòa. Thẳng đến nhà của Vương Thắng Tiên đánh rấn vào. Côn gặp người thì đánh, miệng xưng “Thiên vương đến đây”, mở một con đường lớn thẳng đến lầu Hợp Hoan. Châu Khôn hỏi:

- Ai?

- Ta là Thám nan thủ vật Triệu Bân đây!

Châu Khôn cũng quen biết với Triệu Bân từ trước nói:

- Triệu đại ca, anh đánh vào đó hả?

- Ta vâng lệnh Tế Công ở chùa Linh Ẩn đến cứu chị em chú. Ta mang ba bộ đồ quan nhơn, chú với chị chú hãy thay vào, ta cùng thay luôn. Tế Công dặn hễ thấy dưới lầu gió trốt thổi lên, chúng ta phải lập tức xuống lầu trà trộn vào đám người ở dưới trốn đi. Ðó gọi là mắt cá lộn hạt châu đấy!

Châu Khôn lật đật kêu:

- Chị ơi, hãy thay đồ nhanh lên.

Châu thị xỏ chân vào cột dây cẩn thận, lại lấy áo chẽn xanh mặc vào, lưng cột dây da to bản, trên đội mũ xanh có dải cột. Châu Khôn cũng thay đổi xong. Triệu Bân gỡ bỏ bộ râu quai nón, lột mũ tráng sĩ bỏ vào túi, thay đổi y phục quan nhân xong thì thấy dưới lầu nổi lên một trận gió trổt, ngửa tay không thấy chi, đối mặt không thấy người. Châu Khôn, Châu thị cùng Triệu Bân thừa lúc đó chạy xuống lầu. Triệu Bân đi trước, Châu thị đi giữa, Châu Khôn đi cuối cùng, xô vẹt mọi người đi nhầu về phía trước. Quan binh bị trận cuồng phong này mở mắt không ra làm sao nhìn rõ được? Ba người vượt qua khỏi vòng vây, chẳng dám chạy ra phía trước, nhắm cửa ngách nơi hoa viên chạy tới mở cửa ra ngoài. Châu Khôn than:

- Chao ôi, thiệt là sanh ra một lần nữa!

Câu nói đó chưa xong thì thấy đằng kia hai người đi lại. Hai người này đều đội mũ xanh cột dải, mặc áo chẽn xanh, thắt dây da to bản, chân mang khoái hài, lấy tay chỉ chỉ, nói:

- Có phải chim sợ cung, cá lọt lưới chạy trốn đây không nào?

Châu Khôn, Triệu Bân nhìn lại, hai người nói đó chẳng phải ai lạ mà chính là Dưong Mãnh, Trần Hiếu.

Ở nhà Trịnh Hùng, sau khi sai Triệu Bân đi, Tế Ðiên bèn đến kiếm Dương Mãnh, Trần Hiếu đưa cho họ hai bộ đồ quan nhơn bảo họ mặc vào rồi đến cửa ngách phía sau hoa viên của Vương Thắng Tiên chờ Châu Khôn, Châu thị, Triệu Bân. Dặn Trần Hiếu mấy câu xong, Tế Ðiên đi thẳng đến phía sau hoa viên thi triển Phật pháp hóa ra một trận quái phong, Châu Khôn cùng Châu thị, Triệu Bân vừa lọt ra ngoài, Dương Mãnh, Trần Hiếu nhìn thấy đúng là Châu Khôn, lật đật chạy tới, nói:

- Châu hiền đệ, bị một mẽ kinh hãi dữ a! Tế Công bảo chúng tôi chờ các người ở đây, bảo Triệu hiền đệ cứ về nhà đi, khỏi cần phải lo nữa; Châu hiền đệ và chị bây giờ hãy về nhà tôi trước. Tế Công tới ngày mai mới cứu được Ðậu Vĩnh Hàng.

Châu Khôn gật đầu, cùng chị theo Dương Mãnh, Trần Hiếu về nhà. Triệu Bân cũng đi về nhà mình. Tế Công đến sau hoa viên thi triển Phật pháp làm cho quan nhơn loạn cả lên. Người này nói với người kia: - Tại sao anh lại chỉ huy tôi? Người kia nói: - Tay tôi cầm đuốc, tay anh cầm lồng đèn, tôi phải hơn anh chớ! Người kia nói: - Tại sao anh kéo tôi? Người này lại nói: - Tại anh đạp tôi! Mọi người cải nhau loạn xị cả lên. Người này níu người kia, người kia đánh người nọ. Người nọ ném đuốc, người kia cũng vụt lồng đèn nốt. Lồng đèn vụt lên lầu, lửa phàm dẫn lửa thần bắt cháy. Trong phút chốc, Hợp Hoan lầu bèn lửa bốc cao. Thật là:

Phương Nam đúng là ly hỏa

Hôm nay giáng xuống nhân gian

Vô tình lửa dữ cháy lan

Ngốn sạch nhà to cung điện

Cuồn cuộn sáng lòa mặt đất

Ào ào đất chuyển trời rung

Khác nào diệm sơn bốc lửa

Người người hoảng sợ chạy tung.

Vương Thắng Tiên thấy lửa nổi lên, vội chạy lui lánh nạn, nghĩ là thái tuế, thiên vương và người đẹp đều bị cháy hết trong lầu. Thái tuế thiên vương cháy hết cũng không sao; chỉ tiếc cho người đẹp chết oan uổng, bèn lật đật kêu người cứu hỏa. Ngọn lửa bốc cao, mọi người dùng nước gì tưới vào cũng không tắt nổi. Trong chớp mắt, tòa Hợp Hoan lầu bị thiêu rụi, ngã sập. Trời đã tối, ngọn lửa cũng tàn luôn. Vương Thắng Tiên cho là mình gặp xui xẻo, rất nhiều gia nhân bị thái tuế giết, cũng có người bị thiên vương đập chết, việc này không dám báo cáo với Tần Thừa tướng, vì sợ Thừa tướng cứu xét nguyên so rồi trách cứ hắn. Vương Thắng Tiên không biết làm sao, đành cho mỗi người chết 50 lượng bạc, kêu thân nhân đem thây về chôn. Ðó là: Tìm vui không thành mà lại quậy ra long trời lở đất! Hắn ta đáng bị lãnh ác báo như vậy!

Tế Ðiên ra đi từ sớm, mặt trời vừa ló dạng đã đến trước cửa nha môn Kinh doanh điện soái. Ðối diện với nha môn có một quán rượu nhỏ, vừa mới nhóm bếp, có mấy người đến uống rượu. Họ đều là người buôn bán lặt vặt, đi ra để đến chợ sớm. Có những người bán thức ăn, cũng có người bán hàng, đều bước vào tiệm uống chút rượu. Tế Ðiên vén rèm bước vào, bên trong có người quen nói:

- Tế Công ở đâu mà lại đến sớm dữ à?

Có người nói:

- Mời Thánh tăng lại đằng kia uống rượu.

Tế Ðiên nói:

- Các vị đừng mời ta, hôm nay trong lòng ta đang tức giận, ta chờ Hình đình đại nhân tới, ta không thưa nó ta không chịu được!

- Tế Công, lão nhân gia là người xuất gia, kiện người ta làm chi?

- Thôi đừng nhắc tới nữa. Hôm qua chùa ta đi tụng một đám, đáng lẽ phải bảy người tụng ba xấp kinh, mà Hòa thượng ở chùa ta bận quá, đi không đủ số bảy, cho đi năm vị thiếu một còn bốn ông Hòa thượng. May mà kiếm được người mới cạo tóc điền vào cho đi. Tụng xong ba xấp kinh, nhà chủ nói: - Chúng tôi có nấu một nồi cơm để cho các Hòa thượng ăn, nhưng phải tụng thêm một đàn thí thực nữa. Mấy ông Hòa thượng ta đang đói như điên, nghe nói có cơm ngon canh ngọt thì tụng thêm một đàn thí thực có kể số gì! Nào ngờ tụng đàn thí thực xong, gia chủ ngoảnh mặt làm ngơ. Họ nói: - Thầy chủ lễ giọng không ngọt. Rồi không chịu chi tiền, nói tới nói lui sanh ra cải lộn rồi đánh nhau. Gia chủ nhiều người, bốn ông Hòa thượng chùa ta đều bị đánh cả nhưng họ đánh ta không được.

Có người hỏi:

- Tế sư phụ, ông đánh người ta à?

- Ðâu có, ta chạy đi mà! Nếu không chạy thì người ta cũng đánh thôi. Ta phải đi cáo báo mới được. Tụng kinh rồi lại đánh Hòa thượng. Chuyện này để vậy không được rồi!

Mọi người xúm lại khuyên:

- Tế Công, xin người bớt giận đi! Chuyện đó không quan trọng gì, không cần phải quỳ thưa với quan Hình đình đại nhân. Cáo báo việc quan không phải là điều tốt đâu.

Mới nói tới đó có người chạy lại xin:

- Bạch Thánh tăng, xin Ngài mở lòng từ bi cho! Cậu tôi bị chứng chân lạnh, đau nhức nằm không được, xin lão nhân gia từ bi cho một ít thuốc.

Kế lại có người nữa chạy tới, nói:

- Mẹ người em kết nghĩa của tôi bị suyễn đàm lên, chặn nghẹt, bệnh củ tái phát, cầu xin sư phó từ bi thí cho một ít thuốc.

Tế Ðiên nói:

- Bữa nay ta không thể vừa lòng quý vị được. Ðể bữa khác đi, bữa nay thì không được! Bữa nay lòng ta bực tức chịu không nổi, phải gặp Hình đình đại nhân tố cáo họ mới được.

Vứa nói tới đó thì bên ngoài có tiếng thét la inh ỏi:

- Ai không có việc gì hãy tránh xa, Hình đình đại nhân trở về!

Nguyên, Hình đình đại nhân khi ra đi phô trương thanh thế rất uy nghiêm, đi đầu có khoái tử vác bảng cầm roi dẹp đường, cả nhóm tiền hô hậu ủng đi thành một đoàn rất rầm rộ. Khi Hình đình đại nhân ngồi kiệu vừa đến, Tế Ðiên kêu lên một tiếng:

- Oan ức cho tôi quá!

Tế Ðiên nói rồi bước tới níu kiệu lại, sử dụng kình lực, nghe rắc một tiếng, chiếc kiệu gãy làm hai.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 17 May 2012, 10:51 PM | Message # 181
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 174Trước Hình đình, pháp thuật kinh gian đảng
Thỉnh Tế Công, Thần Phương mua lương tâm
Tế Ðiên la lên: - Oan ức cho tôi quá, rồi chạy đến đưa tay níu kiệu lại. “Rắc” một tiếng, đòn khiêng kiệu bị gãy đôi, kiệu xô về phía trước, Hình đình đại nhân cơ hồ bị lọt ra ngoài. Ông ta ở trong kiệu bị ùa tới trước, chiếc mũ nhị phẩm rớt ra lăn tròn rơi đúng vào hủ nước tiểu. Kiệu không ngồi được, mũ sa cũng đội không được, Lục Bính Văn tức giận đùng đùng, hét bắt Hòa thượng trói lại, còn chính mình lội bộ về Ban phòng. Quan nhơn nói:

- Này Hòa thượng, ông lớn mật dữ a, dám bẻ nát kiệu của Hình đình đại nhân, lát nữa ông đây có nhiều điều vui lắm đấy!

- Ta cũng không biết tại sao mình mạnh như vậy! Tế Ðiên nói, làm cho đại nhân phải lọt ra ngoài!

Lát nữa ông gặp đại nhân cũng nói như vậy, đừng nói khác nhé!

- Cái đó tự nhiên rồi.

Ðương nói tới đó thì nghe tiếng hiệu lịnh vang lên báo hiệu đại nhân thăng đường. Lục Bính Văn tức giận quá, vào nha môn đổi mũ khác, lập tức truyền lệnh thăng đường, kêu đem Hòa thượng lên. Quan nhơn lập tức đưa lên. Lục Bính Văn dự tính là đưa Hòa thượng lên nạt nộ một hồi, đánh một trận cho hả tức. Nào ngờ đưa Hòa thượng lên, Lục Bính Văn chưa kịp nói thì có một gia nhân ở một bên kề tai nói nhỏ:

- Thưa đại nhân, ông Hòa thượng này đánh không được đâu. Ông ấy là Tế Công ở chùa Linh Ẩn, là thế tăng của Tần Thừa tướng đấy. Ðại nhân đánh ông ta há chẳng phải là làm nhục Tần Thừa tướng hay sao?

Lục Bính Văn nghe nói, trong bụng nghĩ thầm: “Coi bộ ông ta phóng đãng bất kể, dám có thể là thế tăng của sư bá mình lắm đa? Làm sao mà đánh được bây giờ?”. Không biết làm sao, đánh không được làm sao hả giận, mới nói:

- Này Hòa thượng, ông là người xuất gia không nên làm việc lỗ mãng như vậy! Có việc gì oan uổng, thủng thỉnh hãy nói nhé!

Nếu Hòa thượng đáp: “Tôi cũng không phải cố ý, xin đại nhân đừng giận”. Lục Bính Văn sẽ xuống đài nói: “Ông đã không cố ý, ta nghĩ ông là người xuất gia, không nỡ bắt tội ông. Thôi, ông đi đi, từ đây về sau nên an phận nhé!”. Như vậy kể như xong rồi.

Nào ngờ Hòa thượng không nói như vậy mà lại nói:

- Hòa thượng ta thật là oan uổng. Tối hôm qua, chùa chúng ta lãnh một cái đám, mời bảy vị tụng ba xấp kinh, trong chùa ta bận quá, đi không đủ số, còn thừa lại bốn ông Hòa thượng thêm một ông cạo tóc nữa thành năm người. Tụng xong ba xấp kinh, nhà chủ nói: - Chúng tôi có nấu một nồi cơm để cho các Hòa thượng ăn, nhưng phải tụng thêm một đàn thí thực nữa. Mấy ông Hòa thượng ta đang đói như điên, nghe nói có cơm ngon canh ngọt thì tụng thêm một đàn thí thực có kể số gì! Nào ngờ tụng đàn thí thực xong, gia chủ ngoảnh mặt làm ngơ. Họ nói: - Thầy chủ lễ giọng không ngọt. Rồi không chịu chi tiền, lại còn đánh Hòa thượng chúng ta nữa. Ta đến kêu oan, cũng không biết do sức mạnh nào đó làm cho đại nhân rớt ra ngoài kiệu như vậy.

Lục Bính Văn nghe Hòa thượng nói những lời không giống như ý mình, trước mặt rất nhiều người nếu không đánh Hòa thượng, làm sao chịu được! Lục BínhVăn nghĩ thầm: “Ta đánh ông Hòa thượng trước rồi sẽ nói sau. Nếu Tần Thừa tướng có hỏi thì ta đến trước Tần tướng xin tội là xong, bảo là mình không biết vì ông ấy mà cách chức của mình”. Nghĩ rồi vỗ kỉnh đường cái chát, nói:

- Tăng nhân, ông thiệt là lớn mật, cứ nói bậy nói bạ không thôi, làm quấy rối trọng địa nơi quan thự. Hãy lôi ông ta xuống đánh 40 bảng thật nặng cho ta.

- Vâng!

Chưởng hình vâng dạ, chạy lại kéo Hòa thượng, bảo:

- Ði!

Tế Ðiên la:

- Ta sắp bị đánh đây!

Quan nhơn nói:

- Ông la làm chi?

- Ta phải la mới được.

Quan nhơn kéo Tế Ðiên xuống đại đường đè xuống đất, một người cưỡi lên cổ, một người đè dưới chân, chưởng hình giơ roi sắp đánh, bỗng trước đại đường nổi lên một trận quái phong, gió xoáy đến nỗi mọi người mở mắt không ra. Chưởng hình cũng nhắm híp đôi mắt lại. Ngay lúc đó nổi lên, Lục Bính Văn đang ngồi trên đại đường, bỗng thấy trong bụng căng phồng lên, căng lên giống như mặt trống, đến nỗi hai tay ông ra ôm không giáp bụng. Lục Bính Văn lúc đó mê đi, liên tiếp bảo: - đừng đánh, đừng đánh! Quan nhơn dĩ nhiên phải dừng tay lại. Lục Bính Văn tự tay bứt râu của mình. Trong nháy mắt, hàm râu ba chòm chỉ còn lại một. Tùng nhơn ngó thấy, nói:

- Ðại nhân, ngài làm gì kỳ vậy?

Nói rồi áp khiêng ông ta vào nhà trong. Phu nhơn, thiếu gia, tiểu thơ nhìn thấy kinh hãi, hỏi:

- Ðại nhân, tại sao như vậy? Hồi nãy rất khỏe mạnh, trong giây lát bụng lại lớn dường này. Các ngươi mau đi rước thầy thuốc đi!

Gia nhơn lật đật chạy đi rước thầy họ Vương chỉ chuyên bán thuốc ở cách vách đến. Ông họ Vương này có biệt hiệu là Tam nguyên hội. Tại sao gọi là Tam nguyên hội? Tại vì ông ta trị lành ba người một lúc: một người đau răng, một người bị mụt ghẻ to, một người bị bệnh trĩ. Ba người sau khi được lành bệnh bèn hùn nhau làm một tấm biển, viết là “Tam nguyên hội”. Vì vậy mà mọi người đều gọi ông ta là Tam nguyên hội. Vị Vương tiên sinh này xưa nay ít đọc Vương Thúc Hòa, chưa đọc tánh dược phú, không biết bắt mạch thế nào là phù trầm trì sát, dùng thuốc thế nào mà hàn nhiệt ôn lương, thế nào là lục phủ ngũ tạng, làm sao luận âm dương ngũ hành? Ðại khái là không biết gì ráo, chỉ làm theo kiểu mơ mơ hồ hồ thôi. Hôm nay ông được mời vào trong nhà, Lục Bính Văn đang nằm trong màn thò tay ra ngoài để chuẩn mạch. Phu nhơn, tiểu thơ, a hoàn, vú em đều đứng vây chung quanh, mắc bệnh không tị hiềm thầy thuốc. Vương tiên sinh nghe bụng lớn, ông ta nghe lầm dì nhỏ đang chuyển bụng. Lục Bính Văn bàn tay 10 ngón thuôn nhỏ, Vương tiên sinh quên cả quy củ, đáng lý mới vào phải theo phép vọng văn vấn thiết, ông ta cũng không hỏi người bệnh là ai, đưa tay chẩn mạch. Mò mẫm một hồi lâu rồi nói:

- Không sao đâu, đây là sắp sanh, các người nên rước mụ đi!

Phu nhơn nghe nói, la lên:

- Mau đưa ông ta ra đi.

Vương tiên sinh nói:

- Tôi nói có tin mừng, phu nhơn không tin tôi sao?

- Ðây là đại nhân chúng tôi mà! Phu nhơn nói.

Vương tiên sinh nghe nói như vậy cụt hứng, bị gia nhân dẫn đi ra. Phu nhân nói:

- Tụi bây không làm nên tích sự gì cả, nhè đi mời tên thầy thuốc chó về đây à? Mau đi mời danh y cho ta!

Gia nhân nói:

- Tại thành Lâm An có hai nhà danh y, một vị là Trại thúc hòa Lý Hoài Xuân, một vị là Chỉ hạng hoạt nhất Thang Vạn Phương.

Phu nhân và thiếu gia nói:

- Mời vị nào cũng được mà!

Gia nhân ra đi, giây lát mời Trại thúc hòa Lý Hoài Xuân đến. Ông ta chẩn mạch cho Hình đình đại nhân, nói:

- Ðại nhân, chứng bụng lớn này thật là lạ! Tôi xem sáu bộ mật bình an, bên trong mười hai kinh mạch đều không có bệnh, chứng bụng lớn này tôi đoán không ra.

- Tiên sinh đoán không ra, vậy ai có thể đoán ra, nhờ tiên sinh chỉ giùm.

- Tôi đoán không ra thì Thang Vạn Phương cũng đoán không ra. Chỉ có một người có thể trị được, đưa tay tới đâu bệnh lành tới đó.

- Ai vậy?

- Tế Công trưởng lão ở chùa Linh Ẩn. Trước đây, tôi thăm bệnh ở Tần tướng phủ, nhị công tử mắc chứng đại đầu ung, tôi cũng thấy mạch lý cũng không có bệnh, phải nhờ Tế Công trị mới hết. Nếu không thỉnh lão nhân gia đến thì người khác không trị được đâu.

Gia nhân đứng một bên nghe như vậy liền nói:

- Tế Ðiên tăng ở chùa Linh Ẩn bị trói ở phòng Ban đầu nơi nha môn kia kìa!

- À ra thế, Lý Hoài Xuân nói, mau đi thỉnh Ngài đi!

Phu nhơn hỏi:

- Tạo sao trói ông ta như thế?

Gia nhân đem việc khi nãy thuật lại. Phu nhân nói:

- Tụi bây mau đi thỉnh Hòa Thượng lên đây. Chỉ cần đại nhân hết bệnh là ta sẽ thả Hòa Thượng.

Gia nhân chạy đến Ban phòng. Hắn là người không biết nói khéo, bảo:

- Này Hòa Thượng, phu nhân chúng tôi kêu ông vào đấy!

Tế Ðiên nói:

- Phu nhân các người kêu ta, ta sợ rớt lưỡi lắm!

- Nói lời sao khó nghe quá! Hòa Thượng, ông đừng nói bậy. Phu nhân chúng tôi kêu ông vào là để trị bệnh cho đại nhân đó mà!

- Trị bệnh hả? Ngươi nói cho phu nhân ngươi biết, là ta chà hết.

Gia nhân nghe nói như vậy, la lên:

- Hay cho ông Hòa Thượng, ông thiệt muốn đánh đòn mà! Ta về thuật lại rồi ông biết!

Gia nhân vào bên trong, nói:

- Bẩm phu nhân, Hòa Thượng không đến, ông nói chà hết. Phu nhân nghe, nói:

- Sao vậy cà?

Lý Hoài Xuân ở kế bên nói:

- Phu nhân nên sai thiếu gia đích thân đi mời, gặp Hòa Thượng nói mấy câu khiêm tốn thì Hòa Thượng sẽ đi ngay.

- Ðược, phu nhân nói, thiếu gia, con cùng với gia nhân đi mời.

Thiếu gia vâng lời, cùng với gia nhân đi ra, nói:

- Bạch Thánh Tăng, xin lão nhân gia từ bi, từ bi. Thân phụ tôi mắc bệnh bụng lớn, xin Thánh tăng trị bệnh cho!

- Ðã là thiếu gia có lời mời, Hòa Thượng ta mới xem thử, nhưng không biết có trị được hay không?

Tế Ðiên mới chịu đi và nhà trong, trước đó thiếu gia đã sai người mở dây sắt trói Hòa Thượng rồi. Vị thiếu gia rất cung kính này vốn không phải con đẻ của Lục Bính Văn, mà chỉ là con nuôi thôi. Gia đình ông ta rất là tạp nhạp, vị phu nhân lúc trước vốn là kỹ nữ viện Câu Lan. Lục Bính Văn nguyên là người Tứ Xuyên, đem theo ba vạn tiền đến kinh đô ứng thí. Ông ta đến mua vui ở viện Câu Lan rồi quen biết với người kỹ nữ tên là Thúy Hồng. Lục Bính Văn không đi ứng thí, ba vạn tiền đem theo tiêu sạch vào việc vui chơi với Thúy Hồng đến nỗi không còn lộ phí để về nhà. May mà Thúy Hồng có lòng trắc ẩn, trước tình cảnh túng quẫn của Lục Bính Văn bèn giữ hắn lại viện Câu Lan làm người gác phòng, mua bán lặt vặt để sống. Thúy Hồng để dành được hơn hai vạn lượng bạc, bèn tự nghĩ: “Mai kia xuân sắc qua rồi, mình sẽ ra sao?”. Nhìn thấy Lục Bính Văn là người có học, nàng ta thương lượng với mụ tào kê muốn theo Lục Bính Văn để hoàn lương. Nàng bỏ tiền ra mua một chức quan võ nhỏ, bù lại Thúy Hồng trở thành quan thái thái. Mụ tào kê trở thành nhạc mẫu lão thái thái, mua một bé gái thành là tiểu thơ, xin một cậu con trai thành ra công tử thiếu gia. Về sau Lục Bính Văn bái Vương Thắng Tiên làm sư phụ, con đường quan lộ rộng mở, lại biết chiều chuộng nên chưa đầy mười năm mà đã giữ chức Hình đình, Thúy Hồng chính là phu nhân.

Hôm nay thiếu gia mời Tế Ðiên vào tới, Lý Hoài Xuân lật đật đứng dậy, nói:

Bạch Thánh Tăng, lão nhân gia chịu đến rồi à?

- Lý Hoài Xuân, ông cứ bới việc cho Hòa Thượng ra không hà!

- Bệnh này không nhờ sư phó trị thì người khác bó tay thôi.

Tế Ðiên cười ha hả, thi triển Phật pháp độ thoát Lục Bính Văn, thi triển thần thông giải cứu Ðậu Vĩnh Hàng.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 17 May 2012, 10:52 PM | Message # 182
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 175Với Lương Tâm, giữa công đường tha hảo hán
Tìm bạn cũ, vợ chồng được đoàn viên
Tế Ðiên bước vào nhà trong thăm Lục Bính Văn. Phu nhơn, thiếu gia, tiểu thơ, đều nói:

- Bạch Thánh Tăng, xin Ngài mở lòng từ bi cho!

- Ta xem bệnh của đại nhân đây, Tế Ðiên nói, nếu nói ra chắc mọi người sẽ không tin.

Phu nhân nói:

- Xin Thánh tăng cứ nói, lẽ nào lại không tin!

- Bụng lớn của đại nhân là thai đấy!

Phu nhơn nghe nói rất ngạc nhiên, nghĩ thầm: “Lạ thiệt, vị tiên sinh kia nói là thai, bây giờ Hòa Thượng cũng nói là thai nữa”. Nghĩ rồi lật đật nói:

- Bạch Thánh tăng, Ngài xem thai này phải làm sao?

- Cái này không như thai đâu thường đâu! Trong bụng đại nhân là âm dương quỷ thai, phải trục cái thai ấy ra khỏi mới tốt. Ðể Hòa thượng ta kê một cái toa đến tiệm của Lý Hoài Xuân mà hốt thuốc.

Lý Hoài Xuân nói:

- Phải đó, sư phụ kê toa đi.

Gia nhân lập tức đem bút mực giấy đến. Tế Ðiên day lưng viết rồi dán lại, giao cho gia nhân. Ðại nhân cũng không biết Hòa Thượng viết những gì trong đó.

Gia nhân cầm toa đi đến tiệm của Lý Hoài Xuân, đưa toa cho chưởng quỹ, nói:

- Ông chủ các ngươi đang ở đằng nha môn đại nhân chúng tôi, đây là toa của Tế Công ở chùa Linh Ẩn cho, bảo tôi đến lấy thuốc.

Người làm công mở ra xem, thấy trên toa viết là:

Thiên lý lương tâm: 1 cái (phải đầy đủ)

Công đạo: toàn phần.

Tiệm thuốc xem xong, nói:

- Quản gia ơi, ông đem toa này về đi, tiệm của chúng tôi không có lương tâm.

- Tiệm thuốc của các ông không có lương tâm sao?

- Chẳng những chúng tôi không có lương tâm, mà cả tiệm thuốc này cũng không có lương tâm.

Quản gia không có cách gì hơn, bèn về nhà nói:

- Bẩm phu nhân, thuốc không hốt được.

Lý Hoài Xuân nói:

- Cái gì? Ðằng tiệm thuốc tôi cái gì cũng có mà sao không hốt được?

Gia nhân nói:

- Tiệm thuốc của các ông không có lương tâm. Họ nói cả tiệm thuốc đều không có lương tâm, không có vị thuốc đó.

Lúc Bính Văn nói:

- Toa thuốc đâu, đem cho ta xem nào!

Gia nhân đem toa thuốc trình lên. Lục Bính Văn xem thấy đề là:

Thiên lý lương tâm: 1 cái (phải đầy đủ)

Công đạo: toàn phần.

Lục Bính Văn nói:

- Thuốc này không phải mất tiền mua, chính mình đã có sẵn lương tâm đây mà!

Tế Ðiên nói:

- Ông chỉ có lương tâm là được.

Lục Bính Văn nói:

- Truyền các Ban đầu chuẩn bị thăng đường.

Gia nhân nói:

- Ðại nhân đau yếu như vầy, làm sao thăng đường cho được?

- Thăng đường, phải thăng đường! Ta đã làm một việc trái lương tâm, ta phải thăng đường mới được!

Ông ta mới nói câu đó xong, bụng tự nhiên tóp nhỏ lại. Lý Hoài Xuân nói:

- Ðại nhân thăng đường biệc việc công, y sinh xin cáo từ, vì còn phải đi thăm bệnh chỗ khác.

Lục Bính Văn lập tức sai gia nhân truyền lịnh thăng đại đường, và dọn một chỗ ngồi kế bên cho Hòa Thượng. Lục Bính Văn sai cầm giám bài điệu Vương Long, Vương Hổ và Ðậu Vĩnh Hàng ra. Thủ hạ nguyên biện là Mã Hùng vâng lịnh vào nhà lao đem Vương Long, Vương Hổ và Ðậu Vĩnh Hàng ra trước đại đường. Ba người ra quỳ trước đại đường. Lục Bính Văn hỏi:

- Vương Long, Vương Hổ, ở Bạch Sa Cương đón đường cướp bạc lương, giết quan giải lương, có Ðậu Vĩnh Hàng trong bọn bây không? Hai người hãy nói đúng lương tâm công đạo đi!

Vương Long, Vương Hổ nghĩ thầm: “Trước đây lời cung khai đều được mớm cho cả, bây giờ đại nhân lại hỏi; tình trạng vẫn y như cũ, ta làm sao nói khác đi!”. Nghĩ rồi bèn nói:

- Thưa đại nhân, có Ðậu Vĩnh Hàng.

Lục Bính Văn đùng đùng nổi giận, vỗ kỉnh đường cái chát, nói:

- Hai thằng lộn sòng này, kéo nó xuống đánh mỗi đứa 20 hèo cho ta.

Chưởng hình vâng lịnh, lập tức lôi Vương Long, Vương Hổ ra đánh. Ðánh xong, Lục Bính Văn lại hỏi:

- Vương Long, Vương Hổ, hai đứa bây hãy nói thiệt, có Ðậu Vĩnh Hàng trong vụ này không nè?

Vương Long, Vương Hổ lại nghĩ: “Ðây chắc là Ðậu Vĩnh Hàng đã chạy chọt rồi đại nhân mới gạn hỏi lại hai đứa mình. Phải đừng nói khác, một mực như cũ, đại khái là Ðậu Vĩnh Hàng lãnh án thì hai ta mới mong bảo toàn tánh mạng”. Nghĩ rồi bèn nói:

- Trong vụ đó thiệt có Ðậu Vĩnh Hàng.

Lục Bính Văn nói:

- Hai cái thằng này thiệt là muốn ăn đòn mà! Ðánh thêm nó 20 hèo nữa cho ta.

Lập tức hai người bị lôi ra đánh, đánh xong lại hỏi. Vương Long, Vương Hổ nghĩ thầm: “Cái này thiệt lạ! Trước đây chúng ta kéo Ðậu Vĩnh Hàng vào lại không bị đánh, bây giờ tại sao lại bị đánh vậy kìa?”. Hai người vẫn nói y như trước, Lục Bính Văn lại kêu đánh nữa. Ðánh hai người tới lần thứ ba đến nỗi thịt rách máu rơi. Lục Bính Văn nói:

- Nếu hai đứa bây không nói đúng lương tâm, ta đánh hai đứa bây hoài cho đến chết. Rốt cuộc có Ðậu Vĩnh Hàng trong vụ đó không?

Vương Long, Vương Hổ nghĩ thầm: “Cực hình này chịu hết nổi rồi! Nếu nói có chắc bị đánh nữa”.

Hai người không còn cách nào khác, đành phải nói:

- Bẩm đại nhân, vụ đó không có Ðậu Vĩnh Hàng.

Lục Bính Văn nói:

- Có thế chứ, người ta nói ra phải có lương tâm. Bản bộ viện có lương tâm, ta biết Ðậu Vĩnh Hàng là người tốt, chuyện hai người khai quáng không có Ðậu Vĩnh Hàng trong đó. Bây đâu, hãy mở xiềng xích cho Ðậu Vĩnh Hàng, ta sẽ thả hắn ngay tại đương trường.

Các quan nhân kế bên thấy đại nhân làm chuyện tầm phào vô cớ đó, thư biện vội bước đến, nói:

- Bẩm đại nhân, Ðậu Vĩnh Hàng ở Bạch Sa Cương đánh cướp bạc lương, giết chết quan giải lương, coi như là phản nghịch; hơn nữa, đại nhân đã định án tâu lên hoàng thượng rồi. Ðại khái là vụ án này đã phán quyết xong, chẳng bao lâu sẽ có ý chỉ đưa xuống. Ðại nhân bây giờ thả Ðậu Vĩnh Hàng, tới chừng đó phải làm sao xử trí?

Lục Bính Văn nói:

- Ngươi đừng có nói nhiều, ta có lương tâm, hoàng thượng cũng không bằng ta. Ðại phàm, quan hiện tại không bằng cai quản việc đương làm, ta nếu thả Ðậu Vĩnh Hàng, hoàng thượng cũng cai quản không được ta việc này.

Thư biện nghe nói những câu không giống ngày thường, bèn nói:

- Ðại nhân nếu thả Ðậu Vĩnh Hàng, thư biện làm không được rồi, vậy đại nhân hãy cách chức thư biện trước đi!

- Cách chức mi cho đỡ hỏng việc. Bây đâu, đưa giấy cách chức lại ta cách chức tên này trước.

Tức thì giấy cách chức được dán lên. Nguyên biện là Mã Hùng cũng đến dập đầu trước quan Hình đình, nói:

- Bẩm đại nhân, thả Ðậu Vĩnh Hàng không được đâu.

- Sao vậy?

- Ðại nhân nghĩ xem, Ðậu Vĩnh Hàng mưu phản đại nghịch đã hỏi cung xong, đại nhân trình với Thừa tướng làm văn thư, Tần Thừa tướng dĩ nhiên đã biết. Ðại nhân tha hắn đi rồi, Tần Thừa tướng muốn xét lại vụ án này, đại nhân phải làm sao?

- Ðồ cức, Tần Thừa tướng không xía vô được chuyện của ta. Ông ta làm Thừa tướng, ta làm Hình đình, ông ta không can thiệp được vào việc của ta. Ta có lương tâm! Ðậu Vĩnh Hàng là người tốt.

- Ðại nhân nếu thả Ðậu Vĩnh Hàng thì nên cách chức tôi đi.

- Cách thì cách! Bay đâu, đem sổ cách chức lại, cách chức Mã Hùng cho ta.

Các quan nhân thủ hạ sợ hết hồn, thoái lui hết. Hễ ai ngăn cản thì bị cách chức, mọi người đều không dám nói gì. Lục Bính Văn sai kẻ tả hữu mở xiềng cho Ðậu Vĩnh Hàng. Quan nhân thủ hạ lập tức mở trói ngay. Lục Bính Văn nói:

- Ðậu Vĩnh Hàng, bản bộ viện biết ngươi là người tốt bị hàm oan, ta thả ngươi tại buổi hầu này.

Ðầu Vĩnh Hàng trong lòng lo lắng, nghĩ thầm: “Tại sao có sự việc như vầy?”. Ngước lên nhìn thấy có Tế Ðiên ngồi một bên, Ðậu Vĩnh Hàng càng thêm chưng hửng. Tế Ðiên nói:

- Ðồ trứng ung! Còn không chịu đi mau, một lát nó sáng trí lại, kêu người ta trói ngươi lại bây giờ!

Ðậu Vĩnh Hàng mới vỡ lẽ, lật đật bước ra ngoài. Ra tới cổng, thấy các quan nhân ở đó đang xúm nhau bàn luận:

- Ðại nhân chúng ta vô cớ thả Ðậu Vĩnh Hàng thật là một chuyện quá mới mẻ.

- Các anh tin tôi đi! Người kia nói. Chức Hình đình này chắc ông ta ngồi không lâu đâu!

Ðậu Vĩnh Hàng bước ra cổng nha môn thì thấy đằng kia đi lại hai cỗ ngựa, người cưỡi phục sức theo lối tùy tùng. Ðến cổng Hình đình, họ dừng ngựa nhảy xuống. Hai người cưỡi ngựa chẳng ai xa lạ mà chính là Tần An, Tần Thuận, hai vị quản gia của Tần chính là Tần Thừa tướng. Nhân vì Lục Bính Văn bắt trói Tế Ðiên, trên đường phố đồn ầm cả lên, truyền đến phủ Tần tướng. Gia nhân Tần tướng phủ đều cảm niệm ân đức của Tế Ðiên. Trước đây, khi Tế Ðiên lần đầu tiên đến Tần tướng phủ, các gia nhân này mỗi tháng được thêm ba tiền công, đó là nhờ chủ ý của Tế Ðiên. Hôm nay nghe quan Hình đình bắt trói Tế Công chùa Linh Ẩn, có người bẩm với bốn vị quản gia đại nhân. Ðại quản gia Tần An nghe được, bèn nói:

- Hay cho Lục Bính Văn lớn mật! Dám bắt trói thế tăng của Tướng gia chớ! Chuyện này rõ ràng là làm xấu mặt Tướng gia rồi đó.

Nói rồi lập tức bẩm báo với Thừa tướng. Tướng gia nghe nói, quá bất bình, kêu gia nhân:

- Ngươi cầm danh thiếp của ta đi ngay đến nha môn quan Hình đình nói rằng ta mời Tế Công đến ngay tức khắc.

Quản gia Tần An, Tần Thuận mới cầm danh thiếp lật đật đến nha môn Hình đình mời Tế Ðiên như thế.

Ðậu Vĩnh Hàng sau khi ra khỏi đầm rồng hang hổ rồi, có ý muốn về nhà nhưng lại không dám. Gặp việc quan như thế này không biết ở nhà có bị rắc rối không? Bèn nghĩ lại: “Chi bằng hãy đến nhà Dương Mãnh, Trần Hiếu hỏi thăm trước rồi hãy tính”. Nghĩ rồi mới đến ngõ cửa nhà Trần Hiếu. Trần Hiếu, Dương Mãnh đang nói chuyện với Châu Khôn ở bên trong, nghe tiếng gõ cửa, Trần Hiếu bước ra mở cửa thấy Ðậu Vĩnh Hàng, rất ngạc nhiên hỏi:

- Ðậu hiền đệ làm sao về đây được?

- Lục Bính Văn thả tôi ngay tại buổi hầu. Vào bên trong tôi sẽ nói cho các huynh trưởng rõ.

- Chú về đây là phải, vợ chú hiện ở đây, em vợ chú là Châu Khôn cũng hiện có ở đây. Chú vào đi!

Ðậu Vĩnh Hàng theo Trần Hiếu vào bên trong, Châu Khôn thấy, hỏi:

- Anh ơi, sao anh trở về được như vầy? Việc quan thế nào rồi?

Dương Mãnh trông thấy Ðậu Vĩnh Hàng cũng vui lên, hai bên cùng chào hỏi vui vẻ. Ðậu Vĩnh Hàng mới đem việc Lục Bính Văn thả mình ngay buổi hầu và cách chức quan nhân thư biện ra sao, trong lúc đó Tế Công ngồi có mặt ở đại đường, thuật lại một lượt. Mọi người mới vỡ lẽ, Ðậu Vĩnh Hàng hỏi Châu Khôn:

- Sao chú lại ở đây?

Dương Mãnh, Trần Hiếu nói:

- Ðậu hiền đệ, chú chưa biết à? Việc quan của chú là bị gia nhân người ta trồng tréo vu cáo chú trộm cướp mà bắt vào ngục, vợ của chú bị Hoa hoa thái tuế Vương Thắng Tiên gạt bắt đi đưa vào nhốt ở Hợp Hoan lầu…

Dương Mãnh, Trần Hiếu kể lại những việc đã qua, nào là đi tìm Tế Ðiên ra sao, Châu Khôn đến nhà Vương Thắng Tiên giết người ra sao, Tế Ðiên triển Phật pháp cứu mọi người ra và đốt Hợp Hoan lầu ra sao, mỗi mỗi thuật lại. Ðậu Vĩnh Hàng nghe kể, sợ rợn tóc gáy, nói:

- Té ra có những việc kinh người như thế à!

Trần Hiếu nói:

- Trong vụ này không có Tế Công thì không xong đó nghe. Ðậu hiền đệ hôm nay đã về đây rồi, cả nhà chúng ta hãy vui say một bữa. Ðể ta đi kiếm rượu và đồ nhắm đem về. Chúng mình say vùi một trận.

Trần Hiếu nói xong đi ra mua rượu thịt. Một lát sau Trần Hiếu trở về, rượu thịt không thấy cầm theo mà mặt mày lại thất sắc. Ai nấy ráp lại hỏi:

- Sao vậy? Sao Trần huynh trưởng không mua rượu thịt?

- Không xong rồi,Trần Hiếu nói, Kinh doanh điện soái truyền lịnh thủy bộ mười ba cửa phải đóng chặt, các ngõ hẽm đều cho quan binh án giữ, đi từng hộ tra xét tìm Ðậu Vĩnh Hàng.

Mọi người nghe nói, sợ đến hồn phi phách tán.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 17 May 2012, 10:52 PM | Message # 183
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 176Lục Hình đình ra lệnh bắt cường tặc
Mỹ nhiệm công nghe tin cản quan binh
Mỹ nhiệm công Trần Hiếu đi ra mua đồ nhắm, thấy đường phố loạn cả lên, nghe nói quan Kinh doanh điện soái hạ lệnh cho mười ba cửa thủy bộ đều đóng chặt, xét từng hộ để bắt kẻ gian dương đại đạo trốn trại vượt ngục là Hắc diện báo Ðậu Vĩnh Hàng. Tại sao có chuyện lạ như thế?

Sau khi quan Hình đình Lục Bính Văn thả Ðậu Vĩnh Hàng đi ra, Tần tướng phủ sai quản gia mời Tế Công về rồi, Lục Bính Văn bỗng nhiên sáng suốt trở lại, nhìn lại ở đại đường, Vương Long, Vương Hổ còn quỳ ở dưới, bèn hỏi thủ hạ:

- Vương Long, Vương Hổ quỳ ở đó làm chi? Ai kêu chúng ra như thế?

- Ðại nhân không phải cách chức thư lại Mã Hùng và thả Ðậu Vĩnh Hàng rồi sao?

- Ai thả Ðậu Vĩnh Hàng ra vậy?

- Ðại nhân kêu thả! Chớ chẳng phải việc mới vừa rồi mà đại nhân lại quên rồi à?

Lục Bính Văn nghĩ lại, phưởng phất trong lòng mơ hồ ù ù cạc cạc như trong mộng. Hơi nhớ lại việc, sợ hết cả hồn: Ðậu Vĩnh Hàng đã thành án, tâu lên hoàng thượng, làm sao có thể thả được? Tức thời căn dặn bọn thuộc hạ:

- Mau truyền lệnh ta: Ðóng chặt mười ba cửa thủy bộ, quan sảnh phải giữ gìn các địa phương của mình, hai nhà hai bên phải coi ngó một nhà ở giữa, quan từ tam phẩm trở xuống, bất luận là nhà nào, đều phải tra xét từng hộ một. Bảo họ đừng nói là Ðậu Vĩnh Hàng được thả ra mà phải nói đại đạo Ðậu Vĩnh Hàng vượt ngục trốn trại, như có ai che giấu thì mắc tội đồng lõa, người nào giao nộp Ðậu Vĩnh Hàng sẽ được thưởng một ngàn lượng bạc.

Dụ lệnh truyền ra, mười ba cửa thủy bộ đều đóng chặt, các quan cai quản địa phương mình mang quan binh đi tra xét các nơi. Trần Hiếu nghe tin này, thức ăn cũng không kịp mua, lật đật về nhà nói cho Dương Mãnh, Châu Khôn và Ðậu Vĩnh Hàng nghe.

Ðậu Vĩnh Hàng nghe xong, đằng hắng một tiếng rồi nói:

- Hai vị huynh trưởng không nên kinh hãi như vậy. Ðậu Vĩnh Hàng tôi, tình khuất mà mạng không khuất, thì không thể để liên lụy đến hai anh. Tôi sẽ nhảy tường phía sau đi đến nha môn Hình đình một mình đầu án, hai vị huynh trưởng tìm cách đưa vợ và em tôi đi trốn là được rồi. Hai vị huynh trưởng khỏi lo cho tôi.

Trần Hiếu nói:

- Làm như vậy đâu có được!

- Tôi lại có chủ ý, Dương Mãnh nói:

- Chú có chủ ý gì? Trần Hiếu hỏi:

- Tôi với Châu Khôn mỗi người cầm một ngọn dao thẳng đến nhà Hoa hoa thái tuế Vương Thắng Tiên gặp ai chém nấy; còn anh với Ðậu Vĩnh Hàng hai người thẳng đến nha môn Hình đình, phụp cho mỗi người một dao cho rồi đời tên cẩu quan ấy đi, giết cho đến gà chó không còn một mống. Chúng ta đại phản ở thành Lâm An, giết xong cùng vượt thành tìm một ngọn núi nào đó ở xa xa chiếm lĩnh làm đại vương, dựng lên cờ hiệu, chiêu quân mãi mã, tích thảo tồn lương. Nếu quan binh có đến, chúng ta cũng không sợ, bớt được tức giận vì bọn cẩu quan này.

- Chú cứ nói bậy nói bạ không thôi! Trần Hiếu nạt, căn cứ vào sức của bốn anh em ta tạo phản thì làm được những gì? Chủ ý gì khác đi để chúng ta xem có được thì làm.

Ðương nói đến đó thì nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, tiếp theo có tiếng gõ cửa. Dương Mãnh nói:

- Anh bị xét rồi đó! Ðể cho tôi khai đao trước cho.

- Ðừng có lỗ mãng nghen! Ðể tôi đi ra nói chuyện với họ xem. Nếu có thể nói cho họ đi được thì càng tốt, thật thế là không được, nhưng đâu có thể nói là không được.

Nói rồi Trần Hiếu lật đật đi ra ngoài. Vừa mở cửa thấy đứng sẵn lố nhố các quan binh, có hai vị quan địa phương, một vị họ Hoàng, một vị họ Trần, đều mũ áo gọn ghẽ, dây loan đái thắt lưng, tiễn tụ bào, giày đế mỏng, dao đeo bên sườn. Trần Hiếu nhìn thấy hai vị quan đều là người quen, nhưng cố làm như không biết, hỏi:

- Hai vị đại lão gia đến đây có việc chi?

Hoàng lão gia nói:

- Trần Hiếu, chúng mình đều là hàng xóm với nhau, thật ra chúng tôi cũng biết ông là người an phận qua ngày, hôm nay chúng tôi vâng lệnh quan Kinh doanh điện soái tra xét từng hộ tìm đại đạo trốn trại vượt ngục Ðậu Vĩnh Hàng. Ðây là việc công, không thiên không vị, ai cũng thế cả. Ông hãy tránh ra để chúng tôi vào xem thử!

Ðây là vì quen biết với Trần Hiếu nên còn nể tình, nếu là người không cần phải nói như vậy, chỉ đem người ập tới, cho xét cũng xét, không cho xét cũng xét.

Trần Hiếu nghe như vậy, bèn nói:

- Hai vị lão gia khoan hãy vào, tôi có mấy lời này, thực ra tôi ở đây không phải ở một ngày một bữa. Bình thường tôi cũng không biết kết giao với bọn thổ phỉ, cũng không có những bạn bè vô lại đến nhà. Ðại khái hai vị lão gia cũng thấy biết rồi. Hôm nay không phải là tôi không cho quý vị vào xét, vì trong nhà tôi còn có bà con thân thích ở, có hai đứa cháu gái bên nội, một đứa cháu gái bên ngoại đang ở, chúng đều là những cô nương 18, 19 tuổi, chưa ra khỏi khuê môn. Hai vị lão gia đưa quan binh tiến vào làm cho mấy cô nương thân thích của tôi xuất đầu lộ diện e có nhiều điều bất tiện!

- Xin hai vị lão gia nể mặt Trần Hiếu tôi, hai vị đưa người đến xét nhà khác; giây lát tôi đưa mấy vị cô nương đi rồi, quý vị sẽ trở lại xét sau.

Hai vị lão gia nghe nói, đáp:

- Cái đó không được! Ðây là việc quan, phải chăng là ông dám chống lại không tuân lệnh trên?

- Tôi cũng không dám chống lại không tuân lệnh, xin hai vị lão gia thông cảm cho; ai bảo trong nhà tôi ngăn cản không tiện cho xét.

- Trần Hiếu, trong nhà ông có giấu Ðậu Vĩnh Hàng không?

- Không có đâu!

- Trong nhà ông không có Ðậu Vĩnh Hàng, chỉ có mấy cô nương cũng không hề gì, chúng tôi vào đó xem thử có ngại gì đâu!

Nói rồi muốn xô Trần Hiếu vẹt qua để tiến lên. Lúc đó Dương Mãnh cầm dao sẵn đứng chờ ở cửa thứ hai, nghĩ thầm: “Mấy tên bị thịt này bước vào, mình lấy nó làm vật khai đao mới được”. Trong lúc Trần Hiếu đang nói chuyện giằng co với hai vị lão gia thì đằng kia ba cổ kiệu nhỏ đi lại. Có một người cỡi ngựa đi kèm, tới cửa nhà Trần Hiếu nhảy xuống ngựa nói:

- Thưa Trần gia, chúng tôi đến rước cháu gái nội và cháu gái ngoại của ngài.

Trần Hiếu nghe nói, ngạc nhiên nghĩ thầm: “Ta nói nhà ta có cháu gái nội và cháu gái ngoại là buột miệng nói càng, làm sao thiệt có người đến rước kìa?”.

Thấy lối phục sức của người trưởng tùy này lạ hoắc, nhưng cũng tùy cơ ứng biến, Trần Hiếu nói:

- Hai vị lão gia, các vị thấy tôi nói có đúng không? Trong nhà tôi thiệt có bà con ở, người ta đến rước đây. Xin hai vị chờ một lát, đợi khi chúng lên kiệu rồi, các ngài vào khám xét là xong.

- Thế thì được. Hai vị lão gia đáp.

Trần Hiếu cùng người trưởng tùy đưa ba cái kiệu vào trong nhà, Trần Hiếu hỏi:

- Tôn giá ở đâu đến đây?

- Tôi là người của Thiết diện thiên vương Trịnh Hùng ở đường Phụng Sơn. Trịnh gia sai tôi đến rước Ðậu Vĩnh Hàng. Có phong thơ gởi cho ngài đây.

Nói rồi móc thơ đưa ra, đó là thơ của Tế Công. Trần Hiếu mới vỡ lẽ, lật đật kêu Ðậu Vĩnh Hàng, Châu Khôn cùng Châu thị ba người lên kiệu, phủ màn xuống để người đó đưa đi. Sau khi kiệu đi rồi, Trần Hiếu nói:

- Hoàng lão gia, Trần lão gia, hai vị hãy đưa người vào xét đi.

Hai vị lão gia mới đưa người vào xét. Mà xét ai? Dĩ nhiên là không gặp rồi. Hoàng lão gia nhớ lại sự việc, suy nghĩ một hồi lâu. Hai vị này đều là người tinh minh lão luyện, ở bên ngoại lão thông việc biện án, một khi thấy ba cỗ kiệu đến có vẽ khác thường, ban đầu Trần Hiếu không cho xét, nói lời quanh co, sắc mặt biến đổi. Sau khi ba cổ kiệu đi rồi, sắc mặt Trần Hiếu dần dần trởi lại bình thường, lời nói cũng mạnh mẽ thấu lý. Hai vị lão gia nghĩ rằng trong ba cỗ kiệu này chắc có duyên cớ chi đây. Họ liền phái một quan nhân đi theo dõi xem ba cỗ kiệu này khiêng về nhà nào rồi báo cáo cho quan địa phương chỗ ấy biết, bất luận là chỗ ấy đã khám xét hay chưa cũng cho người đến xét. Quan nhân vâng lệnh ngầm theo dõi phía sau, thấy ba cỗ kiệu khiêng đến đường Phụng Sơn, tiến vào một tòa cổng lớn ở phía Bắc đường. Quan nhân ngước nhìn chính là nhà của Thiết diện thiên vương Trịnh Hùng đại quan nhân, lập tức đến quan địa phương ở đường Phụng Sơn báo cáo. Hai vị lão gia ở địa phương, một vị họ Bạch, một vị họ Dương. Quan nhân đến báo:

Hoàng lão gia và Trần lão gia của chúng tôi sai tôi đi theo ba cỗ kiệu từ nhà Dương Mãnh, Trần Hiếu ở đường Ðông khiêng ra, khiêng đến nhà Trịnh đại quan nhân ở đường Phụng Sơn. Lão gia chúng tôi nói trong kiệu có điều khả nghi, bảo tôi đến cho lão gia hay để nhanh chóng đến tra xét.

- Bạch lão gia, Dương lão gia nghe nói, lập tức dẫn bản bộ quan binh đến trước cửa nhà Trịnh Hùng, nói lời phân trần:

- Chúng tôi vâng lệnh quan Kinh doanh điện soái, tra xét từng hộ để tìm bắt tên đại đạo trốn trại vượt ngục là Ðậu Vĩnh Hàng, cảm phiền các vị quản gia vào thông báo lại là có chúng tôi đến tra xét.

Gia nhân và Trịnh Phúc vào bẩm báo. Nguyên trước đây, Trịnh Hùng được thơ của Tế Ðiên bảo hôm nay đem ba cỗ kiệu đến nhà Dương Mãnh, Trần Hiếu rước vợ chồng Ðậu Vĩnh Hàng và Châu Khôn. Kiệu và người vừa vào tới thì gia nhân vào bẩm báo là có quan địa phương đưa binh đến tra xét. Trịnh Hùng nghe báo, ngạc nhiên nói:

- Làm sao bây giờ?

Lại nghĩ: “Tế Công kêu mình đi rước Ðậu Vĩnh Hàng. Nếu bị xét gặp trong nhà mình đố tránh khỏi bị kết tội cố giấu giếm đây!”. Sợ đến phát ngây nói không ra lời. Ðậu Vĩnh Hàng nói:

- Trịnh đại quan nhân không cần phải lo thế! Tại mạng của tôi nó đen như vậy rồi thì đừng để liên lụy đến lão gia làm chi! Tôi sẽ nhảy tường ra ngoài đi trình diện là xong.

Trịnh Hùng nói:

- Làm như vậy đâu có được! Tế Công bảo tôi đi rước mấy vị về đây, tôi làm sao có thể để các vị vào tù cho được?

Gia nhân là Trịnh Phúc nói:

- Nô tài lên kiệu trở lại, rồi quan nhân cỡi ngựa đưa đi, bảo là đưa gia quyến ra ngoài thành, thế là xong!

Trịnh Hùng nghĩ: “Lời nói này có lý đa!”. Lập tức một mặt kiên gia nhân chuẩn bị ngựa, một mặt bảo đem kiệu đến, kêu Châu Khôn, Châu thị và Ðậu Vĩnh Hàng lên kiệu lại. Trịnh Hùng đưa kiệu ra khỏi nhà mới lên ngựa. Bạch lão gia và Dương lão gia hỏi:

- Trịnh lão quan nhân đi đâu đó?

- Tôi đưa gia quyến đi viếng mộ.

Nói rồi, Trịnh Hùng giục ngựa cùng ba chiếc kiệu ra đi. Gia nhân mời Bạch lão gia vào trong tra xét. Tra xét nào gặp ai! Bạch, Dương hai vị lão gia bèn nảy chủ ý: “Ba cỗ kiệu này vừa mới đến nhà Trịnh Hùng nghe nói có tra xét lại khiêng đi ra nói là đi viếng mộ, chắc là có gian trá chi đó”. Lập tức sai một quan nhân đi theo, xem họ ra cửa nào rồi đưa tin cho quan giữ cửa, bảo phải xét kiệu, đừng để cho ra thành. Trịnh Hùng đưa ba chiếc kiệu sắp ra cửa Cấn Sơn. Nào ngờ ki đến cửa Cấn Sơn, bốn vị lão gia giữ cửa đưa quân giữ lại dò xét. Lúc này mấy chiếc kiệu muốn ra khỏi thành thiệt là khó hơn lên trời.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 17 May 2012, 10:53 PM | Message # 184
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 177


Phật gia điểm hóa cứu anh hùng
Giữa đường lánh nạn gặp cướp núi
Nói về Trịnh Hùng đưa ba chiếc kiệu thẳng ra cửa Cấn Sơn, trong lòng lo đến phát run. Vừa đến cửa Cấn Sơn, thấy cửa thành đã đóng chặt, bốn vị lão gia đứng giữ cửa từ trong đi ra. Bốn vị lão gia này một vị họ Vương, một vị họ Mã, một vị họ Ngụy, một vị họ Triệu. Bốn vị lão gia này đều có quen biết với Trịnh Hùng cả. Bình thường Trịnh Hùng là người rất ưa kết bạn, giao thiệp rất rộng, trên từ công khanh dưới đến thứ dân, quen biết với ông ta rất nhiều. Hôm nay bốn vị lão gia này gặp Trịnh Hùng, nói:

- À, té ra là Trịnh gia. Ai ngồi trong kiệu đó? Và định đi đâu?

- Ngồi trong kiệu là nội quyến của tôi. Hôm nay là ngày tế tự, tôi muốn đi viếng mộ ở ngoại thành, cảm phiền các vị lão gia mở cửa thành để chúng tôi đi ra.

- Trịnh lão gia, hôm nay không giống như mọi ngày đâu, bình thường cũng không đóng cửa để mặc sức thiên hạ ra vào. Hôm nay có lệnh của quan Kinh doanh điện soái đóng chặt cả mười ba cửa thủy bộ để xét bắt tên đại đạo vượt ngục trốn trại là Ðậu Vĩnh Hàng. Việc này rất trọng đại, mấy chiếc kiệu của ông muốn ra cửa thành phải để chúng tôi vén rèm xem thử mới được. Kỳ thật chúng ta bình thường có giao tình, nhưng đây là việc công phải làm theo việc công.

- Các vị lão gia nói như thế không đúng, Trịnh Hùng tôi, đại khái các vị cũng biết, tôi bình thường không giao du với bọn phỉ loại, trong kiệu của tôi làm sao ẩn giấu bọn gian tế được? Trong kiệu này là đàn bà con nít, các vị đòi xem ở tại đường lớn như vầy có nhiều bất tiện.

- Trịnh Hùng, ông là người minh bạch, chúng tôi làm việc công. Việc quan trọng này, bỏ qua không được đâu! Ông muốn ra khỏi thành, không cho chúng tôi xét, chúng tôi để cho ông đi, lát nữa có người đòi như vậy thì chúng tôi phải làm sao? Cho ông đi được mà không cho người khác đi, há chẳng có sự thiên vị hay sao?

- Các vị đã không nhìn thấy không cho đi, thì tôi trở về nhà không đi nữa.

Bốn vị lão gia đang cãi lý với Trịnh Hùng, nào ngờ có vị quan nhân ở đường Phụng Sơn chạy đến nói:

- Bạch lão gia, chúng tôi đưa tin cho các vị biết, đừng thả cho ba cổ kiệu này khỏi thành. Nguyên do ba cỗ kiệu này phát xuất từ nhà Dương Mãnh, Trần Hiếu ở đường Ðông, khiêng đến nhà Trịnh Hùng lại đưa đi, trong đó chắc chắn có duyên cớ gì đó!

Bốn vị lão gia nghe báo xong, bèn nói:

- Này Trịnh Hùng, ông cho chúng tôi cũng xem, không cho xem chúng tôi cũng xem.

- Tôi không thể để cho phụ nữ nhỏ 16 tuổi đầu chường mặt ra đường phố được. Tôi không đi, tôi trở về nhà là được rồi.

- Ông trở về nhà, chúng tôi cũng phải xem.

- Thưa các vị, cái này là không đúng rồi đa! Tôi ra khỏi thành, các vị đòi xem, sợ mang theo gian tế; tôi trở về nhà, tại sao các vị cũng đòi xem?

- Này Trịnh Hùng, trong ba cỗ kiệu này là ai vậy?

Nguyên ngồi ở cỗ kiệu đầu là Châu Khôn, cỗ kiệu thứ hai là Ðậu Vĩnh Hàng, cỗ thứ ba là Châu thị. Trịnh Hùng nói:

- Ở cỗ đầu là tệ tiện nội, cỗ thứ hai là cháu của tôi, cỗ thứ ba là cháu gái họ của tôi, đều là những thiếu phụ cô nương nhỏ tuổi cả.

- Có Ðậu Vĩnh Hàng trong đó không?

- Tôi cũng không quen Ðậu Vĩnh Hàng, làm sao có Ðậu Vĩnh Hàng cho được?

- Ðã không có Ðậu Vĩnh Hàng, chúng tôi dòm xem đâu có ngại gì!

- Các vị thiệt là ỷ quan cậy thế, không cần tình lý gì hết.

Ðương nói tới đó thì Tế Ðiên từ đầu kia thất tha thất thiểu đi lại.

Nguyên Tế Ðiên đang ở đại đường ở phủ Kinh doanh điện soái, được quản gia Tần tướng mời về Tần tướng phủ. Tần tướng thấy Tế Ðiên lật đật mời ngồi, nói:

- Thánh tăng, tại sao Hình đình Lục Bính Văn dám trói lão nhân gia thế?

- Tướng gia hỏi đến, Hòa thượng ta có điểm oan ức không rõ ràng. Hôm qua chùa chúng ta lãnh đám tụng ba xấp kinh, nhà đám dọm một nâm cơm nguội, bảo tụng thêm một thời thí thực. Năm ông Hòa Thượng tụng kinh xong, nhà chủ không chịu trả tiền, nói là giọng của thầy cả không ngọt, lại còn đánh các Hòa Thượng nữa. Bốn ông Hòa thượng kia đều bị đánh, chỉ có Hòa Thượng ta không bị đánh thôi. Ta muốn quỳ trước Hình đình để báo cáo họ, nào ngờ quan Hình đình không hiểu sự lý, bắt trói Hòa Thượng ta lại. Ðến chừng lên đại đường, Lục đại nhân nổi khùng đem đại đạo Hắc diện báo Ðậu Vĩnh Hàng thả ra.

Tần tướng nghe xong, nói:

- Ðậu Vĩnh Hàng ở Bạch Sa Cương chặn đường cướp bạc lương, giết chết quan giải lương, giống như là phản nghịch, ta đã tâu rõ lên thánh thượng rồi, trình thỉnh xin xử giảo, làm sao ông ta dám thả kìa?

- Hiện giờ ông ta thả ra rồi. Ðại nhân không tin thì cho người đi hỏi thăm thử xem!

- Ðược, nếu ông ta đã thả, ta xem chừng ý chỉ thánh thượng đưa xuống, ông ta sẽ làm sao? Nếu ông ta đã thả rồi thế nào cũng bị triệu vào hầu, tạm thời không cần phải để ý đến ông ta nữa. Bạch Thánh tăng, xin mời ở đây uống rượu nhé!

- Cũng được!

Tần tướng lập tức sai gia nhân lau bàn ghế, dọn rượu lên. Tế Ðiên uống vài ba chén đứng vậy muốn cáo từ. Thừa tướng nói:

- Thánh tăng có gì gấp đâu? Uống rượu rồi hãy đi!

- Ta đi xem nhiệt náo, hiện tại quan Hình đình đã thả Ðậu Vĩnh Hàng, rồi lại phái người truyền đóng cửa chặt mười ba cửa thủy bộ xét từng hộ kiếm bắt đại đạo Ðậu Vĩnh Hàng. Việc này có thể là mới mẽ đấy. Ông ta muốn tự mình làm đảo lộn mà!

Nói xong, Tế Ðiên đứng dậy cáo từ ra khỏi Tần tướng phủ, thẳng đến cửa Cấn Sơn. Trịnh Hùng lúc đó đang nói quanh co với các lão gia giữ cửa, sợ họ xét kiệu. Thấy Tế Ðiên đến, Trịnh Hùng lật đật nói:

- Tế Công đến rồi! Ngài là người xuất gia xin phân giải việc này cho.

Tế Ðiên hỏi:

- Chuyện gì vậy a?

Trịnh Hùng nói:

- Tôi đưa gia quyến muốn ra khỏi thành đi thăm mộ, các vị lão gia này đòi xét kiệu; tôi nghĩ ở ngoài đại lộ, phụ nữ tuổi nhỏ thò đầu ló mặt ra, có nhiều điều bất tiện nên nói là không được. Họ muốn xem trong kiệu có ai. Sư phụ nghĩ xem họ làm như vậy có phải là không nể tình nhau không? Có chỗ không đúng phải không?

- Không đúng rồi! Có lẽ Trịnh Hùng làm không đúng. Người ra làm việc công, ngươi không cho người ta xem, người khác đi đến đây cũng đều không cho xem, như vậy thì thử hỏi việc công sẽ làm như thế nào?

Các vị lão gia nghe như vậy bèn nói:

- Sư phó thật là sáng suốt.

Trịnh Hùng trong bụng nghĩ thầm: “Tế Công ơi, ông đùa với mình sao chớ! Ông kêu mình đi rước Ðậu Vĩnh Hàng, bây giờ người ta đòi xét, ông lại nói những lời như thế. Ðây có phải là ông cố ý cho ta nằm ấy đây mà!”. Không cách nào khác, Trịnh Hùng bèn nói:

- Mấy vị cứ xem đi!

Các vị lão gia hỏi:

- Ngồi ở kiệu thứ nhất là ai vậy?

- Là tệ tiện nội.

Mọi người vén rèm lên xem thì là một ông già râu bạc, ngay đến Trịnh Hùng cũng phải ngạc nhiên! Mọi người hỏi:

- Này Trịnh Hùng, ông không phải nói là tiện nội của ông hay sao?

- Tại các ông nghe không rõ, đây là cha của tệ tiện nội.

- Còn ở chiếc kiệu thứ hai?

- Là cháu gái của tôi.

Mọi người vén rèm lên xem thì là một bà già. Mọi người hỏi:

- Ðây là cháu gái của ông à?

- Ðây là bà nội của cháu gái tôi.

- Còn ở kiệu thứ ba?

- Ðây là cháu gái họ.

Vén rèm lên xem thì là một bà ni cô già. Trịnh Hùng nói:

- Ðây là sư phụ của cháu gái họ tôi.

- Trịnh Hùng, cái này ông có ý giỡn chơi, trong kiệu không có phụ nữ nhỏ tuổi, cũng không có Ðậu Vĩnh Hàng. Ông cố ý đùa cợt chúng tôi mà! Hãy mở cửa thành cho nhóm Trịnh Hùng đi đi.

Lập tức cửa thành được mở ra. Ba cỗ kiệu cùng Hòa thượng đồng ra khỏi thành đi về phía nhà mồ của Trịnh Hùng. Tới nơi, Châu Khôn, Ðậu Vĩnh Hàng, Châu thị đều xuống kiệu, bước tới hành lễ Tế Ðiên. Ðậu Vĩnh Hàng nói:

- Bạch Thánh tăng, lão nhân gia thật là Phật pháp vô biên, cứu vớt đệ tử sống lại một lần nữa. Ðậu Vĩnh Hàng tôi chỉ có nhất bộ nhất bái mới báo đáp được ơn dày của lão nhân gia ban bố.

Tế Ðiên nói:

- Trịnh Hùng, ngươi đưa cho ta ba con ngựa, một con dao đeo bên hông, bảo bọn họ trốn đi. Tương lai chúng ta còn có duyên gặp lại.

Ðậu Vĩnh Hàng lại cám ơn Trịnh Hùng rồi mới cùng Châu Khôn, Châu thị cáo từ.

Trịnh Hùng hỏi:

- Hai vị định đi đâu?

Ðậu Vĩnh Hàng nói:

- Tôi cũng không biết đi nơi nào!

Châu Khôn nói:

- Tôi định cùng anh chị tôi đi đến chỗ một người bạn để tạm lánh.

Nói rồi cung tay từ biệt.

Ba người lên ngựa, thuận theo đường lớn đi tới trước, cũng không nhất định là đi đâu. Trên đường đi, cứ đói ăn khát uống, ngày đi đêm nghỉ. Hôm đó, sắc trời đã tối, đang độ đỏ đèn, ba người cỡi ngựa đang đi tới trước, gặp một cửa núi. Bỗng nghe vang lên một hồi thanh la, từ trong núi xông ra hơi hai chục người đều bịt mặt, vận quần aó ngắn, mỗi người cầm trường thương, dao lớn, kiếm ngắn, búa to, chạy ra cản đường. Có người thét lớn:

- Núi này ta mở, cây này ta trồng, ai đi qua đây phải để lại tiền mãi lộ. Ú ớ cự cãi nửa câu, một dao một mạng đất chôn vùi.

Lại nói:

- Bầy dê non nhạn lẽ kia, tới đây mau để lại vàng bạc mãi lộ đi, sẽ được tha cho khỏi chết, nếu chẳng nghe lời trốn đi, khó hơn lên trời đấy.

Châu Khôn thấy bị chặn đường bèn lật đật thúc ngựa lên trước, nói:

- Xin có đôi lời cùng các bạn: Tại hạ họ Châu tên Khôn, nguyên là Bắc lộ tiên đầu, hôm nay cùng anh chị đi qua đường này, cảm phiền các vị trở về bẩm lại với trại chủ là Châu Khôn hôm nay không thể lên núi bái vọng được, tạm thời mượn đường đi qua. Hôm khác sẽ lại đến thỉnh an trại chủ.

Các lâu la nghe như vậy, nói:

- Té ra tôn giá là Tiêu đầu Châu Khôn ở Bắc lộ! Xin tôn giá chờ một lát, chúng tôi về bẩm lại với trại chủ một tiếng.

Nói rồi cho người chạy bay lên núi. Giây lát không lâu, từ trên núi một hồi thanh la nổi lên, hơn hai trăm người kéo xuống, lồng đèn và đuốc cầm sáng rực như ban ngày. Châu Khôn ngước nhìn thấy ba người đi trước. Người cưỡi ngựa hồng đi giữ, đầu đội khăn đoạn bảo lam, mình mặc tiễn tụ bào màu lam, mặt vàng như nghệ, lông đen áp tai, dao đeo bên sườn, thương cài sau lưng; người bên phải cưỡi ngựa màu đen, mặc áo choàng đen, gương mặt đen bóng, cũng kẹp một cây thương; người bên trái cưỡi một con ngựa bạch, mặc áo lụa trắng, mặt trắng, cũng cài một ngọn thương. Ba vị trại chủ đến gần, vỗ ngựa hỏi:

- Trước mặt chúng tôi là ai?

Châu Khôn nói:

- Tôi là Bắc tiêu đầu Thiết đầu thái tuế Châu khôn, hôm nay cùng anh chị tôi đi qua đây, muốn mượn đường một lần, hôm sau sẽ đến cảm tạ.

Vị trại chủ mặt vàng hỏi:

- Lệnh thân là ai vậy?

- Anh rể tôi là đả hổ anh hùng Hắc diện báo Ðậu Vĩnh Hàng.

Ba vị trại chủ nghe nói, “a” lên một tiếng, nói:

- Té ra là Ðậu đại ca!

Nói rồi ba người lật đật nhảy xuống ngựa, bước tới hành lễ.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 17 May 2012, 10:53 PM | Message # 185
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 178


Núi Thúy Vân, anh hùng làm thảo khấu
Lục Hình đình hiến gái đẹp gạt người
Nghe Châu Khôn nói anh rể mình là Ðả hổ anh hùng Hắc diện báo Ðậu Vĩnh Hàng, ba vị trại chủ lật đật xuống ngựa bước tới hành lễ, nói:

- Té ra là Ðậu huynh trưởng, hèn lâu mới gặp.

Ðậu Vĩnh Hàng nhìn lại ba vị trại chủ đều không quen, liền vội vàng đáp lễ, nói:

- Quý tánh của ba vị trại chủ là chi? Tôi thật là mới gặp lần đầu.

- Ðậu đại ca là bậc quý nhơn hay quên, xin mời lên sơn trại rồi sẽ trình bày sau.

Ðậu Vĩnh Hàng không lẽ không đi, bèn theo mọi người đi lên núi. Ðến cổng trại nhìn thấy tòa đại trại này nhà cửa rất nhiều. Tiến vào cửa đại trại đầu, giao ngựa cho tùng nhân rồi vào thẳng Tụ nghĩa đường. Ngồi xuống xong, các thủ hạ dâng trà. Châu Khôn nói:

- Chưa được lãnh giáo tôn tánh của ba vị trại chủ.

Vị trại chủ mặt vàng nói:

- Chúng ta là người nhà trăm năm về trước. Tôi cũng họ Châu tên là Hổ, có ngoại hiệu nho nhỏ là Tiếu diện tỳ hưu. Còn đây là hai em kết nghĩa của tôi.

Nói rồi lấy tay chỉ người mặt đen nói:

- Chú ấy kêu là Thiết bối tử Cao Trân, còn chú mặt trắng kia gọi là Hắc mao sái Cao Thuận. Tòa núi này tên là Thúy Vân Phong. Ðậu huynh trưởng, các vị từ đâu đến đây?

Châu Khôn nói:

- Thôi, đừng thắc mắc nữa! Anh rể tôi ngụ tại thành Lâm An, vô cớ gặp phải việc oan rất là oan khuất, may mắn gặp được một vị cao tăng cứu chúng tôi ra khỏi đầm rồng hang hổ. Tôi định cùng anh ấy đi đến nhà bạn, qua đường này gặp ba vị trại chủ ở đây. Không biết ba vị trại chủ làm thế nào mà quen biết anh rể tôi như thế?

Châu Hổ nói:

- Ba anh em chúng tôi đóng ở đây lâu rồi, vâng lệnh ủy phái chúng tôi ở đây. Từ lâu thanh danh Ðậu huynh trưởng vang vội xa gần, hôm nay mới gặp mặt, thật là tam sanh hữu hạnh! Trước đây chúng tôi có cho người đi mời Ðậu đại ca hai lần nhưng không tìm được chỗ ở, hôm nay may mắn gặp được ở đây. Ðậu đại ca, Châu hiền đệ, hai vị đừng đi đâu nữa làm chi!

Ðậu Vĩnh Hàng hỏi:

- Mấy vị chiếm cứ núi này, làm sao còn có cấp trên nữa?

- Chúng tôi chiếm cứ núi này cốt để chiêu tụ anh hùng trong thiên hạ, tương lai chúng tôi đều giữ chức Khai quốc đại tướng quân cả.

- Ba vị nguyên là tướng quân của Ðại Tống ư?

- Không phải là quan chức của Ðại Tống đâu. Tôi có một vị Tổ sư gia tên là Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong. Ông ấy có một thứ bửu bối tên là Càn khôn tí ngọ hỗn nguơn bát. Lão nhân gia giỏi về tính toán, khóe biết về quá khứ vị lai. Ở giữa Bình Sa Giang tại Thường Châu có một tòa núi tên là Ngọa Ngưu Ky, trên núi có một cái miếu tên là Từ Vân quán. Hiện tại trong miếu đó có Tiền điện chân nhân, Hậu điện chân nhân, Tả điện chân nhân, Hữu điện chân nhân. Có hơn 500 vị lục lâm muốn thiết lập Huân Hương hội. Ai nấy đều dừng chân ở miếu đó. Ðậu đại ca, anh đừng đi đâu, nên ở lại núi này đi. Chúng tôi sẽ gởi cho Tổ sư gia ở Từ Vân quán một phong thơ, chờ Tổ sư gia hồi âm, các anh sẽ giúp chúng tôi cùng hoàn thành đại nghiệp. Tương lai thế nào cũng được một chức hoặc nữa chức quan chớ chẳng không.

Ðậu Vĩnh Hàng suy nghĩ: “Tạm thời không chỗ nào có thể đến được, chỉ nên hứa trước ở đây đã”. Nghĩ rồi bèn ưng thuận. Châu Hổ liền sai người cho quét dọn riêng một căn nhà cho vợ chồng Ðậu Vĩnh Hàng, có vú em hầu hạ. Châu Khôn cũng ở trên núi đó. Tiếu diện tỳ hưu sai người đem sang Từ Vân quán một phong thơ. Suốt ngày, các vị trại chủ cùng vầy đoàn một chỗ. Thời gian thấm thoát, ngày tháng như thoi, một hôm mọi người đang nói chuyện ở đại sảnh, Ðậu Vĩnh Hàng nhắc lại hồi ở Lâm An bị Vương Thắng Tiên làm nhục, thật là đáng giận! Châu Hổ nói:

- Không hề chi! Tương lai chúng ta thành công rồi thì có thể báo thù.

Ðương nói tới đó thì bên ngoài một tên lâu la chạy vào phi báo:

- Bẩm các vị trại chủ, dưới núi hiện có quan Kinh doanh điện soái Lục Bính Văn ở thành Lâm An đang trở về nhà, đi ngang qua dưới núi, chúng tôi chạy ra ngăn kiệu lại; ông ta đưa một tấm danh thiếp, nói là bái vọng trại chủ, mượn đường qua núi.

Tiếu diện tỳ hưu Châu Hổ nghe nói, bảo:

- Cao hiền đệ, mấy em ai biết Kinh doanh điện soái Lục Bính Văn?

Cao Trân, Cao Thuận đều lắc đầu không biết. Châu Hổ lại hỏi:

- Ðậu huynh trưởng có quen biết không?

Ðậu Vĩnh Hàng nghe đến tên Lục Bính Văn, giận đến nỗi sắc mặt tái xanh, nói:

- Ba vị trại chủ không biết, Lục Bính Văn với tôi có một mối thù sâu tợ biển. Tôi ở thành Lâm An bị hắn vu cáo đạo tặc bắt tôi bỏ ngục, gạt vợ tôi đem đi đưa cho Hoa hoa thái tuế Vương Thắng Tiên, hại cho cả nhà tôi tan nát. Nếu không nhờ Tế Công cứu cho thì chúng tôi đều bị chết trong tay hắn. Tế Công đã nói cho tôi biết trước, hắn là kẻ cừu thù của tôi. Hôm nay hắn đã đến đây, tôi đâu có thể để yên cho hắn? Ba vị trại chủ đã không quen biết với tên Lục Bính Văn này thì để cho tôi báo cừu rửa hận.

Nói rồi cầm lấy con dao, chạy bay ra ngoài.

Lục Bính Văn tại sao lại đến đây? Trong đó phải có một đoạn duyên cớ. Nhơn vì trước đây Lục Bính Văn thả Ðậu Vĩnh Hàng ra, sau khi tỉnh trí lại bèn sai người xét bắt, nhưng không bắt được, ông ta tính thầm: “Việc này đã tâu lên hoàng thượng rồi, làm sao mà ém nhẹm được!”. Nghĩ rồi lật đật ngồi kiệu đến nhà Vương Thắng Tiên và được mời vào thư phòng. Lục Bính Văn hành lễ Vương Thắng Tiên xong rồi nói:

- Lão gia, xin cứu môn sinh với. Bị rắc rối rồi!

- Hiền khế có việc gì thế? Chậm chậm hãy nói.

- Hiện giờ Ðậu Vĩnh Hàng chặn đường cướp bạc ở Bạch Sa Cương đã trốn thoát rồi. Sự việc này đã tâu lên thánh thượng biết, cầu xin lão sư gia che chở giùm cho môn sinh với.

Vương Thắng Tiên nghe nhắc tới việc này, đùng đùng nổi giận, nói:

- Ðậu Vĩnh Hàng là cừu nhân của ta, ngươi không biết sao? Hỏa thiêu lầu Hợp Hoan làm cho người đẹp của ta bị chết cháy trong đó, ta mất không cả về người lẫn của mà còn thả Ðậu Vĩnh Hàng ra để nó cầm dao đến thí mạng ta à! Ðến nước này ngươi còn bảo ta che chở cho ngươi, chừng nó đến kiếm ta báo cừu thì ai che chở cho ta? Ngươi tự mình làm thì tự mình chịu lấy, ta cũng không có cách nào giúp ngươi được, ngươi hãy về đi.

Lục Bính Văn như đâm đầu vào cọc, không còn cách nào hơn, đành phải cáo từ. Ngồi trên kiệu trở về nha môn tìm cách chạy chọt sau. Ðang ngồi trên kiệu đi tới trước, Lục Bính Văn bỗng thấy bên con đường lớn một người đẹp đang đứng, thật là thiên kiều bách mị, như hoa tự ngọc, Lục Bính Văn bỗng nhiên nảy sinh ý mới: “Vương Thắng Tiên rất thích người đẹp, muốn nhờ ông ta giúp, nếu không đưa người đẹp đến cho ông ta thì khó làm cho ông ta động lòng”. Nghĩ rồi liền bảo dừng kiệu lại, hỏi:

- Người đứng bên đường là ai vậy?

Ðương sai đáp:

- Không có ai, chỉ có mỗi người bán tranh thôi.

Lục Bính Văn định thần nhìn lại, thì ra đó là một bức họa đang treo, trên có vẽ hình một người đẹp, trông giống như thiệt. Ðứng kế bức họa là người bán tranh, phục sức theo lối nho lưu tú tài, tuấn tú hơn người. Lục Bính Văn liền gọi người bán tranh đến gần hỏi:

- Bức tranh người đẹp đó bán bao nhiêu tiền?

- Ðại nhân muốn mua, tôi không dám lấy đắt, chỉ cần đưa một trăm lượng bạc thôi, ít nữa tôi không bán.

- Một bức tranh giá gì mà nhiều thế?

- Bức tranh này đắt giá vì công phu rất nhiều. Món hàng này chỉ dành cho bậc thức giả minh công sành điệu. Bức tranh của tôi ngày âm u không vẽ, ngày mưa không vẽ, gió mạnh, đại hàn, nóng bức cũng không vẽ, mỗi khi gặp ngày trong sáng mới đem ra vẽ vài nét. Hơi có một chút không cao hứng thì cũng không vẽ. Bức họa này tôi vẽ mất hơn một năm mới thành, có thần như thế. Cho nên ít nữa không bán vậy.

- Quý tánh tiên sinh là gì?

- Tôi họ Mai, có tên đôi là Thành Ngọc.

- Tiên sinh là người ở đâu?

- Tôi nguyên là dân ở phủ Trấn Giang.

- Tiên sinh đến kinh đô làm gì?

- Nhân vì song thân đã qua đời, tôi đưa cô em lên kinh đô, ở tạm nhà thân thích; làm việc gì có hai nhà giúp đỡ qua lại cũng tiện. Hiện tại anh em tôi ở nhờ đằng ngõ thứ hai tại hẽm Thanh Trúc để vẽ tranh sống qua ngày.

Lục Bính Văn trong lòng bỗng nghĩ: “Mỗi khi vẽ một nét đều có ảnh hưởng đến ngũ quan của người, xem ra Mai Thành Ngọc tướng mạo thanh tú, đại khái em gái anh ta chắc phải đẹp lắm”. Nghĩ rồi nói:

- Tiên sinh hãy cuốn bức họa này lại theo ta về nha môn.

Mai Thành Ngọc bèn cầm bức họa cùng theo về nha môn. Quan kinh doanh điện soái mời Mai Thành Ngọc vào thư phòng rồi hỏi:

- Tiên sinh, trong nhà được mấy người?

- Chỉ có hai anh em tôi thôi.

- Tiên sinh! Lệnh muội cũng biết vẽ nữa phải không?

- Cũng biết vẽ.

Lục Bính Văn lập tức kêu người cân 100 lượng bạc giao cho Mai Thành Ngọc. Lục Bính Văn nói:

- Tiên sinh nên nán lại ở đây hoặc có thể tôi còn muốn nhờ tiên sinh vẽ cho ít tấm bình phong.

Mai Thành Ngọc trong lòng rất vui vẽ, bèn chịu ở nán lại; rồi cáo từ ra về.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Bính Văn sai một bà vú em đem theo hai bao điểm tâm, dạy bà vú mấy câu rồi bảo ngồi lên một chiếc kiệu nhỏ thẳng đến ngõ thứ hai hẻm Thanh Trúc. Ðến nơi hỏi thăm nhà của Mai tiên sinh vẽ tranh. Khi đã hỏi thăm rõ ràng bèn đến ngay cửa hạ kiệu, gọi cửa.

Mai Thành Ngọc lúc đó cùng em là Bích Hòan đang bàn luận ở trong nhà, nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mai Thành Ngọc ra mở cửa xem thì thấy đó là một người vú em bèn hỏi:

- Bà tìm ai?

- Tôi là người của nha môn Kinh doanh điện soái đại nhân. Chỉ vì hôm qua đại nhân chúng tôi mua bức tranh của tiên sinh đem về, phu nhân chúng tôi xem thấy rất thích, bảo tôi đến nhà tìm tiên sinh để vẽ thêm mấy bức nữa. Tôi vào nhà tiên sinh quấy rầy một chút được không?

Mai Thành Ngọc nghĩ thầm: “Bà ta là vú em, mời vào nhà có hề chi!”. Lập tức mời vào nhà bên trong, Bích Hoàn cô nương tự nhiên cũng gặp mặt. Bà vú em thấy vị cô nương này quả thật là mặt như thiên tiên. Lục Bính Văn phái vú em đến cốt xem mặt cô nương này, nếu như cô đẹp đẽ thì mời Mai Thành Ngọc đi, còn như mặt mày coi bình thường thì không luận đến nữa. Vú em thấy vị cô nương này quả là thiên kiều bá mị, mới nói:

- Ðại nhân chúng tôi bảo tôi đến mời tiên sinh đến nha môn nói chuyện, ngài còn muốn vẽ một số tranh nữa, tôi không nhớ là bao nhiêu! Tiên sinh đích thân đến gặp đại nhân chúng tôi nói chuyện tốt hơn, sẵn dịp định giá cả luôn.

Mai Thành Ngọc nghĩ rằng: “Quá tốt”. Lập tức cùng theo vú em đi đến nha môn.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 17 May 2012, 10:53 PM | Message # 186
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 179Mai Thành Ngọc nguy khốn gặp anh họ
Ðiểm chó trắng cợt đùa kinh gian đảng
Mai Thành Ngọc cùng bà vú em đi đên nha môn quan Hình đình. Vú em vào trước bẩm báo, Lục Bính Văn mời ngay Mai Thành Ngọc vào thư phòng, giả bộ cung kinh nói:

- Mời tiên sinh ngồi.

Mai Thành Ngọc nghĩ thầm: “Ta là một nhà nho nghèo. Hình đình đại nhân cung kính như thế, ta cảm thấy có điều khác lạ”. Ngồi nói chuyện một lát, Lục Bính Văn hỏi:

- Tiên sinh năm nay được bao nhiêu niên kỷ?

- Tiên sinh năm nay 27 tuổi.

- Nghe nói trong nhà tiên sinh có một vị lịnh muội, mà không có vú em, đây thiệt là duyên trời vừa hợp, tôi xin bảo đảm với tiên sinh một đám cầu thân nhé! Hiện tại có quan Ðại lý tự chánh khanh Hoa hoa thái tuế Vương đại nhân, vợ mới chết còn chưa tục huyền, tôi đảm bảo với tiên sinh, đám này rất tốt.

Mai Thành Ngọc đến Lâm An ở được mấy tháng, đã từng thấy từng nghe, biết Vương Thắng Tiên là tên ác bá tại địa phương, nên lật đật nói:

- Tiểu sinh là một nhà nho nghèo, đâu dám với cao, xin đại nhân không cần phải lo nghĩ.

- Tiên sinh, đừng nên chối từ. Ðám cầu thân này tiên sinh muốn tìm cũng không ra đâu! Vương đại nhân là em của Tần Thừa tướng đương triều, ông ta lại là sư phụ của tôi, gả cho đám này, luận về thân thích, tương lai tiên sinh sẽ là cậu của tôi đấy.

Mai Thành Ngọc trong bụng nghĩ thầm: “Mình không nhận làm cậu hắn chắc là bị mắng quá!”. Nghĩ rồi bèn nói:

- Xin đại nhân an tâm, tôi xin lãnh nhận thịnh tình; việc này tôi cũng không thể tự chủ được, phải trở về thương lượng cùng cô em mới xong.

- Không phải thương lượng, tiên sinh không muốn cũng phải muốn thôi. Ðây, tiên sinh hãy cầm 200 lượng bạc này đem về làm của sính lễ, cũng không cần phải chưng dọn chi, lựa ngày tốt sẽ đến rước dâu. Tiên sinh cứ về chờ tin nhé! Việc này tôi đã làm chủ rồi đấy!

Mai Thành Ngọc không lấy bạc cũng không được vì có lệnh bảo anh ta phải lấy mà! Mai Thành Ngọc không còn cách nào khác, bèn cầm 200 lượng bạc trở về nhà. Vừa gặp cô nương, anh ta nói:

- Em ơi, mau gom góp đồ đạc tế nhuyễn rồi chúng ta trốn đi cho mau nhé! Ta đi thuê thuyền đây.

Cô nương nói:

- Ôi, anh gặp việc gì mà có vẻ vội vàng thế?

- Anh không cần nói cho em hay, không có thì giờ nữa, em nên mau thu xếp đi, anh đi thuê thuyền đây.

Nói rồi Mai Thành Ngọc từ trong nhà đi ra, nào ngờ vừa đến đầu ngõ phía Ðông thấy có hai vị Ban đầu cùng với 10 người lính chực sẵn ở đó. Thấy Mai Thành Ngọc họ nói:

- Mai tiên sinh đi đâu vậy? Bọn tôi vâng lệnh quan Kinh doanh điện soái canh giữ ở đây. Tiên sinh định trốn đi hả? Ðâu có được! Tiên sinh muốn đi cũng được, mà hãy để gia quyến lại.

Mai Thành Ngọc nghe nói, ngạc nhiên tự nghĩ: “Mình muốn trốn, nào ngờ Lục Bính Văn đã sai người canh giữ rồi!”. Bèn quẹo qua hướng Tây. Ở đầu ngõ hướng Tây cũng gặp hai vị Ban đầu và mười người lính chực sẵn ở đó. Mai Thành Ngọc thấy vậy, trong lòng quá lo lắng: “Việc này phải làm sao đây?”. Còn đương ngây người suy nghĩ thì đầu kia có một người đi lại hỏi:

- Hiền đệ, làm sao mà đứng ngây người như vậy?

Mai Thành Ngọc vừa thấy người này bèn nói:

- Biểu huynh ơi, anh đến thiệt là hay quá, em đang gặp một tai họa tày trời đây!

Người vừa mới đến không ai khác mà là Thám nan thủ vật Triệu Bân. Nguyên mẹ của Triệu Bân là cô của Mai Thành Ngọc, hai người này là anh em cô cậu. Triệu Bân thấy Mai Thành Ngọc có dáng vẻ quá sợ hãi như vậy mới hỏi:

- Hiền đệ có việc gì thế?

- Mời anh đến nhà, em sẽ nói sau.

Hai người cùng về nhà Mai Thành Ngọc. Triệu Bân hỏi:

- Hiền đệ gặp việc gì vậy?

- Em vì bán tranh mà gánh cái họa này.

- Sao vậy?

Mai Thành Ngọc mới đem việc Lục Bính Văn ra lịnh cầu thân nói ra một lượt và bảo:

- Bây giờ muốn trốn cũng trốn không được. Hai đầu ngõ đều có quan binh chặn hết. Huynh trưởng có cao kiến gì bày cho em với.

Triệu Bân nghe rồi mắt long song sọc nói:

- Hay cho bọn chó đẻ này, hết cướp người lại hại người dám khi phụ em của ta chớ! Ðể ta xách dao tới phủ Kinh doanh điện soái gặp ai giết nấy, chém tận giết tuyệt rồi đến chỗ Vương Thắng Tiên giết hết cả nhà mới hả cơn giận của ta.

- Huynh trưởng nói như vậy không được đâu! Một mình anh đâu có thể tạo phản với bao nhiêu binh lính ở phủ Kinh doanh điện soái? Anh chỉ giết được một hai người rồi bị người ta bắt thì bậy bạ lắm đó. Vả lại anh không anh không em, chẳng những cứu không được em đây mà còn bị liên lụy đến mình, chừng đó cô ở nhà phải làm sao? Nghĩ như huynh trưởng không phải là kế an toàn đâu!

Triệu Bân nghe như vậy, yên lặng suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Ta có dụng ý rồi.

- Huynh trưởng có cao kiến gì thế?

- Ta có vị sư phó. Ðó là Tế Công Phật sống của chùa Linh Ẩn, lão nhân gia là người rành tướng số, biết rõ việc quá khứ vị lai. Anh em ta hãy mời Ngài đến tính việc này mới xong.

- Cũng được! Mai Thành Ngọc đáp.

Hai người vừa đi khỏi nhà không xa thì thấy Tế Ðiên bước thấp bước cao, ngã xiêu ngã tó, khật khà khật khưỡng đi lại. Triệu Bân vừa thấy liền nói:

- Chà hay quá, Tế Công lão nhân gia tới kìa!

Nói rồi lật đật bước tới hành lễ, nói:

- Sư phó ở trên, đệ tử xin kính lễ! Con định đi tìm lão nhân gia đây.

- Triệu Bân, con hãy đứng dậy đi, không cần phải hành lễ.

Triệu Bân nói:

- Hiền đệ, em hãy ra mắt đi! Ðây là Tế Công, sư phó của anh đó.

Mai Thành Ngọc thấy Hòa thượng rách rưới quá mức trong lòng có vẻ coi thường, bước tới vái chào qua loa. Triệu Bân nói:

- Thưa sư phó, đây là Mai Thành Ngọc, biểu đệ của con.

- Con muốn tìm ta có việc gì?

- Sư phó đi với con đến nhà biểu đệ đây rồi sẽ nói.

- Cũng được!

Tế Ðiên đi theo Triệu Bân về nhà Mai Thành Ngọc. Ðến nơi, mời Tế Ðiên ngồi xong, Triệu Bân nói:

- Bạch sư phó, xin người đại phát lòng từ bi cho. Em con gặp phải, một tai họa tày trời!

- Con không cần nói ta cũng biết rồi. Hai con mau đi vào nhà trong xem thử! Trong nhà loạn cả lên rồi đó.

Triệu Bân, Mai Thành Ngọc nghe nói có điều khác lạ, lật đật chạy vào nhà, thấy Bích Hoàn cô nương đang treo tòn ten trên dây thừng làm Mai Thành Ngọc và mọi người hoảng sợ mướt cả mồ hôi. Bích Hoàn cô nương mạng chưa tuyệt hẳn, may mà thời gian treo cổ chưa lâu. Mai Thành Ngọc lật đật đỡ em xuống cứu tỉnh, từ từ kêu gọi, cô nương mới lấy hơi lại được. Mai Thành Ngọc nói:

- Hiền muội ơi, em không nên nghĩ quẩn như vậy! Anh em ta chỉ có hai người, nếu em chết đi còn lại một mình ta trơ trọi, ta biết nương tựa vào ai? Bây giờ có biểu huynh mời được Phật sống Tế Công ở chùa Linh Ẩn tới đây, lão nhân gia chắc chắn sẽ cứu được chúng ta, hiền muội đừng nên nghĩ lo bậy bạ nữa.

Nói xong, nghĩ lại hoàn cảnh mình, Mai Thành Ngọc lệ tuôn lã chả. Tế Ðiên nói:

- Mai Thành Ngọc, Triệu Bân hãy ra đây!

- Sư phó, giờ phải làm sao?

- Mai Thành Ngọc, ngươi hãy đi ngay đến phủ Kinh doanh điện soái Lục Bính Văn, nói là đã thương lượng với em gái ngươi xong, đòi phải có 1.000 lượng bạc, một bộ trang sức bằng vàng thiệt, áo ngoài áo lót quần kép quần đơn đều phải là thứ lụa là thượng hạng, một mâm đủ cả sơn hào hải vị. Mọi thứ phải đem đến ngay để tối nay đưa kiệu đến rước người. Nếu không đủ cả mọi thứ yêu cầu sẽ không cho rước cô nương đâu.

Mai Thành Ngọc nói:

- Sư phó nói như vậy, nhỡ họ ưng thuận đem đồ đến và đưa kiệu đến rước dâu thì phải làm sao?

- Không hề gì. Ngươi cứ đi lo chuyện đó đi! Họ có đưa đồ đến, tự nhiên sẽ có người lên kiệu mà!

- Ai vậy?

- Ta thấy trong nhà này không phải có con chó trắng sao? Chừng đó cho nó lêu kiệu.

- Như vậy làm sao được?

- Ngươi đừng lo, ta bảo đảm được mà!

Triệu Bân nói:

- Sư phó bảo em đi thì em cứ đi đi, sư phó thần thông quảng đại, pháp thuật vô biên, Ngài có cách của Ngài mà.

Mai Thành Ngọc nữa tin nữa ngờ, nhưng cũng nghe lời ra đi. Ra đến đầu ngõ, các quan nhân hỏi:

- Mai tiên sinh đi đâu đó?

- Tôi đến nha môn Kinh doanh điện soái gặp Lục đại nhân.

- Phải, tiên sinh cứ đi đi!

Mai Thành Ngọc đi thẳng đến nha môn Hình đình, gia nhân vào bẩm báo, Lục Bính Văn ra lệnh mời vào và đưa Mai Thành Ngọc vào thư phòng, hỏi:

- Tiên sinh đến đây có việc gì?

- Tôi về nhà thương lượng với em gái tôi, nó đã đồng ý, nhưng đòi 1.000 lượng bạc, một bộ đồ trang sức bằng vàng thiệt, bộ quần aó bằng lụa là thượng hạng, một mâm đủ cả sơn hào hải vị. Tất cả đều đem đến ngay đủ thì tối nay đại nhân đưa kiệu đến rước người. Nếu không đưa bạc cho tôi thì việc đó không thành đâu. Còn nói sau khi gả em rồi, ông ta là nhà hào phú, tôi lại không tiền, vai vế thân thích cũng không tròn được, không đưa cho tôi những đồ vật ấy thì việc đó khó bàn luận lắm!

Lục Bính Văn nghe vậy, trong bụng khoái tỉ, nói:

- Chỉ cần tiên sinh bằng lòng thì tiền bạc và đồ vật có sẵn đây. Tiên sinh cứ về đi, lát nữa tôi sẽ phái người đem bạc, quần áo, đồ trang sức, tiệc rượu đến ngay.

Mai Thành Ngọc cáo từ trở về nhà, nói:

- Sư phụ, Lục Bính Văn đều ưng thuận hết.

- Ðược!

Nói câu đó chưa xong thì Lục Bính Văn sai người đem bạc và đồ vật tới, Tế Ðiên nói:

- Dọn rượu lên, chúng ta cùng uống nào!

Mai Thành Ngọc nói:

- Sư phụ, lát nữa kiệu sẽ đến rước đấy!

- Ngươi đi mua trước cho ta bốn cái xiên để nướng, nửa cân thịt bò muối để ta cho chó trắng ăn lên kiệu coi nào!

Mai Thành Ngọc lập tức đi ra bên ngoài mua thịt bò nướng về. Tế Ðiên hỏi:

- Trong nhà có dây đỏ và son phấn không?

- Có.

- Ðem ra đây!

Lập tức đem bốn cây xiên ra, mỗi cây xiên hai lượng thịt bò. Tế Ðiên nói:

Triệu Bân, con hãy ra cửa Tiền Ðường thuê trước một chiếc thuyền, chuẩn bị sẵn sàng. Mai Thành Ngọc, ngươi hãy gom góp tất cả đồ tế nhuyễn trong nhà cho nhanh lên. Lát nữa ta đưa chó lên kiệu đi rồi, tức thì Triệu Bân con hãy đưa biểu đệ, biểu muội của con đi trốn nhé! Nếu không, chừng chó trắng hiện nguyên hình, họ nhất định sẽ đến bắt con đấy!

Triệu Bân gật đầu ưng thuận. Tế Ðiên bè vẩy tay gọi chó trắng lại, La Hán gia mới thi triển Phật pháp, đại hiển thần thông, điểm hóa cho con chó trắng biến làm người đẹp báo ứng Vương Thắng Tiên.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 17 May 2012, 10:54 PM | Message # 187
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 180

Cưới người đẹp chó trắng náo động phòng
Bị cách chức giữa đường gặp cướp núi
Tế Ðiên vẫy gọi chó trắng lại, lấy bốn xiên thịt nướng cho chó trắng ăn. Chó trắng lắc đầu vẫy đuôi nhảy nhót vui mừng. Cho chó ăn xong, Tế Ðiên lấy dây đỏ cột tay chó cho sát xuống và cột miệng cho luôn, đoạn lấy son phấn tô lên, lấy quần áo cho mặc và giày đỏ tra vào chân chó trắng. Tế Ðiên niệm chân ngôn: “Án ma ni bát mê hồng!”. Lấy tay rờ vào mặt chó trắng, nói:

Khắp người lông trắng mỏ đen,

Lắc đầu vẫy đuôi ra oai,

Ngày thì canh cửa đêm canh trộm,

Chủ nhân nghèo cũng chẳng ăn năn,

Chó lành chẳng hề sủa bậy,

Tối nay vào chốn hương khuê,

Bần đạo điểm hóa ngươi xinh đẹp,

Ðể đi báo ứng Thắng Tiên Vương.

Tế Ðiên dùng pháp thuật điểm hóa cho chó trắng xong, Triệu Bân, Mai Thành Ngọc nhìn lại, thấy chó trắng đã biến thành người đẹp thiên kiều bách mị, rất vui mừng. Triệu Bân lật đật ra cửa Tiền Ðường thuê thuyền xong, trở về cùng Tế Ðiên tiếp tục bày tiệc. Uống cho đến lúc trời đã lên đèn, nghe bên ngoài tiếng trống vang lừng, kiệu hoa đã đến. Lục Bính Văn sau khi sai người đưa bạc và vật dụng đến nhà Mai Thành Ngọc xong liền cầm bức họa người đẹp đến nhà Vương Thắng Tiên, Lục Bính Văn nói:

- Xin chúc mừng lão sư.

Vương Thắng Tiên từ khi hỏa thiêu Hợp Hoan lầu, cứ đinh ninh người đẹp bị chết thiêu nên lòng càng nhớ tưởng mãi không một khắc nào quên. Hôm nay nghe Lục Bính Văn đến nói chúc mừng, bèn hỏi:

- Ta có gì mừng đâu nào?

- Môn sinh rước về cho lão sư một người đẹp, công việc đã xong xuôi. Vị cô nương này tự họa cho mình một bức chân dung. Lão sư gia xem bức họa này thử, thiệt giống như người không khác.

Vương Thắng Tiên mở bức họa người đẹp ra xem rồi nói:

- Trên đời sao có người đẹp như thế này?

- Hiện tại có đấy, môn sinh đã thu xếp ổn thỏa cho lão sư rồi. Ðó là em gái của Mai Thành Ngọc ở ngõ thứ hai hẻm Thanh Trúc. Quy định là tối nay đem kiệu rước đưa đến cho lão sư thành thân, gặp mặt là biết liền thôi.

Vương Thắng Tiên vốn là tên bợm háo sắc, nghe nói như vậy chịu quá:

- Hiền khế cực khổ vì ta quá, ta thật hổ thẹn.

- Chỉ cần lão nhân gia che chở cho môn sinh về việc thả Ðậu Vĩnh Hàng khỏi bị cách chức là được.

- Ôi, đó là việc nhỏ, dễ thôi, dễ thôi!

Nói rồi Vương Thắng Tiên bảo gia nhân dọn tiệc để cùng Lục Bính Văn đối ẩm, một mạch sai gia nhân tìm thuê một chiếc kiệu hoa để đi rước dâu. Hễ có tiền thì việc gì cũng xong. Trong chốc lát mọi việc đều sẵn sàng. Trống nhạ vang trời, kiệu hoa đi thẳng đến ngõ thứ hai ở hẻm Thanh Trúc. Tế Ðiên đã sắp đặt trước, thấy kiệu hoa đến bảo đóng chặt cửa không cho vào, ra lệnh thổi kèn đánh trống một chặp cho rôm rả! Bên ngoài kèn trống nổi lên inh ỏi. Tế Ðiên hô:

- Thổi bài mở cửa, công xích thượng liễu thanh nương, phát phấn điệp.

- Thổi xong đưa bao lì xì, phải đưa bao vô cho thật nhiều, Tế Ðiên mới cho kiệu vào. Lại bảo Mai Thành Ngọc nói:

- Khi tân nhân lên kiệu, rất kị người lạ mặt, kiệu phải đem vào sát cửa.

Kiệu phu dạ, khiêng kiệu vào tận cửa. Tế Ðiên bồng chó trắng để vào trong kiệu. Do pháp thuật của Tế Ðiên, chó trắng ngồi yên trong kiệu không phát ra được tiếng nào, kèn trống nổi lên inh ỏi, kiệu phu khiêng kiệu đi về nhà Vương Thắng Tiên. Tới nơi, vú em ra vèn rèm lên dìu chó trắng xuống kiệu. Vương Thắng Tiên nhìn thấy quả là người đẹp vô cùng, đôi chân mang giày nhỏ xíu. Tế cáo trời đất xong, Vương Thắng Tiên vui mừng quá mức, ngồi vào trong trướng mà trên bàn tiệc rượu đã dọn sẵn, mọi người xúm lại mời tân nhân ăn. Tân nhân không nói cũng không ăn. Ai nấy đều lại dòm mặt người đẹp. Do pháp thuật của Tế Ðiên, chó trắng muốn nhúc nhích cũng không được. Thấy cả nhà đều lạ mặt, nó tức giận lắm. Nó tức giận vì thấy đồ ăn đầy bàn mà không thể nào mở miệng được.

Ðến chừng trống đổ canh hai, Lục Bính Văn nói:

- Xin mời lão sư vào động phòng! Lát nữa môn sinh cũng về, ngày mai sẽ đến chúc mừng!

Vương Thắng Tiên vào trong phòng nhìn lại, người đẹp ngồi đó mà không nói lời nào. Vú em muốn giúp tân nhân trút bỏ áo xiêm nên bước tới mở dây cột ra, mở luôn cột miệng của chó trắng. Vương Thắng Tiên lúc đó mới bảo:

- Các vú em hãy ra đi!

Mấy vú em đều lui ra hết. Vương Thắng Tiên vội vàng bước tới, nói”

- Người đẹp ơi, nàng không nên mắc cỡ! Ðây là đạo lý của nhân gian, chúng ta sẽ là chồng vợ mà!

Nói rồi, tên tiểu tử này dâm tâm nổi dậy, bước tới ôm choàng chó trắng kê miệng định hôn. Chó trắng đang tức giận sẵn, nhằm ngay mặt Vương Thắng Tiên phập một cái, ngoạm sứt chiếc mũi của hắn. Lúc này chó trắng đã hiện lại nguyên hình, mang luôn cả áo xiêm chạy tuốt ra ngoài, Vương Thắng Tiên bị táp đau quá nằm lăn ra mà hét:

- Cẩu tinh, cẩu tinh.

Gia nhân nghe lạ quá, không ai dám bắt chó lại. Sau khi chó chạy đi rồi, chạy đến lượm chiếc mũi của Vương Thắng Tiên, thừa lúc máu nóng còn chảy đem gắn nó lại. Lại cho tìm Lục Bính Văn. Lục Bính Văn đã nghe biết tin đó, lật đật chạy về nha môn, sai người đi bắt Mai Thành Ngọc. Quan nhân tới nơi thì nơi đó chỉ còn nhà trống. Việc của Vương Thắng Tiên cũng không thể ém nhẹm được, ai nấy đều cho là Lục Bính Văn gian kế rắp tâm muốn hãm hại. Mọi người đem việc đó bẩm lại với Thừa tướng. Thừa tướng nghe xong, tức giận nói:

- Em ta là kẻ vô tri, Lục Bính Văn cố tình dẫn dụ hắn nên mới xảy ra việc đáng giận này.

Thừa tướng đem việc này tâu với vua và nói rằng:

- Lục Bính Văn tự ý thả đại đạo Ðậu Vĩnh Hàng, bỏ bê công vụ, hành xử như kẻ lái chợ, nếu còn ở lại quan chức thì mặc ý tung hoành.

Hoàng thượng bèn ban chỉ dụ: Cách ngay chức tước của Lục Bính Văn, vĩnh viễn cũng không thâu dụng nữa. Lục Bính Văn dĩ nhiên là phải bị cách chức.

Khi còn tại chức Hình đình, hắn gom góp cũng được khoảng 8 đến 10 ngàn lạng bạc, hắn bèn cùng phu nhân, tiểu thơ, thiếu gia mướn xe, thuê kiệu từ Lâm An bồng bế nhau về Nam kinh. Một hôm, đoàn người ngựa đang đi ngang dưới núi Thúy Vân, bỗng có mấy mươi tên lâu la chạy ra cản đường. Một tên hét lên:

- Những tên dê non nhạn lẽ trước mặt kia hãy đem vàng bạc nộp tiền mãi lộ, sẽ tha cho được sống. Bằng không nghe lời thì của người đều mất cả đấy!

Lục Bính Văn nghe nói, lật đật thúc ngựa đến trước, cầm một tấm danh thiếp, hỏi:

- Trại chủ của các người họ gì?

Lâu la đáp:

- Ðại trại chủ chúng tôi là Tiếu diện tỳ hưu Châu Hổ.

- Cảm phiền các vị cầm tấm danh thiếp này báo lại là Kinh doanh điện soái Lục Bính Văn từ nhiệm trở về nhà, đặc biệt đi vòng đường đến vấn an trại chủ và mượn núi đi qua.

Lâu la cầm danh thiếp lên núi báo lại. Châu Hổ, Cao Thuận, Cao Trân ba vị trại chủ nhìn nhau bàn tán nhưng không ai biết mặt. Ðậu Vĩnh Hàng nghe nói người mới đến là Lục Bính Văn, không dằn được cơn thịnh nộ đang sôi sục trong lòng, nói:

- Ba vị trại chủ đã không quen thì được rồi. Lục Bính Văn là kẻ thù của tôi, hãy để cho tôi hôm nay báo thù rửa hận.

Nói rồi, Ðậu Vĩnh Hàng đứng dậy rút phắt con dao định chạy xuống núi. Tiếu diện tỳ hưu Châu Hổ nói:

- Ðậu huynh đài hãy khoan đã. Anh cùng hắn có mối thù gì vậy, nói rõ cho chúng tôi nghe với.

Ðậu Vĩnh Hàng mới đem việc ở Lâm An bị Lục Bính Văn làm hại ra sao, thuật lại từ đầu đến đuôi.

Châu Hổ nói:

- Anh đã có cừu thù với hắn như vậy cũng không cần phải xuống núi giết hắn làm chi. Hắn có chết đi kể như là đã xong đời, như vậy đâu gọi là báo thù. Tôi có chủ ý, không cần phải lấy tính mạng hắn, để tôi xuống núi mời hắn lên sơn trại dùng lời ngon ngọt an ủi hắn. Ba anh em sẽ nói đưa hắn đi một đoạn đường rồi áp giải hắn về Từ Vân quán, nơi ở của Tổ sư gia, đem vợ và con gái hắn cho Tổ sư gia thích cho ai thì cho. Nơi Tổ sư gia có Càn Khôn sở và Phụ nữ doanh. Cho Lục Bính Văn ở đó hầu hạ mọi người, lúc không có việc gì thì lôi hắn ra đánh một trận đầy ải hắn cho nhục nhả tả tơi. Như vậy còn hơn là bắt hắn chết. Sơn trại này nhờ hai anh coi sóc giùm. Lát nữa ba anh em tôi sẽ đưa hắn đi.

Ðậu Vĩnh Hàng nghe nói cũng phải, hỏi Châu Hổ:

- Vậy tôi có cần gặp hắn không?

- Không cần gặp hắn làm gì, để tôi xuống núi gặp hắn thôi.

Nói rồi Châu Hổ, Cao Thuận, Cao Trân cùng kéo xuống núi, Lục Bính Văn ở dưới núi đang lo lắng, Châu Hổ đến gần, nói:

- Té ra đại nhân giá lâm, tiểu khả không đến sớm để tiếp rước, xin chân thành tạ lỗi!

Lục Bính Văn lật đật nói:

- Trại chủ ở trên, tôi là Lục Bính Văn xin ra mắt! Hôm nay xin mượn đường qua núi, hôm khác sẽ đến đáp tạ.

Châu Hổ nói:

- Ðại nhân đã đến tệ sơn, xin mời lên sơn trại giây lát cho biết.

Lục Bính Văn nghe nói, trong bụng đã đánh lô tô, nhưng đâu dám nói không đi. Ba vị trại chủ lập tức cho lâu la áp tải người ngựa lên núi cùng Lục Bính Văn. Vào đến sơn trại, phân ngôi chủ khách tiếp đãi. Lục Bính Văn nói:

- Tôi chưa được lãnh giáo tôn tánh ba vị trại chủ.

Bọn Châu Hổ mỗi người tự xưng tên họ và sai lâu la dọn tiệc khoản đãi Lục Bính Văn. Châu Hổ hỏi:

- Ðại nhân từ đâu đến đây?

- Tôi từ thành Lâm An muốn trở về huyện Thượng Nguyên ở Kim Lăng.

- Hôm nay chúng ta có duyên, lát nữa chúng tôi sẽ đưa đại nhân một đoạn.

- Không cần quý vị nhọc sức, các vị trại chủ khỏi phải làm thế!

- Ðại nhân bất tất phải khiêm nhường, đây là ba anh em chúng tôi muốn đưa đi mà.

Ăn uống xong, ba vị trại chủ dắt theo 100 lâu la đưa Lục Bính Văn xuống Thúy Vân Phong thẳng đến Từ Vân quán ở phủ Thường Châu. Trên núi chỉ còn Ðậu Vĩnh Hàng và Châu Khôn ở lại coi ngó sơn trại. Châu Khôn nói với Ðậu Vĩnh Hàng:

- Anh ơi, Lục Bính Văn phen này sắp gặp báo ứng rồi. Kể ra hắn hại người trở lại hại mình! Bây giờ anh em ta phải làm sao đây!

- Bây giờ coi như chúng ta báo được thù, có điều chúng ta vốn là người dân lương thiện thủ phận bách tính. Bị dính vào việc này không biết gỡ sao cho ra. Bây giờ chúng ta chiếm núi rơi vào số phận thảo khấu, cuối cùng chúng ta phải tính kế khác mới xong.

Anh em ở trên núi năm, sáu ngày, một hôm có lâu la chạy lên núi bẩm báo:

- Hiện tại dưới núi có một người đang đứng trước sơn khẩu mắng chửi om sòm, đòi tiền mãi lộ. Nếu không chịu nộp thì rấn lên núi, gà chó giết hết không chừa một mống!

Ðậu Vĩnh Hàng và Châu Khôn nghe báo, nói:

- Chuyện này lạ dữ đa! Lâu nay người ta chiếm núi xưng đại vương cốt để đón đường cướp của còn đằng này lại muốn lên núi đòi tiền đại vương, thiệt là khi dể ta quá mức!

Hai người vội lấy binh khí, thót lên ngựa dẫn lâu la chạy xuống núi.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 22 May 2012, 1:01 AM | Message # 188
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Tập Bốn

Hồi thứ 181

Túy Thiền sư đề chữ Trung Hiền Tử
Giả đạo cô mổ bụng trộm bào thai


Đậu Vĩnh Hàng và Châu Khôn nghe báo, tức giận hầm hầm, lật đật nhảy lên ngựa quyết chạy lên núi xem người ấy là ai. Nào ngờ vừa xuống đến chân núi, hai người vội xuống ngựa làm lễ. Té ra người ở dưới chân núi là Tế Ðiên Hòa thượng. Hai người bước tới thi lễ, nói:

- Té ra là Thánh tăng, lão nhân gia từ đâu đến đây?

- Ta từ thành Lâm An muốn đi huyện Giang Âm.

Ðậu Vĩnh Hằng nói:

- Sư phụ, mời lão nhân gia lên núi một chút.

- Ta không lên núi đâu. Hai ngươi làm đại vương ở núi này hả ?

- Bọn tôi không còn đất sống, đành tạm ẩn thân trên núi này vậy.

- Ðậu Vĩnh Hàng, hãy kề tai lại đây, ta dặn như vầy …như vầy…

Ðậu Vĩnh Hàng gật đầu lia lịa, nói:

- Sư phụ, để con đưa sư phụ một ít tiền lộ phí.

- Ta không cần, có tiền hóa duyên rồi, ta phải đi đây!

Tế Ðiên nói rồi bỏ đi. Hôm đó, Tế Ðiên đến huyện Giang Âm, thấy có một thôn trang, ngoài cổng thôn có rất nhiều người tụ tập. Tế Ðiên vừa đi đến gần, trong đó có người nói:

- Có Hòa thượng đến rồi, chúng tôi xin lãnh giáo Hòa Thượng một việc. Mời đại sư phụ tới đây !

- Các vị có việc gì thế?

- Tòa thôn trang chúng tôi có bảy tám chục nóc gia, ba bốn lớp người mà không ai biết chữ, cả đến chữ đinh cũng không ai biết đọc. Mọi người nói: Chuyện này thật là lạ, có lẽ người trong cả toàn thôn chúng ta phạm lỗi gì đây chắc? Mời một thầy phong thủy đến xem, ông ta bảo rằng đó là do lỗi chúng tôi không thờ văn võ thánh nhân. Nếu thờ văn võ thánh nhân sẽ có được văn phong đấy. Thôn trang chúng tôi cùng nhau bàn bạc nên sửa sang một cái miếu, thờ Quan phu tử và Khổng thánh nhân. Chúng tôi rất lấy làm khó xử: Có người muốn gọi miếu Quan Công sao lại có thờ Khổng thánh nhân; còn nếu gọi là miếu Thánh nhân sao lại thờ Quan phu tử ? Cũng vì lẽ đó mà không biết đặt tên thế nào cho phải. Hòa thượng, ông cho dùm cái tên đi, đại khái chắc ông là người tài giỏi.

- Ðể tôi đặt cho! Ðặt tên là “Trung Hiền Tử” nhé!

Mọi người đều nói:

- Hay quá! Hòa thượng cao minh thiệt! Ông biết viết chữ không? Nhờ ông viết lên tấm bảng này dùm có được không?

- Ðược chớ!

Lập tức đem viết đến. Tế Ðiên cầm viết viết ngay. Viết xong bảng “Trung Hiền Tử”, mọi người đều tấm tắc:

- Sư phụ, sẵn dịp viết cho một bức liễn luôn đi!

- Cũng được !

Nói rồi cầm viết quơ một loáng là xong ngay.

Vế trên:

Khổng phu tử, Quan phu tử, hai vị phu tử.

Vế dưới:

Làm xuân thu, xem xuân thu, một bộ xuân thu.

Mọi người xúm lại xem: “Thư pháp rất đẹp, chắc là văn lý lại càng hay”. Ai nấy đều khen không tiếc lời, rồi họ đề nghị:

- Ðại sư phó, nhân tiện viết một đôi câu đối ngoài cổng cho đủ bộ.

Tế Ðiên cầm viết viết ngay câu đối ở cổng là:

“Trời mưa tuy rộng, không thấm được cỏ vô căn.

Phật pháp cao xa, khó độ hạng người bất thiện”

Tế Ðiên viết xong, mọi người xúm lại hỏi:

- Vị đại sư phó này viết chữ đẹp như vậy mà sao quá nghèo khổ tả tơi như thế?

- Thôi, các vị đừng nhắc tới làm chi! Tôi đang tức con vợ tôi đây.

- Sao mà giận cô ấy dữ vậy?

- Ta cưới con vợ về chưa được mười ngày, con vợ ta nó cuốn gói theo người khác mất ta tìm nó hơn nửa năm để bắt nó về nhà đây.

- Vậy là không gặp cô ấy rồi.

- Ta gặp chớ ! Nó về với ta được hơn một tháng, nó lại trốn theo hòa thượng lão đạo mất. Nó nói nó thích hòa thượng; con vợ ta lại đi theo đạo sĩ. Ta giận quá đi tìm nó khắp nơi. Lần này tìm được ta quyết không tha nó đâu.

- Vợ ông đã bỏ ông rồi, ông còn tìm nó làm chi? Ông bây giờ đã xuất gia rồi, hãy ở lại “Trung Hiền Tử” của chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ cấp cho ông mấy chục mẫu ruộng hương quả để ông chi dùng. Ông ở lại miếu, dạy cho mấy đứa học trò rồi tu hành, có được hay không?

- Không được đâu. Ta phải đi tìm nó mới được.

Nói tới đây, Tế Ðiên ngước đầu nhìn lên nói:

- Thiệt tức cười chưa? Mới nhắc mà con vợ ta nó tới kìa!

Mọi người ngước mắt nhìn ra thì thấy từ đằng kia, một vị đạo cô đang đi lại. Vị này mặt trắng phù dung phơn phớt như hoa đào, trong tay cầm một cái bao nhỏ. Tế Ðiên chạy tới níu cô ta lại, nói:

- A, cái đồ chết bầm, mi chạy theo lão đạo, bây giờ làm đạo cô hả? Ta cưới mi về không được mấy ngày. Ta đi kiếm bao nhiêu ngày nay, bây giờ mới gặp đây!

Ðạo cô nói:

-Ơ, các vị mau lại khuyên can giùm. Tôi vốn xuất gia từ nhỏ, đâu có dính dáng với người đàn ông nào. Ông Hòa thượng này điên rồi, nói tầm bậy tầm bạ không!

Mọi người lật đật chạy lại khuyên giải, nói:

-Chà, có chuyện gì vậy?

Tế Ðiên nói:

-Nó là vợ của tôi, chạy theo lão đạo sĩ, bây giờ làm đạo cô đó.

Ðạo cô nói:

-Các vị có nghe thổ âm của Hòa thượng nói không? Ông ta nói giọng như thế đó, còn tôi nói giọng như thế này hay sao? Ông ta điên rồi mà!

Mọi người chạy lại nói :

-Đâu có được! Tế Ðiên nói.

Mọi người xúm lại gỡ tay Tế Ðiên ra để cho đạo cô đi. Tế Ðiên nói :

-Mấy người bắt tôi thả vợ tôi ra, mấy người phải đền con vợ khác cho tôi đã!

Ai nấy đều cho là Hòa thượng điên, mới nói :

- Ðể chúng tôi cho Hòa thượng mấy xâu tiền.

Họ hùn lại hai xâu tiền cho Tế Ðiên rồi nói:

-Ðại sư phó hãy đi ăn điểm tâm cái gì đi.

Tế Ðiên cầm hai xâu tiền và nói :

-Ðể ta đi kiếm nó.

Nói rồi xách hai xâu tiền đi về phía trước. Ðến một ngã tư trong thành Giang Âm, thấy ở phía Bắc đường có một bảng coi bói, ông thầy bói đang ngồi ngủ gật. Ông thầy bói này mạng vận không khá, từ sáng sớm tới giờ không có ai tới mở cửa hàng cả. Ông ta xếp quẻ bói ra mà không có ai đụng đến, đang trông muốn mòn con mắt mà không có ai ghé vào, ông ta đang ngủ gà ngủ gật thì nghe có người nói:

-Cho một cái đi!

Ông tưởng người ta đến coi quẻ, lật đật mở mắt ra nhìn kĩ lại thì không phải, người ta hỏi mua một trái hồng. Ông thầy bói tức giận nhắm mắt lại định ngủ tiếp. Mới vừa nhắm mắt thì Tế Ðiên bước lại gần, nói:

-Ối chào, coi quẻ đi. Coi quẻ bao nhiêu tiền?

Thầy bói ngước mặt lên, nói:

-Quẻ của tôi coi rất đúng. Mỗi quẻ là 12 tiền. Bớt cho ông hai tiền, còn trả mười tiền thôi.

-Tiền quẻ thì cũng không phải ít. Ông coi cho ta một quẻ đi. Coi trúng ta mời ông một bữa cơm, còn coi không trúng ta thưa ông lên quan đấy nhé!

-Tôi coi cho ông trúng tôi cũng không cần ông mời cơm tôi, còn coi ông không trúng tôi cũng không theo ông lên quan đâu.

-Ðược, ông coi cho ta đi.

-Ông rút một cây thẻ đi!

-Không cần rút ta cũng biết cây Tý mà!

-Vậy đâu có được! Mười hai thẻ này là Tý Sửu Dần Mẹo Thìn Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi. Ông nói Tý không không được, phải rút ra tôi mới đoán được.

-Ta rút ra cũng là Tý thôi.

-Thế thì không được !

-Thì ông xem đây.

Tế Ðiên nói rồi lấy tay rút thẻ. Thầy bói xem quả là quẻ Tý, bèn nói:

-Miệng của Hòa thượng này linh thiệt!

Thầy bói cầm hộp quẻ lên định lắc. Tế Ðiên nói :

-Ông không cần lắc, nó là quẻ đơn mà!

-Không lắc đâu có được, quẻ phải phân biệt đơn chiếc trùng giao chớ!

Thầy bói không tin, cầm hộp lắc một hồi văng ra quả nhiên là quẻ đơn. Tế Ðiên nói :

-Ông lắc ra sáu quẻ đơn cho coi.

-Sao lại toàn sáu quẻ đơn cả được.

-Ông không tin cứ lắc thử, chỉ nhọc công thôi!

Thầy bói lắc liên tiếp năm lần đều là quẻ đơn cả, tức giận không thèm lắc nữa. Bày lên sáu quẻ đơn, nói:

-Ðây là quẻ lục xung, ly mà hợp. Hòa thượng, ông muốn cầu việc chi.

-Vợ ta nó bỏ đi mất, ta muốn đi tìm mà không biết có tìm được không?

-Theo quẻ ứng thì tìm được.

Tế Ðiên thảy hai điếu tiền tiền lên bàn, nói:

-Nếu tìm được con vợ, ta cho ông hai điếu tiền này, còn tìm không được con vợ, ta đòi ông bón điếu tiền đấy nhé! Ta tố cáo ông lên quan mới được.

Thầy bói sợ hết hồn nói:

-Ông đừng có cáo báo tôi, tôi cũng không lấy hai điếu này của ông đâu.

Tế Ðiên nói tới đó, ngước đầu lên nhìn thấy vị đạo cô đằng kia đi lại, bèn nói :

-Thầy bói linh thiệt! Con vợ ta nó tới kìa. Hai điếu tiền này ta cho ông hết đó!.

Tế Ðiên bước tới, níu đạo cô lại, nói:

-Cô đừng có đi nữa! Cô là vợ ta mà không chung ở với ta, lại cứ đi theo lão đạo sĩ, như vậy đâu có được!

Ðạo cô nói :

-Cái ông Hòa thượng điên điên khùng khùng này, nói bậy nói bạ hoài. Tôi với ông hồi nào tới giờ đâu có quen mà sao ông cứ làm khổ tôi hoài vậy?

-Hai ta phải lên quan mới được!

-Lên quan thì lên quan.

Nói tới đó thì từ đầu kia có hai vị Ban đầu đi lại, nói :

-Này Hòa thượng, hai vị muốn kéo nhau lên quan hả?

-Vâng, ta muốn thưa lên quan đây.

Hai vị Ban đầu rút dây sắt ra trói ngay đạo cô lại. Ðạo cô nói :

-Hai vị Ban đầu, các ông làm không đúng rồi đấy, tôi cùng với Hòa thượng kéo nhau lên quan, tại sao chỉ trói tôi mà không trói Hòa thượng?

-Lão gia chúng tôi ở đây có quy củ là nếu có đạo cô xích mích với Hòa thượng rủ nhau lên quan thì phải trói đạo cô lại chớ không trói Hòa thượng.

Ðạo cô nghe nói như vậy mới không cãi nữa. Sự thật trong có một đoạn sự tình. Nhân vì tại địa phương huyện Giang Âm có xảy ra hai vụ án mạng, nên quan huyện mới phái các sai nhân đi bắt các đạo cô.

Tại huyện Giang Âm có một vị Ban đầu họ Hoàng tên Nhân, ông ta có một người em tên là Hoàng Nghĩa, mở một tiệm bán đồ trang sức. Hai anh em ở nhà riêng. Một hôm Hoàng Nhân phải đi xuống làng biện án, trong nhà chỉ còn một mình vợ là Ngô Thị ở ba gian Bắc phòng rộng thênh thang. Hoàng Nhân phải đi biện án đến bốn năm ngày mới trở về, trước khi đi, kiếm em mình là Hoàng Nghĩa, nói:

-Anh phải đi xuống làng biện án đến bốn năm ngày mới về được, ngày mai chú đem cho chị hai điếu tiền để chi dùng hàng ngày nhé! Chừng nào về, anh sẽ trả lại cho chú.

-Anh cứ đi đi! Hoàng Nghĩa nói.

Sau khi Hoàng Nhân đi rồi, hôm sau Hoàng Nghĩa đem hai điếu tiền đến giao cho chị dâu. Đến nhà Hoàng Nhân, Hoàng Nghĩa thấy trong nhà chị dâu có một vị đạo cô khoảng hơn 20 tuổi mặt trắng phù dung đang ngồi, bèn nói :

-Này chị, anh tôi không có nhà, chị ở nhà một mình mời ba cô, sáu bà như vầy có gì tốt đâu?

Ngô Thị nói :

-Chú muốn xen vào chuyện này à? Cô ta đâu phải là đàn ông? Cả đến anh chú có ở nhà cũng không xen vào chuyện của tôi được mà!

Hoàng Nghĩa không tiện nói cặn kẽ, bèn để lại cho chị hai điếu tiền rồi về nhà. Đêm đó, Hoàng Nghĩa nhớ lại: “Chắc là có chuyện gì rồi. Anh ta không có ở nhà, ta phải đi thăm xem”. Lập tức đi đến nhà chị dâu gọi cửa. Gọi đến khô cả họng mà không có ai trả lời. hai bên hàng xóm đều đổ xô ra cùng với Hoàng Nghĩa xô cửa ra xem thử. Vào đến trong nhà, Hoàng Nghĩa sợ quá hét lên một tiếng.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 22 May 2012, 1:02 AM | Message # 189
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 182Ngô Thị bị hại, lệnh truyền bắt giặc
Thiền sư cợt đùa, thẩm tra Thôi Ngọc


Hoàng Nghĩa cùng mấy người hàng xóm vào nhà xem thấy Ngô Thị bị đóng đinh trên tường, lòng bàn tay đóng một cây đinh lớn, trên đùi đóng một cây đinh lớn, bụng bị mổ toang, ruột gan đổ đầy. Ngô thị mang thai sáu tháng, thai nhi bị người ta lấy đi rồi.

Hoàng Nghĩa nhìn thấy như vậy, lật đật đến nhà môn huyện Giang Âm kêu oan. Quan Tri huyện họ Cao lập tức thăng đường, kêu Hoàng Nghĩa lên hỏi. Hoàng Nghĩa thưa :

-Bẩm lão gia, anh tôi là Hoàng Nhân, phụng lệnh lão gia xuống hương thôn biện án, dặn tôi ở nhà chiếu cố đến chị dâu. Hôm qua tôi đem cho chị dâu tôi hai điếu tiền, sáng nay tới thăm. Thấy chị tôi bị đóng đinh trên tường, bụng bị mổ toang, không biết bị ai hãm hại như vậy. Cầu xin lão gia bắt hung thủ cho.

Quan huyện hạ lệnh khám nghiệm tử thi. Ẩn bà nói :

-Nạn nhân bị người ta lấy trộm thai nhi và tử hà sa rồi.

Trước việc này, quan huyện cho là khó, vì không biết bắt hung thủ ở đâu. Mấy hôm sau, Hoàng Nhân trở về nhà nghe nói vợ mình bị hại bèn làm một tờ trình, nói:

-Ngày thường vợ tôi có bất hòa với Hoàng Nghĩa, đây chắc là Hoàng Nghĩa làm hại.

Quan huyện truyền bắt Hoàng Nghĩa lại hỏi:

-Anh ngươi nói ngươi hại chị dâu. Anh ngươi không có ở nhà, ngươi đến thăm mấy lần? Sự tình như thế nào hãy khai thật đi!

Hoàng Nghĩa thưa :

-Bẩm lão gia, anh tôi đi rồi, hôm sau tôi đến nhà đưa cho cho chị dâu hai điếu tiền, thấy trong nhà có một đạo cô chừng 20 tuổi. Tôi nói chị tôi đừng mời ba cô sáu bà vào trong nhà, chị tôi lại không bằng lòng, tôi trở về tiệm mà thấy trong lòng không yên. Hôm sau tôi đến gọi cửa không mở, vào trong nhà xem lại thì chị tôi bị người ta hại rồi.

Quan huyện nghe nói có đạo cô ở trong nhà, bỗng nhiên vỡ lẽ. Hai hôm trước ở Thập lý trang ngoài cửa Tây có một vụ án. Trong nhà chỉ có hai vợ chồng, người chồng đi ra ngoài buôn bán, trong nhà chỉ có người vợ. Một hôm cầm một vị đạo cô ở lại đêm, hôm sau bị mổ bụng lấy mất bào thai. Hai bên hàng xóm người ta thấy nàng ta giữ lại một đạo cô, tới chừng nàng ta chết, vị đạo cô biến đâu mất. Vụ án kia được báo lên quan sở tại, hãy còn chưa tìm được hung thủ. Vụ án này cũng có đạo cô, quan huyện lập tức phái mã khoái đi tìm bắt đạo cô. Hai vị Ban đầu vâng lệnh đi bắt đạo cô, nên thấy Hòa thượng níu đạo cô lại bèn bước tới trói đạo cô tức khắc. Nếu Hòa thượng không níu đạo cô đòi thưa lên quan, hai vị Ban đầu cũng trói đạo cô lại. Hai vị Ban đầu này một vị họ Lý, một vị họ Trần, trói vị đạo cô lại dẫn riết về nha môn. Tế Ðiên cũng đi theo về nha môn huyện Giang Âm. Ban đầu vào trong bẩm báo với quan huyện:

-Có một ông Hòa thượng lắc níu một đạo cô, hạ dịch bắt trói đạo cô lại đưa về đây.

Quan huyện nghe nói trong lòng rung động, lập tức cho truyền thăng đường đưa Hòa thượng và đạo cô lên. Hòa thượng vào đến đại đường, quan huyện nhìn thấy lật đật đứng dậy, nói:

-Té ra là Thánh tăng, Phật quang giá lâm!

Nói rồi bước tới hành lễ. Các quan nhân thấy vậy nói thầm với nhau: “Tại sao lão gia chúng ta lại đi hành lễ ông Hòa thượng kiếc như vậy kìa?”

Quan huyện không phải ai lạ mà chính là Cao Quốc Thái. Lúc trước Tế Ðiên ở huyện Dư Hàng cứu Cao Quốc Thái và Lý Tứ Minh. Sau đó Cao Quốc Thái ở nhà của Lương Vạn Thương học tập và trúng liên tiếp mấy khoa được bổ làm Tri huyện nên hôm nay mới gặp Tế Ðiên như thế. Cao Quốc Thái hành lễ Tế Ðiên xong, kêu tả hữu đem ghế mời Tế Ðiên ngồi. Tế Ðiên ngồi xuống xong, Cao Quốc Thái hỏi :

-Thánh tăng sao lại níu kéo đạo cô như vậy?

-Ta có 50 lượng bị đánh rơi, đạo cô lượm được mà không chịu trả cho ta, ta níu đòi mà cô ta không đưa, vì vậy mà ta phải đưa lên quan đây.

Quan huyện nghe nói như vậy liền sai tả hữu đưa đạo cô lên quỳ xuống trước đại đường, Quan huyện hỏi:

-Ngươi là người ở đâu? Họ gì? Tên là gì?.

Ðạo cô thưa:

-Tiểu đạo là người phủ Dương Châu. Tôi họ Tri, tên là Tri Nhất Ðường, xuất gia từ nhỏ, ra ngoài vân du học đạo.

-Tại sao ngươi gạt lấy tiền của Thánh tăng?

-Tôi đâu có quen biết ông ấy. Hòa thượng nói tầm bậy tầm bạ đó.

Tế Ðiên nói:

-Lão gia cho người xét trên người cô ta thì biết.

Lão gia liền cho quan mai mò xét đạo cô ngay tại đại đường. Trên người đạo cô hoàn toàn không có vật gì cả. Tế Ðiên hỏi:

-Có mò cùng hết chưa?

Quan mai mò đến hạ bộ của đại cô rút ra một cái bọc, mới trình quan huyện:

-Bẩm lão gia, hắn không phải đạo cô mà là đàn ông.

Quan huyện nghe nói, nổi giận đùng đùng, mắng:

-Tên lộn sòng này! Mi là đàn ông tại sao lại giả làm đạo cô? Ðại khái phải có duyên cớ chi đây? Mi phải khai thiệt đi để khỏi bị khổ sở vì thịt da rách nát.

Ðạo cô nói:

-Bẩm lão gia, tôi nguyên là mã khoái ở phủ Dương Châu, nhân vì địa phương chúng tôi có hai tên nữ tặc vượt ngục trốn trại, tôi phải cải trang thành đạo cô kiếm bắt chúng nó.

-Ngươi là mã khoái đi biện án, vậy có Hải bộ công văn không?

-Không có

-Ðại khái nhẹ tay tra hỏi ngươi chẳng cung khai mà. Bây đâu, đem côn kẹp lại đây!

Quan mai bèn mở bọc ra xem, bên trong lớp giấy dầu là ba vật giống như bánh máu, có một cái tựa như hình người, giống như mới cắt. Quan mai nói:

-Bẩm lão gia, đây là ba thai nhi, tính ra vừa mẹ và con là sáu mạng người.

Quan huyện hỏi:

-Mi lấy những thứ này ở đâu?

-Tôi lượm được nhưng không mở ra nên không biết đó là vật gì.

-Ngươi lượm được, tại sao giấu kĩ trong người thế? Ðại khái là ngươi không chịu nói thiệt phải không?

Nói rồi quan huyện sai kẹp đạo cô lại nhưng đạo cô vẫn nín thin. Xem lại thì đạo cô đã ngủ khì. Cao Quốc Thái hỏi:

-Bạch Thánh tăng, việc này phải làm sao?

-Không hề chi.

Nói rồi Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái, miệng niệm lục tự chơn ngôn: “Án ma ni bát mê hồng! Án sắc lịnh hích!”

Tên giặc tức thì cảm thấy bị kẹp đau đớn quá chịu không nổi, mồ hô chả ra có giọt, buộc phải la lên:

-Lão gia không cần phải động hình nữa, tiểu nhân xin khai đây! Tiểu nhân nguyên là họ Thôi kêu là Thôi Ngọc, ngoại hiệu là Ngọc diện hồ ly. Tôi vâng lệnh Xính phát linh quang Thiệu Hoa Phong tổ sư gia ở Từ Vân quán tại Thường Châu sai đi lấy thai nhi và tử hà sa đem về phối hợp vơí Hãn mông dược xông hương. Tôi phải giả làm đạo cô để cho phụ nữ không tỵ hiềm mới dễ hành động. Việc này xin tình thiệt khai ngay .

Quan huyện hỏi:

-Từ vân quán có mấy người?

-Có Tiền điện chân nhân, Hậu điện chân nhân, Tả điện chân nhân, Hữu điện chân nhân và hơn 500 vị lục lâm đều tụ họp ở đó.

Quan huyện sai ghi lời cung của Thôi Ngọc rồi đóng trăn giam vào ngục. Tế Ðiên nói:

-Lấy đồ dơ bịt miệng nó, chừng cho ăn cơm mới mở ra, nếu không làm như vậy, nó có tà thuật sẽ trốn mất đấy.

Quan huyện gật đầu sai tả hữu làm đúng như lời Hòa thượng dạy rồi truyền bãi hầu, mời Hòa thượng vào thơ phòng. Cao Quốc Thái nói:

-Hiện ở đây còn một vụ án, cầu xin Thánh tăng chỉ cho một con đường sáng.

-Việc gì thế?

-Ở Bát Lý Phố ngoài cửa Tây thành có hai vụ án, tôi xuống khám nghiệm thấy cửa nẻo đều đóng chặt mà có hai người bị giết. Ðồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, chỉ mất có 100 lượng vàng. Tôi không tìm ra cách chi cả làm sao mà biện án.

-Không hề chi. Ðể ta thỉnh hai nguời đi biện án này thế cho lão gia.

-Thánh tăng mời ai vậy?

-Ta mời ông Vi Ðà chùa chúng ta, bảo ông ấy biện án cho lão gia.

-Làm sao được?

-Ðược chớ, trước đây ta đã mời ông Vi Ðà đến trộm Ngũ lôi bát quái thiên sư phù ở Tần tướng phủ, tối nay bày hương án trong viện ta mời là đến ngay. Có điều là các người không được dòm lén, nếu còn dòm lén thì đui con mắt thì đừng có trách.

-Vậy thì được.

Cao Quốc Thái nói rồi sai gia nhân chuẩn bị hương đèn ngựa giấy sẵn sàng và dọn tiêc ở thư phòng cùng Tế Ðiên đối ẩm. Uống rượu cho đến hết canh một, bên ngoài hương án đã thắp sẵn, Cao Quốc Thái hỏi:

-Bạch Thánh tăng, Ngài thỉnh được chưa?

-Thỉnh được chớ, lão gia hãy ở trong nhà đừng ra ngoài nhé!

-Vâng!

Tế Ðiên đi đến trong viện đốt hương đèn lên, hô lớn:

-Không phải ai lạ, ta là Tế Ðiên ở chùa Linh Ẩn, Vi Ðà chưa đến còn đợi chừng nào?

Tế Ðiên hô liên tiếp ba lần như vậy thì nghe trên nóc nhà có tiếng hô lớn:

-Ngô thần đã đến!

Sau tiếng hô có hai người phăng phăng rào rào đi đến nói:

-Thánh tăng La Hán triệu Ngô thần đến dạy bảo điều chi?

-Ở Bát Lý Phố cửa nhà đóng chặt mà hai mạng người bị giết, mất đi một trăm lượng vàng. Nhờ tôn thần đi bắt hung thủ giùm.

Bên trên có tiếng đáp:

-Ngô thần xin tuân pháp chỉ.

Nói rồi tiếng nói im lặng. Cao Quốc Thái trong nhà nghe rõ mồn một, trong bụng nghĩ: “Vi Ðà đến mau thiệt!”.

Hai vị tiên vừa đến chính là Lôi Minh và Trần Lượng. Hồi ở núi Thiên Thai, sau khi đấu phép với lão tiên ông xong, Tế Ðiên kêu Tôn Ðạo Toàn về miếu, Ngộ Thiền theo hầu Linh Không trưởng lão ở núi Cửu Tòng, lại giao cho Lôi Minh, Trần Lượng một phong thơ, dặn ngày đó tháng đó giờ đó hãy đến huyện Giang Âm nằm phục trên nóc nhà thứ hai chờ gọi và giả làm thần tiên đáp ứng. Lôi Minh, Trần Lượng đã đến huyện Giang Âm mấy hôm, và ở trong khách điếm chờ đợi. Mỗi ngày, tối lại đều đến nha môn huyện Giang Âm chờ sẵn. Hôm nay nghe có Tế Ðiên kêu họ đi đến Bát Lý Phố biện án bèn ứng tiếng đáp: “Xin tuân pháp chỉ ”.

Hai người ra khỏi nha môn, Lôi Minh nói với Trần Lượng:

-Lão tam, vụ án này mình phải làm sao đây?

Hai ngày nay, hai người đã nghe nói đến vụ án mạng ở Bát Lý Phố, cửa nẻo đóng chặt mà trong nhà hai người bị giết. Lôi Minh và Trần Lượng cũng không biết ai giết. Hôm nay Tế Ðiên bảo đi biện án, Lôi Minh không có chủ ý gì hết. Trần Lượng nói:

-Phải đi thăm dò tình của giặc, trước hết vào ổ của chúng. Chúng ta hãy đến Bát Lý Phố dò xét thử xem.

Lôi Minh nói: - Cũng được.

Hai người thẳng ra cửa Tây, thuận theo đường ngựa lên thành, lấy dây có móc móc lên đầu thành, theo dây tuột xuống, cuốn dây bỏ vào túi, rồi thi triển Lục điạ phi đằng đi nhanh về phía trước. Thấy có một rừng cây ở trước mặt, hai người vừa mới bước vào thì nghe một tiếng quái lạ hét lên:

- Ngô thần đã đến đây!

Lôi thần và Trần Lượng ngước đầu nhìn, sợ muốn rớt mật.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 22 May 2012, 1:02 AM | Message # 190
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 183Nhân kì án, Tế Công mời thần
Gặp quỷ lớn, Lôi Trấn hỏi giặc
Lôi Minh, Thần Lượng nghe trong rừng có tiếng hô:

- Ngô Thần đã đến đây!

Hai người căng mắt nhìn vào trong rừng, thấy trong đó có một vị thần quá to, mình cao sáu trượng, đầu như đấu gạo, trên đầu có giắt long chim phượng, mặt mày vằn vện, áo quần ngũ sắc, cặp mắt giống như hai ngọn đèn, từ trong miệng tuôn ra một cột khói đen thui vần xây trên nửa lừng không tan. Lôi Minh, Trần Lượng kinh hãi quá. Lôi Minh nói:

-Đây là cái gì vậy kìa?

Hai người sửa soạn chạy đi. Trần Lượng nói:

-Nhị ca khoan hãy chạy đã. Anh em ta ở trong lục lâm bao nhiêu năm mà chưa từng gặp việc này. Bên đại đạo, rất nhiều kẻ giả thần giả quỷ. Nếu thiệt là thần thì cũng không thể hại được người, nếu quả là yêu tinh quỷ quái thì chúng ta chạy cũng không khỏi. Chúng ta bặm gan hỏi thử xem!

-Ðúng!

Lôi Minh đồng ý và hai người cùng rút dao ra lớn tiếng quát:

Trước mắt ta là thần thì hãy về miếu! Nếu là quỷ thì hãy về mồ! Anh em ta cũng là người lục lâm, không làm việc thương thiên bại lý, chúng ta cùng mi xưa không oán, nay không cừu, đừng nhát ta mất công.

-Té ra là Lôi Minh, Trần Lượng.

Nói xong câu đó lặng lẽ rút lui vào trong rừng. Lôi Minh, Trần Lượng trong bụng nghĩ thầm: “Lạ thiệt, sao hắn biết được hai đứa mình là Lôi Minh, Trần Lượng kìa!”

Hai người đứng ngơ ngác tại đó không bao lâu thì thấy một người từ trong rừng đi ra. Người này đầu đội khăn tráng sĩ màu xanh, mặc áo cùng màu, nói:

-Té ra là Lôi gia với Trần gia.

Lôi Minh, Trần Lượng nhìn kỹ, đó chính là tên tiểu phổ ky của giới lục lâm, họ Vương, tên Tam Hổ, ngoại hiệu Vân trung hỏa. Lôi Minh, Trần Lượng nói:

-À, thì ra là Vương Tam Hổ, ngươi làm cái gì vậy?

-Tôi bất đắc dĩ phải làm như vậy. Nhà tôi ở huyện Giang Âm này, trong nhà có bà mẹ già hơn 70 tuổi bị bệnh nặng mà không có tiền để sinh sống. Tôi ở đây giả làm thần nhưng không hề nhát khách đi lẻ, vì sợ người ta chết bất tử. Tôi thấy có hai ba người mới xuất hiện, cũng không làm hại họ, chỉ cần có chút tiền bạc áo quần thôi. Không ngờ hôm nay lại gặp hai vị.

Lôi Minh, Trần Lượng nói:

-Chúng ta muốn hỏi thăm ngươi một việc, ngươi là người địa phương này chắc biết. Ở Bát Lý Phố, cửa nẻo đóng kín mà hai mạng người bị giết, mất đi 100 lượng vàng. Vụ án đó ai làm, ngươi có biết không?

-Vụ này tôi có biết. Hai vị không biết à? Người gây ra vụ án cũng là người Tây Xuyên, anh em kết nghĩa với hai vị đó mà!

- Trong số anh em kết nghĩa với chúng ta đâu có ai tài như vậy. Ngươi nói người đó là ai?

-Người đó là anh em kết nghĩa của Càn khôn đạo thử Hoa Vân Long, tên là Quỷ đầu đao Trịnh Thiên Thọ. Hồi đó ông ta đưa Hoa Vân Long ra trình diện không có cùng hai vị liên minh sao?

Lôi Minh hỏi:

-Ngươi biết hiện giờ Trịnh Thiên Thọ ở đâu không?

-Ở phía Tây này có một nơi tên là Bồn Ðể Khanh, ở đó có một ngôi chùa gọi là Ðại Bi Phật viện. Trong chùa có hai vị hòa thượng, một vị tên là Thiết diện phật Nguyệt Không, một vị tên là Ðậu nhi hòa thượng Phách hoa tăng Nguyệt Tịnh. Họ tuy là hòa thượng nhưng vào phe với lão đạo sĩ ở Từ Vân quán tại Thường Châu. Chùa này chính là hạ viện của Từ Vân quán, Trịnh Thiên Thọ cũng ở trong chùa đó. Nghe nói bọn họ đều biết tà thuật cả, vẽ cửa trên vách là đi qua được.

-Ngươi dẫn bọn ta đến xem thử, ngươi chỉ cho ta biết chỗ là được.

-Cũng được!

Vương Hổ đáp, rồi vào trong rừng lấy bao đồ theo và dẫn Lôi Minh, Trần Lượng đi tới trước. Lôi Minh hỏi:

-Hồi nãy ngươi làm sao có hình dáng to quá thế?

-Tôi chống mấy thanh tre giả làm đầu người, có một ống đồng đựng phân chó sói khô, đốt lên thì theo cửa miệng hình nộm khói bay ra không tan.

-À ra thế! Lôi Minh nói.

Ba người nói chuyện tới đó thì đến Bồn Ðể Khanh, Vương Tam Hổ lấy tay chỉ, nói:

-Ðó là cái chùa ấy.

Lôi Minh, Trần Lượng nói:

-Ðể bọn ta vào trong dọ thử, ngươi ở bên ngoài đợi ta nhé!

-Vâng!

Lôi Minh, Trần Lượng vừa đến vòng rào chùa thì phóng mình lên nóc nhà, núp trên mái nhá cửa Ðông phối phòng nhìn xuống. Nhờ ánh trăng tỏ nên thấy rất rõ ràng. Ở trước chính diện có một nguyệt đài, trên nguyệt đài có một cái bàn bằng ngà, trên bàn để sẵn ấm trà và mấy cái chén. Ngồi bên bàn là vị hòa thượng đầu hói mặt đen, trên mình khoác một tăng y màu xanh, xem ra dáng vẻ rất phì nộn. Vị hòa thượng gọi lớn:

-Bay đâu?

Từ phối phòng đi ra hai vị Hòa thượng nhỏ mặt mày đều hiện tướng hung ác, đến trước nguyệt đài, hỏi:

-Sư phó gọi chúng con có việc gì?

Vị Hòa thượng đầu hói nói ấy nói:

Việc sáng ngày hôm nay, Trịnh đại thúc về, tụi bay đừng nói cho ông ta biết nhé! Ông ta mà biết có tiền là ông ta xài hết. Bất luận là nhiều ít, hễ đến tay ông ta, đánh vài ván bạc là xong ngay. Ta hận ông ta điều ấy lắm!

Hai vị Hòa thượng nhỏ nói:

-Sư phó nói hận ông ta rồi, sao không đuổi quách ông ta đi, đừng cho ở nữa?

-Hai thằng nhỏ này, tụi bay mà biết cái gì? Chỉ nói bậy nói bạ không thôi! Hãy đi kiếm chữ Thanh, hớt bỏ trái bầu của nó đi rồi dập lại. Chừng Trịnh đại thúc về đừng nói nhé!

Hai tiểu Hòa thượng gật đầu vâng dạ rồi vào trong xách dao đi thẳng ra phía sau. Lôi Minh, Trần Lượng nấp trong tối nghe nói biết là có chuyện giết người, hai người ở trên nóc nhà ngầm theo dõi họ. Ngôi nhà này là điện ba tầng, hai vị Hòa thượng đi ra phía sau, một vị nói:

-Sư huynh nè, anh thấy chúng mình có tức không? Chia của thì không mà việc phạm pháp lại bảo làm! Giết người thì bảo chúng ta đi nhưng bạc thì một lượng cũng không chia nữa!

Vị Hòa thượng nhỏ kia nói:

-Sư dệ đừng có trách cứ như vậy! Chùa chúng ta thường hại người mà! Tháng rồi không giết mấy người à? Lát nữa chúng ta cũng đâu có được chia tiền!

Lôi Minh, Trần Lượng nghe nói không sót một lời. Vào đến tầng viện thứ ba, Lôi Minh, Trần Lượng như chim ưng xớt thỏ, từ đằng sau nhảy tới, mỗi người chộp lấy cổ một Hòa thượng nhỏ lại, rút dao kề cổ họ, nói:

-Hai người la lên là ta giết ngay!

Hai Hòa thượng nhỏ nói:

-Tôi không la đâu! Xin hai đại thái gia tha mạng cho.

-Tụi bay cầm dao định giết ai vậy?

-Có một vị công tử họ Tăng, gọi là Tăng Tam Phẩm, ở Tăng gia trang cách đây 50 dặm. Hôm nay ông ta ghé chùa chúng tôi xin uống trà. Sư phó chúng tôi thấy dưới yên ngựa của ông ta có nhiều bạc nên đánh thuốc cho ông ta mê đi rồi trói lại bỏ vào trong Bắc thượng phòng bên chái Ðông, bảo hai tôi đi giết.

Lôi Minh hỏi:

-Cái nệm yên ngựa của công tử đó ở đâu?

Ở trong chuồng ngựa bên hoa viên kia, yên ngựa cũng còn nguyên ở đó. Bên trong có hơn 300 lượng bạc, sư phó tôi sợ người biết nên đem giấu ở nhà chái phía Tây.

Lôi Minh, Trần Lượng hỏi rõ ràng bèn xuống tay giết ngay hai tên Hòa thượng nhỏ. Hai người đi lên Bắc thượng phòng ở nhà chái bên Ðông, đốt đèn sáng rọi kiếm, thấy trên giường một vị văn sĩ công tử bị trói chặt đang hôn mê bất tỉnh. Trần Lượng trước hết mở dây trói vị ấy rồi tìm một hoa sen đỏ, cầm chén lấy một chén nước đổ vào miệng công tử ấy. Giây lát vị công tử tỉnh lại, Trần Lượng nói:

Công tử đừng có la, hai tôi đến cứu công tử đây. Công tử bị trong miếu này hại đó. Công tử họ gì?

-Tôi họ Tăng, kêu là Tăng Tam Phẩm, tôi là người của Tăng Gia Tập, hôm nay đến chùa này xin chén trà giải khát. Tôi cũng không hiểu sao mình hồ đồ thế này.

Trần Lượng nói:

- Công tử hãy mau đi theo chúng tôi. Chúng tôi tìm đồ đạc của công tử rồi đưa công tử đi trốn.

Tăng Tam Phẩm lúc đó đã hoạt động lại được bình thường, cùng với Lôi Minh, Trần Lượng đi qua hoa viên ở gần chái Tây để tìm kiếm. Quả nhiên ngựa và yên ngựa đều có ở đó. Trần Lượng nói:

- Công tử xem những thứ này có phải là của mình không?

- Tăng Tam Phẩm kiểm lại, bạc đều đủ cả. Lôi Minh, Trần Lượng dẫn công tử mở cửa góc hoa viên dắt ngựa ra, lại vòng ra phía trước kiếm Vương Tam Hổ. Trần Lượng nói:

- Ngươi chưa đi thì hay quá!

Vương Tam Hổ nói:

- Hai vị vào trong chùa thế nào rồi? Có gặp được Trịnh Thiên Thọ không? Sao đi lâu quá vậy, làm tôi sốt cả ruột!

- Không gặp được Trịnh Thiên Thọ, chúng ta đã giết hai vị hòa thượng nhỏ để cứu vị công tử này đây. Vương Tam Hổ, chúng ta cho ngươi 10 lượng bạc, ngươi cầm về nuôi mẹ. Ngươi đưa vị Tăng công tử này về Tăng Gia Tập nhé!

- Vâng được mà! Xin cám ơn, chúng ta đi đây!

- Không cần cám ơn, chúng ta đi đây!

Tăng Tam Phẩm nói:

- Tôn tánh đại danh của hai vị ân công là gì? Hai vị cứu tính mạng tôi, cả nhà chúng tôi cảm ơn lòng tốt của hai vị.

Trần Lượng nói:

- Tôi họ Trần tên Lượng, còn đây là Lôi Minh, nhị ca của tôi. Thôi, đừng nói nhiều nữa, hãy nhanh lên!

Sau khi Tăng Tam Phẩm và Vương Tam Hổ đi rồi, Lôi Minh nghĩ thầm: “Trước hết mình bắt tên trọc đó rồi sẽ bắt Trịnh Thiên Thọ sau”. Lôi Minh là người thiệt thà, nghĩ như vậy cũng không nói cho Trần Lượng biết. Hai người thót lên mái nhà đi thám dọ.

Lúc đó, hòa thượng mặt đen trên nguyệt đài đang ngồi sốt ruột. Ông ta nghĩ thầm: “Hai đứa đồ đệ này thiệt là đáng giận, đi ra hèn lâu mà không trở lại, giết người gì mà lâu vậy? Ta cũng không biết chúng nó đi đâu?”.

Trong lòng đang hồ nghi, bỗng thấy trên đất có hai bóng người. Nguyên Lôi Minh, Trần Lượng đang ở trên nóc nhà phòng Ðông, ánh trăng rọi xuống tỏ như ban ngày. Hoà thượng ngước đầu lên nhìn, nói:

- Ðứa nào lớn mật, dám leo lên nóc nhà của ta thế?

Lôi Minh là người miệng ngay lòng thẳng, thò tay rút dao ra, nói:

- A cái tên tù này, Lôi nhị gia lấy cái miệng chó của mi cho rảnh!

Thét xong, Lôi Minh nhảy xuống đất, huơ dao định chém… Nào ngờ vị hòa thượng đó biết tà thuật, lấy tay chỉ một cái, hô: “Sắc lịnh”. Lôi Minh té nhào xuống đất. Trần Lượng nhìn thấy Lôi Minh té nhào xuống đất. Trần Lượng nhìn thấy Lôi Minh bị té, lập tức rút dao nhảy xuống, nói:

- Hay cho tên tặc hòa thượng này! Mi dám hại anh ta, ta đâu có để yên cho mi!

Nói rồi vừa định nhảy tới, Hòa Thượng lấy tay chỉ một cái, Trần Lượng cũng té nhào nốt. Hòa thượng nói:

- Ðồ nghiệt chướng! Cái này là tụi bay muốn chết, đừng trách sái gia nhẫn tâm!

Nói rồi rút giới đao ra.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 22 May 2012, 1:02 AM | Message # 191
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 184Vương Tam Hổ tiết lộ viện Ðại Bi
Lôi Minh khờ trí bắt Thiết diện Phật.
Hung tăng rút dao ra định giết Lôi Minh và Trần Lượng thì từ trên nóc nhà nhảy xuống một người mặt đỏ, mặc đồ dạ hành, nói:

- Việc gì thế? Khoan hạ thủ đã!

Trần Lượng nhìn lại là Quỷ đầu đao Trịnh Thiên Thọ. Trần Lượng có biết ông ta nhưng ông ta không thể biết Trần Lượng. Trần Lượng là người lanh lợi, chớp lấy ngay cơ hội, lật đật nói:

- Trịnh đại ca đó à!

Trịnh Thiên Thọ hỏi:

- Ai vậy?

- Tôi là Trần Lượng cùng Lôi Minh đây.

- Eo ôi, tưởng là ai chớ! Hai vị làm gì mà đến đây?

- Chúng tôi đi buôn bán.

- À, may phước cho các vị, tôi về kịp lúc đó nhé!

Nói rồi bước nhanh tới triệt bỏ nghiệm pháp, nâng Lôi Minh và Trần Lượng dậy, nói:

- Ðể tôi giới thiệu với hai hiền đệ: Vị này là Thiết diện phật Nguyệt Không hoà thượng đấy.

Lôi Minh, Trần Lượng vội bước tới thi lễ, Nguyệt Không hỏi Trịnh Thiên Thọ:

- Hiền đệ ở đâu về đây?

- Sáng nay tôi nhìn thấy một người đàn bà quá đẹp. Tối lại tính đi hái hoa hưởng lạc nào ngờ tìm hoài không gặp. Chắc là tổ tiên nhà họ còn để phước dư lại cho con cháu khỏi bị thất tiết! Tôi tức giận trở về đây. Cũng may mà tôi về kịp, bằng không thì sư huynh mắc tội tày trời rồi. Hai người này trong 36 anh em kết nghĩa ở huyện Ngọc Sơn. Nếu sư huynh giết họ rồi, thử nghĩ những người ở Ngọc Sơn có để yên cho sư huynh không?

- Chuyện này cũng bất ngờ, ta cũng đâu có biết họ. Việc gây sự do họ chứ đâu phải tại ta. Vị Lôi đại gia này muốn động thủ với ta trước đấy.

- Thôi, không cần nói nữa, chúng ta với họ cùng là người một nhà cả. Lôi, Trần hai vị hiền đệ đã tới đây rồi, chúng ta cùng nhậu say một bữa nhé!

Nguyệt Không lập tức kêu tiểu đồ đệ chuẩn bị thức ăn làm một tiệc rượu. Nguyệt Không có bốn tên đồ đệ, hai tên kia ra phía sau giết người, đi ra nửa ngày mà chẳng thấy trở về. Hai tên tiểu đồ đệ kia phải ở lại lập tức vào trong bếp lo dọn cơm rượu lên. Vị hòa thượng nhỏ kia nói:

- Hai sư huynh chúng ta sao lâu quá không thấy về?

- Ðể ý đến họ làm gì? Lát nữa hai anh ấy về chắc là bị đánh đòn quá.

Hai ông hòa thượng nhỏ nói tới đó thì thức ăn vừa chín tới. Lúc đó, Lôi Minh xuống tới nhà bếp, nói:

- Các ngươi làm thức ăn gì thế?

- Ðâu có làm gì nhiều đâu. Kể cả chay mặn có 12 dĩa.

Lôi Minh đảo mắt một vòng, rút bao thuốc mê trong lưng ra. Thuốc này là một dao giết chết Lưu Phụng lấy được, lấy hai lượng ra hại Tế Ðiên còn thừa lại mấy lượng. Lôi Minh cầm thuốc mê trong tay, giả đò bình phẩm lấy tay chỉ, nói:

-Món này là xào nè, món này hầm nè, thứ này chắc phải bỏ quá!

Hai vị tiểu hòa thượng cũng không để ý. Lôi Minh lại bỏ thuốc mê vào trong thức ăn, sáu đĩa có thuốc, sáu đĩa không. Lôi Minh nhớ kỹ rồi ra ngoài nói chuyện với Nguyệt Không và Trịnh Thiên Thọ. Lát sau hai hòa thượng nhỏ lau dọn bàn ghế, dọn rượu thịt lên trên Nguyệt đài, Lôi Minh đã nhớ kỹ các đĩa rồi nói:

-Lão tam ăn đĩa này đi, ta ăn đĩa này. Trịnh đại ca ăn đĩa kia đi, hòa thượng, sư huynh ăn đĩa đó đi. Chúng ta chia nhau ăn, đùng giành phần nhau. Ta khoái ăn món gì mà ta chọn.Hòa thượng cùng Trịnh Thiên Thọ đâu ngờ trong thức ăn có bất thường, cho Lôi Minh là người sảng khoái, không cần giữ ý tứ gì hết.

Nào ngờ Lôi Minh đẩy sáu đĩa có thuốc mê cho Trịnh Thiên Thọ và hòa thượng ăn, còn những đĩa không có thuốc mê dành cho mình và Trần Lượng. Trong giây lát, hòa thượng và Trịnh Thiên Thọ trúng phải thuốc mê ngã ngang.

Trần Lượng nói:

- Cái này sao kỳ vậy?

Lôi Minh cười hà hà, nói:

- Cho tên tù này trúng thuốc dược như vậy?

- Ta đi vào nhà bếp, lừa khi chúng không phòng bị ta bỏ thuốc mê vào, sáu dĩa không. Những dĩa mà chúng mình ăn không có thuốc đấy!

- Nhị ca, anh giỏi thiệt, tôi bội phục anh đấy!

Nói rồi trói hòa thượng Nguyệt Không và Quỷ đầu đao Trịnh Thiên Thọ trước, rồi trói hai ông hòa thượng nhỏ luôn. Lôi Minh nói:

- Ðợi trời sáng cửa thành mở, ta giải mấy tên giặc này về huyện Giang Âm giao cho sư phụ là được rồi.

- Cũng được! Trần Lượng nói. Hai người lại ngồi vào bàn tiếp tục ăn nhậu hỉ hả cho đến sáng. Sáng ra, khi mặt trời mọc, Lôi Minh và Trần Lượng định giải mấy tên giặc lên huyện, bỗng thấy từ ngoài đi vào hai vị Ban đầu. Hai vị này đầu đội mũ lông trĩ, mình mặc áo chẽn vải xanh, lưng thắt dây da to bản, chân mang khoái hài đế mỏng, dắt theo mấy mươi người phục dịch, bước vào nói:

- Hai vị là họ Lôi và họ Trần pbải không?

Lôi Minh và Trần Lượng nghe hỏi, ngạc nhiên đáp:

- Phải đấy! Hai vị Ban đầu quý tánh là chi?

- Tôi họ Lý, anh này họ Trần, chúng tôi là quan nhân của huyện Giang Âm. Hai vị có phải là đồ đệ của Tế Công không? Tế Công sai chúng tôi đến đây, nói là hai vị ở đây bắt được giặc, các ông nên giao cho chúng tôi đi, lát nữa Tế Công sẽ đến sau.

- Phải, ở đây chúng tôi bắt được hai tên là Thiết diện phật Nguyệt Không, Quỷ đầu đao Trịnh Thiên Thọ.

- Ðể chúng tôi áp giải bọn giặc cùng về nhé!

Thủ hạ của hai vị Ban đầu vực mấy tên giặc dậy, vừa kéo nhau ra khỏi chùa thì thấy từ đầu kia Tế Ðiên vác một ông hòa thượng đi lại.

Tế Ðiên hôm qua đi ở nha môn Tri phủ, sáng nay nói với Cao Quốc Thái là dẫn các Ban Ðầu đi ra khỏi nha môn. Tế Ðiên nói:

- Các vị hãy đi nhanh đến Ðại Bi Phật Viện ở Bồn Ðể Khanh đi, ở đó có hai đồ đệ của ta, một người họ Lôi, một người họ Trần. Họ đã bắt được giặc tại đó. Các người đến đó đợi ta, một lát ta sẽ tới. Ta còn phải đi biện một chút sai sự này đã.

Các quan nhân đi về hướng cửa Tây. Phía bên kia dường có một tòa tửu quán,Tế Ðiên bước vào kêu một dĩa đồ nhắm và hai bầu rượu, ở đó các thực khách đang bàn tán lăng xăng. Họ nói:

- Ở huyện Giang Âm chúng ta mới xảy ra một việc thật là mới lạ, vô cớ mà hơn hai mươi thiếu niên bị mất tích. Nếu là con nít bị mất tích thì nói là bị “mẹ mìn” bắt đi, còn đàng này toàn là người lớn cả, chẳng lẽ cũng bị mẹ mìn bắt đi sao? Trên đường phố đều nhốn nháo cả lên mấy hôm nay, nghe nói có mấy mươi nhà có người bị mất tích báo cáo lên quan địa phương, họ đi tìm kiếm khắp nơi. Trên đường phố đều nháo nhác đi tìm người cả, anh có thấy lạ không?

Mọi người đang bàn tán xôn xao thì từ bên ngoài có tiếng “A Di Ðà Phật” vang lên. Tiếp theo là một vị hòa thượng chừng hơn 20 tuổi bước vào.Vị này mặt mày vàng nhạt, trong tay cầm một cái rá đựng đậu xanh, cứ trên mỗi bàn rải ba bốn mươi hột, đậu này chỉ cần quá 50 hột, ai ăn vào sẽ mê mụ người đi. Ông ta bắt cóc đều là tuổi trẻ có sức khỏe để đưa lên Từ Vân quán, vào đó thì đừng hòng ra khỏi được. Hôm nay hòa thượng lại đến quán rượu tính bắt cóc người, mới đem đậu xanh rải lên bàn như thế!

Tế Ðiên hỏi:

- Mới đến hả?

Nguyệt Tịnh nhìn lại thấy một ông Hòa thượng kiếc, mới nói.

- Ða tạ sư phụ, đến sớm vậy?

-Ta đến đây cả buổi rồi, ông cho ta một ít đậu xanh ăn chơi. Phải hơn 20 hột ăn mới đã, ít ơn ăn không thấm!

Ðậu nhi hòa thượng nghe nói như vậy ngạc nhiên, liền bốc cho Tế Ðiên hơn 30 hột đậu xanh. Tế Ðiên nói:

- Chưa đủ!

Nói rồi tự động thò tay hốt một nắm. Ðậu nhi hòa thượng nghĩ thầm: “Ông ta ăn vào sẽ mê mụ người đi! Ta bắt cóc thằng cha điên điên khùng khùng này làm gì vậy kìa? Cũng được, đợi khi ông ta mê mụ đi, ta dẫn ông ta ra ngoài thành, lừa chỗ vắng không người, ta xô ông ấy xuống sông chết quách là xong!”.

Vừa nghĩ đến đó thì thấy Tế Ðiên bỏ đậu vô miệng nhai ráo chọi, vừa nhai vừa lẩm bẩm.

- Mấy hột đậu này sao không linh nghiệm gì hết? Ăn không quá 50 hột làm sao linh nghệm được? Ta ăn có cả trăm hột sao không thấy gì hết, ông đưa cho ta ăn một ít nữa coi.

Ðậu nhi hòa thượng nghe nói mấy câu đó tim đập thình thình, sợ e bí mật của mình bị nói toẹt ra hết, nên lật đật hốt cho Tế Ðiên một nắm, bụng nghĩ thầm: “Chỉ cần cho ông ta mê mụ đi, bớt nói bậy bạ làm hư việc lớn của mình”.

Tế Ðiên ăn mấy chục hột mà có thấy gì đâu. Ngươi cho ta một mớ nữa.

Ðậu nhi hòa thượng lật đật hốt cho Tế Ðiên một nắm nữa. Mắt thấy Hòa thượng khùng ăn vào bỗng rung mình bây bẩy, mắt trợn ngược, không nói không rằng gì hết. Ðậu nhi hòa thượng nghĩ thầm: “Chắc ông này mê mụ rồi”, bèn vội vàng tính tiền cơm rượu trả cho Tế Ðiên, nói:

- Chưởng quỹ này, đây là ông Hòa thượng điên ở chùa chúng ta. Ðể ta tính tiền cơm rượu rồi đưa ông ta về, để ông khỏi nổi điên đánh chửi người.

-Vâng! Chưởng quỹ nói. Mọi người cũng không ai để ý.

Ðậu nhi hòa thượng đi ra ngoài, Tế Ðiên không nói một lời cũng đứng dậy đi theo cửa Tây. Ðậu nhi hòa thượng tính xô Hòa thượng điên xuống sông cho yên chuyện.

Ðang đi bỗng Tế Ðiên ở sau hét lớn:

-Ðứng lại!

Ðậu nhi hòa thượng sợ hết cả hồn, lật đật đứng lại hỏi:

- Chớ không phải ông đã mê mụ đi rồi sao?

- Không có đâu! Tại ta muốn ông trả tiền cơm rượu cho ta đó chớ. Ông không phải là mẹ mìn sao?

- Làm sao ông biết?

- Ta là người chuyên môn bắt cóc đây mà.

- Làm sao ông bắt cóc được?

Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái, miệng niệm “Án sắc lịnh hích!”, Ðậu nhi hòa thượng mê mụ đi. Tế Ðiên đi đâu ông ta đi theo tới đó. Tế Ðiên cao hứng vác ông ta lên vai, đi trên đường phố. Người đi đường nhìn thấy nói:

- Hòa thượng đi hóa duyên có người đánh thanh la, có người mang chuỗi lớn, chớ chưa thấy ai vác hòa thượng đi hóa duyên bao giờ.

Tế Ðiên nói:

- Không biết thì đừng nói! Chùa chúng ta dọn nhà, hòa thượng lớn vác hòa thượng nhỏ đấy!

Ai nấy nghe nói thế đều cho là việc mới lạ. Tế Ðiên vác Phách hoa tăng đến Bồn Ðể Khanh thì gặp bọn Lôi Minh, Trần Lượng. Các quan nhân đang áp giải bọn Trịnh Thiên Thọ và Nguyệt Không, Tế Ðiên cũng giao Nguyệt Tịnh cho họ giải về luôn. Lôi Minh, Trần Lượng bước tới hành lễ sư phụ. Mọi người cùng kéo nhau về nha môn huyện Giang Âm. Cao Quốc Thái lập tức thăng đường, mời Tế Ðiên ngồi một bên và truyền đem ba tên giặc ra xét hỏi. Nguyệt Không, Nguyệt Tịnh, Trịnh Thiên Thọ lúc bấy giờ mới tỉnh. Cao Quốc Thái vỗ kỉnh đường hỏi:

- Các ngươi tên họ là gì? Hãy mau khai thiệt!

Trịnh Thiên Thọ từ đầu đến cuối khai thiệt hết, báo hại Cao Quốc Thái sợ đến nỗi ngồi trợn mắt há hốc miệng.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 22 May 2012, 1:03 AM | Message # 192
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 185Giải cường đạo đồng đến phủ
Thường ChâuVì bạn cũ mạo hiểm vào trại giặc
Cao Quốc Thái thăng đường hỏi cung, bọn giặc thấy mình đã ra trước công đường và Tế Ðiên ngồi kế bên thị thiền. Nghĩ rằng không khai cũng không được, Trịnh Thiên Thọ mới nói:

- Lão nhân gia không cần nổi cơn thịnh nộ, tôi xin nói thiệt. Tiểu nhân họ Trịnh tên là Trịnh Thiên Thọ. Tôi cùng với hòa thượng này đều là do Tổ sư gia của Từ Vân quán sai phái đến, ở đó để làm tai mắt cho họ.

Cao Quốc Thái hỏi:

- Từ Vân quán có những gì trong đó?

- Từ Vân quán có một đạo sĩ tên là Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong, ông ta có một món bảo bối tên là Càn khôn tý ngọ hỗn nguơn bát. Trong miếu có Ngũ điện chân nhân, có 32 vị tiên trưởng hái thuốc, 32 vị tiên trưởng tuần núi, 32 vị chân nhân hậu bổ, có hội Huân Hương gồm 360 vị lục lâm, ở bên ngoài có 72 tòa hắc điếm, 500 hắc thuyền, chẳng bao lâu nữa Tổ sư gia sẽ khởi nghĩa, đoạt lấy giang sơn xã tắc nhà Tống.

Cao Quốc Thái nghe nói, ngạc nhiên hỏi:

- Vụ Bát Lý Phố ở ngoài cửa Tây, cửa nẻo đóng kín mà hai mạng người bị giết chết, cướp đi 100 lượng vàng, có phải do ngươi hay không?

- Vâng, chính là do tôi. Ðêm đó tôi đi ăn trộm, họ thấy tôi bèn la lên nên tôi giết chết họ.

Cao Quốc Thái hỏi cung hai vị hòa thượng. Hai vị này cũng đều khai thiệt. Cao Quốc Thái ngay lúc đó ra dặn bảo đem ba tên giặc đóng trăn nhốt vào ngục. Tế Ðiên ngồi một bên nói:

Lão gia đừng nên nhốt họ vào trong ngục làm chi, mấy tên giặc này đều biết tà thuật hết, nếu chúng nó chạy đi rồi thì lão gia khó tránh khỏi phiền phức đấy. Hòa thượng ta vì vụ Từ Vân quán ở Thường Châu mà đến đây. Lão gia mau ngồi kiệu cùng với Hòa thượng ta giải họ đến phủ Trường Châu đi ngay cả đạo cô giả Thôi Ngọc cũng giải đi nốt, mới tránh khỏi lôi thôi đấy.

- Vâng nói phải lắm!

Cao Quốc Thái nói rồi lập tức truyền chuẩn hai cỗ kiệu, hai con ngựa cho Lôi Minh, Trần Lượng, quan nhân thủ hạ đều cầm binh khí, bốn bên giặc đều trói lại bỏ lên sàn xe, trước sau đều có người canh giữ. Cao Quốc Thái mời Tế Ðiên lên kiệu trước. Tế Ðiên bước lên kiệu thì chiềc kiệu thủng đáy. Cao Quốc Thái cũng không biết. Khi lên kiệu rồi người khiêng kiệu không thấy, cứ khiêng kiệu đi. Tế Ðiên ở trong kiệu cũng bước theo họ. Người đi ngoài đường dòm thấy đều nói:

- Cái này mới kì lạ! Bốn người khiêng kiệu làm sao có đến 10 chân?

Ai nấy đều la lên. Cao Quốc Thái ngồi trong kiệu nghe tiếng dép lẹp xẹp lẹp xẹp, lật đật bảo dừng lại xem thử. Thấy tế Ðiên ở trong kiệu thò hai chân ra, Cao Quốc Thái nói:

- Bạch Thánh tăng! Sao lại có sự việc như vậy?

- Thật khổ cho thân ta! Mang đôi giày đế dày của lão nhân chịu không nổi chắc là rách quá! Ta thấy không còn khoẻ hơn, đi mau quá thì đầu sau húc tới, đến đổ mồ hôi! Thôi, ta không ngồi kiệu nữa.

Cao Quốc Thái thấy Hòa thượng ngồi trong kiệu không đáy mới hỏi:

- Sao có chuyện kì cục như vậy? Mấy tên phu kiệu lộn song này!

Mấy kiệu phu đáp:

-Chúng tôi cũng không biết tại sao! Có điều là khiêng lên thấy nhẹ bổng.

Cao Quốc Thái nói:

- Mau đem con ngựa lại đổi cho Thánh tăng.

Lập tức có người đem ngựa đến, Tế Ðiên lên ngựa. Ðại chúng áp giải bọn giặc đến phủ Thường Châu. Các quan nhân vào bẩm báo:

- Quan Tri huyện Giang Âm cùng Tế Công áp giải bốn tên phản nghịch đến ra mắt.

Quan Tri phủ nghe nói có Tế Công, lật đật dặn bảo thủ hạ mời vào. Vị Tri phủ này chính là Cố Quốc Chương mới từ phủ Thiệu Hương đổi về. Trước đây, khi Tế Ðiên bắt yêu quái ở Bạch Thủy Hồ, Cố Quốc Chương đã biết rồi, nên hôm nay nghe báo có Tế Công liền dặn mời vào. Cao Quốc Thái cùng Tế Ðiên dẫn Lôi Minh, Trần Lượng vào thẳng bên trong, hai bên chào hỏi xong, Cao Quốc Thái mới đem sự việc trình lên rõ ràng. Cố Quốc Chương nói:

- Xin mời quý quan huyện trở về nha môn làm việc trước.

Cao Quốc Thái cáo từ trở về. Cố Quốc Chương hỏi:

-Thánh tăng có bốn vị đồ đệ, còn hai vị kia ở đâu?

-Hai vị đồ đệ kia không theo ta. Lão gia chuyển đến chỗ này, bần tăng ít lời chúc mừng.

-Thánh tăng nói chi những lời ấy? Ðể tử lúc nào cũng thường nhớ đến Thánh tăng mà!

- Lão gia đổi về phủ Thường Châu, tiếng tăm như thế nào?

- Chính đệ tử cũng không biết.

- Ở địa phương lão gia cai quản có vô số bọn tà giáo phản nghịch đang quy tụ, không bao lâu sẽ khởi sự, sao lão gia không lo mau dẹp đi? Tương lai của chúng nổi lên rồi thì địa phương này bị tràn ngập trước đây.

- Ðệ tử hoàn không biết. Ở đâu có phản nghịch thế xin Thánh tăng từ bi chỉ bảo cho.

- Ngọa Ngưu Kỵ ở Bình Thủy giang về phía Tây phủ Thường Châu có ngôi Từ Vân quán. Nơi đó có một vị lão đạo tên là Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong. Ông ta triệu tập vô số tặc nhân ra ngoài hại người và dòm ngó. Tương lai không lâu chúng sẽ tạo phản.

- Lời nói đó có thiệt không?

- Lão gia cứ kêu mấy tên tặc nhân hỏi sẻ biết rõ.

Cố Quốc Chương lập tức truyền thăng đường,dạy đem mấy tên giặc được đưa lên ngay công đường. Cố Quốc Chương hỏi:

- Các ngươi là người ở đâu?

Bốn tên giặc đều khai danh tánh, Quỷ đầu đao Trịnh Thiên Thọ nói:

- Bẩm đại nhân, chúng tôi đều ở một chỗ, đều là do Tổ sư gia ở Từ Vân quán sai đến.

- Từ Vân quán có tất cả bao nhiêu người.

- Nếu nói người nhiều, khó có thể thuật hết. Còn người bản lĩnh có đến mấy trăm. Có Ngũ điện chân nhân, có 32 vị Lục lâm tiên trưởng, 32 vị Tuần sơn tiên trưởng, 32 vị Hậu bổ chân nhân, hơn 300 người lục lâm thuộc Huân Hương hội. Bên ngoài có 72 tòa hắc điếm, 500 chiếc hắc thuyền, người nhiều không đếm hết.

Cố Quốc Chương nghe nói, hỏi:

- Bạch Thánh tăng trước sự kiện thế giặc quá mạnh phải làm sao đây?

- Thái thú đừng lo! Hòa thượng ta đến là vì việc này đây!

Ðang nói tới đó thì nghe bên ngoài có tiếng hô lớn: “Vô lượng thọ Phật”. Thủ hạ quan nhân vào bẩm báo:

- Bên ngoài có một lão đạo sĩ đến tìm Tế Công trưởng lão.

- Ai thế? Cố Quốc Chương hỏi.

Tế Ðiên nói:

- Muốn giải quyết việc Từ Vân quán phải hỏi nơi người này.

Người ấy là ai? Trước đây khi Tế Công bắt được Hoa Vân Long, có hai người thuộc nhóm bạn huyện Ngọc Sơn là Truy vân yến tử Diêu Ðiện Quang, Quá độ lưu tinh Lôi Thiên Hoá định giữa đường cướp tù giải thoát cho Hoa Vân Long ở Lâm An gây quá nhiều tội ác, ném phiêu hại ba bạn, gây nhiều điều tệ hại. Diêu Ðiện Quang nói:

- Lôi hiền đệ, chúng ta không cần để ý đến việc này nữa!

Hai người hôm đó đi đến Bào gia trang, Lôi Thiên Hóa nói:

- Huynh trưởng, chúng ta ghé vào thăm Bào nhị ca đi!

Ở Bào gia trang này có một vị lục lâm tên là Oải nhạc phong Bào Lôi, cũng là một trong 36 anh em kết nghĩa ở huyện Ngọc Sơn. Diêu Ðiện Quang và Lôi Thiên Hóa hôm đó đến nhà Bào Lôi gọi cửa. Bên trong, lão quản gia là Bào Phúc có quen biết với hai người, bước tới hành lễ, nói:

- Té ra là Diêu gia và Lôi gia. Hai vị mạnh giỏi hỉ?

Diêu Ðiện Quang nói:

- Cho tôi hỏi thăm, đại gia của ngươi có ở nhà không?

- Thôi, hai vị đừng hỏi làm chi! Ðại gia nhà tôi nhắc tới càng thêm buồn.

- Sao vậy?

- Hai vị không biết đấy, đại gia nhà tôi quy phục Từ Vân quán, giống như điên vậy, không chở về nhà nữa, làm lão thái thái nhớ quá sanh bệnh. Tôi đi tìm gặp đại gia tôi nói những lời không đâu vào đâu cả. Ông ấy bảo mình đã xuất gia rồi, chỉ muốn thành Phật làm Tổ thôi, không còn để ý chuyện nhà nữa. Khuyên mãi cũng không được, cả đến việc nhà ông ấy cũng bỏ mặc. Hiện giờ lão thái thái bệnh rất nặng vì nhớ đại gia tôi mà ra.

Nghe xong, Diêu Ðiện Quang và Lôi Thiên Hóa nói:

- Chuyện này mới lạ thiệt! Chúng ta phải vào thăm lão thái thái mới được.

- Phải đó! Quản gia đáp xong đưa ngay Diêu Ðiện Quang và Lôi Thiên Hóa vào bên trong.

Hai người thấy Bào lão thái thái bệnh nằm trên giường, bệnh thế rất trầm trọng, thân hình gầy tóp. Diêu Ðiện Quang và Lôi Thiên Hóa nói:

- Thưa lão bá mẫu, lão nhân gia trong người thấy thế nào? Hai cháu đến thăm bá mẫu đây!

Lão thái thái mở mắt nhìn một hồi nhận ra đứa em kết nghĩa của con mình. Lão thái thái đôi mắt ngấn lệ, đằng hắng một tiếng, nói:

- Thân già này chắc là khó khỏi quá! Nhà ta không có đức hạnh nên Bào nhị ca của con mới quy phục theo kẻ khùng điên. Ở nhà, mẹ già vợ dại, nó đều không để ý đến. Các con xem như vậy có được không? Trước đây ta không có hai đứa, ba đứa con nào cả, chỉ có một thằng ngỗ nghịch đó mà thôi, mà nó bỏ phế cả gia đình. Dòng họ Bào nhà ta chắc là tuyệt hương lửa từ đây! Bệnh ta không khá được là vì thế!

Diêu Ðiện Quang, Lôi Thiên Hóa nghe những lời thê thảm ấy bèn nói:

- Bào nhị ca của chúng con bình thường là con người rất minh bạch, làm sao có thể làm được việc như vậy? Lão bá mẫu, xin đừng quá thương tâm, để chúng con đi tìm Bào nhị ca cho. Gặp Bào nhị ca, chúng con khuyên giải trở về nhà là được.

- Nếu hai con khuyên nó chịu trở về nhà, thì bệnh ta chắc có thế mạnh được. Ta sẽ đốt cây hương thiệt cao để tạ lễ.

- Xin bá mẫu an tâm, chúng con sẽ có cách. Bào Phúc, hãy nói cho chúng ta biết là đãi gia ngươi hiện nay đang ở đâu?

- Giữa Bình Thủy giang về hướng Tây của phủ Thường Châu có một hòn núi tên là Ngọa Ngưu Kỵ, trên núi đó có một tòa miếu tên là Từ Vân quán. Ở miếu đó có một vị đạo sĩ tên là Xích phát linh quan Thiệu Hoa Phong. Hai vị cứ đi đi, không biết có đến được nơi đó hay không. Còn nếu gặp được đại gia chúng tôi cũng chưa chắc là khuyên được ông ta. Ông ta bảo rằng bây giờ được phong là Trấn điện đại tướng quân rồi. Dù khuyên cách mấy cũng chỉ uổng công thôi.!

Diêu Ðiện Quang nói:

- Ðể coi, hai đứa ta ráng hết sức mình, nếu không được thì cũng đành chịu thôi.

Nói xong hai người cáo từ ra khỏi Bào gia trang. Hết lòng vì bạn, họ thuận theo đường lớn đi thẳng đến phủ Trường Châu. Hôm đó đang đi trên đường, thấy đằng kia đi lại một người đang cưỡi trên con ngựa bạch, yên ngựa còn mới toanh. Người này đội mũ bằng đoạn màu tím nhạt, y phục còn rất mới. Khi đến gần, người ấy xuống ngựa bước xuống hành lễ, nói:

- Té ra là Lôi gia và Diêu gia.

Bọn Diêu Ðiện Quang mở mắt nhìn, “a” lên một tiếng.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 22 May 2012, 1:03 AM | Message # 193
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 186Gặp tặc đảng, nghe kể Từ Vân quán
Vào hang hùm quyết ý tìm nghĩa huynh
Diêu Ðiện Quang, Lôi Thiên Hóa nhìn lại người vừa xuống ngựa chào mình chính là tiểu phổ ky chuyên dọn bàn cho giới lục lâm, họ Trương gọi là Trương Tam Lang, ngoại hiệu là Song câu hộ bối. Gặp hắn, Diêu Ðiện Quang nói:

- Trương Tam Lang, ngươi hôm nay phát tài ghê! Bây giờ ngươi ở đâu?

- Hiện giờ tôi ở Từ Vân quán, giữ chức đưa tin cho Ngũ lộ.

- Ngươi ở Từ Vân quán, để ta hỏi thăm một người, không biết ngươi có biết không?

- Không cần nói, tôi cũng biết hai vị hỏi thăm Oải nhạc phong Bào Lôi rồi. Có đúng không nào?

- Ðúng thế! Làm sao ngươi đoán như vậy?

- Tôi biết hai vị là anh em kết nghĩa với Bào Lôi, tôi thường nghe Bào gia nhắc đến hai vị luôn.

- Anh ta lúc này ở Từ Vân quán, đang làm việc gì?

- Ông ấy bây giờ ở Từ Vân quán đang giữ chức phận cao lắm đấy! Từ Vân Quán phong ông ấy làm Trấn điện tướng quân. Hai vị muốn đi tìm ông ta, tôi xin nói cho hai vị biết là hai vị đừng nên đi ngả trước núi. Ngưu Ðầu Phong ở trước núi có Trấn nam phương Ngũ phương thái tuế Tôn Khuê, đái lãnh bốn vị đại tướng chấn giữ. Hai vị đến đó không được đâu, mà tìm người cũng không được nốt. Phải đi ngả núi Ngọa Ngưu Ky mới được. Tòa núi này chiếm khoảng 6 dặm, phía Bắc rộng đến 12 dặm. Hai vị thuận theo Bình Thủy giang thẳng lên hướng Tây, qua cửa Ðào Hoa, có một đám rừng lẻ, nơi đó để sẵn một chiếc thuyền nhỏ và bốn vị đầu mục chuyên phục vụ bọn lục lâm “chữ Hợp” chúng ta. Hai vị tới đó chum miệng huýt sáo một tiếng họ sẽ chèo sang ngay. Hai vị lên thuyền không cần nói gì cả, họ sẽ đưa hai vị đến bến đò sau núi Ngọa Ngưu Ky. Ði trên mặt nước 20 dặm, hai vị lên bộ muốn cho bao nhiêu tiền thì cho, họ cũng không nói nhiều ít, mà không cho cũng chả sao. Trên sườn núi có mấy gian nhà, hai vị muốn vào nghỉ mệt uống trà cũng được. Muốn lên núi phải thẳng qua hướng Nam, nhìn thấy bức tượng rào qua hơn một trượng sáu, không có cửa. Hai vị hãy nhảy lên đầu tường mà đi, đừng có nhảy xuống dưới nhé. Dưới đất tuy nhìn thấy là bằng thẵng nhưng ở đó đều chôn ngầm những khí giới bén nhọn cả. Hai vị đứng trên tường nhìn bên trong thấy có năm cái đình, mỗi cái cách xa nhau 120 bước. Nhìn vào giữa đình có một khối ngọc trắng như tươm nước, hai vị hãy lên khối ngọc trắng ấy, bước vào trong con đường nhỏ, đừng đi nhầm nhé, đi thẳng qua phía Nam có ba gian nhà nghỉ chân, trong đó có bàn và ghế dựa đủ cả nhưng không có ai trông coi. Hai vị chỉ cần ngồi xuống ghế là có người đến ngay vì dưới ghế đều có dây báo động. Các vị lục lâm muốn mua huân chương hay mông hán dược (thuốc mê) đều mua ở đây hết; hễ tìm người sẽ có người đến thông tin cho biết. Người ngoài cũng không biết, cũng vào không được đến đây. Người lạ hễ vào đây sẽ bị mai phục bắt giữ hết. Hai vị nhớ kĩ những điều tôi dặn mà đi tìm Bào Lôi. Lát nữa chúng ta sẽ gặp lại! Bây giờ tôi đi lo việc của tôi.

Diêu Ðiện Quang, Lôi Thiên Hóa nghe nói, nghĩ thầm: “Chỗ này nguy hiểm quá! May mà có người nói cho biết trước, nếu không nhắm mắt đi vào chỉ rước lấy họa má thôi!”

.Diêu Ðiện Quang hỏi:

-Trương Tam Lang, bây giờ ngươi ở đâu?

-Tôi là chức “Ngũ lộ thôi bài”, truyền tin thức lương nuôi “chữ Hợp” của chúng tôi ở các nơi, đều do tôi xử lý.

- Thôi, ngươi hãy đi đi.

Trương Tam Lang lên ngựa đi tiếp. Diêu Ðiện Quang nói:

- Lôi hiền đệ, nghe nói Từ Vân quán thế lực to lớn như vầy chắc là họ muốn làm phản đây!

- Chúng ta đến đó xem thử, gặp được Bào nhị ca, chúng ta gắng sức khuyên can, khuyên được thì tốt, còn khuyên không được thì đành chịu thôi. Ðó cũng là việc hết lòng vì bạn của chúng ta.

Hai người nói tới đó thì đã qua cửa Ðào Hoa rồi, hỏi thăm đến cánh rừng lẻ, quả nhiên nhìn thấy một chiếc thuyền con đậu sẵn ở đó. Hai người huýt một tiếng sáo thì trong thuyền, bốn thủy thủ bước ra hỏi:

- Chữ Hợp phải không?

Diêu Ðiện Quang nói:

- Chữ Hợp.

- Mời lên thuyền.

Hai người bước lên, thuyền lập tức rời bến, thẳng về hướng Nam, đậu lại ở bến bên sườn núi Ngọa Ngưu Ky. Diêu Ðiện Quang móc ra nắm bạc đưa cho họ, thủy thủ cầm lấy nhưng không khen chê nhiều ít. Hai người lên bờ theo đường lên núi. Ði tới trước ba dặm, thấy có một bức tường cao khoảng trượng rưỡi, trượng sáu. Hai người nhảy lên tường xem, đất bên trong rất là rộng rãi, quả nhiên có năm cái đình. Hai người nhảy vào giữa đình theo con đường nhỏ ở chính giữa đi được nửa dặm thì thấy có một ngôi nhà tạm nghỉ ba gian. Trong nhà có ba bộ bàn bát tiên với cả ghế ngồi nhưng chẳng có ai cả. Ðến ngồi xuống ghế thì thấy nhà phía Nam của xuyên đường có Ðông Tây phối phòng, từ phòng phía Tây đi ra một người đầu đội khăn tráng sĩ sáu mũi màu thúy lam, mình mặc tiễn tụ bào cùng màu, trạc độ hơn ba mươi, hai lông mày nhỏ trên đôi mắt ba góc, bước đến nhà tạm, hỏi:

- Hai vị mới đến hả?

Diêu Ðiện Quang nói:

- Xin chào, xin chào!

- Xin hỏi quý tánh hai vị?

Diêu Ðiện Quang nói:

- Tôi họ Diêu, người này họ Lôi. Chúng tôi chưa được lãnh giáo quý tánh của tôn giá?

-Tôi họ Cam, tên là Lộ Diễu. Tôn tự và đại hiệu của nhị vị là chi?

Diêu Ðiện Quang và Lôi Thiên Hóa mỗi người đều thông tên họ. Cam Lô Diễu nói:

- Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ! Hai vị tới đây để mua huân chương, thuốc mê hay có việc gì khác?

- Chúng tôi đến để tìm người, có một vị là Oải nhạc phong Bào Lôi không biết có ở đây không?

- Vâng, có!

- Cảm phiền tôn giá thông báo giùm một tiếng, nói rằng có chúng tôi đến tìm anh ấy.

- Vâng, xin hai vị chờ một lát, tôi sẽ đi thông báo cho.

Nói rồi quay mình bước đi thẳng đến mái hiên phòng Tây. Giây lát sau từ chái phòng Tây đi ra bốn tên đạo trạc độ 14, 15 tuổi, đều quấn tóc hình tim trâu cài trâm vàng, mặc đạo bào màu lam, trong tay cầm lư hương có cán, lại thấy có bốn người khiêng một chiếc ghế mà ngồi lên trên chính là Oải nhạc phong Bào Lôi. Bào Lôi thân hình ngũ đoản chỉ cao 5 thước thân hình mập mạp một khúc giống như chữ điền, đầu đội khăn tráng sĩ sáu múi bằng đoạn màu tím có gắn sáu kiếng nhỏ, mặt mày ửng tía, mày to mắt lộ, mình mặc tiễn tụ bào màu lam, lưng buộc dây loan đái màu vàng sẫm, đi giày đế mỏng, bên ngoài khoác chiếc áo choàng bằng đoạn màu tía có thêu hoa. Diêu Ðiện Quang, Lôi Thiên Hóa thấy Bào Lôi phục sức bệ vệ như vậy lật đật bước tới hành lễ, nói:

- Bào nhị ca, anh mạnh giỏi hỉ?

Bào Lôi không giống như lúc trước, thấy bạn cũ không có vẻ gì tỏ ra vồn vã, nói:

- Té ra là hai chú! Đến đây có việc gì?

Diêu Ðiện Quang nói:

- Nhị ca, hai đúa tôi từ Bào gia trang tới đây. Chúng tôi định ghé thăm huynh trưởng mà anh không có ở nhà, lão thái thái vì nhớ anh mà sanh bịnh nặng. Chúng tôi đến đây tìm và mời anh về nhà thăm lão thái thái.

- Hai người thiệt nói bậy quá! Ta đã xuất gia rồi đâu còn lý tới việc nhà nữa!

- Huynh trưởng, anh là người ở đâu ra đó, sao lại hồ đồ như thế này được?

Bác ở nhà là mẹ sanh ra anh lẽ nào anh không nghĩ tới?

- Ta dĩ nhiên xuất gia rồi, không bao lâu sẽ làm Phật thành Tổ, không để ý đến những việc tại gia của họ nữa.

- Huynh trưởng không về nhà để chị ở nhà thủ tiết thành quả phụ sao? Hơn nữa, cũng không có người sớm hôm khi hữu sự!

- Ôi, đó là những việc vặt vãnh ở thế gian, kể số gì?

- Anh nói những lời đó có khùng không vậy? Chí thân không ai bằng cha con, gần gũi không ai bằng chồng vợ. Chị ở nhà anh không kể đến, còn con anh anh cũng bỏ mặc nữa sao?

- Ôi, đó là quỷ đến đòi nợ, chớ con cái gì? Hai chú không biết đâu.

Diêu Ðiện Quang, Lôi Thiên Hóa nghe Bào Lôi nói những lời trái cựa ấy bèn nói:

- Huynh trưởng, anh ở đây có gì tốt hơn đâu? Chỉ tự mình sinh ra nóng nảy bận rộn thôi! Theo chúng tôi thấy, anh không nên nghĩ điều gì xa vời mà nên về nhà tốt hơn. Nếu không, bác ở nhà nhớ anh bệnh càng ngày càng nặng đấy.

- Hai chú cứ nói bậy mãi. Ta chẳng bao lâu đây sẽ thành tiên đắc đạo, ai hơi đâu mà lo những việc đó chớ?

- Trên đời thần tiên tự có việc thần tiên, sao lại có kẻ phàm phu tục tử làm việc thần tiên được?

- Làm thần tiên được chớ! Không tin để ta dẫn hai chú đi xem.

- Cũng được! Hôm nay chúng tôi mở rộng tầm mắt thấy anh ở đây thành tiên ra sao cho biết!

Bào Lôi sai người đua Diêu điện Quang, Lôi Thiên Hóa sang tây phối phòng, cũng là thông lối. Bào Lôi vẫn ngồi trên ghế có bốn người khiêng, đi quanh quanh co co qua rất nhiều cửa, đến một viện sở là một phòng tứ hợp, vào ngay phòng phía Bắc ngồi xuống. Diêu Ðiện Quang hỏi:

- Chỗ này là thần tiên ở sao?

Bào Lôi móc ra hai viên thuốc, nói:

-Ta cho hai chú đây! Mỗi người uống một viên tiên đơn vào có thể hóa tục cốt ngay.

Diêu Ðiện Quang nói:

-Tôi không uống đâu.

Bào Lôi nói:

- Hai chú đã tới đây rồi, không cần phải đi nữa. Tổ sư gia đã nói trước rồi, bảo ta hẹn với anh em cánh Ngọc Sơn, hôm nay hai chú đến lại càng hay.

- Anh chẳng cần phải thế! Anh thấy ở đây tốt nhưng tôi không đồng ý, anh không chịu nghe lời khuyên thì chúng tôi đi đây.

- Hai chú làm sao đi được? Ở miếu này chỉ cho người ta đi đến chứ không cho người ta đi đâu. Lần trước Tần Nguyên Lượng đến đây tìm ta, ta không cho hắn đi, hắn nhất định đi, bị ta bắt lại. Ta nghĩ tình bạn bè nên không giết hắn chỉ nhốt vào trong ngục tối thôi, chừng nào hắn chịu quy phục ta mới thả hắn ra. Nếu hai chú không chịu tự thương mình, lát nữa đây ta cũng nhốt hai chú vào ngục tối như vậy.

Diêu Ðiện Quang, Lôi thiên Hóa nghe nói vậy tức giận cành hông, nói:

- Bào Lôi, anh là người quá vô tình! Hai tôi đến tìm anh là có ý tốt. Anh quy phục Từ Vân quán cả đến cha mẹ cũng không ngó ngành tới, như vậy làm con là bất hiếu, làm tôi là bất trung, đối với anh em là bất nghĩa, đối với bạn bè hẳn nhiên là bất tín! Anh lại bảo chúng tôi quy hàng ư? Phàm làm việc gì thì hai bên phải đồng ý mới được, tôi không thích quy hành mà!

Nói rồi hai người đứng dậy định đi. Bào Lôi hà hà cười lớn, nói:

- Không ai dẫn đường hai chú làm sao đi ra được?

Nói chưa xong, Diêu Ðiện Quang, Lôi Thiên Hóa nhảy đến định đoạt binh khí, nào ngờ chân vướng dây té nhào xuống. Bào Lôi ra lệnh thủ hạ trói họ lại. Hai người tức giận mắng lớn.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 22 May 2012, 1:04 AM | Message # 194
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 187Lục Diệu Thông có lòng cứu hảo hán
Tế trưởng lão đưa thơ mời anh hung
Lôi Thiên Hóa và Diêu Ðiện Quang bị bắt tức giận mắng chửi om sòm. Bào Lôi bảo thủ hạ coi chừng họ rồi lập tức bẩm báo với Chánh điện chân nhân Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong. Nghe báo, Chánh điện chân nhân cùng Tiền điện chân nhân Thường Lạc Thiên, Hậu điện chân nhân Lý Lạc Tiên, Tả điện chân nhân Trịnh Hoa Xuyên, Hữu điện chân nhân Lý Hoa Sơn, năm vị chân nhân đồng ngự lên tòa, thủ hạ 1000 người đều đúng dàn hai bên. Thiệu Hoa Phong sai đem Diêu Ðiện Quang và Lôi Thiên Hóa ra trước. Hai người bị trói chặt, ngước mắt nhìn lên thấy năm vị chân nhân ngồi nghiêm chỉnh trước mặt, phía trước có 16 tên đạo đồng cầm lư hương vàng, hương bay ngào ngạt. Ðứng hai bên có vô số lão đạo sĩ, cũng có những vị tục gia, cao cao thấp thấp, già trẻ mập ốm, xanh vàng trắng tía đỏ lam đều có mặt, lục lâm thảo khấu hải đảo đất liền ở bốn phương tám hướng đều có đủ. Chánh điện chân nhân Thiệu Hoa Phong miệng niệm “Vô Lượng Thọ Phật” rồi nói:

- Diêu Ðiện Quang, Lôi Thiên Hóa, hai người đừng quá chấp nê không chịu thức tỉnh, sơn nhân vâng lệnh điện văn của Phật Tổ, sắc chỉ của Ngọc Hoàng, giáng xuống trần gian để cứu lê dân khỏi nạn nước sôi lửa bỏng. Nước Ðại Tống khí số đã hết rồi. Sơn nhân ứng trời thuận người làm việc. Hai người cùng sơn nhân ta có một đoạn tục duyên, nên Phật trời xui khiến hai người lâm phàm, bảo hộ sơn nhân cùng thành đại nghiệp. Tương lai sơn nhân quay mặt về Nam xưng cô, thì hai ngươi đều là những công thần khai quốc, đại tướng công cao.

Diêu Ðiện Quang, Lôi Thiên Hóa nghe nói như thế, tức giận mặt mày biến sắc, mở miệng mắng lớn:

- Hay cho tên yêu đạo! Ông đã là người xuất gia, đáng lẽ phải thờ vui giữ phận, vượt ngoài tam giới, chẳng ở trong ngũ hành, mảy trần không dính, vạn sự đều không, quét đất không làm tổn thương trùng dế, che đèn vì thương tiếc mạng bướm đêm. Người xuất gia lấy từ bi làm cửa, thiện niệm làm căn, vô cứ dùng yêu ngôn dối chúng, gạt gẫm ngu dân, ở lại đây chiếm núi chứa lương, quy tụ bọn loạn thần tặc tử, người người biết được đều muốn tru diệt hết! Ðại thái gia đây là anh hùng đường đường chánh chánh, hào kiệt liệt liệt oanh oanh, há lại quy phục bọn phản nghịch các ngươi sao? Chẳng bao lâu đây binh triều kéo đến bắt sạch tụi bây, nghiền thây ra muôn đoạn, cuốc mả đào mồ tiên tổ, chết rồi còn để tiếng xấu muôn đời! Ðại thái gia đây bị bọn mi bắt rồi, muốn giết muốn giam thì mặc ý!

Hai người mắng chửi một mạch, Thiệu Hoa Phong tức giận, “a, a” một hồi rồi nói:

- Này quý vị, việc này phải nên xử như thế nào đây?

Ðứng lên có một người tên là Ðơn đao thái tuế Châu Long nói:

- Thưa Tổ sư gia, để hai tên này nó cứ chửi Tổ sư gia mãi, sao không kết thúc tánh mạng chúng đi cho rồi!

Thiệu Hoa Phong lập tức sai thủ hạ đem họ ra phía sau bêu thủ cấp làm hiệu lệnh. Một lão đạo sĩ tên là Ðổng Thái Thanh bước ra. Ông này trước kia muốn hại Vương An Sĩ không thành mà miếu mình lại bị cháy bèn chạy đến đầu Từ Vân quán. Thiệu Hoa Phong cho ông ta làm chức Hậu môn đạo quân chuyên giữ cửa sau Từ Vân quán. Hôm nay, Ðổng Thanh nói:

Thưa Tổ sư gia, đem hai tên này giết há chẳng dễ dàng cho bọn nó lắm sao! Từ đây về sau hễ ai muốn chết, dám mắng Tổ sư gia là xong. Theo ý tôi thì nên giao hai tên đó cho tôi để tôi ra phía sau hành hình nó. Hơn nữa, hai thằng này ở nhóm 36 anh em kết nghĩa ở Ngọc Sơn, nó là anh em kết nghĩ của Lôi Minh, Trần Lượng. Sư huynh tôi là Trương Thái Tố bị chết về tay Lôi Minh, hôm nay tôi đem hai đúa này ra xử lăng trì, kể như báo thù cho sư huynh tôi đó.

Thiệu Hoa Phong nói:

- Ðã như thế thì ta cho ông tùy tiện kết thúc tánh mạng chúng nó.

Ðổng Thái thanh dặn bọn thủ hạ khiêng đi. Kế bên có một đạo sĩ bước ra nói:

-Ðổng đạo huynh, dây chiếc buộc không chắc, cây lẻ không thành rừng. Tôi cũng có thù với bọn Ngọc Sơn nữa, để tôi giúp huynh xử bọn nó với.

Ðổng Thái Thanh nhìn lại, người nói câu đó chính là Lưu Diệu Thông, Ðổng Thái Thanh hỏi:

- Lưu đạo huynh làm sao lại có cừu với bọn Ngọc Sơn thế?

- Sư huynh của tôi là Trương Diệu Hưng bị bọn họ đốt ở Ðường Vân quán trên núi Ngũ Tiên. Sư phụ tôi là Hoa Thanh Phong bị Tế Ðiên Hòa thượng hãm hại, tôi đang muốn báo thù rửa hận đây.

- Ðược, hai chúng ta cùng đi kết thúc tánh mạng bọn nó.

Nói rồi, có người khiêng họ đi ra phía trước. Ðổng Thái Thanh và Lưu Diệu Thông theo sau. Ðến viện chái phía Tây, họ thả Diêu Ðiện Quang và Lôi Thiên Hóa xuống đất. Ðổng Thái Thanh rút bảo kiếm ra, nói:

- Ta giết mi đây!

- Nói rồi bước tới, vừa đưa kiếm lên định giết Diêu Ðiện Quang, nhưng kiếm chưa kịp hạ thì Lưu Diệu Thông từ phía sau rút kiếm lia một phát, đầu của Ðổng Thái Thanh rơi bịch xuống đất. Liền đó Lưu Diệu Thông dùng kiếm cắt dây trói cho Diêu Ðiên Quang, Lôi Thiên Hóa và nói:

-Hai vị mau chạy theo tôi!

Diêu Ðiện Quang và Lôi Thiên Hóa không biết Lưu Diệu Thông là ai, chỉ chạy theo sau lão đạo sĩ, nhảy lên bức tường thành chạy ra bờ sông sau núi. May mắn chiếc thuyền nhỏ vẫn còn đậu ở đó. Lưu Diệu Thông và bọn Diêu Ðiện Quang cùng nhảy xuống thuyền. Người lái thuyền cho là người của Từ Vân quán nên không tra hỏi. Lưu Diệu Thông hối thuyền đi cho mau. Diêu Ðiện Quang hỏi:

-Thưa Tổ sư gia, quý tánh của lão nhân gia là gì?

-Lúc này không có thì giờ, chừng nào lên bờ sẽ nói sau.

Thuyền nhỏ ghé bờ phía Bắc. Mọi người vừa lên bờ thì nghe phía Từ Vân quán nhốn nháo cả lên. Nguyên khi Lưu Diệu Thông giết Ðổng Thái Thanh thì đã có người báo cho Thiệu Hoa Phong hay. Thiệu Hoa Phong liền phái Thất tinh chân nhân Lưu Nguyên Tố, Bát quái chân nhân Tạ Thiên Cơ cấp tốc đuổi theo bắt cả bọn Lưu Diệu Thông trở lại. Hai vị đạo sĩ này đều có yêu thuật tà phép, chạy đuổi riết theo. Còn cách không xa lắm, hai đạo sĩ ấy cầm kiếm hét lớn:

- Lưu Diệu Thông chớ chạy!

Diêu Ðiện Quang và Lôi Thiên Hóa nói:

- Không xong rồi! Muốn chạy cũng không khỏi!

Lưu Diệu Thông nói:

-Hai ngươi hãy nhắm mắt lại!

Hai người lật đật nhắm mắt lại. Lưu Diệu Thông bèn nắm tay hai người vận chuẩn cước phong chạy nhầu tới trước. Tới chừng không nghe có tiếng đuổi theo, chắc là đã cách xa, không bị đuổi theo nữa, ba người mới dám dừng chân lại. Diêu Ðiện Quang, Lôi Thiên Hóa chừng đó mới quỳ xuống hành lễ Lưu Diệu Thông nói:

- May gặp Tổ sư gia, nhờ lão sư gia cứu mạng! Chưa lãnh giáo tiên trưởng xưng hô như thế nào?

- Tôi họ Lưu, gọi là Lưu Diệu Thông. Tôi nguyên ở Tường Vân quán trên núi Ngũ Tiên, chỉ vì sư huynh tôi là Trương Diệu Hưng, không lo tu chánh đạo, vô cớ hưng yêu hại người nên bị Tế Công đốt chết khi Ngài ở huyện Dư Hàng cứu Cao Quốc Thái trở về. Cả Tường Vân quán cũng bị thiêu nốt. Sư phụ tôi là Cửu cung chân nhân Hoa Thanh Phong cũng không phải là người tốt, muốn luyện Ngũ quỷ âm dương kiếm nên bị lôi thần đánh chết. Tôi cũng không dám làm ác, đi du phương bên ngoài, đến Từ Vân quán này quải đơn, chẳng dè gặp phải bọn phản tặc, chúng giữ tôi lại không cho đi. Hôm nay tôi thấy hai vị là người anh hung lại là bè bạn ở Ngọc Sơn, cho nên thừa cơ hội cứu hai vị ra. Tôi có một người bạn là Thánh thủ bạch viên Trần Lượng, hai vị có quen biết không?

- Trần Lượng là anh em kết nghĩa của chúng tôi, làm sao lại ông biết?

- Nói ra thì chúng ta không phải là người xa lạ. Ba chúng ta cùng tới phủ Thường Châu nhé!

Diêu Ðiện Quang, Lưu Thiên Hóa liền gật đầu đồng ý. Họ cùng đến phủ Thường Châu dự định tìm một quán trọ ở đỡ ít ngày, nào ngờ vừa đến thành phủ Thường Châu nghe ngoài phố bàn tán lăng xăng rằng Tế Công trưởng lão ở nha môn Tri phủ bắt được mấy tên giặc ở Từ Vân quán, muốn giúp quan Tri phủ xử lý việc này. Ðại khái là việc loạn này không phải nhỏ. Lưu Diệu Thông nghe nói, bảo:

- Thế thì hay quá! Té ra Tế Công đã đến rồi! Tôi nghĩ việc này Tế Công phải đến mới xong. Nếu lão nhân gia không đến thì không dẹp nổi. Hai vị, chúng ta cùng ra mắt Tế Công nhé!

- Ðược, chúng tôi trước đây vì muốn cứu Hoa Vân Long vô ý đắc tội với Tế Công. Lão nhân gia đã ở đây rồi, bây giờ chúng ta đến bái phỏng người đi!

Nói rồi ba người cùng kéo nhau đến nha môn Tri phủ. Lưu Diệu Thông miệng niệm: “Vô lượng thọ Phật”, nói:

- Cảm phiền các vị vào trong bẩm báo có ta là Lưu Diệu Thông cùng Diêu Ðiện Quang, Lôi Thiên Hóa đến bái phỏng Tế Công.

Ðương sai vào trong bẩm báo, Tri phủ Cố Quốc Chương hỏi:

- Bạch Thánh tăng, ai đến tìm Ngài vậy?

Tế Ðiên nói:

- Lôi Minh, Trần Lượng! Hai con ra rước họ vào.

Lôi Minh, Trần Lượng ra ngoài xem thì ra đều quen cả, vội vàng hành lễ. Diêu Ðiện Quang nói:

- Trần, Lôi, hai vị hiền đệ ở đây hay quá!

- Trần Lượng nói:

- Xin mời ba vị vào. Tế Công đang ngồi bên trong.

Mọi người cùng vào. Lưu Diệu Thông, Diêu Ðiện Quang, Lôi Thiên Hóa bước tới hành lễ Tế Ðiên rồi bước lại ra mắt Tri phủ. Lưu Diệu Thông nói:

- Thánh tăng tới đây hay quá! Hiện tại nơi đây loạn lắm rồi!

- Ngươi không cần nói, ta đã biết hết. Ba người tới đây tốt lắm, ta nhờ các người làm cho ít việc.

Ba người đồng nói:

- Sư phụ có việc gì xin hãy cứ sai bảo cho!

Tế Ðiên lấy giấy viết một lá thơ và cầm một cục thuốc đưa ra, nói:

- Diêu Ðiện Quang, Lôi Thiên Hóa, hai người trước hết đi đến đảo Liên Hoa trên núi Lục Dương mời Kim mao hải mã Tôn Ðắc Lượng, Hỏa nhãn trư Tôn Ðắc Minh, Thủy dạ xoa Hàn Long, Lãng ý toản Hàn Khánh, bảo họ đến gấp trước, giúp ta tính việc Từ Vân quán. Sau đó hai người cầm cục thuốc này chiếu theo lời dặn trong thơ mà hành sự.

Diêu Ðiện Quang, Lôi Thiên Hóa gật đầu, lập tức cáo từ. Quan Tri phủ Cố Quốc Chương nói:

-Hai vị tráng sĩ, sao không uống chén rượu rồi hãy đi.

- Ðại nhân chẳng cần phải bận tâm, rồi sẽ gặp lại mà.

Hai người lại cáo từ ra đi, Tế Ðiên nói:

- Lưu Diệu Thông, ngươi nên đi gấp đến Tòng Âm quán trên núi Bát Quái mời Khảm Ly chân nhân Lỗ Tu Chơn đến đây. Việc này không có ông ấy thì không xong.

Nguyên Thiệu Hoa Phong lúc đầu là đồ đệ của Lỗ Tu Chơn, ông ta lấy trộm Càn khôn tý ngọ hỗn ngươn bát, đến Từ Vân quán, lại bái Mã Ðạo Huyền làm thầy. Lưu Diệu Thông cũng tuân lệnh ra đi. Cố Quốc Chương nói:

- Bọn giặc này thinh thế quá to, khó giải quyết lắm!

- Ðợi bốn anh em Tôn Ðắc Lượng đến, trước hết phá thuyền gian tặc cái đã. Thế giặc trên mặt nước rất mạnh, quan quân không quen thủy chiến, trước hết phá thuyền giặc rồi sau đấy mới điều động quan binh, ta giúp lão gia phá giặc Từ Vân quán.

Tế Ðiên ở lại nha môn mấy ngày, ít hôm sau có người vào bẩm báo:

- Bên ngoài có bốn người đến xin ra mắt Thánh tăng

Tế Ðiên cười hà hà, nói:

- Có mấy người này đến, việc phá Từ Vân quá dễ như trở bàn tay.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 22 May 2012, 1:04 AM | Message # 195
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 188Tứ hùng vâng lệnh thám Trường giang
Yêu đạo thi pháp bắt nghĩa sĩ
Tế Ðiên đang ở nha môn Tri phủ, bỗng có người bẩm báo:

- Bên ngoài có bốn người xin ra mắt Thánh Tăng.

Tế Ðiên bảo đưa họ vào.

Lát sau từ bên ngoài đi vào bốn vị anh hùng. Cố Quốc Chương nhìn thấy vị đi đầu mình cao hơn bảy thước, lưng nhỏ vai hẹp, đầu đội khăn tráng sĩ màu ngân hồng sáu múi gắn một kiếng nhỏ, phía trước có một đóa hồng nhung, bên mái tóc giắt một hoa Thũ Chánh Giới Dâm, mình mặc tiễn tụ bào màu ngân hồng, lưng thắt dây loan đái màu vàng đậm, đi giày đế mỏng, bên ngoài khoác áo anh hùng màu Tây Hồ, mặt màu vàng nhạt, mày to mắt lớn, sóng mũi thẳng ngay, dưới cằm không râu, đúng là thiếu niên anh hùng. Vị này chính là Kim mao hải mã Tôn Ðắc Lượng.

Người thứ hai đầu đội khăn tráng sĩ múi màu tím nhạt, mỗi múi có gắn kiếng, cũng giắt Giới Dâm hoa mình mặc tiễn tụ bào tay hẹp màu tím nhạt, khắp áo viền kim tuyến, trên áo thêu ba đóa hoa mẫu đơn, lưng buộc dây loan đái dắt ngọc hoàn, đeo ngọc bội, đi giày đế mỏng, bên ngoài khoác áo choàng anh hung màu tím nhạt, thêu hoa khắp thân áo, mặt tợ mâm bạc đẹp như mỹ ngọc, đôi mày vểnh ngược trên đôi mắt lấp lánh. Vị này chính là Hỏa nhãn giang trư Tôn Ðắc Minh.

Người thứ ba mặc áo thúy lam, cũng lộ vẻ tráng sĩ, gương mặt vàng nhạt, mày nhỏ mắt sáng. Người này là Thủy dạ xoa Hàn Long.

Người thứ tư mặc áo màu xanh đen, mình cao chín thước, giống như ngọn tháp đen giữa chừng trời, mày to mắt lộ, chính là Lãng lý toản Hàn Khánh.

Quan Tri phủ nhìn thấy bốn người thật là nghi biểu khác thường. Tế Ðiên nói:

- Bốn vị đến rồi à!

Bốn người vội bước tới hành lễ, nói:

- Thánh tăng, hèn lâu mới gặp.- Bốn vị ngồi xuống đi!

Bốn người ra mắt quan Tri phủ và chào hỏi Lôi Minh, Trần Lượng xong đều ngồi xuống. Tế Ðiên nói:

-Bốn vị tới đây hay quá! Hòa thượng ta đặc biệt mời mấy vị tới có một việc cần nhờ đây.

Tôn Ðắc Lượng nói:

-Bốn anh em tôi có nghe Diêu Ðiện Quang và Lôi Thiên Hóa nói, nhân vì việc ở Từ Vân quán mà Thánh tăng có sai bảo điều chi đây? Bảo anh em chúng tôi làm việc gì Thánh Tăng cứ nói, bọn chúng tôi muôn chết cũng không từ!

- Những việc khác thì không cần nhờ đến các người. Chỉ vì dưới Ngưu Ðầu Phong trước Ngọa Ngưu Kỵ có 500 chiếc thuyền của bọn giặc. Các người nếu có thể “rẽ sóng phá lưới chắn, cổn long trừ xe đao” phá hủy hết thuyền bè của chúng, thì kể là một kỳ công không nhỏ. Việc này người khác làm không được, cảm phiền bốn vị làm giúp cho.

Kim mao hải mã Tôn Ðắc Lượng cùng ba người kia gật đầu ưng thuận và nói:

- Thánh Tăng đã dạy, đây là việc nhỏ. Bốn anh em tôi xin cáo từ! Xin Thánh Tăng chờ tin tức.

Bốn người lập tức cáo từ ra khỏi nha môn Tri phủ, tìm một quán rượu ăn cơm, chờ đến trời tối, tính tiền cơm rượu rồi ra đi. Ðến bờ sông, đi về phía Tây cách Ngọa Ngưu Ky không xa, bốn người lấy đồ nghề đi dưới nước ra, cởi quần áo mặc ban ngày, lấy giấy dầu gói lại, thoa dầu lên trên cột chặt bên lưng. Bốn người đều đội mũ da cá rẽ nước, áo nhật nguyệt liên tử cổ thủy, dầu thoa khắp tay chân. Sửa soạn xong, họ theo bờ lội xuống nước, thả nổi trên mặt nước mà đi, đến trước Ngưu Ðầu Phong, ngước mắt nhìn lên tòa sơn khẩu ấy. Từ Bắc chạy xuống Nam, hai tòa Ngưu Ðầu Sơn Ðông Tây giống như sừng bò. Ðông Tây có hai doanh trại thủy sư, chính giữa có một cầu nổi, tất cả đều được xây dựng theo hình bát quái, thầm hợp với ngũ hành. Tối lại đốt đèn lồng chia làm năm màu, án theo Giáp Ất mộc ở phương Ðông thì lồng đèn màu lam, Canh Tân kim ở hướng Tây thì lồng đèn màu trắng, Bính Ðinh hỏa ở hướng Nam thì lồng đèn màu đỏ, Nhâm Quý thủy ở hướng Bắc thì lồng đèn màu đen, Mậu Kỷ thổ ở trung ương thì lồng đèn màu vàng. Nếu nghe bên trong có người qua lại, tuần canh phát thẻ làm hiệu, mõ lớn mõ nhỏ nhất tề nổi lên. Kim mao hải mã Tôn Ðắc Lượng, Hỏa nhãn giang trư Tôn Ðắc Lượng, Hỏa nhãn giang trư Tôn Ðắc Minh, Thủy dạ xoa Hàn Long, Lãng lý toản Hàn Khánh bốn người quan sát hồi lâu thấy những chiếc thuyền giữ chặt từ chân núi chở ra. Nếu người từ trong núi đi ra cũng phải ngồi thuyền qua cổng lớn cầu nổi; người từ ngoài đi vào cũng phải ngồi thuyền qua chỗ đó. Bốn người trầm mình xuống mở mắt nhìn xem thấy ngay dưới thủy trại, chính giữa có lưới bảo hộ ngăn sông này; nếu chạm phải đao luân nhẹ thì bị thương, còn nặng thì mất mạng như chơi. Nếu không vào bằng con đường này thì không thể nào qua được. Kim mao hải mã Tôn Ðắc Lượng nhìn thấy rõ ràng, trong tay sử dụng một khối cương đao xếp, có thể chém. Đinh chặt sắt như không. Tôn Ðắc Lượng thấy chiếc lưới này làm toàn bằng dây nhung, đừng nói là người, ngay đến cá to cũng bị mắc lại. Tôn Ðắc Lượng chầm chậm cắt lưới bảo hộ một lỗ lớn. Bốn người chui rẽ khỏi lưới, lộ nửa người khỏi mặt nước để nhìn, bám theo thuyền đi về phía trước.

Tôn Ðắc Lượng nói:

- Ba vị hiền đệ này, hôm nay Tế Công sai bọn ta làm một việc nhỏ chớ không sai bảo việc gì thêm. Trước đây ta định cướp sai thuyền bị lão nhân gia bắt được, Thánh Tăng có đức hiếu sinh thả ta ra. Như vậy đối với ta ân nặng như núi. Bây giờ anh em chúng ta phá hết cả thuyền giặc đi, đó chỉ là việc nhỏ thôi đâu có xứng đáng! Một là làm, hai là thôi. Hôm nay chúng ta bỏ công đến đây, đã đến hang ổ của giặc rồi phải lấy đầu của Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong đem về trình với Tế Công trưởng lão, mới không bõ công khó nhọc của ta.

Bọn Tôn Ðắc Minh gật đầu, nói:

-Chúng tă gặp việc nào làm việc đó cho rồi.

Bốn người trong tối dò xét, nghe lén trên các thuyền nói chuyện. Ngước đầu lên nhìn thấy chính giữa có một chiếc thuyền lớn, bên trên treo lồng đèn và viết chữ “Tôn” thật lớn. Bốn người định chắc là trung quân. Ðến gần nhìn qua cửa sổ thuyền thấy dưới ánh đèn sáng trưng, một người ngồi giữa đầu đội khăn tráng sĩ sáu múi bằng đoạn tía thêu hoa, gương mặt đỏ tía với đầy mụt thịt, mày hung mắt ác, lông che kín tai. Ngồi kế bên là một người đầu đội mũ tráng sĩ màu xanh, mặc tiễn tụ bào đen, mặt đen, mày rậm mắt to, râu tóc muối tiêu. Hai người đang nói chuyện.

Người mặt đỏ tía chính là Trấn nam Ngũ phương thái tuế Tôn Khuê, còn người mặt đen kia là Trịnh giang thái tuế Châu Ðiện Minh. Châu Ðiện Minh nói:

- Tôn đại ca, hôm nay Tổ sư gia truyền lệnh dụ xuống, anh có biết không?

- Dụ gì thế?

- Ngay cửa nha môn phủ Thường Châu có một tòa quán Ngũ Phước Cư, là của Từ Vân quán chúng ta tổ chức. Nha môn phủ Thường Châu có việc gì, tửu quán sẽ đưa tin cho Tổ sư gia chúng ta biết. Hôm nay có người đưa tin là có mấy người “chữ Hợp” của chúng ta bị huyện Giang Âm bắt. Tế Ðiên ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ sang phủ Thường Châu. Nói Tổ sư gia sớm chuẩn bị, e Tế Ðiên muốn đối địch cừu thù với chúng ta. Tổ sư gia bảo chúng ta phải ngày đêm gia tâm để ý, nếu có động tịnh gì báo gấp cho Tổ sư gia biết.

- Hiền đệ sao hay lo quá, tòa Từ Vân quán ở Ngọa Ngưu Ky chúng ta khác nào tường đồng vách sắt, thiên la địa võng, một người cố thủ, muôn người khó qua. Hai mặt thủy bộ, nhân tài dày đặc. Tổ sư gia lại có món pháp bửu “Càn khôn tý ngọ hỗn nguơn bát” có thể ngăn cản mấy vạn quan binh. Còn các vị chân nhân, đều là thần thông quảng đại, pháp thuật vô biên, dù cho quan binh có đến đi nữa đều là hạng phàm phu tục tử, đâu có kể gì, trừ phi có thiên hinh thiên tướng lâm phàm. Muốn phá Từ Vân quán thế khó bằng lên trời.

- Lời của huynh trưởng nói có lý, nhưng có điều này, phàm làm việc gì không nên quá chểnh mảng, cẩn thận vẫn hơn. Há không biết Thái Sơn tuy cao, trên Thái Sơn còn có trời; biển cả tuy sâu, dưới biển cả còn có đất; ngoài người còn có người, ngoài trời còn có trời, khi làm việc mật phải lớn mà tâm phải nhỏ, trí phải tròn mà hành động phải chu đáo, thấy chồn cheo coi như hổ dữ, mới chắc chắn khỏi lo.

Nghe rõ ràng cả, Kim mao hải mã Tôn Ðắc Lượng kéo ba người kia đến chỗ vắng, nói:

- Ba vị đừng bắt họ làm gì, quất cỏ là động rắn thôi. Hạng đó đều là vô danh tiểu bối, giết chúng không nhằm nhò gì. Hôm nay bọn ta đến đây không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Cứ sợ đầu đuôi mãi làm sao thành công được? Chúng ta cứ vào thẳng Từ Vân quán giết chết Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong đi, đó cũng là vinh diệu lập công đầu.

Bốn người quả là tài cao mật lớn, thả trên mặt nước đi về phía sườn núi phía Bắc. Lên bờ đi về phía Bắc 10 dặm, thấy trước mặt là cổng Từ Vân quán, vách tường cao trượng bảy, trượng tám, chu vi chiếm đến 36 mẫu đất. Họ nhìn thấy hai bên đều có cửa nhưng không dám đi thẳng vào. Từ góc Ðông nam, đứng trên vách tường rào nhìn vào, bốn người thấy bên trong cửa nhà hàng trăm hàng ngàn gian. Họ đi trên nóc nhà thám dọ các nơi, thấy một viện lớn hai bên có hai dãy phòng đều là phòng riêng. Phòng Bắc phòng Nam cũng giống như vậy. Trong mỗi phòng đều có ánh đèn. Bốn người trên nóc nhà nhìn xuống thấy nơi đó toàn là đàn bà con gái từ 20 tuổi trở lên, 30 tuổi trở xuống, có tiếng ho hen càu nhàu, có tiếng buồn rầu rên rỉ, có tiếng khóc than kể lể. Có người nói:

-Tôi bị mẹ mìn bán hoa bắt cóc, cả nhà không gặp mặt.

Có người nói:

- Tôi bị đạo cô bắt cóc, mơ mơ hồ hồ không biết tại sao mình lại đến đây rồi như ở tù ra không được…

Năm sáu trăm phụ nữ đều mơ mơ hồ hồ không biết tại sao mình lại đến chốn này. Mỗi người than một tiếng, thật là thê thảm.

Bốn người lại tiếp tục đi dò xét chỗ khác. Ðến một viện sở, đèn đuốc sáng trưng. Nơi Bắc thượng phòng treo bốn chiếc lồng đèn, ngồi ở giữa phòng là một vị lão đạo sĩ mặt đỏ tía, râu tóc đều bạc, khí độ phi phàm. Bốn tên đồng tử đứng hầu xung quanh. Bốn vị anh hùng định chắc là Thiệu Hoa Phong vì họ chưa gặp Thiệu Hoa Phong bao giờ, nhưng gan mật không nhỏ, mỗi vị binh khí cầm tay nhảy xuống đất định ập vào phòng cho vị lão đạo sĩ trở tay không kịp. Nào ngờ bốn người vừa nhảy xuống, vị lão đạo sĩ “a” lên một tiếng, nói:

-Lớn mật dữ a!

Nói rồi đứng dậy lấy tay chỉ một cái, hô “Sắc lịnh”, trồng cứng bốn người và sai trói nghiến lại.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 22 May 2012, 1:04 AM | Message # 196
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 189Thiệu Hoa Phong thăng điện tra hào kiệt
Tiểu Ngộ Thiền nổi giận tìm yêu nhân
Bốn người thấy lão đạo sĩ mặt tía tưởng là Thiệu Hoa Phong nên rút dao nhảy vào bị ông ta dùng pháp thuật bắt giữ. Kỳ thật lão đạo sĩ là tên vô danh tiểu tốt ở Từ Vân quán. Ông ta họ Ðổng gọi Ðổng Vân Thanh, ngoại hiệu là Diệu đạo chân nhân. Lúc đầu ông ta ở Long Vương miếu tại Trấn Ô, đến Từ Vân quán này nhận Thiệu Hoa Phong làm thầy, được phái cai quản ngoại vi doanh trại phụ nữ. Ông ta cũng biết pháp thuật chút ít nên mới bắt được bốn người võ nghệ mật lớn như vậy. Sai thủ hạ trói bốn người lại rồi, lão đạo sĩ hỏi:

- Lớn mật giữ a! Bốn tên thích khách này, tụi bây từ đâu tới hử.

Tôn Ðắc Lượng nói:

-Yêu đạo! Mi muốn biết ư? Ðại thái gia là người ở Liên Hoa Ổ trên núi Lục Dương đây.

- Bốn đứa bây ở núi Lục Dương phải không? Ðương gia ở núi Lục Dương cùng Tổ sư gia chúng ta là anh em kết nghĩa, giao tình rất thân. Ta hỏi ngươi: Ðương gia ở núi Lục Dương tên gì nè?

- Là Hoa diện như lai Pháp Hồng.

- Phải rồi, bốn đứa bây đã là người ở núi Lục Dương, vậy đến đây làm gì? Toan tính như thế nào đây?

Tôn Ðắc Lượng vốn là người trực tính, nói:

- Này yêu đạo, ta nói cho mi biết, ta cũng không cần đến chuyện giao tình, chúng ta tuy ở núi Lục Dương mà ở Liên Hoa Ổ, khác biệt với Pháp Hồng. Chúng ta vâng lệnh Tế Công trưởng lão đến trước giết bọn đạo sĩ lộn sòng các ngươi đây! Mi có phải là Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong không?

Sơn nhân đây là Diệu đạo chân nhân Ðổng Vân Thanh, té ra bọn tiểu bối này tới thích khách trước đây mà. Ðược, được lắm! Bây đâu! Hãy canh giữ cẩn thận bốn tên này, đợi trời sáng ta bẩm lại Tổ sư gia để mặc tình người phát lạt.

Nói rồi sai người canh giữ bốn vị anh hùng thật cẩn thận. Ðến khi trời sáng, Ðổng Vân Thanh sai người khiêng họ đến bẩm báo với Thiệu Hoa Phong. Tức khắt Chánh điện chân nhân thăng điện, dặn đem bọn thích khách vào. Bốn người này ngước mắt nhìn lên thấy Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong đầu đội mũ đạo sĩ hoa sen màu vàng đậm, mình mặc đạo bào cùng màu, trên đó có thêu Càn tam liên, Khôn lục đoạn, Ly trung hư, Khảm trung mãn, ngay giữa là một Thái cực đồ. Lão đạo sĩ tóc đỏ râu đỏ, mặt màu xanh chàm, ác như ôn thần, mạnh như Thái tuế.

Bốn người này mở miệng mắng lớn. Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong nói:

- Bốn tên chuột nhắt này, đừng có hỗn láo như thế! Bọn bây họ tên gì? Người ở đâu? Tại sao đến đây hành thích? Mau khai thiệt đi! Tổ sư gia đây cùng bọn ngươi trước nay không oán, gần đây không cừu, chưa gặp mặt quen biết. Vậy ai sai tụi bây đến đây? Chỉ cần tụi bây nói thiệt ra, Tổ sư gia lấy đức hiếu sinh tha cho khỏi chết!

Kim mao hải mã Tôn Ðắc Lượng tức thì trợn mắt nói:

- Này yêu đạo, mi muốn hỏi đại thái gia nhà mi hử? Ta đây đi không đổi tên, ngồi không thay họ, ta là người ở Liên Hoa Ổ trên núi Lục Dương. Ðây là anh kết nghĩa của ta tên Hỏa nhãn giang chư Tôn Ðắc Minh, kia là hai em kết nghĩa của ta tên là Thủy dạ xoa Hàn Long và Lãng lý toản Hàn Khánh. Bọn ta tới đây chỉ vì các ngươi gây quá nhiều tội ác, sai bọn giặc đi các nơi bắt cóc người, lập các tặc thuyền hắc điếm hãm hại khách thương, lữ hành, làm bại danh tiết phụ nữ, chia rẽ cốt nhục nhà ngươi, giết sinh linh, làm nhiều điều phi pháp, Tế Công trưởng lão sai bọn ta đến kết thúc tánh mạng bọn bây để trừ hại cho dân bốn phương. Bọn loạn thần tặc tử tụi bây ai ai mà không tru diệt? Bọn ta đã bị tụi bay bắt rồi, các đại thái gia đây là anh hùng đường đường chánh chánh, hào kiệt liệt liệt oanh oanh, kẻ đại trượng phu sống không lấy làm vui thì chết nào có sợ gì! Ðây này này, mau đem giết đại thái gia chúng bay đi, bọn ta chết cũng không oán hận, chớ nếu bắt chúng ta cầm tù, đừng trách chúng ta không mắng chưởi.

Thiệu Hoa Phong nghe nói tức giận cành hông, lập tức sai đem bốn người ra sau giết làm hiệu lịnh. Bọn thủ hạ dạ rân. Có một người bước ra nói:

-Tổ sư gia đem giết họ há chẳng dễ cho họ lắm sao? Bọn họ đã tới đây hành thích tình đồng phản nghịch, phải đem lăn trì họ mới được.

- Cũng được! Thiệu Hoa Phong nói. Ðã như thế thì ta phái ngươi kết thúc tánh mạng bọn họ cho rồi.

Kim Mao hải mã Tôn Ðắc Lượng nhìn lại người vừa nói câu đó chính là Thiết bối tử Cao Chân. Hai bên trước đây có quen biết, Tôn Ðắc Lượng nghĩ thầm “tên tiểu tử này thiệt tiểu nhân đắc chí chó ghẻ xin lông”; Lập tức mở miệng mắng lớn.

Lúc trước Lục Bính Văn mượn đường qua núi ở Thúy Vân Long, bị bọn thiết bối tử Cao Chân, hắt mao sái Cao Thuận, tiểu diện tỳ hưu Châu Hổ giả đò đưa một đoạn đường rồi áp giải cả gia quyến về từ Vân quán. Lục Bính Văn thế là chịu quả báo nhãn tiền: con gái hắn bị Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong bắt làm tỳ thiếp, vợ hắn bị Càn pháp chân nhân Triệu Vĩnh Minh chiếm đoạt, chính Lục Bích Văn bị đưa vào tù phạm cho người sai khiến. Hắn ta làm chức Hình đình, vơ vét hơn 10 vạn lượng bạc, cũng bị Từ Vân quán thu hết. Lục Bính Văn vô cớ hại người nhưng không hại được mà chính mình người của sạch không, sống dở chết dở, ở tù trong phạm doanh để thọ tội.

Tiểu diện tỳ hưu Châu Hổ và Cao Trân đến Từ Vân quán rồi không về nữa. Hôm nay Thiết bối tử đưa ra ý kiến đó, được Thiệu Hoa Phong sai đi kết thúc tánh mạng bọn Kim mao hải mã bốn người, bỗng nhiên từ bên ngoài, một lão đạo sĩ chạy vào báo:

- Bẩm Tổ sư gia, hiện bên ngoài có một hòa thượng kiếc, tự xưng là Tế Ðiên tăng, đứng tại sơn môn mở miệng mắng lớn, kêu đính dang Tổ sư gia ra, chúng tôi cũng chưa gặp hòa thượng này lần nào, không biết từ đâu tới?

Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong nghe báo nói:

- Ðược, bốn tên này là người của Tế Ðiên sai đến, ta nghĩ là Tế Ðiên chắc đến đây. Ta đang muốn biết Tế Ðiên là người nào? Cũng muốn bắt hắn hỏi xem tại sao hắn lại muốn đối địch với ta? Bây đâu, trước hết hãy tạm giam bốn tên này lại, chờ bắt được Tế Ðiên, đem ra giết một lần.

Cao Trân dạ ran một tiếng, lập tức đem bốn người giao cho quản doanh tội phạm. Quản lý doanh tội phạm là một người tại gia tên Nghĩa hiệp thái tuế Lưu Dũng rồi trở về bẩm lại cho Thiệu Hoa Phong hay. Thiệu Hoa Phong nói:

- Ðể ta đi ra bắt tên Tế Ðiên tăng…

Nói chưa hết câu, kế bên có người tiếp lời:

Tổ sư gia tạm bớt trận lôi đình! Bọn vô danh tiểu tốt đó, cần gì Tổ sư gia nhọc sức. Bọn tôi đi bắt nó dễ như trở bàn tay không tốn một chút sức nào.

Thiệu Hoa Phong nhìn lại, người nói câu đó là Càn pháp chân nhân Triệu Vĩnh Minh, Diệu đạo chân nhân Ðổng Vân Thanh. Thiệu Hoa Phong nói:

- Hai vị chân nhân muốn đi cũng được, cần phải cẩn thận một chút.

Hai vị chân nhân lập tức cùng Tả môn chân nhân bước ra ngoài. Triệu Vĩnh Minh nói:

- Tế Ðiên tăng ở đâu, dám tới đây chịu chết hử?

Nói tới đó thì đã ra tới cửa, nhìn lại chẳng thấy ai. Triệu Vĩnh Minh hỏi:

-Tế Ðiên tăng đâu rồi?

Tả môn chân nhân nói:

- Hồi nãy mới đứng đây mắng chửi om sòm, tôi mới chạy vào bẩm báo, bây giờ không biết đã đi đâu? Có lẽ biết hai vị chân nhân ra, hắn không dám gặp mặt nên trốn rồi.

Triệu Vĩnh Minh nói:

- Cũng được, nếu hắn đã chạy trốn rồi, cứ để cho hắn đi. Nếu như hắn trở lại, ta sẽ kết thúc tánh mạng hắn.

Hai đạo sĩ nói xong, quay mình định đi vào thì nghe phía sau có tiếng la:

- Ê! Mấy tên đạo sĩ lộn sòng kia quay lại coi! Hòa thượng ta có đi đâu nào?

Hai vị đạo sĩ ngoái đầu dòm lại thấy đứng ngoài cổng miếu một ông Hòa thượng kiếc, tóc trên đầu dài hai ba tấc, mặt mày bùn đất, Tăng y rách nát, tay ngắn sứt bâu, lưng buộc dây nhung, khật khà khật khưỡng, hai chân trần trên đôi dép rách, trên đầu có một luồng khói đen. Hai lão đạo sĩ tằng hắng một tiếng rồi nói:

- Ta tưởng Tế Ðiên tăng là người ghê gớm lắm, té ra là một yêu tinh.

- Thực sự vị Hòa thượng đó không phải là Tế Ðiên thiền sư mà là Tiểu Ngộ Thiền. Tiểu Ngộ Thiền từ khi Tế Ðiên đấu phép với Côn Lôn Tử, Lão tiên ông giao Tiểu Ngộ Thiền một phong thơ bảo đến chùa Tòng Tuyển ở núi Cửu Tòng giữ chùa cho Trường Mi La Hán Linh Không trưởng lão. Tế Ðiên không chịu dẫn Ngộ Thiền về Lâm An vì sợ hắn là yêu tinh, dưới sự cai khiển của Thiên tử e có điều bất tiện. Tế Ðiên cũng biết Ngộ Thiền tâm địa rất tốt, về sau sẽ thành chánh quả, đứng vào hàng 500 vị tiểu La Hán.

Ngộ Thiền ở núi Cửu Tòng hầu hạ Trường Mi La Hán, học tập quy củ nhà thiền, tụng kinh niệm Phật, tu đạo học pháp. Một hôm bỗng nhiên Ngộ Thiền nói với Trường Mi La Hán:

- Con muốn đi Lâm An thăm sư phụ con.

Trường Mi La Hán tằng hắng một tiếng rồi nói:

- Con không nên đi tốt hơn.

- Con muốn đi.

- Nếu con đi thăm thì hiện giờ Tế Công đang ở nhà môn phủ Thường Châu, con hãy đi tới đó. Bần tăng cũng không cản con.

Khi Ngộ Thiền sắp ra cửa, Linh Không trường lão nói:

- Âu cũng là số kiếp, bần tăng cũng không thể nào cản lại, làm việc nghịch ý trời được!

Ngộ Thiền cũng không để ý câu nói đó, sờ vào đầu biến đi, đến nha môn phủ Thường Châu gặp Tế Ðiên. Tế Ðiên tắng hắng một tiếng, chau mày hỏi:

- Con đến đây làm chi?

- Con nhớ sư phụ quá, về đây thăm sư phụ. Quan Tri phủ Cố Quốc Chương mau miệng nói:

- Tiểu sư phụ về tới đây thiệt là hay đa! Tế Công đang gặp sự khó nghĩ đây.

- Chuyện gì thế?

- Hiện giờ đã bắt được mấy chục tên giặc là dư đảng của Từ Vân quán. Hiện tại Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong ở Từ Vân quán thế lực rất mạnh, vừa rồi Thánh tăng mời được bốn người giỏi bơi lôi đi đến Từ Vân quán phá mấy chiếc thuyền giặc trước nhưng chưa thấy trở về. Ta định cấp tốc điều đông quan binh đi phá Từ Vân quán, nhưng lại sợ không thành công. Thánh tăng cũng đang khó nghĩ về chuyện này đây!

Ngộ Thiền nghe nói:

- Sư phụ không cần lo, để con đi tìm họ, tóm lấy bọn đạo sĩ lộn sòng cho.

Tế Ðiên nói:

- Con đừng đi…

Nói chưa hết câu, Tế Ðiên giữ lại không được, Tiểu Ngộ Thiền đã rờ đầu biến mất.

La Hán gia có tài đoán biết trước, nói:

- Phàm việc gì đã có định trước, thì số kiếp phải như vậy thôi!

Tiểu Ngộ Thiền lần này đi Từ Vân quán, nào ngờ vướng phải họa sát thân, báo hại Tế Ðiên phải gánh lấy phân nửa đại nạn!


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 22 May 2012, 1:05 AM | Message # 197
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 190


Ngộ Thiền tăng thi pháp cứu tứ hùng
Xích phát đạo triển pháp bắt hòa thượng
Tiểu Ngộ Thiền rờ đầu biến mất, đến Từ Vân quán, đứng trước cổng chửi mắng om sòm:

- Mau kêu Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong, lão đạo lộn sòng ấy ra đây! Nói là có Tế Ðiên hòa thượng lão gia đến.

Lão đạo giữ cửa lật đật chạy vào bẩm báo. Triệu Vĩnh Minh, Ðổng Vân Thanh bước ra xem thì không thấy hòa thượng nào cả. Tiểu Ngộ Thiền thật sự không chạy đi mà lẻn vào Từ Vân quán xem thử, thấy bọn Kim mao hải mã đang bị trói và Ngĩa hiệp thái bảo Lưu Dũng đang canh chừng. Tiểu Ngộ Thiền biết bốn người này là do Tế Ðiên sai đến bèn hả miệng phun một cái, Nghĩa hiệp thái bảo ngã ngang, liền mở dây thả bốn người ra. Bảo họ nhắm mắt lại, Ngộ Thiền đem họ ra bờ sông, Tôn Ðắc Lượng nói:

- Bạch Thánh tăng, nếu lão nhân gia không đến, tánh mạng của bọn tôi kể như đi đứt rồi!

- Ta không phải là Tế Ðiên, Ngộ Thiền nói, ta là đồ đệ của Tế Ðiên, tên là Ngộ Thiền. Bốn anh em mau trở về phủ Thường Châu đi, sư phụ ta hiện còn ở đó. Bốn anh em đâu phải là đối thủ của bọn yêu ma này, đối địch với chúng há chẳng chết uổng sao? Chuyện này đã có ta lo liệu.

Nói rồi Ngộ Thiền quay mình rờ đầu biến mất trở lại cổng miếu. Triệu Vĩnh Minh, Ðổng Vân Thanh đi ra không thấy có Hòa thượng, vừa quay trở vào thì Ngộ Thiền ở đằng sau gọi giật lại:

- Hòa thượng lão nhân gia đâu có đi, bọn đạo sĩ lộn sòng kia trở lại coi!

Triệu Vĩnh Minh, Ðổng Vân Thanh quay đầu nhìn lại, thấy trước mặt mình là một Hòa thượng kiếc, trên đầu có khí đen, đoán chắc là yêu nhân. Hai vị đạo sĩ đều coi không ra gì, nói:

- Hay cho yêu tăng, mi thật là lớn mật, lại dám đến đây rố ráo nữa hả? Ðể sơn nhân bắt ngươi đây!

- Mi có phải là Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong không?

Triệu Vĩnh Minh nói:

- Mi muốn hỏi sơn nhân là ai hả? Ta là Càn pháp chân nhân Triệu Vĩnh Minh đây, vô danh tiểu tốt như mi cần gì phải đến Tổ sư gia của ta chớ?

Ðổng Vân Thanh cũng xưng tên họ mình, hai lão đạo sĩ đều rút kiếm ra xông tới trước. Ngộ Thiền hớp một hơi thổi khí đen ra làm hai lão đạo sĩ đều ngã lăn xuống đất. May có người thấy kịp khiêng hai vị vào trong, bẩm lại với Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong. Ngũ điện chân nhân nhìn thấy lấy làm lạ, nói:

- Cái này là sao vậy?

Tả môn nhân nói:

- Bị ông Hòa thượng kiếc kia thổi té đấy!

Thiệu Hoa Phong miệng niệm “Vô lượng thọ Phật”, nói:

- Hay cho loài nghiệt súc, mi thiệt lớn gan! Ðể chính ta đi bắt nó...

Nói câu đó chưa dứt thì thấy kho Giáp mã binh bén lửa bắt cháy. Nguyên Thiệu Hoa Phong ở trong miếu này có hai kho tên là “Giáp mã binh khố” là lão đạo đem người giấy, ngực giấy, đao thương giấy dùng phù chú luyện thành. Ðợi đến lúc tạo phản, lão đạo dùng chú thúc vào có thể làm cho thiên hôn địa ám, mặt trời thiếu sáng, mười vạn người ngựa giấy có thể xông lên giết người. Ngoài ra còn có một tòa “Âm binh khố’ là sai người đi thu nhặt những âm hồn chưa tới số. Trước đây Thất tinh đạo nhân Lưu Nguyên Tố ở Tiểu Nguyệt Ðồn hại hết mấy mươi người, lại có Tiền điện chân nhân Trường Lạc Thiên, Hậu điện chân nhân Lý Lạc Sơn, cùng Tả điện chân nhân Trịnh Hoa Xuyên, Hữu điện chân nhân Lý Hoa Sơn, năm vị đạo nhân này thu bắt về 500 âm hồn, nhốt vào trong hỏa hồ lô, có dán bùa ếm. Khi sử dụng, chỉ cần giở nắp hồ lô ra, đọc chú thôi thúc, có thể làm cho thiên hôn địa ám, âm phong ào ào, quỷ khóc thần kêu, biến thành một tòa Âm phong trận. Hai tòa kho này là do một vị lão đạo sĩ tên là Xích phát đạo nhân Lục Mãnh canh giữ. Tiểu Ngộ Thiền sau khi thổi Triệu Vĩnh Minh, Ðổng Vân Thanh ngã rồi, có người khiêng vào trong, Tiểu Ngộ Thiền theo sau tiến vào thấy có một lão đạo sĩ mặt tía tóc đỏ đang canh giữ hai nhà kho. Thấy Tiểu Ngộ Thiền nhảy xuống, Xích phát chân nhân hỏi:

- Ai đấy?

Vừa muốn niệm chú, Xích phát đạo nhân bị Ngộ Thiền thổi cho một cái ngã quay. Ngộ Thiền tức khắc đốt ngay “Giáp mã binh khố”, giây lát khói lửa bốc cao. Thiệu Hoa Phong thấy lửa bốc lên đốt cháy “Giáp mã binh khố” liền thét đạo đồng đem ngay một chén nước trà. Thiệu Hoa Phong quả nhiên là thần thông quảng đại, pháp thuật vô biên, miệng niệm chú thuật, hất chén trà lên không trung, tức thì một trận mưa lớn xối xuống dập tắt ngọn lửa ngay. Thiệu Hoa Phong tức giận hét ồm ồm trong miệng như sấm, muốn kiếm tung tích của tiểu hòa thượng nhưng không thấy. Lại có người báo rằng, bốn tên bị bắt đã biến mất tích, còn Nghĩa hiệp thái bảo bị hôn mê, nhân sự bất biết. Thiệu Hoa Phong có thứ “Bách thảo đoạt mạng kim đan” lập tức cho Lưu Dũng một viên, cả đến Triệu Vĩnh Minh, Ðổng Vân Thanh mỗi người đều được đổ cho một viên thuốc cứu tỉnh lại. Thiệu Hoa Phong nói:

- Hay cho yêu tăng! Sơn nhân ta thề không đội trời chung với ngươi đấy!

Nói tới đó, có người bước vào bẩm:

- Hiện có ông Hòa thượng kiếc đang đứng chửi bới ngoài cổng.

Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong nghe báo tức giận đến nỗi mặt tái xanh, lập tức bảo các chân nhân:

- Các vị hãy theo ta.

Mọi người cùng bước ra cửa, thấy trước cổng đứng sẵn một ông Hòa thượng kiếc, trên đầu có khói đen. Thiệu Hoa Phong nói:

- Hay cho loài nghiệt chướng! Còn dám đến đây khuấy rối miếu ta hả? Mi thật là đến đây kiếm cái chết mà!

Tiểu Ngộ Thiền nghe nói ngước nhìn, thấy trước mặt mình là một lão đạo sĩ có trên trăm tuổi, lại thấy Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong đầu đội mũ đạo sĩ hoa sen màu vàng sẫm, mình mặc đạo bào màu vàng nhạt, trên có thêu hình bát quái: Càn tam liên, Khôn lục đoạn ... và Thái cực đồ ở giữa, lưng thắt dây tơ màu vàng hạnh, vớ trắng vân hài, sau lưng mang một bảo kiếm được bọc trong bao da cá màu lục, đầu buộc tua nhung vàng, trong tay phe phẩy một cây phát trần cán vàng lóng lánh. Tiểu Ngộ Thiền nói:

- Bọn bay là giặc phản nghịch, thiệt đáng giận! Hôm nay Hòa thượng gia gia hốt trọn ổ các ngươi về cho đương quan trị tội đây.

Thiệu Hoa Phong nghe nói định bước tới, Thất tinh chân nhân Lưu Nguyên Tố ở kế bên nói:

- Tổ sư gia đừng nóng giận! Thứ tiểu yêu ma vô danh đó, cần gì lão nhân gia phải đi bắt? Ðể bọn đệ tử ra sức thay người. Cắt cổ gà đâu cần phải dùng dao mổ trâu? Ðể tôi bắt nó dễ như trở bàn tay cho coi!

Thiệu Hoa Phong nói:

- Ngươi phải cẩn thận mới được.

Lưu Nguyên Tố mỉm cười nói:

- Ðây chỉ là việc nhỏ thôi mà!

Nói rồi rúr bảo kiếm bước tới trước, nói:

- Người đến có phải là Tế Ðiên tăng không?

- Không phải đâu! Bắt bọn hồ bầy chó như tụi bây cần gì lão nhân gia phải đích thân đi chớ? Ta là Ngộ Thiền, đệ tử của Tế Công đây. Nhân vì bọn bay vô cớ hưng yêu hại người, bắt cóc người các nơi, thiết lập tặc thuyền hắc điếm, mắc tội với trời làm sao cầu đảo nổi? Hòa thượng lão gia hôm nay đặc biệt đến bắt mi, giết người ác tức là thiện niệm. Mi có phải là Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong không?

- Tổ sư gia ngươi là Thất tinh chân nhân Lưu Nguyên Tố đây. Bắt mi cần gì Tổ sư gia chúng ta nhọc sức.

Nói rồi hươi kiếm nhắm đầu đối phương đâm tới. Ngộ Thiền tràn mình tránh khỏi, Ðông một kiếm, Tây một kiếm, Hòa thượng nhảy quá mau đều tránh khỏi cả. Lưu Nguyên Tố nói:

- Hay cho Hòa thượng, thiệt tức chết ta đi thôi!

Ngộ Thiền nói:

- Mi tức chết thì cứ chết đi!

- Ðể sơn nhân dùng pháp bửu bắt mi.

- Ðược, mi cứ đem bửu bối ra cho ta xem.

Lưu Nguyên Tố rút từ bọc ra một vật, miệng đọc lâm râm ba tiếng, đoạn hô “Sắc lịnh”, tức thì đất bằng nổi lên một trận quái phong, một con mãnh hổ vằn vện lắc đầu đập đuôi nhảy đến muốn táp Ngộ Thiền. Ngộ Thiền liền thổi một hơi. Bị trúng phải khí đen, lão đạo sĩ la:

- Lợi hại quá!

Nói rồi quay mình bỏ chạy. Lập tức toán thân đạo sĩ sưng phù lên, chạy đến trước Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong thì té quỵ. Thiệu Hoa Phong lấy ngay một viên kim đơn cho Lưu Nguyên Tố uống mới tan độc khí hết đau nhức. Bát quái chân nhân Tạ Thiên cơ nói:

- Yêu tăng lớn mật dữ a! Sao dám đả thương đồng bọn của ta? Sơn nhân dùng bắt bửu bắt mi đây!

Nói rồi rút “Khấu tiên cảnh” đưa lên. Vật này rất là lợi hại, bất luận là yêu tinh gì có bao nhiêu đạo hạnh, hễ giơ kiếng là phải hiện nguyên hình. Lão đạo sĩ thấy Ngộ Thiền là yêu tinh, trên đầu có khói đen, cho nên giơ “Khấu tiên cảnh” lên. Nào ngờ Ngộ Thiền không giống như các yêu tinh khác, vì đã được Tế Ðiên truyền thọ, hơn nữa, khi ở chung với Linh Không trưởng lão tại chùa Tòng Tuyền ở núi Cửu Tòng lại được học tập các diệu pháp, lúc này Ngộ Thiền tài năng rất cao siêu. Có câu thơ rằng:

Chim theo loan phượng bay xa tít

Người bạn Thánh hiền phẩm giá cao.

Gần mực thì đen, gần son dính đỏ, lời nói đó không sai. Khấu tiên cảnh của Bát quái nhân Tạ Thiên Cơ rơi xuống, mắt thấy tiểu hòa thượng bị đè xuống dưới. Bát quái chân nhân Tạ Thiên Cơ cười ha hả, nói:

- Liệt vị thấy chưa? Tôi tưởng con yêu tinh này có quá nhiều tài năng, nhưng theo tôi thấy, nó chỉ là một tên vô danh tiểu bối, bị khâu tiên cảnh của tôi chụp xuống đè bẹp rồi.

Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong nói:

- Tạ đạo huynh, khoan khoa trương vội, theo tôi thấy trong này chắc có điều gì đó. Hồi nãy, khi Khấu tiên cảnh rơi xuống, tôi thấy có luồng khói đen bốc lên, e rằng chưa chắc bắt tên hòa thượng ấy được. Huynh thử giở kiếng ra xem!

- Không phải như vậy đâu. Tôi thấy hắn bị đè rồi mà! Ðừng nói là tên yêu tinh nhỏ nhít đó, bất luận là kẻ đạo hạnh cao bao nhiêu cũng chạy không thoát nữa là.

Nói rồi lập tức dở Khấu tiên cảnh lên. Mọi người dòm thấy ai cũng ngạc nhiên. Người bị đè không phải là tiểu hòa thượng mà là tiểu đạo đồng của Thiệu Hoa Phong. Tạ Thiên Cơ hét lên một tiếng, nói:

- Thiệt là quái đạo! Tại sao lại đè phải tiểu đạo đồng?

Nói chưa dứt câu thì thấy tiểu hòa thượng đứng ở trước mặt, nói:

- Hòa thượng lão gia đâu có thể bị bọn đạo sĩ lộn sòng tụi bây bắt được!

Tạ Thiên Cơ nhìn thấy, khí uất tận cổ, hét lên:

- Hay cho yêu tăng, để coi ngày hôm nay mi chạy đi đâu?

Nói rồi rút bảo kiếm định chém. Tiểu Ngộ Thiền há miệng nhắm ngay lão đạo sĩ phun một luồng khói đen. Tạ Thiên Cơ lập tức cả người sưng đỏ, miệng la: “Lợi hại thất!”, lật đật chạy đến trước Thiệu Hoa Phong.

Thiệu Hoa Phong vội lấy ra một viên kim đơn cho Tạ Thiên Cơ uống mới ngăn được đau nhức. Thiệu Hoa Phong nói:

- Các người bắt không được yêu tăng này đâu, để sơn nhân đi bắt nó mới được!

Nói rồi, Thiệu Hoa Phong rút kiếm bước tới, nói:

- Hay cho loài nghiệt súc! Mi thiệt lớn gan dám đến đây khoe khoang chớ. Ðể sơn nhân đến bắt mi đây!

Tiểu Ngộ Thiền hỏi:

- Mi có phải là Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong hay không?

- Ðúng vậy! Ta chính là Tổ sư gia của mi đây.

- Ta đang muốn bắt mi đây. Mi là kẻ đứng đầu gây tội ác, bắt mi để trừ hại cho bá tánh bốn phương đấy.

Thiệu Hoa Phong lập tức dùng bảo kiếm nhắm ngay Tiểu Ngộ Thiền chém tới. Ngộ Thiền né mình tránh khỏi, há miệng phun khói đen. Ngờ đâu Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong là người có bản lãnh, trong miệng đã đọc chú hộ thân nên không còn sợ khí đen nữa. Ngộ Thiền phun liên tiếp mấy hơi mà Thiệu Hoa Phong không hề hấn chi. Lão đạo sĩ dùng bảo kiếm chém lia lịa nhưng không trúng hòa thượng. Thiệu Hoa Phong tức giận cành hông, thét gọi tiểu đạo đồng:

- Mau đem Càn khôn tý ngọ hỗn ngươn bát ra cho ta!

Lão đạo nhờ vào món pháp bảo này làm vật “trấn quán”. Càn khôn tý ngọ hỗn ngươn bát này đã trải qua bốn giáp tý, bên trong có chân hỏa ngũ hành. Bất luận là yêu tinh loại nào bị thâu vào trong bát, nội trong sáu tiếng đồng hồ sẽ bị hóa làm máu mủ hết. Dù là La Hán ở Tây phương cũng bị đốt cháy kim quang không về Gìa Lam được. Lão đạo sĩ thyét bảo đạo đồng:

- Mau đem Càn không tý ngọ hỗn ngươn bát cho ta.

Ngộ Thiền cũng lớn mật không ít, cũng không biết lợi hại của Càn không tý ngọ hỗn ngươn bát ra sao. Nào ngờ Thiệu Hoa Phong lâm râm đọc chú rồi giở nắp bát ra. Năm đạo hoa quang xanh vàng đỏ trắng đen cuốn hút Ngộ Thiền vào Hỗn ngươn bát. Lão đạo sĩ đậy nắp bát lại, nói:

- Nghiệp súc, mi tự tìm đến cái chết, đừng oán sơn nhân nhé! Trong sáu tiếng đồng hồ nữa mi sẽ hóa hết làm máu mủ là xong.

Mọi người khen:

- Tổ sư gia thiệt là Phật pháp vô biên!

Thiệu Hoa Phong lầy bùa dán lên nắp Hỗn ngươn bát. Ðại khái Ngộ Thiền muốn trốn, khó hơn lên trời.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 22 May 2012, 1:05 AM | Message # 198
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 191


Lỗ Tu Chơn mạo hiểm vào Từ Vân
Khảm ly chân nhân trí thả Ngộ Thiền
Sau khi Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong thâu Ngộ Thiền vào trong Càn khôn tý ngọ hỗn ngươn bát rồi, mọi người trở vào trong. Thiệu Hoa Phong thăng điện, lấy bùa dán lên cẩn thận, nói:

- Trong sáu tiếng đồng hồ nữa, nó sẽ biến thành máu mủ hết. Ðây là tụi nó tìm cái chết mà thôi.

Mọi người đều khen:

- Tổ sư gia thật là pháp lực vô biên.

Ðương nói tới đó thì Tả môn chân nhân Trần Bổn Lượng từ bên ngoài chạy vào báo:

- Bẩm Tổ sư gia, bên ngoài hiện có Khảm ly chân nhân ở Tòng Âm quán trên núi Bát Quái muốn đến gặp mặt.

Lỗ Tu Chơn từ đâu đến? Nguyên trước đây, Tế Công sai Lưu Diệu Thông cầm một phong thơ đi lên Tòng Âm quán mời Lỗ Tu Chơn . Lưu Diệu Thông mang thơ đến cổng Tòng Âm quán gọi cửa. Bên trong một tiểu đạo đồng đi ra , Lưu Diệu Thông nói:

- Xin chào đạo huynh.

- Ông đến đây có việc chi?

- Tôi tên là Lưu Diệu Thông, vâng lệnh Tế Công thiền sư đến ra mắt chân nhân trình một việc khẩn cấp.

- Ông ở đây chờ một lát, tôi đi vào bẩm lại.

Vào bên trong gặp Lỗ Tu Chơn, đạo đồng nói:

- Bẩm Tổ sư gia, hiện có Lưu Diệu Thông vâng lệnh Tế Công đến xin ra mắt.

Lỗ Tu Chơn nói:

- Bảo ông ta vào đây.

Tiểu đạo đồng đi ra ngoài bảo:

- Tổ sư gia bảo mời ngài vào.

Lưu Diệu Thông nhìn thấy trong nhà rất yên tĩnh u nhã, Lỗ Tu Chơn đang ngồi trên ghế, đầu đội mũ đạo sĩ bằng vải xanh, mình mặc đạo bào màu lam, lưng buộc dây tơ trắng màu hạnh vàng, vớ trắng vân hài, mặt như cổ nguyệt ba thu, tóc bạc như tuyết ba đông, mày như sương tháng chín, một bộ râu trắng như bạc, Lưu Diệu thông bước tới hành lễ, nói:

- Tổ sư gia ở trên, đệ tử là Lưu Diệu Thông xin tham kiến Tổ sư gia.

Lỗ Tu Chơn hỏi:

- Ông tới đây có việc chi?

- Tôi vâng lệnh Tế Công thiền sư đem một phong thư đến cho Tổ sư gia. Nhân vì xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong ở Từ Vân quán dùng lời yêu gạt chúng, khởi ý tạo phản, chiêu tập bọn giang dương đại đạo trong chốn lục lâm, bán thuốc xông mê, sai bộ hạ ra bên ngoài bắt cóc hại người, có 72 tòa hắc điếm, 500 chiếc hắc thuyền, Tế Công từ phủ Thường Châu sai tôi đem thư dến đây.

Rồi lấy phong thư trình lên. Lỗ Tu Chơn mở thư ra xem, mặt trên không có chữ, chỉ có hình một bầu rượu và bảy cái chung. Mặt dưới viết là:

- Ðạo Tế ở chùa Linh Ẩn gởi đến Lỗ Chân Nhân nhã giám:

Ngày trước một lần từ biệt, mỗi người một hướng đất Bắc trời Nam, cùng nhau nhung nhớ! Phần nghĩ chân nhân ngồi giữ ở núi sâu, thanh tu nơi cổ quán mới là người đạo cao đức trọng, chỉ mong tiên giá tới lui yên ổn, miếu vũ tịnh thanh, luôn luôn toàn vẹn.

Kính thưa: Lệnh đồ Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong hiện ở Từ Vân quán, chiêu tập bọn giặc cướp chốn lục lâm, dùng lời yêu gạt chúng, khởi ý tạo phản, dưới tay có tặc thuyền, hắc điếm, bán ra thuốc mê, sai người đi khắp nơi bắt cóc hãm hại lương dân, tội ác không gì bằng! Bần tăng là người thế ngoại, chúng ta đều không nên xen vào việc người trần thế. Không ngờ lệnh đồ tung lời đồn đại giết hại sinh linh, thế lực quá lớn. Giết người ác tức là thiện niệm. Nay tiểu đồ Ngộ Thiền bị Thiệu Hoa Phong hãm hại nhốt trong Càn khôntý ngọ hỗn ngươn bát. Cầu mong chân nhân hạc giá quang lâm cứu giúp cho, được thư xin chớ diên trì, thì là công đức vô lượng vậy thay!

Việc khác sẽ nói sau. Gặp mặt sẽ xin bái tạ.

Lỗ Tu Chơn xem thư xong gật gật đầu, nói:

- Tế Công trước đây có nói với ta việc này. Lưu Diệu Thông, ngươi hãy giữ miếu cho ta, ta có việc phải đi gấp đây mà mấy tên tiểu đồng không thể quán xuyến được!

Lưu Thông nói:

- Xin Tổ sư gia cứ đi đi, để tôi giữ miếu cho.

Lỗ Tu Chơn tức thì xuống núi Bát Quái, vận chẩn cước phong trong chớp mắt đã đến nha môn phủ Thường Châu, bảo quan giữ cửa vào trong thông báo. Lúc đó Tế Ðiên đang nói chuyện với quan Tri phủ ở thư phòng bèn vội bảo người mời vào. Lỗ Tu Chơn theo quan chức bước vào. Tế Ðiên nói:

- Chân nhân mới đến hỉ?

- Hèn lâu mới gặp lại!

- Cố đại nhân, tôi xin giới thiệu với ngài: Ðây là Khảm ly chân nhân Lỗ Tu Chơn ở núi Bát Quái.

Quan Tri phủ Cố Quốc Chương cùng lão đạo sĩ thi lễ nhau xong, Lỗ Tu Chơn nói với Tế Ðiên:

- Thánh tăng vừa rồi sai Lưu Diệu Thông đưa thư đến, những việc đó tôi đã biết rồi. Thánh tăng còn dặn điều gì không?

Tế Ðiên có tài “biết những gì chưa đến”, nói:

- Hiện tại tiểu đồ đã bị Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong thâu vào trong Càn khôn tý ngọ hỗn ngươn bát rồi, chân nhân phải đi gấp đến đó giải cứu mới được. Nếu đi chậm, chắc tính mạng của tiểu đồ tiêu luôn quá!

Lỗ Tu Chơn lập tức cáo từ ra khỏi nha môn tri phủ vận chẩn cước phong đến cổng Từ Vân quán, miệng niệm “Vô lượng Phật” và nói:

- Cảm phiền các người vào trong báo lại là có Lỗ Tu Chơn ở núi Bát Quái đến thăm.

Tả môn đạo nhân vào bẩm báo, Thiệu Hoa Phong nói:

- Té ra là Lỗ Tu Chơn đã đến! trước đây khi ta ở núi Bát Quái, ông là thầy ta, bây giờ ta đã theo thầy khác rồi đâu còn là thầy trò nữa, với lại không bao lâu ta sẽ được giang sơn nước Ðại Tống, lên ngôi cửu ngũ thì trước hết không luận về thầy trò mà phải lấy lễ vua tôi đãi mới được.

Mọi người có mặt đều nói:

- Tổ sư gia nói thiệt có lý!

Thiệu Hoa Phong nói:

- Hãy mời vào, ta không tiện đi ra tiếp rước ông ta, để cho ông ta tự đi vào đi!

Tả môn chân nhân Trần Bổn Lượng lập tức đi ra ngoài, nói:

- Tổ sư gia chúng tôi có lời mời vào!

Lỗ Tu Chơn đi thẳng vào trong đại điện, ngước nhìn lên thấy Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong đang ngồi yên trước mặt mình, hai bên có đủ cả đạo sĩ, tăng nhân, tục gia, đủ hàng cao thấp, mập gầy già trẻ, lớn bé lố nhố cả trăm người. Lỗ Tu Chơn bước lên đại điện, Thiệu Hoa Phong vẫn ngồi yên không rời tòa, chỉ ôm quyền nói:

- Chân nhân đến đó à? Mời ngồi vào một bên đây! Ông và tôi trước đây kể là thầy trò, bây giờ đây không bao lâu tôi sẽ thăng đại điện vị ở ngôi cửu ngũ, trước hết phải luận lễ vua tôi là trọng. Hơn nữa, tôi đã bái Mã Ðạo Huyền làm thầy rồi thì chúng ta không còn là thấy trò nữa.

Lỗ Tu Chơn cũng không tỏ sắc giận, ngồi xuống một bên, nói:

- Ta từ lâu đã có ý ngưỡng mộ ông, nghe nói thanh thế của ông ở đây rất lớn quả không sai, ta đặc biệt đến thăm ông chớ không có việc gì khác.

- Tôi vế sau day mặt về Nam bái tướng sẽ phong ông làm Hộ Quốc Tiên Sư.

- À ta nghe nói ông có một thứ bửu bối tên là Càn khôn tý ngọ hỗn ngươn bát, ông lấy ra cho ta xem thử. Ngày xưa nó là vật báu trấn quán của Tòng Âm quán trên núi Bát quái, nhưng ta chưa thử nghiệm lần nào. Ông đem ra cho ta xem thử thế lực của nó như thế nào. Ta không có ý gì khác đâu, ông khỏi phải lo.

Thiệu Hoa Phong nghĩ rằng đưa cho ông ta xem đâu có hề gỉ, bèn nói:

- Ông muốn xem cũng được, hiện giờ trong Hỗn ngươn bát có nhốt người đấy!

Lỗ Tu Chơn cố làm như không biết, hỏi:

- Nhốt ai vậy?

- Nhốt tên đồ đệ của Tế Ðiên Hòa thượng. Nó là một tên yêu tinh, trong sáu giờ sẽ hóa thành máu mủ hết. Nó vô cớ đến đây đối địch với ta, đó là muốn tìm đến cái chết. Chân nhân muốn xem nhưng đừng có giở nắp, giở nắp nó sẽ chạy mất đấy.

- Ðể ta xem nó ra sao?

Thiệu Hoa Phong kêu:

- Ðồng tử, hãy cầm Càn khôn tý ngọ hỗn ngươn bát ra đây.

Ðồng tử đem Hỗn ngươn bát đến đưa cho Lỗ Tu Chơn. Lỗ Tu Chơn nhìn thấy, nói:

- Té ra là cái này, lại còn lấy bùa dán lên nữa! Như vầy có gì là đẹp đâu?

- Bên trong bát có tam muội chân hỏa, bất luận là yêu tinh nào hễ lọt vào trong đó chỉ trong sáu giờ là hóa thành máu mủ hết. Ngay như Tây phương La Hán lọt vào trong đó cũng bị đốt tan kim quang nữa là!

Nghe nói như vậy xong, Lỗ Tu Chơn mở nắp bát ra, từ bên trong một làn khói đen bay ra, Tiểu Ngộ Thiền đã nhảy ra mất. Thiệu Hoa Phong nói:

- Sao ông thả con yêu đó ra chi vậy?

- Tại ta vô ý nên con yêu quái tí tẹo đó mới lỏm ra chạy được. Chắc là nó không chết mới chạy ra dễ dàng như vậy. Chừng nào nó trở lại nữa chúng ta sẽ bắt có sao đâu!

Thiệu Hoa Phong nghe vậy đột nhiên nổi giận, nói:

- Hay cho Lỗ Tu Chơn, rõ ràng là ông do Tế Ðiên sai đến thả đồ đệ ra đây mà! Ông không nói giúp đỡ ta mà lại đi giúp kẻ ngoài. Hôm nay ông đã tới Từ Vân quán rồi thì đừng mong ta thả ông ra.

Lỗ Tu Chơn nói:

- Ông chớ đa nghi, ta đâu có quen biết Tế Ðiên Hòa thượng bao giờ!

Nói rồi đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Thiệu Hoa Phong nói:

- Ông cầm bửu bối của ta đi đâu vậy?

Lỗ Tu Chơn không ngoái đầu lại, một mạch đi thẳng ra bên ngoài. Thiệu Hoa Phong lật đật bước xuống ghế chạy đuổi theo , ra tới ngoài cổng thì không còn thấy tung tích Lỗ Tu Chơn đâu nữa. Lỗ Tu Chơn đã mượn độn quang đi mất và luôn tiện thu hồi cả Càn khôn tý ngọ hỗn ngươn bát.

Thiệu Hoa Phong thấy Lỗ Tu chơn lấy mất bát báu của mình cũng đứng ngẩn ngơ một hồi. Mọi người chạy đuổi theo ra tới nơi, hỏi:

- Thưa Tổ sư gia, thế nào rồi?

- Hay cho Lỗ Tu Chơn gạt lấy mất bửu bối của ta.

- Chắc là Tế Ðiên sai ông ta đến đây mà!

Mọi người nói:

- Tổ sư gia bị mất đi bảo bối thật là bị bất hạnh, thảng như Tế Ðiên Hòa thượng đến thì sao địch lại ông ta?

- Ðó là chuyện nhỏ thôi! Ta còn có mấy người bạn nữa. Ở Thánh giáo đường trên núi Vạn Hoa có Bát ma đều giỏi về học thuật bàng môn, muốn bắt Tế Ðiên Hòa thượng dễ như trở bàn tay không tốn chút hơi sức nào. Lại còn có Hoa diện như lai Pháp Hồng ở núi Lục dương nữa.

Mọi người nói:

- Tổ sư gia đi mời họ đi.

Thiệu Hoa Phong quay vào lập tức thăng tòa. Bỗng nhiên bên ngoài có Song câu hộ bối Trương Tam Lang đi thám dọ về bẩm báo, đem những việc tai nghe mắt thấy về tình hình bên ngoài thuật lại làm cho Thiệu Hoa Phong mày râu đều dựng ngược, tức tốc sai người đang đêm vào phủ Thường Châu hành thích.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 22 May 2012, 1:05 AM | Message # 199
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 192


Hoàng Thiên Hóa hành thích bị bắt
Cố Quốc Chương điều binh tiễu giặc
Song câu hộ bối Trương Tam Lang gặp Thiệu Hoa Phong báo:

- Hiện tại phủ Thường Châu đang điều động quan binh định đến đánh phá Từ Vân quán, xin Tổ sư gia sớm chuẩn bị.

Thiệu Hoa Phong nghe báo tức giận càng hông, nói:

- Việc này do Tế Ðiên bày trò đây. Ai đi đến phủ Thường Châu giết quan Tri phủ và luôn cả Tế Ðiên, kể là một kỳ công đấy. Có ai dám đi không?

Mọi người nghe hỏi đều lấy mắt nhìn nhau, không ai dám ứng tiếng đáp. Thiệu Hoa Phong nói:

- Cả một đám người như vậy mà chẳng ai dám đi à?

Câu nói vừa xong thì ở bên ngoài có người ứng tiếng nói:

- Tổ sư gia đừng nóng vội! Việc này để tôi đi cho.

Thiệu Hoa Phong nhìn lại, người nói câu đó chính là Ðô thiên đạo trưởng Hoàng Thiên Hóa, bèn nói:

- Hoàng đạo huynh có gan mật như vậy sao?

Hoàng Thiên Hóa nói:

- Ðối với một việc nhỏ mọn này, không cứ một mình ta, tơ mảnh không thành sợi, cây lẻ không nên rừng, một người thì chết, hai người thì sống, có ai muốn đi cùng ta không?

Mọi người đều nín thinh nhìn nhau không trả lời.

Hoàng Thiên Hóa nói:

- Các vị đều sợ dao tránh kiếm, tham sống sợ chết phải không? Các vị đã không dám đi thì ta đi một mình vậy.

Thiệu Hoa Phong nói:

- Hoàng đạo huynh có đi thì để sơn nhân ta kính người ba chén rượu gọi là trợ gan anh hùng.

Hoàng Thiên Hóa nói:

- Tổ sư gia khỏi cần đãi rượu trước, đợi tôi lúc trở về lấy đầu của Tri phủ và Tế Ðiên rồi sẽ uống để hiển anh danh của tôi.

- Ðược, xin đạo huynh cứ đi! Chúng tôi dõi mắt theo sanh kỳ tiết kỳ, ngóng chờ tin đẹp. Cầu mong đạo huynh đến đó, cờ vung đắc thắng, mã đáo thành công!

Hoàng Thiên Hóa lập tức cáo từ hạ sơn, đi ngay đến phủ Thường Châu.

Sau khi Tế Ðiên nhờ Lỗ Tu Chơn đi cứu Tiểu Ngộ Thiền rồi, thì lát sau có người vào bẩm báo ngoài cửa có Kim mao hải mã Tôn Ðắc Lượng, Hỏa nhãn giang trư Tôn Ðắc Minh, Thủy dạ xoa Hàn Long, Lãng lý toản Hàn Khánh, bốn người xin ra mắt. Tế Ðiên bảo kêu họ vào. Bốn người vào đến thư phòng gặp Tế Ðiên, Tôn Ðắc Lượng nói:

- Chúng tôi vâng lệnh Thánh tăng thẳng đến Từ Vân quán phá thuyền giặc, bốn chúng tôi bị tâm tánh cao ngạo định đi bắt Thiệu Hoa Phong không ngờ bị bắt vì yêu thuật của giặc. May nhờ thiếu sư phó Ngộ Thiền cứu chúng tôi ra khỏi nơi đầm rồng hang cọp đó và bảo trở về đây. Thánh tăng còn có việc gì dùng đến bốn anh em chúng tôi nữa không?

- Còn có một việc xin phiền mấy vị đây.

Tôn Ðắc Lượng nói:

- Thánh tăng đã có lời dạy bảo, việc nào chúng tôi làm được, dù muôn chết cũng không từ.

- Ta có một cẩm nang. Ngươi hãy kề tai nghe ta dặn làm như vầy... như vầy..., cứ chiếu theo cẩm nang mà hành sự. Bốn người hãy đi ngay đến chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ nhé!

Bốn người gật đầu đáp ứng. Tế Ðiên kêu quan Tri phủ đưa 50 lạng bạc cho họ làm lộ phí. Bốn người cáo từ ra đi. Giây lát sau Tiểu Ngộ Thiền cũng về tới. Tế Ðiên nói:

- Ta không cho con đi mà con chẳng nghe lời.

Ngộ Thiền nói:

- Con không ngờ yêu đạo lợi hại như vậy. Nếu không nhờ Lỗ Tu Chơn đến cứu, chắc mạng con đi đứt quá!

- Ta ở đây không cần ngươi, ngươi hãy đi về bên chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ đi! Hãy kề tai nghe ta dặn như vầy... như vầy... Hãy nhớ kỹ trong lòng. Ta đã sai bọn Tôn Ðắc Lượng bốn người đi rồi, sợ e họ làm không khéo.Con hãy đi đến đó đi, rồi rằm tháng sau hãy trở về, không được trái lời ta dặn.

Tiểu Ngộ Thiền gật đầu. Ðương nói tới đó thì có người vào báo là Lỗ Tu Chơn đã về. Tế Ðiên cho người đi ra mời Lỗ Tu Chơn vào. Lỗ Tu Chơn nói:

- Việc Thánh tăng nhờ tôi đã làm xong. Thiếu sư phó đã về chưa?

- Ðã về rồi. Tế Ðiên đáp.

Tiểu Ngộ Thiền bước tới đáp tạ Lỗ Tu Chơn về ơn cứu mạng. Tế Ðiên bảo:

- Ngộ Thiền, con hãy đi đi!

Ngộ Thiền cáo từ đi rồi, Tế Ðiên nói:

- Chắc còn phải nhờ chân nhân chịu nhiều mệt nhọc nữa đa!

Lỗ Tu Chơn nói:

- Thánh tăng có cần dùng gì tôi nữa chăng?

- Chân nhân tạm thời về núi nghỉ ngơi đã.

Lỗ Tu Chơn cáo từ ra về. Quan Tri phủ nói:

- Bạch Thánh tăng, thế giặc hiện giờ quá lớn, Thánh tăng nghĩ xem phải làm thế nào đây? Tôi đã hội Binh mã Ðô giám, sai ông ta điều quan binh đi biện án rồi, không biết sự thể ra làm sao?

- Ðại nhân không nên nóng vội, chầm chậm rồi sẽ tính.

Quan Tri phủ thấy trời đã tối, liền sai dọn tiệc rượu ở thư phòng bồi tiếp Tế Ðiên. Ăn uống cho đến quá canh hai, bỗng nhiên Tế Ðiên bắt rùng mình, bèn án linh quang rõ biết tất cả, miệng niệm “A di Ðà Phật, thiện tai, thiện tai!”.

Quan Tri phủ Cố Quốc Chương hỏi:

- Bạch Thánh tăng, việc gì thế?

- Không có chi, để ta hóa phép biến ra một trò vui cho lão gia xem nhé!

- Trò gì vậy? Cố Quốc Chương hỏi:

- Ta biến ra trò “Ðất bằng bắt quỷ” cho lão gia xem.

Thực ra lúc đó Ðô thiên đạo trưởng Hoàng Thiên Hóa đã đến từ nãy giờ. Lão đạo sĩ nằm mọp trên nóc nhà dò xét, nhìn xuống thấy một ông Hòa thượng kiếc, áo quần rách rưới quá cỡ, đầu tóc dài hơn hai tấc, mặt mày bùn đất tèm lem thấy mà ghê, coi chẳng giống ai! Hoàng Thiên Hóa nghĩ thầm: “Ðây chính là Tế Ðiên tăng đây. Mình tưởng đâu ông ta cổ có ba đầu, vai mọc sáu tay, chân dài vai rộng, đi hỏng mặt đất chớ? Thiệt là nghe tên không bằng thấy mặt, thấy mặt chắc hơn nghe tên. Té ra là một ông thầy chùa ăn mày! Theo ta thấy đại khái ông ta chẳng có tài năng chi”.

Trong bụng nghĩ như vậy bỗng nghe Tế Ðiên nói muốn biến ra một trò vui. Hoàng Thiên Hóa nghĩ thầm: “Mình cần gì phải đợi ông ta ngủ mới hành thích? Cứ nhảy ngay xuống rút dao ra chém chết ông ta là xong”. Hoàng Thiên Hóa còn đương tính tới tính lui, chủ ý chưa định, thì Tế Ðiên ở trong nhà lấy tay chỉ một cái, miệng niệm: “Án ma ni bát mê hồng, án sắc lịnh hích!”. Hoàng Thiên Hóa nghe phưởng phất như có người xô ông ta từ nóc nhà rớt đánh bịch xuống đất làm quan Tri phủ sợ dựng tóc gáy. Bọn thủ hạ hô “Có giặc”, lập tức xô đến trói lão đạo sĩ lại dẫn vào phòng. Tế Ðiên la:

- Ðồ chết tiệt kia, ông thiệt là lớn mật dữ đa! Ðến đây làm gì? Hãy khai thiệt đi!

Hoàng Thiên Hóa nói:

- Ðược rồi, ta đã bị bọn mi bắt được, ta bảo cho mi biết, ta là Ðô thiên đạo trưởng Hoàng Thiên Hóa vâng lịnh Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong đến đây trước là hành thích giết quan Tri phủ và Tế Ðiên, không ngờ bị bọn mi bắt được. Ðây là sự thiệt, còn giết mổ hay làm gì mặc ý bọn mi.

Tế Ðiên nói:

- Ðại nhân, trước hết sai người đóng trăn giam hắn vào ngục đã.

Quan Tri phủ lập tức sai thủ hạ đem Hoàng Thiên Hóa giam vào ngục. Ngay lúc đó bỗng có quan sai bẩm báo:

- Hôm nay có quan Binh mã Ðô giám Lục đại nhân phái vị Thừa tín lang Dương Trung mang theo 100 quân ngồi trên hai chiếc thuyền nhỏ đến Từ Vân quán biện án. Không ngờ thuyền đến dưới Ngưu Ðầu Phong bọn giặc bầy trận thế, tướng giặc là Tịnh giang thái tuế Châu Ðiện Minh đái lãnh vô số thủy binh lâu la đem đục xuống nước đục thủng một chiếc thuyền nhỏ. Thừa tín lang Dương lão gia bị chết trận, 100 quan binh bị chìm xuống nước chết hết 53 tên, trốn thoát trở về 47 tên, còn chiếc thuyền kia bị hư hại nặng.

Quan Tri phủ Cố Quốc Chương nge báo cả kinh, nói:

- Có như vậy à? Bọn giặc dám chống cự với quan binh tình đồng phản nghịch. Từ Vân quán đúng là phản rồi! Bạch Thánh tăng, lão nhân gia có cao kiến gì không? Bản phủ định điều binh thuyền ở địa phương hội hợp cùng Binh mã Ðô giám tiễu trừ bọn giặc, cầu xin Thánh tăng giúp đỡ phá Từ vân quán.

- Ta giúp đỡ phá thì cũng được. Nhưng theo ý ta thì phải điều động thủy binh chiến thuyền vì tặc nhân ở Ngưu Ðầu Phong có thủy binh lâu la. Các binh sĩ lục quân không quen thủy chiến, đem đi chỉ chết uổng mạng mà thôi. Hơn nữa, lão đạo sĩ có yêu thuật tà pháp, phải trang bị đội binh thụt ống đồng, tìm vật ô uế của phụ nữ, lại lấy máu chó mực, roi ngựa bạch mới có thể phá được yêu thuật của giặc.

Quan Tri phủ nói:

- Những thứ khác dễ kiếm, chỉ có nước dơ của phụ nữ khó tìm mà thôi.

- Dễ ợt! Chỉ cần có tiền là mua được tất! Ðại nhân xuất ra 200 lượng bạc, cứ 10 lượng một ống, bảo thủ hạ mua 20 ống đem về đây.

Cố Quốc Chương gật đầu đồng ý bảo thủ hạ đem 200 lượng bạc đi mua. Quả nhiên có tiền đi mua thì có người bán, trong vòng hai ngày, hai mươi ống nước dơ của phụ nữ đã đem về đủ. Tế Ðiên bảo Cố Quốc Chương ra lệnh cho Binh mã Ðô giám Lục Trung điều động 1.000 thủy quân giỏi chinh chiến và 20 chiến thuyền. Tế Ðiên dạy cho quan binh thụt ống đồng, cứ hai người khiêng một ống đồng, hai người cầm khí giới theo ủng hộ, hai người cầm ống thụt, một người cầm cờ lệnh, tất cả bảy người thành một phân đội. Tế Ðiên diễn tập cho đội binh thụt ống đồng xong. Ngày kia binh thuyền tập hợp đầy đủ. Tế Ðiên cùng quan Tri phủ Cố Quốc Chương, Binh mã Ðô giám Lục Trung đái lãnh Lôi Minh, Trần Lượng, 200 khoái thủ nha môn, cộng tất cả 1.200 người lên chiến thuyền giương cờ thẳng đến Ngưu Ðầu Phong. Tế Ðiên dặn bảo sai những binh lính giỏi nghề lặn lội phải bảo hộ đáy thuyền trước. Binh thuyền đến Ngưu Ðầu Phong còn cách không xa thì thấy ở Ngưu Ðầu Phong ba tiếng pháo nổ, trống đánh vang trời, chiến thuyền của giặc dàn hàng ngang xông tới.

Nguyên trước đó đã có người báo cho Thủy sư doanh trại hay. Trấn nam phương Ngũ phương thái tuế Tôn Khuê đang nói chuyện trong trướng với Tịnh giang thái tuế Châu Ðiện Minh. Châu Ðiện Minh nói:

- Tôn đại ca, mấy hôm nay không nghe tin tức gì thêm. Trước đây Ngũ lộ đô đốc thôi bài Song câu hộ bối Trương Tam Lang trở về báo rằng phủ Thường Châu muốn đánh Từ Vân quán. Hôm nọ có hai chiếc thuyền nhỏ trên chở 180 quân binh và một viên quan võ nhỏ đến đây bị chúng tôi đục thủng một chiếc thuyền, làm bị thương mấy chục tên. Tôi nghĩ chắc phủ Thường Châu không bỏ qua chuyện này đâu. Chắc là quan binh sẽ đến nữa, Tổ sư gia dặn chúng ta phải đề phòng cẩn thận không nên lơ là. Không dè mấy hôm nay lại êm ru, thiệt khiến người khó lường.

Trấn nam phương Ngũ phương thái tuế Tôn Khuê nói:

- Hiền đệ thấy tương lai như thế nào? Tổ sư gia chúng ta có nên sự nghiệp không?

- Theo tôi thấy, Tổ sư gia thần thông quảng đại, pháp thuật vô biên, lại còn mấy vị chân nhân nữa đều là những bực tinh thông pháp thuật, quan binh có đến đây chỉ là chết uổng mạng mà thôi.

- Ta nghĩ quan binh mấy hôm nay không động tĩnh, chắc là có duyên cớ chi đây. Nếu đến thì không tốt, tốt nhất là không đến.

Ðương nói tới đó, bỗng từ bên ngoài có người bước vào bẩm báo:

- Hiện có 20 binh thuyền của phủ Thường Châu trên có quan binh vô số, đao thương như rừng nhắm hướng Ngươn Ðầu Phong thẳng đến, còn cách không xa, xin Ðô đốc sớm chuẩn bị.

Tôn Khuê nói:

- Mi thấy thế nào?

Nói xong sắp sửa đội ngũ, nổi lên một hồi thanh la, sắp đội ngũ chỉnh tề, binh thuyền xông ra Ngươn Ðầu Phong, muốn cùng quan binh tử chiến.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 22 May 2012, 1:06 AM | Message # 200
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 193


Lôi, Trần ra sức giết thủy khấu
Yêu đạo thi pháp đánh quan binh
Ngũ phương thái tuế Tôn Khuê nghe báo có quan binh tiến đánh Ngọa Ngưu Ky, lập tức phân phối thủ hạ thủy binh lâu la, điều động đội ngũ lên 50 chiến thuyền dàn thành hàng ngang, giong cờ phất phớt. Ngay chính giữa, một cột cờ lớn cao hơn ba trượng, trên đầu cột tròn, hình một con nhạn lửa đang vỗ cánh, dây chằng hình rít buộc những linh đồng lắc lư loong coong theo gió. Lá cờ trắng chữ đen rành rành bốn chữ “Tam quân Tư lệnh’. Ngay chính giữa cờ chễm chệ một chữ “Tôn” thật lớn, phía sau một chữ “soái” lồ lộ. Tôn Khuê tay cầm câu liêm thương ba nhánh, đầu đội mũ da cá rẽ nước có niềng nhật nguyệt, aó quần lội nước bằng vải dầu, mặt như ngịc tía, trong tía hửng hồng, mày to mắt lớn, dưới cầm một bộ râu quai nón hoa râm lòa xòa trước ngực, thiệt là oai phong lẫm lẫm, tướng mạo đường đường. Trên thuyền quan quân đối diện, đội ngũ chỉnh tề, ngay chính giữa một cây cờ lớn trên đề chữ “Lục” thật to. Phía sau là quan Tri phủ Cố Quốc Chương, phía trước là ông Hòa thượng kiếc. Ngũ phương thái tuế hỏi thủ hạ:

- Có ai tới trước bắt lấy quan Tri phủ Cố Quốc Chương kết thúc tánh mạng hắn cho ta không?

Nói chưa xong, ở bên ngoài có người ứng tiếng:

- Ðể tôi đi cho!

Tôn Khuê nhìn lại, người ấy chính là Phiên lãng quỷ Vương Liên, trong tay cầm cây câu liêm thương ba nghạnh, nhảy ra trước thuyền. Vương Liên đứng trước mũi thuyền nói to:

- Tên tiểu bối nào muốn chết ra đây!

Binh mã Ðô giám Lục Trung nhìn thấy tên giặc này mình cao tám thước, tam đình nở rộng, trên đầu đội mũ da cá rẽ nước có vòng nhật nguyệt, mình mặc bộ áo quần lội nước bằng vải dầu, mặt như thoa dầu, cặp chân mày kiếm trên đôi mắt ba góc, chiếc mũi chim ưng nối liền với vầng trán đầy vết nhăn, hung tựa ôn thần, mạnh như thái tuế, với cây câu liêm thương ba nghạnh trên tay, Lục Trung hỏi:

- Các ngươi ai ra trước bắt tên giặc này lập công đầu coi nào?

Vị Thừa tín võ công lang tên là Vương Văn Ngọc ở kế bên nói:

- Ðại nhân không cần ra sức, để ti chức ra cho.

Vương Văn Ngọc vừa định rút dao nhảy ra thì Tế Ðiên nói:

- Khoan đã! Những tên giặc này là hạng giang dương đại đạo, võ nghệ xuất chúng, bản lãnh cao cường, Vương lão gia đi ra cũng chưa chắc bắt được chúng đâu, còn e có điều thất thố nữa.

Lục Trung nói:

- Theo ý Thánh tăng thì phải làm sao? Bọn giặc này dám đường đường đánh trống, chánh chánh giong cờ chống cự quan binh, để vậy được à?

Tế Ðiên nói:

- Trần Lượng, con hãy đi ra kết thúc tính mạng của tên giặc này để phấn khởi lòng quân.

Thánh thủ bạch viên tuân lệnh, lập tức rút đơn đao bước ra trước thuyền. Phiên lãng quỷ Vương Liên đang dương dương đắc ý, bỗng thấy từ trong đội quân bước ra một người mình cao bảy thước, lưng nhỏ vai hẹp, đầu đội khăn tráng sĩ sáu múi màu thúy lam, phía trước có hình lá tì cô, bên mái tóc giắt một đóa hoa Thủ Chánh Giới Dâm, mình mặc tiễn tụ bào, lưng buộc dây loan đái, đi giày đế mỏng, mặt đẹp như ngọc, mày to mắt lớn, tay cầm cương đao bước ra trước đầu thuyền. Vương Liên cầm câu liêm thương điểm điểm, hỏi:

- Tên tiểu bối mới đến kia là ai? Mi dám đến chịu chết hử?

- Mi muốn hỏi đại thái gia à? Ta họ Trần tên Lượng, trác hiệu là Thánh thủ bạch viên đây. Còn mi là ai?

- Ta họ Vương tên Liên , trác hiệu Phiên lãng quỷ đây, Mi biết ta lợi hại còn bước ra đây. Bộ hết muốn sống hả?

Trần Lượng cười hà hà, nói:

- Bọn phản nghịch vô tri tụi bây thiệt là mê muội quá lắm. Nước Ðại Tống từ khi trị quốc đến nay. Quân vương đúng phép nhà vui vẻ, thiên hạ vô tư khắp chốn đồng. Các người đều là dân nước Tống, chẳng giữ phận mình, nghe tin theo lời yêu ma hoặc chúng của yêu đạo, hiệp bầy vầy đảng, phản loạn quốc gia! Hoàng thượng bớt hình phạt, giảm thuế má, mùa màng sung túc, muôn dân ấm no, quân chánh thần trung, có bao giờ hiếp đáp chúng bây đâu? Vô cớ các ngươi giết hại sinh linh, tàn độc bách tính, trên làm cho trời giận, dưới gây cho người hờn. Loạn thần tặc tử như các ngươi ai mà không muốn tru diệt! Ngươi há không biết một ngày làm giặc, mang tiếng suốt đời. Trên thì hại cha hại mẹ, dưới thì hại vợ hại con. Bị quan bắt cầm tù, cuốc mả ba đời, họa diệt chín họ, chết rồi để tiếng xấu nghìn năm. Các ngươi nếu biết thời vụ kéo nhau ra quy hàng thì quan Tri phủ đây vì đức hiếu sinh tha cho khỏi chết. Còn như ngang ngược chống đối, thì cả Từ Vân quán như hòn đạn bé xíu, thủ hạ thống lãng chẳng qua là sức kiến tạo của đạo quân ô hợp làm sao cản được sức mạnh sấm sét của cây ngã đá lăn. Hiện tại Giám đô Tri phủ thống lãnh thiên binh đến đây, các ngươi hãy mau mau quy hàng để khỏi chết uổng!

Vương Liên nghe nói thế, khí uất tận cổ, gầm lên như sấm, nói:

- Tiểu tử đừng có phách lối! Ngươi há không biết thiên hạ là thiên hạ của mọi người, đâu phải của riêng ai! Người có đức thì giữ được, không đức thì mất đi là lẽ thường. Thắng làm vua, thua làm giặc, chó sủa vua Nghiêu, ai có chủ nấy! Ðể xem ngươi có bao nhiêu tài năng cho biết.

Trần Lượng nghe nói tức giận cành hông, huơ đao nhắm ngay đầu kẻ địch chém xuống. Vương Liên lập tức vũ động cây liêm thương chống đỡ. Trần Lượng sử đao nhắm ngay tim đâm tới. Vương Liên tràn mình né khỏi, bước lên nghênh chiến. Hai người thi thố tài năng, động thủ trước mũi thuyền. Trần Lượng nghĩ: “Hôm nay trước mặt quan Tri phủ Cố Quốc Chương và cả ngàn quan binh, mình phải ra sức hiển lộng thần oai lập công đầu mới được”.

Hai người đánh nhau bất phân thắng bại, bỗng Trần Lượng biến đổi nhiều chiêu thức, mỗi nhát dao một trầm trọng độc hiểm thêm, đối phương lần lần chỉ có người nói lớn:

- Có ta đến đây!

Nói rồi xách câu liêm quảy nhảy ra trước thuyền, định tiếp tay với Vương Liên. Bên này Lôi Minh nhìn thấy tên giặc mới ra gương mặt vàng ệch, lông mày ngắn trên đôi mắt lé. Tên này đầu cũng đội mũ da cá rẽ trước có niềng nhật nguyệt, mình mặc bộ đồ lội nước. Lôi Minh rút dao cầm tay hét lớn:

- Hay cho tên tù này! Tính hai chọi một hử? Ta đến bắt ngươi đây!

Tên giặc nhìn thấy Lôi Minh hàm râu quai nón đỏ càng làm nổi bật gương mặt xanh chàm. Mắt có con ngươi đôi, càng thêm dễ sợ. Tên giặc không nghĩ tới việc giúp Vương Liên nữa, quay câu liêm quảy lại, hỏi:

- Ngươi mới đến là ai?

Lôi Minh đáp:

- Ðại thái gia nhà ngươi họ Lôi tên Minh, người ta gọi là Phong lý vân yên đây. Còn tiểu tử mi họ tên gì? Lôi đại thái gia không bao giờ giết loài quỷ vô danh đâu!

- Mi muốn hỏi ư? Ðại thái gia tên là Hồ Phương, người ta xưng là Phá lãng quỷ đây.

- Tiểu tử mi là quỷ, hôm nay đại thái gia cho mi làm quỷ thiệt!

Nói rồi huơ đao nhắm ngay đầu kẻ địch chém tới, Hồ Phương lật đật dùng câu liêm quảy đón đỡ, luận về tài năng thì Lôi Minh, Trần Lượng hơn họ gấp trăm lần, bọn Hồ Phương đâu có thể là đối thũ! Ðấu được bốn, năm hiệp, Hồ Phương bị Lôi Minh một dao ngay yết hầu té xuống nước mất tăm. Phiên lãng quỷ Vương Liên thấy Hồ Phương bị giết chết, trong lòng hoảng sợ tay chân luống cuống, bị Trần lượng một đao, kết thúc tánh mạng. Ngũ phương thái tuế Tôn Khuê thấy hai vien tướng thủ hạ bị giết về tay Lôi Minh, Trần Lượng, nổi giận la hét om sòm, lệnh kỳ trong tay phất lên, tức thì 50 tên lâu la chuyên lội nước, cầm đục nhẩy xuống nước định đục thủng đáy thuyền quan binh, nào ngờ Tế Ðiên đã sớm dự phòng, dưới đáy thuyền đã có sẵn 100 thủy binh, chuyên đánh dưới nước canh giữ. Mỗi người cầm binh khí giữ đáy thuyền, dùng thương đâm ngay. Ðến tên nào đâm ngay tên đó. Ngũ phương thái tuế Tôn Khuê nhìn thấy mặt nước sôi cuộn, tử thi trồi lên, mang theo màu đỏ của máu, đại khái biết chắc là sự tình không như ý, liền cầm cây nga mi trích bằng thuần thép xông tới trước mũi thuyền, nhắm ngay tim Lôi Minh đâm tới. Lôi Minh lật đật quay đao đón đõ. Trần Lượng vừa muốn tiếp tay với Lôi Minh, thì bên kia Tịnh giang thái tuế Châu Ðiện minh múa đao cản lại. Bốn người đánh nhau xây quần giống như đèn kéo quân thiệt là kỳ phùng địch thủ, tướng ngộ lương tài.

Bốn người không phân cao thấp đánh vùi một trận, Tế Ðiên nói:

- Lục đại nhân, ngài hãy truyền lệnh cho quan binh nhất tề tiến lên đi!

Lục Trung lúc đó mới phất cờ lệnh. Những quan binh này đều luyện tập đã lâu, đội ngũ thật chỉnh tề, theo cờ lệnh hô lên một tiếng, đều rút binh khí xông lên trước. Quân giặc tuy nhiều, nhưng đội ngũ tạp loạn, những tên giặc này đều là những bọn du dân không nghề nghiệp, lại không được luyện tập nhiều, có việc gì thì cũng theo thế cáo mượn oai hùm đánh thắng chớ không đánh lui. Quân giặc đông người xếp thành một vòng tròn thương đao múa lộn xộn, tuy đông nhưng dễ loạn. Trong chớp mắt họ bị giết bị thương mấy chục người. Hạ đội thấy tiền đội bị sát thương bèn sanh loạn, có người nhảy xuống sông, cũng có người biết lội nhảy xuống nước trốn. Trấn nam phương Ngũ phương thái tuế Tôn Khuê và Tịnh giang thái tuế Châu Ðiện Minh thấy sự việc diễn ra bất ổn, Tôn Khuê nói:

- Chữ Hợp ơi! Gió lớn rồi, mau “theo nước chảy” đi!

Châu Ðiện Minh nghĩ rằng: “Ðã đến nước này, địch không lại phải chạy trốn thôi”. Nghĩ rồi chém trần Lượng một thế hư chiêu, rồi quay đầu nhảy xuống nước mất tăm. Tôn Khuê cũng nhảy xuống nước trốn mất. Lôi Minh, Trần Lượng không biết lội. Thấy kẻ địch nhảy xuống nước trốn rồi, bèn trở lại bản đội. Trong chớp mắt, bọn giặc chạy tứ tán, các chiến thuyền đều bị quan binh cướp lấy. Tế Ðiên bảo cho thuyền tiến vào cửa núi, cập thuyền bên sườn núi. Lụa Trung đái lãnh quân xuống thuyền, sắp sửa lên núi thì nghe trên núi thanh la vang dội. Mọi người ngước nhìn lên thấy từ trong Từ vân quán đi ra cả trăm lão đạo sĩ.

Nguyên Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong đang ở thăng tòa đại điện bỗng có tiểu đầu mục ở Ngưu Ðầu Phong chạy đến báo:

- Bẩm Tổ sư gia, không xong rồi! Hiện nay quan Tri phủ Thường Châu đái lãnh vô số binh mã ngồi trên 20 chiếc thuyền thẳng vào cửa đang đánh nhau với Thủy quân đô đốc Tôn Khuê. Xin Tổ sư gia sớm dự phòng.

Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong nghe báo đùng đùng nổi giận, nói:

- Các vị chân nhân hãy theo ta xuống núi cùng bọn họ tử chiến một phen!

Các vị đại sĩ dương dương đắc ý, mỗi người tay cầm bửu kiếm kéo nhau xuống núi. Họ ra khỏi Từ Vân quán thì quan quân đã bắt đầu kéo lên núi. Thiệu Hoa Phong nói:

- Ðược, tụi vô tri lớn mật dám đâm đầu vào chỗ chết. Ðể sơn nhân kết thúc tánh mạng của chúng cho rồi.

Nói chưa dứt lời thì Thất tinh chân nhân Lưu Nguyên Tố đứng một bên nói:

- Tổ sư gia tạm bớt cơn lôi đình, sá gì bọn vô danh tiểu tốt ấy mà Tổ sư gia phải thân hành đối địch. Ðể tôi bắt chúng dễ như bỡn!

Nói xong Lưu Nguyên Tố miệng niệm chú lâm râm, đoạn hô “Sắc lịnh”, tức thì bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, cát bay đá chạy nhắm về phía quan binh. Thiệt là thiên hôn địa ám. Quan binh mở mắt không ra vội kêu lên;

- Không xong rồi! Yêu thuật tà pháp dữ quá! Tế Công mau đến đây!

Tế Ðiên cười hề hề...


Đại Bi Chú
 
FORUM » QUÁN BÊN ĐƯỜNG » CHUYỆN TÔN GIÁO » Tế Điên Hoà Thượng (240 Hồi) ("Đồ Khùng" dịch)
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO