Thứ Hai
17 May 2021
9:33 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:

PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » NHẠC KINH » QUY Y TAM BẢO (AToanmt)
QUY Y TAM BẢO
atoanmt Date: Thứ Sáu, 08 Sep 2017, 7:58 AM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5030
Status: Tạm vắng
QUY Y TAM BẢO (PALI)

बुद्धं शरणं गच्छामि।
Buddham saranam gacchami
I go to the Buddha for refuge
Con đem hết lòng thành-kính xin quy y Phật

धर्मं शरणं गच्छामि।
Dhammam saranam gacchami
I go to the Dhamma for refuge
Con đem hết lòng thành-kính xin quy y Pháp

संघं शरणं गच्छामि।
Sangham saranam gacchami
I go to the Sangha for refuge.
Con đem hết lòng thành-kính xin quy y TăngAToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Sáu, 08 Sep 2017, 10:24 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5030
Status: Tạm vắng
QUY Y TAM BẢO (PALI)

बुद्धं शरणं गच्छामि।
Buddham saranam gacchami
I go to the Buddha for refuge
Con đem hết lòng thành-kính xin quy y Phật

धर्मं शरणं गच्छामि।
Dhammam saranam gacchami
I go to the Dhamma for refuge
Con đem hết lòng thành-kính xin quy y Pháp

संघं शरणं गच्छामि।
Sangham saranam gacchami
I go to the Sangha for refuge.
Con đem hết lòng thành-kính xin quy y TăngAToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Sáu, 08 Sep 2017, 10:30 AM | Message # 3
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5030
Status: Tạm vắng
QUY Y TAM BẢO (PALI)

बुद्धं शरणं गच्छामि।
धर्मं शरणं गच्छामि।
संघं शरणं गच्छामि।

Buddham saranam gacchami
Dhammam saranam gacchami
Sangham saranam gacchami


"Bụt Ham, tà-rà-nam, gá-chá-mi
Dàm-mam, tà-rà-nam, gá-chá-mi
Sằn-khăm, tà-rà-nam, gá-chá-mi"

Con đem hết lòng thành-kính xin quy y Phật
Con đem hết lòng thành-kính xin quy y Pháp
Con đem hết lòng thành-kính xin quy y Tăng


"Đú-tí-dam-pí: Bụt Ham, tà-rà-nam, gá-chá-mi
Đú-tí-dam-pí: Dàm-mam, tà-rà-nam, gá-chá-mi
Đú-tí-dam-pí: Sằn-khăm, tà-rà-nam, gá-chá-mi"


Lần thứ hai: Con đem hết lòng thành-kính xin quy y Phật
Lần thứ hai: Con đem hết lòng thành-kính xin quy y Pháp
Lần thứ hai: Con đem hết lòng thành-kính xin quy y Tăng


"Tá-tí-dam-pí: Bụt Ham, tà-rà-nam, gá-chá-mi
Tá-tí-dam-pí: Dàm-mam, tà-rà-nam, gá-chá-mi
Tá-tí-dam-pí: Sằn-khăm, tà-rà-nam, gá-chá-mi"


Lần thứ ba: Con đem hết lòng thành-kính xin quy y Phật
Lần thứ ba: Con đem hết lòng thành-kính xin quy y Pháp
Lần thứ ba: Con đem hết lòng thành-kính xin quy y Tăng
AToanMT
 
saigoneses Date: Thứ Bảy, 09 Sep 2017, 10:06 PM | Message # 4
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 505
Status: Tạm vắng
applause
Quá tuyệt vời!!! Đây là điều phải làm hàng ngày của người Phật tử mở đầu hay kết thúc buổi trì kinh, niệm chú dù theo Phật giáo Bắc tông hay Nam tông. Phật giáo Nam tông còn có bài Kinh căn bản phải trì tụng hàng ngày gọi là bài Kinh Itipiso, hay Kinh Ân đức Phật hay đơn giản gọi là bài Kinh Phật tổ như sau:

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa (x3)
(Con đem hết lòng thành kính làm lễ đấng Từ Tôn, Ngài là bậc A-La-Hán cao thượng, được chứng quả Chánh Biến Tri do Ngài tự ngộ không Thầy chỉ dạy)

Itipiso Bhagavâ
Araham Sammâ-sambuddho
Vijjâ-carana sampanno
Sugato
Lokavidû Anuttarro
Purisa-damma-sârathi
Satthâ deva-manussânam
Buddho Bhagavâti


(Í tí pí sô pá ga qua
A ra hăn sãm ma sãm bút thô
Quít chá chá ra na sãm panh nô
Su gá tô
Lô ca quý du an nút ta rô
Pu ri sa đam ma sa ra thi
Sát tha đê qua ma nút sa năng
Bút thô Pá ga qua ti)


Nội dung bài Kinh trên xưng tán 10 danh hiệu của đức Phật (Nam hay Bắc tông đều công nhận)

01) Như Lai
02) Ứng Cúng
03) Chánh Biến Tri
04) Minh Hạnh Túc
05) Thiện Thệ
06) Thế Gian Giải
07) Vô Thượng Sĩ
08) Ðiều Ngự Trượng Phu
09) Thiên Nhân Sư
10) Phật Thế Tôn

Bài Kinh đơn giản nhưng lại có công năng vô cùng mạnh mẽ cho nhiều mục đích nếu người trì Kinh giữ ngũ giới Phật tinh nghiêm


Message edited by saigoneses - Thứ Bảy, 09 Sep 2017, 10:11 PM
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 10 Sep 2017, 9:16 AM | Message # 5
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5030
Status: Tạm vắng
Sadhu sadhu sadhu !!! lành thay! lành thay! lành thay!AToanMT
 
xoan Date: Chủ Nhật, 10 Sep 2017, 11:16 AM | Message # 6
Lieutenant
Group: Users
Messages: 66
Status: Tạm vắng
ThầySaigonese
 
Cường Date: Chủ Nhật, 17 Sep 2017, 6:20 PM | Message # 7
Major general
Group: Disciples
Messages: 352
Status: Tạm vắng
 
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » NHẠC KINH » QUY Y TAM BẢO (AToanmt)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO