Thứ Hai
06 Dec 2021
11:31 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:

PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » NHẠC KINH
Filter by:
NHẠC KINH
 ThreadRepliesViewsThread starterUpdates
Pinned threads
CHÚ ĐẠI NHẬT NHƯ LAI 10 1058 atoanmt
Posted by: duyenhanhngo
QUY Y TAM BẢO
PALI
5 989 atoanmt
Posted by: Tihon
Forum threads
[Mật Tông] Thần chú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni
Usnisa Vijaya Dharani Sutra
2 113 ThiệnTâm
Posted by: ThiệnTâm
BÁT NHÃ TÂM KINH 3 592 atoanmt
Posted by: ThiệnTâm
CHÚ ĐẠI BI 6 933 atoanmt
Posted by: ThiệnTâm
Mangala Sutta - Hạnh Phúc Kinh - Phụ đề Pali Việt 1 188 atoanmt
Posted by: ThiệnTâm
Bảo Yến | Chú Đại Bi (大悲咒) Great Compassion Mantra (Sanskrit 1 219 atoanmt
Posted by: LongTracAn
HẠNH PHÚC KINH - Võ Tá Hân phổ nhạc - Ca sĩ: Bảo Yến 0 136 atoanmt
Posted by: atoanmt
QUY Y TAM BẢO
AToanmt
6 826 atoanmt
Posted by: Cường
KINH RẢI TÂM TỪ 2 408 atoanmt
Posted by: saigoneses
CHÚ KIM CANG TÁT ĐOẢ 4 927 atoanmt
Posted by: kathy
GREEN TARA 2 463 atoanmt
Posted by: thanhlongphapsu
CHÚ CẦU AN LÀNH 5 999 atoanmt
Posted by: Cường
ĐẠI BI MẬT CHÚ 3 684 atoanmt
Posted by: hailove
TIỂU SỬ ĐỨC PHẬT 5 461 atoanmt
Posted by: Tihon
CHÚ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT 7 670 atoanmt
Posted by: ThiệnTâm
LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÂN NGÔN 6 931 atoanmt
Posted by: LouAnn
CHÚ Usnisa Vijaya Dharani
"Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni"
3 484 atoanmt
Posted by: LouAnn
CHÚ LĂNG NGHIÊM 2 642 atoanmt
Posted by: LouAnn
This forum has 19 threads. 19 threads displayed.
  • Page 1 of 1
  • 1
Normal thread (There are new message(s))     Normal thread
Normal thread (No new messages) Thread - Poll
Hot thread (There are new message(s)) Pinned thread
Hot thread (No new messages) Hot thread
Closed thread (No new messages) Closed thread
Search:
You cannot post new threads
You cannot create new polls
You cannot attach files
You cannot post replies


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO