Thứ Tư
12 May 2021
3:37 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:

PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » NHẠC KINH » ĐẠI BI MẬT CHÚ
ĐẠI BI MẬT CHÚ
atoanmt Date: Chủ Nhật, 05 Apr 2015, 1:39 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5030
Status: Tạm vắng
Karanìya Metta Sutta
The Buddha’s words
on loving kindness


Karanìya mattha kusalena
Yantam santam padam abhi-sameccha
Sakko ujù cha sùjù cha
Suvaco cassa mudu anatimàni

Santussako cha subbaro cha
Appakiccho cha sallahukavutti
Santindriyo cha nipako cha
Appagabbho dulesu ananu giddhu

Na cha khuddham samàchare kiñchi
Yena viññu pare upavadeyyum
Sukhino và khemino hontu
Sabbe sattà bhavantu sukhi-tattà

Ye kechi pàna bhù-tatti
Tasà và thàvarà và anava sesá
Dighà và ye mahantà và
Majjhimà rassa kànukathùlà

Ditthà và yèva additthà
Yeccha dùre vassanti avidùre
Bhùtà và sambhavesi và
Sabbe-satta bhavantu suki-tattà

Na paro param nikubbetha
Nàti-maññetha kathachi nam kañchi
Byàrosanà patigha-saññà
Nàñña-maññassa dukkha-miccheyya

Màtà yathà niyam puttam
Àyusà eka putta manu rakkhê
Evampi sabba bhutesu
Mànasam bhàvaye aparimànam

Mettañca sabba lokasumim
Mànasam-bhàveye apari-mànam
Uddham adho cha tiriyañcha
Asambàsham averam asapattam

Tittham charam nisinno và
Sayàno và yàva tassa vigàta middho
Etam satim adhi ttheyya
Brahma metam viharam idha màhu

Ditthiñcha anupa gamma silavà
Dassanena sampanno
Kàmesu vineyya gedham
Nahi jàtu gabbaha seyyam punaretiti

Etena saccha vajjena - Sotthi me hotu sabbadà
Etena saccha vajjena - Sotthi me hotu sabbadà
Etena saccha vajjena - Sotthi me hotu sabbadà


AToanMT
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 05 Apr 2015, 2:12 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5030
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
thanhlongphapsu Date: Chủ Nhật, 05 Apr 2015, 2:23 PM | Message # 3
Generalissimo
Group: users
Messages: 1404
Status: Tạm vắng
 
hailove Date: Chủ Nhật, 05 Apr 2015, 10:42 PM | Message # 4
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng


NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » NHẠC KINH » ĐẠI BI MẬT CHÚ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO