Thứ Bảy
29 Apr 2017
9:34 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Statistics
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<>

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
Page 1 of 11
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » NHẠC KINH » CHÚ LĂNG NGHIÊM
CHÚ LĂNG NGHIÊM
atoanmt Date: Chủ Nhật, 22 Mar 2015, 7:03 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5492
Status: Tạm vắng
CHÚ LĂNG NGHIÊM
Shurangama
Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ: Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt.
Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè: Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây.
 
saigoneses Date: Thứ Hai, 23 Mar 2015, 2:11 AM | Message # 2
Major general
Group: Disciples
Messages: 389
Status: Tạm vắng
 
bluedragon Date: Thứ Hai, 23 Mar 2015, 5:22 AM | Message # 3
Major
Group: Users
Messages: 93
Status: Tạm vắng
THẦY
 
DieuLan Date: Thứ Ba, 24 Mar 2015, 0:37 AM | Message # 4
Lieutenant
Group: Users
Messages: 70
Status: Tạm vắng
 
LouAnn Date: Thứ Ba, 24 Mar 2015, 5:28 AM | Message # 5
Major
Group: Users
Messages: 82
Status: Tạm vắng
THẦY
 
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » NHẠC KINH » CHÚ LĂNG NGHIÊM
Page 1 of 11
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO


Click Here for Registration THWGLOBAL