Thứ Sáu
15 Dec 2017
12:00 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Statistics
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<>

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
Page 1 of 11
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » NHẠC KINH » CHÚ KIM CANG TÁT ĐOẢ
CHÚ KIM CANG TÁT ĐOẢ
atoanmt Date: Chủ Nhật, 22 Mar 2015, 12:15 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5707
Status: Tạm vắng
CHÚ KIM CANG TÁT ĐOẢ (TÂY TẠNG)
Vajrasattva Mantra (Tibetan)
- 金刚萨埵百字明
AToanMT
 
saigoneses Date: Thứ Hai, 23 Mar 2015, 2:05 AM | Message # 2
Major general
Group: Moderators
Messages: 442
Status: Tạm vắng
hello
 
bluedragon Date: Thứ Hai, 23 Mar 2015, 5:13 AM | Message # 3
Major
Group: Users
Messages: 93
Status: Tạm vắng
THẦY
 
LouAnn Date: Thứ Ba, 24 Mar 2015, 5:11 AM | Message # 4
Major
Group: Users
Messages: 92
Status: Tạm vắng
THẦY
 
ThiệnTâm Date: Thứ Năm, 28 May 2015, 11:22 AM | Message # 5
Major general
Group: Moderators
Messages: 406
Status: Tạm vắng
NHẠC CHÚ: KIM CANG TÁT ĐỎA - 100 CHỮ (Rất Hay)


Con Kính Lạy Đức Kim Cang Tát Đỏa, Con cầu xin Đức Kim Cang Tát Đỏa Gia Hộ Cho Con và tất cả Chúng Sanh được Tiêu Trừ Nghiệp Chướng, Để Khi Vãng Sanh được về với Ánh Sáng Quang Minh của Đức Phật.LỜI CHÚ :
OM VAJRASATTVA SAMAYA MANUPALAYA /
VAJRASATTVA TVENOPATISHTHA /
DRIDHO ME BHAVA /
SUTOSHYO ME BHAVA /
SUPOSHYO ME BHAVA /
ANURAKTO ME BHAVA /
SARVA SIDDHIM ME PRAYACCHA /
SARVA KARMA SU CHAME /
CHITTAM SHRIYAM KURU HUM /
HA HA HA HA HO /
BHAGAVAN SARVA TATHAGATA /
VAJRA MAME MUNCHA /
VAJRA BHAVA MAHA SAMAYA SATTVA AH HUM PHAT


TÁC DỤNG CỦA CHÚ :
Chú Kim Cang Tát Đỏa 100 Chữ phải được đọc ít nhất 21 lần hay 108 lần.Càng nhiều càng tốt. Pháp tu này nên được thực hành hàng ngày hay làm thời sám hối mỗi tháng 4 lần.Nếu có thể thì hãy nhập thất tu trì. Tác dụng của Chú này giúp cho người trì tụng được trừ đi những tội lỗi họ đã phạm phải. Nếu mỗi ngày trì tụng 7 lần thần chú này mọi lỗi trong ngày đó đều được sám hối. Tụng trì nhiều sẽ có công năng hoá giải mọi sự xui, hạn, nghiệp ác. Thần chú này tịnh hoá, giải trừ nghiệp chướng, oán gia trái chủ từ nhiều đời, nhiều kiếp.


Message edited by ThiệnTâm - Thứ Năm, 28 May 2015, 12:15 PM
 
LSK Date: Thứ Ba, 26 Apr 2016, 5:48 AM | Message # 6
Lieutenant general
Group: Disciples
Messages: 501
Status: Tạm vắng

OM BENZA SATO HUNG
[c]


Message edited by LSK - Thứ Ba, 26 Apr 2016, 5:49 AM
 
kathy Date: Chủ Nhật, 01 May 2016, 1:08 PM | Message # 7
Colonel general
Group: Users
Messages: 1149
Status: Tạm vắng
 
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » NHẠC KINH » CHÚ KIM CANG TÁT ĐOẢ
Page 1 of 11
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO


Click Here for Registration THWGLOBAL