Thứ Hai
21 Sep 2020
6:59 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:

PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

File Catalog

TRANG CHÍNH » HỒ SƠ » TRUYỆN PHẬT GIÁO

ĐẠI SƯ THỨ 54 - CELUKAPA
27 Sep 2012, 1:17 PM
CÁC VỊ CHÂN SƯ ĐẠI THỦ ẤN

Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng dịch, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính

---o0o---ÐẠI SƯ THỨ 54 CELUKAPA (Kẻ biếng nhác)


Sau nhiều năm thực hành lời dạy của chân sư

Ta bỗng thấy ...

Ðất, nước, lửa, gió không tồn tại

Tất cả hiện tượng đều là Ðại Ấn.Truyền thuyết

Celukapa sinh ra trong một gia đình hạ tiện ở vùng Mangalapur. Vốn là một kẻ lười nhác, lúc nào cũng tỏ ra uể oải vì chứng ngủ gật, nhưng Celukapa rất sợ sinh tử luân hồi và nghiệp báo.
Một hôm ông đang ngồi dưới một gốc cây thì một nhà sư Du-Già đi ngang qua, cất tiếng hỏi:

-"Chẳng hay hiền hữu lo âu chuyện gì?"

-"Thưa thầy, tôi đang suy nghĩ làm cách nào để thoát khỏi nghiệp báo. Tôi mong gặp được chân sư truyền thụ pháp thuật nhưng vì quá lười nên không đi tìm. Nay cơ duyên đã đến, mong thầy từ bi nhiếp thọ".

Ðại sư Maitripa bảo:

-"Nếu ngươi được khai tâm, điểm đạo thời dứt được bệnh hay ngủ, lại còn có khả năng thoát khỏi luân hồi, nhưng phải nỗ lực tu tập".

-"Ðệ tử xin vâng mệnh".

Sư Maitripa truyền cho pháp thuật của Samara, dạy cho cách thiền định để khai thông các trung tâm lực. Ngài dặn:

-"Hãy tập trung các pháp hiện tượng vào ba nghiệp, Thân, Khẩu và Ý,
dẫn hai luồng hoả hầu (Lalana và Rasana) đi vào trung tâm lực (Avadhuti).
Quán tưởng thành một cái hồ lớn mà cảm thọ là một con thiên nga trong cái hồ ấy.
Dồn tất cả năng lực vào Avadhuti thời người có thể vượt qua sự mệt mỏi, hôn trầm và như thế sẽ trụ trong một trạng thái vô niệm và tịch-tĩnh".


Celukapa tu tập như vậy trong chín năm thì dứt các vô minh và đạt thần thông Ðại Thủ Ấn.


TRUYỆN PHẬT GIÁOTHỂ LOẠI: TRUYỆN PHẬT GIÁO | CẬP NHẬT bởi: atoanmt
Xem: 659 | TẢI XUỐNG: 0 | ĐÁNH GIÁ: 5.0/1
Tổng-số Ý-kiến: 0
CHỈ CHO THÀNH VIÊN GÓP Ý
[ ĐĂNG-KÝ | ĐĂNG NHẬP ]