Thứ Hai
21 Sep 2020
7:40 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:

PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

File Catalog

TRANG CHÍNH » HỒ SƠ » TRUYỆN PHẬT GIÁO

ĐẠI SƯ THỨ 55 - GODHURIPA
27 Sep 2012, 1:18 PM
CÁC VỊ CHÂN SƯ ĐẠI THỦ ẤN

Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng dịch, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính

---o0o---ÐẠI SƯ THỨ 55 GODHURIPA (Người bẫy chim)


Các hiện tượng bên trong hay bên ngoài

đều từ tâm mà ra

Khi nhận ra bản chất của tâm là ánh sáng

thời ngủ nghỉ,đi lại,mơ mộng và thiền định

đều hiển hiện trong pháp giới

Hiểu được trọn vẹn như vậy

nên ta nhận ra Phật tính.Truyền thuyết

Godhuripa ở xứ Disunagar sống bằng nghề bẫy chim. Một hôm ông đang dùng tấm lưới lớn để bẫy một đàn chim thì gặp một nhà sư Du-Già. Sư hỏi thăm sự việc. Godhuripa bảo rằng:

-"Do nghiệp bất thiện đời trước nên kiếp này tôi phải làm nghề bẫy chim để sống. Dẫu biết rằng đây không phải là một nghề tốt, nhưng không có cách nào khác hơn, thưa đại sư".

-"Nếu vậy, đời sau của ngươi lại càng tệ hại hơn nữa. Sao ngươi không tu tập phép Phật để tìm thấy sự an lạc?"

-"Xin Thầy xót thương mà dạy cho pháp giải thoát".

Sư làm phép khai tâm, điểm đạo cho Godhuripa,r ồi dạy rằng:

-"Ngươi hãy quán sát tất cả âm thanh trong thế gian này đều là tiếng chim hót. Hai thứ ấy là một, thời chứng vào pháp giới."

Godhuripa tu được chín năm thì dứt vô minh, đắc Ðại Thủ Ấn. Ngài thọ được một trăm năm và độ trên ba trăm đệ tử.


TRUYỆN PHẬT GIÁOTHỂ LOẠI: TRUYỆN PHẬT GIÁO | CẬP NHẬT bởi: atoanmt
Xem: 599 | TẢI XUỐNG: 0 | ĐÁNH GIÁ: 5.0/1
Tổng-số Ý-kiến: 0
CHỈ CHO THÀNH VIÊN GÓP Ý
[ ĐĂNG-KÝ | ĐĂNG NHẬP ]