Thứ Bảy
27 Feb 2021
10:51 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:

PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » CHUYỆN PHẬT GIÁO » CHƯỚNG NGẠI TỪ VIỆC HÍ LUẬN SUÔNG!
CHƯỚNG NGẠI TỪ VIỆC HÍ LUẬN SUÔNG!
phongba Date: Thứ Năm, 16 Apr 2020, 8:03 AM | Message # 1
Major general
Group: Disciples
Messages: 386
Status: Tạm vắng
+Khai Thị Chướng Ngại Từ việc Hí Luận (H.E 16th Tumtin Rinpoche)
-Có rất nhiều hành giả hiện nay, họ ưa bàn luận về phật pháp, họ ưa tìm hiểu về những giáo pháp thâm sâu mà không thực hành, họ rất giỏi về luận bàn, họ nói về lăng già, lăng nghiêm, hoa nghiêm, pháp hoa…..
Họ nói rất nhiều về pháp, nhưng họ chẳng thực hành, họ luyên thuyên về thế nào là Phật? Thế nào là Pháp? Nhưng bản chất họ không biết gì về thực hành pháp. Những hành giả đó cho rằng họ là học giả, thật chất họ chỉ là tự lừa dối bản thân, bởi vì sở học của họ chẳng liên quan gì đến Phật Pháp, rõ ràng là họ rất uyên thâm Phật Pháp, đó là hiểu lầm, Phật Pháp không phải là kiến thức triết lí, Phật Pháp là cả một quá trình thực hành.
Thích Ca Mâu Ni Phật vì sao giảng Phật Pháp, là vì ngài dùng kinh nghiệm của mình để giúp các học trò đạy được kinh nghiệm như ngài, và bước đến Giác Ngộ. Phật Pháp là cả kho kinh nghiệm uyên thâm, không dùng để hí luận suông miệng.
Các con chớ nên hí luận suông miệng, hãy thực hành pháp, khi con hí luận về các Pháp cao cấp như Mật Thừa, con sẽ dễ phạm sai lầm khi không có đủ kinh nghiệm thực hành, và con sẽ rơi vào các cõi thấp, Phật Pháp là kho tàng kinh nghiệm thực hành, khi con thực hành cũng là lúc con học về Phật Pháp, Phật Pháp này là từ tâm con chứ không phải những quyển sách đầy những chữ viết.
~~~ Khai thị về Tịnh Hoá Ác Nghiệp~~~
Nguồn : https://u.to/qjYcGA


Message edited by phongba - Thứ Năm, 16 Apr 2020, 8:15 AM
 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 18 Apr 2020, 10:34 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5025
Status: Tạm vắngAToanMT
 
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » CHUYỆN PHẬT GIÁO » CHƯỚNG NGẠI TỪ VIỆC HÍ LUẬN SUÔNG!
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO