Thứ Hai
17 May 2021
10:16 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:

PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » CHUYỆN PHẬT GIÁO » Thiền Thoại giữa Hoà Thượng Quảng Khâm và Đại Pháp Sư Tuyên
Thiền Thoại giữa Hoà Thượng Quảng Khâm và Đại Pháp Sư Tuyên
phongba Date: Chủ Nhật, 16 Oct 2016, 1:31 AM | Message # 1
Major general
Group: Disciples
Messages: 389
Status: Tạm vắng
Ghi chú của Chủ bút: Dân Quốc năm 63 tháng Giêng ngày 14 Âm lịch (năm 1974),Tuyên Hóa trưởng lão đến Thừa Thiên Thiền Tự viếng thăm Quảng Công thượng nhân. Cuộc đối thoại của lão hòa thượng Quảng Công thượng nhân và đại pháp sư Tuyên Hóa trưởng lão đã được ghi lại

Lão hòa thượng
: Tọa là nghĩa gì?

Đại pháp sư: Không có ý nghĩa!

Lão hòa thượng: Không có ý nghĩa, có phải giống như một cục đá không?

Đại pháp sư:
Có ý nghĩa cũng là cục đá. Không nên trụ vào đâu để sanh cái tâm như vậy. Vì thế không ý nghĩa, không phải trí cũng chẳng có gì để chứng đắc. (ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm , cố vô ý tư, vô trí diệc vô đắc!)

Lão hòa thượng:
Không nên tiếc thân thể!

Đại pháp sư: Bởi vì không ta, người, chúng sanh, thọ mạng. Phàm những gì có hình tướng, đều là giả. Bằng như thấy mọi tướng chẳng phải tướng, tức là thấy Phật – Như Lai; sở dĩ ta thấy Phật (Như-Lai) như đến không có chỗ đến, cũng chẳng có chỗ để đi, nên không thể đi.

Lão hòa thượng: Bồ Tát nói như thế, nhưng chúng ta vẫn còn nhục thể.

Đại pháp sư: Không chấp trước tức là Bồ Tát.

Lão hòa thượng: Chấp trước cũng là Bồ Tát.

Đại pháp sư: Mọi thứ đều là huyễn hóa, mọi hành động việc làm đều vô sự

Lão hòa thượng: Nhưng người nói là ai?

Đại pháp sư: Người nào nói là người đó nói, người nào ăn cơm là người đó ăn cơm!

Lão hòa thượng: Ăn không no, tâm không nguyện!

Đại pháp sư: Ăn không no, bởi không ăn; ăn thì phải ăn cho no!

Lão hòa thượng: Người tham đó là ai?

Đại pháp sư: Người nào tham tức là người đó tham, người tham cũng là Phật!

Lão hòa thượng: Người nói có lý!

Đại pháp sư: Nếu tôi vô lý, tôi ở tại Mỹ quốc, người Mỹ cũng không phục tùng tôi!


Vấn đáp đến đây, Độ Luân đại pháp sư hướng về chúng đệ tử quốc tịch Mỹ chỉ dạy)

Đại pháp sư hướng về môn đồ nói:
Các vị có câu hỏi gì thì có thể thưa thỉnh cùng lão hòa thượng!

Môn đồ gật đầu đáp:
Chúng con chưa nghĩ ra câu gì để thưa hỏi!

Lão hòa thượng liền hướng về các môn đồ người Mỹ nói: Các người không cần dùng miệng hỏi, chỉ cần dùng mắt nhìn cũng hiểu được!

Đại pháp sư: Không cần dùng mắt nhìn cũng có thể biết được, tôi ở Mỹ quốc khi chưa đến đây, đã biết trước, ông là một vị lão tu hành.

Lão hòa thượng: Không phải đâu! Không phải đâu! Tôi luôn luôn có cảm giác là cái vỏ giả tạm nầy vẫn không tự tại.

Đại pháp sư: Tự tại hay không tự tại cũng đừng bao giờ để ý đến nó!

Lão hòa thượng: Không để ý đến nó cũng là đau khổ!

Đại pháp sư: Nên không trụ vào đâu mà sanh tâm này! (Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm!) Ông phải giữ gìn thân thể (sức khỏe)!

Lão hòa thượng: Có giữ gìn cũng không giữ gìn đựơc a!

Đại pháp sư: Không giữ gìn cũng được giữ gìn!

Lão hòa thượng: Không chỗ trụ !

Đại pháp sư: Giữ gìn đó cũng là không chỗ trụ ! (Cố dã thị vô sở trụ!)

Phụ chú của Ban Phiên Dịch Việt Ngữ VPTT:


Thiền thoại giữa hai Đại Sư ở đây là hình thức nhà Thiền gọi là "cơ phong vấn đáp", hai Đai Sư đều an trụ trong "giới, định, huệ", thường trụ trong cảnh giới "như như bất động, liễu liễu thường minh", "vô ngã, nhân, chúng sanh, thọ mạng tưóng", nên chỉ người trong cuộc mới hiểu trọn vẹn được. Biết rằng tìm cách giải thích là đã xa "chân thật nghĩa" muôn dặm, nhưng chúng tôi mạo muội phụ chú đôi lời để các Phật tử chưa quen thuộc với "cơ phong vấn đáp" nếm được đôi chút pháp vị.

nguồn:http://www.chuavanphat.org/


Message edited by thanhlongphapsu - Chủ Nhật, 16 Oct 2016, 5:13 AM
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 17 Oct 2016, 8:54 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5030
Status: Tạm vắngAToanMT
 
thanhxuansg Date: Thứ Tư, 19 Oct 2016, 3:36 PM | Message # 3
Lieutenant colonel
Group: Users
Messages: 114
Status: Tạm vắng


Message edited by thanhxuansg - Thứ Tư, 19 Oct 2016, 3:42 PM
 
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » CHUYỆN PHẬT GIÁO » Thiền Thoại giữa Hoà Thượng Quảng Khâm và Đại Pháp Sư Tuyên
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO