Thứ Hai
17 May 2021
10:57 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:

PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » CHUYỆN PHẬT GIÁO » Nhẫn Nhục! (Pháp Sư Tịnh Không)
Nhẫn Nhục!
loclv88 Date: Thứ Ba, 23 Aug 2016, 0:06 AM | Message # 1
Colonel
Group: Users
Messages: 161
Status: Tạm vắng


“Nhẫn Nhục” (Lục Ba La Mật)!

“Nhược sân nhuế bạo nộ, thường sanh phẫn hận, đương dụng nhẫn nhục nhi đối trị chi”
Phiền não này thường khởi hiện hành, đối diện với người, với sự việc chỉ hơi không vừa ý, liền tức giận, sinh tâm oán hận. Trong kinh Phật thường nói “Nhất Niệm Sân Tâm Khởi, Bách Vạn Chướng Môn Khai”. Một niệm tâm sân nhuế đạt được cái gì? Được chướng ngại vô lượng vô biên. Tâm sân nhuế đọa địa ngục, tâm tham biến thành ngạ quỷ, ngu si là súc sanh. “Không trì giới, không thể nhẫn”, Đại phước báo quý vị tu bị mất hết, đến cõi A Tu La, La Sát thôi. Đó không phải là nơi tốt, cho nên phải nhẫn nhục để đối trị. Người Trung Quốc hiểu sân hận dễ gây tai họa. Ngạo mạn, sân hận, đố kị, thường liên kết với nhau. Những thứ này gây họa..! Trong lịch sử có thể nhìn thấy được, ghi chép rất nhiều.

Quý vị bình tĩnh quan sát hiện nay, ngày nay cũng rất là nhiều, ta thường thường nhìn thấy. Người chết nhà tan, thân bại danh liệt, đều là do nguyên nhân này, không thể nhẫn! Cho nên giáo dục của người xưa, từ lúc bé đã dạy nó nhẫn, dạy nó nhường, không được tranh. Bắt đầu học nhẫn nhường, sau đó nâng cao thêm. Từ nhẫn nhường đến khiêm nhường, khiêm tốn. Cảnh giới cao nhất là lễ nhường, nhường đến cùng, lợi ích vô biên, đó là Đức tính. Đức tính đem đến cho quý vị Phước báo. Ngạo mạn, tật đố, sân hận đem đến cho quý vị tai họa. Đó là quả báo địa ngục, sân nhuế đọa địa ngục. Ngạo mạn, tật đố thuộc một phần của sân nhuế.

Quý vị nghĩ xem, điều này đáng sợ biết bao. Công danh sự nghiệp của thế gian, tu đạo chứng quả của xuất thế gian đều nhờ “Nhẫn”. Không thể nhẫn chắc chắn không thể thành tựu. Nhẫn Nhục Tiên Nhân (tiền thân Phật Thích Ca) có thể nhẫn chịu Ca Lợi Vương cắt xẻo thân thể. Nên Ngài thành Phật trước thời hạn. Thị hiện này nói cho chúng ta rằng công đức nhẫn nhục to lớn biết bao. Có thể giúp Bồ Tát thành Phật trước thời hạn. Cho nên, cho dù chúng ta bị oan ức như thế nào, bị lăng nhục như thế nào cũng phải nhẫn. Nhẫn được thì cửa này quý vị đã thông qua rồi, cảnh giới của quý vị đã đi lên, còn không thể nhẫn, lập tức là đi xuống. Chúng ta muốn đi lên hay là đọa lạc xuống? Ở đây phải dùng trí tuệ để chọn lựa. Không thể làm việc theo cảm tính. Làm việc theo cảm tính đó chính là oán hận báo thù. Quả báo đó ở tam đồ. Làm việc có trí tuệ là nhẫn nhục, không để nó trong lòng, lập tức cảnh giới được nâng cao. Những quả báo này xuất hiện rất là nhanh. Chư Phật, pháp thân Bồ Tát không có việc gì mà không thể nhẫn. Cho nên họ có thể thành Phật, làm Tổ. Ví dụ này rất nhiều, rất nhiều..!

Xung quanh chúng ta thời thời khắc khắc bất cứ nơi nào cũng có thể thấy được. Phải giác ngộ, không thể mê hoặc.

(Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – Hòa thượng Tịnh Không)


Nam Mô A Di Đà Phật !

Message edited by loclv88 - Thứ Ba, 23 Aug 2016, 0:12 AM
 
atoanmt Date: Thứ Ba, 23 Aug 2016, 5:30 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5030
Status: Tạm vắngAToanMT
 
coc Date: Thứ Năm, 26 Jan 2017, 2:24 PM | Message # 3
Major
Group: Disciples
Messages: 95
Status: Tạm vắng
Nhẫn được thì Tâm tham,sân,si sẽ không sinh khởi.
 
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » CHUYỆN PHẬT GIÁO » Nhẫn Nhục! (Pháp Sư Tịnh Không)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO