Thứ Sáu
05 Mar 2021
4:47 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:

PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » CHUYỆN PHẬT GIÁO » KIM CANG GIỚI - NGŨ TRÍ NHƯ LAI (ATOANMT)
KIM CANG GIỚI - NGŨ TRÍ NHƯ LAI
atoanmt Date: Thứ Ba, 19 Apr 2016, 2:09 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5025
Status: Tạm vắng


KIM CANG GIỚI VAJRA SATTVA MANDALA
(NGŨ TRÍ NHƯ-LAI - 五智如來-)


Đức Phật Thích-Ca dạy:
Năm Vị Cổ Phật có từ trước khi Ngài ra đời. Gọi là Ngũ Trí Như Lai, thuộc Kim-Cang Giới. Gồm có các Vị như sau:

1/- Đại Nhật Như Lai (大日如來) VAIROCANA:
Còn theo Phạn Âm là Đức Đại Tỳ Lô Giá Na (Mahavairocana)

Biểu hiện bằng 2 bàn tay kiết Ấn Chuyển-Pháp-Luân trước ngực.
Là tiền-thân của Đức Phật Thích-Ca.
Ngài thuộc Trung-tâm của Kim-Cương Giới, biểu-tượng cho Pháp-Giới-Thể-Tánh-Trí, và Ngài cũng là Vị Giáo-Chủ Bí-Mật của Mật-Giáo.
Chủng Tự của Ngài là VAM.

2/- Bất-Động Như-Lai 不動如來 ASOBHYA:
Hay A-Súc-Bệ Như-Lai:
Biểu hiệu bằng Xúc-Địa Ấn (Tay Phải để trên Đùi, bàn tay úp xuống, chạm Đất).
Ngài ở phương Đông biểu-tượng cho Đại-Viên-Cảnh-Trí
Chủng Tự của Ngài là HUM

3/- Bảo-Sanh Như-Lai 寶生如來 RATNA SAMBHAVA:
Biểu-hiệu bằng Tam-Bảo Bố-Thí Ấn (Tay Phải để trên đùi và bàn tay ngửa lên).
Ngài ở phương Nam, biểu-tượng cho Bình-Đẳng-Tánh-Trí
Chủng tự của Ngài là: TRAH

4/- Vô-Lượng-Quang Như-Lai 無量光如來 AMITABHA:
Biểu-hiệu bằng Thiền-Định Ấn (Hai tay để ngửa, đặt trước Bụng).
Ngài ở phương Tây, biểu-tượng cho Diệu-Quan-Sát-Trí
Chủng-tự của Ngài là HRIH

5/- Bất-Không-Thành-Tựu Như-Lai 不空成就如來 AMOGHASIDDHI:
Biểu hiệu bằng Vô-Úy Ấn (Tay Phải đưa ra, lòng bàn tay thẳng hướng về phía trước).
Ngài ở phương Bắc, biểu-tượng cho Thành-Sở-Tác-Trí.
Chủng Tự của Ngài là AH.


AToanMT
 
LSK Date: Thứ Ba, 26 Apr 2016, 5:45 AM | Message # 2
Major general
Group: Disciples
Messages: 486
Status: Tạm vắng
 
kathy Date: Chủ Nhật, 01 May 2016, 1:11 PM | Message # 3
Colonel general
Group: Users
Messages: 910
Status: Tạm vắng
 
loclv88 Date: Thứ Năm, 14 Jul 2016, 11:28 PM | Message # 4
Colonel
Group: Users
Messages: 161
Status: Tạm vắng


Nam Mô A Di Đà Phật !
 
daotung Date: Thứ Tư, 20 Jul 2016, 11:48 PM | Message # 5
Private
Group: Users
Messages: 8
Status: Tạm vắng
 
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » CHUYỆN PHẬT GIÁO » KIM CANG GIỚI - NGŨ TRÍ NHƯ LAI (ATOANMT)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO