Thứ Hai
17 May 2021
11:27 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:

PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » CHUYỆN PHẬT GIÁO » PHÉP HUYỀN DIỆU (Kinh Udàna)
PHÉP HUYỀN DIỆU
atoanmt Date: Thứ Sáu, 21 Aug 2015, 8:20 AM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5030
Status: Tạm vắng
PHÉP HUYỀN DIỆU


Kinh Udàna
Thuở đó, Phật ở gần thành Vương-xá, trong rừng Trúc Lâm. Lúc ấy, Đại Đức Xá-Lỵ-Phất và Đại Đức Mục-Kiền-Liên đều ở tại một tinh xá khác.

Một đêm kia, nhằm khi trăng tỏ, đại đức Xá-Lỵ-Phất ngồi nhập đại định ngoài trời, để trần cái đầu mới vừa cạo. Có hai hung thần kia làm bạn với nhau, vì có việc nên đi trên không trung, từ phương Bắc xuống phương Nam.

Hai vị hung thần nhìn thấy đại đức Xá-Lỵ-Phất đang ngồi nhập đại định ngoài trời, để trần cái đầu mới vừa cạo. Vị hung thần thứ nhất thấy người, bèn nói với bạn rằng:
-“Này anh bạn, để tôi xuống gõ cái đầu trọc của sa-môn này một cái chơi.”

Vị hung thần thứ hai cản lại rằng:
-“Không nên, anh bạn chớ nên quấy phá người tu hành. Vị ấy là một đại sư có phép mầu nhiệm, mạnh mẽ lắm.”

Hung thần thứ nhất cũng lập lại lời nói như trước, hung thần thứ hai cũng cản lại. Cho đến lần thứ ba, hung thần thứ nhất cũng muốn xuống đánh và hung thần thứ hai cũng cản lại nữa.

Nhưng hung thần thứ nhất không nghe lời khuyên can của bạn, liền giáng một cú đánh thật mạnh trên đầu ngài Xá-Lỵ-Phất. Cú đánh đó sức mạnh có thể làm ngã một con Voi lớn, hoặc có thể làm lở cả đỉnh Núi. Nhưng vừa khi ấy, hung thần la lớn rằng:
- “Cháy chết tôi rồi! Cháy chết tôi rồi!”

Và ông ta ngay lập tức từ trên chỗ đứng mà rơi ngay xuống địa ngục.

Khi ấy, Đại Đức Mục-Kiền-Liên nhờ có thiên nhãn nên nhìn thấy đức Xá-Lỵ-Phất bị hung thần đánh trên đầu như vậy. Ngài liền đi đến chỗ ngài Xá-Lỵ-Phất, thăm hỏi rằng:
-“Đại Đức có được khỏe chăng? Có điều gì tai hại xảy ra chăng?”

Ngài Xá-Lỵ-Phất đáp rằng:
-“Thưa Đại Đức, tôi vẫn được khỏe. Nhưng hiện giờ tôi có hơi đau đầu một chút.”

Ngài Mục-kiền-liên nói rằng:
-“Hay thay đó, Đại Đức. Lạ thay đó, Đại Đức. Pháp lực và thần thông của Đại Đức thật lớn thay! Có một hung thần vừa mới đánh trên đầu Đại Đức. Cú đánh đó mạnh lắm, có thể làm cho một con Voi to lớn phải ngã, hoặc có thể làm cho một đỉnh núi phải lở. Thế mà Đại Đức lại bảo rằng vẫn khỏe, chỉ có hơi đau đầu một chút mà thôi.”

Ngài Xá-Lỵ-Phất đáp:

-“Vậy thì pháp lực của Đại Đức cũng cao lắm thay. Đại Đức có thể nhìn thấy được hung thần và sự việc ấy. Còn tôi thì không thấy được gì cả.”

Bấy giờ, đức Phật nghe biết được lời nói của hai vị Đại Đức. Phật dạy rằng:

“Người nào có tinh thần vững chắc như núi đá, lòng không xao động, gặp vui không thích, gặp rủi không lo, kẻ nào biết rèn luyện tinh thần thì không còn phải sợ khổ não gì nữa cả.”


AToanMT
 
LongTracAn Date: Thứ Sáu, 21 Aug 2015, 11:39 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3171
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Bảy, 22 Aug 2015, 8:16 AM | Message # 3
Generalissimo
Group: users
Messages: 1404
Status: Tạm vắng
thy

Message edited by thanhlongphapsu - Thứ Bảy, 24 Mar 2018, 5:14 AM
 
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » CHUYỆN PHẬT GIÁO » PHÉP HUYỀN DIỆU (Kinh Udàna)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO