Thứ Bảy
19 Aug 2017
12:43 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Statistics
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<>

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
Page 1 of 11
FORUM » TRANG THÔNG TIN » TIN NÊN BIẾT » KHI BỊ GIẬT TÚI SÁCH
KHI BỊ GIẬT TÚI SÁCH
atoanmt Date: Thứ Hai, 12 Oct 2015, 11:52 AM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5625
Status: Tạm vắng
KHI BỊ GIẬT TÚI SÁCHNửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ: Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt.
Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè: Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây.
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 12 Oct 2015, 11:56 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5625
Status: Tạm vắng
KHI BỊ BÓP CỔNửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ: Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt.
Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè: Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây.
 
Tihon Date: Thứ Hai, 12 Oct 2015, 12:59 PM | Message # 3
Lieutenant colonel
Group: Users
Messages: 113
Status: Tạm vắng
 
FORUM » TRANG THÔNG TIN » TIN NÊN BIẾT » KHI BỊ GIẬT TÚI SÁCH
Page 1 of 11
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO


Click Here for Registration THWGLOBAL