Thứ Ba
22 Jun 2021
5:14 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:

PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » PHẬT-SỰ MUÔN NƠI » BỒ TÁT CŨNG NGHỈ NGƠI (Lý Cư Minh)
BỒ TÁT CŨNG NGHỈ NGƠI
saigoneses Date: Thứ Hai, 22 Aug 2016, 2:20 AM | Message # 1
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 505
Status: Tạm vắngBỒ TÁT CŨNG NGHỈ NGƠI


Nhiều người khi có cơ hội ngồi tại Phật đường, có đại tự tại, đại trí tuệ, cũng không biết trân quý. Phật và Bồ Tát phù trợ mình giải trừ tai nạn, là muốn nhắc nhở mình hãy tu trì thật tốt, dùng sức mạnh bản thân để thoát khỏi nghiệp lực, chuyển động pháp luân, chứ không phải chỉ biết dựa vào nguyện lực của Phật và Bồ Tát.

Nếu bạn không thể giác ngộ, sẽ có ngày, nghiệp lực này biến thành hình thức khác, khiến bạn một lần nữa gánh chịu đau khổ. Nhưng lần này, khi bạn tiến hành pháp sự, tiếp tục cầu cứu Phật và Bồ Tát, thì Phật và Bồ Tát cũng “nghỉ ngơi” rồi, không thể giúp bạn được nữa.

Lần trước Bồ Tát phù trợ bạn là nhắc nhở bạn phải tự lực cánh sinh, có bản tuệ và Mạn Đà La của mình. Bồ Tát không bao giờ dạy bạn sa đọa hay tiếp tục phạm sai lầm. Bồ Tát muốn bạn “tức thân thành Phật”, giải quyết vấn đề của mình, chuyển hóa nghiệp lực của mình. Lần đầu tiên bạn thỉnh cầu Phật và Bồ Tát, bệnh tật của bạn được chữa trị, sức khỏe đã hồi phục. Từ trong sâu thẩm nội tâm, bạn phải biết rằng, việc này là để nhắc nhở bạn tập trung tu hành. Trong chuỗi ngày sau này, đời người tất nhiên sẽ lại gặp tai nạn, bạn đã sử dụng “số tiền thưởng tích cóp” lần này, lần sau chỉ có thể nhờ vào nỗ lực của chính mình.

Con người phải học cách chuyển hóa nghiệp lực của bản thân, không thể cứ luôn miệng nói Bồ Tát rất linh nghiệm, lần sau nhất định sẽ lại giúp. Phật và Bồ Tát chỉ hướng dẫn để bạn biết thế giới này tồn tại Phật lực, chỉ các bạn tu trì, có thể chuyển động pháp luân, chuyển hóa nghiệp lực. Thần tích lần đầu tiên là để bạn hiểu thấu đáo sự thù thắng của Phật và Bồ Tát, để bạn tăng thêm niềm tin đối với việc tu trì, không hề muốn bạn ỷ lại vào Phật và Bồ Tát nhằm trốn tránh tội lỗi, bệnh tật, tai nạn. Nếu bạn sống vì hạnh từ bi, Phật lực của Bồ Tát là vô cùng, còn nếu bạn tự tư tự lợi, có bái thần suốt ngày cũng vô dụng.

Một Bồ Tát mà bạn cầu gì được nấy thì đó không phải là Bồ Tát, mà là quỷ, là thần thánh giả, chỉ có thần thánh giả mới để chúng sinh ỷ lại vào mình, không tự lực cánh sinh. Cũng giống như một vài người tự xưng có thần thông, rất nhiều người chiêm bái họ, đem những chuyện không giải quyết được nhờ họ hóa giải hộ. Đó không phải là đại pháp, ỷ lại người khác là pháp giả, không phải là Phật pháp chân chính.

Phật pháp dạy chúng sinh làm thế nào để “tức thân thành Phật”, dùng năng lực của bản thân để giải quyết vấn đề. Ỷ lại người khác không phải là giáo huấn Phật giáo. Phật giáo chân chính giúp khai phá bản thân, chỉ bảo con người làm thế nào để tăng cường năng lượng bản thân, khai phá tâm thức, trí tuệ và có được sự tự tại, giải thoát. Những được nói ở đây là giáo nghĩa Phật giáo chân chính, mọi diễn dịch trên đây đều là chân lý. Đem chân lý này đến trước bất kỳ cảnh ngộ nào, nó cũng đứng vững, đó chính là tinh hoa của Phật giáo chân chính.

Với chân lý này, mọi người nên hiểu, tu trì Phật pháp không phải si mê với sắc tướng hay Phật lực, mà là thông qua sắc tướng và Phật lực, giúp đỡ chúng sinh khai phá thế giới nội tâm của mình, khai phá Phật tính chân chính trong con người, làm cho con người có thể thành Phật ngay thân này. Phật giáo chân chính không dạy con người si mê sắc tướng (các tượng Phật và Bồ Tát), pháp sự, hay uy lực của Phật và Bồ Tát. Phật pháp không bái thần để cầu thần cứu giúp mà chỉ chuyên chú khai ngộ trí tuệ, đưa tư tưởng về chính đạo, con đường sau này là do chúng ta tự đi, tự khai phá. Sự gia trì của Phật lực giúp chúng ta giác ngộ, rằng con người phải dựa vào chính mình mới có thể chuyển hóa ách vận thành Bồ đề. Thỉnh cầu người khác không bằng thỉnh cầu chính bản thân mình! Tu hành tự lực hơn bái Thần cũng là như vậy!

Lý Cư Minh
(trích "Lý Cư MInh Luận Về Mật Tông"


Message edited by saigoneses - Thứ Hai, 22 Aug 2016, 2:20 AM
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 22 Aug 2016, 5:32 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5030
Status: Tạm vắngAToanMT
 
Tienthuat Date: Thứ Sáu, 02 Sep 2016, 0:38 AM | Message # 3
Private
Group: Users
Messages: 3
Status: Tạm vắng
HAY quá!
 
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » PHẬT-SỰ MUÔN NƠI » BỒ TÁT CŨNG NGHỈ NGƠI (Lý Cư Minh)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO