Thứ Tư
12 May 2021
1:53 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:

PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » DANH NGÔN & RANH NGÔN » LỜI HAY Ý ĐẸP » TUYỆT DIỆU HẢO TỪ
TUYỆT DIỆU HẢO TỪ
cafesnt Date: Thứ Bảy, 10 Jul 2010, 4:53 AM | Message # 1
Major general
Group: Moderators
Messages: 357
Status: Tạm vắng
Tuyệt Diệu Hảo Từ

Thái Diễm cũng gọi là Thái Văn Cơ, một nữ sĩ tài hoa đời Tam Quốc (220-264). Cha nàng là Thái Ung, có tài thẩm âm vào bực nhứt cổ kim. Tương truyền, thấy một người chụm củi, ông bảo: "Tôi nghe tiếng củi đó nổ, biết là củi tốt, sao đem chụm cho uổng". Ông xin khúc củi về, làm một cây đàn, tiếng rất trong.

Nàng Thái Diễm lên 8 đã giỏi đàn. Có chồng là Vệ Đạo Giới nhưng lại góa chồng sớm, không con. Đương lúc Đổng Trác nổi loạn, nàng bị rợ phương bắc bắt về đất Phiên, phải sống tủi nhục ở với Hung Nô. Nàng nhớ quê hương, mới làm ra 18 khúc kèn rợ Hồ. Những bản nhạc này truyền vào Trung Nguyên. Tào Tháo là chúa nước Ngụy, trước vốn là bạn thân của cha nàng, nay lại thưởng thức bản nhạc, động lòng thương xót, mới sai người đem ngàn lượng vàng lên phương bắc chuộc nàng về.

Vua đất Hồ là Tả Hiền vương vốn sợ uy thế của Tào Tháo phải cho người đưa nàng về Hán. Tháo lại đứng làm chủ gả nàng cho Đổng Kỷ.

Khi về nước, nàng Thái Diễm có làm bài "Bi phẫn thi" dài 540 chữ, tả nỗi long đong của nàng, lời cực kỳ thống thiết, mỗi chữ như một giọt lệ.

Dục tử bất năng đắc,
Dục sinh vô nhứt khả.
Bỉ sương giả ha cô?
Nãi lao thử ách họa!

Nghĩa:

Muốn chết mà không được,
Muốn sống thêm vất vả.
Hỡi trời xanh tội gì?
Bắt ta gặp tai họa!

Hồ phong xuân hạ khởi,
Phiên phiên suy ngã y,
Túc túc nhập ngã nhĩ.
Cảm thời niệm phụ mẫu,
Ai thán vô cùng dĩ!

Nghĩa:

Xuân hạ, gió Hồ nổi,
Phất phất tà áo ta.
Ào ào bên tai thổi,
Cảm xúc sinh nhớ nhà,
Cùng khổ thay nông nỗi.

(Bản dịch của Nguyễn Hiến Lê)

Một hôm, Tào Tháo đem quân đánh Lưu Bị, tiện đường ghé thăm. Đổng Kỷ làm quan xa chỉ có nàng ở nhà. Nghe tin Tháo đến, nàng vội ra rước vào. Tháo ngồi trên sập, nàng thi lễ xong chắp tay đứng hầu bên. Tháo nhìn lên vách, chợt thấy một tấm bìa treo, có ghi bài văn bia, bèn đứng dậy bước đến xem và hỏi nguồn gốc. Thái Diễm thưa:

- Đây là bài văn bia đề một nàng Tào Nga. Xưa đời Hòa Đế, ở vùng Thượng Ngu có một người đồng bóng tên Tào Vu, hay lên đồng nhảy múa. Một hôm vào ngày mồng 5 tháng 5, Vu say rượu, đứng múa may trên thuyền, sẩy chân té xuống sông chết. Cô con gái của Vu vừa lên 14 tuổi, quá thương cha, cứ đi dọc bờ sông kêu khóc suốt 7 ngày đêm, rồi nhảy xuống nước mất tích. Qua 5 ngày sau, bỗng thấy nàng đội xác cha nổi lên mặt sông. Người trong làng vớt xác cả hai chôn cất. Quan huyện Thượng Ngu là Đỗ Thượng tâu việc ấy về triều. Triều đình khen nàng Tào Nga là gái hiếu, truyền cho lập bia. Đỗ Thượng lại sai Hàn Đan Thuần làm bài văn khắc vào bia để ghi lại việc ấy. Hàn Đan Thuần bấy giờ mới 13 tuổi, cầm bút viết ngay một hơi thành bài văn, chẳng phải sửa chữa một chữ. Đỗ Thượng chịu là hay, cho khắc vào bia dựng bên mộ nàng Tào Nga. Thời bấy giờ, ai đọc cũng lấy làm lạ. Tiếng văn hay đồn dậy xa gần... Phụ thân thiếp nghe tiếng cũng tìm đến xem, gặp lúc trời tối, không nhìn thấy chữ, phải sờ vào bia, lần từ nét mà đọc. Đọc xong, người lấy bút viết 8 chữ lớn vào sau lưng bia. Về sau, có người khắc cả 8 chữ vào đấy.

Tào Tháo thấy 8 chữ ấy cũng ghi trên bức bia, bên cạnh bài văn như sau:

"Hoàng quyến, ấu phụ, ngoại tôn, tê cửu".

Tháo hỏi Diễm:

- Nhà ngươi có hiểu ý nghĩa 8 chữ này không?

Nàng thưa:

- Tuy là di bút của cha, nhưng thú thật thiếp cũng không hiểu ý nghĩa ra sao.

Tháo quay lại hỏi các mưu sĩ, mọi người đều chịu không biết. Bấy giờ có quan Chủ bạ là Dương Tu lên tiếng:

- Tôi hiểu ra rồi.

Tu giải:

- Tám chữ đó là ẩn ngữ của Thái Ung. "Hoàng quyến" là lụa màu vàng, tức là màu sắc của tơ (ti sắc), chữ "ti" với chữ "sắc" hợp lại thành chữ "tuyệt". "Ấu phụ" nghĩa là con gái còn nhỏ, tức là "thiếu nữ". Chữ "thiếu" đứng bên chữ "nữ" hợp thành chữ "diệu". "Ngoại tôn" là cháu ngoại. Cháu ngoại tức là đứa con của con gái mình (nữ nhi tử). Chữ "nữ" chắp với chữ "tử" thành chữ "hảo". "Tê cửu" là cái cối giã hành tỏi. Cái cối là vật chịu cay (thụ tân). Chữ "thụ" đặt bên chữ "tân" thành chữ "từ". Tóm lại, đó là ẩn chữ "Tuyệt diệu hảo từ", tức Thái Ung đã hết lời khen tặng văn chương của Hàn Đan Thuần vậy.

Mọi người đều khen Dương Tu tài thức mẫn tiệp.

Cafesnt sưu tầm

Message edited by cafesnt - Thứ Bảy, 10 Jul 2010, 4:58 AM
 
atoanmt Date: Thứ Tư, 14 Jul 2010, 9:54 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5030
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
Nam Date: Thứ Năm, 15 Jul 2010, 5:34 PM | Message # 3
Lieutenant colonel
Group: Moderators
Messages: 114
Status: Tạm vắng
Hay quá. Good post!
"Mọi người đều khen Dương Tu tài thức mẫn tiệp."

Tiếc dương Tu tài giỏi cũng không sống lâu được với chủ tướng Tào Tháo.

Message edited by Nam - Thứ Năm, 15 Jul 2010, 5:34 PM
 
cafesnt Date: Thứ Sáu, 16 Jul 2010, 9:08 AM | Message # 4
Major general
Group: Moderators
Messages: 357
Status: Tạm vắng
http://orkutluv.com/ graphic comments-Thank You Gallery
 
Nam Date: Thứ Sáu, 16 Jul 2010, 4:20 PM | Message # 5
Lieutenant colonel
Group: Moderators
Messages: 114
Status: Tạm vắng
Thêm hình đẹp. Cafesnt có giử bản quyền mấy hình này không? Cho Nam xin hết mấy tấm post nha?

Thanks

 
cafesnt Date: Thứ Sáu, 16 Jul 2010, 9:37 PM | Message # 6
Major general
Group: Moderators
Messages: 357
Status: Tạm vắng
Ok anh Nam, anh thích cứ lấy mà dùng đi biggrin smile
http://orkutluv.com/ graphic comments-Images Of Welcome
 
socolar Date: Thứ Hai, 19 Jul 2010, 1:11 AM | Message # 7
Colonel
Group: Users
Messages: 195
Status: Tạm vắng
Mình cũng thích mấy tấm này. Nhưng làm sao mà lấy??
 
cafesnt Date: Thứ Hai, 19 Jul 2010, 9:48 PM | Message # 8
Major general
Group: Moderators
Messages: 357
Status: Tạm vắng
Socolar muốn lấy tầm hình thì bạn làm như sau nhé :

Click chuột phải lên tấm hình muốn lấy, nó sẽ có 1 thẻ sổ xuống
- Bạn chọn Save Image để lưu về máy
- Nếu muốn lấy để up lên bài viết thì Bạn chọn chữ Open Image (tên hình...) rồi nhìn lên bên trên, bạn copy đường link đó, paste vào bài viết, nhớ 2 đầu của đường link tấm hình bạn phải có [img]đường link[/img] thì khi chọn gởi bài tấm hình sẽ hiện lên.

Chúc vui vẻ.

http://orkutluv.com/ graphic comments-heartly Congratulations

Cafesnt

 
Nam Date: Thứ Ba, 20 Jul 2010, 5:59 AM | Message # 9
Lieutenant colonel
Group: Moderators
Messages: 114
Status: Tạm vắng
http://orkutluv.com/ graphic comments-Lovely Good Evening
 
FORUM » DANH NGÔN & RANH NGÔN » LỜI HAY Ý ĐẸP » TUYỆT DIỆU HẢO TỪ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO