Thứ Hai
30 Nov 2020
1:56 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:

PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » VIDEO PHẬT GIÁO » BỘ KINH PHÁP HOA KHẮC GỖ CHÙA PHẬT QUANG
BỘ KINH PHÁP HOA KHẮC GỖ CHÙA PHẬT QUANG
atoanmt Date: Thứ Bảy, 26 Sep 2020, 4:00 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5047
Status: Tạm vắng
BỘ KINH PHÁP HOA KHẮC GỖ CHÙA PHẬT QUANG
( PHAN THIẾT - BÌNH THUẬN )

Chùa xây dựng vào năm 1754, tên gốc là Chùa Bồ-Đề, đời Hậu Lê, Vua Lê-Thuần-Tông, hiệu Long-Đức

Theo Hòa Thượng Thích-Huệ-Tánhm đời thứ 44 dòng Lâm-Tế, về trụ-trì năm 1987:
Bộ Kinh Pháp Hoa này do Thiền-Sư Trung-Quốc, pháp hiệu là Minh-Dung sống đến 118 tuổi, giáo hóa từ Quảng-Trị vào đến Phan-Thiết và khai sáng ngôi chùa này đồng thời khắc bộ Kinh Pháp-Hoa ở đây luôn.

Năm 1708 Hòa Thượng Minh-Dung chứng-minh, Ngài Thiện-Huệ bắt đầu khắc Kinh trên Gỗ Thị Đỏ, (ngày nay đã nất giống)
Chỉ duy nhất 1 người khắc kinh nên 28 năm mới hoàn thành là năm 1738 !
Nên thời đó, Chúa Nguyễn-Phúc-Tú phong tên Thánh cho Ngài Thiện Huệ là "Hòa Thượng Thánh-Thủ" tức là bàn Tay Thánh !

AToanMT
 
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » VIDEO PHẬT GIÁO » BỘ KINH PHÁP HOA KHẮC GỖ CHÙA PHẬT QUANG
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO