Thứ Tư
06 Jul 2022
11:02 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:

PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG TIẾU LÂM » NGÔN NGỮ CƯỜI » AI SỢ AI ???
AI SỢ AI ???
atoanmt Date: Thứ Năm, 16 Feb 2012, 11:41 AM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5048
Status: Tạm vắng
AI SỢ AI ?

Thế giới đều sợ ... Đàn Bà Mỹ, vì đàn bà Mỹ hễ nói là làm.
Đàn bà Mỹ sợ Đàn Bà Nhật, vì đàn bà Nhật làm xong mới nói.
Đàn Bà Nhật lại sợ Đàn Bà Trung Quốc, vì Đàn Bà Trung Quốc không nói mà làm.
Nhưng Đàn Bà Trung Quốc lại sợ Đàn Bà Việt Nam, vì Đàn Bà Việt Nam nói một đàng mà làm một nẻo !!!

* Nhưng người xưa vẫn nói rằng
"Vỏ Quít dầy có Móng Tay nhọn".

**Bằng chứng:

Đàn Bà Việt Nam lại sợ ... Đàn Ông Việt Nam, vì Đàn Ông Việt Nam không nói thì không làm,
Mà khi làm thì lại làm chuyện không ... dám nói !!!
(Nhận qua Email do Anh Albert Le gởi )


AToanMT
 
ThuanThien Date: Thứ Năm, 16 Feb 2012, 11:51 AM | Message # 2
Major general
Group: Users
Messages: 446
Status: Tạm vắng
" Đàn bà Việt Nam lại sợ ... đàn ông Việt Nam, vì đàn ông Việt Nam không nói thì không làm,
Mà khi làm thì lại làm chuyện không ... dám nói !!! "


THẦY

" Mà khi nói thì lại nói.......cà lăm "


Message edited by ThuanThien - Thứ Năm, 16 Feb 2012, 11:57 AM
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 16 Feb 2012, 1:48 PM | Message # 3
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3171
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
hailove Date: Thứ Năm, 16 Feb 2012, 8:20 PM | Message # 4
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 515
Status: Tạm vắng
happy happy happy

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
daohoanam Date: Thứ Năm, 16 Feb 2012, 11:14 PM | Message # 5
Major
Group: Disciples
Messages: 88
Status: Tạm vắng


Trang nhà vui quá. Thầy ui, cho DHNam phô trương oai lực của đàn ông phe ta với.
Theo Nam thì: Đàn bà Việt Nam sợ đàn ông Việt Nam, vì... đàn ông Việt Nam là người đờn ong đứng đái... ủa quên.. là người đờn ong đúng đắn đường hoàng ạ...


Message edited by daohoanam - Thứ Năm, 16 Feb 2012, 11:15 PM
 
socolar Date: Thứ Năm, 16 Feb 2012, 11:30 PM | Message # 6
Colonel
Group: Users
Messages: 195
Status: Tạm vắng
Túm lại 1 câu: đàn ông đàn bà thế giới này đều sợ Phụ nữ Việt Nam:

và Phụ nữ chúng ta lại sợ các anh hùng hảo hán:


tongue
 
FORUM » TRANG TIẾU LÂM » NGÔN NGỮ CƯỜI » AI SỢ AI ???
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO