Thứ Bảy
15 May 2021
12:10 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:

PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG TIẾU LÂM » NGƯỜI LỚN CƯỜI » GIẾNG THẦN
GIẾNG THẦN
atoanmt Date: Thứ Năm, 01 Sep 2016, 3:14 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5030
Status: Tạm vắng
GIẾNG THẦN

Bỏ 1 đồng xuống Giếng Thần, sẽ được điều ước !AToanMT
 
loclv88 Date: Thứ Năm, 01 Sep 2016, 5:09 PM | Message # 2
Colonel
Group: Users
Messages: 161
Status: Tạm vắng
Ta về ta tắm ao ta dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.

Thầy


Nam Mô A Di Đà Phật !
 
kathy Date: Thứ Hai, 05 Sep 2016, 11:10 AM | Message # 3
Colonel general
Group: Users
Messages: 906
Status: Tạm vắng
 
Tihon Date: Thứ Hai, 05 Sep 2016, 11:56 AM | Message # 4
Major
Group: Users
Messages: 93
Status: Tạm vắng
 
LongTracAn Date: Thứ Hai, 05 Sep 2016, 8:05 PM | Message # 5
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3171
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
duyenhanhngo Date: Thứ Ba, 02 May 2017, 2:16 PM | Message # 6
Lieutenant
Group: Users
Messages: 77
Status: Tạm vắng
"Ta về ở với Vợ Ta
Dù đen, dù Mập, Vợ nhà vẫn hơn


 
hailove Date: Thứ Tư, 03 May 2017, 8:51 PM | Message # 7
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
thầy

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
magic-one Date: Thứ Tư, 03 May 2017, 10:49 PM | Message # 8
Sergeant
Group: Users
Messages: 38
Status: Tạm vắng
anh Toàn
 
FORUM » TRANG TIẾU LÂM » NGƯỜI LỚN CƯỜI » GIẾNG THẦN
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO