Thứ Sáu
28 Apr 2017
0:21 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Statistics
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<>

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
Page 1 of 11
FORUM » TRANG TIẾU LÂM » NGƯỜI LỚN CƯỜI » NGÃ TÉ
NGÃ TÉ
atoanmt Date: Thứ Sáu, 05 Aug 2016, 1:49 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5487
Status: Tạm vắng


Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ: Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt.
Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè: Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây.
 
coc Date: Thứ Bảy, 06 Aug 2016, 6:28 PM | Message # 2
Lieutenant
Group: Users
Messages: 52
Status: Tạm vắng


Message edited by coc - Thứ Bảy, 06 Aug 2016, 7:04 PM
 
loclv88 Date: Thứ Bảy, 06 Aug 2016, 7:14 PM | Message # 3
Colonel
Group: Users
Messages: 151
Status: Tạm vắng


Nam Mô A Di Đà Phật !
 
Conreu Date: Thứ Hai, 08 Aug 2016, 9:24 PM | Message # 4
Private
Group: Users
Messages: 6
Status: Tạm vắng
happy happy happy
 
daotung Date: Thứ Hai, 08 Aug 2016, 11:28 PM | Message # 5
Private
Group: Users
Messages: 11
Status: Tạm vắng
happy happy happy
 
FORUM » TRANG TIẾU LÂM » NGƯỜI LỚN CƯỜI » NGÃ TÉ
Page 1 of 11
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO


Click Here for Registration THWGLOBAL