Thứ Hai
21 Sep 2020
8:32 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:

PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

File Catalog

TRANG CHÍNH » HỒ SƠ » TRUYỆN PHẬT GIÁO

ĐẠI SƯ THỨ 25 - DUKHANDHI
29 Sep 2012, 10:30 AM
CÁC VỊ CHÂN SƯ ĐẠI THỦ ẤN

Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng dịch, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính

---o0o---

Đại sư thứ 25: Dukhandhi - Phu quét đường


Kết hợp quá trình sáng tạo tương đối

Với phép thành tựu rốt ráo

Đó là phép thiền định Đại thủ ấn

Khởi lên trong ta thức thanh tịnh

Đó là trí tuệ của Ba thân.Truyền thuyết


Dukhandhi sinh trưởng ở vùng Gandhapur, thường ngày đi lượm giẻ rách đem về giặt sạch, rồi vá lại thành từng tấm áo quần để mặc.

Một ngày nọ, ngài gặp được một nhà sư Du-Già truyền cho tâm ấn.

Ngài cố gắng tu tập, nhưng tâm trí luôn luôn bị chi phối bởi việc lượm giẻ và may vá, nên ngài khởi tâm nghi hoặc cho rằng không thể tu hành thành tựu.

Đầu óc ngài lúc nào cũng vẩn vơ với công việc thường ngày khiến không thể nhất tâm quán tưởng hay trì tụng chân ngôn.

Dukhandhi đem trở ngại ấy trình bày với tôn sư của mình. Sư dạy:

Chân pháp không ngằn mé.

Không có pháp may,

không có pháp người may.

Chân ngôn là như thị.

Hãy quán tưởng vị thần.

Trì tụng chú miên mật

Tự nhiên tâm thuần thục

Thấy các pháp đều không.


Nương theo lời dạy của chân sư, Dukhandhi tu tập 12 năm thì đạt thần thông Đại Thủ Ấn.

Mời xem tiếp: ĐẠI SƯ THỨ 26 - AJOGI

TRUYỆN PHẬT GIÁOTHỂ LOẠI: TRUYỆN PHẬT GIÁO | CẬP NHẬT bởi: atoanmt
Xem: 676 | TẢI XUỐNG: 0 | ĐÁNH GIÁ: 5.0/1
Tổng-số Ý-kiến: 0
CHỈ CHO THÀNH VIÊN GÓP Ý
[ ĐĂNG-KÝ | ĐĂNG NHẬP ]