Thứ Hai
21 Sep 2020
7:08 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:

PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

File Catalog

TRANG CHÍNH » HỒ SƠ » TRUYỆN PHẬT GIÁO

SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT THÍCH CA 02
24 Mar 2015, 4:08 PM
Sự Tích Đức Phật Thích Ca

Soạn giả : Minh Thiện Trần Hữu Danh
(Ấn bản 09/2010, có hiệu chính và bổ túc)
Cách đọc chữ Pali và Sanscrit:
[1]

- Chữ Pali thường đơn giản và dễ đọc hơn chữ Sanscrit.

- Những mẫu tự sau đây được xếp theo thứ tự mẫu tự Pali.

a a ngắn, như amount (Anh). Thường có thể lượt bỏ. Ví dụ: chữ Pippala có thể viết và đọc là Pippal; chữ Arahat có thể viết và đọc là Arhat.

à a dài, =aa, như cha (Việt), father (Anh).

ai đọc như ai (Việt).

i i ngắn, đọc như đi (Việt), pin (Anh).

ì i dài, đọc như police (Anh).

u đọc như tu (Việt), fou (Pháp).

ù u dài, đọc như foot (Anh).

e đọc như dê (Việt).

o đọc như ô-tô (Việt).

k đọc như kinh kệ (Việt).

kh đọc như khi không (Việt).

g đọc như ghe gạo (Việt).

gh đọc g+h rời ra.

c, ch đọc như chợ (Việt).

j đọc như joujou (Pháp), hoặc như dj trong Djakarta (Pháp).

jh đọc dj+h rời ra.

t đọc như tin tức (Việt).

th đọc t+h rời ra, như hothouse (Anh), hoặc như thanh-thế (Việt).

d đọc như đi đâu (Việt).

dh đọc đ+h rời ra.

n đọc như nỉ non (Việt).

p đọc như papa (Pháp).

ph đọc p+h rời ra, như uphill (Anh), hoặc như Phật (Việt, giọng Nam).

b đọc như bánh bao (Việt).

bh đọc b+h rời ra.

m đọc như mèo mướp (Việt).

y đọc như danh dự (Việt, giọng Nam).

r đọc như rành rẽ(Việt).

l đọc như líu lo (Việt).

v đầu chữ hoặc sau một nguyên âm, đọc như vì vậy (Việt).

v sau một phụ âm như Bodhisattva, đọc như chữ u (Việt).

s, sh đọc như tại sao(Việt), sure(Anh), chien(Pháp).

h như họ hàng(Việt).

TRUYỆN PHẬT GIÁO

TRỞ VỀ DIỄN ĐÀN

THỂ LOẠI: TRUYỆN PHẬT GIÁO | CẬP NHẬT bởi: atoanmt
Xem: 669 | TẢI XUỐNG: 0 | ĐÁNH GIÁ: 0.0/0
Tổng-số Ý-kiến: 0
CHỈ CHO THÀNH VIÊN GÓP Ý
[ ĐĂNG-KÝ | ĐĂNG NHẬP ]