Thứ Hai
21 Sep 2020
7:00 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:

PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

site

Blog

TRANG CHÍNH » 2010 » THÁNG 4- April » 8 » C- FENG SHUI
10:58 AM
C- FENG SHUI

THE COMBINE OF 5 ELEMENTS:

METAL = Autumn; White; Round; Sharp; North West is positive metal (yang) and West is negative metal (yin)

Combine with:
Water = good.
Metal= good but need to consider.
Earth = best.
Wood = bad.
Fire = very bad.

WATER= Winter; Black; curve; mirror; North is positive water.

Combine with:
Wood= good.
Water= very good.
Metal= best.
Earth= bad.
Fire = very bad.

WOOD = Spring; Green; Tall; East is positive Wood, and Southeast is negative Wood.

Combine with:
Fire = good.
Wood = very good.
Water= best.
Earth= bad.
Metal= very bad.

FIRE = Summer; Red; multi sharp point; South is negative Fire.

Combine with:
Earth= good.
Fire = very good.
Wood = best.
Metal = bad.
Water = very bad.
EARTH = Four months between 4 seasons; Brown; cubic; North-East is positive Earth. And South-West is negative

Combine with:
Metal = good.
Earth = good.
Fire = very good.
Water = bad.
Wood = very bad.
Xem: 1164 | CẬP NHẬT bởi: atoanmt | ĐÁNH GIÁ: 5.0/1
Tổng-số Ý-kiến: 2
0 Spam
1 Kiencanghp   [Entry]
Kiencang đã đến nơi này

0 Spam
2 atoanmt   [Entry]

CHỈ CHO THÀNH VIÊN GÓP Ý
[ ĐĂNG-KÝ | ĐĂNG NHẬP ]