Thứ Tư
12 Jun 2024
10:20 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:

PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
[Mật Tông] Thần chú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni
ThiệnTâm Date: Thứ Hai, 19 Jul 2021, 11:13 AM | Message # 1
Major general
Group: Moderators
Messages: 365
Status: Tạm vắng
ThiệnTâm kính chào thầy ạ.
Thầy ơi , con không biết ý nghĩa và tác dụng của bài chú này , mà sao con cứ thích nghe cái giai điệu của bài chú này quá.

Thần chú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni | Usnisa Vijaya Dharani Sutra


 
atoanmt Date: Thứ Tư, 21 Jul 2021, 8:47 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng

Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni

Tiếng Phạn: Uṣṇīṣa-vijaya dhāraṇī


namo bhagavate trailokya prativiśiṣṭaya buddhāya bhagavate.

tadyathā, om, viśodhaya viśodhaya, asama-sama

samantāvabhāsa-spharana gati gahana svabhāva viśuddhe,

abhiṣiňcatu mām. sugata vara vacana amṛta abhiṣekai mahā mantra-padai.

āhara āhara āyuh saṃ-dhāraṇi. śodhaya śodhaya gagana viśuddhe.

uṣṇīṣa vijaya viśuddhe sahasra-raśmi sam-codite.

sarva tathāgata avalokani ṣaṭ-pāramitā-paripūrani.

sarva tathāgata mati daśa-bhūmi prati-ṣṭhite.

sarva tathāgata hṛdaya adhiṣṭhānādhiṣṭhita mahā-mudre.

vajra kāya sam-hatana viśuddhe.

sarvāvaraṇa apāya-durgati pari viśuddhe, prati-nivartaya āyuh śuddhe.

samaya adhiṣṭhite. maṇi maṇi mahā maṇi.

tathatā bhūta-koṭi pariśuddhe. visphuṭa buddhi śuddhe.

jaya jaya, vijaya vijaya. smara smara, sarva buddha adhiṣṭhita śuddhe,

vajri vajragarbhe vajram bhavatu mama śarīram.

sarva sattvānām ca kāya pari viśuddhe. sarva gati pariśuddhe.

sarva tathāgata siñca me samāśvāsayantu.

sarva tathāgata samāśvāsa adhiṣṭhite.

budhya budhya, vibudhya vibudhya,

bodhaya bodhaya, vibodhaya vibodhaya samanta pariśuddhe.

sarva tathāgata hṛdaya adhiṣṭhānādhiṣṭhita mahā-mudre svāhā.

Thuyết chú xong, đức Phật bảo:

- Này Thiên đế! Môn Như Lai Quán Đảnh Thanh Tịnh Chư Thú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni này tám mươi tám câu chi trăm ngàn hằng sa chư Phật đã tuyên thuyết, và nghiêm mật thủ hộ, tùy hỉ ngợi khen. Tất cả Như Lai đều đồng ấn khả.

Nếu có Tì kheo, tì kheo ni, thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào thọ trì hoặc đọc tụng, do công đức ấy, những tội ngũ nghịch, thập ác trong trăm ngàn muôn kiếp đều được tiêu diệt, sẽ chứng quả A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Kẻ ấy trong hiện tại sẽ được túc mạng trí, rồi sanh từ cõi trời này đến cõi trời khác, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác. Kẻ ấy sẽ được chư Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí xoa đầu thọ ký, thường ở nơi đạo tràng, nghe hiểu và thọ trì chánh pháp.

Kẻ ấy 3 nghiệp thân, ngữ, ý hằng thanh tịnh, tâm an vui, thân khổ dứt trừ, được những xúc giác nhẹ lành, thọ mạng tăng thêm, không bị hoạnh tử. Kẻ ấy sẽ được chư thiên thần hộ vệ, chư Bồ Tát từ ái, chư Phật hệ niệm. Người thọ trì chú này sẽ đến cõi Địa ngục, ngạ quỷ, Diêm Ma vương đọc tụng, các tội phạm nơi đó đều được giải thoát, cảnh giới trống rỗng, các cung trời, cung điện BồTát, cung điện cõi Phật đều mở cửa rước người thọ trì vào.

Nguồn: https://u.to/dLF5Gw


AToanMT
 
ThiệnTâm Date: Thứ Tư, 21 Jul 2021, 1:42 PM | Message # 3
Major general
Group: Moderators
Messages: 365
Status: Tạm vắng
THẦY

Message edited by ThiệnTâm - Thứ Tư, 21 Jul 2021, 1:43 PM
 
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO