Thứ Sáu
28 Apr 2017
7:42 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Statistics
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<>

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
Page 1 of 11
FORUM » TRANG TIẾU LÂM » PHIM & HÌNH ẢNH VUI » KHỈ CƯỜI
KHỈ CƯỜI
atoanmt Date: Thứ Sáu, 11 Dec 2015, 10:27 AM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5492
Status: Tạm vắng
CON KHỈ NÀY CÓ TÁNH TIẾU LÂMNửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ: Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt.
Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè: Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây.
 
atoanmt Date: Thứ Sáu, 11 Dec 2015, 10:30 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5492
Status: Tạm vắng


Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ: Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt.
Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè: Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây.
 
kathy Date: Thứ Hai, 21 Dec 2015, 6:29 AM | Message # 3
Colonel general
Group: Users
Messages: 1120
Status: Tạm vắng
 
Cường Date: Thứ Bảy, 26 Dec 2015, 6:53 AM | Message # 4
Major general
Group: Disciples
Messages: 468
Status: Tạm vắng
 
FORUM » TRANG TIẾU LÂM » PHIM & HÌNH ẢNH VUI » KHỈ CƯỜI
Page 1 of 11
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO


Click Here for Registration THWGLOBAL