Thứ Bảy
27 Feb 2021
10:48 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:

PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » CHUYỆN PHẬT GIÁO » LỤC TỔ ĐÀN KINH (Thái Chí Trung vẽ - Comicvn việt hoá)
LỤC TỔ ĐÀN KINH
saigoneses Date: Thứ Tư, 02 Aug 2017, 7:40 AM | Message # 1
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 507
Status: Tạm vắng
 
saigoneses Date: Thứ Tư, 02 Aug 2017, 7:47 AM | Message # 2
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 507
Status: Tạm vắng
Thử nghiệm upload vài hình ảnh lên trang web cho lưu trữ và hosting hình ảnh miễn phí tại postimg.org và upload lên forum
 
saigoneses Date: Thứ Tư, 02 Aug 2017, 7:58 AM | Message # 3
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 507
Status: Tạm vắng


Message edited by saigoneses - Thứ Tư, 02 Aug 2017, 8:12 AM
 
saigoneses Date: Thứ Tư, 02 Aug 2017, 8:14 AM | Message # 4
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 507
Status: Tạm vắng
Thử nghiệm upload vài hình ảnh lên trang web cho lưu trữ và hosting hình ảnh miễn phí tại dePIC.me và upload lên forum. Trang dePIC này thì lại chỉ cho hiện hình thumbnail, bấm chuột vào hình thì mới hiện ra hình lớn nguyên bản, rất tiện cho các trang web post phim ảnh hay thường để một số hình thumbnail để xem trước một số cảnh trong phim
 
saigoneses Date: Thứ Năm, 03 Aug 2017, 7:22 AM | Message # 5
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 507
Status: Tạm vắng
 
saigoneses Date: Thứ Năm, 03 Aug 2017, 7:23 AM | Message # 6
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 507
Status: Tạm vắng
 
saigoneses Date: Thứ Năm, 03 Aug 2017, 7:24 AM | Message # 7
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 507
Status: Tạm vắng
 
saigoneses Date: Thứ Năm, 03 Aug 2017, 7:24 AM | Message # 8
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 507
Status: Tạm vắng
 
saigoneses Date: Thứ Năm, 03 Aug 2017, 7:25 AM | Message # 9
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 507
Status: Tạm vắng
 
saigoneses Date: Thứ Năm, 03 Aug 2017, 7:26 AM | Message # 10
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 507
Status: Tạm vắng
 
saigoneses Date: Thứ Năm, 03 Aug 2017, 7:26 AM | Message # 11
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 507
Status: Tạm vắng
 
saigoneses Date: Thứ Năm, 03 Aug 2017, 7:27 AM | Message # 12
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 507
Status: Tạm vắng
 
saigoneses Date: Thứ Năm, 03 Aug 2017, 7:27 AM | Message # 13
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 507
Status: Tạm vắng
 
saigoneses Date: Thứ Năm, 03 Aug 2017, 7:28 AM | Message # 14
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 507
Status: Tạm vắng
 
saigoneses Date: Thứ Năm, 03 Aug 2017, 7:28 AM | Message # 15
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 507
Status: Tạm vắng
 
saigoneses Date: Thứ Năm, 03 Aug 2017, 7:29 AM | Message # 16
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 507
Status: Tạm vắng
 
saigoneses Date: Thứ Năm, 03 Aug 2017, 7:30 AM | Message # 17
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 507
Status: Tạm vắng

 
saigoneses Date: Thứ Năm, 03 Aug 2017, 7:31 AM | Message # 18
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 507
Status: Tạm vắng
 
saigoneses Date: Thứ Năm, 03 Aug 2017, 7:31 AM | Message # 19
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 507
Status: Tạm vắng
 
saigoneses Date: Thứ Năm, 03 Aug 2017, 7:32 AM | Message # 20
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 507
Status: Tạm vắng
 
saigoneses Date: Thứ Năm, 03 Aug 2017, 7:32 AM | Message # 21
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 507
Status: Tạm vắng

 
saigoneses Date: Thứ Năm, 03 Aug 2017, 7:33 AM | Message # 22
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 507
Status: Tạm vắng
 
saigoneses Date: Thứ Năm, 03 Aug 2017, 7:33 AM | Message # 23
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 507
Status: Tạm vắng
 
saigoneses Date: Thứ Năm, 03 Aug 2017, 7:33 AM | Message # 24
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 507
Status: Tạm vắng
 
saigoneses Date: Thứ Năm, 03 Aug 2017, 7:34 AM | Message # 25
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 507
Status: Tạm vắng
 
saigoneses Date: Thứ Năm, 03 Aug 2017, 7:34 AM | Message # 26
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 507
Status: Tạm vắng
 
saigoneses Date: Thứ Năm, 03 Aug 2017, 7:35 AM | Message # 27
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 507
Status: Tạm vắng
 
saigoneses Date: Thứ Năm, 03 Aug 2017, 7:35 AM | Message # 28
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 507
Status: Tạm vắng

 
saigoneses Date: Thứ Năm, 03 Aug 2017, 7:35 AM | Message # 29
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 507
Status: Tạm vắng
 
saigoneses Date: Thứ Năm, 03 Aug 2017, 7:36 AM | Message # 30
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 507
Status: Tạm vắng
 
saigoneses Date: Thứ Năm, 03 Aug 2017, 7:36 AM | Message # 31
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 507
Status: Tạm vắng
 
saigoneses Date: Thứ Năm, 03 Aug 2017, 7:36 AM | Message # 32
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 507
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 07 Aug 2017, 10:43 AM | Message # 33
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5025
Status: Tạm vắng


Cám ơn saigoneses Đã thử nghiệm trước trang cho lưu hình ảnh miễn phí "postimg.org" và " dePIC.me" .
Mình sẽ từ từ "ngâm kíu" sau.

Lục Tổ Đàn Kinh trên đây là một trong nhiều sách chuyện bằng Tranh qua sự trình bày của Họa Sĩ Thái Chí Trung, là người mình rất thích qua các nét vẽ độc đáo của ông !

Ngày xưa, mình có quyển tựa là "Kinh Pháp Bửu Đàn" hoặc "Pháp Bào Đàn Kinh" cũng đều kể lại giai thoại của Ngài Lục Tổ Huệ Năng mà gần 40 năm trước mình thường trích dẫn để dạy cho các Đệ Tử .
Hôm nay thấy lại, chợt nhớ nhiều về quá khứ, và quá khứ đó may mắn là đầy ắp tình-nghĩa Thầy Trò tuy rằng ai ai cũng sống trong kham-khổ ...


AToanMT
 
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » CHUYỆN PHẬT GIÁO » LỤC TỔ ĐÀN KINH (Thái Chí Trung vẽ - Comicvn việt hoá)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO