Thứ Bảy
15 May 2021
2:32 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:

PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » CHUYỆN PHẬT GIÁO » MƯỜI ĐIỀU KHUYẾN TU ( ĐỨC PHẬT THẦY TÂY AN)
MƯỜI ĐIỀU KHUYẾN TU ( ĐỨC PHẬT THẦY TÂY AN)
phongba Date: Thứ Sáu, 19 Jun 2015, 2:24 AM | Message # 1
Major general
Group: Disciples
Messages: 389
Status: Tạm vắng
MƯỜI ĐIỀU KHUYẾN TU ( 1 )


Cầm bút tuệ vài hàng nhắn gởi,
Riêng môn đồ mong đợi sấm truyền,
Tịnh thần nghe tiếng Thầy khuyên
Dầu xa vạn dặm chớ phiền đợi trông.
Vì thiên cơ trần hồng khó hiểu,
Đây mấy lời sơ thiểu cho con,
Thương trò mong đợi mỏi mòn,
Thầy còn chịu cảnh chìu lòn độ nhân.
Huống chi chuyện xoay vần tà thuyết,
Là nghiệp vương con quyết xem thường,
Tâm thành nguyện đến Thiên Đường,
Hồn linh theo Phật hầu nương liên đài .
Tình thân thiết tỏ bày chân lý,
Lời Thầy khuyên suy nghĩ tận tường,
Tìm trong văn nghĩa phi thường,
Cũng là đắc đạo pháp cương tam truyền

*****

- Điều thứ nhất Thầy khuyên nên nhớ,
Lòng trung kiên muôn thuở còn nêu.
Dầu ai nặng nhẹ trăm điều,
Quyết không bỏ lý cao siêu của Thầy.
Nhiều thử thách đang vây con đó,
Nếu ngã lòng công khó tiêu tan.
Việc chi còn ở trần gian,
Là điều huyễn hoặc chớ mang nơi lòng.

- Điều thứ hai Thầy mong đệ tử,
Tình bạn bè phải giữ thuỷ chung.
Luôn luôn tha thứ khoan dung,
Như khuyên nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô.
Dìu dẫn nhau điểm tô công quả,
Phải thật thà với cả chung quanh.
Thiệt thòi cam chịu đã đành,
Vô vi phẩm vị Thầy dành cho con.

- Điều thứ ba vẹn toàn công đức,
Tuy bán buôn cơ cực tảo tần.
Đổi công nuôi lấy tấm thân,
Đừng ham mến chuyện phi nhân gạt lường.
Dù vàng bạc đầy rương tràn tủ,
Cuộc trần nầy chưa đủ con ơi.
Ác gian cũng chỉ một đời,
Thà nghèo trong sạch, thảnh thơi linh hồn

- Điều thứ tư pháp môn quy luật,
Thập lục trai cố sức trau dồi.
Thịt thà xương máu tanh hôi,
Cỏ cây rau cải cũng rồi bửa ăn.
Đức Từ Bi thường hằng thể hiện,
Không sát sanh lòng thiện ta còn.
Lạt chay tuy chẳng ngọt ngon,
Còn hơn thú vị cơm chan máu hồng.

- Điều thứ năm quyết không hờn giận,
Ghét ganh chi cho bận lòng mình.
Con xem vạn quyển thiên kinh,
Hiền nhân quân tử rộng tình vô can.
Muôn việc xảy bắt đầu sân nộ,
Là nguyên nhân thống khổ ly tan.
Chân truyền chánh pháp đạo tràng,
Tập xong chữ nhẫn Niết Bàn không xa.

- Điều thứ sáu thiết tha Thầy dặn,
Ngày hai thời lập công phu.
Việc chi dầu quá cần cù,
Cũng nhân đôi chút tập tu nguyện cầu.
Khi rảnh việc đồng sâu chợ búa,
Đem sấm kinh tự của Thầy ban.
Học cho thông thuộc đôi hàng,
Ngâm nga trong lúc thanh nhàn, băng khoăng.

- Điều thứ bảy quyết tăng công quả,
An ủi người già cả ốm đau.
Tùy duyên độ thế giúp vào,
Trong cơn hoạn nạn khi nào cần con.
Phước đức đó vẫn còn muôn thuở,
Tuy vô hình đừng ngỡ rằng không.
Con ơi ! Trong chốn trần hồng,
Mấy ai nghĩ đến cõi lòng thanh cao.

- Điều thứ tám lời nào Thầy dạy,
Dầu khổ lao chớ nại công trình.
Biết rằng con phải hy sinh,
Phật tiên đâu nở quên tình con sao.
Đừng chấp việc núi cao rừng thẩm,
Hay là đường muôn dặm xa trông.
Nếu con thề quyết một lòng,
Đương nhiên đắc đạo thoát vòng tử sinh.

- Điều thứ chín đạo lành căn bản,
Giữ làm sao có bạn không thù.
Từ đây con nhớ rằng tu,
Hạ mình nhận lỗi mặc dù là không.
Lời nói sao hòa trong hiệp ngoại,
Đừng hơn người dù phải ép lòng.
Không ham những chuyện mênh mông,
Vừa no, đủ ấm đèo bồng làm chi.

- Điều chót hết mười ghi trăm nhớ,
Phật, Pháp, Tăng con chớ quên ơn.
Gia đình nghĩa trọng nhiều hơn,
Tình thương xã hội giúp cơn thiết cần.
Ơn tổ tiên dành phần con cháu,
Đó những lời dạy bảo Thầy mong.
Con ơi hãy khá ghi lòng,
Bấy nhiêu tâm huyết, bấy dòng thi văn.

*****

Vạn sự trên đời rốt cũng không,
Trăm năm giấc mộng có chi hồng.
Sanh sanh diệt diệt vòng luân chuyển,
Có có không không tựa bóng hồng.
Rõ thấu tuần huờn Cơ Máy tạo.
Am tường vũ trụ khắp Tây Đông.
Biết ra vốn thiệt ta là Phật,
Tự tánh viên dung Bổn thể đồng!


(Trích: Cẩm Nang Thập Thiện Khuyến Tu)


Message edited by thanhlongphapsu - Thứ Sáu, 19 Jun 2015, 2:50 AM
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Sáu, 19 Jun 2015, 2:51 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: users
Messages: 1404
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Thứ Sáu, 19 Jun 2015, 7:09 AM | Message # 3
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5030
Status: Tạm vắngAToanMT
 
Cường Date: Thứ Sáu, 19 Jun 2015, 8:07 PM | Message # 4
Major general
Group: Disciples
Messages: 352
Status: Tạm vắng
 
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » CHUYỆN PHẬT GIÁO » MƯỜI ĐIỀU KHUYẾN TU ( ĐỨC PHẬT THẦY TÂY AN)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO