Chủ Nhật
18 Mar 2018
9:40 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Statistics
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<>

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
Page 1 of 11
FORUM » QUÁN BÊN ĐƯỜNG » CHUYỆN TÔN GIÁO » Số phải đi Tu (Thượng Tọa Thích Thông Lai)
Số phải đi Tu
thanhlongphapsu Date: Thứ Năm, 11 Jun 2015, 6:24 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 3043
Status: Tạm vắng
 
ThiệnTâm Date: Thứ Sáu, 12 Jun 2015, 9:35 AM | Message # 2
Major general
Group: Moderators
Messages: 408
Status: Tạm vắng
ThanhLongPhapSu
 
atoanmt Date: Thứ Sáu, 12 Jun 2015, 3:22 PM | Message # 3
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5764
Status: Tạm vắngAToanMT
 
Cường Date: Chủ Nhật, 14 Jun 2015, 2:44 AM | Message # 4
Major general
Group: Disciples
Messages: 496
Status: Tạm vắng

Đã tu rồi thì buông bỏ chứ, cớ sao lại còn phân biệt ?!


Message edited by Cường - Chủ Nhật, 14 Jun 2015, 2:51 AM
 
FORUM » QUÁN BÊN ĐƯỜNG » CHUYỆN TÔN GIÁO » Số phải đi Tu (Thượng Tọa Thích Thông Lai)
Page 1 of 11
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO


Click Here for Registration THWGLOBAL