Thứ Hai
21 Sep 2020
6:51 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:

PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » QUÁN BÊN ĐƯỜNG » CHUYỆN TÔN GIÁO » Truyện Tế công [tiếp theo]
Truyện Tế công [tiếp theo]
phiy Date: Thứ Sáu, 23 Mar 2012, 1:36 PM | Message # 1
Colonel
Group: Users
Messages: 167
Status: Tạm vắng
Truyện Tế công [tiếp theo]

lòng người, nay cúng nay bái để cầu lợi, sao dám khinh khi phật sống.
Ngươi tự lượng xem, dời đàn na tính thí, không kế sinh nhai, ngày ăn hai bữa nhờ cậy thập phương, không làm được việc gì ích lợi cho ai, quen thói "ăn mày trưởng giả" không biết tự tỉnh mà còn ăn nói quàng xiên! Quảng Lương nghe nói tức giận tím gan, nhưng vì các vị viên ngoại và các vị thí chủ xưa kia đều là những vị công đức với chùa, cãi lại một câu, họ không cúng dường nữa, lấy gì tiêu xài, đành lẳng lặng lui ra, nghĩ thầm:
"Mình với chư tăng giữ lễ ra chào đón trịnh trọng mà họ dở mặt mắng là mê dối lòng người, còn như thằng điên kia thì lại trọng vọng không dám gọi tên, đời thật trái ngược, tức chết đi thôi!" Lúc ấy Tế Điên vùng mở mắt mà hỏi:
- Các ngươi đến có chuyện chi, ăn nói lao xao thế vậy?
Mọi người mừng rỡ quy rạp xuống mà bạch:
- Chúng đệ tử đến bái kiến sư phụ cầu được chỉ dạy huyền cơ.
- A! Các ngươi bị đói phải không? Cơ là đói, bụng rỗng không chịu được e sợ chết đói chứ gì ? Vậy ai đói trước hết ăn miếng thịt chó này, khỏi ngay lập tức.
- Chúng đệ tử nghe danh hoà thượng Phật sống đời nay đến hỏi huyền cơ dịệu lý chớ không hỏi chuyện cơ hàn thống khổ ở đời, cũng tiếng mà khác nghĩa, xin Ngài dạy bảo cho biết.
- Trong núi có nước, dưới nước có cá, ba lần bảy thì là hăm mốt, người ta có ruột, cây kia có da, người không ăn đất thì ăn gạo trắng mà sống, đó là cái lý mầu nhiệm! Quảng Lượng nghe bật phì cười, hai vị viên ngoại và các vị thí cũng đều lắc đâu thất vọng. Một vị cố gặng hỏi thêm:
- Chúng tôi hỏi đây là hỏi lẽ nhiệm màu trong đạo Phật,hỏi cách tham thiền, hỏi cơ trời đất, xin hoà thượng vui lòng chỉ giáo.
- Hoan hỷ! Hoan hỷ! Hiểu rồi! Hiểu rồi! Phật hoan hỷ, tăng hoan hỷ, các ngươi hoan hỷ vậy ta hỏi:
Các ngươi có hoan hỷ không?
- Bạch, xin sư phụ dạy bảo cho nghe! - Lầu Đại Bi bị sụp đổ, các ngươi có hoan hỷ xây dựng lại chăng?
- Bạch, chúng đệ tử tình nguyện xây lầu Đại Bi cho sư phụ, nếu sư phụ giảng cho hiểu đạo.
- Hiểu đạo là không mặc cả, tự tính hiểu hay không hiểu, các ngươi tốt bụng, hào hiệp, phải phát khởi tâm bồ đề tự nguyện, nếu có lòng thành muốn rõcơ duyên, phải là chí thành chứ có đâu mặc cả là có được hiểu đạo mới thành tâm?
- Bạch, chúng đệ tử xin thành tâm cúng dường tiền bạc để sư phụ xây lầu Đại Bi.
- Ờ, như thế mới phải, mới là người tìm đạo và học đạo, hãy nên lẳng lặng mà nghe:
Người yêu nên biết vốn không yên
Bằng hỏi cơ trời ấy có duyên
Cơ chủ trống khung, thiền chủ lặng
Lặng không, không lặng ấy cơ thiền.
Mọi người nghe Tế Điên ngâm luận rất đổi vui mừng, cúi rạp cả xuống mà xưng tán. Hai vị viên ngoại gọi Quảng Lượng mà bảo:
- Được nghe lời chỉ của hòa thượng Tế Điên, như thế là bậc liễu ngộ.
Ngươi hãy đi lấy sổ ghi số tiền hướng cúng xây lầu Đại Bi.
Quảng Lượng nghe nói mừng quýnh, quên cả mình cũng là người tu, líu ríu chạy xuống tổ đường lấy quyển sổ và bút mực lên. Hai vị viên ngoại tự tay biên mỗi vị cúng 1.000 lạng còn các người khác, người trăm lạng, người dăm ba lạng, tính lại có hơn vạn lạng. Một người trong bọn vốn tay buôn gỗ liền nói:
- Hiện nhà tôi còn 16 súc gỗ quý, xin đem đến cúng cất lầu, gồ này vân như mây, vốn loài sến táu, ngàn năm chẳng hề mối mọt.
Quảng Lượng thì vui mừng ra mặt. Các vị tiểu tăng cũng hớn hở chạy đi chạy lại lăng xăng mời nước mời trầu, thật là hai cảnh tu phân biệt đáng làm gương cho thế nhân soi. Tế Điên thì lặng thinh, nhắm mắt, khi công viêc ghi cúng hoàn tất liền chậm rãi hỏi:
- Sư huynh, các vị thí chủ quyên cúng đã đủ cất lầu Đại Bi chưa?
- Dạ đủ, còn dư nữa đấy ạ! Rồi lăng xăng chào người này, hỏi ngươi kia, kể lể nào chư tăng tu hành khổ hạnh, nào chùa này thiêng ai đến van vái cúng là linh ứng. Các thí chủ chỉ đáp ậm ừ, và ai nấy cứ chăm chăm nhìn sang chỗ Tế Điên.
Tế Điên vẫn nín thinh, thân hình gầy guộc tấm áo che thân rách bươm hôi hám, xâu thịt chó vẫn để ngay bên cạnh. Mọi ngươi đều cúi đầu đỉnh lễ nói lời từ biệt, nhìn ra Tế Điên đã ngủ lúc nào không biết. Khách khứa ra về hết, sáng hôm sau, Tế Điên tay xách xâu thịt chó, lầm lũi xuống núi, miệng hát nghêu ngao, nay chỗ này, mai chỗ kia, vân thủy ngao du không ở chổ nào nhất định Một hôm, Tế Điên đang đánh cờ với Triệu văn Hội chợt thấy máy mắt giơ tay bấm độn, chau mày mà nói" - Tôi phải về. Chùa có việc gấp. Tân thừa tướng đang sai người đến gỡ lầu Đại Bi lấy gỗ quý về dựng lầu Các Thiên. Tôi phải giảng luận một phen cho họ Tần rõ đường đạo lý mới được.
Họ Triệu can rằng:
- Sư phụ tranh chấp chi với Tần thừa tướng, y vốn quyền thế nhất mực, ngang tàng không ai bằng. Sư phụ là bậc tu hành nay đây mai đó, lầu Đại Bi tại chùa có phải là chùa của sư phụ đâu, tranh lại với y sao nổi?
- Người tu hành khi chấp khi thường, khi quyền khi biến, cái của ta không phải cái của ta, cái không phải của ta tức như của ta, ta cho được, của người ta phải giữ, phương chi kẻ có quyền thế, hiếp đáp bốn phương chính là những kẻ cần phải lấy đạo lý mà cảm hóa để quay về nẻo chính.
Nói xong khăng khăng một mực cáo từ. Về tới chùa, Quảng Lượng đon đả chạy ra tiếp và nói:
- Sư đệ về vừa đúng lúc, chùa đang có họa to, sư đệ đã rõ chưa?
Tế Điên giả ý không hay biết gì hỏi lại:
- Chẳng hay có hoa. gì to tát?
- Ở phủ thừa tướng cho người đến đòi gỡ lầu Đại Bi lấy gỗ về dựng lầu Các Thiên, bởi nghe lầu của ta có nhiều gỗ quí.
- Đừng để cho chúng gỡ chứ! - Ai mà cản nổi, bốn tên quản gia của phủ thừa tướng hết sức ngang tàng, chúng ỷ sức mạnh, quyền to, hung hăng như hổ báo, hiện đang có hàng trăm quân lính đến gỡ lầu, khó bề cự lại.
Tế Điên đi thẳng vào trong, tới thiền đường thấy bốn trang hảo hán và có hàng trăm gia đinh vây quanh, chờ lệnh gỡ lầu.
Tế Điên ung dung tiến vào và bảo:
- Nước có phép nước, dân có quyền dân ! Các ngươi là ai dám đến nơi nghiêm tịnh phá phách ?
Bốn tên quản gia đứng lên một lượt, dằn mạnh chén trà quát lớn:
- Ngươi là kẻ nào?
- Ta là ta - Ta vẫn biết ngươi là ngươi, nhưng pháp danh là gì ? Sao dám ăn nói láo xược với chúng ta?
- Các ngươi hỏi thế có ích chị Các ngươi vốn là hạng không thông đạo ý, xét lại ngay như thừa tướng quan cao cực phẩm, lý ưng phải làm lành chứa đức mới mong dành chút tư lương mà hưởng phúc về sau. Nào hay thấy ít gỗ quí phát khởi lòng tham, nỡ đang tay làm việc phá huỷ cảnh chùa chiền, xâm phạm đất Phật. Các ngươi hãy nghe ta, về nói lại cùng thừa tướng có ta là Tế Điên đây không ưng cho ngài làm việc phá chùa.
Bốn tên Đô quản nghe nói trợn mắt tròn xoe, mặt giận hầm hầm. Tần An sắn tay áo lên và hét:
- Lão hoà thượng già hàm lợi khẩu, hãy nếm quả đấm của ta.
Tế Điên cũng tác sắc mà mắng:
- Ngươi muốn đánh người à, có giỏi thì hãy ra sân chùa đọ sức cùng ta.
Nói xong Tế Điên vùng chạy ra phía cửa chùa. Tần An cùng ba tên đô quản và bạn gia đinh rùng rùng đuổi theo. Tới trước sân chùa, bốn tên hô bọn gia đinh xúm lại vây bắt Tế Điên. Một trăm tên gia đinh nhất tề xúm lại, bắt được Tế Điên chúng hè nhau vật ngã rồi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đánh xuống vô hồi kỳ trận. Đánh tới nỗi người bị đè ở dưới phải la lối dẫy dựa la lớn:
- Trời ơi! Chúng bay đánh chết người ta rồi. Sao lại nhè ta mà đánh?
Tần Thuận chỉ huy gia đinh tưởng đánh Tế Điên mười phần khoái chí, bỗng nghe trước mặt có tiếng cười hề hề, giật mình ngó lại té ra Tế Điên đang đứng ngoài vỗ tay cười lớn.
Tần Thuận liền kêu đồng bọn ngừng tay, xem ra người bị đánh chính là Tần An. Mọi người khôn xiết ngẩn ngơ. Tần Thuận coi thấy Tần An đà ngất lịm, khắp minh bầm tím, liền thé:
- Chết rồi, chúng bay to gan dám đánh thượng cấp.
Rồi hối gia đinh đi lấy nước vỗ đắp vào mặt, lát sau Tần An tỉnh lại tức tưởi nói:
- Ấy là chúng bay đồng mưu hại ta để trả thù riêng, ta hiểu rồi. Ta sẽ trình lại thừa tướng, rồi chúng bay biết tay ta.
Tần Chi, Tần Minh cũng bu lại xem, cùng nói:
- Thật tình gia nhân đè bắt được tên hòa thượng khùng nên mới xuống tay đánh không kiêng nể. Thôi thôi tất lão đạo đã dùng phép ma, giờ đây phải xúm nhau lại bắt cho kỳ được rồi đánh cho chết mới nghe.
Nói xong hô gia đinh xông vào vây bắt Tế Điên. Tế Điên cả cười khen rằng:
"Giỏi, giỏi". Rồi niệm chú giơ tay chỉ một cái. Lũ gia đinh đang hùng hổ như bầy cọp, chợt Lý tư nổi xung quay lại đè Trương Tam mà đánh.
Vương Ngũ cũng đánh Cao Lực, Từng cặp từng cặp cứ chia nhau đánh loạn lên, hết sức là nực cười. Bốn tên đô quản cũng quần thảo với nhau, ai nấy trổ tài võ nghệ tuyệt luân trông thật sướng mắt. Chính trong lúc bọn gia đinh đánh nhau như vậy, Tế Điên thấy một người hộc tốc chạy vào vừa hét vừa la bắt Tế Điên thâu phép lại.


Muốn biết người đang chạy tới là ai, xem hồi sau sẽ rõ.

Added (23 Mar 2012, 12:39 PM)
---------------------------------------------
Tế Công Hoà Thượng

HỒI THỨ MƯỜI BỐN


Bắt Chư Tăng Oan Khiên Túc Nghiệp
Khởi Điều Ác Quả Báo Nhãn Tiền


Đây nói chuyện Tế Điên bắt quyết khiến các gia đinh đô quản phủ thừa tướng chia nhau từng cặp quần thảo so tài võ nghệ rất nên hứng thú. Tế Điên chợt thấy một người hộc tốc chạy vào vừa la vừa thét, ngó ra ngoài thì là Quảng Lượng. Quảng Lượng nhìn xem thấy gia đinh và Đô quản đánh nhau đến nỗi mắt bầm môi rách, máu mũi máu mồm đổ ra trông thật ghê sợ liền quát lên:
- Đạo tế! Họa to đến nơi rồi, ngươi phải mau mau thâu ngay phép lại kẻo thừa tướng bắt tội cả chùa cho coi.
Tế Điên cười nói:
- Làm chi mà nhát sợ quá thế! Thôi vị tình sư huynh tôi hãy tha chúng một phen. Nói xong miệng đọc thần chú, chỉ tay một cái cả bọn đều dừng tay ngơ ngác như người ngủ mê chợt tỉnh.
Tần Thuận nói:
- Thôi chúng ta mắc phải độc thủ của tên sư khùng đó rồi, phải về báo lại thừa tướng tìm cách trả hận mới xong.
Tần An khen phải, gọi Quảng Lượng mà nạt rằng:
- Ta giao tên hoà thượng khùng cho mi canh giữ, hễ để nó trốn thì mi phải đền tội đó nghe! Ta sẽ về trình cùng thừa tướng trị tội chúng bay - Nói xong, hô đồng bọn rùng rùng trở về tướng phủ.
Tần An về tới phủ liền đi thẳng vào thơ phòng sụp lạy, khóc lóc kể lể sự tình và còn thêu dệt thêm những sự bị chư tăng trong chùa làm nhục, hòa thượng khùng mạt sát thừa tướng ..v....v.. Thừa tướng nghe xong cả giận quát lên:
- Hòa thượng chùa Linh Ẩn sao dám to gan quá vậy, đánh gia binh tướng phủ, không chịu giữ thanh qui. Rồi đây nhân dân bá tánh biết chuyện thì còn gì là thanh danh ta nữa. Cha chả là nhục. Thôi! Chúng bay lui hết.
Ta sẽ tống trát cho quan địa phương phải bắt hết lũ sư đó về đây trị tội.
Nói xong thừa tướng sai lấy văn phòng tứ bảo, tự thân thảo trát tư xuống Lâm An, bắt quan địa phương phải bắt chư tăng và nhất là hoà thượng khùng để mang về tướng phủ thẩm vấn.
Công văn hoa? tốc về phủ Lâm An, quan phủ địa phương liền đặc phái hai võ quan đem 50 tên lính và đích thân tri phủ về chùa vây bắt chư tăng.
Quan huyện Nhân Hòa cũng cử đám sai dịch phụ lực. Quân lính trùng trùng vây kính quanh chùa, những tên sai dịch xông vào, bất kể là ai bắt trói tuốt lượt rồi áp giải về phủ thừa tướng.
Thừa tướng nghe trình lập tức đăng đường, thấy các hòa thượng áo mão chỉnh tề đứng hầu dưới trướng chẳng rõ ai là Tế Điên liền quát hỏi:
- Trong bọn này ai là Tế Điên, nói mau?
Người xướng danh liền lần lượt đọc tên:
- Hòa thượng Nguyên Thông, Quảng Lượng, Đức Huy, Tông Thụy, Huệ Lăng.... không có ai là Tế Điên cả.. Thừa tướng nổi giận hỏi:
- Ta sai đi bắt tên hòa thượng khùng sao lại không bắt! Này các hòa thuợng kia, ta sai người đến lấy gỗ tốt về cất lầu Các Thiên cho hay không cho thì nói, cớ sao dám đánh sai quan đến nỗi có người thọ trọng thương. Hành động này đủ cho ta thấy lũ ngươi không giữ thanh qui, định làm phản loạn phải không?
Quảng Lượng lên tiếng thưa rằng:
- Mọi sự hằng ngày chúng tôi chuyên trì ăn chay niệm Phật chẳng dám cưỡng lại lệnh trên, sự việc xảy ra là do đạo khùng, đệ tử của Hòa thượng Nguyên Không làm ra tất cả. Bẩm tướng công cho người bắt hắn tra cứu sẽ ra hết tự sự.
Tần thừa tướng liền hạ lệnh cho tri huyện Tiền Đường và tri phủ Nhân Hòa phái sai dịch bắt cho được Tế Điên và cho dỡ lầu Đại Bi tức khắc.
Tri phủ và tri huyện lệnh liền phái gia nhân đốc xuất binh sĩ về chùa, một mặt cho người dỡ lầu, một mặt cho người đi bắt Tế Điên.
Lũ gia nhân được cắt cử đến dở lầu phân nhau người trèo lên mái, người lo chở gỗ đi. Trong bọn có người treò lên nóc nhà đứng lặng thinh một hồi, nhìn xem cảnh lầu hùng vĩ nguy nga thốt chép miệng than rằng:
- Tiếc thay một toà lầu đẹp đẽ vô ngần, lúc cất lên mất bao của thập phương, thế mà chỉ vì lòng tham của một vị quan to mà phải một lúc dở đi thật là đáng tiếc biết bao! Lời than chưa dứt, chợt trượt chân từ trên nóc lầu, cắm đầu xuống đất, nhưng may thay khi gần tới đất như có người đỡ lên nên không sao hết. Một người khác lo chuyện khiêng gỗ, thấy miếng gỗ quí liền có ý nghĩ:
- Thật là may chuyến này dỡ lầu đây, ít ra cũng phải mất chừng hai tháng. Dỡ lầu Đại Bi xong lại lo cất lầu Các Thiên cho thừa tướng thì ít ra cũng 3,4 tháng nữa mới xong, thế là ta có công ăn việc làm cả năm chưa hết, vái trời phù hộ cho cứ có việc như thế này luôn luôn thì sướng biết bao.
Nghĩ xong đắc ý, cười cười nói nói có vẻ thích thú vô cùng. Tế Điên đứng trong Đại Hùng bảo điện nhìn ra biết rõ tâm tư, muốn cho kẻ ác biết lẽ báo ứng liền niệm chú lấy tay chỉ một cái. Người ấy đang đi cười tít mắt vướng ngay phải một khúc cây nhỏ, ngã bổ nhoài về đằng trước, vặn mình đứng dậy thì đứng không nổi vì bị sái hẳn một chân. Lết mãi mới ngồi lên được, ôm chân mà rên:
- Trời đất ơi! Đau như thế này đến phải nghỉ hàng tháng, làm ăn gì được nữa! Đang lúc Tế Điên thi phép tỏ vẻ hào hứng thì bọn sai dịch kéo đến vây bắt, còng tay Tế Điên lôi đi.
Tế Điên giả bộ ngơ ngác hỏi:
- Chẳng hay tôi có tội gì?
- Cứ về tướng phủ sẽ rõ.
- Thừa tướng thì thừa tướng, sao lại bắt người vô cớ? Bắt một vị tăng sĩ mà còng trói thế này hay sao? Luật pháp nào cho phép vậy? Mời mọc tử tế thì ta đi, bằng mà làm oai làm phách thì ta nhất định không đi.
- À, đã vậy để bọn ta thẳng tay co ngươi biết phép.
Nói xong bọn sai dịch người thì kéo tay, kẻ kéo chân lôi đi. Tế Điên thấy vậy ngồi phịch ngay xuống đất. Lạ thay, bảy, tám người xúm lại mà lôi một vị sư gầy võ vàng mà không lôi nổi. Một tên cầm đầu lấy lam lạ hết lên:
- Hẳn là chúng bay nể nang chứ tên hòa thượng gầy còm này chỉ một người xách đi cũng xong can chi mà làm bộ hì hục kéo lê như thế! Trong bọn có một người biết tiếng Tế Điên xưa nay liền tiến lại vòng tay cúi đầu mà nói:
- Bạch thầy từ bi, chúng tôi là phận sai dịch vì lệnh cấp trên mà đi thỉnh ngài về, xin ngài hoan hỷ, đối với chúng tôi thật chẳng có sự chi thù oán, mọi sự việc đều do nơi thừa tướng, chúng tôi phận dưới đâu dám không tuân? Xin đại sư phụ đại phát từ bi thương xót chúng tôi mà về tướng phủ kẻo thừa tướng quá giận bắt tội chúng tôi thì thật khổ cho vợ con chúng tôi lắm lắm ạ.
Tế Điên nghe bạch gật đầu cười bảo:
- Mô Phật! Vị tình các người mà ta đi thử một phen. Nếu trước nhẹ nhàng mời mọc thì đâu các ngươi phải nhọc sức nhọc lòng. Nào đi! Mấy thuở mà được hầu thừa tướng! Nói xong cười rộ mà đứng dậy, bọn sai nhai bỗng thấy nhẹ bỗng như chẳng có người và Tế Điên dắt đi vùn vụt.


Muốn biết việc đến phủ Thừa Tướng thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.

Added (23 Mar 2012, 12:50 PM)
---------------------------------------------
Tế Công Hoà Thượng

HỒI THỨ MƯỜI NĂM


Ra Oai Tác Tướng Tra Tăng Sĩ
Cậy Thế Cậy Quyền Chiếm Vợ Dân


Đây nói bọn sai dịch mời được Tế Điên gấp gấp trở về tướng phủ. Tần thừa tướng nghe tin lập tức thăng trướng đòi vào, chỉ thấy một thầy tu gầy guộc ăn mặc rách rưới, đứng trơ trơ dưới thềm. Tả hữu thét quỳ, nhưng nhà sư nghiễm nhiên như không nghe tiếng.
Tần thừa tiếng cả giận vỗ án quát mắng:
- Hay cho tên đạo khùng to gan! Ta cho người tới lấy gỗ, chịu hay không thì bầy tỏ, cớ sao cả gan dùng phép thuật yêu ma mà hại người. Hãy mau mau hết sự tình để bổn đài xử trị! Tế Điên nhướng mắt lên cười bảo:
- Sao nhà ngươi chẳng tự xét minh, vội vã trách người. Nghĩ như ngươi thân làm thừa tướng ngôi cao nhất phẩm, vàng lụa gấm vóc thiếu gì, sao nỡ vô cớ đến phá hủy cảnh chùa. Lầu Đại Bi là sự góp công góp của thập phương dựng nên, không phải của riêng ai, nay bỗng chỉ vì tham ít gỗ đẹp, dỡ gỗ ở chùa về dựng lầu chơi, chính ngươi là người làm điều trái phép.
- Cha chả, sư khùng già họng sao dám mạt sát lão gia?
Tế Điên lại cả cười chậm rãi:
- Bọn sai dịch phá chùa, ta đà trừng trị cho biết lẽ báo ứng, còn như ngươi dù là bậc tôn quí thế gian, trước việc làm trái đạo đà không tự tỉnh còn đi trách người, như vậy là kẻ vô tâm, vô qui, càng nên giận trách biết bao. Tội ấy đánh bốn chục còn mới hả!
Tần thừa tướng nghe dứt, lửa giận phừng phừng, liền thét gia quân nọc Tế Điên đánh 40 côn cho hay phép nước. Tế Điên cả cười đứng chung lộn với chư tăng bị bắt. Bọn gia tướng tuân lệnh thừa tướng lôi ra đè xuống, giơ côn nện đủ 40, đánh thôi máu me đầy người, thịt nát máu rơi, khóc than thảm thiết. Nhưng khi đánh xong, ai nấy giật mình ngó lại thì ra là Quảng Lượng đang nằm chết giấc.
Tần thừa tướng thấy vậy càng giận, hét vang:
- Chúng bay là phường ăn hại, ta sai đánh tên đạo khùng sao lại đánh nhầm kẻ khác.
Rồi chỉ Tế Điên sai quân đánh bắt cho mau. Bọn quân lính nhất tề ào tới lôi được Tế Điên ra giữa công đường, giơ côn sắt vút xuống vô hồi kỳ trận, khi nhìn ra thì chính tên Triệu sai đầu lăn lộn kêu than, thịt nát máu rơi vô cùng thảm hại. Tần thừa tướng càng thêm giận dữ, râu tóc dựng ngược thét vang ầm ĩ, bỏ ghế xuống điện vác côn đính thân toan đánh Tế Điên. Đang lúc giơ côn toan đánh bỗng thấy quân hầu hớt hải chạy lại phủ phục bẩm rằng:
- Dám bẩm tướng gia, không biết vì đâu đại đường lửa cháy ngất trời.
Tần thừa tướng nghe nói biến sắc mặt, vội vã ngừng tay, truyền giam sáu thầy trò vào đại lao rồi đốc thúc gia nhân đi cứu lửa. Sai tên quân canh giữ chư tăng.
Đây nói bọn người giam giữ chư tăng, trong số có một tên là Tần Thăng khôn ngoan giảo quyệt, mặt dơi tai chuột, bàn cùng đồng bọn:
- Anh em ta tuân lệnh thừa tướng canh giữ bọn này, riêng tôi nghĩ anh em phải canh chừng tên đạo khùng lắm lắm, nếu bị sơ xẩy để hắn vượt ra tất là mang tội nặng. Vậy hôm nay ta phải chia phiên nhau canh gác cẩn thận.
Một tên khác bàn vào:
- Một người canh hắn sợ không nổi, chả thấy ban ngày 5, 7 người kép, lúc hắn không đi cũng đành chịu. Giờ đây nếu hắn đốc chứng trốn đi, dù có biết đến, một người làm sao bắt hắn. Theo tôi ta nên mua thức ăn và rượu sơ sơ nhậu nhẹt đánh chén với nhau mà thức coi chừng, nhưng cấm không được uống say! Cốt sao cho khỏi buồn ngủ và khi động rạng hò nhau mà vây bắt. Anh em có bằng lòng không?
Tất cả đều khen là ý kiến hay! Chẳng ngời Tế Điên ngồi trong nhà khám đã biết hết tự sự vỗ tay khen và nói vọng ra:
- Đồng ý! Đồng ý! Mọi người thảy đều ngạc nhiên, ngỡ ngàng một phút, nhưng sau thừa tướng cũng đưa tiền cho người mua món ăn và rượu để cho chúng đánh chén mà canh chừng.
Tối đến, mọi người bầy thức ăn và rượu, quây quần ăn uống, cười vui thích thú, chợt thấy Tế Điên cười lên hì hì dòm qua cửa sổ mà nói:
- Nhờ mấy vị từ bi, cho tôi một chén rượu coi, uống xong rồi ngủ khỏi đỡ mất công canh gác! Tần Thăng hỏi lại:
- Ông là hòa thượng sao lại đòi uống rượu?
Tế Điên cười lên ha hả:
- Chú em chưa thông sự lý, trời có tửu tinh, đất có tửu truyền, người có tửu tiên. Rượu là chất gạo, hòa hợp vạn sự, gạn đục nên trong, thuận với tính tình, thêm sức, dãn gân thông máu, làm cho tinh thần phấn khởi, sức lực dồi dào, như thế uống vào thêm tỉnh, trí tuệ gia tăng, đâu cần kiêng cữ, cho tôi một chén há chẳng vui sao?
Tần Thăng nhịn cười không được trước lý luận "rượu" của nhà sư nhưng đành chịu không biết trả lời lại làm sao, cực chẳng đã đành rót một chén đưa cho Tế Điên. Tế Điên tiếp lấy uống một hơi cạn chén, khà một tiếng khen ngon rồi lại nài nỉ:
- Chưa uống thì thôi, uống vào thêm thèm, xin mấy người cho thêm chén nữa.
Tần Thăng cười mỉa:
- Tu hành chi mà lòng tham không đáy, lúc không có uống thì xin một chén, được một rồi xin hai, chẳng biết như thế người tu theo đạo gì?
- Thôi mà chú em gây chút cảm tình, ta say ta ngủ, chả hơn chú em thức mãi ngồi canh thêm khổ thân ư?
Nghe nói bùi ta, Tần thăng lại rót cho chén nữa. Tế Điên uống xong vỗ tay khen lấy khen để:
- Ngon thiệt, ngon thiệt, thật không khác gì tiên tửu, chú em cho ta chén nữa được không?
Tần Thăng phát giận khoát tay mà bảo:
- Hết rồi, còn cũng không cho, đừng lải nhải xin nữa cho mất công.
Tế Điên cười bảo:
- Thử nhau cho biết chứ ta đây có thiếu gì rượu uống.
Một người trong bọn cười ngất nói một cách giễu cợt:
- Đúng bộ khùng điên, giam lỏng trong phòng còn khoe là có rượu. Nếu không có chúng ta thì thèm rõ rãi, sư đã uống lại còn nói dóc, chả biết ông tu giữ những giới gì, có giỏi thì lấy rượu rót thử cho chúng ta xem coi?
Tế Điên cầm chén giơ lên miệng niệm thần chú, chiếc chén sạch không bỗng thấy rượu đùn tràn chát bát, phun như suối, mùi thơm ngào ngạt.
Mọi người trông thấy đều bắt đầu thèm, đua nhau đến xin nhưng khi bọn họ giơ chén thì lại ráo không. Tần Thăng tức tối nói lên:
- Trông thì có rượu, xin uống lại không, đúng là ngươi đã làm trò ảo thuật.
Tế Điên cười bảo:
- Hễ ngươi thành tâm mới có rượu bồ đào tiên tửu, hễ ngươi xấc xược chỉ có nước lã không thôi, còn ngươi khinh miệt mỉa mai thì chén kia ráo cạn.
Cả bọn đồng kêu lên:
- Xin thành tâm, thành tâm! Tế Điên cười ha hả, giơ chén, rượu lại từ đâu trào lên như suối, mọi người xúm lại xin, khắp thảy mỗi người một chén uống vào thơm ngon vô tả. Nhưng vài phút sau mắt chúng chĩu xuống, cô nhướng lên coi đồng bọn xung quanh nhưng không gượng nổi, người người gục ngã ngủ vùi, thoắt rồi trong phút chốc ai ai cũng ngủ lúc nào chẳng biết.
Tế Điên thấy bọn quân canh đã ngủ say như chết liền tự cởi trói tháo gông, mở cửa đi vào phía trong. Chợt thấy một người đang loay hoay tháo xiềng cho một nam một nữ tội nhân giam cạnh. Tế Điên lẳng lặng tiến tới sau lưng, người ấy giật mình quay lại thốt kêu lên khe khẽ:
- Sư phụ! nghe sư phụ bị bắt, con tới đây toan chuyện báo cừu.
Tế Điên xua tay bảo:
- Ta đã biết cả! Triệu Võ, con hãy lo cứu hai nạn nhân kia rồi dắt ra ngoài phòng khách, thầy sẽ chỉ bảo.
Nói xong Tế Điên phăng phăng đi ra phòng khách, thấy một bình rượu bồ đào của Tần thừa tướng liền ngồi xuống thung lũng đang rót xuống.
Triệu Võ cởi trói cho hai nạn nhân xong cũng dắt ra ngoài phòng khách ra mắt Tế Điên. Hai người vì bị đánh trói rất đau chân lê không nổi. Tế Điên liền lấy hai viên thuốc trao cho hai người thoa bóp vết thương, một lúc bớt đau.
Triệu Võ chắp xay mà bạch:
- Bạch sư phụ, từ lúc lấy được bùa về, con về Lâm An thủ phận làm ăn, hôm qua nghe tin Tần thừa tướng lùng bắt chư tăng, nhất là được tin hắn cố ý bắt cả sư phụ nên con quyết đến toan phương giải cứu. Chẳng dè đến tướng phủ chưa kiếm được chỗ chúng giam sư phụ bỗng gặp hai vợ chồng người này, con vừa mở trói cho họ, may thay gặp được sư phụ.
Bạch xong, Triệu Võ quay hỏi hai người:
- Hai vị tên chi, cớ sao bị thừa tướng bắt giữ?
Người đàn ông khúm núm thưa:
- Thưa thánh tăng và tráng sĩ, tôi tên là Vương Hưng và đây là tiện nội tên Ngô thị. Nguyên Tần thừa tướng có người con tên tên là Tần Đạt, mệnh danh là Truy Mạng Thái Tuế, hay cậy quyền cậy thế cha, không việc ác nào không làm, nhất là rất hay ưa gái đẹp. Hôm mới đây, lúc tảng sáng tôi được người nhà của Tần công tử là Tần Ngọc mời qua, nói có việc rất cần kịp. Chẳng dè khi tới nơi, Tần công tử cho biết là hắn có trông thấy vợ tôi, nên rất ưng ý nên gọi đến và bảo tôi nhường lại, y sẽ cho 200 lạng bạc. Tôi nghĩ tình chồng vợ tào khang, há vì tham 200 lạng bạc mà dứt nghĩa phu thê, do vậy nhất mực không chịu. Tần Đạt liền ra oai cho người giam tôi lại rồi khiến gia nhân đi bắt vợ tôi.
Tối qua, khi bắt được vợ tôi về, Tần công tử dụ dỗ và sai bầy tiệc làm lễ thành hôn, nhưng vợ tôi cũng lại khăng khăng không chịu, nguyện chết chứ không thất tiết. Tần công tử không được thỏa lòng dục vọng liền cả giận bắt trói vợ tôi giam vào một phòng. May thay phật trời phù hộ nên được thánh tăng và tráng sĩ kịp thời giải cứu.
Tế Điên quay qua bảo Triệu Vũ:
- Đồ đệ chớ nên hỏi nhiều! Hãy mau mau qua phòng phía tây nơi có bốn cái rương. Đồ đệ phải tìm đến cái rương thứ ba mở ra lấy cho ta 100 lạng vàng, một hộp nữ trang và 300 lạng bạc, lấy cho kỳ hết đem về đây cho ta.
Triệu Võ vâng mệnh ra đi, giây lát đem về đủ sốt, Tế Điên hỏi Vương Hưng:
- Tiểu đệ nhà cửa ở đâu?
Vương Hùng vừa toan trả lời, chợt nghe ngoài cửa có tiếng lao xao cười nói, nhận định là tiếng Tần Đạt thì thất sắc cuống cuồng. Nguyên Tần Đạt vì ước ao Ngô thị mà không toại ý nên sinh buồn bực, vừa hay có tin ở đông phòng xẩy chuyện ma quỷ làm rộn liền tạm bỏ đấy qua thăm cho khuya khỏa nỗi lòng.
Tần Thừa tướng thấy con mặt rầu rầu không vui thì hỏi qua loa rồi khiến về tây phủ. Tần Đạt vì mơ tưởng Ngô thị quá độ liền thân cùng gia nhân vào chốn phòng giam định sai Tần Ngọc vào thăm dò ý tứ nếu Ngô thị thuận thì cấp tốc báo ngay, nên bọn gia nhân đốt đèn thẳng tới phòng giam.
Triệu Võ nghe tiếng lao xao lo sợ khẽ kêu:
- Sự thể thế này, bạch sư phụ biết làm sao giải cứu? Bọn nó thấy được thầy trò ta rồi?
Tế Điên yên lặng, đôi mắt trầm ngầm như ngừời không hay biết. Tần Ngọc đốt đuốc đi trước, Tần Đạt theo liền, phía sau còn có 5, 7 gia nhân rầm rộ tiến tới theo liền, phía sau còn có 5, 7 gia nhân rầm rộ tiến tới phòng giam. Tế Điên vừa thấy liền niệm chú, chỉ tay một cái. Tần Đạt choáng váng mặt mày như người say rượu ngã quay xuống đất. Tần Ngọc và bọn gia nhân vô cùng kinh hãi vội vực Tần Đạt đưa về tư phòng.
Triệu Võ thấy sự việc xẩy ra như vậy, liền nói:
- Bạch sư phụ, hay sư phụ để con vào giết phăng thừa tướng rồi cùng đưa vợ chồng Vương Hưng chạy trốn khỏi nơi này?
Tế Điên xua tay bảo:
- Con hãy mau đem vợ chồng Vương Hùng đi khỏi chốn này, còn mọi việc đối phó đã có ta lo liệu. Trong hai ngày nữa sẽ có tin tức tốt lành. Thôi hãy đi đi.
Triệu Võ lạy biệt từ giã, giắt vợ chồng Vương Hùng lần lối ra khỏi tướng phủ, còn Tế Điên ung dung trở vào phòng giam nằm lăn ra ngủ như không hề hay biết sự gì.


Muốn biết tiếp theo còn những trò gì hay, xem hồi sau sẽ rõ.

Added (23 Mar 2012, 1:04 PM)
---------------------------------------------
Tế Công Hoà Thượng

HỒI THỨ MƯỜI SÁU


Tần Công Tử Bệnh Vì Dục Tính
Tế Điên Tăng Chữa Kẻ Hồi Đầu


Nói về Tần Đạt từ lúc khởi nên dục vọng ham muốn Ngô thị lần đến nhà giam bị Tế Điên chỉ cho một cái, choáng váng quay lơ, gia nhân vội vàng vực vào tư phòng nằm lặng trên giường, một lát thốt kêu lên:
- Nóng quá! Nóng quá, cởi áo cho ta mau! Người nhà xúm lại cởi áo, vừa cởi áo xong Tần Đạt lại kêu:
- Lạnh quá, lạnh quá! Mọi ngươi rối rít mặc áo vào thì Tần Đạt kêu nóng, đến năm bảy lượt như thế, bỗng lại thấy Tần Đạt ôm đầu kêu nhức, người nhà lật đật xoa bóp nơi đầu, kê tay cho Tần Đạt gối, không dè thấy đầu Tần Đạt cứ mỗi lúc mỗi to lên mãi trông thật ghê sợ. Gia nhân thấy vậy lo sợ chạy qua đông phủ báo tin cho thừa tướng hay.
Thừa tướng trải qua một đêm kinh sợ hãi hùng không lúc nào chợp mắt, gần sáng vừa lả mình thiu thiu chợt có tiếng gõ cửa gấp lắm liền kêu quân hầu cho gọi vào. Tần Ngọc cấp báo sự việc công tử lâm bệnh lúc nóng lúc lạnh và nay đầu to như cái đấu trông rất ghê sợ, thỉnh tướng gia qua gấp. Thừa tướng lật đật choàng dậy, chẳng kịp sửa sang, kêu người mau mau dẫn đường băng qua tây phủ.
Khi vừa tới phòng đã thấy cảnh tượng diễn ra vô cùng ghê sợ:
Tần công tử nằm ngay như chết, mặt tái nhợt, đầu to như cái trống, đôi mắt chỉ còn lờ đờ, hơi thở khó khăn. Thừa tướng cảm thương nức nở, hỏi thăm căn do nhưng không ai biết vì sao? Bối rối hồi lâu sực nhớ ra liền sai Tần Ngoc kíp mời lương y điều trị.
Tần Ngọc vâng lệnh liền đi rước danh y Trại Thúc Hoàng Lý Hồi Xuân đến coi bệnh. Một lát sau, Lý lang y đến, vào thẳng trường phòng chẩn mạch thấy chạy đều hoà, không có bệnh gì. Chiếc đầu to kếch xù chẳng biết nguyên ủy ra sao liền bẩm cùng thừa tướng:
- Dám bẩm tướng công, quí công tử thọ bệnh, vãn sinh đây xin cam chịu lỗi, xin tướng công kíp cho thỉnh bậc cao minh khác, còn vãn sinh tài sơ học thiển không trị được bịnh này.
Thừa tướng nghe nói lặng đi một hồi, rớm lệ mà bảo:
- Nội vùng, nghe nói Tiên sinh là bậc danh y đã cứu giúp cho rất nhiều người trọng bệnh, sao tiên sinh lại nỡ chê bệnh con ta, tự hạ tài hèn. Vậy tiên sinh biết ai là bậc cao minh hơn nữa chăng, xin chỉ dạy giùm! Lý tiên sinh cung kính nói:
- Nội thành Lâm An này chỉ có Thắng Vạn Phương với vãn sinh là có đủ khả năng. Ngoài ra không biết ai hơn nữa. Nếu vãn sinh đã chịu thì Thắng tiên sinh cũng đành bó tay mà thôi.
Thừa tướng nghe nói giật mình lo lắng, buồn bã vạn phần. Lát sau, Lý Hồi Xuân chợt nghĩ ra sự gì liền bẩm:
- Bẩm tướng gia, nếu muốn chữa khỏi bệnh cho công tử tôi thiết nghĩ chỉ có một người, hiềm vì tính tình khật khùng nói năng không được êm dịu, nhưng thật có tài.
Thừa tướng hỏi ngay:
- Ai? Người chữa được bệnh con ta là ai? Xin tiên sinh cho biết ngay đi.
- Bẩm tướng công vãn sinh chỉ e khó thỉnh, mặt khác nếu có điều gì xúc phạm, dám mong tướng công miễn chấp, còn như bản lãnh trị liệu của ông ta thì quả là thánh sống, bất cứ bệnh gì đều chữa được cả, dám làm cho người chết sống lại nữa kia.
- Chớ có ngại ngần, dầu có xúc phạm lỗi lầm, nhưng chữa được bệnh cho con ta là ân nhân. Xin tiên sinh kíp nói tên họ để ta cho người đi thỉnh.
- Bẩm nói ra, chỉ sợ tướng công không muốn dùng, người này vốn là một hòa thượng.
- Chỉ cần chữa khỏi bệnh, còn là hòa thượng hay đạo sĩ chi cũng không sao, hòa thượng đó tên chi, ở đâu?
- Bẩm, hòa thượng này là vị phật sống ở chùa Linh Ẩn, pháp danh Đạo Tế, ngừơi ta thường gọi Tế Điên Tăng vì có tính khùng khùng.
Thừa tướng giật mình nói:
- Té ra là tên hòa thượng khùng đó, hiện ta đã bắt giam hắn trong phủ.
Lý tiên sinh nghĩ trong bụng cười thầm:
"Có lẽ vì vậy nên công tử mới gặp nạn này, đích là mắc tay Tế Điên đây", nhưng không dám nói, chỉ thưa:
- Bẩm, phải mời cho được và thành tâm khẩn cầu thì nhất định Tế Công ban phước chữa khỏi như chơi.
Thừa tướng vội sai gia nhân:
- Bay đâu! Qua nhà giam gọi Đạo khùng tới đây trị bệnh, hễ chữa khỏi bệnh cho công tử thì ta tha cho hắn về chùa.
Gia nhân vâng lời, đi chẳng bao lâu về bẩm:
- Bẩm tướng gia, tiểu nhân phụng mệnh đến kêu Đạo khùng về lo chữa bệnh cho công tử, y nói về hỏi lại tướng gia là đi rước thầy thuốc hay đi bắt giải trọng phạm.
Lý tiên sinh đứng cạnh vội nói:
- Tế Công vốn không phải người thường, xin phải dùng lễ thỉnh mới được! Thừa tướng bảo gia nhân:
- Đến nói cho y biết là ta thỉnh mời.
Gia nhân đi một lát trở về không và bẩm:
- Đạo khùng không đi và bảo nếu tướng gia muốn kết thân với tăng sĩ phải đích thân đi thỉnh, vả lại thừa tướng vị cao cực phẩm, ngôi bậc nhân thần, còn y là hòa thượng nghèo nàn, vốn không giao tình, do vậy không dám làm thân.
Thừa tướng nổi giận đùng đùng, nhưng khi quay lại thấy Tần Đạt lăn lộn rên la thì động lòng thương xót. Lý tiên sinh lại nói thêm vào:
- Tướng công hãy nhẫn nhịn hòa thượng một phen, việc cần yếu là phải chữa bệnh cho công tử.
Thừa tướng ý chẳng muốn hạ mình, nhưng vì phụ tử tình thâm dứt từng khúc ruột, cực chẳng đã nén giận cùng đi với Lý lang trung tới nhà giam ra mắt Tế Điên, chào và nói:
- Đại sư, nhân vì con ta đau bệnh lạ, bổn các thân tới thỉnh cầu đại sư chữa giúp.
Tế Điên ngồi kiết già dưới đất nín lặng như chẳng nghe thấy gì. Lý tiên sinh lẹ làng quì xuống mà bạch:
- Bạch sư phụ, đệ tử là Lý Hồi Xuân, xa vắng lâu ngày nay xin ra mắt cầu sư phụ. Nhân vì Tần công tử đau bệnh lạ, đệ tử có giới thiệu và nay thừa tướng thân đến kiến minh, dám mong sư phụ niệm tình cứu giúp một phen.
Tế Điên mở mắt bảo:
- Muốn ta chữa bệnh mà gông trói như vậy sao?
Thừa tướng vội sai gia nhân cởi trói, mở gông. Tế Điên lại bảo:
- Sư phụ ta cùng các sư huynh đệ bị trói thế kia, ta sao yên mà đi trị bệnh.
Thừa tướng hiểu ý, liền sai gia nhân cởi trói cho tất cả, truyền quân gia đưa về chùa, đồng thời xuống lệnh cho tri huyện và tri phủ đình chỉ túc khắc không được dỡ lầu Đại Bi, thoái triệt nhân công trở về phục lệnh.
Bấy giờ Tế Điên mới đứng dậy cười lên hi hí rồi theo thừa tướng đến thẳng giường bệnh của công tử. Tế Điên đứng ngay ngắm nghía rồi lắc đầu mà nói:
- Tại sao đầu công tử to lớn thế này? Ta biết gì mà chữa với chạy! Thừa tướng nghe nói bất giác ứa nước mắt khóc. Lý tiên sinh cũng ra chiều thất vọng. Nhưng Tế Điên đã bảo:
- Tuy vậy cũng còn có thuốc chữa, nhưng chính công tử phải thành tâm sám hối, chừa bỏ nghiệp ác mới mong khỏi được, bệnh này là bệnh đầu ung. Nói xong lấy viên thuốc đen như cáu ghét bảo gia nhân lấy nước hoà cho uống và dặn:
- Ta trị bệnh này thì được, uống thuốc vào là khỏi nhưng ngày sau nếu công tử còn dấy lòng tà dâm, cưỡng bức phụ nữ, ỷ thế lộng hành chẳng kiêng phép nước thì chắc chắn là bệnh đầu ung sẽ lại tái phát, không còn thuốc nào chữa được. Ngay tự giờ và mãi mãi về sau, công tử phải tập làm sao cho bình tâm, hòa khí, trừ bỏ ác niệm thì chắc là bệnh chẳng bao giờ tái phát nữa. Thôi! Hãy dọn cơm rượu, ta ăn một bữa rồi sau sẽ trị bệnh tiếp.
Thừa tướng vội sai gia nhân bày tiệc. Tế Điên ngồi vào ăn uống tự nhiên, rượu nốc hàng vò, xé thịt mà ăn trông thật là ngon lành.
Trong tiệc, thừa tướng muốn xem tài học của Tế Điên liền đem thi, ca, từ phú cùng các lẽ huyền diệu đạo lý ra hỏi. Tế Điên đáp thông như nước chảy, không những thế nhiều câu siêu tuyệt vượt hẳn sức tri kiến thế gian. Thừa tướng hết sức khâm phục, và từ đấy mới có lòng tín mộ, kính ngưỡng.
Tiệc xong, Tế Điên lại móc trong cạp quần ra một viên thuốc đen đen đưa cho thừa tướng bảo lấy nước hòa bôi vào đầu công tử.
Thừa tướng lạ lùng vội hỏi:
- Thuốc này tên gọi là chi? Ở đâu có bán? Sư phụ bảo cho để mua trừ sau nay cho tiện dùng?
Tế Điên không đáp câu hỏi chỉ bảo:
- Tướng công hãy cho lấy nước hoà tan rồi chà sát vào đầu công tử sẽ thấy ứng nghiệm.
Thừa tướng vội sai gia nhân lấy nước, làm y lời dạy. Lạ thay, thuốc bôi đến đâu, đầu công tử nhỏ đi đến đấy, trong giây lát nhỏ lại như thường. Thừa tướng hết sức vui mừng, mọi người chứng kiến ai nấy vô cùng cảm phục.
Tế Điên gọi công tử dặn:
- Bệnh này phải nên tĩnh dưỡng, lắng lòng ít dục, bằng nếu sai lời tất có trở chứng e không thuốc nào chữa khỏi.
Nói xong sai lấy giấy bút, ngồi trước án thư kê một đơn thuốc, niêm lại giao cho gia nhân là Tần Ngọc, bảo:
- Đơn thuốc này lưu lại nơi đây, khi nào công tử trở bệnh chỉ cần đưa cho công tử coi, bệnh hoạn sè lành.
Công việc xong xuôi, Lý tiên sinh từ giã trở về. Thừa tướng nhất định mời Tế Điên lưu lại đàm đạo.
Trong câu chuyện, Tế Điên đem lẽ huyền vi đạo lý ra giác hoá, mà từ câu thơ, giọng phú thuần thị như xuất khẩu thành chương, khiến thừa tướng hết sức khâm phục. Nhân vậy mới thực thà tỏ bày tâm sự:
- Bạch thầy, ta tuy quan cao cực phẩm, ngôi ở nhân thần mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bởi gần vua như gần cọp, một sớm lỡ lầm tấm thân ắt khổ, khó nỗi vẹn toàn. Thâm tâm ta vẫn muốn bỏ hết mọi sự đời, sớm chiều tu tâm dưỡng tánh, tiêu dao tự tại vui cảnh sơn lâm cùng cốc mà thôi.
Tế Điên nói:
- Như ngài ngôi cao tột bậc, nghĩ xem chỉ dưới một người còn mình đứng trên muôn dân, còn ai hơn nữa mà lo! Thừa tướng giơ tay lắc đầu mà nói:
- Xin chớ nói đến ngôi cao, ngày nay ta sợ lắm rồi. Tục ngữ có câu:
Quan lớn thì sinh nguy hiểm, quyền lớn thì bị dèm siểm, trèo cao ắt phải ngã đau. Ta từ nhậm chức tới nay, mỗi mỗi việc gì cũng phải thận trọng từng ly từng tý, dầu vậy vẫn e trước mặt thì người trọng, sau lưng thì người chê, biết đâu chẳng nhiều kẻ oán! Ta thật lòng muốn cạo đầu đi tu, nhờ thầy dìu dắt trên đường đạo hạnh, rộng chứa âm công, cầu cho tấm thân yên ổn trọn đời, chẳng hay ý thầy có thuận chăng?
Lời nói của thừa tướng ra vẻ tha thiết, thành thực, Tế Điên liền chậm rãi bảo:
- Tu là trao dồi, sữa chữa, ngày thường gìn giữ việc làm cho đừng trái đạo, ấy là người tu. Ngài dốc lòng vì dân vì nước quên mình làm việc ích chung, trên không dua nịnh, dưới chẳng chèn ép, dân tình cảm phục, chúng chúng nể vì, quyết nhiên tấm thân yên ổn, có gì phải lo.
Đêm ấy thừa tướng mời Tế Điên ngủ lại. Công tử đã hết bệnh, nhưng tâm tư còn tưởng nhớ Ngô thị, khắc khoải không yên, vụt chốc đầu to lên lại, Tần Ngọc hoảng kinh vội dở đơn thuốc đưa cho công tử xem, chỉ thấy toàn là những lời khuyên bình tâm, dưỡng tính, quên đi những dục vọng đê hèn. Công tử tỉnh ngộ ăn năn, bệnh dần bớt và sau này dứt tuyệt.
Sáng ra, thừa tướng ần cần cảm tạ đưa tiễn ngàn lạng vàng nhưng Tế Điên nhất mực chối từ chỉ dặn:
- Ngôi cao muốn vững phải gắng làm lành, những tội xâm phạm chùa chiền giam hãm tăng, ni đều là ngũ nghịch trọng tội nên xám hối đêm ngày. Đối với dân chúng phải nên hết lòng thương mến, thế là tướng công ban ơn cho bần tăng vậy.
Thừa tướng nghe nói phủ phục cúi đầu lạy tạ rồi sai quân gia đưa tiễn Tế Điên về chùa Linh Ấn.


Chưa viết chuyện tiếp theo thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.

Added (23 Mar 2012, 1:19 PM)
---------------------------------------------
Tế Công Hoà Thượng

HỒI THỨ MƯỜI BẨY


Mở Lượng Từ Bi, Lập Đàn Thí Thực
Ra Tay Tế Độ, Vớt Kẻ Lầu Xanh


Nói về thừa tướng vì cảm kích ân sâu của Tế Điên liền sai quân gia rầm rộ đưa thánh tăng trở về chùa, dọc đường dân chúng lũ lượt đi xem.
Trông thấy cảnh nhân dân lũ năm lũ bảy đứng hai bên đường chào đón.
Tế Điên nghĩ thầm:
- Thực ra bấy lâu ta chỉ hay gần gũi những người giàu sang kiêu hãnh để điểm hóa, theo thường tình thì chư tăng cũng chỉ chèo kéo những ai có tiền có thế, khuyến hóa họ tu phúc làm duyên nhưng thực ra để kiếm tiền kiếm bạc. Ta đây không màng tiền tài danh vọng, không cần bọn giàu sang trả ơn báo nghĩa, nhưng trải qua những cuộc hành hoá đối với thâm tâm thực chưa lấy gì làm bình đẳng. Nay nhân trăm họ thấy ta được trọng vọng mà ùa ra chào đón, tưởng cũng nên quan sát để tìm phương tế độ.
Nghĩ đoạn, Tế Điên liền nhướng mắt xem một lượt, chỉ thấy nhân dân đa số là nghèo khổ, khốn đốn tương tự như mình, áo không đủ mặc, thân thể gầy guộc thì động lòng trắc ẩn, sa nước mắt, cúi mặt đi thẳng về chùa.
Về tới chùa, Tế Điên đi thẳng lên Đại Hùng Điện lễ Phật xong, xuống Tô Đường bái kiến Nguyên Thông hòa thượng rồi gọi các quân gia mà ngỏ lời khuyến hóa, sau đó ủy Tần ngọc chuyển lời cảm ơn thừa tướng. Đoạn Tế Điên cho mời hai vị Chí Thanh, Chí Minh đến hỏi:
- Hai người có biết nấu cháo hay chăng?
- Bạch, việc gì thì khó chớ nấu cháo thì ai mà không biết.
Tế Điên nói:
- Nhưng phải biết nấu cháo với tấm lòng phát tâm bồ đề bố thí chứ còn nấu cháo thường thì ai cần đến làm chi? Ngày nay ta muốn mở quán bán cháo để giúp đỡ người nghèo khó, chẳng hay hai vị có chịu phát tâm không?
Chí Minh nói:
- Vốn đâu mà mở quán? Vả xưa nay chưa có hòa thượng nào làm việc mở quán bao giờ?
- Việc lo vốn liếng cứ để cho ta, đã làm việc phước duyên thì chính hòa thượng phải chủ trương, cần gì miệng tiếng bình phẩm, đi lo nồi niêu củi lửa.
Tiền bạc gạo muối để ta đi sắm sửa cho, khỏi cần phải lo ngại.
Nói xong, Tế Điên xuống núi qua thăm Triệu viên ngoại và Tô Bắc Sơn nói rõ ý định lập hàng cháo. Hai vị viên ngoại vui vẻ góp tiền, cấp gạo, Tô viên ngoại xin hiến một gian nhà để làm cửa hàng.
Nguyên Tế Điên cốt ý mở cửa hàng cháo là để khuyên người phát tâm làm việc bố thí, đối với người bần hàn cô lộ, lỡ đường có nơi ăn uống thỏa thuê, làm gương nhân đạo cho người sau bắt chước. Vả lại, trong thâm tâm là Tế Điên muốn khuyên chư tăng không nên hư khoáng thời gian, dựa cơm tín thí, ngoài việc tu trì phải biết đến bổn phận mà làm việc vì đời cứu khổ, chứ không phải dựa vào cảnh chùa mà lo cúng cấp lấy tiền bỏ túi, còn sống chết mặc hay, chư tăng đi tu nhưng cũng phải gây được chút công duyên mới tròn công quả nên mới bày vẻ ra chuyện mở hàng bán cháo.
Hàng cháo mở được mấy ngày, Tế Điên không hề lấy tiền của ai, thành chỉ vài ngày là vốn lại sạch không, bấy giờ Tế Điên mới thuật rõ ý mình cho mọi người biết, rồi khuyến hoá các nhà giàu có phải nên phát tâm làm phúc làm duyên.
Cửa hàng mở đã ba ngày, Tô, Triệu viên ngoại mới rủ nhau đến thăm Tế Điên. Tô Bắc Sơn nửa đùa nửa thật gọi to:
- Hòa thượng cháo ơi! Mấy bữa nay hàng họ ra sao?
Tế Điên không những không giận mà còn cười to hơn và nói:
- Lỗ to, lỗ to, vốn liếng hết sạch sành sanh cả rồi. Các người định đến đòi tiền, tôi có chiếc áo rách đây xin bồi thường lại! Tô, Triệu đồng nói:
- Đâu dám, đâu dám, chúng tôi đến đây cốt là ăn mày hưởng chút duyên lành hòa thượng bố thị và đặt mình trong cảnh bình dân xem nó ra sao?
- Phải lắm, hai vị viên ngoại đã biết đến người nghèo thật cũng quí hóa, lại còn tự mình muốn nếm mùi nghèo khổ để mong thấu rõ đời sống bần hàn mà toan làm phúc làm duyên thì quả là đại quí vậy. Nói xong sai phổ kỵ múc cho mỗi người một tô cháo loãng.
Hai vị viên ngoại ngồi trước tô cháo mà thấy ngại ngùng, bởi đã từng ăn cao lương mỹ vị, ngày thường cá thịt ê hề, dê nồng rượu béo, nay nhìn bán cháo loãng thếch thơ điểm vài hột muối tự nghĩ không sao nuốt trôi khỏi cổ.
Tế Điên thoáng trông cảnh tượng đã biết nguyên do liền gọi người làm múc cho mình rồi tự bưng ra ngồi cạnh đối diện họ Tô mà húp. Miệng nói:
- Cháo này là bạch phúc (cháo hoa) nhưng thực vị pháp nhũ đề hồ, ăn vào không những khỏi đói mà tinh thần còn minh mẫn thêm lên, cũng gọi là minh tâm chúc! Các vị dùng coi sẽ biết.
Tô, Triệu hai người tuy biết Tế Điên đã lâu và trong thâm tâm vô cùng kính phục, nhưng trước sự việc vẫn không tránh được nghi kỵ, bởi nhìn bát cháo chẳng khác cháo thường là mấy, có phần nhạt nhẽo hơn nhiều. Ở nhà giả sử có ăn cháo thì phải là nấu cháo bào ngư, long tu, thập cẩm, nếu không cũng là cháo thịt, cháo cá chứ có mấy khi mà ăn cháo bạch chúc! Mà đây còn loãng hơn bạch chúc, thế mà lại bảo pháp nhũ đề hồ thì kể cũng kỳ! Nhưng cũng gắng gượng húp thử một húp xem sao? Gọi là chiều lòng hòa thượng.
Nhưng lạ thay, hai người húp thử một húp mà thấy hương vị thanh mát lạ lùng, và nước cháo chảy đến đâu như một dòng nước trong làm cho sảng khoái tâm thần. Thế là hai vị viên ngoại húp một mạch hết cả tô cháo, lại chìa cái bát xin thêm.
Lúc ấy khách hàng trong quán cũng kha khá đông, ai nấy ăn uống ngon lành coi bộ vô cùng thích thú. Tế Điên cười bảo hai người:
- Thôi chứ ! Nếm món bần hàn gọi là để biết, còn phải làm phúc, ai lại thấy ngon mà cứ húp hoài sao tiện?
Tô, Triệu đồng cười rộ. Tô Bắc Sơn thắc mắc hỏi:
- Gạo nấu cháo đây chỉ là một thứ gạo rất thường do chúng tôi cung cấp làm sao sư phụ nấu ngon lành vậy?
Tế Điên cười:
- Bí mật ! Bí mật nhà nghề, các vị là tại gia phú quý biết thế nào cái phương pháp nấu cháo ngon của nhà nghèo. Nhưng có chịu cái vị cháo ngon của nhà nghèo không?
- Bạch, thú vị lắm ạ! - Ấy, nghèo có cái sướng của phận nghèo, món bạch chúc tinh khiết chính là một món tầm thường của người nghèo nhưng người giàu phải học ăn, cũng như người giàu phải san sẻ cái món cao lương mỹ vị cho nhà nghèo nếm thử mới là hợp lẽ bình đẳng.
- Mô phật, chúng tôi xin được nghe lời khuyến cáo của sư phụ.
- Vốn liếng, gạo của sắp hết cả rồi ! - Bạch, để chúng tôi xin cung cấp thường xuyên và xin khuyến khích lân bang góp vào chút đỉnh được chăng?
- Đa tạ ích thiện! Càng nhiều càng tốt, bà con nghèo càng được nhờ, cái nghĩa bố thí là thể và cúng thí thực là thế. Đâu có như thế gian gọi là bầy ra cúng thí thực rồi để rủ bà con làng nước đến ăn vãi ra mấy củ khoai cái ngô cho trẻ con ăn cướp.
- Bạch sư phụ, chúng tôi đã hưởng hương vi thơm ngon chay lạt, nay muốn thỉnh sư phụ đi uống rượu được chăng?
- Được lắm chứ Phi tục phi tăng mà, có lúc ăn chay cũng phải uống rượu.
Chay mà giữ đúng màu chay Rượu chay, chay rượu mê say cuộc đời.
- Nhưng các ngài định đi đâu uống?
Tô Bắc Sơn nói ngay:
- Tôi nghe đồn có một nàng con gái con nhà quan bị lạc vào chốn thanh lâu, đang định đến coi xem chân giả thế nào?
Tế Điên vội bảo:
- Thế thì … Triệu Văn Hội gạt đi:
- Sư phụ là bậc tu hành, đến chốn lầu xanh, người ta biết được mỉa mai còn gì danh dự – Rồi quay lại Tô viên ngoại mà trách – Sao hiền đệ lại đem chuyện ấy ra nói.
Tế Điên vội nói:
- Không sao, không sao, vui đâu chuốc đó miễn chẳng đam mê thì lầu xanh vẫn cũng là nơi Lan Nhã can chi ?
Tô Bắc Sơn thì khoái chuyện rủ được vì tăng đến chốn hồng lâu thử xem “thánh vị” đến đâu? Liền nói:
- Sư phụ đã chỉ dạy, thôi chúng ta đi.
Tế Điên gọi người dặn dò mọi việc và bảo phải tiếp đài thập phương cho mọi điều trọn vẹn, chẳng nên chiều ai, cũng chẳng khinh ai, chớ nên thấy áo rách coi thường, ao sáng chào đón. Nơi đây làm việc bố thí thiết thực phải nên trọng thể đối với người nghèo. Nói xong dắt Tô, Triệu hai người thong dong tiến bước về nơi thị tứ.
Tới chốn lầu xanh, có mụ tú bài lả lơi ra đón, Triệu gia hỏi:
- Tôi nghe đồn nơi đây có một mỹ nữ con quan phải chăng? Nếu có gái đẹp xin hãy cho chúng tôi coi thử?
Tú bà đon đả:
- Bẩm quan nhân, nơi đây rất sẵn, đủ hạng đào tơ liễu yếu, oanh vũ dập dìu! Nói xong gọi vọng vào trong:
- Tuyết Lan đâu? Sao không ra hầu tiếp quan nhân! Liền thấy một ả mỹ nữ tha thướt vén rèm khép nép đi ra liếc mắt thấy có hòa thượng đang đứng ngắm mình thì che miệng cười, đưa mắt liếc tình luôn mãi.
Tô Bắc Sơn ngó họ Triệu và Tế Điên ra chiều hỏi ý, Triệu gia nói ngay:
- Quả nhiên là một mỹ nhân, nguyệt thẹn hoa nhường.
Tế Điên nói:
- Tôi là kẻ tu hành không tiện nói ra, để lấy giấy bút viết chơi vài chữ.
Tú bà vội gọi lấy giấy bút lại, Tế Điên viết lau láu một lúc xong đưa Tô, Triệu hai người. Thấy viết rằng:

Vẻ hồng, nét ngọc gái lầu xanh
Thân trải đêm đêm vạn mối tình
Tay ngọc bao người ôm ấp gối
Mảnh đào mấy kẻ khát khao tranh
Tuổi xuân ngán nỗi buồn cho phận
Phòng lạnh thương thay hận một mình
Đưa đón gượng cười quên cảnh huống
Chiết lòng! Thẹn tủi kiếp điêu linh


Tô, Triệu hai người tấm tắc khen hay, đoạn quay qua hỏi tú bà:
- Nơi đây còn có một người dòng dõi con quan?
Tú bà đáp ngay:
- Dạ có, dạ có! Đó là Xuân Hương. Rồi tú bà kể:
“Nàng này thuở nhỏ mồ côi mẹ, lớn lên theo cha trẩy kinh giữa đường chẳng may ngộ cảm qua đời, nàng phải bán mình lấy tiền lo liệu ma chay, cảm vì lòng hiếu, tôi giúp tiền nong để nàng lo an táng cho cha. Sau đó nàng tình nguyện làm con đòi cho nhà tôi, nhưng tôi không nỡ nên để cho nàng ở riêng không cho tiếp khách như những con em, chỉ thỉnh thoảng có khách phong nhã, cực chẳng đã tôi có mời nài nỉ nàng ra mắt đàm đạo văn chương.
Nói xong tú bà te tái đi lấy một tờ giấy hoa tiên chìa ra giới thiệu:
- Đây, thơ của Xuân Hương làm đây! Tế Điên và Tô, Triệu thấy trên tờ hoa tiên net' bút thanh kỳ, tươi tắn mềm mại, nhân cao hứng họ Tô ngâm to:

Trăm sầu nghìn tủi cùng ai?
Đôi mắt quầng thâm phải gượng cười
Mấy vận thơ ngâm tràn suối lệ
Mỗi câu chan chứa vạn u hoài
!!!

Triệu gia nói:
- Có thể gọi nàng ra cho chúng tôi biết mặt được chăng?
- Được, được, kính mời quan nhân và hòa thượng theo tôi qua đông viện.
Nói xong tất tưởi đi ngay.
Hai vị viên ngoại và Tế Điên nối gót theo sau. Khi tới đông viện, chợt thấy rèm châu lay động, một cô gái dung nhan mỹ lệ, kiều diễm khác thường, trong bộ đồ lụa trắng vén rèm bước ra cúi chào mọi người e lệ như bông hải đường ngập ngừng trong cơn gió sớm, ngắm kỹ cử chỉ rõ ra con nhà có học.
Tô Bắc Sơn hỏi lai lịch, nàng tỏ hết nguồn cơn tương tự như mụ tú bà đã kể.
Những nổi niềm cay đắng, ngậm sầu ngậm tủi khiến người nghe qua không khỏi nhỏ lệ bi thương.
Tế Điên liền bảo:
- Việc này chính là duyên lành cho hai vị viên ngoại vào lầu xanh cứu người bạc mệnh, đấy mới là tôn chỉ người tu. Hai vị có bổn phận chuộc nàng khỏi nơi hang lửa rồi tùy nguyện nàng muốn sao chiều vậy, cứu được một người phúc đẳng hà sa.
Tô gia quay qua hỏi Xuân Hương:
- Lời sư phụ đã dạy, chẳng hay tôn ý của tiểu thơ ra sao?
Xuân Hương đáp:
- Thân đã nhường này, tất là tội lỗi đã từ bao kiếp chất chồng, may được quí vị niệm tình cứu vớt thì tiện nữ đây nguyện xin vào chùa nương cảnh từ bi.
Tô, Triệu hết sức vui mừng liền hỏi tú bà về số tiền nợ. Tú bà nói 700 lạng, Triệu gia liền đứng ra trả đủ số tiền rồi lãnh nàng ra khỏi lầu xanh dự tính sẽ đưa lên Thành Hoàng Sơn nương nhờ Thanh Trinh sư thái, mọi người cũng hết sức tán thành.
Tế Điên lại bảo:
- Nhị vị hiền đồ đã làm được một việc phúc duyên tưởng nên đi ngay kẻo trễ.
Tô, Triệu đều vâng lời trong khi Xuân Hương líu ríu mấy lời cảm tạ.


Chưa biết T

 
daohoanam Date: Thứ Sáu, 23 Mar 2012, 1:45 PM | Message # 2
Major
Group: Disciples
Messages: 88
Status: Tạm vắng

Đang hồi hấp dẫn...
 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 24 Mar 2012, 8:55 AM | Message # 3
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5045
Status: Tạm vắng
phiy


AToanMT
 
phiy Date: Chủ Nhật, 25 Mar 2012, 12:11 PM | Message # 4
Colonel
Group: Users
Messages: 167
Status: Tạm vắng
Tế Công Hoà Thượng

HỒI THỨ MƯỜI TÁM


[/b]Chốn Am Thanh Bỗng Dưng Xảy Chuyện
Nơi Đường Trường Trổ Sức Thần Thông[/b]

Đây nói về Tế điên cùng Tô, Triệu hai vị viên ngoại sau khi chuộc thân Xuân Hương ra khỏi lầu xanh liền cùng thẳng đường lên am Thành Hoàng. Đang đi, chợt thấy một người khoảng 60 vừa thấy Tế Điên vội quỳ xuống lạy và nói:
- Bạch sư phụ! Không ngờ gặp người nơi đây, tôi lên Linh Ẩn tìm ba phen mà không gặp được.
Tế Điên vội vàng đỡ người đó dậy hỏi:
- Lão trượng là ai ? Tìm tôi có việc chi chăng ?
- Tôi vốn người coi việc đốt hương ở am Thành Hoàng, họ Phùng tên Thuận, phụng mệnh Thanh Trinh lão ni đi tìm sư phụ. Giờ đây sư phụ có việc đi đâu chăng?
- Chúng tôi lên am của lão trượng đây - Thực là may quá, có lẽ việc trên am sư phụ đã rõ hết rồi?
- Chúng tôi thật chưa biết việc gì cả.
Phùng Thuận liền kể:
- Nguyên Thanh Trinh sư thái vốn dòng họ Lục, có một người cháu gái gả cho một vị thư sanh tên là Cao Quốc Thái, trong nhà tuy chẳng sang giàu nhưng tạm đủ ăn. Họ Cao mê mải học hành,ngồi không miệng ăn núi lở, thế rồi của cải sạch trơn, túng quá phải lần đến am cầu xin trợ giúp. Sư thái nhường cho họ Cao một gian ở tạm, chẳng ngờ có người học trò tên là Huệ Tính, tính tình không tốt, thường hay lui tới đàm luận văn bài, lâu ngày để lộ tình ý không được trang nghiêm. Cao công tử liền thưa cùng sư thái là vợ chồng ở đây nhiều điều bất tiện nên xin được đổi đi nơi khác. Lão Ni liền giới thiệu vợ chồng họ Cao đến tạm trú nhà Châu bán Thanh. Châu lão gia thấy Cao công tử hiền lành nho nhã tính khí trang nghiêm liền lưu lại hết lòng hậu đãi. Không ngờ cách đây mấy hôm họ Châu hoảng hốt thông tin cho sư thái hay, chẳng biết họ Cao đã đi đâu mất từ mấy hôm nay khiến sư thái lo sợ quá chừng nên sai lão nô tiện đi cầu sư phụ cứu giùm tánh mạng họ Cao.
Nghe qua, Tế Điên lật đật cùng hai vị viên ngoại dẫn Xuân Hương lên am lập tức. Khi tới nơi, Phùng Thuận liền đưa mọi người đến ngay gian phòng của Cao Quốc Thái xem xét thì thấy trên tường nét bút đề thơ họa cảnh khác nào phượng bay rồng múa. Tô Bắc Sơn than rằng:
- Mới hay họ Cao thời vận chưa thông nên mới gặp những cảnh không may nhường ấy, ôm tài lận đận nghĩ mà buồn thương.
Còn đang ngậm ngùi thương tiếc thì Thanh Trinh lão ni đã dắt vợ Cao Quốc Thái là nàng Lục Tố Trinh bước tới chào hai vị viên ngoại rồi tới trước mặt Tế Điên quỳ lạy khẩn cầu:
- Cầu sư phụ đại phát từ bi, đây là cháu gái của tôi. Nhân vì chồng nói bỗng dưng mất tích nay đà bốn ngày rồi mà hỏi thăm các nơi đều không thấy, cầu thầy bói quẻ, rút lại cũng chẳng truy ra, trong lòng tôi hoang mang lo sợ vô cùng nên sai lão Phùng đi tìm sư phụ, xin sư phụ phát khởi từ tâm rộng ơn cứu giúp.
Tế Điên gật đầu mà đáp:
- Dễ lắm! Việc đó để nguyên tôi lo giúp. Rồi quay lại bảo hai vị viên ngoại giới thiệu trường hợp Xuân Hương với lão ni và dạy nàng ra mắt sư thái.
Thanh Trinh thấy Xuân Hương hình tướng đoan trang có vẻ con nhà thì hoan hỷ hứa sẽ cho được thế phát qui y, đồng thời quay sang Tế Điên bạch rằng:
- Sư phụ đã dạy, bần ni đâu dám trái mạng, nhưng chỉ xin sư phụ bói cho một quẻ xem người cháu của bần ni hiện giờ hạ lạc nơi đâu?
Tế Điên liền nhắm mắt nhập định, một phút sau hiển quang linh, vỗ tay ba cái, bất giác cuống cuồng nói:
- Nguy to, Nguy to rồi! Lão ni cùng nàng Lục mặt như chàm đổ vùng sa nước mắt mà hỏi:
- Sư phụ đã thấy điều chi ư ?
- Cao công tử hiện ở cách đây hơn 180 dặm, thân có nạn lớn, chiều nay, lúc mặt trời lặn không khéo bị người ta giết.
Lão ni cùng Cao phu nhân đồng khóc rống lên sụp lạy cầu Tế Điên cứu nạn, hai vị viên ngoại cũng tha thiết nói vào. Tế Điên trầm ngâm một lát rồi nói:
- Vậy thì ta phải đi liền mới kịp. Hai vị Ở lại thành toàn mọi việc cho Xuân Hương cô nương.
Tô Bắc Sơn xin nhận lãnh. Tế Điên lại quay bảo sư thái:
- Phải cử một người theo tôi và phải đem theo sẵn 300 lạng bạc cùng dắt ngựa đi theo phòng lúc đỡ chân.
Tô Bắc Sơn liền sai Tô Lộc đi lấy bạc đến rồi theo hầu Tế Điên. Sư thái cũng khiến lão Phùng theo hầu. Tế Điên hoan hỷ kiếu từ dắt hai người ra đi.
Mọi người đưa khỏi chùa một đỗi rồi quay lại.
Ba thầy trò đi thong dong trên đường, đang đi thốt nhiên Tế Điên quay lại bảo:
- Cứ đi thế này không sao mà tới nơi được, phải đi theo phép mới xong.
Phùng Thuận hỏi:
- Bạch sư phụ, đi theo phép là đi như thế nào ?
- Hai người cứ đi theo ta.
Nói rồi Tế Điên đi tiến lên hai bước dài lại lùi xuống hai bước ngắn. Tô Lộc thấy vậy kêu ầm lên:
- Sư phụ dạy đường dài hơn 180 dặm mà nay đi tiến lại đi lùi thì hết ngày chưa chắc đã nổi 10 dặm. Giờ này mặt trời đứng bóng làm thế nào mà đi cho kịp.
Tế Điên quắc mắt quát:
- Vậy thì lại đi cách khác thôi. Nói xong hoành thân nhảy một bước dài, lại thụt lùi ba bước thật ngắn.
Tô, Phùng đồng la lên:
- Thế này thì lại chậm hơn trước.
Tế Điên nghiêm trang bảo:
- Các ngươi chỉ thích tiến, không thích lùi sao ?
- Bạch, cứ một tiến thôi cũng chưa chắc là sẽ đến được địa điểm chiều nay huống chi ta còn lùi nữa.
Tế Điên cười bảo:
- Cũng được ! Hãy cố theo ta. Nói xong tiến lên đi nhanh thoăn thoắt.
Tô, Phùng hai người vừa dắt ngựa vừa chạy, thoắt thôi nhảy cả lên mình ngựa rồi mà cũng không theo kịp. Thoáng cái Tế Điên đã đi đâu mất dạng đành cứ thẳng đường quất ngựa phi nước đại mà tìm.
Chạy khoảng hơn 100 dặm, con ngựa vì chở hai người mệt quá thở lên phì phì, đứng lại không chịu đi nữa. Hai người đành phải nhảy xuống giắt ngựa mà đi, chân đã mỏi nhừ cũng không tìm thấy bóng dáng Tế Điên đâu, nhìn ra phía trước thấy có một lùm cây liền bảo nhau rảo bước đến đó nghỉ.
Khi vừa tới lùm cây đã thấy Tế Điên ung dung tự tại ngồi dưới gốc cây tự lúc nào, nhắm mắt ngồi thiền. hai người đồng reo lên và trách:
- Sư phụ làm chúng tôi mệt muốn đứt hơi, con ngựa đây cũng chạy quá không sao đi nổi được nữa?
Tế Điên bừng mắt mà bảo:
- Thôi phải đi ngay kẻo trễ. Ta chờ các ngươi đã lâu quá rồi.
Tô, Phùng cùng kêu lên:
- Mỏi chân quá rồi, chúng tôi không sao đi được nữa.
Tế Điên bảo:
- Sao lúc ta bảo đi chậm thì các ngươi kêu la, giờ chỉ đi nhanh có một chút cũng lại kêu la, có dễ chân các ngươi không ai làm chủ.
- Bạch sư phụ, có lẽ sư phụ cũng mệt lắm rồi nên mới nói lạ lùng thế, chân chúng con mà chúng con không làm chủ thì ai làm đây ạ! Tế Điên cười:
- Chân các ngươi nó làm bộ mỏi đó thôi, để ta sai khiến cho mới được.
Nói xong niệm chú chỉ một cái, Tô, Phùng hai người cứ thế mà cắm cúi chạy đi, ngựa theo cũng không kịp.
Tế Điên đứng sựng vỗ tay cười ngất.


Chưa biết Tô, Phùng có đâm quàng bụi rậm hay không? xem hồi sau sẽ rõ.

Added (24 Mar 2012, 11:04 AM)
---------------------------------------------
Tế Công Hoà Thượng

HỒI THỨ MƯỜI CHÍN


Muốn Cứu Người, Thánh Tăng Vào Hắc Điếm
Tra Bọn Gian, Quan Huyện Rõ Oan Tình


Nói về Tô, Phùng bị Tế Điên niệm chú chỉ vào chân một cái thoắt cắm đầu cứ chạy như bay không còn thế gì kìm hãm lại được, còn Tế Điên thì cứ lững thững vừa đi vừa nhỡn nhơ cười nụ.
Hai người chạy khoảng 20 dặm đường thì phiá trước có con sông lớn chắn ngang mà ôi thôi cặp chân cứ bước đều đều không thể chi mà ngừng nổi. Tô, Phùng thất kinh, định bụng phen này chắc chết vì hai người cứ nhắm dòng sông lao tới liều nên đành nhắm mắt chịu chết mà thôi.
Một thoáng, hai người vẳng nghe tiếng nói bên tai:
- Qua rồi, Qua rồi, mở mắt ra mau, cho phép hai chân nghỉ! Hai người vụt đứng sững lại mở mắt mà nhìn thì đã qua sông lúc nào không biết, ngó lại Tế Điên đã đứng đằng sau đang tủm tỉm cười. Nghĩ tới cái chết hãi hùng như muốn đâm đầu xuống sông tự tử, cũng như thoắt thôi mà được qua sông và cái tài đi nhanh của Tế Điên, hai người đều lộ vẻ sợ sệt, lấm lét nhìn Tế Điên vô cùng khâm phục.
Tế Điên ôn tồn bảo:
- Thôi gần tới rồi mà còn sớm chán, chúng ta vào quán nghỉ ngơi rồi sẽ lại đi.
Vào quán, cơm nước xong, cả ba lại lên đường thong dong, nhằm huyện Dư Khương tiến tới. Khi tới trước cửa huyện đường, Tế Điên cứ thế đi thẳng vào trong Phùng Thuận kêu lên:
- Bạch sư phụ! Đây là chốn nha môn, sư phụ vào làm gì? Quan huyện làm việc có giờ có giấc, vô cớ vào phá rộn người ta đánh chết! Tế Điên bảo:
- Không việc chi tới hai người, ta cần kiếm một người tại vùng này, cần gặp quan huyện, hai ngươi có ngại thì chờ ta ở ngoài, nói xong xăm xăm đi thẳng vào cửa huyện đường.
Vừa lúc đó, bỗng nghe trên đại đường có tiếng thét bảo:
- Cao Quốc Thái, bản chức không dùng hình pháp thì ngươi vẫn chưa chịu khai. Tả hữu đâu? Mau đem hình cụ ra đây xem hắn có chịu cưng xưng không?
Hai bên nha dịch vừa đem hình cụ đến sắp sửa ra tay, chợt một trận cuồng phong thổi tới tối tăm mặt mũi, cát bay đá chạy, ai nấy đều ngã rúi rụi vào nhau. Giây phút gió ngừng, tri huyện thấy trên án thư có một tờ giấy viết to hai chữ "Hàm Oan" trong lòng ngẫm nghĩ biết có duyên cớ chi đây, liền bảo nha dịch thôi đừng tra tấn, tạm giam tội nhân chờ mai sẽ xét sử.
Nguyên trận cuồng phong thổi tới đó, vốn do Tế Điên thấy nha dịch sắp sửa ra tay tra tấn Cao sinh, liệu bề giải cứu không kịp nên liền niệm hô phong rồi nhân lúc mọi người rộn rịp bèn viết hai chữ "hàm oan" để lên bàn, đoạn trở ra dắt Tô, Phùng hai người đi thẳng. Được một đoạn, Tế Điên bỗng lấy tay chỉ mặt đất mà nói:
- Hai người coi kìa, tiền của ai mà rớt đây kia.
Tô, Phùng đồng chạy tới nhặt lên coi, thấy làm lạ lùng mà nói:
- Tiền của ai đánh rơi đây?
Tế Điên bảo:
- Mặc kệ của ai, chắc là tiền của người ta đi buôn, dọc đường đánh rơi, là của bắt được, ta cứ lấy đem đi.
Tô, Phùng nghe lời nhặt tiền cho vào trong bao. Ba người tiến bước, tới bến Ân gia gần chợ, người họp đông đảo, phía đông có một nhà lầu, bên tường viết hàng chữ lớn:
"Mạnh Gia lão điếm".
Tế Điên bước tới gõ cửa, trong tiệm bước ra một tên tiểu nhị đứng ngắm dáng Tế Điên một hồi rồi hỏi:
- Nhà sư định xin ăn chăng?
- Ta tới mướn phòng chứ ai thèm đi xin.
Người bồi nguýt dài một cái rồi lắc đầu:
- Hết phòng rồi! Chịu phiền tìm nơi khác mà mướn.
- Tôi có tiền đây! Chẳng tin coi kìa - Tô, Phùng giờ đẫy khoe tiền, bồi bàn ngó chừng dẫy nhiều tiền liền líu ríu mời ba người vào trọ.
Nguyên tiệm này là của hai người hùn hạp mở ra, một người họ Mạnh, tên Tứ Hùng, người kia họ Lý tên Hổ, mướn hai đứa tiểu nhị một đứa họ Lưu, một đứa họ Lã, vốn là một hắc điếm chuyên kết liễu tính mạng khác buôn đoạt của.
Tên tiểu nhị họ Lưu thấy Tế Điên nhiều tiền liền lễ phép nói:
- Bạch đại hòa thượng và quí quan nhân muốn mướn phòng? Chỉ còn phòng hạng sang thôi, xin mời vào xem.
Tế Điên bước vào, thấy bên đông là một dãy phòng rộng, bên phía tây một dãy phòng nhỏ, Tế Điên đi đến giữa tiệm liền hỏi lớn:
- Chổ này sao có mùi gì lạ quá ?
- Đâu? Có mùi gì đâu? - Tên tiểu nhị đáp.
- Dường như có mùi trẻ con bị thọc huyết? Tế Điên chừng mắt hỏi.
Tên tiểu nhị chận ngay nói:
- Sao sư phụ nói liều vậy? Muốn thuê phòng hay không? Muốn thuê xin mời lên từng lầu trên an nghỉ, chớ nên nói càn làm hại bổn điếm không được. Nói xong dắt Tế Điên cùng Tô, Phùng lên tầng lầu trên.
Tế Điên lên lầu, đứng ngắm một hồi gật đầu tỏ ý bằng lòng:
- Tốt lắm! Phòng đây tám mặt đều thoáng, thật vừa ý Ba người vào phòng, tiểu nhị liền đem lên một bình trà rồi hỏi:
- Ba vị muốn uống rượu hay ăn uống gì không?
Tế Điên bảo:
- Đem cho chúng tôi hai bồ rượu! Tô, Phùng từ chối nói:
- Chúng tôi không uống được rượu, chỉ muốn được ngủ một giấc thôi vậy! Tiểu nhị vừa chớm chân đi, Tế điên níu lại mà bảo:
- Cho tôi hồ rượu trắng có thuốc mê cho ngon.
Tên tiểu nhị họ Lưu giật mình, ngẫm nghĩ chắc nhà sư này cũng có đồng bọn cả đây nên mới biết tiếng lóng của khách giang hồ liền hỏi lại:
- Sư phụ nói rượu gì lạ vậy? Tôi đâu có biết?
- Ấy, tiệm này thường có thứ rượu như thế, vờ mãi.
- Rượu ngon có rất nhiều, nhưng thứ rượu có thuốc mê như sư phụ bảo, tiệm chúng tôi không có.
Tế Điên cười:
- Nào biết đâu đấy, nghe người ta đồn cũng hay rằng thế, người sành rượu người ta bảo, hễ thứ rượu nào có pha thuốc thì uống ngon lắm, uống vào ngủ một giấc khỏe ru. có thật thế không?
Tiểu nhị tỏ vẻ khó chịu, nhưng gượng nói:
- Sư phụ muốn uống ngon thì tôi đi lấy cho, can chi mà nhiều chuyện vậy. Nói xong quay đi, một lát đem đến hồ rượu để trên bàn.
Tế Điên làm bộ nhắm mắt phải, mở mắt trái dòm ngang hồ rượu rồi lại nhắm mắt trái, mở mắt phải dòm vào bồ rượu. Tiểu nhị lạ lùng hỏi:
- Sư phụ làm cái chi coi kỳ vậy?
Tế Điên cười khà khà mà bảo:
- Ta coi rượu nhiều hay ít! Này tiểu nhị họ Lưu, anh họ gì?
Tên tiểu nhị ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Tế Điên, giọng run run nói:
- Bạch, sư phụ đã nói họ của tôi sao còn hỏi tên tôi chi ạ?
- A, ta thấy anh thật thà ta thương, ta muốn kết bạn, mời anh uống cùng ta một chén lấy thảo! Tiểu nhị giật mình lo sợ líu ríu chưa kịp nói, Tế Điên đã tiếp:
- Uống đi, uống đi, ta uống cho say, phải không anh, say mê mới thú! Tiểu nhị xanh mặt lắp bắp:
- Bạch....sư.... phụ....! Tôi không được uống rượu, uống say thì làm gì được nữa.
- Thì uống chơi một chén có sao?
- Chủ tôi cấm ngặt lắm, chúng tôi mà uống rượu, say sưa vô lễ với khách hàng sao được?
- Anh không uống thì ta cũng không uống! - Bạch sư phụ, rượu cũng đã lạnh - tên tiểu nhị vừa nói vừa sờ tay vào hồ rượu - thôi để tôi đi hâm lại cho nóng, luôn tiện đi xin phép ông chủ tôi rồi xin đến uống rượu thị giả cùng sư phụ.
Tế Điên mỉm cười yên lặng. Tên tiểu nhị tất tả mang hồ rượu vào phòng Mạnh Tử Hùng và nói:
- Bất trị, bất trị! Hòa thượng ấy có vẻ kỳ quái lắm, phải đổi hồ rượu khác, đừng bỏ thuốc, mong cho hắn uống không nghi rồi sau hãy tính kế ra tay! Mạnh Tứ Hùng liền đưa cho tên tiểu nhị hồ rượu không pha. Họ Lưu đổi xong rượu tất tả mang lên phòng Tế Điên:
- Bạch sư phụ, tôi hâm được rượu đây, lại xin với ông chủ đồng ý cho phép hầu rượu sư phụ.
Tế Điên không nói không rằng, với hồ rượu để lên miệng tu ngay một hơi cạn ráo rồi khà một tiếng đặt chiếc hồ không xuống bàn trước sự ngạc nhiên của tên tiểu nhị. Uống hết rượu, Tế Điên lim dim cặp mắt như muốn ngủ, tên họ Lưu lăng xăng:
- Bạch sư phụ dùng cơm để tôi đi lấy! Tế Điên nói giọng lè nhè như say rượu:
- Thôi! Ta còn....no.... O ..o ..! Họ Lưu vội vàng thu xếp bàn rượu rồi bước ra ngoài. Vừa ra tới cửa, ngoái lại thấy Tế Điên loạng choạng lần bước vào giường, trong lòng mừng rỡ, đi thẳng xuống nhà.
Nói về Tế Điên giả say, lần vào tới giường đã thấy Tô, Phùng hai người ngủ vùi như chết, liền cũng vén áo nằm ghé một bên, lúc sau cũng lại ngáy như sấm động.
Lưu tiểu nhị vốn hữu ý, lát sau len lén lên phòng, dòm vào thấy ba người đều đã ngủ vùi liền vội vàng chạy xuống báo cho Mạnh Tứ Hùng hay và tiếp:
- Rượu tuy không có thuốc mê, nhưng tên hoà thượng nốc hết cả bình rượu cũng là say lắm, tối nay ra tay được đấy! Mạnh Tứ Hùng hết sức vui mừng liền cho gọi Lý Hổ và Lã tiểu nhị lên phòng dọn tiệc vui vầy. Canh ba đêm ấy, họ Mạnh sắp đặt, sai Lã tiểu nhị cắp đao đi trước dò xem hư thực. Họ Lã hăng hái nhận lời, sách dao lần lên phòng ngủ lén mắt nhìn vào, dưới ngọn đèn dầu mờ tỏ ba người khách gác chân lên nhau mà ngủ coi bộ như ba thây chết, họ Lã mừng lắm liền lách dao nậy cửa. Sau khi nậy xong bản lề phía trên liền lách dao nậy nốt phía dưới thì lạ chưa, khi phía dưới bật ra, bản lề phía trên lại như có người mắc vào, khi nậy xong phía trên thì phiá dưới lại khít khao như cũ. Loay hoay đến bực cả mình, mồ hôi vã ra như tắm mà không sao nậy xong cánh cửa.
Lã tiểu nhị tức giận lẩm bẩm:
- Lạ quá! Lạ quá đi thôi! Cửa này mọi bữa chỉ khẽ lách con dao nậy một cái là bật ra ngay, và làm ăn cứ ngọt như mía, sao hôm nay nó giở chứng ra nậy mãi không được thế này.
Trực nhớ ra đường hầm, phải làm sao lần vào cho được thanh toán cho xong hoà thượng, lấy được bọc tiền mới được chia phần kha khá. Liền bỏ phiá cửa trước lần xuống dưới đường hầm.
Bước vào căn phòng bên cạnh, bóng tối mờ mờ, Lã tiểu nhị lật cửa hầm chui xuống, noi theo ánh đèn leo lét, tìm bực thang dội ngược lên, cửa hầm vào phòng Tế Điên vừa mở thì như thoáng có trận gió lạnh, Lã tiểu nhị thấy thân mình cứng ngắt không cực cựa, miệng cũng há hốc đứng trân ngay trước cửa hầm không còn nói năng gì được. Trong khi đó Tế Điên cùng Tô, Phùng hai người vẫn cứ ngủ vùi như chết.
Dưới nhà Mạnh Tứ Hùng chờ lâu không thấy Lã tiểu nhị quay lại liền sai họ Lưu đi xem sự thể. Họ Lưu đi đến trước phòng Tế Điên, bỗng thấy thoáng ngọn gió tạt đến, lưỡi cứng, chân tê, đứng trơ ra như tượng gỗ. Thế là hai gã Lã, Lưu đều biệt dạng. Họ Mạnh nóng lòng liền cùng Lý Hổ bàn nhau chắc hai tên tiểu nhị đã bị hòa thượng hại rồi, nên bọn chúng kẻ đao, người mã tấu, lần lên buồng ngủ của Tế Điên.
Khi tới trước cửa phòng thấy Lưu tiểu nhị đứng chết trân không nói năng gì được, cả hai liền tông cửa vào phòng, thấy Tế Điên quay mặt vào tường ngáy vang như sấm, bên cạnh Tô, Phùng cũng ngủ như chết. Còn phía dưới cửa hầm tên họ Lã đứng không cực cựa. Lý, Mạnh hết sức lạ lùng, cho là hai tên tiểu nhị bị trúng gió độc, nên cả hai liền xăm xăm bước tới bên giường Tế Điên thẳng tay chém xuống một dao.
Trong bóng tối, ánh dao sáng loáng như ánh chớp, Tứ Hùng chắc chắn chỉ một nhát làm xong ba mạng. Nhưng lưỡi dao vừa hạ xuống thì Tế Điên thốt vùng dậy, một luồng gió nhẹ thổi qua, tay họ Mạnh tê dại, Lý Hổ thấy vậy biết lão hòa thượng là tay pháp lực cao cường quay mình toan chạy, nhưng vừa mới cất chân đã thấy Tế Điên đến bên vỗ vai một cái, toàn thân lạnh cứng ngắt như người ở giữa mùa đông bị nước lạnh sối vô, run lên, chịu phép đứng yên. Rồi Tế Điên lấy tay đập vào dát giường và thét to lên:
"Có giặc! Có giặc!", đoạn mở cửa ra đường đi mất.
Tô, Phùng đang khi mơ màng giấc điệp chợt nghe tiếng thét bên tai, giật mình vùng dậy, ngó ra chung quanh thấy bốn người cầm dao đứng sững, thất kinh vùng chạy ra đường kêu cứu om sòm! Quan quân đi tuần ban đêm nghe kêu, sấn đến bao vây, bắt giữ Tô, Phùng.
Nguyên từ khi tại huyện Dư Khương xảy ra án mạng, tuy huyện quan đã bắt được hai người là Cao Quốc Thái và Lý Tư Minh với mươi người nữa, nhưng vụ án vẫn chưa ra manh mối, nên Huyện quan ra lệnh cho các đội tuần tra rất nghiêm ngặt. Quan quân đêm ấy thấy Tô, Phùng hai người đứng ở cửa lữ điếm kêu cứu om sòm liền áp lại bắt trói, định đưa về huyện đường tra vấn. Tô Lộc vội kêu lên:
- Tôi đây không phải là người phạm tội, xin các Ngài đừng bắt trói, kẻ làm ác chính là chủ quán định giết chúng tôi để đoạt của.
Quan quân liền theo hai người chỉ dẫn vào Mạnh gia điếm lục sóat, bắt trói tất cả. Trong lúc đó, Phùng Thuận hỏi Tô Lộc về tâm dạng Tế Điên, Tô Lộc ngớ ra và chẳng biết hòa thượng đi đâu biệt tăm.
Quan quân dẫn bọn tội phạm đi được một quãng đường thì thấy một nhà sư gầy guộc đứng dựa vách tường mà ngủ. Phùng Thuận nhận ra liền vội chạy lại lắc mạnh vai nhà sư mà gọi:
- Bạch sư phụ! Sư phụ sao lại ra đây mà ngủ?
Tế Điên mở mắt, tủm tỉm cười nói:
- Vì trong phòng ngủ có giặc nên ta phải ra đây! - Bạch, sao có giặc mà ra đây còn ngủ được?
- Ta bị nó hét giật mình.... nhưng mở mắt không ra.
Phùng Thuận cả cười:
- Xin sư phụ yên tâm, nhờ chúng tôi biết chạy ra đường kêu cứu nên lũ cướp đà bị bắt hết rồi, hiện quan quân đang dẫn chúng về huyện, chúng tôi cũng phải đi theo để làm chứng.
Tế Điên vui vẻ bảo:
- À, ra thế, thế cho ta đi theo với.
Nói về quan huyện Dư Khương từ sau khi gặp trận gió lạ, nhặt được cánh thiếp hàm oan, lòng càng bối rối chưa biết phân xử ra sao về vụ án Cao sinh. Chợt thấy nha môn cấp báo:
- Chức thiên tổng ở bến đò Ân gia tập đi tuần tra bắt được bọn cướp giải về.
Huyện quan vội vàng thăng đường xét xử, trông thấy trong đám cướp bắt được thấp thoáng có bóng một vị sư, liền vội mời lên và hỏi:
- Thầy là bậc tu hành cớ chi lại có dính líu vào việc trộm cướp như vậy. Thầy tu hành tại chùa nào?
Tế Điên thấy quan huyện tỏ vẻ lễ độ liền chậm rãi thưa:
- Bần tăng tu tại chùa Linh Ẩn, nhân thọ lời ủy thác của Thanh Trinh sư thái sang đây tìm Cao sinh.
Huyện quan nhìn kỹ hỏi:
- Phải chăng đại sư là Tế Công sư phụ?
Tế Điên gật đầu. Huyện quan vội bước xuống thi lễ rồi nói:
- Tiểu quan nghe danh thiền sư đã lâu, xin cam thất lễ.
Bấy giờ Tế Điên mới kể rõ tình đầu sự việc và kể lại cặn kẽ những việc đã gặp tại Mạnh gia điếm. Huyện quan ngỏ lời cảm tạ xong liền cho gọi các can phạm lên thẩm vấn, liếc nhìn qua sắc mặt của bọn họ Mạnh, huyện quan đã biết ngay là bọn đầu trộm đuôi cướp, sắc mặt hung ác dữ dằn vỗ án quát to:
- Hiện có lãnh tam cung xưng ra, vụ án ở Hưng Long giã điếm chính bọn bây chủ mưu, mau hãy cung xưng, ta đây khỏi phải gia hình tra tấn.
Bọn họ Mạnh biết sự thể không thể giấu diếm được nữa liền khai hết sự thật là đã mở hắc điếm để đoạt của khách thương buôn.
Nhân vì quan huyện là vị thanh liêm chính trực có lòng tế thế an dân, nên thường cho người đi dò la khắp nẻo những mong trừ hại cho dân.
Không may Cao sinh những buồn vì cảnh huống thường hay tha thẩn cho khuây, một hôm kia, nhân khi có chuyện bực mình, nửa đêm khép cửa đi ra triền sông đứng ngắm trăng tà than thở thì gặp bọn huyện dịch bắt đi.
Quan huyện đang nóng lòng vì dân nên thấy sự việc báo cáo có vẻ nghi ngờ, đoán chắc Cao sinh đang đêm đi lơ vơ hẳn có sự gì man trá nên toan ra cực hình để khai cung sự thật. May có Tế Điên nhập định biết rõ căn do nên liền ra tay cứu độ.
Sau khi quan huyện sai nha môn lại đi khám xét tại Mạnh gia điếm mới hay bọn cướp đã mở hắc điếm, cướp của khách thương, giết con gái, trẻ em lấy thịt làm nhân bánh, rượu ngon pha lẫn thuốc mê .v..v..liền làm văn án trực khải tĩnh đường đưa bọn cướp ra pháp trường trảm quyết.
Việc xong huyện quan ân cần cảm tạ Tế Điên và xin hiến cúng một trăm lạng bạc, tạ lỗi bắt nhằm Cao sinh. Tế Điên ha hả cười vang, trả lại số bạc rồi ngỏ lời khuyên nhủ Huyện quan nên minh lý mọi sự, những điều nghi ngờ cần được xét đến gốc nguồn kẻo nữa dân lành sẽ bị hàm oan, đó mới thực là minh quan vị dân vị nước. quan huyện nhất nhất vâng lời và tiễn đưa hòa thượng lên đường sau buổi tiệc chay thanh đạm.


Muốn biết chuyện tiếp theo thế nào xem hồi sau sẽ rõ.

Added (24 Mar 2012, 11:31 AM)
---------------------------------------------
Tế Công Hoà Thượng

HỒI THỨ HAI MƯƠI


"Tăng Đạo Vô Duyên", Trừ Kẻ Dối
Độ Nhân Hữu Đức Giúp Người Ngay


Đây nói về Tế Diên Hòa Thượng sau khi biệt Huyện quan liền dẫn Cao Quốc Thái, và Tô, Phùng ba người ra khỏi Nha môn, bốn thầy trò nhắm thẳng hướng Lâm An thong dong tiến tới. Khi tới một chợ kia, thấy trên đường người qua kẻ lại đông như mắc cửi, cảnh bán buôn thật là phồn thịnh. Khi mọi người đi về phía cửa Bắc chợt thấy một tòa nhà lớn trước sân cất một pháp đài, có cờ ngũ sắc, treo đèn kết hoa, và có một bức đại tự "Tăng Đạo Vô Duyên". đài cao vời vợi khoảng chừng 4 trượng có dư, Tế Điên hiển linh quang sớm biết tự sự liền dặn dò Quốc Thái và Tô, Phùng đứng đợi rồi xăm xăm tiếng tới trước nhà nọ la lên:
- Khổ lắm ! Khổ lắm! Cầu xin gia chủ ban cho một bữa cơm chay.
Gia nhân nghe la liền chạy ra bảo:
- Hòa thượng không trông kia sao ?! Trước đây Viên Ngoại ta ưa làm việc bố thí, nhưng sau này thấy tăng chúng lắm kẻ gian đồ lưu manh, nên Viên Ngoại ta sinh buồn lòng, nguyện không bố thí cho hàng tăng đạo nữa, chỉ bố thí dân nghèo mà thôi, nên mới lập pháp đài viết lên bốn chữ "Tăng Đạo Vô Duyên"! Tế Điên nói:
- Ta đây suốt một ngày trời không có hột cơm vào bụng, cầu người vào thưa với chủ nhân đại phát từ bi.
Trong bọn gia nhân có một người ra vẻ quản gia, có lòng thương hại động tâm mà nói:
- Thôi! để ta vào lấy chén cơm, Hòa Thượng ăn đỡ dạ. Cũng may sớm mai này ta ăn còn dư chút đỉnh. Nói xong quay trở vào, một lát bưng ra bát cơm đưa cho Tế Điên.
Tế Điên đỡ lấy bát cơm vụt quăng xuống đất. Người quản gia cả giận, mặt mày đỏ bừng, nhưng vẫn cố nén lòng mà nói:
- Hòa Thượng sao không biết điều chút nào hết vậy. Thân phận đi xin, người ta bớt sớt ra cho, lại hất đổ đi! Tế Điên tác sắc mà mắng:
- Đã cho thì cho tử tế. Ta đây tuy là Hòa Thượng nghèo khổ, nhưng chưa đến nỗi phải ăn cơm thiu. Cho cơm thiu đâu phải là hiển hiện lòng lành.
Quản gia cười nhạt mỉa mai:
- Dễ phải làm tiệc thịnh soạn mà mời nữa chắc ?
Tế Điên cả cười:
- Phải đó ! Phải dọn bữa ăn tử tế rồi mời chủ ngươi ra hầu tiếp đó mới phải lễ mà ta ăn mới thấy ngon miệng.
Gia nhân thịnh nộ đồng thanh quát lên:
- Hay cho Hòa Thượng ăn nói láo xược. đã đi xin mà còn đòi chủ nhân bồi tiếp, họa là khi đầu thai kiếp khác, đổi thay thân phận mới mong làm bạn với Viên Ngoại nhà ta. Thôi mau mau cút đi cho khuất mắt, đừng đứng nói chuyện chiêm bao mơ hồ.
Tế Điên nói:
- Các ngươi chỉ biết những điều trước mắt. Thôi, không mời ông chủ dùm ta để ta mời cho. Nói xong nói to lên ba lượt:
- Người hóa duyên tới đây! Người hóa duyên tới Đây! Người hóa duyên tới Đây! Vừa dứt tiếng thứ ba thì từ trong nhà đi ra một vị Viên Ngoại dáng người thanh nhã, mặt như trăng rằm, phúc hậu khôn lường. Mi thanh mục tú, dưới cằm lún phún chòm râu đã bạc, đầu đội song diệp tiêu dao, lưng đeo đai ngọc, vừa đi vừa hỏi:
- Có chuyện chi mà ngoài cửa này rộn ràng làm vậy! Tế Điên bước tới cúi chào và nói:
- Tôi chờ Viên Ngoại đã lâu, nhân có việc đi ngang qua đây, thấy nhà Viên Ngoại có yêu khí xông lên, đoan chắc trong nhà có người bệnh nặng, nên toan ra tay cứu giúp. Nhưng không may Viên Ngoại là ngưòi làm lành mà bọn gia nhân thuần người thiểu thiện, nhất định không chịu báo tin nên phải la lên! Viên Ngoại quay lại mắng bọn gia nhân:
- Chúng bay sao được vô lễ như vậy ?
Bọn gia nhân trịnh trọng thưa:
- Hòa Thượng kiêu ngạo vô cùng. Cho cơm hất đi không thèm ăn lại đòi dọn tiệc đãi đằng, xin Viên Ngoại đừng nghe tên khùng đổ vấy.
Viên Ngoại day qua Tế Điên ôn tồn bảo:
- Chẳng hay Hòa Thượng tu tại Chùa nào ? Tên họ là chi ?
Tế Diên nói:
- Bần Tăng quê ở Tây Hồ, tại Linh Ẩn Tự, pháp danh đạo Tế, người người thấy ăn mặc rách rưới coi như kẻ khùng, nên cũng thường mệnh danh là Tế Điên Tăng.
Viên Ngoại ngắm nghía hình dung, trong lòng nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng trịnh trọng mời Tế Điên vào đại sảnh. Tế Điên bước vào trong nhà thấy phía trong có một người nằm, chung quanh có gia nhân đứng hầu và người chạy đi chạy lại lăng xăng liền hỏi ngay:
- Phải chăng công tử bị đau ?
Viên Ngoại lạ lùng, bước lại bên giường và gọi:
- Sĩù Nguyên, tỉnh dậy con! Có Hòa Thượng hỏi. Gọi năm sáu tiếng mà người đau cứ mê man, không hề động cựa.
Tế Điên tiến lại gần, nhắm một mắt, nghiêng nghiêng đầu mà nhìn, rồi bảo:
- Để tôi gọi công tử dậy uống thuốc được chăng ?
Viên Ngoại liền bạch:
- Cầu Thánh Tăng từ bi ban cho phước lành.
Tế Điên bước lên một bước, sai gia nhân đỡ công tử đậy, rồi sai lấy mũ đội lên ngay ngắn, đoạn chắp hai tay niệm chú, một chốc bỗng thấy Sĩ Nguyên mở mắt rên lên:
- Rót nước mau cho ta uống. Khát lắm! Khát lắm.
Viên Ngoại mừng rỡ chẳng cùng, sai gia nhân rót nước. Tế Điên móc trong hầu bao viên thuốc đen đen sai hòa lẫn với nước cho Sĩ Nguyên. Sĩ Nguyên uống khỏi miệng thì tỉnh táo như thường, trụt xuống giường xụp lạy Tế Điên.
Viên Ngoại mừng rỡ chẳng cùng, liền sai gia nhân sửa sang tiệc thiết đãi Tế Điên. Tế Điên bảo:
- Tôi có ba người học trò hiện đang chờ phía ngoài trang viện.
Viên Ngoại hối thúc gia nhân ra ngoài tìm kiếm, chốc lát Cao Quốc Thái, Tô Lộc, và Phùng Thuận đều vào. Mọi người sum vui trong bàn tiệc linh đình. đang khi ăn uống chợt một một tên gia nhân ghé tai Viên Ngoại thì thầm. Tế Diên nhìn sắc mặt Viên Ngoại có vẻ tái đi, muôn phần bối rối, liền nói:
- Viên Ngoại ! Chắc có bà con chi đó đến thăm viếng xin cứ tùy tiện.
Lương Viên Ngoại vội đáp:
- Dạ ! Chính phải, vì có khách kiếm nói chuyện riêng, xin phiền Sư Phụ ngồi dùng vài chén rượu chờ tôi chốc lát.
Tế Diên gật đầu tủm tỉm cười mà bảo:
- Không sao, không sao ! Vạn sự căn nguyên tùy duyên ứng phó.
Lương Viên Ngoại nghe nói ngạc nhiên, tưởng chừng Tế Diên đã thấu rõ đến ruột gan mình, nhưng cũng gọi gia nhân lên bồi tiếp rồi lật đật đi ra nhà khách.
Nguyên Lương Viên Ngoại gia tư triệu phú, mới có danh hiệu Vạn Thặng, dưới gối hiếm hoi chỉ có một trai tên Sĩ Nguyên. Tính tình Viên Ngoại rất vui vẻ và ưa làm việc phúc thiện, chuyên chú vun trồng cây đức, thường thân cận với chư Tăng và ưa làm việc bố thí. Cũng vì bản tính chất phác hiền lương, vui hòa dễ dãi nên thường bị thế nhân lợi dụng và cả chư Tăng thường mang danh tu hành, mà chuyên tâm lừa đảo, lợi dụng lòng tin của Vạn Thặng mà lừa gạt đủ điều. Đã có lần có vị Tăng đến khuyến hóa nói là cất một cảnh chùa, phí tổn có hàng vạn lạng, khuyến hóa Viên Ngoại đứng ra tu phúc. Lương Vạn Thặng rất hoan hỷ, nguyện đem tiền bạc cúng dàng, chung qui bỏ ra hàng ngàn lạng bạc mà khi đến cảnh chùa, chùa vẫn hoang vu, hỏi đến vị Tăng thì ra bao nhiêu tiền thập phương hiến cúng đem ra bài bạc chơi bời, tiêu pha kỳ hết, khi gặp Viên Ngoại còn cả tiếng mắng nhiếc là làm phúc không tròn cúng kiếng nửa chừng thành đâm dở dang hết cả. Thấy hoàn cảnh Tăng đồ thiếu hạnh, Lương Viên Ngoại dần dần chán ghét những muốn xa lìa.
Lại một khi Vạn Thặng dẫn Sĩ Nguyên ra ngoài dạo xem phong cảnh chợt gặp một đạo sĩ tiến tới cúi chào:
- Nam mô Vô Lượng Thọ Phật ! Bần đạo dạo chơi non nước hầu khắp mọi nơi, dốc lòng tầm đạo, cầu tiên, biết việc đã qua, rõ điều sẽ tới, mọi sự cát hung, họa phúc thẩy thẩy làu thông. Nay ngắm xem công tử thiên đình u ám, sợ rằng họa hoạn lâm thân, chẳng hay công tử sanh vào ngày tháng giờ nào, mong Viên Ngoại cho biết để bấm coi một quẻ.
Vốn nhà con một lại nghe đạo sĩ ăn nói có mòi đạo vị phảng phất như bậc tiên phong, Vạn Thặng đâm ra hoảng sợ, vội trân trọng mời đạo sĩ vào nhà rồi biên ngày, tháng, năm sanh của Sĩ Nguyên đưa cho, cầu đạo sĩ xem dùm và tìm cách trừ tai, tiêu họa Chẳng dè đạo sĩ này là một thầy bùa ở Tường Vân Quán, tên thật là Trương Diêu Hưng, thường dùng chú thuật bùa bèn yếm đảo để mong cầu lợi dưỡng. Trước đây Diệu Hưng vẫn đi ngao du sơn thủy, thấy nhà nào giàu có thì sa vào bói toán nọ kia, khiến gia chủ hoảng sợ và phải cầu cạnh cúng lễ bùa chú, nên ngoài việc tiêu sài hoang phí, Diêu Hưng còn đủ mùi ngũ dục, dâm ô.
Nhân đi mãi cũng chán, nay lại lần về quán Tường Vân thấy an quán tường xiêu vách đổ, liền trách sư đệ là Lưu Diệu Thông cớ sao không khuyến hóa thập phương sửa chữa cho miếu mạo tăng vẻ huy hoàng, nhân đó Diệu Thông liền bày tỏ là tại Trấn Văn Lang có nhà Lương Vạn Thặng vốn sẵn lòng cúng dàng nhưng ít lâu nay vì bị lừa lọc quá nhiều nên chối từ hết thảy, còn thề là không bao giờ giúp đỡ cho hàng Tăng đạo.
Diệu Hưng nói:
- Tốt ! Tốt ! đã thế ta quyết lấy cho được tiền của nhà Lương Viên Ngoại mới nghe. Vì thế Diệu Hưng ra đi đóng vai đạo sĩ đến gặp Lương Viên Ngoại bèn nói mấy lời dọa dẫm như trên, quả nhiên Lương Vạn Thặng đâm ra lo sợ và xin nhờ Diệu Hưng bấm coi vận mạng cho con, và còn đưa tên tuổi, năm sanh để Diệu Hưng làm bùa chú yểm.
Diệu Hưng làm cách bấm ngón tay rồi thốt kêu lớn:
- Nguy to ! Nguy to ! trong ba ngày đây công tử sẽ mang trọng bệnh, nếu Viên Ngoại chẳng tin, hãy để đến lúc bệnh phát khi ấy tôi sẽ tìm phương cứu chữa. Hôm nay tôi còn có chút việc gấp phải đi, xin cho tôi được kiếu từ, khi khác gập lại.
Ngay lúc ấy Diệu Hưng niệm chú lén thổi vào mặt Sĩù Nguyên, khiến phút chốc Sĩ Nguyên xây xẩm mặt mày như người trúng gió. Lương Viên Ngoại sau khi đưa Diệu Hưng ra cửa, trở vào thấy con ngơ ngẩn lại tưởng rằng Sĩ Nguyên vì nghe đạo sĩ nói chuyện chẳng lành nên mới buồn bã không vui, bèn không để ý mà chỉ coi là chuyện thường tình.
Nói về Diệu Hưng vốn phường độc ác, chuyên việc làm tiền, đem thuật tà đạo yểm chú, nên khi về quán Tường Vân liền bện một hình người bằng cỏ, lấy chu sa viết một lá bùa, và ghi rõ tên họ, ngày sanh tháng đẻ của Sĩ Nguyên, dùng một chiếc đinh đóng nơi đầu hình rơm, rồi đặt lên bàn thờ, dùng tà thuật khấn lễ, trấn yểm.
Diệu Thông cũng học theo tà thuật nhưng tâm tính còn đôi chút nhân từ thấy sư huynh làm việc ác đức liền can gián:
- Sư huynh làm hại người làm chi ? Phỏng nếu người ta có hảo tâm tự lòng dâng cúng mới quý, nay vì buộc người ta cúng mà phải làm cho người ta ốm đau rồi bỏ tiền ra thì chỉ là một việc ác đức, tội lỗi nhiều lắm đó.
Diệu Hưng cười lên hả hả:
- Sư Đệ còn ngây thơ lắm ! Ta không làm chết người đâu mà sợ, xem ra nhà tên Viên Ngoại này giàu lắm, nhưng dáng chừng họ bị lừa nhiều nên ngày nay nói cho họ cúng tiền của thì khó lắm nên ta phải dùng phép cho con nó thất điên bát đảo thì rồi nó mới sợ Oai mà cung phụng ta. Làm được món này thì ăn tiêu phủ phê cả đời không hết.
Diệu Thông nghe vậy, không biết nói sao đành chỉ lẳng lặng bỏ đi. Đêm đó, Diệu Hưng thắp hương, đốt đèn, họa phù, làm phép, lấy chiếc bia gỗ gõ vào đầu hình nhân ba cái. Phía kia, Sĩ Nguyên Đang ngủ chợt kêu thét lên, rồi ngã lăn ra hôn mê bất tỉnh.
Lương Viên Ngoại lo sợ cuống cuồng không còn biết làm sao, chợt nhớ ra đạo sĩ trên Tường Vân Quán đã biết trước sự việc, tất có tài chữa khỏi con mình liền kíp sai gia nhân lên quán Tường Vân triệu thỉnh.
Diệu Hưng thủng thỉnh đến Lương Gia Trang thăm bệnh, giả cách vạch mắt, bóp đầu, nắn tay Sĩ Nguyên rồi liền giơ tay đánh quẻ, thốt kêu lên:
- Không xong ! Không xong ! Tôi đây đã biết trước, nhưng không ngờ công tử lại gặp tai họa nặng Đến thế này. Này đây Viên Ngoại coi, mắt công tử đỏ hoe thế này mà tôi bấm tay thì biết là công tử bị Hành bệnh Quỷ Vương ra tai, nếu không thiết đại đàn cúng giải thì khó gỡ lắm, nếu chẳng chạy thuốc nhanh có đỡ được một phần nào thì rồi người thành ngớ ngẩn điên rồ cho mà xem ! Lương Viên Ngoại nghe nói khóc rống lên, lòng Đau như cắt, bởi Viên Ngoại chỉ có một trai, nay gặp nghịch cảnh ốm đau bất ngờ, tránh sao khỏi lo sợ, nhất là Diệu Hưng lại nói toàn lời kinh khủng làm cho Viên Ngoại cuống cuồng, liền cung thỉnh Diệu Hưng cứu độ.
Diệu Hưng trang nghiêm mà bảo:
- Bệnh tuy có nặng nhưng cũng không ngại chi lắm, Viên Ngoại đã tin, để tôi làm phép cứu cho, nhất định có thể khỏi được, chỉ phải tốn tiền đôi chút mà thôi.
Lương Viên Ngoại một hai khẩn khoản, dù mất bao nhiêu bạc cũng không quản ngại mà chỉ cốt cho bệnh của Sĩ Nguyên chóng khỏi mà thôi.
Thế là Diệu Hưng lập bản kê khai lập đàn cúng, số tiền phí tổn có vài trăm lạng bạc và hẹn hôm sau sẽ Đến hành lễ tại nhà.
Vì vậy, vừa sáng hôm sau thì gặp Tế Điên và cũng đúng lúc Diệu Hưng Đến thiết đàn tràng nên Lương Viên Ngoại vội vàng xin lỗi Tế Điên để ra tiếp đón đạo sĩ.
Lương Viên Ngoại vừa ra phòng khách, Diệu Hưng hỏi ngay:
- Chẳng hay Viên Ngoại đã sắm sửa lễ vật đủ chưa ?
- Dạ ! Lo sắm đủ cả rồi ! - Tốt lắm ! Để tôi thỉnh vài người bạn đến làm phép, chỉ cúng một vài tuần là bệnh công tử ắt lành, Viên Ngoại khỏi lo.
Lương Viên Ngoại ân cần cảm tạ rồi hối gia nhân đặt tiệc đãi đằng, trong lúc uống rượu, Lương Viên Ngoại liền hỏi Diệu Hưng:
- Tiên Trưởng Đạo pháp cao siêu, một mình có thể chữa khỏi bệnh con tôi rồi, khỏi cần phải bè bạn chi nhiều. Nhiều người thi làm giảm năng lực cao siêu của Tiên Trưởng đi chăng ?
Diệu Hưng đương đương tự đắc bảo:
- Viên Ngoại làm sao hiểu được huyền cơ trong việc cúng lễ, đã hay mọi việc do tôi liệu lý, ấn quyết một tay có thể làm chấn động thiên đường, địa phủ, trừ tà tróc quỷ, nhưng khi hành khoa, một tôi làm chủ đàn, thường thường phải có tả phú hữu bật, phải có tay em giúp đỡ hành khoa, các Sư Đệ của tôi cũng đều khá tính thông phù phép trợ lực thêm vào thì thần cũng sợ, quỷ nào cũng kinh, chứ đâu phải như những kẻ tầm thường hành khoa nhảm nhí ! Lương Viên Ngoại rụt rè, khúm núm:
- Dạ ! Tiên Trưởng tất biết nhiều bậc đạo cao, vậy không biết Tiên Trưởng có rõ một vị tên gọi Tế Điên, pháp lực ra sao ?
- A ! đạo đồ gì tên đó ! Thằng khùng chùa Linh Ẩn đó mà. Ôi, thằng ăn mày rượu say be bét có biết gì đâu ? Viên Ngoại nói chi tới đồ vô dụng, hiểu gì đạo lý mà bàn ?
Trong khi Diệu Hưng đang dương dương tự đắc, coi trời bằng vung, thao thao lỗ miệng thì chợt có người vỗ vào lưng hắn mà nói:
- Giỏi cho đạo sĩ lòng độc hại người, dùng tà thuật yểm đảo lại dùng lời hỗn xược, không sợ quả báo, Diêm Vương hành tội, quỷ độc cắt lưỡi hay sao?
Vạn Thặng và Diệu Hưng đều giật mình ngoảnh lại nhìn xem ai, thì té ra là Tế Điên. Lương Viên Ngoại vội bước ra la rầy lũ gia nhân sao không tạm lưu Trưởng Lão trong tư phòng uống rượu mà để Ngài ra chốn nhà khách chi ?
Tế Điên cả cười mà bảo:
- Không sao ! Không sao ! Tăng già mà làm việc bất thiện thì lại quá ư tại gia cũng như đạo sĩ mà bất thiện thì là loại tặc đồ ! Để ta ngồi chung chén với Đạo sĩ này xem pháp lực đến đâu ?
Lương Viên Ngoại thấy việc đã lỡ không làm sao được đành bạch:
- Cúi xin Thánh Tăng hoan hỷ ! Tế Điên nói:
- Được ! Được ! Rồi kéo ngay ghế ngồi vào bàn tiệc rót uống tự nhiên.
Diệu Hưng thì chưa biết mặt Tế Điên, chỉ thấy một nhà Sư rách rưới, hôi hám mà thốt nhiên sà vào bàn tiệc, thì cau mày tỏ ra khó chịu, gặng hỏi:
- Hòa Thượng ở đâu ? Tên chi ? Cớ sao gia chủ chưa mời mà đã làm việc suồng sã quá vậy ? Thanh qui thiền hạnh để đâu ?
Tế Điên cười lên ha hả mà bảo:
- Đạo sĩ còn khéo vờ vịt, ông bảo ông biết thằng khùng ở chùa Linh Ẩn, vậy mà thằng khùng ngồi ngay trước mắt còn hỏi dài dòng ?
Diệu Hưng nghe nói trố mắt ra nhìn trong bụng chẳng vui, nhưng đành nín lặng.
Tế Điên liền tiếp:
- Triệu Diệu Hưng ! Ông tên họ là gì ?
Diệu Hưng bực mình nói như quát:
- Người đã gọi tên ta mà còn giả đò ngớ ngẩn hỏi tên hỏi họ ?
Tế Điên cười lớn:
- Hỏi để biết chơi, để ta nói cho ông nghe một người này có lẽ ông quen lớn chớ ?
- Ai ? Tên chi ? Ở đâu ?
- Ta có một đứa học trò tên Hoa Thanh Phong ông biết hay chăng ?
- Bậy nào ? - Diệu Hưng nổi nóng hét lên:
Quân này to gan, sao dám đem tên họ thầy ta mà làm nhục ta ! Ngươi có tài cán gì mà dám lớn lối trước mặt ta ? Nếu ngươi đạo pháp cao cường hãy nghe ta gọi ba tiếng, dám trả lời mới là giỏi ! Tế Điên cười rộ:
- Chuyện đáng nực cười quá lắm ! Cháu mà dám thách Sư Tổ, đừng nói gọi ba tiếng, gọi ngay ba trăm tiếng ta cũng vui lòng đáp ứng lại ngay ! Diệu Hưng dằn lòng không được, vỗ tay ba cái, lấy một chén rượu dơ lên niệm chú lâm râm rồi gọi:
- Tế Điên ! Tế Điên ! Tế Điên !
Tế Điên liền ứng đáp: Có ta !
Diệu Hưng dằn mạnh chén rượu xuống bàn hét to một tiếng:
Không ngã còn đợi đến bao giờ ! Tiếng hét vừa dứt, Tế Điên như người say rượu lăn quay xuống đất nằm mê man bất tỉnh.
Lương Viên Ngoại sợ hãi cuống cuồng, Diệu Hưng thì cười lớn:
- Tôi đã nói thằng khùng đó là đồ vô dụng ! Nay quả nhiên. Viên Ngoại đừng sợ, nó không chết đâu ? Chẳng qua tôi mới trổ một chút phép mọn, thâu hồn phách nó, chừng nào tôi tha thì nó được sống lại, nhược bằng bướng bỉnh, tôi đem giam nhốt xuống âm ty thì khó toàn mạng.
Diệu Hưng vừa nói, vừa múa tay có vẻ khoe mẽ thì Tế Điên ngồi nhỏm ngay dậy cười lên ha hả, nói:
- Để đợi ta uống một chén rượu cho đỡ khát rồi lại nằm chết chơi ! Nói rồi cầm vò rượu tu ừng ực, đoạn khà lên một tiếng.
Diệu Hưng giận tím mặt lại nhưng cũng không khỏi giật mình, vội bảo:
- Hòa Thượng giỏi đấy ! Nhưng có dám nói rõ ngày sinh tháng đẻ cho ta biết chăng ?
Tế Điên cả cười:
- Làm gì cái đồ trẻ con ấy. Rồi nói rõ ngày sinh tháng đẻ, nói cả giờ sinh cho Diệu Hưng nghe.
Diệu Hưng lâm râm khấn khứa, niệm chú vẽ bùa, tay bắt ấn quyết rồi thổi mạnh một hơi vào mặt Tế Điên. Tế Điên cảm thấy xây xẩm mặt mày, ngã ngồi trên ghế, mắt nhắm, tay run, miệng không nói năng gì được.
Diệu Hưng có vẻ hoan hỷ liền bảo Lương Viên Ngoại:
- Hãy sai gia nhân khiêng tên ăn mày này bỏ ra ngoài sân, chỉ nội đêm nay là nó phải chết. Nếu như Viên Ngoại có thương nó thì cho nó manh chiếu rách chôn quánh cho xong.
Dứt lời kiếu từ về thẳng Tường Vân Quán. Lương Vạn Thặng trong dạ xốn xang, đau buồn hết đỗi, tiễn Diệu Hưng về rồi, trở vào coi lại Tế Điên thì thấy chân tay lạnh ngắt, nằm mê man chẳng biết gì. Coi tựa như đã qui tiên liền òa lên khóc, gia nhân xúm vào bàn tán, ai nấy đều kinh hãi phép thần của Trương đạo Sĩ quả thật cao cường.


Muốn biết Tế Công sự thể ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.

Added (24 Mar 2012, 11:45 AM)
---------------------------------------------
Tế Công Hoà Thượng

HỒI THỨ HĂM MỐT


Thử Tâm Thiện, Thánh Tăng Giả Chết
Rõ Người Ngay Thâu Nhận Học Trò


Nói về Trương Diệu Hưng khi thấy mình dùng tà thuật đánh ngã Tế Điên thì lòng mừng hớn hở, bảo cho Lương Viên Ngoại biết là chỉ nội buổi tối là Tế Điên phải chết. Khi về đến Tường Vân Quán hắn liền vội sai Diệu Thông đi bện một hình nhân bằng cỏ để làm phép quyết tâm yểm chết Tế Điên.
Diệu Thông thấy sư huynh vừa đi về đã sai bện hình nhân liền hỏi:
- Chẳng hay huynh trưởng lại định ám hại ai nữa ?
Diệu Hưng cười lạt mà nói:
- Hiền đệ, ý ta chẳng muốn hại người, nhưng lúc ta đến quyên giáo tại nhà Lương Viên Ngoại bỗng gặp một nhà sư gầy ốm, rách rưới, nghe xưng danh là Tế Điên dùng phép trêu ta, sau đó ta phải dùng hàng ma ấn mới đánh ngã được hắn, nhưng nghĩ giận tên Tăng Đạo dám trêu chọc tay ta nên ta quyết trấn yểm y cho kỳ chết mới hả giận này.
Diệu Thông thấy sư huynh ngang ngược, nhưng vốn tính hòa dịu nên chẳng dám hỏi han nhiều nữa mà chỉ biết lẳng lặng đi bện hình nhân.
Canh ba đêm đó, Diệu Hưng mặc áo Đạo sĩ, đội mũ Tao nhân, thẳng lên pháp đàn, niệm chú bắt ấn bắt quyết, dùng chu sa vẽ bùa dán vào hình nhân. Trong lúc đang say mê dùng tà thuật hại người, chợt ngửng lên thấy một đại hán cắp đao nhảy tới, nhắm đầu Diệu Hưng chém xuống, Diệu Hưng vội né mình tránh khỏi cây đao và thuận tay vốc nắm chu sa chém vào mặt đại hán miệng niệm chú lâm râm rồi quát to:
- Ngã này ! Tiếng quát vừa dứt, đạn hán đờ người, hôn mê bất tỉnh, ngã ngay xuống đất. Diệu Hưng mặt giận phừng phừng soi đèn ngó mặt thấy rõ là một trang hảo hán, chắc là đạo tặc đến ám toán mình liền giằng lấy cây đao đại hán nắm chặt cứng trong tay, toan xả cho một nhát.
Vừa khi ấy bỗng thấy Diệu Thông chạy tới miệng thở hồng hộc, nói:
- Xin sư huynh dừng tay, người này là bạn thân của đệ, chứ đâu phải là đạo tặc ! Diệu Hưng sa sầm nét mặt, quát:
- Người quen của mi, vậy ra mi định thông đồng với tên đại hán này để ám hại ta chăng ?
Diệu Thông run run đáp:
- Xin sư huynh bớt giận, chớ nghi ngờ đệ mà tội nghiệp, chẳng tin xin sư huynh hãy cứ làm cho người này hồi tỉnh rồi bắt kể lại đầu đuôi, sư huynh sẽ rõ.
Diệu Hưng liền lấy bát nước lạnh té lên mặt đại hán, phút chốc thấy đại hán lồm cồm bò dậy. Diệu Hưng liền quát hỏi:
- Mi tê họ chi ? Ai xui mi tới đây ám toán ta, mau mau khai thật, may ra ta tha cho mi tội chết ! Đại hán tuy tỉnh lại, nhưng mặt mũi ngây ngô như người buồn ngủ, nói:
- Ta đi đường thiếu lộ phí, vì bạn với Diệu Thông nên ghé thăm chơi.
- Tên mi là chi ?
- Là Trần Lượng, người phủ Trấn Giang, huyện Đơn Dương tước hiệu Thánh Thủ Bạch Viên.
- Vậy cớ chi ngươi định sát hại ta ?
Lúc ấy đại hán đã tỉnh táo hẳn, liền gíống dạc nói:
- Ta vốn bạn thân với Diệu Thông, nhưng khi đến thăm thì không gặp mà chỉ thấy ngươi làm phép tà đạo. Ta nghĩ chính ngươi đã dùng ác thuật hại mất bạn ta nên ta phải ra tay trừ quân ác độc báo thù cho bạn.
- Người lầm rồi, ta đây chính là sư huynh của Diệu Thông tên gọi Diệu Hưng.
Nghe Diệu Hưng nói vậy, Trần Lượng đổi thái độ:
- Vậy té ra Ngài là sư huynh của Diệu Thông, như vậy tôi không biết xin cam thất lễ.
Nói xong Trần Lượng cung tay rất là cung kính. Diệu Thông đáp lễ rồi nghĩ thầm chắc không có gian dối, nên cho phép Diệu Thông dẫn Trần Lượng vào nơi hậu tự, rồi lại tiếp tục lên đàn làm phép.
Diệu Thông dẫn Trần Lượng vào phía sau, nơi phòng riêng, hai người bạn thân thiết khi xưa lâu ngày gặp lại, chuyện trò thật là vui vẻ. Nhân vui miệng, Trần Lượng hỏi Diệu Thông:
- Chẳng hay sư huynh của bạn đang làm phép hại ai ?
Diệu Thông cứ thực tình đáp:
- Khổ lắm ! Sư huynh tôi nghe đâu vì gặp một ông thầy chùa ở nhà Lương Viên Ngoại, bị Ông ta trêu chọc sao đó, trở về tức giận liền nhất định sai tôi bện hình nhân, vẽ bùa, đọc chú quyết dùng phép đoạt mệnh, để yểm chết ông thầy chùa ấy đấy.
- Thế ông thầy chùa đó tên chi ?
- Thầy bảo người ăn mặc rách rưới gầy gò, điên điện khùng khùng sao ấy.
- Có biết ông ta tu ở đâu không ?
- Nghe sư huynh nói thì ông ta tu tại chùa Linh Ẩn, mà nghe thiên hạ đồn thì đó là một vị Thánh Tăng cứu nhân độ thế.
Trần Lượng nghe nói nghĩ thầm:
- Ta đang muốn tầm sư học đạo, may gặp chuyện này để ta làm ơn giải cứu, may ra gặp bậc cao minh của thỏa lòng ước vọng.
Đang khi suy nghĩ kế hoạch cứu người thì nghe phía ngoài, Diệu Hưng làm phép quát tháo ầm ầm, lén mắt ngó coi, thấy Diệu Hưng tay cầm một chiếc thẻ bài gõ gõ 3 lượt, quơ tay niệm chú quát lên:
- Hay cho Đại Thánh ! Giờ này còn chưa bắt dẫn hồn phách Tế Điên, còn đợi chừng nào ?
Thét xong, đốt bùa, tung lên hư không gọi thần Lục Đinh, Lục Giáp mau mau dắt dẫn hồn phách Tế Điên đến trước pháp đàn.
Lời nói chưa dứt, một trận cuồng phong vụt nổi, bao nhiêu đèn nến nghiêng ngả lập lờ, ẩn hiện bao hình ma quái, trong đó có mờ mờ hình một Hòa Thượng đứng sững trên bàn thờ.
Diệu Hưng thấy vậy giận dữ thét to:
- Giỏi cho yêu tăng, ta gọi hồn phách của mi, sao mi dẫn xác đến làm chi, đã vậy ngươi còn đứng trên bàn thờ để ta lạy sao ?
Nguyên Tế Điên đâu có bị phép ma ám hại, chẳng qua khi đến nhà Lương Viên Ngoại thấy treo chữ "Tăng đạo vô duyên" sau thấy tâm địa Lương Viên Ngoại bao la như bể, hiền đức vô cùng, lại thấy Diệu Hưng đe nẹt, liền giả chết để thử bụng họ Lương xem sẽ đối xử với mình ra sao. Và, sự tin tưởng đối với Phật Đà lên đến mức nào ?.... Vạn Thặng nhân thấy Diệu Hưng làm phép thổi ngã Tế Điên thì vô cùng thương xót, tự nghĩ kẻ kia mang tâm ác độc đâu phải kẻ tu hành chân chính, còn như nhà Sư chỉ vì cố ý cứu mạng Sĩ Nguyên nên lâm đại họa thật rất đáng thương, liền kêu gia nhân vực Tế Điên vào thư phòng, dùng nước khương thang chạy chữa săn sóc thật tình.
Tế Điên thì cứ lơ mơ giả chết để thử lòng dạ Vạn Thặng xong thấy quả là một người chất phác trung hậu, có nhiều phước đức, thiện căn, lúc ấy mới chịu mở mắt nhìn sững mọi người và bảo:
- Viên Ngoại yên tâm, tôi không sao đâu ?
Vạn Thặng mừng rỡ cuống cuồng mà nói:
- Sư Phụ không làm sao chứ ? Đệ tử này lo quá, chỉ e sư phụ táng mạng mà thôi. Đạo sĩ bảo đã bắt hồn Sư Phụ đi rồi làm tôi lo quá, không biết cách nào giải cứu Sư Phụ cho được ! Nói xong ứa nước mắt mà khóc.
Tế Điên cảm nỗi lòng Vạn Thặng liền thủng thẳng ngồi dậy vỗ vai mà bảo:
- Hồn phách của tôi, tên đạo sĩ kia có cách chi mà thâu cho nổi, chính thực công tử Sĩ Nguyên mới là người bị thâu mất hồn phách, mục đích để làm tiền Viên Ngoại, để đó tôi cứu gỡ cho.
Tế Điên lại kể rõ ác tâm của Diệu Hưng, đó là một kẻ tà đạo, chuyên dùng chú thuật Lạt Ma giáo lấy sức huyền bí thiêng liêng chốn núi rừng mà sai khiến các thần Lục Đinh, Lục Giáp đi bắt hồn phách khiến người ta mê muội, có khi phát điên đi mò tôm bắt ca tựa như cảnh bùa chài tà đạo. Đối với Sĩ Nguyên vì hắn biết là con một của Viên Ngoại nên hắn làm phép thâu hồn để đe dọa, và khi Viên Ngoại biết đến hắn, nhờ hắn cúng kiếng, hắn sẽ đòi lễ thật nhiều và phải hứa hẹn suốt đời cung phụng cho hắn, bằng không thì công tử cứ nay đau mai yếu, và nhất định là phải mời cho được hắn cúng cho mới khỏi.
Vạn Thặng phục lạy mà nói:
- Bạch Sư Phụ ! thực tình tôi nghĩ bất cứ ai bận áo Đạo sĩ cũng là bậc tu hành đạo cao đức trọng, nguyên tôi gặp phải nhiều vị Tăng già lừa lọc, nên mới nguyện Tăng Đạo vô duyên, nghĩa là không cúng dàng gì hàng Tăng chúng nữa, bởi tôi ngờ chư Tăng đã chỉ lẩn quất vào nơi cảnh chùa kiếm ăn, đến khi gặp Đạo sĩ này thì tôi tin là người quang minh chính đại chỉ lo làm phúc làm đức cho người, cũng vì hắn đoán số cho con trai tôi mà tôi thật dạ tin liền, không ngờ kẻ Đạo sĩ kia cũng lại chỉ là phường lưu manh đội lốt ! Tế Điên trầm ngâm không nói, sai lấy rượu uống cho giải khuây, chờ tới canh ba sẽ ra tay cứu thâu hoàn hồn phách cho Sĩ Nguyên.
Vạn Thặng vội sai gia đình dọn tiệc. Trong tiệc nhân hỏi Tế Điên:
- Bạch Sư Phụ ! Kẻ đệ tử này nghe nói người tu hành là phải trì trai, thủ giới, cấm rượu cấm thịt, vậy xin dám hỏi Sư Phụ, cớ sao Sư Phụ cũng dùng rượu thịt mà lại đắc đạo.
Tế Điên cười mà bảo:
- Thế nhân chỉ nhìn thấy vỏ đạo đức, người tu cũng lại lấy cái vỏ đạo đức mà khoác lên mình cho người kính trọng. Ta ăn mà là không ăn, uống rượu mà là không uống, bởi cái ta ăn chẳng phải làm tâm ta chuyện động đến phải vì say đắm miếng ăn mà làm việc bậy. Ta uống rượu, nhưng không say sưa, và cũng chẳng ví rượu mà phạm vào giới điều. Ngược lại có những hạng tu hành ngoài mặt thì rõ ra người trai giới cẩn thận mà chúng dấu diếm hoặc cũng như kẻ đạo sĩ nham hiểm hại người thì đó là chúng suốt đời ăn mặn. Ăn không vụ vì miếng ăn, uống không đam mê vào sự sống, ở không mê đắm vì chỗ ở, n

 
atoanmt Date: Thứ Hai, 26 Mar 2012, 8:52 PM | Message # 5
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5045
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
FORUM » QUÁN BÊN ĐƯỜNG » CHUYỆN TÔN GIÁO » Truyện Tế công [tiếp theo]
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO