Thứ Bảy
15 May 2021
12:04 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:

PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » NHẠC KINH » KINH RẢI TÂM TỪ
KINH RẢI TÂM TỪ
atoanmt Date: Chủ Nhật, 10 Sep 2017, 10:12 AM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5030
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
xoan Date: Chủ Nhật, 10 Sep 2017, 11:18 AM | Message # 2
Lieutenant
Group: Users
Messages: 66
Status: Tạm vắng
 
saigoneses Date: Thứ Hai, 11 Sep 2017, 3:56 AM | Message # 3
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 505
Status: Tạm vắng

Bắc tông trì Chú Đại Bi, Nam Tông trì Kinh Rải Tâm Từ tất cả đều là Lòng Từ-Bi của Chư Phật, Bồ-tát
 
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » NHẠC KINH » KINH RẢI TÂM TỪ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO