Thứ Năm
25 Feb 2021
5:05 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:

PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » NHẠC KINH » CHÚ CẦU AN LÀNH
CHÚ CẦU AN LÀNH
atoanmt Date: Thứ Hai, 23 Mar 2015, 6:30 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5056
Status: Tạm vắngSabbītiyo vivajjantu
Sabba-rogo vinassatu
Mā te bhavatvantarāyo
Sukhī dīghāyuko bhava

Bhavatu sabba mangalam - rakkhantu sabba devatâ
Sabba Buddhanu bhâvena - sadâ sotthi bhavantu te
Bhavatu sabba mangalam - rakkhantu sabba devatâ
Sabba dhammanu bhâvena - sadâ sotthi bhavantu te
Bhavatu sabba mangalam - rakkhantu sabba devatâ
Sabba sanghaunu bhâvena - sadâ sotthi bhavantu te


Bhavatu sabba-maṅgalaṃ
Rakkhantu sabba-devatā

May there be every blessing.
May all heavenly beings protect you.

Sabba-buddhānubhāvena
Sadā sotthī bhavantu te.

Through the power of all the Buddhas,
may you always be well.

Bhavatu sabba-maṅgalaṃ
Rakkhantu sabba-devatā

May there be every blessing.
May all heavenly beings protect you.

Sabba-dhammānubhāvena
Sadā sotthī bhavantu te.

Through the power of all the Dhammas,
may you always be well.

Bhavatu sabba-maṅgalaṃ
Rakkhantu sabba-devatā

May there be every blessing.
May all heavenly beings protect you.

Sabba-saṅghānubhāvena
Sadā sotthī bhavantu te.

Through the power of all the Saṅghas,
may you always be well.


AToanMT
 
DieuLan Date: Thứ Hai, 23 Mar 2015, 8:01 PM | Message # 2
Lieutenant
Group: Users
Messages: 54
Status: Tạm vắng
Hay quá Thầy ơi!
 
saigoneses Date: Thứ Hai, 23 Mar 2015, 8:21 PM | Message # 3
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 507
Status: Tạm vắng
Anh Toàn bài kệ cầu an tiếng Pali của Nam Tông

Message edited by saigoneses - Thứ Hai, 23 Mar 2015, 8:22 PM
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 05 Apr 2015, 2:20 PM | Message # 4
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5056
Status: Tạm vắng

NHẠC KINH
Phụ đề Pali ViệtAToanMT
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Hai, 06 Apr 2015, 0:45 AM | Message # 5
Generalissimo
Group: users
Messages: 1445
Status: Tạm vắng
 
Cường Date: Thứ Năm, 09 Apr 2015, 2:17 AM | Message # 6
Major general
Group: Disciples
Messages: 355
Status: Tạm vắng
 
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » NHẠC KINH » CHÚ CẦU AN LÀNH
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO