- ATOANMT
Thứ Tư
29 Mar 2017
4:48 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn Bài xong bấm vào "CHỌN XEM":PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Statistics
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<>

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
Page 1 of 11
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » NHẠC KINH » QUY Y TAM BẢO (PALI)
QUY Y TAM BẢO
atoanmt Date: Thứ Sáu, 20 Mar 2015, 10:24 AM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5460
Status: Tạm vắng
BÀI CHÚ NIỆM QUY Y TAM BẢO BẰNG TIẾNG PALI


QUY Y PHẬT:
Buddham saranam gacchami

I go to the Buddha for refuge.


QUY Y PHÁP:
Dhammam saranam gacchami

I go to the Dhamma for refuge.


QUY Y TĂNG:
Sangham saranam gacchami

I go to the Sangha for refuge.

Dutiyampi Buddham saranam gacchami

For a second time, I go to the Buddha for refuge.

Dutiyampi Dhammam saranam gacchami

For a second time, I go to the Dhamma for refuge.

Dutiyampi Sangham saranam gacchami

For a second time, I go to the Sangha for refuge.

Tatiyampi Buddham saranam gacchami

For a third time, I go to the Buddha for refuge.

Tatiyampi Dhammam saranam gacchami

For a third time, I go to the Dhamma for refuge.

Tatiyampi Sangham saranam gacchami

For a third time, I go to the Sangha for refuge.

Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ: Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt.
Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè: Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây.
 
hailove Date: Thứ Sáu, 20 Mar 2015, 6:30 PM | Message # 2
Major general
Group: Disciples
Messages: 451
Status: Tạm vắng


NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
kathy Date: Chủ Nhật, 22 Mar 2015, 9:06 AM | Message # 3
Colonel general
Group: Users
Messages: 1107
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 22 Mar 2015, 9:52 AM | Message # 4
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5460
Status: Tạm vắng


Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ: Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt.
Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè: Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây.
 
saigoneses Date: Thứ Hai, 23 Mar 2015, 2:00 AM | Message # 5
Major general
Group: Disciples
Messages: 389
Status: Tạm vắng
 
LouAnn Date: Thứ Ba, 24 Mar 2015, 5:32 AM | Message # 6
Major
Group: Users
Messages: 81
Status: Tạm vắng
Em nhớ hình như đã nghe Thầy niệm câu này 5 năm về trước, phải không Thầy?

THẦY


Message edited by LouAnn - Thứ Ba, 24 Mar 2015, 5:33 AM
 
Tihon Date: Chủ Nhật, 29 Mar 2015, 3:31 PM | Message # 7
Lieutenant colonel
Group: Users
Messages: 113
Status: Tạm vắng
 
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » NHẠC KINH » QUY Y TAM BẢO (PALI)
Page 1 of 11
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO


Click Here for Registration THWGLOBAL