- ATOANMT
Thứ Năm
30 Mar 2017
6:34 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn Bài xong bấm vào "CHỌN XEM":PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Statistics
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<>

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
Page 1 of 11
FORUM » TRANG TIẾU LÂM » NGÔN NGỮ CƯỜI » KHOÁI VIẾT TẮT (ATOANMT)
KHOÁI VIẾT TẮT
atoanmt Date: Thứ Hai, 24 Oct 2016, 7:47 AM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5462
Status: Tạm vắng
KHOÁI VIẾT TẮTNửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ: Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt.
Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè: Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây.
 
LongTracAn Date: Thứ Hai, 24 Oct 2016, 3:52 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: Moderators
Messages: 3243
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
phatphapvobien Date: Thứ Năm, 03 Nov 2016, 10:18 PM | Message # 3
Private
Group: Users
Messages: 15
Status: Tạm vắng
 
kathy Date: Thứ Bảy, 12 Nov 2016, 6:12 PM | Message # 4
Colonel general
Group: Users
Messages: 1107
Status: Tạm vắng
 
FORUM » TRANG TIẾU LÂM » NGÔN NGỮ CƯỜI » KHOÁI VIẾT TẮT (ATOANMT)
Page 1 of 11
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO


Click Here for Registration THWGLOBAL